REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING"

Transkript

1 REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper og rækker 3.4 Flere hold I samme række 4 SPILLERE 4.1 Generelt 4.2 Aldersgrupper 4.3 Foreningsskifte 4.4 Op- og nedrykning af spillere 4.5 Diskvalificerede/bortviste spillere 5 KAMPENES AFVIKLING 5.1 Generelt 5.2 Flytning af kampe 5.3 Ledelse af kampene 5.4 Kampenes begyndelse 5.5 Reserver I individuelle turneringer 5.6 Indberetninger 5.7 Afbud 5.8 Udeblivelser 5.9 Udmeldelser/udtrækning 1

2 6 AFGØRELSE AF PLACERING 6.1 Puljeturnering 6.2 Cupturnering 7 PROTESTER 7.1 Protesttidspunkt 7.2 Indsendelse af protest 7.3 Behandling af appelmuligheder 8 DISPENSATIONER 8.1 Indsendelse 9 TURNERINGSLEDELSEN 9.1 Opbygning og kompetence 9.2 Sanktionsmuligheder 10 VIDEREGÅENDE STÆVNER 10.1 Landsstævner 1 FORMÅL Formålet er at samle FSKBH's klubbers badmintonspillere til idrætsligt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder. 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE Reglementet er gældende for FSKBH's badmintonafdeling, der udskriver og afvikler turneringer under eget ansvar med reference til Foreningens hovedbestyrelse. Kun klubber, der er tilsluttet Foreningen, kan deltage. Startberettigede er kun spillere, hvis tilknytning til den pågældende virksomhed er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Foreningens love og fællesreglement. I tilfælde af protest mod en formodet ulovllig deltager, påhviler det den anklagede klub at bevise lovligheden. Hvis lovligheden ikke kan dokumenteres, er den anklagede at betragte som værende ulovlig deltagende. 2

3 Spillere kan deltage i turneringerne for mere end 1 klub/forening, men ikke i samme type række. Hermed menes at en spiller ikke kan spille for 2 forskellige klubber/foreninger i fx Senior6, men gerne fx for én klub/forening i Senior6 og for en anden klub/forening i Specialrække6. 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt Individuel turnering udskrives som pool-turnering, som cupturnering eller som pool/cupturnering Individuel turnering inden for de forskellige aldersgrupper udskrives i rækker efter behov således: Mesterrækken - fri tilmelding, A-rækken - fri tilmelding for alle, der ikke er klassificerede i mesterrækken, og således videre nedefter. En spiller betragtes som klassificeret, såfremt vedkommende er tilmeldt et hold i Foreningens mesterskabsturnering, jf , eller i andet badmintonregi. Spillerens klassificering i single er afgørende for vedkommendes start i en række. Spillere, der ikke er klassificerede, betragtes som motionistspillere Foreningens individuelle mesterskabsturnering (UM) udskrives i kategorierne herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixeddouble. Samtidig indbydes til turnering for spillere i A-, B-, C- og D-rækkerne samt eventuel en begynder/motionistrækken. Disse rækker spilles dog ikke i kategorier med mindre end 4 deltagere/par Afdelingen kan udskrive individuelle turnering i en eller flere af kategorierne herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixeddouble i mester-, A-, B-, C-, D-rækkerne samt eventuelt en begynder/motionistrække. Kategorier med mindre end 4 deltagere spilles ikke Foreningens mesterskabsturnering for hold udskrives hvert år i en: I: Seniorturnering (Senior 6-, Senior4- og Specialrækken) II: Veteranturnering (Veteran4- og Veteran6-rækken). Indbydelse udsendes til klubberne i løbet af foråret og turneringen afvikles i den kommende sæson. 3.2 Turneringsformer Antal hold i rækken/puljen, enkelt eller dobbeltturnering fastsættes af turneringsledelsen efter behov. 3

4 3.2.2 Holdturneringens senior- og veteranrækker er opdelt i turneringer for hold med 6 spillere: (SEN-6, VET-6, og Specialrækken), og hold med 4 spillere: (SEN-4 og VET-4). Veteranspillere kan deltage i såvel seniorturneringen som veteranturneringen SEN-6- og VET-6-turneringerne består af en Elitedivisionen samt det antal divisioner herunder, som det anmeldte antal hold gør nødvendigt. Turneringsledelsen kan bestemme, at en række skal spille dobbelt, hvis turneringsledelsen finder det formålstjenstligt. Nye hold indplaceres efter samråd med turneringsledelsen De øvrige senior- og veteranturneringer består af det antal divisoner, som det anmeldte antal hold gør nødvendigt. Turneringsledelsen kan bestemme, at en række skal spille dobbelt, hvis turneringsledelsen finder det formålstjenstligt. Nye hold indplaceres efter samråd med turneringsledelsen I SEN-6- turneringen består hver holdmatch af 8 kampe: 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD og 1 MD. Den samme spiller må højst spille 2 kampe i hver match og ikke i samme kategori. Såvel singler som doubler skal opstilles i styrkeorden. I VET-6-turneringen består hver holdmatch af 6 kampe: 2 HD, 1 HD med en spiller fra hver af de førnævnte herredoubler, 1 DD og 2 MD. Den samme spiller må højst spille 2 kampe i hver match. Doubler skal opstilles i styrkeorden. I Specialrækken består hver holdmatch af 7 kampe: 2 HD, 2 HS, 2 MD og 1 DD. Den samme spiller må højst spille 2 kampe i hver match. I tilfælde af afbud fra den ene dame, må den anden dame spille begge mixdoubler. Såvel singler som doubler skal opstilles i styrkeorden. I SEN-4- og VET-4-turneringerne består hver holdmatch af 4 doublekampe, således at doublerne spilles alle mod alle. Holdet stiller med 2 doubler, og konstellationerne må ikke ændres undervejs i matchen. Et hold må valgfrit stille med mænd og/eller kvinder; en kamp kan altså lovligt være fx med 2 mænd mod 1 mand og 1 kvinde. 4

5 3.2.6 Udgår Klubberne skal for hvert hold senest 1 uge før første holdkamp indsende en holdliste med navnene på holdets deltagere, suppleret med eventuelle reserver samt holdlederens navn, -adresse og telefonnumre (mobil- og privat). Holdlisten indsendes til turneringsledelsen. I de forskellige turneringer skal der bindes følgende antal spillere: I SEN-6, VET-6 og Specialrække: 4 herrer og 2 damer II SEN-4 og VET-4: 4 spillere. Samtlige spillere skal opstilles efter singlestyrke og kun disse spillere kan anvendes i holdturneringen. Denne orden skal holdes turneringen igennem, medmindre lederen af holdturneringen er underrettet om ændring af spillernes indbyrdes styrkeforhold. Ændring kan endvidere ske ved tilgang af nye spillere, hvilket ligeledes skal meddeles lederen af holdturneringen ved fremsendelse af en ny holdliste. Indsendes holdlisten eller ændringer til denne ikke som anført medfører det sanktion i henhold til Aldersgrupper og rækker Deltager en klub med flere hold, må der ved de forskellige holds først spillede match i samme turnering ikke benyttes spillere, der har været anvendt ved et af de andre holds første match. 3.4 Flere hold i samme række Udgår Udgår. 4 SPILLERE 4.1 Generelt Udgår En spiller, der ved UM har placeret sig som præmietager efter at have vundet mindst to kampe i en række i single, skal de efterfølgende år registreres i en højere række i alle kategorier, medens en placering i double, ligeledes efter mindst to vundne kampe, alene medfører registrering i en højere række i denne kategori. 5

6 4.2 Aldersgrænser Udgår Veteran: Spilleren skal på spilledagen være fyldt 35 år Udgår Udgår Udgår Udgår Udgår Udgår. 4.3 Foreningsskifte Der henvises til foreningens fællesreglement. 4.4 Op- og nedrykning af spillere Såfremt der i en holdmatch indsættes en reserve i herresingle, skal han placeres efter spillestyrke. I doublekategorierne kan reserver placeres på den tilskadekomne/udeblevnes plads Indsættes en reserve på holdet efter udveksling af holdopstilling, skal vedkommende starte på den udeblevnes plads For en under kamp tilskadekommen spiller kan reserve først indsættes i spillerens følgende kamp Reserver kan ikke udtages fra højere rangerende hold. Såfremt en reserve har været benyttet på et højere rangerende hold 2 matcher i træk eller 3 matcher i alt, bindes vedkommende til holdet. Reserven frigøres ved ikke at deltage i 2 holdmatcher på højere rangerende hold Ansat match, der ikke er eller bliver afviklet, hverken løser eller binder en spiller. 4.5 Diskvalificerede/bortviste spillere Registrerede spillere skal til individuelle turneringer anmeldes i overensstemmelse med styrkelisten medens ikke-registrerede spillere anmeldes, hvor de ifølge deres spillestyrke hører hjemme. Turneringsledelsen er berettiget til at oprykke, eventuel scratche en spiller, der er anmeldt i for lav række. For spillere, der anmeldes første gang, bør resultater og placeringer opnået i andre organisationer, tages i betragtning ved indplaceringen (fx B-rækkespiller under DBF bliver A-rækkespiller i FSKBH). 6

7 5 KAMPENES AFVIKLING 5.1 Generelt Der spilles efter de internationale spilleregler, nyeste udgave, hvor intet andet er anført Det af turneringsledelsen fastsatte turneringsprogram (dato, tid og sted) skal nøje overholdes. Yderligere tilsigelser vil ikke blive udsendt uden i tilfælde af ændringer, som turneringsledelsen forbeholder sig ret til at foretage. Spillere og holdledere opfordres til at holde sig orienteret via foreningens hjemmeside Før en holdmatchs afvikling udveksler holdlederne holdopstilling. Doublekonstellationer skal opstilles i styrkeorden Ikke færdigspillede kampe vindes af udeholdet, idet det er hjemmeholdets pligt at sætte spillet i gang til tiden. Dog naturligvis ikke hvis udeholdet kommer for sent. Spiller et hold ikke mindst halvdelen af kampene i en holdmatch, er denne scratchet for holdet Efter hver holdmatch underskriver begge holdledere (eller substitut) holdkortet Det hold som er nævnt først i programmet, er at betragte som hjemmehold, og skal levere bolde til hele matchen. Boldene skal være af anerkendt mærke og opfylde kravene i de internationale spilleregler. Som udgangspunkt anvendes det mærke, som sælges i hallen Overtrædelse af reglementet af en af parterne berettiger ikke nogen - hverken klub eller spiller - til at undlade at spille de ansatte matche/kampe. 7

8 5.2 Flytning af kampe Ændringer i holdturneringsprogrammet kan kun ske med turneringsledelsens samtykke og såfremt følgende betingelser overholdes. 1. Kvalifikations- og cupmatcher kan ikke ændres/genansættes. 2. Hvis matchen spilles på egne baner, skal den forsøges spillet senest 4 uger efter det i programmet fastsatte tidspunkt, og ikke senere end sidste programsatte turneringsrunde i den pågældende række 3. Ændring i sidste programsatte turneringsrunde kan alene ske ved fremrykning af den programsatte match 4. Ændringen må ikke påføre Foreningen udgifter. I modsat fald kan dato, tid og sted for afvikling fastsættes med en uges varsel af turneringsledelsen, hvorved klubben, der ønsker udsættelse pålignes et gebyr svarende til den for sæsonen gældende pris for en turneringskamp. En match kan kun genansættes 1 gang. Kan den ene part ikke stille hold til en genansat match, tabes matchen af det hold som oprindeligt bad om flytning. Tilsvarende hvis der ikke kan stilles fuldt hold, tabes de pågældende kampe af det hold som oprindeligt bad om flytning. 5.3 Ledelse af kampene Kampene i en holdmatch afvikles uden dommer, idet hver spiller dømmer sin banehalvdel af en kamp. 5.4 Kampenes begyndelse Samtlige spillere, herunder eventuelle reserver, skal være spilleklar på det i programmet anførte tidspunkt. Spillere er endvidere forpligtet til at spille næste kamp 5 minutter efter foregående kamps ophør. Undladelse heraf medfører tab af kampen I individuelle turneringer vil spillere blive scratchet, hvis ikke de er klar til kamp: - i indledende runder: Til den i programmet fastsatte tid - senere runder: 30 minutter før den i programmet fastsatte tid Såfremt et hold uden lovpligtig forfald ikke er spilleklar senest 10 minutter efter det for matchen fastsatte tidspunkt, kan modparten nedlægge påstand om at få matchen erklæret vundet for sig. 8

9 5.4.4 Hvis et hold ikke møder fuldtalligt, betragtes den manglende spiller som lavest rangerende (2. dame/4. herre) Mangler et senior6- eller specialrække-hold 1 herre eller 1 dame, behøver holdet kun tabe 1 kamp, nemlig en double. Det er dog en forudsætning, at modstandernes holdleder er varslet senest dagen før matchens afholdelse. Reglerne i skal stadig overholdes. 5.5 Reserver i individuelle turneringer Ved afbud i single kan indsættelse af ny spiller finde sted, forudsat denne også indtræder på den udeblevne spillers plads i en doublekategori. Undtaget herfra er foreningens singleturnering Ved afbud i double kan indsættelse af ny spiller finde sted, ligesom en double kan dannes af et nyt par. Endvidere kan ved afbud to halve doubler danne en ny double; denne placeres på den stærkeste spillers plads Det er en forudsætning for indtræden, at pågældende ikke selv er anmeldt i de berørte kategorier. Turneringsledelsen kan nægte spillere/par at indtræde ved afbud, såfremt det skønnes at pågældende er stærkere end den/de seedede. 5.6 Indberetninger I individuelle turneringer skal vinderen uopfordret meddele turneringsledelsen resultatet af kampen umiddelbart efter dennes ophør Det i holdturneringsprogrammet førstnævnte hold skal senest dagen efter holdmatchens afvikling indsende et holdkort med resultater af matchens enkelte kampe til KFIU-Hallen (holdkort kan printes fra foreningens hjemmeside, og kan enten afleveres i hallen, eller inscannes og mailes til hallen). Undladelse heraf medfører sanktion i henhold til Afbud I individuelle turneringer skal afbud meddeles til såvel modstander og KFIU-Hallen senest 6 timer før kampens programsatte tidspunkt. 9

10 5.7.2 Vedkursus/ instruktionsarrangementer skal afbud meddeles KFIU-Hallen senest 6 timer før instruktionens programsatte tidspunkt I holdturneringen skal afbud meddeles til såvel modstander, KFIU-hallen samt holdturneringsledelsen senest kl på spilledagen. Er spilledagen en lørdag eller en søndag skal modstander og KFIU-hallen underrettes senest fredag kl Holdledere opfordres til at tage kontakt med modstandernes holdleder et par dage før matchen for at undgå udeblivelser og andre misforståelser. 5.8 Udeblivelser Såfremt afbud ikke er meddelt i overensstemmelse med 5.7 betragtes det som udeblivelse. Udeblivelse medfører sanktion i henhold til Udmeldelser/udtrækning Sender et hold afbud eller udebliver til 2 matcher i træk, eller 3 matcher i alt, betragtes holdet som trukket ud af turneringen Udtrækning af hold fritager ikke for de på udtrækningstidspunktet skyldige omkostninger, bøder og erstatninger. Der henvises i øvrigt til Foreningens fællesreglement Udtrækning af hold skal altid foretages skriftligt. 6 AFGØRELSE AF PLACERING 6.1 Puljeturnering I individuelle turneringer gives 1 point for vundet kamp. Står 2 spillere(par) lige, er den indbyrdes kamp afgørende; står 3 eller flere spillere(par) lige, er vinderen den, der i disses indbyrdes kampe har vundet flest sæt, subsidiært bolde. 10

11 6.1.2 I holdturneringen gives 2 point for vundet match og 1 point for uafgjort match. Placeringen afgøres ved: 1) antal matchpoint 2) indbyrdes match 3) antal vundne kampe 4) antal vundne sæt 5) antal vundne bolde 6) lodtrækning foretaget af turneringsledelsen. Såfremt 3 eller flere hold står lige, er det hold vinder, der i disse holds indbyrdes matcher har vundet flest kampe, sæt, subsidiært bolde. Er en række delt i puljer, spiller puljevinderne slutkamp efter cup-systemet Hvis et hold udgår i løbet af en turnering, medregnes ingen af dets matcher ved beregningen af holdenes placering I alle turneringerne finder oprykning og nedrykning som udgangspunkt sted således: Vinderen og nr. 2 rykker en række op. Lavest og næstlavest placeret hold rykker en række ned. Turneringsledelsen kan dog af hensyn til balancen i næste års turnering beslutte anderledes, fx at lade et særlig suverænt hold rykke 2 rækker op Udgår Udgår. 6.2 Cupturnering I individuelle turneringer går vinderen videre I holdturneringen afgøres placeringen i henhold til PROTESTER 7.1 Protesttidspunkter Protest over hændelser i forbindelse med kamp skal meddeles modparten umiddelbart efter afslutningen af den pågældende kamp. 7.2 Indsendelse af protest En protest kan kun behandles, såfremt den er indsendt til turneringsledelsen senest 3 (tre) dage efter kampens/holdmatchens afvikling. Herfra undtages dog protester vedrørende aldersgrænser og ulovlige spillere Udgår. 7.3 Behandling af appelmuligheder 11

12 7.3.1 Turneringsledelsens afgørelse kan appelleres til foreningens badmintonbestyrelse, hvis afgørelse er endelig. 8 DISPENSATIONER 8.1 Indsendelse Dispensation kan søges hos turneringsledelsen Turneringsledelsen kan dispensere fra regler, der ikke er omfattet af Foreningens fællesreglement. 9 TURNERINGSLEDELSEN 9.1 Opbygning og kompetence Turneringsledelsen er udpeget af den til enhver tid siddende badmintonbestyrelse Enhver spiller er forpligtet til ubetinget at efterkomme anvisninger fra turneringsledelsen. 9.2 Sanktionsmuligheder Overtrædelse af reglementet kan medføre: 1. Irettesættelse 2. Annullering af spillede matcher med fastsættelse af nye 3. Fortabelse af matcher 4. Bøde 5. Karantæne som spiller og/eller leder Såfremt en spiller ikke er tilmeldt holdturneringen, tabes de kampe vedkommende spiller har deltaget i, ligesom underliggende kampe tabes. I tilfælde af konstateret brug af spiller(e), der ikke er spilleberettiget i henhold til 2, annulleres holdets resultat(er) i den pågældende række og holdet kan udelukkes fra turneringen Det medfører en bøde på kr. 300,00 når: A. Det i nævnte holdkort ikke er indsendt rettidigt; B. En spiller i henhold til betragtes som udeblevet Det medfører en bøde på kr. 300,00 når: 1. Den i nævnte holdliste eller den i nævnte styrkeliste ikke er indsendt rettidigt; 2. En ikke-tilmeldt spiller benyttes, jf

13 9.2.5 Det medfører en bøde på kr. 500,00 når: Den i nævnte holdliste eller den i nævnte styrkeliste ikke er indsendt senest 8 dage efter første rykkerskrivelse herom. Et turneringshold i henhold til betragtes som udeblevet Uanset der bliver fundet fuldgyldig erstatning, kan det medføre fuld dækning af afdelingens omkostninger, såfremt deltager eller hold efter skriftlig accept til deltagelse i de i 10 nævnte videregående stævner melder afbud. Såfremt afbud ikke er meddelt, betragtes det som udeblivelse efter Kommunikation via regnes for ligestillet med anden skriftlig kommunikation. 10 VIDEREGÅENDE STÆVNER 10.1 Landsstævner Deltagere til DFIF s landsstævner udtages af turneringsledelsen Tvivlstilfælde I tilfælde af tvivl eller modstrid mellem reglementets paragraffer, afgøres tvisten af badmintonforeningens bestyrelse. 13

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG.

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG. TURNRINGSRGLMNT FOR HOLTURNRING I AMINTON USKRVT AF GI VSTSJÆLLANs AMINTONUVALG. Indholdsfortegnelse. A: Gyldighedsområde. : Turneringsform og inddeling. : Spillere. : Kampenes afvikling. : Afgørelse af

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

Revideret 26. november Reglementer

Revideret 26. november Reglementer Revideret 26. november 2012 Reglementer Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 3 Klassificering og tilmelding 13 Reglement for individuelle turneringer 15 Retningslinjer for udtagelse til LM 18 Side

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Tennis turnering. DGI Sønderjylland Tennis

Tennis turnering. DGI Sønderjylland Tennis Tennis turnering DGI Sønderjylland Tennis Turnering 2015 2 Indholdsfortegnelse side 2 side 3 side 4-6 side 7 side 8 side 9-18 side 19 Indholdsfortegnelse DGI info Spilleregler Turneringssystemet Holdkort

Læs mere

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Senest opdateret oktober 2014 Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

DGI Storstrømmen. Begynderstævne i Stubbekøbing. www.badmintonpeople.dk

DGI Storstrømmen. Begynderstævne i Stubbekøbing. www.badmintonpeople.dk Begynderstævne i Stubbekøbing www.badmintonpeople.dk Program for DGI Storstrømmen Begynderstævne Lørdag den 21. november 2015 Stubbekøbing Hallen, Gl. Landevej 1 4850 Stubbekøbing Vær opmærksom på: At

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 1.01 Formål Holdturneringsreglement Afsnit

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR HOLDTURNERING 2013/2014 FOR UNGDOM: U9 U11 U13 U15 U17/U19 Pointgivende holdturnering DGI FYN INDBYDER TIL Holdturnering i Badminton 2013/14 Hvorfor deltage i holdturneringen? Holdturneringen er det som

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Danmarks Bedste Ungdomshold

Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U15 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 Velkommen til DBU for U15, 2015 3 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste Ungdomshold

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

Blistrup Badminton U11 U13 U15 CD Turnering 2007

Blistrup Badminton U11 U13 U15 CD Turnering 2007 Invitation til: for U11 - U13 - U15 i C- og D- rækken Den 27. & 28. december 2007 i Blistrup Hallen, Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted Spilledage: Om nødvendigt kan turneringen udvides til også at omfatte

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer. Junior Grand Prix turneringen

Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer. Junior Grand Prix turneringen Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer Junior Grand Prix turneringen Indholdsfortegnelse: 1 Turneringens formål... 3 2 Bestemmelserne omfatter... 3 3 Turneringsbestemmelser... 3 3.1 Klassificering

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018 1) Holdtyper: 4 spillere o 4 spillere (4 drenge/piger; fri sammensætning) o 4 piger (4 piger) 4 + 2 (4 drenge + 2 piger) 4 + 3 (4 drenge + 3 piger) Holdtyperne kan udbydes på de niveauer, der fremgår af

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

Program. Begynderturnering i Stubbekøbing. dgi.dk/badminton

Program. Begynderturnering i Stubbekøbing. dgi.dk/badminton Program Begynderturnering i Stubbekøbing dgi.dk/badminton Program for DGI Storstrømmen Begynderstævne Søndag den 20. november 2016 Stubbekøbing Hallen, Gl. Landevej 1 4850 Stubbekøbing Vær opmærksom på:

Læs mere

Tlf Tlf

Tlf Tlf DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD U9/U11 2016/2017 og Badminton Danmark indbyder til det fælles afsluttende holdturnerings mesterskab, hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer mødes nu om at

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang. Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe. Tilmelding af hold og opdatering af

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere