Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ"

Transkript

1 Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Når du har udfyldt spørgeskemaet, skal du returnere det i vedlagte returkuvert. Portoen er betalt. Brevet sendes til UNI-C (et analyseinstitut), som opgør alle data. Du må meget gerne returnere spørgeskemaet i udfyldt stand inden for en uge.

2 Baggrundsoplysninger Køn Kvinde Mand Alder år Hvilken operation fik du (sidste operation)? Indsættelse af ét nyt knæled Indsættelse af ét nyt hofteled Indsættelse af knæled på begge knæ Indsættelse af hofteled på begge hofter Hvornår blev du opereret (sidste operation)? dag mdr. år Hvor mange dage var du indlagt efter operationen (operationsdag og udskrivningsdag skal tælles med)? dage Kan ikke huske På hvilket sygehus blev du opereret? Randers Sygehus Hvidovre Hospital Odense Universitetshospital Ortopædkirurgi i Nordjylland (Farsø) Slagelse Sygehus KAS Gentofte Privathospitalet Hamlet Sygehus Viborg Har du nogle af følgende sygdomme? Diabetes (sukkersyge) Hjerte-kar-sygdomme (sæt kryds i de sygdomme du har) Lungesygdomme Ledegigt Spørgsmål vedrørende information før operationen 1. Fik du information om, hvor lang tid du skulle forvente at være indlagt efter din operation? (gå til sp. 2) (gå til sp. 2) 1.a Hvor lang tid fik du at vide, at du skulle forvente at være indlagt efter din operation? (sæt kun ét kryds) Mindre end én uge Ca. én uge Mere end én uge 1.b Hvis du fik at vide - hvor mange dage du skulle forvente at være indlagt - bedes du angive dette: Jeg skulle forvente at være indlagt ca.: dage 2. Fik du før operationen information (skriftlig eller mundtlig) besked om følgende? (sæt ét kryds på hver linie) Ja Nej Ved ikke/kan ikke huske De smerter du kunne forvente i dagene efter operationen? Hvad man fra sygehusets side forventede af din indsats i forbindelse med genoptræningsforløbet under din indlæggelse? Hvordan dit indlæggelsesforløb på sygehuset ville foregå? Hvordan dit genoptræningsforløb under indlæggelsen ville foregå? Hvordan dit genoptræningsforløb efter udskrivelsen ville foregå? Hvornår du kunne genoptage dagligdags gøremål? 2

3 3. Fik du at vide, at du - i en periode inden du skulle indlægges - skulle lave øvelser for at træne dine muskler? (sæt kun ét kryds), jeg fik instruktion i hvilke øvelser jeg skulle lave, men jeg fik kun besked på, at det var en fordel at træne musklerne omkring leddet, men jeg forstod ikke, hvordan jeg skulle lave øvelserne Andet (angiv evt.): 4. Fik du udleveret skriftligt informationsmateriale før din indlæggelse? Ved ikke/kan ikke huske 5. I hvilken grad er du i nedenstående udsagn om den skriftlige information? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Den indeholdt alle nødvendige informationer Den er skrevet i et sprog, man kan forstå Jeg fik den udleveret på et passende tidspunkt Jeg har læst den grundigt Den skriftlige information indeholdt kun informationer jeg også havde fået mundtlig Der var god overensstemmelse mellem de skriftlige informationer, og det der skete i virkeligheden 6. I hvilken grad er du i nedenstående udsagn om den mundtlige information du fik før din operation? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Talte ikke med én fra faggruppen Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af lægen Lægen tog sig god tid til at informere mig Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af plejepersonalet Plejepersonalet tog sig god tid til at informere mig Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af fysioterapeuterne Fysioterapeuterne tog sig god tid til at informere mig 7. Hvor tilfreds var du samlet set med informationen du fik inden din operation? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 3

4 Spørgsmål vedrørende indlæggelsen 8. Hvornår blev du indlagt i forhold til din operation? (sæt kun ét kryds) Samme dag jeg skulle opereres Dagen før jeg skulle opereres To eller flere dage før jeg skulle opereres Andet 9. Hvornår ville du gerne have været indlagt, hvis du selv kunne bestemme?(sæt kun ét kryds) Samme dag jeg skulle opereres Dagen før jeg skulle opereres To eller flere dage før jeg skulle opereres Andet/ved ikke Kontakt til lægerne under indlæggelsen 10. Blev du opereret af lægen, som indstillede dig til operation? (sæt kun ét kryds) 11. Havde det nogen betydning for dig, at det var samme læge? (sæt kun ét kryds), stor betydning, nogen betydning Ved ikke 12. Havde én bestemt læge kontakt til dig under hele indlæggelsen? 13. Hvordan oplevede du antallet af læger, du havde kontakt med i indlæggelsesforløbet? (sæt kun et kryds) Det var efter min mening for mange forskellige læger Det var efter min mening et passende antal læger Det var efter min mening for få læger - jeg ville gerne have haft mulighed for at drøfte min situation med flere forskellige læger 14. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, de forskellige læger gav dig? (sæt kun et kryds) Der var god overensstemmelse - forskellige læger gav typisk samme information Der var eksempler på, at forskellige læger gav forskellige informationer om samme emne Det var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra forskellige læger Jeg talte stort set kun med én læge 15. Hvor tilfreds var du samlet set med kontakten til lægerne? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Kontakt til plejepersonalet under indlæggelsen 16. Havde én bestemt fra plejepersonalet kontakten til dig under indlæggelsen? (sæt kun et kryds), der var én bestemt, der kom hver eller næsten hver dag, der var én bestemt - men jeg så ikke vedkommende så tit, der var flere forskellige 4

5 17. Hvordan oplevede du antallet af personer fra plejepersonalet, som du havde kontakt med under indlæggelsen? (sæt kun et kryds) Det var efter min mening for mange forskellige personer Det var efter min mening et passende antal personer Det var efter min mening for få - jeg ville gerne have haft mulighed for at drøfte min situation med flere 18. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, de forskellige personer fra plejepersonalet gav til dig under indlæggelse? (sæt kun et kryds) Der var god overensstemmelse - plejepersonalet gav typisk samme information Der var eksempler på, at plejepersonalet gav forskellige informationer om samme emne Der var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra plejepersonalet 19. Hvor tilfreds var du samlet set med kontakten til plejepersonalet? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Træning under indlæggelsen 20. Fik du inden operationen at vide, hvornår du første gang skulle op at stå efter operationen? (sæt kun ét kryds), jeg skulle op samme dag, jeg skulle op dagen efter, to dage eller senere efter at jeg blev opereret, men jeg kan ikke huske, hvor lang tid der skulle gå efter operationen 21. Hvornår var du første gang oppe at stå eller gå, efter at du blev opereret? (sæt kun ét kryds) Samme dag som jeg blev opereret Dagen efter at jeg blev opereret To dage efter at jeg blev opereret Tre dage eller senere efter at jeg blev opereret 22. Hvornår startede genoptræning/øvelser med fysioterapeut under din indlæggelse? (sæt kun et kryds) Samme dag som operationen Dagen efter operationen To dage efter operationen Tre dage eller senere efter at jeg blev opereret Der var ingen genoptræning med en fysioterapeut under min indlæggelse 23. Hvor ofte fik du genoptræning/øvelser med en fysioterapeut under din indlæggelse? (sæt gerne flere kryds) Jeg fik dagligt træning Jeg fik træning de fleste dage Jeg fik træning ca. halvdelen af dagene Jeg fik træning de færreste af dagene Der var ingen genoptræning med en fysioterapeut 24. Var plejepersonalet aktive med at få dig til at træne? (sæt gerne flere kryds), det var overladt til mig selv, de havde alt for travlt, de mindede mig om det en gang imellem, de opfordrede mig jævnligt til at træne 25. Fik du information om, at din egen indsats med træning hver dag var vigtigt for resultatet af din operation? (sæt kun ét kryds) 5

6 26. I hvor høj grad mener du, at nedenstående var med til at motivere dig til at træne under din indlæggelse? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Plejepersonalet Fysioterapeuterne Lægerne Mine medpatienter Den information jeg fik om vigtigheden af at træne selv 27. Føler du, at du fik nok træning af fysioterapeuter og plejepersonalet under indlæggelsen? (sæt kun ét kryds) Jeg føler, jeg fik for lidt træning Jeg føler, jeg fik tilpas med træning gå til spørgsmål 29 Jeg føler, jeg fik for meget træning gå til spørgsmål Såfremt du føler, at du fik for lidt træning under indlæggelsen, kan du så angive mulige forklaringer på dette? (sæt gerne flere kryds) Jeg kunne have trænet mere, hvis personalet havde haft mere tid Jeg fik for lidt støtte af personalet til træningen Jeg var alt for afkræftet/træt til at træne Jeg fik for lidt at vide om vigtigheden af at træne Det gjorde alt for ondt, når jeg skulle træne Jeg gjorde ikke selv nok for at træne Jeg var ikke nok motiveret for at træne 29. Hvor tilfreds var du samlet set med den træning, som du fik under indlæggelsen af fysioterapeuterne og plejepersonalet? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Smertebehandling under indlæggelsen 30. Var smerterne i dagene efter operationen, som du havde forventet? (sæt kun ét kryds), jeg havde færre smerter end jeg havde forventet, jeg havde flere og stærkere smerter end jeg havde forventet 31. Hvor mange smerter havde du i dagene efter operationen, når du var i hvile (f.eks. lå i sengen)? (sæt ét kryds) Ingen smerter Få smerter Nogle smerter Mange smerter 32. Føler du, at den smertestillende medicin hjalp på dine smerter, når du var i hvile? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 33. Hvor mange smerter havde du i dagene efter operationen, når du bevægede dig? (sæt ét kryds) Ingen smerter Få smerter Nogle smerter Mange smerter 6

7 34. Føler du, at den smertestillende medicin hjalp på dine smerter, når du skulle bevæge dig? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 35. Føler du, at personalet var meget opmærksom på at spørge til dine smerter? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 36. Kunne du selv tage smertestillende (selvadministration) eller skulle du bede personalet om smertestillende, når du havde ondt? (sæt kun ét kryds) Jeg kunne selv tage smertestillende medicin, når jeg havde ondt Jeg skulle bede personalet, om smertestillende medicin, når jeg havde ondt 37. Hvor tilfreds var du samlet set med den smertebehandling du fik, mens du var indlagt? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Informationer fra de forskellige personale grupper 38. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, som de forskellige personalegrupper (læger, plejepersonalet, fysioterapeuter) gav dig? (sæt kun ét kryds) Der var god overensstemmelse - de forskellige personalegrupper gav typisk samme information Der var eksempler på, at de gav forskellige informationer om samme emne Der var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra de forskellige personalegrupper 39. Hvordan oplevede du personalets information under din indlæggelse? (sæt kun ét kryds) Personalet virkede som om, de havde for travlt til at give ordentlig information Personalet var meget villig til at give information - men man skulle selv spørge først Personalet var meget opsøgende i forhold til at give information 40. Hvor tilfreds var du samlet set med den information, som du fik under din indlæggelse? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Spørgsmål vedrørende forløbet i forbindelse med udskrivelsen 41. Fik du information om, hvor du skulle henvende dig, såfremt der opstod problemer/spørgsmål i forhold til din operation, når du kom hjem? (sæt kun ét kryds) Hvis ja, hvor skulle du henvende dig? (sæt gerne flere kryds) Hos egen læge Kontakte afdelingen Kontakte ambulatoriet Kontakte skadestuen Andet 7

8 42. Fik du udleveret hjælpemidler til brug i hjemmet (f.eks. toiletforhøjer, skråpude, sengeklodser)? (sæt kun ét kryds) (gå til spørgsmål 43) 42a. Hvornår fik du udleveret hjælpemidler til brug i hjemmet (f.eks. toiletforhøjer, skråpude, sengeklodser)? (sæt kun ét kryds) Før indlæggelsen Under indlæggelsen / ved udskrivelsen Kan ikke huske Hvornår ville du helst have hjælpemidlerne udleveret? Før indlæggelsen Under indlæggelsen / ved udskrivelsen Ved ikke 43. I hvor høj grad er du i nedenstående udsagn om din udskrivelse? (sæt ét kryds på linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Jeg var klar til at blive udskrevet Jeg var passende smertedækket ved min udskrivelse Jeg var selvhjulpen i forhold til personlig pleje, påklædning og gang med hjælpemiddel Min udskrivelse var veltilrettelagt Jeg fik i god tid at vide, hvornår jeg skulle udskrives Jeg følte mig velinformeret om, hvordan jeg skulle forholde mig efter udskrivelsen Jeg følte mig velinformeret om, hvordan jeg skulle træne hjemme 44. Var du tilfreds med den dag du blev udskrevet på?, jeg ville gerne have været indlagt længere tid, jeg ville gerne have været indlagt kortere tid Ved ikke 45. Hvor velinformeret følte du dig om, hvordan du skulle forholde dig efter udskrivelsen (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 46. Hvor tilfreds var du samlet set med dit udskrivningsforløb? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 8

9 Spørgsmål vedrørende tiden efter din udskrivelse Genoptræning efter udskrivelsen 47. Har du gået til genoptræning efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds), jeg fik det ikke tilbudt (gå til spørgsmål 48), jeg ønskede ikke at tage imod tilbudet (gå til spørgsmål 48) 47a. Hvor har du gået til genoptræning efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds) På sygehuset, hvor jeg blev opereret På et andet sygehus end der hvor jeg blev opereret I kommunalt regi Hos en privat praktiserende fysioterapeut 47b. Hvor lang tid efter udskrivelsen begyndte du at gå til genoptræning? (sæt kun ét kryds) Inden for to uger efter udskrivelsen To til fire uger efter udskrivelsen Mellem fire og seks uger efter udskrivelsen Seks uger eller mere efter udskrivelsen Kontrol på sygehus og kontakt til praktiserende læge 48. Har du været til ambulant kontrol på sygehuset inden for de første 3-4 måneder efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds) én gang mere end én gang (gå til sp. 49) Jeg er udskrevet inden for de sidste 3-4 måneder (gå til sp. 49) 48a. Hvis ja, var det et planlagt(e) besøg eller har du selv henvendt dig? Planlagt besøg Selv henvendt mig 49. Har du været i kontakt med din egen praktiserende læge vedrørende din operation efter du blev udskrevet? ( gå til sp. 50) 49a. Hvor mange gange har du haft kontakt til din egen læge vedrørende operationen efter du blev udskrevet? Antal gange: 49b. I hvilken forbindelse har du haft kontakt til egen læge? (sæt gerne flere kryds) Fjernelse af sting efter operationen Pga. smerter Sår problemer Henvisning til en fysioterapeut Andet Kontakt til den kommunale hjemmepleje 50. Havde du kontakt til den kommunale hjemmepleje inden du blev opereret? Hvis ja, hvor ofte havde du hjælp via hjemmeplejen i tiden lige inden din indlæggelse? Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen 9

10 51. Har du været i kontakt med den kommunale hjemmepleje efter du blev udskrevet? Hvis ja, hvor ofte har du haft hjælp via hjemmeplejen i henholdsvis den første og anden uge efter du blev udskrevet? Den første uge (sæt kun ét kryds) Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen Har ikke haft hjælp den første uge Den anden uge (sæt kun ét kryds) Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen Har ikke haft hjælp den første uge Samlet tilfredshed med tiden efter udskrivelsen 52. Hvor tilfreds var du samlet set med dit forløb i den første måned efter udskrivelsen fra sygehuset? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Spørgsmål vedrørende resultatet af operationen og samlet tilfredshed med afdelingen 53. Hvordan vurderer du (sæt ét kryds på hver linie) Meget bedre Bedre Som forventet eller som stillet i udsigt Dårligere dine smerter på nuværende tidspunkt sammenlignet med dine forventninger? din gangfunktion på nuværende tidspunkt sammenlignet med dine forventninger? resultatet af din operation på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad sygehusets læger stillede i udsigt? Meget dårligere alt i alt resultatet af din operation på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad du forventede? 54. Hvordan passer nedenstående udsagn vedr. din operation med din opfattelse? (sæt ét kryds på hver linie) Passer godt Passer nogenlunde Passer ikke særlig godt Passer slet ikke Operationen har betydet, at jeg har det bedre nu, end før jeg blev opereret Hvis jeg skulle gøre det hele om igen, ville jeg vælge den samme operation Hvis jeg skulle gøre det hele om igen, ville jeg vælge den samme afdeling 10

11 55. I hvor høj grad levede opholdet på sygehuset op til dine forventninger angående: (sæt ét kryds på hver linie) Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Indlæggelsen alt i alt? Lægernes imødekommenhed? Lægernes faglige dygtighed? Plejepersonalets imødekommenhed? Plejepersonalets faglige dygtighed? Den mundtlige information? Den skriftlige information? 56. Hvor tilfreds var du samlet set med hele dit forløb? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 57. Synes du, at der var noget omkring din indlæggelse, der skulle være anderledes? (hvis ja, uddyb nedenfor) Hvis du har kommentarer til din indlæggelse eller til spørgeskemaet, kan du skrive dem her: 11

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Velkommen til Kysthospitalet: Med denne pjece ønsker vi dig velkommen til Kysthospitalet. Vi vil samtidig give dig nogle grundlæggende informationer om at

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese)

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese) (Cervikal dese) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende nogle generelle oplysninger om din

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

STABILISERENDE RYGOPERATION

STABILISERENDE RYGOPERATION STABILISERENDE RYGOPERATION Du er blevet tilbudt en operation i din ryg og har i den forbindelse sikkert en del spørgsmål, som vi vil prøve at besvare i denne folder. I de første 3 måneder er der en række

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Hofteprotese. Patientinformation

Hofteprotese. Patientinformation Hofteprotese Patientinformation PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem inden din

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

PAO. operation for hoftedysplasi. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Nørrebrogade 44 8000 Århus C www.sundhed.dk. Ortopædkirurgisk Afdeling E

PAO. operation for hoftedysplasi. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Nørrebrogade 44 8000 Århus C www.sundhed.dk. Ortopædkirurgisk Afdeling E PAO operation for hoftedysplasi Nørrebrogade 44 8000 Århus C www.sundhed.dk Århus Universitetshospital Århus Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling E VELKOMMEN Velkommen til Ortopædkirurgisk Afdeling på Århus

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Lårbensbrud. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg

Lårbensbrud. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Lårbensbrud Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ortopædkirurgisk Afdeling K1... 3 Personalet på afdelingen... 3 Læger... 3 Fysioterapeuter... 3 Telefon... 3

Læs mere

Hofteprotese. Patientinformation

Hofteprotese. Patientinformation Hofteprotese Patientinformation Patienten i centrum Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem inden din hofteoperation.

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 1. Henvisningskriterier 2. Mål med rehabiliteringen 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere