UHC-HD * * Installations- og brugsvejledning. Modeller med 3,6-hylder. 24-timers servicehotline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UHC-HD *8196694* Installations- og brugsvejledning. Modeller med 3,6-hylder. 24-timers servicehotline 1-800-551-8633 E-mail: service@frymaster."

Transkript

1 Installations- og brugsvejledning Modeller med 3,6-hylder Frymaster, medlem af Commercial Food Equipment Service Association, anbefaler anvendelse af CFESA godkendte teknikere. * * 24-timers servicehotline Pris: $6, FEB 12

2 BEMÆRK DENNE GARANTI ER IKKE GYLDIG, HVIS KUNDEN I LØBET AF GARANTIPERIODEN BRUGER EN DEL TIL DETTE MANITOWOC-UDSTYR ANDET END EN UMODIFICERET NY ELLER GENBRUGT DEL, SOM ER KØBT DIREKTE FRA FRYMASTER/DEAN ELLER ETHVERT AF DE AUTORISEREDE SERVICECENTRE, OG/ELLER DELEN, SOM ANVENDES, ER MODIFICERET FRA DENS ORIGINALE KONFIGURATION. DESUDEN ER FRYMASTER/DEAN OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE ANSVARLIG FOR NOGLE KRAV, ERSTATNINGER ELLER UDGIFTER, SOM KUNDEN PÅDRAGER SIG, OG SOM OPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE, HELT ELLER DELVIST, PÅ GRUND AF INSTALLATIONEN AF ENHVER MODIFICERET DEL OG/ELLER DEL, SOM ER MODTAGET FRA ET UAUTORISERET SERVICECENTER. UHC-HD ER IKKE VELEGNET TIL UDENDØRS BRUG. UHC-HD EN ER IKKE VELEGNET TIL INSTALLATION I ET OMRÅDE, HVOR DER BLIVER BRUGT VANDSTRÅLER. APPARATET MÅ IKKE RENGØRES MED VANDSTRÅLE. UHC-HD'ENS LUFTINDSUGNINGSVENTILATION MÅ IKKE ANBRINGES I NÆRHEDEN AF DAMP- ELLER VARMEUDSUGNING FRA ET ANDET APPARAT. SOM SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OPBEVAR IKKE OG BRUG IKKE BENZIN ELLER ANDRE BRÆNDBARE DAMPE ELLER VÆSKER I NÆRHEDEN AF DETTE ELLER NOGET ANDET APPARAT. UHC-HD'EN MÅ IKKE BETJENES ELLER SERVICERES UDEN AT DENNE VEJLEDNING ER LÆST FØRST. UHC-HD EN MÅ IKKE BETJENES, MEDMINDRE DEN ER BLEVET KORREKT MONTERET OG EFTERSET. UHC-HD EN MÅ IKKE BETJENES, MEDMINDRE ALLE SERVICE- OG ADGANGSPANELER ER PÅ PLADS OG SIDDER FORSVARLIGT FAST. FORSØG IKKE AT REPARERE ELLER UDSKIFTE NOGEN KOMPONENT PÅ UHC-HD EN, MEDMINDRE AL STRØM TIL ENHEDEN ER BLEVET AFBRUDT. VÆR FORSIGTIG, NÅR UHC-HD EN MONTERES, BETJENES ELLER RENGØRES FOR AT UNDGÅ KONTAKT MED OPVARMEDE OVERFLADER. VÆR FORSIGTIG, NÅR UHC-D'EN LØFTES. ENHEDEN VEJER 90,7 KG. DET ER NØDVENDIGT MED TRE TIL FIRE PERSONER, SOM UDVISER SIKRE LØFTETEKNIKKER, TIL AT HÅNDTERE SKABET.

3 Indhold Kapitel Side Service garanti 1-1 Produktbakker 1-3 Opstart 2-1 Betjeningsoversigt 3-1 Sådan skiftes hyldens indstilling 3-2 Slukning af hylderne 3-3 Programmering 3-5 Vedligeholdelse 4-1

4 1 Universelt varmeskab Det universelle varmeskab (UHC-HD) fra Frymaster er udviklet og fabrikeret specielt til McDonald s. Det er en enhed, som er beregnet til korttidsopbevaring og som vil holde forskellige tilberedte produkter friske. UHC-HD en overholder alle McDonald s standarder for sikkerhed, effektivitet og renlighed. 1.1 Garantierklæring A. Frymaster L.L.C. giver kun de følgende begrænsede garantier på dette udstyr og udskiftningsdele til den oprindelige køber: Garantibetingelser Universelt varmeskab A. Frymaster L.L.C. garanterer alle komponenter mod defekter i materiale og arbejdsudførsel i en periode på to år. B. Alle dele, undtagen sikringer, er garanteret i to år efter skabets monteringsdato. C. Hvis nogle dele, undtagen sikringer, bliver defekte i løbet af de første to år efter installationsdatoen, vil Frymaster også betale arbejdskraft på normaltid til at udskifte delen plus op til 160 km rejse (80 km hver vej) Returnering af dele A. Alle defekte dele, som er dækket af garantien, skal returneres til et Frymaster autoriseret fabriksservicecenter indenfor 60 dage for at opnå kreditering. Ingen kreditering vil blive tilladt efter 60 dage Garantiundtagelser Denne garanti dækker ikke udstyr, som er blevet beskadiget på grund af misbrug, vold, ændring eller uheld som f.eks.: Forkert eller uautoriseret reparation De korrekte installationsinstruktioner og/eller planlagte vedligeholdelsesprocedurer som beskrevet på MRC-kortene følges ikke Forkert vedligeholdelse Skade under forsendelse Unormalt brug Fjernelse, ændring eller tilintetgørelse af klassificeringpladen. Denne garanti dækker heller ikke: Transport eller rejse over 160 km (80 km hver vej) eller rejse i over to timer Overtids- eller helligdagsbetaling Konsekvente skader (prisen på reparation eller udskiftning af anden ejendom, som er beskadiget), tab af tid, profitter, brug eller nogen anden uheldsskade af nogen slags. 1-1

5 Der er ingen underforstået garanti på salgbarhed eller egnethed til noget bestemt brug eller formål. De ovenstående procedurer er gældende for international garanti, bortset fra at kunden er ansvarlig for fragt og toldomkostninger. BESTILLING AF RESERVEDELE OG INFORMATION OM SERVICE Reservedelsbestillinger kan afgives direkte ved det lokale Frymaster autoriseret fabriksservicecenter (ASA)/distributør. En liste over Frymaster ASA/distributører var vedlagt skabet, da det blev sendt fra fabrikken. Hvis du ikke har denne liste, kan du kontakte Frymaster serviceafdeling på FRYER (i USA) eller Bemærk venligst, at bestillinger på tråd-/plastikbakker, stablesæt, rullevogne og hjul skal afgives til den lokale Kitchen Equipment Supplier (KES). Frymaster fører ikke disse tilbehørsdele. De følgende oplysninger er nødvendige for at gøre din bestilling hurtigere: Modelnummer Serienummer Spænding Genstandens delnummer Ønsket antal Service kan opnås ved at kontakte det lokale Frymaster autoriseret servicecenter/distributør. Serviceoplysninger kan indhentes ved at kontakte Frymaster serviceafdelingen. De følgende oplysninger er nødvendige for at hjælpe dig så hurtigt og effektivt som muligt: Modelnummer Serienummer Problem Samt enhver anden information, som kan være nyttig til at løse dit serviceproblem. GEM OG OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET FORSVARLIGT STED TIL FREMTIDIG BRUG. 1-2

6 1.2 Produktbakker Produktbakkerne fås i 3 forskellige størrelser: A. 1/3-størrelse plastikbakke B. 1/3-størrelse trådbakke C. Fuld størrelse plastikbakke Brug i forbindelse med dit lands bruger- og oplæringshåndbog. Vigtige anvendelsestips Når der sættes en bakke i skabet, skal det sikres, at hyldelinjen på bakkens håndtag flugter med hyldens kant. Knækkede eller beskadigede bakker skal kasseres. Når der fjernes portioner fra en bakke, skal bakken kun glides ud så langt som det er nødvendigt, og derefter returneres bakken hurtigt til hyldens linje. Rådfør med den lokale leverandør for nye sk lustrationer til UHC-HD-enheden med seks hylder. 1-3

7 1.3 Montering af grillklips Grillklipsen er beregnet til at holde grillbakken i 1/3-størrelse. Det kan sættes fast på grillen for at gøre overførsel fra grillen til UHC en hurtigere og mere sikkert. Anbring grillklipsens forende under grillens krave. Sænk klipsens bagende, til rillerne hviler over grillstangen. Grillklipsen skal sidde forsvarligt fast foran på grillen. Hvis klipsen ikke passer tæt, skal de fire møtrikker under klipsen blot løsnes, og den glides ind eller ud efter behov, så den er stram mod stangen. Stram møtrikkerne, når klipsen er justeret forsvarligt. Grillklipsen sættes på grillen og holder det stegte produkt på en UHC-HD-bakke, hvilket gør overførsel til varmeskabet nemmere. UDVIS FORSIGTIGHED NÅR UHC-HD'EN SKAL LØFTES. ENHEDEN VEJER 90,7 KG. DET ER NØDVENDIGT MED TRE TIL FIRE PERSONER, SOM UDVISER SIKRE LØFTETEKNIKKER, TIL AT HÅNDTERE SKABET. 1-4

8 2 Opstart ALLE ELEKTRISK DREVNE APPARATER SKAL JORDES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE REGULATIVER, ELLER I FRAVÆR AF LOKALE REGULATIVER, I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONAL ELECTRIC CODE, ANSI/NFPA NO A. Strømkrav: Spænding 208/240 V vekselstrøm V V Frekvens 50/60 hertz Enkeltfase 20 amp service DETTE APPARAT ER UDSTYRET MED ET TREBENET STIK TIL AT BESKYTTE DIG MOD STØDFARE OG SKAL SÆTTES I EN KORREKT JORDET TREBENET STIKKONTAKT. JORDFORBINDELSESBENET MÅ IKKE SKÆRES AF ELLER FJERNES FRA DETTE STIK. UHC-HD'ENS LUFTINDSUGNINGSVENTILATION MÅ IKKE ANBRINGES I NÆRHEDEN AF DAMP- ELLER VARMEUDSUGNING FRA ET ANDET APPARAT. 2.1 Forvarmning ALLE ENHEDER SKAL VÆRE TILSLUTTET ET JORDET STRØMFORSYNINGSSYSTEM. 1. Sæt UHC-HD en i strømkilden. 2. Sæt tomme bakker på alle hylder. 3. Sæt strømkontakten i ON-positionen. 4. Indstil skabet til den ønskede menu. 5. Skabet til vise Low Temp (Lav temp.) og skifte til navnet på en menugenstand, når den korrekte temperatur er nået. 6. Start timeren efterhånden som fødevaregenstande føjes til de opvarmede bakker. 2-1

9 3 Betjeningsoversigt UHC-HD'en (Universel varmeskab-hd) har seks hylder, som hver har plads til op til tre bakker med produkt, eller tre hylder, som hver har plads til tre bakker. Hver hylde har et display, som indikerer produkt og varmetid for hver bakke. Forlader programmeringstrin. Start programmeringstilstand. Sluk for enheden. Viser menu eller programmeringsdata og funktionstrin. Indtast bogstaver/tal. Viser resterende tid for alle aktive hylder. Starter nedsætter, stopper nedtællingstimeren. Viser temperaturen på alle hylder. Godkend indtastning. Fremad/retur-markør. OK,,, oplyst, når det er aktivt. OK,,, oplyst, når det er aktivt. Skifter den menu, som vises på hylden, slukker for hylden, indstiller hylden til rengøringstilstand. Valg bliver godkendt med OK-knap. 3-1

10 UHC-HD'en er klar til brug med det samme, og hylderne er indstillet til rutine menukonfigurationer. 3.1 Anvendelse af skabet 1. Drej strømkontakten til ON. 2. Displayene vil lyse og vise LOW TEMP (Lav temp.) og skifte til produktnavne, når skabet har nået rette temperatur. 3. Læg produktet på den rette hylde og tryk på timerknappen. De lyseste displays angiver de hylder, som har den korteste resterende varmetid. 4. Tryk på hyldens tilstandstast helt til højre for at ændre menuen på hylden, slukke for hylden eller indstille den til rengøringstilstand. Tryk på OK-knappen for at godkende ændringen. 3.2 Anvendelse af timer En oplyst knap og et oplyst menuenhedsdisplay angiver den hylde, som skal bruges først. En oplyst knap på en hylde angiver, at den er aktiv, men ikke hylden med den korteste resterende varmetid. Dens menunavn lyser, når den bliver hylden med den korteste resterende varmetid. Tryk på timer-tasten, som støder op til den ønskede hylde. Knappen lyser og produktnavnet lyser også, hvis det er det første eller eneste valg af den pågældende menuenhed. Lysstyrken af menuenhedens display angiver den position, som har den korteste resterende varmetid. Knapper lyser for positioner med det samme produkt, når der trykkes på dem. Menunavnet forbliver nedtonet, til det er hylden med den korteste resterende varmetid. Timerens displaysekvens Oplyst knap, oplyst display på hylden med korteste varmetid, oplyst knap på hylder med det samme produkt. Cook Now (Gør færdig nu) med et bip i slutningen af varmeperioden XXXXX med et kontinuerligt bip i slutningen af timercyklussen. Tryk på Timer-knappen for at annullere alarmen. Sådan standses timeren Tryk på timer-tasten ved siden af hylden for at slukke for en timer. Timeren stopper og timerknappen bliver nedtonet. Displayet for den næste relevante hylde bliver oplyst. 3-2

11 3.3 Sådan skiftes hyldens indstilling UHC-HD Tryk på hyldetilstandsknappen i højre side af skabet. Displayene på den valgte hylde går gennem menuvalg, rengøringstilstand og slukket. Tryk på OK-knappen på tastaturet, når det ønskede valg bliver vist. Hovedkontrolfunktionen vil vise menuvalget eller Mixed (Blandet), hvis der bliver brugt mere end en menu i skabet. 3.4 Meddelelserne Cook Now (Tilbered nu) Meddelelsen Cook More (Tilbered nu) lyder på et forudindstillet tidspunkt før den sidste bakke med et specifikt produkt udløber. Ingen anerkendelse er nødvendig. Alarmen, som lyder i tre sekunder, og visningen af CooK NOW (Tilbered nu) fungerer som en påmindelse om, at det er nødvendigt at tilberede mere af produktet. 3.5 Anvendelse af Clean Mode (Rengøringstilstand) Tryk på menutasten, til Clean Mode (Rengøringstilstand) bliver vist. Tryk på OK-tasten. Skabet giver ikke mulighed for at vælge Clean Mode (Rengøringstilstand) med menutasten, hvis der er aktive timere. Uden aktive timere vil valget af Clean Mode (Rengøringstilstand) sætte hele skabet i Clean Mode (Rengøringstilstand). Navnene bliver ændret på alle hylder. Indstillingspunktet for alle hylder bliver 52 C. Skærmbilledet viser skiftevis SLOT CLN MODE (Hylderengøringstilstand) og NOT SAFE YET (Ikke forsvarligt endnu) til hyldernes temperatur når 52 C. Displayet skifter til CLEAN (Rengør). 3.6 Slukning af hylderne Tryk på hyldetilstandstasten helt til højre, til OFF (Slukket) er vist. Tryk på OK-tasten på tastaturet. 3.7 Sådan reduceres varmetiden Varmetiden kan reduceres i intervaller på fem minutter ved at trykke og slippe timertasten på en aktiv hylde. Dette gøres for at slette den tid en enhed blev holdt i et andet varmeskab. 3.8 Temperaturvisning Tryk på temperaturknappen på skabet og displayene for den venstre hylde viser øverste og nederste temperaturer. Temperatur på øverste plade Temperatur på nederste plade 3.9 Temperaturalarmer Der er fire temperaturalarmer: Høj temperatur Lav temperatur Sensor Øg tid Hvis der forekommer en alarmtilstand, lyder der en alarm, og skærmbilledet skifter mellem produktvalget og alarmmeddelelsen. Timere kan ikke startes, hvis en hylde viser en alarmmeddelelse. 3-3

12 3.9.1 Alarmer til høj og lav temperatur Hvis hyldens temperatur er over eller under grænserne for det valgte produkt, vil displayet vise SLOT TEMP HIGH (HYLDETEMPERATUR HØJ) eller SLOT TEMP LOW (HYLDETEMPERATUR LAV). Der høres en alarm. Tryk på en timertast for at slukke for alarmen. Alarmen kan ikke høres under den indledende opsætning af skabet Sensorområdealarm Sensorsvigt-alarmen angiver en sensors temperaturværdi over eller under hyldens interval af C. En alarm lyder. Den viste meddelelse er SENS ALRM (SENSOR-ALARM). Tryk på en timertast for at slukke for alarmen. Service er nødvendig for at korrigere sensoralarmen Øg tiden-alarm En øg tiden-alarm angiver, at hyldens temperatur ikke nåede driftstemperaturen indenfor et forudindstillet tidsrum efter opstart. Den viste meddelelse er SLOT RISE RATE (ØG OMRÅDE FOR HYLDEN). En alarm lyder. Tryk på en timertast for at slukke for alarmen. Service er nødvendig for at korrigere øg tiden-alarmen Yderligere skærmbilleder, som antyder fejl HHH på skærmbilledet indikerer en sensorfejl. Service er nødvendig. LLLL indikerer en sensorfejl eller en hylde under 10 C. Lad hylden være i drift i 10 minutter. Ring efter service, hvis LLLL bliver ved med at være vist. 3-4

13 Programmeringsoversigt Som vist nedenfor vil tryk på programmeringstasten og indtastning af en kode give adgang til fem områder i skabet. Modes (Tilstande) Menus (Menuer) Viser konfiguration af menuer. Brug til at ændre elementer i konfigurationer. Viser skabets menuer. Brug til at ændre den viste konfiguration eller for at skifte til rengøring. Locale (Lokalitet) Brug til at skifte sprog og visning af temperaturområdet. Items (Genstande) Brug til at tilføje genstande, redigere eksisterende genstande. Settings (Indstillinger) Bruges til at ændre lydniveau, indlæse eller eksportere konfigurationer, indstille displays til at vise produkt og resterende holdtid og vise softwareversioner. Ved programmering er brug af tastaturet og timerknapperne på hyldernes venstre kolonne nødvendig. Tryk på tastaturets Program-knap, indtast koden og skabets displays skifter (som vist ovenfor). Når Program er vist på hovedkontrolfunktionen: Tryk på timeren ved siden af Modes (Tilstande) for at vise menukonfigurationer og rengøring. Tryk på timeren ved siden af Menus (Menuer) for at vise menukonfiguration. Tryk på timertasten ved siden af Items (Genstande) for at tilføje en menugenstand eller for at slette eller redigere en eksisterende genstand. Tryk på timertasten ved siden af Locale (Lokalitet) for at ændre det viste sprog eller ændre temperaturens værdi fra fahrenheit til celsius. Tryk på timer-knappen ved siden af Settings (Indstillinger) for at justere lydniveau, ændre rækkepositionsvisningen til produkt og resterende holdtid, få adgang til funktioner til eksport og import af konfigurationer samt for at se softwareversionsnumre. I hvert tilfælde vil ordene på skabets rækkeposition ændre sig, når der trykkes på knappen. De relevante punkter for den valgte menu vises. Instruktioner ruller på tastatur-displayet. 3-5

14 Skift tilstande Brug dette til globalt at ændre menuen på skabet. 1. Tryk på progamknappen. 2. Enter access sequence (Indtast adgangssekvens) bliver vist. 3. Indtast Tryk på OK-tasten. 5. Tryk på den oplyste tast ved siden af Modes (Tilstande), den første kolonne med displays bliver til fem menuvalg og rengøring. 6. Tryk på den ønskede menu. 7. Alle displays viser den valgte menu. Funktionen ruller teksten Tryk på OK for at godkende tilstandsændringen. 8. Tryk på OK. 9. Funktionsdisplayet bliver til CHG Complete (Ændring udført). Piletasten forbliver oplyst. 10. Tryk på -tasten tre gange, hvilket fører skabet tilbage til funktion i den valgte menu. Bemærk: Dette ændrer skabsmenuen på alle hylder på én gang. Individuelle hylder kan ændres ved hjælp af hyldeknappen i højre side af hver hylde. 3-6

15 Sådan skiftes genstande, som er vist på en menu 1. Tryk på progamknappen. 2. Enter access sequence (Indtast adgangssekvens) bliver vist. 3. Indtast Tryk på OK-tasten. 5. Tryk på timer-tasten, som støder op til Menu-displayet. 6. Skabets venstre kolonne med displays bliver til menuvalg. 7. Tryk på den ønskede menu. 8. Den aktuelle konfiguration for den pågældende menu bliver vist. 9. Tryk på timertasten ved den position, som skal ændres*. 10. Rul gennem valgene med den oplyste timertast eller med -tasterne (piletaster tillader fremad og bagudrulning) på kontrolfunktionen. 11. Tryk på OK når den ønskede genstand er vist. 12. Funktionsdisplayet bliver til CHG Complete (Ændring udført). -tasten forbliver oplyst. 13. Tryk på -tasten tre gange, hvilket fører skabet tilbage til funktion i den valgte menu. Skabet er vist med en visning af morgenmadsmenuen. *BEMÆRK: Menugenstande, som ændrer hyldetemperaturen, skal indføres på den venstre hylde. Genstande i midterste og højre position skal have den samme temperatur. Menugenstande med temperaturer, som ikke er kompatible med den venstre position, bliver ikke vist, når der rulles gennem produkter. Sådan ændres menu på en enkelt hylde 1. Tryk på hyldetilstandsknappen for den ønskede hylde.. 2. Menuvalg, deriblandt OFF og Clean (Rengøring) bliver vist med hver knaptryk. 3. Tryk på OK-knappen på tastaturet, når det ønskede menuvalg bliver vist. 4. Kontroldisplayet skifter fra det tidligere menunavn til Mixed (Blandet). Tryk på hyldetilstandsknappen (se pil) giver en række menuvalg. Tryk på OK-knappen på det øverste tastatur, når den ønskede menu for hylden bliver vist. 3-7

16 Sådan tilføjes, ændres eller slettes en menugenstand 1. Tryk på progamknappen. 2. Enter access sequence (Indtast adgangssekvens) bliver vist. 3. Indtast Tryk på timer-tasten, som støder op til Items displayet. 5. Skabets display bliver til Add Item (Tilføj genstand), Chg Item, Del Item (Skift genstand, slet genstand). 6. Tastaturet viser Select Task (Vælg produkt). Instruktioner for hver opgave er beskrevet nærmere nedenfor: Sådan tilføjes en ny genstand Når skabet er i tilstanden Items (Genstande), skal du trykke på timerknappen ved siden af displayet Add Item (Tilføj genstand). Den venstre kolonne med displays bliver til Item Name (Navn på genstand) Top Temp (Øverste temperatur) Bot Temp (Nederste temperatur) Hold Time (Varmetid): Cook Now (Tilbered nu) 1. Tryk på knappen Item Name (Genstandens navn). Tastaturets display skifter til Select Setting to Change (Vælg indstilling, som skal ændres). Navnedisplayet skifter til Name New Item (Navn på ny genstand). Brug tastaturet til at indtaste et produktnavn. 2. Tryk på -knappen. Displayet skifter til Select Setting to change or Press OK to Save (Vælg indstilling, som skal ændres eller tryk på OK for at gemme). 3. Tryk på knappen Top Temp (Øverste temperatur). Brug tastaturet til langsomt at indtaste den øverste temperatur. 4. Tryk på -knappen. Displayet skifter til Select Setting to change or Press OK to Save (Vælg indstilling, som skal ændres eller tryk på OK for at gemme). 5. Tryk på knappen Bot Temp (Nederste temperatur). Brug tastaturet til langsomt at indtaste den nederste temperatur. 6. Tryk på -knappen. Displayet skifter til Select Setting to change or Press OK to Save (Vælg indstilling, som skal ændres eller tryk på OK for at gemme). Tilføj, Ændr og Slet genstand bliver vist, når genstandsvalget føres i programmeringstilstand. Valg af en indstilling i tilstanden Item (Genstand) resulterer i displayet, som er vist ovenfor. BEMÆRK: Temperaturer over 93 C og under 73 C kan ikke indtastes. Visse taltaster bliver inaktive med en temperatur indstillet til maksimum eller minimum, hvilket forhindrer indtastning af et højere eller lavere tal. 7. Tryk på knappen Hold Time (Varmetid). Brug tastaturet til at indtaste hvor længe produktet kan være i skabet. 8. Tryk på -knappen. Displayet skifter til Select Setting to change or Press OK to Save (Vælg indstilling, som skal ændres eller tryk på OK for at gemme). 9. Tryk på knappen Cook Now (Tilbered nu). Tastaturets display skifter til Change Item (Skift genstand). Brug tastaturet til at indtaste det punkt i nedtællingen, hvor skabet skal vise meddelelsen Cook Now (Tilbered nu). 10. Tryk på OK. Displayet skifter til Select Setting to change or Press OK to Save (Vælg indstilling, som skal ændres eller tryk på OK for at gemme). 11. Tryk på OK. Displayet skifter til CHG Complete (Ændring udført). 12. Tryk på -tasten én gang for at indtaste et andet produkt og start ved Items (Genstande). Tryk på - tasten to gange for at føre skabet tilbage til driftstilstand og afslutte programmering. 3-8

17 Sådan ændres en genstand Når skabet er i tilstanden Items (Genstande), skal du trykke på timerknappen ved siden af displayet CHG Item (Skift genstand). Displayene på skabet viser navne på genstande. Tryk på timerknappen ved siden af den genstand, som skal ændres. Skabets display skifter til: Item Name (Navn på genstand) Top Temp (Øverste temperatur) Bot Temp (Nederste temperatur) Hold Time (Varmetid) Cook NOW (Tilbered nu) Tryk på timerknappen ved siden af det parameter, som skal ændres, og følg trinene i afsnittet Sådan tilføjes en ny genstand for at ændre et eller flere af produktets varmeparametre. Tryk på, til skabet vender tilbage til driftstilstand. Sådan slettes en genstand BEMÆRK: Rul om nødvendigt til yderligere viste genstande med knapperne på tastaturet. Når skabet er i tilstanden Items (Genstande), skal du trykke på timerknappen ved siden af displayet Del Item (Slet genstand). Displayene på skabet viser navne på genstande. Rul til yderligere navne med de oplyste -taster. Tryk på timertasten ved siden af den genstand, som skal slettes. Skabets display skifter til: Item Name (Navn på genstand) Top Temp (Øverste temperatur) Bot Temp (Nederste temperatur) Hold Time (Varmetid) Cook More (Tilbered mere) Kontrolfunktionen viser Delete Item (Slet genstand). Tryk på OK på tastaturet. Tastaturets display skifter til Change Complete (Ændring udført). Tryk på -tasten for at føre skabet tilbage til driftstilstand. Sådan skiftes der sprog 1. Når skabet er i tilstanden Program (Program), skal du trykke på timerknappen ved siden af displayet Locale (Lokalitet). 2. Skabets venstre displays skifter til Language (Sprog) og Degrees (Grader). Displayet i midten viser de aktuelle indstillinger. 3. Tryk på knappen Language (Sprog). 4. Displayene på skabet viser sprogvalg. Rul om nødvendigt til flere sprogvalg med pilene på tastaturet. 5. Displayet øverst til venstre viser det aktuelle sprog. 6. Tryk på knappen for det ønskede sprog. Det valgte sprog bliver vist for øverste venstre hylde, alle andre er tomme. 7. Tryk på OK. 8. Tryk på -tasten for at føre skabet tilbage til driftstilstand på det nye sprog. Skab med vist menugenstande. Genstanden, som skal slettes, vælges med en timertast. Sletningen bliver godkendt med OK-tasten på kontrolfunktionen. Skabet vises med displayet LOCALE (Lokalitet). Ved siden af Language (Sprog) ses det aktuelle sprogvalg og ved siden af Degrees (Grader) ses den aktuelle temperaturværdi. Begynd programmering Tryk på programknappen. Du vil blive bedt om at indtaste adgangskode (access sequence). Indtast Tryk på OK-tasten. 3-9

18 Sådan skiftes displayet med temperaturværdien 1. Når skabet er i tilstanden Program (Program), skal du trykke på timerknappen ved siden af displayet Locale (Lokalitet). 2. Skabets venstre displays skifter til Language (Sprog) og Degrees (Grader). Displayene ved siden af viser de aktuelle indstillinger. 3. Language (Sprog) og Degrees (Grader) bliver vist med den aktuelle indstilling på hylden ved siden af. 4. Tryk på timeren ved siden af Degrees (Grader). 5. Fahrenheit (Fahrenheit) og Celsius (Celsius) bliver vist på en liste. 6. Tryk på timer-tasten ved siden af den ønskede værdi. 7. Den valgte gradværdi bliver vist for øverste venstre hylde, alle andre er tomme. 8. Tryk på OK på tastaturet for at godkende valget. 9. Tryk på -tasten for at føre skabet tilbage til driftstilstand med den nye temperaturværdi. Tryk på timeren ved siden af Degrees (Grader) fremkalder displayet, som er vist ovenfor. Tryk på tidsknappen ved siden af den ønskede temperaturværdi. Indstillinger Menuen Settings (Indstillinger) giver flere muligheder: justering af lydniveau, en justering af displayet, som tilføjer resterende holdtid til rækkepositionsvisningen, konfigurationsimport fra McDonalds web-baserede kabinetkonfigurationsside og eksport af konfigurationsfiler til brug med andre skabe. Du kan også få vist softwareversioner. Funktionerne beskrives nedenfor i den rækkefølge, de forekommer på skabet. Lyd 1. Mens skabet er i programmeringstilstand, trykkes der på timer-knappen ved siden af Setting-displayet (Indstillinger). 2. Den aktuelle lydindstilling vises øverst til venstre; andre lydniveauer vises på rækkepositionerne direkte nedenfor. 3. Tastatur-displayet viser instruktioner. 4. Tryk på timer-tasten ud for den ønskede indstilling. 5. Den valgte indstilling vises øverst til venstre; alle andre displays er tomme. 6. Tryk på OK for at bekræfte valg. 7. Tryk på tilbage-pilen for at sætte skabet tilbage i funktion med det nye lydniveau. Begynd programmering Tryk på programknappen. Du vil blive bedt om at indtaste adgangskode (access sequence). Indtast

19 Skærmbillede 1. Mens skabet er i programmeringstilstand, trykkes der på timer-knappen ved siden af DISPLAY. 2. DSP MODE vises øverst til venstre; den aktuelle skærmindstilling FULL (Fuldt) eller SHORT (Kort) vises øverst i midten. Tastatur-displayet viser instruktioner. FULL (Fuldt) viser det fulde navn på produktet. SHORT (Kort) viser et forkortet navn og den resterende holdtid. 3. Tryk på taste ud for DSP MODE. 4. Den øverste position ruller den aktuelle indstilling, positionerne umiddelbart nedenfor bliver til FULL (Fuld) og SHORT (Kort). 5. Tryk på timer-tasten ud for den ønskede display-indstilling. 6. Den valgte indstilling vises øverst til venstre; alle andre displays er tomme. 7. Tryk på OK for at bekræfte valg. 8. Tryk på tilbage-pilen for at sætte skabet tilbage i funktion med det ændrede display. Den øverste position ruller det aktuelle valg. De oplyste knapper nedenfor er valgmulighederne. Import 1. Mens skabet er i programmeringstilstand indsættes et flash-drev med skabskonfigurationer hentet fra McDonalds web-baserede programmeringsside eller eksporteret fra skabet. 2. Tryk på timer-knappen ud for IMPORT (Importér). 3. Skabets rækkepositioner udfyldes med filnavnene for skabskonfigurationer på flash-drevet. 4. Tryk på timer-tasten ud for den ønskede konfiguration. 5. Det valgte filnavn vises i øverste venstre række. Andre rækkepositioner er tomme. Displayet viser 'Press OK to Confirm' (Tryk på OK for at bekræfte). 6. Tryk på OK. 7. CHG Complete (Ændring fuldført) vises. 8. Tryk på for at gå ud af programmeringen og sætte skabet tilbage i almindelig funktion. I "Short" (Forkortet) display-tilstand vises enhedsnavnet og den resterende holdtid konstant. Nogle enhedsnavne vil blive forkortet. Filnavnene for skabskonfiguration på flash-drevet er synlige på skabet (øverst), når en konfiguration importeres. En konfiguration vælges ved at trykke på timer-knappen ved siden af. Dét filnavn vises i øverste venstre position (nederste illustration). Alle timer-knapper slukkes, og alle andre rækkepositionsdisplays er tomme. BEMÆRK: * Adgang til web-baseret software og anvisninger vedrørende dets anvendelse styres udelukkende af McDonalds. Kontakt: Glen Schackmuth Telefon: BEMÆRK: Menukonfigurationer, der er gemt på et flash-drev med den koderutine, der beskrives på side 4-13, kan ikke indlæses til skabet som en web-oprettet fil. Brug koderutinen for disse filer og den webbaserede rutine for web-oprettede filer. 3-11

20 Eksport 1. Mens skabet er i programmeringstilstand indsættes et flash-drev. 2. Tryk på timer-knappen ud for export (Eksportér). 3. Positionslysene for knapperne i øverste venstre række og Hoveddisplayskærmen viser Filnavnet skal navngives, når det eksporteres fra skabet. Enter Export Filename (Indtast eksportfilnavn). 4. Indtast et navn til filen med tastaturet. Bogstaverne vises ved siden af den oplyste knap. (Dette er det navn, filen vil bære, og det vil være synlig i kernen af flash-drevet og på et skab, når filen importeres fra flash-drevet.) 5. Tryk på OK. 6. CHG Complete (Ændring fuldført) vises. 7. Tryk på for at gå ud af programmeringen og sætte skabet tilbage i almindelig funktion. Version 1. Mens skabet er i programmeringstilstand trykkes der på timerknappen ud for Version. 2. Firmware vises i øverste venstre række; versionsnummeret vises umiddelbart til højre. 3. USB vises i anden position mod venstre i den øverste række; versionsnummeret vises umiddelbart til højre. 4. Tryk på for at gå ud af programmeringen og sætte skabet tilbage i almindelig funktion. 3-12

21 Rengøring og forebyggende vedligeholdelse Hver fjerde time Rengør bakker/stativer 1. Fjern alle plastik- og trådbakker. Bær bakkerne/stativerne til vasken for at gøre dem rent. 2. Gør bakkerne rene ved at vaske dem i en varm McD All-Purpose Super Concentrate (APSC) (HCS)-opløsningsmiddel, tilberedt gennem vaskens måleenheder eller bland 0,3 fl. McD APSC (HCS) for hver 3,7 l opløsningsmiddel. Skyl bakker/stativer grundigt i varmt vand. 3. Bakkerne/stativerne steriliseres ved at dyppe dem i McD Sink Sanitizer (HCS)-opløsning, (en pakke pr. 38 l vand) eller McD Sanitizer (HCS)-opløsning (fire pakker pr. 38 l vand), i mindst 1 minut. Fjern dem fra steriliseringsopløsningen og lad dem lufttørre. Dagligt Rengør skab 1. Ved slutningen af en arbejdsdag skal enheden drejes til Clean Mode (Rengøringstilstand). Følg trinene på side 3-3. Bemærk: Brug ikke McD Sink Sanitizer (HCS) til at rengøre UHC-P-skabet udvendigt. 2. Lad enheden køle af, til displayet SLOT CLN MODE (Hylde rengøringstilstand) bliver vist. Brug børsten til at fjerne evt. resterende skidt på hyldens overflade ved at skubbe partiklerne ud af skabets modsatte ende. Bemærk: Brug kun skabets rengøringsbørste til at rengøre skabets hylder med. Stålbørster, skurepuder eller metalskrabere vil beskadige skabshyldens overflade permanent. Bemærk: Brug ikke noget andet rengøringsmiddel end McD (APSC)(HCS). Brug af andre midler kan medføre skade på kontrolkomponenterne. 3. Alle løse partikler skubbes ud af skabets modsatte ende med skabets rengøringsbørste. 4. Brug en våd, ren/steriliseret klud og skabets rengøringsbørste til at rengøre hver hylde med. Rengør hver hylde ovenpå og underneden. 5. Tør alle udvendige overflader på skabet rene med en rent, sterilt klud, som er blevet vædet med McD ASPC (HCS). 6. Sluk for enheden. 4-1

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere