Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering"

Transkript

1 Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering Polyteknisk eksamensprojekt, 2002 Hovedrapport Vejledere: Lars Hvam & Jesper Riis Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Simon Pape, C Publikationsnummer IPL

2 Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering Polyteknisk eksamensprojekt Copyright c Simon Pape Printet med LATEX 2ε

3 Forord Denne rapport er resultatet af et halvårigt eksamensprojekt, udført ved Institut for Produktion og Ledelse (IPL) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i perioden 1/3-15/ Projektet udgør afslutningen på civilingeniørstudiet og er udført under vejledning af lektor Lars Hvam og ph.d.-studerende Jesper Riis. Projektets formål er at få afdækket og specificeret kravene for et dokumentationsværktøj til produktmodellering og bunder i en frustration over arbejdsbyrden forbundet med manuel opbygning og vedligeholdelse af dokumentationen i forbindelse med arbejdet med produktmodeller. I den empiriske del af projektet har jeg samarbejdet med fire virksomheder: APC Denmark A/S, GEA Niro A/S, F.L. Smidth A/S og Vitral A/S, der alle har bidraget konstruktivt med holdninger til projektet. Resultatet er ud over en kravspecifikation for et dokumentationsværktøj et oplæg til, hvordan dokumentationsværktøjet kan udvikles, samt en idé til en mulig projektorganisation. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til mine vejledere, Lars Hvam og Jesper Riis, for deres vejledning og inspiration. Især en stor tak til Jesper Riis for hans store engagement og mange konstruktive forslag samt tålmodige gennemlæsning af rapporten. En stor tak skal også lyde til medarbejderne i de fire virksomheder for deres interesse og engagement i projektet. Især vil jeg rette en tak til Mikkel Dalgas fra APC Denmark A/S, Søren Poulsen fra F.L. Smidth A/S og Aage Wind fra Vitral A/S. Herudover også en stor tak til ph.d.-studerende Martin Malis og Benjamin Loer Hansen for deres interesse og konstruktive indspark til projektet. Slutteligt skal lyde en stor tak til Sara Aabolt Christensen for utrættelig korrekturlæsning, og til Henrik Jørgensen, Martin Harss, Jørgen Lindegaard Pedersen og Kasper Edwards for deres store bidrag til det sociale liv på instituttet især gennem de altid livlige frokostdebatter og kaffepauser. Lyngby, 15. oktober 2002 Simon Pape C i

4

5 Resumé Erfaringer fra arbejdet med produktmodeller har vist, at der eksisterer et behov for et IT-baseret dokumentationsværktøj, som kan understøtte arbejdet. Dette kan ske ved, at det varetager mange af de administrative og trivielle opgaver, der både er tidskrævende og kan udføres bedre af en computer. Hovedformålet med dette eksamensprojekt er at afdække kravene for et dokumentationsværktøj til produktmodellering. Kravene er blevet afdækket ved at undersøge produktmodelleringsprocessen hos fire virksomheder, der benytter sig af produktmodellering (GEA Niro A/S, APC Denmark A/S, F.L. Smidth og Vitral A/S). Forud for det empiriske arbejde er lavet et litteraturstudie for at afdække fire overordnede områder: - Udvikling af informationssystemer Introduktion til livscyklusmodeller og udviklingsprojekters faser. - Det objektorienterede paradigme Tankegangen bruges inden for produktmodellering og systemudvikling. - Produktmodellering Opbygning af forståelsesramme som baggrund for projektets domæne. - IT-understøttet dokumentation Afdækning af funktionalitet i CASE-værktøjer og PDM-systemer. På basis af kravspecifikationen undersøges om der findes et standardsystem, der kan imødekomme kravene, eller om egenudvikling er nødvendig. I den forbindelse laves også et estimat af omkostningerne forbundet med egenudvikling såvel som køb af standardsystemer. Under vurderingen af standardsystemerne undersøges også, hvordan disse kan integreres med virksomhedens øvrige informationssystemer. Rapporten konkluderer, at et værktøj baseret på Lotus Notes vil være en hensigtsmæssig løsning. Løsningen vil kunne imødekomme de opstillede krav, og samtidig være billig og fleksibel. Herudover lægges op til, at den videre udvikling af dokumentationsværktøjet sker i samarbejde mellem Center for Produktmodellering (CPM), et antal interesserede virksomheder og evt. et softwareudviklingsfirma. iii

6

7 Executive Summary Experience from the field of product modelling has revealed that a need exists for an IT-based documentation tool to support the product modelling process. Time can be saved by letting a documentation tool handle trivial time consuming tasks, as these tasks are often better handled by a computer. The main objective of this thesis is to reveal and document the requirements for a documentation tool for product modelling. The requirements have been gathered and structured based on an analysis of the existing product modelling process at four Danish companies (GEA Niro A/S, APC Denmark A/S, F.L. Smidth and Vitral A/S). Prior to the empirical work a theoretical study has been performed in order to cover four main fields: - Development of information systems Introduction to life cycle models and the phases of system development. - The object oriented paradigm The domain is applicable to product modelling and system development. - Product modelling A frame of comprehension for the domain of the project. - IT-based documentation Analysis of the functionality in CASE-tools and PDM-systems. Based on the requirement specification it has been analyzed if a standard system will be able to meet the requirements, or development from scratch is necessary. Estimates have been made to clarify the costs associated with both own system development and acquisition of standard systems. Included in the assessment of the standard systems is also an analysis of how they can be integrated with other information systems. The conclusion of the thesis is that a tool based on Lotus Notes will be an appropriate solution meeting the requirement specification and at the same time being a surprisingly affordable and scalable solution. In addition to this, it is suggested that the further development is carried out in co-operation between Centre for Product Modelling (CPM), a number of interested companies and perhaps a software development company. v

8

9 Indhold 1 Introduktion Formål og baggrund Problemformulering Afgrænsning Metode Opbygning af rapporten Læsevejledning I Teoretisk grundlag 9 2 Udvikling af informationssystemer Systemudvikling som projekt Projektlivscyklus Mislykkede projekter Det objektorienterede paradigme Objektorienterede fremgangsmåder Centrale elementer Objektorienteret analyse - OOA Objektorienteret design - OOD Objektorienteret implementering - OOI Produktmodellering Introduktion til produktmodellering Fremgangsmåde for opbygning af produktmodeller Dokumentation af produktmodeller IT-understøttet dokumentation CASE-værktøjer PDM-systemer vii

10 Indhold II Empiri 67 6 Dokumentationsproces og kravanalyse Analyse af eksisterende processer Den fremtidige proces Kravspecifikation Overordnet systembeskrivelse Projektarbejde og produktmodeller Brugsmønstre Specifikation af diagrammer Systemstruktur og diagrammer Overgang fra dokumentation til konfigurator Summering og prioritering af krav Den videre udvikling De kommende faser Egenudvikling Tilpasning af eksisterende systemer Projektorganisation Afrunding III Afslutning Konklusion Perspektivering 143 Forkortelser 145 Ordforklaring 151 Litteratur 155 Bilagsrapport 161 Bilag A - Paradigma for projekt 163 Bilag B - IDEF0 for produktmodelleringsprocessen 167 Bilag C - Mødereferater 171 Bilag D - Brugsmønstre 197 Bilag E - Klassediagram 253 Bilag F - Skærmbilleder fra prototype 259 viii

11 Figurer 1.1 Fremgangsmåde for projektet Opbygning af rapporten Besparelse ved anvendelse af struktureret fremgangsmåde Traditionel vandfaldsmodel Boehms spiralmodel Objektorienteret livscyklusmodel Fremgangsmåden ved objektorienteret systemudvikling Eksempel på objekter og klasser Klassehierarki og beskyttelse ved nedarvning Eksempel på brugsmønsterdiagram Eksempel på klassediagram i UML-notation Eksempel på sekvensdiagram i UML-notation Eksempel på samarbejdsdiagram Eksempler på diagrammer i OOD Eksempel på komponentdiagram Anvendelse af produktmodeller i specifikationssystemet Sammenhæng mellem produktkonfigurator og produktmodel Eksempel på konfigurator fra APC Rammemodel for produktmodeller Eksempel på Produkt-Variant Master Eksempel på klassediagram Eksempel på CRC-kort OO projektlivscyklus, Upper- og Lower CASE Gantt-kort, vertikale og horisontale CASE Anvendelse af modeller som fælles sprog Funktionel struktur af PDM-system Funktionalitet i PDM-systemer Intern integration ved anv. af PDM-systemer ix

12 Figurer 6.1 Struktur, procesanalyse og kravspecifikation Eksempel på CRC-kort og træstruktur i Lotus Notes hos Niro Dokumentationsværktøj og projektlivscyklus Fremgangsmåde ved objektorienteret konfigurator Princip ved overførsel af PVM til klassediagram Fremgangsmåde ved konventionel konfigurator Anvendelse af klassediagram i konventionel konfigurator Begrebsmæssig model for dokumentationsværktøj Adgang til information i produktmodel Brugermønsterdiagram for dokumentationsværktøj Produkt-Variant Master (PVM) med alle elementer Klassediagram med alle elementer CRC-kort med alle felter Anvendelse af SKU-numre på CRC-kort hos APC Eksempel på brugerdefineret felt i CRC-kort Klassediagram for dokumentationsværktøj Udveksling af data med dokumentationsværktøj Lagring og udveksling af information i Oracle Configurator Lagring og udveksling af information i Baan 98 og ibaan Dataudveksling med dokumentationsværktøj Begrebsmæssig systemmodel med grundmodul De kommende faser i udviklingen Forskellige omkostningsmodeller med forskellige grundformler Udvidelse og tilpasning af Rational Rose Udvidelse og tilpasning af MS Visio Alle elementer i Visio defineres i et ShapeSheet Eksempel på add-on i Visio C.1 Eksempel på CRC-kort og træstruktur i Lotus Notes hos Niro C.2 Skærmbillede fra FLS s konfigurator D.1 Brugsmønsterdiagram, topniveau D.2 Brugsmønsterdiagram, klynge: Administration D.3 Brugsmønsterdiagram, klynge: PVM D.4 Brugsmønsterdiagram, klynge: CRC-kort D.5 Brugsmønsterdiagram, klynge: Klassediagram E.1 Klassediagram for dokumentationsværktøj x

13 Figurer F.1 Prototype - Log på F.2 Prototype - Vælg projekt F.3 Prototype - Indsæt ny klasse F.4 Prototype - CRC-kort for klasse F.5 Prototype - Redigér attribut F.6 Prototype - Klassediagram efter PVM F.7 Prototype - Nyt klassediagram F.8 Prototype - Liste for CRC-kort F.9 Prototype - Ny klynge F.10 Prototype - Klassediagram med klynge F.11 Prototype - Klassediagram for klynge F.12 Prototype - Links i CRC-kort xi

14

15 Tabeller 2.1 Typiske symptomer og årsager til mislykkede IT-projekter Fremgangsmådens faser Anvendelse af UML i klassediagrammer ved produktmodellering Niros erfaringer med og ønsker til dokumentationsværktøj FLS s erfaringer med og ønsker til dokumentationsværktøj Antagelser i brugsmønstre Sammenhæng mellem elementer i PVM og klassediagram Sammenhæng mellem elementer i CRC-kort og database Udgifter ved anskaffelse af standardsystemer Udgift for udvikling af prototype i MS Visio D.1 Oversigt over brugsmønstre E.1 Encyklopædi for klassediagram xiii

16

17 Kapitel 1 Introduktion Indhold af dette kapitel 1.1 Formål og baggrund Problemformulering Afgrænsning Metode Empirisk grundlag Teoretisk grundlag Opbygning af rapporten Læsevejledning Formål og baggrund Mange virksomheder har set fordelen i at opbygge IT-baserede konfigureringssystemer (produktkonfiguratorer) til at støtte aktiviteterne i specifikationsprocessen. Specifikationsprocessen dækker over de aktiviteter, der ligger mellem kunden og produktionen, og med et stigende krav fra kunderne om individuelt tilpassede produkter til lave priser bliver arbejdet i specifikationsprocessen hurtigt omfattende. Derfor har virksomheder som f.eks. Dell Computer opbygget produktkonfiguratorer, hvor kunderne selv kan konfigurere deres produkt (f.eks. en komplet computer med skærm og printer), hvorefter produktkonfiguratoren kan sende ordren til produktion eller levering helt eller delvist uden menneskelig indblanding. Besparelserne og fordelene er åbenlyse. Desværre går ikke alle af disse projektet godt. I nogle tilfælde lykkes det aldrig Nogle projekter mislykkes at opbygge et fungerende system, mens man i andre tilfælde nok får opbygget systemet, men må droppe det igen pga. store vanskeligheder med at vedligeholde og opdatere det. I Hvam og Mortensen [2002] er nævnt fire typiske grunde til, 1

18 Kapitel 1 - Introduktion at projekterne mislykkes, hvoraf to af dem kan relateres direkte til en dårligt opbygget produktmodel: - Produkterne er ikke umiddelbart konfigurérbare, og der er ikke klarhed over, hvilke varianter man ønsker at tilbyde sine kunder. - Den opbyggede produktmodel er ikke struktureret og dokumenteret, hvilket gør det vanskeligt eller helt umuligt at vedligeholde og videreudvikle modellen. Begge problemer kan undgås ved, at der følges en struktureret fremgangsmåde for opbygningen af produktmodellen, og ved at dokumentere produktmodellen sikres, at det er muligt at vedligeholde og udbygge produktkonfiguratoren i fremtiden. Ved Center for Produktmodellering (CPM) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er udviklet en struktureret fremgangsmåde, som foreskriver gennemløbet af en sekvens af aktiviteter (se afsnit 4.2 på side 38), og som samtidig lægger op til en simpel, men dækkende dokumentation af produktmodellen. Manglende integration Gode erfaringer med CASE-værktøjer Dokumentationsarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af en produktmodel er dog ofte præget af en stor mangel på integration. Dette medfører, at det administrative arbejde med dokumentationen hurtigt kommer til at udgøre en for stor andel af den samlede indsats i produktmodelleringsprocessen. Meget af arbejdet bruges på at sikre integriteten af modellen, ligesom der skal bruges ressourcer på konstant at sikre, at indholdet af dokumentationen er opdateret. Der er således et stort ønske om at finde løsning, som letter dokumentationsarbejdet, uden at der gås på kompromis med dokumentationens kvalitet. Inden for udvikling af informationssystemer anvender man i udpræget grad systemmodeller i udviklingsprocessen, og erfaringen har vist, at arbejdet med dokumentationen (diagrammer, leksika etc.) lettes med anvendelse af IT-baserede dokumentationsværktøjer (CASE-værktøjer). Og netop fremgangsmåden for opbygning af produktmodeller, der anvendes ved CPM, er kraftigt inspireret af principperne bag objektorienteret (IT-)systemudvikling, og det vil derfor være oplagt at trække på de samme gode erfaringer mht. at automatisere og støtte dokumentationsarbejdet. Med baggrund i de gode resultater fra anvendelse af CASE-værktøjer i ITverdenen og CPM s erfaringer med produktmodellering er det oplagt, at brugen af et IT-baseret dokumentationsværktøj med al sandsynlighed kan komme de ovenfor nævnte forhindringer til livs og dermed gøre dokumentationsarbejdet nemmere. Ved at samle og integrere dokumentationen i et IT-baseret dokumentationsværktøj gives samtidig mulighed for en nemmere adgang til indholdet i dokumentationen. Det bliver f.eks. muligt at søge efter bestemt information samt generere og udskrive rapporter med den ønskede information. Samlet set vil det i sidste ende betyde, at medarbejderne får mere tid til deres egentlige arbejde at opbygge produktmodellen i stedet for at skulle bruge deres kræfter på rutineprægede administrative opgaver, som håndteres bedre af en computer. 2

19 1.2 Problemformulering Desværre eksisterer et sådant værktøj ikke. Nogle virksomheder har lavet delvise Værktøj eksisterer ikke løsninger i standardiserede dokumenthåndteringssystemer, men disse løsninger løser ikke alle problemerne. Dokumentationsarbejdet bliver derfor omstændeligt og udgør en flaskehals i produktmodelleringsprocessen. 1.2 Problemformulering Med afsæt i ovenstående introduktion til domænet begynder grundlaget for en problemformulering at tage form. Udgangspunktet er en utilfredshed med den nuværende dokumentationsproces, og det grundlæggende spørgsmål er, hvilke krav der stilles til et IT-baseret dokumentationsværktøj. Forud for dette eksamensprojekt har man ved CPM gjort sig klart, at der eksisterer et svagt punkt i produktmodelleringsprocessen, og man har yderligere fået afdækket, at det svage punkt består i, at det er meget omstændeligt at opbygge og vedligeholde de omfattende mængder af dokumentation, der genereres i løbet af et produktmodelleringsprojekt. Grundlaget er således skabt til at starte på en analyse af de krav, der stilles til et sådant dokumentationsværktøj. Dette munder ud i følgende problemformulering: 1. Hvilke krav stilles til et dokumentationsværktøj til produktmodellering med udgangspunkt i fremgangsmåden fra CPM? 2. Kan kravene imødekommes med en løsning baseret på et standardsystem, og hvordan kan (og skal) dokumentationsværktøjet integreres med virksomhedens øvrige informationssystemer? 3. Hvordan bør projektet vedr. udvikling af dokumentationsværktøjet fortsættes (herunder også overordnede økonomiske betragtninger)? Ad 1: For at kunne afdække kravene til et kommende dokumentationsværktøj Proces og dokumentation er det nødvendigt at opbygge et grundigt kendskab til den nuværende produktmodelleringsproces. I den sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt ud over at se på fremgangsmåden fra CPM at undersøge hvordan processen forløber i erhvervslivet. Ved hjælp af principperne bag objektorienteret analyse vil jeg klarlægge kravene til et kommende dokumentationsværktøj. Ad 2: Når kravene er afdækket, vil det være oplagt at vurdere, om de kan Standardsystem imødekommes med et eksisterende standardsystem. Mange ressourcer kan spares ved at undgå at genopfinde hjulet, men samtidig kan det betyde, at man må gå på kompromis med funktionaliteten. Med basis i kravspecifikationen skal samtidig undersøges, hvordan et standardsy- Integration stem kan integreres med virksomhedens øvrige informationssystemer. Hermed tænkes på, hvordan dokumentationsværktøjet kan trække på information fra f.eks. virksomhedens ERP-system, og hvordan en integration mellem dokumentationsværktøjet og konfigureringssystemer kan lade sig gøre. Det sidste vil være ønskeligt for at lette overgangen fra design til implementering og for at lette 3

20 Kapitel 1 - Introduktion den løbende vedligeholdelse. Begge områder vil blive undersøgt med fokus på muligheden for dataudveksling med dokumentationsværktøjet. Den videre udvikling Ad 3: Dette eksamensprojekt vil udgøre starten på det fulde projekt for udvikling af et dokumentationsværktøj til produktmodellering. Hovedopgaven er at afdække og dokumentere kravene til informationssystemet med anvendelse af teknikkerne bag objektorienteret analyse. For at lægge op til det videre arbejde vil det være givtigt at komme med overvejelser om, hvordan den videre udvikling bør forløbe, og hvordan centrale aspekter af systemet kan implementeres. Hensigten er at lægge op til et samarbejde mellem CPM og private virksomheder, der måtte have interesse i et dokumentationsværktøj. Den sidste gruppe dækker også over f.eks. softwarefirmaer, der som udviklingspartner kunne bidrage til en stabil udvikling og vedligeholdelse af værktøjet. 1.3 Afgrænsning Fokus gennem hele projektet vil være på at få afdækket kravene til et dokumentationsværktøj. Dette betyder, at en del interessante områder kun berøres overfladisk eller helt udelades. Der tages udgangspunkt i Hvam og Mortensens fremgangsmåde for opbygning af produktmodeller. Fremgangsmåden er resultat af mange års forskning og er afprøvet på adskillige projekter i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder. Det antages derfor, at denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig til formålet. Formålet med dokumentationsværktøjet er at understøtte selve modelleringsprocessen fra opbygning af Produkt-Variant Master (PVM) over implementering til vedligeholdelse og drift. Derfor vil de faser, der ligger uden for dette område, ikke blive behandlet nærmere. Da der er tale om en kravanalyse vil der som udgangspunkt ikke blive taget stilling til implementeringsmæssige detaljer. Af hensyn til den praktiske anvendelse vil der dog i visse tilfælde blive lavet vurderinger og forslag til, hvorledes enkeltstående detaljer kunne løses. Dette skal mere ses som en form for idébank end som en rettesnor for implementeringen, idet det sikrer, at gode idéer opstået i løbet af projektet er blevet indfanget og dokumenteret. Således vil der f.eks. ikke blive lavet en analyse af mulighederne for anvendelse af Standard for the Exchange of Product model data (STEP). 4

21 1.4 Metode Der vil ikke blive udarbejdet et fungerende IT-system, men blive fokuseret på en fyldestgørende kravanalyse støttet med prototyper af skærmbilleder. Dette arbejde svarer til indholdet af analysefasen i den objektorienterede projektlivscyklus, som er beskrevet i kapitel 3 på side 19 og illustreret i figur 2.5 på side 16. Ydermere er det sigtet blot overfladisk at undersøge mulighederne for en integration af værktøjet med forskellige standardsystemer for at belyse muligheden. Således vil ERP- og CAx-systemer ikke blive behandlet, ligesom simuleringssystemer ikke vil blive inddraget. Anvendelsen af et standardsystem som basis for implementeringen vil blive baseret på CPM s og de tilknyttede virksomheders erfaringer, og der vil således ikke blive foretaget en tilbundsgående analyse af de enkelte standardsystemers muligheder og begrænsninger. 1.4 Metode En stor opgave vil bestå i at opbygge et kendskab til produktmodellering. Kendskabet og forståelsen skal være på et niveau, der giver indblik i de grundlæggende principper for produktmodellering. Herudover vil det være nødvendigt med en indsigt i de involverede processer og behovet for dokumentation for at kunne lave en analyse af kravene til et kommende dokumentationsværktøj. Indsigten i produktmodellering vil både være baseret på litteraturstudier og praktiske erfaringer fra de tilknyttede virksomheder. Ved opbygningen af kravspecifikationen vil der blive taget udgangspunkt i strukturen og funktionaliteten fra eksisterende informationssystemer til håndtering af dokumentation og produktdata. Disse systemer har udviklet sig igennem mange år, og der eksisterer et stort antal vurderinger af deres anvendelse i praksis. Fremgangsmåden for projektet er illustreret i figur / 0 0 / /6 0 7./"8:9 43./ 0 0 /: /6 0 # "!# $ % & ' (", $ $ $ )" $ ** ( + Figur 1.1: Fremgangsmåde for projektet 5

22 E O Kapitel 1 - Introduktion Empirisk grundlag Den empiriske del vil tage udgangspunkt i interview og løbende samtaler med nøglepersoner i virksomhederne APC Denmark A/S, F.L. Smidth A/S, GEA Niro A/S og Vitral A/S. Herudover vil der blive trukket på CPM s erfaringer fra tidligere projekter, og der vil i projektet blive trukket på erfaringer fra tre ph.d.-projekter, der er under udførelse ved CPM: - Fremgangsmåde for opbygning af produktmodeller af Jesper Riis i samarbejde med demex electric A/S (med flere) Udvikling af fremgangsmåde for opbygningen af produktkonfiguratorer, herunder overvejelser om hvorledes produktmodeller vedligeholdes løbende og videreudvikles. - Udvikling af specifikationssystemer af Benjamin Loer Hansen i samarbejde med APC Denmark A/S Udvikling af fremgangsmåder for udvikling af specifikationssystemer samt opstilling af strukturelle beskrivelseskarakteristika for produktmodeller. - Application of Product Models in Extended Enterprises af Martin Malis i samarbejde med GEA Niro A/S Vurdering af strategiske aspekter i forbindelse med udvikling af produktmodeller samt undersøgelse af mulighederne for integration af konfiguratorer med interne systemer Teoretisk grundlag Det teoretiske grundlag for projektet vil kunne deles i fire hovedområder: - Udvikling af informationssystemer - Det objektorienterede paradigme - Produktmodellering - IT-understøttet dokumentation hvoraf de to første og det sidste er rigt beskrevet i talrige artikler og lærebøger. Derimod er produktmodellering et forholdsvist nyt område, og jeg vil primært støtte mig op ad CPM s arbejde inden for området. ; < =>? =?< A B < C D? F G? D C B H I G J < I KLNMCG CB H? G? B J > D? G A B > J D < C < I Figur 1.2: Opbygning af rapporten 6

23 1.5 Opbygning af rapporten 1.5 Opbygning af rapporten Rapporten består af en hovedrapport og en bilagsrapport. Hovedrapporten er opdelt i to overordnede dele: En teoretisk og en empirisk del. I den teoretiske del gennemgås projektets teoretiske grundlag inden for udvikling Teoretisk del af informationssystemer (kapitel 2), det objektorienterede paradigme (kapitel 3), produktmodellering (kapitel 4) og IT-understøttet dokumentation (kapitel 5). I den efterfølgende empiriske del analyseres og løses problemstillingerne med ud- Empirisk del gangspunkt i den gennemgåede teori. I kapitel 6 startes med en analyse af den eksisterende dokumentationsproces. På baggrund af denne opbygges en kravspecifikation i kapitel 7, og i kapitel 8 diskuteres, hvordan den videre udvikling kan forløbe, samt hvilke muligheder der eksisterer for implementering. Rapporten afsluttes med en konklusion i kapitel 9 og en perspektivering i kapitel 10. Ud over den overordnede indholdsfortegnelse forrest i rapporten er der for hvert Ordforklaring kapitel en mere detaljeret indholdsfortegnelse, og bagerst i rapporten er placeret en liste med forklaring af anvendte forkortelser og en ordforklaring for centrale begreber med henvisning til det sted i rapporten, hvor begrebet behandles. 1.6 Læsevejledning Rapporten er opbygget, så den mest hensigtsmæssige måde at læse den på er ved at læse den fra ende til anden, suppleret med opslag i bilagsrapporten. Afhængigt af læserens baggrundsviden kan den teoretiske del (eller dele heraf) udelades. For alle læsere vil det være mest hensigtsmæssigt at starte med at læse introduktionen. Den primære målgruppe er vejledere og censor og sekundært medarbejdere hos de involverede virksomheder. Da projektet lægger op til det videre arbejde med dokumentationsværktøjet, er rapporten også møntet på studerende og udviklere, der skal arbejde videre med projektet. Sidstnævnte gruppe bør som minimum læse kapitel 4 som en indføring til produktmodelleringsdomænet og evt. supplere med relevante kilder fra litteraturlisten. Herudover vil referaterne i bilag C være en god kilde til erfaringerne fra de involverede virksomheder. Læsere, der kun har erfaring med produktmodellering, bør før læsningen af den empiriske del som minimum læse kapitel 2 om udvikling af informationssystemer og evt. kapitel 3 om det objektorienterede paradigme. 7

24

25 Del I Teoretisk grundlag

26

27 Kapitel 2 Udvikling af informationssystemer Indhold af dette kapitel 2.1 Systemudvikling som projekt Projektlivscyklus Vandfaldsmodellen Spiralmodellen Den objektorienterede projektlivscyklus Mislykkede projekter I dette kapitel gives en indføring i, hvordan informationssystemer udvikles. Fokus vil være på anvendelsen af en struktureret fremgangsmåde, hvor udviklingen deles op i et antal faser, der tilsammen udgør hele projektlivscyklussen. Herudover beskrives nogle af årsagerne til, at IT-projekter ofte ikke ender succesfuldt. 11

Kundetilpasning af produkter

Kundetilpasning af produkter I Produktkonfigurering kundetilpasning af produkter præsenterer forfatterne en operationel fremgangsmåde for opbygning af konfigureringssystemer i industrielle virksomheder. Fremgangsmåden beskriver forløbet

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002

Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002 Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002 Underviseren: Jan Pries-Heje Formål og mål for faget systemudvikling Hvad er systemudvikling? Systemudviklingsmodeller Systemudviklingsmetode Slide no.:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Systemudvikling 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Program Hvad er et system? Universe of discourse Leavitt s model for forandring Projektmodeller

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Introduktion til Cost Model for Digital Curation Begrundelse

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

ISAC Information Systems work and Analysis of Change

ISAC Information Systems work and Analysis of Change ISAC Information Systems work and Analysis of Change Indledning ISAC er kategoriseret som en organisation orienteret metodologi med et menneskeorienteret tilgang, da mennesker ses som vigtige faktorer

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Artifact Milestone Du skal relaterer

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases

Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases Struktureret system udvikling Minimodul 1: Introduktion, UML og use cases Rasmus L. Olsen, 27 februar 2008 Introduktion Kursets hjemmeside http://www.kom.aau.dk/~rlo/ Kursus holder Rasmus L. Olsen Færdiguddannet

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Kursusgang 7. - Dekomponering af opgaver - Vidensbaseret analyse - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling

Kursusgang 7. - Dekomponering af opgaver - Vidensbaseret analyse - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling Kursusgang 7 Oversigt: Sidste kursusgang Opgaveanalyse - Dekomponering af opgaver - Vidensbaseret analyse - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling Eksempel på design baseret på opgaveanalyse

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Lilleby Kommunebibliotek

Lilleby Kommunebibliotek Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning...

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

A Profile for Safety Critical Java

A Profile for Safety Critical Java A Profile for Safety Critical Java Martin Schoeberl Hans Søndergaard Bent Thomsen Anders P. Ravn Præsenteret af: Henrik Kragh-Hansen November 8, 2007 Forfatterne Martin Schoeberl Udvikler af JOP processoren

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Noter til dm529. Jonas Nyrup. 11. november 2011

Noter til dm529. Jonas Nyrup. 11. november 2011 Noter til dm529 Jonas Nyrup 11. november 2011 Indhold 1 Kravdisciplinen: Kravmodellen og Indfangning af Krav 2 1.1 (ikke)-funktionelle krav...................... 2 1.2 Kravattributter...........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases originally by Michael R. Hansen modified/extended by Anne E. Haxthausen Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Opgaven fortsat Efter

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Bertrand Meyer 1986 Design and Programming by Contract Michael R. Hansen & Anne Haxthausen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere