HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE"

Transkript

1 HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler, som vi har vedtaget i Hestia. Man er som andelshaver forpligtet til at følge håndbogens beskrivelser og anvisninger. Side 1

2 1 Om andelsboligforeningen HESTIA 5 2 Hvad er en andelsboligforening Ansvar og myndighed Generalforsamling Bestyrelsen 7 3 Andelshavers ansvar Indvendig vedligeholdelse Vedligehold af vinduer Rensning af afløb Udskiftning af vandtilførselsslange til toilet Udskiftning af fuger i bruseniche Teknik skab Loftsrum Udvendig vedligeholdelse huse fortov / sti have udvendig vandhane hæk / hegn havelåger maling af hegn maling af vinduer rengøring af tagrender 12 4 Andelsforeningens ansvar Maling Forsikringsforhold Stormskader 14 Side 2

3 4.4 Hvis der opstår skader eller problemer 14 5 Fælleshuset Leje af fælleshuset Vedligeholdelse af fælleshuset Havedage Foreningens grønne områder 15 7 Skrald Husholdningsaffald Pap, papir og flasker Storskrald Haveaffald Generelt Opslagstavle Parkering Bomme Trailer Haveudstyr Boldbane og legeplads Facebook gruppe Hold HESTIA rent Fodring af fugle 17 9 HESTIA oversigts kort Bestyrelse generalforsamlingsperiode12/ Udvalg i generalforsamlingsperiode 12/13 19 APPENDIKS 12 Forsikringsforhold Snerydning 20 Side 3

4 12.2 Procedure ved skader herunder strømsvigt, brand, indbrud m.f Procedure i.f.m. køb/salg og fraflytning Håndværkerliste Maling Fælleshus VEDLIGEHOLDELSE Fuger i badeværelse Fuger ved blandingbatteri Rensning af bruseniche Rensning afløb fra håndvask Rensning af afløb fra køkkenvask Udvendig vandhane 37 Side 4

5 1 Om Andelsboligforeningen Hestia Andelsboligforeningen Hestia byder dig velkommen! Vi er en forening, som sætter stor pris på engagement og initiativer til gavn for foreningen og dens beboere, vi håber du vil falde godt til i dette fællesskab i Gug. Andelsforeningens huse er opført i 1989 på en af Aalborgs bedste byggegrunde. Bebyggelsen består af 42 huse og dertil har vi et dejligt stort fælleshus på ca. 120 m 2. Husene, som er tegnet af arkitektfirmaet Arne Kjær A/S i Aalborg, er placeret tæt omkring boliggader. P-pladser findes ved tilkørslen fra Kronosvej, hvilket giver et roligt og trygt boligmiljø for alle aldersgrupper. Terrænet er kuperet, og fra næsten alle huse er der vid udsigt. Udover gode fællesarealer, herunder legeplads for børnene, hører der til hvert hus en lille have. Gug er kendt for sit sydvendte, bakkede terræn. Som nabo til andelshusene ligger et stærkt kuperet friareal, der med skovklædte bakkeskråninger af op til 30 meters højde; kendt som "Gug Alper". Gug Øst er fra starten udbygget med et forgrenet net af stier, der blandt andet giver en trafiksikker skolevej til Gug Skole. Hvert hus er på ca. 95 m 2 fordelt på to etager. Stueetagen omfatter køkken, stue, entre og et lille pulterrum under trappen. På 1. sal er der bad/toilet og tre værelser. Desuden en loftslem med folde-ud-stige til loftet. Husene kan varieres individuelt, idet det er muligt at slå to af de tre værelser på overetagen sammen til et større værelse, ligesom det er muligt at udnytte loftsrummet til ekstra opholdsrum. Nogle af andelshaverne har foretaget disse ændringer. Andelens værdi forhøjes herved med et beløb svarende til omkostningerne ved udbygningen. Side 5

6 2 Hvad er en andelsboligforening? En andelsboligforening er en forening, hvor du som andelshaver ejer en del af foreningen - i Hestias tilfælde 1/42. Det betyder, at du ikke ejer dit hus, men at du har brugsretten til den bolig, du har i andelsboligforeningen. At have brugsret og ikke eje sit hus betyder at alle andelshavere er under-lagt de beslutninger og regler, som generalforsamlingen beslutter eller som træffes af Bestyrelsen på vegne af foreningen. Disse beslutninger og regler er beskrevet i denne håndbog og i Vedtægterne (http://hestia.dk/brugere/hestia/vedtaegter.asp). Det er afgørende, at du som andelshaver er bevidst om dette, fordi det f.eks. betyder, at du ikke uden videre kan iværksætte større ændringer i eller omkring din bolig og have, uden at du har spurgt bestyrelsen til råds. Spørg derfor altid bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Så slipper du for at blive pålagt at tilbageføre dine ændringer. 2.1 Ansvar og myndighed GENERALFORSAMLING Bestyrelse Min 5 personer samt 2 Suppleanter Grønt X antal medlemmer +en fra bestyrelsen Vedligehold X antal medlemmer + en fra bestyrelsen Fælleshus X antal medlemmer + en fra bestyrelsen AD HOC Udvalg Aktivitet Legeplads Side 6

7 Generalforsamling Behandle indkomne forslag Konstituering Forberede Generalforsamlingen Bestyrelses-møde Bestyrelsen Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde 2.2 Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens egne medlemmer på generalforsamlingen, og den består af mindst 5 medlemmer samt to eller flere suppleanter. Formanden vælges direkte på Generalforsamlingen og de øvrige funktioner (næsteformand, sekretær) besluttes af Bestyrelsen ved konstitueringen. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og drift af foreningen og dens ejendom, men særlige områder vil være uddelegeret til forskellige udvalg. (Se Appendiks: Bestyrelse og Udvalg). Bestyrelsen forventer at de forskellige udvalg Løbende afholder udvalgsmøder, hvor problemstillinger og opgaver drøftes og uddelegeres bredt indenfor udvalget. Overholder aftalt økonomiramme. Hvis der er udsigt til, at en opgave overskrider det forventede budget, skal bestyrelsen kontaktes. Følger op på de opgaver, som er uddelegeret til håndværkere eller andre. Har fokus på handling frem for snak Løbende orienterer om opgaver og fremdrift. Der er til hvert udvalg tilknyttet et bestyrelsesmedlem, som er udvalgets kontakt til bestyrelsen. Såfremt der er behov for det, kan et udvalg bede bestyrelsesmedlemmet deltage i et udvalgsmøderne. Side 7

8 3 Andelshavers ansvar 3.1 Indvendig vedligeholdelse Ifølge vedtægterne (http://hestia.dk/brugere/hestia/vedtaegter.asp ) er den enkelte andelshaver selv ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, hvilket indebærer vedligehold, reparation og udskiftning af følgende inventar: Gulv/trappe Loft/vægge Fodpaneler/gerigter Indvendige døre/håndtag Hvidevarer Køkken Badeværelse Blandingsbatterier Afløb Radiator/termostat Motionering af RAVV ventil i teknikskab (2 gange om året) Vindueskarm Maling af vinduer El-installationer herunder udendørs el-måler Antenne og telefon installation Korrekt anvendelse af loftsrum I det følgende beskrives kort hvilke forhold, du skal være særligt opmærksom på at vedligeholde. Der vil typisk ikke være forsikringsdækning ved eventuelle skader, der opstår som følge af manglende vedligeholdelse, og du kan dermed selv komme til at dække udgifterne i forbindelse med udbedring af eventuelle skader. (Se Appendiks: Vedligeholdelse, Forsikring samt Håndværkerliste). Har du spørgsmål til vedligeholdelse, er du velkommen til at kontakte én fra udvalget. (Se Appendiks: Bestyrelse og Udvalg). Hvis du får udbedret skader i dit hus, vil vi meget gerne, at du meddeler det til vedligeholdelsesudvalget, som forsøger at holde sig løbende orienteret om husenes sundhedstilstand. 3.2 Vedligehold af vinduer Udskiftning af klapskummet i ventilen i Velux vinduer - (det tynde lag skum der sidder bag på træet ved håndtaget). Tagvinduer: Rensning udvendigt for grønalger og snavs i øvrigt. Denne opgave kan klares med grundrens evt. indefra De nye vinduer (monteret på havesiden i 2009) kan kondensere på ydersiden. Det er ikke en fejl ved vinduerne, men skyldes at de er af høj energimæssig kvalitet. 3.3 Rensning af afløb Rensning af afløb kan være med til at forebygge vandskader i husene. Især gulvafløb i brusenichen samt det indmurede vaskemaskineafløbsrør, der udmunder i gulvafløbet, skal renses jævn- ligt. Tilstopning har desværre givet anledning til flere, større vandskader. Mere info side Side 8

9 Hold øje med, om vandet løber jævnt ud i gulvafløbet i brusenichen, også når vaskemaskinen samtidigt skyller ud. 3.4 Udskiftning af vandtilførselsslangen til toilettet Vandtilførselsslangen til toiletcisternen (sidder nederst på toilettet), bør udskiftes jævnligt. Hvis slangen mørner/bliver stiv kan den lække med vandskade til følge. Vandslange købes i byggemarked, hvis du vælger at gøre det selv. Alternativt må du få en håndværker til at klare det.(se Appendiks: Håndværkerliste). 3.5 Udskiftning af fuger i brusenichen Det er vigtigt, at holde øje med fugerne i brusenichen, idet disse skal skiftes jævnligt - gerne hvert andet år. Hvis fugen bliver stiv/mørner, kan der trænge vand ind i murværket. Over tid kan dette ses på muren mellem trappen og badeværelset (til trappesiden) eller det kan høres, hvis du banker på fliserne (lyder hult). Selv små revner i fugerne i brusenichen kan give vandskader i gulve og vægge. (Se Appendiks s. 26 eller Håndværkerliste). 3.6 Teknik skabet ( skab i gangen) I flere andele har der været problemer med utætte ventiler ved varmtvandsbeholderen. Det er en god ide at tilse beholderen for utætheder jævnligt, ligesom det anbefales at følge forbruget af vand og varme, således at utætheder eller uregelmæssigheder hurtigt opdages. Det anbefales at notere forbrug minimum en gang om måneden. Andelshaver hæfter selv for forbrug også selvom et urimeligt højt forbrug skyldes fejl på systemet. Vær desuden opmærksom på afløbet: Grim lugt i skabet: hæld 1-1½ l. vand i afløbet hver 14. dag. For at forhindre uønskede gæster fra kloaksystemet må du sørge for at enten risten sidder fast eller lægge noget tungt ovenpå ( min. 1kg). Husk at massere termostatventilerne i teknik skabet et par gange om året ved at skrue op og ned et antal gange. Det samme bør i øvrigt gøres jævnligt med radiatorventilerne. Ved problemer med utætheder eller andet i teknik skabet: kontakt et af medlemmerne fra vedligeholdelsesudvalget. Ved akutte skader kontaktes VVS. (Se Appendiks: Håndværkerliste). 3.7 Loftrum Hold jævnligt øje med, om der forekommer fugt på den indvendige loftsbeklædning. Meddel evt. fugt til vedligeholdelsesudvalget. Det er muligt at udvide det oprindelige loftsgulv, men det skal ske efter nedenstående anvisninger, for at undgå fugtproblemer. Er loftsgulvet ikke lagt efter forskrifterne, da du flyttede ind, bør du drøfte det med Bestyrelsen. Er gulvet ikke etableret korrekt, kan den enkelte andelshaver nemlig blive pålagt at udbedre følgeskader. Korrekt etablering vil blive påkrævet i forbindelse med salg. Gør sådan: Der kan lægges planker til begge sider for midtergangen. Plankerne placeres således, at der minimum er 5 cm mellem plankernes bund og rockwoolen under. Endvidere skal der være minimum 1 cm mellem hver planke. Side 9

10 3.8 Udvendig vedligeholdelse Ifølge vedtægterne (http://hestia.dk/brugere/hestia/vedtaegter.asp) har andelshaver pligt til at vedligeholde udvendige arealer som fortov/stier, have, hæk, hegn. Grøntudvalget arbejder løbende med at holde de fælles grønne arealer under opsyn og i god stand. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte udvalget Huse Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner (på husmurene) Det er ikke tilladt at opsætte markise på boligerne Der må ikke anvendes søm i den grå Hardy-plank, da det kan få pladerne til at sprænge. Det er tilladt at montere et ophæng til en vandslange, men skru i midt på et bræt. Jo mere tæt på underkanten, du skruer, jo mindre sandsynligt er det, at pladen revner Fortov / sti Fejning af fortov foran bolig samt fjernelse af ukrudt. Såfremt boligen har fortov/sti ved gavlen eller haven, er dette område også indbefattet. Snerydning/saltning gælder samme areal. Sneskovle og salt er i det fælles redskabsskur. Af Lov om vintervedligeholdelse er den enkelte andelshaver ansvarlig for snerydning mellem klokken 07 og 22, og har derfor også erstatningsansvar i forbindelse med eventuel personskade i dette tidsrum. (Se Appendiks: Forsikringer s. 20). Udenfor dette tidsrum er det Hestias bygningsforsikring, der dækker eventuelle skader Haver Selvom den enkelte have tilhører andelshaver, er det foreningens opgave at sikre, at gældende regler i lokal- og kommuneplanen overholdes. Foreningen skal endvidere sikre en vis ensartethed på tværs af haverne. Drøft derfor dine ønsker om større omlægninger med et medlem af bestyrelsen, før du går i gang. Du kan nemlig i modsat fald blive pålagt at føre ændringer tilbage! 3.12-Udvendig vandhane For at undgå frostsprængte vandrør skal du lukke for vandet senest 1. oktober. Det gøres i teknikrummet. Andelshaver hæfter selv for vandskade som følge af frost.(se Appendiks Vedligeholdelse). Se mere side Hæk og hegn Andelene omfatter hæk og hegn rundt om et dobbelthus på havesiden, samt hæk og hegn mellem de to huse i et dobbelthus. Bestyrelsen har i forbindelse med udskiftning af eksisterende hæk udarbejdet følgende retnings- linjer: Layoutet skal være det samme som før. Det vil sige: Fjerner du én række hæk, skal du plante en ny række. Fjerner du to rækker hæk, skal du plante to nye rækker igen. Nyplantning skal foregå indenfor matriklens skel, således der ikke forekommer en udvidelse af haven. Side 10

11 Godkendt Hestia hæk type Busktype valg at dobbelthus Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Selvvalgt busktype Godkendt Hestia hæk type Hestia hegn Hæk Hæk/hegn Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Regler for hæk: Hvis en andelshaver ønsker at udskifte hæk eller stakit rundet om den enkelte andel gælder følgende regler: Hæk rundt omkring et dobbelthus skal være én af følgende typer: Spirea, pil, krybende pil eller liguster. Beboerne skal sørge for, at hæk ud til Hestias grønne områder løbende klippes. Hæktype mellem de to huse i et dobbelthus besluttes af de to andelshavere i fællesskab. Max. højde på hæk: 150 cm. Regler for hegn: Hegn mellem to huse i et dobbelthus skal være af samme type som det oprindelige Hestia-hegn. Opsætningen besluttes af de to andelshavere i fællesskab Materialer til brug for etablering af hegn afholdes af de to andelshavere Maling afholdes af foreningen Max. Højde: 150 cm. Anvisning på opførelse af hegn: o Max. højde er 150 cm målt fra bund til øverste bræt. o Max. længde for det samlede hegn er 440 cm. o Stolper skal være 10 x 10 cm. o Stolper skal være placeret med max. 110 cm. afstand. o Brædder skal have følgende mål: Højde 12,5 cm. / Længde 110 cm. // Tykkelse 32 cm. Side 11

12 90 cm 150 cm o o Luft mellem to brædder skal være 2,5 cm. Toppen af bjælkerne skal enten være spidset til ift. andre hegn, eller have påsat galvaniserede stolpetoppe. 110 cm Indkøbs liste 10 stk. høvlede, trykimprægnerede fyrplanker 32 x 125 x 350 cm. (saves i stykker af 110 cm.) 4 stk. høvlede, trykimprægnerede H-stolper 10 x 10 x 250 cm. 4 stk. galvaniserede stolpetoppe 2 stk. stakitholdere samt galvaniserede skruer Havelåger Alle låger i foreningen skal være af træ og skal males hvide. Lågerne skal være udformet i samme stil som hegn Maling af hegn Maling og vedligeholdelse af låger og hegn, såvel hegn omkring haverne som mellem haverne, påhviler den enkelte andelshaver. Maling og pensler stilles til rådighed af foreningen og opbeva- res i værkstedsskuret på P pladsen. Mere information side 25 Hvis du bruger den sidste maling mm., skal du give besked til vedligeholdelsesudvalget, så der kan blive indkøbt nye forsyninger Maling af vinduer De nye vinduer skal ikke males udvendigt, men det påhviler andelshaver at male de øvrige vindu- er. Maling stilles til rådighed og opbevares i værkstedsskuret på P pladsen. Mere information side Rengøringer af tagrender Den enkelte andelshaver er ansvarlig for rengøring af tagrender på det skur, der hører til andelen. Lav en aftale med dine naboer om at tømme tagrenden hvert forår og efterår. Tagrender på husene rengøres kollektivt på havedage. Side 12

13 4 Andelsforeningens ansvar Foreningen er ansvarlig for, at nedenstående vedligeholdes og udskiftes i det omfang, det findes nødvendigt. Dog uddelegeres visse opgaver til den enkelte andelshaver. Tag Murværk Hoveddør / terrassedør /vinduer/indgangsparti Termoruder Gadebelysning Skure (alle) Indkøb af maling til udvendig vedligeholdelse Fælleshus Teknik skab indendørs (installationer) Central udsugning (monteret på loftet) Udvendig stikkontakt Udvendig vandhane 4.1 Maling Ønsker den enkelte andelshaver at male udendørs træværk på eller omkring boligen, skal der anvendes bestemte malingstyper. Maling opbevares i værktøjsskuret på parkeringspladsen og kan frit anvendes af alle. HUSK venligst at rense og tilbagelevere pensler og diverse andet udstyr i rengjort stand. Vi har en særlig købsaftale med Flügger, altså kan du som Hestia-beboer får 20% i rabat på maling indkøbt til eget forbrug. Mere information finder du på side Forsikringsforhold Topdanmark Dansø Assurance v/ John Visborg Tlf.: Forsikringsnummer: E Anmeld skade Kontakt så vidt muligt et medlem fra Vedligeholdelsesudvalget. I forbindelse med skader skal du være opmærksom på, at det i nogle tilfælde er vores fælles for- sikring der dækker og i andre tilfælde er det din private indboforsikring. Der kan også være tale om, at begge forsikringer kommer i spil eksempelvis i forbindelse med indbrud. (Se Appendiks: Forsikringsforhold) Mere uddybende information finder du på side 20 og 21 Side 13

14 4.3 Stormskade Stormskader på taget er dækket af foreningens forsikring, og det er vigtigt, at alle skader bliver registreret hurtigst muligt, inden vi indsender en skadesanmeldelse. I modsat fald kommer foreningen altså beboerne - til at betale for ikke indmeldte skader. 4.4 Hvis der opstår skader eller problemer Hvis der opstår skader/problemer på fælles områder som punkterede Velux vinduer, murværks- skader, defekt undertag, utætte varmvandsbeholdere, problemer med de nye vinduer eller andet, bedes andelshaver melde det til Vedligeholdsudvalget. Udvalget vil herefter sørge for, at den rette procedure iværksættes, hvad enten der er tale om en forsikringsskade, fælles vedligeholdelsesansvar eller om det er den enkelte andelshaver, der har ansvaret for at udbedre forholdene. Hvis du på eget initiativ får udbedret et problem i din andelsbolig, ser vi gerne du meddeler dette til Vedligeholdelsesudvlget. Udvalget forsøger nemlig at være a jour med husenes almene tilstand, og det er nyttigt for udvalget at vide, hvis flere huse begynder at døje med de samme skavanker. Vi har en fast gruppe af håndværkere tilknyttet foreningen, som kender Hestia. ( s ). 5 Fælleshuset Andelsboligforeningen har et fælleshus, som kan benyttes til arrangementer som fællesspisning, generalforsamling, Hestia-aktiviteter mm. Andelshaverne kan leje huset til private formål, men huset kan også lejes ud til andre efter gældende regler. Fælleshusudvalget arbejder løbende på at føre tilsyn med huset, herunder indkøbe nyt inventar, ligesom udvalget planlægger fælles rengøringsdage, står for udlejningen mm. 5.1 Leje af fælleshuset Andelshavere kan leje huset til større arrangementer som familiefester, børnefødselsdage m.v. Fælleshuset er indrettet til 45 personer med festsal, køkkenfaciliteter og toiletter. I festsalen er der borde, stole og musikanlæg. Nøglen til fælleshuset er den samme som til fællesskur og trailer. Du finder flere informationer på side Vedligeholdelse af fælleshuset Én andelshaver pr. husstand er forpligtet til at deltage i fællesrengøring af Fælleshuset én gang om året. Såfremt en andelshaver ikke deltager i fællesrengøringen eller ikke møder op til rengøringen, kan Andelsboligforeningen Hestia opkræve kr. 600,- for den pågældende dag. Ved rettidigt afbud til udvalget vil du blive pålagt at udføre en arbejdsopgave, som skal løses efter udvalgets anvisninger. Det bliver kontrolleret, om du udfører din opgave. Side 14

15 6 Havedage Én andelshaver pr. husstand er forpligtet til at deltage i de af Grøntudvalget planlagte havedage. Såfremt en andelshaver ikke deltager på havedagen eller ikke møder op, kan Andelsboligforeningen Hestia opkræve kr. 600,- for den pågældende dag. Ved rettidigt afbud til udvalget vil du blive pålagt at udføre en arbejdsopgave, som skal løses efter udvalgets anvisninger. Det bliver kontrolleret, om du udfører din opgave. 6.1 Foreningens grønne områder Bestyrelsen og Grøntudvalget sørger for, at den oprindelige beplantningsplan fra dengang Hestia blev bygget, altid følges. Der er dog følgende tilføjelser/undtagelser: 1. Træer, der går ud, skal erstattes med et tilsvarende træ eller et af de standardtyper træer, der er anvendt på Hestias område. 2. Eksisterende træer af typen Hvidpil skal erstattes med enten Ask eller Stilkeg. 7 Skrald Andelsboligforeningen stiller krav om, at andelshaverne følger nedenstående retningslinjer meget nøje. Da vores renovationsafgift udregnes efter vægt, er det af meget stor betydning, at man retter sig efter foreskrevne regler. 7.1 Husholdningsaffald Affaldsposer smides i molokken, der står placeret ved indkørselen til P pladsen. Der må KUN smides almindeligt køkkenaffald i molokken, som tømmes én gang om ugen 7.2 Papir og flasker På Hestias P-plads neden for fælleshuset og ved have-redskabs-skuret står der pap og papircontainere. Brug dem til papir, aviser, blade og pap i mindre stykker. Det er IKKE tilladt at sætte papkasser ved siden af containeren! Har du for store mængder må du aflevere det på genbrugspladsen eller pakke det til storskrald Flaskecontainer deler vi med vores naboforening du finder den på 2. sidevej ned af Kronosvej. Her kan du også komme af med brugte batterier. 7.3 Storskrald Kommunen henter storskrald én gang om måneden. Du kan finde datoer på foreningens opslags- tavle eller find dem selv på Her kan du også læse, hvilke typer affald, kommunen afhenter. Dagen før storskrald afhentes, kan du placere dine ting/sække på hjørnet af indkørslen til parkeringspladsen. Da kommunen kun tager bestemte typer affald, er det andelshavernes ansvar, kun at stille de typer affald til afhentning, som kommunen tager imod. Husk desuden at anvende klare sække. Bemærk: Såfremt kommunen efterlader affald, som ikke opfylder betingelser for det som de samler, er det dig, som har sat affaldet der, der fjerne det/få det bragt til genbrugspladsen. Side 15

16 7.4 Haveaffald Foreningen råder over et kompostområde nordvest for foreningen på hjørnet af marken (se oversigtskort pkt. 11). Området må kun benyttes af Hestias beboere. Såfremt udefra kommende personer lægger haveaffald på området, er det Hestia-beboernes pligt at konfrontere den pågældende med gældende regler og bede om vedkommendes adresse. Bestyrelsen orienteres herefter. Kompostområdet lejes af en lokal landmand og er KUN beregnet til rent haveaffald som: Blade Grene Græs Andet grønt: buske, juletræer, jord og andre større ting må ikke placeres på kompostområdet, men køres til genbrugspladsen. Juletræer afhentes i øvrigt af Aalborg Kommune i forbindelse med afhentning af storskrald. 8 Generelt 8.1 Opslagstavle På redskabsskuret ved parkeringspladsen hænger Hestias opslagstavle. Den er til fri afbenyttelse og bruges til generelle informationer om Hestia samt eventuelle købs- og salgsannoncer. 8.2 Parkering Hestia disponerer over et større antal parkeringspladser. Der opfordres til at græsarealet ved fælleshuset ikke benyttes til parkering, såfremt der er plads andre steder. 8.3 Bomme De to bomme ved henholdsvis nr. 119 og nr. 97 er normalt låst. Skal du flytte eller have større ting fragtet til dit hus, kan du låse bommen op med den nøgle, der passer til redskabsskur/fælleshus. 8.4 Trailer Som beboer i Hestia er du medejer af en trailer, som kan benyttes frit. Traileren står mellem de to redskabsskure på P-pladsen. Trailen er låst; nøgle er den samme som til redskabsskur/fælleshus). 8.5 Haveredskaber Hestia disponerer over et større udvalg af haveredskaber, som frit kan benyttes. Redskaberne er placeret i fællesskurene ved parkeringspladsen. Lånte redskaber skal returneres i rengjort stand hurtigst muligt og helst samme dag. 8.6 Boldbane og legeplads Foreningen har egen legeplads og har desuden fælles boldbane med naboforeningen. Hvis du har ønsker eller andet til legepladsen, kan du kontakte Legepladsudvalget. (Se Appendiks: Udvalg). Side 16

17 8.7 Facebook gruppe Hestia har sin egen facebook gruppe, som alle beboere er velkommen til at være en del af. Et gadehjørne hvor der kan sludres eller inviteres til spændende aktiviteter, sættes til salg m.m. 8.8 Hold Hestia rent Vi sætter pris på at have et rart og rent miljø. Tag ansvar for dit affald, dine cigaretskodder, din hunds høm-hømmer, galme cykler.. VIS HENSYN 8.9 Fodring af fugle For at undgå problemer med rotter må man ikke smide brød mv. på jorden til fuglene. 9 HESTIA oversigtskort Side 17

18 10 Bestyrelse - perioden 2012/2013 Formand Lars Belstrup Pedersen nr. 157 Næstformand Erik Ratje Jensen nr. 135 Kasser Kim Mølvang nr. 161 Sekretær Mia Arp Fallov nr. 155 Fie Højer nr. 119 Supplant Charlotte H Pedersen nr. 129 Supplant Anita Dybkær Jensen nr. 95 Side 18

19 11 Udvalg periode 2012/2013 Vedligeholdelse pt. nedlagt Fælleshus Susanne 127 Dorte 97 Charlotte 129 Inge 149 Susan 117 Bestyrelseskontakt Kim 161 Varme Grønt Lise 167 Ulla 123 Flemming 133 Grethe 131 Ulla 111 Kirsten 153 Bestyrelseskontakt Fie 119 Legeplads Janne 169 Mia 155 Bestyrelseskontakt Mia 155 Aktivitett Benny 169 Andy 103 Anne 173 Velkomst og web- Erik 135 Kim 161 Benny 169 Side 19

20 Appendiks 12 Forsikringforhold Hestia AB har en bygningsforsikring, som forenklet sagt dækker alt det, du ikke tager med den dag, du flytter. Skader som er forårsaget af selvforskyldt forsømmelse dækkes naturligvis ikke Snerydning Iflg. Lov om vintervedligeholdelse er den enkelte andelshaver ansvarlig for snerydning mellem kl. 07 og 22, og andelshaver er derfor også ansvarlig for eventuelle skader/erstatning i dette tidsrum. Udenfor dette tidsrum er det Hestias forsikring, der dækker Procedure ved skader: Hvis du har en skade i dit hus, skal du kontakte Vedligeholdelsesudvalget. Muligvis vil man her straks kunne hjælpe dig. Hvis det er en skade, som skal anmeldes til forsikringsselskabet, gør Vedligeholdelsesudvalget det efter den procedure, der er vedtaget med selskabet. Det siger sig selv, at ved akutte skader kan man blive nødt til at handle omgående. Den pågældende håndværker, der har udbedret skaden, vil herefter blive kontaktet med henblik på vurdering i forhold til forsikringsdækning. Hvad nu hvis I det nedenstående gives vejledende eksempler på forsikringsvilkår i forbindelse med forskellige skader. Skjulte rør I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring f.eks. skjulte vandrør, varmerør og afløbsrør samt følgeudgifter til eksempelvis et beskadiget gulv. Der skal kun være tale om utætheder, som medfører udsivning, for at forsikringen dækker. Ødelagt løsøre, som et gulvtæppe, en stol osv. dækkes efter vilkårene i egen indboforsikring Synlige rør I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring f.eks. skader på radiator, synlige vand- eller varme- rør samt rør i teknik skabet. Der skal dog være tale om en decideret rør sprængning. Udsivning af vand fra eksempelvis en radiator er altså ikke dækket. Skader i forbindelse med vand- tilførsels- slanger på wc samt vand- tilførsels- slanger og afløbsslange på vaskemaskine og opvaskemaskine vil også være dækket, men kun ved rør sprængning. Kortslutning I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring kortslutning på hårde hvidevarer. Strømsvigt Hvis køleskab og fryser sættes ud af funktion som følge af strømsvigt, dækkes skaden efter vilkårene i egen indboforsikring. Indbrud I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring skader på boligen eksempelvis ødelagt dør, smad- ret vindue osv. Stjålne genstande dækkes efter de vilkår, der gælder i egne indboforsikring. Der skal således ske anmeldelse to steder. Side 20

21 BEMÆRK: for at en forsikringen dækker indbrud skal vinduer og døre være helt lukkede (ikke blot haspede). Ellers vil der være tale om simpelt tyveri, som har en langt dårligere dækning. Glas og sanitet I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring eksempelvis skader på vinduer, dør ruder, keramiske kogeplader, badeværelsesspejle, toiletter og håndvask. Der skal være tale om decideret brud/smadrede ruder. Ikke ridser og revner. Brand I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring skader på bygning. Indbo dækkes efter de vilkår der gælder i egen indboforsikring. Udhuse Samme vilkår som i boligen. Generelt opfordres du til, at give besked til Vedligeholdelsesudvalget, hvis du har haft skader i dit hus, som du har fået udbedret uden at det har været aktuelt at involvere et forsikringsselskab. VU forsøger nemlig at holde løbende status over de enkelte huses sundhedstilstand, ligesom det er relevant at vide, om der er forhold, der begynder at knirke flere steder. 13 Procedure i forbindelse med køb/salg og fraflytning Inden salg er det sælgers ansvar at: - Udforme oversigt over løsøre og forbedringer på det regneark der ligger til det brug på hjemmesiden - Få oversigten godkendt af bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde I forbindelse med salg er det sælgers ansvar at: - Udlevere eksemplar af vedtægterne til køber - Udlevere kopi af den seneste afholdte generalforsamling til køber - Udlevere seneste regnskab og budget til køber - Sørge for underskrift fra køber på Hestias aftale om salg af andel, samt tillæg til andelsbevis, samt accept af Hestias vedligeholdelseskrav. Side 21

22 - Viderebringe disse til underskrift hos bestyrelsen som må forventes at kunne gøres på næst kommende bestyrelsesmøde. - Aflevere originaler til Hestias administrator (Spar Nord), 1 kopi til køber og 1 kopi til arkiv i Hestia. - Sørger for at en eventuel mægler videresender de relevante originaler til administrator og kopier til køber og Hestia. I forbindelse med overdragelse / syn af andel - Sælger koordinerer mellem køber, 2 bestyrelses repræsentanter og sælger selv m.h.t. dato for syn, som må ligge så tæt på overdragelses dato som muligt. Boligen skal være ryddet og indflytningsklar ved syn. - Boligen gennemgås og synes for evt. fejl eller mangler. I handlen tilbageholdes kr i tilfælde af behov for udbedring af defekter. Er der ikke efter 10 dage fra overdragelse indberettet defekter / mangler udbetales beløbet til sælger. - Her aflæses varme, el og vand - Overdragelse af 3 hus nøgler samt en fælleshus nøgle Senest 10 dage efter overdragelsen skal køber have gjort sælger og bestyrelse opmærksom på evt. defekter / mangler ved andelen. Side 22

23 Side 23

24 14 Håndværkerliste Hvis der opstår et akut problem (vandskade eller lign.) i din bolig, skal du altid forsøge at kontakte et medlem fra Vedligeholdelsesudvalget eller bestyrelsen. Er det imidlertid ikke muligt at træffe nogen af disse, må du selv handle. I Hestia anvender vi nogle udvalgte håndværkere, som du bedes kontakte: Blik og VVS Aalborg ApS. Telefon Tagtømrer Kvist & Kristensen. Telefon samt Mariendal El-teknik. Telefon samt Aalborg Fugeservice. Telefon samt Det står dig naturligvis frit for, om du vil anvende andre håndværkere i forbindelse med private reparationer altså dem som du selv må betale for Gør-det-selv: Hvis du har snilde, kan du selv tage dig af mange vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af fuger, rensning af afløb osv. se siderne med Vedligeholdelse og Gør-det-selv vejledninger. Hestia har indkøbt fuge-kit, som opbevares i reolen i redskabsskuret med havetraktoren. Du skal selv købe fugemasse og så regner vi naturligvis med, at du returnerer fugepistolen i rengjort tilstand. I samme reol finder du desuden et rensebånd. Side 24

25 15 Maling I værkstedsskuret på P pladsen står maling, pensler, algerens mm. til fælles afbenyttelse. Hvis der mangler maling eller andet, bedes du rette henvendelse til Vedligeholdelsesudvalget. Det er vigtigt, at du anvender den rigtige maling Er du i tvivl så spørg Udvendig vedligeholdelse Indgangspartiet Vægge, loft og dør males med: Flügger 98 (vandbaseret maling) Gitterværk: Flügger 98, farvekode RAL atracitgrå Cirkel over indgang: samme Redskabsskure: De sorte flader: Bygma sort, så længe lager haves. Herefter Flügger 97 De hvide flader: Bygma hvid, så længe lager haves. Herefter Flügger 97 Hegn: Bygma hvid, så længe lager haves. Herefter Flügger 97. Helt nyopførte hegn: grundingsolie: Flügger 90, Agua samt maling: Flügger 98 Aqua Vinduer: Flügger til vinduer Alt træværk rengøres med grundrens /algerens inden det males. Naturligvis rengøres og tilbageleveres pensler efter brug -orden i malerbøtter er også et kollektivt ansvar. Indvendig vedligeholdelse Maling af egne vægge og lofter er som bekendt eget ansvar. Du har dog mulighed for at købe maling med 20 % rabat, idet vi har en købsaftale hos Flügger. Når du køber maling, pensler mm., skal du blot sige, at du kommer fra Hestia, og at vi har en rabataftale. Rabatten trækkes fra din indkøb og du betaler kontant. Vi har et købekort i Vedligeholdelsesudvalget, men køber du maling hos Flüggers afdeling i Skal- borg, er det efter aftale ikke være nødvendigt at medbringe kortet. Ønsker du at anvende andre afdelinger, kan du Kontakte Anne (173). Side 25

26 16 Fælleshus Fælleshuset reserveres gennem Susanne (127) fra Fælleshusudvalget. Susanne kan kontaktes pr. Prisliste Leje til beboere: fra kl til Fremleje*: fra kl til Børnefødselsdage: fredag til og med søndag Børnefødselsdage: hverdage mandag til og med torsdag indtil kl ,00 kr. 1000,00 kr kr. gratis * Ved fremleje til lejere, der ikke bor i Hestia, skal en beboer fra Hestia deltage. Beboeren skal være til stede hele tiden og er ansvarlig for udlejningen. Reservation Du kan reservere huset, men reservationen er først endelig, når du betaler lejen. Med andre ord: du kan risikere, at huset lejes ud til anden side, så længe du ikke har betalt. Når du har betalt, får du udleveret rengøringsseddel. Rengøringsmidler, wc papir, sæbe, klude, sikringer, el pærer forefindes i fælleshuset Anvendte klude returneres til fælleshuset i rengjort tilstand så hurtigt som muligt Mangler eller eventuelle problemer i huset meddeles til Susanne, således fælleshusudvalget kan få forholdene bragt i orden. Betaling Afregning samt udlevering af rengøringsseddel foregår hos Susanne på hverdage (mandag til torsdag) mellem kl og Du er dog velkommen til at lægge pengene i Susannes postkasse. Du vil efterfølgende modtage kvittering og rengøringsseddel. Vi gør opmærksom på Fælleshuset er røgfrit Køkkenaffald mm. ikke må efterlades Dine gæster skal så vidt muligt parkere ved fælleshuset og ikke på P pladsen Der gennemføres kontrol efter udlejning af huset, så vi kan glæde os over, at huset altid er festklart til de næste lejere. God fest! Side 26

27 Vedligeholdelse 17.1 Fuger på badeværelset På billedet kan du se fugerne. Det er vigtigt, at fugerne slutter tæt ikke blot på selve fliserne, men også på fugerne imellem fliserne, så der ikke opstår som lommer. Husk også fugen omkring risten. Sådan gør du: Ved hjælp af en hobbykniv fjernes den revnede fuge. Det er vigtigt, at fladerne er HELT rene brug eventuelt sprit eller atamon inden den nye fugemasse sprøjtes på. Der skal anvendes silikonefugemasse, som er vandtæt. I byggemarkedet findes et væld af fugemasser, så spørg dig for, hvis du er i tvivl. Fugemassen kan glattes ud ved at benytte en fugespatel. Alternativt bruges en finger, som dyppes i vand med opvaskemiddel. Side 27

28 Vedligeholdelse 17.2 Fuger ved blandingsbatteri Rør gennemføring ved blandingsbatteriet må også være helt tætte. De 2 rosetter omkring rørene kan nemt trækkes lidt ud fra flisevæggen, så der kan fuges inde omkring rørene. Til vedligeholdelse af fuger skal du bruge o o o o o o o Tålmodighed En hobbykniv En fugepistol Silikonefugemasse i passende farve Træpind/fugespatel/pegefinger Opvaskemiddel Sprit Efterfølgende rengøring Fugemasse, der ikke er hærdet, kan fjernes med acetone. Hærdet fugemasse fjernes med knofedt Side 28

29 Vedligeholdelse 17.3 Rensning af afløb i bruseniche For at undgå vandskade er det vigtigt, at afløbet i på badeværelset jævnligt renses, så det ikke stopper til. Hvis afløbet er stoppet eller delvist stoppet, vil du opdage det ved at vandet bliver stående i brusenichen og kun langsomt siver ned, når du er i bad eller måske mere tydeligt, når din vaskemaskine pumper vand ud. Hvis fugerne på badeværelset samtidigt er revnede/møre, så fugen ikke slutter helt tæt, kan vandet sive ud i væggen og derved forårsage vandskade. Det opdager du eventuelt først, når tapetet slår sig løs på den anden side (ved trappen). Sådan gør du: Begynd med at tage metalristen op, hvorefter den øverste del af vandlåsen i afløbet nemt trækkes op. Pilen viser, hvor afløbsrøret fravaskemaskinen munder ud i vandlåsen. Dette afløbsrør bør renses med et rensebånd engang imellem specielt hvis skyllevandet fra vaskemaskinen ikke løber i en jævn strøm ud i vandlåsen. Nu skal den resterende del af vandlåsen trækkes op. Den kan sidde temmelig godt fast, så det nemmeste er at benytte et stykke vinkelformet metal, der kan stikkes ned i det trompetformede rør og få fat i kanten forneden. Hiv!!! Side 29

30 Vedligeholdelse Sådan ser den resterende del af vandlåsen ud. Den består af 2 dele, der er skubbet sammen, og disse 2 dele skal nu trækkes fra hinanden. Bemærk den sorte tætningsgummiring, og hvordan den er placeret. Nu er afløbsrøret i gulvet delt i tre dele, som skal renses. De 3 dele, der er vist på billedet, kalder vi fra venstre mod højre for top (trompetformet), mellemstykke og bund. Der vil som oftest sidde hår- og sæberester de steder, som pilene på billedet peger på i bunddelen af vandlåsen. Er det særligt slemt, kan du måske slet ikke se hullerne. Side 30

31 Vedligeholdelse Efter rensning skubbes mellemstykket og bunden af vandlåsen sammen igen. Husk at få den sorte tætningsgummiring placeret rigtigt. Mellemstykket og bunden af vandlåsen er nu samlet og trykkes ned på plads i afløbsrøret. Herefter trykkes toppen af vandlåsen ned på plads. Endelig lægges risten på plads Til rensning af afløb skal du bruge o Plastikhandsker o Vinkelformet metalstykke/krog o Rodalon - eller hvad man nu foretrækker Pas på, du ikke kommer til at ødelægge klinker/fliser ved at spilde kradse rengøringsmidler! Side 31

32 Vedligeholdelse 17.4 Rensning af afløb fra håndvask på badeværelse Håndvask og afløb nedenunder kan se anderledes end vist her på billederne. Den hurtige udgave, du måske kan nøjes med: Skru den nederste del løs (samlingen er vist med en pil) og rens denne del. Forsøg at rense vandlåsen nedefra og opefter. Hvis det er nødvendigt at skille hele vandlåsen ad, gør du sådan her: Start med at løsne de 2 omløbere, der er vist med pile på billedet. Det kan være nødvendigt - med forsigtighed - at løsne dem med en tang. Nu er vandlåsen afmonteret. Det er vigtigt at undgå at rykke i afløbsrøret, der går ind i væggen (vist med en pil). Læg mærke til den sorte gummipaknings ring, der sidder løst på toppen af vandlåsen (vist med pil)- Pas på denne paknings ring; du skal bruge den igen. Side 32

33 Vedligeholdelse Rens nu nedefra og op det afløbsrør, som sidder fast på underdelen af håndvasken. Der sidder som oftest også sæbeog hår rester i afløbsrøret, der går ind i væggen. Rens derefter oppefra og ned afløbsrøret i håndvasken. Nu skal vandlåsen, der består af 2 dele, skilles ad. Begynd med at løsne omløberen, som pilen peger på. Det kan også her være nødvendigt - med forsigtighed - at anvende en tang. Side 33

34 Vedligeholdelse Vandlåsen har to dele. Den indvendige del med et plastikrør og den udvendige del trækkes fra hinanden. Når vandlåsen således er adskilt, kan den renses for sæbe- og hår rester. Nu kan vandlåsen samles igen ved et skubbe den indvendige del med plastikrøret ned i yderdelen. Anvend eventuelt vandskyende fedt som smøremiddel; det gør det nem mere at skille delene ad på et senere tidspunkt. Omløberen vist med pil på billedet skal ikke spændes endnu. Side 34

35 Vandlåsen kan nu monteres igen på afløbsrøret under håndvasken og på afløbsrøret, der går ind i væggen. Husk at placere den sorte gummipaknings ring oven på vandlåsen før montering. Slut af med at spænde de 3 omløbere. Rensning af vandlås o Anvend evt. vandskyende fedt på de områder, der skal skrues sammen o o o o Check at samlingerne er tætte, når der løber vand igennem afløbet Sæt et balje under det mindsker rengøringen Vandlåsen og omløberne kan være så dårlige, at det er nødvendigt at udskifte dem Måske er det letsindigt at gå i gang med afløbet på et tidspunkt, hvor du ikke kan købe nye reservedele, eller når håndværkerne holder fri! Side 35

36 17.5 Rensning af afløb fra køkkenvask Køkkenvask og afløb nedenunder kan se anderledes end vist her på billederne. Begynd med at løsne skruen i bundproppen af vasken med en skruetrækker- Skru de to omløbere, der er vist med pile, løs. Her sidder der en sort gummipakning. Husk den, når delene atter skal samles. Side 36

37 Løsn alle omløbere og skil alle delene ad Det er primært her, du finder snavset, der kan stoppe afløbet. Rens denne del og hele rørstykket grundigt. Skyl denne U del grundigt igennem med vand Herefter samles alle delene igen i modsat rækkefølge! Rensning af vandlås o Anvend evt. vandskyende fedt på de områder, der skal skrues sammen o o o o Check at samlingerne er tætte, når der løber vand igennem afløbet Sæt et balje under det mindsker rengøringen Pakninger kan være så møre, at de skal udskiftes Måske er det optimistisk at gå i gang med afløbet på et tidspunkt, hvor du ikke kan købe nye reservedele, eller når håndværkerne holder fri! Side 37

38 17.6 Udvendig vandhane Vedligeholdelse Som nævnt i håndbogens pkt. 3.2 er den udvendige vandhane en del af den enkelte andelshavers ansvarsområde. Den udvendige vandhane i haven er ikke frostsikret. Derfor bør der lukkes for vandet om vinteren, så man undgår frostsprængning af vandhane og/eller vandrøret ind i muren/huset. Teknikken i skabene kan se lidt forskellige ud i de enkelte huse, men du skal finde et rør, der går ned i cementen; så har du fundet vandtilførelsen til den udvendige vandhane. På røret er der en lukkeventil - vist med pilen på fotoet. Sådan gør du: Luk op for vandhanen udenfor, så vandet løber. Drej lukkeventilen i teknik skabet indtil vandet holder op med at løbe fra vandhanen udenfor. Gå derefter ud og luk for vandhanen. På denne måde sikrer man, at der ikke står vand i såvel vandhane som vandrøret inde i muren. Luk for vandet inden d. 1. oktober Side 38

39 Side 39

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Gammelsøparken 4760 Vordingborg

Gammelsøparken 4760 Vordingborg Velkommen til Gammelsøparken 4760 Vordingborg 1 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme.

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere