Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække"

Transkript

1 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde over livets under DDS 680: Jesus, kom dog nær til mig DDS 68: Se, hvilket menneske Altergang DDS 371: Du fylder mig med glæde DDS 262: Frydetonen går mod tronen Tekstlæsninger GT-læsning: Sl 40,2-6 Epistel: Judas Prædiketekst: Mark 2,14-22

2 2 Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham:»følg mig!«og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple:»hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?«men da Jesus hørte det, sagde han til dem:»de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte:»hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?«jesus svarede dem:»kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«prædiken Vi bruger meget tit billeder, når vi skal beskrive en stemning, en oplevelse eller en følelse. Hvad enten det er noget positivt og negativt, så kan et billede på en god måde tit forklare det for os og give os mulighed for at forstå ting især hvis det drejer sig om usynlige ting eller ting, vi ikke selv har oplevet. Hvis man fx sørger over en, man har mistet, så kan man bruge det billede, at man er i det dybeste mørke. Selv om man ikke selv er lige præcis der, kan billedet være med til at give en forståelse for, hvad personen går igennem. Hvis man er forelsket, kan man sige, at man sidder på en lyserød sky, og så er vi klar over, at det går godt. Hvilket billede kan vi bruge på troen på Jesus eller på Guds rige, som Jesus forkyndte?

3 3 Vi kan alle sammen tænke efter: Hvad er det første billede, du kommer til at tænke på, når du tænker på Gud eller Guds rige? Eller på Jesus? Evangelisterne var ikke i tvivl om, hvordan de oplevede at følges med Jesus: Det var som en bryllupsfest. Én lang Honey Moon, med Jesus som brudgommen, der elsker sin brud. Tanken ligger naturligvis ikke på det seksuelle, men på den rene, fuldkomne kærlighed, som en brudgom og brud har til hinanden, når man lige er blevet gift og glæder sig til at dele alting med hinanden. Det er billedet på den kærlighed, Jesus elsker sine disciple med. Og elsker os med! Her er det billede, du bør have, når du tænker på Jesus. Han er som en brudgom, der længes efter at være sammen med dig, tale med dig, dele livet med dig. Flere gange i Bibelen bruges billedet med en bryllupsfest eller et festmåltid: Kongesønnens bryllup, det store gæstebud, Lammets bryllup, fedekalven, der bliver slagtet. Og Jesus selv i diskussionen med farisæerne om faste. Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Nej, de kunne ikke bare fortsætte livet, som de altid havde gjort, når nu Jesus var kommet til dem. Det indebar noget helt nyt. Og sådan er det stadig. Er Jesus kommet til os, så er livet blevet nyt. Jeg ved godt, at vi tit og ofte understreger, at vi stadig lever i denne verden, syndens og dødens verden, menneskenes verden, og at problemer og trængsler, sorger og lidelser hober sig op, også for en kristen. Og den side af vores liv vil jeg slet ikke skjule. Vi bliver ikke skånet, fordi vi er kristne faktisk er der steder i verden, fx i Mellemøsten, hvor blot det at tro på Jesus giver mennesker store problemer og lidelser. Og derfor understreger vi faktisk tit elendigheden og det kan ligefrem blive til en elendighedsteologi, som nogle har kaldt det, hvor man kun kan snakke om det elendige liv, vi har nu, men det skal blive bedre engang! Er det sådan, vores kristendom er?

4 4 Og nogle tænker måske: Jeg lever da med Jesus, men jeg synes ikke, livet er helt nyt. Jeg har mange synder at kæmpe med, og jeg går igennem masser af problemer. Hvor er det nye liv? I dag vil vi lade Jesus forkynde det for os, som vi selv kan have svært ved at få øjnene op for, nemlig, at i ham er livet nyt. Det er en sandhed, at der hvor Jesus er, der er livet nyt. Helt nyt! Fra at være under Guds vrede, kommer man ind i hans kærlighed. Fra at gå mod døden, har vi retning mod livet. Fra at regne sin værdi ud fra sit udseende eller sine kvaliteter, gælder nu Guds accept. Vi er skabt i Guds billede og har uendelig værdi for ham ikke i kraft af det, vi gør, men i kraft af at være hans. Fra at være tynget af ikke at slå til, hører vi nu, at det, Jesus har gjort for os, gælder som en løsesum for os. Vi har tilgivelse for vores mange synder, Gud sætter og i frihed og giver os fred med ham. Salmisten udtrykte det sådan i den første læsning: Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Og det nye liv udtrykker Jesus i billedet med en bryllupsfest, som skal vare ved for altid. Sådan kan man altså udtrykke det at følge Jesus som en bryllupsfest. Vi kender vel ikke noget mere festligt end en bryllupsfest?! Josefine begyndte vandringen i dag sammen med Jesus, og den hører aldrig op, hvis hun følges med Jesus hele vejen. Festen er evig! Døden er ret beset blot en bindestreg på vej ind i det evige liv. Der er overflod og nyt liv med Jesus. Han sagde det selv sådan her: Jeg er kommet, for at de skal have liv og liv i overflod. Troens glæde er så overstrømmende rig, at kun det mest festlige og glædelige på jorden kan beskrive denne virkelighed. Det gælder også for dem, som lider pga. deres kristne tro. Det er netop, fordi det nye liv er så godt, at de holder ud gennem trængsler.

5 5 Og Jesus skelner ikke mellem mennesker, så nogle er de gode og andre de dårlige. Han spiste sammen med toldere og syndere, hvilket han også fik hård kritik for. Han gik til fiskere, landmænd, ludere, børn, kvinder og andre, som alle andre i samfundet så ned på. Og han kaldte på dem kaldte dem til at følge ham! Han kaldte på Levi ved toldboden. Dvs. at han var tolder og opkrævede skatter af folket. Det var ikke populært, tværtimod så folk ned på ham som en forræder. Jesus kaldte på ham! Og der står helt kort: Og han rejste sig og fulgte ham. Den dag blev skelsættende for Levi. Resten af livet fulgte han efter Jesus. Han var med, da Jesus blev korsfæstet, og han var der, da kvinderne kom og fortalte, at Jesus lever. Han skrev senere historien om Jesus ned. For Levi er også ham, vi kender som evangelisten Matthæus, og i Matthæus version af beretningen fra toldboden står navnet Matthæus. Matthæus blev efter nogle traditioner martyr som mange af de andre disciple, for hvem det kostede livet at følge Jesus. Uanset sandheden i det, var er et før og efter den dag, hvor Jesus havde kaldt på ham, og han havde rejst sig op og fulgt ham. Han havde forladt toldboden med alle pengene på bordet. Det var lige meget nu, for nu havde han mødt Jesus og den frihed og fred, han giver. Han fortrød det ikke, ligesom jeg og mange andre ikke fortryder, at vi sagde ja til at følge Jesus. Broder Andreas, som grundlagde organisationen Åbne Døre, der har fokus på de forfulgte kristne i verden og spreder bibler til steder, hvor der forfølgelse, fortæller i bogen Guds smugler om det kald, han fik fra Gud til at følge ham: Jeg overgav mig til Gud gav Ham vanskelighederne, eventyret og alt. Jeg sagde bare: Gud, hvis du vil vise mig vejen, vil jeg følge dig. Amen I dag kalder Jesus på os. Vi kan godt bruge det billede, at enhver kirkebænk er en toldbod og prædikestolen med. Jesus standser ved hver eneste toldbod og kalder os til at følge ham. Ved toldboden sidder der nemlig: en syg! Vi er syge, der har brug for en læge ramt af en virus, der er langt, langt værre end Ebola, nemlig synden.

6 6 Syndens løn er død, skriver Paulus. Det er ikke bare den fysiske død, men evigheden borte fra Gud i fortabelsen. Du og jeg er de syndere, der har brug for en frelser. Men Jesus går rundt ved toldboderne og siger: Følg mig! Han inviterer os til at følge ham resten af livet fra i dag. Var Levi blevet siddende ved toldboden og talt penge, så havde han siddet der endnu! Havde broder Andreas gået sine egne veje, kunne han have levet sit liv som alle andre. Han var godt i gang med at leve sit ungdomsliv, drikke sig fuld og feste som de andre, da han bad sin bøn om at følge Jesus. Og livet blev nyt. Til sidst i bogen reflekterer han over sit lange liv med bibelsmugling og skriver: Ingen af os ved, hvor vejen går. Vi ved bare, at det er den mest spændende rejse, der findes. Derfor, når Jesus kalder på dig: Følg ham til den bryllupsfest, han inviterer til. Det er et nyt liv, hvor du må få lov at se verden, tilværelsen og andre mennesker med Guds kærligheds perspektiv. Jesus bruger flere billeder på det. Man kan ikke faste, for der er fest. Man kan ikke sætte en ny lap på det gamle tøj, for så ødelægger man det hele. Man kan ikke hælde ny vin på en gammel lædersæk, for de kan ikke holde til det. Sådan er det altså med Jesus og der, hvor han får herredømme over vores liv. Det bliver nyt! Det er nyt, også for dig, som ikke synes, du oplever en masse med Gud og måske tværtimod sidder med problemer, udfordringer og bekymringer til halsen. Lad os høre fra epistlen igen: Gud er den eneste der kan sørge for at vi ikke snubler, og som kan lede os frem til sin trone, skyldfri og jublende glade. Han er den eneste Gud, og han har frelst os gennem vores herre, Jesus Kristus. Netop i det dybeste mørke skal vi desto mere sætte vores håb til Jesus. Hvad mener Jesus så, når han siger: Der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Hvornår er det? Jo, med det tænker Jesus uden tvivl på, at en dag skulle det forfærdelige ske, at Jesus blev taget til fange som en forbryder og hængt op på et kors, indtil han døde. Og det gik op for disciplene: Brudgommen er taget fra dem!

7 7 Den dag skal de faste. Og jeg er sikker på, at disciplene ikke spiste så meget som én oliven eller anden mad i den tid, hvor Jesus hang på korset og lå i graven. Hele hovedet og kroppen var fyldt af sorg. Indtil søndag morgen, hvor de pludselig hører: Jesus lever. Vi har set ham. Og de så ham alle sammen igen, og brudgommen var tilbage. Så fandt de ud af, at det at være brudgom i Guds rige ikke bare betyder at have en romantisk kærlighedsfølelse, men for Jesus indebar den højeste pris, nemlig at give sit liv for sin brud. Vi har en brudgom, som har givet sit liv for os og betalt for al vores sygdom og synd, både det vi har gjort og det, vi kommer til at gøre i fremtiden. Han kalder på os til at følge ham resten af livet. Livet får den nye dimension, at vi har brudgommen iblandt os. Evangeliet kan ikke udtrykkes bedre end farisæerne gør, når de ufrivilligt kommer til at stå og forkynde evangeliet med spørgsmålet:»hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?«hvorfor vil han have os med på slæb? Hvorfor kalder han os til at følge ham?»hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?«ja, det er det store under, som vi vil takke for! Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen!

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere