LINEO, LONO Edelstab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINEO, LONO Edelstab"

Transkript

1 LINEO, LONO Edelstab da Brugsanvisning 40

2 1 max

3 Aufbau Stabmixer 1 Drehring (Einstellung Geschwindigkeit) 2 Ein-Taste 3 Turbo-Taste 4 Entriegelungsknopf (Rückseite) 5 Pürierstab 6 Schutzkappe (nur LINEO) 7 Messbecher mit Anti-Rutsch-Sockel Design of blender 1 Swivel (speed setting) 2 On button 3 Turbo button 4 Release knob (reverse) 5 Purée rod 6 Protective cap (LINEO only) 7 Measuring jug with anti-slip base Montage du mixeur plongeant 1 Commutateur rotatif (réglage de la vitesse) 2 Touche ON 3 Touche Turbo 4 Bouton de déverrouillage (face arrière) 5 Mixeur plongeant 6 Bouchon protecteur (uniquement LINEO) 7 Pot gradué avec socle antidérapant Struttura del mixer ad immersione 1 Anello girevole (impostazione della velocità) 2 Pulsante ON 3 Pulsante TURBO 4 Pulsante di sgancio (lato posteriore) 5 Frullatore ad immersione 6 Cappuccio di protezione (solo LINEO) 7 Misurino con base anti-scivolo Montaje de la minipimer 1 Anillo giratorio (ajuste de la velocidad) 2 Botón On 3 Botón Turbo 4 Botón de desbloqueo (parte trasera) 5 Batidora 6 Tapa protectora (solo LINEO) 7 Vaso medidor con zócalo antideslizante Onderdelen van de staafmixer 1 Draairing (instellen snelheid) 2 Aan/Uit-knop 3 Turbo-knop 4 Ontgrendelingsknop (achterkant) 5 Mixerstaaf 6 Beschermkap (alleen LINEO) 7 Maatbeker met antislip-voet Produktoversigt stavblender 1 Drejering (indstilling af hastighed) 2 Tænd-knap 3 Turbo-knap 4 Udløserknap (bagside) 5 Blenderfod 6 Beskyttelseskappe (kun LINEO) 7 Målebæger med anti-glide-foden Stavmixerns uppbyggnad 1 Vred (inställning av hastighet) 2 På-knapp 3 Turboknapp 4 Upplåsningsknapp (baksida) 5 Mixer 6 Skyddskåpa (endast LINEO) 7 Mätglas med halksäkra sockeln Sauvasekoittimen osat 1 Kääntörengas (nopeuden säätö) 2 Käynnistysnäppäin 3 Turbonäppäin 4 Vapautusnäppäin (takapuolella) 5 Sekoitussauva 6 Suojakansi (vain LINEO) 7 Mitta-astia liukumatonta alustaa Stavmikserens komponenter 1 Dreiering (innstilling hastighet) 2 På-knapp 3 Turbo-knapp 4 Utløserknapp (bakside) 5 Pureringsstav 6 Beskyttelseskappe (kun LINEO) 7 Målebeger med antisklisokkelen

4 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Apparater egner sig til brug af personer med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet sat ind i, hvordan apparatet skal anvendes og forstår hvilke farer, der er forbundet med dette. Dette apparat må ikke benyttes af børn. Apparatet og dets strømledning skal holdes fjernt fra børn. Børn bør holdes under opsyn, så de ikke leger med apparatet. Mixeren skal frakobles elnettet, ved at stikket trækkes ud: efter endt brug. hvis den henlægges uden opsyn driftsforstyrrelser før rengøring og vedligeholdelse Udvis forsigtighed ved omgangen med apparatet. Vent til apparatet står stille, inden du tager knivene af. Mikserstavens knive er meget skarpe. Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal det udskiftes af fabrikantens centrale kundetjeneste eller en tilsvarende kvalificeret person. Ved ukorrekt reparation kan der opstå betydelige risici for brugeren. Efter brug rengøres alle overflader, der kommer i kontakt med levnedsmiddel. Følg anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. 40

5 da Inden ibrugtagning Læs venligst brugsanvisningen nøje igennem. Den indeholder vigtige anvisninger vedrørende anvendelse, sikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Gem brugsanvisningen på et sikkert sted og giv den videre til den næste bruger. Apparatet må kun anvendes til det tiltænkte formål i henhold til denne brugsanvisning. Overhold sikkerhedsanvisningerne ved anvendelsen af apparatet. Tekniske data Nominel spænding: Forbrug: Beskyttelsesklasse: Sikkerhedsanvisninger V~ 50/60 Hz W II Apparatet må kun tilsluttes til vekselstrøm - med spænding i henhold til typeskiltet på apparatet. Ledningen og stikket skal være tørre. Træk ikke i ledningen og berør ikke ledningen eller stikket med våde hænder, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Beskyt apparatet og ledningen imod eksterne varmekilder. Tænd først for mikserstaven, når den er nedsænket i fødevarerne. Vent til apparatet står stille, inden du tager den ud af fødevarerne. Hvis apparatet blokeres under arbejdet, skal du slukke for det med det samme og fjerne årsagen, f.eks. fastklemt frugt eller grøntsager. Kogende væsker skal nedkøles til 80 C inden bearbejdningen. OBS! Ved omgang med varme væsker er der fare for skoldning. Apparatet må ikke anvendes og stikket skal straks trækkes ud af stikkontakten, hvis: Apparatet eller strømledningen er beskadiget Hvis der er mistanke om en defekt efter at apparatet er faldet ned eller lignende. I disse tilfælde skal apparatet indleveres til reparation. Motorenheden må ikke nedsættes i vand/fødevarerne. Apparatet må ikke anvendes udendørs. Ved anvendelse til andre formål, forkert betjening, ukorrekt reparation og ved anvendelse af tilbehør, som ikke er egnet til dette apparat, påtages der intet ansvar for eventuelle skader. Garantien bortfalder også i disse tilfælde. Apparatet er ikke egnet til kommerciel brug. 41

6 Ibrugtagning Med mikserstaven (5) kan du blende blødt frugt og kogte grøntsager og tilberede babymad eller puré. Skær større dele i mindre stykker. Rengør alle dele, som beskrevet i afsnittet Rengøring og pleje, inden de kommer i kontakt med fødevarerne. max. Tilbered de ønskede fødevarer og hæld dem i en tilstrækkelig stor, høj og stabil skål, f.eks. den medfølgende beholder (7). Brug anti-glide-foden for at opnå bedre stabilitet. OBS! Den medfølgende beholder (7) er ikke varmebestandig. Maksimumtemperaturen er 80 C. Lad kogende fødevarer køle ned, inden du begynder med tilberedningen. Brug ikke beholderen (7) til opbevaring af fødevarer. Sørg for, at apparatet er slukket og stikket trukket ud af stikkontakten. Sæt mikserstavens (5) skaft på koblingen på undersiden af apparatet og tryk det ind indtil du kan høre, at det klikker på plads og er låst. Der må ikke være et mellemrum imellem apparatet og mikserstaven (5). Miksstaven (5) skal sidde godt fast på apparatet og må ikke sidde løst eller kunne falde af. Drej skaftet på purerstaven (5) ved at trykke på motordelen. Purerstaven (5) skal klikke hørbart fast på motorenheden og låses fast. Vælg den ønskede hastighed på hastighedsafbryderen (1) øverst på apparatet. Hold mikserstaven (5) nede i fødevarerne. Obs: Det kan sprøjte let ved arbejdet. For at undgå sprøjt, skal den nederste del af klingen altid være fuldstændigt tildækket. Hold apparatet lidt skråt ved flydende fødevarer for at opnå en bedre sammenblanding. Når du bearbejder varme fødevarer, skal du sørge for, at apparatet ikke holdes i dampen for at undgå kondensvand på apparatet. Beskyt eventuelt apparatet og dine hænder imod varm damp med et lille og rent viskestykke. Tør omgående kondensvand af kabinettet. Sæt stikket i stikkontakten. Hold skålen fast med en hånd og tryk på knappen (2) Til. Motoren begynder at arbejde. Når fødevarerne har opnået den ønskede konsistens, dog senest efter 1 minut, skal du slippe knappen (2) Til. Du kan også bruge turbo-tasten (3), hvorefter apparatet arbejder med den højeste hastighed. Vent indtil motoren såvel som værktøjet står stille og tag mikserstaven (5) derefter ud af skålen. Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du lægger apparatet på et egnet underlag. Tilbehørssæt Separat fås et tilbehørssæt, der består af hakker, piskeris og mælkeskummer. Hakkeren er den perfekte køkkenhjælp til at hakke fødevarer som løg, urter, ost eller nødder. Piskeriset er ideelt til at piske piskefløde. Med mælkeskummeren kan du skumme mælk til for eksempel cappuccino eller latte macchiato. 42

7 da Rengøring og vedligeholdelse Træk stikket ud af stikkontakten efter endt brug. Rengør mikserstaven (5) med det samme efter hver anvendelse, så indtørrede fødevarerester ikke kan beskadige lejet på mikserstaven (5). Til forrengøring kan du stikke mikserstaven (5) ned i en skål med varmt vand i et kort stykke tid. Mikserstaven (5) låses fast på apparatet ved arbejdet og kan kun fjernes ved at trykke på aflåsningsknappen (4). Derefter kan du tage mikserstaven (5) af. Med henblik på sikker opbevaring skal blenderfoden (5) sættes i beskyttelseskappen (6). kan skylles under rindende vand aftør med en fugtig klud Drevenhed Blenderfod (5) egnet til opvaskemaskine Beskyttelseskappe (6) Målebæger med anti-glide-foden (7) Apparatet opfylder de europæiske retningslinjer 2006/95/EF, 2004/108/EF og 2009/125/EF. Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes i den almindelige husholdningsaffald, men skal afgives på et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Materialerne kan genanvendes ifølge deres typebetegnelse. Ved aflevering af brugte apparater på et genbrugssted bidrager du til beskyttelse af vores miljø. Spørg din kommune om det nærmeste genbrugssted. Ret til ændringer forbeholdes 43

8 Kundendienst-Adresse: wmf consumer electric GmbH Standort Trepesch Steinstraße 19 D Nürnberg Germany Tel.: +49 (0) Hersteller: wmf consumer electric GmbH Messerschmittstraße 4 D Jettingen-Scheppach Germany Änderungen vorbehalten IB type:

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere