DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG"

Transkript

1 ARBEJDER HISTORIE FESTIVAL Sexreform-læge stiller op til folketingsvalget til efteråret Ved det kommende folketingsvalg kan vælgerne stemme på den kendte læge Jonathan Leunbach fra SEXPOL-gruppen. Han står på kommunisternes liste. Valgprogram: Sundt sexliv, ordentlige boliger og socialisme. SIDE 3 (Foto: Privateje) SELSKABET TIL FORSKNING I ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 FAGBEVÆGELSEN DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG Fagbevægelsen og Socialdemokratiet må for sjette gang aflyse maj-optoget. Det sker af frygt for, at de sammenstød mellem politi og ungsocialister, der siden krisens start i har præget byens gader, kommer ud af kontrol. LÆS SIDE 4 AU PAIR PIGE FRA KORSØR SER TILBAGE TROTSKISTER BAG STREJKE- PROTEST SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 (Foto: ABA) S-MINISTER LIS GROES TIL KAMP MOD TV-REKLAMER

2 2 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 Nyt om gamle nyheder Hvad er dagens avis værd i morgen? Ikke meget, ud over at være god at pakke fisk ind i, som det hedder i folkemunde. Det med fiskene er rigtigt, men er det nu også hele sandheden? Naturligvis ikke. For som nyhederne i denne festivalavis viser, kan gamle historier godt være nye nyheder, selv om de har nogle år på bagen hvis det er første gang, man hører dem! Med Arbejderhistoriefestival 2015 er det anden gang, at Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie i samarbejde med Arbejdermuseet slår dørene op til en hel dag med foredrag og debat om den righoldige historie, som arbejderbevægelsen i bred forstand indeholder. Ser man på oversigten på avisens bagside, så kan mange sikkert finde historier, som de ikke har hørt fortalt tidligere. Og det er netop det, der er hele formålet med festivalen at oplyse om de faglige, sociale, politiske og kulturelle sider af bevægelsen. Det udvalg af nyhedshistorier, der blændes op for, er blot et lille udsnit af de mange, der har ligget ufortalt og uformidlet hen. Vi håber, at festivalen på denne måde kan bidrage til, at der ikke inden for vores felt skrives flere kapitler ind i historiens glemmebog. Velkommen! LÆSERNES MENING PENSIONSALDEREN NED Når man går og er arbejdsløs, har man tid til at filosofere over forskelligt. Nu f.eks., med at man skal være 67 år, før man kan få pension. Der er jo mange, der i års alderen bliver»skubbet«til side for de yngre. Vi, der er født på landet, kom ud at tjene, da vi var år, og vi er jo fyldt med gigt og andet»skidt«. Nej, lad os få pensionsalderen sat ned til 60 år, for vi går jo ofte i omkring 7-9 måneder arbejdsløse, og lad så de unge fra års alderen komme i sving. En af de halvgamle [Arbejdsmændenes og Special arbejdernes Fagblad, nr. 7, 1. april 1964] JEG LAVER GERNE KAFFE Med fare for at alle rødstrømper farer i blækhuset, vil jeg nu alligevel gerne sige, at mig går der altså ingen skår af, selv om jeg laver kaffe til otte mennesker på kontoret hver dag. I Kalejdoskopet, marts 77, kunne vi igen læse om en sekretær, som mente, at det var at bebyrde hende med en husmors arbejde, når man pålagde hende at lave kaffe. Jamen, er det ikke kønsdiskriminering at påstå, at kaffebrygning kun er husmoderens arbejde? Det er sådan i dag, at hele familien hjælpes ad med arbejdet i hjemmet også kaffebrygning så lad os stoppe op, mens tid er, og begynde at tænke som mennesker, ikke som barrikadekvinder. Aase Ancher, Farum [HK-Bladet nr. 6, 1. april 1977] PRISTALLET OG HUSASSISTENTERNE Stadig ser man i Artikler eller hører paa Anvisningskontoret: er Lønnen ikke nedadgaaende? Selvfølgelig vil Lønnen nok gaa ned, men lad os tage et Tilbageblik over de sidste halve Snes Aar. De første dyre Krigsaar, da alle andres Løn steg og de fik Dyrtidstillæg, Stedtillæg og hvad det hed, Husassistenten var der ingen, der tænkte paa; hun maatte betale de samme dyre Priser paa alt, hvad hun skulde købe, blot for at nævne nogle Eksemplarer, da et Par ganske almindelige Støvler eller Sko kostede Kr., Strømper 7-8 Kr., et Stk. Linned Kr., ikke tale om, naar hun skulde have et Overstykke eller en Kaabe; De véd selv, at for 150 Kr. fik man ikke meget der var enkelte humane Mennesker, der naadig gav et lille Tillæg en Gang for alle, men de var faa. Først da Industrien tog de huslige Kvinder steg Lønnen, men da var vi ogsaa naaet til , altsaa 4 Aar af de værste Aar med Prisstigninger. Skulde man nu ikke mene, at det kunde være rimeligt, at man ikke lige straks tog fat med Nedskæringer af Husassistens Løn, men lod den staa fast i lige saa mange Aar, som det varede inden den steg, thi 5-10 Kr. pr. Md. Spiller ikke saa stor en Rolle for Arbejdsgiveren, som det spiller for den unge Pige, og har man ikke Raad til at lønne sin Husassistent anstændig, maa man gøre sit Arbejde selv eller lære sine Døtre det. A.K. [Husassistenten, nr. 7, 15. april 1926] KRONIK Skellet vi vil slette! AF CARL WESTERGAARD Hvor ofte har vi ikke hørt den gamle Frase om, at Danmark er et ret dejligt Land, hvor ingen behøvede at lide nød. Her har alle det så rart, frit og godt, kortsagt, her i landet lever vi alle næsten alle på den grønne gren, og ingen har grund til at klage! Den historie har vi alle hørt. Enhver af velstillede har den altid på Lager, og den er også let at ryste ud af Ærmet. Og samtidig med han besørger det, beroliger han sin dårlige Samvittighed. Vi indrømmer så gerne, at landet her er dejligt og frugtbart. Der er gode fede muldjorder og solskin i rigelige mængde. Det vil sige: Landet har alle gode betingelser for, at vi alle kunde leve et fredeligt Liv, fri for økonomiske bryderier og besværligheder. Den høst, vi årlig bjerger, er et talende bevis for at vi lever i et rigt land, hvor vi ikke behøver at flændse sulet af hinanden for at leve. De 500 millioner vor årlige høst er værd er ikke småpenge. Det er en så stor kapital, at vi alle kunne få mere end nok til det daglige behov, når det var mere lige og fornuftigt fordelt. Ja, netop! Hvis værdierne var mere fornuftigt og ligelige fordelte! Landarbejderboglig Se engang på de menneskeboliger her. Slottet, hvor den rige Drivert, Greven, bor, og huset, den faldefærdige rønne, hvor den fattige slider, Arbejderen, bor med sin familie. Har du set det og tænkt over det, vil du forstå, hvor ulige fordelt landets, kulturens og livets herligheder er. Du ser den store kløft, det gabende svælg, skellet mellem de to samfundsklasser. Vi ved godt, hvorledes der leves i de to verdner, slottet og lejehuset. På Slottet lever Driverten højt på det hans slægtninger en gang i tiden har røvet fra folket. Han lever af sine arbejderes slid. Arbejderne går derude på markerne og i staldende og bjerger store værdier sammen uden at de selv får så meget de kan leve deraf og ernære deres familie på en ordentlig måde. Medens den store Jorddrot nyder livet i fulde drag deroppe på slottet, lever hans arbejdere deres trællende tilværelse i den usle rønne, hvor det i dobbelt forstand er bælgmørkt. Der er aldrig tale om at få en smulepynt til hjemmet, det daglige brød skal først betales. Der er ikke råd til at købe en god bog, dårlig nok til et billigt blad. At komme i teater og til koncert er der aldeles ikke tale om. At tænke på at opfriske sig ved en lille ferierejse til Vesterhavet om sommeren, ville være det glade dårskab! Og hvem kunne trænge hårdere til adspredelse, oplysning og hygge end arbejderen, der dag efter dag må slide, så han bliver krumbøjet før han når de 50? Ingen absolut ingen! Alle disse fordele har den adelige Drivert, som lever højt på sine forældres rov. Han kan få råd til at nyde alt det herlige, som livet har at byde på. Her ser vi skellet: Til den ene side rigdom og lyse dage, og til den anden side fattigdom og trællende slid. Således er det. Det er ikke tomme fraser, der er sagt i agitatorisk øjemed. Det er den nøgne, kold virkelighed. Se på billederne og så på dem virkeligheden, så vil du give mig ret. Hvor meningsløs, hvor brutal er ikke sådan en samfundsordning? Hvor kulturfjendsk og livsfjendsk er det ikke? Det er dræbende for alt det, der er godt og ædelt. Men lad os ikke græmmes, fordi det er således nu. Vi kan lave det om. Disse forhold er bygget på vor dumhed. Den dag, hvor alle kan se det, og den dag, vi står samlet alle, den dag vil vi tage det tilbage, som er røvet fra os med vold og ved list. Når det er sket, vil solen også stråle til os! Carl Westergaard er redaktør af Tyendebladet, som bragte denne kronik den 12. april 1908 Arbejderne slider og bjerger værdier til huse, mens Driverten lever højt på Slottet. (Foto: ABA) Udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) til Arbejderhistoriefestival lørdag den 25. april Ansvarshavende redaktion: Mads Bruun Pedersen (DJ) Oplag: Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS FESTIVALEN HAR FÅET VELVILLIG ØKONOMISK STØTTE FRA: Dansk Metal, 3F København, 3F Kastrup og Omegn, LO, Danmarks Lærerforening, Dansk Skuespillerforbund, Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Rør- & Blikkenslagernes Fagforening København, Fødevarerforbundet NNF, BUPL, Landsforeningen for Socialpædagoger, Dansk El-forbund København, Dansk Metal Teleafdeling Øst, Dansk Magisterforening, HK Hovedstaden, Dansk El-forbund, Grafisk Almenvelgørende Fond, 3F Frederiksborg, Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920, 3F Bygge, Jord og Miljø Mange tak!

3 LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 3 SEXREFORM-LÆGE OPSTILLER FOR KOMMU N I S T E RN E Den kendte abortlæge Jonathan Leunbach og hans Sexpol-forening får plads på DKPs valgliste til efterårets folketingsvalg. Når vælgerne ved valget til efteråret skal til stemmeboksene, kan de sætte kryds ved en omdiskuteret læge, nemlig den kendte fortaler for fri abort, dr. Jonathan Leunbach. Det sker, efter at Leunbach og hans sex-oplysningsforening Sexpol har indgået en aftale med Danmarks Kommunistiske Parti om at stille op på partiets liste. Christianshavner-klinik For kun få måneder siden var dr. Leunbach centrum for en meget omtalt retssag. Han og to lægekolleger stod tiltalt for at drive en ulovlig abortklinik på Christianshavn. Sagen kom frem efter en ung kvindes død i 1930, hvor hun havde fået afbrudt et uønsket svangerskab på de tre lægers klinik. Venstrefløjen og velfærdsstaten Stillet over for de liberales angreb, rykker venstrefløjen sammen om velfærdssamfundet. Men har det altid været sådan også til venstre for Socialdemokratiet? Eller var velfærdsstaten en erstatning for ægte samfundsforandring? Spørgsmålene er mange og hotte! Og måske er erindringen også kortere, end man tror? Kom og deltag i debatten mellem Peter Hummelgaard (folketingskandidat for Socialdemokraterne), MF og partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) og professor Jørn Henrik Petersen. Lokale: Festsalen, kl Peter Hummelgaard Pia Olsen Dyhr Jørn H. Petersen Massemøde i Folkets Hus Retssagen har nu fem år senere været dækket intenst af pressen og fulgt meget opmærksomt af Leunbachs Sexpol-tilhængere. Det har endvidere ikke kun været i forbindelse med den aktuelle sag, at abortspørgsmålet har få opmærksomhed. For et par år siden indbød Arbejderkvindernes Oplysningsforening således til møde i Folkets Hus på Enghave Plads. Her var salen fyldt til sidste stol, da tilhørere mødte frem for at støtte Leunbach og hans indsats for at få en bedre abortlovgivning. Frikendt Efter overvejelser til langt ud på den milde majaften afsagde nævningene deres frifindelseskendelse. Derpå udbrød der en jubelagtig stemning i retten blandt tilhørerne. Og på et stort møde i Folkets Hus kunne Leunbach senere på aftenen sige, at»svangerskabsparagraffen er en vigtig paragraf for Reaktionen, fordi den står som en trussel for arbejderklassen og hjælper til at holde arbejderne ude fra at leve et sund seksualliv og bliver revolutionære forkæmpere«. Sexreformatoren Jonathan Leunbach ønsker et opgør med reaktion og bagstræb og kræver ret til et bedre sexliv, ordentlige boliger og socialisme. (Optrykt fra»det er måske en galskab«, af Preben Hertoft) Socialisme og sundt sexliv I et valgmanifest, som Leunbach og Sexpol-gruppen (der er tilhængere af den østrigske psykiater Wilhelm Reichs teorier om sexøkonomi og orgasmen) nu har udsendt op til valget, har overskriften»mod Bagstræb, Fordummelse og Hykleri for Socialisme, Frihed og sex. Sundhed«. Det er fordelt i eksemplarer. Sexpol går ind»for alle menneskers ret til et sundt kønsliv«. For at skabe rammerne om det, skal bolignøden afskaffes, og Sexpol foreslår brandbeskatning af luksusboliger som finansieringsgrundlag. π Kom og hør foredraget om Den danske Sexpol-gruppes historie af forfatter og journalist Lea Korsgaard, som har skrevet bogen Orgasmeland Da den seksuelle revolution kom til Danmark. Kl Lokale: Louis Pio

4 4 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 FOR 6. GANG! Mange unge socialister er inspireret af den russiske revolution i Der skal radikale skridt til, siger de unge, som siden krisen slog ud i har kæmpet mod den herskende uorden, arbejdsløshed og militarisme. (Foto: ABA) FAGBEVÆGELSEN AFLYSER 1. MAJ IGEN Under indtryk af de voldsomme uroligheder, som unge, arbejdsløse og DSU-medlemmer siden 1907 har stået bag, aflyses årets 1. maj-optog igen. Der bliver ingen 1. maj-optog i København på Fælleden i år. Det har Fællesorganisationen i hovedstaden og Socialdemokratiet udsendt en pressemeddelelse om og slået op på deres hjemmesider og Facebook. Baggrunden er, at man ikke ønsker, at der atter skal ske uroligheder, når de mange optog bevæger sig gennem byen. Siden i majdagen 1907 er frustrerede unge arbejdsløse og ungsocialister nemlig kommet i klammeri med ordensmagten. Dyb frustration Kilder i ungdomsmiljøet oplyser, at utilfredsheden med arbejdsløshed, militarisme og kongehus efterhånden er stor og dybtfølt. Ungdommen ser derfor ingen anden vej end at tage alternative midler i brug. For eksempel som i 1907, hvor det kom til sammenstød mellem politiet og medlemmer af Socialdemokratisk Ungdomsforening. De havde lavet bannere mod paroler som: Ned med Overklassens organiserede Morderbander, Militæret. Bovlam indstilling En ekspert i ungdomskultur ved Kjøbenhavns Universitet siger, at hans forskning viser, at protesterne under 1. maj-optogene de senere år har været symboler på en kritik af både den herskende orden og af den faglige og politiske tops bovlamme indstilling. Ungdommen ønsker handling, job og uddannelse, og det bliver på sjette år til disse protester, lyder vurderingen. Russisk revolution inspirerer Det er ikke kun blandt de socialdemokratiske sindede unge, at frustrationerne får frit løb. Også fra den stadigt voksende underskov af politisk mere radikale grupper lyder der protester mod politisk impotens i de store partier og fagtoppen. Især inspireret af de revolutionære vinde, der har blæst fra Rusland, som siden 1905-revolutionen, som har inspireret mange unge. π I foredraget Folkelige protester og demokrati fra af Flemming Mikkelsen afdækkes blandt andet ungdommens rolle i politiske processer gennem tiden. Kl Lokale: 30 er-lejligheden

5 LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 5 BOGANMELDELSE EN KORSØR-AU PAIRS E RI N DRIN GE R I en nyligt udsendt bog fra det Kjøbenhavnske forlag Gyldendal beskriver forfatterinden Rosa Berg sit liv som au pair-pige. Det er en medrivende skildring af et liv fyldt med oplevelser. Bogen er ikke det første, offentligheden har hørt fra Rosa Berg. Hendes pen har også i aviser berettet om de trakasserier, som hun selv og mange andre au pair-piger har oplevet i hjemmene. Vi begynder erindringsrejsen i 1902, hvor 15-årige Rosa Berg rejser fra Korsør og får tjeneste i hovedstaden. Her udfylder hun en funktion i værtsfamilien som den, der får hverdagen til at hænge sammen for det travle familieoverhovedet, for husets frue og børnene. Og at det har været helt nødvendigt for denne slags familier med en au pair-pige, ved vi ikke bare fra Rosa Bergs bog. Adskillige fruer har på det seneste i pressen berettet om, hvordan disse piger»giver mere ligestilling til hovedstadens kvinder«. Andre har tilføjet, at man Forfatterinden Rosa Berg skriver i sine erindringer om au pair-pigerne fra provinsen og deres kamp for rettigheder og afskaffelse af tyendeloven, for eksempel gennem de københavnske tjenestepigers forening. (Foto: ABA) også må forstå ansættelsen af disse au pair-piger som bistandshjælp til de fattige i Udkantsdanmark. Og Rosa Berg tjener da heller ikke blot til eget bedste, men forsørger også sin fattige familie hjemme i Korsør. Rosa Berg vil imidlertid mere end blot kende hovedstadskulturen. Vi følger hende gennem arbejdspladser i både Danmark, Skotland, England og USA. Det er spændende og giver en forståelse for, hvad kulturmødet betyder for ikke bare Rosa Berg, men også for de mange, hun møder undervejs. Hun hjælper også andre au pairpiger med at finde arbejde gennem deres forbindelser i familie- og bekendtskabskredsen. At ikke alt har været rosarødt, lægger forfatterinden ikke skjul på. Hun beretter om de fortrædeligheder og ydmygelser, som mange au pair-piger må opleve. Vi ved jo fra den offentlig debat, som ikke mindst Københavns Tjenestepige Forening har fremført, at de vilkår, mange frister, er kummerlige. Og at der trænges til ny lovgivning, så den forhadte Tyendelov ophæves og Skudsmålbogen fjernes. Rosa Berg: En Tjenestepiges Erindringer. Gyldendal (1916). π Hør foredraget om Fortidens tjenestepiger og nutidens au pair-piger af ph. d. Helle Stenum og om de har noget tilfælles? Kl Lokale: Skolestuen INGEN KONGETAK FOR KVINDE- OG TYENDESTEMMERET Mens Dansk Kvindesamfunds march gennem det indre København endte som et takketog til kongen, gik arbejderbevægelsen til grundlovsmøde i Søndermarken. Efter at afstemningen i Rigsdagen i går den 5. juni formelt afsluttede årtiers kamp for kvinders og tyendes stemmeret, gik Socialdemokratiet ikke med i Dansk Kvindesamfunds optog til Amalienborg, men i den stik modsatte retning. Sammen med kvinder, mænd og børn afholdt arbejderbevægelsen nemlig sit eget grundlovsmøde i Søndermarken. π Hør foredrag af journalist og forfatter Pia Fris Laneth om stemmeretskampens klassebaggrund: 1915 Det år kvinderne (og en masse mænd) fik valgret. Kl Lokale: Louis Pio Mens kvinderne i Dansk Kvindesamfund gik i procession til kongen for at takke for stemmeretten, holdt arbejderbevægelsen grundlovsmøde i Søndermarken, hvor de blev mødt af denne velkomstport ved indgangen. (Foto: ABA)

6 6 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 TROTSKISTER BAG OK-PROTESTER Strejkerne efter de sammenbrudte overenskomstforhandlinger tager til. Trotskister opildner til permanent aktion og kalder til masseprotest på slotspladsen. Frustrationerne over fagtoppens og Danmarks Kommunistiske Partis svigt af de mange protestaktioner fik frit løb, da strejkende samledes til møde i Weinolds selskabslokaler på Nørrevoldgade 23 i tirsdags den 13. maj Kommunistisk svigt Det var ikke mindst da den eksilerede sovjetiske revolutionsleder Leo Trotskij besøgte København i november 1932 og talte til et stort møde i Idrætshuset, at blandt andre Børge Trolle blev inspireret til sin kritiske indstilling til DKP og stalinismen i Sovjet. Trotskij var inviteret Socialdemokratiske Studenter til at tale om revolutionen i Rusland. (Foto: Wikimedia Commons) Dagen før faldt DKP de strejkende i ryggen og opfordrede til at genoptage arbejdet, mente mange på mødet. Blandt disse sås den kendte trotskist Børge Trolle. Han tog bladet fra mundet og talte om almindelige arbejderes manglende tillid til de faglige og politiske ledere. Flammende stemning Stemningen i lokalet var flammende, siger en kilde, som overværede mødet. Kilden beretter, at der udviklede sig vild uenighed og spektakel. Mange udvandrede derefter. Det stoppede imidlertid ikke de trotskistiske agitatorer. Der blev nedsat et strejkekontaktudvalg og indkaldt til demonstration foran Christiansborg. En løbeseddel med titlen: Vi går ikke i arbejde, før Knud Kristensen er gået! Ingen bod til de strejkende arbejdere, blev udarbejdet. Trotskistledere arresteret Fra B&W Øen sluttede de faglærte op bag overenskomstkonflikten. De måtte imidlertid gå hele vejen ind til byen, da båden til Toldboden ikke sejlede på grund af strejken. (Foto: ABA) Det blev besluttet, at politikerne i Folketinget skulle mærke de strejkendes vrede. Men noget massemøde blev det ikke. Kun omkring et halvt hundrede unge mennesker mødte op for at høre en anden af ledere fra den trotskistiske Arbejderopposition, forfatteren Børge Madsen, tale. Det udviklede sig derefter til uroligheder, og politiet arresterede de 2xBørge for»forstyrrelse af den offentlige ro og orden«. Permanent revolution I en analyse fra en af tidens skarpe politisk iagttagere hedder det, at trotskisterne alene søger at udnytte enhver utilfredshed og uro til at vinde opslutning om deres politiske perspektiv om en permanent revolution. π Hvad ville trotskisterne i tiden efter Besættelsen? Kom og hør foredraget Hvor blev revolutionen af? af lektor Bertel Nygaard. Kl Lokale: Skolestuen LUKSUSHOTEL HAR SORTE ARBEJDERE I KÆLDEREN En faglig aktion ramte her til morgen Hotel d Angleterre på en af Københavns fineste adresse, Kongens Nytorv. Med løbesedler og bannere blev gæster og forbipasserende indviet i de arbejdsforhold, personalet har. På et stort banner står der: NU VED VI HVAD DER ER BAG FACADEN. Det hentyder ifølge tillidsmand Thorkild Holmboe-Hay til de forhold, som hotelejer Remmen byder de ansatte i et rengøringsfirma, man har taget ind. De filippinske og kurdiske stuepiger ovenpå er sammen med mændene i opvask og rengøring organiseret, fortæller han. Men det gælder ikke for dem nedeunder. Her bor det personale, der arbejdede sort på hotellet.»de får løn helt ned til 20 kr. i timen, 12 timer om dagen. Vi har et af de værst piratselskaber inden for døren«, siger tillidsmanden fra Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet, som organiserer de filippinske og kurdiske stuepiger på blandt andet Hotel d Angleterre. π Hør foredraget om Filippinske stuepiger i Danmark, der fra 1960erne organiserede sig og gjorde fagforeningen til en kamporganisation. Indleder: Nina Trige Andersen, historiker og journalist og forfatter til bogen: Profession: Filippiner. Kl Lokale: Louis Pio

7 LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 7 DOBBELTMORD I KØGE BUGT To lig, for nylig fisket op af Øresund, er nu identificeret. Det er sortbørshandlerne Rudolf Nicolai og Hjalmar Olsen, som siden april 1948 har været savnet. De er begge skudt på klos hold. Efterforskning peger på mulig forbindelse til søfyrbøderformand Richard Jensen, berygtet kommunist og indblandet i bombeattentater og våbensmugling. Kilder i politiet siger, at der kan være en forbindelser mellem mordene og illegal våbenhandel med de zionistiske styrker i Haganah i Palæstina. Hør foredraget af Christian Holtet, forfatter til bogen Dobbeltmordet i Køge Bugt. Han stiller spørgsmålet om, det var Richard Jensen, der stod bag dobbeltmord? Kl Lokale: Stjernen Kooperation for en bedre verden til at grunde 10 kooperativer er noget for dig 1 Kooperativer er demokratiske virksomheder og organisationer som både EJES & DRIVES af medlemmerne i FÆLLESSKAB Der findes: arbejder kooperativer forbruger kooperativer producent kooperativer finansielle kooperativer bolig kooperativer og mange andre... 2 Fordi kooperativer er demokratisk ejet af borgere i lokalsamfundet, er de med til at sikre, at både PENGE & ARBEJDSPLADSER forbliver i lokalområdet Kooperativer er ikke en fjerntliggende teori. Kooperativer tilbyder opnåelige og praktiske løsninger på mange 3& Økonomiske, miljømæssige sociale problemer Kooperativer er ikke velgørenhed som kan implementeres lige nu 4 6 det er en stærk måde, hvorpå man fremmer SOLIDARITET & SELVHJÆLP 5 Medlemmerne løfter i fællesskab når tiderne er hårde, & har ligeligt del i goderne når det går godt! Kooperativer er mere ROBUSTE i krisetider & i udsatte lokalområder Når andre virksomheder enten lukker eller fyrer medarbejdere arbejder medlemmer af kooperativer sammen på at udarbejde løsninger 7 Kooperativer er en international bevægelse Der er tusinder og atter tusinder af kooperativer på verdensplan, som er med til at gøre en afgørende forskel både globalt & lokalt Kooperativer bestræber sig på at gøre folks liv, lokalområder & økonomi mere retfærdig, lige & demokratisk 9 8 Der findes ikke kun én rigtig måde at lave et kooperativ på De kan tilpasses & FLEXIBELT alt efter behov hos den enkelte og Der findes store kooperativer med lokalsamfundet T U S I N D V I S A F M E D L E M M E R & der findes små kooperativer med kun tre medlemmer 10 Kooperativer er realistiske & berettigede alternativer der kan imødekomme vores sociale og økonomiske behov i modsætning til virksomheder der udnytter både MENNESKER & JORDKLODEN Den socialdemokratiske handelsminister Lis Groes er gået til kamp mod reklamebranches kampagne for TV-reklamer. Det skader forbrugernes interesser og fremmer bevidstløst masseforbrug, mener ministeren. (Foto: ABA) S-TOPMINISTER I KØDET PÅ TV-REKLAMER Handelsminister Lis Groes (S) går til angreb på kapitalistisk materialisme og masseforbrug. TV-seere over hele landet kunne i aftes følge en heftig debat i den serie om reklamer, som Danmarks Radio har bragt. Fra den socialdemokratiske handelsminister Lis Groes, der er kendt i den offentlige debat om forbrugerismens mange konsekvenser for samfund og kultur, lød der advarende toner. Blindt masseforbrug Ministeren har sammen med kendte meningsdan- nere såsom debattør og redaktør af forbrugerbladet Tænk, Poul Henningsen, ført an i bekæmpelsen af det blinde masseforbrug. På tv gik hun til stærkt angreb på reklamer i TV. De fordrejer over for forbrugerne, hvad varer og forbrug betyder, mener hun. Og hun tilføjede så: Måske kunne det jo være, at vi slet ikke skulle have haft alle disse varige forbrugsgoder. Det havde måske været meget bedre at udbygge vores skoler og læreanstalter, sagde hun. Ikke tv-reklamer i Danmark I det stykke ligger hun på linje med Poul Henningsen, og også den kendte digter Erik Knudsen. Han har markeret sig stærkt imod materialismen og masseforbrug. Lis Groes har ikke hverken som folketingsmedlem eller minister lagt skjul på, at reklamer er fordyrende for forbrugerne. Hun står meget skarpt imod reklamebranchen, fremgik det klart af gårsdagens tv-debat. Og hvis nogen reklamefolk skulle gå med stille forhåbninger om, at man kan få indført tv-reklamer, så gør de bedst i at tro om, forstod man på ministerens udtalelser i går. π Hør foredraget Historien om et uundgåeligt nederlag? Lis Groes og Socialdemokratiets kamp mod reklame- og masseforbrugssamfundet af lektor Morten Bendix Andersen. Kl Lokale: Stjernen

8 8 ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL LØRDAG DEN 25. APRIL 2015 Tid Louis Pio Stjernen 30 er lejligheden Skolestuen Arbejdermuseet åbner 10:00 Socialdemokratiet Fra magtfuld folkebevægelse til mellemstort parlamentsparti, Jagten på Danmarks Radios røde lejesvende Andreas Bonne Sindberg Folkelige protester og demokrati fra Flemming Mikkelsen Hvad har fortidens tjenestepiger og nutidens au pairs til fælles? Helle Stenum Claus Bryld FESTSALEN Kl OVERRÆKKELSE AF ARBEJDER- HISTORIEPRISEN Kl DEBAT: VENSTREFLØJEN OG VELFÆRDSSTATEN Debat mellem Peter Hummelgaard (folketingskandidat for Socialdemokraterne), MF og partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) og professor Jørn Henrik Petersen. Lokale: Festsalen, kl :30 Sexpol De unge socialdemokraters kolde krig Terrorismens tankegods Hvor blev revolutionen af? Da den sexuelle revolution kom til Danmark Lea Korsgaard Anders Dalsager Analyse af RAFs samfundsopfattelse og selvforståelse fra Christian Holm Christiansen Danske trotskister ved 2. Verdenskrigs afslutning Bertel Nygaard 13:30 I velfærdsstatens randområde Socialdemokratiets integrationspolitik, 1960 erne til 2000 erne Dobbeltmord og revolutionære socialister Stod søfyrbøderformand Richard Jensen bag dobbeltmord i Køge Bugt? 1915 det år kvinderne (og en masse mænd) fik valgret Pia Fris Laneth Modstandens æstetik Emigranternes bidrag til frihedskampen under besættelsen Heidi Vad Jønsson Christian Holtet Hans Uwe Petersen 14:30 Tabernes velfærdshistorie 1990 til 2015 Historien om et uundgåeligt nederlag? EU og den danske arbejdsmarkedsmodel Ligeløn nu! Søren Kolstrup Lis Groes og Socialdemokratiets kamp mod reklame og masseforbrug Jens Jørgen Nielsen Nedslag i kampen for ligeløn i Danmark i 100 år. Morten Bendix Andersen Anette Eklund Hansen 15:30 De asociale KZ-lejrenes glemte danskere May Schuster og Tim Panduro Opfindelsen af et arbejdsmarked i Kina efter Mao Bo Ærenlund Sørensen Faglærte og ufaglærte i dansk fagbevægelse ca Knud Knudsen Viggo Kampmann Den kloge og uregerlige statsminister Poul Smidt 16:30 Filippinske stuepiger går i aktion Fra 1960erne organiserede de sig og gjorde fagforeningen til en kamporganisation. Nina Trige Andersen»Ta til Tyskland, kammerat!«fagbevægelsen og hvervningen af danske tysklandsarbejdere Therkel Stræde Den latinamerikanske venstrefløj efter Den kolde krig Hugo Cancino Troncoso Da retten så rødt Sagfører Carl Madsens sager og retspraksis Chris Holmsted Larsen ARBEJDER- HISTORIE- PRISEN 2015 I velfærdsstatens randområde Formuleringen og udviklingen af Socialdemokratiets integrationspolitik fra 1960 erne til 2000 erne. Modtageren er Heidi Vad Jønsson, historiker, ph.d Prisen overrækkes kl. 11 i Festsalen og motiveres af direktør for Arbejdermuseet, Søren Bak-Jensen på vegne af Arbejdermuseets Bibliotek og Arkiv, SFAH og Arbejdermuseets Venner Kl holder prismodtageren sit foredrag. Lokale: Louis Pio. Café & Øl-Halle 1892 Københavns eneste fredede kælderbeværtning Skipperlabskovs med rødbeder, sennep, HP- og engelsk sovs med groft brød/smør til. Pris: 79 kr. Rømersgade 22, kld København K åben lørdag d. 25 april kl SELSKABET TIL FORSKNING I ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE er en forening for dig, der er interesseret i arbejderbevægelsens og venstrefløjens historie Som medlem får du det anerkendte tidsskrift Arbejderhistorie to gange årligt. Her kan du bl.a. læse artikler om arbejderkultur, den kolde krig, 68-oprøret og velfærdsstatens historie. Du får også gratis adgang til alle selskabets mange foredrag og arrangementer, og du får rabat på bogudgivelser. SE MERE PÅ ELLER FØLG OS PÅ FACEBOOK

Program for Arbejderhistoriefestival 2015

Program for Arbejderhistoriefestival 2015 Program for Arbejderhistoriefestival 2015 Politik I velfærdsstatens randområde. Formuleringen og udviklingen af Socialdemokratiets integrationspolitik fra 1960 erne til 2000 erne. Indleder: Heidi Vad Jønsson,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

Arbejderhistoriefestival

Arbejderhistoriefestival Arbejderhistoriefestival Kaster man et blik ud over tidens aktuelle politiske, faglige og sociale forandringer i det danske samfund og internationalt, bliver man klar over, at mangt og meget ikke kan forstås

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver 1 Konfrontationen 5. maj 1872 Opgave 1 Hvad sker der søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København? Opgave 2 Billedet af Slaget på Fælleden,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Grundlovsmøder i Brøderup (af John Gravesen) Side 1 (af 13)

Grundlovsmøder i Brøderup (af John Gravesen) Side 1 (af 13) Grundlovsmøder i Brøderup 1951-1955 (af John Gravesen) Side 1 (af 13) 5.6. 1951 5.6. 1952 5.6. 1953 5.6. 1954 5.6. 1955 Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, Ryslinge højskole: Vor folkearv og frihedsarv

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Side 1 Uge 38, mandag 17. sep 2012 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Hvis du gerne vil være gravid skal du undgå stress, for meget soja, hvidt sukker og rødt kød. Du bør hverken ryge eller drikke og skal

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Vi har jo kaldt bogen Ydmygelsen der forsvandt, men noget af det, der er turbo på igen i de her år, er den der ydmygelse.

Vi har jo kaldt bogen Ydmygelsen der forsvandt, men noget af det, der er turbo på igen i de her år, er den der ydmygelse. STEMMER FRA FORTIDEN»Måden, vi taler om ledige på, minder om de mest sorte perioder af 1800- tallet«af Allan Christensen @journallan Torsdag den 26. november 2015, 05:00 Del: De er dovne og ødsle. Det

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Den 8. marts 2010 blev fejret med demonstrationer,

Den 8. marts 2010 blev fejret med demonstrationer, 1 Indledning Den 8. marts 2010 blev fejret med demonstrationer, taler og festlige arrangementer i Danmark og i resten af verden. Det var nemlig 100 år siden, at det blev vedtaget at holde en international

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene?

Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene? Hvad gøres der for at dæmme op for angrebene? Svensk forskningsprojekt Øget politikontrol Kontakt til og møder med politikere Direkte kontakt til Transportministeren Oplysning og debat via facebook Skandinavisk

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Egon Clausen ILDSJÆLE. Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden. Gyldendal

Egon Clausen ILDSJÆLE. Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden. Gyldendal Egon Clausen ILDSJÆLE Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden Gyldendal INDHOLD 1. DE FRIVILLIGE Man siger, at velfærdsstaten gør folk passive og at solidariteten

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 Velfærd handler grundlæggende om fordelingspolitik 3 redskaber til velfærd Lige adgang Eks. til sundhed Lige muligheder

Læs mere

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 31.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Arkivar Andreas Skov fortæller denne dag om Augustoprøret 1943 - da Odense gik

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere