SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME"

Transkript

1 SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: klasse klasse klasse klasse...24 Spørgsmål vedrørende Sundhedsprofilen, kilder etc. kan rettes til, tlf

3 Baggrund afholdt en temadag den for personalet, bestyrelsen, kontaktforældre og elevrådet, hvor deltog med en workshop om sundhed. Efterfølgende blev det besluttet, at indlede et samarbejde mellem og Forebyggelse og Sundhedsfremme om udvikling af sundhedsarbejdet på. Sundhedsudvalget og besluttede, at 1. fase skulle være en kortlægning af elevernes selvvurderede sundhed og sundhedsvaner. indsamlede undersøgelser og forskningsresultater vedrørende børn og unges sundhed herunder eksempler på spørgeskemaer, der anvendes i nationale og internationale undersøgelser. Med afsæt i denne viden udarbejdede Sundhedsudvalget og spørgeskemaer til elever på klassetrin, klassetrin og klassetrin. Spørgeskemaerne blev efterfølgende tilrettet efter kommentarer fra professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaer På klassetrin omhandler spørgsmålene skole og fritidsordning, trivsel og venskaber, søvn, mad og måltider samt bevægelse. Flere af svarkategorierne har symboler der supplerer teksterne glad, midt i mellem og ked af det. Spørgeskemaet til klassetrin indeholder de samme emner, som nævnt under indskolingen, men er suppleret med spørgsmål om voksenkontakt, rygning, alkohol, hash vurdering af sundhedsvaner og ønsker til ændring af disse. For klassetrin er der endvidere spørgsmål om seksuel debut, andre stoffer end hash, viden i forhold til motion, rygning, hash og andre stoffer samt sex. Eleverne på klassetrin har indtastet deres svar i et elektronisk spørgeskema. Elever i 9. klassetrin har indtastet deres svar i en papirversion, svarene er efterfølgende overført til et elektronisk spørgeskema, hvorfra data er analyseret. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj juni Sundhedsprofilen Der er udarbejdet sundhedsprofiler på baggrund af spørgeskemaerne for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sundhedsprofilerne indeholder en kort generel beskrivelse af resultaterne. For hvert klassetrin er spørgsmål og svar gengivet, og der er uarbejdet et kort resume med de væsentligste resultater. Af hensyn til elevernes anonymitet er resultaterne om brug af hash og seksuel debut beskrevet samlet for udskolingen og ikke gengivet på klassetrin for 7. og 8. klasse. Det har været muligt for eleverne at springe enkelte spørgsmål over, hvorfor det samlede antal svar er noteret ved hvert spørgsmål, svaret er også angivet i procent ved det pågældende spørgsmål. Hvor det er muligt, er der ved beskrivelserne af de enkelte klassetrin indsat kommentarer til sammenlignelige sundhedsprofiler fra andre kommuner og fra landsdækkende undersøgelser. Det videre arbejde Sundhedsprofilens resultater giver værdifulde informationer til brug for det fortsatte sundhedsarbejde til sundhedsundervisningen og til udarbejdelse af skolens Sundhedspolitik. Det anbefales endvidere at drøfte resultaterne i forbindelse med forældremøder. Udarbejdet af 3

4 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: klasse Generelt Der er 137 elever fra mellemtrinnet ud af i alt 213 som har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en gennemsnitlig svarprocent på 64 %. Svarprocenten på de enkelte klassetrin varierer fra %. De fleste af børnene i klasse trives godt. I alt svarer 76 % at de for det meste har det godt, de synes virkelig godt (41 %) eller nogenlunde godt (55 %) om skolen. 89 % af eleverne går på Fritidscenteret, heraf svarer 50 %, at de virkelig godt kan lide Fritidscenteret og 43 % at de synes nogenlunde om det. 75 % er ikke blevet mobbet og langt de fleste har mindst én god ven i skolen (94 %). I alt svarer 23 % af børnene, at de for tiden har det nogenlunde. Ca. hvert 4. barn (26 %) svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med på skolen/fritidsordningen, og 17 % har ikke en voksen de snakker godt med uden for skolen. I gennemsnit har 5 % af børnene næsten dagligt smerter i hoved, mave eller ryg, og 16 % har smerter ca. en gang om ugen. 8 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens hvert 4. barn (25 %) føler sig trætte, når de skal i skole alle ugens dage. I forhold til sundhedsvaner viser undersøgelsen, at 78 % af børnene spiser morgenmad hver dag og 89 % spiser dagligt madpakke. Enkelte børn (2 %) svarer, at de aldrig spiser morgenmad ligesom 2 % aldrig spiser frokost. I alt 55 % af børnene spiser frugt og grøntsager hver dag, 10 % af børnene svarer, at de drikker sodavand, saft eller juice hver dag og 2 % af børnene spiser slik eller chokolade dagligt. I alt 13 % synes, at de altid spiser sund mad og 77 % at de for det meste spiser sund mad. Mere end halvdelen af eleverne (54 %) svarer, at de kunne tænke sig at spise sundere, I alt 10 % af børnene svarer ja til, at de har prøvet at ryge. Disse børn er også blevet spurgt, hvor gamle de var, første gang de røg. Aldersmæssigt var børnene mellem 8 12 år, første gang de prøvede at ryge, og hovedparten var mellem år. På spørgsmålet om alkohol svarer 10 % af børnene, at de har prøvet at drikke alkohol. Disse børn er også blevet spurgt, hvor gamle de var, første gang de drak. Aldersmæssigt var børnene mellem 8 12 år, første gang de prøvede at drikke alkohol, og hovedparten var mellem 9 10 år. Det bemærkes, at alle elever på 5. klassetrin har svaret, at de ikke har drukket eller røget. Langt de fleste børn bevæger sig uden for skoletiden så meget, at de bliver forpustede og sveder, mens enkelte børn bevæger sig meget lidt (1 4 %). Godt hvert 10. barn på mellemtrinnet (12 %) bliver transporteret til skole i bil. Mere end halvdelen af eleverne (57 %) svarer, at de kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Udarbejdet af 4

5 Sundhedsstyrelsens anbefaler at: børn over 10 år spiser 600 gram frugt og grønt om dagen børn og unge under 18 år er moderat fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen (hvor pulsen skal op, og de kan tale med andre imens) og fysisk aktiv af høj intensitet 2 gange om ugen af minutters varighed (pulsen stiger, så de føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale) På baggrund af elevernes besvarelser, er der grundlag for at se nærmere på deres trivsel, sengetider, mad, rygning samt debut i forhold til tobak og alkohol. I det følgende præsenteres resultaterne af undersøgelsen på de enkelte klassetrin. Andre undersøgelser af børn på mellemtrinnet: klasse Ordrup skoles sundhedsprofil vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne fra dels den nationale undersøgelse Skolebørnsundersøgelsen 2010, der er gennemført i 5., 7. og 9. klasser (HBSC-undersøgelsen, Statens Institut for Folkesundhed), og dels Århus Kommunes sundhedsprofil, som blev gennemført i Nogle spørgsmål og svarkategorier er ens formuleret og dermed direkte sammenlignelige. Andre spørgsmål er ens formuleret, men har ikke de samme svarkategorier, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Det fremgår af teksten, hvor sammenligning er mulig. Udarbejdet af 5

6 4. klasse Spørgeskemaer fra 76 elever Svarprocent: 99 % af årgangen på 77 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 4. klasse har det for det meste godt (75 %), de kan virkelig godt (51 %) eller nogenlunde godt (47 %) lide skolen, langt de fleste (92 %) har mindst én god ven, og de fleste (70 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer 72 % af 4. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 24 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålet om, hvordan de for det meste har det. Enkelte af børnene vurderer, at de ikke har en god ven, ligesom enkelte svarer, at de er blevet mobbet fra en til flere gange om ugen (6 %). 15 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 13 % svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. De fleste børn (96 %) går i Fritidscenter, heraf synes 60 % at det er virkelig godt, og 31 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 4. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 4. klasse (76 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter På spørgsmålet om hvor ofte de har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen, svarer 8 % at de har smerter næsten dagligt og 15 % at de har smerter ca. en gang om ugen, dvs. at sammenlagt har 23 % smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. I Århus svarer 4. klasserne således, at 5 % har smerter næsten dagligt, 6 % har smerter mere end en gang om ugen og 12 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 23 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen svarende til eleverne fra. Udarbejdet af 6

7 Søvn I svarer 7 % af børnene fra 4. klasserne, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 10 % er trætte 4 dage om ugen og 18 % er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 28 % af 4. klasses eleverne trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, men med disse forbehold svarer 23 % af børnene i Århus, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (77 %) hver dag, og langt de fleste (84 %) har madpakke med hver dag. 61 % er meget tilfredse og 39 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 57 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. En mindre del af børnene spiser slik eller chokolade hver dag (3 %), og 11 % drikker sodavand, saft eller juice dagligt. De fleste børn vurderer, at de altid (15 %) eller for det meste (74 %) spiser sund mad - og 51 % svarer, at de kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn cykler i skole ( 53 %) eller går (27 %), mens 12 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (55 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer 14 % af børnene, at de har prøvet at ryge, og 14 % har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (76 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (76 svar)? Godt % Nogenlunde % Dårligt 1 1 % Udarbejdet af 7

8 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (76 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 1 1 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (74 svar)? Ja, meget ofte % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 3 4 % Ved ikke 0 0 Får du ros af dine lærere (74 svar)? Ja, tit % Af og til % Sjældent eller aldrig 3 4 % Har du mindst en god ven på skolen (74 svar)? Ja % Nej 6 8 % Har du mindst en god ven uden for skolen (73 svar)? Ja % Nej 6 8 % Udarbejdet af 8

9 Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (74 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange % 2 3 gange om måneden 2 3 % Ca. en gang om ugen 4 5 % Flere gange om ugen 1 1 % Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (74 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (72 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange % Nej 9 13 % Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (74 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden % Ca. en gang om ugen % Næsten dagligt 6 8 % Udarbejdet af 9

10 Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (73 svar)? Aldrig 5 7 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 7 10 % Alle ugens 5 dage % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (74 svar)? Aldrig dag om ugen 1 1 % 2 dage om ugen 4 5 % 3 dage om ugen 4 5 % 4 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 5 dage % Hvad spiser du for det meste til frokost (74 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 7 9 % skolen Andet 3 4 % Jeg spiser aldrig frokost 2 3 % Udarbejdet af 10

11 Hvad synes du om spisepausen (74 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (74 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen 1 1 % 3 dage om ugen 8 11 % 4 dage om ugen 5 7 % 5 dage om ugen % 6 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (74 svar)? Jeg spiser altid sund mad % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 3 4 % Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 5 7 % Udarbejdet af 11

12 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (74 svar)? Aldrig dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 2 3 % 5 dage om ugen 2 3 % 6 dage om ugen 1 1 % Alle ugens 7 dage 2 3 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (74 svar)? Aldrig 5 7 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 5 7 % 5 dage om ugen 3 4 % 6 dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 8 11 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (74 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 12

13 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (74 svar)? Ingen 0 0 Ca. en halv time om ugen 2 3 % Ca. en time om ugen 5 7 % 2 3 timer om ugen % 4 6 timer om ugen % 7 timer om ugen eller mere % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (74 svar)? Ja % Nej % Hvordan kommer du for det meste til skole (74 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 9 12 % Andet 6 8 % Rygning Har du prøvet at ryge (74 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 13

14 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (74 svar)? Ja % Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (74 svar)? Ja % Nej 3 4 % Hvor ofte går du i fritidscenteret (71 svar)? 1 dag om ugen % 2 dage om ugen 6 8 % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 5 dage % Hvad synes du om fritidscenteret (70 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 5 7 % Jeg kan slet ikke lide det 1 1 % Udarbejdet af 14

15 5. klasse Spørgeskemaer fra 24 elever Svarprocent: 34 % af årgangen på 70 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 5. klasse har det for det meste godt (83 %), de kan virkelig godt (21 %) eller nogenlunde godt (75 %) lide skolen, langt de fleste (96 %) har mindst én god ven, og de fleste (83 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer 74 % af 5. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 17 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålet om, hvordan de for det meste har det. 43 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 13 % svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. Alle børnene går i Fritidscenter, 30 % synes det er virkelig godt og 65 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 5. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 5. klasse (24 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter 70 % af børnene svarer at de sjældent eller aldrig har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen. Kun enkelte har smerter næsten dagligt eller ca. en gang om ugen. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. Der ses en relativ stor variation i udbredelsen af smerter blandt 5. klasses elever på Ordrup skole og i Århus Kommune, idet en langt større andel af 5. klasses eleverne fra Århus svarer, at de har smerter: 5 % har smerter næsten dagligt, 7 % har smerter mere end en gang om ugen og 14 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 26 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Et andet forbehold for sammenligning er, at svarprocenten på kun er på 34 %. Udarbejdet af 15

16 Søvn I svarer 9 % af børnene i 5. klasse, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 9 % er trætte 4 dage om ugen og 13 % er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 22 % af 5. klasses eleverne trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, men med disse forbehold svarer 22 % af børnene i Århus, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (91 %) hver dag og langt de fleste (96 %) har madpakke med hver dag. 70 % er meget tilfredse og 30 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 48 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. Ingen af børnene spiser slik eller chokolade dagligt, men 13 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. De fleste børn vurderer, at de for det meste (91 %) spiser sund mad - og 57 % kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn går (43 %) eller cykler i skole (43 %), mens 9 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (61 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer alle børnene, at de ikke har prøvet at ryge - og ikke har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Den nationale skolebørnsundersøgelse 2010 (HBSC) viser for elever i 5. klasse, at 6,5 % af de 11- årige har prøvet at ryge. Skolebørnsundersøgelsen 2010 har ikke data om de unge har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Men det nævnes i skolebørnsundersøgelsen, at der fra slutningen af 1990 erne og frem til 2006 er sket et markant fald i andelen af 11- og 13-årige, som har prøvet at drikke alkohol. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (24 svar) Drenge % Piger % Udarbejdet af 16

17 Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (24 svar)? Godt % Nogenlunde 4 17 % Dårligt 0 0 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (24 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den 5 21 % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 1 4 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (24 svar)? Ja, meget ofte 8 33 % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 0 0 Ved ikke 0 0 Får du ros af dine lærere (23 svar)? Ja, tit 3 13 % Af og til % Sjældent eller aldrig 0 0 Har du mindst en god ven på skolen (23 svar)? Ja % Nej 1 4 % Udarbejdet af 17

18 Har du mindst en god ven uden for skolen (23 svar)? Ja % Nej 1 4 % Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (23 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange 3 13 % 2 3 gange om måneden 0 0 Ca. en gang om ugen 1 4 % Flere gange om ugen 0 0 Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (23 svar)? Ja, for det meste 5 22 % Nogen gange 8 35 % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (23 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange 8 35 % Nej 3 13 % Udarbejdet af 18

19 Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (23 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden 5 22 % Ca. en gang om ugen 1 4 % Næsten dagligt 1 4 % Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (23 svar)? Aldrig 2 9 % 1 dag om ugen 7 30 % 2 dage om ugen 3 13 % 3 dage om ugen 6 26 % 4 dage om ugen 2 9 % Alle ugens 5 dage 3 13 % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (22 svar)? Aldrig 1 5 % 1 dag om ugen dage om ugen dage om ugen 1 5 % 4 dage om ugen 0 0 Alle ugens 5 dage % Udarbejdet af 19

20 Hvad spiser du for det meste til frokost (23 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 0 0 skolen Andet 1 4 % Jeg spiser aldrig frokost 0 0 Hvad synes du om spisepausen (23 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds 7 30 % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (23 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen 1 4 % 3 dage om ugen dage om ugen 2 9 % 5 dage om ugen 6 26 % 6 dage om ugen 3 13 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (23 svar)? Jeg spiser altid sund mad 1 4 % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 0 0 Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 1 4 % Udarbejdet af 20

21 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (23 svar)? Aldrig dag om ugen % 2 dage om ugen 7 30 % 3 dage om ugen 4 17 % 4 dage om ugen 1 4 % 5 dage om ugen dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (23 svar)? Aldrig 4 17 % 1 dag om ugen 4 17 % 2 dage om ugen 3 13 % 3 dage om ugen 5 22 % 4 dage om ugen 2 9 % 5 dage om ugen 1 4 % 6 dage om ugen 1 4 % Alle ugens 7 dage 3 13 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (23 svar)? Ja % Nej 9 39 % Udarbejdet af 21

22 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (23 svar)? Ingen 0 0 Ca. en halv time om ugen 3 13 % Ca. en time om ugen 2 9 % 2 3 timer om ugen 4 17 % 4 6 timer om ugen 6 26 % 7 timer om ugen eller mere 8 35 % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (23 svar)? Ja % Nej 9 39 % Hvordan kommer du for det meste til skole (23 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 2 9 % Andet 1 4 % Rygning Har du prøvet at ryge (23 svar)? Ja 0 0 Nej % Udarbejdet af 22

23 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (22 svar)? Ja 0 0 Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (23 svar)? Ja % Nej 0 0 Hvor ofte går du i fritidscenteret (23 svar)? 1 dag om ugen 4 17 % 2 dage om ugen 9 39 % 3 dage om ugen 1 4 % 4 dage om ugen 2 9 % Alle ugens 5 dage 7 30 % Hvad synes du om fritidscenteret (23 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det 7 30 % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 1 4 % Jeg kan slet ikke lide det 0 0 Udarbejdet af 23

24 6. klasse Spørgeskemaer fra 37 elever Svarprocent: 56 % af årgangen på 66 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 6. klasse har det for det meste godt (73 %), de kan virkelig godt (32 %) eller nogenlunde godt (59 %) lide skolen, langt de fleste (94-97 %) har mindst én god ven, og de fleste (78 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer ligeledes 78 % af 6. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 27 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålene om, hvordan de for det meste har det, og 8 % kan ikke lide skolen for tiden. 38 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 30 % svarer, at de ikke har en voksen de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. 67 % af børnene går i Fritidscenter, heraf synes 38 % at det er virkeligt godt, og 54 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 6. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 6. klasse (37 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter 31 % af børnene svarer, at de sjældent eller aldrig har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen. Det bemærkes, at 25 % har smerter ca. en gang om ugen, men ingen har smerter næsten dagligt. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. I Århus svarer 6. klasserne således, at 5 % har smerter næsten dagligt, 8 % har smerter mere end en gang om ugen og 14 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 27 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Udbredelsen af smerter ser således ud til at være Udarbejdet af 24

25 lidt mere udbredt blandt 6. klasses eleverne i Århus Kommune. Men variationen kan også skyldes, at tallene ikke er direkte sammenlignelige. Søvn I svarer 8 % af børnene, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 14 % er trætte 4 dage om ugen og 47 % svarer, at de er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 61 % af eleverne i 6. klasse trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, og med disse forbehold svarer langt færre elever i 6. klasse i Århus Kommune, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen, nemlig i alt 22 %. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (71 %) hver dag, og langt de fleste (94 %) har madpakke med hver dag. 69 % er meget tilfredse og 31 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 57 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. Ingen af børnene spiser slik eller chokolade dagligt, men 6 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. De fleste børn vurderer, at de altid (14 %) eller for det meste (73 %) spiser sund mad. Over halvdelen af eleverne (59 %) kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn cykler i skole (65 %) eller går (14 %), mens 14 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (59 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer 8 %, at de har prøvet at ryge, og 8 % at de har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (37 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (37 svar)? Godt % Nogenlunde % Dårligt 0 0 Udarbejdet af 25

26 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (37 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 3 8 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (37 svar)? Ja, meget ofte % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 0 0 Ved ikke 1 3 % Får du ros af dine lærere (37 svar)? Ja, tit % Af og til % Sjældent eller aldrig 2 5 % Har du mindst en god ven på skolen (37 svar)? Ja % Nej 1 3 % Har du mindst en god ven uden for skolen (36 svar)? Ja % Nej 2 6 % Udarbejdet af 26

27 Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (37 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange 7 19 % 2 3 gange om måneden 0 0 Ca. en gang om ugen 0 0 Flere gange om ugen 1 3 % Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (37 svar) Ja, for det meste 9 24 % Nogen gange % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (37 svar) Ja, for det meste % Nogen gange 7 19 % Nej % Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (36 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden % Ca. en gang om ugen 9 25 % Næsten dagligt 0 0 Udarbejdet af 27

28 Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (36 svar)? Aldrig 3 8 % 1 dag om ugen 2 6 % 2 dage om ugen 1 3 % 3 dage om ugen 8 22 % 4 dage om ugen 5 14 % Alle ugens 5 dage % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (35 svar)? Aldrig 1 3 % 1 dag om ugen 2 6 % 2 dage om ugen 1 3 % 3 dage om ugen 3 9 % 4 dage om ugen 3 9 % Alle ugens 5 dage % Hvad spiser du for det meste til frokost (36 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 1 3 % skolen Andet 1 3 % Jeg spiser aldrig frokost 0 0 Udarbejdet af 28

29 Hvad synes du om spisepausen (36 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (37 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen dage om ugen 5 14 % 4 dage om ugen 2 5 % 5 dage om ugen 4 11 % 6 dage om ugen 5 14 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (37 svar)? Jeg spiser altid sund mad 5 14 % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 1 3 % Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 4 11 % Udarbejdet af 29

30 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (36 svar)? Aldrig 2 6 % 1 dag om ugen 6 17 % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen 8 22 % 4 dage om ugen 2 6 % 5 dage om ugen 1 3 % 6 dage om ugen 2 6 % Alle ugens 7 dage 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (35 svar)? Aldrig 5 14 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen 6 17 % 3 dage om ugen 5 14 % 4 dage om ugen 4 11 % 5 dage om ugen 2 6 % 6 dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 2 6 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (37 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 30

31 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (37 svar)? Ingen 1 3 % Ca. en halv time om ugen 1 3 % Ca. en time om ugen 2 5 % 2 3 timer om ugen 6 16 % 4 6 timer om ugen % 7 timer om ugen eller mere % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (37 svar)? Ja % Nej % Hvordan kommer du for det meste til skole (37 svar)? Jeg går 5 14 % På cykel % I bil 5 14 % Andet 3 8 % Rygning Har du prøvet at ryge (37 svar)? Ja 3 8 % Nej % Udarbejdet af 31

32 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (37 svar)? Ja 3 8 % Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (36 svar)? Ja % Nej % Hvor ofte går du i fritidscenteret (24 svar)? 1 dag om ugen 2 8 % 2 dage om ugen 2 8 % 3 dage om ugen 9 38 % 4 dage om ugen 6 25 % Alle ugens 5 dage 5 21 % Hvad synes du om fritidscenteret (24 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det 9 38 % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 2 8 % Jeg kan slet ikke lide det 0 0 Udarbejdet af 32

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009 1 Fredericia Kommune Børneprofil 4.- 6. klasse December 2009 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Baggrund og hovedresultater... 3 Kapitel 2: Relationer og trivsel... 11 Relationen til forældrene... 13 Relationen

Læs mere

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011 Sundhed med prikker Indhold 1. Indledning Sundhed med prikker... 3 1.1 Baggrund.... 3 1.2 HBSC og Sundhed med prikker... 3 1.3 Sundhed

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7- klasser i Vejen Kommune December 26 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Datakvalitet 5 14 Statistisk usikkerhed 6 15 Repræsentativitet

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010.

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Notat Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Det 10. element er Albertslund kommunes skole for 10. klasse elever. Skolen har i alt 8 forskellige temalinier: Idræts linie, Kreativ-musisk

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013 2013 Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang Varde Kommune et pilotprojekt Kommenteret udpluk af den fulde rapport Varde Kommune 31-05-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 BAGGRUNDSVARIABLE 2 SKOLESUNDHEDSPROFILER

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge 9. klassetrin, skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND 5 DELTAGELSE OG SVARPROCENT 6 TOBAK OG RUSMIDLER

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk Undervisningsmiljøplan Resultat af spørgeskemaundersøgelse udført oktober 2007, Vurdering af undersøgelse, handleplan og retningslinier

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008 Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Sundhed og Trivsel Skolebørnsundersøgelsen Århus, 28 Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse på Rapporten er udarbejdet af Katrine

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Spørgsmål til barnet/den unge

Spørgsmål til barnet/den unge Spørgsmål til barnet/den unge Afsnit 1 1. Jeg vil gerne lære at spise sundt 2. Jeg vil gerne lære måder at få motion på 3. Jeg vil gerne tabe mig 4. Min familie vil gerne have, at jeg taber mig Afsnit

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt 5., 6., 7. og 9. klasses elever på Kirsebærhavens skole Kjærulff, Thora; Pagh Pedersen, Trine

Sundhed og trivsel blandt 5., 6., 7. og 9. klasses elever på Kirsebærhavens skole Kjærulff, Thora; Pagh Pedersen, Trine Syddansk Universitet Sundhed og trivsel blandt 5., 6., 7. og 9. klasses elever på Kirsebærhavens skole Kjærulff, Thora; Pagh Pedersen, Trine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag.

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. MIN AFTALE BOG Denne bog tilhører: Hej! Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. I bogen kan du finde de kost- og motions råd, som vi alle

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005 7 UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 5 - samt udviklingen fra 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhedsprofil for unge i 9 klasser årgang 2007/8 SUNDHEDSPROFIL. for unge i 9. klasse i Odsherred 2007

Sundhedsprofil for unge i 9 klasser årgang 2007/8 SUNDHEDSPROFIL. for unge i 9. klasse i Odsherred 2007 SUNDHEDSPROFIL for unge i 9. klasse i Odsherred 2007 Odsherreds Rutineprogram for Monitorering af Børns Sundhed Odsherred Kommune, Børnesundhed Side 1 af 53 Udskoling 2007/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Skælskør Skole. Skolebørnsundersøgelsen Slagelse 2014. Statens Institut for Folkesundhed. Sundhed og trivsel blandt elever i femte til niende klasse

Skælskør Skole. Skolebørnsundersøgelsen Slagelse 2014. Statens Institut for Folkesundhed. Sundhed og trivsel blandt elever i femte til niende klasse Gitte Mie Christensen Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Skælskør Skole Skolebørnsundersøgelsen Slagelse Sundhed og trivsel blandt elever i femte til niende klasse Skælskør Skole, Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2010/2011

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2010/2011 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2010/2011 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side Resume, resultater og konklusion... 3 Diskussion... 4 Bilag: 1. Baggrund, metode...

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse UNDERSØGELSE AF 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011

Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/06 til 2011/12 Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011 Børne- og Ungeforvaltningen, kommunallæge Eva Bøcher Herner Sundhedsplejen

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Rammer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 1. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 47 / 85.45% 4 / 7.27%, ikke

Læs mere

Unges hverdag Ungeshverdag.dk undersøgelsen. Liv Nanna Hansson & Mathilde Vinther-Larsen

Unges hverdag Ungeshverdag.dk undersøgelsen. Liv Nanna Hansson & Mathilde Vinther-Larsen Unges hverdag Ungeshverdag.dk undersøgelsen Liv Nanna Hansson & Mathilde Vinther-Larsen Unges Hverdag Ungeshverdag.dk undersøgelsen Liv Nanna Hansson og Mathilde Vinther-Larsen Copyright Statens Institut

Læs mere

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede UNG & KØN Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede 2003 Kønsforskelle i unges trivsel og livsstil Udgiver: Ligestillingsministeriet Skindergade 38, 2. 1159 Kbh.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Sundhed i 8.klasse Marts 2005

Sundhed i 8.klasse Marts 2005 Sundhed i 8.klasse Marts 2005 Sundhed i 8. klasse Udgiver: Børnerådet, Vesterbrogade 35A 1620 KBH V Tlf.: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk Hjemmeside: www.brd.dk Tekst og analyse: Fuldmægtig

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI 2015 1 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1.

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj kommune 2008/2009

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj kommune 2008/2009 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj kommune 2008/2009 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDLEDNING Denne sundhedsprofil, som afspejler sundhedstilstanden og trivselen blandt eleverne i

Læs mere

e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9.

e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9. e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9. klasser Rygernes ønsker om at stoppe rygning Antal 2 4 6 8 4 5 6

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere