OKT ÅRGANG NR. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKT. 2007 18. ÅRGANG NR. 3"

Transkript

1 OKT ÅRGANG NR. 3

2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand: Christian Liebergreen Barformand: Gorm Knudsen Barnæstformand: Mads G. Nielsen Redaktør: Maja Lourenco Suppleanter: Ulrich Skovbo Jesper Rosenmai Kaare Pedersen Jimmi Vile Annoncer, kontakt: Mads Sander Så er det nye semester/skoleår gået i gang igen efter sommerferien, og jeg ser meget frem til at få nogle artikler om alt det spændende I har oplevet i sommerferien. Hvis I har noget til mig, så kan I aflevere det på Navigatørforeningens kontor i åbningstiderne tirsdag og torsdag. Se fremad til dette semester, hvor vi både tager til maritim trekamp med vores super travaljehold, holder bowling/elevfest og til sidst vores årlige julefrokost. Man skal jo selvfølgelig være medlem af navigatørforeningen for at deltage til vores arrangementer, men helt ærligt, hvem vil ikke betale en flad halvtresser, ikke mindst for at støtte vores forening. Glem ikke at holde øje med opslagstavlen ved kantinen, hvor vi løbende hænger vores kommende arrangementer op, samt tilmeldingslister. Glem heller ikke vores generalforsamlinger, hvor man skal møde op som aktivt medlem af foreningen. Maja Krarup Lourenco Redaktør INDHOLD Redaktørens leder Fra rektors kontor, september Nyt fra elevforeningen En minderig dag i Marstal Et supernumeralt blik på nutidens søfartsliv Eksamensafslutning, juni Kuwait tur/retur What is a seaman Busturen, fredag d. 31. august En gammel kanonkugle Dåb af navigatørforeningens båd Maritimløbet Ærø Drømme om havet Introdagene Udvidelse og opgrafering af navigationssimulator Donkeymanden Forsidebillede: Marstal Navigationsskole 2007 MARITIM LITTERATUR Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl til Al stof til næste nummer skal være re - daktionen i hænde senest den 9. no - vember Al gengivelse fra bladet, hvadenten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Spørg os vi har erfaringen OPLAG: 1300 EKSEMPLARER ÆRØ UGEAVIS BOGTRYKKERI ApS IVER C. WEILBACH & CO. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax MARNAV METROPOLITAN

3 FRA REKTORS KONTOR, SEPTEMBER 2007 Dagligdagen har sneget sig ind på os. Efter en travl start på semesteret er der faldet lidt mere ro over skolen og selv om der er flere studerende og ansatte end tidligere, ser det meste ud til at glide. Vi har fået 2 nye lærere Helle Pedersen og Jesper Andreassen. Helle er ansat med henblik på videreuddannelse til Navigationslærer og Jes - per er primært ansat til at undervise HF-eleverne i sømandsskab m.m. Velkommen til dem. Samtidig er John Andreassen flyttet ind i kursusafdelingen hvor han allerede har været i ilden med flere specialkurser. Det nye Panoramarum er færdigt og kører ifølge lærerne fint. Det vil utvivlsomt give os endnu bedre mu - ligheder i undervisningen og bliver allerede benyttet meget. En del elever især HF-elever har været meget aktive med travaljetræningen så jeg har store forhåb - ninger til deres deltagelse i trekampen i Svendborg sidst i september. Skolens store legat er for nylig forlænget for endnu to år og vi vil således også de næste par år kunne ud - betale ca kr. kontant til eleverne pr år. Næste udbetaling finder sted lige omkring efterårsferien. Søfartsstyrelsen lavede inden sommerferien en ikke særlig seriøs un - dersøgelse af HF-søfarts betydning og brugte undersøgelsen til at be - stemme, at der ikke skulle være en HF-søfart i Århusområdet. Hvis man vil træffe yderligere be - slutninger om HF-søfart kunne man håbe, at der vil blive lavet en mere nuanceret undersøgelse, hvor man også husker at HF-søfart i»søfarts - politisk Vækststrategi«omtales som»en gymnasial uddannelse med et maritimt islæt og ikke en ren maritim uddannelse«. Vidste du at:?»handelspladsen Mar - stal«blev en selv stæn - dig by ved et regulativ af 26. feb. 1861, som trådte i kraft 1. april samme år. ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A 5960 Marstal Tlf Fax tele.dk BØGER PAPIRVARER M. H. Simonsen I GÅR, I DAG, I MORGEN. Har du lysten, har vi skibet. MARNAV METROPOLITAN 3

4 EBBES BÅDEBYGGERI DUSØR: Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på kr. EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK NYBYGNING SEJLMAGERI REPARATION KRAN 32 T BÅDHALLER YACHT SERVICE STOR MEGIN DIESEL - BENZIN Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax DU KAN LIGE NÅ DET! Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter 7. januar 2008 Maritim forberedelse (10. kl.) Starter 10. marts 2008 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF NYT FRA ELEVFORENINGEN Af Sune Blinkenberg Vi har taget hul på et nyt semester. Med fem HF og seks navigatørklasser, hvor stort set alle eleverne i skrivende stund har meldt sig ind i for - eningen, går det ganske godt. Vi har dette semester et stort udvalg af aktiviteter, både ugentlige og engangsarrangementer; se aktivitetsplanen inde i bladet. Der har i de sidste udgaver af Me - tropolitan været meget omtale af for eningens nyindkøbte båd, så jeg vil gøre det kort, og blot nævne, at vi fredag den 3. august, holdt en vellykket dåb med et stort fremmøde af såvel foreningens medlemmer, pressen og sponsorere. Med hensyn til båden, har vi i be - styrelsen besluttet at vores ellers passive medlemmer, nu kan gøre aktivt brug af foreningen. Når bookningssystemet til båden er endeligt færdigt, vil både aktive og passive medlemmer kunne bruge båden, efter vedkommende vel og mærke har erhvervet sig foreningens førerbevis til båden. Dåben af båden og driftsplanen for samme, er nærmere omtalt i ar - tiklen»dåb af Navigatørforeningens båd«. I bestyrelsen er vi begyndt at ar - bejde på en ny handlingsplan, der skal sikre foreningens fremtidige suc - ces. I tidens løb har foreningens virke været meget præget og afhængig af den siddende bestyrelses engagement og ikke mindst den tid, der er til rådighed, efter at lektierne er la - vet. Bestyrelsens arbejde kan lettes en del ved at lave en drejebog, for hvordan foreningens arrangementer af - holdes, og en beskrivelse af hvad den enkelte bestyrelsesposts ansvarsområde er. Til sidst vil jeg blot nævne at det ikke længere kræver telefon eller papir og pen, at komme i kontakt med foreningen. Vi har fået en e- mail adresse: gmail.com som alle kan bruge, hvis de har noget på hjertet eller et indlæg til bladet. SIDSTE FRIST for indlevering af stof til næste nummer er 9. november MARNAV METROPOLITAN

5 EN MINDERIG DAG I MARSTAL Af Christian Hey Mortensen Fredag den 3. august 2007, hvor Marstal Navigatørforenings nye båd blev navngivet står for mig som en stor og minderig dag. I havnen i Marstal lå elevforeningens nye flotte kongeblå motorjolle, og foreningens bestyrelse opkaldte båden efter mig som tak for mit virke i foreningen i godt 1 1 /2 år! Jeg er meget rørt, stolt og beæret over, at bestyrelsen for Marstal Navigatørforening har opkaldt den nye båd efter mig. For mig var og er det en meget stor ære, at blive tildelt og jeg håber at I får stor glæde af båden fremover! Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke sponsorerne uden jeres velvilje havde vi ikke kunnet købe båden! En særlig tak skal lyde til de lokale og trofaste sponsorer, som gør det muligt, at Marstal Navigatørforening kan tilbyde mange forskellige aktiviteter til skolens elever. En særlig tak skal også lyde til rederiet Norden som med et stort bidrag gjorde det muligt, at købe båden inden studie - start i august 2007! Jeg vil gerne slutte af med at øn - ske det nye skib god vind frem over, ligeledes vil jeg gerne ønske Marstal Navigatørforening og ikke mindst Marstal Navigationsskole god vind fremover. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke for den tillid og velvilje som jeg og elevfor eningen har mødt såvel på Ærø som helhed som på skolen i særdeleshed. Fredagsbarens leverandør af fadøl MARNAV METROPOLITAN 5

6 ET SUPERNUMERALT BLIK PÅ NUTIDENS SØFARTSLIV Marstal Søfartsmuseum 9. september 21. oktober 2007 Af Emil Westman Hertz og Asmund Havsteen-Mikkelsen Efter en nat hvor vi har ligget for svaj uden for byen Penang i Malay - sia, skal vi for første gang i land. Luftfugtigheden er høj, og larmen er øredøvende. Skibets motor og kranerne, der losser M/V Filippas fragt af containere fra Singapore, er som en konstant bragen i lydtapetet. Pa - vel, skibets 3.officer, giver os vores landgangspapirer og siger:»be back at eighteen hundred hours. Departure time is twentyone hundred hours. Ship will not wait.«hele skibets ukrainske besætning på 18 mand er opført på listen med navn, nationalitet, alder og position på skibet. Vi står opført som Supernumeral.»What does it mean?«spørger vi Pavel.»Master says it s usual for passengers without position. You have no position. You are Supernumeral.«Vi har været af sted på et containerskib, der chartres af rederiet Erria, det tidligere Fabricius-Marine, som blev grundlagt her i Marstal. Oprindeligt havde vi begge ansøgt Galathea 3-ekspeditionen uden held, og med længslen efter eventyr i ma - ven besluttede vi at lave vores egen i stedet. Erria var frisk på en byttehandel, hvor de fik grafiske tryk og vi fri rejse til og ophold i Singapore, samt sejlads på et af deres skibe. Resultatet af vores rejse er udstillet her i form af tegning, grafik, fotografi, dias, video og genstande fra turen. Værkerne kredser alle om livet i det fjerne østen og opholdet på et containerskib fra et supernumeralt perspektiv. At være supernumeral betød, at vi var de usynlige fluer på væggen, der fløj rundt over det hele og betragtede tingene fra af - stand. Intet ansvar og ingen magt. Vi var ikke blinde, men snarere seende passagerer, med et frit og nysgerrigt blik på skibet, container-verdenen og dens terminaler i land. Sidstnævnte er en verden fyldt med 10-etagers høje kraner, der som insekter spiser skibenes indmad, for senere at fylde dem med ny fragt. Aldrig sovende, fordi varernes frie bevægelighed ikke må stoppes. Overalt et summende liv af lastbiler, trucks og små varevogne, der transporterer kranførere og fortøjningsmænd rundt. Afgrænsede, sikrede verdener, der i terrortidsalderen er blevet lukket land for almindelige mennesker. Vi kender kun containernes indhold i form af de varer, der står på butikkernes hylder, ikke det liv, der omgiver dem, når de fragtes rundt på kloden. Til at begynde med troede mandskabet, vi var tekniske ingeniører, der skulle opmåle skibet. Senere mistænkte de os for at være agenter, udsendt af rederiet for at skrive rap- 6 MARNAV METROPOLITAN

7 port om skibets tilstand. Besætningen havde svært ved at forstå vores fascination af en verden, de selv opfattede som monoton og kedelig. Fortidens eventyr er afløst af effektive havneterminaler med checklister og regler for al adfærd ombord. Største frygt i dag er pirater og de stigende oliepriser. Udstillingen afspejler på den ene side en sans for containerlands brutalitet og effektivitet, og på den an - den en lyst til at tilføje en historie, bryde med det forventede og tilføje et nyt blik på tingene. I værkerne er der et utal af genstande der svæver, byer der svæver, mennesker der svæ - ver. Det er, som om den kapitalistiske tyngdekraft, der holder containerland på plads og i orden, er blevet sat ud af kraft, for at vi kan generfare og måske erkende dens betydning for vores verden på ny. En stor tak til Erria A/S for deres støtte til realiseringen af projektet. Også tak til Marstal Navigationsskole, Rise Bryggeri og endelig til Mar - stal Søfartsmuseum for husly og hjælp til udstillingen. Drømmer du stadig? eller ta r du udfordringen op? Siunissat qanoq takorloorpiuk? qanoq iliuuseqarfigerusuppiuk? MARNAV METROPOLITAN 7

8 BLIV NAVIGATØR på Marstal Navigationsskole I JANUAR OG AUGUST STARTER FØLGENDE UDDANNELSER PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE: Kystskipperuddannelse: Uddannelsen varer 1 /2 år og berettiger til SU. Optagelsesbetingelser er 18 måneders sejlti d. Styrmandsuddannelse: Uddannelsen varer 1 år ( 1 /2 år hvis man i forvejen er kystskipper). Med styrmandseksamen kan man fortsætte 1 /2 år til sætteskippereksamen og derefter til skibsføreruddannelsen. Optagelsesbetingelser: 18 måneders sejltid som skibsassistent samt folkeskolens 10. kl. prøve samt yderligere 2 års relevant erhvervserfaring og minimum 25 år gammel. Uddannelsen berettiger til SVU, som svarer til højeste dagpengesats. Sætteskipperuddannelse: Uddannelsen til sætteskipper varer 1 1 /2 år ( 1 /2 år hvis man har styrmandseksamen, 1 år hvis man har kystskippereksamen). Med en sætteskippereksamen kan studierne fortsættes på Marstal Navigationsskole og på 1 år kan man læse til skibs fører. Optagelsesbetingelser til sætteskipperuddannelsen er 18 måneders sejltid som skibsassistent eller 12 mdr. som styrmandsaspirant samt folkeskolens 10. kl. prøve. Uddannelsen er SU-berettiget. Skibsføreruddannelse: Uddannelsen varer 1 år. En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning. Uddannelsen er SU-berettiget. Optagelsesbetingelser: enten sætteskippereksamen,»gammel«styrmandseksamen, juniorofficerseksamen eller vagtofficerseksamen. Gode muligheder for legater Mere information kan fås ved henvendelse til Marstal Navigationsskole eller internet: MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Ellenet Marstal Telefon MARNAV METROPOLITAN

9 EKSAMENSAFSLUTNING, JUNI 2007 Endnu en gang en festlig dag i skolens tætpakkede sal hvor outputtet til den»rigtige«maritime verden var i top. I alt sendte vi 58»brave danske søfolk«tilbage til erhvervet og spektret omfattede alt fra skibsassistenter til skibsførere. Hovedtaler ved afslutningen var Skibsreder Sven Flyvbjerg som gav de mange dimittender et par velmente ord med på vejen. Som et ekstra festligt og flot indslag sang den kendte færøske sangerinde Annika Hoydal (som i parentes bemærket er gift med en af dimittenderne) et par numre bla. a. en fællessang som hele salen tog til sig. Kystskipper: Klaus Fogh Rune Grønkjær Henvig Kaj Hansen Melin Bent Rasmussen Kurt A. Rasmussen Jesper Nicolei Schwartz Jacob Melsted Thomsen Styrmand: Sune Blinkenberg Marcelo Kristensen Robin Meaton Kaare Balle Pedersen Thomas Pedersen Bardur Poulsen Sætteskipper: Anna Nivikka Regine Brandt Tommy Vejrup Hansen Tonny Hansen Martin Holck-Clausen David Høck Ulrich Skovbo Johannesen Thomas Madsen Søren Tyge Ravn Mads Johannes Sander Skibsfører: Morten Dragsbæk Holm David Jørgensen Bjarne Peter Langtved Klavs Lockwood Randi Iben Madsen Anders Mortensen Christian Hey Mortensen Jakob Stig Møller Hans Peter Poulsen Ulrik Fausing Riis Ole Sørensen Laust Lindskov Vestergaard Line Wulff-Jensen Elisabeth Zaak Søret og adm. til skf.: Bjarke Emil Wahlquist Skibsassistent: Sören Andersen Tobias Andersen Mikkel Badstue Martin Blæsbjerg-Christiansen Kevin Crusius Cengiz Gülsen Nicolai Vestergaard Hansen Gorm Rabølle Knudsen Daniel Krogh Maja Krarup Lourenco Rasmus Peter Mortensen Jeanette Müller Casper Hyldgaard Pedersen Sandra Karoline Dalegaard Pedersen Kathrine Bruun Rasmussen Anne Sofie Raahede Camilla Brinkman Sandell Svante Jan Gustaf Steffensen Dan Sørensen Jesper Pløger Sørensen Annemette Rand Thuesen Karsten Wieck MARNAV METROPOLITAN 9

10 KUWAIT TUR/RETUR»Det sidste danske køretøj er ude af Irak, og de danske soldater forventes hjem om få dage«. I slutningen af juli, blev der på et kollegieværelse i Mar - stal lyttet ekstra godt efter tv-nyhederne. Som ansat i Søværnets personel - reserve skulle jeg nemlig rejse den modsatte vej; ikke til Irak, men til Kuwait og assistere ved lastningen af det danske krigsmateriel. Tekst: Marinekonstabel af reserven Mads Sander, 4. semester, Marstal Navigationsskole. Udsendt som terminalassistent for Søværnets Terminaltjeneste i Kuwait. Foto: Mads Sander, søværnet og hæren.»ikke løbe, du dør af væskemangel«, råber en militærpolitimand (MP) højt til mig. Det er torsdag den 9. august kl Kuwait-tid (en time foran DK), og jeg er i fuldt firspring på vej rundt mellem lange rækker af ørken - støvede danske pansrede mandskabsvogne (PMV), et utal af jeeps og lastbiler med panserplader op langs førerhusenes døre. Min opgave er, sammen med to andre marinekonstabler, at registrere de køretøjer, der er ankommet til opmarch - området. Termometeret viser 44 grader, jeg render rundt i hærens ørkenuniform, og er tre timer tidligere landet efter fem timers flyvetur fra det regnfulde Frankfurt am Main. Så træthed kombineret med mangel på akklimatisering, og et alt for ringe indtag af vand, gør at MPeren nok har ret. Jeg slår derfor over i gang, og tænker»en Klovborg, tager den tid en Klovborg tager«. Kædens sidste led Jeg er en del af et 10 mands stort hold fra Søværnets Terminaltjeneste, Fastfood på US-base i Kuwaits ørken. som alle til dagligt passer et civilt arbejde eller studium. Vi har tidligere gjort fast tjeneste i Søværnet, og efterfølgende valgt at tegne en rådighedskontrakt. Nu er vi så indkaldt, har trukket i uniformen og er for en stund ansvarlige for at den danske stat får alt sit skatteyderbetalte grej ombord på det indcharterede skib»tor Anglia«. Vi er sidste led i en kædereaktion, som startede da Folketinget vedtog Danmarks tilbage - trækning fra Irak. Det sidste hold danske soldater i Irak udgjorde kæ - dens første led; de pakkede møjsommeligt lejren ned piece by piece, og køretøj for køretøj. Under ledelse af kædens næste led; hærens logistiske enhed DANILOG, og beskyttet af den danske spejdereskadron, blev den ene konvoj efter den anden sendt til et opsamlingssted i yderkanten af den amerikanske hærs enorme havneområde i Kuwait. Her blev alt godset linet op, indtil søværnets ud - sendte Port Captain (PC) gav ordre til at få de over 200 containere og næsten 200 køretøjer ned i opmarch - båsene på kajen. Båse som amerikanerne også benytter til at line de ødelagte køretøjer op, som de ind i mellem skal transportere væk til reparation. Kobra-slange; hvor er du? Varmen var kvælende om dagen, så alle køretøjerne blev flyttet om natten, og de sidste kom på plads mellem den 9. og 10. august. Det kunne vi ved selvsyn konstatere, da vi efter en knap så lang nattesøvn på hotellet, igen var på kajen. Vi registrerede de sidste køretøjer og containers og færdigskrev sammen med DANI- LOG fragt-manifesterne. Vores chef mente, at vi trængte til et frikvarter, så vi tog til den kæmpestore amerikanske base midt ude i den kuwaitiske ørken. Jeg kiggede nervøst efter eksemplarer af den sorte ørkenkobra, men den kunne næppe»slange«sig forbi de omfattende checkpoints ind til lejren. Omvendt så var næsten hver eneste amerikanske soldat på basen bevæbnet, så slangen have såmænd nok hurtigt mistet»bidet«. Subway i ørkenen Vi gik direkte ind i indkøbsparadiset»px en«, der lever godt op til sit slogan» We ll go where you go«, og det er ikke kun sæbe og tandpasta som»pxen«bringer med fra USA. Her var der ekstremt billige computere, Ipod s, pc, film og naturligvis også dagligvarer. Velforsynet med bl.a di - gi talkameraer, stod vi nu overfor et umuligt valg; skulle vi spise på Sub - way, KFC-chicken eller Pizzahut! For her midt i ørkenen, var der na - turligvis det samme fastfood-ud valg som i New York. Militærpoliti på skibet Samme dag klokken begyndte vi at laste»tor Anglia«, og siden der er tale om krigsmateriel foregår lastningen lidt anderledes end på Ærø - færgerne. Søværnets Operative Kom - mando er repræsenteret via en dansk søofficer, der fungerer som Port Captain (PC). Under sig har han en terminalofficer (TMO), som typisk er en reserveofficer med skibsfører - eksamen fra eksempelvis MARNAV med har mange års erfaring som styrmand/kaptajn eller fra en havn. TMO sørger i samarbejdet med»tor Anglia s«overstyrmand, for at skibet lastes så hurtigt, effektivt og forsvar- 10 MARNAV METROPOLITAN

11 og terminaltjenesten kunne efter snart 16 timers arbejde få noget søvn på hotellet. Efter en bedre middag (uden alkohol; den slags fås ikke i Kuwait), tog en mindre del af terminaltjenesten ved tiden igen ned til havnen. De sidste containers ventede, men efter en lang nat, hvor mængder af ørkenfarvede køretøjer havde passeret mine øjne, var det opslidende at skulle læse containernes uendelige lange numre. Klokken den 12. august blev den sidste 40 fods container proppet ombord, og jeg kunne endelig sammen med PC og TMO vende hjem til hotellet. Delvist panseret dansk bjærgningsvogn skubber en havarist ombord. ligt som muligt han er en slags supercargo. Problemet er at alt simpelthen skal med hjem; der er ikke flere afgange til Danmark! Til at hjælpe, med at stuve køretøjerne så godt som muligt, har TMO en MP ere på skibsdækkene. Under lastningen render TMO er rundt overalt på skibet, og holder opsyn, mens MPérne vinker det ene køretøj efter det andet ind. Kontrol og service på rampen På rampen står jeg så, som terminalassistent (TMA) med manifesterne og holder øje med hvilke køretøjer, der kører over rampen, samt om ar - bejdssikkerheden, farligt-godsaf mærkningen og surringerne af lastbilernes gods er i orden. Omkring mig farer ca. 30 soldater konstant frem og tilbage for at komme ned og være chauffører i køretøjer, der til tider har så mærkværdige navne at en sømand kommer til kort med udtalen. Tit har chaufførerne spørgsmål, og en masse informationer, som jeg må prøve at holde styr på og videregive til MP erne og TMO en. Ind i mellem kommer chaufførerne, og siger at de har brug for startkabler, værktøj eller reservedele som ek - s empelvis spændbånd, for at få de ør kentrætte køretøjer til at køre. Godt, at man som civil sømand ved hvad et skib medbringer af nyttige ting, og hvilke helbredende hænder en natte-duelig dansk maskinmester kan lægge på en PMV. Men andre ord er Søværnets Terminaltjeneste, bistået af skibets besætning, en fremragende organisator og problemløser i den kulsorte og over 40 grader varme nat. Søges: Et styks ro/ro-leje Men ak, tidevandet var vi ikke herre over, og i mangel på et rigtig ro/roleje måtte vi ved tiden stoppe lastningen. Køretøjerne kunne ganske enkelt ikke komme sikret overbord. Vi tog nogle få timers hvil på hotellet, og kl var tidevandet nådigt ved skibets rampe. Præcis kl den 11. august, da rampen var næsten helt plan, kom det sidste køretøj; en lang lav-gulvet bus, om - bord. Mens hærens chauffører nød en velfortjent årgangs-kildevand, fort - satte terminaltjenesten med at laste containere. Natten igennem, var der på vejrdækket, ved hjælp af havnens containerkraner, blevet la stet lette 20 fods containere. Containerhelvede Skibets halvfyldte hoveddæk skulle nu modtage de tunge 40 og 20 fods container, og det var ikke nogen helt nem sag. Normalt bliver containere mellem eksempelvis Sverige og England transporteret på særlige vogne»low-boys«. Men da Søværnet ikke ejer den slags materiel, skulle alle containere løftes op på en low-boy, køres frem til rampen, løftes af med en stor gaffeltruck, køres ombord og lirkes på plads. De blev så ligesom køretøjerne surret efter alle kunstens regler af indiske havnearbejdere (den slags arbejde beskæftiger kuwaiterne sig skam ikke med!). Hen på eftermiddagen drillede det til tider uregelmæssige tidevand igen, Navigatører fanget i ørkenen Men først skulle vi lige gennem en af de situationer hvor man bagefter er imponeret over at man ikke lader sit sømands-temperament få overtaget. Vi skulle noget så enkelt som at tanke, og for at spare skatteydernes penge, benyttede vi os af den tak nem - melighed den kuwaitiske regering har vist amerikanerne fordi de befriede Kuwait fra den irakiske be sættelse; alle amerikanske og allierede styrker tanker nemlig gratis ku wai ter-brændstof. Så kl kørte vi ind på den interimistiske amerikanske tanksta - tion midt på et uhyggeligt stort og næsten øde amerikansk havneområde. Bortset fra ro terende blik fra forladte amerikanske militærkonvojer var vi tre danskere helt alene her på grænsen til ør kenen. En søvndrukken indisk tankpasser (ku waitere kan ganske enkelt ikke lide manuelt ar - bejde) dukkede op, og PC sagde det magiske»sesam luk dig op«som kun en dreven dansk commander (orlogskaptajn) kan sige det. Vi fik tanket op, og startede bilen eller? For nej, den nægtede at adlyde en lovlig or - dre. Og det midt i en krig, og måske værst alt af midt i et ørkenlandskab. Med en imponerende tålmodighed skiftedes vi til at læse ma nualen igennem, rykke i ledninger, dreje tæn - dingsnøglen og andre af de kloge ting, som navigatører lærer på motorpasserkurset. Men intet skete, tankpasseren gik klogelig til køjs, og vi konstaterede, at vi netop med succes havde ledet lastningen af hele den danske hærs materiel, men altså var blevet stoppet i vores tilbagetog af et dødt batteri! I stedet for at finde ud af hvad Falck hed på kuwaitisk ringede vi efter en kollega, som hentede os. I ventetiden holdt jeg be hørigt udkig efter cobra-slanger, som jeg jo havde hørt var meget aktive om natten! Men uniformen skræmte dem nok væk (jeg havde i hvert fald intet MARNAV METROPOLITAN 11

12 gevær med)! Ved tiden kunne jeg så, uden slangebid, krybe til køjs på hotellet. En kæmpe oplevelse Selvom skibet nu var lastet var der fortsat en del papirsarbejde, som vi skulle ordne, og vi blev derfor i Kuwait indtil den 14. august om aftenen. Imidlertid var arbejdsbyrden nu lidt lettere at planlægge, og vi fandt derfor også tid til spændende udflugter til basaren, de overdådige shoppingmalls, middag med imponerende udsigt fra de høje Kuwait-towers, køb af billigt guld og en enkelt tur eller to i svimming-poolen. Den Persiske Golf omkring Kuwait er ret forurenet og byder også på giftige havslanger, så der kom vi ikke! Om morgenen den 15. august landede vi så efter 10 timers flyvning i Kastrup, og dagen efter sad jeg igen på skolebænken i Marstal. Ørkenuniformen var til vask, og skibsteknikken var pludselig blevet lidt mere virkelighedsnær. Alt i alt var det en kæmpe faglig og personlig oplevelse at være med til lukke og slukke i Irak, samt se Kuwait som drejeskive for krigen i Irak, og samtidig et stjerne-rigt land med overdådige indkøbspaladser, en klassedeling og et mand-kvinde forhold langt fra det danske samfund. Så, jo»join the Navy and see the world!«. Fakta om Søværnets Terminaltjeneste Tjenesten fungerer ofte i tæt tilknytning til ARK-projektet, hvor Tor Lines skibe»tor Anglia«og»Tor Futura«er indcharteret som troppetransportskibe af den danske og tyske stat. Når danske tropper skal ud i verden stiller terminaltjeneste med et terminalhold i laste- og lossehavnene. Terminaltjenestens medlemmer er alle personer, der til dagligt har et civilt job, men som på baggrund af tidligere tjeneste i søværnet har tegnet en rådighedskontrakt. Alt efter hvornår det passer ind i deres civile liv, lader de sig indkalde til tjeneste, og har således bl.a været på/i Kap Verde øerne, Irak, Kuwait, Cypern og Nordnorge. P.t mangler terminaltjenesten personel; særligt tidligere reserveofficerer, og alle med rådighedskontrakt med søværnet har mulighed for at gøre tjeneste i terminaltjenesten. Personer uden rådighedskontrakt, men som har af tjent værnepligt i Søværnet kan an søge Forsvarets Personeltjeneste om en rådighedskontrakt. For nærmere oplysninger om lønog arbejds for hold kan chefen for terminaltjenesten, Orlogskaptajn Poul Erik Christiansen, kontaktes på tlf Ærøs største udvalg af frisksmurte sandwich GULDBAGEREN MARSTAL TLF PMVer på vej med elevatoren ned i underlasten. Sidste parti bringes ombord. Underlasten fuld af alskens køretøjer. Terminalassistent Mads Sander med cargo-manifesterne. 12 MARNAV METROPOLITAN

13 WHAT IS A SEAMAN Between the security of childhood and the insecurity of second childhood, we find a facinating group of humanity called seaman. They can be found on ships, on shore stations, in love, in bars and always in debts. Girls love them, towns tolerate them, and the government supports them. A seaman is laziness with a deck of cards, bravery with a tatooed arm, and protector of the sea with a can of beer in his hand. He has the energy of a turtle, the slyness of a fox, the stories of a seacaptain, the brains of an idiot, the sincerity of an liar, the aspiration of a cassanova and when he wants some - thing it s usually connected with drinks. Some of them likes women, dames, girls and members of opposite sex. He dislikes answering letters, superior officers and engineers, the food onboard and getting up early. No one else could cram into his pockets, a little black book, a pack of crushed cigarettes, a picture of Sabrina, a comb, a can opener, and the remains of month s pay. He likes to spend his money on women, some on horses, some on drinks, and the rest on foolishly. A seaman is a magic creature, you can lock him out of your home, but not out of your hearth, scratching off your mailing list, but not off your mind. You might as well give up, he is your long away from home lover, your one and only bleary eyed, good for nothing, bundle of worry, but all your shattered dreams become in - significiant when he gets home and looks at you with those bleary, blood shot eyes, and say to you»hi ya sweetheart«this and more is a seaman. MARSTAL TLF FAX SVENDBORG BUGSER A/S SVENDBORG TOWING COMPANY LTD. TOWAGE SALVAGE SUPPLY-SERVICES HEAVY-LIFT PROJECTS MARINE CONSTRUCTION PROJECTS CREWING Læs om det lokale i Ærø Ugeavis! Nordre Kajgade 9A DK-5700 Svendborg Tel: Fax: Web: TLF STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS! MARNAV METROPOLITAN 13

14 BUSTUREN, FREDAG D. 31. AUGUST Af Maja Lorentzen Så kom der igen nye elever på skolen og de skulle have en rundtur på øen. Så vidt jeg kunne se var der kun kommet 4 elever i sætte 1. klassen. Hvad sker der for fremmødet? Men til trods for det var der godt fyldt op foran i bussen på HF ernes»plads«. Super godt at der i dette skoleår er kommet nogle HF ere som er villige til at socialisere sig. Fredagsbaren Der blev lagt en god bund i fredagsbaren inden busturen kl , og stemningen var i top, også selvom det var begyndt at regne. Vi skulle trods alt også sidde i en bus det meste af tiden. Da bussen kom, blev der travlt med at få lukket baren og trisse af sted mod parkeringspladsen, hvor folk var i fuld gang med at læsse på med øl og smirnoff ice. Afsted til Dunkær Så var der afgang mod Dunkær kro, hvor vi skulle have en gratis omgang. Inden vi kørte ud af parkeringspladsen blev den første kasse Smirnoff flået, og så var det slut med dem inden afgangen fra Dunkær. Nu skulle vores guide Mads Sander fortælle om retningslinier og om selve turen, men det tror jeg ikke der var særlig mange der opfattede, da HF erne var i fuld gang med at synge:»sæt dig ned, sæt dig ned, sæt dig neeeed«. Og til mig der egentlig skulle stå op, da jeg skulle sende øl op og ned. Kom igen! Til trods for at det var først på turen, lykkedes det dog en del (inklusive mig selv), næsten at blive kørt ned da vi steg ud af bussen (der kørte åbenbart biler på vejen). Da vi kom ind på kroen var der blevet stillet to kasser øl frem, så vi selv kunne have besværet. Efter 3 kvarters tid kørte vi videre mod Søby (tror jeg nok). Mad fra grillen Igen i år fik vi bestilt vores grillmad over telefonen ligesom sidste gang. Det betød, at vi bare skulle betale for maden, og så ville der ikke gå lang tid før den var serveret. Det tilbud var der mange der benyttede sig af. Bagefter kunne vi gå ind ved siden af i deres restaurant, hvor vi kunne tage en gratis øl eller to. Des- 14 MARNAV METROPOLITAN

15 LEGATER værre var der et begravelsesselskab forinden, så vi skulle lige prøve at beherske os så godt vi kunne(!). Vi blev i Søby i et stykke tid, hvor vi trillede af sted mod Ærøskøbing. Ærøskøbing Her var ikke nogle gratis øl, og jeg husker ikke om der nogensinde har været det, men jeg tror nok at folk klarede de ca. 17 kr. for en øl på Arrebo, eller de 3 kr. man giver i Netto. Derfra gik der ikke lang tid, så skulle vi af sted hjemad til Skipperkroen, hvor de selvfølgelig ligesom sidst fik den sidste gratis øl og blev der det meste af aftenen. Senere var der gratis øl i en time på Miss Sophy. Jeg tør ikke gætte på, hvor mange der mødte op, men jeg kunne forestille mig, at det var begrænset. Alt i alt var det en rigtig god bustur (selvom denne tur ikke omhandlede en flagstang). Tak til alle fra foreningen der har planlagt og gjort et stykke arbejde for at få turen på plads. Det er dem, der gør det muligt! Marstal Navigationsskoles Uddeler hvert år kr. i direkte støtte til Legat: studerende og deres aktiviteter. Legatet uddeles ca. 1. april og 1. oktober. EOS Legatet: Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca kr. pr. år og uddeles i foråret. P. E. Pålssons Mindelegat: Legatet uddeler hvert år ca kr. i maj. P. N. Lauridsens Legat: Uddeler 1 portion à kr. hvert år i maj. Søfartens Skolelegat: Uddeler kr. i en eller flere portioner i november. Kraemers Legat: Uddeler 2-3 portioner à kr. hvert år i november. I alt uddeles altså over kr. til de studerende hvert år. ALT I ANTENNER OG PARABOLER Vidste du at:? allerede omkring år 1800 blev der givet navigationsundervisning i Marstal, i 1860 oprettedes en egentlig naviga - tionsskole, som i 1861 fik eksamensret. & TV CENTER ApS EGET SERVICEVÆRKSTED KONGENSGADE MARSTAL MARNAV METROPOLITAN 15

16 Vidste du at:? geysir findes andre steder i verden end Island. Bl.a. i USA, hvor de kaldes Streamboat. Her er vandsøjlen op til meter høj. De eksisterer også i New Zealand med navnet Pohutu. Artikel klippet fra»årsskrift for 4. Maj-Kollegiet«i Marstal EN GAMMEL KANONKUGLE Aktivitetsplan for elevforeningen Hver uge: Badminton i Ærøhallen, mandag fra kl til Badminton og volleyball i Ærøhallen, tirsdag fra kl til Indendørs fodbold i Ærøhallen, fra onsdag kl til Fredagsbar, fra kl til Foreningens kontor er åbent tirsdag og torsdag fra kl til kl Andre aktiviteter: Dåb af foreningens nye båd, fredag d. 3. aug. kl ved sejlklubben. Bustur rundt til Ærøs seværdigheder, fredag d. 31. aug. Afgang fra skolen. Maritimløbet, lørdag og søndag d. 8. og 9. sept. Elevfest i Salen, fredag d. 14. sept. Trekamp i Svendborg (inkl. transport), lørdag d. 29. sept. Rundvisning på Marstal Søfartsmuseum, tirsdag d. 2. okt. kl Store badedag i efterskolens svømmehal, onsdag d. 10. okt. kl Bowling (inkl. transport) efterfulgt af Julefrokost, fredag d. 16. nov.. Rundvisning på Marstal Søfartsmuseum, tirsdag d. 20. nov. kl Store badedag i efterskolens svømmehal, onsdag d. 5. dec. kl Alle aktiviteter er forbeholdt medlemmer af Marstal Navigatørforening! Ret til ændringer forbeholdes så hold øje med opslag. Mvh. Bestyrelsen Ja, det er, hvad det er, og den sidder muret ind i væggen til højre for 4. Maj Kollegiets hovedindgang. Mange lægger næppe mærke til den, og kun ganske enkelte spørger, hvorfor den sidder der. Den er et stykke af Marstals historie, et minde om en tid, der fo r hårdt hen over hele Danmark, og som nåede at volde ondt selv i fiskerlejet Marstal. Historien begyndte den 13. august 1807, da der blev erklæret krig mellem Danmark og England, en af de mange udløbere af Napoleons-krigene. Marstal, der var så afhængig af sin skibsfart, blev straks hårdt ramt, idet 23 fartøjer, der var på vej til Norge, måtte vende om, da Storebælt var spærret af engelske skibe, og efterhånden lå snart alle Marstals kuttere og jagter og andre fartøjer oplagte hjemme i havnen. Til beskyttelse af de mange fartøjer blev der oprettet en borgerbevæbning, og senere blev 2. Jydske Grenaderkompagni stationeret i og omkring byen, og endelig blev et stort antal af de bedste skibe sejlet til Svendborg, fordi man mente, de var mere sikre der. Den 9. april 1808 kom to engelske fregatter ind fra Østersøen og ankrede op syd for byen. Noget over middag udsendte de 3 barkasser, som angreb skibene i et forsøg på enten at bemægtige sig dem eller ødelægge dem. Borgervæbningen og grenadererne gik fra både på stranden til modangreb, og det lykkedes dem virkelig at forjage barkasserne og derved redde de ca. 50 fartøjer, som lå oplagte. Barkasserne roede nu tilbage til fregatterne, og disse gik en time senere helt ind under kysten og begyndte at beskyde byen. Noget voldsomt bombardement var det dog ikke, for der blev vist nok kun affyret mellem 20 og 30 skud, og ingen af kuglerne gjorde nævneværdig skade. Kun en enkelt kugle gik ind i et hus; det var efter traditionen et hus i Kors gade, der blev ramt af en 8 punds kugle. Og det er en af disse kugler, der nu er muret ind i kollegiets mur; den er skænket til kollegiet af doktor Hatting, og er et af de mange Mar - stal-minder, der har fundet deres plads her. Besøg MARSTAL SØFARTS- MUSEUM en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! 16 MARNAV METROPOLITAN

17 VÆLG EN LEDERUDDANNELSE Bliv officer og få flere karrieremuligheder SØG NU Læs mere om uddannelserne i Hvad kan du blive i Forsvaret Hvis du har ambitioner og lederpotentiale, er officersuddannelsen i Forsvaret et oplagt valg. Officersuddannelsen er en alsidig, videregående lederuddannelse, hvor du får et solidt teoretisk fundament og rige muligheder for at afprøve dine lederkompetencer i praksis. Officersuddannelsen er i høj grad et springbræt til en spændende karriere i Forsvaret, men samtidig en blåstempling til et lederjob i erhvervslivet. Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt og spændende uddannelsessted med masser af studievalg og karriereperspektiver på alle niveauer. Læs mere om de mange muligheder i Hvad kan du blive i Forsvaret. Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret2 til 1277.

18 DÅB AF NAVIGATØRFORENINGENS BÅD Af Sune Blinkenberg Navigatørforeningens første arrangement i efterårssemesteret 2007, var dåben af foreningens nyindkøbte motorjolle fra Butterfly Boats. Fredag den 3. august havde vi, Na - vigationsskolens tradition tro i så - danne henseender, stillet en stor trailer fyldt med kølig fadøl op på kajen ved Marstal Sejlklub. Vi havde indbudt alle, der have lyst at fejre, at foreningen igen er blevet sejlende. Heriblandt særligt sponsorerne og foreningens medlemmer. Arrangementet startede kl , med at overtegnede holdt en tale, hvor sponsorerne og det store fremmøde blev takket. Helle Iversen fra Navigationsskolens kursusafdeling, som giver for - eningen en stor hånd med at holde styr på bilagsdyngerne, havde sagt ja til at være bådens gudmor. Navnet på båden blev først afsløret da Helle, bogstaveligt talt, trak tæppet væk under foreningens afgåede formand, Christian Hey Mortensen. Som tak for hans store arbejde med at gen - rejse foreningen, havde vi valgt at navngive vores nye flagskib»c. H. Mortensen«. Efter navngivningen sagde den menneskelige del bag navnet»c. H. Mortensen«, et par bevingede ord. Egentlig havde han bedt om lov til igen at takke vore sponsorer, som jo ikke kan takkes for ofte, men en meget rørt eksformand takkede også for valget af bådens navn; med egne ord»var det alt for meget«. Næste mand på talerstolen var Na - vigationsskolens rektor Søren Ve stergaard. Han ønskede foreningen et stort tillykke med båden og mente, at den skulle foreningens medlemmer nok få stor glæde af i fremtiden. For at vi kunne se meningen med galskaben i de søsikkerhedsfag, vi har på skolen, havde Søren taget en lille gave med; som viste sig ikke at være helt så lille. Indholdet bestod af følgende: En brandslukker i tilfælde af at an det end halsbrande skulle opstå. Et kompas så vi kan finde vej gennem det kulinariske sydfynske øhav. To fine fyrretræspadler hvis bådens velsmurte 22 hk Yanmar skulle stå af. En selvopladelig elektromagnetisk lygte så vi kan få brugt vores morsekursus. En vandtæt boks med nødraketter, nødblus og røgsignal ja, det er nok ikke til nytårs aften. Et manuelt tågehorn i det fineste messing som jo nok er til afgivelse af fem korte toner. En 5 liters reservedunk så vi kan komme hjem igen. En manuel lænsepumpe yngste mand på vagten skal også have andet at lave end at skure dæk. Et stk. tender i form af en 100 liters vaskebalje i det fineste hvide plast. Som prikken over i et, et kombineret elektronisk søkort og ekko - lod denne del af gaven er vi i foreningen særligt glade for, da papirkort ikke egner sig så godt i en åben jolle, og lokalt farvands kendskab ikke hører til i undervisningen, udvider denne del af ga - ven bådens muligheder. Helle Iversen forærede foreningen en»førstehjælpskasse«, i form af en fin køletaske, indholdene et større arsenal brandslukkere til slukning af halsbrande samt en proptrækker. Efter at overtegnede havde informeret om bådens fartsområde og driftsplan, fortsatte herlighederne med prøveture med båden, og hyggeligt samvær i ølvognen. Lysgaard Rekruttering & Rådgivning A/S Havnegade København K Tlf DRIFTSPLAN FOR NAVIGATØRFORENINGENS NYE BÅD Retningslinier for udstedelse af førerbevis til foreningens nye båd For at kunne få udstedt et førerbevis skal følgende kriterier være opfyldt: Ansøgeren skal være aktivt eller passivt medlem af foreningen. Ansøgeren skal have et gyldigt»duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlads«, eller større nærings- 18 MARNAV METROPOLITAN

19 brev. Et speedbådskørekort er ikke nok. Ansøgeren skal udtjekkes og gennemgå en familiarization af en af bestyrelsen godkendt person. Skal dokumenteres skriftligt. Bådformanden kan til enhver tid an - nullere udstedte førerbeviser. Familiarization Ved familiarizationen skal ansøgeren vises og vise: Hvordan motoren pejles for die - sel, smøreolie, kølevand og gearolie samt hvor hydraulikolien for styreanlægget pejles. Ansøgeren skal sikkert kunne manøvrere båden til og fra kaj. Hvordan bådens nødudstyr og procedurer virker. Tilrigning og afrigning af båden. Hvordan motorloggen føres. Vedligehold Alle eftersyn dokumenteres og arkiveres. Hver uge: Motoren pejles for diesel, smøre - olie, kølevand og gearolie samt hy draulikolien for styreanlægget pejles. Båden vaskes og rengøres. Hver måned: Båden testkøres. Fortøjninger kontrolleres for skam - filing. Bådens nødudstyr kontrolleres. Motorloggen arkiveres og nyt ek - semplar lægges i båden. Reservedunken hældes på tanken og fyldes med frisk diesel. Vinter: Afrigning af båden. Forår: Tilrigning af båden. Retningslinier for brug af foreningens båd Føreren skal være i besiddelse af det af bestyrelsen udstedte førerbevis. Endvidere er føreren an - svarlig for at nedenstående overholdes af alle ombordværende. Båden skal føres i overensstemmelse med de Internationale Sø - vejsregler. Føreren må ikke være beruset under sejlads. Båden må ikke bruges kommercielt. Bådens fartsområde er begrænset til (se også nedenstående kort): Nord for linien mellem:»vejsnæs Nakke«og Syd for»bagenkop Havn«. Øst for linien mellem:»skjoldnæs«(ærøs nordspids) og»sønderhjørne. Syd for: VTS linien ved sydbøjen på»thurø Rev«. Der kan af bestyrelsen gives dis - pensation til udvidet fartsområde. Alle ombordværende skal have red - ningsvest på. Sker der skade på båden, meddeles dette hurtigst muligt bestyrelsen. Båden må ikke sejle i is. NEM ADGANG TIL FREMTIDEN Marstal Navigationsskole Vælg sætteskipperuddannelsen. Bådens fartsområde. MARNAV METROPOLITAN 19

20 MARITIMLØBET ÆRØ 2007 Natløbet Fredag den 7. september 2007, blev der afholdt det Maritime natløb, hvor alle kunne løbe eller gå turen rundt. Ruten var 5,5 km, gennem Marstals hyggelige gader, hvor elever fra ØIE stod og dirigerede de mange løbere og gående rundt i byen. Det var flot at se sådan en stor opbakning omkring løbet, håber det bliver en gentagelse til næste år! Nanna Lyck J. Fredag den 7. september 2007 var det igen blevet tid til at få lidt motion i Marstals gader. De over 200 tilmeldte motionister fyldte godt op i gadebilledet, da starten gik og folk kom ud på den 5,5 km lange rute. Nogle havde valgt at gå de 5,5 km, mens andre valgte at løbe. Udover de tilmeldte motionister var der også dem som havde Lige før startskuddet om fredagen. Starten om lørdagen. valgt at heppe og gjorde det hele lidt mere festligt og stemningen god. Da alle var kommet i mål havde efterskolen arrangeret et lille arrangement inde i skolens sal, hvor der kunne købes øl, vand, kaffe og kage. Derudover var der lodtrækning af gaver som forskellige lokale butikker og firmaer havde sponsoreret. Allerede nu er træningen gået i gang til næste års maritim løb, som der ses meget frem til. M. Holmberg Jesper i mål efter en 1 /2-marathon. Maritim løbet - lørdag Maritim løbet på Ærø blev skudt i gang præcis kl. 14. Solen skinnede og vi var blevet varmet godt op af de flittige ØIE efterskoleelever. Jeg skulle personlig løbe de 21,5 km som er 400 m mere end en normal halvmarathon. Flere af de bedre løbere satte hurtigt tempoet op. Ned til havnen, en flot tur ved stranden, og gennem skoven ved campingpladsen. Desværre ændrede vejret sig meget da vi kom ud til Drejet efter ca. 7 km. Det begyndte at regne meget kraftigt i ca min, men solen kom hurtigt frem igen. Efter Drejet løb vi ud over Dunkærmark videre gennem Bro, og op ad bakke til Dun kær. Ned over spritruten ud over Noret, ud til Kragnæs, op ad den sidste bakke gennem Græsvænge og tilbage til opløbet ved skolen. Vinderen af halvmarathonen Kent Nørmark som har løbet over 30 halvmarathon i Europa, har udtalt sig til Fyns Amts Avis at det er den hårdeste halvmarathon han har løbet. Jeg kan personligt kun give ham ret, ruten var rigtig hård, men en rigtig udfordring. En af løberne løb med en højde tæller, og det viser sig at vi har løbet omkring 1200 højdemeter, så der er ikke noget at sige til at vi alle sammen var rigtig smadret da vi kom i mål. Løbet var rigtig godt planlagt, og jeg håber personligt at Maritimløbet bliver en fast tradition på Ærø hvert år, og at der hver år vil komme flere og flere løbere. Jeg syntes ØIE og Jan Gudmundsson skal havde en hånd igen i år for at de endnu engang har fået et flot løb på benene. Alle sponsorer skal selvfølgelig også havde en hånd for at dette løb kunne lade sig gøre. Jesper HF3 Maritimløbet Ærø er et arrangement, som er blevet en succes. I år deltog over 200, hvorimod sidste år deltog ca Så løbet vokser stille og roligt. Det er kun glædeligt, at folk har lyst til at motioner og deltage i motionsløbet. Fra løbskomiteen skal der lyde en tak for den store opbakning og en særlig tak til sponsorerne. Vores hovedsponsor Fionia Bank, Deloitte, Hotel Ærø Strand samt fra Det Blå Danmark: Rederiet Erria, Søassuranceforening Ærø og Marstal Navigationsskole. Resultater og billeder kan ses på 20 MARNAV METROPOLITAN

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juli 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juli 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, July 03, 2012 7:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten juli 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juli 2012

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side Studietur til Rom HTX Sønderborg 2.g Uge 40 2012 Side Bogen indeholder historier og billeder fra studieturen med 2.g i uge 40 2012. Men det der er mest af, er nok billeder :) Side 2 Turen til Rom var meget

Læs mere

Hestevognstur. August nr. 8

Hestevognstur. August nr. 8 August nr. 8 Hestevognstur Vi havde en helt fantastisk tur i Gråsten med hestevogn. Alle var glade og i godt humør, og kusken vidste en masse om lokalområdet, som han gladeligt fortalte en masse spændende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere