Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

2 Leder INDHOLD Side 4: 5 år med fysioterapeut Side 5: Gigantøvelse i Barenshavet Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Side 6: De faglige klubber Side 8: DR-brandbil Midten: De Grå Sider Side 12: Kystlivredning Side 14: Bedere indsats Side 16: Fotos fra storbrand Side 18: Seniornyt Side 19: BI-nyt Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Forsidefoto: Øvelse med Pionerafdelingen og kystlivredderne fra Amager strandpark. Læs mere inde i bladet. Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 30/ Næste nummer udkommer i uge: 42 2

3 PERSONALIA Personalia, august 2006 Taksigelser Dødsfald. København: Afgange: Brandmand 931 Uffe Fuglsang Sørensen er afgået ved udgangen af juni måned. Overbrandmester 157 Vagn Henning Rasmussen afgår ved udgangen af august måned. Brandmester 675 Holger Jean Pedersen afgår ved udgangen af august måned. Brandmand 950 Martin Dolmer Nielsen afgår ved udgangen af august måned. Ansættelser: Brandmester 769 Ole Søren Gammelby ansættes pr. 1. august som overbrandmester. Brandmand 198 Torben Kai Kristiansen er pr. 1. juli blevet ansat som brandmester. Brandmand 379 Per Wenneberg Carlsen er pr. 1. juli blevet ansat som overchauffør. Brandmand 191 Brian Vittrup genansættes pr. 1. september. Hjertelig tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min 70-års fødselsdag. Venlig hilsen Ove Dahl (autoværkstedet, St. H) Hjertelig tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min 70-års-dag den 18. juni Venlig hilsen Helge Engelstock (tidl. 656, St. D) Hjertelig tak for opmærksomheden i anledning af min 75 års fødselsdag den 6 august 2006, til Københavns brandvæsen, seniorklubben og stiftelsesforeningen. Venlig hilsen Jørgen Peder Møller Tidl. Obmr. 56/541 (drengekoret) st.ø. Pensioneret vagtcentralmester Bent Jørgen Frederiksen er afgået ved døden den 27. juli Bent blev bisat torsdag den 3. august 2006 kl fra Vestervang Kirke, Helsingør. Tak for de mange blomster, deltagelse og de venlige ord ved min mand, 640 Bent Frederiksens bisættelse 3 august. På familiens vegne Eva

4 5 ÅR SOM FYS. I KBH. Jeg har nu været ansat som fysioterapeut i Københavns Brandvæsen i 5 år. Det har været nogle meget spændende og lærerige år. Jeg er ansat i en 20- timers-stilling og har meget fine forhold ude på Brand- og Redningsskolen. Her har jeg et stort behandlingsrum/kontor og har desuden mulighed for at bruge træningsrummet/ gymnastiksalen på Dæmningens Brandstation. Mine arbejdsopgaver er: Vejlede personer med fysiske problemer i bevægeapparatet. Behandle personer, der er henvist af egen læge. Vejlede ved køb af motionsudstyr. Udvikle træningstilbud og træningsprogrammer. Undervise i arbejdsteknik og løfte-/bæreteknik. Hjælpe med arbejdsstillinger og indretning af arbejdsplads. Idrætsklinikken på Frederikssund Sygehus, hvor der var mulighed for behandling og/eller operation i bevægeapparatet. Dette har fungeret i næsten 4 år, og der har været 161 brandmænd deroppe indtil nu. Min erfaring og den tilbagemelding, jeg har fået, er, at langt de fleste har været meget tilfredse og synes, de har fået en hurtig og god behandling. Denne aftale er desværre stoppet den 1. april af politiske årsager. I stedet for har vi lavet en aftale med overlæge Tom Nicolaisen (Ortopædkirurg) i Måløv, hvor han vil undersøge og vurdere skaden/problemet i bevægeapparatet. Der er dog ikke mulighed for at blive røntgenfotograferet eller opereret i Måløv. Hvis der er brug for dette, skal det foregå gennem egen læge eller efter reglerne om frit sygehus-valg. Jeg har ud over behandling også taget forskellige hjælpemidler hjem, som man kan prøve, bl.a. Tempur hovedpuder. Rigtig mange har benyttet sig af tilbuddet, og en del af dem har købt en eller flere puder. Hvis der er andre, der er interesseret i dette, skal de bare henvende sig og låne en pude med hjem i 14 dage, og hvis man vil købe den, kan man købe den - 30 % gennem mig. fysisk træning, instruktion og information at nedbringe antallet af tilskadekomster i løfte- og bæresituationer i ambulancetjenesten. Desværre viste det sig, at det var umuligt at gennemføre træningen, og at det ikke var muligt for ambulancemændene at blive friholdt for kørsler på de fastlagte træningstider. Jeg oplevede ellers en stor tilfredshed og stor velvillighed for projektet. Jeg er meget glad for mit job og oplever, at flere og flere finder vej ud til mig og opsøger mig med hensyn til råd og behandling. Indtil nu har der været 350 forskellige personer, alle ansat ved Københavns Brandvæsen, til behandling hos mig, nogle mange gange og andre få gange. 4 nr. Jeg arbejder fra 9 til 13 dagligt i Københavns Brandvæsen og har desuden 5 timer om ugen i henholdsvis Vej og Park og Byggeri og Bolig. Jeg fik, efter jeg blev ansat, etableret en aftale med 4 / August 2006 / Jeg har også fået nogle gode bandager til ankel-forstuvninger og tennisalbuer, som man ligeledes kan købe gennem mig, uden fortjeneste. I efteråret prøvede jeg at lave et pilotprojekt til ambulancemændene. Formålet med projektet var gennem Alle er meget velkomne til at ringe eller komme forbi her på Brand- og Redningsskolen, og jeg vil gøre alt for at hjælpe jer. Mit telefonnummer er eller mobil , og min mailadresse er

5 GIGANTISK ØVELSE... Af: Finn Olsen En gigantisk øvelse løb af stabelen i september 2005 i Barentshavet ud for den norske kyst, først som en varslingsøvelse og derefter en feltøvelse. Den var et led i et samarbejde mellem Norge, Sverige, Finland og Rusland. Øvelsen var den største, der nogensinde er gennemført i Norge. Den involverede både civile og militære enheder fra de deltagende lande. Danmark og England repræsenteredes ved observatører. Øvelsen kostede ca. 50 mio. norske kroner, og op mod deltog i forløbet fra 1. til 9. september Det var Direktoratet for Samfundssikkerhed og Beredskab (DSB), der havde ansvaret for planlægning, koordinering og gennemførelse af øvelsen. Man startede op med at spørge dem, som skulle deltage i øvelsen, hvad det værst tænkelige scenario var inden for deres område. Det gav de involverede mulighed for at teste deres egen organisation inden for de områder, hvor de skulle kunne agere i reelle situationer. Scenariet udspillede sig i Porsangerfjorden, hvor et af hurtigrutens skibe med 650 passagerer og en besætning på 100 om bord begyndte at brænde. Branden var startet i maskinrummet, og efter nogle eksplosioner blev skibet hurtigt fyldt med røg. Skibets kaptajn sender nødmelding, og en masseevakuering bliver iværksat. Det brændende skib kolliderer undervejs med et fragtskib, og dette forårsager et stort olieudslip. Dermed er der lagt op til en række opgaver for såvel civile som militære redningsresurser i Norge. Sveriges og Ruslands resurser bliver involveret i forskellige faser af øvelsen. I Norge har man i en række byer uddannet og sammensat en række RITS-lag. Det står for Rednings Indsats Til Søs. De består af 6-mands-hold, hvoraf de 4 er røgdykkere. I øvelsen deltog et samlet RITS-hold fra Bodø og et RITShold sammensat af mandskab fra Larvik, Kristiansand, Oslo og Bergen. Desuden deltog kystvagten med to hold, et hold fra Sverige og 20 specialtrænede og godt udstyrede brand- og redningsfolk fra Moskva. Et vigtigt mål med øvelsen var at få testet systemerne, samarbejdsrutinerne og resurserne, som kan blive aktuelle i reelle ulykkessituationer. Samhandling er nøgleordet, siger Brandchef Helge Eidsnes, som er fagansvarlig for brandvæsnets indsats under øvelsen, og han ser store udfordringer i opgaven. Det er 6-mands-RITS-hold bestående af norske, svenske og russiske brandfolk, som i løbet af øvelsen skal flyves ud til det brændende krydstogtskib. Og selvom de er specialtrænede til sådanne opgaver, og selvom målet og interesserne er fælles, er det forskellige kulturer og måder at arbejde på til daglig, der nu skal testes og foregå i et samarbejde, hvor man forhåbentlig kan lære noget af hinanden. Under øvelsen fik man trænet alle de elementer, der lå i øvelseskonceptet. Vejret viste sig fra sin barske side, og indsatsmandskaberne måtte fires ned fra helikopterne i 25 m/sek. vind og op til 50 m/sek. i kastene. Alligevel var der ingen væsentlige ting, der gik galt, og der var ingen skader på nogen fra indsatsmandskabet. 513 levende figuranter samt 122 omkomne, hvoraf 16 lå i vandet, blev ført i land med redningsbåde eller helikoptere fra de deltagende enheder. Øvelsen viser til fulde behovet for RITS-beredskabet. Erfarne brandfolk, som kan bistå skibet, er en nødvendighed ved større brande på skibe til søs. Et vigtigt moment ved øvelsen var også, at personel fra alle RITSberedskaberne skulle deltage. Derigennem kan erfaringerne fra Barents Rescue komme alle til gode. Denne beretning er lavet ud fra mine oplevelser på Fagseminaret Brann 2005 arrangeret af tidsskriftet Brannmannen og uddrag af de artikler, som samme blad har bragt om øvelsen. Og så sidder man tilbage og tænker: Hvornår erkender man her i Danmark, at med de farvande, vi er omgivet af, og med den intense trafik, der er særligt i Øresund, Østersøen og Storebælt, må vi have et tilsvarende beredskab og ikke mindst i lyset af de ulykker, vi allerede har haft. Risikoen er formentlig større end for en egentlig terrorhandling, som det er så populært at gætte på for tiden. 5

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Per Keldsen 5057 Intet nyt fra BKF Telefon: frederiksberg.dk Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Intet nyt fra GBK Telefon Brandfolkenes klub København BKK Konstitueret formand: Lars Ousen 355 Fælledvejs Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Efter at klubbens tidligere formand valgte at gå af i utide, og at best.medlem Per Hemmingsen havde meddelt at han ville trække sig pr. 1/7 valgte tillidsmandskollegiet at konstituere sig på et ekstraordinært møde d. 18/7. Den nye konstituering er som følger: Se de grå sider Brandmandskluben Søllerød / Hørsholm BSH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Intet nyt fra BSH 6

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Intet nyt fra Tårnby Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Sommeren er over os, eller skulle have været. Vi har været igennem en regnvejrsperiode på næsten 14 dage, og med masser af storm tillige med. Det ser dog ud til at det gode vejr nu igen har fundet frem til os, så vi kan komme i gang med alle vores udendørs aktiviteter. Se de grå sider Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil: Intet nyt fra Vestegnen Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 DR-BRANDBILEN... Af: Jesper Otzen, Dansk autoimport Da projekt DR Byen begyndte at tage form, blev det besluttet, at man, for at effektivisere DR s interne brandberedskab, ville have et mini-brand- og beredskabskøretøj, som skulle stationeres inde i selve DR Byen. Det interne brandberedskab i DR Byen er en del af et aftalegrundlag, etableret mellem DR og Københavns Brandvæsen, som i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro udarbejdede retningslinjer for, hvordan et redningskøretøj skulle fungere. Da den kun skal køre indendørs, måtte der hverken forekomme CO 2 -, partikel- eller støjforurening. Udførelsen af projektet blev lagt i hænderne på firmaet Fire Supply, som fandt en MEGA El-multitruck hos Dansk Autoimport i Hillerød, der kunne leve op til netop disse krav, idet den drives frem af 12 batterier og en lydløs 4 KW elmotor. Selve opbygningen af brandbilen blev overdraget til firmaet Düver Brandmateriel i Kastrup. Resultatet er ganske enestående, udtaler dir. Eilsborg fra Dansk Autoimport. Selve opbygningen er foretaget efter de bedste håndværksmæssige traditioner, og DR Byen har nu fået sin egen helt lydløse og forureningsfri mini-brandbil, som kan rykke ud med få minutters varsel i tilfælde af brand eller gøre en hurtig indsats i tilfælde af f.eks. hjertestop. Den skal have base i Den Indre Gade, 2. sals plan, ud for segment 3, skal køre i midtergangen og bringe mandskab (2 af DR s interne bedriftværnsfolk) og udstyr frem til de tilstødende radio- /tv-studier. MEGA-brandbilen indeholder følgende sluknings- og førstehjælpsudstyr: 8 nr. 4 / August 2006 /

9 DR-BRANDBILEN... 2 stk. røgdykkerapparater + et reserve og 2 ekstra trykluftflasker. 2 stk. 5 kg CO 2 -slukkere. 2 stk. 10 l vandslukkere. 2 stk. brandtæpper. 2 stk. paratmasker. 2 stk. skadestedsradioer. 1 stk. termokamera. 1 stk. megafon. 2 stk. brandmandslygter. 2 stk. stavlygter. 2 stk. løbelamper med 25 m forlængerledning. Div. kiler. 1 stk. værktøjskasse med div. håndværktøj. 1 stk. brækjern. 1 stk. boltsaks. C-slangekurv med strålerør og c- forgrener (Kbh. Brand) 1 stk. SOS-pose. 1 stk. førstehjælpsrygsæk. 1 stk. hjertestarter. 1 stk. 6 m kompaktstige. Rettelse: For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at i sidste nummer af Brandmanden stod der, at side 9-brandmanden hedder Pia. Dette er naturligvis ikke korrekt; det rigtige navn er selvfølgelig Jan, hvis nogle skulle være i tvivl. Undskyld til jer begge. Redaktøren 9 MEGA-brandbilen har ikke et rigtigt udrykningshorn, men den har en lyd som mest af alt minder om en bakalarm. Fritz fra København Side 9

10 »DE GRÅ Fortsat fra Thule Disse udendørsaktiviteter som bl.a. overtændingscontainer var nær aldrig blevet til noget, da man igennem mere end 14 kunnet fremskaffe en lille adapter som skal bruges til vores testbænk til røgdykkermaskerne. Ja, ting kan tage tid Tid tager det også med vores brandtøj. Vi håber der en dag kommer styr på det. I august kommer instruktører op fra Københavns Lufthavns Brandvæsen og underviser i Brandmand Fly. Dette er kursus n været igennem. Også vores nye planspil er færdigt, takket været en stor indsats fra flittige brandfolk. Planspillet skal bl.a. bruges i underv Brandmand Fly. I september bliver der afholdt den halvårlige ambulancebehandler certificering. Disse bliver afholdt 2 gange om året, såle behandlere kommer igennem mindst 1 gang årligt. Det er Falck der sender en ambulance Supervisor til Thule Basen. Ydermere kigges der lige i dette øjeblik ind på at få en højderedningsinstruktør op til Brandstationen i september måned, blive certificeret i.h.t gældende sikkerhedsregler. Trods stor aktivitet på hele Basen og med masser af mennesker (flest mennesker på basen om sommeren), har vi heldigv ulykker/tilskadekomst generelt. Så fik brandstationen endelig sin flagstang sat op. Flagstangen er doneret af den tidligere Base Commander, D.J. Buck. V igennem, men det lykkedes til sidst, takket være en stor indsats fra brandmændenes side. Der er jo stor Amerikansk trad flagstang på alle brandstationer, med originalt Amerikansk brandmandsflag Ydermere står den på den årlige udskylning og test af alle vores brandhaner. Vi har i alt 51 brandhaner, hver brandhane k gallon pr. minut, (ca liter) Brandfolkene på Thulebasen ønsker alle kollegaer i Danmark en rigtig god eftersommer. Med venlig og kollegial hilsen Jørgen Wegeberg Tillidsmand Brand & Redningstjenesten Thule Air Base Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 0 nr. 4 / August 2006 /

11 SIDER«måneder ikke har r. 2, så har alle mand isningen til des at alle så alle brandfolk kan Fortsat fra BKK. Formand: 355 Lars Ousen Næstformand: 187 Anders Villadsen Kasser: 184 Ole Munck Pedersen Best.medlem: 506 Klaus W. Rasmussen Best.medlem: 724 Bo Tvarnø (brandmesterklubben) Kontakt til klubben er midlertidigt Lars: , Anders: Referater og nyhedsbreve vil fremover kunne ses på bytvagt.dk under BKK is været forskånet for i skulle grueligt meget ition for at der er an give ca Taksigelse: Jeg vil gerne rette en stor tak for en dejlig oplevelse i forbindelse med min datters sølvbryllup i juni måned 2006 og henlede opmærksomheden på, hvilke brave folk brandvæsenet har som repræsentanter for sit orkester. En stor og varm tak til Flemming Heller, Ivan (pioner) og deres to medspillere for en forrygende indsats, der gjorde morgenen til en helt speciel oplevelse for hele familien. I kan varmt anbefales, og I leverede absolut varen ud over al forventning. Tak for en rigtig god oplevelse og god sommer. Sommerhilsner Obmr. 8 Thomsen»De Grå Sider«er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, både positivt og negativt. Spørgsmål til BO eller din faglige klub. Sjove historier fra din station. Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde. Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID. 11 Ring eller mail til mig. Redaktøren INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 KYSTLIVREDNING Af: redaktøren Det er den 7. juli, klokken er 10.00, der står 24 grader på termometeret, og det stiger; solen bager ned fra en skyfri himmel, og gæsterne strømmer til Amager Strandpark. Kystlivredderne forventer et besøgstal på omkring solbadende gæster på denne perfekte sommerdag. En mand er svømmet for langt ud, forsvinder pludselig fra vandoverfladen og dukker ikke op igen. Dette er scenariet, og øvelse kystlivredning med kystlivredderne og pionererne fra Københavns Brandvæsen skydes i gang. I perioden fra den 23. juni til den 27. august er der 8 kystlivreddere på vagt fra kl til fordelt på 4 poster, og for ikke at tømme en hel post tilkaldes der en livredder fra 2 poster til redningsaktionen. De 2 livreddere sejler på vandscooter ud til det sted, hvor den nødstedte sidst blev observeret, og kaster en rød bøje ud i vandet, hvorefter den ene starter en cirkeleftersøgning det vil sige, at han med udgangspunkt i bøjen dykker ned på bunden iført maske og snorkel, tilbage til overfladen efter nyt luft og ned igen, og sådan bliver han ved i større og større cirkler omkring bøjen, indtil den druknede er fundet. Patienten transporteres til kysten, hvor genoplivning foretages. Er ambulancen og lægeambulancen der i mellemtiden er rekvireret ankommet, overtager de patienten. Da der er risiko for, at den druknede ikke umiddelbart bliver fundet, rekvireres pionererne fra Københavns Brandvæsen for at foretage en eftersøgning under vand. I1, I2 og I3 bliver straks afsendt fra Hovedbrandstationen, og deres aktion kan opdeles i 3 faser. Fase 1: I1 og I2 kører til Sundby Sejl, hvorfra I1 søsætter redningsbåd. Redningsdykker og bådfører klargør udstyr, bøjer og paravane (det bræt, som redningsdykkeren trækkes hen over havbunden med). I2 søsætter følgebåden og klargør standby-dykkeren. I3 kører til kystlivreddernes kommandopost (normalt ved post 3), hvor pionerføreren modtager melding fra den koordinerende kystlivredder omkring kystlivreddernes indsats. Pionerføreren kontakter nu via skadestedsradio eller over VHF-radio de to både, der er på vej til skadestedet, og afgiver melding om situationen og placeringen af den røde bøje, som danner udgangspunkt for eftersøgningen. 2

13 KYSTLIVREDNING De skal også gennemføre 4 km svømning i åbent vand, så man må sige, at de er i rette element, hvad angår vand, og de første redninger er da også foretaget. Blandt andet blev to børn, som i en lille gummibåd var drevet for langt ud, reddet i land, før nogen stor tragedie kunne indtræffe. Herinde stod de urolige forældre og kunne ånde lettet op, da de kunne se deres børn i sikre hænder, så her blev der heldigvis kun brug for psykisk førstehjælp. Fase 2: Pionererne påbegynder nu paravaneeftersøgningen efter en indøvet og bestemt procedure i forhold til den røde bøje. Eftersøgningen overvåges tæt inde fra land, og pionerføreren er i konstant kontakt med bådførerne i rednings- og følgebåden. står klar til at yde basal genoplivning. Er lokalambulancen og/ eller lægeambulancen ankommet, vil de overtage behandlingen af patienten og transportere denne til hospitalet. Fase 3: Når paravanedykkeren har fundet personen, reddes denne til overfladen og trækkes op i redningsbåden, der hurtigt sejler ind til det af pionerføreren anviste sted, hvor kystlivredderne Alle kystlivredderne på Amager Strandpark har modtaget et 20-timerskursus i førstehjælp og basal genoplivning fra Københavns Brandvæsen. Herudover har de gennemført forskellige svømmeprøver med blandt andet ABC-udstyr. Det var en spændende dag på Amager Strandpark, og med den professionalisme, der blev lagt for dagen, er det mit indtryk, at badegæsterne kan føle sig trygge ved at besøge denne skønne oase. Det fritager selvfølgelig ikke den enkelte badegæst for at være forsigtig; vand er dejligt men også farligt, og badning koster hvert år menneskeliv. 13

14 BEDERE INDSATS Et bud på en bedere indsats: I årets første nummer af Brandmanden kunne du læse, hvorledes Sundhedsstyrelsen undlod at invitere faglige repræsentanter fra det primære præhospitale beredskab med til vurdering af den akut medicinske indsats efter regionsdannelsen. Efterfølgende udarbejdede DSR (Dansk Sygeplejeråd) en pjece med deres bud på bl.a. det præhospitale beredskab efter regionsdannelsen. I mellemtiden har repræsentanter fra 3F, FOA og Reddernes Landsklub sat sig sammen og udfærdiget en pjece, der beskriver vores fælles visioner på det præhospitale område efter regionsdannelsen. Den hedder Bud på en bedre indsats. Pjecen bliver omdelt til alle sundhedsansvarlige og involverede i de nye regioner samt sundhedsordførere i folketinget. Desuden vil pjecen være at finde på diverse hjemmesider og kommer også til at ligge på din lokale brandstation. Indholdet af pjecen er en beskrivelse af, dels hvad vi kan i dag, og dels hvordan vi gerne ser beredskabet i fremtiden. Det har været nødvendigt at udbrede budskabet om, hvad vi er i stand til i dag. Alt for mange politikere er slet ikke klar over, hvad en ambulance indeholder, og hvordan en redder er uddannet. Et eksempel på det kan man finde i et indlæg på beredskabsinfo.dk fra d. 22. juli 2006, hvor Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti spørger: Kan det være rigtigt, at der ikke findes en hjerteambulance i Kastrup Lufthavn? Jeg spørger: Kan det være rigtigt, at formanden for folketingets sundhedsudvalg ved så lidt om det præhospitale beredskab? Vores visioner for beredskabet i de nye regioner er bl.a. at udbrede anvendelsen af paramedicinere. De skal i højere grad bruges som supplement til lægebiler, anvendes til overflytninger mellem hospitaler og indgå som personale på den nye lægehelikopterordning. Endvidere anbefaler vi større kompetencer til ambulancemandskabet, især med hensyn til friholdelse af luftveje hos patienter, der ikke selv trækker vejret. Desuden mener vi, at der bør åbnes op for, at behandlere og paramedicinere kan arbejde intrahospitalt, således at de, der bemander helikoptere, lægebiler og akutbiler, kan opretholde deres kompetencer på skadestuer, medicinske modtagelser og hjerteafdelinger. Nu har vi råbt op så må vi bare håbe, at vi også bliver hørt. Just Kielberg Faglig sekretær Ambulanceområdet FOA 4 nr. STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM Tøjhusmuseet/Orlogsmuseet søger Opsynsbetjente Tøjhusmuseet/Orlogsmuseet søger pensionerede brandmænd som opsynsbetjente til museets korps af opsynsbetjente. Museet kan tilbyde 15 timer om ugen, hvilket svarer ca. til tre vagter. Weekendvagter vil være påkrævet. For yderligere oplysninger ring venligst til museumsinspektør Jørgen Walseth, tlf Ansøgningen stiles til: STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM Frederiksholms Kanal 29, 1220 København K mrk.: Opsynsbetjent - og skal være museet i hænde senest mandag den 9. oktober 2006, inden kl / August 2006 /

15 15 På denne side er der plads til din ANNONCE Ring til redaktøren og hør om dine muligheder samt priser.

16 SELINAVEJ. AF 6 nr. 6 / december 2003 /

17 17 VIDEOGRUPPEN

18 SENIORNYT Efter en god men noget ekstrem varm sommer, især juli måned, nærmer tiden sig nu, hvor vi igen så småt kan begynde at tænke på den kommende vintersæson. I sidste nummer nævnte jeg fejlagtigt at 292 Henry Knudsen fik en præmie på skovturen, jeg beklager meget, det var ikke Henry, men 210 Svend Åge Holst der fik den. (undskyld) Møderne i FOA 1 i kælderen er fremover om fredagen i den 2. hele uge i måneden fra kl. 10 til kl. 14. Aktivitetskalenderen for den kommende sæson ser således ud: Første møde i efteråret. Fredag den 13. oktober Seniorklubmøde i FOA 1 PS. Ændring! Efterårsfesten er ændret til onsdag den 8. november2006. Fredag den 17. november Seniorklubmøde i FOA 1 Fredag den 15. december Seniorklubmøde i FOA 1 Fredag den 12. januar 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Generalforsamlingen afholdes i Amager selskabslokaler. Tirsdag den 13. februar kl Fredag den 16. februar 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Fredag den 16. marts 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Sidste møde i sæsonen. Fredag den 13. april 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Runde fødselsdage i september og oktober. Erik Larsson (276) fylder 75 år den 1. september Otto Gøse fylder 75 år den 21. september Flemming Lauesen fylder 80 år den 9. oktober Onsdag den 6. juni 2007 Sommerudflugt ud i det blå. For at spare foreningen for udgift til porto, så kan kontingentet for 2. halvår nu betales, og det kan gøres på gironummer Men husk at skrive afsenders navn og adresse på kortet. Kontingentet er 175 kr., Enker 75 kr. og passive 100 kr. Sven Præst Dødsfald Bent Jørgen Frederiksen (nr. 640) er afgået ved døden den 27. juli nr. 4 / August 2006 /

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på VH Henrik 834, BI-news redaktør Mindeord om Ernst 710 Eriksen Der blev så stille.. da vi fik at vide, at Ernst 710 Eriksen kun havde ganske kort tid tilbage at leve i. Og nu er han så død, alt, alt for tidligt. Det er ofte svært at finde de rigtige ord frem når man gerne vil sætte pris på den indsats Idrætsforeningens medlemmer yder, men i Ernst s tilfælde er der to ord der i sandhed beskriver det som vi lige nu gerne selv ville have haft mulighed for at sige til Ernst, nemlig TUSIND TAK. Ernst var der altid når vi havde brug for frivillig hjælp til både dette og hint og ikke mindst i forbindelse med afviklingen af Nordiske Mesterskaber de sidste tre gange vi har afholdt disse. Han var altid villig til, med familiens tilladelse, at ofre sig 100% som cicerone 24 timer i døgnet for vores nordiske kolleger. Et anderledes og meget hårdt job, som kræver at man er på de dage mesterskaberne står på og Ernst var ofte den der slukkede lyset efter de andre, men også tit den der sad klar med morgenkaffen når de andre kom op. En opgave der kræver en rigtig mand. Ud over at vi har mistet en god og meget afholdt kollega, så ved vi også at mange af vores Nordiske kolleger vil kommer til at savne Ernst når de får beskeden om hans alt for tidlige bortgang. Vi nåede desværre ikke, at få sagt tak til Ernst, men mindet om ham og hans store indsats for Foreningen gennem tiden vil leve videre i vore hjerter. Æret være mindet om Ernst 710 Eriksen På Brandvæsenets Idrætsforenings vegne Bestyrelsen Fra redaktøren Der har ikke været den store aktivitet i juni og juli måned, derfor bringes også lidt gammelt nyt WPFG 2009 Allerede nu vides det, at de næste World Police & Fire Games 2009 afholdes i Vancouver, Canada. Måske skulle DU / I overveje at tage med. Opslag kommer i sensommeren Landsmesterskaber Bjergklubben Banff Mountain Film Festival 2006 Banff er en lille by i Canada, hvor det hele startede for 30 år siden. Torsdag d. 4 maj gik årets Festival så i luften for 10. år i træk på dansk jord. Adventure-filmfestivalen er en kombination af foredrag og film, der fortæller om 19 virkelighedens vanvittige vovehalse og selvfølgelig var vi 7 mand fra Bjergklubben, for hvem udfordringerne ikke kan blive vilde nok Læs det hele i BI-news nr. 152 Cykeltøj igen på lager hos Overvagtmester Tom Nielsen. Henvendelse samme sted... Startskuddet til Brand go idræt lød i 2001, med afholdelse af de første landsmesterskaber i København. Et mesterskab med en række forskellige idrætsarrangementer og efterfølgende fest om aftenen, hvor det sociale samvær imellem kollegaer fra det meste af landet var i højsædet en tradition var startet! Læs det hele i BI-news nr. 151 eller på stationerne

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Opvisning på Rådhuspladsen Færdselsuheld med taxa Ny ambulance i København nr. 3 / Juni 2006 / Set af fotograf Gert Jensen Branden på Selinavej

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Kære Gert Side 5: Seniornyt Side 6: De faglige klubber F O R S I D E N 2 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 5: En politisk brandmand Side 6: De Faglige Klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation OK 2008 I oktober

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Brand i rygekabine Side 5: Fra ide til virklighed Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Rejsen til Amerika Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2005 / årgang 83

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2005 / årgang 83 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2005 / årgang 83 INDHOLD LEDER Af: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Et totalt forandret liv...... 3 Ude på landet........... 4 Tetra og terror.........7

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / August 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.3 / August 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.3 / August 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Thule Air Base anno 2008 Side 5: DM i Bon Bon land Side 6: De faglige klubber Hvor er vi på vej hen? Af: Jesper Broneè Formand

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: Ambulancemestre Side 5: Sygeplejersker på amb. Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Side 6:

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: Ny vagtcentral i Gentofte Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Traditionen tro er foråret

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere