JernbanefritidOktober Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JernbanefritidOktober 2011 65. Årgang"

Transkript

1 6 JernbanefritidOktober Årgang

2 Et sted i din have findes en skat I jorden, luften eller søen i din have findes tilstrækkelig med energi til at sænke dine varmeomkostninger med op til 60%. Alt du behøver, er en IVT varmepumpe til at omdanne energi til varme. Du er altid velkommen til at kontakte os, så hjælper vi gerne med at finde den varmeløsning, som passer bedst til dine behov. Vi er specialister i varmepumper og vi er med hele vejen, indtil dit nye varmeanlæg er installeret.

3 DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSB Vedligehold A/S Otto Busses Vej 2, 2450 København SV Mail: Udkommer: 7 gange årligt, således: Nummer Materiale Deadline dec jan feb apr juli sep nov Oplag: 3800 eksemplarer. Abonnement: Kr. 112,80 årligt. Dækning: Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s, Railion og Atkins. Gengivelse: af artikler m.m. er tilladt. Angiv venligst kilde. Annonceekspedition: JERNBANEFRITID, Damgårdsvej 46, Gram, 8660 Skanderborg, tlf Grafisk produktion: FL Reklame Agerbakken Hørning Tlf Danske Jernbaners Fritidsforbund: Postadresse og kontor: Bernstorffsgade København V Tlf Kontortid: Tirsdag - onsdag Torsdag Udkommer til medl. ca. 15. feb mar apr jun sep okt dec Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E DJF NYT Styrelsens beretning 2009 til side internationale Folklorefestival side 13 Et udsædvanligt forenings jubilæum side 16 BILLARDSEKTIONEN Invitation til DJM Individuelt side 19 Indkaldelse til sektionsmøde.....side 19 KEGLESEKTIONEN Invitation til DJM i Kegler side 21 LØB OG MOTIONSSEKTIONEN Beretning fra DJM i 1/2 maraton side 22 Resultatliste og en protest....side 22 ORIENTERINGSSEKTIONEN Beretning og resultater fra USIC mesterskabet side 28 SKYTTESEKTIONEN Indbydelse til DJM på 10M side 30 Indbydelse til udtagelsesskydning til NJM side 30 Resultater fra DJM på 25 og 50 M skydning side 31 NYT FRA FORENINGERNE DEFA nyt...side 32 Beretning fra Veteranturen 2011 i Odense side 33 DE BLÅ SIDER side 34 Forsidefoto: Billede er en fotocollage lavet af Karl Wigh. Fotograferne er følgende: Jan Niemann, Torben Ring Hansen og Karl Wigh ISSN:

4 Ordentlig dygtig Uhøjtidelig direkte energisk LETT er en af Danmarks førende full-service advokatvirksomheder. Vi er specialiseret og opbygget således, at vi kan imødekomme erhvervslivets og den offentlige sektors behov for advokatrådgivning på det højeste faglige niveau. LETT har kapacitet til at løse de største advokatopgaver inden for snævre tidsfrister. For LETT er det ikke blot vigtigt, at hver enkelt advokatopgave bliver løst godt. For os er det også af største betydning, at klientforhold kan udvikle sig til langstrakte tillidsforhold. For vi tror på, at relationer skaber resultater. Læs mere på lett.dk. PROFESSIONEL OVERFLADEBEHANDLING AF Tankanlæg Broer Skibe Vindmøller Stålkonstruktioner Stensøvej Nakskov T E SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING STÆRK OGSÅ UNDER OVERFLADEN... Skagen Sandblæseri & Skibsservice varetager overflade behandling af størrere projekter som broer (bl. a. Storstrømsbroen) og tankanlæg. Vi sandblæser og maler skibe direkte på flere værfter. Vi udfører også brandmaling på stålkonstruktioner. I egne m 2 haller klarer vi miljørigtig overfladebehandling. 4

5 DJF Nyt STYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning Denne beretning suppleret med beretningerne fra ordensudvalget, motionsudvalget, redaktionsudvalget, beretningerne fra kontaktpersonerne samt den mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet, redegør i store træk for virksomheden i DJF siden repræsentantskabsmødet i Styrelsen Styrelsen har afholdt 11 ordinære styrelsesmøder således: - december 2009 i København - februar 2010 i København - april 2010 i København - juni 2010 i Sønderborg - september 2010 i København - november 2010 i Nyborg - december 2010 i Fredericia - februar 2011 i Nyborg - juni 2011 i Sønderborg - september 2011 i Odense - og det sidste her i Fredericia umiddelbart forud for re præsentantskabsmødet. Referater fra disse møder bortset fra styrelsesmødet her forud for repræsentantskabsmødet er udsendt til alle sektioner, foreninger, udvalg m.fl. ligesom de er at finde på DJF hjemmeside under Extranet. DJFs ordensudvalg har ikke siden sidste Repræsentantskabsmøde, fået forelagt sager til behandling. Blandt de mange spørgsmål og problemstillinger, som styrelsen har behandlet, kan nævnes: - Det nye DJF - Foreningsanalyse af DJF - Oprettelse af cykelsektion - Midtvejsmøde - Ny hjemmeside - USIC orientering Lokaleproblemer - Deltagelse i USIC generalforsamling i Polen - Afholdelse af USIC kvalifikationsturnering i fodbold i Danmark - Kryptering af data 3. Foreninger Radio klubben i Holstebro er nedlagt - Den landsdækkende radioklub er nedlagt. - JIF Stabelen i Ringsted er nedlagt - JIF Silkeborg er nedlagt - Nyborg Jernbaneorkester er udtrådt af DJF - DSB Racing Team er indmeldt i DJF - Motorcykelforeningen Skinnecyklerne er indmeldt i DJF 4. DJF og de tilknyttede virksomheder Fra DSB Personalets Understøttelsesfond har et antal DJF sektioner og -foreninger i de forløbne to år fået tildelt hhv. kr og kr Beløbet er noget større end de foregående to år. I 2007 og 2008 er der fra BaneDanmark modtaget tilskud på kr Fra DB Schenker Rail Scandinavia kr og fra Atkins Danmark kr Der har i de to år været afholdt 3 møder med DSB og 2 møder med hver af virksomhederne BaneDanmark, DB Schenker Rail Scandinavia og 1 med Atkins. 5. Motionscentrene Vore 2 motionscentre i København og Århus tiltrækker fortsat mange medarbejdere fra banevirksomhederne. Der foretages løbende tilpasninger og fornyelser i vort udbud af forskellige træningsformer. I de to år har der været en nedgang medlemstallet i Motionscenter København på 106 medlemmer i København, så der nu er ca. 651 medlemmer. I Århus er der derimod mistet 6 så der nu er 359 medlemmer. 6. Økonomi og medlemstal DJF s økonomi er grundlæggende baseret på - medlemskontingenter - tilskud fra DSB, BaneDanmark, DB Schenker Rail Scandinavia og Atkins - tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund - overskud fra motionscentrene Udviklingen i medlemstallet har været: Løntræk Giro I alt

6 Vi har haft en tilbagegang på 31 medlemmer over de sidste 2 år hvilket er færre end foregående år. DJF s driftsregnskab for 2009 viser et overskud på kr ,99 DJF s driftsregnskab for 2010 viser et overskud på kr ,26 Regnskabet for 2011 ser på nuværende tidspunkt, at holde sig inden for det budgetterede. 7. Jernbanefritid Vort blad JERNBANEFRITID udkommer nu med 7 numre om året. Finanskrisen har gjort, at det er svært at tegne annoncer, og dermed er økonomien ikke så god, hvis vi fortsætter med 10 blade. Derudover har Post Danmark sat porto prisen for udsendelse mærkbart op. Det fortsatte tilskud fra bladfonden betyder, at vi indtil videre regner med at kunne udgive bladet i det nuværende omfang. 8. DFIF Gennem vort medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund får vi en del indtægter i form af forskellige tilskud. F. eks. gives der tilskud til udgivelse af vort blad, tilskud sat i forhold til vore aktiviteter, tilskud til opstart af nye aktiviteter, tilskud til tekniske hjælpemidler og tilskud til aflønning af kontorhjælp. Den årlige statistik fra DJF til DFIF udviser i forhold til 2008 en kraftig tilbagegang på 1169 aktivitetsmedlemmer. Fra 2008 til 2009 en tilbagegang på 392 og fra 2009 til 2010 mistede vi 777. Det er beklageligt, at der fortsat er et antal klubber, som ikke indberetter deres medlemstal til tiden statistikken på trods af, at de iflg. DJF s vedtægter er forpligtet til det! 9. DFIF LANDSKREDSEN Frantz Jønsson repræsenterer DJF i Landskredsen. Æresmedlem Poul Munk er valgt som revisor. Landskredsen, der er en sammenslutning af landsdækkende foreninger under DFIF, afholder hvert år et landskredsstævne den sidste week-end i oktober. Ved stævnet i oktober 2010 var der 326 aktivitetsdeltagere (163 deltagere) i de 7 idrætsgrene, badminton, bowling, dart, indefodbold, kegler, golf og terrænløb. Fra DJF deltog 24 personer fra 4 foreninger, JS Fredericia, JIF Århus, DSB Randers og DSB København. Der er bestemt plads til mange flere DJF-deltagere ved stævnet den oktober 2011, så allerede nu sæt kryds i kalenderen. Landskredsen har i 2010 afholdt DM under DFIF i kegler og i 2011 har landskredsen afholdt DM i volleyball. Landskredsen ønsker at afholde flere DM er, men i skrivende stund er der ikke nogle aftaler med DFIF. Siden sidste DJF repræsentantskabsmøde har landskredsen fået et forretningsudvalg, bestående af formanden, kassereren samt to bestyrelsesmedlemmer. FU skal i samarbejde med landskredsens forretningsfører stå for den daglige drift af landskredsen samt planlægning af landskredsens aktiviteter. Dermed kan landskredsens bestyrelsesmøder reduceres til 2 årlige møder, 1 i marts if. med årsmødet og 1 i efteråret if. med landskredsstævnet. Landskredsen håber, at der kan inviteres til stævner landsforeningerne imellem. DJF har inviteret til åben række i terrænløb i maj i Roskilde, men INGEN andre landsforeninger meldte sig. Skuffende. 10. Sektioner, mesterskaber og aktiviteter I løbet af har de fleste af de planlagte danske jernbane mesterskaber (DJM) været afholdt (se nærmere under. kontaktpersonernes beretninger). Derudover har der været afholdt en række andre arrangementer, som ikke direkte har form af et mesterskab. De enkelte arrangementer har været omtalt i Jernbanefritid, og beretninger herom forelægges på de respektive sektionsmøder. 11. Internationalt samarbejde NJF Danmark har i perioden posten som præsident for NJF. Dette betyder samtidig at vi har sekretariatet for NJF. Posten som præsident bestrides af John Nielsen og posten som sekretær bestrides af Rolf B. Petersen. NJF Repræsentantskabsmøde har været afholdt i Norge den maj 2011 og her følgende behandlet: - Ændring af mødeterminer for sekretariatsmøder og repræsentantskabsmøder. - Nyt logo for NJF - Afklaring af vedtægter for Innebandy - Afklaring om hvilke arrangementer der afholdes som NJM. - Afklaring af hvilke kulturelle arrangementer der afholdes i nordisk regi. - Skal NJF i forhold til FISAIC fortsat kræve engelsk som fællessprog? - Skal NJF i forhold til FISAIC opretholde sit ønske om ens medlemsbetaling? Svar på ovennævnte spørgsmål findes i protokollen som kan hentes på DJF hjemmeside. I NJF har DJF deltaget i følgende arrangementer i : - NJM i Skak i Finland - NJM i Terrænløb i Norge - NJM i Badminton i Sverige - NJM i Bowling i Finland - NJM i Foto i Danmark - NJM i Fodbold i Finland I er aftalt følgende nordiske mesterskaber og landskampe - NJM i Bordtennis i Finland - NJM i Skydning i Finland - NJM i Bridge i Sverige - NJM i Foto i Sverige - NJM i Golf i Danmark - NJM i Orienteringsløb i Danmark - NJM i Skydning i Finland Rolf B. Petersen blev ved Repræsentantskabsmødet i 6

7 Norge 2011 udnævnt til æresmedlem af NJF, for sit store arbejde for det nordiske samarbejde igennem mange år. USIC USIC s officielle hjemmeside på Internettet, findes på følgende adresse: DJF har deltaget i følgende USIC arrangementer i : - Bowling i Belgien - Maraton i Schweiz - Skydning i Polen - Fodbold kvalifikationsrunde i Danmark - Golf i Tjekkiet - Orienteringsløb i Danmark Følgende USIC mesterskaber afvikles i 2012: - Terrænløb i Polen - Skak i Ungarn Følgende USIC mesterskaber afvikles i 2013: - Badminton i Rusland - Futsal i SVK - Bowling i Tjekkiet - Fodbold kvalifikationsrunde i? DJF har fortsat en plads i Teknisk Kommission ved John Nielsen. Han har deltaget i møde i kommissionen i Tyskland og Schweiz. Günther Johansen har deltaget i Præsidiemøde i Indien. John Nielsen og Christian Hagensen har deltaget i Repræsentantskabsmøde i Polen. Der afholdes følgende møder i 2012: - Kongres i Italien - Teknisk møde i Rusland FISAIC DJF har i deltaget i: - Bridge i Pécs, Ungarn - Foto i Stargard, Polen. Rolf Petersen repræsenterede DJF ved FISAIC - Generalforsamling i Baile Herculane, Rumænien Præsidiemøde i Budapest, Ungarn Teknisk kommission i Baiersbronn,Tyskland Teknisk kommission Folklore i Craiova,Rumænien 2010 og repræsenterede FISAIC ved Folklorefestivalen i Craiova i Følgende FISAIC arrangementer forventes afholdt i afholdes i : Bridge 2012 i Frankrig Foto 2012 i Tyskland 12. Afsluttende bemærkninger Denne beretning giver i store træk et overblik over, hvad der arbejdes med i DJF Der skal i mine afsluttende bemærkninger rettes en tak til DSB, samt til BaneDanmark, DB Schenker Rail Scandinavia og Atkins for den fortsatte støtte til DJF. Der skal også rettes en tak til alle de frivillige i sektioner, foreninger og udvalg, uden hvis støtte det ville være umuligt at drive vores forbund på en fornuftig måde. På styrelsens vegne Christian Hagensen formand Beretning fra Redaktionsudvalget Vi har i udvalget haft en travl periode. Det samlede antal indlæg til bladet er steget, også selv om vi har skåret ned på antal af blade. Nogle af bladene er mere fyldte end andre men det er jo sæson betonet med stævnerne samt sommer og vinter aktiviteter. Vi får også flere fotoer til hvert indlæg, hvilket bringer lidt mere liv i bladet. Indsenderne af foto skal dog være opmærksom på størrelsen af den elektroniske fil, idet den hverken må være for store elle lille. Filen skal have en størrelse, så det færdige billede, skal kunne vises i bladet i format 10x15 cm eller 8x10 cm. Vi kan ikke modtage almindelige billeder på papir, dette er undtaget hvis det er meget gamle foto. Vi har ingen problemer med deadline, da alle er blevet flinke til at overholde den eller give besked om at et indlæg er på vej. I forbindelse med de arbejdsgrupper der blev nedsat på midtvejsmødet, deltager vi i arbejdet med nyt design og layout af det grafiske udseende af DJF`s publikationer. Den opmærksomme læser har opdaget at forsiden ikke ser ud som i gamle dage. Dette er et foreløbigt resultat af arbejdet i arbejdsgruppen. Bladet vil ændre sig hen over næste år, når arbejdet i arbejdsgruppen er færdigt. Vi har fået nogle idéer fra DFIF s redaktør af deres blad, som vi vil, sammen med de andre i udvalgene og vores forlag, føre ud i livet. Vi håber at i vil tage godt imod det nye blad, når det kommer i gang. Vi har flere gange prøvet at skabe lidt debat, men det gav ikke mere liv i kludene. Debatindlæg skal nok få en fremtrædende plads i bladet, så tag bare og komme i gang. På redaktionsudvalgets vegne John Ravn Beretning fra Motionsudvalget De 2 motionscentre har nu været selvstændige klubber i knap 3 år. I de to sidste år har der været en nedgang medlemstallet i Motionscenter København på 19 medlemmer i København, så der nu er ca. 757 medlemmer. I Århus er der derimod mistet 33 så der nu er 365 medlemmer. Selv om antallet af medlemmer er gået noget ned især i København er folk rigtig glade for at gå her. Medlemmerne tilkendegiver, at centrene indeholder de samme ting som store dyre fitnesscentre. Vi har også et godt samarbejde med DSB, der indførte betalt motion for ansatte. Dvs. at medlemmer der 7

8 er ansat ved DSB kan vælge at få kontingentet (100 kr. pr. md.) betalt af DSB. Kravet er blot, at de i gennemsnit skal træne 1 gang pr uge. Dette har en del dog ikke overholdt og har derfor udmeldt sig igen når regningen kom fra DSB. Motionscentrene har nu eksisteret i omkring 12 år, hvilket selvfølgelig har vist sig ved slid på maskiner. Vi har derfor i de seneste par år fået en del nye maskiner i centrene, ligesom der har været store reparationer på de gamle. I København forsvinder der stadig forskellige effekter og garderobeskabe bliver ødelagt gang på gang. I Aarhus er vi forskånet for tyveri af effekter, men ligesom i København er der en del hærværk på garderobeskabene. I år har der været slankehold i både Århus og København. Slankeholdet i Århus blev betalt af DSB medens DJF selv har betalt for holdet i København. Alle tabte sig - mere eller mindre. Men det væsentligste er at folk fik kostråd og blev vejet 1 gang pr. uge. De fleste fra holdene kommer stadig i centrene. Centrene forsøger til stadighed at efterkomme medlemmernes ønsker om etablering af hold. Økonomien for motionscentrene er sund. Anny Kjærsig Beretning fra kontaktpersonen for Billard, Bridge, Folkedans, Musik, og Radio Billard afholdt billardafdelingen DJM for hold hvor 20 aktive mødte op i Bristols meget flotte lokaler. De aktive kom fra HI, JIF KBH, Odense og Nyborg. Dagen startede med et lille sektionsmøde på en 1/2 time, hvor Rolf B. Petersen deltog og bagefter blev der spillet billard uden Rolfs deltagelse. DJM for hold januar 2010 og handicapturneringen marts 2010 måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte DJM med 21 tilmeldte fra HI, JIF KBH, Odense og Nyborg. Dagen startede med et lille sektionsmøde prøvede jeg noget nyt, jeg arrangerede Handicapturnering i Valby og der kom 24 tilmeldinger. Kæmpe succes. De aktive kom fra HI, JIF KBH, Odense og Nyborg. DJM for hold ser ud til at være død pga få tilmeldinger. Jyderne har enten ikke Internet, får ikke DJF-bladet eller gider ikke spille billard i DJF regi. Mvh Bo Jørgensen Sektionsleder DJF billard Bridge Parturneringen i januar 2010 måtte desværre aflyses på grund af vejrsituationen. Der var tilmeldt 6 par, d v s 3 borde. Sektionsmødet i september blev afholdt i Nyborg, hvor vi også afviklede en holdturnering, hvortil der kun var tilmeldt 3 hold a 4 personer. Vi har diskuteret fremtiden og det er min opfattelse, at der ikke er interesse for at spille holdturnering over 2 dage. Det forhold kan så give lidt problematik m h t at spille en reel holdturnering over 1 dag. Alternativet foreligger i form af den indbydelse der er lavet til dette efterårs holdturnering. Se herom senere. Parturneringen i januar 2011 gav også kun tilmelding fra 6 par og det forekommer næppe fornuftigt at fastholde turneringen, med så lidt interesse. Vi deltog også i Fællesstævnet i marts, hvor det lykkedes mig at finde en makker, så vi med i alt 8 personer kunne propagandere for, hvorledes en holdkamp fungerer. Holdturneringen i september 2011 er netop i skrivende stund aflyst, idet der kun er tilmeldt 3 hold. Det varslede sektionsmøde fastholdes til 24.september. I 2010 var vi på grund af sygdom repræsenteret med et formindsket hold ved FISAIC mesterskabet i Pécs i Ungarn. Det blev til en 5. plads blandt 6 deltagende lande. I 2011 var vi repræsenteret med et hold til NJF mesterskabet på Hangø i Finland. Her blev det til en officiel 2. plads blandt 3 hold og en uofficiel 2. plads blandt 4 hold. Sverige deltog ikke hvorfor Norge og Danmark stillede et hold til den uofficielle konkurrence. I FISAIC har vi fortsat en dialog om uddeling af medaljer i Bridgeturneringen. I skrivende stund har jeg en forventning om at det afklares endeligt på Præsidiemødet i september. Rolf Petersen sektionsleder Folkedans Den , efter flere års sygdom, tog vi afsked med vores mangeårige leder og også mangeårige formand, Ejvind Kristensen. Af forenings aktiviteter har der været vores vanlige forårstræf, på Viborg vandrehjem, i weekenden d februar Med henholdsvis forenings generalforsamling om lørdagen, og sektionsmøde om søndagen. Efterårstræffet, som også er vanligt, blev i 2010 holdt på Skanderborg vandrehjem, som har en skøn beliggenhed. Det var i weekenden d.9-10 oktober2010. Om lørdagen var der indlagt et besøg på frihedsmuseet, som er nabo til vandrehjemmet. En meget givtig tur. Søndag formiddag foregik med dans, med hjælp af en spillemand fra Aarhus har også indeholdt weekenden i Viborg, lørdag-søndag d.12-13februar Med både forenings - og sektions generalforsamling. Om lørdagen havde vi inviteret en naturvejleder til at holde foredrag om Hald Hovedgård, denne er beliggende et stykke uden for Viborg. Et godt indslag i vinterkulden. Efterårstræffet 2011 kan vi skrivende stund sige skal være i Fredericia, med indkvartering på vandrehjemmet. Om lørdagen er der planlagt byvandring med besøg på 8

9 voldene, og i det hvide tårn. Søndagen skal bl.a. gå med besøg i minibyen. Til slut, rejser udenlands er det desværre ikke blevet til i år, da henholdsvis alderen er gået op og medlemstallet er gået ned. På bestyrelsens vegne John Havtorn Radio Fra Radiosektionen deltager Sektionslederen i kongressen i Rumænien i midten af september. I øvrigt arbejdes der med eventuelt at nedlægge sektionen og så den bliver til en landsdækkende forening og hvis dette ikke lykkes, så nedlæge sektionen og stille medlemmerne frit Mvh. John sektionsleder Radio. Musik Nyborg Jernbaneorkester har meldt sig ud af DJF. Vi har nu 1 jernbaneorkester tilbage. Det er afhandlet med John Ravn, at der ikke er basis for at fastholde en Musiksektion fremover. Musiksektionen ophører i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i november Rolf Petersen Beretning fra kontaktpersonen for Foto, Golf, Kegler og Skydning Foto I 2009 blev Sektionsmødet holdt den 10. december. Der var ikke de store spørgsmål på dagsordenen igen i år var St. Bededagsferien valgt til DJM FOTO, som denne gang fandt sted i Horsens. 16 personer mødte op til arrangementet; som Linda og Kurt desværre ikke kunne deltage i. Bedømmelsen af DJM i FOTO var i år lagt i hænderne på Fotoklubben Filmrullen i Horsens. De havde lavet en grundig bedømmelse og forsvarede deres synspunkter over for den fremmødte forsamling. I alle seks kategorier var der både flere billeder og flere deltagere end sidste år, og det stemmer godt overens med det stigende fremmøde og de flere aktiviteter blandt fotofolkene. Der var i alt 253 billeder fra 19 deltagere og i sort/hvid jernbane var der 8 deltagere. For nogle få år siden var vi glade når bare 3-4 personer deltog. I år blev FISAIC arrangementet holdt i Polen den i Stargard Szczecinski i det nordlige Polen. Det blev til 9 diplomer og yderligere 20 antagelser. Danmark og dermed DJF har altid været godt repræsenteret ved FISAIC Foto-stævnerne, der afholdes hvert andet år efter en konkurrence med flere hundrede deltagende fotografer. Men at den danske gruppe ved den 33. FISAIC Photosalon i Stargard Szczecinski i september skulle udgøre næsten en tredjedel af deltagerne, var trods alt en overraskelse. Kurt har sammen med Linda og Karl været til DJFs midtvejsmøde den november i Nyborg. Mødets væsentligste punkt var medlemshvervning til klubber og DJF. Der var flere oplæg bl.a. et fra DFIF, og det blev aftalt, at der holdes et nyt seminar i februar. Der blev holdt sektionsmøde den 15. december 2010 igen uden de store punkter på dagsordenen. Kurt blev genvalgt som sektionsleder. Der blev februar holdt et seminar med 24 timers aktivitet. Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper og Linda, Karl og Kurt kom i gruppen, der skal se på synlighed og markedsføring af DJF generelt. Dette arbejde har fyldt en del og taget meget tid i årets løb; men forhåbentlig kan nogle resultater allerede vises på årets repræsentantskabsmøde. DJM i 2011 fandt sted i Middelfart og bedømmelsen var lagt i hænderne på Midtfyns Fotoklub, der havde to mand på sagen. Michael Jensen præsenterede resultatet og havde gode råd til de fleste fotografer. Igen pænt deltagerantal nemlig 19 med i alt 252 billeder. En enkelt folkedanser stillede op og fik pæne placeringer. Vi holdt NJM i FOTO i weekenden august i Ishøj. Arrangementet fandt sted på Danhostel Ishøj Strand. Det er et perfekt sted for en udstilling, som var placeret i lokaler med ovenlys og højt til loftet. Igennem hele arrangementet var vi personer, og ved udstillingens åbning var der en del gæster. DJF formand Christian Hagensen åbnede udstillingen, og borgmester Ole Bjørstorp Ishøj gav byens velkomst. Maden og udflugterne var fine, selv om vi på lørdagens havnerundfart blev ramt af nogle kraftige regnbyger. Arrangementet sluttede med et teknisk møde, hvor vi diskuterede forskellige tekniske spørgsmål. Spørgsmål om rammer og indhold for arrangementet blev også diskuteret og brug af Facebook var også et emne Rent placeringsmæssigt var vi beskedne; men en sølvmedalje, en bronzemedalje og 11 diplomer er også meget flot. Den før nævnte folkedanser fik et billede antaget til udstillingen, og det er i sig selv meget flot. Med venlig hilsen Kurt Jeppesen Sektionsleder Golf I 2010 blev der afholdt 2 stævner. Lørdag den 15.maj blev der afholdt et forårsstævne på Ledreborg Golfbaner ved Lejre, et stævne som var ved at regne væk da det stod ned i stænger under næsten hele stævnet. Lørdag den 11. september, blev der afhold DJM på Stensballegaards Golfbaner ved Horsens. I 2011 blev der også afviklet 2 golfstævner. Lørdag den 14. maj var vi på Ledreborg Golfbaner igen, og hvad der lige er ved Ledreborg vides ikke men igen var vi ramt af lidt regnvejr. Lørdag den 10. september var det så Stensballegaard som skulle besøges igen. Alle stævnerne er rigtig godt besøgt, vi ligger imellem 45 og 55 deltagere. 9

10 I Perioden fra den 13. til den 17. juni 2011 var der USIC stævne, i Podebrady som ligger lidt uden for Prag i Tjekkiet, det 2 nd internationale USIC stævne i golf. Et stævne med 15 lande. Vi var så beskedne at tage 2 nd pladsen i par, ved Henrik Kahr og Kurt Nielsen, 2 slag mindre end England. I hold blev vi en samlet nr. 4, en plads bedre end i Kegler I 2010 og 2011 har vi afholdt 3 stævner. 1 forårsstævne i København og et DJM stævne i Fredericia og det efterfølgende år spilles der i omvendt rækkefølge. Vi var desværre nødt til at aflyse stævnet i Fredericia, som desværre nok skyldtes at datoen blev lavet om i forhold til det aftalte på mødet i København. Selvom sektionens deltagerantal er nedadgående, kan der indtil videre stadigvæk afholdes stævner i DJF-regí. Skydning Skyttesektionen har i de forløbne to år gennemført danske jernbanemesterskaber på luftvåben, 15 meter (gevær og pistol) samt 25 meter (pistol) og 50 meter (gevær). Alle med tilfredsstillende deltagerantal og resultater. Derudover har vi afholdt hjemmebaneskydninger på hhv. luftvåben og 15 meter (pistol og gevær). I 2010 har vi deltaget i USIC mesterskaberne i Krakow, i Polen. Det var et rigtigt godt mesterskab, set ud fra resultaterne. Det danske hold fik en samlet 7. plads, men flere af vore skytter skød rigtigt flot. Bettina Jakobsen fik en flot sølvmedalje på luftriffel. Carsten Samuelsen fik ligeledes en flot sølvmedalje på sportspistol. Sys Hansen, Ib Hansen og Claus Laursen fik en 2. plads på 60 skud liggende over 50 meter samt en 3. plads i halv match på riffel og en 3. plads i det samlede resultat for halv match og liggende skydning, over 50 meter (hold). Carsten Samuelsen, Jimmy Larsen og Poul Erik Rasmussen fik en 3. plads på sportspistol (hold) Ib Hansen fik en 5. plads på 60 skud liggende over 50 meter. Alt i alt et meget fint resultat og der er ikke skudt så godt af et dansk hold i rigtig mange år. I 2011 skulle der have været NJM på luftvåben, men Finland der er arrangør af mesterskabet har ønsket at flytte det til Det afholdes derfor den Jan Eskildsen Sektionsleder Beretning fra kontaktpersonen for Fodbold, Løb og motion, Orientering og Skak Fodbold Sæsonens første store arrangement i fodboldsektionen i 2010, var vores indendørs stævne, lørdag den 27. februar 2010 i Nyborghallerne. Vi var samlet 12 hold og det var en katastrofal lav tilmelding, hvad der lige var skyld i det lave antal skal være usagt, om det er fordi vi har flyttet rundt på datoerne flere gange ved jeg ikke, man kunne måske finde nogle faste terminer på vores stævner, det være sig indendørs samt vores stævner udendørs. Når nu jeg ser på hvordan aldersgrupperne er fordelt her til dette stævne ser det jo ikke ud som om at det lige frem er ungdommen som præger tilmeldingen, det er nu ikke for at blive uvenner med deltagerne at jeg tager det frem, for jeg skal da gerne indrømme at vi er nødt til at hive de unge frem ellers er jeg bange for at sektionen bliver en gammel mands sektion inden for få år, og så kan vi jo lige så godt tilmelde os veteransektionen. (ikke fordi der er noget i vejen med veteransektionen) Den næste store udfordring i fodboldsektionen var afholdelse af et USIC kvalifikationsstævne, et Europamesterskab for jernbanehold, som blev afholdt i Lalandia, i perioden 20. juni til den 25. juni Der var tilmeldt 5 hold, Belarus Schweiz Polen Luxemburg samt Danmark, slutstillingen er samme rækkefølge. Ud over de 5 lande skulle Grækenland også have deltaget men måtte melde afbud på grund af den noget rodede økonomi landet havde på det pågældende tidspunkt. Det var noget af en udfordring vi der havde sagt ja til, det krævede en masse planlægning af spillested overnatning, men med stor hjælp fra kontaktpersonen, Hr. John Løvenskjold Nielsen gik det hele op i en højere enhed. Men det var nu ikke den største udfordring, den kom fra Banedanmark. Få uger før stævnets afholdelse, da vi lige pludselig ikke kunne få ekstra ordinær frihed til deltagerne da aftalen blev opsagt med et pennestrøg, så vores spillere fra Banedanmark måtte rejse frem og tilbage så det passede med kampene, det var ærgerligt, da det ødelagde en del af planlægningen. Men i det store og hele et stævne vi kunne være stolte af. Det har også efterfølgende givet stor ros fra den store verden. Om selve stævnet kunne der læses om i et af vores udmærkede DJF Fritids blade, hvor der bliver gået helt i dybden, med masser af billeder. Men det krævede bare et par gode briller da redaktøren af DJF bladet åbenbart ikke syntes de var gode nok, da de blev vist i miniature udgave. Den 28. august 2010, afholdte vi Wibroeturnering i Roskilde, på nogle baner vi havde lånt af Himmelev Veddelev Boldklub, det var et utroligt godt anlæg. Vi afholdte stævnet på en kunststofbane. Vi var her tilmeldt 3 hold. Nu har vinderen af denne turnering altid skulle afvikle en B-landskamp imod Norge, men det blev vi på et sektionsmøde forrige år enige om at droppe, da vores venner altid kom med det bedste hold og engang imellem havde vi lidt svært ved at følge med. Landskampen skulle være afviklet i Danmark i 2010 men på grund af det noget hårde program, vi havde, blev vi enige med Nordmændene om at udsætte kampen og så muligvis tage den op igen i 2012, da vi i fodboldsektionen ikke havde noget arrangement på vores aktivitetsliste i dette år. Vi er så senere i samråd med vores norske venner blevet enige om at helt at droppe disse landskampe. Som vanligt er årets første stævne i 2011, vores DJM indendørsstævne i Nyborg. I år blev det afviklet i forbindelse med fællesstævnet. Efter et katastrofalt indestævne i 2010, 10

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

JernbanefritidFebruar 2011 65. Årgang

JernbanefritidFebruar 2011 65. Årgang 1 JernbanefritidFebruar 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS KRATTEN Marts 2007 NR.1 Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup ÅRGANG 40 LÆS INDE I BLADET: Beretning fra hovedgeneralforsamling

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

FIRMAIDRÆT DM-STÆVNER. Inspiration til at gøre en forskel 6. Nye tiltag og forslag fra Idræt & Motion 16

FIRMAIDRÆT DM-STÆVNER. Inspiration til at gøre en forskel 6. Nye tiltag og forslag fra Idræt & Motion 16 FIRMAIDRÆT Nr 9 Oktober 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund DM-STÆVNER i badminton, billard, beachvolley, fodbold, håndbold, riffel- og pistolskydning Inspiration til at gøre en forskel 6 Nye tiltag

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere