JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd"

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8

2 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser Resultatrevision Opfølgningstal Ansøgninger fra Jobcenter Jammerbugt og SID Job Eventuelt /8

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Fraværende den 4. april 2013 Ejnar Sørensen, Jesper Jensen, Susanne Larsen 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser Bemærk at det ordinære LBR møde er fremrykket til kl Fællesmødet med RBR er kl Der gøres opmærksom på, at fælllesmødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget afholdes 23. maj 2013 kl til ca Der er forplejning hele dagen, og der afsluttes med en middag kl Mødet foregår på: Sanden Bjerggaard Hotel & Kursuscenter A/S Slettestrandvej 88 DK-9690 Fjerritslev Selvom Jannie Lykke Knudsen officielt tiltræder som beskæftigelseschef d. 1. maj deltager hun i det ordinære LBR møde. LBR udtrykte igen beklagelse over, at årets fællesmøde (23/5) ikke kan afholdes som eksempelvis 12/12 møde. Det skyldes, at man fra LBR ser fornuft i, at medlemmer af LBR og Beskæftigelsesudvalget kan mødes over længere tid og udveksle idéer, erfaringer med videre. LBR og formanden udtrykte klart, at det lave elevantal på Unge Center Jammerbugt er et alvorligt problem. Ungecenteret risikerer at måtte lukke, såfremt elevtallet ikke bliver 3/8

4 opjusteret. Situationen blev drøftet og formanden for LBR og Unge Center Jammerbugt udtrykte bekymring vedr. det lave elevantal, i fht. hvad Jammerbugt Kommune havde stillet i udsigt. Der efterspørges desuden svar på, hvor de unge ledige er i aktivitet, eller hvorfor de evt. ikke er. Begge emner skal medtages på næste møde i LBR. Der er et ønske fra LBR om, at de faglige organisationer (ligesom før reformen), kan deltage i ansættelsesprocessen i fht. ansættelse af fleksjobbere. Forvaltningen ser nærmere på mulighederne i fht. inddragelse af de faglige organisationer. 4. Resultatrevision 2012 Resume I henhold til styrelseslovens 21 sendes Resultatrevision 2012 hermed i høring i LBR Jammerbugt. Sagsfremstilling Jobcentrene skal årligt udarbejde en resultatrevision. Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Indsatsen og resultaterne sammenholdes med sammenlignelige jobcentre (klyngen) og dermed kan jobcentrets resultater vurderes i forhold til hvad andre jobcentre præsterer. Resultatrevisionen viser, at besparelsespotentialet i 2012 er faldet i forhold til 2011, dvs. at Jobcenter Jammerbugt for alle forsørgelsesydelser set under ét har haft en positiv udvikling i forhold til Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner, er faldet fra 103 i 2011, til 87 i Bemærk, at forvaltningen skal modtage LBR s eventuelle skriftlige bemærkninger, senest d. 21. maj Bilag: Resultatrevision 2012 Indstilling til den 4. april 2013 Forvaltningen indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter Resultatrevisionen. LBR kvitterede for den politiske prioritering af revalideringsindsatsen. Resultatrevisionen blev drøftet og taget efterretning. 4/8

5 5. Opfølgningstal Resume I det vedhæftede dokument indgår opdaterede tal, på udviklingen af de mål som indgår i Beskæftigelsesplan Udover de lokalpolitiske mål, indgår der også tal for forsikrede ledige, herunder udfaldstruede forsikrede ledige. Sagsfremstilling Opmærksomhedspunkter i forhold til de aktuelle tal: Antallet af personer på kontanthjælp er steget markant i Der har været en nytilgang på 301 kontanthjælpsmodtagere i uge 1 til13 (2013). Heraf var de 65 som følge af at dagpengeretten ophørte (43 af de 65 modtager den særlige uddannelsesydelse). Der var en afgang fra kontanthjælp på 224 borgere i uge 1 til 13. Antallet af udfaldstruede for 1. halvår 2013 er faldet forholdsvis meget i starten af Umiddelbart tyder det på, at mange af de udfaldstruede er blevet tildelt en ny dagpengeperiode, men der er selvfølgelig også en del som er blevet afmeldt og overgået til job, kontanthjælp med videre, jf. ovenfor. Endelig er der naturligvis også mange som er faldet ud af dagpengesystemet. Antallet af udfaldstruede i 2. halvår indgår nu i opfølgningsstatistikken. Antallet af sygedagpengesager er fortsat faldende, om end faldet er aftagende. Bilag: Opfølgning på mål i beskæftigelsesindsatsen uge Indstilling til den 4. april 2013 Forvaltningen indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter opfølgningstallene. Der efterspørges mere viden om personerne der er faldet ud af dagpengesystemet. Hvad er disse personer i gang med? Forvaltningen udsender landsdækkende rapport vedr. dette. Herudover er forvaltningen pt. ved at opstarte en tilbundsgående DREAM analyse, som eksempelvis, kan se nærmere på lediges forsørgelse og status efter ledighed. Generelt efterspørges der viden omkring de udfaldstruede. Forvaltningen har noteret dette, og vil forsøge at udarbejde materiale til næste møde vedr. de personer som er faldet ud af dagpengesystemet. 5/8

6 6. Ansøgninger fra Jobcenter Jammerbugt og SID Job Resume Vedlagt dagsorden er to ansøgninger: Ansøgning fra Jammerbugt Kommune vedr. ansættelse af koordinerende virksomhedskonsulent samt ansøgning fra SID Job (BOMBUS) vedr. mentorstøtte i SMS projektet. Sagsfremstilling SID Job: Projektet har til formål at støtte de unge som deltager i SID Job s SMS projekt. Det drejer sig især om de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der mangler kontakt til brugbare og opsøgende rollemodeller. Der er tale om en mentor-funktion, som vil blive placeret direkte i SMS-projektet, således at de unge har daglig adgang til mentor-støtten. Det ultimative mål, er at få flere af de sårbare unge, til at starte i ordinær uddannelse eller ordinært job. Jobcenter Jammerbugt: Koordinerende virksomhedskonsulent: Af beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at Jobcenter Jammerbugt forventes at have endnu mere fokus på den virksomhedsrettede indsats. Fra at være udbudsorienteret og målgruppespecialiseret, er det målet, at fokus også skal være på virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. For at løse denne opgave, er det nødvendigt, at Jobcenteret har en stærk koordinering og en sammenhængende strategi for den service der skal ydes overfor virksomhederne. Konsekvensen forventes eksempelvis at være, at jobcenterets virksomhedskonsulenter skal have en bredere viden om flere målgrupper, således at virksomhederne ultimativt kun har én indgang til jobcenteret. For at løse denne opgave, er det vurderingen at der skal ansættes en koordinerende virksomhedskonsulent i Jobcenteret. Målet med ansøgningen er således at skabe en ny og bedre koordinering i virksomhedsindsatsen, som resulterer i en bedre servicering af virksomhederne. Det kan supplerende oplyses, at BEU på møde den 15. april 2013 skal behandle et notat hvor ovenstående nyorientering af indsatsen vil blive drøftet. Økonomi: SID Job ansøger om kr i 2013 og i 2014 Jobcenter Jammerbugt ansøger om kr i 2013 Bilag: Ansøgning Jobcenter Jammerbugt Ansøgning SID Job 6/8

7 Indstilling til den 4. april 2013 Forvaltningen indstiller, at LBR Jammerbugt imødekommer ansøgningerne for 2013 samt forhåndsgodkender ansøgning fra SID Job for Bemærk at der er kr til projektstøtte i Ansøgning fra Jobcenteret, kan ikke imødekommes i nuværende form. LBR vurderede at der i for høj grad, var tale om en driftsopgave. Ansøgning fra SID Job blev ikke godkendt. LBR anbefaler, at SID fremsender en ny ansøgning, hvori der udover mentorsstøtte til unge, også indgår en indsats rettet mod de udfaldstruede. Det skal desuden bemærkes, at LBR i øvrigt ser positivt på ansøgning om mentorstøttet. Ansøgninger fra SID skal også ses i sammenhæng med et ny fælles ansøgning fra Erhvervscentret og Jobcentret 7. Eventuelt LBR kvitterede for listen om virksomhedspraktik. De resterende møder for 2013: 23. maj: på Sanden Bjerggaard (heldagsmøde) 22. august: i Brovst 24. oktober: i Brovst 5. december: i Brovst Referent: Jesper Brogaard / Peter Houkjær Underskrifter 7/8

8 8/8

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb.

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Public En person i Ressourceforløb, som arbejder nogle timer om ugen, tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne for sygedagpenge, sygemelder sig.

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere