BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015"

Transkript

1 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2015 web udgave 1

2 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste Ridebane Fold Rideskoleheste Ridebane Bolig Ny fold Lille fold Snubbekorsvej 24B 2630 Tåstrup 20x40 Ridehus Telthal Kontor Udendørs stalde Stalde Græsfold Fold 2 Fold 1 Fold 3 Fold 4 20x60 Ridehus Rytterstue/ Muleposen Sti til Vestskoven 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning for Årsrapport Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Specifikationer til budget og regnskab Materielle Anlægsaktiver Grønt regnskab

4 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 Vestegnens Rideklub er beliggende på en lejet grund i Nordparken på et m 2 stort areal, hvoraf m 2 er bebygget med klubfaciliteter, stald og ridehuse. Lejemålet løber frem til år Vestegnens Rideklub er stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. Klubbens formål er at skabe gode rammer og muligheder for, at medlemmerne kan dyrke ridesporten, og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til ridesporten og oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen og udgør forretningsudvalget. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand, sekretær og formænd for de enkelte udvalg. Klubbens bestyrelse fik efter den ordinære generalforsamling den 27. februar 2014, følgende sammensætning. Bestyrelse: Formand: Karsten Bratlien Hein Genvalgt 2014 Kasserer: Britha Skov Jensen Genvalgt 2013 Sekretær/næstformand: Cecilie Jensen Valgt 2014 Næstformand/sekretær: Amanda Poulsen Valgt 2014 (for 1 år) Bestyrelsesmedlem: Helle Madsen Genvalgt 2014 Bestyrelsessuppleanter - Valgt for 1 år: 1. suppleant: Belinda Johnsen 2. suppleant: Camilla Skibsted Revisorer - Valgt for 1 år: Revisorer interne: Revisorer interne: Revisorsuppleant: Revisor ekstern: Bestyrelsen: Anne Seidenfaden Jørgen Fjelstrup Liza Hansen Bent Rindom Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 1 ekstraordinær generalforsamling, 11 bestyrelsesmøder, 4 pensionærmøder. Løbende afholdt forretningsudvalgsmøder/personalemøder Afholdt møder med Høje-Taastrup Kommune om optagelse af lån til nye ridebaner, ridning for fritidshjem, træer, overfladevand Møder og repræsenteret i følgende udvalg: Distriktsbestyrelsen, DRF s distrikt 1r Sammenslutningen af Vestegnsklubber - et møde vedr. afholdelse af VM-stævne 4

5 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 Bestyrelsen har behandlet følgende sager samt almindelige sager/spørgsmål vedr. den daglige drift: Indkaldelse og forberedelse til en ekstraordinær og ordinær generalforsamling Udarbejdet årsberetning Udarbejdet budget med prisreguleringer på opstaldningspladser og rideskoleparter Udarbejdet årsrapport og grønt regnskab Review af årsrapporten ved interne og ekstern revisorer Udarbejdet ansvars- og funktionsbeskrivelser for bestyrelsen, forretningsudvalget og udvalg Udarbejdet månedlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne Indberetning af medlemstal til DIF/DRF Indberetning af medlemstal i Høje-Taastrup Kommune, ansøgt om tilskud Ansøgt om sommeraktiviteter for børn i Høje-Taastrup Kommune Løbende revision af foldere, lister, oversigter, ordensreglementer og planer Personaleansættelser/ afskedigelser - udarbejdet jobbeskrivelser Fremsendt årsrapport og årsberetning til Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune Genforhandlet ny kontrakt om køb af Equifirst krybbefoder frem til 30. juni 2015 Genforhandlet ny kontrakt om levering af halm og wrap frem til 1. august 2015 Afholdt arbejdsweekend Opført skærm ved udendørs pavillon til rygerne Søgt og modtaget flere sponsorater både fra privatpersoner og Fonde Miljøtilsyn den 5. december Reetablering af folde til privathestene og skolehestefolde Ansøgt og modtaget ekstraordinært tilskud fra Høje-Taastrup Kommune til ny bund i det store ridehus Optaget et 5 årigt rentefrit lån til etablering af ridehusbunden i det lille ridehus og uden dørs indhegnet dressurbane Løbende opdatering af staldpladsannoncen på Hestenettet Leasingaftale for staldcatten udløb 1. juli Indbrud rytterstuen sodavandsautomaten ødelagt Ny dieseltank- påfyldningsplads Grus løbegangen privathestenes folde Renovering af bokse ude og inde for rotter - krav fra Miljø og Teknik i Høje-Taastrup Kommune Suget samlebrønde, ved hjælp af ekstraordinært tilskud fra Høje-Taastrup Kommune Reparation af taget i det lille ridehus Opsat nyt højtaleranlæg ude og inde Flere skriftlige henvendelser til Høje-Taastrup Kommune om Shelterstedet Klubmøde med Foderkonsulenten fra Equifirst krybbefoder Renovering af ventilatorer i stalden 5

6 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 Personale ansat: Personale ansat pr. 31. december 2014: Sabrina Hesselhede, ansat 2014: Berit K. Kristensen, ansat 1999: Katja Knudsen, ansat 2014: Rikke Hansen, ansat 2014: Ida Bælum, ansat 2014: Pernille Krümmel, ansat 2013 Christina Kjærgaard, ansat 2014 Caroline Minghlani,ansat 2013 Tenna Skaarup, ansat 2014 Steen (morfar), ansat 2009: Bente Nielsen, ansat 1986: Centerleder - berider 37 timer - Staldmedarbejder 37 timer - Landmand - staldmedarbejder 37 timer - Dyrepasser - staldmedarbejdervikar 11 timer - Underviser i rideskolen ons-fredag 6 timer underviser - lørdage 10 timer underviser i rideskolen 14 timer hver 2. uge weekendstald 6 timer - Underviser rideskolen man-torsdag 14 timer hver 2. uge weekendstald Altmuligmand Bogholder Arbejds- og sikkerhedsfodtøj stilles til rådighed for det faste personale Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftale og børneattest Lønnen udbetales via lønbureau Bluegarden Anmeldt 3 arbejdsskader: Spark af hest ved træk på fold, vrid af arm ved træk af hest på fold, høstrå i øje. Der har været afholdt APV er og MUS samtaler Personale tilknyttet: Bestyrelsen har indgået skriftlig samarbejdsaftale med free lance undervisere: Lis Christensson Dressur Samarbejde i øvrigt: Rideklubben har i løbet af året haft samarbejde med: Skoler om praktikanter Kriminalforsorgen med personer i Samfundstjeneste Klubmedlemmer: Klubmedlemmer pr. 31. december Juniormedlemmer: Seniormedlemmer: Passive: I alt Opgørelsesperiode er for perioden Medlemsjubilarer: 40 års jubilar: : Britha Skov Jensen 30 års jubilarer: : Frederik Guldberg - Inger Rosengren - Jeanette Strands 25 års jubilarer: : Lars Seidenfaden 20 års jubilarer: : Peter Bihlet - Gitte B. Nielsen - Jørgen Fjelstrup 10 års jubilarer: : Mia Andreasen 6

7 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 Staldpladser: Rideklubben råder pr. 31. december over 48 (2013: 48) staldpladser. I stalden: 11 ponybokse, 23 hestebokse Udendørs: 14 hestebokse 21 (2013:21) staldpladser til rideskoleheste/ponyer 27 (2013:27) staldpladser til privatheste Der har været 17 (2013:12) udskiftninger på boksene til de privat opstaldede heste Der er ingen ledige staldpladser pr. 31. december Der fodres med EquiFirst krybbefoder Der uddeles ejers wrap morgen, middag og aften VER har ormestrategi. Prøver tages 2 x årligt og undersøges for æggetælling, larver. Der er ikke konstateret blodorme i besætningen. Prøve og behandling betales af hesteejerne Foldudlukningsordning er inkl. staldlejen. Der er mulighed for 2-4 timer fold dagligt alle ugens dage Der stilles hø/wrapskur gratis til rådighed for hesteejerne Hesteejerne kan købe hø/wrap igennem rideklubben Til strøelse kan vælges mellem spåne/træpille og halmboks Der er selvudmugning for spåne/træpilleboksene, klatmugning i halmbokse Der er mulighed for leje af ekstra garderobeskab Der er gratis trailerparkering Der mulighed for en ekstraplads til stævneskabe, fodertønde og hø/wrapplads pr. hest Rideskolen: Rideklubben ejer pr. 31. december 19 heste/ponyer, 10 (11) ponyer og 9(10) heste. Ponyer: Pippi, Bubber, Bali, Røde Laban, Tarzan, Foxy Lady, Bowie, Magnus, Diamond og Charm Heste: Comet, Kalula, Molly, Filur, Felix, My Little Boy, Chippo, Oblabri og Joy Lånt ud: Dolly Aflivet: Ingen Solgt: Silas, Lukas, Sine og Bonnie Købt: Charm, Magnus, Dancing Joy og Bounty Fast tilknyttet rideskolen som dyrlæge: KVL Fast tilknyttet til årlig vaccination, rasp af tænder og helbredstjek: KVL Fast tilknyttet rideskolen som beslagsmed: Peter Bihlet Der er udarbejdet tjeklister for dyrlægebehandling og ugentligt tjek Alle rideskoleheste/ponyer har hestepas og ejercertifikat Årligt tjek af alle sadler Skoleheste/ponyer holdt sommerferie på VER i uge 30 og 31 Der er partordning på alle VER s heste/ponyer Undervisning af børn fra fritidshjemmet og enkelt ½ timehold foregår i det lille ridehus Kursus med dyrlæge om hestens ryg 7

8 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 Rideskoleundervisning er fordelt således: Dressur: 14 time hold - 4 halvtimes hold Springning: 1 hold ponygames 1 hold springning Motionshold: 1 hold, tirsdage Enetimer: Omkring helligdage og sommerferie Fritidshjem, klubber og skoler: 2 hold, mandag og tirsdage Holdundervisningen er på alle niveauer og fordelt på formiddags-, eftermiddags- og aftentimer på ugens 6 hverdage, med max. 10 ryttere på timeholdene og max. 7 ryttere på ½ timesholdene. Halvtimeshold torsdag og fredag udvidet med 15 minutter ½ timesholdundervisning (miniput): Holdene består af børn mellem 6-12 år, nybegyndere og forældre, øvrige hold efter rutine. Partordning indebærer, at rytteren har den samme hest/pony at ride på i alle lektioner. Rytterne lærere at passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens udstyr. Der er parter med 3 eller 4 dage. Ridetimerne er fordelt med dressur/spring på timeholdene i ugens løb. Alle parter har hesten/ ponyen hver søndag mellem kl Der har været evaluering af partordningen med tilfredsstillende resultat Der afholdes løbende partmøder Parterne har mulighed for at deltage i stævner med særlige partklasser og øvrige aktiviteter som rideklubben afholder Der er udarbejdet retningslinjer på parterne Der er foretaget prisregulering på parter Målsætning: Der er målsætning for ridetime Der er målsætning for rideskoleunderviserne Der er målsætning rideskoleundervisningen Rideskolen har haft følgende arrangementer: Uge 27, 28 og 29, Aktiv sommerferieridning for børn i Høje -Taastrup Kommune Uge 32 Miniridelejr, 11 deltog og ridning for parter Enetimer i forbindelse med sommerferie, påsken Fastelavnsshow og Juleshow 2 rideskolestævner 1 ryttermærke 2 søndage med forældreridning Fødselsdagsfester Rideskoleheste/ponyer: 2014: 6409 timer 2013: 8143 timer (2012: 9234 timer) De forskellige rideskoleheste/ponyer har gået følgende antal timer i år 2014: Bowie Røde Laban Bubber Foxy Lady Felix Molly My Little Boy Oblabri Tarzan Kalula I denne opgørelse er kun medtaget de heste/ponyer som været hos os i hele 2014 VER s rideskoleheste/ponyer er med i et projekt hos KVL. Filur Comet Pippi Bali Chippo Den nye skolereform har betydet at flere eftermiddagshold er nedlagt. Det har været nødvendigt at reduceret med 1 pony og 1 hest, og indtjeningen på rideskolen er faldet drastisk 8

9 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 VER s udvalg nedsat efter ordinær generalforsamling den 27. februar 2014: Stævne- og Sportsudvalget: Udvalgsformand: Udvalgsmedlemmer: Stævneresultater: Cecilie Jensen Stævne- og Sportsudvalget. Elizabeth Thomasen, Karsten Bratlien Hein, Camilla Mailand, Amanda Poulsen, Helle Madsen, Alette Frænell, Freya Madsen, Sarah Hjørnegaard, Julie Jørgensen, Anna Henriksen og Matilde Hillebrandt Michelle Egelborg Der har været afholdt 10 stævner: 2 C-stævner dressur heste 1 C-Distancestævne med DRF 1 mesterskab 5 D-stævner dressur/spring hest/pony 2 rideskolestævne VER s klubmestre 2014: Dressur: Hest Svær: Hest Let: Pony: Rideskoleheste: Spring Hest: Pony: Rideskolen: Klubchampionatsvindere: Dressur hest: Dressur pony: Dressur rideskolehest: Spring hest Spring pony: Spring Rideskolen: Distance: Hellene E. Sloth - Romani Cecilie Jensen - Horsebjergs Massimous Amalie Licht Nielsen-Magic Latoya Amanda Poulsen - Oblabri Pernille Krümmel - Annabell Mira Jørgensen - Lucy Lou Melina Bets - Bounty Helene Sloth - Piece of Art Amalie Licht Nielsen - Magic Latoya Amanda Poulsen - Oblabri Tenna S. Skaarup-Coco Amalie Licht Nielsen - Magic Latoya Melina Betts - Bounty Gitte B. Nielsen - Havrebjerggaard s Rinaldo Gitte Vandt Distanceudvalgets Hestevelfærdspris for 2013 Distriktsmester Distance: VM-dressur individuelt pony: Amalie Licht Nielsen - Magic Latoya VM-dressur hold: VER holdet bestod af Britha Skov Jensen - Schamir von C Helene Sloth - Lukas Stensvang Freya Madsen - Rubin Inger Rosengren - Falco Bibi Kongslev - Amazing Firfod (3. år) VER blev den mest vindende klub ved VM-mesterskabet i dressur Vestegnspokalvindere: Dressur hest: Helene E. Sloth - Romani VER Dressur pony: Claudia L. Dibberen - Vasehøj Kaia LØSR Spring hest: Pernille Krümmel - Annabell VER Spring pony kat Sille Petersen - Låddenhøj Hefina AAGS 9

10 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 Placeringer: VER s ryttere har i alt opnået 157 (66) placeringer, som fordeler sig således: Dressur: 39 (42) Spring: 42 (31) Distance: 10 (19) Alle stævner afvikles via DRF-LIVE Året 2014 har været et rigtig godt år for VER s stævneryttere, således blev Vestegnens Rideklub den mest vindende klub i dressur ved VM i juni måned. Igen i år har både Stævne- og Sportsudvalget og Muleposen et flot overskud. Muleposen er en del af udvalgets arbejde. Her har mange ydet en helt utrolig stor og sej indsats. Ridehuset var igen i år pyntet flot op til julespringstævnet med små juletræer, julepakker, julebukke, røde guirlander og lyskæder på barrierekanten. Tak til LØSR, hvor vi har lånt bogstaver til Dressurhegnet. Til næste år kan vi glæde os over at klubben har fået sponsoreret et hvidt plastikdressurhegn 20x60 m inkl. bogstaver. VER har fået sponsoreret et højttaleranlæg både ude og inde som virkede ved det første stævne i Rideklubben råder over sadelunderlag med logo 4 - dressur og 4 spring for klubrytterhold. Til alle udvalgsmedlemmer, trofaste sponsorer og ærespræmiegivere, tak fordi I igen i år har støttet op omkring VER s stævner. Til de mange frivillige hjælpere og officials tak for jeres indsats, som har medvirket til mange flotte stævner på VER. Hjemmeside - Kommunikationsudvalget Udvalgets opgaver: Sørge for opdatering af hjemmesiden med relevante informationer, nyheder og aktivitetskalender, Udvalgsmedlem: Britha Skov Jensen Per Tiljevang - webmaster Løbende opdatering af hjemmesiden og championatetslisten Udsendelse af nyhedsbreve Indberetning af stævneresultater Omtale af Sabrinas ansættelse i Hest & Rytter - Ridehesten Omtale af Rideklubben i lokalavisen Tilmelding til rideskolehold-medlemskab-nyhedsbrev Tak til Per Tiljevang for et godt og inspirerende samarbejde og det store arbejde, det har været med at få redigeret, opsætte breve, ordensregler, funktionsbeskrivelser mv. i flotte formater. Rideskole-Junior-Altivitetsudvalget Udvalgets Formand: Amanda Poulsen Udvalgets opgaver: Planlægge og arrangere aktiviteter for rideskoleryttere, juniorer og privatryttere Arrangeret Jule- og Fastelavnsshowet Afholdt 1 ryttermærke med 7 bestod Afholdt loppemarked Afholdt dressurkursus: Korrekt dressurridning. Udvalg til at se på Lov om hold af heste: Udvalget blev nedsat for at se på de kommende års krav til hestehold. Udvalgets medlemmer: Karsten Bratlien Hein Der er lavet udkast til opgaver frem til 2016 og 2020 Der har været afholdt et møde med Høje-Taastrup Kommune omkring støtte til lovkravene. 10

11 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING FOR 2014 Afslutning: Året 2014 har budt på store udfordringer både økonomisk og arbejdsmæssigt. Langvarig sygdom og opsigelser blandt personalet har bevirket et meget stort pres på de tilbageblevende og Forretningsudvalg. Berit har været langtidssygemeldt siden 11. november 2014, bestyrelsen besluttede derfor i slutningen af året at ansætte en centerleder (berider), til aflastning af Forretningsudvalgets opgaver. Den nye skolereform og har bevirket at indtjeningen i år for rideskolen er langt under det budgetterede. Vi har valgt at redusere med 1 pony og 1 hest. Vi håber med ansættelse af et par nye rideskoleundervisere at få en fornyelse på holdene så de kan blive fyldt op. Fredag er blevet udvidet med et hold for Ponygames. Partordningen fungerer stadigvæk godt, alle heste/ponyer har part. Alle staldpladser er besat og der er venteliste. Renovering, udvidelse og omstrukturering af foldene i sommermånederne har fungeret godt. De store græsfolde har været bedre udnyttet i år. Renovering af alle bokse samt renovering af bunde i det store ridehus har bevirket et kvalitetsløft for Vestegnens Rideklub. Igen i år har samarbejdet med Høje-Taastrup omkring sommeraktiviteter været meget vellykket, ligesom de mange aktiviteter i sommerferie for parter og andre rideskoleryttere fungerede godt. Arbejdsbetingelserne for bestyrelsen og personalet har ikke altid været optimale, men det er lykkedes med optimisme og kampånd både fra personalet og bestyrelsen at få VER til at fremstå som et godt sted at komme til stævner og et godt sted at være medlem. Regnskabsmæssigt er resultatet ikke tilfredsstillende. Der er foretaget mange nødvendige forbedringer og flotte vedligeholdelsesarbejder. Renovering af ridehusbunden i det store ridehus har skabt gode rammer for stævner og den daglige ridningen på VER. Stævneudvalget har igen i år lavet mange flotte stævner, med stor tilslutning som har givet et flot overskud både i Stævne- og Sportsudvalget og Muleposen. Sportsligt har VER haft mange gode resultater. Rideklubben har i år modtaget flere sponsorater fra private og Fonde, i alt kr ,-. Mange af klubbens leverandører støtter vore stævner ligesom mange medlemmer med deres hjælp er med til at realisere mange ting i det daglige. Der er modtaget flere ekstraordinære tilskud fra Høje-Taastrup Kommune, samt et 5-årigt rentefrit lån til renovering af ridebane i det lille ridehus samt den udendørs indhegnet dressurbane. Bestyrelsen takker for den opbakning vi modtager fra de mange frivillige i forbindelse med stævner og afvikling af andre arrangementer. Høje-Taastrup Kommune for deres økonomiske støtte til klubben. Bestyrelsen ønsker i 2015 er at kunne op- og udbygge vor rideskolen med flere tilbud til vore rideskoleryttere At skabe gode opstaldningsmuligheder, så det kan tiltrække gode ryttere og heste At VER fortsat vil fremstå som en dynamisk, sportslig og socialt velfungerende rideklub At skabes gode rammer for, at medlemmerne kan dyrke ridesporten og være medansvarlige for at opretholde en god klubånd og aktivt deltage i klubbens arbejde Karsten Bratlien Hein Britha Skov Jensen Cecilie Jensen Formand Kasserer Næstformand Amanda Poulsen Sekretær Helle Madsen Bestyrelsesmedlem 11

12 VESTEGNENS RIDEKLUB NOTATER 12

13 VESTEGNENS RIDEKLUB Snubbekorsvej Tåstrup CVR-nr ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 31. december 2014 BUDGET FOR 2015 Godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015 Dirigent 13

14 VESTEGNENS RIDEKLUB LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2014 for VESTEGNENS RIDEKLUB. Vi erklærer: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. At årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At alle indbetalinger, udbetalinger, værdier og forpligtelser er bogført. At årsrapporten efter vor opfattelse er korrekt og i overensstemmelse med den stedfundne udvikling i året løb. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 11. februar 2015 Ledelsen: Karsten Bratlien Hein Formand Britha Skov Jensen Kasserer Bente Nielsen Bogholder Generalforsamlingsvalgte revisorer: Anne Seidenfaden Revisor Liza Hansen Revisorsuppleant 14

15 VESTEGNENS RIDEKLUB REVIEW AF ÅRSRAPPORT Den uafhængige revisors erklæring om review af årsrapporten Til klubbens medlemmer Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Vestegnens Rideklub for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter den for klubben normalt anvendte regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med valgte praksis. Hørsholm, den 11. februar 2015 REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM Bent Rindom Registreret revisor FSR Danske godkendte revisorer 15

16 VESTEGNENS RIDEKLUB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med klubbens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinier for ikke er-hvervsdrivende foreninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Opstilling af rapportens forskellige regnskabsposter er uændret i forhold til sidste år. Indtægterne Indtægter fra de forskellige aktiviteter og oppebåret offentligt tilskud indtægtsføres i de perioder de vedrører. Omkostningerne Omkostningerne og afskrivningerne udgiftsføres i de perioder de vedrører. Eventuel skat af årets resultat Klubben har ikke haft skattepligtige aktiviteter. Årets resultat Klubben overskudsdisponerer sit årlige resultat overført til næste år. Aktiver Klubben afskriver sine anlægsaktiver over det enkelte aktivs forventede levetid således: Bygninger og ridehus 30 år Rytterstue 18 år Udendørs hegn, bokse og ridebaner 10 år Driftsmidler 5 år Beholdningsværdi af heste ansættes til vurderet handelsværdi på balancedagen. Lagerværdien af foderstoffer ansættes til kostpris på balancedagen. Tilgodehavender optages til nominel værdi på balancedagen Passiver Gælden måles som hovedregel til amortiseret kostpris. Næste års afdrag på prioritetsgælden optages under kortfristet gæld. 16

17 VESTEGNENS RIDEKLUB RESULTATOPGØRELSE NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT INDTÆGTER: OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK TILSKUD OMKOSTNINGER: LØNOMKOSTNINGER DRIFTSOMKOSTNINGER RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK INFORMATION/HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER AFSKRIVNINGER OMKOSTNINGER I ALT: RESULTAT FØR RENTER (69.932) RENTEOMKOSTNINGER ÅRETS NETTORESULTAT

18 VESTEGNENS RIDEKLUB BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Note AKTIVER: Materielle Anlægsaktiver: 18 Bygninger og folde Driftsmidler ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger: Foder og forbrugsvarer Heste & ponyer Tilgodehavender: Tilskud m.m Likvide beholdninger: OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

19 VESTEGNENS RIDEKLUB BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Note PASSIVER EGENKAPITAL Kapital primo Overført resultat LANGFRISTET GÆLD: 20 Gæld til pengeinstitut KORTSIGTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 20 Gæld til pengeinstitut Danske Bank kassekredit maksimum Leverandøre af vare Periodeafgrænsningsposter 0 0 Til det offentlige GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Leasingforpligtelse 22 Sikkerhedsstillelse 19

20 VESTEGNENS RIDEKLUB SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 1 OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT: OPSTALDNING RIDESKOLEN RIDEHUSKORT FOLD,KLOKKER,GAMASHER UNDERVISNING OG GEBYR KLUBDRIFT: KLUBKONTINGENTER LEJE AF GARDEROBESKABE REKLAME RIDEHUS PLIGTTIMER HUSLEJE SKUR SPONSORER STÆVNEUDVALGET: STÆVNEKONTINGENTER MULEPOSEN: OMSÆTNING AUTOMATER - KOLD/VARM & SLIK OMSÆTNING TILSKUD: DRIFTSTILSKUD EKSTRAORDINÆRT TILSKUD JUNIORTILSKUD LØNOMKOSTNINGER: LØN SIKRINGSSTYRELSEN SOCIALE YDELSER ARBEJDSTØJ SKATTEFRI GODTGØRELSE LØNREFUSION LØNFORDELING DRIFTSOMKOSTNINGER: SPÅNER/TRÆPILLER STALD FODER STRÅFODER, HALM STRÅFODER, WRAP VAND TIL HESTE KATTEMAD SPILDEVANDSTANK GØDNINGSCONTAINER VEDL. RIDEHUS VEDL. STALDBYGNINGER VEDL. SPRINGBANE & UDSTYR VEDL. DRESSURBANE & UDSTYR VEDL. HEGN & FOLDE DRIFT & REP. AF DRIFTSMIDLER LEASING STALDCAT ALARMANLÆG ANNONCERING SMÅANSKAFFELSER ORMEKUR KASSEDIFFERENCE

21 VESTEGNENS RIDEKLUB SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 9 RIDESKOLEDRIFT: DYRLÆGE & MEDICIN SMED VEDL. SELETØJ ORMEKUR VASK AF UNDERLAG KLUBDRFIT: PORTO KONTINGENT DRF-DISTRIKT FORTÆRING BESTYRELSEN FORTÆRING UDVALG KURSER KLUBTRØJER 693 HØJTALERANLÆG RENOVERING SKUR RYTTERMÆRKER AKTIVITETER JUNIORER GENERALFORSAMLING/JUBILÆUM STÆVNEUDVALGET: OMKOSTNING MULEPOSEN: VAREKØB AUTOMATER: VAREFORBRUG REPARATION INFORMATION - HJEMMESIDE HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER: ELFORBRUG GRUND - JORDLEJE HÅNDKLÆDER & RENGØRINGSARTIKL DRIKKEVAND - EJENDOMSKAT RENOVATION FALCKABONNEMENT REPARATION AF KONTOR OG KANTINE KONTORARTIKLER FORSIKRINGER PERSONALEOMKOSTENINGER GAVER & BLOMSTER GEBYR DANSKE BANK BOGFØRING- & REGNSKABSASSISTAN GEBYR DATALØN TELEFON KONTINGENTER & HESTEBLADE

22 VESTEGNENS RIDEKLUB SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 16 AFSKRIVNINGER: HESTE RIDEHUSTAG RIDEHUS TAG UDENDØRS RIDEBANER FOLD BOKSE RIDEHUSBUND 2008/ SF-STEN DRIFTMIDLER & MASKINER TRAKTOR AFSKRIVNINGER I ALT RENTER: INDTÆGTER: BANKRENTER 60 0 RYKKERRENTER OMKOSTNINGER: 0 0 DANSKE BANK, ANLÆGSLÅN DANSKE BANK, ANLÆGSLÅN DANSKE BANK RYKKERGEBYR RENTER I ALT

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. april 2014 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FORRETNINGSUDVALGET ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab 10. april 2014

Årsregnskab 10. april 2014 2 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning... 4 2. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar...

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012 1. Valg af dirigent Efter sidste års succes blev Anne Mette Binder atter valgt som dirigent. Anne Mette bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912 Maniitsoq Tlf. 81 33

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere