Syddansk Universitet. Publication date: Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Publication date: 2010. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication"

Transkript

1 Syddansk Universitet Evaluering af motions- og trivselstilbud på arbejdspladsen for medarbejdere i Rengøring & Patientservice på Odense Universitetshospital Jensen, Didde Cramer; Kruse, Marie; Sørensen, Jan Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version (APA): Jensen, D. C., Kruse, M., & Sørensen, J. (2010). Evaluering af motions- og trivselstilbud på arbejdspladsen for medarbejdere i Rengøring & Patientservice på Odense Universitetshospital. Odense: CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, SDU. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 04. Sep. 2015

2

3 Kolofon Titel Evaluering af motions- og trivselstilbud på arbejdspladsen for medarbejdere i Rengøring & Patientservice på Odense Universitetshospital Forfatter Didde Cramer Jensen, Marie Kruse & Jan Sørensen Institut CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Udgivelsesdato November 2010 ISBN nummer

4 Sundhed og Trivsel på Odense Universitetshospital Projektperiode Oktober 2007 til november 2009 Projektejer og ansvarlig Helen Kobæk, direktør, PenSam Følgegruppe Lise Koldkjær, projektleder, PenSam Lisbeth Troldborg, marketingkonsulent, PenSam Carsten Holmer, afdelingschef, Rengøring & Patientservice, Odense Universitetshospital Hanne Munk Plum, uddannelses - og arbejdsmiljøkonsulent, Rengøring & Patientservice, Odense Universitetshospital Evalueringsteam Didde Cramer Jensen, konsulent, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet Marie Kruse, post.doc, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet Jan Sørensen, professor, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet Anne Lee, seniorkonsulent, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet Sandra Søgaard Tøttenborg, studentermedhjælp, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet Stine Schramm, studentermedhjælp, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet Yvonne Sørensen, studentermedhjælp, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet

5 Forord Projekt Sundhed og Trivsel har til formål at forbedre den generelle sundhedstilstand og trivsel blandt PenSam s 1 kunder i Rengøring & Patientservice (R&P) på Odense Universitetshospital. Projektet er et samarbejde mellem PenSam og R&P. Projektet har været delvist finansieret af et tilskud på 2,7 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden (journalnummer ). I 2007 besluttede parterne i fællesskab at søge Forebyggelsesfonden om finansiel støtte til at igangsætte og gennemføre et projekt omkring sundhed og trivsel på Odense Universitetshospital. For at opsamle erfaringer og evaluere resultater opnået gennem projektet blev Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) ved Syddansk Universitet i marts 2009 kontaktet af PenSam og R&P med henblik på at evaluere projektets forløb og effekt. Der blev udarbejdet en evalueringsplan, som havde til formål at dokumentere deltagernes erfaringer med projektet og vurdere opnåede effekter. Denne evalueringsrapport består af 6 afsnit. I første afsnit præsenteres baggrund, formål og implementeringen af Projekt Sundhed og Trivsel, mens andet afsnit beskriver den anvendte evalueringsmetode, design og data. Evalueringen består af tre dele: analyse af aktiviteter, analyse af effekter og en erfaringsopsamling. Resultaterne fra disse evalueringer præsenteres i afsnittene 3, 4 og 5, der hver indeholder en opsummerende sammenfatning. I rapportens sidste afsnit sammenfattes delene og resultaterne perspektiveres. Evalueringsrapporten og de tilhørende dataindsamlinger og -analyser er udført af et evalueringsteam fra CAST bestående af Didde Cramer Jensen, Marie Kruse, Jan Sørensen, Anne Lee, Sandra Søgaard Tøttenborg, Stine Schramm og Yvonne Sørensen. Til at støtte evalueringsteamets arbejde har der været etableret en følgegruppe, som har mødtes 3 gange. En tidligere udgave af denne rapport har været drøftet med projektets følgegruppe. 1 PenSam er et finansielt selskab, hvor mere end lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension og andre finansielle produkter.

6 Indholdsfortegnelse Forord 0 Sammenfatning 0 1. Baggrund, formål og implementering for Projekt Sundhed og Trivsel Baggrund Formål Implementering og tilpasning af målgruppe Afdeling Rengøring & Patientservice på Odense Universitetshospital Projekt Sundhed og Trivsel: Tilrettelæggelse og forløb Gennemførte aktiviteter Motivationsfasen Aktiveringsfasen Motivationsfasen på ny Aktiveringsfasen på ny Fastholdelsesfasen Evalueringsmetode: design og data Analyse af aktiviteter Analyse af effekter Spørgeskema og helbredstjek Aktiviteter Sygefraværsdata Pensioneringer Kobling af data Analysemetode Erfaringsopsamling Etik og sikkerhed Analyse af aktiviteter Resultater fra motivationsfasen Resultater fra aktiveringsfasen Resultater fra motivationsfasen på ny Resultater fra Aktiveringsfasen på ny Resultater fra fastholdelsesfasen Aktørernes vurdering af aktiviteter Sammenfattende konklusion på de udførte aktiviteter i projektet Analyse af effektmål Risikofaktorer Body Mass Index Blodtryk 28

7 4.1.3 Taljemål Blodsukker Kolesterol Lungefunktion Opsummering Selvvurderet helbred Selvoplevet helbredsforbedring Livsstil Opsummering Trivsel Tilfredshed Helbredsrelateret livskvalitet Sygefravær Pensioneringer Konklusion Erfaringsopsamling Medarbejdernes oplevelser Gode erfaringer Dårlige erfaringer Ildsjælenes oplevelser Gode erfaringer Dårlige erfaringer Serviceledernes oplevelser Gode erfaringer Dårlige erfaringer Sammenfatning af erfaringsopsamling Konklusion og anbefalinger 60 Litteraturliste 65 Bilag 66

8 Oversigt over figurer og tabeller Figur 1. Organisationsdiagram over arbejdspladsen R&P på Odense Universitetshospital 4 Tabel 1. Aktiviteter fordelt på projektfaser 7 Tabel 2. Målsætninger for aktiviteter i Projekt Sundhed og Trivsel 14 Tabel 3. Resultater fra motivationsfasen 21 Tabel 4. Resultaterne af aktiveringsfasen 22 Tabel 5. Resultater fra motivationsfasens anden del 23 Tabel 6. Resultater fra motivationsfasens anden del 23 Tabel 7. Resultaterne af fastholdelsesfasen 24 Figur 2. BMI ved projektstart og efter projektet 28 Figur 3. Taljemål ved projekt start og projekt slut 29 Figur 4. Blodsukker ved projektstart og projektslut 30 Figur 5. Kolesterol i blodet ved projekt start og projekt slut 31 Figur 6. Svar på spørgsmålet: Ryger du i dag? Før og efter projektstart 33 Figur 7. Svar på spørgsmålet: Hvor meget drikker du i dag? Før og efter projektet 34 Figur 8. Svar på spørgsmålet: Hvis vi ser på det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? Før og efter projektet 35 Figur 9. Spiser du 600 gram frugt og grønt dagligt? Før og efter projektet 35 Figur 10. Meget aktive deltagere: Er du alt i alt tilfreds med din hverdag? Før og efter projektet 37 Figur 11. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt før og efter projektet 38 Figur 12. Sygefravær i Rengørings og Patientservice, Odense Universitetshospitals egen opgørelse 39 Tabel 8. Gennemsnitligt sygefravær i dage, Rengøring og Patientservice 41 Tabel 9. Jobophør af forskellig årsag, Rengørings- og Patientservice 42

9 Sammenfatning En sund arbejdsplads er en fælles interesse for både arbejdsgiver og arbejdstagere. Arbejdspladsen kan være med til at sætte normer og tage initiativer til at fremme medarbejdernes sundhed. Arbejdspladsinitierede indsatser for sundhedsfremme kan eksempelvis fokusere på KRAM faktorene: sund kost, øget motion, mindre alkohol og tobaksafvænning (rygestop). Gennem sundhedsfremmende indsatser kan arbejdspladserne reducere forekomsten og omkostninger i forbindelse med sygefravær og ulykker og øge medarbejdernes trivsel. Desuden kan en synlig indsats bidrage til at forbedre arbejdspladsens human ressource management og give arbejdspladsen et bedre image både internt og eksternt. PenSam er en finansiel koncern, der tilbyder en række finansielle produkter inden for pension, forsikring og bank for mere end lønmodtagere, som er ansat i blandt andet kommuner, regioner og private organisationer. PenSam støtter forskellige initiativer med henblik på at fremme kundernes sundhed. Med støtte fra Forebyggelsesfonden indledte PenSam i 2007 et samarbejde med Rengøring & Patientservice (R&P) ved Odense Universitetshospital omkring et projekt med sundhed- og trivselstilbud til medarbejderne. Projektet er nu afsluttet og der er gennemført en evaluering af de gennemførte aktiviteter, afledte effekter og en erfaringsopsamling. Evalueringen er dokumenteret i nærværende rapport. Projektets overordnede målsætninger var at forbedre sundhed og trivsel blandt alle faggrupper på Odense Universitetshospital med en arbejdsmarkedspension i PenSam. Målet var, at forbedre de ansattes sundhedstilstand og herigennem reducere sygefravær og tidlig udtrædelse af arbejdsmarkedet, samt udvikle og opsamle erfaringer fra projektet, som er relevante for tilsvarende projekter ved andre arbejdspladser. Undervejs i projektperioden måtte projektets målgruppe imidlertid revurderes, idet opbakningen til projektet viste sig stærkere i nogle afdelinger end andre. Med accept fra Forebyggelsesfonden blev det besluttet alene at koncentrere interventionen omkring medarbejderne i R&P, hvor ledelsen havde udvist særlig interesse for projektet. Resultaterne fra nærværende rapport vedrører således kun den pågældende målgruppe. Projektet blev udviklet i forhold til tre strategier. Rekrutteringsstrategien søgte med en engageret og systematisk proces, og ved en synlig og aktiv opbakning fra R&Ps ledelse, ved brug af ildsjæle og et faseopdelt forløb at involvere målgruppen i projektets aktiviteter.

10 Kommunikationsstrategien søgte gennem udsendelse af budskaber om, at sundhed og trivsel er vejen til et liv med større overskud til familie, fritid og job, gennem møder, skriftlig information og en mærkebog, at motivere målgruppen til at deltage i projektets aktiviteter. Opfølgningsstrategien søgte at fastholde målgruppen i en sund livsstil efter projektets afslutning. Projektet blev tilrettelagt i tre faser. Motivationsfasen, hvor målgruppen skulle gøres motiverede til at deltage i projektets aktiviteter, bestod af foredrag med inspirerende foredragsholdere i arbejdstiden, en obligatorisk syv-dages konkurrence om at gå mere, samt et frivilligt tilbud om et sundhedstjek, der blandt andet omfattede måling af BMI, fedtprocent og blodtryk, og hvor der blev udarbejdet en personlig handlingsplan. Aktivieringsfasen indeholdt en række tilbud om rygestop, sund kost, pilates, adgang til lokalt motionscenter, spinning, rygtræning, svømning og badminton. Desuden blev der arrangeret konkurrencer inden for fire discipliner ( gå mere, smid kilo, kvit smøgerne og sænk promillen ), hvor hold skulle dyste mod hinanden og de bedste hold blev hædret med deltagelse i et socialt arrangement. Fastholdelsesfasen skulle sikre at deltagerne fortsatte med en sund livsstil efter projektets afslutning (dyrke motion, spise sundt m.v.) og bestod udover de nævnte aktiviteter af en række nye, som blev igangsat på deltagernes initiativ, samt tilbud om opfølgende samtaler med en sundhedskonsulent og sundhedstjek. I denne fase blev der desuden udarbejdet sundhedsaviser, som beskrev deltagernes succesoplevelser som inspiration for andre. Desuden afholdtes yderligere motiverende foredrag og sociale arrangementer. Evalueringen blev tilrettelagt med fokus på analyse af målgruppens deltagelse i projektets aktiviteter, afledte effekter, samt en erfaringsopsamling. Undervejs i projektet blev der opsamlet oplysninger om hvem, der deltog i de forskellige centrale aktiviteter. Disse oplysninger blev anvendt til at beskrive opbakningen til aktiviteterne. Analyse af afledte effekter blev tilrettelagt som en analyse af deltagernes besvarelse af et trivsel- og helbredsskema ved start og afslutning, identifikation af deltagere, som havde været aktive deltagere i projektets aktiviteter og en analyse af deltagernes sygefravær. Endelig blev der lavet en analyse af, hvor mange medarbejdere, der forlod arbejdspladsen som følge af førtids- og alderspension. Erfaringsopsamlingen blev tilrettelagt med en serie fokusgruppeinterview, hvor centrale interessenter (aktive og ikke-aktive medarbejdere, ildsjæle og serviceledere) fik lejlighed til at drøfte gode og dårlige erfaringer ved projektets gennemførelse.

11 Analysen af projektets aktiviteter viste, at 446 af de ca. 500 medarbejdere i R&P havde deltaget i projektets obligatoriske del, hver anden deltog frivilligt i mindst en af projektets aktiviteter og to ud af fem medarbejdere deltog frivilligt i aktiviteter i alle tre faser. Opbakningen til de motiverende foredrag og sundhedstjek var stor. Omkring 125 medarbejdere fra R&P deltog således frivilligt i de motiverende foredrag og over 300 deltog i sundhedstjekket. Også anden del af motivationsfasen (som blev igangsat efter afslutning af sygeplejerskestrejken i april-maj 2008) havde stor opbakning med omkring 200 deltagere til forskellige aktiviteter. I fastholdelsesfasen deltog lidt færre end forventet i aktiviteterne, men der var stor tilslutning til de opfølgende sundhedstjek, hvor mere end 200 medarbejdere deltog. Fokusgruppeinterviewene med medarbejdere fra R&P viste, at der var en generel tilfredshed med projektet og dets aktiviteter. Specielt de motiverende foredrag og sundhedstjek blev fremhævet som særligt gode. Det blev betragtet som positivt, at deltagelse i projektet var frivilligt, og at konkurrencer og præmier var med til at øge interessen for projektet. Det blev foreslået, at projektets aktiviteter i større udstrækning skulle foregå i arbejdstiden og i højere grad være målrettet medarbejdere med specifikke helbredsproblemer (f.eks. ledsmerter og ryglidelser) med individuel vejledning og opfølgning. Desuden blev det påpeget, at der er udfordringer med at fastholde de enkelte deltagere i en aktiv livsstil efter projektets afslutning. Deltagere i sundhedstjekkene blev målt og vejet og udfyldte et spørgeskema om deres sundhed og trivsel. Selvom der er store metodiske usikkerheder i at generalisere ændringer over tid fra denne stikprøve (som i stor udstrækning er præget af selvselektion og manglende opfølgende data), så kan analysen af de indsamlede data vise noget om, hvem der har deltaget og i hvor stor udstrækning, de har oplevet ændringer i nogle centrale parametre. Omkring 2/3 af deltagerne (medarbejdere fra R&P) (n=323) var overvægtige og havde et højt taljemål. 18 procent havde forhøjet blodsukker, og 40 procent havde forhøjet kolesterol i blodet. Blandt deltagere som deltog i begge dataindsamlinger (n=102) oplevede en del et fald i BMI (17 procent) og kolesterol (19 procent), mens der ikke kunne ses klare tendenser i blodtryk, taljemål, blodsukker og lungefunktion. Omkring 30 procent af deltagerne var rygere, 11procent angav at have overvejende stillesiddende fritidsaktiviteter, og 17 procent angav, at de næsten aldrig spiste 600 gram frugt og grønt dagligt. Blandt de deltagere, som deltog i begge dataindsamlinger var der en tendens til, at de have øget deres fysiske aktivitet i fritiden og havde et øget indtag af frugt og grønt. Der kunne ikke observeres klare tendenser omkring ændring i forbrug af tobak og alkohol.

12 Heller ikke i form af tilfredshed med hverdagen og helbredsrelateret livskvalitet kunne der ses tydelige ændringer i løbet af projektet. Den gennemførte dataanalyse kan således ikke umiddelbart sandsynliggøre, at projektets aktiviteter isoleret set har haft varig indflydelse på sundhedstilstanden, og at forbedret trivsel og sundhed har relation til mindre sygefravær og pensionering blandt medarbejderne i R&P. Sygefravær blandt R&Ps medarbejdere blev analyseret månedsvist aggregeret for hele afdelingen. Der var en tendens til, at sygefraværet var lidt lavere i projektperioden end fraværet i de tidligere år. Denne tendens sås også ved analyse af individbaserede fraværsdage. Blandt de medarbejdere som deltog aktivt i projektet faldt det månedlige sygefravær fra 1,7 dage før projektet til 1,5 dage efter projektet forskellen var statistisk signifikant. Dette skal dog ses i forhold til, at sygefraværet blandt medarbejdere, som ikke var aktive i projektet blev reduceret fra 1,9 dage til 1,8 dage og at forskellen mellem aktive og ikke-aktive medarbejdere ikke var statistisk signifikant. Det vil sige at afdelingen generelt har oplevet en nedgang i sygefraværet, og at de aktive medarbejdere har oplevet en yderligere nedgang på 1,2 sygedag per år, sammenlignet med de ikke-aktive. Data om jobophør blandt medarbejdernes fra R&P blev også analyseret. Der fandtes ingen klare tendenser i forhold til alderspensionering eller førtidspensionering før og i projektperioden. Det skal dog bemærkes, at alderspensionering og førtidspensionering er forholdsvis sjældne årsager til jobophør, hvorfor den statistiske styrke i datamaterialet er relativt svag. Erfaringsopsamlingen fokuserede på erfaringer blandt medarbejdere, ildsjæle og serviceledere. Medarbejdere havde en generel positiv opfattelse af projektet og så det som en kærkommen interessetilkendegivelse fra ledelsen, der med projektet havde sat fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Gennem projektet oplevede medarbejderne som deltog aktivt i projektet at få bedre personlige relationer til kollegaer og ledelse, samt at samarbejdet i deres område blev bedre i projektperioden. Blandt forudsætningerne for at projektet har været en succes, har ledelsens opbakning til deltagelse i aktiviteterne og særligt ildsjælenes opbakning været væsentlig. Også opbakning og støtte fra kollegaer har betydet meget for flere af deltagerne. De medarbejdere, der ikke har deltaget aktivt i projektet, begrundede deres manglende deltagelse med blandt andet en vis træthed i forhold til snak om sund livsstil og motion, og at de fik tilstrækkelig fysisk aktivitet gennem deres arbejde og at de ikke havde behov eller overskud til yderligere fysisk aktivitet i deres fritid. De fleste af de medarbejdere, som ikke deltog i projektet, har manglet opbakning fra serviceledere og ildsjæle.

13 Også ildsjæle og serviceledere er enige i, at en væsentlig forudsætning for projektets succes har været opbakningen fra serviceledere og ildsjælenes personlige indsats. Servicelederne har været med til at opbygge en struktur og ramme omkring projektet, som har været nødvendig for ildsjælenes funktioner. Der har været stor variation i projektets indhold og resultater i de forskellige områder, hvilket i stor udstrækning kan tilskrives forskellig opbakning fra servicelederen og ildsjælenes indsats. I det mest aktive serviceområde har der været udpeget flere ildsjæle samtidigt, som har kunnet motivere og igangsætte nye initiativer. Projektets aktiviteter blev desuden brugt til at udvikle et kollegialt fællesskab, som har skabt et større sammenhold og fællesskab mellem medarbejderne. Blandt de mindre aktive serviceområder har prioriteringen af projektet være lavere, blandt andet som følge af andre og mere presserende opgaver. Også manglende interesse for at varetage funktionen som ildsjæl og vanskeligheder med at udfylde rollen, samt manglende opbakning og interesse fra medarbejderne og ledelse har været nævnt som mulige forklaringer på den mindre succesfulde indsats. En særlig udfordring for R&P har været den lokale medarbejderkultur, hvor flere ildsjæle har oplevet, at det har været vanskeligt at gå forrest og motivere deres kollegaer, som i flere tilfælde har været indignerede over at deres menige kollegaer er blevet tildelt et sådan ansvar. Sammenfattende er projekter med fokus på medarbejderes sundhed og trivsel afhængig af en betydelig ledelsesmæssig opbakning på forskellige niveauer. Mangler den ledelsesmæssige opbakning, så mister ildsjæle og medarbejderne motivationen og projektet falder sammen. Det er derfor centralt, at der i lignende projekter aftales en klar opgave- og ansvarsfordeling i ledelsesniveauet. De enkelte interessenter (serviceledere og ildsjæle) kan have en god fornemmelse af hvilken opbakning, ressourcer og vejledning, der kan forventes. Det kan være hensigtsmæssigt, at der dannes teams af ildsjæle med klart udmeldte opgaver og ansvar og som er ansvarlige for at igangsætte aktiviteter inden for de enkelte områder. Aktiviteterne skal tilrettelægges lokalt og tage udgangspunkt i kollegaernes ønsker og interesser. Da der findes begrænset viden om, efter hvilke principper fremtidige arbejdspladsinitierede indsatser for sundhedsfremme skal tilrettelægges, er det fortsat relevant at gennemføre en systematisk evaluering af konkrete projekter og dokumentere opnåede resultater og erfaringer. Disse evalueringer bør planlægges sideløbende med planlægningen af projekterne og skal ideelt set være baseret på evalueringsdesign, som tillader robust vurdering af de opnåede effekter.

14 1. Baggrund, formål og implementering for Projekt Sundhed og Trivsel 1.1 Baggrund PenSam har siden 2006 afholdt en 8-uger lang landsdækkende holdkonkurrence i sundhed for sine kunder (PenSamCup). Formålet med konkurrencen har været at øge kundernes bevidsthed om den risiko, der er forbundet med rygning, alkohol, dårlige kostvaner og manglende fysisk aktivitet de såkaldte KRAM faktorer. PenSamCup har været udbudt til alle PenSam s kunder, herunder også ansatte på Odense Universitetshospital. I PenSamCup 2006 var der dog relativt få ansatte fra Odense Universitetshospital som deltog (36 personer). PenSam mente, at den lave deltagelse blandt andet kunne skyldes manglende motivation blandt denne gruppe af medarbejdere. For at øge interessen for motion og sundhed blandt de kunder, der var ansat ved Odense Universitetshospital tog PenSam initiativ til at planlægge en speciel og målrettet indsats på denne arbejdsplads. Initiativet blev støttet af ledelsen i R&P på Odense Universitetshospital, som har en klar interesse i at fastholde raske og sunde medarbejdere og som derfor ønskede at indgå i projektet. Parternes konkrete mål og forventninger til projektet er beskrevet nærmere nedenfor. 1.2 Formål Hos PenSam betragtes forebyggelse af dårligt helbred som et risikostyringselement, der på sigt kan være med til at sikre kundernes alderspension. For PenSam var det overordnede mål for projektet at reducere antallet af kunder, der går på førtidspension, fordi færre førtidspensioneringer kan betyde større alderspensioner generelt. Selvom PenSam s kunder som udgangspunkt indbetaler samme pensionsbidrag som andre faggrupper, så er udbetalingen af alderspension blandt andet som følge af relativt mange førtidspensioneringer lavere i sammenligning med andre faggrupper. Det overordnede mål for projektet var at øge medarbejdernes sundhed og trivsel og herved reducere sygefraværet hos de pågældende medarbejdere. Projektets primære målsætning var således at opnå en reducering i sygefraværet. Det blev også antaget, at øget sundhed og trivsel - på sigt vil kunne medføre et fald i antallet af førtidspensioneringer. Også i R&P var man meget interesserede i at forebygge sygdom blandt de ansatte. 1

15 Afdelingen havde i 2007 et gennemsnitligt sygefravær på ca. 9 procent, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt sygefravær på 23 arbejdsdage pr. medarbejder. Når ansatte sygemeldes, øges belastningen af det øvrige personale, som helt eller delvist skal kompensere for den sygemeldte kollegas manglende arbejdsindsats. Ledelsen i R&P havde derfor en naturlig interesse i at indgå i projektet. Projekt Sundhed og Trivsels overordnede målsætninger blev derfor formuleret som: at forbedre sundhed og trivsel for medarbejdere under FOA-overenskomsten på Odense Universitetshospital at forbedre sundhedstilstanden hos de ansatte med den forventede effekt, at sygefraværet og antal førtidspensioner reduceres at udvikle og opsamle erfaringer, der kan anvendes ved en udbredelse af projektets tiltag til andre arbejdspladser I begyndelsen af projektet definerede følgengruppen følgende konkrete og ambitiøse målsætninger: 75 procent af Odense Universitetshospitals medarbejdere under FOA-overenskomst skulle deltage i en eller flere af projektets aktiviteter 75 procent af deltagerne skulle blive gladere og sundere Sygefraværet i R&P skulle reduceres fra 9 procent i 2007 til 6 procent i 2009 Desuden var der defineret specifikke målsætninger for de enkelte aktiviteter i projektet. Disse mål er præsenteret under beskrivelsen i afsnit Implementering og tilpasning af målgruppe Projektets oprindelige målgruppe var alle faggrupper på Odense Universitetshospital med en arbejdsmarkedspension i PenSam (som følge af aflønning efter overenskomster indgået af FOA). Det drejede sig specifikt om hus- og rengøringsassistenter, serviceassistenter, køkkenassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter og portører. 2

16 Den samlede målgruppe omfattede i 2007 ca medarbejdere og udgjorde ca. 27 procent af den samlede medarbejderstyrke på Odense Universitetshospital. Undervejs i projektperioden måtte følgegruppen revurdere projektets målgruppe. Dette skyldes, at en del af projektets aktiviteter var relateret til forskellige medarbejdergrupper med forskellig organisatorisk forankring og ledelsesmæssig involvering i projektet. Ledelsen i R&P har været engageret fra starten og har afsat medarbejderressourcer til projektet. Der er bl.a. blevet uddannet ca. 30 frivillige ildsjæle, som har været med til at gennemføre projektet for afdelingens ca. 500 medarbejdere. Der har desuden været tilknyttet en stabsmedarbejder til projektet på næsten fuld tid og der er taget initiativ til en bred vifte af aktiviteter og tilbud. For ansatte i andre afdelinger, f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og portører (ca. 760 ansatte) har ledelsen ikke på samme måde støttet op om projektet, og der har ikke været uddannet ildsjæle. Medarbejdere fra disse afdelinger har derfor ikke fået tilbudt den samme vifte af aktiviteter som medarbejderne i R&P. Kontakten til ansatte i disse afdelinger er hovedsageligt sket via fællestillidsrepræsentanter for henholdsvis social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, og fællestillidsrepræsentanten for portører. I sensommeren 2008 erfarede PenSam, at kun 53 personer fra disse medarbejdergrupper (knap 10 procent) havde valgt at deltage i projektet. Med accept fra Forebyggelsesfonden blev det derfor besluttet, at projektet fremadrettet skulle fokusere på medarbejderne i R&P. Resultaterne i denne rapport belyser derfor udelukkende effekter og erfaringer fra denne afdelings medarbejdere, hvor projektets oprindelige målsætninger blev fastholdt. 1.4 Afdeling Rengøring & Patientservice på Odense Universitetshospital R&P er en ud af alt syv serviceafdelinger på Odense Universitetshospital. Afdelingen forestår rengøring på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, patienttransporter mellem undersøgelses-, behandlings- og sengeafsnit samt forflytningsopgaver og akutpiccolineopgaver. Afdelingen er inddelt i fire sektioner og en stab. Organiseringen i R&P er afbilledet i figur 1 nedenfor: 3

17 Figur 1. Organisationsdiagram over arbejdspladsen R&P på Odense Universitetshospital Afdelingschef Stab Sektionsleder sektion 1 Sektionsleder sektion 2 Serviceleder område 1 Serviceleder område 6 Serviceleder område 2 Serviceleder område 7 Serviceleder område 3 Serviceleder område 8 Serviceleder område 4 Serviceleder område 9 Serviceleder område 5 Serviceleder område 10 Projekt Sundhed og Trivsel blev kun tilbudt til de af R&Ps medarbejdere, der er tilknyttet Odense Universitetshospital (ca. 500 ansatte ud af i alt ca. 700 ansatte). Blandt disse medarbejdere er 65 ansat som hus- og rengøringsassistenter og 424 som serviceassistenter. Hus- og rengøringsassistenterne udfører rengøring af fælles arealer og ikke-kliniske afdelinger og servicerer møde- og kursuslokaler i tilknytning til Odense Universitetshospital. Serviceassistenterne udfører rengøring og køkkenservice i de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital samt varetager patienttransport imellem undersøgelses-, behandlings- og sengeafsnit. Derudover hjælper serviceassistenterne plejepersonalet med forflytningsopgaver (løft og vending, lejring og gangtræning) af patienter. Endelig er akut piccolinetjeneste indarbejdet i serviceassistenternes arbejde. 4

18 Sammenlagt rengør medarbejderne på Odense Universitetshospital ca m 2 og foretager ca patient- og udstyrstransporter årligt. I 2009 havde afdelingen et budget på ca. 207 mio. kr. I Projektet Sundhed og Trivsel indgik desuden en afdelingschef med ansvar for hele afdelingen, to sektionsledere med ansvar overfor serviceledere og elleve serviceledere, der er daglig ledere for hus- og rengøringsassistenter og/eller serviceassistenter, samt en stab, som varetager samtlige administrative funktioner i afdelingen. 1.5 Projekt Sundhed og Trivsel: Tilrettelæggelse og forløb For at øge interessen for motion og sundhed blandt medarbejderne i R&P videreudviklede PenSam konceptet fra PenSamCup og tilrettelagde en speciel og målrettet indsats for R&P s ansatte. Det nye indhold og den særlige tilpasning af konceptet betød: Bedre motivering af de ansatte til at deltage (rekrutteringsstrategi) Enklere konkurrencemekanik (revideret kommunikationsstrategi) Bedre fastholdelse af sunde vaner (opfølgningsstrategi) Rekrutteringsstrategien bestod i at motivere og aktivere deltagerne gennem fællesskab, nærhed og små sejre. Rekrutteringsforløbet bestod af en engagerende og systematisk proces med fokus på aktiv og synlig opbakning fra ledelsen, aktiv brug af ildsjæle samt faseopdelte aktiviteter med stor involvering af deltagerne. Ildsjælene blev udpeget af serviceledere blandt de enkelte områders medarbejdere. Ildsjælene har haft til opgave løbende at motivere deres kollegaer og være initiativtagere til tiltag indenfor R&P s forskellige funktionsområder. Foruden rekrutteringsstrategien byggede det reviderede koncept på en anden kommunikationsstrategi, der søgte at udsende budskaber om, at sundhed og trivsel er vejen til et liv med større overskud både til familien, fritiden og jobbet. Kommunikationsstrategien brugte fællesskabet som løftestang og udgangspunktet var, at det både er nemmere og sjovere at komme i gang med motion, når man får støtte og hjælp fra kollegaer. 5

19 For at skabe nærvær og sammenhold i funktionsområderne anvendte man billeder af faktiske ansatte og deres ledere, som gennemgående modeller i kampagnematerialet. Formidlingen anvendte en kommunikationsstrategi støttet af skriftligt materiale. Der blev bl.a. informeret om projektets aktiviteter på møder, der blev uddelt information sammen med lønseddelen, og der blev opslået information i personalerum og fællesarealer. Som en del af kommunikationsstrategien blev der desuden arbejdet med konkurrencemekanik og synlig anerkendelse af præstationer og indsatser. Medarbejderne skulle bl.a. indrapportere deres resultater via sms, hvor indsatsen efterfølgende blev synliggjort via web samt samle point via en mærkebog. Endelig betød det ændrede koncept indførelse af en opfølgningsstrategi, der bestod i at uddanne serviceledere og ildsjæle til at aktivere og fastholde medarbejderne i sund livsstil. Ildsjælene blev blandt andet indbudt til en 3 timers workshop, hvor de blev præsenteret for projektet samt deres rolle som ildsjæle. Opfølgningsstrategien var bygget op således, at følgegruppen gradvis trak sig ud af projektet og overlod ansvaret for egen sundhed til den enkelte medarbejder. 1.6 Gennemførte aktiviteter Projekt Sundhed og Trivsel blev gennemført med en række sundhedsaktiviteter i og uden for arbejdstiden. Konceptet var baseret på en strategi om, at belønne indsatser frem for resultater samt at anvende en personlig og nærværende kontakt til medarbejderne frem for brug af IT. Tiltagene var faseopdelte i henholdsvis en motivations-, en aktiverings- og en vedligeholdelsesfase. Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over de forskellige aktiviteter i projektet samt deres tidsmæssige placering. 6

20 Tabel 1. Aktiviteter fordelt på projektfaser Aktiviteter Fase 1: Motivationsfasen Foredrag Eskild Ebbesen Obligatorisk 7 dags skridttæller konkurrencer (gå mere) Sundhedstjek A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N Fase 2: Aktiveringsfasen PenSamCup2008 Strejke på sygehusene. Aktiviteter blev indstillet Fase 1: Motivationsfasen (NY) Kick-off med Chris MacDonald Fase 2: Aktiveringsfasen (NY) Sundhedstjek Kost- rygestop-, eller motionshold PenSam Mærkebog

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Syddansk Universitet Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

RAPPORT - Sundt Lager

RAPPORT - Sundt Lager BAR transport og engros Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Att.: Susanne Linhart sli@di.dk Dato: 03.03.2011 Opg. nr.: 21593/cm WorkLife A/S Tlf.: 70 227 527 Fax: 75 225 390 www.wl.dk post@wl.dk RAPPORT -

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt Kompetencecentret, Ballerup Kommune - Center for Beskæftigelse og Borgerservice Projektnavn: Projekt Mit liv, dit liv Vores fælles KRAM, projektperiode: Maj 2011 Maj 2013 Projektejer: Kenneth Heigren,

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Odense Universitetshospital Servicecenter Rengøring & Patientservice

Odense Universitetshospital Servicecenter Rengøring & Patientservice Odense Universitetshospital Servicecenter Rengøring & Patientservice Job- og kvalifikationsprofil for Serviceleder i Rengøring & Patientservice Indholdsfortegnelse 1. Organisationen... 3 1.1 Nuværende

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær. MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter

En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær. MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter En digital sundhedskampagne med fokus på forebyggelse af sygefravær MILLA A/S leverandør af digitale hjerteprojekter Baggrunden for digitale sundhedstiltag Hvem og hvad er MILLA A/S? MILLA har eksisteret

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Skræddersyede sundhedsforløb

Skræddersyede sundhedsforløb Skræddersyede sundhedsforløb til jeres virksomhed Skal jeres virksomhed også være en sund virksomhed? Optimering af din virksomhed En lang række undersøgelser viser, at øget fokus på sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere