Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00"

Transkript

1 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen er lovlig, da den: - afholdes inden maj - er annonceret tre uger inden. - dagsorden følger vedtægterne 2. Valg af protokolfører (stemmetæller) Birgit Mortensen og Filipe Håning 3. Bestyrelsens beretning Formand Brian Pedersen fremlægger beretningen. Skriftlig beretning ligger på hjemmesiden, deles desuden rundt Hovedpunkter: Nye medlemmer af bestyrelsen Gode resultater på holdene MEN færre medlemmer på mange af holdene (fokus) Svag deltagelse til arrangementer Der er i den seneste tid blevet afholdt et klubudviklingsforløb med Niels Kliim. Ca. 10 personer fra klubben (bestyrelse, trænere og andre interesserede deltog) Ting der skal arbejdes videre med: - Kids - Hvordan vil vi rekruttere - mål og formål for kids - Frivillighed - liste med opgaver og tidsangivelse - opgaver skal fordeles. - Trænere - rekruttering på kort og lang sigt, uddannelse/kurser - Turnering for virksomheder mm. - synlighed i lokalområdet

2 - Blæksprutte - en deltidsansat, cafepasser, besøge skoler, aflaste trænere, bestyrelse. Der følges op på mandag - alle er velkomne - PR - ved sæsonstart udarbejdede bestyrelsen en PR-Manus. En del omtale i Folkebladet og sponsors logoer i avisen. Giver os synlighed. PR-materiale- hvad er det der virker for at tiltrække nye medlemmer. Hjemmeside - Sune arbejder på en ny hjemmeside, der gerne skulle være mere brugervenlig. Er der nogen spørgsmål? Ungdom: Hanne Ganer: Hvad menes med at være alene i hallen? Lars Jeppesen: Det er stimulerende at have nogen at se op til, det har det knebet med. Der kommer heller ikke så mange efter træningen på de andre hold. Birgit Mortensen: De unge spillere kunne have opgaver til hjemmekampene for senior Anders Kjærside senior kan også hjælpe til ungdomsstævne HC Jespersen: Hvorfor var I ikke til DM? Lars Jeppesen: De kvalificerede kunne ikke Herre: Lars Jeppesen: Er der et herrehold til næste år? Eller hvordan skal det forstås Godkendelse: Enstemmigt vedtaget Børge Mortensen: Der gøres status og ikke snak og fremtiden. Anders Kjærside: Skal forstås som, at vi kan holde niveauet. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Lars Aarø gennemgår regnskabet Spørgsmål? Anders Kjærside: Hvad dækker materialer over? Svar: Nye stænger til kids, spilletøj og balloner.

3 Per Madsen: indtægten fra Skive Festival kan den fortsætte? Brian Pedersen: det kører videre som sidste år, stadig nogle usikkerheder Paw Olesen: vi kommer ikke til at tjene det vi plejer. Men kan stadig tjene på at sætte hegn op. ( for at sætte hegn op) Per Madsen: det er som om vi sparer op? Hænger det sammen med manglende PR? Jens Peter Nielsen: fremadrettet arbejde omkring PR, er igangsat jf. beretningen Lars Aarø: Hvis Skive festival går ned, så er det godt at have penge sparet sammen. Anders Kjærside: det står nul under bøder Lars Aarø: Vi har faktisk fået en bøde, og den er betalt Iver Bergholt: vi sparer ikke op for at spare op. Det er godt at have penge til at indfri ønsker. Per Mortensen: savner initiativer til ændringer. Det ser ud til det kommer nu. Ole Kristensen: vi prøver at bruge pengene. Ved at arrangere f.eks. til EM i Randers, men manglende opbakning giver ikke mulighed for at bruge penge. Anders Kjærside: vi må gerne bruge penge, hvis det har et formål for klubben (ros) Hanne Ganer: Annoncer i Skive Folkeblad er et fravalg, skal det på igen. Brian Pedersen: vi vil ikke have det i Sportskalenderen, en vurderingssag. Per Madsen: vi skal vise os de steder vi kan Jens Peter Nielsen: Vi har spurgt os selv, hvad der rammer de målgrupper, vi sigter mod? Godkendelse af regnskabet: Regnskabet er godkendt enstemmigt

4 5. Indkomne forslag Ingen. 6. Valg af: Bestyrelse: Lars Aarø Gry D. Nielsen Brian Pedersen Alle er genvalgt Suppleanter. Janni Filsø Sørensen Paw Olesen Alle er genvalgt Janni er 1. suppleant Paw er 2. suppleant Revisorer. Else Marie Balling Else Marie er genvalgt Revisorsuppleanter. Paw Olesen Paw er genvalgt 7. Eventuelt Hanne Ganer: Navneforandring, Skal bare hedde Skive Volley Jens Peter Nielsen: Kan foreslås til næste generalforsamling. Vi kan ikke vedtage noget nu. Hanne Ganer: Dommere: der er få A-dommere i klubben - på dameholdet er to. Der kunne påsættes dommere til danmarksserie kampe. Investering af nye dommerstole. Uddannelse af nye A-dommere Brian Pedersen: Vi havde arrangeret A-dommerkursus, men blev aflyst på grund af for få tilmeldte Per Mortensen: Brug nogle penge på kurser.

5 Henriette Mogensen: Der skal være en plan, hvis kurset bliver aflyst Brian Pedersen: Ole og Brian har haft dispensation som 1.dommere. Paw Olesen: Betaling af dommere. Der sørget for at vi kan dømme hjemme i stedet for ude. På volley forbundets hjemmeside findes en panikliste, hvor man kan betale sig fra en dommer. Hanne Ganer: lav en pulje og brug dem på dommere Brian Pedersen: Danmarksserie som trekantsstævne. Så det afventende hold dømmer. Hanne Ganer: PR: Skolernes forældreintra. Skive skolernes hjemmeside. Gratis PR i radio og gratis avis. Ved årets start uddeles en informationsfolder med træningstider, bestyrelsesmedlemmer, og andre praktiske oplysninger. Brian Pedersen: Der udsendes infobrev pr. mail. Og det ligger på hjemmesiden. Der er mange muligheder for PR, men der er også en begrænsning for vores tid. Det ville være fedt hvis nogle frivilligt ville hjælpe med det. Lars Jeppesen: Forældreintra er en god ide. En ny hjemmeside vil være rigtig godt. Per Madsen: hvis vi brugte til PR, hvad ville I så synes? Jeg synes, vi skal have flere medlemmer. Jens Peter Nielsen: Vi vil gerne bruge penge på PR. Det er ikke en opsparingskasse. Der er nok ingen grænser for, hvad vi vil bruge af penge på gode PR forslag. Henriette Mogensen: At have fat i børn i skolerne, frikøbe nogle til at opsøge børnene. Der er nogle at hente. HC Jespersen Vi skal på Facebook, og hjemmesiden. Vi skal lave nogle tiltag og arrangementer, vise os på skolerne. Jens Peter Nielsen: Frikøbe en person, udover Blæksprutten, det snakker vi om på klubudviklingsmødet. Hanne Ganer: Turnering for ungdomsuddannelserne, som sidste år, kunne være en god idé Gry Nielsen: Vi har prøvet, men der var ingen tilmeldte. Det er værd at forsøge igen og have større fokus på at sprede budskabet Lars Jeppesen: Vi skal have folk til at tage en ven med. Vi kan ikke tage imod folk der aldrig har spillet volley. Der skal være en plan for nye medlemmer. Anders Kjærside: vi snakker børn, når vi snakker nye medlemmer. Beach volley kan lokke mange unge medlemmer til klubben. En træner til et mix begynder hold til nye medlemmer.

6 Paw Olesen: Den første måned er altid gratis. Det skal måske meldes klare ud. Kids kontingent kan ikke være lavere, men de kunne få gaver i stedet. Per Madsen: Vi vil sætte ind på Kids siden i forhold til klubudviklingen. Vi vil sætte noget i gang med beskedne midler. Vi skal ud på skolerne, derfor tale om blæksprutten. Et weekends turneringsstævne, en lørdag, ungdom. Med en god præmie, f.eks. en rejse til Barcelona. Muligvis en dag for øvede og en for begyndere. Jens Peter Nielsen: det er en rigtig god ide Per. Vi er klar til at satse, der skal ske noget! Der er brug for os alle sammen. Så vi har brug for hjælp. Mathias Skov: Beach Volley sæsonen starter nu. Hvordan skal vi fange unge dernede. Er der trænere dernede? Hvem kommer? Brian Pedersen: Ungdoms piger vil gerne spille beach. Jens Peter Nielsen: trænere, vi har et par forslag, vi arbejder på sagen. Per Mortensen: Der skulle gerne komme nogle drenge spillere Anders Kjærside: vil de spille for sjov, eller vil de lære noget? Lars Jeppesen: Det ved de ikke? Anders Kjærside: Jeg vil gerne være træner, hvis jeg er I Skive. Vi starter i morgen klokken 12. Vi har en facebook gruppe, med mange medlemmer Janni Sørensen: Reklame ved beach banerne, er det en mulighed? Brian Pedersen: Jo, god ide Iver Bergholt: Volley klubben har fortrinsret på banerne. Ifht. Reklamer skal vi have fat i stadion bestyreren. Henriette Mogensen: Kan vi lokke nogle lockoutet børn til at spille volley? Per Madsen: Vi som lærer må kun komme i forbindelse med fritid, og ikke i skoleforbindelse. Vi overvejer beachvolley Per Madsen: hvordan samler vi 30 børn på beachvolley banen på tirsdag, men prøv dog. Skal vi prøve at få nye medlemmer der, hvad er nemt? Vi skal have nye medlemmer der ned? Anders Kjærside: Der er de unge mennesker vi skal have fat i til beachvolley. De kommer af sig selv. Vi skal gøre opmærksomme på os selv. Henriette Mogensen: Vi skal have dem ind i hallen, får vi det? Annoncer i avisen? Per Madsen: Skal vi have en Beach turnering med en fed præmie? Anders Kjærside: God idé. Vi kan sagtens finde en præmie med gode sponsorer.

7 Lars Jeppesen: Hvis præmierne er for fede, er der jo bare nogle professionelle der melder sig til. Jeg synes ikke volley skal forbindes med druk. Henriette Mogensen: Enig i at alkohol ikke skal være præmien, men måske tøj. Anders Kjærside: 18 plus kan kun deltage hvis det er alkoholpræmier. Det er det der virker. vi kender dem der spiller, så vi ved godt hvem der må deltage. Mathias Skov: præmier uden alkohol. Hvis de kunne vinde en Ipad eller Iphone, kommer gymnasieeleverne. Janni Sørensen: Det behøver ikke kun være vinderne der for præmier, men måske en lodtrækning blandt de deltagende. Anders Kjærside: Præmier: EM billetter Brian Pedersen: Vi har en tur på Hancock, er der nogle der gerne vil med? Paw Olesen: Skal vi have mad? Det ved jeg der er mulighed for? Brian Pedersen: Det har vi ikke snakket om. Men det ville være en god ide? Paw Olesen: Der er tilmeldingssedler til Skive festival og hegnsopsættelse Per Madsen: trænersituationen næste år. HC og jeg tager herrerne og ungdom næste år. Fortsætter træningen i maj juni på ungdomssiden Jens Peter Nielsen: Det kan jeg ikke sige mere om nu. Tak til Børge Mortensen

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere