STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 3 JUNI 2011"

Transkript

1 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 3 JUNI 2011 Leder: Aftale om senere tilbagetrækning Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Ændringer i tjenestemandspensionen Danske Ældreråd: Ældre nu og i fremtiden Velfærd kræver nytænkning SC s hovedbestyrelsesmøde 26. maj 2011 Politipensionisterne Kreds 1, Nordjylland Fra Christiansborg: Ældrepolitik med trivsel og tryghed i centrum Kronik: Er fremtiden forbi? FCE, Region Nord, sommermøde Seniorforeningen Told Skat, generalforsamling Sommertilbud fra Pensionisternes Samvirke

2 STATSPENSIONISTERNES CENTRALFORENING Hans Agerbo Jensen Jersie Strandvej Solrød Strand Tlf Mobil Kasserer: Jens Bragh Andersen Solbærvej 4, 4700 Næstved Tlf Sekretær: Povl Rasmussen Backersvej 7, 2300 København S. Tlf Paraplyorganisation af nedenstående foreninger med i alt ca medlemmer. SC er tilsluttet Offentligt Ansattes Organisation (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademiker nes Centralorganisation (AC). SC er endvidere tilsluttet Ældremobiliseringen gennem medlemsskab af Pensionisternes Samvirke. (PS) PS hovedkontor: Griffenfeldgade 58, 2200 København N, telefon , mail: Indhold Leder: Aftale om senere tilbagetrækning Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Ændringer i tjenestemandspensionen Danske Ældreråd: Ældre nu og i fremtiden Velfærd kræver nytænkning SC s hovedbestyrelsesmøde 26. maj Politipensionisterne Kreds 1, Nordjylland Fra Christiansborg: Ældrepolitik med trivsel og tryghed i centrum 9 Kronik: Er fremtiden forbi? FCE, Region Nord, sommermøde Seniorforeningen Told Skat, generalforsamling Bagside: Sommertilbud fra Pensionisternes Samvirke Redaktør: Povl Rasmussen Backersvej 7, 2300 København S. Tlf Fax Mobil Tryk: Grafikom A/S, C. E. Christiansens Vej 1, 4930 Maribo Tlf Fax Bladet udkommer i uge 25/ Oplag: Ekspedition: Jens Bragh Andersen, Solbærvej 4, 4700 Næstved. Tlf Antal udgaver pr. år: 5 Næste blad udkommer i uge 42/ Bladudvalg: Hans Agerbo Jensen (ansvarsh.) Henning Dam Krag Erik Nejrup Erik Granau Andersen Povl Rasmussen Stof til bladet skal være redaktøren i hænde således: Foreningsmeddelelser og håndskrevne indlæg: senest den 18. i måneden før udgivelsesmåneden. Øvrige artikler, læserbreve m.v.: senest den 21. i måneden. Artikler og læserbreve m.v. udtrykker forfatterens mening og dækker nødvendigvis ikke altid de til Centralforeningen tilsluttede for eningers synspunkter. Disse kommer til ud tryk i lederen. Forsidefoto: DANSKE ÆLDRERÅD havde repræsentantskabsmøde den 16. maj 2011 og dagen efter ældrepolitisk konference over temaet fra ældrebyrde til ældrestyrke. Læs reportagen Ældre nu og i fremtiden og Velfærd kræver nytænkning. Foto: Maj Skibstrup. Postpensionisternes Landsforening Henning Dam Krag, Karensvej 11, 7000 Fredericia. Tlf Politipensionisterne John Jensen, Kronhjortløkken 236, 5210 Odense NV. Tlf Mobil Statspensionistforeningen af 1945 Jørn Nicolaisen, Pusterholmen 6, 2730 Herlev. Tlf Seniorforeningen Told Skat Bjørn Wikkelsøe Jensen, Søvej 13, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf Mobil Dansk Magisterforenings Pensionistsektion Erik Nejrup, Engsvinget 14, 2635 Ishøj. Tlf Uddannelsesforbundets Seniorgruppe Erik Granau Andersen, Fredensgade 3, 7100 Vejle. Tlf Mobil Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Steffen Lunn, Bjergstien 6, 3390 Hundested Tlf Mobil Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Karen Elisabeth Lundbæk, Ternevej 1, 4130 Viby Sjælland. Tlf: Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat Arne Haugaard, Katsigvej 4, Skærum, 9900 Frederikshavn. Tlf Mobil STATSPENSIONISTEN nr

3 Aftale om senere tilbagetrækning Aftalen fra fredag den 13. maj 2011 mellem regeringen og to af folketingets partier vil, hvis den gennemføres på et senere tidspunkt, få stor betydning også for kommende pensionister, hvis man har valgt at forblive i efterlønsordningen. Hovedtrækkende i aftalen er, at Velfærdsaftalen fra 2006 fremrykkes med fem år, hvorved pensionsalderen gradvis fremrykkes, sådan at folkepensionsalderen fra 2022 er på 67 år. Efterlønsalderen vil i år 2017 være rykket til 62 år, og efterlønsperioden reduceres i årene til tre år med fuld modregning af pensionsformue i alle tre år. Det er også aftalt, at efterlønssatsen i den 3-årige periode skal være den samme som den højeste dagpengesats. Er man tilmeldt efterlønsordningen og skal til at vurdere, om dette fortsat kan betale sig, skal man også være opmærksom på, at førtidspensionsfradraget bliver større ved afsked fra og med den 1. januar Et større fradrag i pensionen betyder, at den udbetalte pension bliver mindre. Det giver en mindre modregning i efterlønnen. Slutresultatet i det lille regnestykke bliver, at den udbetalte efterløn bliver højere. Den indgåede aftale om senere tilbagetrækning har det mål at spare staten for ca. 18 milliarder kr. i udgifter, og samtidig øge arbejdsstyrken med ca personer. Som pensionist glem venligst efterlønsdebatten et øjeblik kunne man godt ønske sig, at der blev lavet mere attraktive ordninger for de pensionister, der fortsat ønsker at arbejde et antal timer. Med den kreativitet, der er lagt for dagen i den her omtalte aftale, skulle det også være muligt at finde forslag til mere lempelig modregning i pensionstillægget til pensionister. Der er omkring pensionister, hvis eneste indtægt er folkepension og ATP. Mindre besværlige modregningsregler kunne helt sikkert formå flere folkepensionister til at påtage sig et job et antal timer om ugen. Debatten om efterlønnen har siden nytår kørt på højtryk, og de største modstandere af ordningen bruger ofte udtryk som: Velbjergede efterlønnere, der er beskæftiget med at spille golf. Det sidste var et af de mere urimelige og usaglige indlæg i debatten. Mig bekendt er der mange andre end efterlønnere, der spiller golf. En kendsgerning er det, at med de nuværende regler, skal man være medlem af efterlønsordningen i 30 år og betalt kontingent for at få udbetalt efterløn. Om det i fremtiden kan betale sig at være med i efterlønsordningen bør man regne på, hvis man samtidig har en arbejdsmarkedspension, der skal modregnes i efterlønnen. I modsætning til den nuværende modregning i efterlønnen, vil det efter den indgåede aftale blive sådan, at såvel arbejdsmarkedspensionen (blandt andet tjenestemandspension) som private pensionsordninger skal modregnes i efterlønnen, uanset hvornår man vælger efterløn. Derfor er rådet til kommende efterlønnere: Få gang i regnemaskinen og beregn om den efterløn, der kan komme til udbetaling, står i rimeligt forhold til indbetalingen. Måske er det en bedre forretning at oprette eller udbygge en privat pensionsordning sammen med en obligatorisk arbejdsmarkedspension. Du skal selv beregne og vurdere dine muligheder. LEDER STATSPENSIONISTEN nr

4 Statspensionisternes Centralforening består p.t. af ni seniorgrupper og pensionistforeninger fra vidt forskellige grene af samfundet og med hver sit karaktertræk. Statspensionisten sætter fokus på hver enkelt organisation. I dette nummer er det Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening. HLP Karen Elisabeth Lundbæk på besøg med seniorklubben på sin arbejdsplads fra , Handelsskolen i Skanderborg, der i dag hedder Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Foto: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Indtil for nylig kunne pensionisterne være medlem af enten Handelsskolernes Lærerforening eller af pensionistforeningen, men nu er der kun én pensionistorganisation: Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening Af Povl Rasmussen Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening (HLP) blev etableret i starten af Baggrunden var, at når nu nogle af de pensionerede ledere mødtes en gang årligt for blandt andet at drøfte fælles faglige problemer, synes den daværende formand for Handelsskolernes Lærerforening (HL) Karen Elisabeth Lundbæk, at det var rimeligt, hvis lærerne også fik mulighed for at kunne mødes i en pensionistforening, som næsten alle andre organisationer havde. Tidligere artikler i præsentationsrækken: Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat i nr Statspensionistforeningen af 1945 i nr Seniorgruppen i Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd i nr Dansk Magisterforenings Pensionistsektion i nr Seniorforeningen Told Skat i nr Postpensionisternes Landsforening i nr So ein Ding müssen wir auch haben, tænkte den tidligere tysklærer Karen Elisabeth Lundbæk, og dermed var pensionistforeningen født. Ved etableringen var der medlemmer. Ringen sluttet Karen Elisabeth Lundbæk er født i Århus i Hun er uddannet som tresproglig korrespondent, og fra var hun ansat som lærer på Handelsskolen i Skanderborg, hvor hun underviste i tysk, engelsk, maskinskrivning og kontorfag. Den faglige interesse har altid været til stede, og i midten af 80 erne blev hun valgt som tillidsmand. I 1987 blev hun valgt ind i Handelsskolernes Lærerforenings bestyrelse, i 1988 blev hun næstformand og i 1992 afløste hun den daværende formand, som blev direktør i Horsens. Hun forlod formandsposten i 2003 efter at have tabt et valg med blot to stemmer. - Det var selvfølgelig ærgerligt, især fordi de sikre stemmer blev hjemme, og stemmeprocenten derfor blev så lav som 42. Men sådan er spillereglerne, og jeg havde haft 11 gode og spændende år, siger Karen Elisabeth Lundbæk. I formandsperioden boede hun i Tranbjerg syd for Århus, men havde overnatningsmulighed i HL s lokaliteter på Frederiksberg, så det medførte mange rejser på tværs af landet og mange dage væk fra hjemmet i Skanderborg. Da hun forlod formandsposten i 2003 valgte hun at flytte nærmere hovedstaden, hvor hendes datter og børnebørn havde bosat sig. Der gik ikke lang tid, før hun fik en henvendelse fra Handelsskolen i Næstved, der ønskede hende ansat som timelærer i tysk for voksne. Det sagde hun ja til, og havde denne stilling indtil hun gik på efterløn i Efter opfordring blev hun i 2009 valgt ind i bestyrelsen i Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening, og i 2010 blev hun foreningens formand. Det faglige engagement fornægter sig ikke. Undervejs i karrieren har der også været tid til at skrive to lærerbogssystemer i tysk til brug i handelsskolen i 1987 og i Medlemmerne I dag har HLP 249 medlemmer. Hvor mange der potentielt kunne være medlem, er der ikke tal på, idet mange melder sig ud af HL ved pensioneringen eller senest ved 67-års alderen, hvor gruppelivsforsikringen ophører. I øvrigt har der traditionelt set ikke været den store faglige interesse blandt handelsskolelærerne, hvilket formentlig skyldes, at de kommer fra alle mulige brancher og med vidt forskellige bag- 4 STATSPENSIONISTEN nr

5 Karen Elisabeth Lundbæk er i dag formand for den pensionistforening, som hun selv etablerede i sin formandstid. grunde. Der er ikke noget fagligt fællesskab. - Men det gør det til gengæld sjovt at arbejde med forskellige faggrupper, siger Karen Elisabeth Lundbæk. Ved den netop overståede generalforsamling i HLP blev der vedtaget nogle vedtægtsændringer, der betyder, at der tilføres dem yderligere 34 medlemmer. Dette forhold skyldes, at man som pensionist kunne være medlem af HL uden at være medlem af HLP. - Man kan godt sige, at pensionistforeningens tilknytningsforhold til HL har været lidt sælsomt. Når et HL-medlem gik på pension kunne han/hun vælge at fortsætte medlemskabet af HL eller melde sig ind i HLP. Men nu er dette altså ændret, således at alle pensionister skal være medlem af HLP. - Ændringen betyder også, at der nu kun er én pensionistorganisation i HL, nemlig HLP, siger Karen Elisabeth Lundbæk, og det kan forhåbentlig være med til at gøre os mere synlige og dermed tiltrække flere medlemmer. Det er kun tidligere ansatte ledere og lærere, der kan være medlem af HLP. Ægtefæller inviteres dog med som gæster ved den årlige generalforsamling og de tilknyttede arrangementer. Kontingentet er fortsat det samme for alle, nemlig 240 kr. om året. Fortrinligt samarbejde med HL Pensionistforeningen har ikke plads i HL s bestyrelse, men i praksis har det ingen betydning, da bestyrelsen er lydhør over for pensionisterne. HL stiller også gratis sekretariatsbistand til rådighed for pensionistforeningen, der også har et link fra HL s hjemmeside. Pensionistforeningen udgiver ikke noget blad, og HL s magasin Handelsskolen lukkede med udgangen af 2010, så eneste kommunikation til HL s aktive og pensionisterne er via hjemmesiden - Det er målet, at al kommunikation til medlemmerne skal foregå via , siger Karen Elisabeth Lundbæk, der ikke frygter, at nogen vil blive ladt i stikken, da edb har været en integreret del af deres job. Fagpolitikken På mange af handelsskolerne rundt om i landet er der seniorklubber, hvor der foregår en række kulturelle og sociale aktiviteter, men det er helt lokalt styret. HLP s social aktivitet begrænser sig til den årlige generalforsamling som afholdes over 1½ dag, og hvortil der knyttes et kulturelt arrangement. I år blev mødet afholdt i Fredericia, hvor en historiker fortalte om byens fæstningsværker og viste dem rundt på de historiske volde. Den fagpolitiske aktivitet er overladt til Statspensionisternes Centralforening (SC), som HLP meldte sig ind i den 1. maj 1995 kort tid efter etableringen. Medlemstallet var på dette tidspunkt steget til 130. I HLP s materiale er der ikke nævnt noget om paraplyorganisationerne Pensionisternes Samvirke og Ældremobiliseringen? - Det skal man ikke lægge noget i, siger Karen Elisabeth Lundbæk, vi støtter fuldstændigt op om de samarbejdspartnere, som SC har, og som vi er meget trygge ved og har fuld tillid til vil varetage vores interesser. Indirekte valg I de fleste foreninger vælges formand og bestyrelsesmedlemmer særskilt, men i Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening vælger generalforsamlingen fire bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med formand. - Denne model er valgt for at undgå ekstra bureaukrati, som kan være grobund for intriger. Måske en lidt usædvanlig konstruktion, men det fungerer godt hos os. Det stiller også det krav til medlemmerne, at de må sørge for at vælge fire, som hver især er kvalificeret til at være formand, slutter Karen Elisabeth Lundbæk. Ændringer i tjenestemandspensionen Af Henning Dam Krag, næstformand i Statspensionisternes Centralforening Selvom det ved OK11 blev aftalt, at der ikke skulle udløses stigninger i løn og pension på statens område pr. 1. april 2011, vil der alligevel blive foretaget en regulering af tjenestemandspensionerne, og desværre i negativ retning. Det drejer sig om den egenpension, som berører ægtefællepension på skalatrin 1-27 ved pensionsalder 36 og 37 år, og på skalatrin 28 ved pensionsalder 37 år, hvor der vil der ske en nedsættelse på 200 kr. årligt pr. 1. april Denne ændring er en følge af den årlige nedtrapning af det tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens 6, stk. 2, som i sin tid blev indført ved ændringerne af tjenestemandspensionsområdet i 1994 det såkaldte Johan Overgaard tillæg (Johan Overgaard var formand for Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen, og forhandlede sig frem til et særligt tillæg med Finansministeriet). Alle, som er blevet berørt af denne ændring, skulle have modtaget brev fra Økonomistyrelsen, Pensionskontoret, om, hvor meget den månedlige pensionsudbetaling reduceres efter bortfaldet af det årlige tillæg på 200 kr. Yderligere oplysninger kan fås hos Personalestyrelsen i cirkulæret om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2011, der er tilgængeligt via hjemmesiden Tjenestemandspensionstabellerne findes tillige hos FTF, STATSPENSIONISTEN nr

6 DANSKE ÆLDRERÅD s repræsentskabsmøde og konference Ældre nu og i fremtiden På DANSKE ÆLDRERÅD s repræsentantskabsmøde den 16. maj 2011 gjorde man status over det forgangne år, men man havde i høj grad også fokus på det visionære. Der blev løftet en flig af forventningerne til fremtiden. Af Gerda Klemensen, daglig leder i Pensionisternes Samvirke Foto: Maj Skibstrup Sundheds- og indenrigsminister Bertel Haarder holdt årets gæstetale. Der var ingen tvivl hos ham om, at der er masser af energi og ressourcer hos ældre at den skal bruges, og at der skal fokuseres på det. Han sagde blandt andet: - Man skal tage ansvar og bidrage til samfundet, så længe man kan. Hold fast i, at ældre er en ressource et aktiv. Derfor skal der være mulighed for at fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet eller med en frivillig indsats. Sagen er, at Socialrådgiver og forfatter Hanne Reintoft blev hyldet af 479 ældrerådsmedlemmer og fik overrakt Ældrerådenes Hæderspris Som motivation sagde Kirsten Feld blandt andet: - Hanne Reintoft modtager hædersprisen, fordi hun gennem en menneskealder har arbejdet for, at borgere inddrages i sociale myndigheders beslutninger. Derudover er Hanne Reintoft de mest belastede befolkningsgruppers talerør og fungerer som socialpolitisk vagthund, der kritisk overvåger udviklingen i dansk sociallovgivning. vi lever længere, og at vi har en bedre sundhed. Den længere levetid tilskrev Bertel Haarder i et vist omfang en målrettet indsats fra det offentliges side: - Hvis den sunde aldring også betød, at vi blev længere på arbejdsmarkedet, så havde vi slet ingen problemer, sagde han og fortsatte: - En 70-årig i dag er ligeså frisk som en 60-årig var for 30 år siden. Vi skal væk fra den tanke, at bare fordi man bliver ældre, så går det nok ned ad bakke. Bertel Haarder havde sin egen løsning af problemet med de overbelagte hospitaler. - Folk skal hellere være udlagte end indlagte. Løsningen er ikke flere senge i hospitalsvæsnet, men færre indlæggelsesdage, sagde han. Ministeren kunne blandt andet fortælle succeshistorien fra geriatrisk afdeling på Skejby Sygehus, hvor den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet fra 30 til 10 dage, blandt andet ved hjælp af ny teknologi. Afslutningsvis takkede han ældrerådsrepræsentanterne og alle frivillige i det hele taget og sagde: - Kommunen har pligt til at samarbejde med de frivillige. Det nære fællesskab skal styrkes, for at vi kan aflaste en trængt plejesektor. Teknologien i omsorgen Der deltog knap 500 ældrerådsmed- lemmer på repræsentantskabsmødet, og mange emner blev rundet. Lige fra retssikkerhed, økonomi, boligforhold og omsorg til tandpleje. Et af de forholdsvis nye emner, som fyldte på mødet, var brugen af teknologi i ældreomsorgen. Generelt er man meget åbne overfor det, men man manede også til omtanke. I den vedtagne udtalelse skrev man blandt andet: Velfærdsteknologi, tele- medicin og digitalisering, der gør ældre borgere mere selvhjulpne, må prioriteres som tilbud ikke krav. I overgangsfaser, hvor flere ældre er utrygge ved de nye tiltag, må tilbuddene aldrig stå alene. Kirsten Feld genvalgt som formand Efter beretning og debat nåede man frem til valg af formand. Med stående applaus genvalgtes Kirsten Feld, som har været formand for DANSKE ÆLDRERÅD siden Jeg er stolt over at blive genvalgt som formand og talsperson for DANSKE ÆLDRE RÅD, og der er masser af opgaver at tage fat på særligt i en tid, hvor øko- nomien i kommunerne er udfordret. Det stiller store krav til ældrerådenes rådgiv- ning af kommunalpolitikere og dermed til DANSKE ÆLDRERÅD s evne til faglig og saglig opbakning til alle ældreråd i landet, sagde Kirsten Feld efter valget. Faktaboks: Der findes 98 ældreråd i Danmark - ét ældreråd i hver kommune. Ældrerådets opgave er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold der vedrører ældrebefolkningen. Rådene er lovfæstede, og medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere over 60 år. DANSKE ÆLDRERÅD er en frivillig landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. 6 STATSPENSIONISTEN nr

7 Velfærd kræver nytænkning DANSKE ÆLDRERÅD s konference: Medborgerskab i et aktivt ældreliv - fra ældrebyrde til ældrestyrke. Af Jørgen Fischer, Landsformand for Pensionisternes Samvirke Foto: Maj Skibstrup EU-kommissionen har udnævnt 2011 til europæisk frivillighedsår. I den anledning inviterede DANSKE ÆLDRERÅD til en ældrepolitisk konference på Nyborg Strand den 17. maj d.å. med det formål at drøfte forudsætningerne for det aktive ældreliv, at inspirere til nye tiltag, og at dele erfaringer på tværs af landets 98 kommuner. Ca. 500 havde tilmeldt sig konferencen, der blev afviklet dels med indlæg i salen og dels med oplæg og diskussion i ni valgfrie seminarer. Danske Ældreråd skrev i invitationen til konferencen, der blev afholdt dagen efter det årlige repræsentantskabsmøde: Medborgerskab er en vigtig forudsætning for dansk demokrati. Med medborgerskab forstås, at den enkelte bidrager til lokalsamfundets fællesskab. Nogle taler om, at Danmark er ved at udvikle sig til en nation af egocentriske borgere, der kun har blik for egne behov. Andre påpeger, at der er vækst i danskernes engagement i frivilligt arbejde og i frivillige organisationer, kort sagt, at vi er parate til at gøre noget for hinanden. Mange ældre borgere ser frivilligt arbejde som en chance for at sætte egne erfaringer og viden i spil. Den forkætrede ældrebyrde er måske ved at blive til en ældrestyrke. Ældre borgere som ressource Lektor i epidemiologi, Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet Bernard Jeune, indledte sit indlæg med at konstatere, at vi nærmer os et aldrende samfund, idet vi har en samfundsudvikling med længere levetid og faldende eller vedvarende lav fødselshyppighed, som fører til en ændret befolkningssammensætning med et stigende antal ældre i forhold til både antallet af børn og unge og antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Højere uddannede lever ca. 4 år længere end mennesker med en lav uddannelse, og kvinder lever 3-4 år længere end mændene. Spørgsmålet er også, om det længere liv bliver et bedre liv, dvs. en styrke? Eller bliver det et ringere liv, dvs. en byrde? - Vi skal derfor fremover have fokus på tre hovedområder, sagde Bernard Jeune: Sund aldring med god funktionsevne og bedre udnyttelse af de nye teknologiske muligheder. Aldersintegreret arbejdsmarked med bedre muligheder for senkarriere, livslang læring og fleksibel erhvervsaktivitet. Udvikling af den samfundsmæssige sammenhængskraft på tværs af generationer, køn og etnicitet. Frivillig i den offentlige sektor Formanden for Frivilligt Forum, Johannes Bertelsen, forklarede, at kommunerne for alvor har fået øje på det frivillige sociale arbejdes værdi, men opgaverne kan ikke uden videre flyttes fra offentligt til frivilligt regi. Om frivillige organisationer får mulighed for at løfte en opgave afhænger blandt andet af, hvilke opgaver vi som borger mener, det er legitimt, at frivillige løser. Johannes Bertelsen argumenterede for, at der er behov for en ny rollefordeling og en klar aftale om, hvem der løser hvilke opgaver. Derfor er det meget vigtigt, at der kommer et sæt spilleregler mellem de ansatte og de frivillige. Det er derfor hensigtsmæssigt, at frivillige på institutionerne organiseres i en forening eller et netværk i samarbejde med en frivillig organisation. Sporskifte for velfærdssamfund Direktør i Randers Kommune for social og arbejdsmarked, Knud Aarup, lagde i sit indlæg ikke skjul på, at der skal nytænkning til, hvis velfærden fortsat skal eksistere. Vores opfattelse af, hvad der er ret og pligt, må ændres, og vi skal i højere grad påtage os en forpligtigelse over for fæl- lesskabet. Den forandring kræver ifølge Knud Aarup, at lovmæssige barrierer fjernes, og at det offentlige udviser større åbenhed i forhold til at inddrage frivillige. Udover at velfærdssamfundet er i krise, har de dårligst stillede fået det dårligere gennem de sidste år. - Uligheden er vokset, sagde Knud Aarup, og pegede på fire store kriser i samfundet: 1) Den økonomiske krise, hvorved vel- færdens økonomiske grænse også er truet. 2) Forventningskrisen som følge af de umættelige velfærdsbehov. 3) Den demokratiske krise, som medfører, at der kommer til at mangle hænder. 4) Styringskrisen, idet samfundets sty- ringssystem er ødelæggende. Der trænger i høj grad til et sporskifte for velfærdssamfundet fra den nuværende retning med private løsninger for de, som har råd, og andenrangs tilbud i den of- fentlige sektor, til en ny retning, hvor der er mere frivillighed i velfærdssamfun- dets institutioner, flere opgaver tilbage i civilsamfundet og privatlivssfæren, og en bedre omfordeling mellem de 5/6-del bedst stillede og 1/6 dårligst stillede. Partnerskab mellem kommunerne og de frivillige Formanden for Kommunernes Landsfor- enings Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther, sluttede konferencen, og efter hendes opfattelse vil frivilligt arbejde komme til at spille en stadig større rolle i kommunernes de kommende år med nye konstruktive initiativer, og hun roste i den forbindelse Ældremobiliseringens store projekt Ældre hjælper Ældre meget. Anny Winther så gerne, at der i højere grad blev indgået partnerskab mellem kommunerne og de frivillige organisationer. STATSPENSIONISTEN nr

8 SC s hovedbestyrelsesmøde den 26. maj 2011: Evaluering af repræsentantskabsmødet og OK11 Af Povl Rasmussen Hans Agerbo Jensen åbnede mødet med at byde velkommen til sit første hovedbestyrelsesmøde som formand. Han benyttede igen lejligheden til at sige tak for valget og specielt den store opbakning til ham. Et af hovedpunkterne på mødet var evaluering af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger, OK11. Resultatet har været beskrevet i flere artikler her i bladet, hvori det er blevet nævnt, at pensionen er uændret i år. Til alles overraskelse har det senere vist sig, at der er en mindre gruppe, der mister 200 kr. om året, idet der er et tillæg fra 1994, der bortfalder (se artiklen Ændringer i tjenestemandspensionen andet sted i bladet). Statspensionisternes Centralforening (SC) kan ikke gøre noget for at ændre på dette forhold. Hovedbestyrelsen ærgrede sig over, at det ikke var lykkes at få et protokollat om, hvorledes processen skal forløbe fremover, hvilket i praksis betyder, at der næste gang skal startes på samme grundlag med hensyn til aflevering af aftalekrav mm. Da der er tale om en 2-årig overenskomstperiode, skal SC s aftalekrav til OK13 formentlig afleveres inden sommerferien Repræsentantskabsmødet Der var tilfredshed med resultatet af repræsentantskabsmødet den 22. februar 2011, som fik et godt og sagligt forløb. Især var der glæde over vedtagelsen af beslutningsforslaget om at analysere SC s vedtægter med henblik på at kunne optage en bredere kreds af tidligere offentligt ansatte end tjenestemænd som medlemmer. Til at stå for analysen nedsattes en arbejdsgruppe med SC s formand Hans 8 STATSPENSIONISTEN nr Agerbo Jensen, Erik Granau Andersen, Bjørn Wikkelsøe Jensen, Steffen Lunn og sekretær Povl Rasmussen. Resultatet skal være færdigt så betids, at der i givet fald kan forelægges vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet i Som følge af formandsvalget skete der nogle ændringer i udvalgene, der nu ser således ud: Centralorganisationen af 2010 s bestyrelse (CO10): Hans Agerbo Jensen, 1. suppleant Bjørn Wikkelsøe Jensen og 2. suppleant Povl Rasmussen. FTF s repræsentantskab: Hans Agerbo Jensen, suppleant Bjørn Wikkelsøe Jensen. Pensionisternes Samvirkes hovedbestyrelse: Hans Agerbo Jensen. Pensionisternes Samvirkes kongresdelegerede: SC har fire pladser, der forbeholdes til forretningsudvalgsmedlemmerne og udvælges ad hoc. Pensionisternes Samvirkes koordineringsgruppe: Johnny Madsen og Henning Bering-Bryld. Offentligt Ansattes Organisationer s repræsentantskab (OAO): Henning Dam Kragh og Johnny Madsen. Økonomi Kassereren nævnte, at som følge af den ændrede renteaftale med Lån & Spar Bank havde 1. kvartal givet en renteindtægt på 379,72 kr. et meget beskedent beløb, men trods alt større end det tidligere nul. Forbundet af it-professionelle, PRO- SA, har bedt om støtte i forbindelse med deres igangværende konflikt med CSC. Lignende henvendelser er sendt til andre organisationer. Der var enighed om, at SC ikke skal støtte økonomisk, da det må være en sag for de erhvervsaktive organisationer. Flere af disse har tilkendegivet, at de vil yde økonomisk støtte. Bladet I forlængelse af debatten på repræsen- tantskabsmødet foreslog redaktøren, at hele Statspensionisten lægges på hjemmesiden i stedet for som nu, hvor det kun er 3-4 udvalgte artikler. Ifølge CreaCon Webdesign, der står for den tekniske side af hjemmesiden, vil prisen i forhold til i dag stige ca. 200 kr. (ekskl. moms) pr. blad. Der var enighed om at følge ønsket, der skal evalueres om et år for at se, om det har givet flere eller færre læsere af hjemmesiden. SC s nye vedtægter er tilgængelige på hjemmesiden, hvorfor det blev besluttet ikke også at bringe dem i bladet. Hvis et medlem ikke har mulighed for selv at printe det ud, kan en papirudgave rekvireres hos sekretæren. Bladet vil også i 2011 og 2012 ud- komme med fem numre årligt. Næste hovedbestyrelsesmøde afhol- des onsdag den 30. november PL Nordjylland Ved en aktiv og engageret indsats af be- styrelsen i Politipensionisterne i Kreds 1, Nordjylland, er det lykkedes næsten at fordoble medlemstallet gennem de seneste år. Begivenheden blev fejret, da medlem nr. 250 meldte sig ind. Det var tidligere politiassistent Arne Geisnæs (tv.), der ramte jubilæumstallet, og det blev fejret med et par gode flasker vin, som her overrækkes af formanden Finn T. Iversen.

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2014

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2014 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2014 Leder: Satspuljen igen-igen SC s hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2014 Satspuljen: Tyveri ved højlys dag

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere