OKT ÅRGANG NR. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKT. 2007 18. ÅRGANG NR. 3"

Transkript

1 OKT ÅRGANG NR. 3

2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand: Christian Liebergreen Barformand: Gorm Knudsen Barnæstformand: Mads G. Nielsen Redaktør: Maja Lourenco Suppleanter: Ulrich Skovbo Jesper Rosenmai Kaare Pedersen Jimmi Vile Annoncer, kontakt: Mads Sander Så er det nye semester/skoleår gået i gang igen efter sommerferien, og jeg ser meget frem til at få nogle artikler om alt det spændende I har oplevet i sommerferien. Hvis I har noget til mig, så kan I aflevere det på Navigatørforeningens kontor i åbningstiderne tirsdag og torsdag. Se fremad til dette semester, hvor vi både tager til maritim trekamp med vores super travaljehold, holder bowling/elevfest og til sidst vores årlige julefrokost. Man skal jo selvfølgelig være medlem af navigatørforeningen for at deltage til vores arrangementer, men helt ærligt, hvem vil ikke betale en flad halvtresser, ikke mindst for at støtte vores forening. Glem ikke at holde øje med opslagstavlen ved kantinen, hvor vi løbende hænger vores kommende arrangementer op, samt tilmeldingslister. Glem heller ikke vores generalforsamlinger, hvor man skal møde op som aktivt medlem af foreningen. Maja Krarup Lourenco Redaktør INDHOLD Redaktørens leder Fra rektors kontor, september Nyt fra elevforeningen En minderig dag i Marstal Et supernumeralt blik på nutidens søfartsliv Eksamensafslutning, juni Kuwait tur/retur What is a seaman Busturen, fredag d. 31. august En gammel kanonkugle Dåb af navigatørforeningens båd Maritimløbet Ærø Drømme om havet Introdagene Udvidelse og opgrafering af navigationssimulator Donkeymanden Forsidebillede: Marstal Navigationsskole 2007 MARITIM LITTERATUR Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl til Al stof til næste nummer skal være re - daktionen i hænde senest den 9. no - vember Al gengivelse fra bladet, hvadenten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Spørg os vi har erfaringen OPLAG: 1300 EKSEMPLARER ÆRØ UGEAVIS BOGTRYKKERI ApS IVER C. WEILBACH & CO. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax MARNAV METROPOLITAN

3 FRA REKTORS KONTOR, SEPTEMBER 2007 Dagligdagen har sneget sig ind på os. Efter en travl start på semesteret er der faldet lidt mere ro over skolen og selv om der er flere studerende og ansatte end tidligere, ser det meste ud til at glide. Vi har fået 2 nye lærere Helle Pedersen og Jesper Andreassen. Helle er ansat med henblik på videreuddannelse til Navigationslærer og Jes - per er primært ansat til at undervise HF-eleverne i sømandsskab m.m. Velkommen til dem. Samtidig er John Andreassen flyttet ind i kursusafdelingen hvor han allerede har været i ilden med flere specialkurser. Det nye Panoramarum er færdigt og kører ifølge lærerne fint. Det vil utvivlsomt give os endnu bedre mu - ligheder i undervisningen og bliver allerede benyttet meget. En del elever især HF-elever har været meget aktive med travaljetræningen så jeg har store forhåb - ninger til deres deltagelse i trekampen i Svendborg sidst i september. Skolens store legat er for nylig forlænget for endnu to år og vi vil således også de næste par år kunne ud - betale ca kr. kontant til eleverne pr år. Næste udbetaling finder sted lige omkring efterårsferien. Søfartsstyrelsen lavede inden sommerferien en ikke særlig seriøs un - dersøgelse af HF-søfarts betydning og brugte undersøgelsen til at be - stemme, at der ikke skulle være en HF-søfart i Århusområdet. Hvis man vil træffe yderligere be - slutninger om HF-søfart kunne man håbe, at der vil blive lavet en mere nuanceret undersøgelse, hvor man også husker at HF-søfart i»søfarts - politisk Vækststrategi«omtales som»en gymnasial uddannelse med et maritimt islæt og ikke en ren maritim uddannelse«. Vidste du at:?»handelspladsen Mar - stal«blev en selv stæn - dig by ved et regulativ af 26. feb. 1861, som trådte i kraft 1. april samme år. ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A 5960 Marstal Tlf Fax tele.dk BØGER PAPIRVARER M. H. Simonsen I GÅR, I DAG, I MORGEN. Har du lysten, har vi skibet. MARNAV METROPOLITAN 3

4 EBBES BÅDEBYGGERI DUSØR: Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på kr. EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK NYBYGNING SEJLMAGERI REPARATION KRAN 32 T BÅDHALLER YACHT SERVICE STOR MEGIN DIESEL - BENZIN Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax DU KAN LIGE NÅ DET! Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter 7. januar 2008 Maritim forberedelse (10. kl.) Starter 10. marts 2008 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF NYT FRA ELEVFORENINGEN Af Sune Blinkenberg Vi har taget hul på et nyt semester. Med fem HF og seks navigatørklasser, hvor stort set alle eleverne i skrivende stund har meldt sig ind i for - eningen, går det ganske godt. Vi har dette semester et stort udvalg af aktiviteter, både ugentlige og engangsarrangementer; se aktivitetsplanen inde i bladet. Der har i de sidste udgaver af Me - tropolitan været meget omtale af for eningens nyindkøbte båd, så jeg vil gøre det kort, og blot nævne, at vi fredag den 3. august, holdt en vellykket dåb med et stort fremmøde af såvel foreningens medlemmer, pressen og sponsorere. Med hensyn til båden, har vi i be - styrelsen besluttet at vores ellers passive medlemmer, nu kan gøre aktivt brug af foreningen. Når bookningssystemet til båden er endeligt færdigt, vil både aktive og passive medlemmer kunne bruge båden, efter vedkommende vel og mærke har erhvervet sig foreningens førerbevis til båden. Dåben af båden og driftsplanen for samme, er nærmere omtalt i ar - tiklen»dåb af Navigatørforeningens båd«. I bestyrelsen er vi begyndt at ar - bejde på en ny handlingsplan, der skal sikre foreningens fremtidige suc - ces. I tidens løb har foreningens virke været meget præget og afhængig af den siddende bestyrelses engagement og ikke mindst den tid, der er til rådighed, efter at lektierne er la - vet. Bestyrelsens arbejde kan lettes en del ved at lave en drejebog, for hvordan foreningens arrangementer af - holdes, og en beskrivelse af hvad den enkelte bestyrelsesposts ansvarsområde er. Til sidst vil jeg blot nævne at det ikke længere kræver telefon eller papir og pen, at komme i kontakt med foreningen. Vi har fået en e- mail adresse: gmail.com som alle kan bruge, hvis de har noget på hjertet eller et indlæg til bladet. SIDSTE FRIST for indlevering af stof til næste nummer er 9. november MARNAV METROPOLITAN

5 EN MINDERIG DAG I MARSTAL Af Christian Hey Mortensen Fredag den 3. august 2007, hvor Marstal Navigatørforenings nye båd blev navngivet står for mig som en stor og minderig dag. I havnen i Marstal lå elevforeningens nye flotte kongeblå motorjolle, og foreningens bestyrelse opkaldte båden efter mig som tak for mit virke i foreningen i godt 1 1 /2 år! Jeg er meget rørt, stolt og beæret over, at bestyrelsen for Marstal Navigatørforening har opkaldt den nye båd efter mig. For mig var og er det en meget stor ære, at blive tildelt og jeg håber at I får stor glæde af båden fremover! Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke sponsorerne uden jeres velvilje havde vi ikke kunnet købe båden! En særlig tak skal lyde til de lokale og trofaste sponsorer, som gør det muligt, at Marstal Navigatørforening kan tilbyde mange forskellige aktiviteter til skolens elever. En særlig tak skal også lyde til rederiet Norden som med et stort bidrag gjorde det muligt, at købe båden inden studie - start i august 2007! Jeg vil gerne slutte af med at øn - ske det nye skib god vind frem over, ligeledes vil jeg gerne ønske Marstal Navigatørforening og ikke mindst Marstal Navigationsskole god vind fremover. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke for den tillid og velvilje som jeg og elevfor eningen har mødt såvel på Ærø som helhed som på skolen i særdeleshed. Fredagsbarens leverandør af fadøl MARNAV METROPOLITAN 5

6 ET SUPERNUMERALT BLIK PÅ NUTIDENS SØFARTSLIV Marstal Søfartsmuseum 9. september 21. oktober 2007 Af Emil Westman Hertz og Asmund Havsteen-Mikkelsen Efter en nat hvor vi har ligget for svaj uden for byen Penang i Malay - sia, skal vi for første gang i land. Luftfugtigheden er høj, og larmen er øredøvende. Skibets motor og kranerne, der losser M/V Filippas fragt af containere fra Singapore, er som en konstant bragen i lydtapetet. Pa - vel, skibets 3.officer, giver os vores landgangspapirer og siger:»be back at eighteen hundred hours. Departure time is twentyone hundred hours. Ship will not wait.«hele skibets ukrainske besætning på 18 mand er opført på listen med navn, nationalitet, alder og position på skibet. Vi står opført som Supernumeral.»What does it mean?«spørger vi Pavel.»Master says it s usual for passengers without position. You have no position. You are Supernumeral.«Vi har været af sted på et containerskib, der chartres af rederiet Erria, det tidligere Fabricius-Marine, som blev grundlagt her i Marstal. Oprindeligt havde vi begge ansøgt Galathea 3-ekspeditionen uden held, og med længslen efter eventyr i ma - ven besluttede vi at lave vores egen i stedet. Erria var frisk på en byttehandel, hvor de fik grafiske tryk og vi fri rejse til og ophold i Singapore, samt sejlads på et af deres skibe. Resultatet af vores rejse er udstillet her i form af tegning, grafik, fotografi, dias, video og genstande fra turen. Værkerne kredser alle om livet i det fjerne østen og opholdet på et containerskib fra et supernumeralt perspektiv. At være supernumeral betød, at vi var de usynlige fluer på væggen, der fløj rundt over det hele og betragtede tingene fra af - stand. Intet ansvar og ingen magt. Vi var ikke blinde, men snarere seende passagerer, med et frit og nysgerrigt blik på skibet, container-verdenen og dens terminaler i land. Sidstnævnte er en verden fyldt med 10-etagers høje kraner, der som insekter spiser skibenes indmad, for senere at fylde dem med ny fragt. Aldrig sovende, fordi varernes frie bevægelighed ikke må stoppes. Overalt et summende liv af lastbiler, trucks og små varevogne, der transporterer kranførere og fortøjningsmænd rundt. Afgrænsede, sikrede verdener, der i terrortidsalderen er blevet lukket land for almindelige mennesker. Vi kender kun containernes indhold i form af de varer, der står på butikkernes hylder, ikke det liv, der omgiver dem, når de fragtes rundt på kloden. Til at begynde med troede mandskabet, vi var tekniske ingeniører, der skulle opmåle skibet. Senere mistænkte de os for at være agenter, udsendt af rederiet for at skrive rap- 6 MARNAV METROPOLITAN

7 port om skibets tilstand. Besætningen havde svært ved at forstå vores fascination af en verden, de selv opfattede som monoton og kedelig. Fortidens eventyr er afløst af effektive havneterminaler med checklister og regler for al adfærd ombord. Største frygt i dag er pirater og de stigende oliepriser. Udstillingen afspejler på den ene side en sans for containerlands brutalitet og effektivitet, og på den an - den en lyst til at tilføje en historie, bryde med det forventede og tilføje et nyt blik på tingene. I værkerne er der et utal af genstande der svæver, byer der svæver, mennesker der svæ - ver. Det er, som om den kapitalistiske tyngdekraft, der holder containerland på plads og i orden, er blevet sat ud af kraft, for at vi kan generfare og måske erkende dens betydning for vores verden på ny. En stor tak til Erria A/S for deres støtte til realiseringen af projektet. Også tak til Marstal Navigationsskole, Rise Bryggeri og endelig til Mar - stal Søfartsmuseum for husly og hjælp til udstillingen. Drømmer du stadig? eller ta r du udfordringen op? Siunissat qanoq takorloorpiuk? qanoq iliuuseqarfigerusuppiuk? MARNAV METROPOLITAN 7

8 BLIV NAVIGATØR på Marstal Navigationsskole I JANUAR OG AUGUST STARTER FØLGENDE UDDANNELSER PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE: Kystskipperuddannelse: Uddannelsen varer 1 /2 år og berettiger til SU. Optagelsesbetingelser er 18 måneders sejlti d. Styrmandsuddannelse: Uddannelsen varer 1 år ( 1 /2 år hvis man i forvejen er kystskipper). Med styrmandseksamen kan man fortsætte 1 /2 år til sætteskippereksamen og derefter til skibsføreruddannelsen. Optagelsesbetingelser: 18 måneders sejltid som skibsassistent samt folkeskolens 10. kl. prøve samt yderligere 2 års relevant erhvervserfaring og minimum 25 år gammel. Uddannelsen berettiger til SVU, som svarer til højeste dagpengesats. Sætteskipperuddannelse: Uddannelsen til sætteskipper varer 1 1 /2 år ( 1 /2 år hvis man har styrmandseksamen, 1 år hvis man har kystskippereksamen). Med en sætteskippereksamen kan studierne fortsættes på Marstal Navigationsskole og på 1 år kan man læse til skibs fører. Optagelsesbetingelser til sætteskipperuddannelsen er 18 måneders sejltid som skibsassistent eller 12 mdr. som styrmandsaspirant samt folkeskolens 10. kl. prøve. Uddannelsen er SU-berettiget. Skibsføreruddannelse: Uddannelsen varer 1 år. En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning. Uddannelsen er SU-berettiget. Optagelsesbetingelser: enten sætteskippereksamen,»gammel«styrmandseksamen, juniorofficerseksamen eller vagtofficerseksamen. Gode muligheder for legater Mere information kan fås ved henvendelse til Marstal Navigationsskole eller internet: MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Ellenet Marstal Telefon MARNAV METROPOLITAN

9 EKSAMENSAFSLUTNING, JUNI 2007 Endnu en gang en festlig dag i skolens tætpakkede sal hvor outputtet til den»rigtige«maritime verden var i top. I alt sendte vi 58»brave danske søfolk«tilbage til erhvervet og spektret omfattede alt fra skibsassistenter til skibsførere. Hovedtaler ved afslutningen var Skibsreder Sven Flyvbjerg som gav de mange dimittender et par velmente ord med på vejen. Som et ekstra festligt og flot indslag sang den kendte færøske sangerinde Annika Hoydal (som i parentes bemærket er gift med en af dimittenderne) et par numre bla. a. en fællessang som hele salen tog til sig. Kystskipper: Klaus Fogh Rune Grønkjær Henvig Kaj Hansen Melin Bent Rasmussen Kurt A. Rasmussen Jesper Nicolei Schwartz Jacob Melsted Thomsen Styrmand: Sune Blinkenberg Marcelo Kristensen Robin Meaton Kaare Balle Pedersen Thomas Pedersen Bardur Poulsen Sætteskipper: Anna Nivikka Regine Brandt Tommy Vejrup Hansen Tonny Hansen Martin Holck-Clausen David Høck Ulrich Skovbo Johannesen Thomas Madsen Søren Tyge Ravn Mads Johannes Sander Skibsfører: Morten Dragsbæk Holm David Jørgensen Bjarne Peter Langtved Klavs Lockwood Randi Iben Madsen Anders Mortensen Christian Hey Mortensen Jakob Stig Møller Hans Peter Poulsen Ulrik Fausing Riis Ole Sørensen Laust Lindskov Vestergaard Line Wulff-Jensen Elisabeth Zaak Søret og adm. til skf.: Bjarke Emil Wahlquist Skibsassistent: Sören Andersen Tobias Andersen Mikkel Badstue Martin Blæsbjerg-Christiansen Kevin Crusius Cengiz Gülsen Nicolai Vestergaard Hansen Gorm Rabølle Knudsen Daniel Krogh Maja Krarup Lourenco Rasmus Peter Mortensen Jeanette Müller Casper Hyldgaard Pedersen Sandra Karoline Dalegaard Pedersen Kathrine Bruun Rasmussen Anne Sofie Raahede Camilla Brinkman Sandell Svante Jan Gustaf Steffensen Dan Sørensen Jesper Pløger Sørensen Annemette Rand Thuesen Karsten Wieck MARNAV METROPOLITAN 9

10 KUWAIT TUR/RETUR»Det sidste danske køretøj er ude af Irak, og de danske soldater forventes hjem om få dage«. I slutningen af juli, blev der på et kollegieværelse i Mar - stal lyttet ekstra godt efter tv-nyhederne. Som ansat i Søværnets personel - reserve skulle jeg nemlig rejse den modsatte vej; ikke til Irak, men til Kuwait og assistere ved lastningen af det danske krigsmateriel. Tekst: Marinekonstabel af reserven Mads Sander, 4. semester, Marstal Navigationsskole. Udsendt som terminalassistent for Søværnets Terminaltjeneste i Kuwait. Foto: Mads Sander, søværnet og hæren.»ikke løbe, du dør af væskemangel«, råber en militærpolitimand (MP) højt til mig. Det er torsdag den 9. august kl Kuwait-tid (en time foran DK), og jeg er i fuldt firspring på vej rundt mellem lange rækker af ørken - støvede danske pansrede mandskabsvogne (PMV), et utal af jeeps og lastbiler med panserplader op langs førerhusenes døre. Min opgave er, sammen med to andre marinekonstabler, at registrere de køretøjer, der er ankommet til opmarch - området. Termometeret viser 44 grader, jeg render rundt i hærens ørkenuniform, og er tre timer tidligere landet efter fem timers flyvetur fra det regnfulde Frankfurt am Main. Så træthed kombineret med mangel på akklimatisering, og et alt for ringe indtag af vand, gør at MPeren nok har ret. Jeg slår derfor over i gang, og tænker»en Klovborg, tager den tid en Klovborg tager«. Kædens sidste led Jeg er en del af et 10 mands stort hold fra Søværnets Terminaltjeneste, Fastfood på US-base i Kuwaits ørken. som alle til dagligt passer et civilt arbejde eller studium. Vi har tidligere gjort fast tjeneste i Søværnet, og efterfølgende valgt at tegne en rådighedskontrakt. Nu er vi så indkaldt, har trukket i uniformen og er for en stund ansvarlige for at den danske stat får alt sit skatteyderbetalte grej ombord på det indcharterede skib»tor Anglia«. Vi er sidste led i en kædereaktion, som startede da Folketinget vedtog Danmarks tilbage - trækning fra Irak. Det sidste hold danske soldater i Irak udgjorde kæ - dens første led; de pakkede møjsommeligt lejren ned piece by piece, og køretøj for køretøj. Under ledelse af kædens næste led; hærens logistiske enhed DANILOG, og beskyttet af den danske spejdereskadron, blev den ene konvoj efter den anden sendt til et opsamlingssted i yderkanten af den amerikanske hærs enorme havneområde i Kuwait. Her blev alt godset linet op, indtil søværnets ud - sendte Port Captain (PC) gav ordre til at få de over 200 containere og næsten 200 køretøjer ned i opmarch - båsene på kajen. Båse som amerikanerne også benytter til at line de ødelagte køretøjer op, som de ind i mellem skal transportere væk til reparation. Kobra-slange; hvor er du? Varmen var kvælende om dagen, så alle køretøjerne blev flyttet om natten, og de sidste kom på plads mellem den 9. og 10. august. Det kunne vi ved selvsyn konstatere, da vi efter en knap så lang nattesøvn på hotellet, igen var på kajen. Vi registrerede de sidste køretøjer og containers og færdigskrev sammen med DANI- LOG fragt-manifesterne. Vores chef mente, at vi trængte til et frikvarter, så vi tog til den kæmpestore amerikanske base midt ude i den kuwaitiske ørken. Jeg kiggede nervøst efter eksemplarer af den sorte ørkenkobra, men den kunne næppe»slange«sig forbi de omfattende checkpoints ind til lejren. Omvendt så var næsten hver eneste amerikanske soldat på basen bevæbnet, så slangen have såmænd nok hurtigt mistet»bidet«. Subway i ørkenen Vi gik direkte ind i indkøbsparadiset»px en«, der lever godt op til sit slogan» We ll go where you go«, og det er ikke kun sæbe og tandpasta som»pxen«bringer med fra USA. Her var der ekstremt billige computere, Ipod s, pc, film og naturligvis også dagligvarer. Velforsynet med bl.a di - gi talkameraer, stod vi nu overfor et umuligt valg; skulle vi spise på Sub - way, KFC-chicken eller Pizzahut! For her midt i ørkenen, var der na - turligvis det samme fastfood-ud valg som i New York. Militærpoliti på skibet Samme dag klokken begyndte vi at laste»tor Anglia«, og siden der er tale om krigsmateriel foregår lastningen lidt anderledes end på Ærø - færgerne. Søværnets Operative Kom - mando er repræsenteret via en dansk søofficer, der fungerer som Port Captain (PC). Under sig har han en terminalofficer (TMO), som typisk er en reserveofficer med skibsfører - eksamen fra eksempelvis MARNAV med har mange års erfaring som styrmand/kaptajn eller fra en havn. TMO sørger i samarbejdet med»tor Anglia s«overstyrmand, for at skibet lastes så hurtigt, effektivt og forsvar- 10 MARNAV METROPOLITAN

11 og terminaltjenesten kunne efter snart 16 timers arbejde få noget søvn på hotellet. Efter en bedre middag (uden alkohol; den slags fås ikke i Kuwait), tog en mindre del af terminaltjenesten ved tiden igen ned til havnen. De sidste containers ventede, men efter en lang nat, hvor mængder af ørkenfarvede køretøjer havde passeret mine øjne, var det opslidende at skulle læse containernes uendelige lange numre. Klokken den 12. august blev den sidste 40 fods container proppet ombord, og jeg kunne endelig sammen med PC og TMO vende hjem til hotellet. Delvist panseret dansk bjærgningsvogn skubber en havarist ombord. ligt som muligt han er en slags supercargo. Problemet er at alt simpelthen skal med hjem; der er ikke flere afgange til Danmark! Til at hjælpe, med at stuve køretøjerne så godt som muligt, har TMO en MP ere på skibsdækkene. Under lastningen render TMO er rundt overalt på skibet, og holder opsyn, mens MPérne vinker det ene køretøj efter det andet ind. Kontrol og service på rampen På rampen står jeg så, som terminalassistent (TMA) med manifesterne og holder øje med hvilke køretøjer, der kører over rampen, samt om ar - bejdssikkerheden, farligt-godsaf mærkningen og surringerne af lastbilernes gods er i orden. Omkring mig farer ca. 30 soldater konstant frem og tilbage for at komme ned og være chauffører i køretøjer, der til tider har så mærkværdige navne at en sømand kommer til kort med udtalen. Tit har chaufførerne spørgsmål, og en masse informationer, som jeg må prøve at holde styr på og videregive til MP erne og TMO en. Ind i mellem kommer chaufførerne, og siger at de har brug for startkabler, værktøj eller reservedele som ek - s empelvis spændbånd, for at få de ør kentrætte køretøjer til at køre. Godt, at man som civil sømand ved hvad et skib medbringer af nyttige ting, og hvilke helbredende hænder en natte-duelig dansk maskinmester kan lægge på en PMV. Men andre ord er Søværnets Terminaltjeneste, bistået af skibets besætning, en fremragende organisator og problemløser i den kulsorte og over 40 grader varme nat. Søges: Et styks ro/ro-leje Men ak, tidevandet var vi ikke herre over, og i mangel på et rigtig ro/roleje måtte vi ved tiden stoppe lastningen. Køretøjerne kunne ganske enkelt ikke komme sikret overbord. Vi tog nogle få timers hvil på hotellet, og kl var tidevandet nådigt ved skibets rampe. Præcis kl den 11. august, da rampen var næsten helt plan, kom det sidste køretøj; en lang lav-gulvet bus, om - bord. Mens hærens chauffører nød en velfortjent årgangs-kildevand, fort - satte terminaltjenesten med at laste containere. Natten igennem, var der på vejrdækket, ved hjælp af havnens containerkraner, blevet la stet lette 20 fods containere. Containerhelvede Skibets halvfyldte hoveddæk skulle nu modtage de tunge 40 og 20 fods container, og det var ikke nogen helt nem sag. Normalt bliver containere mellem eksempelvis Sverige og England transporteret på særlige vogne»low-boys«. Men da Søværnet ikke ejer den slags materiel, skulle alle containere løftes op på en low-boy, køres frem til rampen, løftes af med en stor gaffeltruck, køres ombord og lirkes på plads. De blev så ligesom køretøjerne surret efter alle kunstens regler af indiske havnearbejdere (den slags arbejde beskæftiger kuwaiterne sig skam ikke med!). Hen på eftermiddagen drillede det til tider uregelmæssige tidevand igen, Navigatører fanget i ørkenen Men først skulle vi lige gennem en af de situationer hvor man bagefter er imponeret over at man ikke lader sit sømands-temperament få overtaget. Vi skulle noget så enkelt som at tanke, og for at spare skatteydernes penge, benyttede vi os af den tak nem - melighed den kuwaitiske regering har vist amerikanerne fordi de befriede Kuwait fra den irakiske be sættelse; alle amerikanske og allierede styrker tanker nemlig gratis ku wai ter-brændstof. Så kl kørte vi ind på den interimistiske amerikanske tanksta - tion midt på et uhyggeligt stort og næsten øde amerikansk havneområde. Bortset fra ro terende blik fra forladte amerikanske militærkonvojer var vi tre danskere helt alene her på grænsen til ør kenen. En søvndrukken indisk tankpasser (ku waitere kan ganske enkelt ikke lide manuelt ar - bejde) dukkede op, og PC sagde det magiske»sesam luk dig op«som kun en dreven dansk commander (orlogskaptajn) kan sige det. Vi fik tanket op, og startede bilen eller? For nej, den nægtede at adlyde en lovlig or - dre. Og det midt i en krig, og måske værst alt af midt i et ørkenlandskab. Med en imponerende tålmodighed skiftedes vi til at læse ma nualen igennem, rykke i ledninger, dreje tæn - dingsnøglen og andre af de kloge ting, som navigatører lærer på motorpasserkurset. Men intet skete, tankpasseren gik klogelig til køjs, og vi konstaterede, at vi netop med succes havde ledet lastningen af hele den danske hærs materiel, men altså var blevet stoppet i vores tilbagetog af et dødt batteri! I stedet for at finde ud af hvad Falck hed på kuwaitisk ringede vi efter en kollega, som hentede os. I ventetiden holdt jeg be hørigt udkig efter cobra-slanger, som jeg jo havde hørt var meget aktive om natten! Men uniformen skræmte dem nok væk (jeg havde i hvert fald intet MARNAV METROPOLITAN 11

12 gevær med)! Ved tiden kunne jeg så, uden slangebid, krybe til køjs på hotellet. En kæmpe oplevelse Selvom skibet nu var lastet var der fortsat en del papirsarbejde, som vi skulle ordne, og vi blev derfor i Kuwait indtil den 14. august om aftenen. Imidlertid var arbejdsbyrden nu lidt lettere at planlægge, og vi fandt derfor også tid til spændende udflugter til basaren, de overdådige shoppingmalls, middag med imponerende udsigt fra de høje Kuwait-towers, køb af billigt guld og en enkelt tur eller to i svimming-poolen. Den Persiske Golf omkring Kuwait er ret forurenet og byder også på giftige havslanger, så der kom vi ikke! Om morgenen den 15. august landede vi så efter 10 timers flyvning i Kastrup, og dagen efter sad jeg igen på skolebænken i Marstal. Ørkenuniformen var til vask, og skibsteknikken var pludselig blevet lidt mere virkelighedsnær. Alt i alt var det en kæmpe faglig og personlig oplevelse at være med til lukke og slukke i Irak, samt se Kuwait som drejeskive for krigen i Irak, og samtidig et stjerne-rigt land med overdådige indkøbspaladser, en klassedeling og et mand-kvinde forhold langt fra det danske samfund. Så, jo»join the Navy and see the world!«. Fakta om Søværnets Terminaltjeneste Tjenesten fungerer ofte i tæt tilknytning til ARK-projektet, hvor Tor Lines skibe»tor Anglia«og»Tor Futura«er indcharteret som troppetransportskibe af den danske og tyske stat. Når danske tropper skal ud i verden stiller terminaltjeneste med et terminalhold i laste- og lossehavnene. Terminaltjenestens medlemmer er alle personer, der til dagligt har et civilt job, men som på baggrund af tidligere tjeneste i søværnet har tegnet en rådighedskontrakt. Alt efter hvornår det passer ind i deres civile liv, lader de sig indkalde til tjeneste, og har således bl.a været på/i Kap Verde øerne, Irak, Kuwait, Cypern og Nordnorge. P.t mangler terminaltjenesten personel; særligt tidligere reserveofficerer, og alle med rådighedskontrakt med søværnet har mulighed for at gøre tjeneste i terminaltjenesten. Personer uden rådighedskontrakt, men som har af tjent værnepligt i Søværnet kan an søge Forsvarets Personeltjeneste om en rådighedskontrakt. For nærmere oplysninger om lønog arbejds for hold kan chefen for terminaltjenesten, Orlogskaptajn Poul Erik Christiansen, kontaktes på tlf Ærøs største udvalg af frisksmurte sandwich GULDBAGEREN MARSTAL TLF PMVer på vej med elevatoren ned i underlasten. Sidste parti bringes ombord. Underlasten fuld af alskens køretøjer. Terminalassistent Mads Sander med cargo-manifesterne. 12 MARNAV METROPOLITAN

13 WHAT IS A SEAMAN Between the security of childhood and the insecurity of second childhood, we find a facinating group of humanity called seaman. They can be found on ships, on shore stations, in love, in bars and always in debts. Girls love them, towns tolerate them, and the government supports them. A seaman is laziness with a deck of cards, bravery with a tatooed arm, and protector of the sea with a can of beer in his hand. He has the energy of a turtle, the slyness of a fox, the stories of a seacaptain, the brains of an idiot, the sincerity of an liar, the aspiration of a cassanova and when he wants some - thing it s usually connected with drinks. Some of them likes women, dames, girls and members of opposite sex. He dislikes answering letters, superior officers and engineers, the food onboard and getting up early. No one else could cram into his pockets, a little black book, a pack of crushed cigarettes, a picture of Sabrina, a comb, a can opener, and the remains of month s pay. He likes to spend his money on women, some on horses, some on drinks, and the rest on foolishly. A seaman is a magic creature, you can lock him out of your home, but not out of your hearth, scratching off your mailing list, but not off your mind. You might as well give up, he is your long away from home lover, your one and only bleary eyed, good for nothing, bundle of worry, but all your shattered dreams become in - significiant when he gets home and looks at you with those bleary, blood shot eyes, and say to you»hi ya sweetheart«this and more is a seaman. MARSTAL TLF FAX SVENDBORG BUGSER A/S SVENDBORG TOWING COMPANY LTD. TOWAGE SALVAGE SUPPLY-SERVICES HEAVY-LIFT PROJECTS MARINE CONSTRUCTION PROJECTS CREWING Læs om det lokale i Ærø Ugeavis! Nordre Kajgade 9A DK-5700 Svendborg Tel: Fax: Web: TLF STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS! MARNAV METROPOLITAN 13

14 BUSTUREN, FREDAG D. 31. AUGUST Af Maja Lorentzen Så kom der igen nye elever på skolen og de skulle have en rundtur på øen. Så vidt jeg kunne se var der kun kommet 4 elever i sætte 1. klassen. Hvad sker der for fremmødet? Men til trods for det var der godt fyldt op foran i bussen på HF ernes»plads«. Super godt at der i dette skoleår er kommet nogle HF ere som er villige til at socialisere sig. Fredagsbaren Der blev lagt en god bund i fredagsbaren inden busturen kl , og stemningen var i top, også selvom det var begyndt at regne. Vi skulle trods alt også sidde i en bus det meste af tiden. Da bussen kom, blev der travlt med at få lukket baren og trisse af sted mod parkeringspladsen, hvor folk var i fuld gang med at læsse på med øl og smirnoff ice. Afsted til Dunkær Så var der afgang mod Dunkær kro, hvor vi skulle have en gratis omgang. Inden vi kørte ud af parkeringspladsen blev den første kasse Smirnoff flået, og så var det slut med dem inden afgangen fra Dunkær. Nu skulle vores guide Mads Sander fortælle om retningslinier og om selve turen, men det tror jeg ikke der var særlig mange der opfattede, da HF erne var i fuld gang med at synge:»sæt dig ned, sæt dig ned, sæt dig neeeed«. Og til mig der egentlig skulle stå op, da jeg skulle sende øl op og ned. Kom igen! Til trods for at det var først på turen, lykkedes det dog en del (inklusive mig selv), næsten at blive kørt ned da vi steg ud af bussen (der kørte åbenbart biler på vejen). Da vi kom ind på kroen var der blevet stillet to kasser øl frem, så vi selv kunne have besværet. Efter 3 kvarters tid kørte vi videre mod Søby (tror jeg nok). Mad fra grillen Igen i år fik vi bestilt vores grillmad over telefonen ligesom sidste gang. Det betød, at vi bare skulle betale for maden, og så ville der ikke gå lang tid før den var serveret. Det tilbud var der mange der benyttede sig af. Bagefter kunne vi gå ind ved siden af i deres restaurant, hvor vi kunne tage en gratis øl eller to. Des- 14 MARNAV METROPOLITAN

15 LEGATER værre var der et begravelsesselskab forinden, så vi skulle lige prøve at beherske os så godt vi kunne(!). Vi blev i Søby i et stykke tid, hvor vi trillede af sted mod Ærøskøbing. Ærøskøbing Her var ikke nogle gratis øl, og jeg husker ikke om der nogensinde har været det, men jeg tror nok at folk klarede de ca. 17 kr. for en øl på Arrebo, eller de 3 kr. man giver i Netto. Derfra gik der ikke lang tid, så skulle vi af sted hjemad til Skipperkroen, hvor de selvfølgelig ligesom sidst fik den sidste gratis øl og blev der det meste af aftenen. Senere var der gratis øl i en time på Miss Sophy. Jeg tør ikke gætte på, hvor mange der mødte op, men jeg kunne forestille mig, at det var begrænset. Alt i alt var det en rigtig god bustur (selvom denne tur ikke omhandlede en flagstang). Tak til alle fra foreningen der har planlagt og gjort et stykke arbejde for at få turen på plads. Det er dem, der gør det muligt! Marstal Navigationsskoles Uddeler hvert år kr. i direkte støtte til Legat: studerende og deres aktiviteter. Legatet uddeles ca. 1. april og 1. oktober. EOS Legatet: Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca kr. pr. år og uddeles i foråret. P. E. Pålssons Mindelegat: Legatet uddeler hvert år ca kr. i maj. P. N. Lauridsens Legat: Uddeler 1 portion à kr. hvert år i maj. Søfartens Skolelegat: Uddeler kr. i en eller flere portioner i november. Kraemers Legat: Uddeler 2-3 portioner à kr. hvert år i november. I alt uddeles altså over kr. til de studerende hvert år. ALT I ANTENNER OG PARABOLER Vidste du at:? allerede omkring år 1800 blev der givet navigationsundervisning i Marstal, i 1860 oprettedes en egentlig naviga - tionsskole, som i 1861 fik eksamensret. & TV CENTER ApS EGET SERVICEVÆRKSTED KONGENSGADE MARSTAL MARNAV METROPOLITAN 15

16 Vidste du at:? geysir findes andre steder i verden end Island. Bl.a. i USA, hvor de kaldes Streamboat. Her er vandsøjlen op til meter høj. De eksisterer også i New Zealand med navnet Pohutu. Artikel klippet fra»årsskrift for 4. Maj-Kollegiet«i Marstal EN GAMMEL KANONKUGLE Aktivitetsplan for elevforeningen Hver uge: Badminton i Ærøhallen, mandag fra kl til Badminton og volleyball i Ærøhallen, tirsdag fra kl til Indendørs fodbold i Ærøhallen, fra onsdag kl til Fredagsbar, fra kl til Foreningens kontor er åbent tirsdag og torsdag fra kl til kl Andre aktiviteter: Dåb af foreningens nye båd, fredag d. 3. aug. kl ved sejlklubben. Bustur rundt til Ærøs seværdigheder, fredag d. 31. aug. Afgang fra skolen. Maritimløbet, lørdag og søndag d. 8. og 9. sept. Elevfest i Salen, fredag d. 14. sept. Trekamp i Svendborg (inkl. transport), lørdag d. 29. sept. Rundvisning på Marstal Søfartsmuseum, tirsdag d. 2. okt. kl Store badedag i efterskolens svømmehal, onsdag d. 10. okt. kl Bowling (inkl. transport) efterfulgt af Julefrokost, fredag d. 16. nov.. Rundvisning på Marstal Søfartsmuseum, tirsdag d. 20. nov. kl Store badedag i efterskolens svømmehal, onsdag d. 5. dec. kl Alle aktiviteter er forbeholdt medlemmer af Marstal Navigatørforening! Ret til ændringer forbeholdes så hold øje med opslag. Mvh. Bestyrelsen Ja, det er, hvad det er, og den sidder muret ind i væggen til højre for 4. Maj Kollegiets hovedindgang. Mange lægger næppe mærke til den, og kun ganske enkelte spørger, hvorfor den sidder der. Den er et stykke af Marstals historie, et minde om en tid, der fo r hårdt hen over hele Danmark, og som nåede at volde ondt selv i fiskerlejet Marstal. Historien begyndte den 13. august 1807, da der blev erklæret krig mellem Danmark og England, en af de mange udløbere af Napoleons-krigene. Marstal, der var så afhængig af sin skibsfart, blev straks hårdt ramt, idet 23 fartøjer, der var på vej til Norge, måtte vende om, da Storebælt var spærret af engelske skibe, og efterhånden lå snart alle Marstals kuttere og jagter og andre fartøjer oplagte hjemme i havnen. Til beskyttelse af de mange fartøjer blev der oprettet en borgerbevæbning, og senere blev 2. Jydske Grenaderkompagni stationeret i og omkring byen, og endelig blev et stort antal af de bedste skibe sejlet til Svendborg, fordi man mente, de var mere sikre der. Den 9. april 1808 kom to engelske fregatter ind fra Østersøen og ankrede op syd for byen. Noget over middag udsendte de 3 barkasser, som angreb skibene i et forsøg på enten at bemægtige sig dem eller ødelægge dem. Borgervæbningen og grenadererne gik fra både på stranden til modangreb, og det lykkedes dem virkelig at forjage barkasserne og derved redde de ca. 50 fartøjer, som lå oplagte. Barkasserne roede nu tilbage til fregatterne, og disse gik en time senere helt ind under kysten og begyndte at beskyde byen. Noget voldsomt bombardement var det dog ikke, for der blev vist nok kun affyret mellem 20 og 30 skud, og ingen af kuglerne gjorde nævneværdig skade. Kun en enkelt kugle gik ind i et hus; det var efter traditionen et hus i Kors gade, der blev ramt af en 8 punds kugle. Og det er en af disse kugler, der nu er muret ind i kollegiets mur; den er skænket til kollegiet af doktor Hatting, og er et af de mange Mar - stal-minder, der har fundet deres plads her. Besøg MARSTAL SØFARTS- MUSEUM en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! 16 MARNAV METROPOLITAN

17 VÆLG EN LEDERUDDANNELSE Bliv officer og få flere karrieremuligheder SØG NU Læs mere om uddannelserne i Hvad kan du blive i Forsvaret Hvis du har ambitioner og lederpotentiale, er officersuddannelsen i Forsvaret et oplagt valg. Officersuddannelsen er en alsidig, videregående lederuddannelse, hvor du får et solidt teoretisk fundament og rige muligheder for at afprøve dine lederkompetencer i praksis. Officersuddannelsen er i høj grad et springbræt til en spændende karriere i Forsvaret, men samtidig en blåstempling til et lederjob i erhvervslivet. Forsvaret er en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt og spændende uddannelsessted med masser af studievalg og karriereperspektiver på alle niveauer. Læs mere om de mange muligheder i Hvad kan du blive i Forsvaret. Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret2 til 1277.

18 DÅB AF NAVIGATØRFORENINGENS BÅD Af Sune Blinkenberg Navigatørforeningens første arrangement i efterårssemesteret 2007, var dåben af foreningens nyindkøbte motorjolle fra Butterfly Boats. Fredag den 3. august havde vi, Na - vigationsskolens tradition tro i så - danne henseender, stillet en stor trailer fyldt med kølig fadøl op på kajen ved Marstal Sejlklub. Vi havde indbudt alle, der have lyst at fejre, at foreningen igen er blevet sejlende. Heriblandt særligt sponsorerne og foreningens medlemmer. Arrangementet startede kl , med at overtegnede holdt en tale, hvor sponsorerne og det store fremmøde blev takket. Helle Iversen fra Navigationsskolens kursusafdeling, som giver for - eningen en stor hånd med at holde styr på bilagsdyngerne, havde sagt ja til at være bådens gudmor. Navnet på båden blev først afsløret da Helle, bogstaveligt talt, trak tæppet væk under foreningens afgåede formand, Christian Hey Mortensen. Som tak for hans store arbejde med at gen - rejse foreningen, havde vi valgt at navngive vores nye flagskib»c. H. Mortensen«. Efter navngivningen sagde den menneskelige del bag navnet»c. H. Mortensen«, et par bevingede ord. Egentlig havde han bedt om lov til igen at takke vore sponsorer, som jo ikke kan takkes for ofte, men en meget rørt eksformand takkede også for valget af bådens navn; med egne ord»var det alt for meget«. Næste mand på talerstolen var Na - vigationsskolens rektor Søren Ve stergaard. Han ønskede foreningen et stort tillykke med båden og mente, at den skulle foreningens medlemmer nok få stor glæde af i fremtiden. For at vi kunne se meningen med galskaben i de søsikkerhedsfag, vi har på skolen, havde Søren taget en lille gave med; som viste sig ikke at være helt så lille. Indholdet bestod af følgende: En brandslukker i tilfælde af at an det end halsbrande skulle opstå. Et kompas så vi kan finde vej gennem det kulinariske sydfynske øhav. To fine fyrretræspadler hvis bådens velsmurte 22 hk Yanmar skulle stå af. En selvopladelig elektromagnetisk lygte så vi kan få brugt vores morsekursus. En vandtæt boks med nødraketter, nødblus og røgsignal ja, det er nok ikke til nytårs aften. Et manuelt tågehorn i det fineste messing som jo nok er til afgivelse af fem korte toner. En 5 liters reservedunk så vi kan komme hjem igen. En manuel lænsepumpe yngste mand på vagten skal også have andet at lave end at skure dæk. Et stk. tender i form af en 100 liters vaskebalje i det fineste hvide plast. Som prikken over i et, et kombineret elektronisk søkort og ekko - lod denne del af gaven er vi i foreningen særligt glade for, da papirkort ikke egner sig så godt i en åben jolle, og lokalt farvands kendskab ikke hører til i undervisningen, udvider denne del af ga - ven bådens muligheder. Helle Iversen forærede foreningen en»førstehjælpskasse«, i form af en fin køletaske, indholdene et større arsenal brandslukkere til slukning af halsbrande samt en proptrækker. Efter at overtegnede havde informeret om bådens fartsområde og driftsplan, fortsatte herlighederne med prøveture med båden, og hyggeligt samvær i ølvognen. Lysgaard Rekruttering & Rådgivning A/S Havnegade København K Tlf DRIFTSPLAN FOR NAVIGATØRFORENINGENS NYE BÅD Retningslinier for udstedelse af førerbevis til foreningens nye båd For at kunne få udstedt et førerbevis skal følgende kriterier være opfyldt: Ansøgeren skal være aktivt eller passivt medlem af foreningen. Ansøgeren skal have et gyldigt»duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlads«, eller større nærings- 18 MARNAV METROPOLITAN

19 brev. Et speedbådskørekort er ikke nok. Ansøgeren skal udtjekkes og gennemgå en familiarization af en af bestyrelsen godkendt person. Skal dokumenteres skriftligt. Bådformanden kan til enhver tid an - nullere udstedte førerbeviser. Familiarization Ved familiarizationen skal ansøgeren vises og vise: Hvordan motoren pejles for die - sel, smøreolie, kølevand og gearolie samt hvor hydraulikolien for styreanlægget pejles. Ansøgeren skal sikkert kunne manøvrere båden til og fra kaj. Hvordan bådens nødudstyr og procedurer virker. Tilrigning og afrigning af båden. Hvordan motorloggen føres. Vedligehold Alle eftersyn dokumenteres og arkiveres. Hver uge: Motoren pejles for diesel, smøre - olie, kølevand og gearolie samt hy draulikolien for styreanlægget pejles. Båden vaskes og rengøres. Hver måned: Båden testkøres. Fortøjninger kontrolleres for skam - filing. Bådens nødudstyr kontrolleres. Motorloggen arkiveres og nyt ek - semplar lægges i båden. Reservedunken hældes på tanken og fyldes med frisk diesel. Vinter: Afrigning af båden. Forår: Tilrigning af båden. Retningslinier for brug af foreningens båd Føreren skal være i besiddelse af det af bestyrelsen udstedte førerbevis. Endvidere er føreren an - svarlig for at nedenstående overholdes af alle ombordværende. Båden skal føres i overensstemmelse med de Internationale Sø - vejsregler. Føreren må ikke være beruset under sejlads. Båden må ikke bruges kommercielt. Bådens fartsområde er begrænset til (se også nedenstående kort): Nord for linien mellem:»vejsnæs Nakke«og Syd for»bagenkop Havn«. Øst for linien mellem:»skjoldnæs«(ærøs nordspids) og»sønderhjørne. Syd for: VTS linien ved sydbøjen på»thurø Rev«. Der kan af bestyrelsen gives dis - pensation til udvidet fartsområde. Alle ombordværende skal have red - ningsvest på. Sker der skade på båden, meddeles dette hurtigst muligt bestyrelsen. Båden må ikke sejle i is. NEM ADGANG TIL FREMTIDEN Marstal Navigationsskole Vælg sætteskipperuddannelsen. Bådens fartsområde. MARNAV METROPOLITAN 19

20 MARITIMLØBET ÆRØ 2007 Natløbet Fredag den 7. september 2007, blev der afholdt det Maritime natløb, hvor alle kunne løbe eller gå turen rundt. Ruten var 5,5 km, gennem Marstals hyggelige gader, hvor elever fra ØIE stod og dirigerede de mange løbere og gående rundt i byen. Det var flot at se sådan en stor opbakning omkring løbet, håber det bliver en gentagelse til næste år! Nanna Lyck J. Fredag den 7. september 2007 var det igen blevet tid til at få lidt motion i Marstals gader. De over 200 tilmeldte motionister fyldte godt op i gadebilledet, da starten gik og folk kom ud på den 5,5 km lange rute. Nogle havde valgt at gå de 5,5 km, mens andre valgte at løbe. Udover de tilmeldte motionister var der også dem som havde Lige før startskuddet om fredagen. Starten om lørdagen. valgt at heppe og gjorde det hele lidt mere festligt og stemningen god. Da alle var kommet i mål havde efterskolen arrangeret et lille arrangement inde i skolens sal, hvor der kunne købes øl, vand, kaffe og kage. Derudover var der lodtrækning af gaver som forskellige lokale butikker og firmaer havde sponsoreret. Allerede nu er træningen gået i gang til næste års maritim løb, som der ses meget frem til. M. Holmberg Jesper i mål efter en 1 /2-marathon. Maritim løbet - lørdag Maritim løbet på Ærø blev skudt i gang præcis kl. 14. Solen skinnede og vi var blevet varmet godt op af de flittige ØIE efterskoleelever. Jeg skulle personlig løbe de 21,5 km som er 400 m mere end en normal halvmarathon. Flere af de bedre løbere satte hurtigt tempoet op. Ned til havnen, en flot tur ved stranden, og gennem skoven ved campingpladsen. Desværre ændrede vejret sig meget da vi kom ud til Drejet efter ca. 7 km. Det begyndte at regne meget kraftigt i ca min, men solen kom hurtigt frem igen. Efter Drejet løb vi ud over Dunkærmark videre gennem Bro, og op ad bakke til Dun kær. Ned over spritruten ud over Noret, ud til Kragnæs, op ad den sidste bakke gennem Græsvænge og tilbage til opløbet ved skolen. Vinderen af halvmarathonen Kent Nørmark som har løbet over 30 halvmarathon i Europa, har udtalt sig til Fyns Amts Avis at det er den hårdeste halvmarathon han har løbet. Jeg kan personligt kun give ham ret, ruten var rigtig hård, men en rigtig udfordring. En af løberne løb med en højde tæller, og det viser sig at vi har løbet omkring 1200 højdemeter, så der er ikke noget at sige til at vi alle sammen var rigtig smadret da vi kom i mål. Løbet var rigtig godt planlagt, og jeg håber personligt at Maritimløbet bliver en fast tradition på Ærø hvert år, og at der hver år vil komme flere og flere løbere. Jeg syntes ØIE og Jan Gudmundsson skal havde en hånd igen i år for at de endnu engang har fået et flot løb på benene. Alle sponsorer skal selvfølgelig også havde en hånd for at dette løb kunne lade sig gøre. Jesper HF3 Maritimløbet Ærø er et arrangement, som er blevet en succes. I år deltog over 200, hvorimod sidste år deltog ca Så løbet vokser stille og roligt. Det er kun glædeligt, at folk har lyst til at motioner og deltage i motionsløbet. Fra løbskomiteen skal der lyde en tak for den store opbakning og en særlig tak til sponsorerne. Vores hovedsponsor Fionia Bank, Deloitte, Hotel Ærø Strand samt fra Det Blå Danmark: Rederiet Erria, Søassuranceforening Ærø og Marstal Navigationsskole. Resultater og billeder kan ses på 20 MARNAV METROPOLITAN

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere