BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side"

Transkript

1 BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn August 2013 Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT Borgernyt, er bladet for alle foreninger, klubber mv. i Verninge og omegn. Borgernyt omdeles i ca. 750 stk. eksemklarer i Verninge Sogn Bladet udkommer 4 gange årligt i Feb., Maj, Aug. og Nov. Henvendelser vedrørende Borgernyt rettes til Læs i Borgernyt om Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side Verninge Idrætsforening Hold Gymnastikforeningen + aktivitetskalender Nyt fra Skole og Børnehave Fællesspisning i forsamlingshuset mv. Landsbyparken Netværkscafe 60+ på Sydmarksgården Sponsor-Motionsdagen og hjerteforeningen Verninge spejderne Nyt fra Borgerforeningen Redaktionen

2 Borgernyt, vores nye fælles blad af Henrik Jørgensen Borgerforeningen for Verninge og Omegn Verninge Idræts Forening Gymnastik foreningen Verninge Borgernyt Verninge Forsamlingshus Verninge Landsbyskole og Naturbørnehave Verninge Spejderne Vi aktører støtter op om vores fælles blad og udkommer fremover via borgernyt og Verninge.dk Gymnastikforeningen Verninge, Verninge Idrætsforening, Verninge Forsamlingshus, Verninge Spejderne,Verninge Landsbyskole og Naturbørnehave samt redaktør og udgiver af Borgernyt: Borgerforeningen for Verninge og Omegn. Evt. overskud går ubeskåret til Verninge kontoen Har du/i forslag til emner som ønskes med I bladet, eller har I andre ting, som vedrører Borgernyt, skal al henvendelse rettes til Salg af reklamer er en vigtig del, for at udgive dette blad. Vi håber derfor I vil støtte vores annoncører. Med venlig hilsen Alle aktører i Borgernyt Side 2

3 Verninge, set med en Verningegensers øjne! Som barn flyttede jeg til Verninge i En by som dengang havde flere dagligvarebutikker, Frisører, Tankstationer, Møntvaskeri, Bageri, Mejeri, Slagter, Apotek, Bank, Cykelsmed, Blomsterhandel, Foderstof osv. Dengang mødte man naboen ved Købmanden eller Brugsen. Nyhederne!! kunne fås ved Bageren. Ja, det var næste helt Morten Kork, med flere aktive gårde i Verninge og omegn. Årene gik og den ene butik efter den anden lukkede uden en ny dagligvarebutik åbnede. Verninge Invest blev stiftet for at opretholde en dagligvarebutik i byen uden held... Flere grupper har forsøgt at få en butik til byen og senest har Borgerforeningen forsøgt. Efter min overbevisning kommer der ikke en butik fordi borgerne i Verninge ønsker det, men kun hvis Butikken ønsker det!!. Men vi har stadig en plan i Borgerforeningen for beliggenhed, hvis byen skulle findes attraktiv for en dagligvarekæde! Ja, vi har ikke opgivet håbet! I alle disse år har der været et aktivt foreningsliv i Verninge. Selv om der i dag er mange andre tilbud på fritidsaktiviteter rundt omkring, møder mange op til de tilbud der er i Verninge. Uden deltagere til gymnastik, dart, badminton, fodbold, spejder, fællesspisning osv. Ingen foreninger, bestyrelser, ledere, trænere og andre frivillige. Det sker i andre byer, men ikke i Verninge! Vi har et aktivt foreningsliv. I forbindelse med Idrætsforeningens ekstraordinære generalforsamling kort før sommerferien, blev jeg af den daværende bestyrelse spurgt, om jeg ville være dirigent. I pressen kunne man læse, at den daværende bestyrelse ikke troede på, at der kunne findes en ny 9 mands bestyrelse og klubben var i fare for at lukke. Ja, nu skal man jo ikke altid tro på hvad der skrives!!! for heldigvis ville nye friske personer det anderledes. Med sindsro kunne jeg modtage valget som dirigent, velvidende, at det nok skulle lykkes at finde en ny 9 mands bestyrelse. Det har tidligere næsten udelukkende været Tordenskjolds soldater, der har været at finde som frivillige i foreningerne. Den sidste udvikling, hvor nye er begyndt at vise interesse, for at give en hånd med, skaber særdeles god grobund for et forsat aktivt foreningsliv. Forsæt denne udvikling, det er altid brug for nye personer til bestyrelser, ledelser, trænere mv. Tøv ikke med at melde jer, hvis I har et ønske om at være en del at det frivillige foreningsliv i Verninge og Omegn. Nye personer er med til at skabe nye tiltag og nye ideer. Nogle ting har deres tid og vi skal ikke holde fast i traditionerne for enhver pris. I Borgerforeningen har vi mange ideer og vi startede sidste år med Motionsdagen. Vi kunne vælge at forsætte med samme koncept, men nye ting skal jo prøves og derfor har vi ændret det til Sponsor-Motionsdag. Byens flag vil komme op og vi håber der vil være trængsel på 5 km. Ruten. Hvor mange gange kan I tá den? Som sidste år, vil der være hygge og aktiviteter i Parken til dagen slutter! Borgernyt er nu fælles for alle de foreninger, som ønsker at være med. Det er et stort frivilligt arbejde at lave disse 4 numre om året, men det er med til at knytte et større fællesskab i Verninge og Omegn. På sigt håber jeg at flere foreninger, grupper mv. i hele Verninge sogn vil bidrage til Af Henrik Jørgensen Borgernyt og at der vil være personer, som vil udføre dette frivillige arbejde. Mange byer har mangel på Børnefamilier, men ikke Verninge og Omegn. Hvad kan vi tilbyde, som kan tiltrække og ikke mindst fastholde disse familier. Ja vi kan jo ikke prale af de mange dagligvarebutikker, men vi har noget andet. Et aktivt foreningsliv En god Landsbyskole og Naturbørnehave og vuggestue på vej Hurtigt fibernet Måske billig fjernvarme på sigt Gode offentlige transportforbindelser Kort afstand til alt, motorvej, Odense, Assens, Tommerup ja tæt på alt. Luft og natur Gode naboer Fællesskab Ja og mange andre grunde Forsætter de gode takter for byen med øget bosætning, flere børnefamilier, en forsat god skole, Børnehave og vuggestue og dagpleje, forsat vækst for de lokale virksomheder, ser jeg Verninge i fulde lever op til Borgerforeningens slogan nu og i fremtiden. Verninge, ikke blot et sted at bo, men et godt sted at leve. Tag godt imod jeres nye naboer og inddrag den i fællesskabet, og deltag i foreningslivet Henrik Jørgensen Sydmarksvej 35 Side 3

4 Ude på den anden side. Af Viceborgermester Søren Steen Andersen Når man står i en brydningstid, kan man nogle gange længes lidt efter at springe frem i tiden og få et lille snydekig ud på den anden side. Hvordan vil det gå? Hvordan ser det så ud, når der er faldet ro på? Sådan en tid stod vi alle i i Det var et lille år efter kommunalvalget og det er sommetider set i år ét i en valgperiode, at grimme ting sker. Det skete således også i sommeren Foråret bød dengang på skolestruktur. Det skortede ikke på advarsler om, at hvis ikke vi gjorde noget drastisk, så Vi politikere blev fodret med papirer om -og scenarier for- en ny fordeling af skolerne i kommunen. Heri indgik Verninge som en af 7 af de mindre skoler som skulle lukkes. Det endte med at én skole blev lukket; Flemløse. Det store blodbad udeblev, -og godt for det! For, hvordan gik det? jo, mange steder i Danmark valgte man at lukke skoler i centralismens hellige navn. Heriblandt i Nyborg. Men fandt man de penge, som en skoleomstrukturering skulle kaste af sig? nej, bla. i Nyborg tyder intet på det. Her skulle de ud at finde pengene en gang til, for de kom jo ikke ved skolelukningerne. På Langeland ej heller. Nu viser en dugfrisk rapport udarbejdet af tænketanken Cepos, at de danske kommuner under et har opnået to ting ved skolelukninger: 1) de har ikke sparet penge, - tværtimod, de har måttet hæve deres skolebudgetter betragteligt mere end de resterende kommuner og 2) De har ikke fået højnet undervisningsniveau et, faktisk er det faldet en smule. Se rapporten fra Cepos på nettet. Nu er vi ude på den anden side her i kommunen. Vi stolede ikke alle på rapporterne fra 2010, men troede på de lokale budskaber og på mavefornemmelsen. Og vandt dermed over borgmesterens dystre embedsrapporter. Verninge Skole er i øvrigt den skole i Assens Kommune, der har udsigt til den største elevfremgang i procent i flg. en prognose for de assenesiske skoler fra Jeg har gemt de føromtalte scenarier og rapporter fra 2010 og holder dem op mod med elevtallet for bla. Verninge Skole i de kommende år. Det er lidt sjovt! Yderligere en Ceposrapport fra tidligere har faktisk placeret skolevæsenet i Assens på en 10. plads i DK. Jeg tror, at opgaven for os alle er at tale de lokale skoler op. Hvis nogle politikere vælger at tale dem ned, kan man ikke fortænke nogle forældre i, at de for en sikkerheds skyld indskriver deres børn i en stor skole, -for hvis nu Det er en giftig bakterie, som jeg fornemmer, at vi har fået slået ned. Netop bla. ved at vi alle taler de lokale tilbud op. Signalerer, at vi vil dem. Laver nye, lokale tiltag i en lind strøm. Det er jo lykkedes i Verninge, som nu er kommet til at stå stærkere end nogensinde før. Det kan ske, når både de lokale borgere og politikerne sammen vil det. Sommer hilsner Søren Steen Andersen Side 4

5 Verninge Landsbyskole og Naturbørnehave Af Søren Storm Kære forældre og børn i Verninge. Jeg tillader mig at skrive en lille sommerhilsen fra Verninge Landsbyordning. Det forgangne skoleår har været et spændende år, som har budt på oplevelser og udfordringer, hvor lockouten på skoleområdet har fyldt en del for alle implicerede parter. Næste skoleår kommer til at byde på mange ting. Her kan jeg nævne: Vi har fået udarbejdet en ny vision for landsbyordningen. Se nærmere på hjemmesiden. Vi kan byde velkommen til et nyt hold friske børnehavebørn Vi siger tak til lilla stue i børnehaven og byder dem velkommen i 0. klasse. Vi ønsker de tidligere 6. klasses-elever god vind fremover. En klasse, som jeg med stolthed vil fortælle har klaret det over middel i deres nationale tests før sommerferien. Vi glæder os til at se jer alle i landsbyordningen efter en god sommerferie. På gensyn Hilsen Søren Storm Leder af Verninge Landsbyskole og Naturbørnehave Vi kan byde velkommen til 23 forventningsfulde 0. klasseselever Vi kan byde velkommen til ca 10 børn flere i SFO Krudthuset efter sommerferien. Vi åbner en ny vuggestue i slutningen af dette kalenderår. Vi glæder os meget til at arbejde med vuggestuebørn, hvor vi kan bidrage endnu mere til at skabe en større sammenhæng og helhed for barnet fra 0-13 år. Der kommer en skarpere udmelding på, hvornår byggeprojektet starter op det i den nærmeste fremtid. Vi melder det ud på skolens hjemmeside, forældreintra og verninge.dk Vi får besøg af Pilehaveskolen, som skal holde til i den gamle "Kildevangen" næste skoleår. Jeg vil bede jer om at tage godt imod dem og have tålmodighed på parkeringspladsen ved Fuglekilden, når I henter og afleverer jeres børn. Der er mange biler/busser, som kommer til at have deres gang på området. Vi opstarter pilotprojekt om ipad i undervisningen for de kommende 6. klasser, hvor skolen stiller eleverne en ipad til rådighed 24 timer i døgnet. Verninge Landsbypark er for alle Ja, som overskriften lyder er den for alle. Hvis alle hjælper med at holde den, så er den et godt sted at være. Borgerforeningen står som ejer, med forpligtelsen i forhold til den lovpligtigt ansvarsforsikring på 10 mio. Af Henrik Jørgensen Hele området, hvor Landsbyparken er anlagt, er fra Assens Kommune stillet til rådighed for Borgerforeningen med de forpligtelser dette medføre. Til Jeres orientering venter vi stadig på de kr fra Lag-midlerne, som resultere i en øget rentetilskrivning. Vi har flere gange forsøgt at fremskynde udbetalingen, men uden held. Det er nogle meget trælse renter at betale! På verninge.dk og i infostanderen ved Parken, kan I læse reglerne for færdsel og brug af Landsbyparken. Vi vil løbene indkalde til arbejdsdage i forbindelse vedligeholdes af Parken. Skulle I opdage, at der er legeredskaber, der ikke er i god stand, eller har I spørgsmål til brug af Landsbyparken vil jeg bede jer om at rette henvendelse til undertegnede. Med venlig hilsen Henrik Jørgensen Side 5

6 Sponsor-Motionsdag En solrig sensommerdag Som tidligere skrevet i Borgernyt, lød startskuddet til vores første motionsdag sidste år. Over 150 børn og voksne var samlet til opvarmning til zumba, løb eller cykling af udstukne ruter. Den blev rigtig godt modtaget og vi er derfor klar igen mere om Hjerteforeningen. Vi håber mange vil deltage i år! Sammen med de andre foreninger vil vi gøre alt, for at gøre denne dag til endnu en god Motionsdag. Hjerteforeningen Assens kommer med deres bil, hvor man kan få taget sit blodtryk og høre Sponsor-Motionsdag, hvad er det nu for noget? Tommerup Svømmeklub, har med 50 deltagere samlet over ind på en dag. Om vi kan gøre det sammen, er svært at spå om, men alle beløb tæller, så sælg din rute, det går til et godt formål. Der bliver kun en rute i år til alle. En 5 km rute, som kan tages flere gange, hvis konditionen er til det! I vedlagte indslag kan I sælge jeres rute, det kan være et engangsbeløb eller en pris pr. omgang. Der vil være løbsnummer og registrering af antal omgange, hver deltager løber hjem! Hvem er jeres sponsorer.. et firma, den rige onkel, Bedste, eller jer selv. Vi vil ikke sætte et minimumsbeløb for deltagelses, men opfordrer på det kraftigste til at komme rundt og finde én og gerne flere sponsorer. Årets Sponsor-raiser Den person som går, løber eller cykler flest penge ind, vil få denne titel og en lille erkendtlighed. Men mange bække så gør en stor å, og det håber vi også for denne dag. Hvad skal alle de penge gå til- Verninge kontoen Formålet Af Henrik Jørgensen At støtte aktiviteter for børn og unge i Verninge og omegn At støtte aktiviteter for voksne og ældre i Verninge og omegn At støtte bosætning i Verninge og omegn, ved at fastholde Borgerforeningens slogan. Verninge, ikke blot et sted at bo, men et godt sted at leve. Konkret er der ønske om Hjertestarter i Verninge. Der er brug for mange ting, for at opretholde et aktivt foreningsliv og fritidsliv i byen. Eks. nye legeredskaber, Idræts redskaber, vedligeholdes af foreningers aktiver, fodboldmål, byporte, flag alléen. Ja, listen er lang. Der kan søges midler fra foreninger og private, hvis det ligger inden for kontoens formål. Ansøgning skal sendes til bestyrelsen for Borgerforeningen, som i fællesskab med de andre foreninger tager stilling til det ansøgte. Alle aktører Vi vil opfordre alle aktører til at indsætte deres overskud for denne dag på Verninge kontoen. Foreninger, firmaer mv. Din deltagelse er GULD værd Vi opfordrer til, at du finder en sponsor for din rute. Det kan være dig selv, bedsteforældre, et firma eller andre som vil bidrage til formålet. Side 6

7 Sponsor-Motionsdag og Hjerteforeningen Assens Program for Sponsor-Motionsdagen 31. august 2013 Kl Indtjek og registrering af sponsorsedler, har I ikke nok kan flere udskrives fra verninge.dk Kl Opvarmning ved Zumbainstruktør Rikke Jørgensen, det bliver sjovt Kl Deltagere på cykel sendes af sted først, herefter alle andre. Kl Parken åbner med boder. Salg af kaffe/kage, øl/vand, pølser/burger, hoppeborg, vandglidebane mv. Bord/bænke vil være opsat i Landsbyparken og legeredskaberne er klar til benyttelse. Kl Offentliggørelse af de indsamlet beløb og udnævnelse af Årets Sponsor-raiser og tak for i år. Borgerforeningen har i længere tid gået med planer om at få en Hjertestarter til byen. Sammen med Hjerneforeningen Assens har vi ansøgt om en Hjertestarter til den vestlige del af Verninge og vi håber at Verninge kontoen kan bidrage med én til omkring Kroen. Vi vil sammen med Hjerteforeningen, arbejde på at etablere Hjertestier, kurser mv. i den kommende tid. Hjerteforeningen Assens er til stede på Motionsdagen med deres Hjertebil, hvor I kan få en snak og få målt jeres blodtryk. Side 7

8 Kort nyt fra Borgerforeningen Byporte Ingen Joakim von And har meldt sig med sin pengetank. Vi har også selv holdt sommerferie, men Ellen Uhrenholt på Fuglekildevej, har være så venlig at huske os på, at hun har en del røde runde sten stående fra hendes afdøde mand Murermester Jens Uhrenholt. Det var også ham der lavede vores flotte byporte i Vi vil nu tage kontakt til Assens kommune, for at finde en mulig løsning på renoveringen, som gerne skulle være færdig inden frosten tage fat i den igen. Fjernvarme I sidste nummer skrev vi dette: Er Verninge klar til fjernvarme? Vi har god mulighed for få fjernvarme til byen. Fjernvarme Fyn ser Verninge som et muligt sted at udvide ledningsnettet. For at dette skal blive en realitet, kræver det at min. 150 hustande vil tilslutte sig ved etableringen i Borgerforeningen ønsker at fremskynde den endelige beslutning fra Fjernvarme Fyn. I forbindelse med Idrætsforeningens sommerfest, vil vi være at finde i vores telt, hvor vi har lister I kan skrive jer på. Oversigtskort over mulige etableringsområder samt yderligere information, vil blive at fremlagt på verninge.dk når det modtages fra Fjernvarme Fyn. Kort om fjernvarme Fjernvarme leveres via en stikledning til huset og den eksisterende varmeinstallation skal udskiftes. Afhængigt af hus, vil dette beløbe sig til ca. kr ,- incl. Udskifning af kedel mv. Det er mange penge, men efter Fjernvarme Fyns udsagn, vil det kunne tjenes ind i løbet af 6-8 år. Hvis man ikke har så et stor beløb stående, vil det være muligt, at få en fordelagtig afbetalingsordning, med et indskud på kr ,- og resten tilbagebetales over varmeregningen. Skulle vi mod forventning ikke ses til sommerfesten, vil vi forsøge at komme rundt til dem der mangler. Vi kommer til alle, også dem der ikke er medlem af Borgerforeningen Vi håber I vil tage godt i mod os. Af Formand Henrik Jørgensen udsende infomails. Så har du/i ikke være inde og tilmelde jer, så gør det. Det kan jo være I går glip af noget. Gymnastikforeningen er i skrivende stund i fuld gang af at opdatere deres del af siden. Vi ser den som en nyhedsportal for Verninge og Omegn, hvor I kan se, hvad der sker på dagen og fremefter. Vores Face book er ligeledes godt besøgt, og mange personer ud over jer, læser om Verninge. Vi vil åbne op for, at I kan lægge fotos ind på siden, men husk at det er ikke alt, der egner sig til fælles info. Materiale, fotos eller tekst som ikke findes informativt for andre, vil blive slettet uden varsel af webmaster Henrik Jørgensen Bestyrelsen: Formand Henrik Jørgensen, , Sydmarksvej 35, Verninge Næstformand: Thomas Olesen, , Violvej 4, Verninge Kasserer: Merethe Jensen, , Sydmarksvej 33, Verninge Sekretær: Henriette Albertsen, , Hjelmerupvej 52, Hjelmerup Medlem: Bjørn Møller, , Odensevej 31, Verninge Medlem: Benjamin Hagen, , Hindsløkken 2, Verninge Medlem: Michael Cederskjold, , Odensevej 21, Verninge Støt jer selv. Har Du bidraget ved at betalt dit kontingent for Vi har bruge for alle! Ikke mange kom forbi, så vi prøver igen Hvis I forsat ønsker at Borgerforeningen skal hjælpe med at få det til at gå hurtigere, så kom ned til Motionsdagen og udfyld en blanket med tilkendegivelse af ønske om fjernvarme. Det hjælper ikke bare ved noget snak!! Verninge.dk Vi oplever et forsat øget besøgstal på verninge.dk og der kommer mere og mere ind på siden. Verninge.dk er et hurtig informationsmiddel, hvorfra vi kan Side 8

9 Verninge Idrætsforening Velkommen tilbage fra sommerferien! Så starter fodbolden igen i VIF. Ungdom starter mandag d. 19/8 kl De børn der starter i 0. klasse er U7 spillere også videre... Poder, U5-U6-U7, træner Claus Olesen U8+U9+U10+U11 piger, trænere Morten Møller og Claus Hjortshøj U8+U9+U10 drenge trænere Michael Askholm og Anders (Pentani) Madsen Dame senior, mandag d. 19/8 kl holdleder Susanne Kristiansen Hr. Senior, torsdag kl træner Christoffer Hansen Dart'en! Der er gang i dart'en i klubhusets kælder. De træner hver mandag fra kl 19.00, alle er velkommen både dem der er til turneringsdart, men også dem der gerne vil hyggedart. Kontakt evt Jens Andreasen for yderlig info. Telemasten! af Troels Brems Sagen om masten som skulle placeres tæt på boldbanerne har stået stille henover sommeren. Ved sommerfesten på Sportspladsen var der fredag aften d. 22/6 debataften, hvor borgmester Finn Brunse og viceborgmester Søren Steen Andersen stod klar til at besvarer div. spørgsmål fra de fremmødte. Her blev placeringen af telemasten selvfølgelig også diskuteret, da det er VIF's ligtorn denne sommer. Debatten gik og de to politiker var da også indstillet på at hjælpe med at finde en bedre placering end tæt på banearealet. Gårdejer Peder Enggaard, Hjelmerup, forslog at de kunne placere telemasten oppe på Hesselhoved bakken, da han godt ville afgive et stykker jord til formålet. Der ville masten ikke stå tæt på hverken skolen, boldbaner eller beboelse, og der ville den have frit sende område over det meste af Verninge, Langsted, Bregnemose, Holmehave og Nårup. Dette forslag tog borgmester Finn Brunse til sig og ville fremligge det til 3K Telecom, som er mast ejerne. VIF har i skrivende stund ikke fået nogen tilbagemelding fra Kommunen, men håber snart at kunne afslutte denne anstrengende sag, da den stjæler for meget fokus fra det vi hellere vil, nemlig FODBOLD. Tlf: Badminton! Badminton starter igen midt i september, vi har ledige baner i Tommerup hallen om onsdagen fra kl For yderlig info kontakt Jens Andreasen på tlf: Fyrværkeri! Verninge Idrætsforening skal igen sælge fyrværkeri. Det er igen i år Fyrværkerieksperten der er leverandør af krudt og kugler, som sælges mellem Jul og Nytår fra klubhuset. Overskuddet vil ubeskåret gå til VIF. Side 9

10 Præsentation af holdene i Gymnastikforeningen af Michael Mortensen Forældre barnhold ( 1½ - 3 år) Voksen barnhold, det kan jo være bedsteforældre hvis det passer bedre. Jeg vil fokusere meget på børnene, men I voksne skal også få lov til at rører jer. Vi vil synge, lege med og uden musik og selvfølgelig skal der bruges en masse redskaber. Jeg glæder mig meget til at være sammen med jer. Kom og prøv! Store springhold (2. kl. og opefter ) Lise Nielsen Holdet for dem der vil springe og ha det sjovt. Vi skal lavet lidt opvarmning, lege lidt og så bygger vi en masse forskellige spring opstillinger op, så vi bliver super gode, både til salto, flikflak, kraft spring og mange andre sjove og skøre spring. Så kom og vær med, der er plads til alle, både piger og drenge! Peter Nielsen, Michael Mortensen og Lars Jacobsen Boldspil for damer Har du lyst til at spille bold for sjov, så mød op i gymnastiksalen i Verninge om mandagen kl Her spiller vi basketball, hockey og måske volleyball. Der er ingen instruktion, blot puls, sved og grin. Bestyrelsen : Hanne Kirsten Hansen Hesselhoved 4, Verninge Christina Hansen Gravergyden 29, Verninge Eli Nielsen Ellemosehave 1, Frøbjerg Michael Mortensen Nørremarksvej 26, Knarreborg Helle Vestergaard Bindekildevej 80, Brændekilde Husk 29. marts 2014 Kl til I Højfynshallen Vil vi fejre at endnu en god sæson i foreningen er ved at slutte, med et brag af en opvisning, fællesspisning, musik og dans for hele familien, også ikke medlemmer (søskende, bedsteforældre osv.) Der vil naturligvis være stort kaffe og kagebord som der ple- Side 10

11 Præsentation af holdene i Gymnastikforeningen af Michael Mortensen Puslinge ( 3år 0. kl. ) Så er vi klar igen med sjov gymnastik for børnehavebørn. Hvis du er en der springer rundt, laver kolbøtter eller bare vil prøve noget nyt, så kom og vær' med til puslingegymnastik. Vi står klar til at hoppe, lege på redskaber, løbe, rulle og meget mere. Vi glæder os meget til at se jer. Frida jørgensen, Line jørgensen & Christina Hansen. Herreholdet Vi starter med en lille times opvarmning, som bliver afbrudt af små sjove input. Derefter spiller vi en gang volleyball. Holdet er for mænd både unge som ældre. Kom i form og samtidig få en sjov og hyggelig mandeaften. Arne Jørgensen Formanden har ordet : Højfyens Hallen var igen i år rammen om vores forårsopvisning og familiedag, det var er dejlig dag med rigtig mange mennesker. I sommerferien har vi været vært for et familie landstævne for folkedansere på Verninge skole, der var mange deltagere og alle havde et godt stævne! Vi håber I er klar til en ny sæson, efter en god sommer. I år har vi som noget nyt et børnefolkedanser hold, hvor Annika og Signe vil undervise og spille, det er i Verninge forsamlingshus. Du skal bare møde op på holdene, de første 2 gange er gratis, her kan du prøve, om det er noget for dig. Den 29. marts 2014 har vi igen opvisning og familiedag i Højfyns Hallen, sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Har du spørgsmål så kontakt en fra bestyrelsen. Med venlig hilsen Hanne Kirsten. af Hanne Kirsten Hansen Side 11

12 Præsentation af holdene i Gymnastikforeningen af Michael Mortensen Krop & bevægelse (Senior idræt) bagefter er der kaffe og hygge Ældre træner sig yngre (dette er for længst bevist), så kom til glad motion. Alle kan være med, I bestemmer selv tempoet. Der skal trænes styrke, balance, smidighed og kondition så alle får sved på panden, men der vil også blive tid til snak og et godt grin. Glæder mig til at se jer. Lille springhold (0.kl 2. Kl.) Bodil Løvlund Lille spring er et hold for de lidt mindre børn! Holdet er for drenge og piger, som alle kan lide at røre sig, og som gerne vil lære spring-gymnastik. Det er både for nybegynder og for gymnaster, der før har gået til spring! På holdet vil de opleve noget opvarming, en del spring og en masse sjov og ballade! Vi går meget op i at få Børnene med, og vise at spring-gymnastik kan være sjovt! Så hvis det er noget som frister, så kom ned i Verninge gymnastik sal, og vi skal sørge for at dit barn, kommer hjem med et smil på læben! :-) Katrine Urban, Peter Nielsen, Arne Jørgensen & Rasmus Nielsen (0.kl - 6.kl.) Hej alle friske børn. Så starter der endnu en ny sæson med masser af fantastisk, sjov, rytmisk og ikke mindst varm zumbatomic. Zumbatomic minder meget om alm. zumba, men i stedet for voksne, så er det for børn. Vi bygger serierne mere enkelt op til både zumba- og alm. musik. Vi kommer også til at lave nogle af de samme serier som de voksne, da det jo er nogle meget dygtige børn vi har her i Verninge og omegn. I år er jeg kun en zumbainstruktør, men måske er vi så heldige at få besøg en gang imellem. Men selvom det kun er mig, skal I da ikke gå glip af sjov og ballade og ikke mindst en hel del ZUMBA! Så find vandflaskerne, sportstøjet, sportsskoene og det gode humør frem, og kom ned i gymnastiksalen, hvor jeg vil stå klar til at fyre den max af sammen med jer! Vi ses! Mange sjove zumbatomic hilsner Katrine Urban (M/K fra 7.kl. og op) Hej Friske piger og damer :-) Så er vi ved at være klar til at få rørt kroppen igen. Jeg er igen klar med en omgang glad, sjov og varm Zumba. Vi laver både nye, som gamle serier og alle kan være med, hvis blot du møder op med godt humør og ikke er bleg for at give den gas. Musikken er meget varieret, lige fra Christina Aguilera, Pitbull og Justin Bieber til Daimi og ikke mindst de latinamerikanske rytmer i Zumbaens fantastiske univers. Husk 2 stk. håndvægte på ml. 1/2 og 1 kg. Disse bruger vi i 3-4 serier hver gang, for at øge muskelmassen. Går du i 7. kl. eller derover så mød op i Verninge Gymnastiksal onsdag Husk drikkevand, vægte, gode sko og højt humør for "DER BLIVER VARMT I VERNINGE GYMNASTIKSAL" Rikke Jørgensen Side 12

13 Folkedans i Verninge forsamlingshus af Michael Mortensen Seniorfolkedans kl Så er det ved at være den tid hvor folkedanser-skoene igen skal støves af. Vi starter en ny sæson op den 19. september kl Så tag naboen under armen og mød op til nogle fornøjelige timer vinteren igennem. Selvom du/i ikke har én at danse med, kan det jo være, at det er én anden i samme situation, og så kan der måske opstå nye dansepar. Der vil også være tid til social samvær med kaffekurv og sangbog. Igen i år vil jeg forsøge at sætte et program sammen, så de øvede dansere får lidt udfordring, og de nye kan være med. Så vel mødt. Musik: Peter Eget Dans for de seje! (5 år og opefter) Else Jensen Har du lyst til at DANSE? Hygge dig? Få nye venner? Tage til stævner, hvor man møder andre børn fra hele landet? Ja! Så er folkedans lige dig. Vi skal lære nogle dansetrin, lege nogle lege, måske synge en sang eller to og ellers bare have det sjovt sammen. Når sæsonen er slut, skal vi lave en opvisning. Hvis du har lyst, kan du låne en dragt, lige som dem du ser her i bladet. Men sådan danser vi ikke hver torsdag mød op i helt almindeligt tøj, eller det som DU allerhelst vil danse i! I April deltog fire piger: Benedikte, Karoline, Signe A og Signe V fra Verninge Folkedansere, i en dansekonkurrence. Alle fire vandt diplomer og medaljer. Vil du også konkurrere og vinde en medalje? Så grib dine bedste dansesko og mød op til dans. Mange danse hilsner fra: Det for børn & unge! Vil du Gi den Gas på dansegulvet? ?? Sidder du ind i mellem og betragter andre svæve hen over dansegulvet? Mens du tænker: Bare det var mig? Det kan blive dig - nu har du chancen! torsdag 19. september Her starter den nye sæson for Gymnastikforeningen Verninges Folkedansere. Du vil få undervisning i Les Lanciers, vals, polka, menuét og meget mere. Sidst på sæsonen vil vi lave en opvisning, som vi håber alle vil deltage i. Her vil være mulighed for at lufte sin folkedragt, eller låne, hvis man ikke selv ejer en dragt. Man kan også sagtens deltage uden dragt. I år stiller vi med to unge og friske instruktører, som begge hører til i toppen af dansk folkedans. Sammen vandt de guld ved DM for par i Annika Vestergaard, 21 år, og Rune Pedersen, 34 år, vil i år sørge for, at dansen bliver inspirerende, kreativ og udfordrende for alle. Så tøv ikke længere. Grib dine behageligste dansesko og kom af sted. ALLE kan være med, uanset alder, køn og erfaring. Musikken leveres af Jesper Vinther m.fl. Vi glæder os til at tage imod nye såvel som gamle dansere Alle er velkomne! Annika Vestergaard & Signe Vestergaard Annika Vestergaard & Rune Pedersen Side 13

14 Aktivitetskalender for Gymnastikforeningen Mandag 2. september Sæsonstart for gymnastikken på skolen Torsdag 19. september Sæsonstart for folkedans i Forsamlingshuset Oktober Efterårsferie, uge 42 Desværre ingen gymnastik og folkedans denne uge af Michael Mortensen Mandag 6. januar Første gymnastikdag i 2014 Torsdag 9. januar Første folkedanserdag i 2014 Lørdag 18. januar Legestue i Højfynshallen (folkedans) Onsdag Generalforsamling på 5. Februar Verninge skole kl Søndag Juletræ for børn, Verninge 15. December Forsamlingshus kl Onsdag Fælles juleafslutning for alle 18. December voksne gymnaster, Zumba og boldspil på Verninge Skole kl Torsdag Sidste gymnastikdag for børn 19. december i Februar Vinterferie, uge 8 (ingen gymnastik og folkedans) Søndag Fastelavnsfest i 2. Marts forsamlingshuset og alle er velkommen arrangør: foreningerne i Verninge Lørdag Lokalopvisning & 29. marts Afslutningsfest i Højfynshallen juni. Sommertræf (folkedans) i Odense Uge juli Landstævne i Frederikshavn. (folkedans) Kontingent sæson : Gymnastik: Under 18 år kr. 350,- Mor / barnhold (pr barn) kr. 350,- Krop og bevægelse kr. 450,- Aftenhold / voksne kr. 600,- Boldspil kr. 300,- Deltagelse på 2 hold Billigste ½ pris Folkedans Aften kr. 650,-* Eftermiddag kr. 450,-* Børn under 18 år kr. 350,-.** * + kontingent til Danske Folkedansere kr. 135,- ** + kontingent til Danske Folkedansere kr. 35,- (børn) Side 14

15 Verninge Forsamlingshus af Bjørn Møller I forsamlingshuset er vi glade for vores sociale sammenkomster, derfor sæt allerede nu kryds i kalenderen til efterårets kommende begivenheder. Fællesspisning kl. 17:30-20:00 Tirsdag 17. September Koteletter i fad med ris og blandet salat - hjemmelavet is, kaffe/the. Mandag 21. Oktober Dansk bøf med løg, kartofler og sovs - æblekage, kaffe/the Onsdag 20. November Flæskesteg med tilbehør - risalamande, kaffe/the Mandag 16. December Julefrokost - Voksne 85 kr./ Børn 4-13 år 40 kr. / under 4 år gratis Pris: Voksne 70 kr./ Børn 4-13 år 35 kr. / under 4 år gratis Tilmelding seneste 4 dage før arrangements til: Bente Sørensen tlf.: eller Andespil: Søndag 13. Oktober kl.:14:00 Søndag 27. Oktober kl.: 14:00 Søndag 24. November kl.: 14:00 Der spilles hver gang om: 45 ænder 2 kasser øl 2 Købmandskurve Desuden 21 spil, puljebanko m.m. Dørene åbnes kl.: 13:00 Vi glæder os til at se jer! Priser: Voksne Børn 4 til 13 Børn under 4 185kr. 80kr. Gratis Menu: Hvide sild, Røde sild, Karrysalat, Æg, Tomat, Fiskefilet og Pommes frites. Kylling, Frikadeller, Flæskesteg, Kold kartoffelsalat, Petit kartofler. Salat bar Ost/frugt Kaffe/the, Natmad Hotdog Tilmelding senest 28. september til Peder Enggaard. Tlf / Eller Musik ved Jackie Jakobsen Side 15

16 Netværkscafe 60+ på Sydmarksgården Netværkscafe 60+ på Sydmarksgården IT Caféen har nu været i gang i en måneds tid og det går rigtig godt. Caféen åbnede officielt med besøg af viceborgmester Søren Steen Andersen og begivenheden blev dækket af både Fyens Stiftstidende og Aarup Folkeblad. Siden har der været mellem 7 og 15 brugere hver gang. Vi har brugere, der er startet helt fra bunden og har lært at tænde og slukke en computer, men også brugere der er ret gode til det basale og kommer for at få hjælp til specifikke problemer. Bent Bremerstent og Erik Dreyer som begge bor i Verninge, har lovet at komme efter sommerferien og hjælpe til med computerne. Der er stadig plads til flere brugere, åbningstiden er som altid hver onsdag fra Der er mulighed for at tilkøbe den varme mad ved forudbestilling på Sydmarksgården åbner dørene af Charlotte Mai Hede Borgerforeningen og Sydmarksgården har et fælles ønske om at vi gerne vil medvirke til at Verninge bliver et mere aktivt lokalsamfund. Nu er IT cafeen oppe at køre og derfor er vi klar til at udvide aktiviteterne. Så hvis du sidder og tænker, at Verninge mangler et sted, hvor man kan lave en kortklub, en læsekreds, en strikkeklub eller noget andet så åbner Sydmarksgården gerne dørene og du er velkommen til at kontakte Charlotte på og få en snak omkring hvad der er af muligheder. Udflugt til Dyrehaven ved Hindsgavl Slot onsdag d. 4. september Vi vil gerne starte med at invitere på tur til Hindsgavl slot hvor vi skal se den flotte dyrehave og eventuelt nyde en kop kaffe og et stykke kage på slottets terrasse med udsigt over Lillebælt. Der er afgang fra Sydmarksgården kl. 14 og vi er hjemme igen ca Turen er gratis, men hvis man ønsker kaffe og kage på Hindsgavl Slot er det for egen regning. Der er et begrænset antal pladser så skynd dig at tilmelde dig på telefon Tilmeldingsfrist fredag d. 30/8. Verninge Spejderne Vi holder møder hver tirsdag, i Fredrikslundhytten, Solevadvej 3, og man er velkommen til at komme og prøve at være med. af Vivi Høstrup Bæverne: 0. og 1. kl. Fra til Bæverleder Jes Ulve: 2. og 3. kl. Fra til Ulveleder Carina Junior: 3. og. 4 kl. Fra til juniorleder Martin Spejder: 6. og 7. kl. Fra til Spejderleder Jesper Senior: 8. kl. til og med 18 år. Fra til seniorleder Daniel Tag tøj med til at være ude. Spejderhilsen Henvendelse til Vivi Høstrup tlf / mail: Side 16

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - Familie-ræs, piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.20 Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år Tidspunkt: Mandag kl. 17.00 17.50 Kr. 945,00 Annika og Frederikke

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt...

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt... GYMNASTIK 2007-2008 Mennesker mødes og har det hyggeligt... Velkommen i Tuse Idrætsforenings Gymnastikafdeling Velkommen til endnu en spændende sæson i Tuse Gymnastikafdeling. I år har vi atter et nyt

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 . HGU - badminton for turneringsspillere (Senior og ungdom) og motionister. Velkommen I badminton afdelingen forsøger vi at skabe plads til så mange som muligt. Alle timer

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013.

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013. Tilmelding på hjemmesiden www.bgif.dk - Sæsonstart uge 36 Mandag 9.00-9.55 Powerhoop Workout Den gamle hula hop ring, som vi kender fra vores barndom, har nu fået indbygget vægt og er dermed blevet til

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Opstart uge 36. Info vedrørende tilmelding og betaling kan findes på SGFs hjemmeside: www.sax-gym.dk

Opstart uge 36. Info vedrørende tilmelding og betaling kan findes på SGFs hjemmeside: www.sax-gym.dk Opstart uge 36 Info vedrørende tilmelding og betaling kan findes på SGFs hjemmeside: www.sax-gym.dk Velkommen til sæsonen 2013-2014 i Sakskøbing Gymnastikforening! Sakskøbing Gymnastikforening byder velkommen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

SÆSON 2015 2016 ROLFSTED IDRÆTSFORENING - GYMNASTIKAFDELINGEN. Mandags damerne 4. Motion for friske fyre! 5. Turbo kids 6.

SÆSON 2015 2016 ROLFSTED IDRÆTSFORENING - GYMNASTIKAFDELINGEN. Mandags damerne 4. Motion for friske fyre! 5. Turbo kids 6. ROLFSTED IDRÆTSFORENING - GYMNASTIKAFDELINGEN Tilmeld dig og din familie til sæsonen 2015 2016 Læs folderen, og se om der er noget, der falder i jeres smag! I kan allerede nu tilmelde jer elektronisk via

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Program 2012/2013. Disko Fitness Piloxing Zumbatomic Parkour Mor/far/barn Aspirantholdet. Senior Rytme Flad mave - stærk ryg.

Program 2012/2013. Disko Fitness Piloxing Zumbatomic Parkour Mor/far/barn Aspirantholdet. Senior Rytme Flad mave - stærk ryg. Program 2012/2013 Disko Fitness Piloxing Zumbatomic Parkour Mor/far/barn Aspirantholdet Senior Rytme Flad mave - stærk ryg Trampolin Motion for voksne Stimulastik Krudtugler Gymfit Bootcamp Gymfit Corebar

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. HVAD ER DGI? Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. DGI er en folkelig organisation, der har sine rødder i lokalforeningerne, som er det bærende fundament. DGI har ca. 1.3 mill. medlemmer,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Gymnastik 2015/16. www.roedekro-if.dk. Vi starter i uge 37 Se holdbeskrivelser og træningstider

Gymnastik 2015/16. www.roedekro-if.dk. Vi starter i uge 37 Se holdbeskrivelser og træningstider Gymnastik 2015/16 Vi starter i uge 37 Se holdbeskrivelser og træningstider www.roedekro-if.dk Åbent hus Gymnastik holder åbent hus den 26. august 2015 Det sker i Fladhøj hallen Vi har dørene åbne fra kl.

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Efterårskatalog 2015/2016. Følg med på hjemmesiden: ejsinghallen-ebk.dk VI SES. Velkommen til en ny sæson

Efterårskatalog 2015/2016. Følg med på hjemmesiden: ejsinghallen-ebk.dk VI SES. Velkommen til en ny sæson Efterårskatalog Følg med på hjemmesiden: 2015/2016 ejsinghallen-ebk.dk VI SES Velkommen til en ny sæson Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Velkommen til en ny sæson Der er fælles tilmelding

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Hejnsvig, den 18. marts-12 FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Med 250 spændte og storsmilende gymnaster på gulvet til indmarch og godt 350 forventningsfulde publikummer i Hejnsvig Hallen blev søndagens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK Velkommen Vi forsøger i KGI at have et bredt udvalg af hold, som dækker alle fra de yngste til de ældste. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

BORGERNYT BORGER NYT. Æret for sidste gang AUGUST 2014. Bladet for alle i Verninge og omegn VERNINGE.DK. Følg os på facebook og verninge.

BORGERNYT BORGER NYT. Æret for sidste gang AUGUST 2014. Bladet for alle i Verninge og omegn VERNINGE.DK. Følg os på facebook og verninge. Følg os på facebook og verninge.dk BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Æret for sidste gang VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT AUGUST 2014 VERNINGE.DK Borgernyt,

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nivå Gymnastikforening. Program 2014-2015. www.ng-gymnastik.dk

Nivå Gymnastikforening. Program 2014-2015. www.ng-gymnastik.dk Nivå Gymnastikforening Program 2014-2015 www.ng-gymnastik.dk Velkommen til gymnastiksæsonen 2014-2015 Velkommen til endnu en spændende sæson i Nivå Gymnastikforening. Nivå Gymnastikforening tilbyder mange

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere