SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1"

Transkript

1 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1

2 2 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Indhold Dette oplæg er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der består af: Lars Christian Nørback Lene Jørgensen, Gunnar Munk Jørgensen, Aalborg Historiske Museum Aalborg Historiske Museum Malthas Tegnestue, Aalborg Oplægget retter sig primært til mulige sponsorer og deltagere i arbejdet med at formidle vikingetiden ved Sebbersund. Området 2006 på luftfoto side 3 Hoveddisponering - oversigtskort side 4 Formidlingsområdet på luftfoto side 5 Disponering af formidlingsområdet side 6 Formidlingsbygning mv. side 8 Mulige aktiviteter på formidlingsområdet side 10 Placering af rekonstrueret trækirke side 12 Udformning af trækirke, valg af principper mv. side hoveddogmer for en trækirke i Sebber side 16 Rekonstruktionsforslag, plan mv. side 17 Tegninger af trækirke, facader, gavle, snit side 18 Det videre arbejde side 22 Bilag fra Fredningssagen. Fremtidig anvendelse side 24 Redaktion: Gunnar Munk Jørgensen Arkitekt m.a.a. / Byggetekniker / Tømrersvend 17. juli 2008 Forsiden: Bayuex-tapetet - under rekonstruktion, fotograferet på Lindholm Høje 2008

3 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 3 Området 2006 Nedrevet

4 4 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Hoveddisponering af området De besøgende ledes til den vestlige del af området, hvor parkeringsplads og formidlingsbygning med toiletter mv. findes. Den nuværende landevej St. Ajstrupvej fjernes ned til det oprindelige terræn. Dette sker bl. a. for at tydeliggøre det næs, som handelspladsen har ligget på, omgivet af vand på begge sider. Vejen gennemskærer ligeledes selve grubehusområdet. En sti fra formidlingsområdet til Skt. Nikolaj Bjerg kan føres i nogenlunde det samme forløb som den nedlagte vej. Stien kan føres helt frem til kirkegården og kirken øst for Bjerget. En sløjfe på stien kan føres op på selve Bjerget, hvorfra man kan danne sig et overblik over området og besejlingsforholdene mv. En havn har muligvis ligget umiddelbart vest for grubehusområdet. Dette er dog ikke undersøgt og fastslået endnu. Der kan laves en sti ned til vandet, hvorfra man fornemmer terrænforholdene i området på en god måde. Kerneområderne ved Skt. Nikolaj Bjerg - Kort fra udgravingsarbejdet. Se endvidere vedlagte bilag fra fredningssagen på side 24.

5 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 5 Landevej Løgstør - Nibe Anløbsbroer Skibe Havn? HOVEDDISPONERING Skt. Nikolaj Bjerg

6 6 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. FORMIDLINGSOMRÅDET Området disponeres med en parkeringsplads i den vestlige ende nærmest adgangsvejen. Der laves et ensrettet system, så større busser og biler med campingvogne mv. ikke skal vende i området. I centrum af parkeringsarealet placeres cykelparkeringen ved en stor flagstang. Flaget er hejst, når der er særlige arrangementer i området. Parkeringsarealet kan deles op, så det kun er en mindre del, der er i brug om vinteren, når aktiviteten er lav. Der laves særlige områder til Autocampere, der kræver større dybde og bredde i parkeringsbåsene. I hjørnerne af området kan der laves legepladser eller områder med borde og bænke til dem, der vil raste inden eller efter et besøg i området. Centralt ud for busholdeområdet placeres formidlingsbygningen med den "selvkørende" udstilling og fremvisning, der er den oplagte introduktion til området. Der laves et fast hegn mellem parkeringsområdet og Aktivitetsområdet med bygninger mv.. Herved bliver der også mulighed for at tage entré ved særlige lejligheder. Syd for formidlingsbygningen kan der afsættes et område til grubehuse og arbejdende værksteder mv.. Dette område kan på markedsdage udvides ind i aktivitetsområdet. Nord for formidlingsbygningen kan der laves et mindre område med grubehuse og telte som shelters til primitiv overnatning.

7 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 7

8 8 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Picnic-område Et område med borde og bænke evt. suppleret med en mindre legeplads inspireret af vinkingetid. Formidlingsbygning En udstillingsbygning som model "Aggersborg" opføres ved indgangen til Festpladsen og formidlingsområdet. Toiletter og bad i nordgavlen kan bruges i.fb.m. overnatning i shelters. De udvendige toiletter aflåses uden for sommerhalvåret. Bygningen kan evt. spejlvendes med indgang til og fra festivalpladsen. Cykler

9 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 9 Eksempel på Vikingetelte Shelters til primitiv overnatning "Prøv at sove som en vikingehåndværker". Der er toiletter og bad i formidlingsbygningen. Udformningen kan være som telte, der tages ind om vinteren. Alternativt kan det være mere traditionelle, hævede shelters, men med en speciel udformning, der harmonerer med de øvrige bygninger og anlæg i området. Grubehuse med arbejdende værksteder Gradvis udbygning af et grubehusområde. Området kan suppleres med telte i kanten af Festivalpladsen ved større events og markeder.

10 10 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Indtryk fra et vikingemarked Området ved Sebbersund kan danne ramme om træf og markedsdage mv. Med "en ægte kirke" på området kan fortællingen om livet på pladsen udbygges. Muligvis kan der også med tiden holdes gudstjenester og vielser?

11 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 11 Fotos: Gunnasr Munk. Lindholm Høje 2008

12 12 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. TRÆKIRKEN - Rekonstruktion Trækirken har ligget med den vestlige gavl ude i kanten af kørebanen på St. Ajstrupvej. Bl.a. derfor indeholder fredningen bestemmelser om, at denne vej skal fjernes ned til naturligt/oprindeligt terræn på hele strækningen gennem fredningsområdet. Vejmaterialet kan lægges på arealet til formidling mv. ved Gl. Skolevej i den vestlige ende af fredningsområdet som bundsikring for parkeringspladser og veje. En tolkning af udgravningen går ud på, at der har været en grøft og en tilhørende vold omkring kirkegården. Denne afgrænsning og markering skal/bør genskabes for at tydeliggøre omfanget af kirkegården og funktionerne i området. Det er tanken, at kirkegården således markeres med en lav grøft på de tre sider og et mindre jorddige på alle fire sider. Det vil være muligt at markere grave på den måde, man mener, det har været skik og brug, medens kirken var i brug. Der er endnu dele af kirkegården som ikke er udgravet. Som følge heraf er der reelt stadig "kirkegård" på en del af området. Det er også muligt at en klokkestabel vest for kirken vil dukke op ved yderligere udgravning af kirkegården. St. Ajstrupvej

13 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 13 Herover: St. Ajstrupvej i dag - Herunder: Visualisering af rekonstruktion af området

14 14 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Rekonstruktion - fremgangsmåde mv. Det eneste vi har at holde os til i Sebbersund er et antal stolpehuller fra indtil flere kirker på stedet. Alt, hvad der er over jorden, må vi søge at skabe ud fra beskrivelser, antagelser og evt. fund andre steder fra samme periode. En stor hjælp (eller fare?) er de billedtæpper eller "tapeter", som er bevarede fra tiden tæt på tidlig kristendom i Danmark. I starten af Bayeux-tapetet går Harald ind i Bosham Kirke for at bede. Kirken har stejlt valmede gavle og en høj rygningsplanke, der afsluttes med et kors i hver ende. Taget er dækket med skifer eller tagspån. Rygningsplanken er dekoreret. Inde i kirken ser vi indgangen til koret. Åbningen er dekoreret og malet i grønt og gult. På siden er to "tårne", der sikkert er relieffer, altre eller "lysestager" på væggen til koret. Der er tisyneladende trægulv eller tæppe i kirken. På billedtæppet fra Skog Kyrka i Hälsingland i Sverige (1200-tallet) ser vi muligvis en kirke med rette gavle og med en rygningsplanke, der støtter to dragehoveder, der beskytter det hellige hus mod farer fra andre kræfter. Denne kirke har også en klokke på taget i en særlig tagrytter. Da der ikke (endnu) er fundet spor af klokkestabel i Sebbersund, kan denne løsning have været anvendt her. "Bunden" i kirken kan opfattes som et mønstret gulv. Billedtæppet fra Skog Kyrka Huse fra Bayeux-tapetet

15 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 15 Formodet "kirkevindue" eller "kattelem" fra stavvæg (Framlev Kirke). Vinduet har siddet umiddelbart over fodremmen. Vinduer Et tilbagevendende spørgsmål er dagslys i kirken. Har der været egentlige vinduer, eller har kirken været næsten mørk og kun oplyst med vokslys o.lign. i forbindelse med brugen? Gavlenes udformning Har kirken haft rette gavle eller stejle valmgavle? Har gavlene været opfattet som "facade" eller som "tag"? Begge opfattelser ses side om side i de ældste kirker og bygninger fra vikingetid. Herover og -under opmåling og foto af Hedared Stavkyrka ved Borås i Sverige. I denne udgave er gavlene rette, men beklædt med tagspån. Bemærk tagrenderne, som også ses på kirkerne på Gotland. Når man ser, hvordan man kunnet lukke huller til årene på vikingeskibene, når man gik for sejl og krængede, kan det også have været muligt at lave skodder eller lemme, der har kunnet gøre væggene tætte, når kirken ikke var i brug. Vi har valgt at give kirken i Sebbersund et antal vinduer i stil med Framlev-eksemplet.

16 16 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. KIRKENS FORM OG UDSEENDE På et møde på Aalborg Historiske Museum den 24, april 2008 blev det besluttet at lægge følgende forhold til grund for udformning af en rekonstruktion af trækirken ved Sebbersund: Der har muligvis stået 3 trækirker i den tid, pladsen har været i anvendelse. Det blev besluttet at søge at rekonstruere en "tidlig kirke" på stedet og vælge detailløsninger, der svarer til dette tidspunkt. Dette valg vil gøre en rekonstruktion i Sebbersund mere interessant sammenlignet med andre rekonstruktioner i Danmark og Norden. Når der i det følgende står: Har været... er det naturligvis en antagelse og en beslutning. Hovedtræk 1. Kirken har været uden udvendig markering af et kor (jfr. Olaf Olsen m.fl. Nat. Mus. Arbejdsmark 1961). 2. Kirkens vægge har været svagt krumme, og østgavlen har haft mindre bredde end vestgavlen. 3. Kirken har haft 8 jordgravede, runde bærende stolper med en diameter omkring cm. 4. Kirken har ikke haft en fast fagdeling, men de jordgravede stolper har stået uregelmæssigt i facaderne. 5. Mellem stolperne har der været fodtømmer med en not (rille) i overkanten til at bære vækplankerne. 6. Vægplankerne har været samlet med en notliste og foroven har der været en rideplanke eller en toprem med en not i bunden. 7. Facaderne har haft samme højde i hele bygningens længde. 8. Koret har indvendigt været markeret ved en skillevæg med en åbning. 9. Tagkonstruktionen har været et simpelt, ligesidet spær, der har været sadlet direkte på rideplanken med en kæmning. 10. Middelhældningen har været en kant svarende til ca. 54 grader eller helt enkelt 60 grader svarende til et ligesidet normalspær. 11. Gavlene har været helvalmede. Hældningen har udgjort ca. 15 grader fra lodret. Dette har givet tagkonstruktionen stabilitet helt fra rejsningen af 2. spær. Det er sandsynligt, at der har været en åbning øverst i gavltrekanten til ventilation og lysindtag. 12. Tagbeklædningen har været brædder på klink. Denne konstruktion giver en god stivhed med den svage "bådform", der fremkommer med den smallere østgavl og de svagt krumme facader. Samtidig kommer tagbeklædningen "i spænd", som bordklædningen på et skib. Det giver større stivhed og kan evt. klares med tyndere klædning (tyndere brædder). 13. Med en klinkbeklædning på taget har spærafstanden sandsynligvis ligget på omkring en meter Det giver ca. 10 spær plus 2 gavlspær. 14. Gavlene har været beklædt med brædder på klink (vandret). Denne antagelse bygger på opfattelsen af alt over rideplanken som "tag". 15. Gratspærene har været udført med en opretstående ryg, der tilmed kan have støttet en rygningsplanke. Den opstående ryg kan sammenlignes med kølkonstruktionen på datidens skibe 16. En række konstruktive løsninger til knudepunkter vil efterfølgende blive fremlagt. 17. Der er enighed om, at der har været en dør i nordfacaden i feltet op mod gavlen (gravfrit område). Der har over for denne været en tilsvarende dør i sydfacaden. 18. Vinduer: Det antages, at der har været nogle få vinduer i stavene i facaderne. Udformning som eksemplet fra Framlev vest for Århus. 19. Der har været en klokke et sted på kirken. Her er valgt modellen fra Skog i Hälsingland, i Sverige. 20. Udsmykning: Kirkens facader og stolper samt rygningsplanken har været rigt dekoreret. Der har sandsynligvis været billedskildringer på de indvendige vægge. Stilarten fastlægges efterfølgende.

17 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 17 Forslag til rekonstruktion af trækirke ved Sebbersund Dør? Dør? Plan af kirke og/eller valg af stolpehuller

18 18 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Plan og længdesnit

19 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 19

20 20 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv.

21 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 21

22 22 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Det videre arbejde... Det er planen at fremlægge forslag til udformning af bygningens "knudepunkter" (Rideplanke - spærfod - spærhoved- stern osv..) et efter et. Udformning af gratspær? Udformning og fastgørelse af rygningsplanke? Dragehoveder eller kors på gavlene? På dette grundlag konstrueres til sidst det endelige tværsnit og de tilhørende facader mv.. Det er tanken at publicere et forslag til konstruktion af trækirken i fagkredse med erfaring i rekonstruktioner af bygninger fra vikingetid. Dette vil kunne give anledning til en række mindre korrektioner af bygningsdetaljer mv. Men hovedgrebet forventes at holde. Knudepunkt ved tagfod. Rideplanke med kæmning og not til sugfjæl Forslag til klinkbeklædning En mulighed er også at en rekonstruktion indledes med at lave dele af kirken som forsøg, for at få erfaring med metoder og holdbarhed mv. Det har været drøftet at udføre en model i halv eller trediedel størrelse for at prøve styrken i de valgte konstruktioner i en størrelse, der er til at håndtere. En sådan opgave kunne udføres i samarbejde med en lokal fagskole, der på denne måde kan genopfriske de gamle tømmerforbindelser for eleverne.

23 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 23 Afrunding... Et større byggeri, som opførelsen af en kirke altid har været, har krævet en særlig indsats. Der har muligvis været egetræer i Halkærområdet. Man kan forestille sig et hold fra handelspladsen har været ude og finde egnede træer, der siden er blevet fældet, fragtet ned til kysten og siden sejlet til Sebbersund. Det træ, man har stået med på afbindingspladsen ved foden af Bjerget, har været i faldende længder og forskellig dimension. Det første, der er sket, er en sortering til emner i konstruktionen. Hvor mange stolper, kan der blive af rundtømmer? Hvilke stykker kan flækkes og forarbejdes til remme og rideplanker? Hvor meget træ kan blive til vægbeklædning? Det er muligt, at tagkonstruktionen har været af andet træ end eg. Men det har været nødvendigt at lave en spærprofil på jorden ved siden af kirken. Her har man snøret spærkonstruktionen op og lagt det tømmer ud, som har længde nok til at blive til spær. Selve tagbeklædningen, som vi i dette tilfælde mener har været en klinkbeklædning, kan fremstilles mere rationelt, da der blot skal flækkes nogle planker og fremstilles nogenlunde ens "brædder i metermål". Alt tømmer tildannes og prøvesamles på jorden. En tømrer sætter en ære i at kunne lave tingene på jorden og så siden rejse det hele på kort tid og føje det sammen. Selve rejsningen af vægge og spær har krævet hele arbejdsstyrken og evt. fremmed hjælp. Det har været en koncentreret indsats. En bygning er meget sårbar i hele rejseperioden, da vægge og spær let vælter, indtil det hele er forbundet og blevet stabiliseret. Spærene til den nye kirke ankommer til Sebber ARGUMENTER FOR KRUMME VÆGGE mv. De nedgravede stolper kan godt stå uregelmæssigt i en stolpekonstruktion med tagrem, da spærene står uafhængigt af stolperne på en sådan rem. Meget egetræ har en naturlig krum vækst. Dette kan f.eks. udnyttes til en krum rem. De krumme sider (facader) er med til at give bygningen stabilitet. Det tømmer, der bruges til remme, har faldende længder fra naturens side. Den uregelmæssige stolperække udnytter tømmeret optimalt. Selv stejle valme er med til at give tagkonstruktionen stabilitet, da der dannes en trekant mellem spærene og gratspærene. Kan man bygge skibe, kan man også lave dobbeltkrumme tagflader med krumme rygninger mv.. Igen må det tages i betragtning, at det har været besværligt at få helt ret tømmer fra skoven. Det er mere oplagt og direkte nødvendigt at udnytte kurverne i det foreliggende tømmer, der fremkommer ved fældningerne.

24 24 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv.

25 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 25

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

SHELTER MATERIALEFORBRUG:

SHELTER MATERIALEFORBRUG: GØR-DET-SUPER SHELTER SUPERWOOD SIDE 1 GØR-DET-SUPER Her finder du vejledning til noget, som vil vække jubel i hele familien - som legehus for de mindre børn - som samlingspunkt for de større børn med

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver :

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver : Anlæg af bygninger og faciliteter ved Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals Viborg Kommune Bygherre : Viborg Kommune Udviklingsafdelingen Rødevej 3 8800 Viborg Tlf 87 87 87 87 Rådgiver : Agroplan aps

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

STÆVNING. af 20. juni 2014. indstævner undertegnede herved Gl. Kolding Landevej 60 Højen 7100 Vejle (Advokat Lars Brinkmann)

STÆVNING. af 20. juni 2014. indstævner undertegnede herved Gl. Kolding Landevej 60 Højen 7100 Vejle (Advokat Lars Brinkmann) Retsafgift kr. 3020,00 STÆVNING af 20. juni 2014 Som advok for Henrik Bianchy Jensen Bøgebakken 8 4300 Holbæk (Advokfuldmægtig Louise Ekstrand v. advok Jan Schøtt-Petersen) indstævner undertegnede herved

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup 8. juni 2007 KMC Løsningsforslag

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere