Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31"

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

2 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter til behandling på Regionsrådsmøde den 21. maj 2008 Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Delforløb nr. 31 Sculptures by the Sea Markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 Resumé: I forbindelse med markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 vil der blive arrangeret en skulpturudstilling Sculptures by the Sea. Århus Kommune søger om et tilskud på 1 mio. kr. til projektet. Sagsfremstilling: I forbindelse med markering af 100-året for Landsudstillingen i Århus i 1909 vil der blive arrangeret en skulpturudstilling Sculptures by the Sea. Århus Kommune søger om et tilskud på 1 mio. kr. til arrangementet. Dato Sagsbehandler Birte Calmar Andersen Tel Sagsnr Side 1 Ideen til projektet kommer fra Australien, hvor der hvert år i Sidney finder en skulpturudstilling sted. Kronprinsen og Kronprinsessen oplevede udstillingen i Sidney og har siden meget entusiastisk fortalt om projektet. Kronprinsparret har givet tilsagn om at indgå i projektet i 2009 i Århus. Den grundlæggende idé er at bringe kunsten ud til befolkningen og ud i naturen, - helt konkret på stranden. Der er tale om en international udstilling, hvor der forventes opstillet ca. 35 skulpturer fra udstillingen i Sidney. Herudover forventes der at blive ca. 15 deltagere fra Danmark og Norden. Udstillingen forventes åbnet officielt den 5. juni 2009 og vil blive stående i ca. 3 uger frem til den 28. juni De ca. 50 skulpturer vil udgøre en samlet skulpturpark og forventes at blive en højt profileret og interessant udstilling for både byens borgere og gæster udefra. Der planlægges et skoleprogram, hvor skolebørn får lejlighed til at møde Sculptures by the Sea. Der vil blive udarbejdet særligt materiale og særlige tilbud til skoleklasser m.v. ARoS og Kulturhus Århus vil være de faglige operatører på projektet.

3 Projektindholdet er ikke færdigdrøftet, men der er aktuelt opgjort et samlet udgiftsbudget på knap 6,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 4,4 mio. kr. Administrationene bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør bevilges det ansøgte beløb på 1 mio. kr., idet der er tale om et arrangement med internationalt tilsnit og et arrangement, der vil være medvirkende til at profilere Region Midtjylland ud over landets grænser. Delforløb nr. 23 Forfatterportalen Hald Hovedgård Resumé: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til etablering af en internetbaseret forfatterportal elfenbenstårnet.dk Side 2 Sagsfremstilling: Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard ansøger Region Midtjylland om tilskud til etablering af en internetbaseret forfatterportal elfenbenstårnet.dk. Forfatterportalen skal sætte fokus på etablerede danske forfattere og deres ressourcer som forfattere. Formålet er at etablere en ikkekommerciel forfatterportal på forfatternes vilkår og i samarbejde med forfatterne og deres organisationer. Portalen skal eksistere som et selvstændigt supplement til de eksisterende litterære webportaler og derved fremme kvalitetslitteraturen ved at synliggøre forfatterne bag den. De allerede eksisterende litteratursites på nettet fungerer iflg. ansøgningen som elektroniske leksika med forfatterprofiler, der ofte er forældede. Elfenbenstårnet skal i modsætning hertil fungere som et levende møde med forfatterene, idet forfatterne selv løbende kan redigere og ajourføre deres profiler. Samtidig er det væsentligt for projektet, at der etableres et site hvor etablerede forfattere præsenteres ét sted og i en forfatterorienteret sammenhæng. Forfatterprofilerne skal ud over et portrætfoto indeholde bla. forfatternes egen bekskrivelse af sig selv, deres bogudgivelser, omtale af arrangementer (oplæsninger, foredrag og lignende) samt forfatternes dagbøger (blogs). Portalen skal ud over forfatterprofilerne bl.a. indeholde litterære nyheder, en litterær aktivitetskalender samt et forfatter/brugerforum.

4 Forfatterportalen elfenbenstårnet.dk vil kunne opbygges med udgangspunkt i Halds allerede store forfatternetværk, men vil også kunne inddrage forfattere som har ikke har tilknytning til Hald. Hald Hovedgaard fungerer som et refugiested for den litterære verden og drives med støtte fra Viborg Kommune og Staten (Tidligere gav også Viborg Amt driftssøtte til centret). Ca. 100 forfattere, oversættere og illustratorer bevilges hvert år et gratis arbejdsophold på Hald, hvilket svarer til mere persondøgn. Ca. 40 bøger skrives helt eller delvist på Hald hvert år. Ved siden af refugiefunktioen arbejder Hald som et kulturelt kursuscenter, en lokal og national arrangør af litterære aktiviteter og i kraft af disse funktioner som et mødested for forfattere. Side 3 Etableringen af elfenbenstårnet.dk er budgetteret til kr. Region Midtjylland ansøges om kr. De resterende søges fra Den Danske Banks initiativpulje. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at det ansøgte beløb på kr. bør bevilges. Hald Hovedgaard er en unik institution i dansk sammenhæng og må betegnes som en kulturel styrkeposition i Region Midtjylland. Projektet vil være værdifuldt for det litterært interesserede publikum, og det vil medvirke til at styrke Halds position som nationalt litterært og kulturelt kraftcenter. Delforløb nr. 26 Interaktivt teater et laboratorium Resumé: Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet og Center for Theatre Laboratory Studies v/odinteatret, Holstebro søger om kr. i støtte til et samarbejds- og forskningsprojekt Interaktivt teater et laboratorium. Sagsfremstilling: Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet og Center for Theatre Laboratory Studies v/odinteatret, Holstebro søger om kr. i støtte til et samarbejds- og forskningsprojekt Interaktivt teater et laboratorium. Projektet har tre mål: et forskningsmæssigt, et pædagogisk og et kunstnerisk. Det forskningsmæssige mål er at udvikle og afprøve dramaturgiske greb, der kan anvendes til at rammesætte interaktion og kommunikation i deltagerinvolverende iscenesættelsesstragerier. Det pædagogiske mål er at udvikle skuespillernes forudsætninger for at indgå i sådanne rammer som skuespillere, hvor den primære

5 udfordring ligger i at iscenesætte deltagerne og aktivere dem i forhold til værkets betydningsdannelse. Det kunstneriske mål er at afvikle en arbejdsdemonstration ved projektets afslutning i form af en interaktiv teaterforestilling for et offentligt publikum i henholdsvis Holstebro Kommune og Århus Kommune. Projektet afvikles i sommeren Laboratorieforløbet vil finde ted over en periode på fire uger med otte skuespillere og to projektledere og afsluttes med en demonstration i Holstebro og Århus. Projektet har et samlet budget på kr. hvoraf Århus Universitet og Centre for Theatre Laboratory Studies bidrager med i alt kr. De resterende kr. søges hos fonde. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør bevilges det ansøgte tilskud på kr. under forudsætning af, at de budgetterede fondsbidrag opnås. Side 4 Delforløb nr. 18 Internationalt skulptursymposium Træmuseet, Spøttrup Resumé: Træmuseet i Spøttrup søger om et tilskud på kr. til at afholde et internationalt skulptursymposium. Sagsfremstilling: Træmuseet, der er et museum for træbearbejdning, arbejder hen imod at afholde symposiet hvert andet år. Dette år deltager otte skulptører fra bl.a. Bulgarien, Argentina og Frankrig. Der er desuden inviteret frem danske trædrejere. Hver kunstner får udleveret en egekævle, som de skal udforme en skulptur af i løbet af ugen. Formålet med arrangementet er at sætte fokus på museets arbejde og at øge interessen for anvendelse af træ som grundlag for både industriel, kunstnerisk og fritids udfoldelse. Symposiet afholdes fra juni Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at ansøger bør bevilges et tilskud på kr. til at afholde symposiet, idet der er tale om en kunstnerisk begivenhed af regional og international interesse.

6 Delforløb nr. 15: Byen jeg kommer fra, eller jorden ler af den der kalder et sted sit eget Resumé: Byen jeg kommer fra er en eksperimenterende danseforestilling, som er lavet til et bestemt sted, hvor den også fremvises. Sagsfremstilling: Forestillingen er blevet til under en arbejdsperiode i Bergen 2007 og er et eksperiment mellem to kunstnere, som arbejder med at skabe et fælles udtryk ud fra elementerne: landskab, bevægelse, krop, skulpturelle objekter og lyd. Kunstnerne vil genskabe forestillingen på nye lokaliteter, for at undersøge hvad der sker, når f.eks. det tætbyggede urbane landskab ændres til et øde og åbent, naturligt landskab. Side 5 Opbygningen af forestillingen finder sted på en udendørs lokalitet på Anholt fra juli 2008, hvorefter forestillingen vil blive fremvist 3 gange for publikum. Hver forestilling varer ca. 45 minutter. Forestillingen vil være tilknyttet den årlige Anholt Festival. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, da der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget regionalt perspektiv. Delforløb nr. 16: Fortællinger i Fyrtårnet Resumé: Fortællinger i Fyrtårnet er en uges projekt, hvor billedkunstnere, musikere og historiefortællere mødes for at arbejde sammen i og omkring Anholt Fyr. Sagsfremstilling: Fortællinger i Fyrtårnet er en uges projekt, hvor billedkunstnere, musikere og historiefortællere mødes for at arbejde sammen i og omkring Anholt Fyr med henblik på i samarbejde at frembringe installationer, fortællinger og musik, der tager udgangspunkt i fyrtårnets specielle atmosfære, dets historie og rolle i lokalsamfundet. Fortællinger i Fyrtårnet sætter fokus på mødet og dialogen mellem mennesker. Desuden mødet mellem forskellige kunstarter, generationer, øboer og turister, fortid og nutid. Projektet kulminerer i et heldagsarrangement, hvor fyrtårnet vil være åbent for publikum. Arrangementet foregår lørdag den 23. august

7 2008, - uden for sommerturistsæsonen, fordi ansøger finder det vigtigt, at de lokale har mulighed for at deltage. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet der er tale om et lokalt projekt, der ikke har noget regionalt perspektiv. Delforløb nr. 17: Føvling Festival Resumé: Føvling Festivalen præsenterer upcomming bands og afvikles på en gård ved Brædstrup i dagene juli Sagsfremstilling: Føvling Festivalen er en musikforening, der siden 1998 har arbejdet på at lave en intimscene for upcoming bands og med et publikum, der tæller ca. 200 mennesker. Der vil blive afviklet 12 koncerter over to dage ( juli 2008). Genrerne er forskellige, - fra rock til pop. Band ene kommer fra forskellige egne af Region Midtjylland. Side 6 Føvling Festivalen bliver afviklet på markerne, og i haven på en gård ved Brædstrup. Der er ikke søgt noget bestemt beløb. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer at der bør gives afslag, idet der er tale om et lokalt arrangement. Delforløb nr. 19 Museet for Religiøs Kunst Støtte til forbedret hjemmeside Resumé: Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til fornyelse af museets hjemmeside. Sagsfremstilling: Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ansøger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til fornyelse af museets hjemmeside. Ansøgningen begrundes med et ønske om en ansigtsløftning til hjemmesiden. Det er vigtigt, at hjemmesiden afspejler museets formåen iflg. ansøgning særligt når udenlandske museer tager stilling til, om de vil låne deres værker til museet. Det gælder her særligt præsentationen af museets samling, som omfatter bl.a. værker af Georges Rouault, Bjørn Nørgaard og Peter Brandes. Ansøgningen begrundes endvidere med de sparsomme driftsmidler, museet råder over.

8 Administrationens bemærkninger Administrationen vurderer, at der bør gives afslag, idet aktiviteten må karakteriseres som en driftsopgave for det enkelte museum. Delforløb nr. 20 Kunstcentret Silkeborg Bad Markedsføring af Call it What you Like Resumé: Kunstcentret Silkeborg Bad ansøger om støtte til markedsføring af udstillingen Call it what you like. Samling Rik Reinking. Udstillingen præsenterer konceptkunst, minimalisme og street art. Udstillingen henvender sig især til børn og unge, og der vil blive udarbejdet undervisningsmateriale til skoler og gymnasier i forbindelse med udstillingen. Der søges om kr. Side 7 Sagsfremstilling: Kunstcentret Silkeborg Bad ansøger Region Midtjylland om støtte til markedsføring af udstillingen Call it what you like. Samling Rik Reinking. Udstillingen, der vil blive gennemført i sommeren 2008, sker i et samarbejde med den tyske Collection Reinking. Udstillingen præsenterer konceptkunst, minimalisme og street art. To unge tyske kunstnere, Mirko Reisser og Till F.E. Haupt, bliver inviteret til at deltage aktivt i udstillingsprojektet. De skal arbejde på stedet og selv møde publikum. Udstillingen skal iflg. ansøgningen tiltrække unge og større børn. Der vil blive udarbejdet læremateriale til folkeskolens ældste klassetrin og gymnasiet. Kunstcentrets formidlere vil gå i direkte kontakt med de unge. I denne forbindelse vil centrets hjemmeside blive udvidet med et MySpace specielt for unge. Udstillingens budget er på kr. Kunstcentret bidrager med kr. Region Midtjylland ansøges om kr. Det fremgår af ansøgningen, at en række private fonde har givet afslag. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, da der er tale om et enkelt museums udstillingsvirksomhed.

9 Delforløb nr. 21 Musikdramatisk Teater Operaen i Midten Resumé: Musikdramatisk Teater, Holstebro, søger om støtte på kr. til at ændre navn fra det nuværende Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten Sagsfremstilling: Musikdramatisk Teater, Holstebro, søger om støtte til at ændre navn fra det nuværende Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten. Ansøger anfører, at de er det eneste teater i Danmark, som er støttet af fire kommuner, og at de alle sammen ligger i Region Midtjylland. Der er tale om Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro. Side 8 Man ønsker at signalere, at det samtidig er en institution, som ønsker at have en central placering i folks bevidsthed inden for opera, en institution, der er nutidig og en institution, der sætter sit produkt i centrum. Efter samråd med deres kommunikationsbureau skønner Musikdramatisk Teater, at det vil koste kr. at udføre arbejdet i forbindelse med lanceringen af det nye navn. Musikteatret kan ikke bære udgiften inden for eget budget. Det anføres i ansøgningen, at de fire kommuner ikke vil hjælpe med midler. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet det må betragtes som en driftsopgave. Delforløb nr. 22 Kulturnat Århus 2008 Resumé: Kulturnat Århus er en tilbagevendende, årlig begivenhed, der arbejder på at synliggøre kulturlivet i Århus og give byen en markant kulturel profil. De søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. Sagsfremstilling: Kulturnat Århus er en tilbagevendende, årlig begivenhed, der arbejder på at synliggøre kulturlivet i Århus og give byen en markant kulturel profil.

10 Kulturnat Århus har valgt at tage kontakt til en række virksomheder i Region Midtjylland for at skabe grundlag for samarbejder mellem de midtjyske virksomheder og kulturlivet i Århus. Samarbejdet vil bestå i, at virksomhederne kan koble deres varer til events og derved få en efterfølgende opmærksomhed fra publikum. Kulturnat Århus har et budget på kr. og søger Region Midtjylland om kr. til kultur- og erhvervsudviklingen af KulturNat Århus Der er ikke afsat midler til samarbejdet med virksomhederne. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at ansøger skal have afslag, idet der er tale om et lokalt projekt uden regionalt perspektiv, og idet samarbejdet med virksomhederne virker diffust og primært har karakter af sponsorater. Side 9 Delforløb nr. 25 Salaam Karavane en omrejsende filmfestival Resumé: Salaam DK søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til Salaam Karavane - en omrejsende film- og dialogfestival. Karavanen er planlagt at skulle besøge Grenå, Århus, Ry, Skanderborg og Holstebro i Region Midtjylland. Sagsfremstilling: Salaam DK søger Region Midtjylland om tilskud til Salaam Karavane, der er en omrejsende film- og dialogfestival. Salaam DK arbejder for forståelse og indsigt i kulturmødet og det flerkulturelle samfund. Omdrejningspunktet er at vise et nuanceret billede af kulturmødet og belyse herligheder, besværligheder og udfordringer ved det flerkulturelle samfund. Salaam DK arbejder med at koble stærke film med tematiske oplæg og debatter. Salaam DK s primære målgruppe er alle alderstrin i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet projektet primært henvender sig til folkeskoler og ungdomsuddannelser og hvorfor der er tale om en kommunal opgave.

11 Delforløb nr. 29 Foreningen Norden MidtVest Kredsen - Nordiske Toner Resumé: Foreningen Norden MidtVest Kredsen ansøger om et tilskud i størrelsesorden kr kr. til arrangementet Nordiske Toner. Sagsfremstilling: Foreningen Norden MidtVest Kredsen ansøger om et tilskud på kr kr. til en nordisk musikaften, Nordiske Toner. Foreningen Norden i MidtVest Kredsen bakkes op af de tilknyttede 8 lokalafdelingen i det tidligere Ringkjøbing Amt. Side 10 Arrangementet finder sted den 24. oktober 2008 i Remisen i Brande, og det har til formål at fremme en fællesnordisk kulturel forståelse. Der vil være musikere og sangere fra Grønland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Det samlede budget for arrangementet er kr. Der forventes entréindtægter på kr. og en egenfinansiering på kr. Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, idet der ikke ses at være noget regionalt eller udviklingsmæssigt perspektiv.

12 Region Midtjylland Tingvej 8800 Viborg Den 15. april 2008 Århus Kommune Borgmesteren Ansøgning om støtte til internationalt kulturprojekt Sculpture by the Sea Denmark, Århus. På baggrund af positive drøftelser med både politikere og embedsmænd i Region Midtjylland fremsendes herved en ansøgning om et tilskud på 1 mio. kr. til realisering af Sculpture by the Sea i Århus i juni måned Nicolai Wammen Rådhuset DK-8000 Århus C Direkte telefon E-post Der vedlægges projektbeskrivelse samt udgifts- og indtægtsbudget. Regionen vil naturligvis blive inviteret til alle relevante arrangementer i forbindelse med projektet og regionens støtte vil blive synliggjort i pressemateriale mv. Herudover kan det oplyses, at et antal kunstnere fra Region Midtjylland forventes at indgå i projektet. Skulle der være spørgsmål til projektet eller ansøgningen er regionen velkommen til at kontakte Sekretariatschef Jørn Sønderkjær Christensen på tlf Med venlig hilsen Nicolai Wammen Ansøgning om støtte til internationalt kulturprojekt Sculpture by the Sea Denmark, Århus.

13 AB 11. april 2008 Sculpture by the Sea 2009 SXS Aarhus Expenditure. (exchange rate 7,5) Euro DKK 1. Artist fees, prices and acquisition 204,500 1,533, Exhibition Production: 143,500 1,076, Sponsorshio and Marketing 92, , Exhibition Staff 229,790 1,723, School Education Program 12,000 90, Bathtub Fees and Expenses 147,800 1,108, Australian Curatorial Panel Member Travel 6,700 50, Steering Committee 28, , Contingency 40, ,000 Total Expenditure 904,790 6,785,925 SXS Aarhus Income: Artist Application Fees 2,000 15,000 Sponsorship ( 5 major sponsors at different levels) 250,000 1,875,000 Transportation Australia - Denmark 50, ,750 Travel and hotel, 35 artist 77, ,500 Foundation Donations 75, ,500 Commission on Sculpture Sales 50, ,000 Private Donations 40, ,000 Corporate Hospitality 10,000 75,000 Catalogue sales 5,000 37,500 Kidsø Guide Sales 1,500 11,250 Calendar Sales 1,000 7,500 Education Program Income 3,500 26,250 Returned Selected Artist Underwriting Fee 20, ,000 Total Income 585,500 4,391,250 City of Aarhus Underwriting 319,290 2,394,675 1

14 Notat Til: Til: Kopi til: Til Orientering/Drøftelse Kopi til Den 14. april 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Projektbeskrivelse Sculpture by the Sea - Århus Baggrund Ideen til projektet kommer fra Australien, hvor der hvert år i Sidney finder en skulpturudstilling sted. Kronprinsen og Mary oplevede udstillingen i Sidney og har siden meget entusiastisk fortalt om projektet. Kronprinsparret har da også givet tilsagn om at indgå i projektet i er også året hvor Århus markerer 100-året for Landsudstillingen i 1909 og dette projekt forventes at være et af de internationalt Hvad går Sculpture by the sea ud på Den grundlæggende idé er at bringe kunsten ud til befolkningen og ud i naturen helt konkret stranden. I Sidney er der både vandskulpturer, sandskulpturer og sågar luftskulpturer. Samtidig er det en international udstilling, hvor der deltager kunstnere fra hele verden om end en stor del er fra Australien mv. Der forventes opstillet ca. 35 skulpturer fra udstillingen i Sidney i november Herudover forventes der at blive ca. 15 deltagere fra regionen, Danmark og Norden. Der bliver således tale om et kulturmøde, hvor også danske og regionale kunstnere får lejlighed til at mødes med og lade sig inspirere af de udenlandske kunstnere. Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2007/03156 Sagsbehandler Jørn Sønderkjær Christensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Skulpturparken vil blive opstillet på en strækning fra Tangkrogen ud mod Ballehage og der forventes at blive et naturligt centrum med information, kataloger etc. Ved Tangkrogen som er startstedet. Udstillingen forventes åbnet officielt den 5. juni 2009 og vil blive stående i ca. 3 uger frem til den 28. juni For at undgå hærværk og skader på skulpturerne vil der skulle være opsyn med værkerne i hele udstillingsperioden. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

15 Indhold i Sculpture by the sea De ca. 50 skulpturer vil udgøre en samlet skulpturpark og forventes både på baggrund af forhistorien og de spektakulære kunstværker at blive en højt profileret og interessant udstilling for både byens borgere og gæster udefra. De deltagende kunstnere vil blive inviteret til at være til stede i forbindelse med opstillingen og åbningen og der vil således også blive tale om et internationalt kunstnermøde. Der planlægges som i Sidney et skoleprogram, hvor skolebørn får lejlighed til at møde Sculpture by the Sea. Der vil blive udarbejdet særligt materiale og særlige tilbud til skoleklasser mv. Der forventes uddelt forskellige priser herunder børnenes pris, tilskuerpris og eksperternes pris. Hvem står bag projektet Idéen udspringer fra Kronprinsen som har drøftet projektet og mulighederne med både ARoS, borgmesteren og de australske arrangører. På baggrund heraf har borgmesteren taget initiativ til en videre planlægning af projektet med henblik på at det kan komme til at indgå i markeringen af landsudstillingen i Formelt vil det være byen Århus der ved Kulturrådmanden og borgmesteren underskriver kontrakten med de australske arrangører som dermed også kommer til at indgå aktivt i planlægningen og gennemførelse af projektet i Århus i 2009 ARos og Kulturhus Århus vil være de faglige operatører på projektet men således at der vil blive ansat henholdsvis en projektleder og en teknisk ansvarlig til at planlægge og gennemføre projektet. ARoS, Kulturhus Århus og kommunen udgør en styregruppe bag projektet i forhold til både økonomi og indhold. Økonomi Udfordringen for projektet er at der ikke er mulighed for entréindtægter. Det betyder at en meget stor del af økonomien skal findes ved direkte tilskud, sponsorater o.lign. Projektetindholdet er ikke færdigdrøftet, men der er aktuelt opgjort et samlet udgiftsbudget på knap 6,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 4,4 mio. kr. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2 af 3

16 Se bilag Midtjyllands Region har tilkendegivet at man er positivt stemt overfor det spændende projekt og tilsvarende har mange lokale virksomheder også givet udtryk for en meget positiv forhåndsinteresse. Tidsplan Af hensyn til planlægning og finansiering er der behov for en formel beslutning om at projektet realiseres. Der arbejdes i øjeblikket ud fra en tidsplan hvor det den 28. april offentliggøres at der i juni 2009 gennemføres Sculpture by the Sea i Århus. Det forudsætter at der indgås en aftale med SBS-Australien samt en aftale med henholdsvis ARoS og Kulturhus Århus om at være projektansvarlige. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 3 af 3

17 HALD Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Den Selvejende Institution Region Midtjylland, Regionsrådet v. Erik Bach Andersen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Kære Erik Bach Andersen, Hald Hovedgaard, den 17. april 2008 På vegne af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter søger jeg hermed om støtte til at etablere og i gangsætte den internetbaserede forfatterportal elfenbenstårnet.dk. Idet der henvises til følgende vedlagte dokumenter: Ansøgningstekst Hald og forfatterne Notat - Hvor bor forfatterne (med liste) Forfatterportalen projektbeskrivelse inkl. projektbudget Notat - lidt om Hald søges Regionsrådet hermed om støtte kr kr. Der er pr. 1. april 2008 søgt om et tilsvarende beløb fra Danske Banks initiativpuljer men endnu ikke opnået støtte. Med venlige hilsner fra Hald og Peter Q. Rannes Centerleder Hald Hovedgaard Ravnsbjergvej 76 DK-8800 Viborg Tlf Fax konto: SE-nummer

18 Notat med liste over Region Midtjyllands forfattere HVOR BOR FORFATTERNE? De skønlitterære forfattere og stedet Dansk Forfatterforening bor i København og Danske Skønlitterære Forfattere (den anden danske forfatterforening) bor også i København. Og rigtig mange forfattere bor vist i København, gør de ikke? At skønlitterære forfattere faktisk bor alle steder i landet, burde egentlig ikke komme bag på nogen. Forfattere er jo som andre mennesker, der bor der, hvor skæbnen, et job, en ægtefælles job eller noget helt andet har ført dem hen. Som forfatter er man endda mere uafhængig af, hvor man bor, og kan i højere grad bosætte sig, hvor man har lyst. Nogle forfattere er brandede i forhold til der, hvor de bor. Eller i forhold til, hvor de oprindeligt kommer fra. Alle ved f.eks. at Knud Sørensen er fra Mors (og kommer fra Nordjylland), og at Svend Åge Madsen er fra Århus. Bryder en forfatter igennem med et værk, som i titlen knytter sig til et bestemt sted f.eks. Helle Helle med romanen Rødby-Puttgarden, er et geografiske tilhørsforhold straks etableret (Helle Helle er født i Nakskov og student fra Maribo). Mange skønlitterære forfattere lever dog i en slags regional ukendthed. Måske skriver de slet ikke på lokale og regionale erfaringer, eller fra et lokalt eller regionalt udgangspunkt. Måske har de selv om deres bøger er udgivet på københavnske forlag som f.eks. Gyldendal - ikke fået det landsdækkende gennembrud, der gør det oplagt for offentligheden at finde ud af, hvor de egentlig er fra. Det vil ikke være forkert at påstå, at forfattere generelt ikke er særligt synlige der, hvor de bor. Modsat f.eks. billedkunstnere, hvis produkter kan ses på stedet, lokalt, og evt. udstilles henne om hjørnet, i banken, på et lokalt galleri e.l., er forfatternes produkter, bøgerne, ikke særligt synlige lokalt. Bøger bliver først til litteratur, når de bliver læst at læserne, og det er i sig selv ikke en begivenhed, der umiddelbart kan gøres mere eller mindre lokal og regional. Det er en del af enhvers identitet at være knyttet til et sted. Det kan både være det sted, man bor, eller et sted man tidligere har boet. Det gælder jo også skønlitterære forfattere, ja måske i højere grad forfattere end andre mennesker, da (god) litteratur slet ikke kan undgå at handle om identitet på en eller anden måde. Og knytter stedet (ved f.eks. lokale og regionale institutioner) sig tilbage til den skønlitterære forfatter, kan samspillet mellem forfatter og sted blive en stor ressource for begge part: eksemplet ovenfor med forfatteren Knud Sørensen viser tydeligt dette. I Region Midtjylland bor der ikke så få forfattere. En hurtig research har fundet mere end 80 etablerede skønlitterære forfattere (inkl. forfattere til børne- og ungdomsbøger) bosiddende i Region Midtjylland. Researchen svagere del nulevende skønlitterære forfattere med tidligere tilknytning til Region Midtjyllands kommuner har fundet frem til næsten 40 forfattere. Se listen nedenfor.

19 FORFATTERE BOSIDDENDE I REGION MIDTJYLLLAND Kirsten Ahlburg St.Blichersvej 53 A, 8230 Åbyhøj Maj-Britt Ajner Christiansen Ny Munkegade 40, 8000 Århus C Karen-Sophie Andersen Bopladsen 62 G, 9230 Svenstrup Henrik Bakmann Vangvejen 14, harridslev, 8900 Randers John Bang Jensen Otto Rudsgade 37, 8200 Århus N Søren K Barsøe Søåndersøvej 19, 8240 Risskov Franz Berliner Alleen 45, 8660 Skanderborg Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen Lundingsgade 22 st tv, 8000 Århus C Lene Bjerregaard Skelagervej 182 D, 8200 Århus N. Birte Blønd Højrisvej 11 A, 8240 Risskov Ester Bock Århus Nis Boesdal Nøragergårdsvej 8, Lyngå, 8370 Hadsten Mette Brahm Lauritsen Århus Kenny Jess Brandt Sdr.Ringgade 32, 1.th,, 8000 Århus C.

20 Lene Rikke Bresson Lavendelgården, Petroleumsstræde 3, 8740 Brædstrup Anette Broberg Knudsen Ivarsminde 14, Romalt, 8900 Randers Søren Brock Ole Rømers Gade 6 3., 8000 Århus C Cecil Bødker Rørkærvej 12, 8722 Hedensted Thyge Christensen Vestervej 2, Grundfør, 8382 Hinnerup Gry Clasen Heibergsgade 10, 3., tv., 8000 Århus C Bjarne Dalsgaard Svendsen Emiliehøj 14, 8270 Højbjerg Ingegerd Danielsen Ladbyvej 23, 8270 Højbjerg Susanne Dencker Johan Skjoldborgs vej 16, 8660 Skanderborg Nicola Dixen Hørhavevej 78 C, 8270 Højbjerg Christian Dorph Testrupvej 123, 8320 Mårslet Mette Egelund Olsen Visbjerg Hegn 144, 8320 Mårslet Elsebeth Egholm Topkærvej 1, 8200 Århus N Jesper Elving Vestergade 145, 8600 Silkeborg Bent Faurby Hørhavevej 42 A, 8270 Højbjerg Bodil Frederiksen Haurowitzvej 20, 8700 Horsens

HVOR BOR FORFATTERNE?

HVOR BOR FORFATTERNE? Notat med liste over Region Midtjyllands forfattere HVOR BOR FORFATTERNE? De skønlitterære forfattere og stedet Dansk Forfatterforening bor i København og Danske Skønlitterære Forfattere (den anden danske

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 35 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt. I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 85 Offentligt I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Torsdag den 9. marts - fredag den 10. marts 2006 I HOLSTEBRO Ringkjøbing Amt Holstebro Kommune sætter i samarbejde med Ringkjøbing

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Aarhus 2017 status før målstregen

Aarhus 2017 status før målstregen Til byrådsmedlemmerne i de 19 kommuner i Region Midtjylland samt Regionsrådets medlemmer Aarhus 2017 status før målstregen Den 29. maj 2012 Rådhuset 8000 Aarhus C Om godt to uger afleverer vi ansøgning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid

Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid Har du et projekt du ønsker at søge tilskud til? Udfyld nedenstående formular for at ansøge. Du kan læse om de forskellige puljer her. I din ansøgning

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering JM Veteraner ude 0 (Horsens) Damedouble +5 og +50-5 til 9-6-0 Horsens Tina Bagai Anni Michelsen ALTS 6 N750 Nina Løchte Silkeborg N7956 Henriette Malcolm LøvborSilkeborg N6869 0-06 kl. :0 Susanne Wiese

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere