Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

2 Leder INDHOLD Side 4: 5 år med fysioterapeut Side 5: Gigantøvelse i Barenshavet Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Side 6: De faglige klubber Side 8: DR-brandbil Midten: De Grå Sider Side 12: Kystlivredning Side 14: Bedere indsats Side 16: Fotos fra storbrand Side 18: Seniornyt Side 19: BI-nyt Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Forsidefoto: Øvelse med Pionerafdelingen og kystlivredderne fra Amager strandpark. Læs mere inde i bladet. Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 30/ Næste nummer udkommer i uge: 42 2

3 PERSONALIA Personalia, august 2006 Taksigelser Dødsfald. København: Afgange: Brandmand 931 Uffe Fuglsang Sørensen er afgået ved udgangen af juni måned. Overbrandmester 157 Vagn Henning Rasmussen afgår ved udgangen af august måned. Brandmester 675 Holger Jean Pedersen afgår ved udgangen af august måned. Brandmand 950 Martin Dolmer Nielsen afgår ved udgangen af august måned. Ansættelser: Brandmester 769 Ole Søren Gammelby ansættes pr. 1. august som overbrandmester. Brandmand 198 Torben Kai Kristiansen er pr. 1. juli blevet ansat som brandmester. Brandmand 379 Per Wenneberg Carlsen er pr. 1. juli blevet ansat som overchauffør. Brandmand 191 Brian Vittrup genansættes pr. 1. september. Hjertelig tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min 70-års fødselsdag. Venlig hilsen Ove Dahl (autoværkstedet, St. H) Hjertelig tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min 70-års-dag den 18. juni Venlig hilsen Helge Engelstock (tidl. 656, St. D) Hjertelig tak for opmærksomheden i anledning af min 75 års fødselsdag den 6 august 2006, til Københavns brandvæsen, seniorklubben og stiftelsesforeningen. Venlig hilsen Jørgen Peder Møller Tidl. Obmr. 56/541 (drengekoret) st.ø. Pensioneret vagtcentralmester Bent Jørgen Frederiksen er afgået ved døden den 27. juli Bent blev bisat torsdag den 3. august 2006 kl fra Vestervang Kirke, Helsingør. Tak for de mange blomster, deltagelse og de venlige ord ved min mand, 640 Bent Frederiksens bisættelse 3 august. På familiens vegne Eva

4 5 ÅR SOM FYS. I KBH. Jeg har nu været ansat som fysioterapeut i Københavns Brandvæsen i 5 år. Det har været nogle meget spændende og lærerige år. Jeg er ansat i en 20- timers-stilling og har meget fine forhold ude på Brand- og Redningsskolen. Her har jeg et stort behandlingsrum/kontor og har desuden mulighed for at bruge træningsrummet/ gymnastiksalen på Dæmningens Brandstation. Mine arbejdsopgaver er: Vejlede personer med fysiske problemer i bevægeapparatet. Behandle personer, der er henvist af egen læge. Vejlede ved køb af motionsudstyr. Udvikle træningstilbud og træningsprogrammer. Undervise i arbejdsteknik og løfte-/bæreteknik. Hjælpe med arbejdsstillinger og indretning af arbejdsplads. Idrætsklinikken på Frederikssund Sygehus, hvor der var mulighed for behandling og/eller operation i bevægeapparatet. Dette har fungeret i næsten 4 år, og der har været 161 brandmænd deroppe indtil nu. Min erfaring og den tilbagemelding, jeg har fået, er, at langt de fleste har været meget tilfredse og synes, de har fået en hurtig og god behandling. Denne aftale er desværre stoppet den 1. april af politiske årsager. I stedet for har vi lavet en aftale med overlæge Tom Nicolaisen (Ortopædkirurg) i Måløv, hvor han vil undersøge og vurdere skaden/problemet i bevægeapparatet. Der er dog ikke mulighed for at blive røntgenfotograferet eller opereret i Måløv. Hvis der er brug for dette, skal det foregå gennem egen læge eller efter reglerne om frit sygehus-valg. Jeg har ud over behandling også taget forskellige hjælpemidler hjem, som man kan prøve, bl.a. Tempur hovedpuder. Rigtig mange har benyttet sig af tilbuddet, og en del af dem har købt en eller flere puder. Hvis der er andre, der er interesseret i dette, skal de bare henvende sig og låne en pude med hjem i 14 dage, og hvis man vil købe den, kan man købe den - 30 % gennem mig. fysisk træning, instruktion og information at nedbringe antallet af tilskadekomster i løfte- og bæresituationer i ambulancetjenesten. Desværre viste det sig, at det var umuligt at gennemføre træningen, og at det ikke var muligt for ambulancemændene at blive friholdt for kørsler på de fastlagte træningstider. Jeg oplevede ellers en stor tilfredshed og stor velvillighed for projektet. Jeg er meget glad for mit job og oplever, at flere og flere finder vej ud til mig og opsøger mig med hensyn til råd og behandling. Indtil nu har der været 350 forskellige personer, alle ansat ved Københavns Brandvæsen, til behandling hos mig, nogle mange gange og andre få gange. 4 nr. Jeg arbejder fra 9 til 13 dagligt i Københavns Brandvæsen og har desuden 5 timer om ugen i henholdsvis Vej og Park og Byggeri og Bolig. Jeg fik, efter jeg blev ansat, etableret en aftale med 4 / August 2006 / Jeg har også fået nogle gode bandager til ankel-forstuvninger og tennisalbuer, som man ligeledes kan købe gennem mig, uden fortjeneste. I efteråret prøvede jeg at lave et pilotprojekt til ambulancemændene. Formålet med projektet var gennem Alle er meget velkomne til at ringe eller komme forbi her på Brand- og Redningsskolen, og jeg vil gøre alt for at hjælpe jer. Mit telefonnummer er eller mobil , og min mailadresse er

5 GIGANTISK ØVELSE... Af: Finn Olsen En gigantisk øvelse løb af stabelen i september 2005 i Barentshavet ud for den norske kyst, først som en varslingsøvelse og derefter en feltøvelse. Den var et led i et samarbejde mellem Norge, Sverige, Finland og Rusland. Øvelsen var den største, der nogensinde er gennemført i Norge. Den involverede både civile og militære enheder fra de deltagende lande. Danmark og England repræsenteredes ved observatører. Øvelsen kostede ca. 50 mio. norske kroner, og op mod deltog i forløbet fra 1. til 9. september Det var Direktoratet for Samfundssikkerhed og Beredskab (DSB), der havde ansvaret for planlægning, koordinering og gennemførelse af øvelsen. Man startede op med at spørge dem, som skulle deltage i øvelsen, hvad det værst tænkelige scenario var inden for deres område. Det gav de involverede mulighed for at teste deres egen organisation inden for de områder, hvor de skulle kunne agere i reelle situationer. Scenariet udspillede sig i Porsangerfjorden, hvor et af hurtigrutens skibe med 650 passagerer og en besætning på 100 om bord begyndte at brænde. Branden var startet i maskinrummet, og efter nogle eksplosioner blev skibet hurtigt fyldt med røg. Skibets kaptajn sender nødmelding, og en masseevakuering bliver iværksat. Det brændende skib kolliderer undervejs med et fragtskib, og dette forårsager et stort olieudslip. Dermed er der lagt op til en række opgaver for såvel civile som militære redningsresurser i Norge. Sveriges og Ruslands resurser bliver involveret i forskellige faser af øvelsen. I Norge har man i en række byer uddannet og sammensat en række RITS-lag. Det står for Rednings Indsats Til Søs. De består af 6-mands-hold, hvoraf de 4 er røgdykkere. I øvelsen deltog et samlet RITS-hold fra Bodø og et RITShold sammensat af mandskab fra Larvik, Kristiansand, Oslo og Bergen. Desuden deltog kystvagten med to hold, et hold fra Sverige og 20 specialtrænede og godt udstyrede brand- og redningsfolk fra Moskva. Et vigtigt mål med øvelsen var at få testet systemerne, samarbejdsrutinerne og resurserne, som kan blive aktuelle i reelle ulykkessituationer. Samhandling er nøgleordet, siger Brandchef Helge Eidsnes, som er fagansvarlig for brandvæsnets indsats under øvelsen, og han ser store udfordringer i opgaven. Det er 6-mands-RITS-hold bestående af norske, svenske og russiske brandfolk, som i løbet af øvelsen skal flyves ud til det brændende krydstogtskib. Og selvom de er specialtrænede til sådanne opgaver, og selvom målet og interesserne er fælles, er det forskellige kulturer og måder at arbejde på til daglig, der nu skal testes og foregå i et samarbejde, hvor man forhåbentlig kan lære noget af hinanden. Under øvelsen fik man trænet alle de elementer, der lå i øvelseskonceptet. Vejret viste sig fra sin barske side, og indsatsmandskaberne måtte fires ned fra helikopterne i 25 m/sek. vind og op til 50 m/sek. i kastene. Alligevel var der ingen væsentlige ting, der gik galt, og der var ingen skader på nogen fra indsatsmandskabet. 513 levende figuranter samt 122 omkomne, hvoraf 16 lå i vandet, blev ført i land med redningsbåde eller helikoptere fra de deltagende enheder. Øvelsen viser til fulde behovet for RITS-beredskabet. Erfarne brandfolk, som kan bistå skibet, er en nødvendighed ved større brande på skibe til søs. Et vigtigt moment ved øvelsen var også, at personel fra alle RITSberedskaberne skulle deltage. Derigennem kan erfaringerne fra Barents Rescue komme alle til gode. Denne beretning er lavet ud fra mine oplevelser på Fagseminaret Brann 2005 arrangeret af tidsskriftet Brannmannen og uddrag af de artikler, som samme blad har bragt om øvelsen. Og så sidder man tilbage og tænker: Hvornår erkender man her i Danmark, at med de farvande, vi er omgivet af, og med den intense trafik, der er særligt i Øresund, Østersøen og Storebælt, må vi have et tilsvarende beredskab og ikke mindst i lyset af de ulykker, vi allerede har haft. Risikoen er formentlig større end for en egentlig terrorhandling, som det er så populært at gætte på for tiden. 5

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Per Keldsen 5057 Intet nyt fra BKF Telefon: frederiksberg.dk Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Intet nyt fra GBK Telefon Brandfolkenes klub København BKK Konstitueret formand: Lars Ousen 355 Fælledvejs Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Efter at klubbens tidligere formand valgte at gå af i utide, og at best.medlem Per Hemmingsen havde meddelt at han ville trække sig pr. 1/7 valgte tillidsmandskollegiet at konstituere sig på et ekstraordinært møde d. 18/7. Den nye konstituering er som følger: Se de grå sider Brandmandskluben Søllerød / Hørsholm BSH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Intet nyt fra BSH 6

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Intet nyt fra Tårnby Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Sommeren er over os, eller skulle have været. Vi har været igennem en regnvejrsperiode på næsten 14 dage, og med masser af storm tillige med. Det ser dog ud til at det gode vejr nu igen har fundet frem til os, så vi kan komme i gang med alle vores udendørs aktiviteter. Se de grå sider Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil: Intet nyt fra Vestegnen Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 DR-BRANDBILEN... Af: Jesper Otzen, Dansk autoimport Da projekt DR Byen begyndte at tage form, blev det besluttet, at man, for at effektivisere DR s interne brandberedskab, ville have et mini-brand- og beredskabskøretøj, som skulle stationeres inde i selve DR Byen. Det interne brandberedskab i DR Byen er en del af et aftalegrundlag, etableret mellem DR og Københavns Brandvæsen, som i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro udarbejdede retningslinjer for, hvordan et redningskøretøj skulle fungere. Da den kun skal køre indendørs, måtte der hverken forekomme CO 2 -, partikel- eller støjforurening. Udførelsen af projektet blev lagt i hænderne på firmaet Fire Supply, som fandt en MEGA El-multitruck hos Dansk Autoimport i Hillerød, der kunne leve op til netop disse krav, idet den drives frem af 12 batterier og en lydløs 4 KW elmotor. Selve opbygningen af brandbilen blev overdraget til firmaet Düver Brandmateriel i Kastrup. Resultatet er ganske enestående, udtaler dir. Eilsborg fra Dansk Autoimport. Selve opbygningen er foretaget efter de bedste håndværksmæssige traditioner, og DR Byen har nu fået sin egen helt lydløse og forureningsfri mini-brandbil, som kan rykke ud med få minutters varsel i tilfælde af brand eller gøre en hurtig indsats i tilfælde af f.eks. hjertestop. Den skal have base i Den Indre Gade, 2. sals plan, ud for segment 3, skal køre i midtergangen og bringe mandskab (2 af DR s interne bedriftværnsfolk) og udstyr frem til de tilstødende radio- /tv-studier. MEGA-brandbilen indeholder følgende sluknings- og førstehjælpsudstyr: 8 nr. 4 / August 2006 /

9 DR-BRANDBILEN... 2 stk. røgdykkerapparater + et reserve og 2 ekstra trykluftflasker. 2 stk. 5 kg CO 2 -slukkere. 2 stk. 10 l vandslukkere. 2 stk. brandtæpper. 2 stk. paratmasker. 2 stk. skadestedsradioer. 1 stk. termokamera. 1 stk. megafon. 2 stk. brandmandslygter. 2 stk. stavlygter. 2 stk. løbelamper med 25 m forlængerledning. Div. kiler. 1 stk. værktøjskasse med div. håndværktøj. 1 stk. brækjern. 1 stk. boltsaks. C-slangekurv med strålerør og c- forgrener (Kbh. Brand) 1 stk. SOS-pose. 1 stk. førstehjælpsrygsæk. 1 stk. hjertestarter. 1 stk. 6 m kompaktstige. Rettelse: For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at i sidste nummer af Brandmanden stod der, at side 9-brandmanden hedder Pia. Dette er naturligvis ikke korrekt; det rigtige navn er selvfølgelig Jan, hvis nogle skulle være i tvivl. Undskyld til jer begge. Redaktøren 9 MEGA-brandbilen har ikke et rigtigt udrykningshorn, men den har en lyd som mest af alt minder om en bakalarm. Fritz fra København Side 9

10 »DE GRÅ Fortsat fra Thule Disse udendørsaktiviteter som bl.a. overtændingscontainer var nær aldrig blevet til noget, da man igennem mere end 14 kunnet fremskaffe en lille adapter som skal bruges til vores testbænk til røgdykkermaskerne. Ja, ting kan tage tid Tid tager det også med vores brandtøj. Vi håber der en dag kommer styr på det. I august kommer instruktører op fra Københavns Lufthavns Brandvæsen og underviser i Brandmand Fly. Dette er kursus n været igennem. Også vores nye planspil er færdigt, takket været en stor indsats fra flittige brandfolk. Planspillet skal bl.a. bruges i underv Brandmand Fly. I september bliver der afholdt den halvårlige ambulancebehandler certificering. Disse bliver afholdt 2 gange om året, såle behandlere kommer igennem mindst 1 gang årligt. Det er Falck der sender en ambulance Supervisor til Thule Basen. Ydermere kigges der lige i dette øjeblik ind på at få en højderedningsinstruktør op til Brandstationen i september måned, blive certificeret i.h.t gældende sikkerhedsregler. Trods stor aktivitet på hele Basen og med masser af mennesker (flest mennesker på basen om sommeren), har vi heldigv ulykker/tilskadekomst generelt. Så fik brandstationen endelig sin flagstang sat op. Flagstangen er doneret af den tidligere Base Commander, D.J. Buck. V igennem, men det lykkedes til sidst, takket være en stor indsats fra brandmændenes side. Der er jo stor Amerikansk trad flagstang på alle brandstationer, med originalt Amerikansk brandmandsflag Ydermere står den på den årlige udskylning og test af alle vores brandhaner. Vi har i alt 51 brandhaner, hver brandhane k gallon pr. minut, (ca liter) Brandfolkene på Thulebasen ønsker alle kollegaer i Danmark en rigtig god eftersommer. Med venlig og kollegial hilsen Jørgen Wegeberg Tillidsmand Brand & Redningstjenesten Thule Air Base Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 0 nr. 4 / August 2006 /

11 SIDER«måneder ikke har r. 2, så har alle mand isningen til des at alle så alle brandfolk kan Fortsat fra BKK. Formand: 355 Lars Ousen Næstformand: 187 Anders Villadsen Kasser: 184 Ole Munck Pedersen Best.medlem: 506 Klaus W. Rasmussen Best.medlem: 724 Bo Tvarnø (brandmesterklubben) Kontakt til klubben er midlertidigt Lars: , Anders: Referater og nyhedsbreve vil fremover kunne ses på bytvagt.dk under BKK is været forskånet for i skulle grueligt meget ition for at der er an give ca Taksigelse: Jeg vil gerne rette en stor tak for en dejlig oplevelse i forbindelse med min datters sølvbryllup i juni måned 2006 og henlede opmærksomheden på, hvilke brave folk brandvæsenet har som repræsentanter for sit orkester. En stor og varm tak til Flemming Heller, Ivan (pioner) og deres to medspillere for en forrygende indsats, der gjorde morgenen til en helt speciel oplevelse for hele familien. I kan varmt anbefales, og I leverede absolut varen ud over al forventning. Tak for en rigtig god oplevelse og god sommer. Sommerhilsner Obmr. 8 Thomsen»De Grå Sider«er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, både positivt og negativt. Spørgsmål til BO eller din faglige klub. Sjove historier fra din station. Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde. Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID. 11 Ring eller mail til mig. Redaktøren INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 KYSTLIVREDNING Af: redaktøren Det er den 7. juli, klokken er 10.00, der står 24 grader på termometeret, og det stiger; solen bager ned fra en skyfri himmel, og gæsterne strømmer til Amager Strandpark. Kystlivredderne forventer et besøgstal på omkring solbadende gæster på denne perfekte sommerdag. En mand er svømmet for langt ud, forsvinder pludselig fra vandoverfladen og dukker ikke op igen. Dette er scenariet, og øvelse kystlivredning med kystlivredderne og pionererne fra Københavns Brandvæsen skydes i gang. I perioden fra den 23. juni til den 27. august er der 8 kystlivreddere på vagt fra kl til fordelt på 4 poster, og for ikke at tømme en hel post tilkaldes der en livredder fra 2 poster til redningsaktionen. De 2 livreddere sejler på vandscooter ud til det sted, hvor den nødstedte sidst blev observeret, og kaster en rød bøje ud i vandet, hvorefter den ene starter en cirkeleftersøgning det vil sige, at han med udgangspunkt i bøjen dykker ned på bunden iført maske og snorkel, tilbage til overfladen efter nyt luft og ned igen, og sådan bliver han ved i større og større cirkler omkring bøjen, indtil den druknede er fundet. Patienten transporteres til kysten, hvor genoplivning foretages. Er ambulancen og lægeambulancen der i mellemtiden er rekvireret ankommet, overtager de patienten. Da der er risiko for, at den druknede ikke umiddelbart bliver fundet, rekvireres pionererne fra Københavns Brandvæsen for at foretage en eftersøgning under vand. I1, I2 og I3 bliver straks afsendt fra Hovedbrandstationen, og deres aktion kan opdeles i 3 faser. Fase 1: I1 og I2 kører til Sundby Sejl, hvorfra I1 søsætter redningsbåd. Redningsdykker og bådfører klargør udstyr, bøjer og paravane (det bræt, som redningsdykkeren trækkes hen over havbunden med). I2 søsætter følgebåden og klargør standby-dykkeren. I3 kører til kystlivreddernes kommandopost (normalt ved post 3), hvor pionerføreren modtager melding fra den koordinerende kystlivredder omkring kystlivreddernes indsats. Pionerføreren kontakter nu via skadestedsradio eller over VHF-radio de to både, der er på vej til skadestedet, og afgiver melding om situationen og placeringen af den røde bøje, som danner udgangspunkt for eftersøgningen. 2

13 KYSTLIVREDNING De skal også gennemføre 4 km svømning i åbent vand, så man må sige, at de er i rette element, hvad angår vand, og de første redninger er da også foretaget. Blandt andet blev to børn, som i en lille gummibåd var drevet for langt ud, reddet i land, før nogen stor tragedie kunne indtræffe. Herinde stod de urolige forældre og kunne ånde lettet op, da de kunne se deres børn i sikre hænder, så her blev der heldigvis kun brug for psykisk førstehjælp. Fase 2: Pionererne påbegynder nu paravaneeftersøgningen efter en indøvet og bestemt procedure i forhold til den røde bøje. Eftersøgningen overvåges tæt inde fra land, og pionerføreren er i konstant kontakt med bådførerne i rednings- og følgebåden. står klar til at yde basal genoplivning. Er lokalambulancen og/ eller lægeambulancen ankommet, vil de overtage behandlingen af patienten og transportere denne til hospitalet. Fase 3: Når paravanedykkeren har fundet personen, reddes denne til overfladen og trækkes op i redningsbåden, der hurtigt sejler ind til det af pionerføreren anviste sted, hvor kystlivredderne Alle kystlivredderne på Amager Strandpark har modtaget et 20-timerskursus i førstehjælp og basal genoplivning fra Københavns Brandvæsen. Herudover har de gennemført forskellige svømmeprøver med blandt andet ABC-udstyr. Det var en spændende dag på Amager Strandpark, og med den professionalisme, der blev lagt for dagen, er det mit indtryk, at badegæsterne kan føle sig trygge ved at besøge denne skønne oase. Det fritager selvfølgelig ikke den enkelte badegæst for at være forsigtig; vand er dejligt men også farligt, og badning koster hvert år menneskeliv. 13

14 BEDERE INDSATS Et bud på en bedere indsats: I årets første nummer af Brandmanden kunne du læse, hvorledes Sundhedsstyrelsen undlod at invitere faglige repræsentanter fra det primære præhospitale beredskab med til vurdering af den akut medicinske indsats efter regionsdannelsen. Efterfølgende udarbejdede DSR (Dansk Sygeplejeråd) en pjece med deres bud på bl.a. det præhospitale beredskab efter regionsdannelsen. I mellemtiden har repræsentanter fra 3F, FOA og Reddernes Landsklub sat sig sammen og udfærdiget en pjece, der beskriver vores fælles visioner på det præhospitale område efter regionsdannelsen. Den hedder Bud på en bedre indsats. Pjecen bliver omdelt til alle sundhedsansvarlige og involverede i de nye regioner samt sundhedsordførere i folketinget. Desuden vil pjecen være at finde på diverse hjemmesider og kommer også til at ligge på din lokale brandstation. Indholdet af pjecen er en beskrivelse af, dels hvad vi kan i dag, og dels hvordan vi gerne ser beredskabet i fremtiden. Det har været nødvendigt at udbrede budskabet om, hvad vi er i stand til i dag. Alt for mange politikere er slet ikke klar over, hvad en ambulance indeholder, og hvordan en redder er uddannet. Et eksempel på det kan man finde i et indlæg på beredskabsinfo.dk fra d. 22. juli 2006, hvor Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti spørger: Kan det være rigtigt, at der ikke findes en hjerteambulance i Kastrup Lufthavn? Jeg spørger: Kan det være rigtigt, at formanden for folketingets sundhedsudvalg ved så lidt om det præhospitale beredskab? Vores visioner for beredskabet i de nye regioner er bl.a. at udbrede anvendelsen af paramedicinere. De skal i højere grad bruges som supplement til lægebiler, anvendes til overflytninger mellem hospitaler og indgå som personale på den nye lægehelikopterordning. Endvidere anbefaler vi større kompetencer til ambulancemandskabet, især med hensyn til friholdelse af luftveje hos patienter, der ikke selv trækker vejret. Desuden mener vi, at der bør åbnes op for, at behandlere og paramedicinere kan arbejde intrahospitalt, således at de, der bemander helikoptere, lægebiler og akutbiler, kan opretholde deres kompetencer på skadestuer, medicinske modtagelser og hjerteafdelinger. Nu har vi råbt op så må vi bare håbe, at vi også bliver hørt. Just Kielberg Faglig sekretær Ambulanceområdet FOA 4 nr. STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM Tøjhusmuseet/Orlogsmuseet søger Opsynsbetjente Tøjhusmuseet/Orlogsmuseet søger pensionerede brandmænd som opsynsbetjente til museets korps af opsynsbetjente. Museet kan tilbyde 15 timer om ugen, hvilket svarer ca. til tre vagter. Weekendvagter vil være påkrævet. For yderligere oplysninger ring venligst til museumsinspektør Jørgen Walseth, tlf Ansøgningen stiles til: STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM Frederiksholms Kanal 29, 1220 København K mrk.: Opsynsbetjent - og skal være museet i hænde senest mandag den 9. oktober 2006, inden kl / August 2006 /

15 15 På denne side er der plads til din ANNONCE Ring til redaktøren og hør om dine muligheder samt priser.

16 SELINAVEJ. AF 6 nr. 6 / december 2003 /

17 17 VIDEOGRUPPEN

18 SENIORNYT Efter en god men noget ekstrem varm sommer, især juli måned, nærmer tiden sig nu, hvor vi igen så småt kan begynde at tænke på den kommende vintersæson. I sidste nummer nævnte jeg fejlagtigt at 292 Henry Knudsen fik en præmie på skovturen, jeg beklager meget, det var ikke Henry, men 210 Svend Åge Holst der fik den. (undskyld) Møderne i FOA 1 i kælderen er fremover om fredagen i den 2. hele uge i måneden fra kl. 10 til kl. 14. Aktivitetskalenderen for den kommende sæson ser således ud: Første møde i efteråret. Fredag den 13. oktober Seniorklubmøde i FOA 1 PS. Ændring! Efterårsfesten er ændret til onsdag den 8. november2006. Fredag den 17. november Seniorklubmøde i FOA 1 Fredag den 15. december Seniorklubmøde i FOA 1 Fredag den 12. januar 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Generalforsamlingen afholdes i Amager selskabslokaler. Tirsdag den 13. februar kl Fredag den 16. februar 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Fredag den 16. marts 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Sidste møde i sæsonen. Fredag den 13. april 2007 Seniorklubmøde i FOA 1 Runde fødselsdage i september og oktober. Erik Larsson (276) fylder 75 år den 1. september Otto Gøse fylder 75 år den 21. september Flemming Lauesen fylder 80 år den 9. oktober Onsdag den 6. juni 2007 Sommerudflugt ud i det blå. For at spare foreningen for udgift til porto, så kan kontingentet for 2. halvår nu betales, og det kan gøres på gironummer Men husk at skrive afsenders navn og adresse på kortet. Kontingentet er 175 kr., Enker 75 kr. og passive 100 kr. Sven Præst Dødsfald Bent Jørgen Frederiksen (nr. 640) er afgået ved døden den 27. juli nr. 4 / August 2006 /

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på VH Henrik 834, BI-news redaktør Mindeord om Ernst 710 Eriksen Der blev så stille.. da vi fik at vide, at Ernst 710 Eriksen kun havde ganske kort tid tilbage at leve i. Og nu er han så død, alt, alt for tidligt. Det er ofte svært at finde de rigtige ord frem når man gerne vil sætte pris på den indsats Idrætsforeningens medlemmer yder, men i Ernst s tilfælde er der to ord der i sandhed beskriver det som vi lige nu gerne selv ville have haft mulighed for at sige til Ernst, nemlig TUSIND TAK. Ernst var der altid når vi havde brug for frivillig hjælp til både dette og hint og ikke mindst i forbindelse med afviklingen af Nordiske Mesterskaber de sidste tre gange vi har afholdt disse. Han var altid villig til, med familiens tilladelse, at ofre sig 100% som cicerone 24 timer i døgnet for vores nordiske kolleger. Et anderledes og meget hårdt job, som kræver at man er på de dage mesterskaberne står på og Ernst var ofte den der slukkede lyset efter de andre, men også tit den der sad klar med morgenkaffen når de andre kom op. En opgave der kræver en rigtig mand. Ud over at vi har mistet en god og meget afholdt kollega, så ved vi også at mange af vores Nordiske kolleger vil kommer til at savne Ernst når de får beskeden om hans alt for tidlige bortgang. Vi nåede desværre ikke, at få sagt tak til Ernst, men mindet om ham og hans store indsats for Foreningen gennem tiden vil leve videre i vore hjerter. Æret være mindet om Ernst 710 Eriksen På Brandvæsenets Idrætsforenings vegne Bestyrelsen Fra redaktøren Der har ikke været den store aktivitet i juni og juli måned, derfor bringes også lidt gammelt nyt WPFG 2009 Allerede nu vides det, at de næste World Police & Fire Games 2009 afholdes i Vancouver, Canada. Måske skulle DU / I overveje at tage med. Opslag kommer i sensommeren Landsmesterskaber Bjergklubben Banff Mountain Film Festival 2006 Banff er en lille by i Canada, hvor det hele startede for 30 år siden. Torsdag d. 4 maj gik årets Festival så i luften for 10. år i træk på dansk jord. Adventure-filmfestivalen er en kombination af foredrag og film, der fortæller om 19 virkelighedens vanvittige vovehalse og selvfølgelig var vi 7 mand fra Bjergklubben, for hvem udfordringerne ikke kan blive vilde nok Læs det hele i BI-news nr. 152 Cykeltøj igen på lager hos Overvagtmester Tom Nielsen. Henvendelse samme sted... Startskuddet til Brand go idræt lød i 2001, med afholdelse af de første landsmesterskaber i København. Et mesterskab med en række forskellige idrætsarrangementer og efterfølgende fest om aftenen, hvor det sociale samvær imellem kollegaer fra det meste af landet var i højsædet en tradition var startet! Læs det hele i BI-news nr. 151 eller på stationerne

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Opvisning på Rådhuspladsen Færdselsuheld med taxa Ny ambulance i København nr. 3 / Juni 2006 / Set af fotograf Gert Jensen Branden på Selinavej

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet Husk de 5 baderåd Havet er en voldsom naturkraft, som kræver, at vi omgås det med fornuft og respekt. Derfor har TrygFonden og Dansk Svømmeunion udviklet 5 baderåd, der samler og forenkler de mange badeslogans

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2006 / årgang 84 Leder Side 3: Personalia INDHOLD Side 5: Endelig...bøhhh Fortsættelse følger desværre! Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Der

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT

BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT BRANDØVELSER KATALOG FOR SYGEHUS LILLEBÆLT BAGGRUND I forbindelse med Sygehus Lillebælts beredskab i forhold til brand er det besluttet at medarbejderne skal introduceres og løbende uddannes i SLB s beredskabsprogram.

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

God sommer! Respekt for vand!

God sommer! Respekt for vand! Sikker strandtur God sommer! Danmark er omgivet af vand, og hver sommer lokker mere end 7.000 km kyst små og store vandhunde ud under åben himmel. Livet på stranden er sjovt, men vand kan være vildt, og

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Febraur 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Febraur 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Febraur 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD Side 4: Ildløs i autoværksted Side 5: Røgfrit»hensyn«Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

HIVO POSTEN. Fra vores grillhygge på Ellehøj

HIVO POSTEN. Fra vores grillhygge på Ellehøj HIVO POSTEN Fra vores grillhygge på Ellehøj Nummer 3 September 2017 2 HIVO Vejle Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra bowling... 7 Idrætstilbud... 8 Nyt fra fodbold... 11 Glimt fra sommeridræt...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen til REMA 1000 SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste

Velkommen til REMA 1000 SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste DayCamp infofolder 2016 Velkommen til REMA 1000 SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste 5 dage med sport, sundhed, sommer, sjov og selvtillid!

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Kultur og Fritidscenter

Kultur og Fritidscenter Kultur og Fritidscenter Tid: 26. november 2013 kl. 19.00-20.30 Sted: Bredekærgård Sagsbehandler: Jeanet Flørnæss Kerrn Telefon: 4357 7113 E-mail: 34894@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 20.00.00-G01-8-13

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 BEREDSKABSPLAN Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 INDLEDNING: Beredskabsplanen er primært udarbejdet for at håndtere større hændelser, der måtte ske som følge af vores

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.07! " # $ % # & '#() '* +, -. ') / # ) &! +! 0 1 *) 23 & 2 /& 2 /1)++ - 3 + 22 + " 4+! 5 (+ *)4 + +++ 2 2/! 6. ')

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 3 / 2 o 14 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Højager. Tidende. Susanne 60 år. Nr. 3. 3 Årgang Maj 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Susanne 60 år. Nr. 3. 3 Årgang Maj 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Nr. 3. 3 Årgang Maj 2012. Tidende. Susanne 60 år. Redaktøren har ordet. V/Steffen Michael Kristensen. Nu skal i høre hvordan en fjer bliver til fem

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 4. November 2014 til Februar 2015 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere