Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den."

Transkript

1 RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

2 RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 2 af 5 Konto Beskrivelse Indtægt Udgift Budget Budget Medlemsindtægter 1000 Kontingent, juniorer Kontingent, seniorer Kontingent, passive Indmeldelse Medlemstilskud kommune Medlemsindtægter i alt Klubhus 1012 Klubhus, Forsikring Klubhus, Renter og bidrag 1015 Klubhus, Tilskud kommune Klubhus, Drift Klubhus i alt (3.000) (8.000) Følgebåde 1050 Følgebåde, Rep og vedligehold Følgebåde, Drift Følgebåde i alt (12.000) (12.000) Sejlbåde 1100 Sejlbåde, Opti vedligehold Sejlbåde, Jolle vedligehold Sejlbåde, Yngling vedligehold Sejlbåde, Brædder vedligehold Sejlbåde, Forsikring Sejlbåde, Diverse udgifter Sejlbåde i alt (15.000) (18.000) Agterspejlet 1200 Agterspejlet, Annonceintægter Agterspejlet, Tryk Agterspejlet i alt (13.000) Salgsindtægter 1340 Øvrigt salg 1399 Salgsindtægter i alt Uddannelse 1400 Uddannelse, Udgifter Uddannelse i alt 590 (1.000) (1.000) Materiel 1700 Materiel, radioer Materiel, Kapsejladsudstyr Materiel, Andet 1749 Materiel i alt (3.000) (3.000) Undervisning 1801 Undervisning, Materialer Undervisning, diverse udgifter Undervisning i alt Øvrige indtægter 1900 Øvrige indtægter 7.920

3 RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 3 af Opkrævet gebyr Øvrige indtægter i alt Administration 3000 Kontorartikler Porto Telefon IT-udgifter PBS udgifter DS kontingent Isefjordskredsen Mødeudgifter Repræsentation Kassedifferencer/øreafrunding Administration, Diverse udgifter Øvrige forsikringer Administration i alt (25.000) (30.000) Klubarrangementer 4020 Standernedhaling, Udgifter Andre arr, Indtægter Andre arr, Udgifter Klubarrangementer i alt Kapsejladser 4500 Præmier Klubmesterskab, Indskud Klubmesterskab, Udgifter Kapsejladser i alt (3.000) Afskrivninger 7000 Afskrivning, Klubhus 2% Afskrivning, Følgebåde 10% Afskrivning, Sejlbåde 10% Afskrivning, Motorer 20% Afskrivning, Brædder 20% Afskrivning, Inventar 25% Afskrivninger i alt (18.000) (15.000) Finansielle poster 7200 Renteindtægter Bankgebyrer Girogebyrer Finansielle poster i alt 528 Ekstraordinære poster 7500 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære poster i alt DRIFTEN I ALT

4 RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 4 af 5 BALANCE AKTIVER Materielle anlægsaktiver 8100 Klubhus Inventar Følgebåde Sejlbåde Motorer Brædder Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender 8300 Debitorsamlekonto Debit. under opkrævning Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger 8610 Kasse Bank check Bank bygge Bank rente Bank event Giro Bank under betaling Likvide beholdninger i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital 9000 Kapitalkonto primo Egenkapital i alt Anden gæld 9720 Sponsorkonto Anden gæld i alt PASSIVER I ALT Årets resultat

5 RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 5 af 5 Forklaringer: I år har vi opkrævet kontingenter via PBS, hvilket tilføjer en del kompleksitet til bogføringen, da det indebærer, at der føres et fuldt debitorbogholderi. Samtidig har vi forsøgt at gennemføre vedtægternes bestemmelse om, at udmeldelse af klubben skal ske inden man går ind i det år, hvor man ønsker at medlemskabet skal være ophørt. Ca. to trediedele af fakturaerne er også blevet betalt over PBS, men alligevel har det levnet en del restancer, som jeg har måttet rykke for manuelt. Hver eneste restance skaber en del bogholderiarbejde, så administrationen af medlemsøkonomien er ikke blevet enklere. I skrivende stund har klubben 43 restancer svarende til et samlet beløb på kr Dette beløb indgår i regnskabet. Samtidig mangler jeg at opkræve kontingenter for sommerens tilgang af nye medlemmer. Det drejer sig om 27 personer svarende til kr Dette beløb optræder IKKE i regnskabet, der således mangler en indtægt på kr Hvis de var nået at komme med, ville årets resultat være endt på ca. kr Denne indtægt vil selvfølgelig optræde på næste års regnskab. Klubben har nu 231 medlemmer juniorer, 83 seniorer og 31 passive. Heri er medregnet de ca. 30 personer, som endnu skylder kontingent for Årets resultat er ganske tæt på det budgetterede (linje 7999), men bevægelserne bag resultatet er ikke som forudset i budgettet. På den positive side tæller et sponsorbidrag fra Nordtank Shipping på kr og forbedrede indtægter fra Agterspejlet. På den anden side er der indkøbt en del materiel til joller og sejlbrædder (baseret på sponsorbidraget) samtidig med, at en del andre udgiftsposter udviser moderate stigninger. Hvis man dog medtænker indtægterne fra nye medlemmer, som endnu ikke er faktureret, bliver billedet dog mere som budgetteret Afskrivninger er fortsat medtaget i budgettet. Formålet er at give mere retvisende sammenligning af budgettet med årets driftsresultat, der jo inkluderer afskrivninger. Det drejer sig i et vist omfang "matadorpenge", men de giver alligevel et mål for omkostningen ved at vedligeholde klubbens materielle aktiver. Vi bygger klubhus i den kommende vinter, og må derfor fra næste år budgettere med servicering af det lån på kr , som vi optager til dette formål. Det drejer sig primært om ca. kr afdrag på lånet, idet vi har grund til at forvente, at Odsherred kommune vil dække 95% af renteudgiften. Denne dækning sker dog med et regnskabsårs forsinkelse, så vi må belave os på konstant af have et betydeligt beløb bundet i den kommunale refusion. Regnskabets form er udarbejdet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysning af 14. december 1995 med ændring af 15 november Endvidere er kasse-, bank-, og girobeholdning kontrolleret og er tilstede. Oktober 2006 Bestyrelsen Ole Carsten Pedersen Kasserer Benedikte Wanscher Revisor Stine Brandt Christensen Revisor

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Bad Company Customs Søsum

Bad Company Customs Søsum Vedtægter for American Car Club: Bad Company Customs Søsum 1.: Klubbens navn, hjemsted samt logo. Stk. 1.: Klubbens officielle navn er Bad Company Customs Søsum Stk. 2.: Klubben dækker Egedal Kommune,

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere