DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG"

Transkript

1 ARBEJDER HISTORIE FESTIVAL Sexreform-læge stiller op til folketingsvalget til efteråret Ved det kommende folketingsvalg kan vælgerne stemme på den kendte læge Jonathan Leunbach fra SEXPOL-gruppen. Han står på kommunisternes liste. Valgprogram: Sundt sexliv, ordentlige boliger og socialisme. SIDE 3 (Foto: Privateje) SELSKABET TIL FORSKNING I ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 FAGBEVÆGELSEN DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG Fagbevægelsen og Socialdemokratiet må for sjette gang aflyse maj-optoget. Det sker af frygt for, at de sammenstød mellem politi og ungsocialister, der siden krisens start i har præget byens gader, kommer ud af kontrol. LÆS SIDE 4 AU PAIR PIGE FRA KORSØR SER TILBAGE TROTSKISTER BAG STREJKE- PROTEST SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 (Foto: ABA) S-MINISTER LIS GROES TIL KAMP MOD TV-REKLAMER

2 2 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 Nyt om gamle nyheder Hvad er dagens avis værd i morgen? Ikke meget, ud over at være god at pakke fisk ind i, som det hedder i folkemunde. Det med fiskene er rigtigt, men er det nu også hele sandheden? Naturligvis ikke. For som nyhederne i denne festivalavis viser, kan gamle historier godt være nye nyheder, selv om de har nogle år på bagen hvis det er første gang, man hører dem! Med Arbejderhistoriefestival 2015 er det anden gang, at Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie i samarbejde med Arbejdermuseet slår dørene op til en hel dag med foredrag og debat om den righoldige historie, som arbejderbevægelsen i bred forstand indeholder. Ser man på oversigten på avisens bagside, så kan mange sikkert finde historier, som de ikke har hørt fortalt tidligere. Og det er netop det, der er hele formålet med festivalen at oplyse om de faglige, sociale, politiske og kulturelle sider af bevægelsen. Det udvalg af nyhedshistorier, der blændes op for, er blot et lille udsnit af de mange, der har ligget ufortalt og uformidlet hen. Vi håber, at festivalen på denne måde kan bidrage til, at der ikke inden for vores felt skrives flere kapitler ind i historiens glemmebog. Velkommen! LÆSERNES MENING PENSIONSALDEREN NED Når man går og er arbejdsløs, har man tid til at filosofere over forskelligt. Nu f.eks., med at man skal være 67 år, før man kan få pension. Der er jo mange, der i års alderen bliver»skubbet«til side for de yngre. Vi, der er født på landet, kom ud at tjene, da vi var år, og vi er jo fyldt med gigt og andet»skidt«. Nej, lad os få pensionsalderen sat ned til 60 år, for vi går jo ofte i omkring 7-9 måneder arbejdsløse, og lad så de unge fra års alderen komme i sving. En af de halvgamle [Arbejdsmændenes og Special arbejdernes Fagblad, nr. 7, 1. april 1964] JEG LAVER GERNE KAFFE Med fare for at alle rødstrømper farer i blækhuset, vil jeg nu alligevel gerne sige, at mig går der altså ingen skår af, selv om jeg laver kaffe til otte mennesker på kontoret hver dag. I Kalejdoskopet, marts 77, kunne vi igen læse om en sekretær, som mente, at det var at bebyrde hende med en husmors arbejde, når man pålagde hende at lave kaffe. Jamen, er det ikke kønsdiskriminering at påstå, at kaffebrygning kun er husmoderens arbejde? Det er sådan i dag, at hele familien hjælpes ad med arbejdet i hjemmet også kaffebrygning så lad os stoppe op, mens tid er, og begynde at tænke som mennesker, ikke som barrikadekvinder. Aase Ancher, Farum [HK-Bladet nr. 6, 1. april 1977] PRISTALLET OG HUSASSISTENTERNE Stadig ser man i Artikler eller hører paa Anvisningskontoret: er Lønnen ikke nedadgaaende? Selvfølgelig vil Lønnen nok gaa ned, men lad os tage et Tilbageblik over de sidste halve Snes Aar. De første dyre Krigsaar, da alle andres Løn steg og de fik Dyrtidstillæg, Stedtillæg og hvad det hed, Husassistenten var der ingen, der tænkte paa; hun maatte betale de samme dyre Priser paa alt, hvad hun skulde købe, blot for at nævne nogle Eksemplarer, da et Par ganske almindelige Støvler eller Sko kostede Kr., Strømper 7-8 Kr., et Stk. Linned Kr., ikke tale om, naar hun skulde have et Overstykke eller en Kaabe; De véd selv, at for 150 Kr. fik man ikke meget der var enkelte humane Mennesker, der naadig gav et lille Tillæg en Gang for alle, men de var faa. Først da Industrien tog de huslige Kvinder steg Lønnen, men da var vi ogsaa naaet til , altsaa 4 Aar af de værste Aar med Prisstigninger. Skulde man nu ikke mene, at det kunde være rimeligt, at man ikke lige straks tog fat med Nedskæringer af Husassistens Løn, men lod den staa fast i lige saa mange Aar, som det varede inden den steg, thi 5-10 Kr. pr. Md. Spiller ikke saa stor en Rolle for Arbejdsgiveren, som det spiller for den unge Pige, og har man ikke Raad til at lønne sin Husassistent anstændig, maa man gøre sit Arbejde selv eller lære sine Døtre det. A.K. [Husassistenten, nr. 7, 15. april 1926] KRONIK Skellet vi vil slette! AF CARL WESTERGAARD Hvor ofte har vi ikke hørt den gamle Frase om, at Danmark er et ret dejligt Land, hvor ingen behøvede at lide nød. Her har alle det så rart, frit og godt, kortsagt, her i landet lever vi alle næsten alle på den grønne gren, og ingen har grund til at klage! Den historie har vi alle hørt. Enhver af velstillede har den altid på Lager, og den er også let at ryste ud af Ærmet. Og samtidig med han besørger det, beroliger han sin dårlige Samvittighed. Vi indrømmer så gerne, at landet her er dejligt og frugtbart. Der er gode fede muldjorder og solskin i rigelige mængde. Det vil sige: Landet har alle gode betingelser for, at vi alle kunde leve et fredeligt Liv, fri for økonomiske bryderier og besværligheder. Den høst, vi årlig bjerger, er et talende bevis for at vi lever i et rigt land, hvor vi ikke behøver at flændse sulet af hinanden for at leve. De 500 millioner vor årlige høst er værd er ikke småpenge. Det er en så stor kapital, at vi alle kunne få mere end nok til det daglige behov, når det var mere lige og fornuftigt fordelt. Ja, netop! Hvis værdierne var mere fornuftigt og ligelige fordelte! Landarbejderboglig Se engang på de menneskeboliger her. Slottet, hvor den rige Drivert, Greven, bor, og huset, den faldefærdige rønne, hvor den fattige slider, Arbejderen, bor med sin familie. Har du set det og tænkt over det, vil du forstå, hvor ulige fordelt landets, kulturens og livets herligheder er. Du ser den store kløft, det gabende svælg, skellet mellem de to samfundsklasser. Vi ved godt, hvorledes der leves i de to verdner, slottet og lejehuset. På Slottet lever Driverten højt på det hans slægtninger en gang i tiden har røvet fra folket. Han lever af sine arbejderes slid. Arbejderne går derude på markerne og i staldende og bjerger store værdier sammen uden at de selv får så meget de kan leve deraf og ernære deres familie på en ordentlig måde. Medens den store Jorddrot nyder livet i fulde drag deroppe på slottet, lever hans arbejdere deres trællende tilværelse i den usle rønne, hvor det i dobbelt forstand er bælgmørkt. Der er aldrig tale om at få en smulepynt til hjemmet, det daglige brød skal først betales. Der er ikke råd til at købe en god bog, dårlig nok til et billigt blad. At komme i teater og til koncert er der aldeles ikke tale om. At tænke på at opfriske sig ved en lille ferierejse til Vesterhavet om sommeren, ville være det glade dårskab! Og hvem kunne trænge hårdere til adspredelse, oplysning og hygge end arbejderen, der dag efter dag må slide, så han bliver krumbøjet før han når de 50? Ingen absolut ingen! Alle disse fordele har den adelige Drivert, som lever højt på sine forældres rov. Han kan få råd til at nyde alt det herlige, som livet har at byde på. Her ser vi skellet: Til den ene side rigdom og lyse dage, og til den anden side fattigdom og trællende slid. Således er det. Det er ikke tomme fraser, der er sagt i agitatorisk øjemed. Det er den nøgne, kold virkelighed. Se på billederne og så på dem virkeligheden, så vil du give mig ret. Hvor meningsløs, hvor brutal er ikke sådan en samfundsordning? Hvor kulturfjendsk og livsfjendsk er det ikke? Det er dræbende for alt det, der er godt og ædelt. Men lad os ikke græmmes, fordi det er således nu. Vi kan lave det om. Disse forhold er bygget på vor dumhed. Den dag, hvor alle kan se det, og den dag, vi står samlet alle, den dag vil vi tage det tilbage, som er røvet fra os med vold og ved list. Når det er sket, vil solen også stråle til os! Carl Westergaard er redaktør af Tyendebladet, som bragte denne kronik den 12. april 1908 Arbejderne slider og bjerger værdier til huse, mens Driverten lever højt på Slottet. (Foto: ABA) Udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) til Arbejderhistoriefestival lørdag den 25. april Ansvarshavende redaktion: Mads Bruun Pedersen (DJ) Oplag: Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS FESTIVALEN HAR FÅET VELVILLIG ØKONOMISK STØTTE FRA: Dansk Metal, 3F København, 3F Kastrup og Omegn, LO, Danmarks Lærerforening, Dansk Skuespillerforbund, Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Rør- & Blikkenslagernes Fagforening København, Fødevarerforbundet NNF, BUPL, Landsforeningen for Socialpædagoger, Dansk El-forbund København, Dansk Metal Teleafdeling Øst, Dansk Magisterforening, HK Hovedstaden, Dansk El-forbund, Grafisk Almenvelgørende Fond, 3F Frederiksborg, Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920, 3F Bygge, Jord og Miljø Mange tak!

3 LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 3 SEXREFORM-LÆGE OPSTILLER FOR KOMMU N I S T E RN E Den kendte abortlæge Jonathan Leunbach og hans Sexpol-forening får plads på DKPs valgliste til efterårets folketingsvalg. Når vælgerne ved valget til efteråret skal til stemmeboksene, kan de sætte kryds ved en omdiskuteret læge, nemlig den kendte fortaler for fri abort, dr. Jonathan Leunbach. Det sker, efter at Leunbach og hans sex-oplysningsforening Sexpol har indgået en aftale med Danmarks Kommunistiske Parti om at stille op på partiets liste. Christianshavner-klinik For kun få måneder siden var dr. Leunbach centrum for en meget omtalt retssag. Han og to lægekolleger stod tiltalt for at drive en ulovlig abortklinik på Christianshavn. Sagen kom frem efter en ung kvindes død i 1930, hvor hun havde fået afbrudt et uønsket svangerskab på de tre lægers klinik. Venstrefløjen og velfærdsstaten Stillet over for de liberales angreb, rykker venstrefløjen sammen om velfærdssamfundet. Men har det altid været sådan også til venstre for Socialdemokratiet? Eller var velfærdsstaten en erstatning for ægte samfundsforandring? Spørgsmålene er mange og hotte! Og måske er erindringen også kortere, end man tror? Kom og deltag i debatten mellem Peter Hummelgaard (folketingskandidat for Socialdemokraterne), MF og partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) og professor Jørn Henrik Petersen. Lokale: Festsalen, kl Peter Hummelgaard Pia Olsen Dyhr Jørn H. Petersen Massemøde i Folkets Hus Retssagen har nu fem år senere været dækket intenst af pressen og fulgt meget opmærksomt af Leunbachs Sexpol-tilhængere. Det har endvidere ikke kun været i forbindelse med den aktuelle sag, at abortspørgsmålet har få opmærksomhed. For et par år siden indbød Arbejderkvindernes Oplysningsforening således til møde i Folkets Hus på Enghave Plads. Her var salen fyldt til sidste stol, da tilhørere mødte frem for at støtte Leunbach og hans indsats for at få en bedre abortlovgivning. Frikendt Efter overvejelser til langt ud på den milde majaften afsagde nævningene deres frifindelseskendelse. Derpå udbrød der en jubelagtig stemning i retten blandt tilhørerne. Og på et stort møde i Folkets Hus kunne Leunbach senere på aftenen sige, at»svangerskabsparagraffen er en vigtig paragraf for Reaktionen, fordi den står som en trussel for arbejderklassen og hjælper til at holde arbejderne ude fra at leve et sund seksualliv og bliver revolutionære forkæmpere«. Sexreformatoren Jonathan Leunbach ønsker et opgør med reaktion og bagstræb og kræver ret til et bedre sexliv, ordentlige boliger og socialisme. (Optrykt fra»det er måske en galskab«, af Preben Hertoft) Socialisme og sundt sexliv I et valgmanifest, som Leunbach og Sexpol-gruppen (der er tilhængere af den østrigske psykiater Wilhelm Reichs teorier om sexøkonomi og orgasmen) nu har udsendt op til valget, har overskriften»mod Bagstræb, Fordummelse og Hykleri for Socialisme, Frihed og sex. Sundhed«. Det er fordelt i eksemplarer. Sexpol går ind»for alle menneskers ret til et sundt kønsliv«. For at skabe rammerne om det, skal bolignøden afskaffes, og Sexpol foreslår brandbeskatning af luksusboliger som finansieringsgrundlag. π Kom og hør foredraget om Den danske Sexpol-gruppes historie af forfatter og journalist Lea Korsgaard, som har skrevet bogen Orgasmeland Da den seksuelle revolution kom til Danmark. Kl Lokale: Louis Pio

4 4 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 FOR 6. GANG! Mange unge socialister er inspireret af den russiske revolution i Der skal radikale skridt til, siger de unge, som siden krisen slog ud i har kæmpet mod den herskende uorden, arbejdsløshed og militarisme. (Foto: ABA) FAGBEVÆGELSEN AFLYSER 1. MAJ IGEN Under indtryk af de voldsomme uroligheder, som unge, arbejdsløse og DSU-medlemmer siden 1907 har stået bag, aflyses årets 1. maj-optog igen. Der bliver ingen 1. maj-optog i København på Fælleden i år. Det har Fællesorganisationen i hovedstaden og Socialdemokratiet udsendt en pressemeddelelse om og slået op på deres hjemmesider og Facebook. Baggrunden er, at man ikke ønsker, at der atter skal ske uroligheder, når de mange optog bevæger sig gennem byen. Siden i majdagen 1907 er frustrerede unge arbejdsløse og ungsocialister nemlig kommet i klammeri med ordensmagten. Dyb frustration Kilder i ungdomsmiljøet oplyser, at utilfredsheden med arbejdsløshed, militarisme og kongehus efterhånden er stor og dybtfølt. Ungdommen ser derfor ingen anden vej end at tage alternative midler i brug. For eksempel som i 1907, hvor det kom til sammenstød mellem politiet og medlemmer af Socialdemokratisk Ungdomsforening. De havde lavet bannere mod paroler som: Ned med Overklassens organiserede Morderbander, Militæret. Bovlam indstilling En ekspert i ungdomskultur ved Kjøbenhavns Universitet siger, at hans forskning viser, at protesterne under 1. maj-optogene de senere år har været symboler på en kritik af både den herskende orden og af den faglige og politiske tops bovlamme indstilling. Ungdommen ønsker handling, job og uddannelse, og det bliver på sjette år til disse protester, lyder vurderingen. Russisk revolution inspirerer Det er ikke kun blandt de socialdemokratiske sindede unge, at frustrationerne får frit løb. Også fra den stadigt voksende underskov af politisk mere radikale grupper lyder der protester mod politisk impotens i de store partier og fagtoppen. Især inspireret af de revolutionære vinde, der har blæst fra Rusland, som siden 1905-revolutionen, som har inspireret mange unge. π I foredraget Folkelige protester og demokrati fra af Flemming Mikkelsen afdækkes blandt andet ungdommens rolle i politiske processer gennem tiden. Kl Lokale: 30 er-lejligheden

5 LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 5 BOGANMELDELSE EN KORSØR-AU PAIRS E RI N DRIN GE R I en nyligt udsendt bog fra det Kjøbenhavnske forlag Gyldendal beskriver forfatterinden Rosa Berg sit liv som au pair-pige. Det er en medrivende skildring af et liv fyldt med oplevelser. Bogen er ikke det første, offentligheden har hørt fra Rosa Berg. Hendes pen har også i aviser berettet om de trakasserier, som hun selv og mange andre au pair-piger har oplevet i hjemmene. Vi begynder erindringsrejsen i 1902, hvor 15-årige Rosa Berg rejser fra Korsør og får tjeneste i hovedstaden. Her udfylder hun en funktion i værtsfamilien som den, der får hverdagen til at hænge sammen for det travle familieoverhovedet, for husets frue og børnene. Og at det har været helt nødvendigt for denne slags familier med en au pair-pige, ved vi ikke bare fra Rosa Bergs bog. Adskillige fruer har på det seneste i pressen berettet om, hvordan disse piger»giver mere ligestilling til hovedstadens kvinder«. Andre har tilføjet, at man Forfatterinden Rosa Berg skriver i sine erindringer om au pair-pigerne fra provinsen og deres kamp for rettigheder og afskaffelse af tyendeloven, for eksempel gennem de københavnske tjenestepigers forening. (Foto: ABA) også må forstå ansættelsen af disse au pair-piger som bistandshjælp til de fattige i Udkantsdanmark. Og Rosa Berg tjener da heller ikke blot til eget bedste, men forsørger også sin fattige familie hjemme i Korsør. Rosa Berg vil imidlertid mere end blot kende hovedstadskulturen. Vi følger hende gennem arbejdspladser i både Danmark, Skotland, England og USA. Det er spændende og giver en forståelse for, hvad kulturmødet betyder for ikke bare Rosa Berg, men også for de mange, hun møder undervejs. Hun hjælper også andre au pairpiger med at finde arbejde gennem deres forbindelser i familie- og bekendtskabskredsen. At ikke alt har været rosarødt, lægger forfatterinden ikke skjul på. Hun beretter om de fortrædeligheder og ydmygelser, som mange au pair-piger må opleve. Vi ved jo fra den offentlig debat, som ikke mindst Københavns Tjenestepige Forening har fremført, at de vilkår, mange frister, er kummerlige. Og at der trænges til ny lovgivning, så den forhadte Tyendelov ophæves og Skudsmålbogen fjernes. Rosa Berg: En Tjenestepiges Erindringer. Gyldendal (1916). π Hør foredraget om Fortidens tjenestepiger og nutidens au pair-piger af ph. d. Helle Stenum og om de har noget tilfælles? Kl Lokale: Skolestuen INGEN KONGETAK FOR KVINDE- OG TYENDESTEMMERET Mens Dansk Kvindesamfunds march gennem det indre København endte som et takketog til kongen, gik arbejderbevægelsen til grundlovsmøde i Søndermarken. Efter at afstemningen i Rigsdagen i går den 5. juni formelt afsluttede årtiers kamp for kvinders og tyendes stemmeret, gik Socialdemokratiet ikke med i Dansk Kvindesamfunds optog til Amalienborg, men i den stik modsatte retning. Sammen med kvinder, mænd og børn afholdt arbejderbevægelsen nemlig sit eget grundlovsmøde i Søndermarken. π Hør foredrag af journalist og forfatter Pia Fris Laneth om stemmeretskampens klassebaggrund: 1915 Det år kvinderne (og en masse mænd) fik valgret. Kl Lokale: Louis Pio Mens kvinderne i Dansk Kvindesamfund gik i procession til kongen for at takke for stemmeretten, holdt arbejderbevægelsen grundlovsmøde i Søndermarken, hvor de blev mødt af denne velkomstport ved indgangen. (Foto: ABA)

6 6 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 TROTSKISTER BAG OK-PROTESTER Strejkerne efter de sammenbrudte overenskomstforhandlinger tager til. Trotskister opildner til permanent aktion og kalder til masseprotest på slotspladsen. Frustrationerne over fagtoppens og Danmarks Kommunistiske Partis svigt af de mange protestaktioner fik frit løb, da strejkende samledes til møde i Weinolds selskabslokaler på Nørrevoldgade 23 i tirsdags den 13. maj Kommunistisk svigt Det var ikke mindst da den eksilerede sovjetiske revolutionsleder Leo Trotskij besøgte København i november 1932 og talte til et stort møde i Idrætshuset, at blandt andre Børge Trolle blev inspireret til sin kritiske indstilling til DKP og stalinismen i Sovjet. Trotskij var inviteret Socialdemokratiske Studenter til at tale om revolutionen i Rusland. (Foto: Wikimedia Commons) Dagen før faldt DKP de strejkende i ryggen og opfordrede til at genoptage arbejdet, mente mange på mødet. Blandt disse sås den kendte trotskist Børge Trolle. Han tog bladet fra mundet og talte om almindelige arbejderes manglende tillid til de faglige og politiske ledere. Flammende stemning Stemningen i lokalet var flammende, siger en kilde, som overværede mødet. Kilden beretter, at der udviklede sig vild uenighed og spektakel. Mange udvandrede derefter. Det stoppede imidlertid ikke de trotskistiske agitatorer. Der blev nedsat et strejkekontaktudvalg og indkaldt til demonstration foran Christiansborg. En løbeseddel med titlen: Vi går ikke i arbejde, før Knud Kristensen er gået! Ingen bod til de strejkende arbejdere, blev udarbejdet. Trotskistledere arresteret Fra B&W Øen sluttede de faglærte op bag overenskomstkonflikten. De måtte imidlertid gå hele vejen ind til byen, da båden til Toldboden ikke sejlede på grund af strejken. (Foto: ABA) Det blev besluttet, at politikerne i Folketinget skulle mærke de strejkendes vrede. Men noget massemøde blev det ikke. Kun omkring et halvt hundrede unge mennesker mødte op for at høre en anden af ledere fra den trotskistiske Arbejderopposition, forfatteren Børge Madsen, tale. Det udviklede sig derefter til uroligheder, og politiet arresterede de 2xBørge for»forstyrrelse af den offentlige ro og orden«. Permanent revolution I en analyse fra en af tidens skarpe politisk iagttagere hedder det, at trotskisterne alene søger at udnytte enhver utilfredshed og uro til at vinde opslutning om deres politiske perspektiv om en permanent revolution. π Hvad ville trotskisterne i tiden efter Besættelsen? Kom og hør foredraget Hvor blev revolutionen af? af lektor Bertel Nygaard. Kl Lokale: Skolestuen LUKSUSHOTEL HAR SORTE ARBEJDERE I KÆLDEREN En faglig aktion ramte her til morgen Hotel d Angleterre på en af Københavns fineste adresse, Kongens Nytorv. Med løbesedler og bannere blev gæster og forbipasserende indviet i de arbejdsforhold, personalet har. På et stort banner står der: NU VED VI HVAD DER ER BAG FACADEN. Det hentyder ifølge tillidsmand Thorkild Holmboe-Hay til de forhold, som hotelejer Remmen byder de ansatte i et rengøringsfirma, man har taget ind. De filippinske og kurdiske stuepiger ovenpå er sammen med mændene i opvask og rengøring organiseret, fortæller han. Men det gælder ikke for dem nedeunder. Her bor det personale, der arbejdede sort på hotellet.»de får løn helt ned til 20 kr. i timen, 12 timer om dagen. Vi har et af de værst piratselskaber inden for døren«, siger tillidsmanden fra Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet, som organiserer de filippinske og kurdiske stuepiger på blandt andet Hotel d Angleterre. π Hør foredraget om Filippinske stuepiger i Danmark, der fra 1960erne organiserede sig og gjorde fagforeningen til en kamporganisation. Indleder: Nina Trige Andersen, historiker og journalist og forfatter til bogen: Profession: Filippiner. Kl Lokale: Louis Pio

7 LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 7 DOBBELTMORD I KØGE BUGT To lig, for nylig fisket op af Øresund, er nu identificeret. Det er sortbørshandlerne Rudolf Nicolai og Hjalmar Olsen, som siden april 1948 har været savnet. De er begge skudt på klos hold. Efterforskning peger på mulig forbindelse til søfyrbøderformand Richard Jensen, berygtet kommunist og indblandet i bombeattentater og våbensmugling. Kilder i politiet siger, at der kan være en forbindelser mellem mordene og illegal våbenhandel med de zionistiske styrker i Haganah i Palæstina. Hør foredraget af Christian Holtet, forfatter til bogen Dobbeltmordet i Køge Bugt. Han stiller spørgsmålet om, det var Richard Jensen, der stod bag dobbeltmord? Kl Lokale: Stjernen Kooperation for en bedre verden til at grunde 10 kooperativer er noget for dig 1 Kooperativer er demokratiske virksomheder og organisationer som både EJES & DRIVES af medlemmerne i FÆLLESSKAB Der findes: arbejder kooperativer forbruger kooperativer producent kooperativer finansielle kooperativer bolig kooperativer og mange andre... 2 Fordi kooperativer er demokratisk ejet af borgere i lokalsamfundet, er de med til at sikre, at både PENGE & ARBEJDSPLADSER forbliver i lokalområdet Kooperativer er ikke en fjerntliggende teori. Kooperativer tilbyder opnåelige og praktiske løsninger på mange 3& Økonomiske, miljømæssige sociale problemer Kooperativer er ikke velgørenhed som kan implementeres lige nu 4 6 det er en stærk måde, hvorpå man fremmer SOLIDARITET & SELVHJÆLP 5 Medlemmerne løfter i fællesskab når tiderne er hårde, & har ligeligt del i goderne når det går godt! Kooperativer er mere ROBUSTE i krisetider & i udsatte lokalområder Når andre virksomheder enten lukker eller fyrer medarbejdere arbejder medlemmer af kooperativer sammen på at udarbejde løsninger 7 Kooperativer er en international bevægelse Der er tusinder og atter tusinder af kooperativer på verdensplan, som er med til at gøre en afgørende forskel både globalt & lokalt Kooperativer bestræber sig på at gøre folks liv, lokalområder & økonomi mere retfærdig, lige & demokratisk 9 8 Der findes ikke kun én rigtig måde at lave et kooperativ på De kan tilpasses & FLEXIBELT alt efter behov hos den enkelte og Der findes store kooperativer med lokalsamfundet T U S I N D V I S A F M E D L E M M E R & der findes små kooperativer med kun tre medlemmer 10 Kooperativer er realistiske & berettigede alternativer der kan imødekomme vores sociale og økonomiske behov i modsætning til virksomheder der udnytter både MENNESKER & JORDKLODEN Den socialdemokratiske handelsminister Lis Groes er gået til kamp mod reklamebranches kampagne for TV-reklamer. Det skader forbrugernes interesser og fremmer bevidstløst masseforbrug, mener ministeren. (Foto: ABA) S-TOPMINISTER I KØDET PÅ TV-REKLAMER Handelsminister Lis Groes (S) går til angreb på kapitalistisk materialisme og masseforbrug. TV-seere over hele landet kunne i aftes følge en heftig debat i den serie om reklamer, som Danmarks Radio har bragt. Fra den socialdemokratiske handelsminister Lis Groes, der er kendt i den offentlige debat om forbrugerismens mange konsekvenser for samfund og kultur, lød der advarende toner. Blindt masseforbrug Ministeren har sammen med kendte meningsdan- nere såsom debattør og redaktør af forbrugerbladet Tænk, Poul Henningsen, ført an i bekæmpelsen af det blinde masseforbrug. På tv gik hun til stærkt angreb på reklamer i TV. De fordrejer over for forbrugerne, hvad varer og forbrug betyder, mener hun. Og hun tilføjede så: Måske kunne det jo være, at vi slet ikke skulle have haft alle disse varige forbrugsgoder. Det havde måske været meget bedre at udbygge vores skoler og læreanstalter, sagde hun. Ikke tv-reklamer i Danmark I det stykke ligger hun på linje med Poul Henningsen, og også den kendte digter Erik Knudsen. Han har markeret sig stærkt imod materialismen og masseforbrug. Lis Groes har ikke hverken som folketingsmedlem eller minister lagt skjul på, at reklamer er fordyrende for forbrugerne. Hun står meget skarpt imod reklamebranchen, fremgik det klart af gårsdagens tv-debat. Og hvis nogen reklamefolk skulle gå med stille forhåbninger om, at man kan få indført tv-reklamer, så gør de bedst i at tro om, forstod man på ministerens udtalelser i går. π Hør foredraget Historien om et uundgåeligt nederlag? Lis Groes og Socialdemokratiets kamp mod reklame- og masseforbrugssamfundet af lektor Morten Bendix Andersen. Kl Lokale: Stjernen

8 8 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 Tid Louis Pio Stjernen 30 er lejligheden Skolestuen Arbejdermuseet åbner 10:00 Socialdemokratiet Fra magtfuld folkebevægelse til mellemstort parlamentsparti, Jagten på Danmarks Radios røde lejesvende Andreas Bonne Sindberg Folkelige protester og demokrati fra Flemming Mikkelsen Hvad har fortidens tjenestepiger og nutidens au pairs til fælles? Helle Stenum Claus Bryld FESTSALEN Kl OVERRÆKKELSE AF ARBEJDER- HISTORIEPRISEN Kl DEBAT: VENSTREFLØJEN OG VELFÆRDSSTATEN Debat mellem Peter Hummelgaard (folketingskandidat for Socialdemokraterne), MF og partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) og professor Jørn Henrik Petersen. Lokale: Festsalen, kl :30 Sexpol De unge socialdemokraters kolde krig Terrorismens tankegods Hvor blev revolutionen af? Da den sexuelle revolution kom til Danmark Lea Korsgaard Anders Dalsager Analyse af RAFs samfundsopfattelse og selvforståelse fra Christian Holm Christiansen Danske trotskister ved 2. Verdenskrigs afslutning Bertel Nygaard 13:30 I velfærdsstatens randområde Socialdemokratiets integrationspolitik, 1960 erne til 2000 erne Dobbeltmord og revolutionære socialister Stod søfyrbøderformand Richard Jensen bag dobbeltmord i Køge Bugt? 1915 det år kvinderne (og en masse mænd) fik valgret Pia Fris Laneth Modstandens æstetik Emigranternes bidrag til frihedskampen under besættelsen Heidi Vad Jønsson Christian Holtet Hans Uwe Petersen 14:30 Tabernes velfærdshistorie 1990 til 2015 Historien om et uundgåeligt nederlag? EU og den danske arbejdsmarkedsmodel Ligeløn nu! Søren Kolstrup Lis Groes og Socialdemokratiets kamp mod reklame og masseforbrug Jens Jørgen Nielsen Nedslag i kampen for ligeløn i Danmark i 100 år. Morten Bendix Andersen Anette Eklund Hansen 15:30 De asociale KZ-lejrenes glemte danskere May Schuster og Tim Panduro Opfindelsen af et arbejdsmarked i Kina efter Mao Bo Ærenlund Sørensen Faglærte og ufaglærte i dansk fagbevægelse ca Knud Knudsen Viggo Kampmann Den kloge og uregerlige statsminister Poul Smidt 16:30 Filippinske stuepiger går i aktion Fra 1960erne organiserede de sig og gjorde fagforeningen til en kamporganisation. Nina Trige Andersen»Ta til Tyskland, kammerat!«fagbevægelsen og hvervningen af danske tysklandsarbejdere Therkel Stræde Den latinamerikanske venstrefløj efter Den kolde krig Hugo Cancino Troncoso Da retten så rødt Sagfører Carl Madsens sager og retspraksis Chris Holmsted Larsen ARBEJDER- HISTORIE- PRISEN 2015 I velfærdsstatens randområde Formuleringen og udviklingen af Socialdemokratiets integrationspolitik fra 1960 erne til 2000 erne. Modtageren er Heidi Vad Jønsson, historiker, ph.d Prisen overrækkes kl. 11 i Festsalen og motiveres af direktør for Arbejdermuseet, Søren Bak-Jensen på vegne af Arbejdermuseets Bibliotek og Arkiv, SFAH og Arbejdermuseets Venner Kl holder prismodtageren sit foredrag. Lokale: Louis Pio. Café & Øl-Halle 1892 Københavns eneste fredede kælderbeværtning Skipperlabskovs med rødbeder, sennep, HP- og engelsk sovs med groft brød/smør til. Pris: 79 kr. Rømersgade 22, kld København K åben lørdag d. 25 april kl SELSKABET TIL FORSKNING I ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE er en forening for dig, der er interesseret i arbejderbevægelsens og venstrefløjens historie Som medlem får du det anerkendte tidsskrift Arbejderhistorie to gange årligt. Her kan du bl.a. læse artikler om arbejderkultur, den kolde krig, 68-oprøret og velfærdsstatens historie. Du får også gratis adgang til alle selskabets mange foredrag og arrangementer, og du får rabat på bogudgivelser. SE MERE PÅ ELLER FØLG OS PÅ FACEBOOK

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Arbejderhistoriefestival

Arbejderhistoriefestival Arbejderhistoriefestival Kaster man et blik ud over tidens aktuelle politiske, faglige og sociale forandringer i det danske samfund og internationalt, bliver man klar over, at mangt og meget ikke kan forstås

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Side 1 Uge 38, mandag 17. sep 2012 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Hvis du gerne vil være gravid skal du undgå stress, for meget soja, hvidt sukker og rødt kød. Du bør hverken ryge eller drikke og skal

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? for folkets kamp mod den, der vil knægte folkets frihed«. 467 Det er klart at denne flertydige erklæring fra DKP s formand var en advarsel og en form for trussel overfor regering og folketing. Men hvad

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet?

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 25. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I i forvejen om dette årti i jeres eget hjemland

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egon Clausen ILDSJÆLE. Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden. Gyldendal

Egon Clausen ILDSJÆLE. Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden. Gyldendal Egon Clausen ILDSJÆLE Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden Gyldendal INDHOLD 1. DE FRIVILLIGE Man siger, at velfærdsstaten gør folk passive og at solidariteten

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 28. maj 2015. Uge 23, mandag 01. jun 2015. Uge 23, mandag 01. jun 2015 04/06/2015 15:21

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 28. maj 2015. Uge 23, mandag 01. jun 2015. Uge 23, mandag 01. jun 2015 04/06/2015 15:21 Side 1 Uge 23, mandag 01. jun 2015 20:00 Min krop til skræk og advarsel (1:6) Nyt program. På grænsen udgår I dette program stiller 12 danskere sig op og blotter deres nøgne, ødelagte krop. De viser, hvordan

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere