TVIP dk Brugerhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVIP52502. dk Brugerhåndbog"

Transkript

1 TVIP52502 dk Brugerhåndbog Version 10/2013

2 Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service. Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden. Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset på side

3 TVIP52502 Brugerhåndbog Version 10/2013 Original betjeningsmanual på dansk. Opbevares til fremtidige formål! 1

4 Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt. Dette apparat opfylder kravene i gældende EU-direktiver. Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg Affing GERMANY For at opnå denne tilstand og sikre en idriftsætning uden farer må du som bruger sætte dig ind i denne betjeningsvejledning! Inden idriftsætning af produktet læs da hele betjeningsvejledningen, og se her om betjening og sikkerhedsforskrifter! Alle indeholdte firmanavne og produktbeskrivelser er varemærker hos den aktuelle producent og der tages forbehold for alle rettigheder. Ved spørgsmål henvend Dem da til din forhandler eller installatør! Hæftelses udelukning Denne betjeningsvejledning er lavet med den største omhu. Skulle der alligevel være udslag eller unøjagtigheder så meddel os det venligst via den adresse der står på bagsiden af vejledningen. ABUS Security-Center GmbH tager ikke ansvar for teknisk eller typografiske fejl, og forbeholder sig retten til at til enhver tid og uden forudgående advisering at foretage ændringer ved produktet og betjeningsvejledningen. ABUS Security-Center kan ikke stilles til ansvar eller hæftelse for følgeskader ved brug af produktet såvel i drift som ibrugtagning. Der gives ingen garanti for indholdet af dette dokument. 270

5 Ikon forklaring Et lyn i en trekant betyder at der er en helbredsrisiko forbundet med elektrisk stød. Et udråbstegn I en trekant, betyder at man skal kigge i manualen efter vigtige henvisninger.. Dette symbol findes når der bliver gives vigtige oplysninger. Vigtige sikkerhedsinformationer Garantien forsvinder hvis anbefalinger I manualen ikke følges nøjagtigt. ABUS er ikke ansvarlig for konsekvenserne af dette! ABUS vil ikke et ansvar for skader af egendom eller personlige skader forsaget af forkert behandling eller uoverensstemmelse af sikkerhedsinstruktionerne. I sådanne tilfælde ophører garantien. Kære kunde. Følgende sikkerheds- og farehenvisninger anvendes ikke kun til at beskytte din sundhed, men også til at beskytte apparatet. Læs følgende punkter opmærksomt igennem: Der er ingen bestanddele inde i produktet, der skal vedligeholdes. Derudover bortfalder godkendelsen (CE) og garantien/garantiydelsen, hvis det skilles ad. Produktet kan også blive beskadiget, hvis det falder ned fra lav højde. Montér produktet, så apparatets billedoptager ikke udsættes for direkte sollys. Vær opmærksom på monteringshenvisningerne i det pågældende kapitel i denne betjeningsvejledning. Apparatet er kun beregnet til anvendelse indendørs eller i et vejrbeskyttelseshus. Undgå følgende ugunstige omgivelsesbetingelser ved drift: Væde eller for høj luftfugtighed Ekstrem kulde eller varme Direkte sollys Støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler Kraftige vibrationer Kraftige magnetfelter, f.eks. i nærheden af maskiner eller højttalere Kameraet må ikke installeres på ustabile flader. Generelle sikkerhedshenvisninger: Lad ikke emballeringsmateriale ligge og flyde! Plastikfolier/-poser, styropordele osv. kan blive til farligt legetøj for børn. Videoovervågningskameraet må på grund af smådele, der kan sluges, af sikkerhedsmæssige årsager ikke komme i hænderne på små børn. Før ikke genstande gennem åbningerne ind i apparatets indre. Anvend kun det ekstraudstyr/de tilbehørsdele, der er anført af producenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Overhold sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledninger for de øvrige tilsluttede apparater. Kontrollér apparatet for beskadigelser før idriftsættelsen. Tag ikke apparatet i drift, hvis det er beskadiget. Overhold grænserne for driftsspændingen, der er anført i de tekniske data. Højere spændinger kan ødelægge apparatet og bringe din sikkerhed i fare (elektrisk stød). 271

6 Sikkerhedshenvisninger 1. Strømforsyning: Strømforsyning VAC, 50/60 Hz / 12 VDC, 1 A (medleveres) Tilslut kun dette apparat til en strømkilde, der leverer den netspænding, der er anført på typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken netspænding, der findes hos dig, skal du kontakte elforsyningsselskabet. Afbryd apparatet fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelses- eller installationsarbejder. 2. Overbelastning Undgå at overbelaste stikdåser, forlængerledninger og adaptere, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. 3. Rengøring Rengør kun apparatet med en fugtig klud uden stærke rengøringsmidler. Apparatet skal i den forbindelse afbrydes fra nettet. Advarsler Før den første idriftsættelse skal alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger læses! 1. Overhold følgende henvisninger for at undgå skader på netkabler og netstik: Netkabler og netstik må ikke ændres eller manipuleres. Bøj eller sno ikke netkablet. Træk ikke i netkablet, når apparatet afbrydes fra nettet, men tag fat i stikket. Sørg for, at netkablet er så langt som muligt fra varmeapparater for at forhindre, at kunststofbeklædningen smelter. 2. Følg disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød: Undlad at åbne huset og strømforsyningsenheden. Stik ikke metalliske eller brandfarlige genstande ind i apparatets indre. Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå beskadigelser på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr). 3. Afbryd defekte apparater fra strømnettet med det samme og informér faghandleren. Under installationen i et eksisterende videoovervågnings system, vær da sikker på at alle enheder er fjerne fra lav og 230 VAC strømforsyninger. I tvivl, brug derfor en professionel elinstallatør til at installere og opsætte elektricitet til produktet. Forkert installation er til fare for dig og andre. Installer det således at ingen frie strømkabler kan komme I kontakt med personer under brug og ved problemer. Udpakning Når du pakker apparatet ud skal dette gøres med forsigtighed. Ved en eventuel beskadigelse på forpakningen da tjek venligst om enheden også har synlige tegn på skade. Såfremt at dette er tilfældet skal du hurtigst muligt returnere/ gøre opmærksom på dette overfor leverandøren. 272

7 Indholdsfortegnelse 1. Bestemt anvendelse Leveringsomfang Egenskaber og funktioner Apparatbeskrivelse Beskrivelse af tilslutningerne Første idriftsættelse Første adgang til netværkskamaraet Forespørgsel om kodeord Brugerfunktioner Menubjælke Live-billedvisning Audio/video-styring Konfiguration Lokal konfiguration Basiskonfiguration Yderligere konfiguration System Apparatinformation Tidsindstillinger Vedligeholdelse DST Netværk TCP/IP Port DDNS FTP UPnP Video/audio Video Audio Billede Visningsindstillinger OSD-indstillinger Tekst-overlay Privatzone-maskering Sikkerhed

8 Sikkerhed RTSP- autent IP-adressefilter Hændelser Bevægelsesgenkendelse Sabotagealarm Alarmindgang Alarmudgang Snapshot Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Rengøring Vækanskaffelse Teknisk data

9 1. Bestemt anvendelse Med WDR dag/nat HD 1080p netværkskameraet realiseres en effektiv overvågning. Dette kamera er takket være sin kraftige signalprocessor ideelt egnet til anvendelse ved meget kraftige kontrastforhold (f.eks. kraftigt lysindfald gennem et vindue med et relativt mørkt objektområde i forgrunden). Derudover kan dette kamera i vejrbeskyttelseshuset anvendes til udendørs overvågning. I den forbindelse kan CSmount-objektivet (ikke i leveringsomfanget) tilpasses specielt til anvendelsen ved hjælp af et egnet udvalg. 2. Leveringsomfang WDR dag/nat HD 1080p netværkskamera (uden objektiv) Strømforsyning 1 m netværkskabel CD-ROM Kvikguide Monteringsmateriale 3. Egenskaber og funktioner HD 1080p-opløsning: 1920 x 25 fps Kamera til anvendelse ved ekstreme modlysforhold Dag-/natskift med elektromekanisk IR-drejefilter (ICR) Analog videoudgang til serviceformål Power over Ethernet (PoE) ONVIF-kompatibel 4. Apparatbeskrivelse Modelnummer Opløsning WDR TVIP x 1080 (1080p) 275

10 5. Beskrivelse af tilslutningerne Nr. Beskrivelse 1 Netværkstilslutning (RJ45) 2 Reset-tast 3 Steltilslutning 4 Alarmudgang (1A/1B) (maks. 5 V DC/50 ma) 5 Alarmindgang (IN/G) (jumper mellem IN og G udløser alarm) 6 RS-485 (anvendes ikke) 7 Analog videoudgang (til serviceformål) 8 Audioudgang 9 Audioindgang (mikrofon/line) 10 Spændingstilslutning 12 V DC (rundstik 5,5 x 2,1 mm) 11 Statusvisning for spændingsforsyning 12 Objektivtilslutning 276

11 6. Første idriftsættelse Netværkskameraet registrerer automatisk, om der skal etableres en direkte forbindelse mellem pc og kamera. Et cross-over-netværkskabel er ikke nødvendigt. Direkte tilslutning af netværkskameraet til en pc/bærbar computer 1. Sørg for, at der anvendes et netværkskabel af typen Cat5 2. Forbind kablet med ethernet-interfacet på pc'en/den bærbare computer og netværkskameraet 3. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning. 4. Konfigurér netværksinterfacet på pc'en/den bærbare computer til IP-adresse og default-gateway til Fortsæt med punkt 8 for at afslutte den første indstilling og at etablere forbindelsen til netværkskameraet. Cat5-ethernetkabel Tilslutning af netværkkameraet til en router/switch 1. Sørg for, at der anvendes et Cat5-netværkskabel til netforbindelsen. 2. Forbind pc'en/den bærbare computer med routeren/switchen. 3. Forbind netværkskameraet med routeren/switchen. 4. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning. 5. Hvis der står en navneserver (DHCP) til rådighed i dit netværk, skal netværksinterfacet på pc'en/den bærbare computer indstilles på "Indstil IP-adresse automatisk". 6. Hvis der ikke står en navneserver (DHCP) til rådighed, skal netværksinterfacet på pc'en/den bærbare computer konfigureres til og default-gateway'en til Fortsæt med punkt 4.6 for at afslutte den første indstilling og at etablere forbindelsen til netværkskameraet. Internet 277

12 7. Første adgang til netværkskamaraet Den første adgang til netværkskameraet foretages ved at anvende ABUS IP Installer. Når assistenten er startet, søger den efter alle tilsluttede ABUS-netværkskameraer og videoservere i netværket. Programmet findes på den vedlagte cd-rom. Installer programmet på pc-systemet, og udfør det. Hvis der er en DHCP-server til rådighed i netværket, tildeles IP-adressen automatisk både til pc'en/den bærbare computer og netværkskameraet. Hvis der ikke står en DHCP-server til rådighed, indstiller netværkskameraet automatisk følgende IPadresse: Pc-systemet skal befinde sig i det samme IP-subnet for at kunne etablere kommunikation til netværkskameraet (pc'ens IP-adresse: f.eks ). Standardindstillingen for netværkskameraet står på "DHCP". Hvis der ikke anvendes en DHCP-server i netværket, anbefaler vi efter den første adgang til netværkskameraet at indstille IP-adresse manuelt på en fast værdi. 278

13 8. Forespørgsel om kodeord Fra fabrikken er der tildelt et administratorkodeord i netværkskameraet. Af sikkerhedsmæssige årsager bør administratoren dog omgående vælge et nyt kodeord. Når dette administratorkodeord er gemt, spørger netværkskameraet før enhver adgang om brugernavnet og kodeordet. Administratorkontoen er fra fabrikken indstillet på følgende måde: Brugernavn admin og kodeord Ved enhver adgang til netværkskameraet viser browseren et verificeringsvindue og spørger om brugernavnet og kodeordet. Hvis dine individuelle indstillinger i administrationskontoen ikke længere står til rådighed, skal du kontakte vores tekniske support. Gør følgende for at indtaste brugernavnet og kodeordet: Åbn Internet Explorer og indtast kameraets IP-adresse (f.eks. ). Du bliver bedt om at verificere dig: -> Du er nu forbundet med netværkskameraet og ser allerede en videostream. 279

14 9. Brugerfunktioner Åbn netværkskameraets startside. Overfladen er opdelt i følgende hovedområder: Menubjælke Live-billedvisning Audio/video-styring 9.1 Menubjælke Klik for at vælge den ønskede mappe: Live-visning, Konfiguration eller Protokol. Knap Beskrivelse Visning af den anmeldte bruger Bruger-logout Valg af det ønskede sprog 280

15 9.2 Live-billedvisning Med et dobbeltklik kan du skifte til full screen. Knap Beskrivelse Aktivér 4:3-visning Aktivér 16:9-visning Vis i originalstørrelse Automatisk tilpasning af visning til browser Valg af streaming-type til live-visning Visning/skjulning af kamerastyring 9.3 Audio/video-styring Knap Beskrivelse Deaktivér live-visning Aktivér live-visning Aktivér/deaktivér lyden, tilpas lydstyrke Mikrofon til/fra Øjeblikkeligt billede (momentoptagelse) Start/stop manuel visning Start/stop 3D-zoom 281

16 10. Konfiguration 10.1 Lokal konfiguration Under menupunktet Lokal konfiguration kan du indstille live-visning og datastier for optagelsen og momentoptagelserne. Parametre for live-visning Her kan du indstille protokoltype og kameraets live-visningseffekt. Protokol TCP: UDP: HTTP: Komplet levering af streamingdata samt en god videokvalitet, hvilket dog påvirker realtidstransmission. Transmission i realtid af lyd og video. Tilbyder samme kvalitet som TCP, men specielle ports i netværksindstillingerne konfigureres ikke. Live-visningseffekt Her kan du indstille effekten for live-visningen. 282

17 Optagelsesdataindstillinger Her kan du definere datastørrelsen for optagelser, optagelsesstien og stien til hentede filer. Klik på Gem for at gemme ændringerne. Optagelsesdatastørrelse Du kan vælge mellem 256 MB, 512 MB og 1 GB som datastørrelse for optagelser og hentede videoer. Gem under Du kan vælge den datasti, der skal anvendes til manuelle optagelser. Standardstien er: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\RecordFiles. Gem hentede data under Her kan du indstille datastien til hentede videoer. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\DownloadFiles Billede-/beskæringsindstillinger Her kan du indstille stierne til øjeblikkelige billeder, snapshots under afspilningen og clips. Gem live-snapshot under Vælg datastien til øjeblikkelige billeder fra live-visningen. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\CaptureFiles Gem snapshot ved afspilning af Her kan du indstille den sti, hvor de øjeblikkelige optagelser fra afspilningen skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackPics Gem clips under Her kan du indstille den sti, hvor clips skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackFiles 283

18 10.2 Basiskonfiguration Alle indstillinger for Basiskonfiguration finder du ligeledes under menupunktet Yderligere konfiguration. Vær i den forbindelse opmærksom på spalten Tilgængelig i under beskrivelserne af Yderligere konfiguration Yderligere konfiguration System 284

19 Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Apparatinformation Visning af apparatinformationerne Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Tidsindstillinger Konfiguration af tidsvisningen Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Vedligeholdelse Konfiguration til systemvedligeholdelse Basiskonfiguration, yderligere konfiguration DST (Daylight Saving Time) Konfiguration af det automatiske sommertidsskift Yderligere konfiguration Apparatinformation Basisinfo Apparatnavn: Her kan du tildele speeddomet et apparatnavn. Klik på Gem for at gemme ændringen. Model: Visning af modelnummeret Serienr.: Visning af serienummeret Firmwareversion: Visning af firmwareversionen Kod.-version: Visning af kodningsversionen Antal kanaler: Visning af antal kanaler Antal alarmindgange: Visning af antal alarmindgange Antal alarmudgange: Visning af antal alarmudgange 285

20 Tidsindstillinger Tidszone Valg af tidszone (GMT) SetTime NTP Ved hjælp af netværkstidsprotokollen (NTP) er det muligt at synkronisere speeddomets klokkeslæt med en tidsserver. Aktivér NTP for at udnytte denne funktion. Server-adresse IP-serveradressen for NTP-serveren. NTP-port Netværksportnummer for NTP-funktioner (standard: port 123) Man. tidssynkr. Apparattid Visning af computerens apparattid Tidsindstilling Visning af det aktuelle klokkeslæt via tidszoneindstillingen. Klik på Synkr. m. comp.tid for at gemme computerens apparattid. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 286

21 Vedligeholdelse Genstart Klik på Genstart for at genstarte apparatet. Standard Gendan. Klik på Gendan for at nulstille alle parametre til standardindstillinger undtagen IP-parametrene. Standard Vælg dette menupunkt for at nulstille alle parametre til standardindstillinger. Imp. konf.-fil Konfig.-fil Vælg datasti for at importere en konfigurationsfil. Status Visning af importstatus Eksp. konf.-fil Klik på Eksportér for at eksportere en konfigurationsfil. Remote-upgrade Firmware Vælg sti for at opdatere speeddome med ny firmware. Status Visning af opgraderingsstatus. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 287

22 DST DST Aktivering af DST Vælg Aktivér DST for automatisk tilpasning af systemtiden til sommertid. Starttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til sommertid. Sluttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til vintertid. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 288

23 Netværk Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus TCP/IP Indstillinger for TCP/IP-data Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Port Indstillinger for de anvendte ports Basiskonfiguration, yderligere konfiguration DDNS Indstillinger for DDNS-data Yderligere konfiguration FTP Indstillinger for FTP-data Yderligere konfiguration UPnP Indstillinger for UPnP-data Yderligere konfiguration 289

24 TCP/IP For at kunne betjene speeddome via et netværk skal TCP/IP-indstillingerne være konfigureret korrekt. NIC-indst. NIC-type Vælg indstillingen for din netværksadapter. Du kan vælge mellem følgende værdier: 10M Half-dup; 10M Full-dup; 100M Half-dup; 100M Full-dup; Auto DHCP Hvis en DHCP-server står til rådighed, klikker du på DHCP for automatisk at overføre en IP-adresse og yderligere netværksindstillinger. Dataene overføres automatisk fra serveren og kan ikke ændres manuelt. Hvis ingen DHCP-server står til rådighed, udfylder du følgende data manuelt: IPv4-adresse Indstilling af IP-adressen for speeddome IPv4-subnetmaske Manuel indstilling af subnetmaske for speeddome IPv4-standard-gateway Indstilling af standardrouter for speeddome IPv6-modus Manuel: Manuel konfigurering af IPv6-dataene DHCP: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-server (router). Route Advertisement: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-serveren (router) i forbindelse med ISP (internet service provider). IPv6 adresse Visning IPv6-adressen. I IPv6-modusen Manuel kan adressen konfigureres. IPv6-subnetmaske Visning IPv6-subnetmasken. IPv6-standard-gateway Visning af IPv6-standard-gatewayen (standard-router) 290

25 Mac-adresse Her vises kameraets hardware-adresse, som du ikke kan ændre. MTU Indstilling af overførselsenheden, hvor du kan vælge en værdi mellem 500 og Standard er DNS-server Foretrukket DNS-server DNS-serverindstillinger er påkrævet ved visse funktioner. (F.eks. forsendelse af s). Angiv adressen på den foretrukne DNS-server her. Altern. DNS-server Hvis der ikke er forbindelse til den foretrukne DNS-server, anvendes denne alternative DNS-server. Angiv adressen for den alternative server her. Gem de gennemførte indstillinger med Gem Port Hvis du ønsker at kunne opnå ekstern adgang til speeddome, skal følgende ports konfigureres. HTTP-port Standard-porten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere speeddomes i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang. RTSP-port Standard-port til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere speeddomes i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSP-port, der kun forekommer én gang. HTTPS-port Standard-porten til HTTPS-overførsel hedder 443. SDK-port (styreport) Standard-porten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port, der kun forekommer én gang. 291

26 DDNS DDNS DynDNS eller DDNS (dynamisk domæne-navn-system-postering) er et system, der kan opdatere posteringer i domænenavnet i realtid. Netværkskameraet har en integreret DynDNS-client, der automatisk kan opdatere IP-adressen hos en DynDNS-udbyder. Hvis netværkskameraet befinder sig bagved en router, anbefaler vi at anvende routerens DynDNS-funktion. Billedet anskueliggør adgangen til/opdateringen af IP-adressen hos DynDNS-tjenesten Internet DynDNS adgangsdata LAN WAN DynDNS.org Name Server name.dyndns.org 292

27 Aktivér DDNS Aktiverer eller deaktiverer DDNS-funktionen. DDNS-type Vælg DDNS-typen. Du har mulighed for at vælge mellem DynDNS og ABUS DDNS. Server-adresse Vælg en DDNS-serviceudbyder. Du skal have en registreret adgang hos denne DDNS-serviceudbyder (f.eks. Hvis du har valgt DDNS-typen ABUS DDNS, gemmes serveradressen automatisk. Domæne Angiv det registrerede domænenavn (host service) (f.eks. mitipkamera.dyndns.org). Port Gem porten til portvideresendelse her. Brugernavn Bruger-id til din DDNS-konto Kodeord Kodeord til din DDNS-konto Bekræft Kodeordet skal bekræftes. Indstilling af DDNS-konto Indstilling af ny konto ved DynDNS.org: Lagring af kontoinformationer: Noter dine brugerdata, og overfør dem til netværkskameraets konfiguration. 293

28 Adgang til netværkskameraet via DDNS Hvis netværkskameraet befinder sig bagved en router, skal adgangen via DynDNS konfigureres i routeren. Hertil finder du en beskrivelse af DynDNS-router-konfigurationen for gængse router-modeller på ABUS Security-Center Homepage Følgende billede anskueliggør adgangen til et netværkskamera bagved en router via DynDNS.org :1026 Internet :1026 LAN WAN DynDNS.org Name Server name.dyndns.org: :1026 For DynDNS-adgangen via en router skal der indstilles en portvideresendelse for alle relevante porte (mindst RTSP + HTTP) i routeren. ABUS DDNS 1. For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos Læs i den forbindelse FAQs på websiden. 2. Aktivér checkboksen Aktivér DDNS og vælg herefter DDNS-typen ABUS DDNS. 3. Gem dine data ved hjælp af Gem. IP-adressen på din internetforbindelse aktualiseres nu hvert minut på serveren. 294

29 FTP For at kunne uploade registrerede videoer eller billeder til en FTP-server skal følgende indstillinger foretages. Server-adresse Indtast FTP-serverens IP-adresse her. Port Indtast FTP-serverens portnummer her. Standard-porten til FTP-serveren er 21. Brugernavn Brugernavn for kontoen, som blev konfigureret i FTP-serveren Kodeord Kodeord for kontoen, som blev konfigureret i FTP-serveren Bekræft Indtast kodeordet her igen. Biblioteksstruktur Vælg lagringssted for de uploadede data her. Du kan vælge mellem Gem i stambibliotek ; Gem i overord. bibl. ; Gem i underord. bibl.. Overord. bibl. Dette menupunkt står kun til rådighed, hvis du har valgt Gem i overord. bibl. eller Gem i underord. bibl. i biblioteksstrukturen. Du kan vælge et navn til det overordnede bibliotek her. Filerne gemmes i en mappe på FTP-serveren. Vælg mellem Indt. apparatnavn, Indt. apparatnr., Indt. apparat-ip-adr. Underbibliotek Vælg lagringssted for de uploadede data her. Mappen oprettes i det overordnede bibliotek, og du kan vælge mellem Indt. kameranavn og Indt. kameranr.. Upload type Markér Send billede for at uploade billeder til FTP-serveren. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 295

30 UPnP UPnP-funktionen (Universal Plug and Play) gør det let at aktivere netværksenheder i et IP-netværk. Derved kan netværkskameraet f.eks. ses som en netværksenhed i Windows-netværksomgivelserne. Aktivér UPnP Aktivér eller deaktivér UPnP-funktionen. Kælenavn Visning af kameraets MAC-adresse. Porttilordning Aktivér mapping-port Universal Plug and Play-overførsel af porten til netværksserviceydelser er hermed aktiveret. Hvis routeren understøtter UPnP, aktiveres portoverførslen for video-streams på routersiden automatisk til netværkskameraet med denne option. Mapping Port Type Vælg her, om portvideresendelse skal ske automatisk eller manuelt. Du kan vælge mellem Auto og Manuel. Protokolnavn: HTTP Standard-porten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der befinder sig flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang. RTSP Standard-port til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSPport, der kun forekommer en gang. SDK (styreport) Standard-porten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port,der kun forekommer én gang. Ekstern port Du kan kun ændre på ports, hvis Mapping Port Type ændres til manuelt. Status Viser, om de angivne eksterne ports er gyldige eller ugyldige. 296

31 Gem de gennemførte indstillinger med Gem Video/audio Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Video Indstillinger til visning af video Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Audio Indstillinger til udsendelse af lyd Basiskonfiguration, yderligere konfiguration 297

32 Video Stream-type Vælg stream-type for speeddome-kameraet. Vælg Main Stream (Normal) til visning og live-visning med god båndbredde. Vælg Sub-Stream til live-visning med begrænset båndbredde. Videotype Vælg stream-typen Video eller Video & Audio. Lydsignalet udsendes kun, hvis stream-typen Video & Audio er blevet valgt. Opløsning Indstil videodataenes opløsning her. Alt afhængigt af kameramodellen kan du vælge mellem 1280*720P; 1280*960; 1920*1080P. Bitratetype Angiver bitrate for videostrøm. Alt afhængig af bevægelsesintensiteten kan videokvaliteten blive højere eller lavere.du kan vælge mellem en konstant og en variabel bitrate. Videokvalitet Dette menupunkt står til rådighed, hvis du har valgt en variabel bitrate. Indstil videokvaliteten for videodata her.alt afhængig af bevægelsesintensiteten kan videokvaliteten blive højere eller lavere. Du kan vælge mellem seks forskellige videokvaliteter: Minimum, Lavere, Lav, Mellem, Høj eller Maksimum. Billedrate Angiver billedraten i billeder pr. sekund. Maks. bitrate Videostrømmens bitrate indstilles til en bestemt værdi; indstil den maksimale bitrate til en værdi mellem 32 og Kbps. En højere værdi svarer til en højere videokvalitet, som dog kræver en større båndbredde. Videokodning Vælg en standard til videokodning; du kan vælge mellem H.264, MPEG-4 og MJPEG. Profil 298

33 Vælg en profil her. Du kan vælge mellem Basisprofil, Hovedprofil og Høj profil. I-billedinterval Her indstiller du I-billedintervallet, og værdien skal ligge mellem 1 og 400. Gem de gennemførte indstillinger med Gem Audio Audiokodning Vælg kodningen til audiooverførsel her. Du kan vælge mellem G.711ulaw; G.711alaw og G.726. Audioindgang MicIn: Indstillingerne af audio-indgangen på kameraets bagside er tilpasset til en mikrofon (uforstærket kilde). LineIn: Indstillingerne af audio-indgangen på kameraets bagside er tilpasset til et line-signal (aktivt forstærket kilde). Lydstyrke Indstilling af indgangssignalets lydstyrke. Noise Filter Aktivering eller deaktivering af støjfilteret til omgivelseslyde Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 299

34 Billede Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Visningsindstillinger Indstilling af visningsparametre Basiskonfiguration, yderligere konfiguration OSD-indstillinger Indstilling af dato- og klokkeslætsformatet Yderligere konfiguration Tekst-overlay Tilføjelse af tekstfelter Yderligere konfiguration Privatzonemaskering Tilføjelse af privatzonemasker Yderligere konfigurering 300

35 Visningsindstillinger Under dette menupunkt kan du indstille billedkvaliteten for speeddome, herunder lysstyrke, skarphed, kontrast osv. Klik på Standard for at genoprette standardværdierne. Vær opmærksom på: Alt afhængig af modellen kan parametrene under visningsindstillinger variere. Lysstyrke Indstilling af billedets lysstyrke. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Kontrast Indstilling af billedkontrasten. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Mætning Indstilling af billedets mætning. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Skarphed Indstilling af billedets skarphed. En højere værdi af skarpheden kan øge billedstøjen. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Belysningsmodus Automatisk eller manuel indstilling af belysningsparametrene. Automatisk Speeddome-kameraet fokuserer automatisk alt afhængig af objekterne i en scene. Manuel Speeddome-kameraet skal fokuseres manuelt ved hjælp af zoomknapperne. 301

TVIP41500 Brugerhåndbog

TVIP41500 Brugerhåndbog TVIP41500 Brugerhåndbog Version 11/2013 Original betjeningsmanual på dansk. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt. Dette apparat opfylder

Læs mere

TVAC71000, TVAC71010, TVAC71020, TVAC71030, TVAC71040 TVAC71050, TVAC71060 TVAC71100, TVAC71110

TVAC71000, TVAC71010, TVAC71020, TVAC71030, TVAC71040 TVAC71050, TVAC71060 TVAC71100, TVAC71110 TVAC71000, TVAC71010, TVAC71020, TVAC71030, TVAC71040 TVAC71050, TVAC71060 TVAC71100, TVAC71110 Brugerhåndbog Version 10/2013 2 Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information

Læs mere

TVIP11560 Betjeningsvejledning

TVIP11560 Betjeningsvejledning TVIP11560 Betjeningsvejledning Version 05/2014 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette

Læs mere

TVCC91600 Brugerhåndbog

TVCC91600 Brugerhåndbog TVCC91600 Brugerhåndbog Version 07/2014 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt.

Læs mere

Standard Kamera TVCC20000 - TVCC20541. Version 04/2011. Originalbetjeningsmanualpådansk.Opbevarestilfremtidigeformål!

Standard Kamera TVCC20000 - TVCC20541. Version 04/2011. Originalbetjeningsmanualpådansk.Opbevarestilfremtidigeformål! Standard Kamera Version 04/2011 TVCC20000 - TVCC20541 Originalbetjeningsmanualpådansk.Opbevarestilfremtidigeformål! 47 DK Indføring Kærekunde, vitakkerdem fordiduharkøbtdeteprodukt. Deteproduktopfylderalekravogregulativerderfindessåvelnationaltsom

Læs mere

TVAC71200 Betjeningsvejledning

TVAC71200 Betjeningsvejledning TVAC71200 Betjeningsvejledning Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse! Indledning Kære kunde Tak, fordi du har valgt at købe

Læs mere

TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus.

TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus. TVIP21560 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus.com Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning.

Læs mere

TVCC91700 Betjeningsvejledning

TVCC91700 Betjeningsvejledning TVCC91700 Betjeningsvejledning Version 07/2014 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidige formål Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette

Læs mere

TVAC15010B Brugerhåndbog

TVAC15010B Brugerhåndbog TVAC15010B Brugerhåndbog Version 04/2013 Original betjeningsmanual på dansk. Opbevares til fremtidige formål! Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt. Dette apparat opfylder

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

ABUS Security-Center Den nye standard for IP-kameraer MADE BY ABUS

ABUS Security-Center  Den nye standard for IP-kameraer MADE BY ABUS ABUS Security-Center www.abus.dk Den nye standard for IP-kameraer MADE BY ABUS ABUS IP-KAMERAER TIL DEN SAMLEDE LØSNING Med til den samlede pakke af nye IP kameraer hører også en enestående service: Lige

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning. IP Cam 10 IP Cam 20 IP Cam 40

Betjeningsvejledning. IP Cam 10 IP Cam 20 IP Cam 40 Betjeningsvejledning IP Cam 10 IP Cam 20 IP Cam 40 Forberedelse af installationen...03 Pakke...03 Betegnelser IP Cam 10...03 IP Cam 20...03 IP Cam 40...03 Tilslutning af kameraet Tilslut til et LAN-kabel...04

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide VAST inside HD Local Display Full Integration with VIVOTEK Cameras 510000221G Advarsel før installation Sluk for Network Video Recorder så snart det

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

IPCB42500 / IPCB42550

IPCB42500 / IPCB42550 IPCB42500 / IPCB42550 Betjeningsvejledning Software Version 11/2015 IPCB42500 IPCB42550 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse! dk Indledning

Læs mere

TVIP91XXX / TVIP92XXX

TVIP91XXX / TVIP92XXX TVIP91XXX / TVIP92XXX Version 04/2015 TVIP91XXX TVIP92XXX Dansk oversættelse af den originale, tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse! dk Indledning Kære kunde Tak, fordi du har

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Functions 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Kort vejledning. ABUS digitaloptager

Kort vejledning. ABUS digitaloptager Kort vejledning ABUS digitaloptager Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. P roduktet opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Overensstemmelsen er dokumenteret,

Læs mere

SECURINESS LINE Video Surveilliance System

SECURINESS LINE Video Surveilliance System SECURINESS LINE Video Surveilliance System Kontakt os venligst for mere information Windows baseret hybrid teknologi LINE videoovervågning system giver dig det bedste fra begge verdener med Hybrid IP-teknologi.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

TVIP82900 Dette indendørs fiskeøje kamera har fuld HD opløsning på 1920 x 1080p pixels v/35 billeder pr. sekund. Kameraet har en synsvinkel på 186 grader og integreret bevægelses sensor, med mulighed for

Læs mere

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / 1 0 0 m b p s B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 2 d a n s k b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Først og fremmest tak,

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x LAN-kabel

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Netværksvideoserver da Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Generelle oplysninger da 2 1 Generelle oplysninger Disse instruktioner "Lyninstallationsvejledning" refererer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere