SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME"

Transkript

1 SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: klasse klasse klasse klasse...24 Spørgsmål vedrørende Sundhedsprofilen, kilder etc. kan rettes til, tlf

3 Baggrund afholdt en temadag den for personalet, bestyrelsen, kontaktforældre og elevrådet, hvor deltog med en workshop om sundhed. Efterfølgende blev det besluttet, at indlede et samarbejde mellem og Forebyggelse og Sundhedsfremme om udvikling af sundhedsarbejdet på. Sundhedsudvalget og besluttede, at 1. fase skulle være en kortlægning af elevernes selvvurderede sundhed og sundhedsvaner. indsamlede undersøgelser og forskningsresultater vedrørende børn og unges sundhed herunder eksempler på spørgeskemaer, der anvendes i nationale og internationale undersøgelser. Med afsæt i denne viden udarbejdede Sundhedsudvalget og spørgeskemaer til elever på klassetrin, klassetrin og klassetrin. Spørgeskemaerne blev efterfølgende tilrettet efter kommentarer fra professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaer På klassetrin omhandler spørgsmålene skole og fritidsordning, trivsel og venskaber, søvn, mad og måltider samt bevægelse. Flere af svarkategorierne har symboler der supplerer teksterne glad, midt i mellem og ked af det. Spørgeskemaet til klassetrin indeholder de samme emner, som nævnt under indskolingen, men er suppleret med spørgsmål om voksenkontakt, rygning, alkohol, hash vurdering af sundhedsvaner og ønsker til ændring af disse. For klassetrin er der endvidere spørgsmål om seksuel debut, andre stoffer end hash, viden i forhold til motion, rygning, hash og andre stoffer samt sex. Eleverne på klassetrin har indtastet deres svar i et elektronisk spørgeskema. Elever i 9. klassetrin har indtastet deres svar i en papirversion, svarene er efterfølgende overført til et elektronisk spørgeskema, hvorfra data er analyseret. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj juni Sundhedsprofilen Der er udarbejdet sundhedsprofiler på baggrund af spørgeskemaerne for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sundhedsprofilerne indeholder en kort generel beskrivelse af resultaterne. For hvert klassetrin er spørgsmål og svar gengivet, og der er uarbejdet et kort resume med de væsentligste resultater. Af hensyn til elevernes anonymitet er resultaterne om brug af hash og seksuel debut beskrevet samlet for udskolingen og ikke gengivet på klassetrin for 7. og 8. klasse. Det har været muligt for eleverne at springe enkelte spørgsmål over, hvorfor det samlede antal svar er noteret ved hvert spørgsmål, svaret er også angivet i procent ved det pågældende spørgsmål. Hvor det er muligt, er der ved beskrivelserne af de enkelte klassetrin indsat kommentarer til sammenlignelige sundhedsprofiler fra andre kommuner og fra landsdækkende undersøgelser. Det videre arbejde Sundhedsprofilens resultater giver værdifulde informationer til brug for det fortsatte sundhedsarbejde til sundhedsundervisningen og til udarbejdelse af skolens Sundhedspolitik. Det anbefales endvidere at drøfte resultaterne i forbindelse med forældremøder. Udarbejdet af 3

4 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: klasse Generelt Der er 137 elever fra mellemtrinnet ud af i alt 213 som har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en gennemsnitlig svarprocent på 64 %. Svarprocenten på de enkelte klassetrin varierer fra %. De fleste af børnene i klasse trives godt. I alt svarer 76 % at de for det meste har det godt, de synes virkelig godt (41 %) eller nogenlunde godt (55 %) om skolen. 89 % af eleverne går på Fritidscenteret, heraf svarer 50 %, at de virkelig godt kan lide Fritidscenteret og 43 % at de synes nogenlunde om det. 75 % er ikke blevet mobbet og langt de fleste har mindst én god ven i skolen (94 %). I alt svarer 23 % af børnene, at de for tiden har det nogenlunde. Ca. hvert 4. barn (26 %) svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med på skolen/fritidsordningen, og 17 % har ikke en voksen de snakker godt med uden for skolen. I gennemsnit har 5 % af børnene næsten dagligt smerter i hoved, mave eller ryg, og 16 % har smerter ca. en gang om ugen. 8 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens hvert 4. barn (25 %) føler sig trætte, når de skal i skole alle ugens dage. I forhold til sundhedsvaner viser undersøgelsen, at 78 % af børnene spiser morgenmad hver dag og 89 % spiser dagligt madpakke. Enkelte børn (2 %) svarer, at de aldrig spiser morgenmad ligesom 2 % aldrig spiser frokost. I alt 55 % af børnene spiser frugt og grøntsager hver dag, 10 % af børnene svarer, at de drikker sodavand, saft eller juice hver dag og 2 % af børnene spiser slik eller chokolade dagligt. I alt 13 % synes, at de altid spiser sund mad og 77 % at de for det meste spiser sund mad. Mere end halvdelen af eleverne (54 %) svarer, at de kunne tænke sig at spise sundere, I alt 10 % af børnene svarer ja til, at de har prøvet at ryge. Disse børn er også blevet spurgt, hvor gamle de var, første gang de røg. Aldersmæssigt var børnene mellem 8 12 år, første gang de prøvede at ryge, og hovedparten var mellem år. På spørgsmålet om alkohol svarer 10 % af børnene, at de har prøvet at drikke alkohol. Disse børn er også blevet spurgt, hvor gamle de var, første gang de drak. Aldersmæssigt var børnene mellem 8 12 år, første gang de prøvede at drikke alkohol, og hovedparten var mellem 9 10 år. Det bemærkes, at alle elever på 5. klassetrin har svaret, at de ikke har drukket eller røget. Langt de fleste børn bevæger sig uden for skoletiden så meget, at de bliver forpustede og sveder, mens enkelte børn bevæger sig meget lidt (1 4 %). Godt hvert 10. barn på mellemtrinnet (12 %) bliver transporteret til skole i bil. Mere end halvdelen af eleverne (57 %) svarer, at de kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Udarbejdet af 4

5 Sundhedsstyrelsens anbefaler at: børn over 10 år spiser 600 gram frugt og grønt om dagen børn og unge under 18 år er moderat fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen (hvor pulsen skal op, og de kan tale med andre imens) og fysisk aktiv af høj intensitet 2 gange om ugen af minutters varighed (pulsen stiger, så de føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale) På baggrund af elevernes besvarelser, er der grundlag for at se nærmere på deres trivsel, sengetider, mad, rygning samt debut i forhold til tobak og alkohol. I det følgende præsenteres resultaterne af undersøgelsen på de enkelte klassetrin. Andre undersøgelser af børn på mellemtrinnet: klasse Ordrup skoles sundhedsprofil vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne fra dels den nationale undersøgelse Skolebørnsundersøgelsen 2010, der er gennemført i 5., 7. og 9. klasser (HBSC-undersøgelsen, Statens Institut for Folkesundhed), og dels Århus Kommunes sundhedsprofil, som blev gennemført i Nogle spørgsmål og svarkategorier er ens formuleret og dermed direkte sammenlignelige. Andre spørgsmål er ens formuleret, men har ikke de samme svarkategorier, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Det fremgår af teksten, hvor sammenligning er mulig. Udarbejdet af 5

6 4. klasse Spørgeskemaer fra 76 elever Svarprocent: 99 % af årgangen på 77 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 4. klasse har det for det meste godt (75 %), de kan virkelig godt (51 %) eller nogenlunde godt (47 %) lide skolen, langt de fleste (92 %) har mindst én god ven, og de fleste (70 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer 72 % af 4. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 24 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålet om, hvordan de for det meste har det. Enkelte af børnene vurderer, at de ikke har en god ven, ligesom enkelte svarer, at de er blevet mobbet fra en til flere gange om ugen (6 %). 15 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 13 % svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. De fleste børn (96 %) går i Fritidscenter, heraf synes 60 % at det er virkelig godt, og 31 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 4. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 4. klasse (76 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter På spørgsmålet om hvor ofte de har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen, svarer 8 % at de har smerter næsten dagligt og 15 % at de har smerter ca. en gang om ugen, dvs. at sammenlagt har 23 % smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. I Århus svarer 4. klasserne således, at 5 % har smerter næsten dagligt, 6 % har smerter mere end en gang om ugen og 12 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 23 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen svarende til eleverne fra. Udarbejdet af 6

7 Søvn I svarer 7 % af børnene fra 4. klasserne, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 10 % er trætte 4 dage om ugen og 18 % er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 28 % af 4. klasses eleverne trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, men med disse forbehold svarer 23 % af børnene i Århus, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (77 %) hver dag, og langt de fleste (84 %) har madpakke med hver dag. 61 % er meget tilfredse og 39 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 57 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. En mindre del af børnene spiser slik eller chokolade hver dag (3 %), og 11 % drikker sodavand, saft eller juice dagligt. De fleste børn vurderer, at de altid (15 %) eller for det meste (74 %) spiser sund mad - og 51 % svarer, at de kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn cykler i skole ( 53 %) eller går (27 %), mens 12 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (55 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer 14 % af børnene, at de har prøvet at ryge, og 14 % har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (76 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (76 svar)? Godt % Nogenlunde % Dårligt 1 1 % Udarbejdet af 7

8 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (76 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 1 1 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (74 svar)? Ja, meget ofte % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 3 4 % Ved ikke 0 0 Får du ros af dine lærere (74 svar)? Ja, tit % Af og til % Sjældent eller aldrig 3 4 % Har du mindst en god ven på skolen (74 svar)? Ja % Nej 6 8 % Har du mindst en god ven uden for skolen (73 svar)? Ja % Nej 6 8 % Udarbejdet af 8

9 Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (74 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange % 2 3 gange om måneden 2 3 % Ca. en gang om ugen 4 5 % Flere gange om ugen 1 1 % Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (74 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (72 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange % Nej 9 13 % Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (74 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden % Ca. en gang om ugen % Næsten dagligt 6 8 % Udarbejdet af 9

10 Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (73 svar)? Aldrig 5 7 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 7 10 % Alle ugens 5 dage % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (74 svar)? Aldrig dag om ugen 1 1 % 2 dage om ugen 4 5 % 3 dage om ugen 4 5 % 4 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 5 dage % Hvad spiser du for det meste til frokost (74 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 7 9 % skolen Andet 3 4 % Jeg spiser aldrig frokost 2 3 % Udarbejdet af 10

11 Hvad synes du om spisepausen (74 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (74 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen 1 1 % 3 dage om ugen 8 11 % 4 dage om ugen 5 7 % 5 dage om ugen % 6 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (74 svar)? Jeg spiser altid sund mad % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 3 4 % Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 5 7 % Udarbejdet af 11

12 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (74 svar)? Aldrig dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 2 3 % 5 dage om ugen 2 3 % 6 dage om ugen 1 1 % Alle ugens 7 dage 2 3 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (74 svar)? Aldrig 5 7 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 5 7 % 5 dage om ugen 3 4 % 6 dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 8 11 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (74 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 12

13 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (74 svar)? Ingen 0 0 Ca. en halv time om ugen 2 3 % Ca. en time om ugen 5 7 % 2 3 timer om ugen % 4 6 timer om ugen % 7 timer om ugen eller mere % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (74 svar)? Ja % Nej % Hvordan kommer du for det meste til skole (74 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 9 12 % Andet 6 8 % Rygning Har du prøvet at ryge (74 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 13

14 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (74 svar)? Ja % Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (74 svar)? Ja % Nej 3 4 % Hvor ofte går du i fritidscenteret (71 svar)? 1 dag om ugen % 2 dage om ugen 6 8 % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 5 dage % Hvad synes du om fritidscenteret (70 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 5 7 % Jeg kan slet ikke lide det 1 1 % Udarbejdet af 14

15 5. klasse Spørgeskemaer fra 24 elever Svarprocent: 34 % af årgangen på 70 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 5. klasse har det for det meste godt (83 %), de kan virkelig godt (21 %) eller nogenlunde godt (75 %) lide skolen, langt de fleste (96 %) har mindst én god ven, og de fleste (83 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer 74 % af 5. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 17 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålet om, hvordan de for det meste har det. 43 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 13 % svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. Alle børnene går i Fritidscenter, 30 % synes det er virkelig godt og 65 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 5. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 5. klasse (24 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter 70 % af børnene svarer at de sjældent eller aldrig har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen. Kun enkelte har smerter næsten dagligt eller ca. en gang om ugen. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. Der ses en relativ stor variation i udbredelsen af smerter blandt 5. klasses elever på Ordrup skole og i Århus Kommune, idet en langt større andel af 5. klasses eleverne fra Århus svarer, at de har smerter: 5 % har smerter næsten dagligt, 7 % har smerter mere end en gang om ugen og 14 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 26 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Et andet forbehold for sammenligning er, at svarprocenten på kun er på 34 %. Udarbejdet af 15

16 Søvn I svarer 9 % af børnene i 5. klasse, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 9 % er trætte 4 dage om ugen og 13 % er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 22 % af 5. klasses eleverne trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, men med disse forbehold svarer 22 % af børnene i Århus, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (91 %) hver dag og langt de fleste (96 %) har madpakke med hver dag. 70 % er meget tilfredse og 30 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 48 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. Ingen af børnene spiser slik eller chokolade dagligt, men 13 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. De fleste børn vurderer, at de for det meste (91 %) spiser sund mad - og 57 % kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn går (43 %) eller cykler i skole (43 %), mens 9 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (61 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer alle børnene, at de ikke har prøvet at ryge - og ikke har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Den nationale skolebørnsundersøgelse 2010 (HBSC) viser for elever i 5. klasse, at 6,5 % af de 11- årige har prøvet at ryge. Skolebørnsundersøgelsen 2010 har ikke data om de unge har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Men det nævnes i skolebørnsundersøgelsen, at der fra slutningen af 1990 erne og frem til 2006 er sket et markant fald i andelen af 11- og 13-årige, som har prøvet at drikke alkohol. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (24 svar) Drenge % Piger % Udarbejdet af 16

17 Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (24 svar)? Godt % Nogenlunde 4 17 % Dårligt 0 0 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (24 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den 5 21 % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 1 4 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (24 svar)? Ja, meget ofte 8 33 % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 0 0 Ved ikke 0 0 Får du ros af dine lærere (23 svar)? Ja, tit 3 13 % Af og til % Sjældent eller aldrig 0 0 Har du mindst en god ven på skolen (23 svar)? Ja % Nej 1 4 % Udarbejdet af 17

18 Har du mindst en god ven uden for skolen (23 svar)? Ja % Nej 1 4 % Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (23 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange 3 13 % 2 3 gange om måneden 0 0 Ca. en gang om ugen 1 4 % Flere gange om ugen 0 0 Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (23 svar)? Ja, for det meste 5 22 % Nogen gange 8 35 % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (23 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange 8 35 % Nej 3 13 % Udarbejdet af 18

19 Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (23 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden 5 22 % Ca. en gang om ugen 1 4 % Næsten dagligt 1 4 % Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (23 svar)? Aldrig 2 9 % 1 dag om ugen 7 30 % 2 dage om ugen 3 13 % 3 dage om ugen 6 26 % 4 dage om ugen 2 9 % Alle ugens 5 dage 3 13 % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (22 svar)? Aldrig 1 5 % 1 dag om ugen dage om ugen dage om ugen 1 5 % 4 dage om ugen 0 0 Alle ugens 5 dage % Udarbejdet af 19

20 Hvad spiser du for det meste til frokost (23 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 0 0 skolen Andet 1 4 % Jeg spiser aldrig frokost 0 0 Hvad synes du om spisepausen (23 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds 7 30 % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (23 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen 1 4 % 3 dage om ugen dage om ugen 2 9 % 5 dage om ugen 6 26 % 6 dage om ugen 3 13 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (23 svar)? Jeg spiser altid sund mad 1 4 % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 0 0 Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 1 4 % Udarbejdet af 20

21 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (23 svar)? Aldrig dag om ugen % 2 dage om ugen 7 30 % 3 dage om ugen 4 17 % 4 dage om ugen 1 4 % 5 dage om ugen dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (23 svar)? Aldrig 4 17 % 1 dag om ugen 4 17 % 2 dage om ugen 3 13 % 3 dage om ugen 5 22 % 4 dage om ugen 2 9 % 5 dage om ugen 1 4 % 6 dage om ugen 1 4 % Alle ugens 7 dage 3 13 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (23 svar)? Ja % Nej 9 39 % Udarbejdet af 21

22 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (23 svar)? Ingen 0 0 Ca. en halv time om ugen 3 13 % Ca. en time om ugen 2 9 % 2 3 timer om ugen 4 17 % 4 6 timer om ugen 6 26 % 7 timer om ugen eller mere 8 35 % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (23 svar)? Ja % Nej 9 39 % Hvordan kommer du for det meste til skole (23 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 2 9 % Andet 1 4 % Rygning Har du prøvet at ryge (23 svar)? Ja 0 0 Nej % Udarbejdet af 22

23 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (22 svar)? Ja 0 0 Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (23 svar)? Ja % Nej 0 0 Hvor ofte går du i fritidscenteret (23 svar)? 1 dag om ugen 4 17 % 2 dage om ugen 9 39 % 3 dage om ugen 1 4 % 4 dage om ugen 2 9 % Alle ugens 5 dage 7 30 % Hvad synes du om fritidscenteret (23 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det 7 30 % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 1 4 % Jeg kan slet ikke lide det 0 0 Udarbejdet af 23

24 6. klasse Spørgeskemaer fra 37 elever Svarprocent: 56 % af årgangen på 66 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 6. klasse har det for det meste godt (73 %), de kan virkelig godt (32 %) eller nogenlunde godt (59 %) lide skolen, langt de fleste (94-97 %) har mindst én god ven, og de fleste (78 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer ligeledes 78 % af 6. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 27 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålene om, hvordan de for det meste har det, og 8 % kan ikke lide skolen for tiden. 38 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 30 % svarer, at de ikke har en voksen de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. 67 % af børnene går i Fritidscenter, heraf synes 38 % at det er virkeligt godt, og 54 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 6. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 6. klasse (37 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter 31 % af børnene svarer, at de sjældent eller aldrig har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen. Det bemærkes, at 25 % har smerter ca. en gang om ugen, men ingen har smerter næsten dagligt. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. I Århus svarer 6. klasserne således, at 5 % har smerter næsten dagligt, 8 % har smerter mere end en gang om ugen og 14 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 27 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Udbredelsen af smerter ser således ud til at være Udarbejdet af 24

25 lidt mere udbredt blandt 6. klasses eleverne i Århus Kommune. Men variationen kan også skyldes, at tallene ikke er direkte sammenlignelige. Søvn I svarer 8 % af børnene, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 14 % er trætte 4 dage om ugen og 47 % svarer, at de er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 61 % af eleverne i 6. klasse trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, og med disse forbehold svarer langt færre elever i 6. klasse i Århus Kommune, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen, nemlig i alt 22 %. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (71 %) hver dag, og langt de fleste (94 %) har madpakke med hver dag. 69 % er meget tilfredse og 31 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 57 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. Ingen af børnene spiser slik eller chokolade dagligt, men 6 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. De fleste børn vurderer, at de altid (14 %) eller for det meste (73 %) spiser sund mad. Over halvdelen af eleverne (59 %) kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn cykler i skole (65 %) eller går (14 %), mens 14 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (59 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer 8 %, at de har prøvet at ryge, og 8 % at de har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (37 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (37 svar)? Godt % Nogenlunde % Dårligt 0 0 Udarbejdet af 25

26 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (37 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 3 8 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (37 svar)? Ja, meget ofte % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 0 0 Ved ikke 1 3 % Får du ros af dine lærere (37 svar)? Ja, tit % Af og til % Sjældent eller aldrig 2 5 % Har du mindst en god ven på skolen (37 svar)? Ja % Nej 1 3 % Har du mindst en god ven uden for skolen (36 svar)? Ja % Nej 2 6 % Udarbejdet af 26

27 Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (37 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange 7 19 % 2 3 gange om måneden 0 0 Ca. en gang om ugen 0 0 Flere gange om ugen 1 3 % Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (37 svar) Ja, for det meste 9 24 % Nogen gange % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (37 svar) Ja, for det meste % Nogen gange 7 19 % Nej % Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (36 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden % Ca. en gang om ugen 9 25 % Næsten dagligt 0 0 Udarbejdet af 27

28 Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (36 svar)? Aldrig 3 8 % 1 dag om ugen 2 6 % 2 dage om ugen 1 3 % 3 dage om ugen 8 22 % 4 dage om ugen 5 14 % Alle ugens 5 dage % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (35 svar)? Aldrig 1 3 % 1 dag om ugen 2 6 % 2 dage om ugen 1 3 % 3 dage om ugen 3 9 % 4 dage om ugen 3 9 % Alle ugens 5 dage % Hvad spiser du for det meste til frokost (36 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 1 3 % skolen Andet 1 3 % Jeg spiser aldrig frokost 0 0 Udarbejdet af 28

29 Hvad synes du om spisepausen (36 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (37 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen dage om ugen 5 14 % 4 dage om ugen 2 5 % 5 dage om ugen 4 11 % 6 dage om ugen 5 14 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (37 svar)? Jeg spiser altid sund mad 5 14 % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 1 3 % Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 4 11 % Udarbejdet af 29

30 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (36 svar)? Aldrig 2 6 % 1 dag om ugen 6 17 % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen 8 22 % 4 dage om ugen 2 6 % 5 dage om ugen 1 3 % 6 dage om ugen 2 6 % Alle ugens 7 dage 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (35 svar)? Aldrig 5 14 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen 6 17 % 3 dage om ugen 5 14 % 4 dage om ugen 4 11 % 5 dage om ugen 2 6 % 6 dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 2 6 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (37 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 30

31 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (37 svar)? Ingen 1 3 % Ca. en halv time om ugen 1 3 % Ca. en time om ugen 2 5 % 2 3 timer om ugen 6 16 % 4 6 timer om ugen % 7 timer om ugen eller mere % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (37 svar)? Ja % Nej % Hvordan kommer du for det meste til skole (37 svar)? Jeg går 5 14 % På cykel % I bil 5 14 % Andet 3 8 % Rygning Har du prøvet at ryge (37 svar)? Ja 3 8 % Nej % Udarbejdet af 31

32 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (37 svar)? Ja 3 8 % Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (36 svar)? Ja % Nej % Hvor ofte går du i fritidscenteret (24 svar)? 1 dag om ugen 2 8 % 2 dage om ugen 2 8 % 3 dage om ugen 9 38 % 4 dage om ugen 6 25 % Alle ugens 5 dage 5 21 % Hvad synes du om fritidscenteret (24 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det 9 38 % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 2 8 % Jeg kan slet ikke lide det 0 0 Udarbejdet af 32

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011 Sundhed med prikker Indhold 1. Indledning Sundhed med prikker... 3 1.1 Baggrund.... 3 1.2 HBSC og Sundhed med prikker... 3 1.3 Sundhed

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7- klasser i Vejen Kommune December 26 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Datakvalitet 5 14 Statistisk usikkerhed 6 15 Repræsentativitet

Læs mere

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009 1 Fredericia Kommune Børneprofil 4.- 6. klasse December 2009 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Baggrund og hovedresultater... 3 Kapitel 2: Relationer og trivsel... 11 Relationen til forældrene... 13 Relationen

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010.

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Notat Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Det 10. element er Albertslund kommunes skole for 10. klasse elever. Skolen har i alt 8 forskellige temalinier: Idræts linie, Kreativ-musisk

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Indskolingen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 49

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge 9. klassetrin, skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND 5 DELTAGELSE OG SVARPROCENT 6 TOBAK OG RUSMIDLER

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere