Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31"

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

2 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter til behandling på Regionsrådsmøde den 21. maj 2008 Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Delforløb nr. 31 Sculptures by the Sea Markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 Resumé: I forbindelse med markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 vil der blive arrangeret en skulpturudstilling Sculptures by the Sea. Århus Kommune søger om et tilskud på 1 mio. kr. til projektet. Sagsfremstilling: I forbindelse med markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 vil der blive arrangeret en skulpturudstilling Sculptures by the Sea. Århus Kommune søger om et tilskud på 1 mio. kr. til arrangementet. Dato Sagsbehandler Birte Calmar Andersen Tel Sagsnr Side 1 Ideen til projektet kommer fra Australien, hvor der hvert år i Sidney finder en skulpturudstilling sted. Kronprinsen og Kronprinsessen oplevede udstillingen i Sidney og har siden meget entusiastisk fortalt om projektet. Kronprinsparret har givet tilsagn om at indgå i projektet i 2009 i Århus. Den grundlæggende idé er at bringe kunsten ud til befolkningen og ud i naturen, - helt konkret på stranden. Der er tale om en international udstilling, hvor der forventes opstillet ca. 35 skulpturer fra udstillingen i Sidney. Herudover forventes der at blive ca. 15 deltagere fra Danmark og Norden. Udstillingen forventes åbnet officielt den 5. juni 2009 og vil blive stående i ca. 3 uger frem til den 28. juni De ca. 50 skulpturer vil udgøre en samlet skulpturpark og forventes at blive en højt profileret og interessant udstilling for både byens borgere og gæster udefra. Der planlægges et skoleprogram, hvor skolebørn får lejlighed til at møde Sculptures by the Sea. Der vil blive udarbejdet særligt materiale og særlige tilbud til skoleklasser m.v. ARoS og Kulturhus Århus vil være de faglige operatører på projektet.

3 Projektindholdet er ikke færdigdrøftet, men der er aktuelt opgjort et samlet udgiftsbudget på knap 6,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 4,4 mio. kr. Administrationene bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør bevilges det ansøgte beløb på 1 mio. kr., idet der er tale om et arrangement med internationalt tilsnit og et arrangement, der vil være medvirkende til at profilere Region Midtjylland ud over landets grænser. Delforløb nr. 23 Forfatterportalen Hald Hovedgård Resumé: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til etablering af en internetbaseret forfatterportal elfenbenstårnet.dk Side 2 Sagsfremstilling: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard ansøger Region Midtjylland om tilskud til etablering af en internetbaseret forfatterportal elfenbenstårnet.dk. Forfatterportalen skal sætte fokus på etablerede danske forfattere og deres ressourcer som forfattere. Formålet er at etablere en ikkekommerciel forfatterportal på forfatternes vilkår og i samarbejde med forfatterne og deres organisationer. Portalen skal eksistere som et selvstændigt supplement til de eksisterende litterære webportaler og derved fremme kvalitetslitteraturen ved at synliggøre forfatterne bag den. De allerede eksisterende litteratursites på nettet fungerer iflg. ansøgningen som elektroniske leksika med forfatterprofiler, der ofte er forældede. Elfenbenstårnet skal i modsætning hertil fungere som et levende møde med forfatterene, idet forfatterne selv løbende kan redigere og ajourføre deres profiler. Samtidig er det væsentligt for projektet, at der etableres et site hvor etablerede forfattere præsenteres ét sted og i en forfatterorienteret sammenhæng. Forfatterprofilerne skal ud over et portrætfoto indeholde bla. forfatternes egen bekskrivelse af sig selv, deres bogudgivelser, omtale af arrangementer (oplæsninger, foredrag og lignende) samt forfatternes dagbøger (blogs). Portalen skal ud over forfatterprofilerne bl.a. indeholde litterære nyheder, en litterær aktivitetskalender samt et forfatter/brugerforum.

4 Forfatterportalen elfenbenstårnet.dk vil kunne opbygges med udgangspunkt i Halds allerede store forfatternetværk, men vil også kunne inddrage forfattere som har ikke har tilknytning til Hald. Hald Hovedgaard fungerer som et refugiested for den litterære verden og drives med støtte fra Viborg Kommune og Staten (Tidligere gav også Viborg Amt driftssøtte til centret). Ca. 100 forfattere, oversættere og illustratorer bevilges hvert år et gratis arbejdsophold på Hald, hvilket svarer til mere persondøgn. Ca. 40 bøger skrives helt eller delvist på Hald hvert år. Ved siden af refugiefunktioen arbejder Hald som et kulturelt kursuscenter, en lokal og national arrangør af litterære aktiviteter og i kraft af disse funktioner som et mødested for forfattere. Side 3 Etableringen af elfenbenstårnet.dk er budgetteret til kr. Region Midtjylland ansøges om kr. De resterende søges fra Den Danske Banks initiativpulje. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at det ansøgte beløb på kr. bør bevilges. Hald Hovedgaard er en unik institution i dansk sammenhæng og må betegnes som en kulturel styrkeposition i Region Midtjylland. Projektet vil være værdifuldt for det litterært interesserede publikum, og det vil medvirke til at styrke Halds position som nationalt litterært og kulturelt kraftcenter. Delforløb nr. 26 Interaktivt teater et laboratorium Resumé: Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet og Center for Theatre Laboratory Studies v/odinteatret, Holstebro søger om kr. i støtte til et samarbejds- og forskningsprojekt Interaktivt teater et laboratorium. Sagsfremstilling: Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet og Center for Theatre Laboratory Studies v/odinteatret, Holstebro søger om kr. i støtte til et samarbejds- og forskningsprojekt Interaktivt teater et laboratorium. Projektet har tre mål: et forskningsmæssigt, et pædagogisk og et kunstnerisk. Det forskningsmæssige mål er at udvikle og afprøve dramaturgiske greb, der kan anvendes til at rammesætte interaktion og kommunikation i deltagerinvolverende iscenesættelsesstragerier. Det pædagogiske mål er at udvikle skuespillernes forudsætninger for at indgå i sådanne rammer som skuespillere, hvor den primære

5 udfordring ligger i at iscenesætte deltagerne og aktivere dem i forhold til værkets betydningsdannelse. Det kunstneriske mål er at afvikle en arbejdsdemonstration ved projektets afslutning i form af en interaktiv teaterforestilling for et offentligt publikum i henholdsvis Holstebro Kommune og Århus Kommune. Projektet afvikles i sommeren Laboratorieforløbet vil finde ted over en periode på fire uger med otte skuespillere og to projektledere og afsluttes med en demonstration i Holstebro og Århus. Projektet har et samlet budget på kr. hvoraf Århus Universitet og Centre for Theatre Laboratory Studies bidrager med i alt kr. De resterende kr. søges hos fonde. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør bevilges det ansøgte tilskud på kr. under forudsætning af, at de budgetterede fondsbidrag opnås. Side 4 Delforløb nr. 18 Internationalt skulptursymposium Træmuseet, Spøttrup Resumé: Træmuseet i Spøttrup søger om et tilskud på kr. til at afholde et internationalt skulptursymposium. Sagsfremstilling: Træmuseet, der er et museum for træbearbejdning, arbejder hen imod at afholde symposiet hvert andet år. Dette år deltager otte skulptører fra bl.a. Bulgarien, Argentina og Frankrig. Der er desuden inviteret frem danske trædrejere. Hver kunstner får udleveret en egekævle, som de skal udforme en skulptur af i løbet af ugen. Formålet med arrangementet er at sætte fokus på museets arbejde og at øge interessen for anvendelse af træ som grundlag for både industriel, kunstnerisk og fritids udfoldelse. Symposiet afholdes fra juni Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at ansøger bør bevilges et tilskud på kr. til at afholde symposiet, idet der er tale om en kunstnerisk begivenhed af regional og international interesse.

6 Delforløb nr. 15: Byen jeg kommer fra, eller jorden ler af den der kalder et sted sit eget Resumé: Byen jeg kommer fra er en eksperimenterende danseforestilling, som er lavet til et bestemt sted, hvor den også fremvises. Sagsfremstilling: Forestillingen er blevet til under en arbejdsperiode i Bergen 2007 og er et eksperiment mellem to kunstnere, som arbejder med at skabe et fælles udtryk ud fra elementerne: landskab, bevægelse, krop, skulpturelle objekter og lyd. Kunstnerne vil genskabe forestillingen på nye lokaliteter, for at undersøge hvad der sker, når f.eks. det tætbyggede urbane landskab ændres til et øde og åbent, naturligt landskab. Side 5 Opbygningen af forestillingen finder sted på en udendørs lokalitet på Anholt fra juli 2008, hvorefter forestillingen vil blive fremvist 3 gange for publikum. Hver forestilling varer ca. 45 minutter. Forestillingen vil være tilknyttet den årlige Anholt Festival. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, da der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget regionalt perspektiv. Delforløb nr. 16: Fortællinger i Fyrtårnet Resumé: Fortællinger i Fyrtårnet er en uges projekt, hvor billedkunstnere, musikere og historiefortællere mødes for at arbejde sammen i og omkring Anholt Fyr. Sagsfremstilling: Fortællinger i Fyrtårnet er en uges projekt, hvor billedkunstnere, musikere og historiefortællere mødes for at arbejde sammen i og omkring Anholt Fyr med henblik på i samarbejde at frembringe installationer, fortællinger og musik, der tager udgangspunkt i fyrtårnets specielle atmosfære, dets historie og rolle i lokalsamfundet. Fortællinger i Fyrtårnet sætter fokus på mødet og dialogen mellem mennesker. Desuden mødet mellem forskellige kunstarter, generationer, øboer og turister, fortid og nutid. Projektet kulminerer i et heldagsarrangement, hvor fyrtårnet vil være åbent for publikum. Arrangementet foregår lørdag den 23. august

7 2008, - uden for sommerturistsæsonen, fordi ansøger finder det vigtigt, at de lokale har mulighed for at deltage. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget regionalt perspektiv. Delforløb nr. 17: Føvling Festival Resumé: Føvling Festivalen præsenterer upcomming bands og afvikles på en gård ved Brædstrup i dagene juli Sagsfremstilling: Føvling Festivalen er en musikforening, der siden 1998 har arbejdet på at lave en intimscene for upcoming bands og med et publikum, der tæller ca. 200 mennesker. Der vil blive afviklet 12 koncerter over to dage ( juli 2008). Genrerne er forskellige, - fra rock til pop. Band ene kommer fra forskellige egne af Region Midtjylland. Side 6 Føvling Festivalen bliver afviklet på markerne, og i haven på en gård ved Brædstrup. Der er ikke søgt noget bestemt beløb. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer at der bør gives afslag, idet der er tale om et lokalt arrangement. Delforløb nr. 19 Museet for Religiøs Kunst Støtte til forbedret hjemmeside Resumé: Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til fornyelse af museets hjemmeside. Sagsfremstilling: Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til fornyelse af museets hjemmeside. Ansøgningen begrundes med et ønske om en ansigtsløftning til hjemmesiden. Det er vigtigt, at hjemmesiden afspejler museets formåen iflg. ansøgning særligt når udenlandske museer tager stilling til, om de vil låne deres værker til museet. Det gælder her særligt præsentationen af museets samling, som omfatter bl.a. værker af Georges Rouault, Bjørn Nørgaard og Peter Brandes. Ansøgningen begrundes endvidere med de sparsomme driftsmidler, museet råder over.

8 Administrationens bemærkninger Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet aktiviteten må karakteriseres som en driftsopgave for det enkelte museum. Delforløb nr. 20 Kunstcentret Silkeborg Bad Markedsføring af Call it What you Like Resumé: Kunstcentret Silkeborg Bad ansøger om støtte til markedsføring af udstillingen Call it what you like. Samling Rik Reinking. Udstillingen præsenterer konceptkunst, minimalisme og street art. Udstillingen henvender sig især til børn og unge, og der vil blive udarbejdet undervisningsmateriale til skoler og gymnasier i forbindelse med udstillingen. Der søges om kr. Side 7 Sagsfremstilling: Kunstcentret Silkeborg Bad ansøger Region Midtjylland om støtte til markedsføring af udstillingen Call it what you like. Samling Rik Reinking. Udstillingen, der vil blive gennemført i sommeren 2008, sker i et samarbejde med den tyske Collection Reinking. Udstillingen præsenterer konceptkunst, minimalisme og street art. To unge tyske kunstnere, Mirko Reisser og Till F.E. Haupt, bliver inviteret til at deltage aktivt i udstillingsprojektet. De skal arbejde på stedet og selv møde publikum. Udstillingen skal iflg. ansøgningen tiltrække unge og større børn. Der vil blive udarbejdet læremateriale til folkeskolens ældste klassetrin og gymnasiet. Kunstcentrets formidlere vil gå i direkte kontakt med de unge. I denne forbindelse vil centrets hjemmeside blive udvidet med et MySpace specielt for unge. Udstillingens budget er på kr. Kunstcentret bidrager med kr. Region Midtjylland ansøges om kr. Det fremgår af ansøgningen, at en række private fonde har givet afslag. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, da der er tale om et enkelt museums udstillingsvirksomhed.

9 Delforløb nr. 21 Musikdramatisk Teater Operaen i Midten Resumé: Musikdramatisk Teater, Holstebro, søger om støtte på kr. til at ændre navn fra det nuværende Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten Sagsfremstilling: Musikdramatisk Teater, Holstebro, søger om støtte til at ændre navn fra det nuværende Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten. Ansøger anfører, at de er det eneste teater i Danmark, som er støttet af fire kommuner, og at de alle sammen ligger i Region Midtjylland. Der er tale om Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro. Side 8 Man ønsker at signalere, at det samtidig er en institution, som ønsker at have en central placering i folks bevidsthed inden for opera, en institution, der er nutidig og en institution, der sætter sit produkt i centrum. Efter samråd med deres kommunikationsbureau skønner Musikdramatisk Teater, at det vil koste kr. at udføre arbejdet i forbindelse med lanceringen af det nye navn. Musikteatret kan ikke bære udgiften inden for eget budget. Det anføres i ansøgningen, at de fire kommuner ikke vil hjælpe med midler. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet det må betragtes som en driftsopgave. Delforløb nr. 22 Kulturnat Århus 2008 Resumé: Kulturnat Århus er en tilbagevendende, årlig begivenhed, der arbejder på at synliggøre kulturlivet i Århus og give byen en markant kulturel profil. De søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. Sagsfremstilling: Kulturnat Århus er en tilbagevendende, årlig begivenhed, der arbejder på at synliggøre kulturlivet i Århus og give byen en markant kulturel profil.

10 Kulturnat Århus har valgt at tage kontakt til en række virksomheder i Region Midtjylland for at skabe grundlag for samarbejder mellem de midtjyske virksomheder og kulturlivet i Århus. Samarbejdet vil bestå i, at virksomhederne kan koble deres varer til events og derved få en efterfølgende opmærksomhed fra publikum. Kulturnat Århus har et budget på kr. og søger Region Midtjylland om kr. til kultur- og erhvervsudviklingen af KulturNat Århus Der er ikke afsat midler til samarbejdet med virksomhederne. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at ansøger skal have afslag, idet der er tale om et lokalt projekt uden regionalt perspektiv, og idet samarbejdet med virksomhederne virker diffust og primært har karakter af sponsorater. Side 9 Delforløb nr. 25 Salaam Karavane en omrejsende filmfestival Resumé: Salaam DK søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til Salaam Karavane - en omrejsende film- og dialogfestival. Karavanen er planlagt at skulle besøge Grenå, Århus, Ry, Skanderborg og Holstebro i Region Midtjylland. Sagsfremstilling: Salaam DK søger Region Midtjylland om tilskud til Salaam Karavane, der er en omrejsende film- og dialogfestival. Salaam DK arbejder for forståelse og indsigt i kulturmødet og det flerkulturelle samfund. Omdrejningspunktet er at vise et nuanceret billede af kulturmødet og belyse herligheder, besværligheder og udfordringer ved det flerkulturelle samfund. Salaam DK arbejder med at koble stærke film med tematiske oplæg og debatter. Salaam DK s primære målgruppe er alle alderstrin i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet projektet primært henvender sig til folkeskoler og ungdomsuddannelser og hvorfor der er tale om en kommunal opgave.

11 Delforløb nr. 29 Foreningen Norden MidtVest Kredsen - Nordiske Toner Resumé: Foreningen Norden MidtVest Kredsen ansøger om et tilskud i størrelsesorden kr kr. til arrangementet Nordiske Toner. Sagsfremstilling: Foreningen Norden MidtVest Kredsen ansøger om et tilskud på kr kr. til en nordisk musikaften, Nordiske Toner. Foreningen Norden i MidtVest Kredsen bakkes op af de tilknyttede 8 lokalafdelingen i det tidligere Ringkjøbing Amt. Side 10 Arrangementet finder sted den 24. oktober 2008 i Remisen i Brande, og det har til formål at fremme en fællesnordisk kulturel forståelse. Der vil være musikere og sangere fra Grønland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Det samlede budget for arrangementet er kr. Der forventes entréindtægter på kr. og en egenfinansiering på kr. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet der ikke ses at være noget regionalt eller udviklingsmæssigt perspektiv.

12 Region Midtjylland Tingvej 8800 Viborg Den 15. april 2008 Århus Kommune Borgmesteren Ansøgning om støtte til internationalt kulturprojekt Sculpture by the Sea Denmark, Århus. På baggrund af positive drøftelser med både politikere og embedsmænd i Region Midtjylland fremsendes herved en ansøgning om et tilskud på 1 mio. kr. til realisering af Sculpture by the Sea i Århus i juni måned Nicolai Wammen Rådhuset DK-8000 Århus C Direkte telefon E-post Der vedlægges projektbeskrivelse samt udgifts- og indtægtsbudget. Regionen vil naturligvis blive inviteret til alle relevante arrangementer i forbindelse med projektet og regionens støtte vil blive synliggjort i pressemateriale mv. Herudover kan det oplyses, at et antal kunstnere fra Region Midtjylland forventes at indgå i projektet. Skulle der være spørgsmål til projektet eller ansøgningen er regionen velkommen til at kontakte Sekretariatschef Jørn Sønderkjær Christensen på tlf Med venlig hilsen Nicolai Wammen Ansøgning om støtte til internationalt kulturprojekt Sculpture by the Sea Denmark, Århus.

13 AB 11. april 2008 Sculpture by the Sea 2009 SXS Aarhus Expenditure. (exchange rate 7,5) Euro DKK 1. Artist fees, prices and acquisition 204,500 1,533, Exhibition Production: 143,500 1,076, Sponsorshio and Marketing 92, , Exhibition Staff 229,790 1,723, School Education Program 12,000 90, Bathtub Fees and Expenses 147,800 1,108, Australian Curatorial Panel Member Travel 6,700 50, Steering Committee 28, , Contingency 40, ,000 Total Expenditure 904,790 6,785,925 SXS Aarhus Income: Artist Application Fees 2,000 15,000 Sponsorship ( 5 major sponsors at different levels) 250,000 1,875,000 Transportation Australia - Denmark 50, ,750 Travel and hotel, 35 artist 77, ,500 Foundation Donations 75, ,500 Commission on Sculpture Sales 50, ,000 Private Donations 40, ,000 Corporate Hospitality 10,000 75,000 Catalogue sales 5,000 37,500 Kidsø Guide Sales 1,500 11,250 Calendar Sales 1,000 7,500 Education Program Income 3,500 26,250 Returned Selected Artist Underwriting Fee 20, ,000 Total Income 585,500 4,391,250 City of Aarhus Underwriting 319,290 2,394,675 1

14 Notat Til: Til: Kopi til: Til Orientering/Drøftelse Kopi til Den 14. april 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Projektbeskrivelse Sculpture by the Sea - Århus Baggrund Ideen til projektet kommer fra Australien, hvor der hvert år i Sidney finder en skulpturudstilling sted. Kronprinsen og Mary oplevede udstillingen i Sidney og har siden meget entusiastisk fortalt om projektet. Kronprinsparret har da også givet tilsagn om at indgå i projektet i er også året hvor Århus markerer 100-året for Landsudstillingen i 1909 og dette projekt forventes at være et af de internationalt Hvad går Sculpture by the sea ud på Den grundlæggende idé er at bringe kunsten ud til befolkningen og ud i naturen helt konkret stranden. I Sidney er der både vandskulpturer, sandskulpturer og sågar luftskulpturer. Samtidig er det en international udstilling, hvor der deltager kunstnere fra hele verden om end en stor del er fra Australien mv. Der forventes opstillet ca. 35 skulpturer fra udstillingen i Sidney i november Herudover forventes der at blive ca. 15 deltagere fra regionen, Danmark og Norden. Der bliver således tale om et kulturmøde, hvor også danske og regionale kunstnere får lejlighed til at mødes med og lade sig inspirere af de udenlandske kunstnere. Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2007/03156 Sagsbehandler Jørn Sønderkjær Christensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Skulpturparken vil blive opstillet på en strækning fra Tangkrogen ud mod Ballehage og der forventes at blive et naturligt centrum med information, kataloger etc. Ved Tangkrogen som er startstedet. Udstillingen forventes åbnet officielt den 5. juni 2009 og vil blive stående i ca. 3 uger frem til den 28. juni For at undgå hærværk og skader på skulpturerne vil der skulle være opsyn med værkerne i hele udstillingsperioden. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

15 Indhold i Sculpture by the sea De ca. 50 skulpturer vil udgøre en samlet skulpturpark og forventes både på baggrund af forhistorien og de spektakulære kunstværker at blive en højt profileret og interessant udstilling for både byens borgere og gæster udefra. De deltagende kunstnere vil blive inviteret til at være til stede i forbindelse med opstillingen og åbningen og der vil således også blive tale om et internationalt kunstnermøde. Der planlægges som i Sidney et skoleprogram, hvor skolebørn får lejlighed til at møde Sculpture by the Sea. Der vil blive udarbejdet særligt materiale og særlige tilbud til skoleklasser mv. Der forventes uddelt forskellige priser herunder børnenes pris, tilskuerpris og eksperternes pris. Hvem står bag projektet Idéen udspringer fra Kronprinsen som har drøftet projektet og mulighederne med både ARoS, borgmesteren og de australske arrangører. På baggrund heraf har borgmesteren taget initiativ til en videre planlægning af projektet med henblik på at det kan komme til at indgå i markeringen af landsudstillingen i Formelt vil det være byen Århus der ved Kulturrådmanden og borgmesteren underskriver kontrakten med de australske arrangører som dermed også kommer til at indgå aktivt i planlægningen og gennemførelse af projektet i Århus i 2009 ARos og Kulturhus Århus vil være de faglige operatører på projektet men således at der vil blive ansat henholdsvis en projektleder og en teknisk ansvarlig til at planlægge og gennemføre projektet. ARoS, Kulturhus Århus og kommunen udgør en styregruppe bag projektet i forhold til både økonomi og indhold. Økonomi Udfordringen for projektet er at der ikke er mulighed for entréindtægter. Det betyder at en meget stor del af økonomien skal findes ved direkte tilskud, sponsorater o.lign. Projektetindholdet er ikke færdigdrøftet, men der er aktuelt opgjort et samlet udgiftsbudget på knap 6,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 4,4 mio. kr. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2 af 3

16 Se bilag Midtjyllands Region har tilkendegivet at man er positivt stemt overfor det spændende projekt og tilsvarende har mange lokale virksomheder også givet udtryk for en meget positiv forhåndsinteresse. Tidsplan Af hensyn til planlægning og finansiering er der behov for en formel beslutning om at projektet realiseres. Der arbejdes i øjeblikket ud fra en tidsplan hvor det den 28. april offentliggøres at der i juni 2009 gennemføres Sculpture by the Sea i Århus. Det forudsætter at der indgås en aftale med SBS-Australien samt en aftale med henholdsvis ARoS og Kulturhus Århus om at være projektansvarlige. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 3 af 3

17 HALD Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Den Selvejende Institution Region Midtjylland, Regionsrådet v. Erik Bach Andersen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Kære Erik Bach Andersen, Hald Hovedgaard, den 17. april 2008 På vegne af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter søger jeg hermed om støtte til at etablere og i gangsætte den internetbaserede forfatterportal elfenbenstårnet.dk. Idet der henvises til følgende vedlagte dokumenter: Ansøgningstekst Hald og forfatterne Notat - Hvor bor forfatterne (med liste) Forfatterportalen projektbeskrivelse inkl. projektbudget Notat - lidt om Hald søges Regionsrådet hermed om støtte kr kr. Der er pr. 1. april 2008 søgt om et tilsvarende beløb fra Danske Banks initiativpuljer men endnu ikke opnået støtte. Med venlige hilsner fra Hald og Peter Q. Rannes Centerleder Hald Hovedgaard Ravnsbjergvej 76 DK-8800 Viborg Tlf Fax konto: SE-nummer

18 Notat med liste over Region Midtjyllands forfattere HVOR BOR FORFATTERNE? De skønlitterære forfattere og stedet Dansk Forfatterforening bor i København og Danske Skønlitterære Forfattere (den anden danske forfatterforening) bor også i København. Og rigtig mange forfattere bor vist i København, gør de ikke? At skønlitterære forfattere faktisk bor alle steder i landet, burde egentlig ikke komme bag på nogen. Forfattere er jo som andre mennesker, der bor der, hvor skæbnen, et job, en ægtefælles job eller noget helt andet har ført dem hen. Som forfatter er man endda mere uafhængig af, hvor man bor, og kan i højere grad bosætte sig, hvor man har lyst. Nogle forfattere er brandede i forhold til der, hvor de bor. Eller i forhold til, hvor de oprindeligt kommer fra. Alle ved f.eks. at Knud Sørensen er fra Mors (og kommer fra Nordjylland), og at Svend Åge Madsen er fra Århus. Bryder en forfatter igennem med et værk, som i titlen knytter sig til et bestemt sted f.eks. Helle Helle med romanen Rødby-Puttgarden, er et geografiske tilhørsforhold straks etableret (Helle Helle er født i Nakskov og student fra Maribo). Mange skønlitterære forfattere lever dog i en slags regional ukendthed. Måske skriver de slet ikke på lokale og regionale erfaringer, eller fra et lokalt eller regionalt udgangspunkt. Måske har de selv om deres bøger er udgivet på københavnske forlag som f.eks. Gyldendal - ikke fået det landsdækkende gennembrud, der gør det oplagt for offentligheden at finde ud af, hvor de egentlig er fra. Det vil ikke være forkert at påstå, at forfattere generelt ikke er særligt synlige der, hvor de bor. Modsat f.eks. billedkunstnere, hvis produkter kan ses på stedet, lokalt, og evt. udstilles henne om hjørnet, i banken, på et lokalt galleri e.l., er forfatternes produkter, bøgerne, ikke særligt synlige lokalt. Bøger bliver først til litteratur, når de bliver læst at læserne, og det er i sig selv ikke en begivenhed, der umiddelbart kan gøres mere eller mindre lokal og regional. Det er en del af enhvers identitet at være knyttet til et sted. Det kan både være det sted, man bor, eller et sted man tidligere har boet. Det gælder jo også skønlitterære forfattere, ja måske i højere grad forfattere end andre mennesker, da (god) litteratur slet ikke kan undgå at handle om identitet på en eller anden måde. Og knytter stedet (ved f.eks. lokale og regionale institutioner) sig tilbage til den skønlitterære forfatter, kan samspillet mellem forfatter og sted blive en stor ressource for begge part: eksemplet ovenfor med forfatteren Knud Sørensen viser tydeligt dette. I Region Midtjylland bor der ikke så få forfattere. En hurtig research har fundet mere end 80 etablerede skønlitterære forfattere (inkl. forfattere til børne- og ungdomsbøger) bosiddende i Region Midtjylland. Researchen svagere del nulevende skønlitterære forfattere med tidligere tilknytning til Region Midtjyllands kommuner har fundet frem til næsten 40 forfattere. Se listen nedenfor.

19 FORFATTERE BOSIDDENDE I REGION MIDTJYLLLAND Kirsten Ahlburg St.Blichersvej 53 A, 8230 Åbyhøj Maj-Britt Ajner Christiansen Ny Munkegade 40, 8000 Århus C Karen-Sophie Andersen Bopladsen 62 G, 9230 Svenstrup Henrik Bakmann Vangvejen 14, harridslev, 8900 Randers John Bang Jensen Otto Rudsgade 37, 8200 Århus N Søren K Barsøe Søåndersøvej 19, 8240 Risskov Franz Berliner Alleen 45, 8660 Skanderborg Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen Lundingsgade 22 st tv, 8000 Århus C Lene Bjerregaard Skelagervej 182 D, 8200 Århus N. Birte Blønd Højrisvej 11 A, 8240 Risskov Ester Bock Århus Nis Boesdal Nøragergårdsvej 8, Lyngå, 8370 Hadsten Mette Brahm Lauritsen Århus Kenny Jess Brandt Sdr.Ringgade 32, 1.th,, 8000 Århus C.

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Indhold Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3 Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Als Revyen en lokal begivenhed for hele landsdelen af Kristina Asmussen

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud Ungdomsskolen og radikaliseringen - indbydelse til forårskonference midt i bladet # MARTS 2015 [ ] EGU forandrer de unge 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere