Der skulle indgås nye overenskomster på arbejdsmarkedet i De Samvirkende Fagforbund spillede ud med krav om lønstigninger og forkortelse af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skulle indgås nye overenskomster på arbejdsmarkedet i 1956. De Samvirkende Fagforbund spillede ud med krav om lønstigninger og forkortelse af"

Transkript

1 1956 Der skulle indgås nye overenskomster på arbejdsmarkedet i De Samvirkende Fagforbund spillede ud med krav om lønstigninger og forkortelse af arbejdstiden fra 48 timer til 44 timer om ugen. Arbejdsgiverne afviste kravene og krævede den automatiske prisregulering af lønnen afskaffet, så dyrtidstillæg i fremtiden var noget, der skulle forhandles om. Forhandlingerne gik i hårdknude, og den 16. marts 1956 oplyste forligsmanden, at han ikke så nogen grund til at fremsætte et mæglingsforslag. En storstrejke brød ud, og snart blev Danmark lammet, ikke mindst fordi tankbilchaufførerne gik i aktion som de første. Allerede den 20. marts kunne dagbladet Vestkysten bringe et foto af en tankstander med skiltet: Udsolgt. Alt vendte først tilbage til det normale igen, da et mæglingsforslag, som var blevet vedtaget af arbejdsgiverne, men forkastet af arbejderne, blev ophøjet til lov den 12. april. B 3.232

2 1956 Natten til lørdag den 21. januar blæste det op til vinterens hidtil voldsomste storm over Nordsøen. Stormen havde orkanagtig karakter. I land blæste det fra vest-sydvest med vindstyrke 10, men skibe i Nordsøen meldte om vindstyrke 12 - orkan. Trods den voldsomme storm modtogblåvandradioikke meddelelse om kuttere og skibe i vanskeligheder, men at det var hårdt at være ude på Nordsøen fik dagbladet Vestkysten bekræftet ved en samtale med kaptajn Ålholm om bord på Englandsbåden Kronprinsesse Ingrid. Den var på vej til Esbjerg med 80 passagerer om bord, men lå nu underdrejet en halv snes sømil uden for Grådyb Barre. Dels var søen for voldsom til, at skibet kunne gå ind over Grådyb Barre, dels stod Englandskaj under vand, så det var umuligt at sætte passagererne i land. STORM OVER ESBJERG JANUAR Det var ganske rigtigt, hvad kaptajnen berettede. På Esbjerg Havn oplevede man nemlig de alvorligste oversvømmelser de sidste år. Den orkanagtige storm pressede kolossale vandmasser ind mellem Esbjerg og Fanø, så størstedelen af havnen stod under vand. Godt tre timer efter højvandstid var den nået op på godt 2,50 meter over daglig højvande. Voldsomme søer buldrede mod kajer og moler og sendte meterhøje skumsprøjt ind over havneterrænet. I 1. Bassin rev et halvt hundrede kuttere sig løs og drev i en syndig forvirring ind i hjørnet ved fiskeauktionshallen. Mange af kutterne led småhaverier i den forbindelse. Også oppe i byen hærgede stormen. Ruder blæste ind, tagsten blæse ned og butiksruder blev knust. Størst skade skete der på det store, nye ejendoms- og forretningskompleks på hjørnet af Skjoldsgade og Torvegade. Ved Således tog Torvegade sig ud, efter en del af taget på nybygningen på hjørnet af Torvegade og Skjoldsgade var blæst ned. Planker og brædder knuste vareladet på flyttevognen, men ingen mennesker kom noget til. B tiden løftede en haglbyge den ene halvdel af taget på fløjen ud mod Torvegade og kastede den ned på gaden, hvor brædder og tagplader knustes med et brag. Der var kun håndværkere i bygningen, da uheldet skete, og de kom intet til. Mirakuløst nok ramte det nedstyrtende tag heller ingen mennesker på gaden. Cyklister og bilister, som netop skulle passere stedet, nåede at bremse op, men et par fodgængere på fortovet overfor blev ramt af splinter og tagpap, uden at komme alvorligt til skade. Hårdt ramt blev dog en flyttebil fra vognmand H. P. Bang. Flyttefolkene var netop gået ind i en opgang, og da de kom ud, var vognens tag på det nærmeste knust af nedblæste brædder og planker. Samtidig med at taget blæste af, rev en del mursten sig løs på øverste etage og faldt ned i gården, hvor der heldigvis ingen mennesker befandt sig. Adskillige andre steder i byen og i omegnen skete der skader, men intet var i omfang som skaderne i Torvegade. Der blev ekstra arbejde for arkitekt og håndværkere, som skulle i gang med en nykonstruktion. Værre var det dog, at vejrudsigten lovede storm indtil orkanstyrke til og med næste dag. den 21. januar

3 JANUAR STORM OVER ESBJERG 1956 Ved indsejlingen til fiskerihavnen stod himmel og jord i ét. Stormen piskede søerne mod molehovedet med voldsom kraft, og de meterhøje skumsprøjt førtes i byger helt hen over mod havnevagtens vinduer. B Også i Dokhavnen stod vandet højt over kajerne. Ægirs besætningsmedlemmer måtte vade gennem ganske højt vand for at komme ud til skibet. B

4 1956 ISVINTER FEBRUAR Skibe side om side i Trafikhavnen. Kulskovlen i forgrunden holdt kun en kort pause. Den havde ellers travlt med at få skibe med kul losset, så kullene kunne komme ud til danske virksomheder og kraftværker. B Februar 1956 viste sig at blive usædvanlig hård, og snart meldte isvanskelighederne sig i de danske farvande. Midt i måneden var næste alle danske havne lukket af is, bortset fra Esbjerg Havn, der stadig kunne besejles uden nævneværdige vanskeligheder. Foruden at varetage sine normale opgaver blev Esbjerg Havn landets nødhavn. Dels fungerede den som udskibningshavn for den danske landbrugs- og kreatureksport, dels som den naturlige forsyningshavn for størstedelen af landet. Rederierne dirigerede deres skibe til Esbjerg i stort tal. Allerede den 13. februar var bl.a. De Forenede Kulimportørers skib Cimbria og Norsk- Amerikaliniens Foldenfjord, der begge skulle have været til Århus Havn, blevet omdirigeret til Esbjerg. Situationen gav naturligvis anledning til at fremsætte krav om havnens fremtidige udbygning. I et særligt tillæg beskæftigede dagbladet Vestkysten sig den 20. februar med den helt specielle situation, isvinteren fremkaldte, og havneingeniør Johs. Bech var hurtig til at udtale, at den nødvendige modernisering og udbygning af Esbjerg Havn ikke alene var til gavn for Esbjerg by, men for hele landet. Ganske vist var der blevet vist forståelse over for de mest nødvendige krav som modernisering af havnebelysningen, ændringer på Englands- og Frankrigskajen ligesom en mindre udvidelse af tankskibsbroen var gennemført. En række andre og større ønsker var dog ikke imødekommet. Det gjaldt bl.a. anskaffelse af en større sandpumper samt udvidelse af kajpladsen i Trafikhavnen ved forlængelse af Østre Tværkaj. Desuden var der behov for endnu en tankskibsbro - ikke mindst i isvintre som denne var der behov for ekstra kajplads. Fra den februar var Esbjerg Havn blevet anløbet af ikke mindre end flere skibe end normalt. Den usædvanlige situation gav masser af arbejde, ikke blot på havnen, hvor ekstra arbejdere blev taget ind for at forkorte skibenes ventetid. Også DSB og toldvæsenet fik ekstra arbejde som følge af de uforudsete besøg. Stationsforstander R. Fournaise kunne således oplyse, at

5 FEBRUAR der med alle tog rullede godsvogne til Esbjerg. Behovet for mandskab og materiel i byen havde været så stort, at man havde måttet hente hjælp udefra. ISVINTER Vinteren gav havnen et meget internationalt tilsnit. Med 15 graders kulde og bidende østlig vind valgte mange kaptajner at overvintre i Esbjerg frem for at sidde fast i isen i Kattegat. Tyske, hollandske, franske og norske skibe lå side om side i havnen og håbede på snarligt tøvejr, så de kunne komme videre. Også oppe i byen mærkede man disse internationale besøgende, der ufrivilligt havde slået vinterlejr i Esbjerg. den 13. og 20. februar Det gjaldt om at have ørevarmere på, når man færdedes på havnen i den iskolde østenvind. B

6 1956 Der var stor interesse for det store underholdningsshow, Esbjerg Husmoderforening afholdt i salen på Palads Hotel torsdag, den 1. marts i samarbejde med Tekstillageret. Over 500 husmødre med ægtefæller overværede showet, der var en morsom sammensætning af fornøjelse og lærdom. MANNEQUINOPVISNING PÅ PALADS HOTEL Der var febrilsk travlhed i kulisssen. Fru Else Lykke havde arrangeret de chikke frisurer, der blev vist ved mannequinopvisningen. I overværelse af brandmanden får frk. Sonja redt sit hår, inden hun skal ind og vise en broget sommerkittel. B MARTS Fru Agnes Nielsen, der var formand for husmoderforeningen, bød de mange fremmødte velkommen, og herefter overtog en salgsleder fra Molina-fabrikken i Sønderborg hvervet som konferencier. Først blev der vist en række lysbilleder fra fabrikken i Sønderborg, som handlede om forarbejdning af tekstilvarerne. Dernæst fulgte så mannequinopvisningen, hvor der blev lejlighed til at se de mange forskellige modeller i virkeligheden. Første afdeling omfattede undertøj og nattøj til piger og drenge, og dernæst fulgte anden afdeling med dametøj, hovedsageligt bluser, kitler, jerseydragter og undertøj. Efter to konkurrencer overtog tekstilprofessoren mikrofonen,og to hold kæmpede om førstepladsen i tyve spørgsmål. Endnu en konkurrence sluttede det vellykkede arrangement. den 2. marts En pige viser en af forårets moderne pigekjoler fra Tekstillageret. B

7 APRIL I april åbnede fiskeeksportør J. C. C. Dyekjær en lille, moderne filetfabrik på fiskerihavnen. Et gammelt pakhus blev bygget om, moderniseret og indrettet efter helt nye principper - eller rettere: Det var Dyekjærs ideer, der var grundlaget for fabrikkens indretning,der understregede rationaliseringens produktivitetsfremmende betydning. Ud over de nye tekniske hjælpemidler lå rationaliseringen også i, at filetskærerne ikke længere jævnligt skulle flytte sig for den mand, der kom for at bringe friske råvarer og fjerne spanden med affald. Der var da også blevet plads til det dobbelte antal filetskærere. Her i april var råvarerne torsk. De blev modtaget i et lille rum ved siden af selve filetskæreriet, hovederne blev skåret fra og den hele fisk renset for slim og andre urenheder i en stor, automatisk skyllemaskine. FRA FISKEPAKHUS TIL MODERNE FILETFABRIK Ved hjælp af en transportør, en såkaldt løbekat, blev netkurven med de skyllede torsk ført hen over filetbordet. Skæreren, der manglede fisk, tippede kurven, så indholdet væltede ud på bordet. Ved siden af tipkurven var der en plade til de færdige fileter. Affaldet blev lempet ned på en slisk ved kanten af bordet og ved hjælp af et transportbånd under bordet ført ud af skæreriet. B Over de to filetborde i skæreriet var der anbragt en transportør, en såkaldt løbekat, med en netkurv og en plade til kurven med de færdige fileter. Løbekatten blev betjent fra det lille rum, hvor fisken blev modtaget, og herfra blev også de hele, skyllede torsk fyldt ned i netkurvene. Ved et tryk på en knap blev råvaren ført hen over filetbordet til skærerne, som med et enkelt greb vippede kurven, så fisken væltede ud på bordet. Ved siden af tipkurven var der en plade til kurven med de færdige fileter, som derefter blev ført videre til skylning, vejning og pakning i kartoner. Affaldet blev også automatisk ført ud fra skæreriet for at blive anvendt til minkfoder. Lokale virksomheder havde stået for fremstillingen af de nye maskiner, som i maj måned ville blive vist på Fladfiskeforeningens stand på den internationale fiskerimesse i København. Øverst ses netkurven med råvarer, der fyldes i udefra, og nedenunder transportbåndet, der fjerner affaldet. B den 20. april

8 1956»Fra Ellehammer til Tordenjet«var titlen på den store flyveudstilling, der blev vist i Badmintonhallen og på den tilstødende parkeringsplads fra torsdag den 24. maj og fire dage frem. Den store udstilling var arrangeret af Vestjysk Flyveklub og Esbjerg Svæveflyveklub. Den viste ikke blot Ellehammers maskiner fra 1906 og 1909, men kunne også præsentere flyvevåbenets nye Thunderjet samt en række svæveplaner m.m. Det var i øvrigt første gang overhovedet, Flyvevåbnet udstillede sammen med civile flyveklubber. I alt otte flyvemaskiner var at se, men de illustrerede 50 års fantastisk udvikling i luften på en interessant måde. Ikke alle fly var lige nemme at få til Esbjerg. Kun flyvevåbnets lille Chipmunk-skolefly kunne selv flyve til Esbjerg og fra Esbjerg Flyveplads transporteres gennem byen til udstillingen. EN TORDENJET I ESBJERG perfekt landing af flyet, der derefter umonteret blev kørt gennem byens gader til parkeringspladsen ved Badmintonhallen. Den store flyveudstilling havde også en lokal aktualitet, idet det var 25 år siden, Esbjergs første»flyveapparat«fløj fra Fourfeld Fattiggårds marker. Det var forhenværende staldforpagter Hugo Holm, Strandbygade 67, der gjorde de første flyveforsøg med et selvkonstrueret og selvbygget svæveplan. Han nåede at få 20 starter med maskinen, inden den havarerede totalt under en mislykket start. Fem år senere - i MAJ var han med til at oprette Esbjerg Svæveflyveklub, som han blev formand for. Man fløj fra Ølufvad Hede indtil åbningen af Esbjerg Flyveplads i Da flyttede man aktiviteterne dertil. Esbjerg Svæveflyveklub kunne man også høre mere om på den store flyveudstilling, hvor de besøgende fik oplysninger om flyvesporten i Vestjylland. den 10. maj og 23. maj Den store Tordenjet-jagermaskine kunne ikke lande i Esbjerg, men blev på en blokvogn kørt igennem byen til parkeringspladsen ved Badmintonhallen, hvor den skulle stå. En kæmpe mobilkran løftede flyet og vingerne af vognen, så den hurtigt kunne samles. På udstillingen kunne man få det elegante 12 tons tunge fartuhyre at se både udvendigt og indvendigt. Vestjysk Flyveklubs flyvemaskine bugseres gennem byens gader til Badmintonhallen efter landingen på en grund bag ved Esbjerg Andels Svine Slagteri på Darumvej. Her er transporten nået til Hotel Spangsberg i Havnegade. B Tordenjetten er næsten blevet færdigmonteret på parkeringspladsen ved Badmintonhallen. B De berømte Spitfire-jagere havde det derimod vist sig umuligt at få til byen af transportmæssige grunde. Til gengæld fløj en af de lokale maskiner næsten direkte ind i udstillingen. Myndighederne havde givet Vestjysk Flyveklub tilladelse til at lande deres egen KZ-maskine på et ledigt areal ved Esbjerg Andels Svine Slagteri ved Darumvej. Flyet blev ført af Bernhard Petersen, der var medlem af flyveklubben, og han gennemførte en

9 MAJ EN TORDENJET I ESBJERG 1956 Den amputerede Tordenjet på blokvognen. Halepartiet er ved at blive monteret ved hjælp af den store kran. B

10 1956 STUDENTERNE SPRINGER UD JUNI Onsdag den 20. juni var studentereksamen på Esbjerg Statsskole slut. Sidste fag var historie, som mange frygtede, men alle klarede skærene. Rektor Thure Hastrup havde derfor den glæde at kunne sætte den hvide hue på i alt 43 glade, unge menneskers hoved. Helt speciel ved årgangen var også, at der faldt ikke mindre end tre udmærkelser. Hestetrukne vogne pyntet med løv bragte de nyudsprungne studenter rundt i byen. B Efter veloverstået eksamen samledes de nybagte studenter samme eftermiddag på skolen, hvor rektor ved en forfriskning ønskede til lykke og skolens lærere overbragte deres gratulationer. Dernæst fulgte den obligatoriske fotografering, hvorefter studenterne skulle rundt i byen på de gummihjulsvogne, 2. g'erne havde udsmykket med løvgrene. Under sang og hurraråb gik turen gennem byens gader til Torvet, hvor Rytterstatuen blev rundet. Først kørte studenterne Glade studenter danser rundt om Rytterstatuen på Torvet. B

11 JUNI STUDENTERNE SPRINGER UD 1956 Rektor Thure Hastrup taler til årets studenter og realister fra Esbjerg Statsskole. B rundt om statuen med hestevogn, siden dannede de kæde og dansede rundt om statuen, mens de sang af fuld hals. Al trafik på Torvet måtte standse, og ikke en eneste regulerende betjent var at se. Fra Torvet gik turen videre gennem byen med afstikkere til nogle af studenternes hjem, og mange forretningsdrivende havde sendt bolsjer, blomster, chokolade og balloner ud til vognene med de unge, glade mennesker. Det blev aften, inden studenterne nåede ud til Hjerting Badehotel, hvor der skulle festes til ud på de små timer. Nogle fortsatte hjemme, andre tog endnu en omgang om Rytterstatuen, hvis de da ikke valgte at besøge rektor og udvalgte lærere endnu engang. Fredag den 22. juni om formiddagen var der translokation. Den havde sit sædvanlige indhold med uddeling af eksamensbeviser og flids- og opmuntringspræmier til studenter og realister. Desuden rummede den en lykønskning til skolens ældste lærer, adjunkt Vestergård, der 1. august havde undervist 40 år på statsskolen. Translokationen var dog også usædvanlig, for der skulle ikke blot tages afsked med årets studenter, men også med skolens rektor Thure Hastrup. Efter 12 år som leder af Esbjerg Statsskole havde han nemlig fået nyt arbejde. Alle anså det for et stort tab for skolen og for byen, for han havde ikke blot formået at modernisere Esbjerg Statsskole, men også gøre sig synlig i byen. Han var bl.a. en af drivkræfterne bag oprettelsen af Vestjysk Musikkonservatorium. den 21. og 22. juni

12 DER BADES PÅ LIVET LØS I HAVNEN 1956 Midt i juli kunne Esbjerg og omegns badesteder melde fuldt besat. Feriegæsterne, især tyskerne, trodsede vejret og gik frisk til en svømmetur uanset om det var solskin eller det regnede. Fra Fanø kunne det berettes, at tyskerne gik i vandet, selv når regnen stod ned i tove. Svenske turister, som der også var mange af, var derimod ikke så modige. Kun hvis solen stod klar på himlen, turde de stikke en tå i vandet. JULI Fra Fanø og Hjerting Strand blev der også meldt om mange gæster. På Søbadeanstalten i Esbjerg svingede besøget derimod en hel del. Fint vejr var betingelsen for mange gæster. Vandet på Søbadeanstalten var langt bedre end de foregående år. Det var meget rent, og sundhedskommissionen havde erklæret det for et af de bedste bassiner i Vestjylland. Blot manglede man noget rigtigt sand, så gæsterne kunne få sig et solbad uden at blive alt for snavsede. De eneste, der kom uanset vejret, var børn Tre drenge nyder det gode sommervejr ved Søbadeanstalten ved at sejle på tømmerflåder. B fra Esbjerg. Mange af dem kom ned for at få en forfriskende dukkert hver dag. Desuden havde Søbadeanstalten en del udlændinge på gennemrejse, især englændere og svenskere. Det blev i øvrigt næstsidste år, Søbadeanstalten var åben for publikum. I 1957 blev den lukket af sundhedsmæssige grunde. den 13. juli Unge mænd nyder solen på Søbadeanstalten i havnen. B

13 AUGUST Onsdag den 15. august var første skoledag for alle de Esbjerg-børn, der skulle begynde i skolen det år. I alt drejede det sig om godt piger og drenge, der blev fordelt på kommunens ni skoler. Flest fik Grådybskolen med 1.400»nye«elever. Resten blev ligeligt fordelt mellem de øvrige otte skoler. Også lærerstaben blev suppleret op. Der var blevet udfyldt huller og kommet nye lærere til. I alt 25 unge lærere begyndte samme dag deres arbejde ved Esbjerg Kommunes skolevæsen. FØRSTE SKOLEDAG 1956 den 15. august En mor følger sin datter til skole den første skoledag på Østre Skole. B Eleverne i en af årets førsteklasser på Østre Skole. Børnene har fundet deres pladser bag pultene, der er fra skolens åbning i I baggrunden står mødrene op ad væggen for at holde øje med, hvordan deres poder opfører sig på denne første skoledag. B

14 1956 VERDENSBERØMT MARCIPANKUNST SEPTEMBER 30 bagere og konfekturehandlere fra Ribe Amt mødte op på Esbjerg Tekniske Skole til det todages-kursus i marcipan-modellering, som var kommet i stand ved en dansk marcipanfabriks mellemkomst. Lærer var den verdenskendte hollandske marcipankunstnercarelvan Laere. Kurset havde allerede været holdt i de fleste større danske byer samt i de fleste europæiske lande. Deltagerne i kurset prøver at omsætte kunstnerens mange gode råd i praksis. B Den verdensberømte hollandske marcipankunstner Carel van Laere modellerer en livagtig bjørneunge i marcipan. B den 28. september Van Laeres kursus gik ud på at lære deltagerne en ny og lettere modelleringsteknik, som bl.a. gjorde det muligt at fremstille figurer serievis. Desuden skulle de lære, hvilke figurer der kunne sælges året rundt. Med få og meget enkle bevægelser kunne han fremtrylle særdeles livagtige dyr og mennesker imarcipan. Carel van Laere boede i Leiden, hvor han sammen med en bror drev et atelier for formgivning samt fremstilling af værktøj til modelleringsarbejde. Egentlig ville han som ung være billedhugger, men faderen fandt denne levevej brødløs og sendte sønnen i konditorlære. Ti forskellige konditorier nåede han at besøge i sin aktive konditortid. Dog bevarede han kærligheden til kunsten og uddannede sig også som billedhugger ved et kunstakademi. I stedet for sten blev det dog i marcipan, han fik afløb for sin skabertrang. Han var også tv-stjerne, for han lærte børnene at lave lystige og fornøjelige figurer i modellervoks. Danske fjernsynsseere ville også få ham at se, for han skulle optræde i fjernsynets næste gæstebogsudsendelse, hvor ellers kun store kanoner som Victor Borge og Peter Freuchen hidtil havde optrådt. 88

15 OKTOBER Selvom det begyndte at gå fremad økonomisk, var der stadig boligmangel i Danmark i Hvis man overhovedet kunne få noget at bo i, fik man sjældent plads nok til alle familiemedlemmer i det omfang, de ønskede sig. Typisk måtte børnene dele. Bror og søster havde ofte et mindre værelse til deling, endda helt op i teenage-årene, og den beskedne plads måtte derfor udnyttes maksimalt. Køjesengen blev et af hjælpemidlerne til at skaffe mere plads. Et andet var hylder på væggen, hvor man kunne placere yndlingslegetøjet, når det ikke lige var i brug. En række Esbjerg-børn havde dog været så heldige at få et værelse, som var næsten deres eget: Privat - vil ikke forstyrres. Nogle af disse børneværelser besøgte dagbladet Vestkysten i midten af oktober 1956 for at bringe inspiration ud til børn og forældre, der endnu ikke var i samme heldige situation. BØRNEVÆRELSET En etageseng måtte tages i brug i børneværelse hos grosserer Håhr, Hjertingvej 29. Pigen lå i den øverste køje, og der var en stige for enden af sengen, så hun let kunne komme derop. Lillebror foretrak nu at give den som Tarzan ved at klatre op ad gitrene frem for at bruge stigen. B Hos grosserer Håhr, Hjertingvej 29, så et børneværelse sådan ud. Et lille bord med stol, en dukkevogn, en dukkevogn og en kommode fyldt med legesager. Hvad mere kunne man ønske sig? B den 17. oktober En af de anbefalede hylder i funktion. Der var ikke blot plads til dåser og bøger, men også en Esbjerg-fiskekutter. B

16 1956 To udenrigspolitiske begivenheder kom til at præge den udenrigspolitiske scene i efteråret: Ungarn og Suez. Af disse to kom især begivenhederne i Ungarn til at engagere esbjergenserne. På Sovjetunionens Kommunistiske Partis 20. kongres havde Nikita Khrusjtov indledt oprøret mod stalintiden. Det satte en frigørelsesproces i gang i en række østeuropæiske lande, hvor nogle af de mest kompromitterede stalinistiske satrapper blev udskiftet. I Ungarn var styret ude af stand til at dæmme op for frihedsrusen. Udstødte politikere blev hentet ud af fængslerne og dannede en flerpartiregering, der meddelte, at landet ville forlade UNGARNSOPSTANDEN Warszawa-pagten. Det forhadte hemmelige politi blev jagtet, og pressen verden over bragte billeder fra opgøret i Budapest, der mindede danskerne om majdagene i I Sovjetunionen syntes man, at udviklingen i Ungarn gik for vidt, og den 4. november rykkede Den Røde Hær igen mod Budapest, hvis befolkning i seks dage førte en håbløs kamp i venten på hjælp fra Vesten. FNs generalforsamling vedtog et krav om tilbagetrækning af de russiske tropper, men russerne kunne ignorere henstillingen, fordi den allerede havde fået klare signaler om, at NATO-landene ikke ville blande sig. Resultatet af denne NOVEMBER passitivitet blev en strøm af ungarnske flygtninge, der straks og i de kommende måneder søgte mod vest over den østrigske grænse. Den Røde Hærs indrykning i Ungarn skabte mange reaktioner i danske byer, men i Esbjerg kom der ikke demonstrationer i gaderne eller blev afholdt møder i anledning af den spændte internationale situation. Natten mellem den 4. og 5. november blev vinduerne til det kommunistiske dagblad Land og Folks lokalkontor på hjørnet af Borgergade og Jernbanegade overmalet med ordene»mordere«. Den kommunistiske avis Land og Folk fik vinduerne i kontoret på hjørnet af Borgergade og Jernbanegade overmalet med ordene»mordere«. B

17 NOVEMBER Først den 8. november kom den offentlige reaktion i byen. Der var blevet opfordret til at mindes Ungarns faldne med fem minutters stilhed ved middagstid. Da kirkeklokkernes ringning kl varslede stilheden, gik alt i stå i mindet om de ungarere, der havde mistet livet i kampen mod den sovjetiske overmagt. På byens gader stoppede alle op og blottede deres hoveder, kutterne i havnen havde flagene på halv stang ligesom de øvrige flag, der var sat op i byens gader. Også virksomhederne lå stille, store såvel som små. Telefoncentralen fik ikke en eneste telefonsamtale i de fem minutter, og også for statsbanernes vedkommende herskede der fuldkommen stilhed. Et eksprestog, der skulle komme ind til Esbjerg nordfra kl , standsede op midt på linien umiddelbart før indkørslen. Da kirkeklokkerne tav, satte alt sig i bevægelse igen. Man kunne konstatere, at næppe før, ikke engang under besættelsen eller mindedagene derefter, var en opfordring til stilhed blevet fulgt så spontant som her for Ungarn. Ungarn-problemet gled dog ikke ud af erindringen. I den kommende tid fulgte esbjergenserne med i udviklingen og samlede bl.a. penge ind til fordeling blandt nødlidende ungarere. UNGARNSOPSTANDEN 1956 den 5. og 8. november Selv bagdøren slap ikke for at blive overmalet. B

18 1956 Mandag den 10. december var i hundredvis af mennesker mødt op på kajerne omkring fiskerihavnens første bassin. De var mødt op for at se den engelske fire-mands selvoppustelige RDFgummiredningsflåde blive demonstreret fra redningsskibet F. V. Mortensen. Det lå på tværs af forhavnen, og i redningsskibets højttaler fik tilskuerne oplysninger om flådens indretning, søsætning og anvendelse. Flåden, der var godkendt til fiskekuttere på op til 100 tons i stedet for jollen, blev søsat fra redningsskibet. Ved et træk i udløserlinen brød flåden ud af den vandtætte papsæk, den blev opbevaret og søsat i, og i løbet af et halvt minut lå den klar til brug med et drivanker ude. Den blev derefter bemandet for at vise bæreevnen, og derefter viste frømanden, flymekaniker Bernhard Petersen, hvor let flåden kunne bringes på ret køl efter kæntring. Senere svømmede han rundt i havnebassinet med flåden bemandet. OPPUSTELIG REDNINGSFLÅDE Det beskyttende telt over flåden var luftisoleret, og med fem mand om bord og en temperatur på minus fem grader Celcius ved lukning af døren, ville temperaturerne stige til plus 19 grader Celcius i løbet af en halv time. Flåden var blevet prøvet under en orkan på Nordatlanten og havde vist sig stabil både med fuld bemanding og kun én mand om bord.i øvrigt kunne den bære mere end det dobbelte af den oplyste kapacitet. Erfaringerne fra 2. Verdenskrig havde i øvrigt vist gummiredningsflådernesoverlegenhed. Tusinder af amerikanske flyvere var blevet reddet på grund af dem.to amerikanske flyvere havde opholdt sig 138 dage i en gummiredningsflåde, inden de blev reddet, og man kendte også eksempler på, at ti år gamle flåder havde fungeret. DECEMBER I 1956 var alene ved fire engelske fiskerfartøjers forlis reddet 56 mennesker i RDF-flåder, og heldigt gennemførte redningsaktioner, senest de fire fiskeres dramatiske redning under den tidligere danske kutter Jane Jørgensens forlis ved Norge, skærpede danske fiskeres interesse for gummiredningsflåderne. En halv snes Esbjerg-fiskeskippere havde således allerede bestilt den nye type redningsflåde. Demonstrationen blev filmet af radioforhandler Poul Skelmose, Varde, med henblik på at kunne bringes i fjernsynsprogrammet Aktuelt dagen efter. Den dags formiddag havde en anden virksomhed, Elliot Equipment fra South Wales demonstreret sine tre- og seksmandsflåder, og denne demonstration faldt også heldigt ud. Firmaet var bl.a. i Esbjerg for at finde ud af, hvilken flådetype der havde de danske fiskeres interesse. den 11. og 12. december Frømanden, flyvemekaniker Bernhard Petersen ved gummiredningsflåden, hvis overdækning var forsynet med et vindue. B

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MATEMATIKHISTORIER Skrevet af 4.-6. klasse. Anbefales af Danske Skoleelever

MATEMATIKHISTORIER Skrevet af 4.-6. klasse. Anbefales af Danske Skoleelever MATEMATIKHISTORIER Skrevet af 4.-6. klasse Anbefales af Danske Skoleelever Anbefales af Danske Skoleelever Bevægelse gør undervisningen sjovere! Det er nemt at blive lidt ukoncentreret, hvis man bare skal

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke.

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke. X X Ta med ud og fisk Nr. 1 af 4 møder ét skema til hvert møde Oplev en dag på havnen, hvor I ser, når kutterne kommer ind med fisk, og hvor I besøger en fiskehandler. Måske kan I få lejlighed til at overvære

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere