Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31"

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

2 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter til behandling på Regionsrådsmøde den 21. maj 2008 Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Delforløb nr. 31 Sculptures by the Sea Markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 Resumé: I forbindelse med markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 vil der blive arrangeret en skulpturudstilling Sculptures by the Sea. Århus Kommune søger om et tilskud på 1 mio. kr. til projektet. Sagsfremstilling: I forbindelse med markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 vil der blive arrangeret en skulpturudstilling Sculptures by the Sea. Århus Kommune søger om et tilskud på 1 mio. kr. til arrangementet. Dato Sagsbehandler Birte Calmar Andersen Tel Sagsnr Side 1 Ideen til projektet kommer fra Australien, hvor der hvert år i Sidney finder en skulpturudstilling sted. Kronprinsen og Kronprinsessen oplevede udstillingen i Sidney og har siden meget entusiastisk fortalt om projektet. Kronprinsparret har givet tilsagn om at indgå i projektet i 2009 i Århus. Den grundlæggende idé er at bringe kunsten ud til befolkningen og ud i naturen, - helt konkret på stranden. Der er tale om en international udstilling, hvor der forventes opstillet ca. 35 skulpturer fra udstillingen i Sidney. Herudover forventes der at blive ca. 15 deltagere fra Danmark og Norden. Udstillingen forventes åbnet officielt den 5. juni 2009 og vil blive stående i ca. 3 uger frem til den 28. juni De ca. 50 skulpturer vil udgøre en samlet skulpturpark og forventes at blive en højt profileret og interessant udstilling for både byens borgere og gæster udefra. Der planlægges et skoleprogram, hvor skolebørn får lejlighed til at møde Sculptures by the Sea. Der vil blive udarbejdet særligt materiale og særlige tilbud til skoleklasser m.v. ARoS og Kulturhus Århus vil være de faglige operatører på projektet.

3 Projektindholdet er ikke færdigdrøftet, men der er aktuelt opgjort et samlet udgiftsbudget på knap 6,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 4,4 mio. kr. Administrationene bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør bevilges det ansøgte beløb på 1 mio. kr., idet der er tale om et arrangement med internationalt tilsnit og et arrangement, der vil være medvirkende til at profilere Region Midtjylland ud over landets grænser. Delforløb nr. 23 Forfatterportalen Hald Hovedgård Resumé: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til etablering af en internetbaseret forfatterportal elfenbenstårnet.dk Side 2 Sagsfremstilling: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard ansøger Region Midtjylland om tilskud til etablering af en internetbaseret forfatterportal elfenbenstårnet.dk. Forfatterportalen skal sætte fokus på etablerede danske forfattere og deres ressourcer som forfattere. Formålet er at etablere en ikkekommerciel forfatterportal på forfatternes vilkår og i samarbejde med forfatterne og deres organisationer. Portalen skal eksistere som et selvstændigt supplement til de eksisterende litterære webportaler og derved fremme kvalitetslitteraturen ved at synliggøre forfatterne bag den. De allerede eksisterende litteratursites på nettet fungerer iflg. ansøgningen som elektroniske leksika med forfatterprofiler, der ofte er forældede. Elfenbenstårnet skal i modsætning hertil fungere som et levende møde med forfatterene, idet forfatterne selv løbende kan redigere og ajourføre deres profiler. Samtidig er det væsentligt for projektet, at der etableres et site hvor etablerede forfattere præsenteres ét sted og i en forfatterorienteret sammenhæng. Forfatterprofilerne skal ud over et portrætfoto indeholde bla. forfatternes egen bekskrivelse af sig selv, deres bogudgivelser, omtale af arrangementer (oplæsninger, foredrag og lignende) samt forfatternes dagbøger (blogs). Portalen skal ud over forfatterprofilerne bl.a. indeholde litterære nyheder, en litterær aktivitetskalender samt et forfatter/brugerforum.

4 Forfatterportalen elfenbenstårnet.dk vil kunne opbygges med udgangspunkt i Halds allerede store forfatternetværk, men vil også kunne inddrage forfattere som har ikke har tilknytning til Hald. Hald Hovedgaard fungerer som et refugiested for den litterære verden og drives med støtte fra Viborg Kommune og Staten (Tidligere gav også Viborg Amt driftssøtte til centret). Ca. 100 forfattere, oversættere og illustratorer bevilges hvert år et gratis arbejdsophold på Hald, hvilket svarer til mere persondøgn. Ca. 40 bøger skrives helt eller delvist på Hald hvert år. Ved siden af refugiefunktioen arbejder Hald som et kulturelt kursuscenter, en lokal og national arrangør af litterære aktiviteter og i kraft af disse funktioner som et mødested for forfattere. Side 3 Etableringen af elfenbenstårnet.dk er budgetteret til kr. Region Midtjylland ansøges om kr. De resterende søges fra Den Danske Banks initiativpulje. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at det ansøgte beløb på kr. bør bevilges. Hald Hovedgaard er en unik institution i dansk sammenhæng og må betegnes som en kulturel styrkeposition i Region Midtjylland. Projektet vil være værdifuldt for det litterært interesserede publikum, og det vil medvirke til at styrke Halds position som nationalt litterært og kulturelt kraftcenter. Delforløb nr. 26 Interaktivt teater et laboratorium Resumé: Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet og Center for Theatre Laboratory Studies v/odinteatret, Holstebro søger om kr. i støtte til et samarbejds- og forskningsprojekt Interaktivt teater et laboratorium. Sagsfremstilling: Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet og Center for Theatre Laboratory Studies v/odinteatret, Holstebro søger om kr. i støtte til et samarbejds- og forskningsprojekt Interaktivt teater et laboratorium. Projektet har tre mål: et forskningsmæssigt, et pædagogisk og et kunstnerisk. Det forskningsmæssige mål er at udvikle og afprøve dramaturgiske greb, der kan anvendes til at rammesætte interaktion og kommunikation i deltagerinvolverende iscenesættelsesstragerier. Det pædagogiske mål er at udvikle skuespillernes forudsætninger for at indgå i sådanne rammer som skuespillere, hvor den primære

5 udfordring ligger i at iscenesætte deltagerne og aktivere dem i forhold til værkets betydningsdannelse. Det kunstneriske mål er at afvikle en arbejdsdemonstration ved projektets afslutning i form af en interaktiv teaterforestilling for et offentligt publikum i henholdsvis Holstebro Kommune og Århus Kommune. Projektet afvikles i sommeren Laboratorieforløbet vil finde ted over en periode på fire uger med otte skuespillere og to projektledere og afsluttes med en demonstration i Holstebro og Århus. Projektet har et samlet budget på kr. hvoraf Århus Universitet og Centre for Theatre Laboratory Studies bidrager med i alt kr. De resterende kr. søges hos fonde. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør bevilges det ansøgte tilskud på kr. under forudsætning af, at de budgetterede fondsbidrag opnås. Side 4 Delforløb nr. 18 Internationalt skulptursymposium Træmuseet, Spøttrup Resumé: Træmuseet i Spøttrup søger om et tilskud på kr. til at afholde et internationalt skulptursymposium. Sagsfremstilling: Træmuseet, der er et museum for træbearbejdning, arbejder hen imod at afholde symposiet hvert andet år. Dette år deltager otte skulptører fra bl.a. Bulgarien, Argentina og Frankrig. Der er desuden inviteret frem danske trædrejere. Hver kunstner får udleveret en egekævle, som de skal udforme en skulptur af i løbet af ugen. Formålet med arrangementet er at sætte fokus på museets arbejde og at øge interessen for anvendelse af træ som grundlag for både industriel, kunstnerisk og fritids udfoldelse. Symposiet afholdes fra juni Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at ansøger bør bevilges et tilskud på kr. til at afholde symposiet, idet der er tale om en kunstnerisk begivenhed af regional og international interesse.

6 Delforløb nr. 15: Byen jeg kommer fra, eller jorden ler af den der kalder et sted sit eget Resumé: Byen jeg kommer fra er en eksperimenterende danseforestilling, som er lavet til et bestemt sted, hvor den også fremvises. Sagsfremstilling: Forestillingen er blevet til under en arbejdsperiode i Bergen 2007 og er et eksperiment mellem to kunstnere, som arbejder med at skabe et fælles udtryk ud fra elementerne: landskab, bevægelse, krop, skulpturelle objekter og lyd. Kunstnerne vil genskabe forestillingen på nye lokaliteter, for at undersøge hvad der sker, når f.eks. det tætbyggede urbane landskab ændres til et øde og åbent, naturligt landskab. Side 5 Opbygningen af forestillingen finder sted på en udendørs lokalitet på Anholt fra juli 2008, hvorefter forestillingen vil blive fremvist 3 gange for publikum. Hver forestilling varer ca. 45 minutter. Forestillingen vil være tilknyttet den årlige Anholt Festival. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, da der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget regionalt perspektiv. Delforløb nr. 16: Fortællinger i Fyrtårnet Resumé: Fortællinger i Fyrtårnet er en uges projekt, hvor billedkunstnere, musikere og historiefortællere mødes for at arbejde sammen i og omkring Anholt Fyr. Sagsfremstilling: Fortællinger i Fyrtårnet er en uges projekt, hvor billedkunstnere, musikere og historiefortællere mødes for at arbejde sammen i og omkring Anholt Fyr med henblik på i samarbejde at frembringe installationer, fortællinger og musik, der tager udgangspunkt i fyrtårnets specielle atmosfære, dets historie og rolle i lokalsamfundet. Fortællinger i Fyrtårnet sætter fokus på mødet og dialogen mellem mennesker. Desuden mødet mellem forskellige kunstarter, generationer, øboer og turister, fortid og nutid. Projektet kulminerer i et heldagsarrangement, hvor fyrtårnet vil være åbent for publikum. Arrangementet foregår lørdag den 23. august

7 2008, - uden for sommerturistsæsonen, fordi ansøger finder det vigtigt, at de lokale har mulighed for at deltage. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget regionalt perspektiv. Delforløb nr. 17: Føvling Festival Resumé: Føvling Festivalen præsenterer upcomming bands og afvikles på en gård ved Brædstrup i dagene juli Sagsfremstilling: Føvling Festivalen er en musikforening, der siden 1998 har arbejdet på at lave en intimscene for upcoming bands og med et publikum, der tæller ca. 200 mennesker. Der vil blive afviklet 12 koncerter over to dage ( juli 2008). Genrerne er forskellige, - fra rock til pop. Band ene kommer fra forskellige egne af Region Midtjylland. Side 6 Føvling Festivalen bliver afviklet på markerne, og i haven på en gård ved Brædstrup. Der er ikke søgt noget bestemt beløb. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer at der bør gives afslag, idet der er tale om et lokalt arrangement. Delforløb nr. 19 Museet for Religiøs Kunst Støtte til forbedret hjemmeside Resumé: Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til fornyelse af museets hjemmeside. Sagsfremstilling: Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til fornyelse af museets hjemmeside. Ansøgningen begrundes med et ønske om en ansigtsløftning til hjemmesiden. Det er vigtigt, at hjemmesiden afspejler museets formåen iflg. ansøgning særligt når udenlandske museer tager stilling til, om de vil låne deres værker til museet. Det gælder her særligt præsentationen af museets samling, som omfatter bl.a. værker af Georges Rouault, Bjørn Nørgaard og Peter Brandes. Ansøgningen begrundes endvidere med de sparsomme driftsmidler, museet råder over.

8 Administrationens bemærkninger Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet aktiviteten må karakteriseres som en driftsopgave for det enkelte museum. Delforløb nr. 20 Kunstcentret Silkeborg Bad Markedsføring af Call it What you Like Resumé: Kunstcentret Silkeborg Bad ansøger om støtte til markedsføring af udstillingen Call it what you like. Samling Rik Reinking. Udstillingen præsenterer konceptkunst, minimalisme og street art. Udstillingen henvender sig især til børn og unge, og der vil blive udarbejdet undervisningsmateriale til skoler og gymnasier i forbindelse med udstillingen. Der søges om kr. Side 7 Sagsfremstilling: Kunstcentret Silkeborg Bad ansøger Region Midtjylland om støtte til markedsføring af udstillingen Call it what you like. Samling Rik Reinking. Udstillingen, der vil blive gennemført i sommeren 2008, sker i et samarbejde med den tyske Collection Reinking. Udstillingen præsenterer konceptkunst, minimalisme og street art. To unge tyske kunstnere, Mirko Reisser og Till F.E. Haupt, bliver inviteret til at deltage aktivt i udstillingsprojektet. De skal arbejde på stedet og selv møde publikum. Udstillingen skal iflg. ansøgningen tiltrække unge og større børn. Der vil blive udarbejdet læremateriale til folkeskolens ældste klassetrin og gymnasiet. Kunstcentrets formidlere vil gå i direkte kontakt med de unge. I denne forbindelse vil centrets hjemmeside blive udvidet med et MySpace specielt for unge. Udstillingens budget er på kr. Kunstcentret bidrager med kr. Region Midtjylland ansøges om kr. Det fremgår af ansøgningen, at en række private fonde har givet afslag. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, da der er tale om et enkelt museums udstillingsvirksomhed.

9 Delforløb nr. 21 Musikdramatisk Teater Operaen i Midten Resumé: Musikdramatisk Teater, Holstebro, søger om støtte på kr. til at ændre navn fra det nuværende Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten Sagsfremstilling: Musikdramatisk Teater, Holstebro, søger om støtte til at ændre navn fra det nuværende Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten. Ansøger anfører, at de er det eneste teater i Danmark, som er støttet af fire kommuner, og at de alle sammen ligger i Region Midtjylland. Der er tale om Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro. Side 8 Man ønsker at signalere, at det samtidig er en institution, som ønsker at have en central placering i folks bevidsthed inden for opera, en institution, der er nutidig og en institution, der sætter sit produkt i centrum. Efter samråd med deres kommunikationsbureau skønner Musikdramatisk Teater, at det vil koste kr. at udføre arbejdet i forbindelse med lanceringen af det nye navn. Musikteatret kan ikke bære udgiften inden for eget budget. Det anføres i ansøgningen, at de fire kommuner ikke vil hjælpe med midler. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet det må betragtes som en driftsopgave. Delforløb nr. 22 Kulturnat Århus 2008 Resumé: Kulturnat Århus er en tilbagevendende, årlig begivenhed, der arbejder på at synliggøre kulturlivet i Århus og give byen en markant kulturel profil. De søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. Sagsfremstilling: Kulturnat Århus er en tilbagevendende, årlig begivenhed, der arbejder på at synliggøre kulturlivet i Århus og give byen en markant kulturel profil.

10 Kulturnat Århus har valgt at tage kontakt til en række virksomheder i Region Midtjylland for at skabe grundlag for samarbejder mellem de midtjyske virksomheder og kulturlivet i Århus. Samarbejdet vil bestå i, at virksomhederne kan koble deres varer til events og derved få en efterfølgende opmærksomhed fra publikum. Kulturnat Århus har et budget på kr. og søger Region Midtjylland om kr. til kultur- og erhvervsudviklingen af KulturNat Århus Der er ikke afsat midler til samarbejdet med virksomhederne. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at ansøger skal have afslag, idet der er tale om et lokalt projekt uden regionalt perspektiv, og idet samarbejdet med virksomhederne virker diffust og primært har karakter af sponsorater. Side 9 Delforløb nr. 25 Salaam Karavane en omrejsende filmfestival Resumé: Salaam DK søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til Salaam Karavane - en omrejsende film- og dialogfestival. Karavanen er planlagt at skulle besøge Grenå, Århus, Ry, Skanderborg og Holstebro i Region Midtjylland. Sagsfremstilling: Salaam DK søger Region Midtjylland om tilskud til Salaam Karavane, der er en omrejsende film- og dialogfestival. Salaam DK arbejder for forståelse og indsigt i kulturmødet og det flerkulturelle samfund. Omdrejningspunktet er at vise et nuanceret billede af kulturmødet og belyse herligheder, besværligheder og udfordringer ved det flerkulturelle samfund. Salaam DK arbejder med at koble stærke film med tematiske oplæg og debatter. Salaam DK s primære målgruppe er alle alderstrin i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet projektet primært henvender sig til folkeskoler og ungdomsuddannelser og hvorfor der er tale om en kommunal opgave.

11 Delforløb nr. 29 Foreningen Norden MidtVest Kredsen - Nordiske Toner Resumé: Foreningen Norden MidtVest Kredsen ansøger om et tilskud i størrelsesorden kr kr. til arrangementet Nordiske Toner. Sagsfremstilling: Foreningen Norden MidtVest Kredsen ansøger om et tilskud på kr kr. til en nordisk musikaften, Nordiske Toner. Foreningen Norden i MidtVest Kredsen bakkes op af de tilknyttede 8 lokalafdelingen i det tidligere Ringkjøbing Amt. Side 10 Arrangementet finder sted den 24. oktober 2008 i Remisen i Brande, og det har til formål at fremme en fællesnordisk kulturel forståelse. Der vil være musikere og sangere fra Grønland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Det samlede budget for arrangementet er kr. Der forventes entréindtægter på kr. og en egenfinansiering på kr. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet der ikke ses at være noget regionalt eller udviklingsmæssigt perspektiv.

12 Region Midtjylland Tingvej 8800 Viborg Den 15. april 2008 Århus Kommune Borgmesteren Ansøgning om støtte til internationalt kulturprojekt Sculpture by the Sea Denmark, Århus. På baggrund af positive drøftelser med både politikere og embedsmænd i Region Midtjylland fremsendes herved en ansøgning om et tilskud på 1 mio. kr. til realisering af Sculpture by the Sea i Århus i juni måned Nicolai Wammen Rådhuset DK-8000 Århus C Direkte telefon E-post Der vedlægges projektbeskrivelse samt udgifts- og indtægtsbudget. Regionen vil naturligvis blive inviteret til alle relevante arrangementer i forbindelse med projektet og regionens støtte vil blive synliggjort i pressemateriale mv. Herudover kan det oplyses, at et antal kunstnere fra Region Midtjylland forventes at indgå i projektet. Skulle der være spørgsmål til projektet eller ansøgningen er regionen velkommen til at kontakte Sekretariatschef Jørn Sønderkjær Christensen på tlf Med venlig hilsen Nicolai Wammen Ansøgning om støtte til internationalt kulturprojekt Sculpture by the Sea Denmark, Århus.

13 AB 11. april 2008 Sculpture by the Sea 2009 SXS Aarhus Expenditure. (exchange rate 7,5) Euro DKK 1. Artist fees, prices and acquisition 204,500 1,533, Exhibition Production: 143,500 1,076, Sponsorshio and Marketing 92, , Exhibition Staff 229,790 1,723, School Education Program 12,000 90, Bathtub Fees and Expenses 147,800 1,108, Australian Curatorial Panel Member Travel 6,700 50, Steering Committee 28, , Contingency 40, ,000 Total Expenditure 904,790 6,785,925 SXS Aarhus Income: Artist Application Fees 2,000 15,000 Sponsorship ( 5 major sponsors at different levels) 250,000 1,875,000 Transportation Australia - Denmark 50, ,750 Travel and hotel, 35 artist 77, ,500 Foundation Donations 75, ,500 Commission on Sculpture Sales 50, ,000 Private Donations 40, ,000 Corporate Hospitality 10,000 75,000 Catalogue sales 5,000 37,500 Kidsø Guide Sales 1,500 11,250 Calendar Sales 1,000 7,500 Education Program Income 3,500 26,250 Returned Selected Artist Underwriting Fee 20, ,000 Total Income 585,500 4,391,250 City of Aarhus Underwriting 319,290 2,394,675 1

14 Notat Til: Til: Kopi til: Til Orientering/Drøftelse Kopi til Den 14. april 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Projektbeskrivelse Sculpture by the Sea - Århus Baggrund Ideen til projektet kommer fra Australien, hvor der hvert år i Sidney finder en skulpturudstilling sted. Kronprinsen og Mary oplevede udstillingen i Sidney og har siden meget entusiastisk fortalt om projektet. Kronprinsparret har da også givet tilsagn om at indgå i projektet i er også året hvor Århus markerer 100-året for Landsudstillingen i 1909 og dette projekt forventes at være et af de internationalt Hvad går Sculpture by the sea ud på Den grundlæggende idé er at bringe kunsten ud til befolkningen og ud i naturen helt konkret stranden. I Sidney er der både vandskulpturer, sandskulpturer og sågar luftskulpturer. Samtidig er det en international udstilling, hvor der deltager kunstnere fra hele verden om end en stor del er fra Australien mv. Der forventes opstillet ca. 35 skulpturer fra udstillingen i Sidney i november Herudover forventes der at blive ca. 15 deltagere fra regionen, Danmark og Norden. Der bliver således tale om et kulturmøde, hvor også danske og regionale kunstnere får lejlighed til at mødes med og lade sig inspirere af de udenlandske kunstnere. Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2007/03156 Sagsbehandler Jørn Sønderkjær Christensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Skulpturparken vil blive opstillet på en strækning fra Tangkrogen ud mod Ballehage og der forventes at blive et naturligt centrum med information, kataloger etc. Ved Tangkrogen som er startstedet. Udstillingen forventes åbnet officielt den 5. juni 2009 og vil blive stående i ca. 3 uger frem til den 28. juni For at undgå hærværk og skader på skulpturerne vil der skulle være opsyn med værkerne i hele udstillingsperioden. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

15 Indhold i Sculpture by the sea De ca. 50 skulpturer vil udgøre en samlet skulpturpark og forventes både på baggrund af forhistorien og de spektakulære kunstværker at blive en højt profileret og interessant udstilling for både byens borgere og gæster udefra. De deltagende kunstnere vil blive inviteret til at være til stede i forbindelse med opstillingen og åbningen og der vil således også blive tale om et internationalt kunstnermøde. Der planlægges som i Sidney et skoleprogram, hvor skolebørn får lejlighed til at møde Sculpture by the Sea. Der vil blive udarbejdet særligt materiale og særlige tilbud til skoleklasser mv. Der forventes uddelt forskellige priser herunder børnenes pris, tilskuerpris og eksperternes pris. Hvem står bag projektet Idéen udspringer fra Kronprinsen som har drøftet projektet og mulighederne med både ARoS, borgmesteren og de australske arrangører. På baggrund heraf har borgmesteren taget initiativ til en videre planlægning af projektet med henblik på at det kan komme til at indgå i markeringen af landsudstillingen i Formelt vil det være byen Århus der ved Kulturrådmanden og borgmesteren underskriver kontrakten med de australske arrangører som dermed også kommer til at indgå aktivt i planlægningen og gennemførelse af projektet i Århus i 2009 ARos og Kulturhus Århus vil være de faglige operatører på projektet men således at der vil blive ansat henholdsvis en projektleder og en teknisk ansvarlig til at planlægge og gennemføre projektet. ARoS, Kulturhus Århus og kommunen udgør en styregruppe bag projektet i forhold til både økonomi og indhold. Økonomi Udfordringen for projektet er at der ikke er mulighed for entréindtægter. Det betyder at en meget stor del af økonomien skal findes ved direkte tilskud, sponsorater o.lign. Projektetindholdet er ikke færdigdrøftet, men der er aktuelt opgjort et samlet udgiftsbudget på knap 6,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 4,4 mio. kr. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2 af 3

16 Se bilag Midtjyllands Region har tilkendegivet at man er positivt stemt overfor det spændende projekt og tilsvarende har mange lokale virksomheder også givet udtryk for en meget positiv forhåndsinteresse. Tidsplan Af hensyn til planlægning og finansiering er der behov for en formel beslutning om at projektet realiseres. Der arbejdes i øjeblikket ud fra en tidsplan hvor det den 28. april offentliggøres at der i juni 2009 gennemføres Sculpture by the Sea i Århus. Det forudsætter at der indgås en aftale med SBS-Australien samt en aftale med henholdsvis ARoS og Kulturhus Århus om at være projektansvarlige. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 3 af 3

17 HALD Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Den Selvejende Institution Region Midtjylland, Regionsrådet v. Erik Bach Andersen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Kære Erik Bach Andersen, Hald Hovedgaard, den 17. april 2008 På vegne af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter søger jeg hermed om støtte til at etablere og i gangsætte den internetbaserede forfatterportal elfenbenstårnet.dk. Idet der henvises til følgende vedlagte dokumenter: Ansøgningstekst Hald og forfatterne Notat - Hvor bor forfatterne (med liste) Forfatterportalen projektbeskrivelse inkl. projektbudget Notat - lidt om Hald søges Regionsrådet hermed om støtte kr kr. Der er pr. 1. april 2008 søgt om et tilsvarende beløb fra Danske Banks initiativpuljer men endnu ikke opnået støtte. Med venlige hilsner fra Hald og Peter Q. Rannes Centerleder Hald Hovedgaard Ravnsbjergvej 76 DK-8800 Viborg Tlf Fax konto: SE-nummer

18 Notat med liste over Region Midtjyllands forfattere HVOR BOR FORFATTERNE? De skønlitterære forfattere og stedet Dansk Forfatterforening bor i København og Danske Skønlitterære Forfattere (den anden danske forfatterforening) bor også i København. Og rigtig mange forfattere bor vist i København, gør de ikke? At skønlitterære forfattere faktisk bor alle steder i landet, burde egentlig ikke komme bag på nogen. Forfattere er jo som andre mennesker, der bor der, hvor skæbnen, et job, en ægtefælles job eller noget helt andet har ført dem hen. Som forfatter er man endda mere uafhængig af, hvor man bor, og kan i højere grad bosætte sig, hvor man har lyst. Nogle forfattere er brandede i forhold til der, hvor de bor. Eller i forhold til, hvor de oprindeligt kommer fra. Alle ved f.eks. at Knud Sørensen er fra Mors (og kommer fra Nordjylland), og at Svend Åge Madsen er fra Århus. Bryder en forfatter igennem med et værk, som i titlen knytter sig til et bestemt sted f.eks. Helle Helle med romanen Rødby-Puttgarden, er et geografiske tilhørsforhold straks etableret (Helle Helle er født i Nakskov og student fra Maribo). Mange skønlitterære forfattere lever dog i en slags regional ukendthed. Måske skriver de slet ikke på lokale og regionale erfaringer, eller fra et lokalt eller regionalt udgangspunkt. Måske har de selv om deres bøger er udgivet på københavnske forlag som f.eks. Gyldendal - ikke fået det landsdækkende gennembrud, der gør det oplagt for offentligheden at finde ud af, hvor de egentlig er fra. Det vil ikke være forkert at påstå, at forfattere generelt ikke er særligt synlige der, hvor de bor. Modsat f.eks. billedkunstnere, hvis produkter kan ses på stedet, lokalt, og evt. udstilles henne om hjørnet, i banken, på et lokalt galleri e.l., er forfatternes produkter, bøgerne, ikke særligt synlige lokalt. Bøger bliver først til litteratur, når de bliver læst at læserne, og det er i sig selv ikke en begivenhed, der umiddelbart kan gøres mere eller mindre lokal og regional. Det er en del af enhvers identitet at være knyttet til et sted. Det kan både være det sted, man bor, eller et sted man tidligere har boet. Det gælder jo også skønlitterære forfattere, ja måske i højere grad forfattere end andre mennesker, da (god) litteratur slet ikke kan undgå at handle om identitet på en eller anden måde. Og knytter stedet (ved f.eks. lokale og regionale institutioner) sig tilbage til den skønlitterære forfatter, kan samspillet mellem forfatter og sted blive en stor ressource for begge part: eksemplet ovenfor med forfatteren Knud Sørensen viser tydeligt dette. I Region Midtjylland bor der ikke så få forfattere. En hurtig research har fundet mere end 80 etablerede skønlitterære forfattere (inkl. forfattere til børne- og ungdomsbøger) bosiddende i Region Midtjylland. Researchen svagere del nulevende skønlitterære forfattere med tidligere tilknytning til Region Midtjyllands kommuner har fundet frem til næsten 40 forfattere. Se listen nedenfor.

19 FORFATTERE BOSIDDENDE I REGION MIDTJYLLLAND Kirsten Ahlburg St.Blichersvej 53 A, 8230 Åbyhøj Maj-Britt Ajner Christiansen Ny Munkegade 40, 8000 Århus C Karen-Sophie Andersen Bopladsen 62 G, 9230 Svenstrup Henrik Bakmann Vangvejen 14, harridslev, 8900 Randers John Bang Jensen Otto Rudsgade 37, 8200 Århus N Søren K Barsøe Søåndersøvej 19, 8240 Risskov Franz Berliner Alleen 45, 8660 Skanderborg Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen Lundingsgade 22 st tv, 8000 Århus C Lene Bjerregaard Skelagervej 182 D, 8200 Århus N. Birte Blønd Højrisvej 11 A, 8240 Risskov Ester Bock Århus Nis Boesdal Nøragergårdsvej 8, Lyngå, 8370 Hadsten Mette Brahm Lauritsen Århus Kenny Jess Brandt Sdr.Ringgade 32, 1.th,, 8000 Århus C.

20 Lene Rikke Bresson Lavendelgården, Petroleumsstræde 3, 8740 Brædstrup Anette Broberg Knudsen Ivarsminde 14, Romalt, 8900 Randers Søren Brock Ole Rømers Gade 6 3., 8000 Århus C Cecil Bødker Rørkærvej 12, 8722 Hedensted Thyge Christensen Vestervej 2, Grundfør, 8382 Hinnerup Gry Clasen Heibergsgade 10, 3., tv., 8000 Århus C Bjarne Dalsgaard Svendsen Emiliehøj 14, 8270 Højbjerg Ingegerd Danielsen Ladbyvej 23, 8270 Højbjerg Susanne Dencker Johan Skjoldborgs vej 16, 8660 Skanderborg Nicola Dixen Hørhavevej 78 C, 8270 Højbjerg Christian Dorph Testrupvej 123, 8320 Mårslet Mette Egelund Olsen Visbjerg Hegn 144, 8320 Mårslet Elsebeth Egholm Topkærvej 1, 8200 Århus N Jesper Elving Vestergade 145, 8600 Silkeborg Bent Faurby Hørhavevej 42 A, 8270 Højbjerg Bodil Frederiksen Haurowitzvej 20, 8700 Horsens

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Indvandrerradioen i Århus Søndergade 4, 1 sal 8000 Århus C Tlf. 89413955 Evaluerings rapport

Indvandrerradioen i Århus Søndergade 4, 1 sal 8000 Århus C Tlf. 89413955 Evaluerings rapport Indvandrerradioen i Århus Søndergade 4, 1 sal 8000 Århus C Tlf. 89413955 Evaluerings rapport Ungdoms vejledning om Uddannelse og arbejde til Flygtninge og indvandrer 15. November 2008 01.juni 2009 RAPPORT

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl wrote:

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl <MALL@frederikshavn.dk> wrote: From:Johan Nüchel Hesselholt To:Marianne Qvist Lessèl Subject:Re: Frederikshavn & Zulu Sommerbio. Hej Marianne Her er præsentationen, mange tak for hjælpen. Mvh. Johan Nüchel Hesselholt On 25 Feb 2015,

Læs mere

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat NYHEDSBREV Konkurrence om Drengelitteraturprisen 2013 Skriv en tekst, som kan få læsemodvillige drenge i 4.-7. klasse (9-14 år) til at læse. Frist for indsendelse fredag 14. juni kl. 16. Præmier på 25.000,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere