Det danske biogassamfund anno 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske biogassamfund anno 2015"

Transkript

1 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen

2 Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner Underleve randører Brancheforeningen for Biogas Anlægs- Affaldsbehandlere Landbrug og fødevareindustri

3 Fremtidige samfundsudfordringer Mindske afhængigheden af fossil energi Bæredygtig fødevareproduktionen Vandmiljø, lugt, gyllehåndtering, økologi Fastholde beskæftigelse Udvikle nye vidensbaserede industrier Bedre ressourceudnyttelse Energi, næringsstoffer, jord, penge Mindske udslippet af drivhusgasser Hidtil fokus på energisektoren Nu fokus på de tre B er Bønder, Biler og Boliger

4 Fremtidige samfundsudfordringer Mindske afhængigheden af fossil energi Bæredygtig fødevareproduktionen Vandmiljø, lugt, gyllehåndtering, økologi Fastholde beskæftigelse Udvikle nye vidensbaserede industrier Bedre ressourceudnyttelse Energi, næringsstoffer, jord, penge Mindske udslippet af drivhusgasser Hidtil fokus på energisektoren Nu fokus på de tre B er Bønder, Biler og Boliger Løsningen ligger i det 4. B: Biogas

5 Vision 20. november 2009 I 2015 og fremover er biogas den centrale konverteringsteknologi, der omdanner biomasse til højværdi energi til el, varme og transport

6 Vision 20. november 2009 I 2015 og fremover er biogas den centrale konverteringsteknologi, der omdanner biomasse til højværdi energi til el, varme og transport Omdanner lavværdige råvarer med høj effektivitet Passer i logistikken el, gas, varme, transport Brobygger i energisektorens behov fra nutid til fremtid Kraftvarme og transport Forbrændingsmotorer og brændselsceller Stationære og mobile anlæg Samtidig med de løser en række andre vigtige opgaver

7 Hvad skal til for at vi når dertil? Overordnede rammevilkår Energipolitik afgifter og tilskud Infrastruktur Miljølovgivning Aktører skal efterspørge teknologien/ydelsen Landbrug, energisektor, transportsektor m.fl. Teknologiudvikling Videreudvikling af eksisterende teknologi Udvikling af nye løsninger

8 Hvad gør et biogasanlæg? Gylle Forbedret gødning Biogas anlæg Organisk affald Fornybar energi

9 Hvad gør et biogasanlæg? Gylle Forbedret gødning Biogas anlæg Omfordeling og bedre næringsstofudnyttelse Beskyttelse af vandmiljø og mindre lugt Organisk affald Fornybar energi

10 Hvad gør et biogasanlæg? Opretholdelse af bæredygtig fødevareproduktion og -eksport Gylle Forbedret gødning Biogas anlæg Omfordeling og bedre næringsstofudnyttelse Beskyttelse af vandmiljø og mindre lugt Organisk affald Fornybar energi

11 Hvad gør et biogasanlæg? Opretholdelse af bæredygtig fødevareproduktion og -eksport Gylle Forbedret gødning Biogas anlæg Omfordeling og bedre næringsstofudnyttelse Beskyttelse af vandmiljø og mindre lugt Genanvendelse af næringsstoffer og energi Organisk affald Fornybar energi

12 Hvad gør et biogasanlæg? Opretholdelse af bæredygtig fødevareproduktion og -eksport Gylle Forbedret gødning Biogas anlæg Omfordeling og bedre næringsstofudnyttelse Beskyttelse af vandmiljø og mindre lugt Genanvendelse af næringsstoffer og energi Organisk affald Fornybar energi Forsyningssikkerhed El & varme eller transport Klima

13 Biogas et effektivt klimaredskab El og varmeproduktion CO 2 -reduktion 220 pct. 40 kr. pr. tons CO 2 -ækvivalent Transportbrændstof CO 2 -reduktion 167 pct kr. pr. tons CO 2 - ækvivalent Drivhusgasreduktion pr. ton biomasse der afgasses kg CO2 ækv. pr ton biomasse CO2 ækv N2O metan Fossil subst. Kilder: FOI og Wells to wheels

14 Samfundsmæssige perspektiver Forsyningssikkerhed Stabil og regulérbar dansk VE Miljøbeskyttelse Effektivt og billigt klimainstrument Drikkevand og vandmiljø Lugtgener i lokalmiljø Beskæftigelse og eksport Eksport af biogasteknologi m.v. Husdyr- og fødevareproduktion

15 Biogas aktuelt og potentiale 20. november % Husdyrgødning Rensningsanlæg Industriel spildevand Lossepladser PJ Potentiale Lossepladsgas Have- parkaffald Husholdnings/madaffald Kødbenmel Industriaffald import Industriaffald dansk Spildevandsslam Husdyrgødning Kilde: Energistyrelsen

16 Biogas aktuelt og potentiale 20. november % Husdyrgødning Rensningsanlæg Industriel spildevand Lossepladser PJ Potentiale 5 pct. af energiforbrug pct. af naturgas pct. af vejtransport Lossepladsgas Have- parkaffald Husholdnings/madaffald Kødbenmel Industriaffald import Industriaffald dansk Spildevandsslam Husdyrgødning Kilde: Energistyrelsen

17 Biogas aktuelt og potentiale 20. november % Husdyrgødning Rensningsanlæg Industriel spildevand Lossepladser PJ Potentiale 5 pct. af energiforbrug pct. af naturgas pct. af vejtransport Lossepladsgas Have- parkaffald Husholdnings/madaffald Kødbenmel Industriaffald import Industriaffald dansk Spildevandsslam Husdyrgødning Energiafgrøder Økobiogas Naturpleje Vandbiomasse Kilde: Energistyrelsen

18 Biogas økologiens motor Udfordringer i økologien Uafhængighed af konventionel husdyrgødning Uafhængighed af fossil energi Økologi uden drøvtyggere Mulighed Afgasning af gødning, grøngødning, naturslet m.v. Øger gødningsværdien af husdyrgødningen Flytter næringsstoffer i sædskiftet 10 pct. af arealet tilstrækkeligt

19 Grøn Vækst politisk aftale pct. af husdyrgødningen skal energiudnyttes i 2020 Koordinationsplan for biogas og gødningshåndtering Drejebog for indpasning af biogas i energisektoren Kommunerne skal planlægge for placering af biogasanlæg Statsligt biogasrejsehold som hjælp til myndigheder Distribution via naturgasnet ligestilles med kraftvarme Biogasleverandører ligestilles med naturgasleverandører Finansiering 20 pct. igangsætningstilskud 100 mill. i pct. via kommunegaranterede lån 20 pct. egenkapital

20 november 2009 Status for biogas Biogasproduktion TJ Fællesanlæg Gårdanlæg Total Fælles- og gårdanlæg Husdyrgødning Organisk affald 1.8 mill. t 0,5 mill. t Ialt 2,2 mill. t 21 biogasfællesanlæg 60 gårdbiogasanlæg

21 Fremtidig biogasudbygning 20. november 2009 TJ Biogasproduktion Fællesanlæg Gårdanlæg Total

22 2020 Fremtidig biogasudbygning 20. november 2009 TJ Biogasproduktion Fællesanlæg Gårdanlæg Total Vandrammedirektiv

23 2020 Fremtidig biogasudbygning 20. november Biogasproduktion Vandrammedirektiv Naturgasimportør 2500 TJ Fællesanlæg Gårdanlæg Total

24 Fremtidig biogasudbygning 20. november 2009 TJ Biogasproduktion Fællesanlæg Gårdanlæg Total Vandrammedirektiv Naturgasimportør Er energisektoren parat til at aftage gas i det tempo? Vil landmænd vælge andre løsninger i ventetiden? Forsyningssikkerheden fra 2016 skal sikres af biogasanlæg der planlægges NU

25 Perspektiver Biogas - perspektiver og udfordringer Stort potentiale (gylle, økologi) Klima, forsyningssikkerhed Passer i decentrale infrastruktur Videns- og teknologieksport Udfordringer Meget kraftig udbygning Driftssikkerhed baseret på erfaringer Mindske affaldsafhængigheden Indpasning i energisystemet Primære ressource i Jylland Barrierer Placering af anlæg Finansiering og investorer Biogasfællesanlæg Anlægsbehov (eks) Kort: Con Terra

26 Hvor skal biogasanlæggene ligge? Mange fordele ved biogas Globalt, nationalt og lokalt Men hvor skal de ligge? Biogasanlæg hører til på landet Råvaregrundlag og gødningsanvendelse Gødningsformidling og energiproduktion Kan indpasses i landskabet Bygningsmasse ligner landbrugsbedrifter Miljøgodkendelse sikrer omgivelser Aktiv medvirken fra planmyndigheder

27 Hvor skal biogassen anvendes? Fortrænge naturgas i kraftvarmen Passer i decentrale infrastruktur Direkte i lokalt kraftvarmeværk Billigst og mest simpel Tilstrækkeligt varmegrundlag? Omfordeling via naturgasnettet? Mulighed for lagring Bedre varmeudnyttelse Opgradering dyr Nedgradering af naturgas? Transportbrændstof Mest effektive biobrændstof Demonstrationsprojekter Opbygning af infrastruktur

28 Distribution via naturgasnettet Distribution via naturgasettet bør ligestilles med lokal decentral kraftvarme Simple model: Biogas ind og biogas ud Tilskud og afgiftsforhold følger molekylet til slutanvendelsen Markedet vil afgøre om man opgraderer ( merindtægt for varmen betaler for opgraderingen ) Biogasproducenten sælger biogas til slutkunden Kræver kun oprindelsescertifikat Alternativ model Opgraderingstilskud Finansiering? Naturgas-PSO/finanslov?

29 Distribution via naturgasnettet Distribution via naturgasettet bør ligestilles med lokal decentral kraftvarme Simple model: Biogas ind og biogas ud Tilskud og afgiftsforhold følger molekylet til slutanvendelsen Markedet vil afgøre om man opgraderer ( merindtægt for varmen betaler for opgraderingen ) Biogasproducenten sælger biogas til slutkunden Kræver kun oprindelsescertifikat Alternativ model Opgraderingstilskud Finansiering? Naturgas-PSO/finanslov?

30 Konklusion 20. november 2009 Biogas giver landbruget mulighed for at løse egne udfordringer i forhold til klima, miljø og accept at bidrage til løsning af samfundsudfordringer (klima, energi) Biogas bidrager til forsyningssikkerheden med energi meget stor ressource gylle, energiafgrøder, naturpleje m.v. stabil, regulérbar og lagerbar højkvalitetsenergibærer Biogassen kan indpasses flere steder i energisystemet lokal kraftvarme eller distribueres via naturgasnettet transportbrændstof Kræver langsigtet afklarede rammevilkår hvad skal ske efter 2012? er nuværende afregning tilstrækkelig?

31 Tak for opmærksomheden

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk

Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk Grøn Gas Forum 23. marts 2015 Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk 1 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 43 Marts 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på biogasanlæg 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning Opgradering eller decentrale biogasnet BioPress 8617

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv A A R H US Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Anders Peter Adamsen og Inge T. Kristensen U N I V ERS I T E T Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv Det Jordbrugs

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere