Der skulle indgås nye overenskomster på arbejdsmarkedet i De Samvirkende Fagforbund spillede ud med krav om lønstigninger og forkortelse af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skulle indgås nye overenskomster på arbejdsmarkedet i 1956. De Samvirkende Fagforbund spillede ud med krav om lønstigninger og forkortelse af"

Transkript

1 1956 Der skulle indgås nye overenskomster på arbejdsmarkedet i De Samvirkende Fagforbund spillede ud med krav om lønstigninger og forkortelse af arbejdstiden fra 48 timer til 44 timer om ugen. Arbejdsgiverne afviste kravene og krævede den automatiske prisregulering af lønnen afskaffet, så dyrtidstillæg i fremtiden var noget, der skulle forhandles om. Forhandlingerne gik i hårdknude, og den 16. marts 1956 oplyste forligsmanden, at han ikke så nogen grund til at fremsætte et mæglingsforslag. En storstrejke brød ud, og snart blev Danmark lammet, ikke mindst fordi tankbilchaufførerne gik i aktion som de første. Allerede den 20. marts kunne dagbladet Vestkysten bringe et foto af en tankstander med skiltet: Udsolgt. Alt vendte først tilbage til det normale igen, da et mæglingsforslag, som var blevet vedtaget af arbejdsgiverne, men forkastet af arbejderne, blev ophøjet til lov den 12. april. B 3.232

2 1956 Natten til lørdag den 21. januar blæste det op til vinterens hidtil voldsomste storm over Nordsøen. Stormen havde orkanagtig karakter. I land blæste det fra vest-sydvest med vindstyrke 10, men skibe i Nordsøen meldte om vindstyrke 12 - orkan. Trods den voldsomme storm modtogblåvandradioikke meddelelse om kuttere og skibe i vanskeligheder, men at det var hårdt at være ude på Nordsøen fik dagbladet Vestkysten bekræftet ved en samtale med kaptajn Ålholm om bord på Englandsbåden Kronprinsesse Ingrid. Den var på vej til Esbjerg med 80 passagerer om bord, men lå nu underdrejet en halv snes sømil uden for Grådyb Barre. Dels var søen for voldsom til, at skibet kunne gå ind over Grådyb Barre, dels stod Englandskaj under vand, så det var umuligt at sætte passagererne i land. STORM OVER ESBJERG JANUAR Det var ganske rigtigt, hvad kaptajnen berettede. På Esbjerg Havn oplevede man nemlig de alvorligste oversvømmelser de sidste år. Den orkanagtige storm pressede kolossale vandmasser ind mellem Esbjerg og Fanø, så størstedelen af havnen stod under vand. Godt tre timer efter højvandstid var den nået op på godt 2,50 meter over daglig højvande. Voldsomme søer buldrede mod kajer og moler og sendte meterhøje skumsprøjt ind over havneterrænet. I 1. Bassin rev et halvt hundrede kuttere sig løs og drev i en syndig forvirring ind i hjørnet ved fiskeauktionshallen. Mange af kutterne led småhaverier i den forbindelse. Også oppe i byen hærgede stormen. Ruder blæste ind, tagsten blæse ned og butiksruder blev knust. Størst skade skete der på det store, nye ejendoms- og forretningskompleks på hjørnet af Skjoldsgade og Torvegade. Ved Således tog Torvegade sig ud, efter en del af taget på nybygningen på hjørnet af Torvegade og Skjoldsgade var blæst ned. Planker og brædder knuste vareladet på flyttevognen, men ingen mennesker kom noget til. B tiden løftede en haglbyge den ene halvdel af taget på fløjen ud mod Torvegade og kastede den ned på gaden, hvor brædder og tagplader knustes med et brag. Der var kun håndværkere i bygningen, da uheldet skete, og de kom intet til. Mirakuløst nok ramte det nedstyrtende tag heller ingen mennesker på gaden. Cyklister og bilister, som netop skulle passere stedet, nåede at bremse op, men et par fodgængere på fortovet overfor blev ramt af splinter og tagpap, uden at komme alvorligt til skade. Hårdt ramt blev dog en flyttebil fra vognmand H. P. Bang. Flyttefolkene var netop gået ind i en opgang, og da de kom ud, var vognens tag på det nærmeste knust af nedblæste brædder og planker. Samtidig med at taget blæste af, rev en del mursten sig løs på øverste etage og faldt ned i gården, hvor der heldigvis ingen mennesker befandt sig. Adskillige andre steder i byen og i omegnen skete der skader, men intet var i omfang som skaderne i Torvegade. Der blev ekstra arbejde for arkitekt og håndværkere, som skulle i gang med en nykonstruktion. Værre var det dog, at vejrudsigten lovede storm indtil orkanstyrke til og med næste dag. den 21. januar

3 JANUAR STORM OVER ESBJERG 1956 Ved indsejlingen til fiskerihavnen stod himmel og jord i ét. Stormen piskede søerne mod molehovedet med voldsom kraft, og de meterhøje skumsprøjt førtes i byger helt hen over mod havnevagtens vinduer. B Også i Dokhavnen stod vandet højt over kajerne. Ægirs besætningsmedlemmer måtte vade gennem ganske højt vand for at komme ud til skibet. B

4 1956 ISVINTER FEBRUAR Skibe side om side i Trafikhavnen. Kulskovlen i forgrunden holdt kun en kort pause. Den havde ellers travlt med at få skibe med kul losset, så kullene kunne komme ud til danske virksomheder og kraftværker. B Februar 1956 viste sig at blive usædvanlig hård, og snart meldte isvanskelighederne sig i de danske farvande. Midt i måneden var næste alle danske havne lukket af is, bortset fra Esbjerg Havn, der stadig kunne besejles uden nævneværdige vanskeligheder. Foruden at varetage sine normale opgaver blev Esbjerg Havn landets nødhavn. Dels fungerede den som udskibningshavn for den danske landbrugs- og kreatureksport, dels som den naturlige forsyningshavn for størstedelen af landet. Rederierne dirigerede deres skibe til Esbjerg i stort tal. Allerede den 13. februar var bl.a. De Forenede Kulimportørers skib Cimbria og Norsk- Amerikaliniens Foldenfjord, der begge skulle have været til Århus Havn, blevet omdirigeret til Esbjerg. Situationen gav naturligvis anledning til at fremsætte krav om havnens fremtidige udbygning. I et særligt tillæg beskæftigede dagbladet Vestkysten sig den 20. februar med den helt specielle situation, isvinteren fremkaldte, og havneingeniør Johs. Bech var hurtig til at udtale, at den nødvendige modernisering og udbygning af Esbjerg Havn ikke alene var til gavn for Esbjerg by, men for hele landet. Ganske vist var der blevet vist forståelse over for de mest nødvendige krav som modernisering af havnebelysningen, ændringer på Englands- og Frankrigskajen ligesom en mindre udvidelse af tankskibsbroen var gennemført. En række andre og større ønsker var dog ikke imødekommet. Det gjaldt bl.a. anskaffelse af en større sandpumper samt udvidelse af kajpladsen i Trafikhavnen ved forlængelse af Østre Tværkaj. Desuden var der behov for endnu en tankskibsbro - ikke mindst i isvintre som denne var der behov for ekstra kajplads. Fra den februar var Esbjerg Havn blevet anløbet af ikke mindre end flere skibe end normalt. Den usædvanlige situation gav masser af arbejde, ikke blot på havnen, hvor ekstra arbejdere blev taget ind for at forkorte skibenes ventetid. Også DSB og toldvæsenet fik ekstra arbejde som følge af de uforudsete besøg. Stationsforstander R. Fournaise kunne således oplyse, at

5 FEBRUAR der med alle tog rullede godsvogne til Esbjerg. Behovet for mandskab og materiel i byen havde været så stort, at man havde måttet hente hjælp udefra. ISVINTER Vinteren gav havnen et meget internationalt tilsnit. Med 15 graders kulde og bidende østlig vind valgte mange kaptajner at overvintre i Esbjerg frem for at sidde fast i isen i Kattegat. Tyske, hollandske, franske og norske skibe lå side om side i havnen og håbede på snarligt tøvejr, så de kunne komme videre. Også oppe i byen mærkede man disse internationale besøgende, der ufrivilligt havde slået vinterlejr i Esbjerg. den 13. og 20. februar Det gjaldt om at have ørevarmere på, når man færdedes på havnen i den iskolde østenvind. B

6 1956 Der var stor interesse for det store underholdningsshow, Esbjerg Husmoderforening afholdt i salen på Palads Hotel torsdag, den 1. marts i samarbejde med Tekstillageret. Over 500 husmødre med ægtefæller overværede showet, der var en morsom sammensætning af fornøjelse og lærdom. MANNEQUINOPVISNING PÅ PALADS HOTEL Der var febrilsk travlhed i kulisssen. Fru Else Lykke havde arrangeret de chikke frisurer, der blev vist ved mannequinopvisningen. I overværelse af brandmanden får frk. Sonja redt sit hår, inden hun skal ind og vise en broget sommerkittel. B MARTS Fru Agnes Nielsen, der var formand for husmoderforeningen, bød de mange fremmødte velkommen, og herefter overtog en salgsleder fra Molina-fabrikken i Sønderborg hvervet som konferencier. Først blev der vist en række lysbilleder fra fabrikken i Sønderborg, som handlede om forarbejdning af tekstilvarerne. Dernæst fulgte så mannequinopvisningen, hvor der blev lejlighed til at se de mange forskellige modeller i virkeligheden. Første afdeling omfattede undertøj og nattøj til piger og drenge, og dernæst fulgte anden afdeling med dametøj, hovedsageligt bluser, kitler, jerseydragter og undertøj. Efter to konkurrencer overtog tekstilprofessoren mikrofonen,og to hold kæmpede om førstepladsen i tyve spørgsmål. Endnu en konkurrence sluttede det vellykkede arrangement. den 2. marts En pige viser en af forårets moderne pigekjoler fra Tekstillageret. B

7 APRIL I april åbnede fiskeeksportør J. C. C. Dyekjær en lille, moderne filetfabrik på fiskerihavnen. Et gammelt pakhus blev bygget om, moderniseret og indrettet efter helt nye principper - eller rettere: Det var Dyekjærs ideer, der var grundlaget for fabrikkens indretning,der understregede rationaliseringens produktivitetsfremmende betydning. Ud over de nye tekniske hjælpemidler lå rationaliseringen også i, at filetskærerne ikke længere jævnligt skulle flytte sig for den mand, der kom for at bringe friske råvarer og fjerne spanden med affald. Der var da også blevet plads til det dobbelte antal filetskærere. Her i april var råvarerne torsk. De blev modtaget i et lille rum ved siden af selve filetskæreriet, hovederne blev skåret fra og den hele fisk renset for slim og andre urenheder i en stor, automatisk skyllemaskine. FRA FISKEPAKHUS TIL MODERNE FILETFABRIK Ved hjælp af en transportør, en såkaldt løbekat, blev netkurven med de skyllede torsk ført hen over filetbordet. Skæreren, der manglede fisk, tippede kurven, så indholdet væltede ud på bordet. Ved siden af tipkurven var der en plade til de færdige fileter. Affaldet blev lempet ned på en slisk ved kanten af bordet og ved hjælp af et transportbånd under bordet ført ud af skæreriet. B Over de to filetborde i skæreriet var der anbragt en transportør, en såkaldt løbekat, med en netkurv og en plade til kurven med de færdige fileter. Løbekatten blev betjent fra det lille rum, hvor fisken blev modtaget, og herfra blev også de hele, skyllede torsk fyldt ned i netkurvene. Ved et tryk på en knap blev råvaren ført hen over filetbordet til skærerne, som med et enkelt greb vippede kurven, så fisken væltede ud på bordet. Ved siden af tipkurven var der en plade til kurven med de færdige fileter, som derefter blev ført videre til skylning, vejning og pakning i kartoner. Affaldet blev også automatisk ført ud fra skæreriet for at blive anvendt til minkfoder. Lokale virksomheder havde stået for fremstillingen af de nye maskiner, som i maj måned ville blive vist på Fladfiskeforeningens stand på den internationale fiskerimesse i København. Øverst ses netkurven med råvarer, der fyldes i udefra, og nedenunder transportbåndet, der fjerner affaldet. B den 20. april

8 1956»Fra Ellehammer til Tordenjet«var titlen på den store flyveudstilling, der blev vist i Badmintonhallen og på den tilstødende parkeringsplads fra torsdag den 24. maj og fire dage frem. Den store udstilling var arrangeret af Vestjysk Flyveklub og Esbjerg Svæveflyveklub. Den viste ikke blot Ellehammers maskiner fra 1906 og 1909, men kunne også præsentere flyvevåbenets nye Thunderjet samt en række svæveplaner m.m. Det var i øvrigt første gang overhovedet, Flyvevåbnet udstillede sammen med civile flyveklubber. I alt otte flyvemaskiner var at se, men de illustrerede 50 års fantastisk udvikling i luften på en interessant måde. Ikke alle fly var lige nemme at få til Esbjerg. Kun flyvevåbnets lille Chipmunk-skolefly kunne selv flyve til Esbjerg og fra Esbjerg Flyveplads transporteres gennem byen til udstillingen. EN TORDENJET I ESBJERG perfekt landing af flyet, der derefter umonteret blev kørt gennem byens gader til parkeringspladsen ved Badmintonhallen. Den store flyveudstilling havde også en lokal aktualitet, idet det var 25 år siden, Esbjergs første»flyveapparat«fløj fra Fourfeld Fattiggårds marker. Det var forhenværende staldforpagter Hugo Holm, Strandbygade 67, der gjorde de første flyveforsøg med et selvkonstrueret og selvbygget svæveplan. Han nåede at få 20 starter med maskinen, inden den havarerede totalt under en mislykket start. Fem år senere - i MAJ var han med til at oprette Esbjerg Svæveflyveklub, som han blev formand for. Man fløj fra Ølufvad Hede indtil åbningen af Esbjerg Flyveplads i Da flyttede man aktiviteterne dertil. Esbjerg Svæveflyveklub kunne man også høre mere om på den store flyveudstilling, hvor de besøgende fik oplysninger om flyvesporten i Vestjylland. den 10. maj og 23. maj Den store Tordenjet-jagermaskine kunne ikke lande i Esbjerg, men blev på en blokvogn kørt igennem byen til parkeringspladsen ved Badmintonhallen, hvor den skulle stå. En kæmpe mobilkran løftede flyet og vingerne af vognen, så den hurtigt kunne samles. På udstillingen kunne man få det elegante 12 tons tunge fartuhyre at se både udvendigt og indvendigt. Vestjysk Flyveklubs flyvemaskine bugseres gennem byens gader til Badmintonhallen efter landingen på en grund bag ved Esbjerg Andels Svine Slagteri på Darumvej. Her er transporten nået til Hotel Spangsberg i Havnegade. B Tordenjetten er næsten blevet færdigmonteret på parkeringspladsen ved Badmintonhallen. B De berømte Spitfire-jagere havde det derimod vist sig umuligt at få til byen af transportmæssige grunde. Til gengæld fløj en af de lokale maskiner næsten direkte ind i udstillingen. Myndighederne havde givet Vestjysk Flyveklub tilladelse til at lande deres egen KZ-maskine på et ledigt areal ved Esbjerg Andels Svine Slagteri ved Darumvej. Flyet blev ført af Bernhard Petersen, der var medlem af flyveklubben, og han gennemførte en

9 MAJ EN TORDENJET I ESBJERG 1956 Den amputerede Tordenjet på blokvognen. Halepartiet er ved at blive monteret ved hjælp af den store kran. B

10 1956 STUDENTERNE SPRINGER UD JUNI Onsdag den 20. juni var studentereksamen på Esbjerg Statsskole slut. Sidste fag var historie, som mange frygtede, men alle klarede skærene. Rektor Thure Hastrup havde derfor den glæde at kunne sætte den hvide hue på i alt 43 glade, unge menneskers hoved. Helt speciel ved årgangen var også, at der faldt ikke mindre end tre udmærkelser. Hestetrukne vogne pyntet med løv bragte de nyudsprungne studenter rundt i byen. B Efter veloverstået eksamen samledes de nybagte studenter samme eftermiddag på skolen, hvor rektor ved en forfriskning ønskede til lykke og skolens lærere overbragte deres gratulationer. Dernæst fulgte den obligatoriske fotografering, hvorefter studenterne skulle rundt i byen på de gummihjulsvogne, 2. g'erne havde udsmykket med løvgrene. Under sang og hurraråb gik turen gennem byens gader til Torvet, hvor Rytterstatuen blev rundet. Først kørte studenterne Glade studenter danser rundt om Rytterstatuen på Torvet. B

11 JUNI STUDENTERNE SPRINGER UD 1956 Rektor Thure Hastrup taler til årets studenter og realister fra Esbjerg Statsskole. B rundt om statuen med hestevogn, siden dannede de kæde og dansede rundt om statuen, mens de sang af fuld hals. Al trafik på Torvet måtte standse, og ikke en eneste regulerende betjent var at se. Fra Torvet gik turen videre gennem byen med afstikkere til nogle af studenternes hjem, og mange forretningsdrivende havde sendt bolsjer, blomster, chokolade og balloner ud til vognene med de unge, glade mennesker. Det blev aften, inden studenterne nåede ud til Hjerting Badehotel, hvor der skulle festes til ud på de små timer. Nogle fortsatte hjemme, andre tog endnu en omgang om Rytterstatuen, hvis de da ikke valgte at besøge rektor og udvalgte lærere endnu engang. Fredag den 22. juni om formiddagen var der translokation. Den havde sit sædvanlige indhold med uddeling af eksamensbeviser og flids- og opmuntringspræmier til studenter og realister. Desuden rummede den en lykønskning til skolens ældste lærer, adjunkt Vestergård, der 1. august havde undervist 40 år på statsskolen. Translokationen var dog også usædvanlig, for der skulle ikke blot tages afsked med årets studenter, men også med skolens rektor Thure Hastrup. Efter 12 år som leder af Esbjerg Statsskole havde han nemlig fået nyt arbejde. Alle anså det for et stort tab for skolen og for byen, for han havde ikke blot formået at modernisere Esbjerg Statsskole, men også gøre sig synlig i byen. Han var bl.a. en af drivkræfterne bag oprettelsen af Vestjysk Musikkonservatorium. den 21. og 22. juni

12 DER BADES PÅ LIVET LØS I HAVNEN 1956 Midt i juli kunne Esbjerg og omegns badesteder melde fuldt besat. Feriegæsterne, især tyskerne, trodsede vejret og gik frisk til en svømmetur uanset om det var solskin eller det regnede. Fra Fanø kunne det berettes, at tyskerne gik i vandet, selv når regnen stod ned i tove. Svenske turister, som der også var mange af, var derimod ikke så modige. Kun hvis solen stod klar på himlen, turde de stikke en tå i vandet. JULI Fra Fanø og Hjerting Strand blev der også meldt om mange gæster. På Søbadeanstalten i Esbjerg svingede besøget derimod en hel del. Fint vejr var betingelsen for mange gæster. Vandet på Søbadeanstalten var langt bedre end de foregående år. Det var meget rent, og sundhedskommissionen havde erklæret det for et af de bedste bassiner i Vestjylland. Blot manglede man noget rigtigt sand, så gæsterne kunne få sig et solbad uden at blive alt for snavsede. De eneste, der kom uanset vejret, var børn Tre drenge nyder det gode sommervejr ved Søbadeanstalten ved at sejle på tømmerflåder. B fra Esbjerg. Mange af dem kom ned for at få en forfriskende dukkert hver dag. Desuden havde Søbadeanstalten en del udlændinge på gennemrejse, især englændere og svenskere. Det blev i øvrigt næstsidste år, Søbadeanstalten var åben for publikum. I 1957 blev den lukket af sundhedsmæssige grunde. den 13. juli Unge mænd nyder solen på Søbadeanstalten i havnen. B

13 AUGUST Onsdag den 15. august var første skoledag for alle de Esbjerg-børn, der skulle begynde i skolen det år. I alt drejede det sig om godt piger og drenge, der blev fordelt på kommunens ni skoler. Flest fik Grådybskolen med 1.400»nye«elever. Resten blev ligeligt fordelt mellem de øvrige otte skoler. Også lærerstaben blev suppleret op. Der var blevet udfyldt huller og kommet nye lærere til. I alt 25 unge lærere begyndte samme dag deres arbejde ved Esbjerg Kommunes skolevæsen. FØRSTE SKOLEDAG 1956 den 15. august En mor følger sin datter til skole den første skoledag på Østre Skole. B Eleverne i en af årets førsteklasser på Østre Skole. Børnene har fundet deres pladser bag pultene, der er fra skolens åbning i I baggrunden står mødrene op ad væggen for at holde øje med, hvordan deres poder opfører sig på denne første skoledag. B

14 1956 VERDENSBERØMT MARCIPANKUNST SEPTEMBER 30 bagere og konfekturehandlere fra Ribe Amt mødte op på Esbjerg Tekniske Skole til det todages-kursus i marcipan-modellering, som var kommet i stand ved en dansk marcipanfabriks mellemkomst. Lærer var den verdenskendte hollandske marcipankunstnercarelvan Laere. Kurset havde allerede været holdt i de fleste større danske byer samt i de fleste europæiske lande. Deltagerne i kurset prøver at omsætte kunstnerens mange gode råd i praksis. B Den verdensberømte hollandske marcipankunstner Carel van Laere modellerer en livagtig bjørneunge i marcipan. B den 28. september Van Laeres kursus gik ud på at lære deltagerne en ny og lettere modelleringsteknik, som bl.a. gjorde det muligt at fremstille figurer serievis. Desuden skulle de lære, hvilke figurer der kunne sælges året rundt. Med få og meget enkle bevægelser kunne han fremtrylle særdeles livagtige dyr og mennesker imarcipan. Carel van Laere boede i Leiden, hvor han sammen med en bror drev et atelier for formgivning samt fremstilling af værktøj til modelleringsarbejde. Egentlig ville han som ung være billedhugger, men faderen fandt denne levevej brødløs og sendte sønnen i konditorlære. Ti forskellige konditorier nåede han at besøge i sin aktive konditortid. Dog bevarede han kærligheden til kunsten og uddannede sig også som billedhugger ved et kunstakademi. I stedet for sten blev det dog i marcipan, han fik afløb for sin skabertrang. Han var også tv-stjerne, for han lærte børnene at lave lystige og fornøjelige figurer i modellervoks. Danske fjernsynsseere ville også få ham at se, for han skulle optræde i fjernsynets næste gæstebogsudsendelse, hvor ellers kun store kanoner som Victor Borge og Peter Freuchen hidtil havde optrådt. 88

15 OKTOBER Selvom det begyndte at gå fremad økonomisk, var der stadig boligmangel i Danmark i Hvis man overhovedet kunne få noget at bo i, fik man sjældent plads nok til alle familiemedlemmer i det omfang, de ønskede sig. Typisk måtte børnene dele. Bror og søster havde ofte et mindre værelse til deling, endda helt op i teenage-årene, og den beskedne plads måtte derfor udnyttes maksimalt. Køjesengen blev et af hjælpemidlerne til at skaffe mere plads. Et andet var hylder på væggen, hvor man kunne placere yndlingslegetøjet, når det ikke lige var i brug. En række Esbjerg-børn havde dog været så heldige at få et værelse, som var næsten deres eget: Privat - vil ikke forstyrres. Nogle af disse børneværelser besøgte dagbladet Vestkysten i midten af oktober 1956 for at bringe inspiration ud til børn og forældre, der endnu ikke var i samme heldige situation. BØRNEVÆRELSET En etageseng måtte tages i brug i børneværelse hos grosserer Håhr, Hjertingvej 29. Pigen lå i den øverste køje, og der var en stige for enden af sengen, så hun let kunne komme derop. Lillebror foretrak nu at give den som Tarzan ved at klatre op ad gitrene frem for at bruge stigen. B Hos grosserer Håhr, Hjertingvej 29, så et børneværelse sådan ud. Et lille bord med stol, en dukkevogn, en dukkevogn og en kommode fyldt med legesager. Hvad mere kunne man ønske sig? B den 17. oktober En af de anbefalede hylder i funktion. Der var ikke blot plads til dåser og bøger, men også en Esbjerg-fiskekutter. B

16 1956 To udenrigspolitiske begivenheder kom til at præge den udenrigspolitiske scene i efteråret: Ungarn og Suez. Af disse to kom især begivenhederne i Ungarn til at engagere esbjergenserne. På Sovjetunionens Kommunistiske Partis 20. kongres havde Nikita Khrusjtov indledt oprøret mod stalintiden. Det satte en frigørelsesproces i gang i en række østeuropæiske lande, hvor nogle af de mest kompromitterede stalinistiske satrapper blev udskiftet. I Ungarn var styret ude af stand til at dæmme op for frihedsrusen. Udstødte politikere blev hentet ud af fængslerne og dannede en flerpartiregering, der meddelte, at landet ville forlade UNGARNSOPSTANDEN Warszawa-pagten. Det forhadte hemmelige politi blev jagtet, og pressen verden over bragte billeder fra opgøret i Budapest, der mindede danskerne om majdagene i I Sovjetunionen syntes man, at udviklingen i Ungarn gik for vidt, og den 4. november rykkede Den Røde Hær igen mod Budapest, hvis befolkning i seks dage førte en håbløs kamp i venten på hjælp fra Vesten. FNs generalforsamling vedtog et krav om tilbagetrækning af de russiske tropper, men russerne kunne ignorere henstillingen, fordi den allerede havde fået klare signaler om, at NATO-landene ikke ville blande sig. Resultatet af denne NOVEMBER passitivitet blev en strøm af ungarnske flygtninge, der straks og i de kommende måneder søgte mod vest over den østrigske grænse. Den Røde Hærs indrykning i Ungarn skabte mange reaktioner i danske byer, men i Esbjerg kom der ikke demonstrationer i gaderne eller blev afholdt møder i anledning af den spændte internationale situation. Natten mellem den 4. og 5. november blev vinduerne til det kommunistiske dagblad Land og Folks lokalkontor på hjørnet af Borgergade og Jernbanegade overmalet med ordene»mordere«. Den kommunistiske avis Land og Folk fik vinduerne i kontoret på hjørnet af Borgergade og Jernbanegade overmalet med ordene»mordere«. B

17 NOVEMBER Først den 8. november kom den offentlige reaktion i byen. Der var blevet opfordret til at mindes Ungarns faldne med fem minutters stilhed ved middagstid. Da kirkeklokkernes ringning kl varslede stilheden, gik alt i stå i mindet om de ungarere, der havde mistet livet i kampen mod den sovjetiske overmagt. På byens gader stoppede alle op og blottede deres hoveder, kutterne i havnen havde flagene på halv stang ligesom de øvrige flag, der var sat op i byens gader. Også virksomhederne lå stille, store såvel som små. Telefoncentralen fik ikke en eneste telefonsamtale i de fem minutter, og også for statsbanernes vedkommende herskede der fuldkommen stilhed. Et eksprestog, der skulle komme ind til Esbjerg nordfra kl , standsede op midt på linien umiddelbart før indkørslen. Da kirkeklokkerne tav, satte alt sig i bevægelse igen. Man kunne konstatere, at næppe før, ikke engang under besættelsen eller mindedagene derefter, var en opfordring til stilhed blevet fulgt så spontant som her for Ungarn. Ungarn-problemet gled dog ikke ud af erindringen. I den kommende tid fulgte esbjergenserne med i udviklingen og samlede bl.a. penge ind til fordeling blandt nødlidende ungarere. UNGARNSOPSTANDEN 1956 den 5. og 8. november Selv bagdøren slap ikke for at blive overmalet. B

18 1956 Mandag den 10. december var i hundredvis af mennesker mødt op på kajerne omkring fiskerihavnens første bassin. De var mødt op for at se den engelske fire-mands selvoppustelige RDFgummiredningsflåde blive demonstreret fra redningsskibet F. V. Mortensen. Det lå på tværs af forhavnen, og i redningsskibets højttaler fik tilskuerne oplysninger om flådens indretning, søsætning og anvendelse. Flåden, der var godkendt til fiskekuttere på op til 100 tons i stedet for jollen, blev søsat fra redningsskibet. Ved et træk i udløserlinen brød flåden ud af den vandtætte papsæk, den blev opbevaret og søsat i, og i løbet af et halvt minut lå den klar til brug med et drivanker ude. Den blev derefter bemandet for at vise bæreevnen, og derefter viste frømanden, flymekaniker Bernhard Petersen, hvor let flåden kunne bringes på ret køl efter kæntring. Senere svømmede han rundt i havnebassinet med flåden bemandet. OPPUSTELIG REDNINGSFLÅDE Det beskyttende telt over flåden var luftisoleret, og med fem mand om bord og en temperatur på minus fem grader Celcius ved lukning af døren, ville temperaturerne stige til plus 19 grader Celcius i løbet af en halv time. Flåden var blevet prøvet under en orkan på Nordatlanten og havde vist sig stabil både med fuld bemanding og kun én mand om bord.i øvrigt kunne den bære mere end det dobbelte af den oplyste kapacitet. Erfaringerne fra 2. Verdenskrig havde i øvrigt vist gummiredningsflådernesoverlegenhed. Tusinder af amerikanske flyvere var blevet reddet på grund af dem.to amerikanske flyvere havde opholdt sig 138 dage i en gummiredningsflåde, inden de blev reddet, og man kendte også eksempler på, at ti år gamle flåder havde fungeret. DECEMBER I 1956 var alene ved fire engelske fiskerfartøjers forlis reddet 56 mennesker i RDF-flåder, og heldigt gennemførte redningsaktioner, senest de fire fiskeres dramatiske redning under den tidligere danske kutter Jane Jørgensens forlis ved Norge, skærpede danske fiskeres interesse for gummiredningsflåderne. En halv snes Esbjerg-fiskeskippere havde således allerede bestilt den nye type redningsflåde. Demonstrationen blev filmet af radioforhandler Poul Skelmose, Varde, med henblik på at kunne bringes i fjernsynsprogrammet Aktuelt dagen efter. Den dags formiddag havde en anden virksomhed, Elliot Equipment fra South Wales demonstreret sine tre- og seksmandsflåder, og denne demonstration faldt også heldigt ud. Firmaet var bl.a. i Esbjerg for at finde ud af, hvilken flådetype der havde de danske fiskeres interesse. den 11. og 12. december Frømanden, flyvemekaniker Bernhard Petersen ved gummiredningsflåden, hvis overdækning var forsynet med et vindue. B

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d Øverst: Surprise fejring i salen af Karins 60 - års dag torsdag formiddag. Karin blev hyldet af hele skolen for sit fantastisk hjertevarme væsen Til venstre: Karin i Lesotho i forrige uge. Stort til lykke

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Så blev det kaffetid om bord på færgen til Samsø Ældre Sagen i Egtved lærte pigen på Samsø at kende på grund af hendes store indsigt i Samsøs

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre:

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre: Fredagsnyt d. 9. september, 2016 Nu hverken kan eller skal vi vente længere: I morgen er der Høst & Loppemarked på Gjerndrup Friskole og vi er klar! Elever, forældre og lærere har i de sidste tre dages

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev Porsgaard

Nyhedsbrev Porsgaard Nyhedsbrev Porsgaard November 2012 Dato 26 november Teater Punkter af særlig interesse: Teater Igen i år var Juelsminde skolecenter med blandt de teaterstykker, der blev udvalgt til at gå videre. Vi skulle

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Å r g a n g N r. 4 - M a j

Å r g a n g N r. 4 - M a j Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 4 - M a j 2 0 1 1 Sommeren har taget over Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det godt med

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn. 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest

Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn. 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest Det er ikke tilfældigt, at en af vores Formel 1-ture går til Budapest, som var et de første rejsemål

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Landsoldat of formand Flemming Pallesen er ved at skrive nye rekrutter ind i Rekrutskole 1864

Landsoldat of formand Flemming Pallesen er ved at skrive nye rekrutter ind i Rekrutskole 1864 Fantastisk marked med mange besøgende Randbøldal Borgerforening havde stillet rammerne for et Valdemarsmarked på benene. Voksne og især børnene havde en dejlig dag. Klokken var 13:28 da dette billede blev

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Rejsebrev 7. Efterår 2015.

Rejsebrev 7. Efterår 2015. Rejsebrev 7. Efterår 2015. Tirsdag den 20. oktober. Vi forlader campingpladsen i Cesenatico, og glemmer i skyndingen kilerne vi bruger under hjulene, hvis terrænet er ujævnt, og opdager det først, da vi

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere