OKT ÅRGANG NR. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKT. 2007 18. ÅRGANG NR. 3"

Transkript

1 OKT ÅRGANG NR. 3

2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand: Christian Liebergreen Barformand: Gorm Knudsen Barnæstformand: Mads G. Nielsen Redaktør: Maja Lourenco Suppleanter: Ulrich Skovbo Jesper Rosenmai Kaare Pedersen Jimmi Vile Annoncer, kontakt: Mads Sander Så er det nye semester/skoleår gået i gang igen efter sommerferien, og jeg ser meget frem til at få nogle artikler om alt det spændende I har oplevet i sommerferien. Hvis I har noget til mig, så kan I aflevere det på Navigatørforeningens kontor i åbningstiderne tirsdag og torsdag. Se fremad til dette semester, hvor vi både tager til maritim trekamp med vores super travaljehold, holder bowling/elevfest og til sidst vores årlige julefrokost. Man skal jo selvfølgelig være medlem af navigatørforeningen for at deltage til vores arrangementer, men helt ærligt, hvem vil ikke betale en flad halvtresser, ikke mindst for at støtte vores forening. Glem ikke at holde øje med opslagstavlen ved kantinen, hvor vi løbende hænger vores kommende arrangementer op, samt tilmeldingslister. Glem heller ikke vores generalforsamlinger, hvor man skal møde op som aktivt medlem af foreningen. Maja Krarup Lourenco Redaktør INDHOLD Redaktørens leder Fra rektors kontor, september Nyt fra elevforeningen En minderig dag i Marstal Et supernumeralt blik på nutidens søfartsliv Eksamensafslutning, juni Kuwait tur/retur What is a seaman Busturen, fredag d. 31. august En gammel kanonkugle Dåb af navigatørforeningens båd Maritimløbet Ærø Drømme om havet Introdagene Udvidelse og opgrafering af navigationssimulator Donkeymanden Forsidebillede: Marstal Navigationsskole 2007 MARITIM LITTERATUR Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl til Al stof til næste nummer skal være re - daktionen i hænde senest den 9. no - vember Al gengivelse fra bladet, hvadenten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Spørg os vi har erfaringen OPLAG: 1300 EKSEMPLARER ÆRØ UGEAVIS BOGTRYKKERI ApS IVER C. WEILBACH & CO. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax MARNAV METROPOLITAN

3 FRA REKTORS KONTOR, SEPTEMBER 2007 Dagligdagen har sneget sig ind på os. Efter en travl start på semesteret er der faldet lidt mere ro over skolen og selv om der er flere studerende og ansatte end tidligere, ser det meste ud til at glide. Vi har fået 2 nye lærere Helle Pedersen og Jesper Andreassen. Helle er ansat med henblik på videreuddannelse til Navigationslærer og Jes - per er primært ansat til at undervise HF-eleverne i sømandsskab m.m. Velkommen til dem. Samtidig er John Andreassen flyttet ind i kursusafdelingen hvor han allerede har været i ilden med flere specialkurser. Det nye Panoramarum er færdigt og kører ifølge lærerne fint. Det vil utvivlsomt give os endnu bedre mu - ligheder i undervisningen og bliver allerede benyttet meget. En del elever især HF-elever har været meget aktive med travaljetræningen så jeg har store forhåb - ninger til deres deltagelse i trekampen i Svendborg sidst i september. Skolens store legat er for nylig forlænget for endnu to år og vi vil således også de næste par år kunne ud - betale ca kr. kontant til eleverne pr år. Næste udbetaling finder sted lige omkring efterårsferien. Søfartsstyrelsen lavede inden sommerferien en ikke særlig seriøs un - dersøgelse af HF-søfarts betydning og brugte undersøgelsen til at be - stemme, at der ikke skulle være en HF-søfart i Århusområdet. Hvis man vil træffe yderligere be - slutninger om HF-søfart kunne man håbe, at der vil blive lavet en mere nuanceret undersøgelse, hvor man også husker at HF-søfart i»søfarts - politisk Vækststrategi«omtales som»en gymnasial uddannelse med et maritimt islæt og ikke en ren maritim uddannelse«. Vidste du at:?»handelspladsen Mar - stal«blev en selv stæn - dig by ved et regulativ af 26. feb. 1861, som trådte i kraft 1. april samme år. ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A 5960 Marstal Tlf Fax tele.dk BØGER PAPIRVARER M. H. Simonsen I GÅR, I DAG, I MORGEN. Har du lysten, har vi skibet. MARNAV METROPOLITAN 3

4 EBBES BÅDEBYGGERI DUSØR: Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på kr. EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK NYBYGNING SEJLMAGERI REPARATION KRAN 32 T BÅDHALLER YACHT SERVICE STOR MEGIN DIESEL - BENZIN Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax DU KAN LIGE NÅ DET! Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter 7. januar 2008 Maritim forberedelse (10. kl.) Starter 10. marts 2008 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF NYT FRA ELEVFORENINGEN Af Sune Blinkenberg Vi har taget hul på et nyt semester. Med fem HF og seks navigatørklasser, hvor stort set alle eleverne i skrivende stund har meldt sig ind i for - eningen, går det ganske godt. Vi har dette semester et stort udvalg af aktiviteter, både ugentlige og engangsarrangementer; se aktivitetsplanen inde i bladet. Der har i de sidste udgaver af Me - tropolitan været meget omtale af for eningens nyindkøbte båd, så jeg vil gøre det kort, og blot nævne, at vi fredag den 3. august, holdt en vellykket dåb med et stort fremmøde af såvel foreningens medlemmer, pressen og sponsorere. Med hensyn til båden, har vi i be - styrelsen besluttet at vores ellers passive medlemmer, nu kan gøre aktivt brug af foreningen. Når bookningssystemet til båden er endeligt færdigt, vil både aktive og passive medlemmer kunne bruge båden, efter vedkommende vel og mærke har erhvervet sig foreningens førerbevis til båden. Dåben af båden og driftsplanen for samme, er nærmere omtalt i ar - tiklen»dåb af Navigatørforeningens båd«. I bestyrelsen er vi begyndt at ar - bejde på en ny handlingsplan, der skal sikre foreningens fremtidige suc - ces. I tidens løb har foreningens virke været meget præget og afhængig af den siddende bestyrelses engagement og ikke mindst den tid, der er til rådighed, efter at lektierne er la - vet. Bestyrelsens arbejde kan lettes en del ved at lave en drejebog, for hvordan foreningens arrangementer af - holdes, og en beskrivelse af hvad den enkelte bestyrelsesposts ansvarsområde er. Til sidst vil jeg blot nævne at det ikke længere kræver telefon eller papir og pen, at komme i kontakt med foreningen. Vi har fået en e- mail adresse: gmail.com som alle kan bruge, hvis de har noget på hjertet eller et indlæg til bladet. SIDSTE FRIST for indlevering af stof til næste nummer er 9. november MARNAV METROPOLITAN

5 EN MINDERIG DAG I MARSTAL Af Christian Hey Mortensen Fredag den 3. august 2007, hvor Marstal Navigatørforenings nye båd blev navngivet står for mig som en stor og minderig dag. I havnen i Marstal lå elevforeningens nye flotte kongeblå motorjolle, og foreningens bestyrelse opkaldte båden efter mig som tak for mit virke i foreningen i godt 1 1 /2 år! Jeg er meget rørt, stolt og beæret over, at bestyrelsen for Marstal Navigatørforening har opkaldt den nye båd efter mig. For mig var og er det en meget stor ære, at blive tildelt og jeg håber at I får stor glæde af båden fremover! Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke sponsorerne uden jeres velvilje havde vi ikke kunnet købe båden! En særlig tak skal lyde til de lokale og trofaste sponsorer, som gør det muligt, at Marstal Navigatørforening kan tilbyde mange forskellige aktiviteter til skolens elever. En særlig tak skal også lyde til rederiet Norden som med et stort bidrag gjorde det muligt, at købe båden inden studie - start i august 2007! Jeg vil gerne slutte af med at øn - ske det nye skib god vind frem over, ligeledes vil jeg gerne ønske Marstal Navigatørforening og ikke mindst Marstal Navigationsskole god vind fremover. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke for den tillid og velvilje som jeg og elevfor eningen har mødt såvel på Ærø som helhed som på skolen i særdeleshed. Fredagsbarens leverandør af fadøl MARNAV METROPOLITAN 5

6 ET SUPERNUMERALT BLIK PÅ NUTIDENS SØFARTSLIV Marstal Søfartsmuseum 9. september 21. oktober 2007 Af Emil Westman Hertz og Asmund Havsteen-Mikkelsen Efter en nat hvor vi har ligget for svaj uden for byen Penang i Malay - sia, skal vi for første gang i land. Luftfugtigheden er høj, og larmen er øredøvende. Skibets motor og kranerne, der losser M/V Filippas fragt af containere fra Singapore, er som en konstant bragen i lydtapetet. Pa - vel, skibets 3.officer, giver os vores landgangspapirer og siger:»be back at eighteen hundred hours. Departure time is twentyone hundred hours. Ship will not wait.«hele skibets ukrainske besætning på 18 mand er opført på listen med navn, nationalitet, alder og position på skibet. Vi står opført som Supernumeral.»What does it mean?«spørger vi Pavel.»Master says it s usual for passengers without position. You have no position. You are Supernumeral.«Vi har været af sted på et containerskib, der chartres af rederiet Erria, det tidligere Fabricius-Marine, som blev grundlagt her i Marstal. Oprindeligt havde vi begge ansøgt Galathea 3-ekspeditionen uden held, og med længslen efter eventyr i ma - ven besluttede vi at lave vores egen i stedet. Erria var frisk på en byttehandel, hvor de fik grafiske tryk og vi fri rejse til og ophold i Singapore, samt sejlads på et af deres skibe. Resultatet af vores rejse er udstillet her i form af tegning, grafik, fotografi, dias, video og genstande fra turen. Værkerne kredser alle om livet i det fjerne østen og opholdet på et containerskib fra et supernumeralt perspektiv. At være supernumeral betød, at vi var de usynlige fluer på væggen, der fløj rundt over det hele og betragtede tingene fra af - stand. Intet ansvar og ingen magt. Vi var ikke blinde, men snarere seende passagerer, med et frit og nysgerrigt blik på skibet, container-verdenen og dens terminaler i land. Sidstnævnte er en verden fyldt med 10-etagers høje kraner, der som insekter spiser skibenes indmad, for senere at fylde dem med ny fragt. Aldrig sovende, fordi varernes frie bevægelighed ikke må stoppes. Overalt et summende liv af lastbiler, trucks og små varevogne, der transporterer kranførere og fortøjningsmænd rundt. Afgrænsede, sikrede verdener, der i terrortidsalderen er blevet lukket land for almindelige mennesker. Vi kender kun containernes indhold i form af de varer, der står på butikkernes hylder, ikke det liv, der omgiver dem, når de fragtes rundt på kloden. Til at begynde med troede mandskabet, vi var tekniske ingeniører, der skulle opmåle skibet. Senere mistænkte de os for at være agenter, udsendt af rederiet for at skrive rap- 6 MARNAV METROPOLITAN

7 port om skibets tilstand. Besætningen havde svært ved at forstå vores fascination af en verden, de selv opfattede som monoton og kedelig. Fortidens eventyr er afløst af effektive havneterminaler med checklister og regler for al adfærd ombord. Største frygt i dag er pirater og de stigende oliepriser. Udstillingen afspejler på den ene side en sans for containerlands brutalitet og effektivitet, og på den an - den en lyst til at tilføje en historie, bryde med det forventede og tilføje et nyt blik på tingene. I værkerne er der et utal af genstande der svæver, byer der svæver, mennesker der svæ - ver. Det er, som om den kapitalistiske tyngdekraft, der holder containerland på plads og i orden, er blevet sat ud af kraft, for at vi kan generfare og måske erkende dens betydning for vores verden på ny. En stor tak til Erria A/S for deres støtte til realiseringen af projektet. Også tak til Marstal Navigationsskole, Rise Bryggeri og endelig til Mar - stal Søfartsmuseum for husly og hjælp til udstillingen. Drømmer du stadig? eller ta r du udfordringen op? Siunissat qanoq takorloorpiuk? qanoq iliuuseqarfigerusuppiuk? MARNAV METROPOLITAN 7

8 BLIV NAVIGATØR på Marstal Navigationsskole I JANUAR OG AUGUST STARTER FØLGENDE UDDANNELSER PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE: Kystskipperuddannelse: Uddannelsen varer 1 /2 år og berettiger til SU. Optagelsesbetingelser er 18 måneders sejlti d. Styrmandsuddannelse: Uddannelsen varer 1 år ( 1 /2 år hvis man i forvejen er kystskipper). Med styrmandseksamen kan man fortsætte 1 /2 år til sætteskippereksamen og derefter til skibsføreruddannelsen. Optagelsesbetingelser: 18 måneders sejltid som skibsassistent samt folkeskolens 10. kl. prøve samt yderligere 2 års relevant erhvervserfaring og minimum 25 år gammel. Uddannelsen berettiger til SVU, som svarer til højeste dagpengesats. Sætteskipperuddannelse: Uddannelsen til sætteskipper varer 1 1 /2 år ( 1 /2 år hvis man har styrmandseksamen, 1 år hvis man har kystskippereksamen). Med en sætteskippereksamen kan studierne fortsættes på Marstal Navigationsskole og på 1 år kan man læse til skibs fører. Optagelsesbetingelser til sætteskipperuddannelsen er 18 måneders sejltid som skibsassistent eller 12 mdr. som styrmandsaspirant samt folkeskolens 10. kl. prøve. Uddannelsen er SU-berettiget. Skibsføreruddannelse: Uddannelsen varer 1 år. En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning. Uddannelsen er SU-berettiget. Optagelsesbetingelser: enten sætteskippereksamen,»gammel«styrmandseksamen, juniorofficerseksamen eller vagtofficerseksamen. Gode muligheder for legater Mere information kan fås ved henvendelse til Marstal Navigationsskole eller internet: MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Ellenet Marstal Telefon MARNAV METROPOLITAN

9 EKSAMENSAFSLUTNING, JUNI 2007 Endnu en gang en festlig dag i skolens tætpakkede sal hvor outputtet til den»rigtige«maritime verden var i top. I alt sendte vi 58»brave danske søfolk«tilbage til erhvervet og spektret omfattede alt fra skibsassistenter til skibsførere. Hovedtaler ved afslutningen var Skibsreder Sven Flyvbjerg som gav de mange dimittender et par velmente ord med på vejen. Som et ekstra festligt og flot indslag sang den kendte færøske sangerinde Annika Hoydal (som i parentes bemærket er gift med en af dimittenderne) et par numre bla. a. en fællessang som hele salen tog til sig. Kystskipper: Klaus Fogh Rune Grønkjær Henvig Kaj Hansen Melin Bent Rasmussen Kurt A. Rasmussen Jesper Nicolei Schwartz Jacob Melsted Thomsen Styrmand: Sune Blinkenberg Marcelo Kristensen Robin Meaton Kaare Balle Pedersen Thomas Pedersen Bardur Poulsen Sætteskipper: Anna Nivikka Regine Brandt Tommy Vejrup Hansen Tonny Hansen Martin Holck-Clausen David Høck Ulrich Skovbo Johannesen Thomas Madsen Søren Tyge Ravn Mads Johannes Sander Skibsfører: Morten Dragsbæk Holm David Jørgensen Bjarne Peter Langtved Klavs Lockwood Randi Iben Madsen Anders Mortensen Christian Hey Mortensen Jakob Stig Møller Hans Peter Poulsen Ulrik Fausing Riis Ole Sørensen Laust Lindskov Vestergaard Line Wulff-Jensen Elisabeth Zaak Søret og adm. til skf.: Bjarke Emil Wahlquist Skibsassistent: Sören Andersen Tobias Andersen Mikkel Badstue Martin Blæsbjerg-Christiansen Kevin Crusius Cengiz Gülsen Nicolai Vestergaard Hansen Gorm Rabølle Knudsen Daniel Krogh Maja Krarup Lourenco Rasmus Peter Mortensen Jeanette Müller Casper Hyldgaard Pedersen Sandra Karoline Dalegaard Pedersen Kathrine Bruun Rasmussen Anne Sofie Raahede Camilla Brinkman Sandell Svante Jan Gustaf Steffensen Dan Sørensen Jesper Pløger Sørensen Annemette Rand Thuesen Karsten Wieck MARNAV METROPOLITAN 9

10 KUWAIT TUR/RETUR»Det sidste danske køretøj er ude af Irak, og de danske soldater forventes hjem om få dage«. I slutningen af juli, blev der på et kollegieværelse i Mar - stal lyttet ekstra godt efter tv-nyhederne. Som ansat i Søværnets personel - reserve skulle jeg nemlig rejse den modsatte vej; ikke til Irak, men til Kuwait og assistere ved lastningen af det danske krigsmateriel. Tekst: Marinekonstabel af reserven Mads Sander, 4. semester, Marstal Navigationsskole. Udsendt som terminalassistent for Søværnets Terminaltjeneste i Kuwait. Foto: Mads Sander, søværnet og hæren.»ikke løbe, du dør af væskemangel«, råber en militærpolitimand (MP) højt til mig. Det er torsdag den 9. august kl Kuwait-tid (en time foran DK), og jeg er i fuldt firspring på vej rundt mellem lange rækker af ørken - støvede danske pansrede mandskabsvogne (PMV), et utal af jeeps og lastbiler med panserplader op langs førerhusenes døre. Min opgave er, sammen med to andre marinekonstabler, at registrere de køretøjer, der er ankommet til opmarch - området. Termometeret viser 44 grader, jeg render rundt i hærens ørkenuniform, og er tre timer tidligere landet efter fem timers flyvetur fra det regnfulde Frankfurt am Main. Så træthed kombineret med mangel på akklimatisering, og et alt for ringe indtag af vand, gør at MPeren nok har ret. Jeg slår derfor over i gang, og tænker»en Klovborg, tager den tid en Klovborg tager«. Kædens sidste led Jeg er en del af et 10 mands stort hold fra Søværnets Terminaltjeneste, Fastfood på US-base i Kuwaits ørken. som alle til dagligt passer et civilt arbejde eller studium. Vi har tidligere gjort fast tjeneste i Søværnet, og efterfølgende valgt at tegne en rådighedskontrakt. Nu er vi så indkaldt, har trukket i uniformen og er for en stund ansvarlige for at den danske stat får alt sit skatteyderbetalte grej ombord på det indcharterede skib»tor Anglia«. Vi er sidste led i en kædereaktion, som startede da Folketinget vedtog Danmarks tilbage - trækning fra Irak. Det sidste hold danske soldater i Irak udgjorde kæ - dens første led; de pakkede møjsommeligt lejren ned piece by piece, og køretøj for køretøj. Under ledelse af kædens næste led; hærens logistiske enhed DANILOG, og beskyttet af den danske spejdereskadron, blev den ene konvoj efter den anden sendt til et opsamlingssted i yderkanten af den amerikanske hærs enorme havneområde i Kuwait. Her blev alt godset linet op, indtil søværnets ud - sendte Port Captain (PC) gav ordre til at få de over 200 containere og næsten 200 køretøjer ned i opmarch - båsene på kajen. Båse som amerikanerne også benytter til at line de ødelagte køretøjer op, som de ind i mellem skal transportere væk til reparation. Kobra-slange; hvor er du? Varmen var kvælende om dagen, så alle køretøjerne blev flyttet om natten, og de sidste kom på plads mellem den 9. og 10. august. Det kunne vi ved selvsyn konstatere, da vi efter en knap så lang nattesøvn på hotellet, igen var på kajen. Vi registrerede de sidste køretøjer og containers og færdigskrev sammen med DANI- LOG fragt-manifesterne. Vores chef mente, at vi trængte til et frikvarter, så vi tog til den kæmpestore amerikanske base midt ude i den kuwaitiske ørken. Jeg kiggede nervøst efter eksemplarer af den sorte ørkenkobra, men den kunne næppe»slange«sig forbi de omfattende checkpoints ind til lejren. Omvendt så var næsten hver eneste amerikanske soldat på basen bevæbnet, så slangen have såmænd nok hurtigt mistet»bidet«. Subway i ørkenen Vi gik direkte ind i indkøbsparadiset»px en«, der lever godt op til sit slogan» We ll go where you go«, og det er ikke kun sæbe og tandpasta som»pxen«bringer med fra USA. Her var der ekstremt billige computere, Ipod s, pc, film og naturligvis også dagligvarer. Velforsynet med bl.a di - gi talkameraer, stod vi nu overfor et umuligt valg; skulle vi spise på Sub - way, KFC-chicken eller Pizzahut! For her midt i ørkenen, var der na - turligvis det samme fastfood-ud valg som i New York. Militærpoliti på skibet Samme dag klokken begyndte vi at laste»tor Anglia«, og siden der er tale om krigsmateriel foregår lastningen lidt anderledes end på Ærø - færgerne. Søværnets Operative Kom - mando er repræsenteret via en dansk søofficer, der fungerer som Port Captain (PC). Under sig har han en terminalofficer (TMO), som typisk er en reserveofficer med skibsfører - eksamen fra eksempelvis MARNAV med har mange års erfaring som styrmand/kaptajn eller fra en havn. TMO sørger i samarbejdet med»tor Anglia s«overstyrmand, for at skibet lastes så hurtigt, effektivt og forsvar- 10 MARNAV METROPOLITAN

11 og terminaltjenesten kunne efter snart 16 timers arbejde få noget søvn på hotellet. Efter en bedre middag (uden alkohol; den slags fås ikke i Kuwait), tog en mindre del af terminaltjenesten ved tiden igen ned til havnen. De sidste containers ventede, men efter en lang nat, hvor mængder af ørkenfarvede køretøjer havde passeret mine øjne, var det opslidende at skulle læse containernes uendelige lange numre. Klokken den 12. august blev den sidste 40 fods container proppet ombord, og jeg kunne endelig sammen med PC og TMO vende hjem til hotellet. Delvist panseret dansk bjærgningsvogn skubber en havarist ombord. ligt som muligt han er en slags supercargo. Problemet er at alt simpelthen skal med hjem; der er ikke flere afgange til Danmark! Til at hjælpe, med at stuve køretøjerne så godt som muligt, har TMO en MP ere på skibsdækkene. Under lastningen render TMO er rundt overalt på skibet, og holder opsyn, mens MPérne vinker det ene køretøj efter det andet ind. Kontrol og service på rampen På rampen står jeg så, som terminalassistent (TMA) med manifesterne og holder øje med hvilke køretøjer, der kører over rampen, samt om ar - bejdssikkerheden, farligt-godsaf mærkningen og surringerne af lastbilernes gods er i orden. Omkring mig farer ca. 30 soldater konstant frem og tilbage for at komme ned og være chauffører i køretøjer, der til tider har så mærkværdige navne at en sømand kommer til kort med udtalen. Tit har chaufførerne spørgsmål, og en masse informationer, som jeg må prøve at holde styr på og videregive til MP erne og TMO en. Ind i mellem kommer chaufførerne, og siger at de har brug for startkabler, værktøj eller reservedele som ek - s empelvis spændbånd, for at få de ør kentrætte køretøjer til at køre. Godt, at man som civil sømand ved hvad et skib medbringer af nyttige ting, og hvilke helbredende hænder en natte-duelig dansk maskinmester kan lægge på en PMV. Men andre ord er Søværnets Terminaltjeneste, bistået af skibets besætning, en fremragende organisator og problemløser i den kulsorte og over 40 grader varme nat. Søges: Et styks ro/ro-leje Men ak, tidevandet var vi ikke herre over, og i mangel på et rigtig ro/roleje måtte vi ved tiden stoppe lastningen. Køretøjerne kunne ganske enkelt ikke komme sikret overbord. Vi tog nogle få timers hvil på hotellet, og kl var tidevandet nådigt ved skibets rampe. Præcis kl den 11. august, da rampen var næsten helt plan, kom det sidste køretøj; en lang lav-gulvet bus, om - bord. Mens hærens chauffører nød en velfortjent årgangs-kildevand, fort - satte terminaltjenesten med at laste containere. Natten igennem, var der på vejrdækket, ved hjælp af havnens containerkraner, blevet la stet lette 20 fods containere. Containerhelvede Skibets halvfyldte hoveddæk skulle nu modtage de tunge 40 og 20 fods container, og det var ikke nogen helt nem sag. Normalt bliver containere mellem eksempelvis Sverige og England transporteret på særlige vogne»low-boys«. Men da Søværnet ikke ejer den slags materiel, skulle alle containere løftes op på en low-boy, køres frem til rampen, løftes af med en stor gaffeltruck, køres ombord og lirkes på plads. De blev så ligesom køretøjerne surret efter alle kunstens regler af indiske havnearbejdere (den slags arbejde beskæftiger kuwaiterne sig skam ikke med!). Hen på eftermiddagen drillede det til tider uregelmæssige tidevand igen, Navigatører fanget i ørkenen Men først skulle vi lige gennem en af de situationer hvor man bagefter er imponeret over at man ikke lader sit sømands-temperament få overtaget. Vi skulle noget så enkelt som at tanke, og for at spare skatteydernes penge, benyttede vi os af den tak nem - melighed den kuwaitiske regering har vist amerikanerne fordi de befriede Kuwait fra den irakiske be sættelse; alle amerikanske og allierede styrker tanker nemlig gratis ku wai ter-brændstof. Så kl kørte vi ind på den interimistiske amerikanske tanksta - tion midt på et uhyggeligt stort og næsten øde amerikansk havneområde. Bortset fra ro terende blik fra forladte amerikanske militærkonvojer var vi tre danskere helt alene her på grænsen til ør kenen. En søvndrukken indisk tankpasser (ku waitere kan ganske enkelt ikke lide manuelt ar - bejde) dukkede op, og PC sagde det magiske»sesam luk dig op«som kun en dreven dansk commander (orlogskaptajn) kan sige det. Vi fik tanket op, og startede bilen eller? For nej, den nægtede at adlyde en lovlig or - dre. Og det midt i en krig, og måske værst alt af midt i et ørkenlandskab. Med en imponerende tålmodighed skiftedes vi til at læse ma nualen igennem, rykke i ledninger, dreje tæn - dingsnøglen og andre af de kloge ting, som navigatører lærer på motorpasserkurset. Men intet skete, tankpasseren gik klogelig til køjs, og vi konstaterede, at vi netop med succes havde ledet lastningen af hele den danske hærs materiel, men altså var blevet stoppet i vores tilbagetog af et dødt batteri! I stedet for at finde ud af hvad Falck hed på kuwaitisk ringede vi efter en kollega, som hentede os. I ventetiden holdt jeg be hørigt udkig efter cobra-slanger, som jeg jo havde hørt var meget aktive om natten! Men uniformen skræmte dem nok væk (jeg havde i hvert fald intet MARNAV METROPOLITAN 11

12 gevær med)! Ved tiden kunne jeg så, uden slangebid, krybe til køjs på hotellet. En kæmpe oplevelse Selvom skibet nu var lastet var der fortsat en del papirsarbejde, som vi skulle ordne, og vi blev derfor i Kuwait indtil den 14. august om aftenen. Imidlertid var arbejdsbyrden nu lidt lettere at planlægge, og vi fandt derfor også tid til spændende udflugter til basaren, de overdådige shoppingmalls, middag med imponerende udsigt fra de høje Kuwait-towers, køb af billigt guld og en enkelt tur eller to i svimming-poolen. Den Persiske Golf omkring Kuwait er ret forurenet og byder også på giftige havslanger, så der kom vi ikke! Om morgenen den 15. august landede vi så efter 10 timers flyvning i Kastrup, og dagen efter sad jeg igen på skolebænken i Marstal. Ørkenuniformen var til vask, og skibsteknikken var pludselig blevet lidt mere virkelighedsnær. Alt i alt var det en kæmpe faglig og personlig oplevelse at være med til lukke og slukke i Irak, samt se Kuwait som drejeskive for krigen i Irak, og samtidig et stjerne-rigt land med overdådige indkøbspaladser, en klassedeling og et mand-kvinde forhold langt fra det danske samfund. Så, jo»join the Navy and see the world!«. Fakta om Søværnets Terminaltjeneste Tjenesten fungerer ofte i tæt tilknytning til ARK-projektet, hvor Tor Lines skibe»tor Anglia«og»Tor Futura«er indcharteret som troppetransportskibe af den danske og tyske stat. Når danske tropper skal ud i verden stiller terminaltjeneste med et terminalhold i laste- og lossehavnene. Terminaltjenestens medlemmer er alle personer, der til dagligt har et civilt job, men som på baggrund af tidligere tjeneste i søværnet har tegnet en rådighedskontrakt. Alt efter hvornår det passer ind i deres civile liv, lader de sig indkalde til tjeneste, og har således bl.a været på/i Kap Verde øerne, Irak, Kuwait, Cypern og Nordnorge. P.t mangler terminaltjenesten personel; særligt tidligere reserveofficerer, og alle med rådighedskontrakt med søværnet har mulighed for at gøre tjeneste i terminaltjenesten. Personer uden rådighedskontrakt, men som har af tjent værnepligt i Søværnet kan an søge Forsvarets Personeltjeneste om en rådighedskontrakt. For nærmere oplysninger om lønog arbejds for hold kan chefen for terminaltjenesten, Orlogskaptajn Poul Erik Christiansen, kontaktes på tlf Ærøs største udvalg af frisksmurte sandwich GULDBAGEREN MARSTAL TLF PMVer på vej med elevatoren ned i underlasten. Sidste parti bringes ombord. Underlasten fuld af alskens køretøjer. Terminalassistent Mads Sander med cargo-manifesterne. 12 MARNAV METROPOLITAN

13 WHAT IS A SEAMAN Between the security of childhood and the insecurity of second childhood, we find a facinating group of humanity called seaman. They can be found on ships, on shore stations, in love, in bars and always in debts. Girls love them, towns tolerate them, and the government supports them. A seaman is laziness with a deck of cards, bravery with a tatooed arm, and protector of the sea with a can of beer in his hand. He has the energy of a turtle, the slyness of a fox, the stories of a seacaptain, the brains of an idiot, the sincerity of an liar, the aspiration of a cassanova and when he wants some - thing it s usually connected with drinks. Some of them likes women, dames, girls and members of opposite sex. He dislikes answering letters, superior officers and engineers, the food onboard and getting up early. No one else could cram into his pockets, a little black book, a pack of crushed cigarettes, a picture of Sabrina, a comb, a can opener, and the remains of month s pay. He likes to spend his money on women, some on horses, some on drinks, and the rest on foolishly. A seaman is a magic creature, you can lock him out of your home, but not out of your hearth, scratching off your mailing list, but not off your mind. You might as well give up, he is your long away from home lover, your one and only bleary eyed, good for nothing, bundle of worry, but all your shattered dreams become in - significiant when he gets home and looks at you with those bleary, blood shot eyes, and say to you»hi ya sweetheart«this and more is a seaman. MARSTAL TLF FAX SVENDBORG BUGSER A/S SVENDBORG TOWING COMPANY LTD. TOWAGE SALVAGE SUPPLY-SERVICES HEAVY-LIFT PROJECTS MARINE CONSTRUCTION PROJECTS CREWING Læs om det lokale i Ærø Ugeavis! Nordre Kajgade 9A DK-5700 Svendborg Tel: Fax: Web: TLF STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS! MARNAV METROPOLITAN 13

14 BUSTUREN, FREDAG D. 31. AUGUST Af Maja Lorentzen Så kom der igen nye elever på skolen og de skulle have en rundtur på øen. Så vidt jeg kunne se var der kun kommet 4 elever i sætte 1. klassen. Hvad sker der for fremmødet? Men til trods for det var der godt fyldt op foran i bussen på HF ernes»plads«. Super godt at der i dette skoleår er kommet nogle HF ere som er villige til at socialisere sig. Fredagsbaren Der blev lagt en god bund i fredagsbaren inden busturen kl , og stemningen var i top, også selvom det var begyndt at regne. Vi skulle trods alt også sidde i en bus det meste af tiden. Da bussen kom, blev der travlt med at få lukket baren og trisse af sted mod parkeringspladsen, hvor folk var i fuld gang med at læsse på med øl og smirnoff ice. Afsted til Dunkær Så var der afgang mod Dunkær kro, hvor vi skulle have en gratis omgang. Inden vi kørte ud af parkeringspladsen blev den første kasse Smirnoff flået, og så var det slut med dem inden afgangen fra Dunkær. Nu skulle vores guide Mads Sander fortælle om retningslinier og om selve turen, men det tror jeg ikke der var særlig mange der opfattede, da HF erne var i fuld gang med at synge:»sæt dig ned, sæt dig ned, sæt dig neeeed«. Og til mig der egentlig skulle stå op, da jeg skulle sende øl op og ned. Kom igen! Til trods for at det var først på turen, lykkedes det dog en del (inklusive mig selv), næsten at blive kørt ned da vi steg ud af bussen (der kørte åbenbart biler på vejen). Da vi kom ind på kroen var der blevet stillet to kasser øl frem, så vi selv kunne have besværet. Efter 3 kvarters tid kørte vi videre mod Søby (tror jeg nok). Mad fra grillen Igen i år fik vi bestilt vores grillmad over telefonen ligesom sidste gang. Det betød, at vi bare skulle betale for maden, og så ville der ikke gå lang tid før den var serveret. Det tilbud var der mange der benyttede sig af. Bagefter kunne vi gå ind ved siden af i deres restaurant, hvor vi kunne tage en gratis øl eller to. Des- 14 MARNAV METROPOLITAN

15 LEGATER værre var der et begravelsesselskab forinden, så vi skulle lige prøve at beherske os så godt vi kunne(!). Vi blev i Søby i et stykke tid, hvor vi trillede af sted mod Ærøskøbing. Ærøskøbing Her var ikke nogle gratis øl, og jeg husker ikke om der nogensinde har været det, men jeg tror nok at folk klarede de ca. 17 kr. for en øl på Arrebo, eller de 3 kr. man giver i Netto. Derfra gik der ikke lang tid, så skulle vi af sted hjemad til Skipperkroen, hvor de selvfølgelig ligesom sidst fik den sidste gratis øl og blev der det meste af aftenen. Senere var der gratis øl i en time på Miss Sophy. Jeg tør ikke gætte på, hvor mange der mødte op, men jeg kunne forestille mig, at det var begrænset. Alt i alt var det en rigtig god bustur (selvom denne tur ikke omhandlede en flagstang). Tak til alle fra foreningen der har planlagt og gjort et stykke arbejde for at få turen på plads. Det er dem, der gør det muligt! Marstal Navigationsskoles Uddeler hvert år kr. i direkte støtte til Legat: studerende og deres aktiviteter. Legatet uddeles ca. 1. april og 1. oktober. EOS Legatet: Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca kr. pr. år og uddeles i foråret. P. E. Pålssons Mindelegat: Legatet uddeler hvert år ca kr. i maj. P. N. Lauridsens Legat: Uddeler 1 portion à kr. hvert år i maj. Søfartens Skolelegat: Uddeler kr. i en eller flere portioner i november. Kraemers Legat: Uddeler 2-3 portioner à kr. hvert år i november. I alt uddeles altså over kr. til de studerende hvert år. ALT I ANTENNER OG PARABOLER Vidste du at:? allerede omkring år 1800 blev der givet navigationsundervisning i Marstal, i 1860 oprettedes en egentlig naviga - tionsskole, som i 1861 fik eksamensret. & TV CENTER ApS EGET SERVICEVÆRKSTED KONGENSGADE MARSTAL MARNAV METROPOLITAN 15

16 Vidste du at:? geysir findes andre steder i verden end Island. Bl.a. i USA, hvor de kaldes Streamboat. Her er vandsøjlen op til meter høj. De eksisterer også i New Zealand med navnet Pohutu. Artikel klippet fra»årsskrift for 4. Maj-Kollegiet«i Marstal EN GAMMEL KANONKUGLE Aktivitetsplan for elevforeningen Hver uge: Badminton i Ærøhallen, mandag fra kl til Badminton og volleyball i Ærøhallen, tirsdag fra kl til Indendørs fodbold i Ærøhallen, fra onsdag kl til Fredagsbar, fra kl til Foreningens kontor er åbent tirsdag og torsdag fra kl til kl Andre aktiviteter: Dåb af foreningens nye båd, fredag d. 3. aug. kl ved sejlklubben. Bustur rundt til Ærøs seværdigheder, fredag d. 31. aug. Afgang fra skolen. Maritimløbet, lørdag og søndag d. 8. og 9. sept. Elevfest i Salen, fredag d. 14. sept. Trekamp i Svendborg (inkl. transport), lørdag d. 29. sept. Rundvisning på Marstal Søfartsmuseum, tirsdag d. 2. okt. kl Store badedag i efterskolens svømmehal, onsdag d. 10. okt. kl Bowling (inkl. transport) efterfulgt af Julefrokost, fredag d. 16. nov.. Rundvisning på Marstal Søfartsmuseum, tirsdag d. 20. nov. kl Store badedag i efterskolens svømmehal, onsdag d. 5. dec. kl Alle aktiviteter er forbeholdt medlemmer af Marstal Navigatørforening! Ret til ændringer forbeholdes så hold øje med opslag. Mvh. Bestyrelsen Ja, det er, hvad det er, og den sidder muret ind i væggen til højre for 4. Maj Kollegiets hovedindgang. Mange lægger næppe mærke til den, og kun ganske enkelte spørger, hvorfor den sidder der. Den er et stykke af Marstals historie, et minde om en tid, der fo r hårdt hen over hele Danmark, og som nåede at volde ondt selv i fiskerlejet Marstal. Historien begyndte den 13. august 1807, da der blev erklæret krig mellem Danmark og England, en af de mange udløbere af Napoleons-krigene. Marstal, der var så afhængig af sin skibsfart, blev straks hårdt ramt, idet 23 fartøjer, der var på vej til Norge, måtte vende om, da Storebælt var spærret af engelske skibe, og efterhånden lå snart alle Marstals kuttere og jagter og andre fartøjer oplagte hjemme i havnen. Til beskyttelse af de mange fartøjer blev der oprettet en borgerbevæbning, og senere blev 2. Jydske Grenaderkompagni stationeret i og omkring byen, og endelig blev et stort antal af de bedste skibe sejlet til Svendborg, fordi man mente, de var mere sikre der. Den 9. april 1808 kom to engelske fregatter ind fra Østersøen og ankrede op syd for byen. Noget over middag udsendte de 3 barkasser, som angreb skibene i et forsøg på enten at bemægtige sig dem eller ødelægge dem. Borgervæbningen og grenadererne gik fra både på stranden til modangreb, og det lykkedes dem virkelig at forjage barkasserne og derved redde de ca. 50 fartøjer, som lå oplagte. Barkasserne roede nu tilbage til fregatterne, og disse gik en time senere helt ind under kysten og begyndte at beskyde byen. Noget voldsomt bombardement var det dog ikke, for der blev vist nok kun affyret mellem 20 og 30 skud, og ingen af kuglerne gjorde nævneværdig skade. Kun en enkelt kugle gik ind i et hus; det var efter traditionen et hus i Kors gade, der blev ramt af en 8 punds kugle. Og det er en af disse kugler, der nu er muret ind i kollegiets mur; den er skænket til kollegiet af doktor Hatting, og er et af de mange Mar - stal-minder, der har fundet deres plads her. Besøg MARSTAL SØFARTS- MUSEUM en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! 16 MARNAV METROPOLITAN

17 VÆLG EN LEDERUDDANNELSE Bliv officer og få flere karrieremuligheder SØG NU Læs mere om uddannelserne i Hvad kan du blive i Forsvaret Hvis du har ambitioner og lederpotentiale, er officersuddannelsen i Forsvaret et oplagt valg. Officersuddannelsen er en alsidig, videregående lederuddannelse, hvor du får et solidt teoretisk fundament og rige muligheder for at afprøve dine lederkompetencer i praksis. Officersuddannelsen er i høj grad et springbræt til en spændende karriere i Forsvaret, men samtidig en blåstempling til et lederjob i erhvervslivet. Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt og spændende uddannelsessted med masser af studievalg og karriereperspektiver på alle niveauer. Læs mere om de mange muligheder i Hvad kan du blive i Forsvaret. Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret2 til 1277.

18 DÅB AF NAVIGATØRFORENINGENS BÅD Af Sune Blinkenberg Navigatørforeningens første arrangement i efterårssemesteret 2007, var dåben af foreningens nyindkøbte motorjolle fra Butterfly Boats. Fredag den 3. august havde vi, Na - vigationsskolens tradition tro i så - danne henseender, stillet en stor trailer fyldt med kølig fadøl op på kajen ved Marstal Sejlklub. Vi havde indbudt alle, der have lyst at fejre, at foreningen igen er blevet sejlende. Heriblandt særligt sponsorerne og foreningens medlemmer. Arrangementet startede kl , med at overtegnede holdt en tale, hvor sponsorerne og det store fremmøde blev takket. Helle Iversen fra Navigationsskolens kursusafdeling, som giver for - eningen en stor hånd med at holde styr på bilagsdyngerne, havde sagt ja til at være bådens gudmor. Navnet på båden blev først afsløret da Helle, bogstaveligt talt, trak tæppet væk under foreningens afgåede formand, Christian Hey Mortensen. Som tak for hans store arbejde med at gen - rejse foreningen, havde vi valgt at navngive vores nye flagskib»c. H. Mortensen«. Efter navngivningen sagde den menneskelige del bag navnet»c. H. Mortensen«, et par bevingede ord. Egentlig havde han bedt om lov til igen at takke vore sponsorer, som jo ikke kan takkes for ofte, men en meget rørt eksformand takkede også for valget af bådens navn; med egne ord»var det alt for meget«. Næste mand på talerstolen var Na - vigationsskolens rektor Søren Ve stergaard. Han ønskede foreningen et stort tillykke med båden og mente, at den skulle foreningens medlemmer nok få stor glæde af i fremtiden. For at vi kunne se meningen med galskaben i de søsikkerhedsfag, vi har på skolen, havde Søren taget en lille gave med; som viste sig ikke at være helt så lille. Indholdet bestod af følgende: En brandslukker i tilfælde af at an det end halsbrande skulle opstå. Et kompas så vi kan finde vej gennem det kulinariske sydfynske øhav. To fine fyrretræspadler hvis bådens velsmurte 22 hk Yanmar skulle stå af. En selvopladelig elektromagnetisk lygte så vi kan få brugt vores morsekursus. En vandtæt boks med nødraketter, nødblus og røgsignal ja, det er nok ikke til nytårs aften. Et manuelt tågehorn i det fineste messing som jo nok er til afgivelse af fem korte toner. En 5 liters reservedunk så vi kan komme hjem igen. En manuel lænsepumpe yngste mand på vagten skal også have andet at lave end at skure dæk. Et stk. tender i form af en 100 liters vaskebalje i det fineste hvide plast. Som prikken over i et, et kombineret elektronisk søkort og ekko - lod denne del af gaven er vi i foreningen særligt glade for, da papirkort ikke egner sig så godt i en åben jolle, og lokalt farvands kendskab ikke hører til i undervisningen, udvider denne del af ga - ven bådens muligheder. Helle Iversen forærede foreningen en»førstehjælpskasse«, i form af en fin køletaske, indholdene et større arsenal brandslukkere til slukning af halsbrande samt en proptrækker. Efter at overtegnede havde informeret om bådens fartsområde og driftsplan, fortsatte herlighederne med prøveture med båden, og hyggeligt samvær i ølvognen. Lysgaard Rekruttering & Rådgivning A/S Havnegade København K Tlf DRIFTSPLAN FOR NAVIGATØRFORENINGENS NYE BÅD Retningslinier for udstedelse af førerbevis til foreningens nye båd For at kunne få udstedt et førerbevis skal følgende kriterier være opfyldt: Ansøgeren skal være aktivt eller passivt medlem af foreningen. Ansøgeren skal have et gyldigt»duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlads«, eller større nærings- 18 MARNAV METROPOLITAN

19 brev. Et speedbådskørekort er ikke nok. Ansøgeren skal udtjekkes og gennemgå en familiarization af en af bestyrelsen godkendt person. Skal dokumenteres skriftligt. Bådformanden kan til enhver tid an - nullere udstedte førerbeviser. Familiarization Ved familiarizationen skal ansøgeren vises og vise: Hvordan motoren pejles for die - sel, smøreolie, kølevand og gearolie samt hvor hydraulikolien for styreanlægget pejles. Ansøgeren skal sikkert kunne manøvrere båden til og fra kaj. Hvordan bådens nødudstyr og procedurer virker. Tilrigning og afrigning af båden. Hvordan motorloggen føres. Vedligehold Alle eftersyn dokumenteres og arkiveres. Hver uge: Motoren pejles for diesel, smøre - olie, kølevand og gearolie samt hy draulikolien for styreanlægget pejles. Båden vaskes og rengøres. Hver måned: Båden testkøres. Fortøjninger kontrolleres for skam - filing. Bådens nødudstyr kontrolleres. Motorloggen arkiveres og nyt ek - semplar lægges i båden. Reservedunken hældes på tanken og fyldes med frisk diesel. Vinter: Afrigning af båden. Forår: Tilrigning af båden. Retningslinier for brug af foreningens båd Føreren skal være i besiddelse af det af bestyrelsen udstedte førerbevis. Endvidere er føreren an - svarlig for at nedenstående overholdes af alle ombordværende. Båden skal føres i overensstemmelse med de Internationale Sø - vejsregler. Føreren må ikke være beruset under sejlads. Båden må ikke bruges kommercielt. Bådens fartsområde er begrænset til (se også nedenstående kort): Nord for linien mellem:»vejsnæs Nakke«og Syd for»bagenkop Havn«. Øst for linien mellem:»skjoldnæs«(ærøs nordspids) og»sønderhjørne. Syd for: VTS linien ved sydbøjen på»thurø Rev«. Der kan af bestyrelsen gives dis - pensation til udvidet fartsområde. Alle ombordværende skal have red - ningsvest på. Sker der skade på båden, meddeles dette hurtigst muligt bestyrelsen. Båden må ikke sejle i is. NEM ADGANG TIL FREMTIDEN Marstal Navigationsskole Vælg sætteskipperuddannelsen. Bådens fartsområde. MARNAV METROPOLITAN 19

20 MARITIMLØBET ÆRØ 2007 Natløbet Fredag den 7. september 2007, blev der afholdt det Maritime natløb, hvor alle kunne løbe eller gå turen rundt. Ruten var 5,5 km, gennem Marstals hyggelige gader, hvor elever fra ØIE stod og dirigerede de mange løbere og gående rundt i byen. Det var flot at se sådan en stor opbakning omkring løbet, håber det bliver en gentagelse til næste år! Nanna Lyck J. Fredag den 7. september 2007 var det igen blevet tid til at få lidt motion i Marstals gader. De over 200 tilmeldte motionister fyldte godt op i gadebilledet, da starten gik og folk kom ud på den 5,5 km lange rute. Nogle havde valgt at gå de 5,5 km, mens andre valgte at løbe. Udover de tilmeldte motionister var der også dem som havde Lige før startskuddet om fredagen. Starten om lørdagen. valgt at heppe og gjorde det hele lidt mere festligt og stemningen god. Da alle var kommet i mål havde efterskolen arrangeret et lille arrangement inde i skolens sal, hvor der kunne købes øl, vand, kaffe og kage. Derudover var der lodtrækning af gaver som forskellige lokale butikker og firmaer havde sponsoreret. Allerede nu er træningen gået i gang til næste års maritim løb, som der ses meget frem til. M. Holmberg Jesper i mål efter en 1 /2-marathon. Maritim løbet - lørdag Maritim løbet på Ærø blev skudt i gang præcis kl. 14. Solen skinnede og vi var blevet varmet godt op af de flittige ØIE efterskoleelever. Jeg skulle personlig løbe de 21,5 km som er 400 m mere end en normal halvmarathon. Flere af de bedre løbere satte hurtigt tempoet op. Ned til havnen, en flot tur ved stranden, og gennem skoven ved campingpladsen. Desværre ændrede vejret sig meget da vi kom ud til Drejet efter ca. 7 km. Det begyndte at regne meget kraftigt i ca min, men solen kom hurtigt frem igen. Efter Drejet løb vi ud over Dunkærmark videre gennem Bro, og op ad bakke til Dun kær. Ned over spritruten ud over Noret, ud til Kragnæs, op ad den sidste bakke gennem Græsvænge og tilbage til opløbet ved skolen. Vinderen af halvmarathonen Kent Nørmark som har løbet over 30 halvmarathon i Europa, har udtalt sig til Fyns Amts Avis at det er den hårdeste halvmarathon han har løbet. Jeg kan personligt kun give ham ret, ruten var rigtig hård, men en rigtig udfordring. En af løberne løb med en højde tæller, og det viser sig at vi har løbet omkring 1200 højdemeter, så der er ikke noget at sige til at vi alle sammen var rigtig smadret da vi kom i mål. Løbet var rigtig godt planlagt, og jeg håber personligt at Maritimløbet bliver en fast tradition på Ærø hvert år, og at der hver år vil komme flere og flere løbere. Jeg syntes ØIE og Jan Gudmundsson skal havde en hånd igen i år for at de endnu engang har fået et flot løb på benene. Alle sponsorer skal selvfølgelig også havde en hånd for at dette løb kunne lade sig gøre. Jesper HF3 Maritimløbet Ærø er et arrangement, som er blevet en succes. I år deltog over 200, hvorimod sidste år deltog ca Så løbet vokser stille og roligt. Det er kun glædeligt, at folk har lyst til at motioner og deltage i motionsløbet. Fra løbskomiteen skal der lyde en tak for den store opbakning og en særlig tak til sponsorerne. Vores hovedsponsor Fionia Bank, Deloitte, Hotel Ærø Strand samt fra Det Blå Danmark: Rederiet Erria, Søassuranceforening Ærø og Marstal Navigationsskole. Resultater og billeder kan ses på 20 MARNAV METROPOLITAN

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2013 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail.

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2013 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail. SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen Næstformand: Nis Flink Kasserer: Daniel Krogh Barformand: Niklas Poulsen Bådformand: Jimmi Vile Redaktør: Trine Simonsen Festansvarlig: Cæcilie Blinkenberg

Læs mere

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Sportsminister:

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Andreas Alsgren Bådformand: Kim Pedersen Redaktør: Dennis Petersen Redaktør

Læs mere

ÆRØ BOGHANDEL ApS REDAKTØRENS LEDER INDHOLD B Ø G E R PA P I R VA R E R. 15. AUGUST 2012 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail.

ÆRØ BOGHANDEL ApS REDAKTØRENS LEDER INDHOLD B Ø G E R PA P I R VA R E R. 15. AUGUST 2012 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail. SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen, 1. sem. Næstformand: Sofia Buono Stamer, 3. sem. Barformand: Marie Kristine Thomsen Redaktør: Randi Andersen, 3. sem. Bådformand: Jimmi Vile, 1. sem.

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen, 2. sem. Næstformand: Sofia Buono Stamer, 4. sem. Barformand: Marie Kristine Thomsen Redaktør: Randi Andersen, 4. sem. Bådformand: Jimmi Vile, 2. sem.

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Søfartens Ledere NR. 1 2011

Søfartens Ledere NR. 1 2011 Søfartens Ledere NR. 1 2011 Den skriftlige beretning 2010, regnskab/budget mv. omdeles på generalforsamlingen. Kan også rekvireres hos Søfartens Ledere. > Lagkage til APMofficerer m.v.h. SL > Regnskab

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

TEMA: Færgenavigatør. Søfartens Ledere. Work life balance: Gode råd til dagligdagen. November + Moustache = Movember. En god dag på jobbet er,

TEMA: Færgenavigatør. Søfartens Ledere. Work life balance: Gode råd til dagligdagen. November + Moustache = Movember. En god dag på jobbet er, November + Moustache = Movember Søfartens Ledere nr. 5 2014 ONSHore: En god dag på jobbet er, når jeg har præsteret at stuve et skib til UG. Jess Diness er Senior Stowage Coordinator TEMA: Færgenavigatør

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 4 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Gudstjenester på Poulstruplund December

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 4 December 2011 66. årgang Trænsoldater til søs De værnepligtige blev udsat for lidt af hvert, da der blev afviklet en grænseoverskridende

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

MARSTAL SØFARTSMUSEUM MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2002 Med mere end 1100 medlemmer har museet en stor medlemskreds, men vi har plads til endnu flere. Giv et medlemsskab i gave til dine bekendte. I 2003 lægger vi et lille hæfte oveni

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16

Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16 Nummer 20 3. maj 2010 Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Ser v i c e, In f o r m a t

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 4 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere