SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1"

Transkript

1 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1

2 2 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Indhold Dette oplæg er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der består af: Lars Christian Nørback Lene Jørgensen, Gunnar Munk Jørgensen, Aalborg Historiske Museum Aalborg Historiske Museum Malthas Tegnestue, Aalborg Oplægget retter sig primært til mulige sponsorer og deltagere i arbejdet med at formidle vikingetiden ved Sebbersund. Området 2006 på luftfoto side 3 Hoveddisponering - oversigtskort side 4 Formidlingsområdet på luftfoto side 5 Disponering af formidlingsområdet side 6 Formidlingsbygning mv. side 8 Mulige aktiviteter på formidlingsområdet side 10 Placering af rekonstrueret trækirke side 12 Udformning af trækirke, valg af principper mv. side hoveddogmer for en trækirke i Sebber side 16 Rekonstruktionsforslag, plan mv. side 17 Tegninger af trækirke, facader, gavle, snit side 18 Det videre arbejde side 22 Bilag fra Fredningssagen. Fremtidig anvendelse side 24 Redaktion: Gunnar Munk Jørgensen Arkitekt m.a.a. / Byggetekniker / Tømrersvend 17. juli 2008 Forsiden: Bayuex-tapetet - under rekonstruktion, fotograferet på Lindholm Høje 2008

3 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 3 Området 2006 Nedrevet

4 4 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Hoveddisponering af området De besøgende ledes til den vestlige del af området, hvor parkeringsplads og formidlingsbygning med toiletter mv. findes. Den nuværende landevej St. Ajstrupvej fjernes ned til det oprindelige terræn. Dette sker bl. a. for at tydeliggøre det næs, som handelspladsen har ligget på, omgivet af vand på begge sider. Vejen gennemskærer ligeledes selve grubehusområdet. En sti fra formidlingsområdet til Skt. Nikolaj Bjerg kan føres i nogenlunde det samme forløb som den nedlagte vej. Stien kan føres helt frem til kirkegården og kirken øst for Bjerget. En sløjfe på stien kan føres op på selve Bjerget, hvorfra man kan danne sig et overblik over området og besejlingsforholdene mv. En havn har muligvis ligget umiddelbart vest for grubehusområdet. Dette er dog ikke undersøgt og fastslået endnu. Der kan laves en sti ned til vandet, hvorfra man fornemmer terrænforholdene i området på en god måde. Kerneområderne ved Skt. Nikolaj Bjerg - Kort fra udgravingsarbejdet. Se endvidere vedlagte bilag fra fredningssagen på side 24.

5 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 5 Landevej Løgstør - Nibe Anløbsbroer Skibe Havn? HOVEDDISPONERING Skt. Nikolaj Bjerg

6 6 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. FORMIDLINGSOMRÅDET Området disponeres med en parkeringsplads i den vestlige ende nærmest adgangsvejen. Der laves et ensrettet system, så større busser og biler med campingvogne mv. ikke skal vende i området. I centrum af parkeringsarealet placeres cykelparkeringen ved en stor flagstang. Flaget er hejst, når der er særlige arrangementer i området. Parkeringsarealet kan deles op, så det kun er en mindre del, der er i brug om vinteren, når aktiviteten er lav. Der laves særlige områder til Autocampere, der kræver større dybde og bredde i parkeringsbåsene. I hjørnerne af området kan der laves legepladser eller områder med borde og bænke til dem, der vil raste inden eller efter et besøg i området. Centralt ud for busholdeområdet placeres formidlingsbygningen med den "selvkørende" udstilling og fremvisning, der er den oplagte introduktion til området. Der laves et fast hegn mellem parkeringsområdet og Aktivitetsområdet med bygninger mv.. Herved bliver der også mulighed for at tage entré ved særlige lejligheder. Syd for formidlingsbygningen kan der afsættes et område til grubehuse og arbejdende værksteder mv.. Dette område kan på markedsdage udvides ind i aktivitetsområdet. Nord for formidlingsbygningen kan der laves et mindre område med grubehuse og telte som shelters til primitiv overnatning.

7 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 7

8 8 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Picnic-område Et område med borde og bænke evt. suppleret med en mindre legeplads inspireret af vinkingetid. Formidlingsbygning En udstillingsbygning som model "Aggersborg" opføres ved indgangen til Festpladsen og formidlingsområdet. Toiletter og bad i nordgavlen kan bruges i.fb.m. overnatning i shelters. De udvendige toiletter aflåses uden for sommerhalvåret. Bygningen kan evt. spejlvendes med indgang til og fra festivalpladsen. Cykler

9 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 9 Eksempel på Vikingetelte Shelters til primitiv overnatning "Prøv at sove som en vikingehåndværker". Der er toiletter og bad i formidlingsbygningen. Udformningen kan være som telte, der tages ind om vinteren. Alternativt kan det være mere traditionelle, hævede shelters, men med en speciel udformning, der harmonerer med de øvrige bygninger og anlæg i området. Grubehuse med arbejdende værksteder Gradvis udbygning af et grubehusområde. Området kan suppleres med telte i kanten af Festivalpladsen ved større events og markeder.

10 10 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Indtryk fra et vikingemarked Området ved Sebbersund kan danne ramme om træf og markedsdage mv. Med "en ægte kirke" på området kan fortællingen om livet på pladsen udbygges. Muligvis kan der også med tiden holdes gudstjenester og vielser?

11 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 11 Fotos: Gunnasr Munk. Lindholm Høje 2008

12 12 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. TRÆKIRKEN - Rekonstruktion Trækirken har ligget med den vestlige gavl ude i kanten af kørebanen på St. Ajstrupvej. Bl.a. derfor indeholder fredningen bestemmelser om, at denne vej skal fjernes ned til naturligt/oprindeligt terræn på hele strækningen gennem fredningsområdet. Vejmaterialet kan lægges på arealet til formidling mv. ved Gl. Skolevej i den vestlige ende af fredningsområdet som bundsikring for parkeringspladser og veje. En tolkning af udgravningen går ud på, at der har været en grøft og en tilhørende vold omkring kirkegården. Denne afgrænsning og markering skal/bør genskabes for at tydeliggøre omfanget af kirkegården og funktionerne i området. Det er tanken, at kirkegården således markeres med en lav grøft på de tre sider og et mindre jorddige på alle fire sider. Det vil være muligt at markere grave på den måde, man mener, det har været skik og brug, medens kirken var i brug. Der er endnu dele af kirkegården som ikke er udgravet. Som følge heraf er der reelt stadig "kirkegård" på en del af området. Det er også muligt at en klokkestabel vest for kirken vil dukke op ved yderligere udgravning af kirkegården. St. Ajstrupvej

13 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 13 Herover: St. Ajstrupvej i dag - Herunder: Visualisering af rekonstruktion af området

14 14 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Rekonstruktion - fremgangsmåde mv. Det eneste vi har at holde os til i Sebbersund er et antal stolpehuller fra indtil flere kirker på stedet. Alt, hvad der er over jorden, må vi søge at skabe ud fra beskrivelser, antagelser og evt. fund andre steder fra samme periode. En stor hjælp (eller fare?) er de billedtæpper eller "tapeter", som er bevarede fra tiden tæt på tidlig kristendom i Danmark. I starten af Bayeux-tapetet går Harald ind i Bosham Kirke for at bede. Kirken har stejlt valmede gavle og en høj rygningsplanke, der afsluttes med et kors i hver ende. Taget er dækket med skifer eller tagspån. Rygningsplanken er dekoreret. Inde i kirken ser vi indgangen til koret. Åbningen er dekoreret og malet i grønt og gult. På siden er to "tårne", der sikkert er relieffer, altre eller "lysestager" på væggen til koret. Der er tisyneladende trægulv eller tæppe i kirken. På billedtæppet fra Skog Kyrka i Hälsingland i Sverige (1200-tallet) ser vi muligvis en kirke med rette gavle og med en rygningsplanke, der støtter to dragehoveder, der beskytter det hellige hus mod farer fra andre kræfter. Denne kirke har også en klokke på taget i en særlig tagrytter. Da der ikke (endnu) er fundet spor af klokkestabel i Sebbersund, kan denne løsning have været anvendt her. "Bunden" i kirken kan opfattes som et mønstret gulv. Billedtæppet fra Skog Kyrka Huse fra Bayeux-tapetet

15 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 15 Formodet "kirkevindue" eller "kattelem" fra stavvæg (Framlev Kirke). Vinduet har siddet umiddelbart over fodremmen. Vinduer Et tilbagevendende spørgsmål er dagslys i kirken. Har der været egentlige vinduer, eller har kirken været næsten mørk og kun oplyst med vokslys o.lign. i forbindelse med brugen? Gavlenes udformning Har kirken haft rette gavle eller stejle valmgavle? Har gavlene været opfattet som "facade" eller som "tag"? Begge opfattelser ses side om side i de ældste kirker og bygninger fra vikingetid. Herover og -under opmåling og foto af Hedared Stavkyrka ved Borås i Sverige. I denne udgave er gavlene rette, men beklædt med tagspån. Bemærk tagrenderne, som også ses på kirkerne på Gotland. Når man ser, hvordan man kunnet lukke huller til årene på vikingeskibene, når man gik for sejl og krængede, kan det også have været muligt at lave skodder eller lemme, der har kunnet gøre væggene tætte, når kirken ikke var i brug. Vi har valgt at give kirken i Sebbersund et antal vinduer i stil med Framlev-eksemplet.

16 16 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. KIRKENS FORM OG UDSEENDE På et møde på Aalborg Historiske Museum den 24, april 2008 blev det besluttet at lægge følgende forhold til grund for udformning af en rekonstruktion af trækirken ved Sebbersund: Der har muligvis stået 3 trækirker i den tid, pladsen har været i anvendelse. Det blev besluttet at søge at rekonstruere en "tidlig kirke" på stedet og vælge detailløsninger, der svarer til dette tidspunkt. Dette valg vil gøre en rekonstruktion i Sebbersund mere interessant sammenlignet med andre rekonstruktioner i Danmark og Norden. Når der i det følgende står: Har været... er det naturligvis en antagelse og en beslutning. Hovedtræk 1. Kirken har været uden udvendig markering af et kor (jfr. Olaf Olsen m.fl. Nat. Mus. Arbejdsmark 1961). 2. Kirkens vægge har været svagt krumme, og østgavlen har haft mindre bredde end vestgavlen. 3. Kirken har haft 8 jordgravede, runde bærende stolper med en diameter omkring cm. 4. Kirken har ikke haft en fast fagdeling, men de jordgravede stolper har stået uregelmæssigt i facaderne. 5. Mellem stolperne har der været fodtømmer med en not (rille) i overkanten til at bære vækplankerne. 6. Vægplankerne har været samlet med en notliste og foroven har der været en rideplanke eller en toprem med en not i bunden. 7. Facaderne har haft samme højde i hele bygningens længde. 8. Koret har indvendigt været markeret ved en skillevæg med en åbning. 9. Tagkonstruktionen har været et simpelt, ligesidet spær, der har været sadlet direkte på rideplanken med en kæmning. 10. Middelhældningen har været en kant svarende til ca. 54 grader eller helt enkelt 60 grader svarende til et ligesidet normalspær. 11. Gavlene har været helvalmede. Hældningen har udgjort ca. 15 grader fra lodret. Dette har givet tagkonstruktionen stabilitet helt fra rejsningen af 2. spær. Det er sandsynligt, at der har været en åbning øverst i gavltrekanten til ventilation og lysindtag. 12. Tagbeklædningen har været brædder på klink. Denne konstruktion giver en god stivhed med den svage "bådform", der fremkommer med den smallere østgavl og de svagt krumme facader. Samtidig kommer tagbeklædningen "i spænd", som bordklædningen på et skib. Det giver større stivhed og kan evt. klares med tyndere klædning (tyndere brædder). 13. Med en klinkbeklædning på taget har spærafstanden sandsynligvis ligget på omkring en meter Det giver ca. 10 spær plus 2 gavlspær. 14. Gavlene har været beklædt med brædder på klink (vandret). Denne antagelse bygger på opfattelsen af alt over rideplanken som "tag". 15. Gratspærene har været udført med en opretstående ryg, der tilmed kan have støttet en rygningsplanke. Den opstående ryg kan sammenlignes med kølkonstruktionen på datidens skibe 16. En række konstruktive løsninger til knudepunkter vil efterfølgende blive fremlagt. 17. Der er enighed om, at der har været en dør i nordfacaden i feltet op mod gavlen (gravfrit område). Der har over for denne været en tilsvarende dør i sydfacaden. 18. Vinduer: Det antages, at der har været nogle få vinduer i stavene i facaderne. Udformning som eksemplet fra Framlev vest for Århus. 19. Der har været en klokke et sted på kirken. Her er valgt modellen fra Skog i Hälsingland, i Sverige. 20. Udsmykning: Kirkens facader og stolper samt rygningsplanken har været rigt dekoreret. Der har sandsynligvis været billedskildringer på de indvendige vægge. Stilarten fastlægges efterfølgende.

17 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 17 Forslag til rekonstruktion af trækirke ved Sebbersund Dør? Dør? Plan af kirke og/eller valg af stolpehuller

18 18 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Plan og længdesnit

19 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 19

20 20 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv.

21 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 21

22 22 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. Det videre arbejde... Det er planen at fremlægge forslag til udformning af bygningens "knudepunkter" (Rideplanke - spærfod - spærhoved- stern osv..) et efter et. Udformning af gratspær? Udformning og fastgørelse af rygningsplanke? Dragehoveder eller kors på gavlene? På dette grundlag konstrueres til sidst det endelige tværsnit og de tilhørende facader mv.. Det er tanken at publicere et forslag til konstruktion af trækirken i fagkredse med erfaring i rekonstruktioner af bygninger fra vikingetid. Dette vil kunne give anledning til en række mindre korrektioner af bygningsdetaljer mv. Men hovedgrebet forventes at holde. Knudepunkt ved tagfod. Rideplanke med kæmning og not til sugfjæl Forslag til klinkbeklædning En mulighed er også at en rekonstruktion indledes med at lave dele af kirken som forsøg, for at få erfaring med metoder og holdbarhed mv. Det har været drøftet at udføre en model i halv eller trediedel størrelse for at prøve styrken i de valgte konstruktioner i en størrelse, der er til at håndtere. En sådan opgave kunne udføres i samarbejde med en lokal fagskole, der på denne måde kan genopfriske de gamle tømmerforbindelser for eleverne.

23 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 23 Afrunding... Et større byggeri, som opførelsen af en kirke altid har været, har krævet en særlig indsats. Der har muligvis været egetræer i Halkærområdet. Man kan forestille sig et hold fra handelspladsen har været ude og finde egnede træer, der siden er blevet fældet, fragtet ned til kysten og siden sejlet til Sebbersund. Det træ, man har stået med på afbindingspladsen ved foden af Bjerget, har været i faldende længder og forskellig dimension. Det første, der er sket, er en sortering til emner i konstruktionen. Hvor mange stolper, kan der blive af rundtømmer? Hvilke stykker kan flækkes og forarbejdes til remme og rideplanker? Hvor meget træ kan blive til vægbeklædning? Det er muligt, at tagkonstruktionen har været af andet træ end eg. Men det har været nødvendigt at lave en spærprofil på jorden ved siden af kirken. Her har man snøret spærkonstruktionen op og lagt det tømmer ud, som har længde nok til at blive til spær. Selve tagbeklædningen, som vi i dette tilfælde mener har været en klinkbeklædning, kan fremstilles mere rationelt, da der blot skal flækkes nogle planker og fremstilles nogenlunde ens "brædder i metermål". Alt tømmer tildannes og prøvesamles på jorden. En tømrer sætter en ære i at kunne lave tingene på jorden og så siden rejse det hele på kort tid og føje det sammen. Selve rejsningen af vægge og spær har krævet hele arbejdsstyrken og evt. fremmed hjælp. Det har været en koncentreret indsats. En bygning er meget sårbar i hele rejseperioden, da vægge og spær let vælter, indtil det hele er forbundet og blevet stabiliseret. Spærene til den nye kirke ankommer til Sebber ARGUMENTER FOR KRUMME VÆGGE mv. De nedgravede stolper kan godt stå uregelmæssigt i en stolpekonstruktion med tagrem, da spærene står uafhængigt af stolperne på en sådan rem. Meget egetræ har en naturlig krum vækst. Dette kan f.eks. udnyttes til en krum rem. De krumme sider (facader) er med til at give bygningen stabilitet. Det tømmer, der bruges til remme, har faldende længder fra naturens side. Den uregelmæssige stolperække udnytter tømmeret optimalt. Selv stejle valme er med til at give tagkonstruktionen stabilitet, da der dannes en trekant mellem spærene og gratspærene. Kan man bygge skibe, kan man også lave dobbeltkrumme tagflader med krumme rygninger mv.. Igen må det tages i betragtning, at det har været besværligt at få helt ret tømmer fra skoven. Det er mere oplagt og direkte nødvendigt at udnytte kurverne i det foreliggende tømmer, der fremkommer ved fældningerne.

24 24 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv.

25 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 25

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 I forbindelse med Danmarks industrialisering og vandringen fra land til by i sidste halvdel af 1800-årene opstod et boligbyggeri i byerne af hidtil uset omfang. I løbet

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Praktikophold som byggeteknikker Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Ellen Agger BTH NÆSTVED 20.10.2014 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 ugers praktikophold i 4. semester af byggeteknikkeruddannelsen.

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Velkommen til Viking Bjælkehuse

Velkommen til Viking Bjælkehuse Velkommen til Viking Bjælkehuse Vi lancerede i 1998, tilbuddet om, håndhuggede bjælkehuse, leveret som nøglefærdige projekter, eller del-entrepriser i samarbejde med bygherre. Det specielle ved dette byggeri,

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere