Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser"

Transkript

1 Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og forskere ved Roskilde Universitetscenters datalogifaggruppe. Projektet er organiseret i tre delprojekter, som beskrives nedenfor, og det løber fra 1. september 1997 til 31. december Projektet fokuserer på de tidlige aktiviteter i systemudvikling, som vi betegner forundersøgelse. Udgangspunktet for en forundersøgelse er typisk et løst formuleret problem eller behov, hvor der er en forventning om, at IT kan være et middel til at afhjælpe situationen, og hvor specifikke systemkrav ikke kan præciseres på forhånd. Formålet med forundersøgelsen bliver på denne baggrund at finde ud af, hvilke former for IT-støtte en organisation har behov for, inden disse købes eller udvikles. I små projekter tager en forundersøgelse typisk 1-2 måneder, i større 5-6 måneder. Resultatet er en rapport suppleret med prototyper, som understøtter en organisatorisk beslutningsproces. Tilsammen skitserer de en samlet vision om forandring i forhold til teknologi, arbejdsorganisation og de nødvendige kvalifikationer hos de ansatte. I figur 1 skitseres en projektmodel, hvor forundersøgelsen indgår i et samlet forløb indeholdende udbud, udvikling/tilpasning, leverance og implementering. Forskerne har gennem 10 tidligere projekter med danske og amerikanske virksomheder udviklet en metode, MUST, til forundersøgelse, som de tre nævnte virksomhederne er i gang med at afprøve, vurdere og indarbejde. Metoden adskiller sig fra andre tilgange ved at understøtte et tæt samarbejde mellem brugere, ledelse og IT-folk samt ved at fokusere på udvikling af realistiske visioner for forandring på grundlag af en detaljeret forståelse af rationalerne bag nuværende arbejdsgange, oplevede problemer og erkendte behov. Metoden er formuleret i form af 6 principper og 5 hovedopgaver. Principperne er: 1) Brugerdeltagelse, 2) Tæt sammenhæng mellem projektledelse og forundersøgelsesarbejdet, 3) Forundersøgelse som kommunikationsproces, 4) Kombination af etnografi og intervention, 5) Samlet forandring mht. IT, organisation og kvalifikationer og 6) Bæredygtig IT. I figur 2 er skitseret de fem hovedopgaver, en forundersøgelse foreslås opdelt i, samt de tilhørende mellemprodukter og de beslutningssituationer, som understøttes. Hensigten med projektet er dels at bidrage til nye arbejdsformer i de tre virksomheder, dels at formidle erfaringerne herfra og fra de 10 tidligere projekter i form af en lærebog om forundersøgelse. En foreløbig beskrivelse af metoden i form af publicerede artikler kan rekvireres hos projektets sekretær Kristen Simonsen,

2 Projektet hos Danmarks Radio Danmarks Radio er i færd med at indføre digitalt produktions- og afviklingsudstyr computer aided radio på P3 og regionalradioerne. Radioen indarbejder løbende erfaringerne fra de hidtil gennemførte projekter i et metodekoncept for de efterfølgende projekter. Hvert projekt starter med en forundersøgelse og i den forbindelse har forskerne samarbejdet med projektgruppen på P3. Forskerne har undervist projektgruppen i MUST-metoden og ydet supervision i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelsen. Under og efter forundersøgelsen er der opsamlet erfaringer med henblik på revision og præcisering af metoden. Projektgruppen på P3 bestod af fem brugere plus en sekretær, der alle arbejdede fuldtids på projektet i en periode på godt 5 måneder. Projektgruppen havde en intern IT konsulent tilknyttet på halv tid. I forhold til de teknikker og værktøjer, som MUST-metoden anbefaler, har projektgruppen bl. a. brugt interview og observation samt en systematik til bearbejdning af de indsamlede data for at danne sig et overblik over kanalens behov og muligheder. Den har brugt bl.a. besøg på andre radiostationer, interviews, og scenarier til at indsamle og strukturere en samlet vision for forandring. I begge disse hovedaktiviteter har en stor del af kanalens øvrige ansatte været inddraget i form af arbejdsgrupper og høringer, og projektgruppens mellem- og slutprodukter har dannet grundlag for styregruppens prioriteringer og styring af projektet. Vi er i øjeblikket i gang med at evaluere erfaringerne. Projektet hos WM-data. Samarbejdet med WM-data Consulting A/S vedrører forretningsområdet Tax Audit Solutions. WM-data s IT-løsning på dette område, en såkaldt complianceløsning, er en avanceret løsning, der tilbydes told- og skattemyndigheder internationalt, idet en kunde er et lands (eller en stats) centrale told- og skattemyndigheder. WM-data s compliance-løsning tilpasses og udvikles i høj grad til den enkelte kunde. Løsningen muliggør en omfattende effektivisering og dermed også betydelige forandringer i kundens arbejdspraksis og arbejdsorganisering. Systemet indføres derfor hos kunden ved et udviklingsprojekt som omfatter en grundig forundersøgelse, specifikation, prototyping og realisering af løsningen. MUST-metoden afprøves i et konkret projekt med en udenlandsk kunde. Som forberedelse til projektet blev der først gennemført en analyse af WM-data s nuværende metode og arbejdspraksis ved sådanne udviklingsprojekter. Forskerne underviser i MUST-metoden og giver supervision under projektforløbet. Projektet vil i særlig grad fokusere på hovedopgaven forankring af visioner. Der vil bl.a. blive eksperimenteret med teknikkerne diagnostiske og virtuelle kort samt scenarier.

3 Når projektet er gennemført og afprøvningen af MUST-metoden er evalueret, vil der herefter blive udarbejdet en revideret version af metoden, som er specielt tilpasset behovet hos Tax Audit Solutions. Projektet hos H:S Informatik. Projektet er gennemført i perioden august 1997 til april 1998 i samarbejde med udviklingsafdelingen med ansvar for IT-udvikling på Rigshospitalet. Afdelingen skiftede i starten af 90 erne til en strategi, hvor der satses på anskaffelse af standardsystemer og/eller applikationsudvikling gennem udlicitering af udviklingsopgaven. Der er i afdelingen stor interesse for at bearbejde erfaringer og overveje mulige forbedringer af arbejdsformer. Ud fra en indledende karakteristik af 20 projekter, gennemført efter strategiskiftet, blev fem projekter udvalgt til nærmere undersøgelse. Gennem studier af projekternes rapporter, interviews med IT-konsulenter og projektledere og endelig samtaler med såvel brugere som leverandører er identificeret en række problemfelter i afdelingens arbejdsformer. Tre såkaldte indsatsområder blev identificeret i forlængelse heraf. I projektets sidste hovedaktivitet blev disse indsatsområder undersøgt gennem litteraturstudier og på grundlag heraf foreslås en række forandringer til afdelingens projektmodel og arbejdsformer. Arbejdet er gennemført af en projektgruppe med deltagelse af såvel interne ITkonsulenter som forskere. Alle mellem- og slutprodukter i projektet er fremlagt for og diskuteret med afdelingens ca. 15 konsulenter for at sikre, at såvel diagnose som bud på forbedringer er forankret i afdelingen. Det er op til H:S Informatik selv at vurdere, om man vil gå videre med implementering af løsningsforslag og i givet fald hvilke. Afdelingen er for tiden i gang med at evaluere forslagene og beslutte evt. forandringer, hvilket sker parallelt med en større organisatorisk omlægning. Figurer:

4 MUST Forundersøgelse Udbudsforretning og valg af system Leverancestyring Levering af standardsystem og/eller udvikling af system Brug og videreudvikling Figur 1: Projektmodel af en virksomheds indførelse af IT-systemer. MUSTmetoden dækker Forundersøgelse.

5 Hovedaktiviteter Projektetablering Understøtter beslutninger om Projektgrundlag Strategisk analyse Valg af arbejdsområder Dybtgående analyser af udvalgte arbejdsområder Udvikling af visioner om den samlede forandring Forankring af visioner Problemer, behov og ideer til IT-støtte Prioritering af visioner Evaluering af konsekvenser Planlægning og estimering af implementering (løbende opmærksomhed på spredning af og feedback på projektets mellemprodukter ) Figur 2: MUST-metoden anbefaler en organisering af forundersøgelsen i 5 hovedopgaver med tilhørende beslutningspunkter. Metoden anbefaler iteration mellem den første og den anden, henholdsvis den tredie og fjerde hovedaktivitet, mens den femte forløber parallelt. Hovedopgaverne og principperne understøttes af en række teknikker og beskrivelsesværktøjer.

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Ansøgning om Innovationskonsortie

Ansøgning om Innovationskonsortie Ansøgning om Innovationskonsortie SourceIT Kilden til styrket IT innovation og globaliseringsevne Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral 2 Indhold 0. Rammerne for samarbejdet... 3 1. Programredaktionen i SFC... 6 2. Arbejdsfunktioner der skal understøttes i Programredaktionen...

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere