Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer"

Transkript

1 FÆLLESBLADET Fællesbladet Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: Bladudvalg: AIF Thomas Herter Flemming Remler Skads Kirke Kjeld Nordby SAGU Katrin Bruun Skads Andrup Lokalråd Per Christensen Bladkoordinator, layout og foto: Lars Bülow Jensen Trykt hos BHM Tryk ApS Distribueret oplag: 935 Bladet uddeles i Skads Sogn Distribution: Via 7./8. klasserne til alle husstande i Skads Sogn. Via Min Købmand, Kirken, Salon Rita og klublokalet. Fællesbladet udkommer seks gange årligt. Næste udgave: Materialefrist: Forsidebillede: Årstidsbillede Læs i dette nummer Fællesbladet: Aktivitetskalender og opslag Side 3 Andrup Idrætsforening: Bestyrelse og Formandens kommentar Side 5 Orientering om banerne Side 7 Referat af generalforsamlingen 2015 Side 7-9 Nyt fra Erhvervsudvalget Side 13 Støtteklubbens trækninger Side 15 Skads Sogns Seniorklub Side 16 Skads Kirke: Opstandelsens og vores virkelighed Side 17 Konfirmander 2015 Side 18 Møde og arrangements kalender Side 19 Gudstjenester og kirkelig vejviser Side 20 Forårskoncert i Skads Kirke Side 21 SAGU: Bestyrelse og udvalg, Nyt fra bestyrelsen Side 23 Gymnastikopvisning 2015, Nyt fra SAGU gymnastik Side 24 Nyt fra Løb og Motion Side 25 Fastelavnsfest 2015 Side 27 Krocketklubben, Præmiespil Side 29 Åben Hal - Picnic Side 30 KFUM-Spejderne Side 31 Skads Andrup Lokalråd: Referat fra årsmødet Side 32 Pris for optagelse af indlæg i Fællesbladet for øvrige foreninger: Én A4 side koster pr. udgivelse kr. 300,- inkl. moms. Prisen gælder kun for optagelse af indlæg og ikke gældende for annoncer. Indlæg eller ønske om annonceaftale fremsendes via til: - der optages ikke indlæg/annoncer fra private. Aktivitetskalenderen: (side 3) Aktiviteter fremsendes via i overskriftsform til: Optages uden beregning. Alle foreninger er velkommen til at sende indlæg. Deadlines og udgivelsestidspunkter for kommende numre: Indlevering af materiale: Nr.3 08/05 Nr.4 24/07 Nr.5 04/09 Nr.6 06/11 Omdeling af bladet: Nr.3 27/05 Nr.4 16/08 Nr.5 23/09 Nr.6 25/11 Skulle du mod forventning ikke have modtaget Fællesbladet, henviser vi til distributionsstederne nævnt her på siden. Eller online versionen på Venligst send en mail indeholdende navn og adresse til og vi vil fremover tilstræbe levering. Vi har desværre ikke mulighed for efterlevering. Fællesbladet

2 FÆLLESBLADET Fælles Aktivitetskalender: Betingelser, se side 2 Generalforsamling Skads-Andrup Købmandshandel ApS afholder Generalforsamling Onsdag d. 15 april 2015 kl Oversigt over gudstjenester i Skads Kirke og Jerne Kirke findes under kirkesiderne. i Skads forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne April: 13/04 Borgermøde om Energien kl.19:30 s.30 15/04 Generalf. SA Købmandshandel kl.19:30 s.3 15/04 Grundtvigshusfondens årsmøde kl.19 s.19 16/04 Forårskoncert i Skads Kirke kl.19 s.21 18/04 Fodbold for små fødder kl. 9:30 s.11 26/04 Åben Hal - Picnic kl s.30 Med venlig hilsen Bestyrelsen skadsandrup.dk Hundetræf Fællesbladet findes også som webudgave med farvefotos på skadsandrup.dk Der er hundetræf hver mandag og torsdag kl. 16:30 samt Lørdag kl. 11:00 på det grønne område mellem Julivej og Majgårdsallé i Andrup. Fællesbladet 3

3 Fællesbladet 4

4 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Bestyrelse Formand: Tonny Spangsberg Hansen Nørregårdsparken Kasserer/erhvervsudvalg: Lars Elbæk Seniorudvalg/materialer: Bjarne Morthorst Januarvej Ungdomsudvalg og Fællesbladet: Thomas Herter Harvevænget Henning Rossen Krogsgårdsvej Byfestudvalg: Søren Strandmark Skads Byvej Suppleant: Lars Lasgaard AIF-skribent og i bladudvalget: Flemming Remler Nørregårdsparken Af Tonny Spangsberg Formandens Kommentar Græsset er så småt ved at være grønt igen, og vi skal til at have alle vores medlemmer ud at træne samt spille kampe i den stolte kongeblå AIF-trøje. Alle lige fra små fødder på 4-5 år til vores veteraner, hvor flere har passeret de år, glæder sig som køer til at komme i gang på grønsværen efter vinterpausen. Godt nok har der været indendørs fodbold og måske endda udendørs på kunstgræs eller multibanen. De voksne har også holdt sig i gang med hyggetræning vinteren over, men der er altså ikke noget som duften af græs og stemningen omkring det hele, når sæsonen med rigtige kampe skal til at begynde. Jeg vil ønske alle en rigtig god 2015 sæson! Ikke mindst alle trænere og frivillige omkring holdene, som jo også glæder sig til at komme i gang som små børn på vej i Legoland. Angående frivillige kan vi altid bruge flere hænder til opgaverne i klubben og omkring de enkelte hold, så sig endelig til hvis du har lyst til at give en hånd med i AIF. Og hvis du bliver spurgt om du ikke kan hjælpe med et eller andet, så vær endelig ikke vær genert og sig ja, selvfølgelig. Ofte er det ikke meget opgaven egentlig står i, men den kan gøre en stor forskel for vores medlemmer og tage lidt af skulderne fra dem som trækker et stort læs. Som en af vores trænere sagde til vores generalforsamling i januar, så kendte han ikke andre klubber hvor de frivillige havde så gode vilkår. Vi har rigtig fine faciliteter med gode baner samt multibanen. Vores materialer er fin stand og der er rigeligt med mulighed for at gøre brug af alt udstyret i træningssammenhæng. Vi er altid lydhør overfor vores trænere og tror endnu ikke vi har sagt nej til at forslag om indkøb af materialer eller bolde i den tid jeg har siddet i bestyrelsen. Og det er da ved at være en del år nu. Derudover er der faktisk frit valg fra kursushylden hvis man ønsker at yderligere dygtiggøre sig indenfor fodbold og træningsgerningen. Desuden er vi åbne overfor alle former for ture for vores hold. Det kan være ryste-sammen arrangement, træningslejre eller stævner med eller uden overnatning, så længe det er med til at give vores spillere, små som store, gode oplevelser som medlemmer i Andrup IF. Så støt nu op om vores allesammensfodboldklub og vær med til at sikre den fortsat kan tilbyde fodbold til så mange som muligt i vores lokalsamfund. Om du selv spiller eller har børn i klubben, så er vi bare afhængige af at alle giver et nap med, når det er nødvendigt. Fællesbladet 5

5 Fællesbladet 6

6 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Orientering om banerne Af Bjarne Morthorst Referat fra AIF generalforsamling 2015 Af Thomas Herter Til orientering om hvad der sker i øjeblikket omkring banerne ved Skads Skole. Blot så I bliver orienteret om hvad der bliver arbejdet med i baggrunden. Ikke alt arbejde er synligt, men der er mange, som laver en masse foreningsarbejde, der ikke bliver set i hverdagen. Vi har fundet en ny opkridter, hvor Rasmus Rohde Pedersen har valgt at tilbyde sin hjælp. Han er ny i faget, men jeg er sikker på, at han hurtigt skal få det lært. I en årrække har vi haft samtaler med kommunen, der varetager plejen af banerne, om at det første stykke bane tættest ved hallen. Der er problemer med at regnvandet bliver liggende på banerne i dagevis, hvor kommunen har forsøgt sig med flere tiltag. Det næste tiltag er en ny maskine, som skulle prikke huller i baner, så må vi se om det virker. På generalforsamlingen blev der talt om at lægge flis mellem baneafsnittene ved læbæltet for at undgå, at det er så mudret at passere. Dette har kommunen afvist, da flisen vil ødelægge deres slåmaskiner og sprede små stykker flis ud over et stort græsareal. De vil derimod udvide åbningen mellem baneafsnittene, så stykket, hvor der kan passeres fra det første baneareal til 11-mandsbanerne, vil blive udvide med adskillige meter. Også for at solen bedre kan tørre græsset mellem baneafsnittene og derved skulle det forsøge at undgå mudret mellem baneafsnittene. Omkring sandbanen vil kommunen forsøge at lægge filtdugen under sandet igen, men dette ser jeg som en løsning, der ikke er værd at bruge ressourcer på. Jeg kæmper stadig for at omlægge sandbanen til en græsbane, da stykket er drænet, og man vil formodentlig ikke have lignende situationer som tidligere med mudder til knæene. At kommunen skulle anlægge en kunstgræsbane i Andrup er en fjern tanke, så vi kæmper for en græsbane, så vi kan få udnyttes vores lysanlæg bedst muligt :-) Tirsdag den 27. januar 2015 kl.19 blev der afholdt ordinær generalforsamling for Andrup Idrætsforening i klublokalet på Skads Skole. Det samlede fremmøde var ca. 20 personer. Flemming Remler blev valgt til dirigent, som konkluderede at der var indkaldt rettidigt. Formandens beretning: Ungdom: Der har igen været livlig aktivitet. Vi har sendt alle hold af sted til alle de kampe og stævner de har haft lyst til. Resultaterne har været meget svingende, men det vigtigste er også at alle nyder at spille fodbold. Der er dog mest aktivitet omkring vores ældre pigeårgange, U9 drenge og lidt yngre årgange. Men især U11 drenge er et stort aktiv med masser af talent og aktivitetsniveau. Er pt. igen med stor vinterturnering med nogle af de største klubber i Jylland. Der blev igen holdt fodboldskole, men med kun ca. 30 deltagere vil vi holde pause for denne aktivitet de næste par år. Årsagen skal findes I de store årgange, der tidligere har deltaget nu er blevet for gamle til fodboldskolen. Men også igen antallet af aktive i de pårørende årgange ikke er for store. XP Consult Cup blev igen fint afholdt under byfesten. Kunne ønske os flere deltagende hold og har fundet frivillige til at sørge for det i Ungdom kan vi dele op i 2 dele. Børnefodbold og ungdomsfodbold. Børnefodbolden har vi okay styr på med tilbud og hold til alle fra 5 år og op til ca. 11 år. Dog mest på drengesiden. Men det kniber gevaldigt på ungdomssiden, hvor vi er klart mest repræsenteret på pigesiden, som er positivt, men drengene er næsten væk. Årsagerne er mange, men uanset hvad er det noget vi er opmærksom på i bestyrelsen. Men manglen på frivillige trænerer og holdledere blandt forældre er en stor udfordring og har fået os til at lukke for et par årgange. Derfor har vi i bestyrelsen i 2014 startet et projekt til at gennemgå hele organisationen. Det er en stor mundfuld og vi har desværre kun fået berørt få områder. Simpelt tidspres på især ungdomsudvalgets medlemmer har gjort denne proces længere end ønsket, men vi arbejder videre i Generelt er vores holdning at hvis der ikke er frivillige eller opbakning fra forældre, så kan vi ikke tilbyde fodbold for børnene i de pågældende årgange. Fortsættes Fællesbladet 7

7 Fællesbladet 8

8 Fortsat Senior: Denne afdeling blomstrer med tilgang af især unge spillere, hvor flere har spillet i AIF som børn og nu vender tilbage. Der er små 40 spillere pt. Første sæson med Henrik Christensen som cheftræner. Alle har været tilfredse og han fortsætter i Vi vil dog gerne tilføre en assistenttræner for at optimere forholdene for alle de nye unge, så de får den bedst mulig træning og så de bliver i AIF. Resultatmæssigt har det været status quo da begge hold også i 2015 spiller i henholdsvis serie 4 og serie 5, som de også gjorde i Oldboys og veteraner kører også fint med masse af aktive spillere og stor aktivitet. De to hold endte vist begge midt i rækken i På kvindesiden var der comeback til et 7-mands hold i efteråret og vi håber at kunne holde disse piger i gang i mange år fremadrettet. Henning Rossen kæmper en brav kamp her. Byfest: Der blev igen holdt en fremragende byfest med bredt og flot program, hvor der var noget for alle. Men desværre var der generelt 20% færre deltagere til hvert enkelt programpunkt samt den generelle opbakning fra hele området ikke stod mål til arbejdsindsatsen og arrangementets størrelse. Igen her er det meget svært at finde folk til udvalget og stort set hele udvalget fra 2014 har valgt at sige stop. Derfor er det på tegnebrættet med et nyt tiltag med en forlænget Sportsweekend i 2015 på tværs af ABK, SAGU og AIF. Det skal være med minimal økonomisk risiko og teste om opbakningen i lokalområdet bliver markant bedre af at alle 3 foreninger står bag samt at eventuelt overskud går til Energien. Noget vil alle kunne genkende mens andet vil være nyt. Men idéen er masser af fodbold/sport og så festlige programpunkter de enkelte aftener. Afslutningsfest: Igen en super festlig afslutningsfest. Der var fortjent hæder til Thomas Herter med Villadsens mindepokal og Gry Groth med Andedammens pokal, for et stort stykke arbejde for AIF gennem de seneste år. ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Fællesbladet 9 Koncerter / Energien: Vi har ved Thomas Helmig og Rasmus Seebach koncerter i Blue Water Dokken stillet med ca. 60 mand til hver koncert, som frivillig hjælp. Det har været en god indtægtskilde som desværre er tømt, da der ikke arrangeres flere koncerter på denne facon. I år er indtægten fra disse gået ind i AIF s normale drift. Vores bidrag i år til Energien var i år et samarbejde med Skads/Andrup løbet under byfesten og vi stillede et hold til spinning-arrangementet i februar. Ellers er vi ikke involveret i styregruppen omkring Energien eller selve projektet. Vi bakker op, men har i øjeblikket rigeligt med at gøre, bare for at holde AIF kørende. Penge fra OK benzinkort er dog stadig øremærket Energien. Baner: Multibanen er stadig et stort aktiv og i god stand. Christian Spangsberg blev færdig med malerarbejdet og sidste på året købte vi nye net. Opkridtning har igen fungeret upåklageligt. Her overtog Bjarne Morthorst opgaven, men har her fornemmelsen at den største udfordring er samarbejdet og eventuelt hjælp fra kommunen. Grusbanen ved vi godt er stort set ubrugelig, men her løber vi panden mod en mur, da det er en kommunal bane. Igen er penge den store undskyldning for manglende vedligehold og genopretning. Vi kæmper videre og håber eventuelt at få mulighed for at så græs på banen. Til sidst en tak til alle frivilligere i klubben og til diverse arrangementer igennem året. Ingen nævnt ingen glemt. Kommentarer: Der blev spurgt til brug af banerne og vedligehold af banerne. Der blev redegjort for dette og der holdes en løbende dialog med kommunen. Forslag om flis mellem banerne ved læbælterne. Dette drøftes endnu en gang med kommunen. Beretning vedtaget Regnskabet: Kassereren gennemgik regnskabet. Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet. Disse blev besvaret af kasseren på fyldestgørende vis. Der var ikke indkommet forslag. Valg af bestyrelse: Følgende blev genvalgt: Bjarne Morthorst Søren Strandmark Thomas Herter Suppleanter: 1. Jesper Iversen 2. Lars Zøhner Bestyrelsen konstitueredes som følger: Tonny Spangsberg: Formand Lars Elbæk: Kasserer Bjarne Morthorst: Senior + materialer Søren Strandmark: Byfest + events Henning Rossen: Ungdom Thomas Herter: Ungdom + fællesblad Revisor: Leif Hygum Generalforsamling afsluttet

9 Fællesbladet 10

10 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Fællesbladet 11

11 Fællesbladet 12

12 Nyt fra Erhvervsudvalget Af: Flemming Remler Erhvervsudvalgets medlemmer er dem, der løbende forsøger at tiltrække nye annoncører til Fællesbladet, hvis økonomi i stort omfang er afhængig af annonceindtægter. Som læserne vil have observeret, så udgøres bladets støtter og annoncører i væsentligt omfang af lokale virksomheder. Erhvervsudvalget vil fremover løbende forsøge, efter bedste evne, at følge med i, hvad der sker af nye tiltag i det lokale erhvervsliv og formidle disse observationer videre til Fællesbladets læsere. Da vort tiltag er nyt, vil vi første omgang gå lidt tilbage i tiden og nævne, hvad vi mener, der er sket i det lokale erhvervsliv i løbet af de seneste år, men også hvad der er sket af tiltag i den seneste tid. De ting vi er faldet over er følgende, i vilkårlig rækkefølge: SOLSØ AUTO ApS: Thomas Solsø og hans stab af uddannede mekanikere residerer Andrup Byvej 13, og har stor erfaring med service og reparation af alle bilmærker. Såvel gamle som nye.. Udover service og reparation tilbydes endvidere salg og opbevaring af dæk, vejhjælp og meget mere. Tlf Casual and Nice: Er en af flere nye modetøjsbutikker her i lokalområdet. Firmaet er etableret af Anna, som driver butikken fra privatadressen: Nørregårdsparken 79, hvorfra hun sælger smart modetøj til damer i alle aldre. Anna tilbyder endvidere at arrangere et homeparty hjemme hos dig. Se mere på hjemmesiden: eller kontakt Anna på telefon Lisbeth s private Dagpleje: Privat dagpleje etableret i 2013 på Harvevænget 17 i Skads af Lisbeth Lauridsen, som før etablering af egen dagpleje har arbejdet som kommunal dagplejer. Lisbeth kan træffes på telefon Esbjerg VVS/Mester: v/ Johnny Jørgensen driver virksomhed på Januarvej 4 i Andrup, hvor tidligere Andrup Farvehandel havde til huse. Johnny Jørgensen og hans stab af faglærte medarbejdere tilbyder alle former for vvs-arbejde indenfor, bad, varme, ventilation, energioptimering samt tag og facade, ligesom man tilbyder akut hjælp, optimerings råd og total løsninger. Tlf ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Also Deluxe by Lene Dissing: Endnu en dametøjsforretning i Andrup nærmere betegnet Nørregårdsparken 94, hvor Lene Dissing sælger smart tøj fra Paris og Italien til den moderne kvinde. Lene kan kontaktes på telefon eller på facebook. Frandsen El og energi: V/ Søren Frandsen, Mølhøjvej 32B, Andrup. Autoriseret el-installatør med 14 års erfaring indenfor: Privat, Industri, Landbrug og Energiløsninger. Kontaktes på tlf Psykoterapeut Lise Thygesen: Grønnegårdsvej 24 tilbyder hjælp inden for bl.a. krise-, sorg-, par- og gruppeterapi. Kontaktes på telefon Gemmer: Nyetableret klinik i Skads på Sdr. Skadsvej 4 st., hvor Heidi Gemmer Gasberg, som er uddannet lægeeksamineret klinisk massør, kropsterapeut og kosmetolog tilbyder alt indenfor sports- og andre former for massage. Træffes på telefon og Facebook. Min Købmand: Vi har tidligere løbende orienteret omkring udviklingen omkring vor dagligvarehandel i Andrup og vores glæde over aftalen med Annette og Dennis, som nu driver forretningen. Vi faldt fornylig over en udtalelse fra en lektor ved Aalborg Universitet, som siger: Når den sidste butik lukker, så falder ejendomspriserne mellem 5-10 %, så det folk sparer ved at handle andet sted, sætter de faktisk til på værditab i huset Vi kunne ikke lade være med at falde for fristelsen til at citere ovennævnte udtalelse, og dermed endnu engang få lejlighed til at erindre om, hvor vigtigt det er, at vi alle fortsat i størst mulig omfang støtter vor lokale dagligvarebutik. Ovennævnte var, hvad vi i erhvervsudvalget har valgt at bringe denne gang. Hvis vi skulle have glemt noget eller nogen, så beklages det meget. Vi modtager meget gerne løbende erhvervsmæssige oplysninger/ observationer fra bladets læsere. Disse vil så blive bragt i kommende udgaver. Fællesbladet 13

13 Fællesbladet 14

14 ANDRUP IDRÆTSFORENING AF 1933 Fællesbladet 15

15 SKADS SOGNS SENIORKLUB Fællesbladet 16

16 SKADS KIRKE Lad det være sagt med det samme: Vi er kommet for sent! Og det ændrer intet, at vi i år har haft en hel uge til at få urerne justeret om til sommertid, inden det blev påske. Vi er for sent på den. Det lader sig ikke bortforklare. Vi er kommet for sent, sådan som vi har for vane at komme for sent til de fleste af livets store begivenheder. Ikke nødvendigvis sådan at forstå, at vi ikke er til stede, når de sker. Sådan er der selvfølgelig nogle, der har det, men dog langt fra alle. Nej, sådan at forstå, at vi ofte i grunden slet ikke bemærker, hvad der egentlig sker, før det hele er overstået. Først bagefter går det op for os, at der var tale om noget betydningsfuldt og helt enestående - et øjeblik, som aldrig kommer igen - og vi ærgrer os over, at vi ikke var mere nærværende, da det indtraf. Underet er sket. Det er forbi og lader sig ikke gentage, så vi kan nå at få det på video. Nej, vi er kommet for sent, sådan som allerede kvinderne kom for sent til graven påskemorgen, skønt de var draget hjemmefra i god tid. De fik ham ikke at se. Graven var tom, og opstandelsen havde fundet sted. Det eneste de fik at holde sig til var en engels ord om, at den opstandne var gået i forvejen for dem til Galilæa. På samme måde er det med os. Vi er kommet for sent - sådan cirka 2000 år. Vi kan således heller ikke ved selvsyn konstatere, hvad der fandt sted. Om kvinderne talte sandt, da de var kommet sig over forskrækkelsen og fik læberne på gled. Om de blot var en flok sindsforvirrede fruentimmere, som blev bedraget af deres egen fantasi. Eller om de måske var ofre for en grovkornet og ondskabsfuld spøg. Også for os gælder det, at vi må nøjes med et ord: Evangeliets ord om, at det forholder sig sådan. Vi kommer ikke sagen nærmere. Men måske er det i grunden slet ikke så galt. Måske er det tværtimod udmærket, at der findes begivenheder og oplevelser, som ikke lader sig indfange og fastholde af andet end bevidstheden og mindet. For hverken oplevelsen af glæde over at stå med et lille nyfødt barn i hænderne, forundringen og ydmygheden ved at betragte verden fra Himalaya-bjergets top, eller troen på opstandelsen, lader sig gengive på nok så mange naturtro farvebilleder eller video-sekvenser. Det rummer derfor også en stor visdom, at evangelisten Markus lader sin beretning om kvinderne ved graven ende som et åbent spørgsmål, vi selv må tage stilling til. Han véd, at nok så mange øjenvidne beretninger Opstandelsens og vores virkelighed. Fællesbladet 17 om den opstandne aldrig vil være stand til at overbevise én eneste om opstandelsens sandhed. Lige så lidt som kilometervis af film eller stabler af billeder, som skildrede opstandelsen ville være i stand til andet end at så tvivl om kameraførernes hæderlighed. For det, som skete ved den grav i Jerusalem den første påskedag, kan ikke rummes i vore begreber om virkeligheden. Det er en begivenhed, som kun kan finde sted, når Gud det vil. Og det har jorden ingen vidner til. Derfor er påskens budskab - og med det hele kristendommen - et ord helt stillet blot og værgeløst mod verdens spot, som det siges i en salme af præsten K.L. Aastrup. Selv blev kvinderne og de øvrige disciple med tiden overbeviste om, at Jesus var opstået fra de døde. Ved at tænke tilbage på alt det, de havde oplevet sammen med ham, stod det efterhånden klart for dem, at de havde været vidner til noget ganske enestående i menneskehedens historie. De havde bare ikke bemærket det, mens det stod på, og nu var det for sent. Men ved nærmere eftertanke kunne man jo sige, at hele hans liv havde været én lang opstandelse fra først til sidst. Han havde ikke levet for sin egen skyld alene, men lige så meget for synet af markens liljer og himlens fugle, for lyden af børn, der legede og spillede på fløjte, og for alle de mennesker, som havde brug for ham. For toldere og skøger og alle dem, der havde forspildt deres liv. Ja, selv for dem, der flygtede fra ham til sidst, da han havde aller mest brug for dem. I hans nærvær havde livet været levende i en helt ny og intens forstand. Også i hans ord havde der været opstandelse: Når han befalede de døde at stå op, kom der atter liv i dem. Når han sagde til blinde, at de skulle åbne deres øjne og se, så fornemmede de et opstandelsens lys og så på verden med nye øjne. Og når han sagde til mennesker, at deres synder var dem forladt, så følte de dybt i deres hjerter, at det var sandt - at de var tilgivet - og at livet blev skænket dem på ny. Så det gav mening at sige, at ved ham var livet blevet vækket af døde. Det forekom derfor heller ikke længere disciplene helt så urimeligt, at Jesu eget liv skulle have fået en helt særlig udgang: At han skulle stå op af døde igen. Fortsættes

17 SKADS KIRKE Fortsat Om deres overbevisning så vil være i stand til at overbevise os andre, det afhænger alene af, om vi er grebet af evangeliet eller ej. Om vi oplever, at det taler til os, eller ikke gør det. Det er under alle omstændigheder kirkens påstand, Kristi opstandelse indebærer, at den sandhed, som dengang udstrålede fra hans ord og skæbne også i dag stråler ud af ordet om ham. At hans opstandelse betyder dom og tilgivelse: Dom over vores hensynsløse trang til at skubbe andre til side for selv at komme til. Og tilgivelsen som en ny måde at være til på. En tilstand, hvor det forhold til Gud, vi selv har forbrudt, er genoprettet ved hans kærlighed alene. Og spørger vi om det er sandt, kunne vi passende lytte til, hvad Vorherre selv har at sige om den sag. Når mennesker spurgte ham, hvordan de kunne vide, det var sandt, hvad han sagde, svarede han ikke med beviser, men henviste blot til sine ord. Hvis I gør mine ord, skal I kende sandheden, sagde han. Heller ikke om opstandelsen kan der tales anderledes. Hvis vi ville gøre hans ord og ikke kun leve for vores egen skyld men for alle dem, der har vores hjælp og bistand behov, så ville det indebære en sand opstandelse af livet. Både for andre mennesker og for os selv. Og har man prøvet at opleve bare en lille flig af, hvad det vil sige, at evangeliet om Kristus kan betyde nyt liv i en hverdag, som føles tung og træt, eller genoplivningen af forholdet til et andet mennesker, som ellers var dødt, så rummer den erfaring dog tilknytningspunktet for et håb. Håbet om at være omfattet af Guds kærlighed i liv og død. Og det er i og for sig alt, hvad vi behøver at vide om den sag. Kødets opstandelse og vor egen opstandelse fra de døde kan vi ikke gøre os noget begreb om og skal heller ikke. Vi skal blot gøre os klart, at uden troen på opstandelsen gives der ingen kristendom. Alt, hvad der fortælles om Jesus, er fortalt med udgangspunkt i og på baggrund af en tro på, at denne mand var Guds egen søn, som døde og opstod for at også vi skal opstå engang. Dét er, hvad vi har at forholde os til og så ellers tage i mod opstandelsen, sådan som den byder sig til hér og nu - som hver ny dag, der møder os, og som hvert kærligt og tilgivende ord, der lyder af vor næstes mund. Rigtig glædelig påske! Finn Ryneld. Konfirmander A - søndag 3. maj 2015, kl Anna Kubel Bertelsen, Skads. Iris Bjerregaard, Skads. Victor Bjerrum, Skads. Tenna Henriette Herter, Andrup. Mia Højrup, Andrup. Jakob David Lundberg Jeppesen, Andrup. Tilde Bolding Lasgaard, Andrup. Jakob Lindeman, Andrup. Jeppe Billing Lysebjerg, Andrup. Rikke Rohde Pedersen, Andrup. Mathilde Løwe Sørensen, Andrup. Line Elmquist Christensen, Skads. 7. B - søndag 10. maj 2015, kl Edvardas Alencikas, Andrup. Simon Bruun Arnum, Oksvang. Caroline Spaabæk Bilgrav, Andrup. Emilie Sandholt Bjerrum, Skads. Henrik Sejrup Christensen, Andrup. Caroline Daugaard Ahlers, Skads. Lennart Hansen, Skads. Julie Iversen, Andrup. Sofia Munk Klint, Andrup. Casper Maigaard Rasmussen, Skads. Caroline Buskbjerg Reichle, Andrup. Sarah Kathrine Dehlendorff Svenningsen, Skads. Maria Alkærsig Thomsen, Jerne. Amalie Kirsten Hansen, Kvaglund. Fællesbladet 18

18 SKADS KIRKE Møde- og arrangementskalender. Onsdag den 15. april kl Grundtvigshusfondens årsmøde i Bramming Kirkes mødelokaler. Fælles møde for medlemmer af de grundtvigske kredse i Esbjerg Kommune. Leder af Grundtvig Akademiet, København, Birgitte Stoklund Larsen: Menneskesynet - har vi et menneskesyn? Og hvordan bruger vi det?. Det danske samfund gennemgår store forandringer i disse år. Og det kan være svært at se, hvad der betinger dem samt at gennemskue, hvad de ender med at føre til både for den enkelte og for fællesskabet. Sagt på en anden måde: Er formålet at fastholde og udbygge et demokratisk samfund til gavn for det enkelte mennesker under ændrede sociale og økonomiske forhold? Eller skal et menneske i højere grad tildeles værdi og indflydelse i det omfang det selv formår at bidrage til vækst i samfundsøkonomien? Mener vi ikke længere, at hvert enkelt menneske er ukrænkeligt og har en umistelig værdi? Og betyder hensynet til fællesskabet, at den enkelte må affinde sig med de forhold, flertallet er villigt til at stille til rådighed? Kom og tag del i debatten! Torsdag den 16. april kl Menighedsrådet: Forårskoncert i Skads Kirke. Koncert med trioen Helios. Efter koncerten inviteres til kaffebord, musikalsk underholdning, og fællessang i forsamlingshuset. Fri entré og kaffebord! Se omtale andet steds i bladet. Tirsdag den 19. maj, kl Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen. Budgetmøde. Torsdag den 25. juni. Menighedsrådet og Seniorklubben: Sogneudflugt. Se for omtale andet steds i bladet. Fællesbladet 19

19 Gudstjenester Torsdag den 2. april - Skærtorsdag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Sarah Asp. Fredag den 3. april - Langfredag. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp. Søndag den 5. april - Påskedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P. E.Kammersgaard. Mandag den 6. april - 2. Påskedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard. Søndag den 12. april - 1. s.e. Påske. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp Konfirmation. Søndag den 19. april - 2. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard Konfirmation. Søndag den 26. april - 3. s.e. Påske. Skads Kirke: Sarah Asp Jerne Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Sarah Asp. Fredag den 1. maj - Bededag. Skads Kirke: P. E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp. Søndag den 3. maj - 4. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Konfirmation 7. A Jerne Kirke: P. E. Kammersgaard. Søndag den 10. maj - 5. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Konfirmation 7. B Jerne Kirke: Sarah Asp Jerne Kirke: Sarah Asp. Torsdag den 14. maj - Kristi Himmelfart. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp Konfirmation Jerne Kirke: Ingelise Wenzel Konfirmation. Søndag den 17. maj - 6. s.e. Påske. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Ingelise Wenzel Konfirmation. Søndag den 24. maj - Pinsedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard. Mandag den 25. maj - 2. Pinsedag. Skads Kirke: Finn Ryneld Jerne Kirke: Ingen gudstjeneste. Søndag den 31. maj - Trinitatis. Skads Kirke: P.E. Kammersgaard Jerne Kirke: Sarah Asp Jerne Kirke: P.E. Kammersgaard. SKADS KIRKE Kirkelig vejviser Sognepræst: Finn Ryneld Majgårdsparken 23, Andrup 6705 Esbjerg Ø Træffes undtagen mandag. Sognepræst: Poul Erik Kammersgaard Træffes undtagen fredag. Sognepræst: Sarah Asp Træffes undtagen fredag. Kirkekontor: Jerne Kirkes Kontor Møllebakken Esbjerg Ø Tlf Man-Tir-Fredag kl Torsdag kl Graver: Anne Marie Andersen Hostrupvej 42, Hostrup 6710 Esbjerg V Træffes ved kirken: Tirsdag til fredag kl og Samt efter aftale. Privat: Kirkegårdsmedhjælper: Anna-Marie Lauridsen Harvevænget 31, Skads 6705 Esbjerg Ø Organist: Malwina Gahrn Augustvej Esbjerg Ø Kirkesangere: Viktor Rasmussen H.C. Ørsteds Gade Esbjerg Alex Friis Ege Allé 38, Sædding 6710 Esbjerg V Formand for menighedsrådet: Kjeld Nordby Sdr. Skadsvej Esbjerg Ø Kirkebil: Der er mulighed for at benytte gratis kirkebil begge veje i forbindelse med gudstjenester og øvrige arrangementer i Skads Kirke. Man afhentes på bopælen og bringes retur ved henvendelse til Esbjerg Taxa på tlf senest kl dagen før. Oplys ved bestilling: kirkekørsel! Kirkesiderne udgives af Skads Sogns menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Finn Ryneld Sidste frist for indlevering af stof, der ønskes optaget under kirkesiderne i næste udgave af fællesbladet, er torsdag 30. april til undertegnede. Finn Ryneld Fællesbladet 20

20 SKADS KIRKE Forårskoncert i Skads Kirke Torsdag den 16. april kl Gå foråret i møde med koncert. Trioen Helios giver koncert i Skads Kirke. Medvirkende: Signe Juhl, sangerinde og klaver. Mads Jørgensen, guitar, pedal-steel og dobro. Niels Kvist, bas Trioen Helios giver et frisk bud på hvordan musik kan lyde i dag med et varieret og overraskende instrumentarium og med kendte melodier iklædt helt nye akkorder. Trioen arrangerer sangene med traditionerne fra den nordiske jazz, den amerikanske folkemusik og de danske salmer. Dette har gjort, at musikken får et enkelt og smukt udtryk, der går hånd i hånd med lyrikkens stemning og ånd. Undervejs vil sangerinde Signe Juhl fortælle om musikken og teksterne. Trioen Helios vil også udvælge salmer til fællessang. Musikerne er alle uddannet på musikkonservatoriet i Esbjerg på henholdsvis vokal, guitar og bas. Udover disse instrumenter spiller trioen også klaver, melodika, drobo, lapsteel, en indisk dronemaskine og akustiske el-guitarer. Trioen har givet en lang række koncerter i Danmark bl.a. på Tobakken i Esbjerg. Efter koncerten er der fællessang og kaffebord i Skads Forsamlingshus. Medvirkende: Organist Malwina Gahrn Alle er velkommen. Fri èntre Skads sogns menighedsråd. Fællesbladet 21

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014 Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Fællesbladet. Forside

Fællesbladet. Forside Fællesbladet Forside FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen Referat af generalforsamling i Værløse Gymnastik Mandag den 30. september 2013 kl. 19:00 I Værløse hallen Tennislokalet. Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere