DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold"

Transkript

1 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold

2 2 Senest opdateret oktober 2014

3 Turneringsreglement Indefodbold Revideret november Formål 1.2. Målsætning 2 Gyldighedsområde 3 Turneringsform og -inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Rækker 3.4. Flere hold i samme række 4 Spillere 4.1. Generelt 4.2. Alderstrin / klassetrin ved turneringsstart 4.3. Foreningsskifte 4.4. Op- og nedrykning af spillere 4.5. Spilledragten 4.6. Bortviste spillere 5 Kampens afvikling 5.1. Generelt 5.2. Afbud 5.3. Udeblivelser 5.4. Udmeldelser / udtrækning 6 Afgørelse af placering 6.1. Puljeturnering 6.2. Cupturnering

4 4 7 Protester 7.1. Protesttidspunkter 7.2. Behandling og appelmuligheder 8 Dispensationer 8.1. Spillere 8.2. Foreningsskifte 9 Turneringsledelsen 9.1. Opbygning og kompetence 9.2. Sanktionsmuligheder 10 Stævner/videregående stævner/landsmesterskaber Generelt Afgørelse af placering DGI-leder ved landsmesterskaber Protester Udbud af rækker ved landsmesterskaber

5 1 Formål 1.1. DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter Målsætning: Turnerings- og stævnevirksomheden i DGI Fodbold har som formål at styrke det frivillige foreningsarbejde ved at tilbyde turneringer og stævner, der har et indhold og er tilrettelagt således at alle uanset alder, køn og færdigheder har mulighed for at deltage. Turneringer og stævner foregår i et fællesskab, der blandt andet er karakteriseret ved: - At deltageren får en stor aktivitetsmængde og gode muligheder for at opleve / afprøve sin præstationsevne indenfor fodbold. - At deltageren får mulighed for at opleve og lære om sig selv og sin kompetence / færdigheder indenfor andre idrætsaktiviteter end fodbold. - At deltageren har mulighed for at få oplevelser og opnå læring af ikke idrætslig karakter. - At deltageren har indflydelse på egen situation under turneringen / stævnet. 5 2 Gyldighedsområde 2.1 Reglementet er gældende for DGI. 2.2 Reglementet kan anvendes ved turneringer og stævner udskrevet af landsdels- / lokalforeninger under DGI. 3 Turneringsform og inddeling 3.1 Generelt: Stævner og turneringer står åben for alle foreninger, der har betalt årskontingent til en landsdelsforening under DGI Turneringsformer: Stævner og turneringer kan spilles som puljeturnering, som cup-turnering eller som en kombination af pulje- og cupturnering For hver af de i nævnte turneringsformer kan der spilles enkelt eller dobbelt turnering Rækker:

6 Turneringen kan udskrives i følgende rækker: Damer +40 Herrer +55 Damer +45 Super veteraner +50 Senior old girls +35 Veteraner +45 Old girls +28 Senior old boys +40 Senior Old boys +32 U18 piger Senior U17 (10. kl.) U20 herrer U16 (9. kl.) U19 drenge U15 (8. kl.) U18 drenge U14 (7. kl.) U17 (10. kl.) U13 (6. kl.) U16 (9. kl.) U12 (5. kl.) U15 (8. kl.) U11 (4. kl.) U14 (7. kl.) U10 (3. kl.) U13 (6. kl.) U9 (2. kl.) U12 (5. kl.) U8 (1. kl.) U11 (4. kl.) U7 (0. kl.) U10 (3. kl.) U6 piger U9 (2. kl.) U8 (1. kl.) U7 (0. kl.) U6 drenge Mix: Kan spilles i alle ovennævnte rækker De enkelte aldersgrupper kan af turneringsledelsen opdeles i rækker efter holdenes spillestyrke Det er tilladt at bruge pige- / damespillere på alle drenge / herre hold. 3.4 Flere hold i samme række: Deltager en forening med mere end et hold i samme række, opføres holdene i turneringsplanen, som hold 1, 2 osv. og hold 1 betragtes som højere rangeret end hold 2 osv Deltager en forening med flere hold i samme pulje, bør disse spille første kamp mod hinanden DGI tillader deltagelse af kombineret hold i turneringer og stævner fra 2 eller flere foreninger. En forening kan i samme række kun have spillere på et kombineret hold i indeværende stævne / turnering. 4 Spillere 4.1 Generelt:

7 4.1.1 En spiller må kun deltage i turneringskampe under DGI for 1 forening og skal være medlem af denne. Dog tillades brug af spillere på et hold fra 2 eller flere foreninger, (kombineret hold). En spiller kan i samme række kun deltage på kombinerede hold i indeværende stævne / turnering, når skriftlig aftale herom er tilgået landsdelsforeningen En spiller må ikke samme dag deltage på mere end et hold. Er turneringen inddelt i spillerunder (1, 2, 3 osv.) betragtes den pågældende spillerunde som samme dag Har en forening 2 spilledage anvendt spillere ulovligt på samme hold, kan holdet udelukkes af turneringen Det er tilladt at benytte følgende antal spillere i hele kampen: Små mål: udskiftningsspillere U6-U9 og 0., 1. og 2. klasse udskiftningsspillere Store mål: udskiftningsspillere Fri udskiftning er tilladt i samtlige aldersgrupper Hold, der overtræder aldersgrænsen / klassetrin, kan idømmes bøde og kan ikke blive vinder i den turnering, hvor forseelsen begås. 7 Alderstrin / klassetrin ved turneringsstart: Herre senior (skal være fyldt 16 år på spilledagen) Dame senior (skal være fyldt 15 år på spilledagen) Old boys +32 (skal være fyldt 32 på spilledagen) Old girls +28 (skal være fyldt 28 på spilledagen) Senior old boys +40 (skal være fyldt 40 på spilledagen) Senior old girls +35 (skal være fyldt 35 på spilledagen) Damer +40 (skal være fyldt 40 på spilledagen) Damer +45 (skal være fyldt 45 på spilledagen) Veteraner +45 (skal være fyldt 45 på spilledagen) Super Veteraner +50 (skal være fyldt 50 på spilledagen) Herrer +55 (skal være fyldt 55 på spilledagen) U20 herrer U19 herrer U18 piger/drenge U17 piger/drenge (10. kl.) U16 piger/drenge (9. kl.) U15 piger/drenge (8. kl.) U14 piger/drenge (7. kl.) U13 piger/drenge (6. kl.)

8 8 U12 piger/drenge (5. kl.) U11 piger/drenge (4. kl.) U10 piger/drenge (3. kl.) U9 piger/drenge (2. kl.) U8 piger/drenge (1. kl.) U7 piger/drenge (0. kl.) U6 piger/drenge må højst være fyldt 5 år i efterårssæsonen (må altså først fylde 6 år efter den 31/12) 4.3 Foreningsskifte: Mellem to turneringshalvdele kan en spiller frit skifte forening En spiller, der har deltaget i en turneringskamp for en forening, kan ikke i samme turnering uden dispensation deltage for nogen anden forening ( 8.2) Ved foreningsskifte skal kontingent til den gamle forening være betalt før deltagelse i turneringskampe for den nye forening kan finde sted Såfremt en forening anvender en spiller uden dispensation, eller spilleren ikke opfylder de gældende regler for flytning ( 8.2) falder ansvaret på den forening, der benytter spilleren. 4.4 Op- og nedrykning af spillere: En spiller, som har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold, medmindre det hold, på hvilket spilleren deltog, samme dag spiller eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvori spilleren ikke har deltaget. En spiller kan ikke løses til nedrykning efter en spilledag, hvis han har karantæne. I samme række kan nedrykning kun finde sted til nærmest lavere rangerende hold. Hvis spilleren ikke deltager en spilledag, betragtes spilleren som deltager på det hold, der rangerer nærmest under det hold, hvorpå spilleren sidst har deltaget. Senior old girls, old girls, super veteraner, veteraner, senior old boys, mix og old boys kan frit rykke op og ned i de forskellige aldersgrupper, når de opfylder aldersbetingelserne (se dog ). Pige- / damerække og drenge- / herrerække rangerer lige højt Nedrykning af spillere fra højere rangerende hold i turneringens 3 sidste kampe, kan kun finde sted, såfremt den pågældende spiller i 2. halvdel af turneringen har deltaget i mindst halvdelen af samtlige kampe på samme eller lavere rangerende hold Ansat, men ikke spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller Nedrykning af spillere mellem flere hold i samme række finder sted efter U19 undtaget 2 U17 og U19 undtaget.

9 til Hvis en forening deltager med flere hold, må der ved de forskellige holds først spillede kamp i samme turnering ikke benyttes spillere, der har været anvendt på et af de andre holds første kampe. 4.5 Spilledragten: Et hold skal (bortset fra målmanden) bære ensartede trøjer. En spillers grundlæggende obligatoriske udstyr består af: En trøje, korte bukser, strømper og fodbeklædning. En spiller må ikke bære noget, som er farligt for spilleren selv eller andre spillere.(dette gælder såvel udstyr som andet, f.eks. smykker) Såfremt to hold bærer ensartede trøjer, skal sidstnævnte hold skifte trøjer Dommerens spilledragt er sort. Hold der stiller op i sort spilledragt skal skifte Bortviste spillere: Dommeren kan bortvise de spillere, der overtræder 4.5 fra spillepladsen, indtil påklædningen er bragt i orden En spiller, der har fået rødt kort, skal mindst have 1 spilledags karantæne. Spilleren må ikke benyttes, før meddelelse fra stævneledelse / turneringsledelse foreligger. 5 Kampens afvikling 5.1 Generelt: Der spilles efter de af DFIF, KFUM Idræt, DBU, DGI og DFU vedtagne spilleregler. Det er fra U5 til U11 (4. kl.) tilladt at sætte en ekstra spiller ind når holdet er bagud med 3 mål. Spilleren skal tages ud igen når holdet ikke er bagud med 3 mål. Der kan max. indsættes 1 ekstra spiller. Baner, der anvendes til indefodbold: Håndboldbane (min. 18 x 36 meter) Spilletiden ved stævner og turneringer fastsættes af stævne- eller turneringsledelsen I rækkerne for U5 til U9 (2. kl.) spilles med boldstørrelse 3. I rækkerne U10 (3. kl) til U15 (8. kl.) piger spilles med bold størrelse 4. U15 drenge og øvrige rækker spiller med boldstørrelse Overtrædelse af reglementet af en af parterne berettiger ikke nogen forening til at undlade at spille de ansatte kampe.

10 Afbud: Alle afbud betragtes som udeblivelse. 5.8 Udeblivelser: Udebliver et hold fra en kamp idømmes foreningen en bøde. 5.9 Udmeldelser/udtrækning: Udtrækning af hold fritager ikke for de nævnte erstatninger og bøder Ved udtrækning af hold er det normalt altid lavest rangerende hold, der skal udgå - afgøres af turneringsledelsen. 6 Afgørelse af placering 6.1 Puljeturnering: Spilles turneringen efter pointsystem giver vunden kamp 3 point, uafgjort kamp 1 point, og tabt kamp 0 point. Andet pointsystem kan udfærdiges af lokal landsdelsforening Såfremt 2 eller flere hold står lige i point, afgøres deres placering, på følgende måde: 1. Indbyrdes kamp(e). 2. Derefter målforskel i indbyrdes kamp(e). 3. Er denne ens - målforskel i samtlige kampe i puljen. 4. Er der stadig ingen vinder fundet, så flest scorede mål. 5. Kan placeringen stadig ikke afgøres, spilles ny(e) kamp(e) med spillere i henhold til Kan placeringen stadig ikke afgøres: Er stillingen ved kampens udløb stadig lige, så ny kamp på 5 minutter (det andet hold starter med bolden) hvis kampen stadig er lige, så straffesparkskonkurrence, hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene Et hold, der udebliver fra en turneringskamp uden lovligt forfald, kan normalt ikke blive vinder i den pågældende turnering, og kan derfor normalt ikke deltage i videregående stævner. Afgøres i lokal landsdelsforening Hvis et hold udebliver fra en eller flere kampe i en turnering, eller hvis et hold helt udgår i løbet af en turnering, medregnes normalt ingen af dets kampe ved beregning af de øvrige holds placering Såfremt et hold, der har kvalificeret sig til oprykning eller oprykningskampe af en eller anden grund afstår herfra, medregnes ingen af dets kampe når man skal finde ud af hvilket hold, der eventuelt skal indtræde i dets sted.

11 6.2 Cupturnering: Hvis kampen ved udløb af ordinær spilletid ender uafgjort, - så ny kamp: 1 x 5 minutter 11 Er stillingen stadig lige: Straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene. Er stillingen herefter lige, fortsættes med et straffespark til hvert hold, til afgørelsen er fundet. Sparkene skal tages af forskellige spillere, indtil alle spillere der var på banen da kampen sluttede, har sparket. 7 Protester 7.1 Protesttidspunkter: Mener anføreren for et hold, at dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af fodboldloven, skal der umiddelbart efter kendelsen, på selve spillepladsen, overfor dommeren nedlægges protest, for at denne kan komme i betragtning. Fra U10 (3. kl.) og yngre kan det være holdlederen, der nedlægger protesten overfor dommeren, senest umiddelbart efter kampens afslutning Protester vedrørende aldersgrænser skal indsendes senest 8 dage efter kampens afslutning, dog senest 4 dage efter turneringens/puljens afslutning. Ved stævner dog umiddelbart efter kampens afslutning Protester kan kun behandles, hvis de er indgivet skriftligt til turneringsledelsen senest 8 dage efter, at kampen er afviklet (se dog 7.1.3). Ved stævner dog umiddelbart efter kampens afslutning Protester skal for at være gyldige være ledsaget af et depositum. Det deponerede beløb tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. 7.2 Behandling og appelmuligheder: En protestafgørelse skal af turneringsledelsen sendes skriftlig til de implicerede parter Såfremt en forening ikke er enig i en af en landsdelsforening afsagt kendelse, kan denne sendes til udtalelse i DGIs fodboldstævneudvalg Anmodning om udtalelse skal inden 14 dage efter kendelsens modtagelse, indsendes gennem landsdelsforeningen, der medsender lokale reglementer og turneringsplan. 8 Dispensationer 8.1 Spillere:

12 Ansøgninger om dispensation skal fremsendes skriftligt til turneringsledelsen Hvis en dispensation er ansøgt på urigtigt grundlag, skal den under alle omstændigheder annulleres fra det øjeblik den er givet. Turneringsledelsen afgør herefter hvilke konsekvenser, det skal medføre for de implicerede parter Med en urigtig skriftlig dokumentation fra en tidligere forening er turneringsledelsen, når denne er blevet bekendt med forholdet, berettiget til at udelukke spilleren fra videre deltagelse, indtil den dag, hvor spilleren vil være berettiget efter reglementet. Turneringsledelsen afgør herefter hvilke konsekvenser, det skal medføre for de implicerede parter Klasselister: Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra den klasse spillerne tilhører). Det samme gælder for fødselsår og -dato. Antallet af spillere på klassetrin fastsættes af landsdelsforeningerne, antallet vil også være gældende ved regions- og landsmesterskaber. 8.2 Foreningsskifte: Tilladelse til foreningsskifte inden for landsdelsforeningen under turneringens forløb skal indhentes hos landsdelsforeningens fodboldudvalg. Den gives som regel kun, når bopælsforandring kan begrunde en dispensation Skifter en spiller såvel forening som landsdelsforening, skal flytningen godkendes af begge landsdelsforeninger For ungdomsspillere kan der dispenseres for 30 dages reglen ( 4.3.3) En landsdelsforenings afgørelse kan ikke appelleres. 9 Turneringsledelsen 9.1 Opbygning og kompetence: Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrørende turneringen. Turneringsledelsen har ret til at fastsætte eller ændre spilletider og spillesteder samt træffe de afgørelser, der i øvrigt er nødvendige for turneringens gennemførelse Lokale turneringsledelser i landsdelsforeninger kan indsætte lokale ændringer i turneringsreglementet Hvor dette reglement måtte stride mod de i fodboldloven givne bestemmelser, skal reglementets bestemmelser være gældende.

13 9.2 Sanktionsmuligheder: Overtrædelse af reglementet kan medføre: 1. Irettesættelse. 2. Annullering af spillede kampe med fastsættelse af nye. 3. Tab af kamp/point. 4. Bødestraf. 5. Udelukkelse Ledere, der giver urigtige oplysninger, kan idømmes karantæne Såfremt en forening udviser en efter landsdelsforeningens skøn usportslig opførsel, fremkommer med vildledende eller urigtige oplysninger eller ikke efterkommer de af landsdelsforeningen eller DGIs givne forskrifter, kan den idømmes bøde eller udelukkes Stævner / videregående stævner / landsmesterskaber 10.1 Generelt: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at planlægge kampene efter cupsystem, eller som puljeturnering, alt under hensyntagen til deltagerantallet samt spilletider m.m. Børne- og ungdomshold kan kun deltage ved ét videregående stævne pr. sæson For at deltage i et landsmesterskab, skal holdet have deltaget i en DGI-turnering. 1. Landsdelsforeningernes turneringsplan skal foreligge som bilag for at den enkelte Landsdelsforenings tilmelding betragtes som værende gyldig. Henvisning til Internettet / minidræt eller lignende betragtes ikke som gyldig turneringsplan. 2. Der skal være tilmeldt min. 8 hold i en række til LM (5 hold i 11-mands) for at den oprettes. Hvis der til LM kun er tilmeldt 5 hold, har stævneudvalget tilladelse til, at indbyde hold, så den udbudte række er fuldtallig. Arrangørklub tilbydes deltagelse i stævnet, såfremt der er interesse for det. Såfremt der kun er tilmeldt 4 hold, har stævneudvalget bemyndigelse til at arrangere et landstræf eventuel med opfyldning holdene behøver ikke have deltaget i en DGI-turnering, men foreningen skal være medlem af DGI. Ved under 4 tilmeldte hold afholdes der ingen form for stævne Der må bruges indtil 9 navngivne spillere ved LM. Kun 7 spillere pr. kamp. For U9 og yngre indtil 10 navngivne spillere. Kun 8 spillere pr. kamp.

14 Dispensationer, der er givet til turneringer i landsdelsforeningen, er også gældende ved regions- og landsdækkende stævner. Der kan ikke gives dispensation kun til deltagelse ved LM / videregående stævne. Dispensationer og klasselister skal medbringes ved LM og regionsstævner. Dispensationer der er givet i landsdelsforeningen kan aldrig ophæve de vedtægter og regler der er ved regions- og landsdækkende stævner Holdkort skal afleveres til stævneledelsen inden starten af holdets første kamp. Kun spillere der er påført holdkortet er spilleberettiget Rødt kort giver udvisning for resten af kampen samt minimum 1 kamps karantæne. Gult kort giver udvisning i resten af kampen for den pågældende spiller Yderligere karantæne af gøres af stævneledelsen Ved afbud senere end 10 arbejdsdage (lørdag/søndag regnes ikke som arbejdsdage) før stævnet, vil foreningen/landsdelsforeningen blive faktureret for ikke refunderbare udgifter (holdgebyr og deltagerpris): 1. for indmeldte deltagere eller hvis dette ikke er sket: 2. for 4 spillere + 2 holdledere ved indendørs stævner dog for 5 spillere + 2 holdledere i 1. og 2. klasse (U9) samt en bøde på kr. Forlader et hold stævnet inden de har spillet deres sidste kamp opkræves en bøde på kr Hvor intet andet er anført i 10, er reglementets øvrige paragraffer gældende Spilletider ved landsmesterskaber Indefodbold 1 x 9 minutter Store mål og futsal fastlægges spilletiden ved det enkelte stævne Afgørelse af placering: Ved puljekampe: 1. Indbyrdes kamp(e). 2. Derefter målforskel i indbyrdes kamp(e). 3. Er denne ens - målforskel i samtlige kampe. 4. Er der stadig ingen vinder, så flest scorede mål. 5. Er holdene stadig lige, så ny kamp á 1 x 5 minutter. 6. Kan placeringen stadig ikke afgøres: Er stillingen ved kampens udløb stadig lige, så ny kamp 5 minutter hvis kampen stadig er lige så straffesparkskonkurrence, hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene. Er stillingen herefter lige, fortsættes

15 med et straffespark til hvert hold, til afgørelsen er fundet. Sparkene skal tages af forskellige spillere, indtil alle spillere, der var på banen ved kampens afslutning, har sparket. 15 Ved cupkampe: Hvis kampen ved udløb af ordinær spilletid ender uafgjort, - så ny kamp 1 x 5 minutter. Er stillingen stadig lige: Straffesparkskonkurrence hvert hold tildeles 3 straffespark der afvikles på skift mellem holdene. Er stillingen herefter lige, fortsættes med et straffespark til hvert hold, til afgørelsen er fundet. Sparkene skal tages af forskellige spillere, indtil alle spillere, der var på banen ved kampes afslutning, har sparket DGI-leder ved DGI landsmesterskaber: Alle deltagende landsdelsforeninger må stille med en kvalificeret DGI-leder som er med under hele afviklingen af mesterskabet (også ved præmieoverrækkelsen). DGI-lederen varetager de af DGI-stævneledelse pålagte opgaver for alle landsdelsforeningens hold. DGI-lederen melder sig ved ankomsten til DGI stævneledelsen. DGI-lederen sikrer sig, at landsdelsforeningens hold er ankommet, indkvarteret og klar til at spille på anførte tidspunkter. DGI-lederen rådgiver landsdelsforeningens hold i tvivlsspørgsmål, f.eks. protester eller lignende Protester: Protester ved landsmesterskaber: Protester over hændelser i forbindelse med kampen, fremsættes skriftlig og vedlægges et gebyr på 300 kr. - der tilbagebetales såfremt protesten tages til følge Protestudvalg ved landsmesterskaber: DGIs stævneledelse nedsætter ved stævnets begyndelse et protest-udvalg på 5 personer, hvoraf 1 skal være fra DGIs stævneledelse + 2 suppleanter. Samt DFU repræsentant. Tre personer er beslutningsdygtige.

16 Udbud af rækker ved landsmesterskaber Antal hold og årgange hvor der udbydes LM Stævneudvalget i DGI fodbold har besluttet at udbyde nedenstående rækker ved landsmesterskaber inde: Piger: U9 (1.-2. kl.), U11 (3. & 4. kl.), U13 (5. & 6. kl.), U15 (7. & 8. kl.) samt U18 Drenge: U8 (1. kl.), U9 (2. kl.), U10 (3. kl.), U11 (4. kl.), U12 (5. kl.), U13 (6. kl.), U14 ( 7. kl.), U15 (8. kl.) samt U18 Damer: Senior, oldgirls, senior oldgirls Herrer: U20, senior, oldboys, senior oldboys, veteraner, super veteraner Årgangene gennemføres som LM hvis der er min. 8 hold tilmeldt. Kan dette ikke opfyldes tilbydes den yngste række at spille med i den ældste række den ældste række tilbydes ikke at spille med i den yngste række. Landsdelsforeningerne må hver sende følgende antal hold:

17 Række Antal pigehold Antal drengehold U9 (1.-2. kl.) U 8 (1. kl.) 0 2 U9 (2. kl.) 0 2 U10 (3. kl.) 2 2 U11 (4. kl.) 2 U12 (5. kl.) 2 2 U13 (6. kl.) 2 U14 (7. kl.) 2 2 U15 (8. kl.) 2 U U Senior 2 2 Old 2 2 Senior old 2 2 Veteraner 0 2 Super veteraner 0 2 Piger: Hver landsdelsforening må sende to hold i disse rækker: U9 (1.-2. kl.), U11 ( kl.), U13 (5.-6. kl.), U15 ( kl.) samt i U18.

18 18 Drenge: Hver landsdelsforening må sende to hold i disse rækker: U8 (1. kl.) U9 (2. kl.), U10 (3. kl.), U11 (4. kl.), U12 (5. kl.), U13 (6. kl), U14 (7. kl.), U15 (8. kl.). samt i U18. Der er desuden mulighed for at vælge at sende to hold i enten 1. klasse eller 2. (U9) klasse se dette eksempel: Eks.: Ved LM for klasse piger kan man vælge at sende: to hold fra U8 (1. kl.) eller to hold fra U9 (2. kl.) eller et hold fra U8 (1. kl.) og et hold fra U9 (2. kl.) For pigers vedkommende gælder eks. også for U11 (3.-4. kl.) U13 (5.-6. kl.) - U15 (7.-8. kl.) Damer: Herrer: To hold i dame senior, old girls, senior old girls. To hold i U20, senior, oldboys, senior oldboys, veteraner, super veteraner.

19 19

20 20

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Landsmesterskaber i indefodbold for:

Landsmesterskaber i indefodbold for: Landsmesterskaber i indefodbold for: - 7.-8. klasse piger (U14-U15) - 7. og 8. klasse drenge (U14-U15) Den 19.-21. februar 2010 i Fuglsøcentret Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

INFORMATIONSBOG FODBOLD- TURNERING Forår2010

INFORMATIONSBOG FODBOLD- TURNERING Forår2010 INFORMATIONSBOG FODBOLD- TURNERING Forår2010 Resultater ringes på 38 38 31 33! Læs om ændringer og tilføjelser fra DGI Vestsjælland i turneringsreglementet (juli 2009)! Der er ændrede spilleregler for

Læs mere

- 3. og 4. klasse drenge - 3.-4. klasse piger

- 3. og 4. klasse drenge - 3.-4. klasse piger Landsmesterskaber i indefodbold for: - 3. og 4. klasse drenge - 3.-4. klasse piger Den 20.-22. februar 2009 i Jyllinge Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

- Old boys - Old girls

- Old boys - Old girls Landsmesterskaber i udefodbold: - Old boys - Old girls Den 01.-02. september 2007 i Tved Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI s landsmesterskab i fodbold. Tillykke

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Udefodbold. Revideret november 2014. dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Udefodbold. Revideret november 2014. dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Udefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Turneringsreglement Udefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2 Gyldighedsområde 3 Turneringsform

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!!

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!! Turneringskontakter Ved spørgsmål omkring turneringen, henstilles til at henvendelsen sker til nedenstående: Administration DGI Storstrømmen - Fodbold Anette Høegh Valdemarsgade 43 A 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl.

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl. Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold -0 1 2 kl. 18. august 2012 Møgeltønder Stadion DGI Sønderjylland - Jysk-Fynsk udvalg Kampprogram Jysk-Fynsk mesterskaber DGI Sønderjylland - Jysk-fynsk udvalg

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Stævne- reglement Gældende fra november 2012

Stævne- reglement Gældende fra november 2012 Stævne- reglement Gældende fra november 2012 Bemærkninger til reglementet Ved idrætskonferencen januar 2009: Nye bestemmelser i 4.3 og 8.1 Ved idrætskonferencen februar 2010: Tilføjet nyt afsnit under

Læs mere

Landsmesterskaber i udefodbold: - Dame senior - Herre senior. Den september 2008 i Klinkby

Landsmesterskaber i udefodbold: - Dame senior - Herre senior. Den september 2008 i Klinkby Landsmesterskaber i udefodbold: - Dame senior - Herre senior Den 13.-14. september 2008 i Klinkby 2 Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI s landsmesterskab i

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

- U12 drenge - U12 piger

- U12 drenge - U12 piger Landsmesterskaber i udefodbold: - U12 drenge - U12 piger Den 29.-31. august 2008 i Skærbæk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI s landsmesterskab i fodbold.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

DGI Håndbold. Stævnereglement. DGI Håndbold landsmesterskaber.

DGI Håndbold. Stævnereglement. DGI Håndbold landsmesterskaber. DGI Håndbold Stævnereglement DGI Håndbold landsmesterskaber www.dgi.dk/haandbold 2 Bemærkninger til reglementet Ved idrætskonferencen januar 2009: Nye bestemmelser i 4.3 og 8.1 Ved idrætskonferencen februar

Læs mere

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016

INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 INVITATION INDEFODBOLD 2015/2016 Hermed udsendes indbydelse til DGI Midtjyllands indendørs fodboldturnering 2015/2016. ONLINE tilmelding skal ske via http://foreningsportalen.dgi.dk Koden til foreningsportalen

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: TILPASNING AF TURNERINGSFORLØB... 4 FODBOLD I DGI MIDTJYLLAND... 4 TERMINER... 4 UNGDOMS RÆKKER... 5 SENIOR RÆKKER... 5 ALDERSTRIN / KLASSETRIN... 6 SPILLETIDER... 7 PULJENUMMERERING...

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Jyske Mesterskaber Lørdag den 18. aug Langvang IC - Randers

Jyske Mesterskaber Lørdag den 18. aug Langvang IC - Randers Program og spilleplan Jyske Mesterskaber Lørdag den 18. aug. 2014 Langvang IC - Randers Resultater - http://minidraet.dgi.dk www.dgi.dk/fodbold Velkommen til Jysk mesterskaber DGI Øst- /Nordjylland - Jysk

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

DGI Håndbold. Stævnereglement. DGI Håndbold landsmesterskaber.

DGI Håndbold. Stævnereglement. DGI Håndbold landsmesterskaber. DGI Håndbold Stævnereglement DGI Håndbold landsmesterskaber www.dgi.dk/haandbold 2 Bemærkninger til reglementet Ved idrætskonferencen januar 2009: Nye bestemmelser i 4.3 og 8.1 Ved idrætskonferencen februar

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold

Turneringskoncept DGI Midtjylland Fodbold 2016 DGI Midtjylland Fodbold Indholdsfortegnelse: UNGDOMSFODBOLD SPILFORMER:... 3 FODBOLD I DGI MIDTJYLLAND... 4 TERMINER FORÅR... 4 UNGDOMS RÆKKER... 5 SENIOR RÆKKER... 6 ALDERSTRIN / KLASSETRIN... 6

Læs mere

1 I, VZZ; 7/I/i. \:4,

1 I, VZZ; 7/I/i.  \:4, 1 I, I 4 VZZ; 7/I/i www.dgi.dk/fodbold/oestjylland \:4, : Velkommen til 5 og 8 mands fodbold - Efterår 2014 Der spilles primært frem til hvilke hold, der skal deltage ved Landmesterskaber der afholdes

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 3. Indefodbold 2010/11. Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Indefodbold 2010/11 Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Yderligere oplysninger kan fås hos: JBU Region 3 Forum Horsens Langmarksvej 53 8700 Horsens Tlf. 8939 9930 Fax 75610915 E-mail: region3@jbu.dbu.dk

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

FOR INDENDØRSSTÆVNET CUP 2017 I MINIHALLEN I ØRSLEV

FOR INDENDØRSSTÆVNET CUP 2017 I MINIHALLEN I ØRSLEV FOR INDENDØRSSTÆVNET CUP 2017 I MINIHALLEN I ØRSLEV DEN 10.-11.-12. NOVEMBER 2017 ØRSLEV GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING FODBOLD AFDELINGEN Rynkebjerg 7, Ørslev, 4760 Vordingborg Mobil 25 45 17 06 Ørslev

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Informationsbog INDEFODBOLD

Informationsbog INDEFODBOLD Informationsbog INDEFODBOLD 2012-2013 Turneringsansvarlig/kontaktperson Karin Christensen tlf. 79 40 48 11 karin.vibeke.christensen@dgi.dk KONTORTIDER Telefontider: Man., tirs., tors. kl. 9.00-15.30 Ons.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN Reglement februar 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Gyldighedsområde 3 Stævneform og inddeling 3.1 Generelt 3.2 Stævneform 3.3 Rækker 3.4 Nålestævner 3.5 Indemesterskab

Læs mere

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 FODBOLD Opdateret maj 2011 Nyt punkt 7 stk. 7.3. Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Indefodbold 2015/16. Tilmeldingsfrist: 20. september 2015 via Kluboffice

Indefodbold 2015/16. Tilmeldingsfrist: 20. september 2015 via Kluboffice Indefodbold 2015/16 I Tilmeldingsfrist: 20. september 2015 via Kluboffice Indholdsfortegnelse Tilmeldingsgebyr... 1 Datoplan for indefodbold på bane med håndboldmål... 2 Turneringer på bane med håndboldmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 8-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune.

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune. Infomappe INDEFODBOLD turnering 2013-14 Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune www.dgi.dk/sydvest/fodbold Indefodbold 2013/14 Så starter indefodbolden! DGI Sydvest byder velkommen til indefodbolden

Læs mere

DGI Nordjylland Fodbold. Skal kampformen holdes ved lige i vinterhalvåret?

DGI Nordjylland Fodbold. Skal kampformen holdes ved lige i vinterhalvåret? DGI Nordjylland Fodbold Skal kampformen holdes ved lige i vinterhalvåret? Indefodboldturneringen 2016-2017 2 Selvom efterårets udefodbold sæson 2016/17 kun er godt midtvejs, er det nu man skal til at planlægge,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold Stævneprogram Firmaidræt Open 2015 - Mors Fodbold Spillested Sydmors Kultur- og Fritidscenter Næssundvej 325 Hvidbjerg, 7960 Karby Stævneledelse Morsø Firma og Familie Idræt Afbud Varly Kristensen på telefon

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Eftertilmelding til 7-mandsturneringen 2008

Eftertilmelding til 7-mandsturneringen 2008 Eftertilmelding til 7-mandsturneringen 2008 Hermed gives mulighed for eftertilmelding af til DGI Vestsjællands efterårs udendørsturnering i 7-mands fodbold. Tilmelding Ved tilmelding skal tilmeldingsblanketten

Læs mere

Landsmesterskaber i indefodbold for: 3.-4. klasse (U10-U11) piger 3. og 4. klasse (U10 og U11) drenge den 02.-03. marts 2013 i Slangerup

Landsmesterskaber i indefodbold for: 3.-4. klasse (U10-U11) piger 3. og 4. klasse (U10 og U11) drenge den 02.-03. marts 2013 i Slangerup ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal Jørgensen Landsmesterskaber i indefodbold for: 3.-4. klasse (U10-U11) piger 3. og 4. klasse (U10 og U11) drenge den 02.-03. marts 2013 i Slangerup Velkommen til

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Program. LM inde 2015 i fodbold. Landsmesterskab for U10-U15 piger og drenge. Den 28. februar - 1. marts 2015 i Fredericia Idrætscenter

Program. LM inde 2015 i fodbold. Landsmesterskab for U10-U15 piger og drenge. Den 28. februar - 1. marts 2015 i Fredericia Idrætscenter LM inde 2015 i fodbold Program Landsmesterskab for U10-U15 piger og drenge. Den 28. februar - 1. marts 2015 i Fredericia Idrætscenter www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 I har tilmeldt/kvalificeret

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

INDEFODBOLD / FUTSAL Turnering

INDEFODBOLD / FUTSAL Turnering INDEFODBOLD / FUTSAL Turnering 2016-17 DGI Sydvests landsdel Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune Tilmelde hold: http://foreningsportalen.dgi.dk Eftertilmelde hold til efter nytår: kontakt Anette

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Spil Sommerhåndbold så er det nu!

Spil Sommerhåndbold så er det nu! Spil Sommerhåndbold så er det nu! DGI Nordvest & DGI Vestjylland indbyder alle håndboldklubber til at deltage i sommerturnering 2011. Sidste frist for tilmelding er: onsdag den 13. april 2011. Tilmeldingen

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/Niels Nyholm ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/NIELS NYHOLM

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/Niels Nyholm ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/NIELS NYHOLM ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/Niels Nyholm ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/NIELS NYHOLM Sønderjysk Mesterskab d. 16. juni 2013 Sønderjysk mesterskab 2013 Sønderjysk mesterskab afholdes i år i/ved Jump a Lot tidligere

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere