Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm"

Transkript

1 Manual til DK080

2 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen Indtastning af egen kode Indstilling af tid & dato Indtastning af telefonnumre Indstilling af indgangstid & udgangstid Indstil sirene tid Indstilling af zoner Tilføjelse af sensorer Alarm Log Bruger Log Tilslutte og afbryde alarmen Tilslut alarmen via keyboardet Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS Indspilning af talebesked Afspilning af talebesked Opkaldskæde Backup batteri i alarmen Tilbehør Fjernbetjening Trådløs magnetsensor Sirene

3 Bevægelsessensor Kendte problemer Bevægelsessensoren virker ikke altid Dørmagneterne virker ikke Jeg har sat indgangstid, men det virker ikke Sensoren lyser hele tiden

4 Forord Tak fordi du valgte en af Miracas Alarmer DK080. En GSM alarm er et højteknologisk produkt. For at du kan anvende og betjene alarmen bedst muligt bør du læse nærværende vejledning omhyggeligt før du tager alarmen i brug. Vi håber du bliver glad for din nye alarm. Skulle du have spørgsmål kan du altid kontakte os på Med venlig hilsen Miraca 4

5 Alarmens generelle opbygning Alarmer fra Miraca er grundlæggende bygget op i 29 zoner med hver 4 grupper. En zone er ikke så meget en fysisk placering som en egenskab. Man stiller altså indgangstid og sensortype for hver zone. Disse indstillinger vil så gælde for hver af de 4 grupper i zonen. Zonerne 00 og 01 er specielle, da disse benyttes udelukkende til fjernbetjeninger og tastaturer. Der kan derfor være otte fjernbetjeninger eller tastaturer knyttet til alarmen. De andre zoner er forudindstillet fra leveringen. Indstillingerne er: Zone 02-10: Altid aktive. Dette benyttes f.eks. til røgalarmer og gasalarmer Zone 11-20: Del aktive. Sensorer placeret her er aktive ved del-armering OG ved fuld-armering. Dette benytets oftest til dør og vinduessensorer. Dette er det der også kaldes skaldsikring. Zone 21-29: Fuld aktive: Sensorer placeret her er kun aktive ved fuld-armering. Dette benyttes oftest til bevægelsessensorer. Man kan indstille alle zonerne fra som man vil. Indstillingerne fra fabrikken er alene en standard. 5

6 Det kan være en fordel at bruge så mange zoner som muligt, da man i SMS fra alarmen alene får zonenummeret på den sensor der er aktiveret, ikke gruppenummeret. 6

7 Placering af alarmen Det kan være af afgørende betydning hvor du fysisk placere selve alarmpanelet. Alarmpanelets vigtigste opgave er jo at sende SMS er hvis alarmen aktiveres. Det er derfor vigtigt at alarmpanelet ikke er det første tyven får øje på. Alarmpanelerne fra Miraca siger ikke i sig selv noget, hvis alarmen går. Det er kun de(n) trådløse sirener der siger noget. Og de kan hænge langt fra selve panelet. Vi anbefaler at alarmpaneler placeres nogenlunde centralt i huset, og at man så bruger sine fjernbetjeninger når inden man går ind i huset. 7

8 Oversigt over alarmen 8

9 Tag alarmen i brug Alarmen anbringes på et passende sted. Derefter skal den med følgende antenne til alarmen monteres. Anbring SIM kortet i SIM slot, som findes bag på alarmen. Bemærk at PIN koden skal være deaktiveret på kortet. Dette gøres med en mobiltelefon. Sæt strømforsyningsstikket i DC, som findes bag på alarmen. Derefter tilkobler man det interne batteri. Knappen sættes på ON, som også findes bag på alarmen. Tryk på for, at se om der er et GSM-signal på alarmen. Der vil stå OK, hvis der er signal nok. Hvis der står NO, så prøv at placere alarmen et andet sted. Der kan dog gå op til et par minutter inden den finder GSM signalet igen. Dioden for Power/signal vil nu begynde at blinke. Blinker dioden ikke, så sluk helt for alarmen og tænd den derefter igen. 9

10 Programering af alarmen Indtastning af egen kode Tryk SET. Alarmen viser nu Indtast kode. Indtast koden , og tryk derefter på ENT -tasten. I displayet vises der nu Ny Kode. Indtast den nye kode på 6 cifre og tryk på ENT -tasten. Displayet viser nu Bekræft Kode og den selvvalgte kode indtastes nu. Efter indtastning af den nye kode, tryk på ENT -tasten og displayet vil vende tilbage til den normale tilstand. NB: Den nye kode, der indtastes to gange, skal være nøjagtigt ens, ellers vil alarmen ikke godkende koden. NB: Enheden vil acceptere en kode på mindre end 6 cifre, men denne kode vil så ikke virke med SMS og appen til smartphones. NB: Alarmen er leveret med en standard kode

11 Indstilling af tid & dato Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast nu den nye kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Tryk for at vælge INDSTIL TID. Tryk ENT, og displayet vil vise INDSTIL TID Tryk nu for at kunne ændre eller slette tallene. Indtast nu tiden i rækkefølgen time, minut, sekunder (Ved hver skal der indtastet 2 tal). Tryk derefter på ENT for at bekræfte din indtastning. Tryk på ENT når markøren peger på INDSTIL DATO. Tryk for at ændre eller slette de aktuelle tal. Indtast nu 7 tal i rækkefølgen år, måned, dag, uge (2 tal til år, 2 til måned, 2 til dag. 1 tal for en ugedag, hvor 0 er søndag) Tryk derefter ENT for at bekræfte din indtastning. 11

12 Indtastning af telefonnumre Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til INDSTIL TLF NR Tryk ENT, når markøren peger på INDSTIL TLF NR. Tryk ENT - displayet vil nu vise 1 Telefon Nr. Indtast herefter et telefon nr. på max. 12 tal. Tryk ENT og displayet vil nu vise Telefon alarm, SMS alarm. Her kan du vælge, om du vil modtage alarmopkaldet som et telefonopkald eller som en SMS-besked. En telefon alarm består af en tale besked, som du selv indtaler. En SMS alarm, vil fortælle hvilken sensor der er blevet påvirket. Tryk ENT for at bekræfte dit valg. Displayet vender tilbage til punkt 3. Tlf. nr. 2 indtastes nu, osv. Tryk ENT for at bekræfte dit valg, når det 5. telefonnummer er indkodet. Hvis du ikke ønsker 5 nummer lagt ind, kan du blot trykke på ENT -knappen i stedet for at ligge det nye nummer ind. 12

13 Indstilling af indgangstid & udgangstid Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til INDGANGSTID Tryk på ENT, når markøren peger på INDGANGSTID. Tryk på ENT igen - displayet viser nu INDGANGSTID. Tryk for at slette de aktuelle tal. Indtast den ønskede forsinkelse i sekunder og tryk på ENT for at bekræfte dit valg. NB: INDGANGSTID er den tid, der går fra en sensor bliver påvirket. til alarmen går i gang. For at dette virker, skal Zonen sættes til indgangszonen. Dette gøres under Zone Indstillinger. Vi anbefaler at brugen af indgangstid benyttes så lidt som absolut muligt. Du giver jo ikke kun dig selv tid, også en eventuel tyv får ekstra tid! Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til UDGANGSTID Tryk på ENT når markøren peger på UDGANGSTID. Tryk på ENT igen - displayet viser nu UDGANGSTID. Tryk for at slette de aktuelle tal. Indtast den ønskede forsinkelse i sekunder og tryk på ENT for at bekræfte dit valg. NB: UDGANGSTID er den tid, der går fra alarmen tilkobles, til den er aktiv. Tiden skal være mellem 1 og 59 sekunder. 13

14 Indstil sirene tid Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til ALARM PARAMETER Tryk på ENT, når markøren peger på ALARM PARAMETER. Displayet viser nu Panik tid. Trykkes der på ENT igen, skifter den mellem Panik tid, 1 Zone tid og 2 Zone tid. Der vælges Sirene tid for de ovenstående alarmer. Med kan man slette tiden, og indtaste den nye tid. Tastes der 1, lyder sirenen 1 minut. Tastes der 5, lyder sirenen i 5 min. Vær opmærksom på at i følge Dansk lovgivning er max. 3 min. NB: Panik tid er det tid sirenen skal hyle hvis der trykkes på en panikknap. 1 Zone Tid er den tid sirenen skal hyld, hvis der aktiveres en sensor mens alarmen er i del sikrings tilstand (Skaldsikring). 2 Zone tid er den tid alarmen sirenen skal hyld, hvis alarmen er i fuld sikrings tilstand. NB: Tiden angives i minutter og skal være mellem 00 og

15 Indstilling af zoner Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til ZONE INDST Tryk på ENT, når markøren peger på ZONE INDST. Displayet viser nu ZONE NR. Tryk for at slette de aktuelle tal. Indtast herefter det ønskede zone nr. Her kan nu vælges mellem Tryk på ENT for at bekræfte dit valg. På displayet vises der nu Zone Type. Herefter kan der vælges om det skal være type 0,1 eller 2. 0 = Altid alarm, 1 = Del alarm, 2 = Fuld alarm Brug piletasterne til at ændre valg og tryk derefter på ENT På displayets vises der nu Alarm type. Nu vælges den tekst, som ønskes til de pågældende sensorer. Tryk for at slette de aktuelle tal. Indtast herefter det ønskede nr. Tryk på ENT for at bekræfte dit valg. Hvis displayet viser Bypass : Her kan der herefter vælges om det skal være Ja eller Nej. Ja, så er zonen deaktiveret, Nej, så er zonen Aktiv. Tryk på ENT for at bekræfte dit valg. Hvis displayet viser Inddors : Ja, så er indgangstiden aktiv, Nej, så er indgangstiden ikke aktiv. Tryk nu på ENT for at bekræfte dit valg. 15

16 Tilføjelse af sensorer Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til PROGRAM SENSOR Tryk på ENT, når markøren peger på PROGRAM SENSOR. Nu vil Displayet vise ZONE NR. Tryk for at slette de aktuelle tal, indtast derefter det ønskede zone nr. Her kan nu vælges mellem Zone 0 1 = er til fjernbetjeninger. Zone 2 10 = sensorer som altid er aktive (Brand/gasalarmer) Zone = sensorer som er aktive ved både DEL-ALARM og FULDALARM (eks. dør / vinduesmagnet). Zone = Sensorer som kun er aktive ved FULD-ALARM (eks. bevægelsessensor). Tryk ENT for at bekræfte dit valg. Displayet viser nu GRUPPE NR. Tryk for at slette de aktuelle tal, derefter indtastet det ønskede sensor nr. Her er det muligt at have 4 sensor i hver zone. (0,1,2,3) Tryk ENT for at bekræfte dit valg. Displayet viser nu TILFOJ eller SLET SENSOR. Tryk eller for at vælge enten TILFOJ eller SLET SENSOR. Tryk ENT for at bekræfte dit valg. Vælges TILFOJ viser displayet TILFOJER. Den nye sensor aktiveres 2 gange i træk. Vælges SLET viser displayet SLETTER, hvorefter en evt. aktiverede sensor slettes. Gennemførelse af enten TILFOJ eller SLET viser displayet OK. NB: For overskuelighedens skyld kan det ære en fordel kun at tilføje én sensor til hver zone. 16

17 NB: Når alarmer er i standby stilling (ikke del- eller fuldalarm), kan sensorerne testes ved at påvirke dem. Så vil zone nr. + tekst stå på LCD displayet i 5 sek. 17

18 Alarm Log Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til ALARM LOG Når markøren peger på ALARM LOG, tryk på ENT. For at gennemse alarm log, tryk enten eller. Her kan ses hvilken type sensor, der har startet alarmen. Bruger Log Tryk SET, alarmen vil nu vise INDTAST KODE. Indtast kode og tryk ENT. Displayet viser nu INDSTIL TID og INDSTIL DATO. Brug pilene til at gøre ned til BRUGER LOG Tryk på ENT, når markøren peger på Bruger Log. Tryk på enten eller for at gennemse bruger log. Her kan ses hvornår alarmer er til/fra koblet. 18

19 Tilslutte og afbryde alarmen Der findes to tilstande alarmen kan kobles til i. Den ene er Fuld alarm og den anden er Del alarm. Fuld alarm: Så er alarmen aktiveret, og alle sensorer kan nu sætte gang i alarmen. Del alarm: Så er alarmen aktiveret, men det er kun de sensorer der er lagt ind under del-alarm, som kan sætte gang i alarmen. Hvis alarmen skal tilsluttes eller afbrydes er der 3 muligheder: Tilslut eller afbryd alarmen med keyboardet, med den selvvalgte kode.. Tilslut eller afbryd med fjernbetjening. Alarmen kan til/fra kobles med SMS besked Tilslut alarmen via keyboardet Tryk, så vil displayet vise Indtast kode Indtast koden og displayet vil nu vise FULD ALARM / DEL ALARM. For at vælge alarmindstilling, tryk enten eller. Tryk på ENT for at bekræfte dit valg og afslutte tilslutningen eller afbrydelsen af alarmen. 19

20 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS Send en SMS med teksten ( kode BF) for at aktivere alarmen. Send en SMS med teksten ( kode CF) for at deaktivere alarmen. Alarmen vil sende en statusmelding tilbage til dig. NB: kode i SMS en er din personlige 6 cifferet kode til alarmen. Bogstaverne i SMS en skal skrives med stort. Hvis din kode er skal du altså sende en SMS til alarmen der indeholder BF for at aktivere alarmen. 20

21 Indspilning af talebesked Tryk på knappen bag på alarmen mærket med REC. Hold den inde, mens indtalingen sker. Beskeden må være på max. 12 sekunder. Afspilning af talebesked Tryk på knappen PLAY og alarmen vil nu afspille den indtalte besked. Opkaldskæde Når alarmen lyder vil alarmcentralen automatisk ringe til alle indkodede numre i rækkefølge. Hvis den første telefon er optaget, ringes der videre til det næste nummer osv. Listen ringes igennem 3 gange. Ved en besvarelse af telefonopkaldet, skal der bekræftes modtagelse af opkaldet. Det gør man ved at trykke *, hvorved opkaldet vil afsluttes og centralen ringer ikke videre til det næste nummer. Backup batteri i alarmen Funktionen sikrer, at alarm fungerer normalt, hvis strømsvigt skulle opstå. Flyt knappen, som er bag på alarmen, til ON. Backup batteriet er nu tilsluttet. NB: Hvis strømsvigt skulle opstå vil alarmen tikke hvert 8. sekund indtil en strømforsyning genoprettes. 21

22 Tilbehør Fjernbetjening Tilslut eller afbryd alarm. Overfaldsalarm (panikknap). Hvis rækkeevnen formindskes, udskiftes batteri. En af knapperne skal påvirkes 2 gange efter hinanden, når ekstra fjernbetjening skal tilføjes. 22

23 Trådløs magnetsensor Kommer der gentagne blå blink fra indikatorlampen skal batteriet udskiftes. Max. afstand mellem magnet og sensor er 15 mm. De skal placeres i dørens eller vindues åbningsside. Magneten påvirkes 2 gange, når en ekstra dørmagnet tilføjes. 23

24 Sirene Manual til: Miracas Sirenen blinker i dioder og hyler ved alarm. Den skal placeres i en stikkontakt indendørs. Man tilkobler den til alarmen ved at trykke knappen, som er på siden ind, så alle dioder tænder. Her efter startes alarmen ved at trykke på og derefter på ESC (hængelås åben), og koden indtastes og afsluttes med et tryk på ENT. 24

25 Bevægelsessensor Kommer der gentagne blink fra indikatorlampen skal batteriet udskiftes. Overvågnings område: m Sensoren bør placeres mellem 2 og 2,2 meter over gulvet Sensoren aktiveres to gange efter hinanden, når sensorer indkodes i alarmenheden (Nemmest i test-mode). 4. Tænd / sluk knap 5. Batteri 6. Test / Use. 1&2 = Normal mode. 2&3 = Test mode 7. Diode 8. Følsomhed. 1&2 = Høj. 2&3 = Lav. 9. Forsinkelse. Hvor lang tid skal der gå mellem at sensoren kan aktiveres. 1&2 = 4 minutter. 2&3 = 8 minutter. 8 minutter anbefales for at spare batteri. 10. Indikatorlys. 1&2 = Diode vil lyse ved bevægelse. 2&3 = Diode forbliver slukket. 11. Øje 12. Antenne En bevægelsessensor ser ikke bevægelse, men varme. Der skal derfor hænges således, at den ikke ser flader der har tendens til at ændre temperatur. Dette kunne f.eks. være brændeovne, radiatorer og vinduer. 25

26 Kendte problemer Bevægelsessensoren virker ikke altid Bevægelsessensorerne er bygget sådan, at de sparer på batteriets strøm. Derfor er der forsinkelse på, hvor ofte en bevægelsessensor sender sit signal til alarmen. Inde i sensorerne er det muligt at sætte dem til test-mode. Dette gør at de sender deres signal til alarmen hver gang de ser bevægelse. Når man har sensorerne hængende hvor man gerne vil have dem, bør de sættes i use-mode. Her sender sensoren kun igen sit signal 4-8 minutter efter den sidst sendte. Dette sparer MEGET på strømmen på batterierne. Dørmagneterne virker ikke Magneten skal være i den modsatte side af batteriet på dørmagneterne. Ellers vil de ikke virke. Har dørmagneten panikknap, skal magneten placeres i den modsatte side af panikknappen. Jeg har sat indgangstid, men det virker ikke Det er ikke nok at sætte indgangstiden. Man skal også vælge, at en bestemt zone skal bruge indgangstid. Se under Indstilling af zoner. 26

27 Sensoren lyser hele tiden Hvis lampe i sensoren lyser konstant er det tegn på, at batteriet skal skiftes. 27

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere