1) Forretningsmodel Overordnet vurdering Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands"

Transkript

1 Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema omfatter påkrævet viden og erfaring på baggrund af Sparekassen Djurslands forretningsmodel og risici i forhold til forretningsmodellen, samt en række øvrige forhold. Svarene på spørgsmålene angiver hermed de kompetencer, som er nødvendige i forhold til Sparekassen Djurslands forretningsmodel og de risici, der knytter sig hertil. Evaluering af: Jan Ellegaard Foretaget af: Jan Ellegaard Dato: 11/2014 Der gives karakterer fra 1 (begrænset viden og erfaring) til (meget stor viden og erfaring) på specifikke kompetencekrav inden for kompetenceområderne. Endvidere gives en samlet vurdering af det enkelte bestyrelsesmedlems viden og erfaring på hvert enkelt kompetenceområde. 1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands vision Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands værdigrundlag Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands geografiske placering Fornødent kendskab til Sparekassen Djurslands konkurrenter Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands kunder Fornødent kendskab til Sparekassen Djurslands forretningsområder: Indlån 1

2 Kommentarer: Udlån Kommentarer: Investering (simple/komplekse produkter) Kommentarer: Jeg har arbejdet med investering siden 1995 både som investeringsrådgiver i Danmark, men også som investeringsrådgiver i Tyskland. Jeg har i alt været investeringsrådgiver og afdelingsleder i 6 år i Tyskland for en større dansk bank. Derudover har jeg stået for at opbygge investeringsområdet i en mellemstor bank i Danmark med 600 ansatte, samt været med til at starte et finanscenter op i Århus. Pension Kommentarer: Jeg har arbejdet med pensionsområdet siden 2001 i 2 forskellige pengeinstitutter og er i dag chef for området. Bolig og realkredit Kommentarer: I kraft af mine kompetencer fra investeringsområdet, har jeg et rigtig godt kendskab til området bolig og realkredit. Forsikring (liv, skade) Kommentarer: Jeg har et rigtig godt kendskab til forsikringsområdet, da jeg har ansvaret for liv i sparekassen og har tidligere en uddannelse fra et livsforsikringsselskab. Skadesforsikringer har jeg også taget en uddannelse i. Kompetencekrav knyttet til indtjening, kapital og likviditet Kommentarer: Da jeg arbejder i bestyrelsen og ledergruppen for sparekassen, har jeg et rigtig godt kendskab til disse forhold. SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om risici direkte afledt af forretningsmodellen (skriv ja eller nej ): Ja 2

3 2) Kreditrisici 1 2 Fornødent kendskab til kundetyper: Privatkunder Kommentarer: Jeg har siden 1986 arbejdet specielt med privatkunder i Danmark og Tyskland. Landbrug 2 Kommentarer: I kraft af mit bestyrelsesarbejde. Andre typiske erhvervskunder i Sparekassen Djursland mindre industri- og råstofudvinding, mindre håndværksvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomhed, handel og transport. Risici som følge af Sparekassen Djurslands geografiske eksponering Risici som følge af Sparekassen Djurslands udlånsvækst Risici som følge af Sparekassen Djurslands koncentrationsrisiko på brancher Risici som følge af engagementer med særlig høj risiko samt nødlidende engagementer (rekonstruktion) m.v. Kendskab til nedskrivningsregler (individuelle, gruppevise) 2 Kommentarer: I kraft af mit bestyrelsesarbejde Kommentarer: I kraft af mit bestyrelsesarbejde Kommentarer: I kraft af mit bestyrelsesarbejde Kommentarer: I kraft af mit bestyrelsesarbejde Kommentarer: I kraft af mit bestyrelsesarbejde 2 Kommentarer: I kraft af mit bestyrelsesarbejde SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om kreditrisici (skriv ja eller nej ): Ja

4 ) Markedsrisici 1 2 Viden og erfaring om markedsrisici: Positionstagning i finansielle instrumenter (Futures, swaps, optioner m.v.) Renterisici (herunder obligationsbeholdning) Derudover laver jeg selv obligationsanbefalinger og investeringsmatricer til vore kunder. Valutarisici Aktierisici Derudover laver jeg selv aktieanbefalinger og investeringsmatricer til vore kunder. SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om markedsrisici (skriv ja eller nej ): Ja 4

5 4) Operationelle risici 1 2 Viden og erfaring om relevante operationelle risici: Risici forbundet med tab på kredit-, likviditets-, markeds- og ejendomsområdet Risici som følge af operationelle hændelser i forbindelse med rådgivning af kunder Risiko for tab som følge af operationelle risici i stabsfunktioner og ledelse Kommentarer: I kraft af mit virke som kunderådgiver, afdelingsleder samt investeringsrådgiver og investeringschef i Tyskland og Danmark igennem de sidste 26 år, har jeg rigtig god viden og erfaring inden for området. Kommentarer: I kraft af mit virke som kunderådgiver, afdelingsleder samt investeringsrådgiver og investeringschef i Tyskland og Danmark igennem de sidste 26 år, har jeg rigtig god viden og erfaring inden for området. Kommentarer: I kraft af mit virke som kunderådgiver, afdelingsleder samt investeringsrådgiver og investeringschef i Tyskland og Danmark igennem de sidste 26 år, har jeg rigtig god viden og erfaring inden for området. Risici som følge af manglende forsikringsmæssig afdækning Kommentarer: SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om operationelle risici (skriv ja eller nej ): Ja 5

6 5) Forsikringsmæssige risici 1 2 Viden og erfaring om relevante forsikringsmæssige risici: Risici som følge af Sparekassen Djurslands aktuelle forsikringsdækning Kommentarer: SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om forsikringsmæssige risici (skriv ja eller nej ): Ja 6

7 6) Likviditetsrisici 1 2 Viden og erfaring om likviditetsrisici: Likviditetsformer Opgørelse af likviditetsrisici m.v. Omkostninger til likviditetsfremskaffelse Risici, hvis manglende likviditetsfremskaffelse er til hinder for gennemførelse af Sparekassen Djurslands forretningsmodel Likviditetsfremskaffelse SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om likviditetsrisici (skriv ja eller nej ): Ja 7

8 7) IT-risici, herunder ITberedskabsplan og risici i forbindelse med øvrige alvorlige driftsforstyrrelser 1 2 Viden og erfaring om IT m.v.: Risici i forbindelse med outsourcing Kommentarer: Med mit virke i pengeinstitutbranchen igennem de sidste 26 år, har jeg et rimeligt godt kendskab til disse risici. Risici forbundet med driftsforstyrrelser som følge af bygningsskader, arbejdsnedlæggelse, kabelbrud m.v. Kommentarer: Med mit virke i pengeinstitutbranchen igennem de sidste 26 år, har jeg et rimeligt godt kendskab til disse risici. SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om IT-risici mv. (skriv ja eller nej ): Ja 8

9 8) Kapitaldækning og solvensbehov 1 2 Viden og erfaring om kapitaldækning og solvensbehov: Kapitalformer (Garantkapital, hybrid kernekapital, supplerende kapital m.v.) Metode og principper for opgørelse af Sparekassen Djurslands solvens Metode og procedure til opgørelse af Sparekassen Djurslands individuelle solvensbehov Sparekassen Djurslands fremadrettede kapitalsituation Kommentarer: I kraft af mit virke i bestyrelsen, som medarbejdervalgt medlem, har jeg et rimeligt godt viden og erfaring med disse metoder og principper Kommentarer: I kraft af mit virke i bestyrelsen, som medarbejdervalgt medlem, har jeg en rimelig god viden og erfaring med disse metoder og procedurer. Kommentarer: I kraft af mit virke i bestyrelsen, som medarbejdervalgt medlem samt min mangeårig erfaring inden for investeringsområdet, har jeg en rimelig god viden og erfaring med kapitalsituationen. SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om kapitaldækning og solvensbehov (skriv ja eller nej ): Ja 9

10 9) Budget- samt regnskabs- og revisionsforhold Viden og erfaring om buget- og regnskabsmæssige forhold m.v.: Regelgrundlag for Sparekassen Djurslands budget-, regnskabs- og revisionsforhold Kommentarer: SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om budget- samt regnskabs- og revisionsforhold (skriv ja eller nej ): Ja 10

11 10) Risikostyring, herunder tværgående risikostyring 1 2 Viden og erfaring om risikostyring: Risici, der ikke er særskilt beskrevet ovenfor (evt. tværgående risici fra risikorapporten) 2 Risici som følge af uoverensstemmelse mellem forretningsmodel, politikker, retningslinier og reelle risici inden for de enkelte områder Finanstilsynets tilsynsdiamant SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring om risikostyring (skriv ja eller nej ): Ja 11

12 Øvrige kompetencekrav: 1 2 Øvrige kompetencekrav: Viden og erfaring til at kunne udfordre direktionen, herunder kunne forholde sig kritisk til svar år samt 8 år som privat og erhvervsrådgiver, har jeg rigtig god viden og erfaring til at kun udfordre direktionen på rigtig mange områder i Sparekassen. SAMLET vurdering af tilstrækkelig viden og erfaring øvrige kompetencekrav (skriv ja eller nej ): Ja 12

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere