Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2, tekstrække

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække"

Transkript

1 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2, tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig, hellig, hellig DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 704: Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund Altergang: Sange fra gudstjenesteblad DDS 262: Frydetonen går mod tronen Tekstlæsninger GT-læsning: 2 Mos 33,18-23 Epistel: Rom 12,9-16a Prædiketekst: Joh 2,1-11

2 2 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham:»de har ikke mere vin.«jesus sagde til hende:» Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.«hans mor sagde til tjenerne:»gør, hvad som helst han siger til jer.«der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem:»fyld karrene med vand.«og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem:»øs nu op og bær det hen til skafferen.«det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op kaldte han på brudgommen og sagde til ham:»man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Prædiken I dag handler det om vielse, om bryllup, om Jesu herlighed, og det skal jeg komme tilbage til. Inden da kan jeg ikke lade være med at nævne to ting, som i den sidste tid har påvirket mig meget og mange andre med mig. Det første kan man kalde det modsatte af bryllup, nemlig adskillelsen mellem mennesker, som er sket i den forløbne uge med radikaliseringen af terror i verden. Skyderierne i Frankrig og Belgien med flere dræbte, massakren i Nigeria, som skete samtidig, men som kun har fået forsvindende lidt omtale, på trods af, at flere hundrede blev dræbt i byen Baga af terrorgruppen Boko Haram. Det slår mig, så afgrundsdyb forskel der er til det budskab, vi samles om i den kristne kirke. Den kristne kirke har gennem historien også menneskeliv på samvittigheden fra korstog og hekseafbrændinger, og man kan rive sig i håret over,

3 3 hvordan de kunne finde argumentation for denne fremgangsmåde i den kristne tro. Det får en til at understrege det gamle ord: Kristendom skal du ikke måle på de kristne, men på Kristus! Jesus samlede mennesker gennem sit revolutionerende budskab og endnu mere hans handlinger, og det var mennesker af alle mulige slags: toldere, ludere, fattige, syndere samlede han og lukkede dem ind i Guds rige. Det styrker os i, at der også er plads til os. Jesus vil også have med os at gøre og lukke os ind i sit rige og vise os sin herlighed. Det er i øvrigt den samme herlighed, som Moses så på bjerget, da al Guds skønhed gik forbi ham. Et vidunderligt syn må det have været, selv om Moses ikke så Guds ansigt. Det andet, som har påvirket mig, er fra vores egen andedam, nemlig diskussionen om evangeliernes troværdighed. Der var opstandelse omkring Jesu opstandelse, skrev en. Det er ikke en ny diskussion, men dog en, som tærer på glæden ved at stå i Folkekirken. Jeg har talt med mennesker, som kun har meget perifer berøring med kirken, men som alligevel med lethed gennemskuer, at hvis præsterne ikke tror på kristendommens centrale budskab, så er det hele ligegyldigt. Nogle har påpeget, at præster også kan og må tvivle, og det er helt rigtigt set. Måtte vi ikke det, så var der slet ingen kirke eller præster. Debatten drejer sig heller ikke om tvivl, men om evangeliernes troværdighed. Er det sandt, at han opstod? Eller lå Jesu lig i graven og rådnede påskedag, da disciplene gik frem og proklamerede: Han lever? Og i dag: Er Jesus en for længst død mand, så vi højst kan genskabe følelsen af hans nærvær i menighedens fællesskab? Personlig bøn giver dermed ikke mening. At sige, at Jesus skulle være nær i min dagligdag er volapyk. Det grundlæggende problem er mistillid til Skriften. Man forestiller sig, at Bibelen er en samling gode historier, som den første menighed har opdigtet for at legitimere, at Jesus var noget særligt: Jomfrufødslen, vinunderet, helbredelserne, opstandelsen osv.

4 4 Sådan vil nogle præster i dag stå på en prædikestol og sige, at vinunderet ved brylluppet i Kana er en god historie, men om det er sket i virkeligheden er ligegyldigt. Gud ske lov har vi fastere grund under fødderne med Guds levende ord. Nu handler det om vielse i dag, og Paulus nævner i 2 Kor, at han har trolovet sig med menigheden for at føre den frem for Kristus ren som en jomfru, og det kan man spejle sig i som præst. Og her er en vigtigt råd: lad ingen tage ét eneste ord i den hellige skrift fra dig, om det så er en præst eller en biskop! Jo mere du mister af Bibelen, jo mere mister du af Jesus. Jo mere du tager ind af Bibelen, desto mere får du af Jesus. Vinunderet udspiller sig ved et bryllup. Det er Jesu første tegn, siger Johannes. Og vi kan undre os over det? Hvorfor gjorde Jesus ikke noget mere fromt som det første tegn? Hvorfor er det ikke en helbredelse af en blind, hvorfor opvækker han ikke en død, eller hvorfor begyndte han ikke med at gå på vandet? Vi, der synes, at man skal være mådeholden med alkohol og ved, hvordan det kan ødelægge mennesker, bliver måske også lidt provokeret af, at de allerede ved festen havde drukket godt, da Jesus serverer endnu mere vin for dem. Var han ikke afholdsmand? Alle disse overvejelser rammer slet ikke pointen med beretningen. For det har stor betydning, at Jesus netop begyndte med at lave vand til vin ved et bryllup. Det siger nemlig dette: Jesus er kommet for at holde bryllup med os, være brudgom. Han er kommet for at blive ét med os. Han forlod sin far i Himlen og kom til jorden for at redde os fra den evige død, fra Djævelens magt. Og det kan ikke understreges bedre end ved den største fest, vi har i vores verden: Et bryllup. Som vi sang: Fest for de fattige! lyder hans bud. Sådan er Skaberen. Sådan er Gud. Evangeliet handler om, at Gud vil have med os syndige mennesker at gøre, som vi gang på gang kan undre os over, og ikke bare have med os at gøre, men skabe overflod. Når evangeliet dæmrer for os, kan man føle al sin uværdighed og syndighed overskyllet med nåde og kærlighed.

5 5 Det viste Jesus gennem den overflod, han skabte den dag. Han nøjedes ikke med et par flasker vin til deling, så den værste skam kunne undgås. Der var overflod! Man anslår, at hver af de seks kar, som blev fyldt med vin, kunne rumme 100 liter. Dvs. at man fra ingen vin at have nu står med 600 liter god vin. Det er ikke mærkeligt, at man senere sagde om Jesus: Se, den frådser og dranker, ven med toldere og syndere. Jesus ville understrege, at nu er det frelsens tid, nu åbenbares Guds herlighed, nu er der overflod for alle. Og hans komme indvarsler også den største fest: Det messianske bryllup, som er evigt og som har Jesus som brudgom og menigheden som brud. Ægteskabet mellem mand og kvinde på vores syndige jord er en afglans, et genspejl, af denne store virkelighed. Paulus er inde på det i Ef 5, hvor han skriver: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed jeg sigter til Kristus og kirken. Vi kan kalde det det himmelske ægteskab mellem Kristus og kirken, mellem Jesus og enhver, som tror på ham. Et ægteskab på jorden er en afglans af det, fordi ægteskabet mellem mand og kvinde er en skaberordning og givet af den levende Gud. Alene derfor kan kirken aldrig velsigne andre samlivsformer. Nogle tror, at kirken siger nej for at diskriminere nogen, ligesom nogle mener, at kirkens fastholdelse af ægteskabet som ramme for seksualitet og samliv er snerpet, men alt sammen drejer det sig om at løfte kærligheden, Guds ordning og Guds velsignelse frem i vores tætteste relationer både i ægteskabet og i menigheden. Det er en stor udfordring at få sagt det som Jesus på dette punkt; han talte imod synden, men elskede synderen. Grundtvig, som taler meget om ægteskabets hemmelighed, siger at der er en levende vekselvirkning mellem det jordiske og det åndelige ægteskab. Ved at se på det ene kan vi sige noget om det andet og omvendt. Som en mand forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru og bliver ét kød med hende, sådan forlod Jesus sin far for at binde sig til den kristne menighed og blive ét kød med den.

6 6 Man kan spørge Jesus med vielsesritualets ord: Vil du have, elske og ære mennesket, som hos dig står? Og svaret giver sig selv, for den, som giver sit eget liv for et andet menneske, elsker allerhøjest. Man kan udtrykke det ubegribelige og vidunderlige, der skete på korset, på mange måder, men en af dem er sige, at Jesus ville blive ét med mennesket. Han døde for at blive ét med dig. Hvad kan lave vand til vin i vores verden? Det kan et vintræ! Det er faktisk rigtig god til at gøre det. Jesus sagde om sig selv, at han er vintræet. Jeg er vintræet, I er grenene. Gennem det billede understregede Jesus samme virkelighed. Som en gren hænger sammen med vintræet, hænger vi sammen med Jesus. Som en gren suger kraft fra træet, suger vi kraft fra Jesus. Nadveren er det klareste tegn på denne enhed. Det er brødet og druevinen givet af Jesus selv til menigheden som et evigt sakramente, hvor han giver os sit legeme og blod, og vi er ét med ham. Jeg har talt om ægteskabet i dag. Ikke for at diskriminere den, som af den ene eller den anden grund ikke er i et ægteskab, for også her giver Gud sin velsignelse ved at være nær og vise nåde. Desto mere kan man glæde sig over enheden med Jesus. Efter prædikenen skal vi synge Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund, som er en bryllupssalme, men som kan læses og synges med det himmelske bryllup som baggrund. Det himmelske ægteskab mellem Kristus og kirken er det stærkeste og ubrydeligste ægteskab, der findes. Om alle ægteskaber i verden går i stykker, så består dette! Og når alle ægteskaber i verden ER ophørt og Kristus kommer igen, så læser vi i Bibelens sidste bog om Kristi bryllup i evigheden, som alle ægteskaber sigter mod:...nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede, hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder... Salige er de, der er indbudt til Lammets bryllupsfest. Nu skal Lammets bryllup stå og du er indbudt! Tænk dig den dag, hvor vi kommer til det fuldkomne og evige. Døren går op ind til den store bryllupssal, og menigheden

7 7 vil gå frem mod Jesus for det store alter, og jubelen vil begynde og aldrig ende. Da skal vi for alvor se Jesu herlighed. Og det er den herlighed, som troen allerede nu ser. Amen!

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Fik Maria én over næsen ved brylluppet i Kana?

Fik Maria én over næsen ved brylluppet i Kana? Fik Maria én over næsen ved brylluppet i Kana? Af Erling Tiedemann, Pastoral-Centret MANGE VIL SIKKERT umiddelbart finde, at sådan et spørgsmål er respektløst, - og jeg giver dem ganske ret! Men hvis spørgsmålet

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere