Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer"

Transkript

1 FÆLLESBLADET Fællesbladet Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: Bladudvalg: AIF Thomas Herter Flemming Remler Skads Kirke Kjeld Nordby SAGU Katrin Bruun Skads Andrup Lokalråd Per Christensen Bladkoordinator, layout og foto: Lars Bülow Jensen Trykt hos BHM Tryk ApS Distribueret oplag: 935 Bladet uddeles i Skads Sogn Distribution: Via 7./8. klasserne til alle husstande i Skads Sogn. Via Min Købmand, Kirken, Salon Rita og klublokalet. Fællesbladet udkommer seks gange årligt. Næste udgave: Materialefrist: Forsidebillede: Årstidsbillede Læs i dette nummer Fællesbladet: Aktivitetskalender og opslag Side 3 Andrup Idrætsforening: Bestyrelse og Formandens kommentar Side 5 Orientering om banerne Side 7 Referat af generalforsamlingen 2015 Side 7-9 Nyt fra Erhvervsudvalget Side 13 Støtteklubbens trækninger Side 15 Skads Sogns Seniorklub Side 16 Skads Kirke: Opstandelsens og vores virkelighed Side 17 Konfirmander 2015 Side 18 Møde og arrangements kalender Side 19 Gudstjenester og kirkelig vejviser Side 20 Forårskoncert i Skads Kirke Side 21 SAGU: Bestyrelse og udvalg, Nyt fra bestyrelsen Side 23 Gymnastikopvisning 2015, Nyt fra SAGU gymnastik Side 24 Nyt fra Løb og Motion Side 25 Fastelavnsfest 2015 Side 27 Krocketklubben, Præmiespil Side 29 Åben Hal - Picnic Side 30 KFUM-Spejderne Side 31 Skads Andrup Lokalråd: Referat fra årsmødet Side 32 Pris for optagelse af indlæg i Fællesbladet for øvrige foreninger: Én A4 side koster pr. udgivelse kr. 300,- inkl. moms. Prisen gælder kun for optagelse af indlæg og ikke gældende for annoncer. Indlæg eller ønske om annonceaftale fremsendes via til: - der optages ikke indlæg/annoncer fra private. Aktivitetskalenderen: (side 3) Aktiviteter fremsendes via i overskriftsform til: Optages uden beregning. Alle foreninger er velkommen til at sende indlæg. Deadlines og udgivelsestidspunkter for kommende numre: Indlevering af materiale: Nr.3 08/05 Nr.4 24/07 Nr.5 04/09 Nr.6 06/11 Omdeling af bladet: Nr.3 27/05 Nr.4 16/08 Nr.5 23/09 Nr.6 25/11 Skulle du mod forventning ikke have modtaget Fællesbladet, henviser vi til distributionsstederne nævnt her på siden. Eller online versionen på Venligst send en mail indeholdende navn og adresse til og vi vil fremover tilstræbe levering. Vi har desværre ikke mulighed for efterlevering. Fællesbladet

2 FÆLLESBLADET Fælles Aktivitetskalender: Betingelser, se side 2 Generalforsamling Skads-Andrup Købmandshandel ApS afholder Generalforsamling Onsdag d. 15 april 2015 kl Oversigt over gudstjenester i Skads Kirke og Jerne Kirke findes under kirkesiderne. i Skads forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne April: 13/04 Borgermøde om Energien kl.19:30 s.30 15/04 Generalf. SA Købmandshandel kl.19:30 s.3 15/04 Grundtvigshusfondens årsmøde kl.19 s.19 16/04 Forårskoncert i Skads Kirke kl.19 s.21 18/04 Fodbold for små fødder kl. 9:30 s.11 26/04 Åben Hal - Picnic kl s.30 Med venlig hilsen Bestyrelsen skadsandrup.dk Hundetræf Fællesbladet findes også som webudgave med farvefotos på skadsandrup.dk Der er hundetræf hver mandag og torsdag kl. 16:30 samt Lørdag kl. 11:00 på det grønne område mellem Julivej og Majgårdsallé i Andrup. Fællesbladet 3

3 Fællesbladet 4

4 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Bestyrelse Formand: Tonny Spangsberg Hansen Nørregårdsparken Kasserer/erhvervsudvalg: Lars Elbæk Seniorudvalg/materialer: Bjarne Morthorst Januarvej Ungdomsudvalg og Fællesbladet: Thomas Herter Harvevænget Henning Rossen Krogsgårdsvej Byfestudvalg: Søren Strandmark Skads Byvej Suppleant: Lars Lasgaard AIF-skribent og i bladudvalget: Flemming Remler Nørregårdsparken Af Tonny Spangsberg Formandens Kommentar Græsset er så småt ved at være grønt igen, og vi skal til at have alle vores medlemmer ud at træne samt spille kampe i den stolte kongeblå AIF-trøje. Alle lige fra små fødder på 4-5 år til vores veteraner, hvor flere har passeret de år, glæder sig som køer til at komme i gang på grønsværen efter vinterpausen. Godt nok har der været indendørs fodbold og måske endda udendørs på kunstgræs eller multibanen. De voksne har også holdt sig i gang med hyggetræning vinteren over, men der er altså ikke noget som duften af græs og stemningen omkring det hele, når sæsonen med rigtige kampe skal til at begynde. Jeg vil ønske alle en rigtig god 2015 sæson! Ikke mindst alle trænere og frivillige omkring holdene, som jo også glæder sig til at komme i gang som små børn på vej i Legoland. Angående frivillige kan vi altid bruge flere hænder til opgaverne i klubben og omkring de enkelte hold, så sig endelig til hvis du har lyst til at give en hånd med i AIF. Og hvis du bliver spurgt om du ikke kan hjælpe med et eller andet, så vær endelig ikke vær genert og sig ja, selvfølgelig. Ofte er det ikke meget opgaven egentlig står i, men den kan gøre en stor forskel for vores medlemmer og tage lidt af skulderne fra dem som trækker et stort læs. Som en af vores trænere sagde til vores generalforsamling i januar, så kendte han ikke andre klubber hvor de frivillige havde så gode vilkår. Vi har rigtig fine faciliteter med gode baner samt multibanen. Vores materialer er fin stand og der er rigeligt med mulighed for at gøre brug af alt udstyret i træningssammenhæng. Vi er altid lydhør overfor vores trænere og tror endnu ikke vi har sagt nej til at forslag om indkøb af materialer eller bolde i den tid jeg har siddet i bestyrelsen. Og det er da ved at være en del år nu. Derudover er der faktisk frit valg fra kursushylden hvis man ønsker at yderligere dygtiggøre sig indenfor fodbold og træningsgerningen. Desuden er vi åbne overfor alle former for ture for vores hold. Det kan være ryste-sammen arrangement, træningslejre eller stævner med eller uden overnatning, så længe det er med til at give vores spillere, små som store, gode oplevelser som medlemmer i Andrup IF. Så støt nu op om vores allesammensfodboldklub og vær med til at sikre den fortsat kan tilbyde fodbold til så mange som muligt i vores lokalsamfund. Om du selv spiller eller har børn i klubben, så er vi bare afhængige af at alle giver et nap med, når det er nødvendigt. Fællesbladet 5

5 Fællesbladet 6

6 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Orientering om banerne Af Bjarne Morthorst Referat fra AIF generalforsamling 2015 Af Thomas Herter Til orientering om hvad der sker i øjeblikket omkring banerne ved Skads Skole. Blot så I bliver orienteret om hvad der bliver arbejdet med i baggrunden. Ikke alt arbejde er synligt, men der er mange, som laver en masse foreningsarbejde, der ikke bliver set i hverdagen. Vi har fundet en ny opkridter, hvor Rasmus Rohde Pedersen har valgt at tilbyde sin hjælp. Han er ny i faget, men jeg er sikker på, at han hurtigt skal få det lært. I en årrække har vi haft samtaler med kommunen, der varetager plejen af banerne, om at det første stykke bane tættest ved hallen. Der er problemer med at regnvandet bliver liggende på banerne i dagevis, hvor kommunen har forsøgt sig med flere tiltag. Det næste tiltag er en ny maskine, som skulle prikke huller i baner, så må vi se om det virker. På generalforsamlingen blev der talt om at lægge flis mellem baneafsnittene ved læbæltet for at undgå, at det er så mudret at passere. Dette har kommunen afvist, da flisen vil ødelægge deres slåmaskiner og sprede små stykker flis ud over et stort græsareal. De vil derimod udvide åbningen mellem baneafsnittene, så stykket, hvor der kan passeres fra det første baneareal til 11-mandsbanerne, vil blive udvide med adskillige meter. Også for at solen bedre kan tørre græsset mellem baneafsnittene og derved skulle det forsøge at undgå mudret mellem baneafsnittene. Omkring sandbanen vil kommunen forsøge at lægge filtdugen under sandet igen, men dette ser jeg som en løsning, der ikke er værd at bruge ressourcer på. Jeg kæmper stadig for at omlægge sandbanen til en græsbane, da stykket er drænet, og man vil formodentlig ikke have lignende situationer som tidligere med mudder til knæene. At kommunen skulle anlægge en kunstgræsbane i Andrup er en fjern tanke, så vi kæmper for en græsbane, så vi kan få udnyttes vores lysanlæg bedst muligt :-) Tirsdag den 27. januar 2015 kl.19 blev der afholdt ordinær generalforsamling for Andrup Idrætsforening i klublokalet på Skads Skole. Det samlede fremmøde var ca. 20 personer. Flemming Remler blev valgt til dirigent, som konkluderede at der var indkaldt rettidigt. Formandens beretning: Ungdom: Der har igen været livlig aktivitet. Vi har sendt alle hold af sted til alle de kampe og stævner de har haft lyst til. Resultaterne har været meget svingende, men det vigtigste er også at alle nyder at spille fodbold. Der er dog mest aktivitet omkring vores ældre pigeårgange, U9 drenge og lidt yngre årgange. Men især U11 drenge er et stort aktiv med masser af talent og aktivitetsniveau. Er pt. igen med stor vinterturnering med nogle af de største klubber i Jylland. Der blev igen holdt fodboldskole, men med kun ca. 30 deltagere vil vi holde pause for denne aktivitet de næste par år. Årsagen skal findes I de store årgange, der tidligere har deltaget nu er blevet for gamle til fodboldskolen. Men også igen antallet af aktive i de pårørende årgange ikke er for store. XP Consult Cup blev igen fint afholdt under byfesten. Kunne ønske os flere deltagende hold og har fundet frivillige til at sørge for det i Ungdom kan vi dele op i 2 dele. Børnefodbold og ungdomsfodbold. Børnefodbolden har vi okay styr på med tilbud og hold til alle fra 5 år og op til ca. 11 år. Dog mest på drengesiden. Men det kniber gevaldigt på ungdomssiden, hvor vi er klart mest repræsenteret på pigesiden, som er positivt, men drengene er næsten væk. Årsagerne er mange, men uanset hvad er det noget vi er opmærksom på i bestyrelsen. Men manglen på frivillige trænerer og holdledere blandt forældre er en stor udfordring og har fået os til at lukke for et par årgange. Derfor har vi i bestyrelsen i 2014 startet et projekt til at gennemgå hele organisationen. Det er en stor mundfuld og vi har desværre kun fået berørt få områder. Simpelt tidspres på især ungdomsudvalgets medlemmer har gjort denne proces længere end ønsket, men vi arbejder videre i Generelt er vores holdning at hvis der ikke er frivillige eller opbakning fra forældre, så kan vi ikke tilbyde fodbold for børnene i de pågældende årgange. Fortsættes Fællesbladet 7

7 Fællesbladet 8

8 Fortsat Senior: Denne afdeling blomstrer med tilgang af især unge spillere, hvor flere har spillet i AIF som børn og nu vender tilbage. Der er små 40 spillere pt. Første sæson med Henrik Christensen som cheftræner. Alle har været tilfredse og han fortsætter i Vi vil dog gerne tilføre en assistenttræner for at optimere forholdene for alle de nye unge, så de får den bedst mulig træning og så de bliver i AIF. Resultatmæssigt har det været status quo da begge hold også i 2015 spiller i henholdsvis serie 4 og serie 5, som de også gjorde i Oldboys og veteraner kører også fint med masse af aktive spillere og stor aktivitet. De to hold endte vist begge midt i rækken i På kvindesiden var der comeback til et 7-mands hold i efteråret og vi håber at kunne holde disse piger i gang i mange år fremadrettet. Henning Rossen kæmper en brav kamp her. Byfest: Der blev igen holdt en fremragende byfest med bredt og flot program, hvor der var noget for alle. Men desværre var der generelt 20% færre deltagere til hvert enkelt programpunkt samt den generelle opbakning fra hele området ikke stod mål til arbejdsindsatsen og arrangementets størrelse. Igen her er det meget svært at finde folk til udvalget og stort set hele udvalget fra 2014 har valgt at sige stop. Derfor er det på tegnebrættet med et nyt tiltag med en forlænget Sportsweekend i 2015 på tværs af ABK, SAGU og AIF. Det skal være med minimal økonomisk risiko og teste om opbakningen i lokalområdet bliver markant bedre af at alle 3 foreninger står bag samt at eventuelt overskud går til Energien. Noget vil alle kunne genkende mens andet vil være nyt. Men idéen er masser af fodbold/sport og så festlige programpunkter de enkelte aftener. Afslutningsfest: Igen en super festlig afslutningsfest. Der var fortjent hæder til Thomas Herter med Villadsens mindepokal og Gry Groth med Andedammens pokal, for et stort stykke arbejde for AIF gennem de seneste år. ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Fællesbladet 9 Koncerter / Energien: Vi har ved Thomas Helmig og Rasmus Seebach koncerter i Blue Water Dokken stillet med ca. 60 mand til hver koncert, som frivillig hjælp. Det har været en god indtægtskilde som desværre er tømt, da der ikke arrangeres flere koncerter på denne facon. I år er indtægten fra disse gået ind i AIF s normale drift. Vores bidrag i år til Energien var i år et samarbejde med Skads/Andrup løbet under byfesten og vi stillede et hold til spinning-arrangementet i februar. Ellers er vi ikke involveret i styregruppen omkring Energien eller selve projektet. Vi bakker op, men har i øjeblikket rigeligt med at gøre, bare for at holde AIF kørende. Penge fra OK benzinkort er dog stadig øremærket Energien. Baner: Multibanen er stadig et stort aktiv og i god stand. Christian Spangsberg blev færdig med malerarbejdet og sidste på året købte vi nye net. Opkridtning har igen fungeret upåklageligt. Her overtog Bjarne Morthorst opgaven, men har her fornemmelsen at den største udfordring er samarbejdet og eventuelt hjælp fra kommunen. Grusbanen ved vi godt er stort set ubrugelig, men her løber vi panden mod en mur, da det er en kommunal bane. Igen er penge den store undskyldning for manglende vedligehold og genopretning. Vi kæmper videre og håber eventuelt at få mulighed for at så græs på banen. Til sidst en tak til alle frivilligere i klubben og til diverse arrangementer igennem året. Ingen nævnt ingen glemt. Kommentarer: Der blev spurgt til brug af banerne og vedligehold af banerne. Der blev redegjort for dette og der holdes en løbende dialog med kommunen. Forslag om flis mellem banerne ved læbælterne. Dette drøftes endnu en gang med kommunen. Beretning vedtaget Regnskabet: Kassereren gennemgik regnskabet. Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet. Disse blev besvaret af kasseren på fyldestgørende vis. Der var ikke indkommet forslag. Valg af bestyrelse: Følgende blev genvalgt: Bjarne Morthorst Søren Strandmark Thomas Herter Suppleanter: 1. Jesper Iversen 2. Lars Zøhner Bestyrelsen konstitueredes som følger: Tonny Spangsberg: Formand Lars Elbæk: Kasserer Bjarne Morthorst: Senior + materialer Søren Strandmark: Byfest + events Henning Rossen: Ungdom Thomas Herter: Ungdom + fællesblad Revisor: Leif Hygum Generalforsamling afsluttet

9 Fællesbladet 10

10 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Fællesbladet 11

11 Fællesbladet 12

12 Nyt fra Erhvervsudvalget Af: Flemming Remler Erhvervsudvalgets medlemmer er dem, der løbende forsøger at tiltrække nye annoncører til Fællesbladet, hvis økonomi i stort omfang er afhængig af annonceindtægter. Som læserne vil have observeret, så udgøres bladets støtter og annoncører i væsentligt omfang af lokale virksomheder. Erhvervsudvalget vil fremover løbende forsøge, efter bedste evne, at følge med i, hvad der sker af nye tiltag i det lokale erhvervsliv og formidle disse observationer videre til Fællesbladets læsere. Da vort tiltag er nyt, vil vi første omgang gå lidt tilbage i tiden og nævne, hvad vi mener, der er sket i det lokale erhvervsliv i løbet af de seneste år, men også hvad der er sket af tiltag i den seneste tid. De ting vi er faldet over er følgende, i vilkårlig rækkefølge: SOLSØ AUTO ApS: Thomas Solsø og hans stab af uddannede mekanikere residerer Andrup Byvej 13, og har stor erfaring med service og reparation af alle bilmærker. Såvel gamle som nye.. Udover service og reparation tilbydes endvidere salg og opbevaring af dæk, vejhjælp og meget mere. Tlf Casual and Nice: Er en af flere nye modetøjsbutikker her i lokalområdet. Firmaet er etableret af Anna, som driver butikken fra privatadressen: Nørregårdsparken 79, hvorfra hun sælger smart modetøj til damer i alle aldre. Anna tilbyder endvidere at arrangere et homeparty hjemme hos dig. Se mere på hjemmesiden: eller kontakt Anna på telefon Lisbeth s private Dagpleje: Privat dagpleje etableret i 2013 på Harvevænget 17 i Skads af Lisbeth Lauridsen, som før etablering af egen dagpleje har arbejdet som kommunal dagplejer. Lisbeth kan træffes på telefon Esbjerg VVS/Mester: v/ Johnny Jørgensen driver virksomhed på Januarvej 4 i Andrup, hvor tidligere Andrup Farvehandel havde til huse. Johnny Jørgensen og hans stab af faglærte medarbejdere tilbyder alle former for vvs-arbejde indenfor, bad, varme, ventilation, energioptimering samt tag og facade, ligesom man tilbyder akut hjælp, optimerings råd og total løsninger. Tlf ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Also Deluxe by Lene Dissing: Endnu en dametøjsforretning i Andrup nærmere betegnet Nørregårdsparken 94, hvor Lene Dissing sælger smart tøj fra Paris og Italien til den moderne kvinde. Lene kan kontaktes på telefon eller på facebook. Frandsen El og energi: V/ Søren Frandsen, Mølhøjvej 32B, Andrup. Autoriseret el-installatør med 14 års erfaring indenfor: Privat, Industri, Landbrug og Energiløsninger. Kontaktes på tlf Psykoterapeut Lise Thygesen: Grønnegårdsvej 24 tilbyder hjælp inden for bl.a. krise-, sorg-, par- og gruppeterapi. Kontaktes på telefon Gemmer: Nyetableret klinik i Skads på Sdr. Skadsvej 4 st., hvor Heidi Gemmer Gasberg, som er uddannet lægeeksamineret klinisk massør, kropsterapeut og kosmetolog tilbyder alt indenfor sports- og andre former for massage. Træffes på telefon og Facebook. Min Købmand: Vi har tidligere løbende orienteret omkring udviklingen omkring vor dagligvarehandel i Andrup og vores glæde over aftalen med Annette og Dennis, som nu driver forretningen. Vi faldt fornylig over en udtalelse fra en lektor ved Aalborg Universitet, som siger: Når den sidste butik lukker, så falder ejendomspriserne mellem 5-10 %, så det folk sparer ved at handle andet sted, sætter de faktisk til på værditab i huset Vi kunne ikke lade være med at falde for fristelsen til at citere ovennævnte udtalelse, og dermed endnu engang få lejlighed til at erindre om, hvor vigtigt det er, at vi alle fortsat i størst mulig omfang støtter vor lokale dagligvarebutik. Ovennævnte var, hvad vi i erhvervsudvalget har valgt at bringe denne gang. Hvis vi skulle have glemt noget eller nogen, så beklages det meget. Vi modtager meget gerne løbende erhvervsmæssige oplysninger/ observationer fra bladets læsere. Disse vil så blive bragt i kommende udgaver. Fællesbladet 13

13 Fællesbladet 14

14 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Fællesbladet 15

15 SKADS SOGNS SENIORKLUB Fællesbladet 16

16 SKADS KIRKE Lad det være sagt med det samme: Vi er kommet for sent! Og det ændrer intet, at vi i år har haft en hel uge til at få urerne justeret om til sommertid, inden det blev påske. Vi er for sent på den. Det lader sig ikke bortforklare. Vi er kommet for sent, sådan som vi har for vane at komme for sent til de fleste af livets store begivenheder. Ikke nødvendigvis sådan at forstå, at vi ikke er til stede, når de sker. Sådan er der selvfølgelig nogle, der har det, men dog langt fra alle. Nej, sådan at forstå, at vi ofte i grunden slet ikke bemærker, hvad der egentlig sker, før det hele er overstået. Først bagefter går det op for os, at der var tale om noget betydningsfuldt og helt enestående - et øjeblik, som aldrig kommer igen - og vi ærgrer os over, at vi ikke var mere nærværende, da det indtraf. Underet er sket. Det er forbi og lader sig ikke gentage, så vi kan nå at få det på video. Nej, vi er kommet for sent, sådan som allerede kvinderne kom for sent til graven påskemorgen, skønt de var draget hjemmefra i god tid. De fik ham ikke at se. Graven var tom, og opstandelsen havde fundet sted. Det eneste de fik at holde sig til var en engels ord om, at den opstandne var gået i forvejen for dem til Galilæa. På samme måde er det med os. Vi er kommet for sent - sådan cirka 2000 år. Vi kan således heller ikke ved selvsyn konstatere, hvad der fandt sted. Om kvinderne talte sandt, da de var kommet sig over forskrækkelsen og fik læberne på gled. Om de blot var en flok sindsforvirrede fruentimmere, som blev bedraget af deres egen fantasi. Eller om de måske var ofre for en grovkornet og ondskabsfuld spøg. Også for os gælder det, at vi må nøjes med et ord: Evangeliets ord om, at det forholder sig sådan. Vi kommer ikke sagen nærmere. Men måske er det i grunden slet ikke så galt. Måske er det tværtimod udmærket, at der findes begivenheder og oplevelser, som ikke lader sig indfange og fastholde af andet end bevidstheden og mindet. For hverken oplevelsen af glæde over at stå med et lille nyfødt barn i hænderne, forundringen og ydmygheden ved at betragte verden fra Himalaya-bjergets top, eller troen på opstandelsen, lader sig gengive på nok så mange naturtro farvebilleder eller video-sekvenser. Det rummer derfor også en stor visdom, at evangelisten Markus lader sin beretning om kvinderne ved graven ende som et åbent spørgsmål, vi selv må tage stilling til. Han véd, at nok så mange øjenvidne beretninger Opstandelsens og vores virkelighed. Fællesbladet 17 om den opstandne aldrig vil være stand til at overbevise én eneste om opstandelsens sandhed. Lige så lidt som kilometervis af film eller stabler af billeder, som skildrede opstandelsen ville være i stand til andet end at så tvivl om kameraførernes hæderlighed. For det, som skete ved den grav i Jerusalem den første påskedag, kan ikke rummes i vore begreber om virkeligheden. Det er en begivenhed, som kun kan finde sted, når Gud det vil. Og det har jorden ingen vidner til. Derfor er påskens budskab - og med det hele kristendommen - et ord helt stillet blot og værgeløst mod verdens spot, som det siges i en salme af præsten K.L. Aastrup. Selv blev kvinderne og de øvrige disciple med tiden overbeviste om, at Jesus var opstået fra de døde. Ved at tænke tilbage på alt det, de havde oplevet sammen med ham, stod det efterhånden klart for dem, at de havde været vidner til noget ganske enestående i menneskehedens historie. De havde bare ikke bemærket det, mens det stod på, og nu var det for sent. Men ved nærmere eftertanke kunne man jo sige, at hele hans liv havde været én lang opstandelse fra først til sidst. Han havde ikke levet for sin egen skyld alene, men lige så meget for synet af markens liljer og himlens fugle, for lyden af børn, der legede og spillede på fløjte, og for alle de mennesker, som havde brug for ham. For toldere og skøger og alle dem, der havde forspildt deres liv. Ja, selv for dem, der flygtede fra ham til sidst, da han havde aller mest brug for dem. I hans nærvær havde livet været levende i en helt ny og intens forstand. Også i hans ord havde der været opstandelse: Når han befalede de døde at stå op, kom der atter liv i dem. Når han sagde til blinde, at de skulle åbne deres øjne og se, så fornemmede de et opstandelsens lys og så på verden med nye øjne. Og når han sagde til mennesker, at deres synder var dem forladt, så følte de dybt i deres hjerter, at det var sandt - at de var tilgivet - og at livet blev skænket dem på ny. Så det gav mening at sige, at ved ham var livet blevet vækket af døde. Det forekom derfor heller ikke længere disciplene helt så urimeligt, at Jesu eget liv skulle have fået en helt særlig udgang: At han skulle stå op af døde igen. Fortsættes

17 SKADS KIRKE Fortsat Om deres overbevisning så vil være i stand til at overbevise os andre, det afhænger alene af, om vi er grebet af evangeliet eller ej. Om vi oplever, at det taler til os, eller ikke gør det. Det er under alle omstændigheder kirkens påstand, Kristi opstandelse indebærer, at den sandhed, som dengang udstrålede fra hans ord og skæbne også i dag stråler ud af ordet om ham. At hans opstandelse betyder dom og tilgivelse: Dom over vores hensynsløse trang til at skubbe andre til side for selv at komme til. Og tilgivelsen som en ny måde at være til på. En tilstand, hvor det forhold til Gud, vi selv har forbrudt, er genoprettet ved hans kærlighed alene. Og spørger vi om det er sandt, kunne vi passende lytte til, hvad Vorherre selv har at sige om den sag. Når mennesker spurgte ham, hvordan de kunne vide, det var sandt, hvad han sagde, svarede han ikke med beviser, men henviste blot til sine ord. Hvis I gør mine ord, skal I kende sandheden, sagde han. Heller ikke om opstandelsen kan der tales anderledes. Hvis vi ville gøre hans ord og ikke kun leve for vores egen skyld men for alle dem, der har vores hjælp og bistand behov, så ville det indebære en sand opstandelse af livet. Både for andre mennesker og for os selv. Og har man prøvet at opleve bare en lille flig af, hvad det vil sige, at evangeliet om Kristus kan betyde nyt liv i en hverdag, som føles tung og træt, eller genoplivningen af forholdet til et andet mennesker, som ellers var dødt, så rummer den erfaring dog tilknytningspunktet for et håb. Håbet om at være omfattet af Guds kærlighed i liv og død. Og det er i og for sig alt, hvad vi behøver at vide om den sag. Kødets opstandelse og vor egen opstandelse fra de døde kan vi ikke gøre os noget begreb om og skal heller ikke. Vi skal blot gøre os klart, at uden troen på opstandelsen gives der ingen kristendom. Alt, hvad der fortælles om Jesus, er fortalt med udgangspunkt i og på baggrund af en tro på, at denne mand var Guds egen søn, som døde og opstod for at også vi skal opstå engang. Dét er, hvad vi har at forholde os til og så ellers tage i mod opstandelsen, sådan som den byder sig til hér og nu - som hver ny dag, der møder os, og som hvert kærligt og tilgivende ord, der lyder af vor næstes mund. Rigtig glædelig påske! Finn Ryneld. Konfirmander A - søndag 3. maj 2015, kl Anna Kubel Bertelsen, Skads. Iris Bjerregaard, Skads. Victor Bjerrum, Skads. Tenna Henriette Herter, Andrup. Mia Højrup, Andrup. Jakob David Lundberg Jeppesen, Andrup. Tilde Bolding Lasgaard, Andrup. Jakob Lindeman, Andrup. Jeppe Billing Lysebjerg, Andrup. Rikke Rohde Pedersen, Andrup. Mathilde Løwe Sørensen, Andrup. Line Elmquist Christensen, Skads. 7. B - søndag 10. maj 2015, kl Edvardas Alencikas, Andrup. Simon Bruun Arnum, Oksvang. Caroline Spaabæk Bilgrav, Andrup. Emilie Sandholt Bjerrum, Skads. Henrik Sejrup Christensen, Andrup. Caroline Daugaard Ahlers, Skads. Lennart Hansen, Skads. Julie Iversen, Andrup. Sofia Munk Klint, Andrup. Casper Maigaard Rasmussen, Skads. Caroline Buskbjerg Reichle, Andrup. Sarah Kathrine Dehlendorff Svenningsen, Skads. Maria Alkærsig Thomsen, Jerne. Amalie Kirsten Hansen, Kvaglund. Fællesbladet 18

18 SKADS KIRKE Møde- og arrangementskalender. Onsdag den 15. april kl Grundtvigshusfondens årsmøde i Bramming Kirkes mødelokaler. Fælles møde for medlemmer af de grundtvigske kredse i Esbjerg Kommune. Leder af Grundtvig Akademiet, København, Birgitte Stoklund Larsen: Menneskesynet - har vi et menneskesyn? Og hvordan bruger vi det?. Det danske samfund gennemgår store forandringer i disse år. Og det kan være svært at se, hvad der betinger dem samt at gennemskue, hvad de ender med at føre til både for den enkelte og for fællesskabet. Sagt på en anden måde: Er formålet at fastholde og udbygge et demokratisk samfund til gavn for det enkelte mennesker under ændrede sociale og økonomiske forhold? Eller skal et menneske i højere grad tildeles værdi og indflydelse i det omfang det selv formår at bidrage til vækst i samfundsøkonomien? Mener vi ikke længere, at hvert enkelt menneske er ukrænkeligt og har en umistelig værdi? Og betyder hensynet til fællesskabet, at den enkelte må affinde sig med de forhold, flertallet er villigt til at stille til rådighed? Kom og tag del i debatten! Torsdag den 16. april kl Menighedsrådet: Forårskoncert i Skads Kirke. Koncert med trioen Helios. Efter koncerten inviteres til kaffebord, musikalsk underholdning, og fællessang i forsamlingshuset. Fri entré og kaffebord! Se omtale andet steds i bladet. Tirsdag den 19. maj, kl Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen. Budgetmøde. Torsdag den 25. juni. Menighedsrådet og Seniorklubben: Sogneudflugt. Se for omtale andet steds i bladet. Fællesbladet 19

19 Gudstjenester Torsdag den 2. april - Skærtorsdag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Sarah Asp. Fredag den 3. april - Langfredag. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp. Søndag den 5. april - Påskedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P. E.Kammersgaard. Mandag den 6. april - 2. Påskedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard. Søndag den 12. april - 1. s.e. Påske. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp Konfirmation. Søndag den 19. april - 2. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard Konfirmation. Søndag den 26. april - 3. s.e. Påske. Skads Kirke: Sarah Asp Jerne Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Sarah Asp. Fredag den 1. maj - Bededag. Skads Kirke: P. E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp. Søndag den 3. maj - 4. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Konfirmation 7. A Jerne Kirke: P. E. Kammersgaard. Søndag den 10. maj - 5. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Konfirmation 7. B Jerne Kirke: Sarah Asp Jerne Kirke: Sarah Asp. Torsdag den 14. maj - Kristi Himmelfart. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp Konfirmation Jerne Kirke: Ingelise Wenzel Konfirmation. Søndag den 17. maj - 6. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Ingelise Wenzel Konfirmation. Søndag den 24. maj - Pinsedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard. Mandag den 25. maj - 2. Pinsedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Ingen gudstjeneste. Søndag den 31. maj - Trinitatis. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard. SKADS KIRKE Kirkelig vejviser Sognepræst: Finn Ryneld Majgårdsparken 23, Andrup 6705 Esbjerg Ø Træffes undtagen mandag. Sognepræst: Poul Erik Kammersgaard Træffes undtagen fredag. Sognepræst: Sarah Asp Træffes undtagen fredag. Kirkekontor: Jerne Kirkes Kontor Møllebakken Esbjerg Ø Tlf Man-Tir-Fredag kl Torsdag kl Graver: Anne Marie Andersen Hostrupvej 42, Hostrup 6710 Esbjerg V Træffes ved kirken: Tirsdag til fredag kl og Samt efter aftale. Privat: Kirkegårdsmedhjælper: Anna-Marie Lauridsen Harvevænget 31, Skads 6705 Esbjerg Ø Organist: Malwina Gahrn Augustvej Esbjerg Ø Kirkesangere: Viktor Rasmussen H.C. Ørsteds Gade Esbjerg Alex Friis Ege Allé 38, Sædding 6710 Esbjerg V Formand for menighedsrådet: Kjeld Nordby Sdr. Skadsvej Esbjerg Ø Kirkebil: Der er mulighed for at benytte gratis kirkebil begge veje i forbindelse med gudstjenester og øvrige arrangementer i Skads Kirke. Man afhentes på bopælen og bringes retur ved henvendelse til Esbjerg Taxa på tlf senest kl dagen før. Oplys ved bestilling: kirkekørsel! Kirkesiderne udgives af Skads Sogns menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Finn Ryneld Sidste frist for indlevering af stof, der ønskes optaget under kirkesiderne i næste udgave af fællesbladet, er torsdag 30. april til undertegnede. Finn Ryneld Fællesbladet 20

20 SKADS KIRKE Forårskoncert i Skads Kirke Torsdag den 16. april kl Gå foråret i møde med koncert. Trioen Helios giver koncert i Skads Kirke. Medvirkende: Signe Juhl, sangerinde og klaver. Mads Jørgensen, guitar, pedal-steel og dobro. Niels Kvist, bas Trioen Helios giver et frisk bud på hvordan musik kan lyde i dag med et varieret og overraskende instrumentarium og med kendte melodier iklædt helt nye akkorder. Trioen arrangerer sangene med traditionerne fra den nordiske jazz, den amerikanske folkemusik og de danske salmer. Dette har gjort, at musikken får et enkelt og smukt udtryk, der går hånd i hånd med lyrikkens stemning og ånd. Undervejs vil sangerinde Signe Juhl fortælle om musikken og teksterne. Trioen Helios vil også udvælge salmer til fællessang. Musikerne er alle uddannet på musikkonservatoriet i Esbjerg på henholdsvis vokal, guitar og bas. Udover disse instrumenter spiller trioen også klaver, melodika, drobo, lapsteel, en indisk dronemaskine og akustiske el-guitarer. Trioen har givet en lang række koncerter i Danmark bl.a. på Tobakken i Esbjerg. Efter koncerten er der fællessang og kaffebord i Skads Forsamlingshus. Medvirkende: Organist Malwina Gahrn Alle er velkommen. Fri èntre Skads sogns menighedsråd. Fællesbladet 21

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Det tager lang tid at vende så stor en skude. Reportage fra botilbud under forvandling side 8. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb.

Det tager lang tid at vende så stor en skude. Reportage fra botilbud under forvandling side 8. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 59. årgang Det tager lang tid at vende så stor en skude Reportage fra botilbud under forvandling side 8 Annonce 24 39 45 8 4 Kort nyt 5

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere