HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE"

Transkript

1 HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler, som vi har vedtaget i Hestia. Man er som andelshaver forpligtet til at følge håndbogens beskrivelser og anvisninger. Side 1

2 1 Om andelsboligforeningen HESTIA 5 2 Hvad er en andelsboligforening Ansvar og myndighed Generalforsamling Bestyrelsen 7 3 Andelshavers ansvar Indvendig vedligeholdelse Vedligehold af vinduer Rensning af afløb Udskiftning af vandtilførselsslange til toilet Udskiftning af fuger i bruseniche Teknik skab Loftsrum Udvendig vedligeholdelse huse fortov / sti have udvendig vandhane hæk / hegn havelåger maling af hegn maling af vinduer rengøring af tagrender 12 4 Andelsforeningens ansvar Maling Forsikringsforhold Stormskader 14 Side 2

3 4.4 Hvis der opstår skader eller problemer 14 5 Fælleshuset Leje af fælleshuset Vedligeholdelse af fælleshuset Havedage Foreningens grønne områder 15 7 Skrald Husholdningsaffald Pap, papir og flasker Storskrald Haveaffald Generelt Opslagstavle Parkering Bomme Trailer Haveudstyr Boldbane og legeplads Facebook gruppe Hold HESTIA rent Fodring af fugle 17 9 HESTIA oversigts kort Bestyrelse generalforsamlingsperiode12/ Udvalg i generalforsamlingsperiode 12/13 19 APPENDIKS 12 Forsikringsforhold Snerydning 20 Side 3

4 12.2 Procedure ved skader herunder strømsvigt, brand, indbrud m.f Procedure i.f.m. køb/salg og fraflytning Håndværkerliste Maling Fælleshus VEDLIGEHOLDELSE Fuger i badeværelse Fuger ved blandingbatteri Rensning af bruseniche Rensning afløb fra håndvask Rensning af afløb fra køkkenvask Udvendig vandhane 37 Side 4

5 1 Om Andelsboligforeningen Hestia Andelsboligforeningen Hestia byder dig velkommen! Vi er en forening, som sætter stor pris på engagement og initiativer til gavn for foreningen og dens beboere, vi håber du vil falde godt til i dette fællesskab i Gug. Andelsforeningens huse er opført i 1989 på en af Aalborgs bedste byggegrunde. Bebyggelsen består af 42 huse og dertil har vi et dejligt stort fælleshus på ca. 120 m 2. Husene, som er tegnet af arkitektfirmaet Arne Kjær A/S i Aalborg, er placeret tæt omkring boliggader. P-pladser findes ved tilkørslen fra Kronosvej, hvilket giver et roligt og trygt boligmiljø for alle aldersgrupper. Terrænet er kuperet, og fra næsten alle huse er der vid udsigt. Udover gode fællesarealer, herunder legeplads for børnene, hører der til hvert hus en lille have. Gug er kendt for sit sydvendte, bakkede terræn. Som nabo til andelshusene ligger et stærkt kuperet friareal, der med skovklædte bakkeskråninger af op til 30 meters højde; kendt som "Gug Alper". Gug Øst er fra starten udbygget med et forgrenet net af stier, der blandt andet giver en trafiksikker skolevej til Gug Skole. Hvert hus er på ca. 95 m 2 fordelt på to etager. Stueetagen omfatter køkken, stue, entre og et lille pulterrum under trappen. På 1. sal er der bad/toilet og tre værelser. Desuden en loftslem med folde-ud-stige til loftet. Husene kan varieres individuelt, idet det er muligt at slå to af de tre værelser på overetagen sammen til et større værelse, ligesom det er muligt at udnytte loftsrummet til ekstra opholdsrum. Nogle af andelshaverne har foretaget disse ændringer. Andelens værdi forhøjes herved med et beløb svarende til omkostningerne ved udbygningen. Side 5

6 2 Hvad er en andelsboligforening? En andelsboligforening er en forening, hvor du som andelshaver ejer en del af foreningen - i Hestias tilfælde 1/42. Det betyder, at du ikke ejer dit hus, men at du har brugsretten til den bolig, du har i andelsboligforeningen. At have brugsret og ikke eje sit hus betyder at alle andelshavere er under-lagt de beslutninger og regler, som generalforsamlingen beslutter eller som træffes af Bestyrelsen på vegne af foreningen. Disse beslutninger og regler er beskrevet i denne håndbog og i Vedtægterne (http://hestia.dk/brugere/hestia/vedtaegter.asp). Det er afgørende, at du som andelshaver er bevidst om dette, fordi det f.eks. betyder, at du ikke uden videre kan iværksætte større ændringer i eller omkring din bolig og have, uden at du har spurgt bestyrelsen til råds. Spørg derfor altid bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Så slipper du for at blive pålagt at tilbageføre dine ændringer. 2.1 Ansvar og myndighed GENERALFORSAMLING Bestyrelse Min 5 personer samt 2 Suppleanter Grønt X antal medlemmer +en fra bestyrelsen Vedligehold X antal medlemmer + en fra bestyrelsen Fælleshus X antal medlemmer + en fra bestyrelsen AD HOC Udvalg Aktivitet Legeplads Side 6

7 Generalforsamling Behandle indkomne forslag Konstituering Forberede Generalforsamlingen Bestyrelses-møde Bestyrelsen Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde Bestyrelses-møde 2.2 Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens egne medlemmer på generalforsamlingen, og den består af mindst 5 medlemmer samt to eller flere suppleanter. Formanden vælges direkte på Generalforsamlingen og de øvrige funktioner (næsteformand, sekretær) besluttes af Bestyrelsen ved konstitueringen. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og drift af foreningen og dens ejendom, men særlige områder vil være uddelegeret til forskellige udvalg. (Se Appendiks: Bestyrelse og Udvalg). Bestyrelsen forventer at de forskellige udvalg Løbende afholder udvalgsmøder, hvor problemstillinger og opgaver drøftes og uddelegeres bredt indenfor udvalget. Overholder aftalt økonomiramme. Hvis der er udsigt til, at en opgave overskrider det forventede budget, skal bestyrelsen kontaktes. Følger op på de opgaver, som er uddelegeret til håndværkere eller andre. Har fokus på handling frem for snak Løbende orienterer om opgaver og fremdrift. Der er til hvert udvalg tilknyttet et bestyrelsesmedlem, som er udvalgets kontakt til bestyrelsen. Såfremt der er behov for det, kan et udvalg bede bestyrelsesmedlemmet deltage i et udvalgsmøderne. Side 7

8 3 Andelshavers ansvar 3.1 Indvendig vedligeholdelse Ifølge vedtægterne (http://hestia.dk/brugere/hestia/vedtaegter.asp ) er den enkelte andelshaver selv ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, hvilket indebærer vedligehold, reparation og udskiftning af følgende inventar: Gulv/trappe Loft/vægge Fodpaneler/gerigter Indvendige døre/håndtag Hvidevarer Køkken Badeværelse Blandingsbatterier Afløb Radiator/termostat Motionering af RAVV ventil i teknikskab (2 gange om året) Vindueskarm Maling af vinduer El-installationer herunder udendørs el-måler Antenne og telefon installation Korrekt anvendelse af loftsrum I det følgende beskrives kort hvilke forhold, du skal være særligt opmærksom på at vedligeholde. Der vil typisk ikke være forsikringsdækning ved eventuelle skader, der opstår som følge af manglende vedligeholdelse, og du kan dermed selv komme til at dække udgifterne i forbindelse med udbedring af eventuelle skader. (Se Appendiks: Vedligeholdelse, Forsikring samt Håndværkerliste). Har du spørgsmål til vedligeholdelse, er du velkommen til at kontakte én fra udvalget. (Se Appendiks: Bestyrelse og Udvalg). Hvis du får udbedret skader i dit hus, vil vi meget gerne, at du meddeler det til vedligeholdelsesudvalget, som forsøger at holde sig løbende orienteret om husenes sundhedstilstand. 3.2 Vedligehold af vinduer Udskiftning af klapskummet i ventilen i Velux vinduer - (det tynde lag skum der sidder bag på træet ved håndtaget). Tagvinduer: Rensning udvendigt for grønalger og snavs i øvrigt. Denne opgave kan klares med grundrens evt. indefra De nye vinduer (monteret på havesiden i 2009) kan kondensere på ydersiden. Det er ikke en fejl ved vinduerne, men skyldes at de er af høj energimæssig kvalitet. 3.3 Rensning af afløb Rensning af afløb kan være med til at forebygge vandskader i husene. Især gulvafløb i brusenichen samt det indmurede vaskemaskineafløbsrør, der udmunder i gulvafløbet, skal renses jævn- ligt. Tilstopning har desværre givet anledning til flere, større vandskader. Mere info side Side 8

9 Hold øje med, om vandet løber jævnt ud i gulvafløbet i brusenichen, også når vaskemaskinen samtidigt skyller ud. 3.4 Udskiftning af vandtilførselsslangen til toilettet Vandtilførselsslangen til toiletcisternen (sidder nederst på toilettet), bør udskiftes jævnligt. Hvis slangen mørner/bliver stiv kan den lække med vandskade til følge. Vandslange købes i byggemarked, hvis du vælger at gøre det selv. Alternativt må du få en håndværker til at klare det.(se Appendiks: Håndværkerliste). 3.5 Udskiftning af fuger i brusenichen Det er vigtigt, at holde øje med fugerne i brusenichen, idet disse skal skiftes jævnligt - gerne hvert andet år. Hvis fugen bliver stiv/mørner, kan der trænge vand ind i murværket. Over tid kan dette ses på muren mellem trappen og badeværelset (til trappesiden) eller det kan høres, hvis du banker på fliserne (lyder hult). Selv små revner i fugerne i brusenichen kan give vandskader i gulve og vægge. (Se Appendiks s. 26 eller Håndværkerliste). 3.6 Teknik skabet ( skab i gangen) I flere andele har der været problemer med utætte ventiler ved varmtvandsbeholderen. Det er en god ide at tilse beholderen for utætheder jævnligt, ligesom det anbefales at følge forbruget af vand og varme, således at utætheder eller uregelmæssigheder hurtigt opdages. Det anbefales at notere forbrug minimum en gang om måneden. Andelshaver hæfter selv for forbrug også selvom et urimeligt højt forbrug skyldes fejl på systemet. Vær desuden opmærksom på afløbet: Grim lugt i skabet: hæld 1-1½ l. vand i afløbet hver 14. dag. For at forhindre uønskede gæster fra kloaksystemet må du sørge for at enten risten sidder fast eller lægge noget tungt ovenpå ( min. 1kg). Husk at massere termostatventilerne i teknik skabet et par gange om året ved at skrue op og ned et antal gange. Det samme bør i øvrigt gøres jævnligt med radiatorventilerne. Ved problemer med utætheder eller andet i teknik skabet: kontakt et af medlemmerne fra vedligeholdelsesudvalget. Ved akutte skader kontaktes VVS. (Se Appendiks: Håndværkerliste). 3.7 Loftrum Hold jævnligt øje med, om der forekommer fugt på den indvendige loftsbeklædning. Meddel evt. fugt til vedligeholdelsesudvalget. Det er muligt at udvide det oprindelige loftsgulv, men det skal ske efter nedenstående anvisninger, for at undgå fugtproblemer. Er loftsgulvet ikke lagt efter forskrifterne, da du flyttede ind, bør du drøfte det med Bestyrelsen. Er gulvet ikke etableret korrekt, kan den enkelte andelshaver nemlig blive pålagt at udbedre følgeskader. Korrekt etablering vil blive påkrævet i forbindelse med salg. Gør sådan: Der kan lægges planker til begge sider for midtergangen. Plankerne placeres således, at der minimum er 5 cm mellem plankernes bund og rockwoolen under. Endvidere skal der være minimum 1 cm mellem hver planke. Side 9

10 3.8 Udvendig vedligeholdelse Ifølge vedtægterne (http://hestia.dk/brugere/hestia/vedtaegter.asp) har andelshaver pligt til at vedligeholde udvendige arealer som fortov/stier, have, hæk, hegn. Grøntudvalget arbejder løbende med at holde de fælles grønne arealer under opsyn og i god stand. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte udvalget Huse Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner (på husmurene) Det er ikke tilladt at opsætte markise på boligerne Der må ikke anvendes søm i den grå Hardy-plank, da det kan få pladerne til at sprænge. Det er tilladt at montere et ophæng til en vandslange, men skru i midt på et bræt. Jo mere tæt på underkanten, du skruer, jo mindre sandsynligt er det, at pladen revner Fortov / sti Fejning af fortov foran bolig samt fjernelse af ukrudt. Såfremt boligen har fortov/sti ved gavlen eller haven, er dette område også indbefattet. Snerydning/saltning gælder samme areal. Sneskovle og salt er i det fælles redskabsskur. Af Lov om vintervedligeholdelse er den enkelte andelshaver ansvarlig for snerydning mellem klokken 07 og 22, og har derfor også erstatningsansvar i forbindelse med eventuel personskade i dette tidsrum. (Se Appendiks: Forsikringer s. 20). Udenfor dette tidsrum er det Hestias bygningsforsikring, der dækker eventuelle skader Haver Selvom den enkelte have tilhører andelshaver, er det foreningens opgave at sikre, at gældende regler i lokal- og kommuneplanen overholdes. Foreningen skal endvidere sikre en vis ensartethed på tværs af haverne. Drøft derfor dine ønsker om større omlægninger med et medlem af bestyrelsen, før du går i gang. Du kan nemlig i modsat fald blive pålagt at føre ændringer tilbage! 3.12-Udvendig vandhane For at undgå frostsprængte vandrør skal du lukke for vandet senest 1. oktober. Det gøres i teknikrummet. Andelshaver hæfter selv for vandskade som følge af frost.(se Appendiks Vedligeholdelse). Se mere side Hæk og hegn Andelene omfatter hæk og hegn rundt om et dobbelthus på havesiden, samt hæk og hegn mellem de to huse i et dobbelthus. Bestyrelsen har i forbindelse med udskiftning af eksisterende hæk udarbejdet følgende retnings- linjer: Layoutet skal være det samme som før. Det vil sige: Fjerner du én række hæk, skal du plante en ny række. Fjerner du to rækker hæk, skal du plante to nye rækker igen. Nyplantning skal foregå indenfor matriklens skel, således der ikke forekommer en udvidelse af haven. Side 10

11 Godkendt Hestia hæk type Busktype valg at dobbelthus Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Selvvalgt busktype Godkendt Hestia hæk type Hestia hegn Hæk Hæk/hegn Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Godkendt Hestia hæk type Regler for hæk: Hvis en andelshaver ønsker at udskifte hæk eller stakit rundet om den enkelte andel gælder følgende regler: Hæk rundt omkring et dobbelthus skal være én af følgende typer: Spirea, pil, krybende pil eller liguster. Beboerne skal sørge for, at hæk ud til Hestias grønne områder løbende klippes. Hæktype mellem de to huse i et dobbelthus besluttes af de to andelshavere i fællesskab. Max. højde på hæk: 150 cm. Regler for hegn: Hegn mellem to huse i et dobbelthus skal være af samme type som det oprindelige Hestia-hegn. Opsætningen besluttes af de to andelshavere i fællesskab Materialer til brug for etablering af hegn afholdes af de to andelshavere Maling afholdes af foreningen Max. Højde: 150 cm. Anvisning på opførelse af hegn: o Max. højde er 150 cm målt fra bund til øverste bræt. o Max. længde for det samlede hegn er 440 cm. o Stolper skal være 10 x 10 cm. o Stolper skal være placeret med max. 110 cm. afstand. o Brædder skal have følgende mål: Højde 12,5 cm. / Længde 110 cm. // Tykkelse 32 cm. Side 11

12 90 cm 150 cm o o Luft mellem to brædder skal være 2,5 cm. Toppen af bjælkerne skal enten være spidset til ift. andre hegn, eller have påsat galvaniserede stolpetoppe. 110 cm Indkøbs liste 10 stk. høvlede, trykimprægnerede fyrplanker 32 x 125 x 350 cm. (saves i stykker af 110 cm.) 4 stk. høvlede, trykimprægnerede H-stolper 10 x 10 x 250 cm. 4 stk. galvaniserede stolpetoppe 2 stk. stakitholdere samt galvaniserede skruer Havelåger Alle låger i foreningen skal være af træ og skal males hvide. Lågerne skal være udformet i samme stil som hegn Maling af hegn Maling og vedligeholdelse af låger og hegn, såvel hegn omkring haverne som mellem haverne, påhviler den enkelte andelshaver. Maling og pensler stilles til rådighed af foreningen og opbeva- res i værkstedsskuret på P pladsen. Mere information side 25 Hvis du bruger den sidste maling mm., skal du give besked til vedligeholdelsesudvalget, så der kan blive indkøbt nye forsyninger Maling af vinduer De nye vinduer skal ikke males udvendigt, men det påhviler andelshaver at male de øvrige vindu- er. Maling stilles til rådighed og opbevares i værkstedsskuret på P pladsen. Mere information side Rengøringer af tagrender Den enkelte andelshaver er ansvarlig for rengøring af tagrender på det skur, der hører til andelen. Lav en aftale med dine naboer om at tømme tagrenden hvert forår og efterår. Tagrender på husene rengøres kollektivt på havedage. Side 12

13 4 Andelsforeningens ansvar Foreningen er ansvarlig for, at nedenstående vedligeholdes og udskiftes i det omfang, det findes nødvendigt. Dog uddelegeres visse opgaver til den enkelte andelshaver. Tag Murværk Hoveddør / terrassedør /vinduer/indgangsparti Termoruder Gadebelysning Skure (alle) Indkøb af maling til udvendig vedligeholdelse Fælleshus Teknik skab indendørs (installationer) Central udsugning (monteret på loftet) Udvendig stikkontakt Udvendig vandhane 4.1 Maling Ønsker den enkelte andelshaver at male udendørs træværk på eller omkring boligen, skal der anvendes bestemte malingstyper. Maling opbevares i værktøjsskuret på parkeringspladsen og kan frit anvendes af alle. HUSK venligst at rense og tilbagelevere pensler og diverse andet udstyr i rengjort stand. Vi har en særlig købsaftale med Flügger, altså kan du som Hestia-beboer får 20% i rabat på maling indkøbt til eget forbrug. Mere information finder du på side Forsikringsforhold Topdanmark Dansø Assurance v/ John Visborg Tlf.: Forsikringsnummer: E Anmeld skade Kontakt så vidt muligt et medlem fra Vedligeholdelsesudvalget. I forbindelse med skader skal du være opmærksom på, at det i nogle tilfælde er vores fælles for- sikring der dækker og i andre tilfælde er det din private indboforsikring. Der kan også være tale om, at begge forsikringer kommer i spil eksempelvis i forbindelse med indbrud. (Se Appendiks: Forsikringsforhold) Mere uddybende information finder du på side 20 og 21 Side 13

14 4.3 Stormskade Stormskader på taget er dækket af foreningens forsikring, og det er vigtigt, at alle skader bliver registreret hurtigst muligt, inden vi indsender en skadesanmeldelse. I modsat fald kommer foreningen altså beboerne - til at betale for ikke indmeldte skader. 4.4 Hvis der opstår skader eller problemer Hvis der opstår skader/problemer på fælles områder som punkterede Velux vinduer, murværks- skader, defekt undertag, utætte varmvandsbeholdere, problemer med de nye vinduer eller andet, bedes andelshaver melde det til Vedligeholdsudvalget. Udvalget vil herefter sørge for, at den rette procedure iværksættes, hvad enten der er tale om en forsikringsskade, fælles vedligeholdelsesansvar eller om det er den enkelte andelshaver, der har ansvaret for at udbedre forholdene. Hvis du på eget initiativ får udbedret et problem i din andelsbolig, ser vi gerne du meddeler dette til Vedligeholdelsesudvlget. Udvalget forsøger nemlig at være a jour med husenes almene tilstand, og det er nyttigt for udvalget at vide, hvis flere huse begynder at døje med de samme skavanker. Vi har en fast gruppe af håndværkere tilknyttet foreningen, som kender Hestia. ( s ). 5 Fælleshuset Andelsboligforeningen har et fælleshus, som kan benyttes til arrangementer som fællesspisning, generalforsamling, Hestia-aktiviteter mm. Andelshaverne kan leje huset til private formål, men huset kan også lejes ud til andre efter gældende regler. Fælleshusudvalget arbejder løbende på at føre tilsyn med huset, herunder indkøbe nyt inventar, ligesom udvalget planlægger fælles rengøringsdage, står for udlejningen mm. 5.1 Leje af fælleshuset Andelshavere kan leje huset til større arrangementer som familiefester, børnefødselsdage m.v. Fælleshuset er indrettet til 45 personer med festsal, køkkenfaciliteter og toiletter. I festsalen er der borde, stole og musikanlæg. Nøglen til fælleshuset er den samme som til fællesskur og trailer. Du finder flere informationer på side Vedligeholdelse af fælleshuset Én andelshaver pr. husstand er forpligtet til at deltage i fællesrengøring af Fælleshuset én gang om året. Såfremt en andelshaver ikke deltager i fællesrengøringen eller ikke møder op til rengøringen, kan Andelsboligforeningen Hestia opkræve kr. 600,- for den pågældende dag. Ved rettidigt afbud til udvalget vil du blive pålagt at udføre en arbejdsopgave, som skal løses efter udvalgets anvisninger. Det bliver kontrolleret, om du udfører din opgave. Side 14

15 6 Havedage Én andelshaver pr. husstand er forpligtet til at deltage i de af Grøntudvalget planlagte havedage. Såfremt en andelshaver ikke deltager på havedagen eller ikke møder op, kan Andelsboligforeningen Hestia opkræve kr. 600,- for den pågældende dag. Ved rettidigt afbud til udvalget vil du blive pålagt at udføre en arbejdsopgave, som skal løses efter udvalgets anvisninger. Det bliver kontrolleret, om du udfører din opgave. 6.1 Foreningens grønne områder Bestyrelsen og Grøntudvalget sørger for, at den oprindelige beplantningsplan fra dengang Hestia blev bygget, altid følges. Der er dog følgende tilføjelser/undtagelser: 1. Træer, der går ud, skal erstattes med et tilsvarende træ eller et af de standardtyper træer, der er anvendt på Hestias område. 2. Eksisterende træer af typen Hvidpil skal erstattes med enten Ask eller Stilkeg. 7 Skrald Andelsboligforeningen stiller krav om, at andelshaverne følger nedenstående retningslinjer meget nøje. Da vores renovationsafgift udregnes efter vægt, er det af meget stor betydning, at man retter sig efter foreskrevne regler. 7.1 Husholdningsaffald Affaldsposer smides i molokken, der står placeret ved indkørselen til P pladsen. Der må KUN smides almindeligt køkkenaffald i molokken, som tømmes én gang om ugen 7.2 Papir og flasker På Hestias P-plads neden for fælleshuset og ved have-redskabs-skuret står der pap og papircontainere. Brug dem til papir, aviser, blade og pap i mindre stykker. Det er IKKE tilladt at sætte papkasser ved siden af containeren! Har du for store mængder må du aflevere det på genbrugspladsen eller pakke det til storskrald Flaskecontainer deler vi med vores naboforening du finder den på 2. sidevej ned af Kronosvej. Her kan du også komme af med brugte batterier. 7.3 Storskrald Kommunen henter storskrald én gang om måneden. Du kan finde datoer på foreningens opslags- tavle eller find dem selv på Her kan du også læse, hvilke typer affald, kommunen afhenter. Dagen før storskrald afhentes, kan du placere dine ting/sække på hjørnet af indkørslen til parkeringspladsen. Da kommunen kun tager bestemte typer affald, er det andelshavernes ansvar, kun at stille de typer affald til afhentning, som kommunen tager imod. Husk desuden at anvende klare sække. Bemærk: Såfremt kommunen efterlader affald, som ikke opfylder betingelser for det som de samler, er det dig, som har sat affaldet der, der fjerne det/få det bragt til genbrugspladsen. Side 15

16 7.4 Haveaffald Foreningen råder over et kompostområde nordvest for foreningen på hjørnet af marken (se oversigtskort pkt. 11). Området må kun benyttes af Hestias beboere. Såfremt udefra kommende personer lægger haveaffald på området, er det Hestia-beboernes pligt at konfrontere den pågældende med gældende regler og bede om vedkommendes adresse. Bestyrelsen orienteres herefter. Kompostområdet lejes af en lokal landmand og er KUN beregnet til rent haveaffald som: Blade Grene Græs Andet grønt: buske, juletræer, jord og andre større ting må ikke placeres på kompostområdet, men køres til genbrugspladsen. Juletræer afhentes i øvrigt af Aalborg Kommune i forbindelse med afhentning af storskrald. 8 Generelt 8.1 Opslagstavle På redskabsskuret ved parkeringspladsen hænger Hestias opslagstavle. Den er til fri afbenyttelse og bruges til generelle informationer om Hestia samt eventuelle købs- og salgsannoncer. 8.2 Parkering Hestia disponerer over et større antal parkeringspladser. Der opfordres til at græsarealet ved fælleshuset ikke benyttes til parkering, såfremt der er plads andre steder. 8.3 Bomme De to bomme ved henholdsvis nr. 119 og nr. 97 er normalt låst. Skal du flytte eller have større ting fragtet til dit hus, kan du låse bommen op med den nøgle, der passer til redskabsskur/fælleshus. 8.4 Trailer Som beboer i Hestia er du medejer af en trailer, som kan benyttes frit. Traileren står mellem de to redskabsskure på P-pladsen. Trailen er låst; nøgle er den samme som til redskabsskur/fælleshus). 8.5 Haveredskaber Hestia disponerer over et større udvalg af haveredskaber, som frit kan benyttes. Redskaberne er placeret i fællesskurene ved parkeringspladsen. Lånte redskaber skal returneres i rengjort stand hurtigst muligt og helst samme dag. 8.6 Boldbane og legeplads Foreningen har egen legeplads og har desuden fælles boldbane med naboforeningen. Hvis du har ønsker eller andet til legepladsen, kan du kontakte Legepladsudvalget. (Se Appendiks: Udvalg). Side 16

17 8.7 Facebook gruppe Hestia har sin egen facebook gruppe, som alle beboere er velkommen til at være en del af. Et gadehjørne hvor der kan sludres eller inviteres til spændende aktiviteter, sættes til salg m.m. 8.8 Hold Hestia rent Vi sætter pris på at have et rart og rent miljø. Tag ansvar for dit affald, dine cigaretskodder, din hunds høm-hømmer, galme cykler.. VIS HENSYN 8.9 Fodring af fugle For at undgå problemer med rotter må man ikke smide brød mv. på jorden til fuglene. 9 HESTIA oversigtskort Side 17

18 10 Bestyrelse - perioden 2012/2013 Formand Lars Belstrup Pedersen nr. 157 Næstformand Erik Ratje Jensen nr. 135 Kasser Kim Mølvang nr. 161 Sekretær Mia Arp Fallov nr. 155 Fie Højer nr. 119 Supplant Charlotte H Pedersen nr. 129 Supplant Anita Dybkær Jensen nr. 95 Side 18

19 11 Udvalg periode 2012/2013 Vedligeholdelse pt. nedlagt Fælleshus Susanne 127 Dorte 97 Charlotte 129 Inge 149 Susan 117 Bestyrelseskontakt Kim 161 Varme Grønt Lise 167 Ulla 123 Flemming 133 Grethe 131 Ulla 111 Kirsten 153 Bestyrelseskontakt Fie 119 Legeplads Janne 169 Mia 155 Bestyrelseskontakt Mia 155 Aktivitett Benny 169 Andy 103 Anne 173 Velkomst og web- Erik 135 Kim 161 Benny 169 Side 19

20 Appendiks 12 Forsikringforhold Hestia AB har en bygningsforsikring, som forenklet sagt dækker alt det, du ikke tager med den dag, du flytter. Skader som er forårsaget af selvforskyldt forsømmelse dækkes naturligvis ikke Snerydning Iflg. Lov om vintervedligeholdelse er den enkelte andelshaver ansvarlig for snerydning mellem kl. 07 og 22, og andelshaver er derfor også ansvarlig for eventuelle skader/erstatning i dette tidsrum. Udenfor dette tidsrum er det Hestias forsikring, der dækker Procedure ved skader: Hvis du har en skade i dit hus, skal du kontakte Vedligeholdelsesudvalget. Muligvis vil man her straks kunne hjælpe dig. Hvis det er en skade, som skal anmeldes til forsikringsselskabet, gør Vedligeholdelsesudvalget det efter den procedure, der er vedtaget med selskabet. Det siger sig selv, at ved akutte skader kan man blive nødt til at handle omgående. Den pågældende håndværker, der har udbedret skaden, vil herefter blive kontaktet med henblik på vurdering i forhold til forsikringsdækning. Hvad nu hvis I det nedenstående gives vejledende eksempler på forsikringsvilkår i forbindelse med forskellige skader. Skjulte rør I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring f.eks. skjulte vandrør, varmerør og afløbsrør samt følgeudgifter til eksempelvis et beskadiget gulv. Der skal kun være tale om utætheder, som medfører udsivning, for at forsikringen dækker. Ødelagt løsøre, som et gulvtæppe, en stol osv. dækkes efter vilkårene i egen indboforsikring Synlige rør I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring f.eks. skader på radiator, synlige vand- eller varme- rør samt rør i teknik skabet. Der skal dog være tale om en decideret rør sprængning. Udsivning af vand fra eksempelvis en radiator er altså ikke dækket. Skader i forbindelse med vand- tilførsels- slanger på wc samt vand- tilførsels- slanger og afløbsslange på vaskemaskine og opvaskemaskine vil også være dækket, men kun ved rør sprængning. Kortslutning I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring kortslutning på hårde hvidevarer. Strømsvigt Hvis køleskab og fryser sættes ud af funktion som følge af strømsvigt, dækkes skaden efter vilkårene i egen indboforsikring. Indbrud I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring skader på boligen eksempelvis ødelagt dør, smad- ret vindue osv. Stjålne genstande dækkes efter de vilkår, der gælder i egne indboforsikring. Der skal således ske anmeldelse to steder. Side 20

21 BEMÆRK: for at en forsikringen dækker indbrud skal vinduer og døre være helt lukkede (ikke blot haspede). Ellers vil der være tale om simpelt tyveri, som har en langt dårligere dækning. Glas og sanitet I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring eksempelvis skader på vinduer, dør ruder, keramiske kogeplader, badeværelsesspejle, toiletter og håndvask. Der skal være tale om decideret brud/smadrede ruder. Ikke ridser og revner. Brand I de enkelte boliger dækker Hestias forsikring skader på bygning. Indbo dækkes efter de vilkår der gælder i egen indboforsikring. Udhuse Samme vilkår som i boligen. Generelt opfordres du til, at give besked til Vedligeholdelsesudvalget, hvis du har haft skader i dit hus, som du har fået udbedret uden at det har været aktuelt at involvere et forsikringsselskab. VU forsøger nemlig at holde løbende status over de enkelte huses sundhedstilstand, ligesom det er relevant at vide, om der er forhold, der begynder at knirke flere steder. 13 Procedure i forbindelse med køb/salg og fraflytning Inden salg er det sælgers ansvar at: - Udforme oversigt over løsøre og forbedringer på det regneark der ligger til det brug på hjemmesiden - Få oversigten godkendt af bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde I forbindelse med salg er det sælgers ansvar at: - Udlevere eksemplar af vedtægterne til køber - Udlevere kopi af den seneste afholdte generalforsamling til køber - Udlevere seneste regnskab og budget til køber - Sørge for underskrift fra køber på Hestias aftale om salg af andel, samt tillæg til andelsbevis, samt accept af Hestias vedligeholdelseskrav. Side 21

22 - Viderebringe disse til underskrift hos bestyrelsen som må forventes at kunne gøres på næst kommende bestyrelsesmøde. - Aflevere originaler til Hestias administrator (Spar Nord), 1 kopi til køber og 1 kopi til arkiv i Hestia. - Sørger for at en eventuel mægler videresender de relevante originaler til administrator og kopier til køber og Hestia. I forbindelse med overdragelse / syn af andel - Sælger koordinerer mellem køber, 2 bestyrelses repræsentanter og sælger selv m.h.t. dato for syn, som må ligge så tæt på overdragelses dato som muligt. Boligen skal være ryddet og indflytningsklar ved syn. - Boligen gennemgås og synes for evt. fejl eller mangler. I handlen tilbageholdes kr i tilfælde af behov for udbedring af defekter. Er der ikke efter 10 dage fra overdragelse indberettet defekter / mangler udbetales beløbet til sælger. - Her aflæses varme, el og vand - Overdragelse af 3 hus nøgler samt en fælleshus nøgle Senest 10 dage efter overdragelsen skal køber have gjort sælger og bestyrelse opmærksom på evt. defekter / mangler ved andelen. Side 22

23 Side 23

24 14 Håndværkerliste Hvis der opstår et akut problem (vandskade eller lign.) i din bolig, skal du altid forsøge at kontakte et medlem fra Vedligeholdelsesudvalget eller bestyrelsen. Er det imidlertid ikke muligt at træffe nogen af disse, må du selv handle. I Hestia anvender vi nogle udvalgte håndværkere, som du bedes kontakte: Blik og VVS Aalborg ApS. Telefon Tagtømrer Kvist & Kristensen. Telefon samt Mariendal El-teknik. Telefon samt Aalborg Fugeservice. Telefon samt Det står dig naturligvis frit for, om du vil anvende andre håndværkere i forbindelse med private reparationer altså dem som du selv må betale for Gør-det-selv: Hvis du har snilde, kan du selv tage dig af mange vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af fuger, rensning af afløb osv. se siderne med Vedligeholdelse og Gør-det-selv vejledninger. Hestia har indkøbt fuge-kit, som opbevares i reolen i redskabsskuret med havetraktoren. Du skal selv købe fugemasse og så regner vi naturligvis med, at du returnerer fugepistolen i rengjort tilstand. I samme reol finder du desuden et rensebånd. Side 24

25 15 Maling I værkstedsskuret på P pladsen står maling, pensler, algerens mm. til fælles afbenyttelse. Hvis der mangler maling eller andet, bedes du rette henvendelse til Vedligeholdelsesudvalget. Det er vigtigt, at du anvender den rigtige maling Er du i tvivl så spørg Udvendig vedligeholdelse Indgangspartiet Vægge, loft og dør males med: Flügger 98 (vandbaseret maling) Gitterværk: Flügger 98, farvekode RAL atracitgrå Cirkel over indgang: samme Redskabsskure: De sorte flader: Bygma sort, så længe lager haves. Herefter Flügger 97 De hvide flader: Bygma hvid, så længe lager haves. Herefter Flügger 97 Hegn: Bygma hvid, så længe lager haves. Herefter Flügger 97. Helt nyopførte hegn: grundingsolie: Flügger 90, Agua samt maling: Flügger 98 Aqua Vinduer: Flügger til vinduer Alt træværk rengøres med grundrens /algerens inden det males. Naturligvis rengøres og tilbageleveres pensler efter brug -orden i malerbøtter er også et kollektivt ansvar. Indvendig vedligeholdelse Maling af egne vægge og lofter er som bekendt eget ansvar. Du har dog mulighed for at købe maling med 20 % rabat, idet vi har en købsaftale hos Flügger. Når du køber maling, pensler mm., skal du blot sige, at du kommer fra Hestia, og at vi har en rabataftale. Rabatten trækkes fra din indkøb og du betaler kontant. Vi har et købekort i Vedligeholdelsesudvalget, men køber du maling hos Flüggers afdeling i Skal- borg, er det efter aftale ikke være nødvendigt at medbringe kortet. Ønsker du at anvende andre afdelinger, kan du Kontakte Anne (173). Side 25

26 16 Fælleshus Fælleshuset reserveres gennem Susanne (127) fra Fælleshusudvalget. Susanne kan kontaktes pr. Prisliste Leje til beboere: fra kl til Fremleje*: fra kl til Børnefødselsdage: fredag til og med søndag Børnefødselsdage: hverdage mandag til og med torsdag indtil kl ,00 kr. 1000,00 kr kr. gratis * Ved fremleje til lejere, der ikke bor i Hestia, skal en beboer fra Hestia deltage. Beboeren skal være til stede hele tiden og er ansvarlig for udlejningen. Reservation Du kan reservere huset, men reservationen er først endelig, når du betaler lejen. Med andre ord: du kan risikere, at huset lejes ud til anden side, så længe du ikke har betalt. Når du har betalt, får du udleveret rengøringsseddel. Rengøringsmidler, wc papir, sæbe, klude, sikringer, el pærer forefindes i fælleshuset Anvendte klude returneres til fælleshuset i rengjort tilstand så hurtigt som muligt Mangler eller eventuelle problemer i huset meddeles til Susanne, således fælleshusudvalget kan få forholdene bragt i orden. Betaling Afregning samt udlevering af rengøringsseddel foregår hos Susanne på hverdage (mandag til torsdag) mellem kl og Du er dog velkommen til at lægge pengene i Susannes postkasse. Du vil efterfølgende modtage kvittering og rengøringsseddel. Vi gør opmærksom på Fælleshuset er røgfrit Køkkenaffald mm. ikke må efterlades Dine gæster skal så vidt muligt parkere ved fælleshuset og ikke på P pladsen Der gennemføres kontrol efter udlejning af huset, så vi kan glæde os over, at huset altid er festklart til de næste lejere. God fest! Side 26

27 Vedligeholdelse 17.1 Fuger på badeværelset På billedet kan du se fugerne. Det er vigtigt, at fugerne slutter tæt ikke blot på selve fliserne, men også på fugerne imellem fliserne, så der ikke opstår som lommer. Husk også fugen omkring risten. Sådan gør du: Ved hjælp af en hobbykniv fjernes den revnede fuge. Det er vigtigt, at fladerne er HELT rene brug eventuelt sprit eller atamon inden den nye fugemasse sprøjtes på. Der skal anvendes silikonefugemasse, som er vandtæt. I byggemarkedet findes et væld af fugemasser, så spørg dig for, hvis du er i tvivl. Fugemassen kan glattes ud ved at benytte en fugespatel. Alternativt bruges en finger, som dyppes i vand med opvaskemiddel. Side 27

28 Vedligeholdelse 17.2 Fuger ved blandingsbatteri Rør gennemføring ved blandingsbatteriet må også være helt tætte. De 2 rosetter omkring rørene kan nemt trækkes lidt ud fra flisevæggen, så der kan fuges inde omkring rørene. Til vedligeholdelse af fuger skal du bruge o o o o o o o Tålmodighed En hobbykniv En fugepistol Silikonefugemasse i passende farve Træpind/fugespatel/pegefinger Opvaskemiddel Sprit Efterfølgende rengøring Fugemasse, der ikke er hærdet, kan fjernes med acetone. Hærdet fugemasse fjernes med knofedt Side 28

29 Vedligeholdelse 17.3 Rensning af afløb i bruseniche For at undgå vandskade er det vigtigt, at afløbet i på badeværelset jævnligt renses, så det ikke stopper til. Hvis afløbet er stoppet eller delvist stoppet, vil du opdage det ved at vandet bliver stående i brusenichen og kun langsomt siver ned, når du er i bad eller måske mere tydeligt, når din vaskemaskine pumper vand ud. Hvis fugerne på badeværelset samtidigt er revnede/møre, så fugen ikke slutter helt tæt, kan vandet sive ud i væggen og derved forårsage vandskade. Det opdager du eventuelt først, når tapetet slår sig løs på den anden side (ved trappen). Sådan gør du: Begynd med at tage metalristen op, hvorefter den øverste del af vandlåsen i afløbet nemt trækkes op. Pilen viser, hvor afløbsrøret fravaskemaskinen munder ud i vandlåsen. Dette afløbsrør bør renses med et rensebånd engang imellem specielt hvis skyllevandet fra vaskemaskinen ikke løber i en jævn strøm ud i vandlåsen. Nu skal den resterende del af vandlåsen trækkes op. Den kan sidde temmelig godt fast, så det nemmeste er at benytte et stykke vinkelformet metal, der kan stikkes ned i det trompetformede rør og få fat i kanten forneden. Hiv!!! Side 29

30 Vedligeholdelse Sådan ser den resterende del af vandlåsen ud. Den består af 2 dele, der er skubbet sammen, og disse 2 dele skal nu trækkes fra hinanden. Bemærk den sorte tætningsgummiring, og hvordan den er placeret. Nu er afløbsrøret i gulvet delt i tre dele, som skal renses. De 3 dele, der er vist på billedet, kalder vi fra venstre mod højre for top (trompetformet), mellemstykke og bund. Der vil som oftest sidde hår- og sæberester de steder, som pilene på billedet peger på i bunddelen af vandlåsen. Er det særligt slemt, kan du måske slet ikke se hullerne. Side 30

31 Vedligeholdelse Efter rensning skubbes mellemstykket og bunden af vandlåsen sammen igen. Husk at få den sorte tætningsgummiring placeret rigtigt. Mellemstykket og bunden af vandlåsen er nu samlet og trykkes ned på plads i afløbsrøret. Herefter trykkes toppen af vandlåsen ned på plads. Endelig lægges risten på plads Til rensning af afløb skal du bruge o Plastikhandsker o Vinkelformet metalstykke/krog o Rodalon - eller hvad man nu foretrækker Pas på, du ikke kommer til at ødelægge klinker/fliser ved at spilde kradse rengøringsmidler! Side 31

32 Vedligeholdelse 17.4 Rensning af afløb fra håndvask på badeværelse Håndvask og afløb nedenunder kan se anderledes end vist her på billederne. Den hurtige udgave, du måske kan nøjes med: Skru den nederste del løs (samlingen er vist med en pil) og rens denne del. Forsøg at rense vandlåsen nedefra og opefter. Hvis det er nødvendigt at skille hele vandlåsen ad, gør du sådan her: Start med at løsne de 2 omløbere, der er vist med pile på billedet. Det kan være nødvendigt - med forsigtighed - at løsne dem med en tang. Nu er vandlåsen afmonteret. Det er vigtigt at undgå at rykke i afløbsrøret, der går ind i væggen (vist med en pil). Læg mærke til den sorte gummipaknings ring, der sidder løst på toppen af vandlåsen (vist med pil)- Pas på denne paknings ring; du skal bruge den igen. Side 32

33 Vedligeholdelse Rens nu nedefra og op det afløbsrør, som sidder fast på underdelen af håndvasken. Der sidder som oftest også sæbeog hår rester i afløbsrøret, der går ind i væggen. Rens derefter oppefra og ned afløbsrøret i håndvasken. Nu skal vandlåsen, der består af 2 dele, skilles ad. Begynd med at løsne omløberen, som pilen peger på. Det kan også her være nødvendigt - med forsigtighed - at anvende en tang. Side 33

34 Vedligeholdelse Vandlåsen har to dele. Den indvendige del med et plastikrør og den udvendige del trækkes fra hinanden. Når vandlåsen således er adskilt, kan den renses for sæbe- og hår rester. Nu kan vandlåsen samles igen ved et skubbe den indvendige del med plastikrøret ned i yderdelen. Anvend eventuelt vandskyende fedt som smøremiddel; det gør det nem mere at skille delene ad på et senere tidspunkt. Omløberen vist med pil på billedet skal ikke spændes endnu. Side 34

35 Vandlåsen kan nu monteres igen på afløbsrøret under håndvasken og på afløbsrøret, der går ind i væggen. Husk at placere den sorte gummipaknings ring oven på vandlåsen før montering. Slut af med at spænde de 3 omløbere. Rensning af vandlås o Anvend evt. vandskyende fedt på de områder, der skal skrues sammen o o o o Check at samlingerne er tætte, når der løber vand igennem afløbet Sæt et balje under det mindsker rengøringen Vandlåsen og omløberne kan være så dårlige, at det er nødvendigt at udskifte dem Måske er det letsindigt at gå i gang med afløbet på et tidspunkt, hvor du ikke kan købe nye reservedele, eller når håndværkerne holder fri! Side 35

36 17.5 Rensning af afløb fra køkkenvask Køkkenvask og afløb nedenunder kan se anderledes end vist her på billederne. Begynd med at løsne skruen i bundproppen af vasken med en skruetrækker- Skru de to omløbere, der er vist med pile, løs. Her sidder der en sort gummipakning. Husk den, når delene atter skal samles. Side 36

37 Løsn alle omløbere og skil alle delene ad Det er primært her, du finder snavset, der kan stoppe afløbet. Rens denne del og hele rørstykket grundigt. Skyl denne U del grundigt igennem med vand Herefter samles alle delene igen i modsat rækkefølge! Rensning af vandlås o Anvend evt. vandskyende fedt på de områder, der skal skrues sammen o o o o Check at samlingerne er tætte, når der løber vand igennem afløbet Sæt et balje under det mindsker rengøringen Pakninger kan være så møre, at de skal udskiftes Måske er det optimistisk at gå i gang med afløbet på et tidspunkt, hvor du ikke kan købe nye reservedele, eller når håndværkerne holder fri! Side 37

38 17.6 Udvendig vandhane Vedligeholdelse Som nævnt i håndbogens pkt. 3.2 er den udvendige vandhane en del af den enkelte andelshavers ansvarsområde. Den udvendige vandhane i haven er ikke frostsikret. Derfor bør der lukkes for vandet om vinteren, så man undgår frostsprængning af vandhane og/eller vandrøret ind i muren/huset. Teknikken i skabene kan se lidt forskellige ud i de enkelte huse, men du skal finde et rør, der går ned i cementen; så har du fundet vandtilførelsen til den udvendige vandhane. På røret er der en lukkeventil - vist med pilen på fotoet. Sådan gør du: Luk op for vandhanen udenfor, så vandet løber. Drej lukkeventilen i teknik skabet indtil vandet holder op med at løbe fra vandhanen udenfor. Gå derefter ud og luk for vandhanen. På denne måde sikrer man, at der ikke står vand i såvel vandhane som vandrøret inde i muren. Luk for vandet inden d. 1. oktober Side 38

39 Side 39

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Side: 1 revideret september 2015

Side: 1 revideret september 2015 Side: 1 revideret september 2015 Andelsboligforeningen A/B Birkehaven består af 30 boliger, der arealmæssigt er mellem 64 og 86 m 2. Bebyggelsen blev taget i brug i december 1985. Til hver bolig er der

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

BOLIGNÆSTVED. Afdeling 310, Holme-Olstrup INDKOMNE FORSLAG. ORDINÆRT BEBOERMØDE Tirsdag, den 5. september 2017 kl i beboerhuset Olstrupvej 103

BOLIGNÆSTVED. Afdeling 310, Holme-Olstrup INDKOMNE FORSLAG. ORDINÆRT BEBOERMØDE Tirsdag, den 5. september 2017 kl i beboerhuset Olstrupvej 103 INDKOMNE FORSLAG ORDINÆRT BEBOERMØDE Tirsdag, den 5. september 2017 kl. 19.00 i beboerhuset Olstrupvej 103 Forslag 1. Forslag 2. Forslag 3. Forslag 4. Vedr. buske ved hæk. Vil gerne foreslå de buske som

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Opsigelse Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber For Fynshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Arbejderbevægelsens kollegium 29. maj 2015 Vedligeholdelsesreglement Ved indflytning Lofter fremtræder som nymalede Vægge fremtræder som nymalede med standardfarver. Malede vægge vil være i ensartet glans.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Generelt (fortsat)...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere