TVIP Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus."

Transkript

1 TVIP21560 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse!

2 Indledning Kære kunde Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Dette udstyr opfylder kravene i gældende EU-direktiver. Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg Affing TYSKLAND For at kunne bibeholde denne tilstand og sikre en ufarlig drift skal du som bruger følge denne betjeningsvejledning! Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idriftsættelsen af produktet, og overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger! Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er varemærker, der tilhører den pågældende ejer. Alle rettigheder forbeholdes. I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler! Datalagringen er underlagt de nationale retningslinjer om beskyttelse af persondata. Advarselshenvisning iht. 201 StGB: Den, der uden tilladelse optager en anden persons ikke-offentligt udtalte udtalelse på et lydmedium og anvender en optagelse, der er fremstillet på denne måde, eller lader tredjeperson få adgang til den, kan straffes med frihedsstraf eller bøde! Den, der uden tilladelse aflytter en anden persons ikke-offentligt udtalte udtalelse, der ikke er tiltænkt vedkommende, med et lytteapparat eller offentligt gengiver en anden persons optagede eller aflyttede ikke-offentligt udtalte udtalelse ordret eller det væsentlige indhold, kan også straffes. Ansvarsfritagelse Denne betjeningsvejledning er udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette skriftligt på den ovenfor anførte adresse. ABUS Security-Center GmbH påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne. ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskader, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument. 282

3 Symbolforklaring Symbolet med lynet i trekanten anvendes, når der er fare for helbredet, f.eks. på grund af elektrisk stød. Et udråbstegn, der befinder sig i trekanten, gør opmærksom på vigtige henvisninger i betjeningsvejledningen, som ubetinget skal overholdes. Dette symbol vises, når du skal have særlige tips og henvisninger vedr. betjeningen. Vigtige sikkerhedshenvisninger Ved skader, der skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantien. Vi påtager os intet ansvar for følgeskader! Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med materielle skader og/eller personskader, der skyldes ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne. I sådanne tilfælde bortfalder enhver form for garanti! Kære kunde. Følgende sikkerheds- og farehenvisninger anvendes ikke kun til at beskytte dig, men også til at beskytte udstyret. Læs følgende punkter opmærksomt igennem: Der er ingen dele inde i produktet, der skal vedligeholdes. Derudover bortfalder godkendelsen (CE) og garantien/reklamationsretten, hvis produktet åbnes/skilles ad. Produktet kan blive beskadiget, hvis det falder ned fra selv en lav højde. Montér produktet, så udstyrets billedoptager ikke udsættes for direkte sollys. Vær opmærksom på monteringshenvisningerne i det pågældende kapitel i denne betjeningsvejledning. Udstyret er udviklet til indendørs anvendelse. Undgå følgende ugunstige omgivelsesbetingelser ved drift: Væde eller for høj luftfugtighed Ekstrem kulde eller varme Direkte sollys Støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler Kraftige vibrationer Kraftige magnetfelter f.eks. i nærheden af maskiner eller højttalere. Kameraet må ikke installeres på ustabile flader. Generelle sikkerhedshenvisninger: Lad ikke emballage ligge og flyde! Plastikfolier/-poser, styropordele osv. kan blive til farligt legetøj for børn. Videoovervågningskameraet må af sikkerhedsmæssige årsager ikke komme i hænderne på små børn på grund af smådele, der kan sluges. Før ikke genstande gennem åbningerne ind i udstyrets indre Anvend kun det ekstraudstyr/de tilbehørsdele, der er anført af producenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Overhold sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledninger for andet tilsluttet udstyr. Kontrollér udstyret for skader før idriftsættelsen. Tag ikke udstyret i drift, hvis det er beskadiget! Overhold grænserne for driftsspændingen, der er anført i de tekniske data. Højere spændinger kan ødelægge udstyret og bringe din sikkerhed i fare (elektrisk stød). 283

4 Advarsler 1. Strømforsyning: Strømforsyning VAC, 50/60 Hz / 5 VDC, 1 A (er indeholdt i kassen) Tilslut kun dette udstyr til en strømkilde, der leverer den netspænding, der er anført på typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken netspænding der findes hos dig, skal du kontakte dit elforsyningsselskab. Afbryd udstyret fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelseseller installationsarbejder. 2. Overbelastning Undgå at overbelaste stikdåser, forlængerledninger og adaptere, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. 3. Rengøring Rengør kun udstyret med en fugtig klud uden stærke rengøringsmidler. Udstyret skal i den forbindelse kobles fra nettet. Advarsler Før den første idriftsættelse skal alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger læses! 1. Overhold følgende henvisninger for at undgå skader på netkabel og netstik: Netkabel og netstik må ikke ændres eller manipuleres. Netkablet må ikke bøjes eller vrides. Træk ikke i netkablet, når udstyret kobles fra nettet, men tag fat i stikket. Sørg for, at netkablet er så langt som muligt fra varmeapparater for at forhindre, at plastbeklædningen smelter. 2. Følg disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød: Undlad at åbne huset eller strømforsyningen. Stik ikke metalliske eller brandfarlige genstande ind i udstyrets indre. Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå skader på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr). 3. Afbryd defekt udstyr fra strømnettet med det samme, og informér forhandleren. Sørg ved installation i et eksisterende videoovervågningsanlæg for, at alt udstyr er koblet fra net- og lavspændingsstrømkredsen. Foretag ikke selv montering, installation og kabelføring, hvis du er i tvivl, men overlad det til en fagmand. Ukorrekt og uprofessionelt arbejde på strømnettet eller på husets installationer er ikke kun en fare for dig selv, men også for andre personer. Træk installationernes kabler, så net- og lavspændingskredse altid forløber adskilt og ikke er forbundet med hinanden på noget sted eller kan forbindes på grund af en defekt. Udpakning Håndtér udstyret meget forsigtigt, når du pakker det ud. Kontrollér i første omgang udstyret, hvis den originale emballage er beskadiget. Hvis udstyret er beskadiget, skal du sende det tilbage sammen med emballagen og informere transportfirmaet. 284

5 Indhold 1. Korrekt anvendelse Indhold i kassen Særlige kendetegn og funktioner Beskrivelse af kameraet Beskrivelse af tilslutningerne Montering/installation Montering af kameraet Justering af kameraet Første idriftsættelse Første adgang til netværkskameraet Forespørgsel om kodeord Brugerfunktioner Menubjælke Live-billedvisning Audio-/video-styring Kamerastyring PTZ-styring Preset-indstillinger Afspilning Konfiguration Lokal konfiguration Basiskonfiguration Avanceret konfiguration System Information om udstyret Tidsindstillinger Vedligeholdelse Sommertid Service Netværk TCP/IP Port DDNS Wi-Fi UPnP Video / audio Video Audio

6 Billede Visningsindstillinger OSD-indstillinger Text-overlay Privatzone-maskering Sikkerhed Bruger IP-adressefilter Hændelser Bev.-registrering Alarmindgang Alarmudgang Anden alarm Snapshot Lagring Optagelsesplan Hukommelsesadministration Protokol Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Rengøring Bortskaffelse Tekniske data GPL-licenshenvisninger

7 1. Korrekt anvendelse Dette WLAN pan/tilt-kamera er en alsidig overvågningsløsning hjemme eller på kontoret. Kameraet kan uden ekstra LAN-kabel integreres i et netværk via WLAN og har en bevægelsesregistrering med passiv infrarød sensor og en integreret højttaler, der kan udsende en kraftig lyd i tilfælde af alarm. Højtaleren og den indbyggede mikrofon muliggør derudover en two-way-audiokommunikation via kameraets webinterface ved hjælp af en tilsluttet mikrofon på computeren. Via alarmudgangen kan der aktiveres eksterne alarmmeldere, f.eks. en sirene eller et lys, der reagerer i tilfælde af en detektion. Kameraet har derudover 12 integrerede infrarøde LED'er, der aktiveres ved mørke, og det egner sig dermed til overvågning hele døgnet rundt. Selv i fuldstændigt mørke laver kameraet detaljerede optagelser og gør det muligt at identificere objekter på op til 5 meters afstand. Ved for meget modlys sørger WDR-funktionen derimod for en optimal udligning af billedkontrasterne. 2. Indhold i kassen WLAN 720p pan/tilt Indendørskamera med alarmfunktion Strømforsyning 1 m netværkskabel Loftsbeslag Cd Kvikguide Befæstningsmateriale 3. Særlige kendetegn og funktioner WLAN pan/tilt-kamera med infrarød nattesynsfunktion og bevægelsesregistrering Høj detaljeret opløsning takket være 1280 x 720 pixel ved 25 billeder/sekund Integreret højtaler, der alarmerer med høj lydstyrke i tilfælde af en hændelse Internet- og mobil adgang til livebilleder såvel som pan og tilt via IPCam-app og browser Integreret microsd-kort-slot til intern datalagring som backup-løsning 12 integrerede IR LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt Bevægelsesregistrering med passiv infrarød sensor Med WDR-funktion til modlyskompensation ideel til indgangsområder Med alarmudgang til aktivering af en ekstern alarmføler (f.eks. sirene, lys) WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen 287

8 4. Beskrivelse af kameraet Nr. Beskrivelse Objektiv PIR passiv infrarød sensor Mikrofon IR-LED'er LED-statuspanel WPS-tast & microsd-kort-slot 5. Beskrivelse af tilslutningerne Nr. Beskrivelse LAN-tilslutning Reset-tast Alarmindgang og -udgang I = indgang G = masse O = udgang 5 V DC spændingstilslutning Audioudgang 288

9 6. Montering/installation 6.1. Montering af kameraet VIGTIGT! Under monteringen skal kameraet være afbrudt fra netspændingen. Brug vedlagte boreskabelon eller beslag til at bore fastgørelseshullerne. Bor hullerne for, og sæt de medfølgende dyvler i. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre loftsbeslaget. Vær opmærksom på, at pilen og påskriften "FRONT" på loftsbeslaget peger i den ønskede retning Justering af kameraet Sæt nu kameraet på loftsbeslaget, og lad kameraet gribe fat ved at dreje det mod urets retning. 289

10 7. Første idriftsættelse Netværkskameraet registrerer automatisk, om der skal etableres en direkte forbindelse mellem pc og kamera. Et cross-over-netværkskabel er ikke nødvendigt. Til den direkte tilslutning til den første idriftsættelse kan du anvende det medfølgende patchkabel. Direkte tilslutning af netværkskameraet til en pc / bærbar computer 1. Sørg for, at der anvendes et netværkskabel af typen Cat5 2. Forbind kablet med ethernet-interfacet på pc'en / den bærbare computer og netværkskameraet 3. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning 4. Konfigurér netværksinterfacet på pc'en / den bærbare computer til IP-adresse og default-gateway til Fortsæt med punkt 8 for at afslutte den første indstilling og etablere forbindelsen til netværkskameraet. Tilslutning af netværkkameraet til en router / switch 1. Sørg for, at der anvendes et Cat5-netværkskabel til netforbindelsen. 2. Forbind pc'en / den bærbare computer med routeren / switchen. 3. Forbind netværkskameraet med routeren / switchen. 4. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning. 5. Hvis der står en navneserver (DHCP) til rådighed i dit netværk, skal netværksinterfacet på pc'en / den bærbare computer indstilles på "Indstil IP-adresse automatisk". 6. Hvis der ikke står en navneserver (DHCP) til rådighed, skal netværksinterface på pc'en / den bærbare computer konfigureres til og default-gateway til Fortsæt med punkt 8 for at afslutte den første indstilling og etablere forbindelsen til netværkskameraet. 290

11 8. Første adgang til netværkskameraet Den første adgang til netværkskameraet foretages ved at anvende ABUS IP Installer. Når assistenten er startet, søger den efter alle tilsluttede ABUS-netværkskameraer og videoservere i netværket. Programmet findes på den vedlagte cd-rom. Installer programmet på pc-systemet, og kør det. Hvis der er en DHCP-server til rådighed i netværket, tildeles IP-adressen automatisk både til pc'en / den bærbare computer og netværkskameraet. Hvis der ikke står en DHCP-server til rådighed, indstiller netværkskameraet automatisk følgende IPadresse: Pc-systemet skal befinde sig i det samme IP-subnet for at kunne etablere kommunikation til netværkskameraet (pc'ens IP-adresse: f.eks ). Standardindstillingen for netværkskameraet står på "DHCP". Hvis der ikke anvendes en DHCP-server i netværket, anbefaler vi efter den første adgang til netværkskameraet at indstille IP-adressen manuelt på en fast værdi. 291

12 9. Forespørgsel om kodeord Fra fabrikken er der tildelt et administratorkodeord i netværkskameraet. Af sikkerhedsmæssige årsager bør administratoren dog omgående vælge et nyt kodeord. Når dette administratorkodeord er gemt, spørger netværkskameraet før enhver adgang om brugernavnet og kodeordet. Administratorkontoen er fra fabrikken indstillet på følgende måde: Brugernavn "admin" og kodeord "12345". Ved enhver adgang til netværkskameraet viser browseren et bekræftelsesvindue og spørger om brugernavnet og kodeordet. Hvis dine individuelle indstillinger i administrationskontoen ikke længere står til rådighed, skal du kontakte vores tekniske support. Gør følgende for at indtaste brugernavnet og kodeordet: Åbn Internet Explorer, og indtast kameraets IP-adresse (f.eks. "http:// "). Du bliver bedt om at autentificere dig: -> Du er nu forbundet med netværkskameraet og ser allerede en videostream. 292

13 10. Brugerfunktioner Åbn netværkskameraets startside. Overfladen er opdelt i følgende hovedområder: Menubjælke Man 13:30:52 Live-billedvisning Camera 01 Audio/video-styring Kamerastyring Menubjælke Klik for at vælge den ønskede mappe "Livevisning", "Afspilning", "Konfiguration" eller "Protokol". Knap Beskrivelse Visning af den indloggede bruger Bruger-logout Valg af det ønskede sprog 293

14 10.2. Live-billedvisning Med et dobbeltklik kan du skifte til fuld skærmvisning. Knap Beskrivelse Aktivér 4:3-visning Aktivér 16:9-visning Vis i originalstørrelse Automatisk tilpasning af visning til browser Valg af streaming-type til livevisning Audio-/video-styring Knap Beskrivelse Deaktivér livevisning Aktivér livevisning Aktivér / deaktivér lyden, tilpas lydstyrken Mikrofon til / fra. Når mikrofonen er aktiveret, er samtale fra pc til kamera mulig. (Audioudgang på kameraet) Øjeblikkeligt billede (momentoptagelse) Start / stop manuel optagelse Til/fra digital zoom Start/stop 3D-zoom 294

15 10.4. Kamerastyring PTZ-styring For at vise PTZ-styringen klikker du under livevisning på feltet. Knap Beskrivelse Piletaster: Styring af pan- og tilt-bevægelser Tilpasning af PT-hastighed Preset-indstillinger Vælg fanen Preset for at hente, indstille eller slette op til 16 preset-positioner. Brug PTZstyreknapperne til at vælge den ønskede position. Klik på knappen for at oprette et preset. Knap Beskrivelse Valg af den ønskede preset-position. Den valgte position vises med blå baggrund. Hentning af position Indstilling af position Sletning af position 295

16 11. Afspilning Ved afspilningen kan du afspille de optagne data på microsd-kortet. Vælg den ønskede dag i kalenderen, og klik på "Søg". I tidspanelet vises optagelserne fra den valgte dag. Den farvede markering viser hændelsen på optagelsen. Under afspilningstid kan du indstille tiden for den ønskede optagelse. 296

17 12. Konfiguration Lokal konfiguration Under menupunktet "Lokal konfiguration" kan du indstille filstier for optagelsen og momentoptagelserne. Optagelse-filindstillinger Her kan du definere filstørrelsen for optagelser, optagelsesstien og stien til downloadede filer. Klik på "Gem" for at gemme ændringerne. Lagring af optagelsesfiler Du kan her vælge den filsti, der skal anvendes til manuelle optagelser. Standardstien er: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\RecordFiles. Gem downloadede filer som Her kan du indstille filstien til downloadede videoer. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\DownloadFiles 297

18 Billede-/beskæringsindstillinger Her kan du indstille stierne til øjeblikkelige billeder, snapshots under afspilningen og clips. Gem live-snapshot på Vælg filstien til øjeblikkelige billeder fra livevisningen. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\CaptureFiles Gem snapshot ved afspilning Her kan du indstille den sti, hvor de øjeblikkelige optagelser fra afspilningen skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackPics Gem clips under Her kan du indstille den sti, hvor clips skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackFiles 298

19 12.2. Basiskonfiguration Alle indstillinger for "Basiskonfiguration" finder du ligeledes under menupunktet "Avanceret konfiguration". Vær i den forbindelse opmærksom på kolonnen "Tilgængelig i" under beskrivelserne af "Avanceret konfiguration". 299

20 12.3. Avanceret konfiguration System Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Information om udstyret Visning af information om udstyret Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Tidsindstillinger Konfiguration af tidsvisningen Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Vedligeholdelse Konfiguration til systemvedligeholdelse Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Sommertid Konfiguration af det automatiske sommertidsskift Avanceret Konfiguration Service Konfiguration af specialfunktioner Avanceret Konfiguration 300

21 Information om udstyret Grundlæggende oplysninger Navn på udstyret: Her kan du tildele kameraet et udstyrsnavn. Klik på "Gem" for at gemme dette navn. Model: Visning af modelnummeret Serienr.: Visning af serienummeret Firmware-version: Visning af firmware-versionen Cod.-version: Visning af kodningsversionen Antal kanaler: Visning af antal kanaler Antal alarmindgange: Visning af alarmindgange Antal alarmudgange: Visning af alarmudgange 301

22 Tidsindstillinger Tidszone Valg af tidszone (GMT) Tid sync. NTP Ved hjælp af netværkstidsprotokollen (NTP) er det muligt at synkronisere kameraets klokkeslæt med en tidsserver. Aktivér NTP for at benytte denne funktion. Server-adresse IP-server-adressen til NTP-serveren. NTP-port Netværksportnummer til NTP-funktionen (standard: port 123) Interval Her indtastes intervallet i minutter for synkronisering af tiden. Tryk på "Test" for at starte en prøvekørsel. Manuel synkr. af tid Enhedstid Visning af computerens enhedstid Tidsindstilling Visning af det aktuelle klokkeslæt via tidszoneindstillingen. Klik på "Synkronisering med computertid" for at gemme computerens enhedstid. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 302

23 Vedligeholdelse Genstart Klik på "Genstart" for at genstarte udstyret. Standard Gendan. Klik på "Gendan" for at nulstille alle parametre til standardindstillinger undtagen IP-parametrene. Standard Vælg dette menupunkt for at nulstille alle parametre til standardindstillinger. Import konfig. fil Konfig.-fil Vælg filsti for at importere en konfigurationsfil. Status Visning af importstatus Eksportér konfigfil Klik på Eksportér for at eksportere en konfigurationsfil. Remote-upgrade Firmware Vælg sti for at opdatere kameraet med ny firmware. Status Visning af upgrade-status. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 303

24 Sommertid Sommertid Aktivér DST Vælg "DST" for automatisk tilpasning af systemtiden til sommertid. Starttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til sommertid. Sluttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til vintertid. DST Bias Indstil her tidsforskellen i minutter. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 304

25 Service Hardware Aktivér IR-lys Aktivér IR-lyset, eller deaktivér IR-lyset permanent. Aktivér status-led Aktivér eller deaktivér kameraets status-led permanent. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 305

26 Netværk Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus TCP/IP Indstillinger for TCP/IP-data Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Port Indstillinger for de anvendte porte Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration DDNS Indstillinger for DDNS-data Avanceret Konfiguration Wi-Fi Indstillinger af W-Lan-adgangsdata Avanceret Konfiguration UPnP Indstillinger for UPnP-data Avanceret Konfiguration 306

27 TCP/IP For at kunne betjene kameraet via et netværk skal TCP/IP-indstillingerne være konfigureret korrekt. Vælg NIC: Vælg netværksinterfacet til konfiguration. Kameraet kan enten sluttes til netværket via LAN eller WLAN. DHCP Hvis en DHCP-server står til rådighed, klikker du på DHCP for automatisk at overføre en IP-adresse og yderligere netværksindstillinger. Dataene overføres automatisk fra serveren og kan ikke ændres manuelt. Hvis ingen DHCP-server står til rådighed, udfylder du følgende data manuelt. IPv4-adresse Indstilling af kameraets IP-adresse IPv4-subnetmaske Manuel indstilling af kameraets subnetmaske IPv4-standard-gateway Indstilling af kameraets standard-router IPv6-modus Manuel: Manuel konfiguration af IPv6-dataene DHCP: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-serveren. Route advertisement: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-serveren (router) i forbindelse med ISP (internet service provider). 307

28 IPv6-adresse Visning IPv6-adressen. I IPv6-modus "Manuel" kan adressen konfigureres. IPv6-subnetmaske Visning af IPv6-subnetmasken. IPv6-standard-gateway Visning af IPv6-standard-gateway (standard-router) MAC-adresse Her vises kameraets IPv4 hardware-adresse, som du ikke kan ændre. MTU Indstilling af overførselsenheden, hvor du kan vælge en værdi mellem 500 og Standard er DNS-server Foretrukket DNS-server DNS-serverindstillinger er påkrævet ved visse funktioner. (F.eks. forsendelse af s). Angiv adressen på den foretrukne DNS-server her. Alternativ DNS-server Hvis der ikke er forbindelse til den foretrukne DNS-server, anvendes denne alternative DNS-server. Angiv adressen på den alternative server her. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 308

29 Port Hvis du ønsker ekstern adgang til kameraet, skal følgende porte konfigureres. HTTP-port Standardporten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang. RTSP-port Standardporten til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSP-port, der kun forekommer én gang. HTTPS-port Standardporten til HTTPS-overførsel hedder 443. SDK-port (styreport) Standardporten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port, der kun forekommer én gang. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 309

30 DDNS DDNS DynDNS eller DDNS (dynamisk domæne-navn-system-postering) er et system, der kan opdatere posteringer i domænenavnet i realtid. Netværkskameraet har en integreret DynDNS-client, der automatisk kan opdatere IP-adressen hos en DynDNS-udbyder. Hvis netværkskameraet befinder sig bag en router, anbefaler vi at anvende routerens DynDNS-funktion. Billedet viser adgangen til / opdateringen af IP-adressen hos DynDNS-tjenesten Internet DynDNSadgangsdata LAN WAN DynDNS.org Navn server name dyndns org 310

31 Aktivér DDNS Aktiverer eller deaktiverer DDNS-funktionen. DDNS-type Vælg DDNS-typen. Du har mulighed for at vælge mellem "DynDNS" og "ABUS DDNS". Server-adresse Vælg en DDNS-serviceudbyder. Du skal have en registreret adgang hos denne DDNS-serviceudbyder (f.eks. Hvis du har valgt DDNS-typen "ABUS DDNS", gemmes server-adressen automatisk. Domæne Angiv det registrerede domænenavn (host service) (f.eks. mitipkamera.dyndns.org). Port Gem porten til portvideresendelse her. Brugernavn Bruger-id til din DDNS-konto Kodeord Kodeord til din DDNS-konto Bekræft Kodeordet skal bekræftes. Oprettelse af DDNS-konto Oprettelse af ny konto hos DynDNS.org: Gem konto-informationer: Noter dine brugerdata, og overfør dem til netværkskameraets konfiguration. 311

32 Adgang til netværkskameraet via DDNS Hvis netværkskameraet befinder sig bag en router, skal adgangen via DynDNS konfigureres i routeren. Til dette formål finder du en beskrivelse af DynDNS-router-konfigurationen for gængse router-modeller på ABUS Security-Centers hjemmeside Følgende billede viser adgangen til et netværkskamera bag en router via DynDNS.org :1026 Internet :1026 dyndns org:1026 LAN WAN DynDNS.org Navn server name.dyndns.org: :1026 For at muliggøre DynDNS-adgang via en router skal der indstilles en portvideresendelse for alle relevante porte (mindst RTSP + HTTP) i routeren. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem". Ved ændringer i netværkskonfigurationen skal kameraet genstartes (System \ Vedligeholdelse \ Genstart) ABUS DDNS 1. For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos Læs i den forbindelse FAQ på websiden. 2. Aktivér checkboksen "Aktivér DDNS", og vælg herefter DDNS-typen "ABUS DDNS" 3. Gem dine data ved hjælp af "Gem". IP-adressen til din internetforbindelse opdateres nu hvert minut på serveren. 312

33 Wi-Fi For at etablere en Wi-Fi-forbindelse mellem kamera og router skal følgende indstillinger foretages. Wireless-liste Klik på "Søg" for at vise de tilgængelige WiFi-netværk i umiddelbar nærhed. Vær opmærksom på, at skjulte netværk ikke vises i listen. Wi-Fi SSID Indtast netværkets navn her. Netværksmodus Her kan du vælge mellem Manage og Ad-hoc. Manage Vælg dette punkt for en forbindelse med et netværk. Ad-hoc Vælg dette punkt for en direkte forbindelse med en pc eller laptop. 313

34 Sikkerhedsmodus Vælg her aflåsningtypen for dit netværk. Aflåsningstype: Vælg her aflåsningstypen for netværket. Kode 1 Indtast her netværkskoden (kodeord) for at få adgang til netværket. WPS WPS-funktionen giver mulighed for en nem etablering af en trådløs forbindelse af kameraet med et Wi-Fi-netværk. Aktivér WPS Aktivér denne funktion for at kunne bruge en WPS-forbindelse. Kontroller, om din router understøtter funktionen. PIN-kode Det er nødvendigt med PIN-koden til at etablere forbindelsen. Den er som standard indstillet på Klik på "Opret" for at generere en ny kode. PBC-forbindelse Hvis din router har en WPS-tast, skal du aktivere denne funktion. 1. Tryk derefter på WPS-tasten på routeren. 2. Klik efterfølgende på "Forbind" inden for to minutter. 3. W-Lan-forbindelsen mellem kamera og router etableres inden for kort tid. Routerens PIN-kode Her kan du etablere en WPS-forbindelse manuelt ved at indtaste SSID og routerens PIN-kode. SSID: Routerens PIN-kode: Indtast SSID for det ønskede netværk. Indtast routerens PIN-kode, følg betjeningsvejledningen fra producenten af din router for at udlæse WPS PIN-koden. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 314

35 UPnP UPnP-funktionen (Universal Plug and Play) gør det let at aktivere netværksenheder i et IP-netværk. Derved kan netværkskameraet f.eks. ses som en netværksenhed i Windows-netværksomgivelserne. Aktivér UPnP Aktivér eller deaktivér UPnP-funktionen Kælenavn Visning af kameraets MAC-adresse Porttilordning Aktivér port mapping Universal Plug and Play-portvideresendelsen til netværksserviceydelser er hermed aktiveret. Hvis routeren understøtter UPnP, aktiveres portvidereresendelsen for video-streams på routersiden automatisk til netværkskameraet med denne option. Port mapping-modus Vælg her, om portvideresendelse skal ske automatisk eller manuelt. Protokolnavn: HTTP Standardporten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der befinder sig flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang RTSP Standardporten til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der befinder sig flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSP-port, der kun forekommer én gang. SDK (styreport) Standardporten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port, der kun forekommer én gang. 315

TVIP41500 Brugerhåndbog

TVIP41500 Brugerhåndbog TVIP41500 Brugerhåndbog Version 11/2013 Original betjeningsmanual på dansk. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt. Dette apparat opfylder

Læs mere

TVAC71200 Betjeningsvejledning

TVAC71200 Betjeningsvejledning TVAC71200 Betjeningsvejledning Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse! Indledning Kære kunde Tak, fordi du har valgt at købe

Læs mere

TVIP11560 Betjeningsvejledning

TVIP11560 Betjeningsvejledning TVIP11560 Betjeningsvejledning Version 05/2014 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette

Læs mere

TVCC91600 Brugerhåndbog

TVCC91600 Brugerhåndbog TVCC91600 Brugerhåndbog Version 07/2014 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt.

Læs mere

ABUS Security-Center Den nye standard for IP-kameraer MADE BY ABUS

ABUS Security-Center  Den nye standard for IP-kameraer MADE BY ABUS ABUS Security-Center www.abus.dk Den nye standard for IP-kameraer MADE BY ABUS ABUS IP-KAMERAER TIL DEN SAMLEDE LØSNING Med til den samlede pakke af nye IP kameraer hører også en enestående service: Lige

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

TVIP82900 Dette indendørs fiskeøje kamera har fuld HD opløsning på 1920 x 1080p pixels v/35 billeder pr. sekund. Kameraet har en synsvinkel på 186 grader og integreret bevægelses sensor, med mulighed for

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

TVCC91700 Betjeningsvejledning

TVCC91700 Betjeningsvejledning TVCC91700 Betjeningsvejledning Version 07/2014 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidige formål Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

TVAC15010B Brugerhåndbog

TVAC15010B Brugerhåndbog TVAC15010B Brugerhåndbog Version 04/2013 Original betjeningsmanual på dansk. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt. Dette apparat opfylder

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

TVIP52502. dk Brugerhåndbog

TVIP52502. dk Brugerhåndbog TVIP52502 dk Brugerhåndbog Version 10/2013 Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service. Dette skal

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Functions 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Advarsel inden installation

Advarsel inden installation Dansk Advarsel inden installation Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Hold netværkskameraet

Læs mere

Betjeningsvejledning. IP Cam 10 IP Cam 20 IP Cam 40

Betjeningsvejledning. IP Cam 10 IP Cam 20 IP Cam 40 Betjeningsvejledning IP Cam 10 IP Cam 20 IP Cam 40 Forberedelse af installationen...03 Pakke...03 Betegnelser IP Cam 10...03 IP Cam 20...03 IP Cam 40...03 Tilslutning af kameraet Tilslut til et LAN-kabel...04

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

IPCB42500 / IPCB42550

IPCB42500 / IPCB42550 IPCB42500 / IPCB42550 Betjeningsvejledning Software Version 11/2015 IPCB42500 IPCB42550 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse! dk Indledning

Læs mere

TVIP91XXX / TVIP92XXX

TVIP91XXX / TVIP92XXX TVIP91XXX / TVIP92XXX Version 04/2015 TVIP91XXX TVIP92XXX Dansk oversættelse af den originale, tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse! dk Indledning Kære kunde Tak, fordi du har

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

SECURINESS LINE Video Surveilliance System

SECURINESS LINE Video Surveilliance System SECURINESS LINE Video Surveilliance System Kontakt os venligst for mere information Windows baseret hybrid teknologi LINE videoovervågning system giver dig det bedste fra begge verdener med Hybrid IP-teknologi.

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030

DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Indholdet i pakken: Bemærk: Visse modeller har ingen separat antenne. Installationsvejledning: Start Forbind hardwaren Installér søgeværktøjet Search Tool Log IP-kameraet

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Kort vejledning. ABUS digitaloptager

Kort vejledning. ABUS digitaloptager Kort vejledning ABUS digitaloptager Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. P roduktet opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Overensstemmelsen er dokumenteret,

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

TVAC18000B Betjeningsvejledning

TVAC18000B Betjeningsvejledning TVAC18000B Betjeningsvejledning Version 10/2014 Danskoversæ telseafdenoriginaletyskebetjeningsvejledning Opbevares til fremtidig anvendelse! Indledning Kærekunde. Tak,fordiduharvalgtatkøbedeteprodukt.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Det laver Snoos nu om på!

Det laver Snoos nu om på! Version 02-2014 Få billede på mobilen. Du har hørt det før: Ork nej, - det er ikke noget problem, - du skal bare liiiige. Resultat? Du fik det aldrig til at virke Det laver Snoos nu om på! Find vores Gratis

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x LAN-kabel

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / 1 0 0 m b p s B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 2 d a n s k b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Først og fremmest tak,

Læs mere

Indholdet i pakken: Installationsvejledning: Start. Forbind hardwaren. Installér søgeværktøjet Search Tool. Log IP-kameraet ind på LAN-netværket

Indholdet i pakken: Installationsvejledning: Start. Forbind hardwaren. Installér søgeværktøjet Search Tool. Log IP-kameraet ind på LAN-netværket DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Indholdet i pakken: Bemærk: Visse modeller har ingen separat antenne. Installationsvejledning: Start Forbind hardwaren Installér søgeværktøjet Search Tool Log IP-kameraet

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere