SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME"

Transkript

1 SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: klasse klasse klasse klasse...24 Spørgsmål vedrørende Sundhedsprofilen, kilder etc. kan rettes til, tlf

3 Baggrund afholdt en temadag den for personalet, bestyrelsen, kontaktforældre og elevrådet, hvor deltog med en workshop om sundhed. Efterfølgende blev det besluttet, at indlede et samarbejde mellem og Forebyggelse og Sundhedsfremme om udvikling af sundhedsarbejdet på. Sundhedsudvalget og besluttede, at 1. fase skulle være en kortlægning af elevernes selvvurderede sundhed og sundhedsvaner. indsamlede undersøgelser og forskningsresultater vedrørende børn og unges sundhed herunder eksempler på spørgeskemaer, der anvendes i nationale og internationale undersøgelser. Med afsæt i denne viden udarbejdede Sundhedsudvalget og spørgeskemaer til elever på klassetrin, klassetrin og klassetrin. Spørgeskemaerne blev efterfølgende tilrettet efter kommentarer fra professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaer På klassetrin omhandler spørgsmålene skole og fritidsordning, trivsel og venskaber, søvn, mad og måltider samt bevægelse. Flere af svarkategorierne har symboler der supplerer teksterne glad, midt i mellem og ked af det. Spørgeskemaet til klassetrin indeholder de samme emner, som nævnt under indskolingen, men er suppleret med spørgsmål om voksenkontakt, rygning, alkohol, hash vurdering af sundhedsvaner og ønsker til ændring af disse. For klassetrin er der endvidere spørgsmål om seksuel debut, andre stoffer end hash, viden i forhold til motion, rygning, hash og andre stoffer samt sex. Eleverne på klassetrin har indtastet deres svar i et elektronisk spørgeskema. Elever i 9. klassetrin har indtastet deres svar i en papirversion, svarene er efterfølgende overført til et elektronisk spørgeskema, hvorfra data er analyseret. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj juni Sundhedsprofilen Der er udarbejdet sundhedsprofiler på baggrund af spørgeskemaerne for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sundhedsprofilerne indeholder en kort generel beskrivelse af resultaterne. For hvert klassetrin er spørgsmål og svar gengivet, og der er uarbejdet et kort resume med de væsentligste resultater. Af hensyn til elevernes anonymitet er resultaterne om brug af hash og seksuel debut beskrevet samlet for udskolingen og ikke gengivet på klassetrin for 7. og 8. klasse. Det har været muligt for eleverne at springe enkelte spørgsmål over, hvorfor det samlede antal svar er noteret ved hvert spørgsmål, svaret er også angivet i procent ved det pågældende spørgsmål. Hvor det er muligt, er der ved beskrivelserne af de enkelte klassetrin indsat kommentarer til sammenlignelige sundhedsprofiler fra andre kommuner og fra landsdækkende undersøgelser. Det videre arbejde Sundhedsprofilens resultater giver værdifulde informationer til brug for det fortsatte sundhedsarbejde til sundhedsundervisningen og til udarbejdelse af skolens Sundhedspolitik. Det anbefales endvidere at drøfte resultaterne i forbindelse med forældremøder. Udarbejdet af 3

4 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: klasse Generelt Der er 137 elever fra mellemtrinnet ud af i alt 213 som har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en gennemsnitlig svarprocent på 64 %. Svarprocenten på de enkelte klassetrin varierer fra %. De fleste af børnene i klasse trives godt. I alt svarer 76 % at de for det meste har det godt, de synes virkelig godt (41 %) eller nogenlunde godt (55 %) om skolen. 89 % af eleverne går på Fritidscenteret, heraf svarer 50 %, at de virkelig godt kan lide Fritidscenteret og 43 % at de synes nogenlunde om det. 75 % er ikke blevet mobbet og langt de fleste har mindst én god ven i skolen (94 %). I alt svarer 23 % af børnene, at de for tiden har det nogenlunde. Ca. hvert 4. barn (26 %) svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med på skolen/fritidsordningen, og 17 % har ikke en voksen de snakker godt med uden for skolen. I gennemsnit har 5 % af børnene næsten dagligt smerter i hoved, mave eller ryg, og 16 % har smerter ca. en gang om ugen. 8 % af børnene er friske og vågne om morgenen, mens hvert 4. barn (25 %) føler sig trætte, når de skal i skole alle ugens dage. I forhold til sundhedsvaner viser undersøgelsen, at 78 % af børnene spiser morgenmad hver dag og 89 % spiser dagligt madpakke. Enkelte børn (2 %) svarer, at de aldrig spiser morgenmad ligesom 2 % aldrig spiser frokost. I alt 55 % af børnene spiser frugt og grøntsager hver dag, 10 % af børnene svarer, at de drikker sodavand, saft eller juice hver dag og 2 % af børnene spiser slik eller chokolade dagligt. I alt 13 % synes, at de altid spiser sund mad og 77 % at de for det meste spiser sund mad. Mere end halvdelen af eleverne (54 %) svarer, at de kunne tænke sig at spise sundere, I alt 10 % af børnene svarer ja til, at de har prøvet at ryge. Disse børn er også blevet spurgt, hvor gamle de var, første gang de røg. Aldersmæssigt var børnene mellem 8 12 år, første gang de prøvede at ryge, og hovedparten var mellem år. På spørgsmålet om alkohol svarer 10 % af børnene, at de har prøvet at drikke alkohol. Disse børn er også blevet spurgt, hvor gamle de var, første gang de drak. Aldersmæssigt var børnene mellem 8 12 år, første gang de prøvede at drikke alkohol, og hovedparten var mellem 9 10 år. Det bemærkes, at alle elever på 5. klassetrin har svaret, at de ikke har drukket eller røget. Langt de fleste børn bevæger sig uden for skoletiden så meget, at de bliver forpustede og sveder, mens enkelte børn bevæger sig meget lidt (1 4 %). Godt hvert 10. barn på mellemtrinnet (12 %) bliver transporteret til skole i bil. Mere end halvdelen af eleverne (57 %) svarer, at de kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Udarbejdet af 4

5 Sundhedsstyrelsens anbefaler at: børn over 10 år spiser 600 gram frugt og grønt om dagen børn og unge under 18 år er moderat fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen (hvor pulsen skal op, og de kan tale med andre imens) og fysisk aktiv af høj intensitet 2 gange om ugen af minutters varighed (pulsen stiger, så de føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale) På baggrund af elevernes besvarelser, er der grundlag for at se nærmere på deres trivsel, sengetider, mad, rygning samt debut i forhold til tobak og alkohol. I det følgende præsenteres resultaterne af undersøgelsen på de enkelte klassetrin. Andre undersøgelser af børn på mellemtrinnet: klasse Ordrup skoles sundhedsprofil vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne fra dels den nationale undersøgelse Skolebørnsundersøgelsen 2010, der er gennemført i 5., 7. og 9. klasser (HBSC-undersøgelsen, Statens Institut for Folkesundhed), og dels Århus Kommunes sundhedsprofil, som blev gennemført i Nogle spørgsmål og svarkategorier er ens formuleret og dermed direkte sammenlignelige. Andre spørgsmål er ens formuleret, men har ikke de samme svarkategorier, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Det fremgår af teksten, hvor sammenligning er mulig. Udarbejdet af 5

6 4. klasse Spørgeskemaer fra 76 elever Svarprocent: 99 % af årgangen på 77 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 4. klasse har det for det meste godt (75 %), de kan virkelig godt (51 %) eller nogenlunde godt (47 %) lide skolen, langt de fleste (92 %) har mindst én god ven, og de fleste (70 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer 72 % af 4. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 24 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålet om, hvordan de for det meste har det. Enkelte af børnene vurderer, at de ikke har en god ven, ligesom enkelte svarer, at de er blevet mobbet fra en til flere gange om ugen (6 %). 15 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 13 % svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. De fleste børn (96 %) går i Fritidscenter, heraf synes 60 % at det er virkelig godt, og 31 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 4. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 4. klasse (76 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter På spørgsmålet om hvor ofte de har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen, svarer 8 % at de har smerter næsten dagligt og 15 % at de har smerter ca. en gang om ugen, dvs. at sammenlagt har 23 % smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. I Århus svarer 4. klasserne således, at 5 % har smerter næsten dagligt, 6 % har smerter mere end en gang om ugen og 12 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 23 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen svarende til eleverne fra. Udarbejdet af 6

7 Søvn I svarer 7 % af børnene fra 4. klasserne, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 10 % er trætte 4 dage om ugen og 18 % er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 28 % af 4. klasses eleverne trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, men med disse forbehold svarer 23 % af børnene i Århus, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (77 %) hver dag, og langt de fleste (84 %) har madpakke med hver dag. 61 % er meget tilfredse og 39 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 57 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. En mindre del af børnene spiser slik eller chokolade hver dag (3 %), og 11 % drikker sodavand, saft eller juice dagligt. De fleste børn vurderer, at de altid (15 %) eller for det meste (74 %) spiser sund mad - og 51 % svarer, at de kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn cykler i skole ( 53 %) eller går (27 %), mens 12 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (55 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer 14 % af børnene, at de har prøvet at ryge, og 14 % har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (76 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (76 svar)? Godt % Nogenlunde % Dårligt 1 1 % Udarbejdet af 7

8 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (76 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 1 1 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (74 svar)? Ja, meget ofte % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 3 4 % Ved ikke 0 0 Får du ros af dine lærere (74 svar)? Ja, tit % Af og til % Sjældent eller aldrig 3 4 % Har du mindst en god ven på skolen (74 svar)? Ja % Nej 6 8 % Har du mindst en god ven uden for skolen (73 svar)? Ja % Nej 6 8 % Udarbejdet af 8

9 Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (74 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange % 2 3 gange om måneden 2 3 % Ca. en gang om ugen 4 5 % Flere gange om ugen 1 1 % Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (74 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (72 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange % Nej 9 13 % Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (74 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden % Ca. en gang om ugen % Næsten dagligt 6 8 % Udarbejdet af 9

10 Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (73 svar)? Aldrig 5 7 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 7 10 % Alle ugens 5 dage % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (74 svar)? Aldrig dag om ugen 1 1 % 2 dage om ugen 4 5 % 3 dage om ugen 4 5 % 4 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 5 dage % Hvad spiser du for det meste til frokost (74 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 7 9 % skolen Andet 3 4 % Jeg spiser aldrig frokost 2 3 % Udarbejdet af 10

11 Hvad synes du om spisepausen (74 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (74 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen 1 1 % 3 dage om ugen 8 11 % 4 dage om ugen 5 7 % 5 dage om ugen % 6 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (74 svar)? Jeg spiser altid sund mad % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 3 4 % Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 5 7 % Udarbejdet af 11

12 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (74 svar)? Aldrig dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 2 3 % 5 dage om ugen 2 3 % 6 dage om ugen 1 1 % Alle ugens 7 dage 2 3 % Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (74 svar)? Aldrig 5 7 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 5 7 % 5 dage om ugen 3 4 % 6 dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 8 11 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (74 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 12

13 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (74 svar)? Ingen 0 0 Ca. en halv time om ugen 2 3 % Ca. en time om ugen 5 7 % 2 3 timer om ugen % 4 6 timer om ugen % 7 timer om ugen eller mere % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (74 svar)? Ja % Nej % Hvordan kommer du for det meste til skole (74 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 9 12 % Andet 6 8 % Rygning Har du prøvet at ryge (74 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 13

14 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (74 svar)? Ja % Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (74 svar)? Ja % Nej 3 4 % Hvor ofte går du i fritidscenteret (71 svar)? 1 dag om ugen % 2 dage om ugen 6 8 % 3 dage om ugen % 4 dage om ugen 8 11 % Alle ugens 5 dage % Hvad synes du om fritidscenteret (70 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 5 7 % Jeg kan slet ikke lide det 1 1 % Udarbejdet af 14

15 5. klasse Spørgeskemaer fra 24 elever Svarprocent: 34 % af årgangen på 70 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 5. klasse har det for det meste godt (83 %), de kan virkelig godt (21 %) eller nogenlunde godt (75 %) lide skolen, langt de fleste (96 %) har mindst én god ven, og de fleste (83 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer 74 % af 5. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 17 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålet om, hvordan de for det meste har det. 43 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 13 % svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. Alle børnene går i Fritidscenter, 30 % synes det er virkelig godt og 65 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 5. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 5. klasse (24 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter 70 % af børnene svarer at de sjældent eller aldrig har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen. Kun enkelte har smerter næsten dagligt eller ca. en gang om ugen. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. Der ses en relativ stor variation i udbredelsen af smerter blandt 5. klasses elever på Ordrup skole og i Århus Kommune, idet en langt større andel af 5. klasses eleverne fra Århus svarer, at de har smerter: 5 % har smerter næsten dagligt, 7 % har smerter mere end en gang om ugen og 14 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 26 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Et andet forbehold for sammenligning er, at svarprocenten på kun er på 34 %. Udarbejdet af 15

16 Søvn I svarer 9 % af børnene i 5. klasse, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 9 % er trætte 4 dage om ugen og 13 % er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 22 % af 5. klasses eleverne trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, men med disse forbehold svarer 22 % af børnene i Århus, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (91 %) hver dag og langt de fleste (96 %) har madpakke med hver dag. 70 % er meget tilfredse og 30 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 48 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. Ingen af børnene spiser slik eller chokolade dagligt, men 13 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. De fleste børn vurderer, at de for det meste (91 %) spiser sund mad - og 57 % kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn går (43 %) eller cykler i skole (43 %), mens 9 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (61 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere, end de gør for tiden. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer alle børnene, at de ikke har prøvet at ryge - og ikke har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Den nationale skolebørnsundersøgelse 2010 (HBSC) viser for elever i 5. klasse, at 6,5 % af de 11- årige har prøvet at ryge. Skolebørnsundersøgelsen 2010 har ikke data om de unge har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Men det nævnes i skolebørnsundersøgelsen, at der fra slutningen af 1990 erne og frem til 2006 er sket et markant fald i andelen af 11- og 13-årige, som har prøvet at drikke alkohol. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (24 svar) Drenge % Piger % Udarbejdet af 16

17 Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (24 svar)? Godt % Nogenlunde 4 17 % Dårligt 0 0 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (24 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den 5 21 % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 1 4 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (24 svar)? Ja, meget ofte 8 33 % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 0 0 Ved ikke 0 0 Får du ros af dine lærere (23 svar)? Ja, tit 3 13 % Af og til % Sjældent eller aldrig 0 0 Har du mindst en god ven på skolen (23 svar)? Ja % Nej 1 4 % Udarbejdet af 17

18 Har du mindst en god ven uden for skolen (23 svar)? Ja % Nej 1 4 % Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (23 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange 3 13 % 2 3 gange om måneden 0 0 Ca. en gang om ugen 1 4 % Flere gange om ugen 0 0 Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (23 svar)? Ja, for det meste 5 22 % Nogen gange 8 35 % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (23 svar)? Ja, for det meste % Nogen gange 8 35 % Nej 3 13 % Udarbejdet af 18

19 Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (23 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden 5 22 % Ca. en gang om ugen 1 4 % Næsten dagligt 1 4 % Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (23 svar)? Aldrig 2 9 % 1 dag om ugen 7 30 % 2 dage om ugen 3 13 % 3 dage om ugen 6 26 % 4 dage om ugen 2 9 % Alle ugens 5 dage 3 13 % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (22 svar)? Aldrig 1 5 % 1 dag om ugen dage om ugen dage om ugen 1 5 % 4 dage om ugen 0 0 Alle ugens 5 dage % Udarbejdet af 19

20 Hvad spiser du for det meste til frokost (23 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 0 0 skolen Andet 1 4 % Jeg spiser aldrig frokost 0 0 Hvad synes du om spisepausen (23 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds 7 30 % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (23 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen 1 4 % 3 dage om ugen dage om ugen 2 9 % 5 dage om ugen 6 26 % 6 dage om ugen 3 13 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (23 svar)? Jeg spiser altid sund mad 1 4 % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 0 0 Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 1 4 % Udarbejdet af 20

21 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (23 svar)? Aldrig dag om ugen % 2 dage om ugen 7 30 % 3 dage om ugen 4 17 % 4 dage om ugen 1 4 % 5 dage om ugen dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (23 svar)? Aldrig 4 17 % 1 dag om ugen 4 17 % 2 dage om ugen 3 13 % 3 dage om ugen 5 22 % 4 dage om ugen 2 9 % 5 dage om ugen 1 4 % 6 dage om ugen 1 4 % Alle ugens 7 dage 3 13 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (23 svar)? Ja % Nej 9 39 % Udarbejdet af 21

22 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (23 svar)? Ingen 0 0 Ca. en halv time om ugen 3 13 % Ca. en time om ugen 2 9 % 2 3 timer om ugen 4 17 % 4 6 timer om ugen 6 26 % 7 timer om ugen eller mere 8 35 % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (23 svar)? Ja % Nej 9 39 % Hvordan kommer du for det meste til skole (23 svar)? Jeg går % På cykel % I bil 2 9 % Andet 1 4 % Rygning Har du prøvet at ryge (23 svar)? Ja 0 0 Nej % Udarbejdet af 22

23 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (22 svar)? Ja 0 0 Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (23 svar)? Ja % Nej 0 0 Hvor ofte går du i fritidscenteret (23 svar)? 1 dag om ugen 4 17 % 2 dage om ugen 9 39 % 3 dage om ugen 1 4 % 4 dage om ugen 2 9 % Alle ugens 5 dage 7 30 % Hvad synes du om fritidscenteret (23 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det 7 30 % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 1 4 % Jeg kan slet ikke lide det 0 0 Udarbejdet af 23

24 6. klasse Spørgeskemaer fra 37 elever Svarprocent: 56 % af årgangen på 66 elever Resume Trivsel og venskaber De fleste børn i 6. klasse har det for det meste godt (73 %), de kan virkelig godt (32 %) eller nogenlunde godt (59 %) lide skolen, langt de fleste (94-97 %) har mindst én god ven, og de fleste (78 %) er aldrig blevet mobbet. I Århus Kommune svarer ligeledes 78 % af 6. klasserne, at de aldrig er blevet mobbet. Det bemærkes, at 27 % af børnene svarer nogenlunde på spørgsmålene om, hvordan de for det meste har det, og 8 % kan ikke lide skolen for tiden. 38 % af børnene svarer, at de ikke har en voksen, de snakker godt med i skolen/fritidsordningen, og 30 % svarer, at de ikke har en voksen de snakker godt med uden for skolen/fritidsordningen. 67 % af børnene går i Fritidscenter, heraf synes 38 % at det er virkeligt godt, og 54 % at det er nogenlunde. Nedenstående søjlediagram viser børnenes svar på hvordan har du det for tiden? i 6. klasse og på Mellemtrinnet samlet. I kommende Sundhedsprofiler vil det fx være muligt, at følge udviklingen i den enkelte årgangs besvarelser over tid. 80% 70% 60% 50% 40% 6. klasse (37 elever) Mellemtrinnet samlet (137 elever) 30% 20% 10% 0% Godt Nogenlunde Dårligt Smerter 31 % af børnene svarer, at de sjældent eller aldrig har smerter som hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen. Det bemærkes, at 25 % har smerter ca. en gang om ugen, men ingen har smerter næsten dagligt. Tallene fra Århus Kommune er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra, da børnene i Århus har haft en ekstra svarkategori, nemlig Mere end en gang om ugen. I Århus svarer 6. klasserne således, at 5 % har smerter næsten dagligt, 8 % har smerter mere end en gang om ugen og 14 % har smerter ca. en gang om ugen, dvs. sammenlagt har 27 % af eleverne smerter fra næsten dagligt til ca. en gang om ugen. Udbredelsen af smerter ser således ud til at være Udarbejdet af 24

25 lidt mere udbredt blandt 6. klasses eleverne i Århus Kommune. Men variationen kan også skyldes, at tallene ikke er direkte sammenlignelige. Søvn I svarer 8 % af børnene, at de aldrig er trætte om morgenen, når de skal i skole, mens 14 % er trætte 4 dage om ugen og 47 % svarer, at de er trætte alle ugens 5 hverdage, dvs. sammenlagt er 61 % af eleverne i 6. klasse trætte 4 eller 5 af ugens hverdage. Tallene fra er ikke direkte sammenlignelige med Århus Kommune, da der ikke er anvendt helt ens svarkategorier, og med disse forbehold svarer langt færre elever i 6. klasse i Århus Kommune, at de er trætte 4 eller flere dage om ugen, nemlig i alt 22 %. Mad og måltider De fleste af børnene spiser morgenmad (71 %) hver dag, og langt de fleste (94 %) har madpakke med hver dag. 69 % er meget tilfredse og 31 % er nogenlunde tilfredse med spisepausen på skolen. 57 % af børnene svarer, at de spiser frugt og grøntsager hver dag. Ingen af børnene spiser slik eller chokolade dagligt, men 6 % drikker sodavand, saft eller juice hver dag. De fleste børn vurderer, at de altid (14 %) eller for det meste (73 %) spiser sund mad. Over halvdelen af eleverne (59 %) kunne tænke sig at spise sundere. Bevægelse Besvarelserne vedrørende bevægelse tyder på, at de fleste børn dyrker sport/motion eller leger svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste børn cykler i skole (65 %) eller går (14 %), mens 14 % for det meste kommer i bil. Over halvdelen af børnene (59 %) svarer, at de godt kunne tænke sig at bevæge sig mere. Rygning og alkohol På spørgsmålene om rygning og alkohol svarer 8 %, at de har prøvet at ryge, og 8 % at de har drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus. Spørgsmål og svar Dreng / Pige (37 svar) Drenge % Piger % Trivsel og venskaber Hvordan har du det for tiden (37 svar)? Godt % Nogenlunde % Dårligt 0 0 Udarbejdet af 25

26 Hvad synes du om skolen for øjeblikket (37 svar)? Jeg kan virkelig godt lide den % Jeg synes, den er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtigt lide den 3 8 % Jeg kan slet ikke lide den 0 0 Kan du finde en løsning, når du har problemer i skolen (37 svar)? Ja, meget ofte % Ja, nogen gange % Nej, næsten aldrig 0 0 Ved ikke 1 3 % Får du ros af dine lærere (37 svar)? Ja, tit % Af og til % Sjældent eller aldrig 2 5 % Har du mindst en god ven på skolen (37 svar)? Ja % Nej 1 3 % Har du mindst en god ven uden for skolen (36 svar)? Ja % Nej 2 6 % Udarbejdet af 26

27 Er du inden for de sidste to måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen (37 svar)? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod Jeg er ikke blevet mobbet % Det er kun sket en eller to gange 7 19 % 2 3 gange om måneden 0 0 Ca. en gang om ugen 0 0 Flere gange om ugen 1 3 % Har du en voksen, du kan snakke godt med på skolen/i GFO en (37 svar) Ja, for det meste 9 24 % Nogen gange % Nej % Har du en voksen, du kan snakke godt med uden for skolen/i GFO en (37 svar) Ja, for det meste % Nogen gange 7 19 % Nej % Hvor tit har du smerter fx hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen (36 svar)? Sjældent eller aldrig % Ca. en gang om måneden % Ca. en gang om ugen 9 25 % Næsten dagligt 0 0 Udarbejdet af 27

28 Søvn Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole (36 svar)? Aldrig 3 8 % 1 dag om ugen 2 6 % 2 dage om ugen 1 3 % 3 dage om ugen 8 22 % 4 dage om ugen 5 14 % Alle ugens 5 dage % Mad og måltider Hvor tit spiser du morgenmad, inden du går i skole (35 svar)? Aldrig 1 3 % 1 dag om ugen 2 6 % 2 dage om ugen 1 3 % 3 dage om ugen 3 9 % 4 dage om ugen 3 9 % Alle ugens 5 dage % Hvad spiser du for det meste til frokost (36 svar)? Min madpakke % Bestilt mad udleveret gennem 1 3 % skolen Andet 1 3 % Jeg spiser aldrig frokost 0 0 Udarbejdet af 28

29 Hvad synes du om spisepausen (36 svar)? Meget tilfreds % Nogenlunde tilfreds % Ikke tilfreds 0 0 Hvor tit spiser du frugt og grønt om ugen (37 svar)? Aldrig dag om ugen dage om ugen dage om ugen 5 14 % 4 dage om ugen 2 5 % 5 dage om ugen 4 11 % 6 dage om ugen 5 14 % Alle ugens 7 dage % Synes du selv, at du spiser sundt eller usundt (37 svar)? Jeg spiser altid sund mad 5 14 % Jeg spiser for det meste sund mad % Jeg spiser ikke så tit sund mad 1 3 % Jeg spiser mest usund mad 0 0 Ved ikke 4 11 % Udarbejdet af 29

30 Hvor tit spiser du slik eller chokolade om ugen (36 svar)? Aldrig 2 6 % 1 dag om ugen 6 17 % 2 dage om ugen % 3 dage om ugen 8 22 % 4 dage om ugen 2 6 % 5 dage om ugen 1 3 % 6 dage om ugen 2 6 % Alle ugens 7 dage 0 0 Hvor tit drikker du sodavand, saft eller juice om ugen (35 svar)? Aldrig 5 14 % 1 dag om ugen % 2 dage om ugen 6 17 % 3 dage om ugen 5 14 % 4 dage om ugen 4 11 % 5 dage om ugen 2 6 % 6 dage om ugen 0 0 Alle ugens 7 dage 2 6 % Kunne du tænke dig at spise sundere, end du gør for tiden (37 svar)? Ja % Nej % Udarbejdet af 30

31 Bevægelse Uden for skoletiden: Hvor lang tid om ugen plejer du at dyrke sport, motion eller leger i en sådan grad, at du bliver forpustet eller sveder (37 svar)? Ingen 1 3 % Ca. en halv time om ugen 1 3 % Ca. en time om ugen 2 5 % 2 3 timer om ugen 6 16 % 4 6 timer om ugen % 7 timer om ugen eller mere % Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør for tiden (37 svar)? Ja % Nej % Hvordan kommer du for det meste til skole (37 svar)? Jeg går 5 14 % På cykel % I bil 5 14 % Andet 3 8 % Rygning Har du prøvet at ryge (37 svar)? Ja 3 8 % Nej % Udarbejdet af 31

32 Alkohol Har du nogensinde drukket en hel øl, et glas vin eller spiritus (37 svar)? Ja 3 8 % Nej % Fritidscenter Går du i fritidscenter (36 svar)? Ja % Nej % Hvor ofte går du i fritidscenteret (24 svar)? 1 dag om ugen 2 8 % 2 dage om ugen 2 8 % 3 dage om ugen 9 38 % 4 dage om ugen 6 25 % Alle ugens 5 dage 5 21 % Hvad synes du om fritidscenteret (24 svar)? Jeg kan virkelig godt lide det 9 38 % Jeg synes, det er nogenlunde % Jeg kan ikke rigtig lide det 2 8 % Jeg kan slet ikke lide det 0 0 Udarbejdet af 32

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 68% beelser: 98 Katrinebjergskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: Specialtilbud OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 Svarprocent: 7% beelser: 4.995 Syd OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 I maj og juni 29 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.8 Øst OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Tingløkkeskolen - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 114 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution - Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Odense Kommune Genereret d. 07-02-2018 Valg

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3% Område Viborgvej Skoler beelser: 151 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 687 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 81% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6% Område Viborgvej Skoler beelser: 513 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2015-16 Skolesundhed.dk Skolesygeplejerske Helle Sørensen Juli 2016 1 Baggrund I henhold til sundhedsloven, som pålægger kommunerne at tilbyde alle børn en udskolingsundersøgelse,

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 747 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 I 2010 og 2013 har Svendborg Kommune suppleret den landsdækkende sundhedsprofil Hvordan har du det? for voksne med en trivsels- og sundhedsundersøgelse for folkeskolernes

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

LANCERING AF BØRNESUNDHEDS- PROFILEN Præsentation af undersøgelsen og udvalgte resultater

LANCERING AF BØRNESUNDHEDS- PROFILEN Præsentation af undersøgelsen og udvalgte resultater LANCERING AF BØRNESUNDHEDS- PROFILEN 2017 - Præsentation af undersøgelsen og udvalgte resultater DELTAGELSE OG REPRÆSENTATIVITET EMNER I BØRNESUNDHEDSPROFILEN Kapitel Indikatorer Årgang Sundhedsprofil

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere