1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation"

Transkript

1 Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket og atomernes opbygning, herunder gennemgang af eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning 3. Salte herunder gennemgang af eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning 4. Anvendelse af kalk og gennemgang af eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning 5. Kalk i vand herunder gennemgang af eksperimentet Neutralisation eller påvisning af visse ioner ved fældning 6. Syrer, baser og stofmængdekoncentration, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 7. Syrer og baser, herunder gennemgang af et af eksperimenterne: Neutralisation eller Rødkålsindikator 8. Syrer, baser og ph-indikatorer, herunder gennemgang af eksperimentet: Rødkålsindikator 9. Kemiske mængdeberegninger, herunder gennemgang af eksperimentet: Svovls reaktion med kaliumchlorat 10. Reaktionsskemaer og udbytteprocent, herunder gennemgang af eksperimentet: Svovls reaktion med kaliumchlorat 11. Reaktionsskemaer og udbytteprocent, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 12. Kemisk binding i molekyler, herunder eksperimentet med opløsningsmidler 13. Kemisk binding i molekyler og opløselighed, herunder eksperimentet: Opløsningsmidler 14. Olie og gas, herunder eksperimentet: Opløsningsmidler 15. Olie og olieprodukter, herunder eksperimentet: Opløsningsmidler

2 ph og temperatur Kemi C Opgave 1 Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Du skal fortælle om opbygningen af grundstoffernes periodesystem. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du gennemgå eksperimentet: Neutralisation Fra eksperimentet vælger du et eller flere grundstoffer, som du fortæller om, f.eks.: Hvor er det placeret i grundstoffernes periodesystem? Hvordan indgår det i vores krop? Hvor meget har vi i kroppen? I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: hovedgrupper/undergrupper perioder metaller/ikke-metaller ædelgasser og oktetreglen kemisk binding sammenhængen mellem grundstoffernes placering i periodesystemet og deres fysiske/kemiske egenskaber Bilag: Titrerkurve for neutralisationsforsøget Titrerkurve 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-22,00 ; 26,90 22,00 ; 12, Temperatur Temperaturregul eret ph ml tilsat ammoniakvand

3 Kemi C Opgave 2 Grundstoffer i mennesket og atomernes opbygning, herunder gennemgang af eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning Du skal fortælle om atomernes opbygning. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du gennemgå eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning. Fra eksperimentet vælger du et eller flere grundstoffer, som du fortæller om, f.eks.: Hvordan er det opbygget? Hvor meget har vi i kroppen? Hvor er det placeret i grundstoffernes periodesystem? I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: protoner, neutroner, elektroner grundstoffernes periodesystem metaller og ikke-metaller oktetreglen ioner sammenhængen mellem grundstoffernes placering i periodesystemet og deres fysiske/kemiske egenskaber. Bilag: Nogle saltes opløselighed i vand ved 20 0 C

4 Kemi C Opgave 3 Salte herunder gennemgang af eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning Du skal fortælle om ionforbindelser / salte. For at finde eksempler på salte, der kan belyse dine argumenter skal du gennemgå eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning. Med udgangspunkt i dette eksperiment skal du også redegøre for navngivningen af salte og deres kemiske opbygning. I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: udvinding og anvendelse af salt andre salte end natriumchlorid grundstoffernes periodesystem ædelgasser og oktetreglen ioner og saltkrystaller saltes opløselighed i vand Bilag: Nogle saltes opløselighed i vand ved 20 0 C

5 Kemi C Opgave 4 Anvendelse af kalk og gennemgang af eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning Du skal fortælle om salte med sammensatte ioner, specielt calciumcarbonat (kalk). Du skal også fortælle om eksperimentet: Påvisning af visse ioner ved fældning. Herunder kommer du ind på saltes opløselighed og fældningsreaktioner. I din gennemgang kan du gøre brug af følgende stikord: hvad er kalk og hvor findes det? eksempler på andre salte med sammensatte ioner kalkbrænding og mørtelkredsløbet calciumcarbonat i hverdagen (i drikkevandet eller i os) calciums placering i grundstoffernes periodesystem Bilag: Nogle saltes opløselighed i vand ved 20 0 C Mørtelkredsløbet

6 Kemi C Opgave 5 Kalk i vand herunder gennemgang af eksperimentet Neutralisation eller påvisning af visse ioner ved fældning Mange steder i Danmark findes kalk (calciumcarbonat) opløst i vand. Du skal fortælle om CO 2, vand, kulsyre og kalk. Hvordan kan man fjerne kalkbelægninger fra kaffemaskiner og badeværelser? For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du redegøre for et af eksperimenterne: Neutralisation (af HCl med NH 4 OH) Påvisning af visse ioner ved fældning I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: syre-base reaktioner eksempler på salte med sammensatte ioner saltes opløselighed og fældningsreaktioner calciums placering i grundstoffernes periodesystem vandværksvand i Vestjylland sammenlignet med resten af Danmark Bilag: Nogle saltes opløselighed i vand ved 20 0 C

7 ph og temperatur Kemi C Opgave 6 Syrer, baser og stofmængdekoncentration, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Du skal fortælle om syrer og baser. Du skal også redegøre for begrebet stofmængdekoncentration (= den molære koncentration) herunder formlen c=. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du redegøre for eksperimentet: Neutralisation (af HCl med NH 4 OH) I din gennemgang kan du gøre brug af følgende stikord: definition af syre og base syre-basereaktioner hydroner, oxoniumioner og hydroxidioner sure, basiske og neutrale opløsninger indikatorer neutralisationsreaktionen hvad betød det for vores forventninger til neutralisations-eksperimentet, at syre-opløsning var 1M (1 molær) og basen var 2M (2 molær). Bilag: Titrerkurve for neutralisationsforsøget Titrerkurve 30,00 25,00 22,00 ; 26,90 20,00 15,00 10,00 5, ml tilsat ammoniakvand 22,00 ; 12,7 Temperatur Temperaturreguleret ph

8 ph og temperatur Kemi C Opgave 7 Syrer og baser, herunder gennemgang af et af eksperimenterne: Neutralisation eller Rødkålsindikator Du skal fortælle om syrer og baser. Er det stoffer, der har betydning for os i hverdagen? For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du redegøre for et af eksperimenterne: Neutralisation (af HCl med NH 4 OH) Rødkålsindikator I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: definition af syre og base syre-base reaktioner hydroner, oxoniumioner og hydroxidioner sure, basiske og neutrale opløsninger indikatorer neutralisationsreaktionen kom der noget spiseligt ud af neutralisationseksperimentet? Bilag: Rødkålsindikator Titrerkurve for neutralisationsforsøget Titrerkurve ia/opskrifter/indikator.pdf 30,00 20,00 10,00-22,00 ; 26,90 22,00 ; 12, ml tilsat ammoniakvand Temperatur Temperaturregu leret ph

9 Kemi C Opgave 8 Syrer, baser og ph-indikatorer, herunder gennemgang af eksperimentet: Rødkålsindikator Du skal fortælle om syrer og baser. Du skal også redegøre for ph-begrebet og metoder til at måle ph i en opløsning. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du redegøre for eksperimentet med fremstilling og afprøvning af rødkålsindikatoren. I din gennemgang kan du også gøre brug af disse stikord: definition af syre og base syre-base reaktioner sure, basiske og neutrale opløsninger hydroner, oxoniumioner og hydroxidioner syre-baseindikatorer og deres anvendelse neutralisation Bilag: Rødkålsindikator

10 Kemi C Opgave 9 Kemiske mængdeberegninger, herunder gennemgang af eksperimentet: Svovls reaktion med kaliumchlorat Du skal fortælle om hvordan man udfører kemiske mængdeberegninger. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du gennemgå eksperimentet: Svovls reaktion med kaliumchlorat. Ud fra den afstemte reaktionsligning for svovls reaktion med kaliumchlorat skal du redegøre for, hvordan man laver mængdeberegninger i forbindelse med kemiske reaktioner. Du kan evt. bruge det vedlagte bilag. I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: afstemning af reaktionsskema masse stofmængde molar masse ækvivalente mængder Bilag 3S (s) + 2KClO 3(s) 3SO 2(g) + 2KCl (s) 3S 2 KClO 3 3 SO 2 2 KCl m (masse i gram) 0,0196 0,050 0,0392 0,0304 M (molarmasse i g/mol) 32,06 122,55 64,06 74,56 n (stofmængde i mol) 0, , , ,000408

11 Kemi C Opgave 10 Reaktionsskemaer og udbytteprocent, herunder gennemgang af eksperimentet: Svovls reaktion med kaliumchlorat Du skal fortælle om, hvordan man afstemmer kemiske reaktioner og beregner udbytteprocent. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du gennemgå eksperimentet: Svovls reaktion med kaliumchlorat. Ud fra reaktionsligningen for reaktionen mellem svovl og kaliumchlorat skal du redegøre for, hvordan man afstemmer kemiske reaktioner. Du skal også redegøre for, hvordan man beregner udbytteprocent. Du kan evt. bruge det vedlagte bilag. I din gennemgang kan du komme ind på: afstemning af reaktionsskema masse, stofmængde og molar masse ækvivalente mængder kemiske mængdeberegninger beregning af udbytteprocent Bilag S (s) + KClO 3(s) SO 2(g) + KCl (s) (ikke afstemt) 3S 2 KClO 3 3 SO 2 2 KCl m (masse i gram) 0,0196 0,050 0,0392 0,0304 M (molarmasse i g/mol) 32,06 122,55 64,06 74,56 n (stofmængde i mol) 0, , , , En gruppe vejede udbyttet af KCl til at være 0,0255 g Udbytteprocenten er så 83,9 %

12 Kemi C Opgave 11 Reaktionsskemaer og udbytteprocent, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Du skal fortælle om, hvordan man afstemmer kemiske reaktioner og beregner udbytteprocent. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du gennemgå eksperimentet: Neutralisation. Ud fra reaktionsligningen for reaktionen mellem ionerne fra syren og ionerne fra basen skal du redegøre for, hvordan man afstemmer kemiske reaktioner. Du skal også redegøre for, hvordan man beregner udbytteprocent. Du kan evt. bruge det vedlagte bilag. I din gennemgang kan du komme ind på: afstemning af reaktionsskema masse, stofmængde og molar masse ækvivalente mængder kemiske mængdeberegninger beregning af udbytteprocent Bilag: En gruppe kunne afveje 1,85 g ammoniumchlorid efter bortdampning af vandet. Deres udbytteprocent er så 86,5% Mængdeberegninger for kemiske reaktioner H 3 O + + Cl - + NH OH - NH 4 Cl + 2H 2 O m = M * n masse m (g) 0, , , , , , molar massem M = m / n (g/mol) 19, ,453 18, , , ,0148 n = m/m stofmængde n (mol) 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,080 Stofmængdeforholdet i det afstemte reaktionsskema koefficienter

13 Kemi C Opgave 12 Kemisk binding i molekyler, herunder eksperimentet med opløsningsmidler Du skal fortælle om opbygningen af molekyler, f.eks. vand, alkohol eller heptan. Du kan evt. bruge de vedlagte molekylemodeller. For at finde eksempler, der kan belyse dine argumenter, skal du gennemgå eksperimentet med opløsningsmidler. I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: Elektronparbinding (kovalent binding) elektronprikmodeller strukturformler oktetreglen elektronegativitet polaritet og opløselighed Bilag: H 2 O, C 2 H 5 OH og C 7 H 16 som molekylemodeller Oversigt over elektronegativitet

14 Kemi C Opgave 13 Kemisk binding i molekyler og opløselighed, herunder eksperimentet: Opløsningsmidler Du skal fortælle om opbygningen af stoffer, der består af ikke-metal atomer, altså molekyler, og fortælle om disse molekylers opløselighed. Vi har arbejdet med eksempler på sådanne stoffer i eksperimentet: Opløsningsmidler. Du skal gennemgå dette eksperiment. Vælg et eller flere molekyler fra det pågældende eksperiment (du kan også vælge vand eller et carbonhydrid), som du kan bruge til at redegøre for (nogle af) de følgende stikord: elektronparbinding elektronprikmodeller strukturformler oktetreglen elektronegativitet polaritet og opløselighed tilstandsformer og intermolekylære bindinger vandelskende og vandskyende ender af molekyler Bilag: H 2 O, C 2 H 5 OH og C 7 H 16 som molekylemodeller Oversigt over elektronegativitet

15 Kemi C Opgave 14 Olie og gas, herunder eksperimentet: Opløsningsmidler Råolien består af en blanding af mange forskellige stoffer, især carbonhydrider. Fortæl om opbygning og navngivning af carbonhydrider (brug evt. bilaget). Du skal også gennemgå eksperimentet med opløsningsmidler. Hvilken type stoffer kan rensebenzin fjerne som pletter på tøj? Du kan bruge nogle af disse stikord: opløselighed polaritet Alkaner, alkener og alkyner Isomeri Anvendelse af olieprodukter Opstil et reaktionsskema for en fuldstændig forbrænding af et carbonhydrid Bilag Navngiv f.eks:

16 Kemi C Opgave 15 Organiske stoffer, herunder eksperimentet: Opløsningsmidler Du skal fortælle om organiske stoffer og hvad de kan bruges til, specielt forbrænding. Opstil et afstemt reaktionsskema for den fuldstændige forbrænding af et carbonhydrid, f.eks. naturgas (methan) eller benzin (heptan). Du skal også fortælle om eksperimentet: opløsningsmidler. Med udgangspunkt i eksperimentet skal du redegøre for den kemiske opbygning af et organisk stof, f.eks. heptan. I din gennemgang kan du også gøre brug af følgende stikord: Hvorfor kan vand ikke fjerne en fedtplet? Polære/upolære molekyler Alkaner, alkener, alkyner Gør rede for navngivning og opbygning af nogle isomere alkaner. (brug evt. bilaget). Resultater af afbrænding af olie og gas, f.eks. drivhuseffekten Bilag Navngiv f.eks:

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Niels Johansson 14Ke0C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2015 VUC

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Januar 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Peter Lindhardt 1a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (foreløbig)

Læs mere

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidover Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Lars Meinild Hold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse)

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Jern korrosion 1 redoxreaktioner 1. Metallers generelle egenskaber. Stikord: malm, tilstandsform, formbarhed, bindingstype, kuglepakning,

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

OPGAVEARK 1. 1. Lav en stregformel for 3-methylpentan og skriv molekylformlen op.

OPGAVEARK 1. 1. Lav en stregformel for 3-methylpentan og skriv molekylformlen op. OPGAVEARK 1 OPGAVE 1.1 Den tredje simpleste alkan har molekyleformlen C3H8, og hedder propan. a. Lav en strukturformel af C3H8, hvor du angiver alle elektroner med prikker (prikformel). b. Lav en strukturformel

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x Kemi B 2a3ax 2012 Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x De har læst kemi C efter forskellige lærebogssystemer På Kemi B har vi brugt H Mygind Basiskemi B, 1.

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne.

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne. Atomets opbygning Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne. Guldatomet (kemiske betegnelse: Au) er f.eks. det mindst stykke metal, der stadig bærer navnet guld, det kan ikke yderlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/15 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleåret 2009/2010 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Kathrine Konge Rasmussen Hold 109 Kemi Oversigt over gennemførte

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Susanne Bay Thomsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Det uladede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/15 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Noter til kemi A-niveau

Noter til kemi A-niveau Noter til kemi A-niveau Grundlæggende kemi til opgaveregning 2.0 Af Martin Sparre INDHOLD 2 Indhold 1 Kemiske ligevægte 3 1.1 En simpel kemisk ligevægt.................... 3 1.2 Forskydning af ligevægte.....................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1-årigt e-hf Naturfag

Læs mere

Opgaver til: 5. Mængdeberegninger

Opgaver til: 5. Mængdeberegninger Opgaver til: 5. Mængdeberegninger 1. Beregn molarmassen for følgende forbindelser: a) SO 3 b) N 2 O 3 c) Na 2 CO 3 d) Fe 3 (PO 4 ) 2 e) Cl 2 O 7 f) (N 4 ) 2 CO 3 g) C 3 C 2 O 2. Beregn stofmængden, n,

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt hf Naturfag

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Hvordan ikke matematikere får succes med Kemi C

Hvordan ikke matematikere får succes med Kemi C Hvordan ikke matematikere får succes med Kemi C Karina Petersen, Helena Tveit Nielsen, Karen Margrethe Melchiorsen, Morten Rasmussen, Torben Andersson og Jakob Løvschall, Nørresundby Gymnasium og HF Som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Trille Hertz Quist 2.a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb til Kemi C, hf-e

Paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb til Kemi C, hf-e Paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb til Kemi C, hf-e 1. Grundstoffernes Periodesystem et er tænkt som en introduktion til kemi og til naturvidenskabelig arbejdsmetode. Varigheden er ca. 6 timer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 08 Institution Odense Katedrealskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/ stx Kemi B Per Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 10/11 Institution Herningsholm Gymnasium, Lillelund vej 21, 7400 Herning Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2 Øvelser om aminosyrer og peptider Øvelse 2 Identifikation af et aminosyrehydrochlorid Formål Forsøgets formål er at undersøge et af tre forskellige aminosyrehydrochlorider, som udleveres til klassen. Identifikationen

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

1. ATOMET. Elementarpartikel Ladning Masse (u) Antalsbetegnelse PROTON +1 1,0073 Z NEUTRON 0 1,0087 N ELEKTRON -1 0,00055. 1u = ét C-12 atoms masse

1. ATOMET. Elementarpartikel Ladning Masse (u) Antalsbetegnelse PROTON +1 1,0073 Z NEUTRON 0 1,0087 N ELEKTRON -1 0,00055. 1u = ét C-12 atoms masse 1. ATOMET Elementarpartikel Ladning Masse (u) Antalsbetegnelse PROTON +1 1,0073 Z NEUTRON 0 1,0087 N ELEKTRON -1 0,00055 A = antal nukleoner (nukleontallet, massetallet). Z = antal protoner (protontallet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Gasser Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Gasser er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Temaet består

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 Nf-lærerne aftaler indbyrdes, hvem der introducerer klassen for det samlede forløb ved skoleårets start, og herunder hvem der fremlægger en samlet plan for eleverne

Læs mere