JernbanefritidOktober Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JernbanefritidOktober 2011 65. Årgang"

Transkript

1 6 JernbanefritidOktober Årgang

2 Et sted i din have findes en skat I jorden, luften eller søen i din have findes tilstrækkelig med energi til at sænke dine varmeomkostninger med op til 60%. Alt du behøver, er en IVT varmepumpe til at omdanne energi til varme. Du er altid velkommen til at kontakte os, så hjælper vi gerne med at finde den varmeløsning, som passer bedst til dine behov. Vi er specialister i varmepumper og vi er med hele vejen, indtil dit nye varmeanlæg er installeret.

3 DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSB Vedligehold A/S Otto Busses Vej 2, 2450 København SV Mail: Udkommer: 7 gange årligt, således: Nummer Materiale Deadline dec jan feb apr juli sep nov Oplag: 3800 eksemplarer. Abonnement: Kr. 112,80 årligt. Dækning: Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s, Railion og Atkins. Gengivelse: af artikler m.m. er tilladt. Angiv venligst kilde. Annonceekspedition: JERNBANEFRITID, Damgårdsvej 46, Gram, 8660 Skanderborg, tlf Grafisk produktion: FL Reklame Agerbakken Hørning Tlf Danske Jernbaners Fritidsforbund: Postadresse og kontor: Bernstorffsgade København V Tlf Kontortid: Tirsdag - onsdag Torsdag Udkommer til medl. ca. 15. feb mar apr jun sep okt dec Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E DJF NYT Styrelsens beretning 2009 til side internationale Folklorefestival side 13 Et udsædvanligt forenings jubilæum side 16 BILLARDSEKTIONEN Invitation til DJM Individuelt side 19 Indkaldelse til sektionsmøde.....side 19 KEGLESEKTIONEN Invitation til DJM i Kegler side 21 LØB OG MOTIONSSEKTIONEN Beretning fra DJM i 1/2 maraton side 22 Resultatliste og en protest....side 22 ORIENTERINGSSEKTIONEN Beretning og resultater fra USIC mesterskabet side 28 SKYTTESEKTIONEN Indbydelse til DJM på 10M side 30 Indbydelse til udtagelsesskydning til NJM side 30 Resultater fra DJM på 25 og 50 M skydning side 31 NYT FRA FORENINGERNE DEFA nyt...side 32 Beretning fra Veteranturen 2011 i Odense side 33 DE BLÅ SIDER side 34 Forsidefoto: Billede er en fotocollage lavet af Karl Wigh. Fotograferne er følgende: Jan Niemann, Torben Ring Hansen og Karl Wigh ISSN:

4 Ordentlig dygtig Uhøjtidelig direkte energisk LETT er en af Danmarks førende full-service advokatvirksomheder. Vi er specialiseret og opbygget således, at vi kan imødekomme erhvervslivets og den offentlige sektors behov for advokatrådgivning på det højeste faglige niveau. LETT har kapacitet til at løse de største advokatopgaver inden for snævre tidsfrister. For LETT er det ikke blot vigtigt, at hver enkelt advokatopgave bliver løst godt. For os er det også af største betydning, at klientforhold kan udvikle sig til langstrakte tillidsforhold. For vi tror på, at relationer skaber resultater. Læs mere på lett.dk. PROFESSIONEL OVERFLADEBEHANDLING AF Tankanlæg Broer Skibe Vindmøller Stålkonstruktioner Stensøvej Nakskov T E SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING STÆRK OGSÅ UNDER OVERFLADEN... Skagen Sandblæseri & Skibsservice varetager overflade behandling af størrere projekter som broer (bl. a. Storstrømsbroen) og tankanlæg. Vi sandblæser og maler skibe direkte på flere værfter. Vi udfører også brandmaling på stålkonstruktioner. I egne m 2 haller klarer vi miljørigtig overfladebehandling. 4

5 DJF Nyt STYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Indledning Denne beretning suppleret med beretningerne fra ordensudvalget, motionsudvalget, redaktionsudvalget, beretningerne fra kontaktpersonerne samt den mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet, redegør i store træk for virksomheden i DJF siden repræsentantskabsmødet i Styrelsen Styrelsen har afholdt 11 ordinære styrelsesmøder således: - december 2009 i København - februar 2010 i København - april 2010 i København - juni 2010 i Sønderborg - september 2010 i København - november 2010 i Nyborg - december 2010 i Fredericia - februar 2011 i Nyborg - juni 2011 i Sønderborg - september 2011 i Odense - og det sidste her i Fredericia umiddelbart forud for re præsentantskabsmødet. Referater fra disse møder bortset fra styrelsesmødet her forud for repræsentantskabsmødet er udsendt til alle sektioner, foreninger, udvalg m.fl. ligesom de er at finde på DJF hjemmeside under Extranet. DJFs ordensudvalg har ikke siden sidste Repræsentantskabsmøde, fået forelagt sager til behandling. Blandt de mange spørgsmål og problemstillinger, som styrelsen har behandlet, kan nævnes: - Det nye DJF - Foreningsanalyse af DJF - Oprettelse af cykelsektion - Midtvejsmøde - Ny hjemmeside - USIC orientering Lokaleproblemer - Deltagelse i USIC generalforsamling i Polen - Afholdelse af USIC kvalifikationsturnering i fodbold i Danmark - Kryptering af data 3. Foreninger Radio klubben i Holstebro er nedlagt - Den landsdækkende radioklub er nedlagt. - JIF Stabelen i Ringsted er nedlagt - JIF Silkeborg er nedlagt - Nyborg Jernbaneorkester er udtrådt af DJF - DSB Racing Team er indmeldt i DJF - Motorcykelforeningen Skinnecyklerne er indmeldt i DJF 4. DJF og de tilknyttede virksomheder Fra DSB Personalets Understøttelsesfond har et antal DJF sektioner og -foreninger i de forløbne to år fået tildelt hhv. kr og kr Beløbet er noget større end de foregående to år. I 2007 og 2008 er der fra BaneDanmark modtaget tilskud på kr Fra DB Schenker Rail Scandinavia kr og fra Atkins Danmark kr Der har i de to år været afholdt 3 møder med DSB og 2 møder med hver af virksomhederne BaneDanmark, DB Schenker Rail Scandinavia og 1 med Atkins. 5. Motionscentrene Vore 2 motionscentre i København og Århus tiltrækker fortsat mange medarbejdere fra banevirksomhederne. Der foretages løbende tilpasninger og fornyelser i vort udbud af forskellige træningsformer. I de to år har der været en nedgang medlemstallet i Motionscenter København på 106 medlemmer i København, så der nu er ca. 651 medlemmer. I Århus er der derimod mistet 6 så der nu er 359 medlemmer. 6. Økonomi og medlemstal DJF s økonomi er grundlæggende baseret på - medlemskontingenter - tilskud fra DSB, BaneDanmark, DB Schenker Rail Scandinavia og Atkins - tilskud fra Dansk Firmaidrætsforbund - overskud fra motionscentrene Udviklingen i medlemstallet har været: Løntræk Giro I alt

6 Vi har haft en tilbagegang på 31 medlemmer over de sidste 2 år hvilket er færre end foregående år. DJF s driftsregnskab for 2009 viser et overskud på kr ,99 DJF s driftsregnskab for 2010 viser et overskud på kr ,26 Regnskabet for 2011 ser på nuværende tidspunkt, at holde sig inden for det budgetterede. 7. Jernbanefritid Vort blad JERNBANEFRITID udkommer nu med 7 numre om året. Finanskrisen har gjort, at det er svært at tegne annoncer, og dermed er økonomien ikke så god, hvis vi fortsætter med 10 blade. Derudover har Post Danmark sat porto prisen for udsendelse mærkbart op. Det fortsatte tilskud fra bladfonden betyder, at vi indtil videre regner med at kunne udgive bladet i det nuværende omfang. 8. DFIF Gennem vort medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund får vi en del indtægter i form af forskellige tilskud. F. eks. gives der tilskud til udgivelse af vort blad, tilskud sat i forhold til vore aktiviteter, tilskud til opstart af nye aktiviteter, tilskud til tekniske hjælpemidler og tilskud til aflønning af kontorhjælp. Den årlige statistik fra DJF til DFIF udviser i forhold til 2008 en kraftig tilbagegang på 1169 aktivitetsmedlemmer. Fra 2008 til 2009 en tilbagegang på 392 og fra 2009 til 2010 mistede vi 777. Det er beklageligt, at der fortsat er et antal klubber, som ikke indberetter deres medlemstal til tiden statistikken på trods af, at de iflg. DJF s vedtægter er forpligtet til det! 9. DFIF LANDSKREDSEN Frantz Jønsson repræsenterer DJF i Landskredsen. Æresmedlem Poul Munk er valgt som revisor. Landskredsen, der er en sammenslutning af landsdækkende foreninger under DFIF, afholder hvert år et landskredsstævne den sidste week-end i oktober. Ved stævnet i oktober 2010 var der 326 aktivitetsdeltagere (163 deltagere) i de 7 idrætsgrene, badminton, bowling, dart, indefodbold, kegler, golf og terrænløb. Fra DJF deltog 24 personer fra 4 foreninger, JS Fredericia, JIF Århus, DSB Randers og DSB København. Der er bestemt plads til mange flere DJF-deltagere ved stævnet den oktober 2011, så allerede nu sæt kryds i kalenderen. Landskredsen har i 2010 afholdt DM under DFIF i kegler og i 2011 har landskredsen afholdt DM i volleyball. Landskredsen ønsker at afholde flere DM er, men i skrivende stund er der ikke nogle aftaler med DFIF. Siden sidste DJF repræsentantskabsmøde har landskredsen fået et forretningsudvalg, bestående af formanden, kassereren samt to bestyrelsesmedlemmer. FU skal i samarbejde med landskredsens forretningsfører stå for den daglige drift af landskredsen samt planlægning af landskredsens aktiviteter. Dermed kan landskredsens bestyrelsesmøder reduceres til 2 årlige møder, 1 i marts if. med årsmødet og 1 i efteråret if. med landskredsstævnet. Landskredsen håber, at der kan inviteres til stævner landsforeningerne imellem. DJF har inviteret til åben række i terrænløb i maj i Roskilde, men INGEN andre landsforeninger meldte sig. Skuffende. 10. Sektioner, mesterskaber og aktiviteter I løbet af har de fleste af de planlagte danske jernbane mesterskaber (DJM) været afholdt (se nærmere under. kontaktpersonernes beretninger). Derudover har der været afholdt en række andre arrangementer, som ikke direkte har form af et mesterskab. De enkelte arrangementer har været omtalt i Jernbanefritid, og beretninger herom forelægges på de respektive sektionsmøder. 11. Internationalt samarbejde NJF Danmark har i perioden posten som præsident for NJF. Dette betyder samtidig at vi har sekretariatet for NJF. Posten som præsident bestrides af John Nielsen og posten som sekretær bestrides af Rolf B. Petersen. NJF Repræsentantskabsmøde har været afholdt i Norge den maj 2011 og her følgende behandlet: - Ændring af mødeterminer for sekretariatsmøder og repræsentantskabsmøder. - Nyt logo for NJF - Afklaring af vedtægter for Innebandy - Afklaring om hvilke arrangementer der afholdes som NJM. - Afklaring af hvilke kulturelle arrangementer der afholdes i nordisk regi. - Skal NJF i forhold til FISAIC fortsat kræve engelsk som fællessprog? - Skal NJF i forhold til FISAIC opretholde sit ønske om ens medlemsbetaling? Svar på ovennævnte spørgsmål findes i protokollen som kan hentes på DJF hjemmeside. I NJF har DJF deltaget i følgende arrangementer i : - NJM i Skak i Finland - NJM i Terrænløb i Norge - NJM i Badminton i Sverige - NJM i Bowling i Finland - NJM i Foto i Danmark - NJM i Fodbold i Finland I er aftalt følgende nordiske mesterskaber og landskampe - NJM i Bordtennis i Finland - NJM i Skydning i Finland - NJM i Bridge i Sverige - NJM i Foto i Sverige - NJM i Golf i Danmark - NJM i Orienteringsløb i Danmark - NJM i Skydning i Finland Rolf B. Petersen blev ved Repræsentantskabsmødet i 6

7 Norge 2011 udnævnt til æresmedlem af NJF, for sit store arbejde for det nordiske samarbejde igennem mange år. USIC USIC s officielle hjemmeside på Internettet, findes på følgende adresse: DJF har deltaget i følgende USIC arrangementer i : - Bowling i Belgien - Maraton i Schweiz - Skydning i Polen - Fodbold kvalifikationsrunde i Danmark - Golf i Tjekkiet - Orienteringsløb i Danmark Følgende USIC mesterskaber afvikles i 2012: - Terrænløb i Polen - Skak i Ungarn Følgende USIC mesterskaber afvikles i 2013: - Badminton i Rusland - Futsal i SVK - Bowling i Tjekkiet - Fodbold kvalifikationsrunde i? DJF har fortsat en plads i Teknisk Kommission ved John Nielsen. Han har deltaget i møde i kommissionen i Tyskland og Schweiz. Günther Johansen har deltaget i Præsidiemøde i Indien. John Nielsen og Christian Hagensen har deltaget i Repræsentantskabsmøde i Polen. Der afholdes følgende møder i 2012: - Kongres i Italien - Teknisk møde i Rusland FISAIC DJF har i deltaget i: - Bridge i Pécs, Ungarn - Foto i Stargard, Polen. Rolf Petersen repræsenterede DJF ved FISAIC - Generalforsamling i Baile Herculane, Rumænien Præsidiemøde i Budapest, Ungarn Teknisk kommission i Baiersbronn,Tyskland Teknisk kommission Folklore i Craiova,Rumænien 2010 og repræsenterede FISAIC ved Folklorefestivalen i Craiova i Følgende FISAIC arrangementer forventes afholdt i afholdes i : Bridge 2012 i Frankrig Foto 2012 i Tyskland 12. Afsluttende bemærkninger Denne beretning giver i store træk et overblik over, hvad der arbejdes med i DJF Der skal i mine afsluttende bemærkninger rettes en tak til DSB, samt til BaneDanmark, DB Schenker Rail Scandinavia og Atkins for den fortsatte støtte til DJF. Der skal også rettes en tak til alle de frivillige i sektioner, foreninger og udvalg, uden hvis støtte det ville være umuligt at drive vores forbund på en fornuftig måde. På styrelsens vegne Christian Hagensen formand Beretning fra Redaktionsudvalget Vi har i udvalget haft en travl periode. Det samlede antal indlæg til bladet er steget, også selv om vi har skåret ned på antal af blade. Nogle af bladene er mere fyldte end andre men det er jo sæson betonet med stævnerne samt sommer og vinter aktiviteter. Vi får også flere fotoer til hvert indlæg, hvilket bringer lidt mere liv i bladet. Indsenderne af foto skal dog være opmærksom på størrelsen af den elektroniske fil, idet den hverken må være for store elle lille. Filen skal have en størrelse, så det færdige billede, skal kunne vises i bladet i format 10x15 cm eller 8x10 cm. Vi kan ikke modtage almindelige billeder på papir, dette er undtaget hvis det er meget gamle foto. Vi har ingen problemer med deadline, da alle er blevet flinke til at overholde den eller give besked om at et indlæg er på vej. I forbindelse med de arbejdsgrupper der blev nedsat på midtvejsmødet, deltager vi i arbejdet med nyt design og layout af det grafiske udseende af DJF`s publikationer. Den opmærksomme læser har opdaget at forsiden ikke ser ud som i gamle dage. Dette er et foreløbigt resultat af arbejdet i arbejdsgruppen. Bladet vil ændre sig hen over næste år, når arbejdet i arbejdsgruppen er færdigt. Vi har fået nogle idéer fra DFIF s redaktør af deres blad, som vi vil, sammen med de andre i udvalgene og vores forlag, føre ud i livet. Vi håber at i vil tage godt imod det nye blad, når det kommer i gang. Vi har flere gange prøvet at skabe lidt debat, men det gav ikke mere liv i kludene. Debatindlæg skal nok få en fremtrædende plads i bladet, så tag bare og komme i gang. På redaktionsudvalgets vegne John Ravn Beretning fra Motionsudvalget De 2 motionscentre har nu været selvstændige klubber i knap 3 år. I de to sidste år har der været en nedgang medlemstallet i Motionscenter København på 19 medlemmer i København, så der nu er ca. 757 medlemmer. I Århus er der derimod mistet 33 så der nu er 365 medlemmer. Selv om antallet af medlemmer er gået noget ned især i København er folk rigtig glade for at gå her. Medlemmerne tilkendegiver, at centrene indeholder de samme ting som store dyre fitnesscentre. Vi har også et godt samarbejde med DSB, der indførte betalt motion for ansatte. Dvs. at medlemmer der 7

8 er ansat ved DSB kan vælge at få kontingentet (100 kr. pr. md.) betalt af DSB. Kravet er blot, at de i gennemsnit skal træne 1 gang pr uge. Dette har en del dog ikke overholdt og har derfor udmeldt sig igen når regningen kom fra DSB. Motionscentrene har nu eksisteret i omkring 12 år, hvilket selvfølgelig har vist sig ved slid på maskiner. Vi har derfor i de seneste par år fået en del nye maskiner i centrene, ligesom der har været store reparationer på de gamle. I København forsvinder der stadig forskellige effekter og garderobeskabe bliver ødelagt gang på gang. I Aarhus er vi forskånet for tyveri af effekter, men ligesom i København er der en del hærværk på garderobeskabene. I år har der været slankehold i både Århus og København. Slankeholdet i Århus blev betalt af DSB medens DJF selv har betalt for holdet i København. Alle tabte sig - mere eller mindre. Men det væsentligste er at folk fik kostråd og blev vejet 1 gang pr. uge. De fleste fra holdene kommer stadig i centrene. Centrene forsøger til stadighed at efterkomme medlemmernes ønsker om etablering af hold. Økonomien for motionscentrene er sund. Anny Kjærsig Beretning fra kontaktpersonen for Billard, Bridge, Folkedans, Musik, og Radio Billard afholdt billardafdelingen DJM for hold hvor 20 aktive mødte op i Bristols meget flotte lokaler. De aktive kom fra HI, JIF KBH, Odense og Nyborg. Dagen startede med et lille sektionsmøde på en 1/2 time, hvor Rolf B. Petersen deltog og bagefter blev der spillet billard uden Rolfs deltagelse. DJM for hold januar 2010 og handicapturneringen marts 2010 måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte DJM med 21 tilmeldte fra HI, JIF KBH, Odense og Nyborg. Dagen startede med et lille sektionsmøde prøvede jeg noget nyt, jeg arrangerede Handicapturnering i Valby og der kom 24 tilmeldinger. Kæmpe succes. De aktive kom fra HI, JIF KBH, Odense og Nyborg. DJM for hold ser ud til at være død pga få tilmeldinger. Jyderne har enten ikke Internet, får ikke DJF-bladet eller gider ikke spille billard i DJF regi. Mvh Bo Jørgensen Sektionsleder DJF billard Bridge Parturneringen i januar 2010 måtte desværre aflyses på grund af vejrsituationen. Der var tilmeldt 6 par, d v s 3 borde. Sektionsmødet i september blev afholdt i Nyborg, hvor vi også afviklede en holdturnering, hvortil der kun var tilmeldt 3 hold a 4 personer. Vi har diskuteret fremtiden og det er min opfattelse, at der ikke er interesse for at spille holdturnering over 2 dage. Det forhold kan så give lidt problematik m h t at spille en reel holdturnering over 1 dag. Alternativet foreligger i form af den indbydelse der er lavet til dette efterårs holdturnering. Se herom senere. Parturneringen i januar 2011 gav også kun tilmelding fra 6 par og det forekommer næppe fornuftigt at fastholde turneringen, med så lidt interesse. Vi deltog også i Fællesstævnet i marts, hvor det lykkedes mig at finde en makker, så vi med i alt 8 personer kunne propagandere for, hvorledes en holdkamp fungerer. Holdturneringen i september 2011 er netop i skrivende stund aflyst, idet der kun er tilmeldt 3 hold. Det varslede sektionsmøde fastholdes til 24.september. I 2010 var vi på grund af sygdom repræsenteret med et formindsket hold ved FISAIC mesterskabet i Pécs i Ungarn. Det blev til en 5. plads blandt 6 deltagende lande. I 2011 var vi repræsenteret med et hold til NJF mesterskabet på Hangø i Finland. Her blev det til en officiel 2. plads blandt 3 hold og en uofficiel 2. plads blandt 4 hold. Sverige deltog ikke hvorfor Norge og Danmark stillede et hold til den uofficielle konkurrence. I FISAIC har vi fortsat en dialog om uddeling af medaljer i Bridgeturneringen. I skrivende stund har jeg en forventning om at det afklares endeligt på Præsidiemødet i september. Rolf Petersen sektionsleder Folkedans Den , efter flere års sygdom, tog vi afsked med vores mangeårige leder og også mangeårige formand, Ejvind Kristensen. Af forenings aktiviteter har der været vores vanlige forårstræf, på Viborg vandrehjem, i weekenden d februar Med henholdsvis forenings generalforsamling om lørdagen, og sektionsmøde om søndagen. Efterårstræffet, som også er vanligt, blev i 2010 holdt på Skanderborg vandrehjem, som har en skøn beliggenhed. Det var i weekenden d.9-10 oktober2010. Om lørdagen var der indlagt et besøg på frihedsmuseet, som er nabo til vandrehjemmet. En meget givtig tur. Søndag formiddag foregik med dans, med hjælp af en spillemand fra Aarhus har også indeholdt weekenden i Viborg, lørdag-søndag d.12-13februar Med både forenings - og sektions generalforsamling. Om lørdagen havde vi inviteret en naturvejleder til at holde foredrag om Hald Hovedgård, denne er beliggende et stykke uden for Viborg. Et godt indslag i vinterkulden. Efterårstræffet 2011 kan vi skrivende stund sige skal være i Fredericia, med indkvartering på vandrehjemmet. Om lørdagen er der planlagt byvandring med besøg på 8

9 voldene, og i det hvide tårn. Søndagen skal bl.a. gå med besøg i minibyen. Til slut, rejser udenlands er det desværre ikke blevet til i år, da henholdsvis alderen er gået op og medlemstallet er gået ned. På bestyrelsens vegne John Havtorn Radio Fra Radiosektionen deltager Sektionslederen i kongressen i Rumænien i midten af september. I øvrigt arbejdes der med eventuelt at nedlægge sektionen og så den bliver til en landsdækkende forening og hvis dette ikke lykkes, så nedlæge sektionen og stille medlemmerne frit Mvh. John sektionsleder Radio. Musik Nyborg Jernbaneorkester har meldt sig ud af DJF. Vi har nu 1 jernbaneorkester tilbage. Det er afhandlet med John Ravn, at der ikke er basis for at fastholde en Musiksektion fremover. Musiksektionen ophører i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i november Rolf Petersen Beretning fra kontaktpersonen for Foto, Golf, Kegler og Skydning Foto I 2009 blev Sektionsmødet holdt den 10. december. Der var ikke de store spørgsmål på dagsordenen igen i år var St. Bededagsferien valgt til DJM FOTO, som denne gang fandt sted i Horsens. 16 personer mødte op til arrangementet; som Linda og Kurt desværre ikke kunne deltage i. Bedømmelsen af DJM i FOTO var i år lagt i hænderne på Fotoklubben Filmrullen i Horsens. De havde lavet en grundig bedømmelse og forsvarede deres synspunkter over for den fremmødte forsamling. I alle seks kategorier var der både flere billeder og flere deltagere end sidste år, og det stemmer godt overens med det stigende fremmøde og de flere aktiviteter blandt fotofolkene. Der var i alt 253 billeder fra 19 deltagere og i sort/hvid jernbane var der 8 deltagere. For nogle få år siden var vi glade når bare 3-4 personer deltog. I år blev FISAIC arrangementet holdt i Polen den i Stargard Szczecinski i det nordlige Polen. Det blev til 9 diplomer og yderligere 20 antagelser. Danmark og dermed DJF har altid været godt repræsenteret ved FISAIC Foto-stævnerne, der afholdes hvert andet år efter en konkurrence med flere hundrede deltagende fotografer. Men at den danske gruppe ved den 33. FISAIC Photosalon i Stargard Szczecinski i september skulle udgøre næsten en tredjedel af deltagerne, var trods alt en overraskelse. Kurt har sammen med Linda og Karl været til DJFs midtvejsmøde den november i Nyborg. Mødets væsentligste punkt var medlemshvervning til klubber og DJF. Der var flere oplæg bl.a. et fra DFIF, og det blev aftalt, at der holdes et nyt seminar i februar. Der blev holdt sektionsmøde den 15. december 2010 igen uden de store punkter på dagsordenen. Kurt blev genvalgt som sektionsleder. Der blev februar holdt et seminar med 24 timers aktivitet. Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper og Linda, Karl og Kurt kom i gruppen, der skal se på synlighed og markedsføring af DJF generelt. Dette arbejde har fyldt en del og taget meget tid i årets løb; men forhåbentlig kan nogle resultater allerede vises på årets repræsentantskabsmøde. DJM i 2011 fandt sted i Middelfart og bedømmelsen var lagt i hænderne på Midtfyns Fotoklub, der havde to mand på sagen. Michael Jensen præsenterede resultatet og havde gode råd til de fleste fotografer. Igen pænt deltagerantal nemlig 19 med i alt 252 billeder. En enkelt folkedanser stillede op og fik pæne placeringer. Vi holdt NJM i FOTO i weekenden august i Ishøj. Arrangementet fandt sted på Danhostel Ishøj Strand. Det er et perfekt sted for en udstilling, som var placeret i lokaler med ovenlys og højt til loftet. Igennem hele arrangementet var vi personer, og ved udstillingens åbning var der en del gæster. DJF formand Christian Hagensen åbnede udstillingen, og borgmester Ole Bjørstorp Ishøj gav byens velkomst. Maden og udflugterne var fine, selv om vi på lørdagens havnerundfart blev ramt af nogle kraftige regnbyger. Arrangementet sluttede med et teknisk møde, hvor vi diskuterede forskellige tekniske spørgsmål. Spørgsmål om rammer og indhold for arrangementet blev også diskuteret og brug af Facebook var også et emne Rent placeringsmæssigt var vi beskedne; men en sølvmedalje, en bronzemedalje og 11 diplomer er også meget flot. Den før nævnte folkedanser fik et billede antaget til udstillingen, og det er i sig selv meget flot. Med venlig hilsen Kurt Jeppesen Sektionsleder Golf I 2010 blev der afholdt 2 stævner. Lørdag den 15.maj blev der afholdt et forårsstævne på Ledreborg Golfbaner ved Lejre, et stævne som var ved at regne væk da det stod ned i stænger under næsten hele stævnet. Lørdag den 11. september, blev der afhold DJM på Stensballegaards Golfbaner ved Horsens. I 2011 blev der også afviklet 2 golfstævner. Lørdag den 14. maj var vi på Ledreborg Golfbaner igen, og hvad der lige er ved Ledreborg vides ikke men igen var vi ramt af lidt regnvejr. Lørdag den 10. september var det så Stensballegaard som skulle besøges igen. Alle stævnerne er rigtig godt besøgt, vi ligger imellem 45 og 55 deltagere. 9

10 I Perioden fra den 13. til den 17. juni 2011 var der USIC stævne, i Podebrady som ligger lidt uden for Prag i Tjekkiet, det 2 nd internationale USIC stævne i golf. Et stævne med 15 lande. Vi var så beskedne at tage 2 nd pladsen i par, ved Henrik Kahr og Kurt Nielsen, 2 slag mindre end England. I hold blev vi en samlet nr. 4, en plads bedre end i Kegler I 2010 og 2011 har vi afholdt 3 stævner. 1 forårsstævne i København og et DJM stævne i Fredericia og det efterfølgende år spilles der i omvendt rækkefølge. Vi var desværre nødt til at aflyse stævnet i Fredericia, som desværre nok skyldtes at datoen blev lavet om i forhold til det aftalte på mødet i København. Selvom sektionens deltagerantal er nedadgående, kan der indtil videre stadigvæk afholdes stævner i DJF-regí. Skydning Skyttesektionen har i de forløbne to år gennemført danske jernbanemesterskaber på luftvåben, 15 meter (gevær og pistol) samt 25 meter (pistol) og 50 meter (gevær). Alle med tilfredsstillende deltagerantal og resultater. Derudover har vi afholdt hjemmebaneskydninger på hhv. luftvåben og 15 meter (pistol og gevær). I 2010 har vi deltaget i USIC mesterskaberne i Krakow, i Polen. Det var et rigtigt godt mesterskab, set ud fra resultaterne. Det danske hold fik en samlet 7. plads, men flere af vore skytter skød rigtigt flot. Bettina Jakobsen fik en flot sølvmedalje på luftriffel. Carsten Samuelsen fik ligeledes en flot sølvmedalje på sportspistol. Sys Hansen, Ib Hansen og Claus Laursen fik en 2. plads på 60 skud liggende over 50 meter samt en 3. plads i halv match på riffel og en 3. plads i det samlede resultat for halv match og liggende skydning, over 50 meter (hold). Carsten Samuelsen, Jimmy Larsen og Poul Erik Rasmussen fik en 3. plads på sportspistol (hold) Ib Hansen fik en 5. plads på 60 skud liggende over 50 meter. Alt i alt et meget fint resultat og der er ikke skudt så godt af et dansk hold i rigtig mange år. I 2011 skulle der have været NJM på luftvåben, men Finland der er arrangør af mesterskabet har ønsket at flytte det til Det afholdes derfor den Jan Eskildsen Sektionsleder Beretning fra kontaktpersonen for Fodbold, Løb og motion, Orientering og Skak Fodbold Sæsonens første store arrangement i fodboldsektionen i 2010, var vores indendørs stævne, lørdag den 27. februar 2010 i Nyborghallerne. Vi var samlet 12 hold og det var en katastrofal lav tilmelding, hvad der lige var skyld i det lave antal skal være usagt, om det er fordi vi har flyttet rundt på datoerne flere gange ved jeg ikke, man kunne måske finde nogle faste terminer på vores stævner, det være sig indendørs samt vores stævner udendørs. Når nu jeg ser på hvordan aldersgrupperne er fordelt her til dette stævne ser det jo ikke ud som om at det lige frem er ungdommen som præger tilmeldingen, det er nu ikke for at blive uvenner med deltagerne at jeg tager det frem, for jeg skal da gerne indrømme at vi er nødt til at hive de unge frem ellers er jeg bange for at sektionen bliver en gammel mands sektion inden for få år, og så kan vi jo lige så godt tilmelde os veteransektionen. (ikke fordi der er noget i vejen med veteransektionen) Den næste store udfordring i fodboldsektionen var afholdelse af et USIC kvalifikationsstævne, et Europamesterskab for jernbanehold, som blev afholdt i Lalandia, i perioden 20. juni til den 25. juni Der var tilmeldt 5 hold, Belarus Schweiz Polen Luxemburg samt Danmark, slutstillingen er samme rækkefølge. Ud over de 5 lande skulle Grækenland også have deltaget men måtte melde afbud på grund af den noget rodede økonomi landet havde på det pågældende tidspunkt. Det var noget af en udfordring vi der havde sagt ja til, det krævede en masse planlægning af spillested overnatning, men med stor hjælp fra kontaktpersonen, Hr. John Løvenskjold Nielsen gik det hele op i en højere enhed. Men det var nu ikke den største udfordring, den kom fra Banedanmark. Få uger før stævnets afholdelse, da vi lige pludselig ikke kunne få ekstra ordinær frihed til deltagerne da aftalen blev opsagt med et pennestrøg, så vores spillere fra Banedanmark måtte rejse frem og tilbage så det passede med kampene, det var ærgerligt, da det ødelagde en del af planlægningen. Men i det store og hele et stævne vi kunne være stolte af. Det har også efterfølgende givet stor ros fra den store verden. Om selve stævnet kunne der læses om i et af vores udmærkede DJF Fritids blade, hvor der bliver gået helt i dybden, med masser af billeder. Men det krævede bare et par gode briller da redaktøren af DJF bladet åbenbart ikke syntes de var gode nok, da de blev vist i miniature udgave. Den 28. august 2010, afholdte vi Wibroeturnering i Roskilde, på nogle baner vi havde lånt af Himmelev Veddelev Boldklub, det var et utroligt godt anlæg. Vi afholdte stævnet på en kunststofbane. Vi var her tilmeldt 3 hold. Nu har vinderen af denne turnering altid skulle afvikle en B-landskamp imod Norge, men det blev vi på et sektionsmøde forrige år enige om at droppe, da vores venner altid kom med det bedste hold og engang imellem havde vi lidt svært ved at følge med. Landskampen skulle være afviklet i Danmark i 2010 men på grund af det noget hårde program, vi havde, blev vi enige med Nordmændene om at udsætte kampen og så muligvis tage den op igen i 2012, da vi i fodboldsektionen ikke havde noget arrangement på vores aktivitetsliste i dette år. Vi er så senere i samråd med vores norske venner blevet enige om at helt at droppe disse landskampe. Som vanligt er årets første stævne i 2011, vores DJM indendørsstævne i Nyborg. I år blev det afviklet i forbindelse med fællesstævnet. Efter et katastrofalt indestævne i 2010, 10

11 hvor der kun var tilmeldt 12 hold, må jeg indrømme at det var med bange anelser at jeg igen skulle lave datoen om, så vi i år afholdte vores stævne sammen med vores gode venner fra badmintonsektionen. Om det er fordi vi skal afholdte vores stævne sammen med badminton sektionen skal være usagt men der var i år tilmeldt hele 23 hold, så det må jo siges at være en god fremgang hvad angår tilmeldingen. Det var et stævne som i fodboldregí, også vil gå over i Danmarkshistorien, da det var første gang at der stillede et hold op som enkeltmedlemmer, det var et hold bestående af Herning/Silkeborg. Det var en fornøjelse at se nye spillere, håber at vi ser dem igen til vores stævner. I perioden fra den maj 2011, blev der afviklet NJM i Finland, nærmere betegnet Vuokatinhovi. Et utroligt godt sted langt ude i en skov, hvor kampene blev afviklet på kunstgræs. Vi var dog så beskedne at vi gik hen og vandt det Nordiske Jernbanemesterskab og det var endda ganske fortjent da vi gik ubesejret igennem hele turneringen. Eneste minus var dog, at da vi skulle have overrakt pokalen var den væk, og her havde vi købt ind til at der skulle noget i den, men det fandt vi også en løsning på, vi er meget kreative i fodboldsektionen. Lørdag den 3.september 2011 afvikles der DJM i Roskilde, der er tilmeldt 5 hold og pudsigt nok er alle hold fra hovedstadsområdet. Her er der også tale om en fremgang, på hele 3 hold, så helt skidt ser det da ikke ud i fodboldsektionen, men vi mangler dog stadigvæk en del hold øst for Storebælt til vores stævner. Til oktober skal sektionen være vært ved et prøvestævne i futsal, det er en sportsgren som vinder mere og mere frem samtidig med er det en sportsgren som spilles under USIC, som vi har deltaget i et par gange. Så jeg håber da at klubberne bakker op om dette arrangement, da det ellers er slut med at deltage i stævner under USIC. Tony Kim Andersen Sektionsleder Løb og motion I sektionen har vi i perioden holdt 3 årlige hjemlige stævner og den løbende maratonkonkurrence samt deltaget i to internationale mesterskaber. På grund af tidspunktet for afgivelse af denne beretning omfatter den følgende aktiviteter: Silistrialøbet 2010 og 2011 DJM terræn 2010 og 2011 DJM 1/2-maraton 2009 og 2010 Maratonkonkurrencen 2009 og 2010 NJM Terræn og USIC Marathon, begge Silistrialøbet afholdes den 3. lørdag i marts på kuperede skovstier. Uheldige vejrforhold med is og sne kan gøre stierne farlige til løb. Således var det desværre i 2010, hvorfor løbet derfor blev afviklet på asfalt stier ved Brabrand Sø, et godt alternativ, forholdene taget i betragtning. I 2011kunne vi igen komme ud i Marselis skoven, hvor løbet kunne afvikles i fint forårsvejr. Deltagelsen har ligget meget konstant med et gennemsnit for de to år på 49 mod 48 i DJM Terræn afvikles nu på det gamle Roskilde Ring, der er omdannet til naturområde. Det er et fint afvekslende terræn, hvor der fra det centrale område, hvor der er start og mål, tilskuermæssigt er mulighed for at følge løberne på det meste af ruten. Der er yderligere den fordel ved dette stævneområde, at det kun ligger ca. 10 min gang fra Roskilde station og dertil at omklædning, som finder sted hos Banedanmark, passeres undervejs til startområdet. Vi har efterhånden fået etableret et fast samarbejde med fotosektionen, som leverer mange gode billeder til brug for Jernbanefritid. På grund af uheldigt datomæssigt sammenfald med et stort eksternt 1/2-maratonløb faldt deltagerantallet en del i I gennemsnit for de to år havde vi dog alligevel 34 deltagere, det samme som i DJM 1/2 Marathon. Med et godt samarbejde med OGF, ser det nu ud til at blive en fast foreteelse, at vi afholder vores 1/2-maraton i forbindelse med deres store arrangement i Odense i begyndelsen af september. Løbet blev i 2010 afviklet i perfekt løbevejr i modsætning til 2009, hvor vi var udsat for kraftig regn. Vi havde en mindre tilbagegang i 2010, men i gennemsnit for de to år havde vi 44 deltagere nøjagtig som i DJM Marathon Maratonkonkurrencen. Maratonkonkurrencen baseres på løbernes resultater opnået i officielle maratonløb. De indrapporterede resultater viser, at DJFs løbere kommer langt omkring i verden. I gennemsnit for de to år deltog 20 løbere mod 16 i Det er bemærkelsesværdigt, at topresultaterne målt i forhold til løbernes alder - er blevet bedre de senere år. NJM Terræn. Efter at vi de seneste 3 gange havde vundet holdkonkurrencen, måtte vi denne gang se os besejret af Norge med en beskeden margin. Et stærkt norsk hold samtidig med at vi manglede vores bedste løber gjorde udslaget. Individuelt blev det til 1 guld og 2 sølv, bestem et resultat, vi kan være tilfredse med. USIC Marathon. Også her manglede vi vores hurtigste løber. Men med flot fight og to personlige rekorder af de danske løbere gav det en god 12. plads i holdkonkurrencen, hvilket er på niveau med det bedste, vi har præsteret gennem årene i USIC Marathon. Carl Erik Hunnerup Sektionsleder Orientering Jernbanemesterskabet 2010 foregik den 12. juni i Boserup på en iskold forårsdag. 20 tilmeldte løbere, hvoraf de 16 gennemførte løbet. Arrangør var Roskilde Ok. Selv om det ikke var det store deltagerantal var det positivt at se 4 nye ansigter og det var dejligt at se at flere af disse var at finde blandt de bedste placeringer. 11

12 Tagdækning Sjælland A/S Hørskætten Tåstrup Tlf Fax Toftegårdsvej 25, DK-4550 Asnæs, Tlf.: , 12

13 Efterårsløbet 2010, blev holdt den 30. oktober i Teglstrup Hegn ved Helsingør. Bjarne Jensen, JAM arrangerede dette løb hvor 18 løbere udfordrede sig selv i en skov, med stier godt begravet i nedfaldne blade en smuk efterårsdag. Efter løbet var sektionsmøde i HSOKs klublokaler, hvor sektionslederen trakterede med hjemmelavet frokost og kage. Jernbanemesterskabet 2011, foregik den 30. april i Fruens plantage og hovedmosen ved Næstved. Jan Truelsen stod for løbet og 22 løbere dystede om at blive jernbanemestre og om at blive udtaget til USIC mesterskabet senere på året. Efter løbet spisning og præmieoverrækkelse på Rønnebæk skole i et herligt forårsvejr. Planlægning og afvikling af USIC mesterskabet i august 2011 i Tisvildeleje har fyldt meget i sektionens aktiviteter igennem de sidste år. 12 lande og ca. 160 deltagere indtager Skt. Helene i dagene august og dyster i disciplinerne individuel og stafet. I skrivende stund er arbejdsgruppen, som består af John Nielsen, Günther Johansen, Bjarne Jensen og Marianne Krowicki, ved at lægge sidste hånd på de forberedelser der skal få arrangementet til at klappe. Det danske landshold består af 10 løbere: Jan Truelsen, Allan Grundsøe, Kurt Jespersen, Ole Galle, Jens Jørgen Hansen, Martin Schwartz, Axel O Petersen, Malene Løkke, Susanne Thomsen og Marianne Kirkegaard. Medlemsmæssigt er der kommet flere nye løbere, 6 nye ansigter er det blevet til inden for de sidste 1-2 år. Ganske godt i betragtning af at sektionen er så lille. Marianne Bo Krowicki Sektionsleder Skak Skaksektionen afholdte sit DJM EMT 2011 i marts måned i Langeskov på Fyn, deltager antal 8 spillere. DJM i hurtigskak blev aflyst p.g.a. af manglende tilslutning. Fremtid: Vi påtænker at afholde DJM EMT i Langeskov i februar måned Det bliver sværere og sværere at skaffe nye skakspillere og der er kun en jernbaneskakklub tilbage, nemlig JS København. Beretning fra kontaktpersonen for Badminton, Bordtennis og Bowling Badminton I sæsonen har man måtte aflyse DJM for hold i november pga. for få hold. Der har i sæsonen været et dalende antal tilmeldinger til stævnerne. Vinterstævnet og old girl/boy går bedst, hvilket måske er et billede af, at spillerne bliver ældre og der kommer ikke fornyelse. Sektionsleder Lars Johansson oplyser, at det kan være svært at afvikle stævner, da der mangler damespillere. Der har i år været afholdt NJM i Uppsala, Sverige. Trods flere afbud vandt det danske hold nationskonkurrencen, med flere flotte placeringer i de enkelte rækker. Om fremtiden ser sektionen frem til USIC-mesterskaberne 2013, der afholdes i Rusland. Bordtennis Bordtennis afholder kun 1 stævne om året, og ved årets DJM i Århus, deltog kun 10 spillere, bl.a. pga. af flere afbud i dagene op til stævnet. Der var 1 nyt ansigt, ellers var det tordenskjolds soldater. Det er mit indtryk, at de deltagende hygger sig. Alle kender alle fra mange års turneringer, men derfor må man gerne prøve at få nogle nye ansigter/kollegaer med til januar Om fremtiden sektionen skal til NJM i Finland Bowling Bowling afvikler 2 stævner årligt i haller rundt i landet. Deltagerantallet er ca. 34 spillere pr. stævne. Ved at der spilles i forskellige haller og på forskellige baner (olieprofiler), giver det en ekstra udfordring for spillerne. Der er også noget socialt i at bruge 2 4 timer på transport sammen med de andre spillere. Dog giver det stof til eftertanke, at ca. 25 spillere ud af 32/34 kommer fra København. Bowlingsektionen har i maj været til NJM i Vuokatti, Finland med flotte resultater. En hyggelig tur for deltagerne, hvilket er en grund til gang på gang at kæmpe for at blive udtaget til fantastiske ture/oplevelser med hyggelige med- og modspillere. Med venlig hilsen Bent L Andersen Sektioner under kontaktperson Frantz Jønsson Badminton Lars Bach Johansson Rungsvej Fredericia, Bowling John Persson Hedeskrænten 86, 8800 Viborg, Bordtennis Bent Ole Jacobsen Krabbesholms Alle Viby J,

14 16. Internationale Folklorefestival i Craiova, Rumænien august 2011 Efter store trængsler lykkedes det at stable denne festival på benene. Det der gav os problemer var, at Frankrig 5 måneder forinden åbningen afmeldte deres deltagelse. Årsagen var angiveligt problemer omkring deltagernes økonomi i forbindelse med deltagelsen, men det skinner igennem, at det franske forbund har satset på deltagelse i nationale arrangementer frem for det internationale. Altså også dårlig timing. Der var grupper fra Belgien, Tyskland, Ungarn og Rumænien samt af delegater fra Frankrig og Danmark; i alt var vi omkring 150 deltagere. Indkvarteringen fandt sted på et nydeligt hotel centralt i byen og tæt på de steder, hvor grupperne skulle vise deres færdigheder. I løbet af torsdagen ankom grupperne fra Brannenburg i Tyskland og fra Miskolc i Ungarn. Belgierne - fra Antwerpen - lod vente på sig; de havde mistet retningen undervejs og ankom meget sent på aftenen. Delegeret kongressen blev derfor udskudt til næste dag. Fredag formiddag var afsat til træning og tilvænning af faciliteterne i Philharmonica Oltenia, et dejligt koncerthus med en vidunderlig akustik. Dansernes forhold var helt optimale. Efter frokosten var repræsentanter fra grupperne indbudt til et besøg hos borgmesteren, hvor der blev udvekslet gaver. Borgmesterens domicil var indrettet i én af byens ældste huse, der var istandsat særdeles nænsomt. Det var en fornøjelse at studere nærmere. Sidst på eftermiddagen fik vi afholdt Delegeret kongressen. Protokollen kommer på DJF s hjemmeside, men kort skal refereres, at vi endnu ikke har en arrangør til festivalen i Jean-Claude Feybesse, Frankrig overtog efter planen hvervet som præsident for den tekniske komite. Undertegnede blev efter deltagernes direkte opfordring bedt om at fortsætte i komiteen i endnu en periode. Samtlige medlemmer i FISAIC bliver anmodet om at overveje at tage festivalen i Det er ligeledes sket i forbindelse med aflysningen af Musikfestivalen i Norge på grund af manglende tilmeldinger. Derefter var der parade gennem byens gågade afsluttende med 2_ times opvisning i koncerthuset, hvor dansernes optræden blev belønnet med mange klapsalver. Aftensmaden blev indtaget kl. 22:00! Og så var der musik og dans bagefter. Lørdag formiddag gik turen til Romanescu parken, et berømt parkområde anlagt omkring 1905 og prisbelønnet 14

15 for sin arkitektur. Frokosten blev indtaget i et overdækket restaurantområde, temperaturen udenfor var ca. 35 grader. Eftermiddagen blev benyttet til diverse indkøb, afslapning og forberedende pakning af kufferten. Lørdag aften var der igen parade, denne gang med gruppernes opvisning foran universitet og byens centrale plads med et formidabelt springvand som baggrund. Der var afslutning igen i koncerthuset, med endnu flere besøgende. En stor succes blev det, suppleret med flere lokale sangerinders præstationer. Afslutningsfesten begyndte kl.22:00, og det tog tid inden der var holdt taler - med mange oversættelser - og udvekslet diverse gaver blandt deltagerne. Danset blev der også bagefter og det forlød, at de sidste gæster forlod salen omkring kl. 2 om natten. For mit vedkommende var det tidligt op og med et tog kl. 7:05 til Bukarest, og derfra til Lufthavnen. Godt hjemme i Danmark nåede jeg Lejre kl Og herefter ventede der skrivning af protokol på tysk, fransk og engelsk med samt en anmodning om hjælp til en oversættelse hos den rumænske tolk. Rolf Petersen, afgående præsident 15

16 Københavns Jernbane Orkester Københavns Jernbane Orkester blev stiftet helt tilbage i Det er dermed det ældste af de 11 jernbaneorkester i Danmark og i øvrigt et af landets ældste amatørorkestre i det hele taget. Orkesteret blev startet som en kortklub i oktober Det er ganske vist. Kontingentet var 1 krone om måneden, og det skulle i videst muligt omfang gå til at starte et orkester. Man ville så gerne have et stort orkester, men f.eks. kostede en kornet hele 65 kr., så det var mange penge. Man startede med at købe instrumenter til 10 musikere. Det hele købt på klods, men så var et orkester pludselig en realitet. Men kortklubben var der skam stadig. En selskabelig forening med eget orkester! Den første koncert var den 5/ ved en lukket fest for foreningens medlemmer. Den første offentlige koncert var den 29/ på Faxinge Sanatorium. Siden er det blevet til rigtig mange koncerter ikke bare for DSB - også til alle mulige andre arrangementer. Vi har spillet i butikscentre, ved byfester, til store musikstævner i ind- og udland. Engang spillede vi for den olympiske ild, der var på vej fra Athen til vinter-ol i Norge - en tolv-stemmig trompetfanfare plus en koncert for en fuldstændigt pakket Rådhusplads i København. Det var stort. To gange i nyere tid har KJO været vært for store stævner i København med musik-gale mennesker fra hele Europa. Bestyrelsen kom virkelig på arbejde. En såkaldt stjernemarch, hvor de forskellige orkestre skulle marchere fra forskellige steder imod Christiansborg, var ved at gå helt galt. Hjemmeværnet, som skulle lede de mange orkestre, var ikke mødt op! Orkestrene gik derfor ad helt forkerte ruter. Det svenske orkester tog en taxa. Dvs. en taxa kørte langsomt foran, mens de marcherede med fuld musik. Godt fundet på, selv af en svensker... For et par år siden begyndte vi også at spille kirkekoncerter. Det højloftede kirkerum giver os en helt speciel oplevelse af musikken, og vi kan spille et lidt andet, spændende repertoire, end sædvanligt. I foråret i år spillede vi til 1.maj fest i Fælledparken. Det blev bare til et par enkelte arbejdersange, men der var tilhørere i parken den dag, så det var rigtig stort. 16

17 Hvis du vil vide mere om orkesteret, så kig på hjemmesiden : Her er mange spændende oplysninger og historier : Orkesterets spæde start i 1921 og tiden frem Orkestermusikken fra middelalderen til idag Trompetens udvikling de seneste år! Vore rejser i ind- og udland. Det er næsten som at være med selv! Masser af foto s, også fra de helt gamle dage Den ældste forening i DJF, landets næst ældste firmaorkester, Københavns Jernbane Orkester, fylder 90 år den 12. oktober Vi vil bl.a. fejre foreningen med en jubilæumskoncert og efterfølgende fest om aftenen, for forenings medlemmer. Vi indbyder derfor til koncert. Vi håber at så mange som muligt, vil komme og høre os og se at der stadig er liv, trods den høje alder. Vores ældste medlemmer har været og spille hos os i mere en 50 år. Københavns Jernbane Orkester af 1921 (KJO) 90 års Jubilæums koncert Lørdag 29. oktober 2011 Kl Koncerten afholdes på Frederiksberg Rådhus Rådhuspladsen 2000 Frederiksberg LYDER DETTE SOM EN SPÆNDENDE FRITID? Jernbanehjemmeværnet fra Virksomhedshjemmeværnet søger nye medlemmer. Vi har enheder i Holstebro, Århus, Fredericia/Odense, København/Roskilde/Amager og Nykøbing-Falster. Vil du høre mere så kontakt distriktets vagttelefon: (døgnåbent). 17

18 EM Anti-Korrosion Katodisk korrosions-beskyttelse Projektering Etablering Kontrol Skadet isolering Olieledning EM Anti-Korrosion - Elboparken Fredericia Fax Mob Trykhed og sikkerhed er vigtigt for DSB og passagerer Vagtselskabet Eurocode A/S har gennem de sidste 12 år udført tryghedsskabende arbejde for DSB på udvalgte togstrækninger og stationer med flotte resultater. Ønsker du at høre nærmere, så kontakt os venligst på: Tlf eller mail: 18

19 Billard sektionen Bo Jørgensen Horsekildevej 36,1 tv Valby Invitation Arrangement: Tid og sted: DJM Individuelt Lørdag d. 26. november 2011 kl i billardklubben Bristol, Bolbroskolen i Odense. Mesterrækken spiller til 300. A-rækken til 200, B-rækken til 150 og C-rækken til 120. Gældende for alle rækker, A B C max 20 indgange. Deltagere: Startgebyr: Alle DJF medlemmer, helst gennem en klub-formand. 70 kr. pr. deltager. Indbetales på gironummer Tilmelding: Sendes til undertegnede/sektionslederen senest torsdag 10. november Program udsendes pr. /brev til klubformænd m/k. PS. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer, da der er mulighed for at købe det i cafeteriet, og cafeteriet har et udmærket udvalg af smørrebrød og lune retter + gode lokale øl til rimelige priser. Mvh Bo Jørgensen Horsekildevej 36 1.tv, 2500 Valby, TLF , Næste turnering vil være handicapturneringen som afholdes i starten af marts i Nyborg. Sektionsmøde Stævnet lørdag den 26. november 2011 vil blive indledt med sektionsmøde kl Der vil være følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af sekretær 4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter Sektionslederens beretning Indkomne forslag Valg af sektionsleder efter forbundets vedtægter er valgår. Undertegnede genopstiller ikke. Sektionens fremtid Afslutning Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være sektionslederen og kontaktpersonen (Rolf B. Petersen) i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse. PS. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer, da der er mulighed for at købe det i cafeteriet. Mvh Bo Jørgensen, Sektionsleder 19

20 Accept No Limits Nyinstallation - Modernisering - Service Thyssen Krupp Elevator A/S Øst: Erhvervsvej Glostrup Vest: Satellitvej Horsens Tlf Fax Thyssenkrupp Elevatorer Handicaplifte Rulletrapper Engineering Network Nordivox A/S er en dansk ingeniørvirksomhed Nordivox arbejder for DSB Nordivox arbejder med konsulentydelser bl.a. - projektledelse - pålideligheds og tilgængeligheds dokumentation - akustiske målinger Vi er PRINCE2 certificerede Nordivox har speciel ekspertise og stor erfaring med jernbane- og togprojekter Nordivox er medlem af Danish Railway Group under Eksportforeningen. Nordivox A/S - Bandholmvej Roskilde tel fax mobil mail: web: 20

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

JernbanefritidNovember 2009 63. Årgang

JernbanefritidNovember 2009 63. Årgang 9 JernbanefritidNovember 2009 63. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2011 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2011 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel - Danske Jernbaners Fritidsforbund - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Kommunernes Fritidsog - Dansk Politi -

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

- Arriva IF Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2014 på Best Western, Hotel Fredericia kl. 19:30.

- Arriva IF Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2014 på Best Western, Hotel Fredericia kl. 19:30. Foreninger: - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund - Jernbanefritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Kommunernes Fritidsog Idrætsforbund -

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Præsentation af. Jernbanefritid

Præsentation af. Jernbanefritid Præsentation af Jernbanefritid Hvad er Jernbanefritid? Jernbanefritid er paraplyorganisation for ca. 40 sports- og fritidsforeninger af enhver art fordelt over hele landet. Vores mål er en aktiv fritid

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Afdelingsmøde 2013 i Cykling

Referat Afdelingsmøde 2013 i Cykling Referat Afdelingsmøde 201 i Cykling Tid: Søndag den 15/09.201 ca. kl. 17.0 umiddelbart efter præmieuddeling ved løbet i Taulov. Cykling Karsten Bukholt Karsten Bukholt Vennebjergvej 122 9480 Løkken Tlf.

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 19.-20. april 2008 Vi er glade for at kunne byde spillere, ledere og publikum velkommen til firmasportens

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde

Referat fra Repræsentantskabsmøde Referat fra Repræsentantskabsmøde Tid: 7.11.2015 kl. 13.00-18.00 Sted: Nyborg Bestyrelsen Jan Eskildsen Mejerivænget 23 8310 Tranbjerg J. Tlf. 6168 7910 je@jernbanefritid.dk Deltagere: Bestyrelsen Delegerede

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2010 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2010 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel - Danske Jernbaners Fritidsforbund - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere