STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011"

Transkript

1 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 3 JUNI 2011 Leder: Aftale om senere tilbagetrækning Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Ændringer i tjenestemandspensionen Danske Ældreråd: Ældre nu og i fremtiden Velfærd kræver nytænkning SC s hovedbestyrelsesmøde 26. maj 2011 Politipensionisterne Kreds 1, Nordjylland Fra Christiansborg: Ældrepolitik med trivsel og tryghed i centrum Kronik: Er fremtiden forbi? FCE, Region Nord, sommermøde Seniorforeningen Told Skat, generalforsamling Sommertilbud fra Pensionisternes Samvirke

2 STATSPENSIONISTERNES CENTRALFORENING Hans Agerbo Jensen Jersie Strandvej Solrød Strand Tlf Mobil Kasserer: Jens Bragh Andersen Solbærvej 4, 4700 Næstved Tlf Sekretær: Povl Rasmussen Backersvej 7, 2300 København S. Tlf Paraplyorganisation af nedenstående foreninger med i alt ca medlemmer. SC er tilsluttet Offentligt Ansattes Organisation (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademiker nes Centralorganisation (AC). SC er endvidere tilsluttet Ældremobiliseringen gennem medlemsskab af Pensionisternes Samvirke. (PS) PS hovedkontor: Griffenfeldgade 58, 2200 København N, telefon , mail: Indhold Leder: Aftale om senere tilbagetrækning Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Ændringer i tjenestemandspensionen Danske Ældreråd: Ældre nu og i fremtiden Velfærd kræver nytænkning SC s hovedbestyrelsesmøde 26. maj Politipensionisterne Kreds 1, Nordjylland Fra Christiansborg: Ældrepolitik med trivsel og tryghed i centrum 9 Kronik: Er fremtiden forbi? FCE, Region Nord, sommermøde Seniorforeningen Told Skat, generalforsamling Bagside: Sommertilbud fra Pensionisternes Samvirke Redaktør: Povl Rasmussen Backersvej 7, 2300 København S. Tlf Fax Mobil Tryk: Grafikom A/S, C. E. Christiansens Vej 1, 4930 Maribo Tlf Fax Bladet udkommer i uge 25/ Oplag: Ekspedition: Jens Bragh Andersen, Solbærvej 4, 4700 Næstved. Tlf Antal udgaver pr. år: 5 Næste blad udkommer i uge 42/ Bladudvalg: Hans Agerbo Jensen (ansvarsh.) Henning Dam Krag Erik Nejrup Erik Granau Andersen Povl Rasmussen Stof til bladet skal være redaktøren i hænde således: Foreningsmeddelelser og håndskrevne indlæg: senest den 18. i måneden før udgivelsesmåneden. Øvrige artikler, læserbreve m.v.: senest den 21. i måneden. Artikler og læserbreve m.v. udtrykker forfatterens mening og dækker nødvendigvis ikke altid de til Centralforeningen tilsluttede for eningers synspunkter. Disse kommer til ud tryk i lederen. Forsidefoto: DANSKE ÆLDRERÅD havde repræsentantskabsmøde den 16. maj 2011 og dagen efter ældrepolitisk konference over temaet fra ældrebyrde til ældrestyrke. Læs reportagen Ældre nu og i fremtiden og Velfærd kræver nytænkning. Foto: Maj Skibstrup. Postpensionisternes Landsforening Henning Dam Krag, Karensvej 11, 7000 Fredericia. Tlf Politipensionisterne John Jensen, Kronhjortløkken 236, 5210 Odense NV. Tlf Mobil Statspensionistforeningen af 1945 Jørn Nicolaisen, Pusterholmen 6, 2730 Herlev. Tlf Seniorforeningen Told Skat Bjørn Wikkelsøe Jensen, Søvej 13, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf Mobil Dansk Magisterforenings Pensionistsektion Erik Nejrup, Engsvinget 14, 2635 Ishøj. Tlf Uddannelsesforbundets Seniorgruppe Erik Granau Andersen, Fredensgade 3, 7100 Vejle. Tlf Mobil Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Steffen Lunn, Bjergstien 6, 3390 Hundested Tlf Mobil Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Karen Elisabeth Lundbæk, Ternevej 1, 4130 Viby Sjælland. Tlf: Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat Arne Haugaard, Katsigvej 4, Skærum, 9900 Frederikshavn. Tlf Mobil STATSPENSIONISTEN nr

3 Aftale om senere tilbagetrækning Aftalen fra fredag den 13. maj 2011 mellem regeringen og to af folketingets partier vil, hvis den gennemføres på et senere tidspunkt, få stor betydning også for kommende pensionister, hvis man har valgt at forblive i efterlønsordningen. Hovedtrækkende i aftalen er, at Velfærdsaftalen fra 2006 fremrykkes med fem år, hvorved pensionsalderen gradvis fremrykkes, sådan at folkepensionsalderen fra 2022 er på 67 år. Efterlønsalderen vil i år 2017 være rykket til 62 år, og efterlønsperioden reduceres i årene til tre år med fuld modregning af pensionsformue i alle tre år. Det er også aftalt, at efterlønssatsen i den 3-årige periode skal være den samme som den højeste dagpengesats. Er man tilmeldt efterlønsordningen og skal til at vurdere, om dette fortsat kan betale sig, skal man også være opmærksom på, at førtidspensionsfradraget bliver større ved afsked fra og med den 1. januar Et større fradrag i pensionen betyder, at den udbetalte pension bliver mindre. Det giver en mindre modregning i efterlønnen. Slutresultatet i det lille regnestykke bliver, at den udbetalte efterløn bliver højere. Den indgåede aftale om senere tilbagetrækning har det mål at spare staten for ca. 18 milliarder kr. i udgifter, og samtidig øge arbejdsstyrken med ca personer. Som pensionist glem venligst efterlønsdebatten et øjeblik kunne man godt ønske sig, at der blev lavet mere attraktive ordninger for de pensionister, der fortsat ønsker at arbejde et antal timer. Med den kreativitet, der er lagt for dagen i den her omtalte aftale, skulle det også være muligt at finde forslag til mere lempelig modregning i pensionstillægget til pensionister. Der er omkring pensionister, hvis eneste indtægt er folkepension og ATP. Mindre besværlige modregningsregler kunne helt sikkert formå flere folkepensionister til at påtage sig et job et antal timer om ugen. Debatten om efterlønnen har siden nytår kørt på højtryk, og de største modstandere af ordningen bruger ofte udtryk som: Velbjergede efterlønnere, der er beskæftiget med at spille golf. Det sidste var et af de mere urimelige og usaglige indlæg i debatten. Mig bekendt er der mange andre end efterlønnere, der spiller golf. En kendsgerning er det, at med de nuværende regler, skal man være medlem af efterlønsordningen i 30 år og betalt kontingent for at få udbetalt efterløn. Om det i fremtiden kan betale sig at være med i efterlønsordningen bør man regne på, hvis man samtidig har en arbejdsmarkedspension, der skal modregnes i efterlønnen. I modsætning til den nuværende modregning i efterlønnen, vil det efter den indgåede aftale blive sådan, at såvel arbejdsmarkedspensionen (blandt andet tjenestemandspension) som private pensionsordninger skal modregnes i efterlønnen, uanset hvornår man vælger efterløn. Derfor er rådet til kommende efterlønnere: Få gang i regnemaskinen og beregn om den efterløn, der kan komme til udbetaling, står i rimeligt forhold til indbetalingen. Måske er det en bedre forretning at oprette eller udbygge en privat pensionsordning sammen med en obligatorisk arbejdsmarkedspension. Du skal selv beregne og vurdere dine muligheder. LEDER STATSPENSIONISTEN nr

4 Statspensionisternes Centralforening består p.t. af ni seniorgrupper og pensionistforeninger fra vidt forskellige grene af samfundet og med hver sit karaktertræk. Statspensionisten sætter fokus på hver enkelt organisation. I dette nummer er det Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening. HLP Karen Elisabeth Lundbæk på besøg med seniorklubben på sin arbejdsplads fra , Handelsskolen i Skanderborg, der i dag hedder Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Foto: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Indtil for nylig kunne pensionisterne være medlem af enten Handelsskolernes Lærerforening eller af pensionistforeningen, men nu er der kun én pensionistorganisation: Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Af Povl Rasmussen Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening (HLP) blev etableret i starten af Baggrunden var, at når nu nogle af de pensionerede ledere mødtes en gang årligt for blandt andet at drøfte fælles faglige problemer, synes den daværende formand for Handelsskolernes Lærerforening (HL) Karen Elisabeth Lundbæk, at det var rimeligt, hvis lærerne også fik mulighed for at kunne mødes i en pensionistforening, som næsten alle andre organisationer havde. Tidligere artikler i præsentationsrækken: Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat i nr Statspensionistforeningen af 1945 i nr Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd i nr Dansk Magisterforenings Pensionistsektion i nr Seniorforeningen Told Skat i nr Postpensionisternes Landsforening i nr So ein Ding müssen wir auch haben, tænkte den tidligere tysklærer Karen Elisabeth Lundbæk, og dermed var pensionistforeningen født. Ved etableringen var der medlemmer. Ringen sluttet Karen Elisabeth Lundbæk er født i Århus i Hun er uddannet som tresproglig korrespondent, og fra var hun ansat som lærer på Handelsskolen i Skanderborg, hvor hun underviste i tysk, engelsk, maskinskrivning og kontorfag. Den faglige interesse har altid været til stede, og i midten af 80 erne blev hun valgt som tillidsmand. I 1987 blev hun valgt ind i Handelsskolernes Lærerforenings bestyrelse, i 1988 blev hun næstformand og i 1992 afløste hun den daværende formand, som blev direktør i Horsens. Hun forlod formandsposten i 2003 efter at have tabt et valg med blot to stemmer. - Det var selvfølgelig ærgerligt, især fordi de sikre stemmer blev hjemme, og stemmeprocenten derfor blev så lav som 42. Men sådan er spillereglerne, og jeg havde haft 11 gode og spændende år, siger Karen Elisabeth Lundbæk. I formandsperioden boede hun i Tranbjerg syd for Århus, men havde overnatningsmulighed i HL s lokaliteter på Frederiksberg, så det medførte mange rejser på tværs af landet og mange dage væk fra hjemmet i Skanderborg. Da hun forlod formandsposten i 2003 valgte hun at flytte nærmere hovedstaden, hvor hendes datter og børnebørn havde bosat sig. Der gik ikke lang tid, før hun fik en henvendelse fra Handelsskolen i Næstved, der ønskede hende ansat som timelærer i tysk for voksne. Det sagde hun ja til, og havde denne stilling indtil hun gik på efterløn i Efter opfordring blev hun i 2009 valgt ind i bestyrelsen i Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening, og i 2010 blev hun foreningens formand. Det faglige engagement fornægter sig ikke. Undervejs i karrieren har der også været tid til at skrive to lærerbogssystemer i tysk til brug i handelsskolen i 1987 og i Medlemmerne I dag har HLP 249 medlemmer. Hvor mange der potentielt kunne være medlem, er der ikke tal på, idet mange melder sig ud af HL ved pensioneringen eller senest ved 67-års alderen, hvor gruppelivsforsikringen ophører. I øvrigt har der traditionelt set ikke været den store faglige interesse blandt handelsskolelærerne, hvilket formentlig skyldes, at de kommer fra alle mulige brancher og med vidt forskellige bag- 4 STATSPENSIONISTEN nr

5 Karen Elisabeth Lundbæk er i dag formand for den pensionistforening, som hun selv etablerede i sin formandstid. grunde. Der er ikke noget fagligt fællesskab. - Men det gør det til gengæld sjovt at arbejde med forskellige faggrupper, siger Karen Elisabeth Lundbæk. Ved den netop overståede generalforsamling i HLP blev der vedtaget nogle vedtægtsændringer, der betyder, at der tilføres dem yderligere 34 medlemmer. Dette forhold skyldes, at man som pensionist kunne være medlem af HL uden at være medlem af HLP. - Man kan godt sige, at pensionistforeningens tilknytningsforhold til HL har været lidt sælsomt. Når et HL-medlem gik på pension kunne han/hun vælge at fortsætte medlemskabet af HL eller melde sig ind i HLP. Men nu er dette altså ændret, således at alle pensionister skal være medlem af HLP. - Ændringen betyder også, at der nu kun er én pensionistorganisation i HL, nemlig HLP, siger Karen Elisabeth Lundbæk, og det kan forhåbentlig være med til at gøre os mere synlige og dermed tiltrække flere medlemmer. Det er kun tidligere ansatte ledere og lærere, der kan være medlem af HLP. Ægtefæller inviteres dog med som gæster ved den årlige generalforsamling og de tilknyttede arrangementer. Kontingentet er fortsat det samme for alle, nemlig 240 kr. om året. Fortrinligt samarbejde med HL Pensionistforeningen har ikke plads i HL s bestyrelse, men i praksis har det ingen betydning, da bestyrelsen er lydhør over for pensionisterne. HL stiller også gratis sekretariatsbistand til rådighed for pensionistforeningen, der også har et link fra HL s hjemmeside. Pensionistforeningen udgiver ikke noget blad, og HL s magasin Handelsskolen lukkede med udgangen af 2010, så eneste kommunikation til HL s aktive og pensionisterne er via hjemmesiden - Det er målet, at al kommunikation til medlemmerne skal foregå via , siger Karen Elisabeth Lundbæk, der ikke frygter, at nogen vil blive ladt i stikken, da edb har været en integreret del af deres job. Fagpolitikken På mange af handelsskolerne rundt om i landet er der seniorklubber, hvor der foregår en række kulturelle og sociale aktiviteter, men det er helt lokalt styret. HLP s social aktivitet begrænser sig til den årlige generalforsamling som afholdes over 1½ dag, og hvortil der knyttes et kulturelt arrangement. I år blev mødet afholdt i Fredericia, hvor en historiker fortalte om byens fæstningsværker og viste dem rundt på de historiske volde. Den fagpolitiske aktivitet er overladt til Statspensionisternes Centralforening (SC), som HLP meldte sig ind i den 1. maj 1995 kort tid efter etableringen. Medlemstallet var på dette tidspunkt steget til 130. I HLP s materiale er der ikke nævnt noget om paraplyorganisationerne Pensionisternes Samvirke og Ældremobiliseringen? - Det skal man ikke lægge noget i, siger Karen Elisabeth Lundbæk, vi støtter fuldstændigt op om de samarbejdspartnere, som SC har, og som vi er meget trygge ved og har fuld tillid til vil varetage vores interesser. Indirekte valg I de fleste foreninger vælges formand og bestyrelsesmedlemmer særskilt, men i Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening vælger generalforsamlingen fire bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med formand. - Denne model er valgt for at undgå ekstra bureaukrati, som kan være grobund for intriger. Måske en lidt usædvanlig konstruktion, men det fungerer godt hos os. Det stiller også det krav til medlemmerne, at de må sørge for at vælge fire, som hver især er kvalificeret til at være formand, slutter Karen Elisabeth Lundbæk. Ændringer i tjenestemandspensionen Af Henning Dam Krag, næstformand i Statspensionisternes Centralforening Selvom det ved OK11 blev aftalt, at der ikke skulle udløses stigninger i løn og pension på statens område pr. 1. april 2011, vil der alligevel blive foretaget en regulering af tjenestemandspensionerne, og desværre i negativ retning. Det drejer sig om den egenpension, som berører ægtefællepension på skalatrin 1-27 ved pensionsalder 36 og 37 år, og på skalatrin 28 ved pensionsalder 37 år, hvor der vil der ske en nedsættelse på 200 kr. årligt pr. 1. april Denne ændring er en følge af den årlige nedtrapning af det tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens 6, stk. 2, som i sin tid blev indført ved ændringerne af tjenestemandspensionsområdet i 1994 det såkaldte Johan Overgaard tillæg (Johan Overgaard var formand for Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen, og forhandlede sig frem til et særligt tillæg med Finansministeriet). Alle, som er blevet berørt af denne ændring, skulle have modtaget brev fra Økonomistyrelsen, Pensionskontoret, om, hvor meget den månedlige pensionsudbetaling reduceres efter bortfaldet af det årlige tillæg på 200 kr. Yderligere oplysninger kan fås hos Personalestyrelsen i cirkulæret om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2011, der er tilgængeligt via hjemmesiden Tjenestemandspensionstabellerne findes tillige hos FTF, STATSPENSIONISTEN nr

6 DANSKE ÆLDRERÅD s repræsentskabsmøde og konference Ældre nu og i fremtiden På DANSKE ÆLDRERÅD s repræsentantskabsmøde den 16. maj 2011 gjorde man status over det forgangne år, men man havde i høj grad også fokus på det visionære. Der blev løftet en flig af forventningerne til fremtiden. Af Gerda Klemensen, daglig leder i Pensionisternes Samvirke Foto: Maj Skibstrup Sundheds- og indenrigsminister Bertel Haarder holdt årets gæstetale. Der var ingen tvivl hos ham om, at der er masser af energi og ressourcer hos ældre at den skal bruges, og at der skal fokuseres på det. Han sagde blandt andet: - Man skal tage ansvar og bidrage til samfundet, så længe man kan. Hold fast i, at ældre er en ressource et aktiv. Derfor skal der være mulighed for at fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet eller med en frivillig indsats. Sagen er, at Socialrådgiver og forfatter Hanne Reintoft blev hyldet af 479 ældrerådsmedlemmer og fik overrakt Ældrerådenes Hæderspris Som motivation sagde Kirsten Feld blandt andet: - Hanne Reintoft modtager hædersprisen, fordi hun gennem en menneskealder har arbejdet for, at borgere inddrages i sociale myndigheders beslutninger. Derudover er Hanne Reintoft de mest belastede befolkningsgruppers talerør og fungerer som socialpolitisk vagthund, der kritisk overvåger udviklingen i dansk sociallovgivning. vi lever længere, og at vi har en bedre sundhed. Den længere levetid tilskrev Bertel Haarder i et vist omfang en målrettet indsats fra det offentliges side: - Hvis den sunde aldring også betød, at vi blev længere på arbejdsmarkedet, så havde vi slet ingen problemer, sagde han og fortsatte: - En 70-årig i dag er ligeså frisk som en 60-årig var for 30 år siden. Vi skal væk fra den tanke, at bare fordi man bliver ældre, så går det nok ned ad bakke. Bertel Haarder havde sin egen løsning af problemet med de overbelagte hospitaler. - Folk skal hellere være udlagte end indlagte. Løsningen er ikke flere senge i hospitalsvæsnet, men færre indlæggelsesdage, sagde han. Ministeren kunne blandt andet fortælle succeshistorien fra geriatrisk afdeling på Skejby Sygehus, hvor den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet fra 30 til 10 dage, blandt andet ved hjælp af ny teknologi. Afslutningsvis takkede han ældrerådsrepræsentanterne og alle frivillige i det hele taget og sagde: - Kommunen har pligt til at samarbejde med de frivillige. Det nære fællesskab skal styrkes, for at vi kan aflaste en trængt plejesektor. Teknologien i omsorgen Der deltog knap 500 ældrerådsmed- lemmer på repræsentantskabsmødet, og mange emner blev rundet. Lige fra retssikkerhed, økonomi, boligforhold og omsorg til tandpleje. Et af de forholdsvis nye emner, som fyldte på mødet, var brugen af teknologi i ældreomsorgen. Generelt er man meget åbne overfor det, men man manede også til omtanke. I den vedtagne udtalelse skrev man blandt andet: Velfærdsteknologi, tele- medicin og digitalisering, der gør ældre borgere mere selvhjulpne, må prioriteres som tilbud ikke krav. I overgangsfaser, hvor flere ældre er utrygge ved de nye tiltag, må tilbuddene aldrig stå alene. Kirsten Feld genvalgt som formand Efter beretning og debat nåede man frem til valg af formand. Med stående applaus genvalgtes Kirsten Feld, som har været formand for DANSKE ÆLDRERÅD siden Jeg er stolt over at blive genvalgt som formand og talsperson for DANSKE ÆLDRE RÅD, og der er masser af opgaver at tage fat på særligt i en tid, hvor øko- nomien i kommunerne er udfordret. Det stiller store krav til ældrerådenes rådgiv- ning af kommunalpolitikere og dermed til DANSKE ÆLDRERÅD s evne til faglig og saglig opbakning til alle ældreråd i landet, sagde Kirsten Feld efter valget. Faktaboks: Der findes 98 ældreråd i Danmark - ét ældreråd i hver kommune. Ældrerådets opgave er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold der vedrører ældrebefolkningen. Rådene er lovfæstede, og medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere over 60 år. DANSKE ÆLDRERÅD er en frivillig landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. 6 STATSPENSIONISTEN nr

7 Velfærd kræver nytænkning DANSKE ÆLDRERÅD s konference: Medborgerskab i et aktivt ældreliv - fra ældrebyrde til ældrestyrke. Af Jørgen Fischer, Landsformand for Pensionisternes Samvirke Foto: Maj Skibstrup EU-kommissionen har udnævnt 2011 til europæisk frivillighedsår. I den anledning inviterede DANSKE ÆLDRERÅD til en ældrepolitisk konference på Nyborg Strand den 17. maj d.å. med det formål at drøfte forudsætningerne for det aktive ældreliv, at inspirere til nye tiltag, og at dele erfaringer på tværs af landets 98 kommuner. Ca. 500 havde tilmeldt sig konferencen, der blev afviklet dels med indlæg i salen og dels med oplæg og diskussion i ni valgfrie seminarer. Danske Ældreråd skrev i invitationen til konferencen, der blev afholdt dagen efter det årlige repræsentantskabsmøde: Medborgerskab er en vigtig forudsætning for dansk demokrati. Med medborgerskab forstås, at den enkelte bidrager til lokalsamfundets fællesskab. Nogle taler om, at Danmark er ved at udvikle sig til en nation af egocentriske borgere, der kun har blik for egne behov. Andre påpeger, at der er vækst i danskernes engagement i frivilligt arbejde og i frivillige organisationer, kort sagt, at vi er parate til at gøre noget for hinanden. Mange ældre borgere ser frivilligt arbejde som en chance for at sætte egne erfaringer og viden i spil. Den forkætrede ældrebyrde er måske ved at blive til en ældrestyrke. Ældre borgere som ressource Lektor i epidemiologi, Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet Bernard Jeune, indledte sit indlæg med at konstatere, at vi nærmer os et aldrende samfund, idet vi har en samfundsudvikling med længere levetid og faldende eller vedvarende lav fødselshyppighed, som fører til en ændret befolkningssammensætning med et stigende antal ældre i forhold til både antallet af børn og unge og antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Højere uddannede lever ca. 4 år længere end mennesker med en lav uddannelse, og kvinder lever 3-4 år længere end mændene. Spørgsmålet er også, om det længere liv bliver et bedre liv, dvs. en styrke? Eller bliver det et ringere liv, dvs. en byrde? - Vi skal derfor fremover have fokus på tre hovedområder, sagde Bernard Jeune: Sund aldring med god funktionsevne og bedre udnyttelse af de nye teknologiske muligheder. Aldersintegreret arbejdsmarked med bedre muligheder for senkarriere, livslang læring og fleksibel erhvervsaktivitet. Udvikling af den samfundsmæssige sammenhængskraft på tværs af generationer, køn og etnicitet. Frivillig i den offentlige sektor Formanden for Frivilligt Forum, Johannes Bertelsen, forklarede, at kommunerne for alvor har fået øje på det frivillige sociale arbejdes værdi, men opgaverne kan ikke uden videre flyttes fra offentligt til frivilligt regi. Om frivillige organisationer får mulighed for at løfte en opgave afhænger blandt andet af, hvilke opgaver vi som borger mener, det er legitimt, at frivillige løser. Johannes Bertelsen argumenterede for, at der er behov for en ny rollefordeling og en klar aftale om, hvem der løser hvilke opgaver. Derfor er det meget vigtigt, at der kommer et sæt spilleregler mellem de ansatte og de frivillige. Det er derfor hensigtsmæssigt, at frivillige på institutionerne organiseres i en forening eller et netværk i samarbejde med en frivillig organisation. Sporskifte for velfærdssamfund Direktør i Randers Kommune for social og arbejdsmarked, Knud Aarup, lagde i sit indlæg ikke skjul på, at der skal nytænkning til, hvis velfærden fortsat skal eksistere. Vores opfattelse af, hvad der er ret og pligt, må ændres, og vi skal i højere grad påtage os en forpligtigelse over for fæl- lesskabet. Den forandring kræver ifølge Knud Aarup, at lovmæssige barrierer fjernes, og at det offentlige udviser større åbenhed i forhold til at inddrage frivillige. Udover at velfærdssamfundet er i krise, har de dårligst stillede fået det dårligere gennem de sidste år. - Uligheden er vokset, sagde Knud Aarup, og pegede på fire store kriser i samfundet: 1) Den økonomiske krise, hvorved vel- færdens økonomiske grænse også er truet. 2) Forventningskrisen som følge af de umættelige velfærdsbehov. 3) Den demokratiske krise, som medfører, at der kommer til at mangle hænder. 4) Styringskrisen, idet samfundets sty- ringssystem er ødelæggende. Der trænger i høj grad til et sporskifte for velfærdssamfundet fra den nuværende retning med private løsninger for de, som har råd, og andenrangs tilbud i den of- fentlige sektor, til en ny retning, hvor der er mere frivillighed i velfærdssamfun- dets institutioner, flere opgaver tilbage i civilsamfundet og privatlivssfæren, og en bedre omfordeling mellem de 5/6-del bedst stillede og 1/6 dårligst stillede. Partnerskab mellem kommunerne og de frivillige Formanden for Kommunernes Landsfor- enings Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther, sluttede konferencen, og efter hendes opfattelse vil frivilligt arbejde komme til at spille en stadig større rolle i kommunernes de kommende år med nye konstruktive initiativer, og hun roste i den forbindelse Ældremobiliseringens store projekt Ældre hjælper Ældre meget. Anny Winther så gerne, at der i højere grad blev indgået partnerskab mellem kommunerne og de frivillige organisationer. STATSPENSIONISTEN nr

8 SC s hovedbestyrelsesmøde den 26. maj 2011: Evaluering af repræsentantskabsmødet og OK11 Af Povl Rasmussen Hans Agerbo Jensen åbnede mødet med at byde velkommen til sit første hovedbestyrelsesmøde som formand. Han benyttede igen lejligheden til at sige tak for valget og specielt den store opbakning til ham. Et af hovedpunkterne på mødet var evaluering af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger, OK11. Resultatet har været beskrevet i flere artikler her i bladet, hvori det er blevet nævnt, at pensionen er uændret i år. Til alles overraskelse har det senere vist sig, at der er en mindre gruppe, der mister 200 kr. om året, idet der er et tillæg fra 1994, der bortfalder (se artiklen Ændringer i tjenestemandspensionen andet sted i bladet). Statspensionisternes Centralforening (SC) kan ikke gøre noget for at ændre på dette forhold. Hovedbestyrelsen ærgrede sig over, at det ikke var lykkes at få et protokollat om, hvorledes processen skal forløbe fremover, hvilket i praksis betyder, at der næste gang skal startes på samme grundlag med hensyn til aflevering af aftalekrav mm. Da der er tale om en 2-årig overenskomstperiode, skal SC s aftalekrav til OK13 formentlig afleveres inden sommerferien Repræsentantskabsmødet Der var tilfredshed med resultatet af repræsentantskabsmødet den 22. februar 2011, som fik et godt og sagligt forløb. Især var der glæde over vedtagelsen af beslutningsforslaget om at analysere SC s vedtægter med henblik på at kunne optage en bredere kreds af tidligere offentligt ansatte end tjenestemænd som medlemmer. Til at stå for analysen nedsattes en arbejdsgruppe med SC s formand Hans 8 STATSPENSIONISTEN nr Agerbo Jensen, Erik Granau Andersen, Bjørn Wikkelsøe Jensen, Steffen Lunn og sekretær Povl Rasmussen. Resultatet skal være færdigt så betids, at der i givet fald kan forelægges vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet i Som følge af formandsvalget skete der nogle ændringer i udvalgene, der nu ser således ud: Centralorganisationen af 2010 s bestyrelse (CO10): Hans Agerbo Jensen, 1. suppleant Bjørn Wikkelsøe Jensen og 2. suppleant Povl Rasmussen. FTF s repræsentantskab: Hans Agerbo Jensen, suppleant Bjørn Wikkelsøe Jensen. Pensionisternes Samvirkes hovedbestyrelse: Hans Agerbo Jensen. Pensionisternes Samvirkes kongresdelegerede: SC har fire pladser, der forbeholdes til forretningsudvalgsmedlemmerne og udvælges ad hoc. Pensionisternes Samvirkes koordineringsgruppe: Johnny Madsen og Henning Bering-Bryld. Offentligt Ansattes Organisationer s repræsentantskab (OAO): Henning Dam Kragh og Johnny Madsen. Økonomi Kassereren nævnte, at som følge af den ændrede renteaftale med Lån & Spar Bank havde 1. kvartal givet en renteindtægt på 379,72 kr. et meget beskedent beløb, men trods alt større end det tidligere nul. Forbundet af it-professionelle, PRO- SA, har bedt om støtte i forbindelse med deres igangværende konflikt med CSC. Lignende henvendelser er sendt til andre organisationer. Der var enighed om, at SC ikke skal støtte økonomisk, da det må være en sag for de erhvervsaktive organisationer. Flere af disse har tilkendegivet, at de vil yde økonomisk støtte. Bladet I forlængelse af debatten på repræsen- tantskabsmødet foreslog redaktøren, at hele Statspensionisten lægges på hjemmesiden i stedet for som nu, hvor det kun er 3-4 udvalgte artikler. Ifølge CreaCon Webdesign, der står for den tekniske side af hjemmesiden, vil prisen i forhold til i dag stige ca. 200 kr. (ekskl. moms) pr. blad. Der var enighed om at følge ønsket, der skal evalueres om et år for at se, om det har givet flere eller færre læsere af hjemmesiden. SC s nye vedtægter er tilgængelige på hjemmesiden, hvorfor det blev besluttet ikke også at bringe dem i bladet. Hvis et medlem ikke har mulighed for selv at printe det ud, kan en papirudgave rekvireres hos sekretæren. Bladet vil også i 2011 og 2012 ud- komme med fem numre årligt. Næste hovedbestyrelsesmøde afhol- des onsdag den 30. november PL Nordjylland Ved en aktiv og engageret indsats af be- styrelsen i Politipensionisterne i Kreds 1, Nordjylland, er det lykkedes næsten at fordoble medlemstallet gennem de seneste år. Begivenheden blev fejret, da medlem nr. 250 meldte sig ind. Det var tidligere politiassistent Arne Geisnæs (tv.), der ramte jubilæumstallet, og det blev fejret med et par gode flasker vin, som her overrækkes af formanden Finn T. Iversen.

9 Fra Christiansborg... Ældrepolitik med trivsel og tryghed i centrum Af Anne Marie Geisler Andersen, socialordfører, Radikale Venstre For Radikale Venstre skal alderdommen være en periode i livet, hvor tryghed og trivsel står i centrum. Derfor skal samfundet tilbyde hjælp og støtte til ældre borgere i tråd med deres individuelle behov. Samtidig er det vigtigt, at seniorer ikke ses som en byrde, men som værdige og værdifulde borgere. Radikale Venstre sætter det enkelte menneske, dets behov og ressourcer i centrum af ældrepolitikken frem for stive regler og bureaukratisk uvæsen. Både når det gælder bolig, hjælp til at klare hverdagen og aktiviteter uden for hjemmet. Ældre mennesker skal kunne leve et indholdsrigt liv med adgang til den hjælp og støtte, som måtte være nødvendig. Og når ældre har brug for støtte til at sikre deres trivsel, skal det ske med respekt for den enkeltes værdighed, frem for at være dikteret af bureaukrati og minuttyranni. Hjælpen skal tilpasses den enkeltes behov, og ældre med særlige behov skal have en målrettet indsats. Radikale Venstre har respekt for og tillid til, at de ansatte i kommunerne, som er tæt på den enkelte borger, er i stand til at tage ansvar for den opgave, de er uddannede til. Derfor er der ikke brug for dokumentation i lange baner kun tilfredshedsundersøgelser blandt brugerne og de ansatte. Luft i tidsskemaerne For at skabe mest muligt tryghed for den enkelte skal hjælpen i eget hjem varetages af så få fagpersoner som muligt. Ligeledes skal der mere luft ind i tidsskemaerne, så plejepersonalet ikke skal haste fra person til person uden ordentlig tid til den enkelte. Der skal være tid til at lytte, så hjælpen bliver mere individuel. Personalet skal inddrages i planlægning og prioritering inden for eget arbejdsområde med henblik på at sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne så der også bliver plads til nærhed. Det handler også om tryghed, når Radikale Venstre ønsker, at kommunerne skal foretage én samlet visitering til ældre borgere, således at der tages udgangspunkt i det hele menneske. Den ældre skal kun behøve at henvende sig ét sted for at få hjælp. Leve-Bo-Miljøer Radikale Venstre lægger desuden vægt på, at ældre kan tilbydes egnede boliger i eller nær deres lokalområde. Og de gode erfaringer med Leve-Bo-Miljøer på plejehjem skal udvikles og udbredes. Fordi det sociale samvær spiller en stor rolle, og der skal være forskellige tilbud til at skabe gode rammer for den daglige medmenneskelige kontakt. Ligeledes kan foreningslivet spille en endnu større rolle, når det handler om at engagere ældre borgere til glæde for både den enkelte og samfundet. Radikale Venstre vil gerne øge pensionstillægget, men det skal være fuldt finansieret, hvorfor det skal ledsages af en forhøjelse af de grønne afgifter og sundhedsafgifterne. De frivillige Endelig mener Radikale Venstre, at vi skal være åbne for nye måder at løse opgaverne på ældreområdet på. Kommunerne skal aktivt uddanne og involvere flere frivillige. Men de frivillige skal ikke løfte kernevelfærdsopgaver såsom basal pleje og omsorg. Den regelmæssige hjælp, som nogle ældre mennesker er dybt afhængige af, bør sikres af det offentlige. Man hverken kan eller skal stille samme krav til frivillige, og plejekrævende borgere kan ikke være tjent med, at de ikke får den nødvendige hjælp i det daglige. Derudover mener vi, frivillige kan noget, som det offentlige ikke kan, netop i kraft af frivilligheden. Eksempelvis er der forskel på at have en professionel besøgsven, der får penge for at være sammen med en, og en frivillig besøgsven, som udelukkende kommer af lyst. Det frivillige kan således udgøre et værdifuldt supplement til det offentlige. STATSPENSIONISTEN nr

10 Kronik: Er fremtiden forbi? Hvad skal man vælge? Hvad er plat og hvad er krone? Tanker om den kommende pensionisttilværelse. Af Niels Ole Frederiksen, højskolelærer, Esbjerg Højskole Med hastige skridt nærmer jeg mig skelsår og alder. Folkepensionen og DSB s 65-bil letter er inden for rækkevidde. I den for mig efterhånden noget aktuelle digtsamling Fremtiden er forbi fra 1985, skrevet af Halfdan Rasmussen, er der flere digte, jeg kan identificere mig med. Et af digtene i denne samling hedder Misantrop. I digtets første strofe står der: Planlægger ingenting mer. / Samler ikke til hobe. / Udvider ikke mer / min garderobe. I sidste strofe lyder det: Frem tid en er forbi. / Nu har vi kun tilbage / martrede nætter / og ensomme genfærdsdage. Værsågod. Det lyder ikke rart. Nu da jeg snart skal på pension. Hvad nu? Jeg har gjort min nogle tanker i den anledning. Jeg kan selvfølgelig vælge at sige, nu har jeg arbejdet et (foreløbig) langt liv, og derfor ønsker jeg fremover at lave ingenting. Jeg vil bare sidde og glo. Men den går ikke i vores kulturkreds/ samfund. Her skal vi helst manifestere os selv, og identificere og definere os selv gennem de gerninger, vi deltager i og udfører. Altså må der spekuleres: Hvad nu! Dengang jeg var en ung leddeløs, usikker og identitets søg ende teenager, gjorde jeg mig nogle forestillinger om, hvad det her voksenliv nu engang skulle anvendes til. Dengang var jeg ikke så klar i min opstilling af mål og midler som nu. Jeg gjorde mig i alle fald nogle spredte tanker, og havde også nogle ideer til det kommende liv. Uddannelse, fami lie liv, erhvervskarriere osv. I dag, hvor min erhvervslivsfase er ved at være slut, gør jeg mig ligeledes nogle tanker og ideer, som i teenagetiden, om den kommende livsfase. Enkelte tanker har jeg allerede gjort mig. Hvad kan man nu give sig til? Det mest selvfølgelige er mere opmærksomhed til børnebørnene. Men det er der ingen andre, der gider høre noget om. Derfor må der nævnes andre muligheder. Vi har de senere år oplevet, at individet har sat sig selv i centrum. Individualis men frem for det fælles. Fx har jeg i Brugsen og andre lokale supermarkeder set, at en del pensionistmænd nu bliver slæbt med i butikkerne til at skubbe indkøbsvognen, altid to skridt bag ved konen. Akkurat som Prins Henrik. Andre cykler selv ned foran butikkerne og stirrer forgæves efter gamle arbejdskammerater i det håb at få en snak om gamle dage. Mange er begyndt på aftenskolen, VUC, foredrag, stavgang, fitness, dans og ikke mindst rejser til eksotiske destinationer i det fjerne udland. Eller man kan skrive sine erindringer! Blive frivillig i en veldædig forening. Gå til tegning og maling og blive en anerkendt seniorkunstner med udstillinger i diverse sparekasselokaler. Muligheder er mange flere end de nævnte. Min årgang, 1946, er den største, der har været nogen sinde, vi er mange. Det er os, sammen med de øvrige store årgange fra de år, der holder gang i forenings-, kultur- og åndslivet i Danmark. Prøv at gå til et møde i aftenskolen, i teatret, foredrag, udstillinger, biblioteket og lignende kulturelle steder, her er det vores årgange, der fylder op og deltager aktivt i debatterne. Hvad gør jeg? Hvad skal jeg vælge? For valgmulighederne er mangfoldige. Jeg er i syv sind. Vi har de senere år oplevet, at individet har sat sig selv i centrum. Individualis men frem for det fælles. Vi ser det tydeligst ved fitness bølgen. Hvor det før ville være utænkeligt, at man ikke dyrkede den fælles holdgymnastik for piger og karle, som så igen var tilsluttet paraplyorganisationen DGI, går man i dag i det individuelle fitnesscenter. Nu skal vi op på løbebåndet, pumpe jern og springe på kondicyklerne og hvad alle de maskiner nu ellers hedder. Vi vil selv bestemme. Vi er den generation, der som nogle af de første skulle lære at tage ansvar for egen læring. Vi fik en masse valgmulig hed i forbindelse med vort uddannelsesvalg og ikke mindst jobvalg. Vi fik besked på, at være kritiske og forholde os til den verden, vi er en del af. Det har vi så gjort, og mærkværdigt er det, at det har medført, at vi er blevet individualister. Jeg vil godt nok være ked af at udnævne mig selv og min egen generation som egoister. Men det er nok det, vi har udviklet os til. Vi er egoister. Tag fx vores valg af organisationer jeg tænker her på fagforeninger gul kontra rød LO mod den Frie kristne fagforening! Hvad skal man vælge? Hvad er lokkemidlet? Solidaritet og sammenhold? Nej, de ord er for længst lagt på hylden. Nej, det er besparelsen i kroner og ører, der tæller. Det er det, der afgør vores valg. Bespar el sen kan vi så passende anvende på os selv. 10 STATSPENSIONISTEN nr

11 Selvfølgelig skal vi lade folk gøre, hvad de selv vil. Men det vigtige i denne sammenhæng er, at interessen og nysgerrigheden hos den enkelte er til stede til at foretage sig et eller andet. Og den nysgerrighed er til stede. Det lyder som en fysisk umulighed at sætte to modsatrettede ting sammen. Altså både individualitet og fællesskab. Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat, Region Nord Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat, Region Nord, har hermed fornøjelsen at invitere medlemmer med ledsagere til et sommermøde i Brønderslev Hallen, Knudsgade 15, onsdag den 24. august 2011 kl Udfordringen må være, at vi i det eksisterende foreningsliv med de traditioner og den stolte historie og erfaring man nu er bærer af, må gøre plads for os, de kommende pensionister, give os muligheder og rum til at udfolde det individua listiske og selv lade os vælge de fællesskaber, vi føler os tiltrukket af. Det lyder som en fysisk umulighed at sætte to modsatrettede ting sammen. Altså både individualitet og fællesskab. Men det kan lade sig gøre. Højskolerne har gjort det i årevis. Folk tilmelder sig højskolekurserne på grund af det fagligt individuelle, og mødes så i de faglige rum, hvor der skabes nogle interessante fællesskaber. Det er der allerede mange, der praktiserer i det traditionelle foreningsliv. Jeg er overbevist om, at der fremover vil blive stillet krav om mere og mere faglighed i foreningslivet. Men mit valg om at foretage mig noget fornuftigt som pensionist er ikke truffet endnu. Jeg tror egentlig nok, at det er lige så vanskeligt som dengang, jeg var leddeløs teenager. Men min erfaring giver mig den fordel, at der er noget, jeg på forhånd vælger fra. Men indtil videre skal jeg først vælge arbejdslivet helt fra. Det har jeg det svært ved. Men der kommer et tidspunkt, hvor jeg bliver tvunget ud i valget. Lad mig slutte med en anden strofe fra samme digt af Halfdan Rasmussen, som jeg begyndte med. I strofe seks skrives: Frækheden ligger og fumler / ved dumhedens nosser. / Verden regeres af slyngler / og landsbytosser. Hvis alt andet glipper, får jeg en masse tid til at skrive læserbreve, artikler og andet mod magtens idioter! Dagen starter med et spændende foredrag af Thomas Sølvkær, som er paramediciner og ansat ved Falck, og som vil fortælle om sin uddannelse og hvilke opgaver, de kommer ud for og det er jo opgaver, som pludselig kan blive aktuelle for os alle, som regel uden forudgående varsel. Under foredraget skal vi nyde en kop kaffe med brød. Herefter vil der blive serveret et stjerneskud, og så er der mulighed for 1 times bowling for dem, som har lyst til dette. Vi vil afslutte med, at vores formand Arne Haugaard vil orientere om seneste nyt, som kan have betydning for os. Vi håber på et godt fremmøde, og skulle I møde tidligere kolleger, så tag dem med, selv om de måske ikke er medlemmer, det kan de blive senere, hvis de kan lide at være sammen med os. Prisen for stjerneskud, kaffe med brød og bowling er 140,- kr. for medlemmer og 150,- kr. for ledsagere. Prisen for stjerneskud, kaffe med brød, men uden bowling, er 105,- kr. for medlemmer og 115,- kr. for ledsagere. Sidste tilmelding er torsdag den 18. august 2011 til Mogens på telefon , eller Jørn på telefon , Med venlig hilsen og på gensyn, Mogens og Jørn Seniorforeningen i Told Skat Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 18. oktober 2011 i kantinen i Skattecenter Høje Taastrup, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1. Åbning af mødet 2. Valg af dirigent 3. Aflæggelse af mundtlig beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand 8. Valg af kasserer 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 11. Valg af 2 revisorer 12. Valg af 1 revisorsuppleant 13. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Bjørn Wikkelsøe Jensen, Søvej 13, Nødebo, 3480 Fredensborg, i hænde senest den 18. september Som sædvanligt arrangeres spisning efter generalforsamlingen. Bemærk at tilmelding til deltagelse i spisningen kun kan ske ved forudbetaling på giro eller ved bankoverførsel. Indbetalingskort vedlægges den skriftlige beretning, der udsendes medio/ultimo september. Sidste frist for betaling/tilmelding er mandag den 3. oktober Der kan ikke foretages telefonisk tilmelding. Deltagerne i generalforsamlingen vil kunne opnå rejsegodtgørelse efter billigste offentlige takst. For at opnå rejsegodtgørelse skal billetten efterfølgende indsendes til kassereren i den kuvert, der udleveres på generalforsamlingen. På gensyn Bestyrelsen STATSPENSIONISTEN nr

12 Sommertilbud fra Pensionisternes Samvirke Pakket Magasinpost ID-nr Varig adresseændring Bedes meddelt: SC s kasserer Jens Bragh Andersen Solbærvej 4, 4700 Næstved Tlf Sommeren er til fest og ferie. I det følgende præsenteres nogle af Pensionisternes Samvirkes aktuelle tilbud. HUSK: som medlem af Statspensionisternes Centralforening kan du deltage til medlemspris! Til fest med Samvirket: Vest for Storebælt: Open Air ved Tvillingegården, Båring Vig 17. august kl Open Air. Vi gentager succesen for de sidste år. Solisterne i år er Keld og Hilda Heick, Erik Grip med Henrik Gunde og Esben Eyermann, Ann-Mette Elten med tre musikere og Christoffer Brodersen. Tag selv frokost- kurven, borde og stole med. Der vil være salg af drikkevarer, kaffe og kage til støtte for Gården. Billetter á 175 kr. sælges ved indgangen. Ring og hør nærmere telefon Øst for Storebælt: Fest i Musikhuset, Esbjerg 6. oktober kl med: Capstan koret, Trine Gadeberg, Helge Engelbrecht og Leif Maibom. Konferencier Martin Guldberg. Pris: 120 kr. Efter festen er der mulighed for at nyde en lækker frokost til 105 eller 135 kr. (kun mod forudbestilling). Billetter: Pensionisternes Samvirke , Lokal Cafeen eller din lokale klub. Arr: Pensionisternes Samvirke og Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø. Høstfest i Tivolis Koncertsal 25. august kl med: Eva Madsen, Johnny Reimar,Trine Pallesen (synger sange fra Et solstrejf i en vandpyt), Københavns Politiorkester med dirigent Peder Kragerup. Konferencier Georg Poulsen. Medlemspris 120 kr. og 130 kr. Københavner tilbud: Billetten til koncertsalen gælder også som indgang til Tivoli. Vi har fået gode frokosttilbud på udvalgte restauranter i Tivoli. Høstfest i Herfølgehallen 7. oktober kl med bl.a.: Jette Torp og Klaus Wunderhits. Birkums Danseorkester underholder og spiller op til dans. Konferencier Mark Jensen. Festtaler: Kulturkonsulent Per Sørensen. Køge tilbud: Bus fra Griffenfeldsgade 58, kl I Køge tager en guide os med gennem den ældste del af byen. Der vil også være mulighed for at se på byens forretninger og nyde Køge Torvs aktive liv. Så kører vi til Herfølgehallen, hvor kalvestegen og desserten bliver serveret, og sidst på eftermiddagen er der kaffe og boller med pålæg. Hjemkomst ca. kl Pris for Herfølge Høstfest 255 kr. og 360 kr. for fest og tilbud. Billetter til festerne købes forud hos Pensionisternes Samvirke. Rejs med Samvirket Særtilbud. 65-ferie har arrangeret en rejse kun for Pensionisternes Samvirkes medlemmer til Prag, inkl. Rigoletto & Barberen i Sevilla, oktober. Den Gyldne Stad er stadig lige populær med sin intimitet og pragtfulde atmosfære. Pris kr. inkl. tre overnatninger m/morgenmad, gode billetter til de to opera-aftener. Rundvisning på Stænderteatret samt frokost 1. dag. Desuden to middage på 2. og 3. dagen. Der følger dansk rejseleder med på hele rejsen samt guide fra Pensionisternes Samvirke. Ring for at få tilsendt udførligt program. I Zarens kølvand (se billedet øverst på siden) 27. august - 6. september. Klassisk krydstogtsrejse ad de russiske flo- der fra Skt. Petersborg til Moskva med dansk rejseleder i 11 dage. Inden vi stævner ud på de russiske floder om bord på vores dejlige flodkrydstogtskib, har vi god tid til at svælge i Skt. Petersborgs store sevær- digheder og uvurderlige kunstskatte. Vores første stop på krydstogtet er i kunsthåndværkslandsbyen Mandrogi, hvorfra vi fortsætter til øen Kizji med de enestående trækirker. I Goritsy ser vi et af Nordruslands største klostre og lægger vejen ind forbi Jaroslavl, en af de fineste middelalder- byer i Den Gyldne Ring. Sidste stop inden Moskva er den pittoreske by Uglitj, kendt for sine smukke kirker. Selve sejladsen er i sig selv en stor del af nydelsen på denne rejse - læn dig tilbage, og nyd livet på første parket til skove, landsbyer og floddale, som langsomt glider forbi. Pris kr. Medlemspris kr. Ring og få tilsendt udførligt program. Rumænien/Transsylvanien 24. september - 1. oktober. En rejse fyldt med spændende oplevelser i Transsylvanien, i hjertet af Rumænien. Vi bor i en lille landsby, hvor man kan opleve Rumænien tæt ind på kroppen, blive et med landsbyens beboere, følge deres hverdag en uge. Afgang fra Billund og Kastrup. Turen byder på besøg i en fantastisk smuk middelalderby med frokost i Draculas fødehjem, besøg på Transsylvaniens største vinslot, et kurbad, et kloster, lokale markeder m.m. Fly, ophold, helpension, udflugter hver dag: Pris kr. Medlemspris kr. Grønland Kom med på dit livs rejse: august. I samarbejde med Arbejder- højskolen i Qaqortoq (Julianehåb) skal vi opleve Grønlandsk kultur, kaffemik, sang, musik, dans, mad. Ture til indlandsisen, de varme kilder, gamle nordbopladser. Se det smukke Grønland fra en heli- kopter. Flyrejse, bådtur, helikoptertur, indkvartering, fuld forplejning, foredrag, udflugter. Turen er en højskoleferie med både natur og kultur. Pris pr. person i dobbeltværelse kr. Medlemspris kr. Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58, 2200 København N Tlf Mail: Hjemmeside:

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Seniorforeningen Told Skat 21. december 2013

Seniorforeningen Told Skat 21. december 2013 Til Seniorforeningen Told Skat 21. december 2013 Bestyrelse, suppleanter, revisorer og klubformænd www.dts.dk/senior Formand Bjørn Wikkelsøe Jensen Elsegårde Skovvej 12 8400 Ebeltoft Tlf: 4848 1895. Mobil

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere