Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ"

Transkript

1 Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Når du har udfyldt spørgeskemaet, skal du returnere det i vedlagte returkuvert. Portoen er betalt. Brevet sendes til UNI-C (et analyseinstitut), som opgør alle data. Du må meget gerne returnere spørgeskemaet i udfyldt stand inden for en uge.

2 Baggrundsoplysninger Køn Kvinde Mand Alder år Hvilken operation fik du (sidste operation)? Indsættelse af ét nyt knæled Indsættelse af ét nyt hofteled Indsættelse af knæled på begge knæ Indsættelse af hofteled på begge hofter Hvornår blev du opereret (sidste operation)? dag mdr. år Hvor mange dage var du indlagt efter operationen (operationsdag og udskrivningsdag skal tælles med)? dage Kan ikke huske På hvilket sygehus blev du opereret? Randers Sygehus Hvidovre Hospital Odense Universitetshospital Ortopædkirurgi i Nordjylland (Farsø) Slagelse Sygehus KAS Gentofte Privathospitalet Hamlet Sygehus Viborg Har du nogle af følgende sygdomme? Diabetes (sukkersyge) Hjerte-kar-sygdomme (sæt kryds i de sygdomme du har) Lungesygdomme Ledegigt Spørgsmål vedrørende information før operationen 1. Fik du information om, hvor lang tid du skulle forvente at være indlagt efter din operation? (gå til sp. 2) (gå til sp. 2) 1.a Hvor lang tid fik du at vide, at du skulle forvente at være indlagt efter din operation? (sæt kun ét kryds) Mindre end én uge Ca. én uge Mere end én uge 1.b Hvis du fik at vide - hvor mange dage du skulle forvente at være indlagt - bedes du angive dette: Jeg skulle forvente at være indlagt ca.: dage 2. Fik du før operationen information (skriftlig eller mundtlig) besked om følgende? (sæt ét kryds på hver linie) Ja Nej Ved ikke/kan ikke huske De smerter du kunne forvente i dagene efter operationen? Hvad man fra sygehusets side forventede af din indsats i forbindelse med genoptræningsforløbet under din indlæggelse? Hvordan dit indlæggelsesforløb på sygehuset ville foregå? Hvordan dit genoptræningsforløb under indlæggelsen ville foregå? Hvordan dit genoptræningsforløb efter udskrivelsen ville foregå? Hvornår du kunne genoptage dagligdags gøremål? 2

3 3. Fik du at vide, at du - i en periode inden du skulle indlægges - skulle lave øvelser for at træne dine muskler? (sæt kun ét kryds), jeg fik instruktion i hvilke øvelser jeg skulle lave, men jeg fik kun besked på, at det var en fordel at træne musklerne omkring leddet, men jeg forstod ikke, hvordan jeg skulle lave øvelserne Andet (angiv evt.): 4. Fik du udleveret skriftligt informationsmateriale før din indlæggelse? Ved ikke/kan ikke huske 5. I hvilken grad er du i nedenstående udsagn om den skriftlige information? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Den indeholdt alle nødvendige informationer Den er skrevet i et sprog, man kan forstå Jeg fik den udleveret på et passende tidspunkt Jeg har læst den grundigt Den skriftlige information indeholdt kun informationer jeg også havde fået mundtlig Der var god overensstemmelse mellem de skriftlige informationer, og det der skete i virkeligheden 6. I hvilken grad er du i nedenstående udsagn om den mundtlige information du fik før din operation? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Talte ikke med én fra faggruppen Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af lægen Lægen tog sig god tid til at informere mig Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af plejepersonalet Plejepersonalet tog sig god tid til at informere mig Jeg havde let ved at forstå de informationer jeg fik af fysioterapeuterne Fysioterapeuterne tog sig god tid til at informere mig 7. Hvor tilfreds var du samlet set med informationen du fik inden din operation? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 3

4 Spørgsmål vedrørende indlæggelsen 8. Hvornår blev du indlagt i forhold til din operation? (sæt kun ét kryds) Samme dag jeg skulle opereres Dagen før jeg skulle opereres To eller flere dage før jeg skulle opereres Andet 9. Hvornår ville du gerne have været indlagt, hvis du selv kunne bestemme?(sæt kun ét kryds) Samme dag jeg skulle opereres Dagen før jeg skulle opereres To eller flere dage før jeg skulle opereres Andet/ved ikke Kontakt til lægerne under indlæggelsen 10. Blev du opereret af lægen, som indstillede dig til operation? (sæt kun ét kryds) 11. Havde det nogen betydning for dig, at det var samme læge? (sæt kun ét kryds), stor betydning, nogen betydning Ved ikke 12. Havde én bestemt læge kontakt til dig under hele indlæggelsen? 13. Hvordan oplevede du antallet af læger, du havde kontakt med i indlæggelsesforløbet? (sæt kun et kryds) Det var efter min mening for mange forskellige læger Det var efter min mening et passende antal læger Det var efter min mening for få læger - jeg ville gerne have haft mulighed for at drøfte min situation med flere forskellige læger 14. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, de forskellige læger gav dig? (sæt kun et kryds) Der var god overensstemmelse - forskellige læger gav typisk samme information Der var eksempler på, at forskellige læger gav forskellige informationer om samme emne Det var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra forskellige læger Jeg talte stort set kun med én læge 15. Hvor tilfreds var du samlet set med kontakten til lægerne? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Kontakt til plejepersonalet under indlæggelsen 16. Havde én bestemt fra plejepersonalet kontakten til dig under indlæggelsen? (sæt kun et kryds), der var én bestemt, der kom hver eller næsten hver dag, der var én bestemt - men jeg så ikke vedkommende så tit, der var flere forskellige 4

5 17. Hvordan oplevede du antallet af personer fra plejepersonalet, som du havde kontakt med under indlæggelsen? (sæt kun et kryds) Det var efter min mening for mange forskellige personer Det var efter min mening et passende antal personer Det var efter min mening for få - jeg ville gerne have haft mulighed for at drøfte min situation med flere 18. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, de forskellige personer fra plejepersonalet gav til dig under indlæggelse? (sæt kun et kryds) Der var god overensstemmelse - plejepersonalet gav typisk samme information Der var eksempler på, at plejepersonalet gav forskellige informationer om samme emne Der var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra plejepersonalet 19. Hvor tilfreds var du samlet set med kontakten til plejepersonalet? (Angiv ét tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Træning under indlæggelsen 20. Fik du inden operationen at vide, hvornår du første gang skulle op at stå efter operationen? (sæt kun ét kryds), jeg skulle op samme dag, jeg skulle op dagen efter, to dage eller senere efter at jeg blev opereret, men jeg kan ikke huske, hvor lang tid der skulle gå efter operationen 21. Hvornår var du første gang oppe at stå eller gå, efter at du blev opereret? (sæt kun ét kryds) Samme dag som jeg blev opereret Dagen efter at jeg blev opereret To dage efter at jeg blev opereret Tre dage eller senere efter at jeg blev opereret 22. Hvornår startede genoptræning/øvelser med fysioterapeut under din indlæggelse? (sæt kun et kryds) Samme dag som operationen Dagen efter operationen To dage efter operationen Tre dage eller senere efter at jeg blev opereret Der var ingen genoptræning med en fysioterapeut under min indlæggelse 23. Hvor ofte fik du genoptræning/øvelser med en fysioterapeut under din indlæggelse? (sæt gerne flere kryds) Jeg fik dagligt træning Jeg fik træning de fleste dage Jeg fik træning ca. halvdelen af dagene Jeg fik træning de færreste af dagene Der var ingen genoptræning med en fysioterapeut 24. Var plejepersonalet aktive med at få dig til at træne? (sæt gerne flere kryds), det var overladt til mig selv, de havde alt for travlt, de mindede mig om det en gang imellem, de opfordrede mig jævnligt til at træne 25. Fik du information om, at din egen indsats med træning hver dag var vigtigt for resultatet af din operation? (sæt kun ét kryds) 5

6 26. I hvor høj grad mener du, at nedenstående var med til at motivere dig til at træne under din indlæggelse? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Plejepersonalet Fysioterapeuterne Lægerne Mine medpatienter Den information jeg fik om vigtigheden af at træne selv 27. Føler du, at du fik nok træning af fysioterapeuter og plejepersonalet under indlæggelsen? (sæt kun ét kryds) Jeg føler, jeg fik for lidt træning Jeg føler, jeg fik tilpas med træning gå til spørgsmål 29 Jeg føler, jeg fik for meget træning gå til spørgsmål Såfremt du føler, at du fik for lidt træning under indlæggelsen, kan du så angive mulige forklaringer på dette? (sæt gerne flere kryds) Jeg kunne have trænet mere, hvis personalet havde haft mere tid Jeg fik for lidt støtte af personalet til træningen Jeg var alt for afkræftet/træt til at træne Jeg fik for lidt at vide om vigtigheden af at træne Det gjorde alt for ondt, når jeg skulle træne Jeg gjorde ikke selv nok for at træne Jeg var ikke nok motiveret for at træne 29. Hvor tilfreds var du samlet set med den træning, som du fik under indlæggelsen af fysioterapeuterne og plejepersonalet? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Smertebehandling under indlæggelsen 30. Var smerterne i dagene efter operationen, som du havde forventet? (sæt kun ét kryds), jeg havde færre smerter end jeg havde forventet, jeg havde flere og stærkere smerter end jeg havde forventet 31. Hvor mange smerter havde du i dagene efter operationen, når du var i hvile (f.eks. lå i sengen)? (sæt ét kryds) Ingen smerter Få smerter Nogle smerter Mange smerter 32. Føler du, at den smertestillende medicin hjalp på dine smerter, når du var i hvile? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 33. Hvor mange smerter havde du i dagene efter operationen, når du bevægede dig? (sæt ét kryds) Ingen smerter Få smerter Nogle smerter Mange smerter 6

7 34. Føler du, at den smertestillende medicin hjalp på dine smerter, når du skulle bevæge dig? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 35. Føler du, at personalet var meget opmærksom på at spørge til dine smerter? (sæt kun ét kryds), i høj grad, i nogen grad 36. Kunne du selv tage smertestillende (selvadministration) eller skulle du bede personalet om smertestillende, når du havde ondt? (sæt kun ét kryds) Jeg kunne selv tage smertestillende medicin, når jeg havde ondt Jeg skulle bede personalet, om smertestillende medicin, når jeg havde ondt 37. Hvor tilfreds var du samlet set med den smertebehandling du fik, mens du var indlagt? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Informationer fra de forskellige personale grupper 38. Hvordan oplevede du overensstemmelsen mellem de informationer, som de forskellige personalegrupper (læger, plejepersonalet, fysioterapeuter) gav dig? (sæt kun ét kryds) Der var god overensstemmelse - de forskellige personalegrupper gav typisk samme information Der var eksempler på, at de gav forskellige informationer om samme emne Der var dårlig overensstemmelse mellem informationerne fra de forskellige personalegrupper 39. Hvordan oplevede du personalets information under din indlæggelse? (sæt kun ét kryds) Personalet virkede som om, de havde for travlt til at give ordentlig information Personalet var meget villig til at give information - men man skulle selv spørge først Personalet var meget opsøgende i forhold til at give information 40. Hvor tilfreds var du samlet set med den information, som du fik under din indlæggelse? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Spørgsmål vedrørende forløbet i forbindelse med udskrivelsen 41. Fik du information om, hvor du skulle henvende dig, såfremt der opstod problemer/spørgsmål i forhold til din operation, når du kom hjem? (sæt kun ét kryds) Hvis ja, hvor skulle du henvende dig? (sæt gerne flere kryds) Hos egen læge Kontakte afdelingen Kontakte ambulatoriet Kontakte skadestuen Andet 7

8 42. Fik du udleveret hjælpemidler til brug i hjemmet (f.eks. toiletforhøjer, skråpude, sengeklodser)? (sæt kun ét kryds) (gå til spørgsmål 43) 42a. Hvornår fik du udleveret hjælpemidler til brug i hjemmet (f.eks. toiletforhøjer, skråpude, sengeklodser)? (sæt kun ét kryds) Før indlæggelsen Under indlæggelsen / ved udskrivelsen Kan ikke huske Hvornår ville du helst have hjælpemidlerne udleveret? Før indlæggelsen Under indlæggelsen / ved udskrivelsen Ved ikke 43. I hvor høj grad er du i nedenstående udsagn om din udskrivelse? (sæt ét kryds på linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Jeg var klar til at blive udskrevet Jeg var passende smertedækket ved min udskrivelse Jeg var selvhjulpen i forhold til personlig pleje, påklædning og gang med hjælpemiddel Min udskrivelse var veltilrettelagt Jeg fik i god tid at vide, hvornår jeg skulle udskrives Jeg følte mig velinformeret om, hvordan jeg skulle forholde mig efter udskrivelsen Jeg følte mig velinformeret om, hvordan jeg skulle træne hjemme 44. Var du tilfreds med den dag du blev udskrevet på?, jeg ville gerne have været indlagt længere tid, jeg ville gerne have været indlagt kortere tid Ved ikke 45. Hvor velinformeret følte du dig om, hvordan du skulle forholde dig efter udskrivelsen (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 46. Hvor tilfreds var du samlet set med dit udskrivningsforløb? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 8

9 Spørgsmål vedrørende tiden efter din udskrivelse Genoptræning efter udskrivelsen 47. Har du gået til genoptræning efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds), jeg fik det ikke tilbudt (gå til spørgsmål 48), jeg ønskede ikke at tage imod tilbudet (gå til spørgsmål 48) 47a. Hvor har du gået til genoptræning efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds) På sygehuset, hvor jeg blev opereret På et andet sygehus end der hvor jeg blev opereret I kommunalt regi Hos en privat praktiserende fysioterapeut 47b. Hvor lang tid efter udskrivelsen begyndte du at gå til genoptræning? (sæt kun ét kryds) Inden for to uger efter udskrivelsen To til fire uger efter udskrivelsen Mellem fire og seks uger efter udskrivelsen Seks uger eller mere efter udskrivelsen Kontrol på sygehus og kontakt til praktiserende læge 48. Har du været til ambulant kontrol på sygehuset inden for de første 3-4 måneder efter din udskrivelse? (sæt kun ét kryds) én gang mere end én gang (gå til sp. 49) Jeg er udskrevet inden for de sidste 3-4 måneder (gå til sp. 49) 48a. Hvis ja, var det et planlagt(e) besøg eller har du selv henvendt dig? Planlagt besøg Selv henvendt mig 49. Har du været i kontakt med din egen praktiserende læge vedrørende din operation efter du blev udskrevet? ( gå til sp. 50) 49a. Hvor mange gange har du haft kontakt til din egen læge vedrørende operationen efter du blev udskrevet? Antal gange: 49b. I hvilken forbindelse har du haft kontakt til egen læge? (sæt gerne flere kryds) Fjernelse af sting efter operationen Pga. smerter Sår problemer Henvisning til en fysioterapeut Andet Kontakt til den kommunale hjemmepleje 50. Havde du kontakt til den kommunale hjemmepleje inden du blev opereret? Hvis ja, hvor ofte havde du hjælp via hjemmeplejen i tiden lige inden din indlæggelse? Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen 9

10 51. Har du været i kontakt med den kommunale hjemmepleje efter du blev udskrevet? Hvis ja, hvor ofte har du haft hjælp via hjemmeplejen i henholdsvis den første og anden uge efter du blev udskrevet? Den første uge (sæt kun ét kryds) Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen Har ikke haft hjælp den første uge Den anden uge (sæt kun ét kryds) Flere gange dagligt Én gang dagligt Flere gange om ugen Én gang om ugen Har ikke haft hjælp den første uge Samlet tilfredshed med tiden efter udskrivelsen 52. Hvor tilfreds var du samlet set med dit forløb i den første måned efter udskrivelsen fra sygehuset? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) Spørgsmål vedrørende resultatet af operationen og samlet tilfredshed med afdelingen 53. Hvordan vurderer du (sæt ét kryds på hver linie) Meget bedre Bedre Som forventet eller som stillet i udsigt Dårligere dine smerter på nuværende tidspunkt sammenlignet med dine forventninger? din gangfunktion på nuværende tidspunkt sammenlignet med dine forventninger? resultatet af din operation på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad sygehusets læger stillede i udsigt? Meget dårligere alt i alt resultatet af din operation på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad du forventede? 54. Hvordan passer nedenstående udsagn vedr. din operation med din opfattelse? (sæt ét kryds på hver linie) Passer godt Passer nogenlunde Passer ikke særlig godt Passer slet ikke Operationen har betydet, at jeg har det bedre nu, end før jeg blev opereret Hvis jeg skulle gøre det hele om igen, ville jeg vælge den samme operation Hvis jeg skulle gøre det hele om igen, ville jeg vælge den samme afdeling 10

11 55. I hvor høj grad levede opholdet på sygehuset op til dine forventninger angående: (sæt ét kryds på hver linie) Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Indlæggelsen alt i alt? Lægernes imødekommenhed? Lægernes faglige dygtighed? Plejepersonalets imødekommenhed? Plejepersonalets faglige dygtighed? Den mundtlige information? Den skriftlige information? 56. Hvor tilfreds var du samlet set med hele dit forløb? (Angiv et tal mellem 0-10, hvor 0 er det dårligste og 10 er det bedste) 57. Synes du, at der var noget omkring din indlæggelse, der skulle være anderledes? (hvis ja, uddyb nedenfor) Hvis du har kommentarer til din indlæggelse eller til spørgeskemaet, kan du skrive dem her: 11

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Velkommen til Kysthospitalet: Med denne pjece ønsker vi dig velkommen til Kysthospitalet. Vi vil samtidig give dig nogle grundlæggende informationer om at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. Bilag til MTV-rapport

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. Bilag til MTV-rapport Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport Skulptur af den spanske kunstner Joan Antigas Planas, placeret ved indgangen til Ortopædkirurgisk afd. Projekt Ortogeriatrisk afsnit Bilag til MTV-rapport - Et

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere