TVIP dk Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVIP52502. dk Brugerhåndbog"

Transkript

1 TVIP52502 dk Brugerhåndbog Version 10/2013

2 Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service. Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden. Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset på side

3 TVIP52502 Brugerhåndbog Version 10/2013 Original betjeningsmanual på dansk. Opbevares til fremtidige formål! 1

4 Indføring Kære kunde, vi takker Dem fordi du har købt dette produkt. Dette apparat opfylder kravene i gældende EU-direktiver. Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg Affing GERMANY For at opnå denne tilstand og sikre en idriftsætning uden farer må du som bruger sætte dig ind i denne betjeningsvejledning! Inden idriftsætning af produktet læs da hele betjeningsvejledningen, og se her om betjening og sikkerhedsforskrifter! Alle indeholdte firmanavne og produktbeskrivelser er varemærker hos den aktuelle producent og der tages forbehold for alle rettigheder. Ved spørgsmål henvend Dem da til din forhandler eller installatør! Hæftelses udelukning Denne betjeningsvejledning er lavet med den største omhu. Skulle der alligevel være udslag eller unøjagtigheder så meddel os det venligst via den adresse der står på bagsiden af vejledningen. ABUS Security-Center GmbH tager ikke ansvar for teknisk eller typografiske fejl, og forbeholder sig retten til at til enhver tid og uden forudgående advisering at foretage ændringer ved produktet og betjeningsvejledningen. ABUS Security-Center kan ikke stilles til ansvar eller hæftelse for følgeskader ved brug af produktet såvel i drift som ibrugtagning. Der gives ingen garanti for indholdet af dette dokument. 270

5 Ikon forklaring Et lyn i en trekant betyder at der er en helbredsrisiko forbundet med elektrisk stød. Et udråbstegn I en trekant, betyder at man skal kigge i manualen efter vigtige henvisninger.. Dette symbol findes når der bliver gives vigtige oplysninger. Vigtige sikkerhedsinformationer Garantien forsvinder hvis anbefalinger I manualen ikke følges nøjagtigt. ABUS er ikke ansvarlig for konsekvenserne af dette! ABUS vil ikke et ansvar for skader af egendom eller personlige skader forsaget af forkert behandling eller uoverensstemmelse af sikkerhedsinstruktionerne. I sådanne tilfælde ophører garantien. Kære kunde. Følgende sikkerheds- og farehenvisninger anvendes ikke kun til at beskytte din sundhed, men også til at beskytte apparatet. Læs følgende punkter opmærksomt igennem: Der er ingen bestanddele inde i produktet, der skal vedligeholdes. Derudover bortfalder godkendelsen (CE) og garantien/garantiydelsen, hvis det skilles ad. Produktet kan også blive beskadiget, hvis det falder ned fra lav højde. Montér produktet, så apparatets billedoptager ikke udsættes for direkte sollys. Vær opmærksom på monteringshenvisningerne i det pågældende kapitel i denne betjeningsvejledning. Apparatet er kun beregnet til anvendelse indendørs eller i et vejrbeskyttelseshus. Undgå følgende ugunstige omgivelsesbetingelser ved drift: Væde eller for høj luftfugtighed Ekstrem kulde eller varme Direkte sollys Støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler Kraftige vibrationer Kraftige magnetfelter, f.eks. i nærheden af maskiner eller højttalere Kameraet må ikke installeres på ustabile flader. Generelle sikkerhedshenvisninger: Lad ikke emballeringsmateriale ligge og flyde! Plastikfolier/-poser, styropordele osv. kan blive til farligt legetøj for børn. Videoovervågningskameraet må på grund af smådele, der kan sluges, af sikkerhedsmæssige årsager ikke komme i hænderne på små børn. Før ikke genstande gennem åbningerne ind i apparatets indre. Anvend kun det ekstraudstyr/de tilbehørsdele, der er anført af producenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Overhold sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledninger for de øvrige tilsluttede apparater. Kontrollér apparatet for beskadigelser før idriftsættelsen. Tag ikke apparatet i drift, hvis det er beskadiget. Overhold grænserne for driftsspændingen, der er anført i de tekniske data. Højere spændinger kan ødelægge apparatet og bringe din sikkerhed i fare (elektrisk stød). 271

6 Sikkerhedshenvisninger 1. Strømforsyning: Strømforsyning VAC, 50/60 Hz / 12 VDC, 1 A (medleveres) Tilslut kun dette apparat til en strømkilde, der leverer den netspænding, der er anført på typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken netspænding, der findes hos dig, skal du kontakte elforsyningsselskabet. Afbryd apparatet fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelses- eller installationsarbejder. 2. Overbelastning Undgå at overbelaste stikdåser, forlængerledninger og adaptere, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. 3. Rengøring Rengør kun apparatet med en fugtig klud uden stærke rengøringsmidler. Apparatet skal i den forbindelse afbrydes fra nettet. Advarsler Før den første idriftsættelse skal alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger læses! 1. Overhold følgende henvisninger for at undgå skader på netkabler og netstik: Netkabler og netstik må ikke ændres eller manipuleres. Bøj eller sno ikke netkablet. Træk ikke i netkablet, når apparatet afbrydes fra nettet, men tag fat i stikket. Sørg for, at netkablet er så langt som muligt fra varmeapparater for at forhindre, at kunststofbeklædningen smelter. 2. Følg disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød: Undlad at åbne huset og strømforsyningsenheden. Stik ikke metalliske eller brandfarlige genstande ind i apparatets indre. Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå beskadigelser på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr). 3. Afbryd defekte apparater fra strømnettet med det samme og informér faghandleren. Under installationen i et eksisterende videoovervågnings system, vær da sikker på at alle enheder er fjerne fra lav og 230 VAC strømforsyninger. I tvivl, brug derfor en professionel elinstallatør til at installere og opsætte elektricitet til produktet. Forkert installation er til fare for dig og andre. Installer det således at ingen frie strømkabler kan komme I kontakt med personer under brug og ved problemer. Udpakning Når du pakker apparatet ud skal dette gøres med forsigtighed. Ved en eventuel beskadigelse på forpakningen da tjek venligst om enheden også har synlige tegn på skade. Såfremt at dette er tilfældet skal du hurtigst muligt returnere/ gøre opmærksom på dette overfor leverandøren. 272

7 Indholdsfortegnelse 1. Bestemt anvendelse Leveringsomfang Egenskaber og funktioner Apparatbeskrivelse Beskrivelse af tilslutningerne Første idriftsættelse Første adgang til netværkskamaraet Forespørgsel om kodeord Brugerfunktioner Menubjælke Live-billedvisning Audio/video-styring Konfiguration Lokal konfiguration Basiskonfiguration Yderligere konfiguration System Apparatinformation Tidsindstillinger Vedligeholdelse DST Netværk TCP/IP Port DDNS FTP UPnP Video/audio Video Audio Billede Visningsindstillinger OSD-indstillinger Tekst-overlay Privatzone-maskering Sikkerhed

8 Sikkerhed RTSP- autent IP-adressefilter Hændelser Bevægelsesgenkendelse Sabotagealarm Alarmindgang Alarmudgang Snapshot Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Rengøring Vækanskaffelse Teknisk data

9 1. Bestemt anvendelse Med WDR dag/nat HD 1080p netværkskameraet realiseres en effektiv overvågning. Dette kamera er takket være sin kraftige signalprocessor ideelt egnet til anvendelse ved meget kraftige kontrastforhold (f.eks. kraftigt lysindfald gennem et vindue med et relativt mørkt objektområde i forgrunden). Derudover kan dette kamera i vejrbeskyttelseshuset anvendes til udendørs overvågning. I den forbindelse kan CSmount-objektivet (ikke i leveringsomfanget) tilpasses specielt til anvendelsen ved hjælp af et egnet udvalg. 2. Leveringsomfang WDR dag/nat HD 1080p netværkskamera (uden objektiv) Strømforsyning 1 m netværkskabel CD-ROM Kvikguide Monteringsmateriale 3. Egenskaber og funktioner HD 1080p-opløsning: 1920 x 25 fps Kamera til anvendelse ved ekstreme modlysforhold Dag-/natskift med elektromekanisk IR-drejefilter (ICR) Analog videoudgang til serviceformål Power over Ethernet (PoE) ONVIF-kompatibel 4. Apparatbeskrivelse Modelnummer Opløsning WDR TVIP x 1080 (1080p) 275

10 5. Beskrivelse af tilslutningerne Nr. Beskrivelse 1 Netværkstilslutning (RJ45) 2 Reset-tast 3 Steltilslutning 4 Alarmudgang (1A/1B) (maks. 5 V DC/50 ma) 5 Alarmindgang (IN/G) (jumper mellem IN og G udløser alarm) 6 RS-485 (anvendes ikke) 7 Analog videoudgang (til serviceformål) 8 Audioudgang 9 Audioindgang (mikrofon/line) 10 Spændingstilslutning 12 V DC (rundstik 5,5 x 2,1 mm) 11 Statusvisning for spændingsforsyning 12 Objektivtilslutning 276

11 6. Første idriftsættelse Netværkskameraet registrerer automatisk, om der skal etableres en direkte forbindelse mellem pc og kamera. Et cross-over-netværkskabel er ikke nødvendigt. Direkte tilslutning af netværkskameraet til en pc/bærbar computer 1. Sørg for, at der anvendes et netværkskabel af typen Cat5 2. Forbind kablet med ethernet-interfacet på pc'en/den bærbare computer og netværkskameraet 3. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning. 4. Konfigurér netværksinterfacet på pc'en/den bærbare computer til IP-adresse og default-gateway til Fortsæt med punkt 8 for at afslutte den første indstilling og at etablere forbindelsen til netværkskameraet. Cat5-ethernetkabel Tilslutning af netværkkameraet til en router/switch 1. Sørg for, at der anvendes et Cat5-netværkskabel til netforbindelsen. 2. Forbind pc'en/den bærbare computer med routeren/switchen. 3. Forbind netværkskameraet med routeren/switchen. 4. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning. 5. Hvis der står en navneserver (DHCP) til rådighed i dit netværk, skal netværksinterfacet på pc'en/den bærbare computer indstilles på "Indstil IP-adresse automatisk". 6. Hvis der ikke står en navneserver (DHCP) til rådighed, skal netværksinterfacet på pc'en/den bærbare computer konfigureres til og default-gateway'en til Fortsæt med punkt 4.6 for at afslutte den første indstilling og at etablere forbindelsen til netværkskameraet. Internet 277

12 7. Første adgang til netværkskamaraet Den første adgang til netværkskameraet foretages ved at anvende ABUS IP Installer. Når assistenten er startet, søger den efter alle tilsluttede ABUS-netværkskameraer og videoservere i netværket. Programmet findes på den vedlagte cd-rom. Installer programmet på pc-systemet, og udfør det. Hvis der er en DHCP-server til rådighed i netværket, tildeles IP-adressen automatisk både til pc'en/den bærbare computer og netværkskameraet. Hvis der ikke står en DHCP-server til rådighed, indstiller netværkskameraet automatisk følgende IPadresse: Pc-systemet skal befinde sig i det samme IP-subnet for at kunne etablere kommunikation til netværkskameraet (pc'ens IP-adresse: f.eks ). Standardindstillingen for netværkskameraet står på "DHCP". Hvis der ikke anvendes en DHCP-server i netværket, anbefaler vi efter den første adgang til netværkskameraet at indstille IP-adresse manuelt på en fast værdi. 278

13 8. Forespørgsel om kodeord Fra fabrikken er der tildelt et administratorkodeord i netværkskameraet. Af sikkerhedsmæssige årsager bør administratoren dog omgående vælge et nyt kodeord. Når dette administratorkodeord er gemt, spørger netværkskameraet før enhver adgang om brugernavnet og kodeordet. Administratorkontoen er fra fabrikken indstillet på følgende måde: Brugernavn admin og kodeord Ved enhver adgang til netværkskameraet viser browseren et verificeringsvindue og spørger om brugernavnet og kodeordet. Hvis dine individuelle indstillinger i administrationskontoen ikke længere står til rådighed, skal du kontakte vores tekniske support. Gør følgende for at indtaste brugernavnet og kodeordet: Åbn Internet Explorer og indtast kameraets IP-adresse (f.eks. ). Du bliver bedt om at verificere dig: -> Du er nu forbundet med netværkskameraet og ser allerede en videostream. 279

14 9. Brugerfunktioner Åbn netværkskameraets startside. Overfladen er opdelt i følgende hovedområder: Menubjælke Live-billedvisning Audio/video-styring 9.1 Menubjælke Klik for at vælge den ønskede mappe: Live-visning, Konfiguration eller Protokol. Knap Beskrivelse Visning af den anmeldte bruger Bruger-logout Valg af det ønskede sprog 280

15 9.2 Live-billedvisning Med et dobbeltklik kan du skifte til full screen. Knap Beskrivelse Aktivér 4:3-visning Aktivér 16:9-visning Vis i originalstørrelse Automatisk tilpasning af visning til browser Valg af streaming-type til live-visning Visning/skjulning af kamerastyring 9.3 Audio/video-styring Knap Beskrivelse Deaktivér live-visning Aktivér live-visning Aktivér/deaktivér lyden, tilpas lydstyrke Mikrofon til/fra Øjeblikkeligt billede (momentoptagelse) Start/stop manuel visning Start/stop 3D-zoom 281

16 10. Konfiguration 10.1 Lokal konfiguration Under menupunktet Lokal konfiguration kan du indstille live-visning og datastier for optagelsen og momentoptagelserne. Parametre for live-visning Her kan du indstille protokoltype og kameraets live-visningseffekt. Protokol TCP: UDP: HTTP: Komplet levering af streamingdata samt en god videokvalitet, hvilket dog påvirker realtidstransmission. Transmission i realtid af lyd og video. Tilbyder samme kvalitet som TCP, men specielle ports i netværksindstillingerne konfigureres ikke. Live-visningseffekt Her kan du indstille effekten for live-visningen. 282

17 Optagelsesdataindstillinger Her kan du definere datastørrelsen for optagelser, optagelsesstien og stien til hentede filer. Klik på Gem for at gemme ændringerne. Optagelsesdatastørrelse Du kan vælge mellem 256 MB, 512 MB og 1 GB som datastørrelse for optagelser og hentede videoer. Gem under Du kan vælge den datasti, der skal anvendes til manuelle optagelser. Standardstien er: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\RecordFiles. Gem hentede data under Her kan du indstille datastien til hentede videoer. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\DownloadFiles Billede-/beskæringsindstillinger Her kan du indstille stierne til øjeblikkelige billeder, snapshots under afspilningen og clips. Gem live-snapshot under Vælg datastien til øjeblikkelige billeder fra live-visningen. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\CaptureFiles Gem snapshot ved afspilning af Her kan du indstille den sti, hvor de øjeblikkelige optagelser fra afspilningen skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackPics Gem clips under Her kan du indstille den sti, hvor clips skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackFiles 283

18 10.2 Basiskonfiguration Alle indstillinger for Basiskonfiguration finder du ligeledes under menupunktet Yderligere konfiguration. Vær i den forbindelse opmærksom på spalten Tilgængelig i under beskrivelserne af Yderligere konfiguration Yderligere konfiguration System 284

19 Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Apparatinformation Visning af apparatinformationerne Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Tidsindstillinger Konfiguration af tidsvisningen Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Vedligeholdelse Konfiguration til systemvedligeholdelse Basiskonfiguration, yderligere konfiguration DST (Daylight Saving Time) Konfiguration af det automatiske sommertidsskift Yderligere konfiguration Apparatinformation Basisinfo Apparatnavn: Her kan du tildele speeddomet et apparatnavn. Klik på Gem for at gemme ændringen. Model: Visning af modelnummeret Serienr.: Visning af serienummeret Firmwareversion: Visning af firmwareversionen Kod.-version: Visning af kodningsversionen Antal kanaler: Visning af antal kanaler Antal alarmindgange: Visning af antal alarmindgange Antal alarmudgange: Visning af antal alarmudgange 285

20 Tidsindstillinger Tidszone Valg af tidszone (GMT) SetTime NTP Ved hjælp af netværkstidsprotokollen (NTP) er det muligt at synkronisere speeddomets klokkeslæt med en tidsserver. Aktivér NTP for at udnytte denne funktion. Server-adresse IP-serveradressen for NTP-serveren. NTP-port Netværksportnummer for NTP-funktioner (standard: port 123) Man. tidssynkr. Apparattid Visning af computerens apparattid Tidsindstilling Visning af det aktuelle klokkeslæt via tidszoneindstillingen. Klik på Synkr. m. comp.tid for at gemme computerens apparattid. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 286

21 Vedligeholdelse Genstart Klik på Genstart for at genstarte apparatet. Standard Gendan. Klik på Gendan for at nulstille alle parametre til standardindstillinger undtagen IP-parametrene. Standard Vælg dette menupunkt for at nulstille alle parametre til standardindstillinger. Imp. konf.-fil Konfig.-fil Vælg datasti for at importere en konfigurationsfil. Status Visning af importstatus Eksp. konf.-fil Klik på Eksportér for at eksportere en konfigurationsfil. Remote-upgrade Firmware Vælg sti for at opdatere speeddome med ny firmware. Status Visning af opgraderingsstatus. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 287

22 DST DST Aktivering af DST Vælg Aktivér DST for automatisk tilpasning af systemtiden til sommertid. Starttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til sommertid. Sluttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til vintertid. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 288

23 Netværk Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus TCP/IP Indstillinger for TCP/IP-data Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Port Indstillinger for de anvendte ports Basiskonfiguration, yderligere konfiguration DDNS Indstillinger for DDNS-data Yderligere konfiguration FTP Indstillinger for FTP-data Yderligere konfiguration UPnP Indstillinger for UPnP-data Yderligere konfiguration 289

24 TCP/IP For at kunne betjene speeddome via et netværk skal TCP/IP-indstillingerne være konfigureret korrekt. NIC-indst. NIC-type Vælg indstillingen for din netværksadapter. Du kan vælge mellem følgende værdier: 10M Half-dup; 10M Full-dup; 100M Half-dup; 100M Full-dup; Auto DHCP Hvis en DHCP-server står til rådighed, klikker du på DHCP for automatisk at overføre en IP-adresse og yderligere netværksindstillinger. Dataene overføres automatisk fra serveren og kan ikke ændres manuelt. Hvis ingen DHCP-server står til rådighed, udfylder du følgende data manuelt: IPv4-adresse Indstilling af IP-adressen for speeddome IPv4-subnetmaske Manuel indstilling af subnetmaske for speeddome IPv4-standard-gateway Indstilling af standardrouter for speeddome IPv6-modus Manuel: Manuel konfigurering af IPv6-dataene DHCP: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-server (router). Route Advertisement: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-serveren (router) i forbindelse med ISP (internet service provider). IPv6 adresse Visning IPv6-adressen. I IPv6-modusen Manuel kan adressen konfigureres. IPv6-subnetmaske Visning IPv6-subnetmasken. IPv6-standard-gateway Visning af IPv6-standard-gatewayen (standard-router) 290

25 Mac-adresse Her vises kameraets hardware-adresse, som du ikke kan ændre. MTU Indstilling af overførselsenheden, hvor du kan vælge en værdi mellem 500 og Standard er DNS-server Foretrukket DNS-server DNS-serverindstillinger er påkrævet ved visse funktioner. (F.eks. forsendelse af s). Angiv adressen på den foretrukne DNS-server her. Altern. DNS-server Hvis der ikke er forbindelse til den foretrukne DNS-server, anvendes denne alternative DNS-server. Angiv adressen for den alternative server her. Gem de gennemførte indstillinger med Gem Port Hvis du ønsker at kunne opnå ekstern adgang til speeddome, skal følgende ports konfigureres. HTTP-port Standard-porten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere speeddomes i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang. RTSP-port Standard-port til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere speeddomes i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSP-port, der kun forekommer én gang. HTTPS-port Standard-porten til HTTPS-overførsel hedder 443. SDK-port (styreport) Standard-porten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port, der kun forekommer én gang. 291

26 DDNS DDNS DynDNS eller DDNS (dynamisk domæne-navn-system-postering) er et system, der kan opdatere posteringer i domænenavnet i realtid. Netværkskameraet har en integreret DynDNS-client, der automatisk kan opdatere IP-adressen hos en DynDNS-udbyder. Hvis netværkskameraet befinder sig bagved en router, anbefaler vi at anvende routerens DynDNS-funktion. Billedet anskueliggør adgangen til/opdateringen af IP-adressen hos DynDNS-tjenesten Internet DynDNS adgangsdata LAN WAN DynDNS.org Name Server name.dyndns.org 292

27 Aktivér DDNS Aktiverer eller deaktiverer DDNS-funktionen. DDNS-type Vælg DDNS-typen. Du har mulighed for at vælge mellem DynDNS og ABUS DDNS. Server-adresse Vælg en DDNS-serviceudbyder. Du skal have en registreret adgang hos denne DDNS-serviceudbyder (f.eks. Hvis du har valgt DDNS-typen ABUS DDNS, gemmes serveradressen automatisk. Domæne Angiv det registrerede domænenavn (host service) (f.eks. mitipkamera.dyndns.org). Port Gem porten til portvideresendelse her. Brugernavn Bruger-id til din DDNS-konto Kodeord Kodeord til din DDNS-konto Bekræft Kodeordet skal bekræftes. Indstilling af DDNS-konto Indstilling af ny konto ved DynDNS.org: Lagring af kontoinformationer: Noter dine brugerdata, og overfør dem til netværkskameraets konfiguration. 293

28 Adgang til netværkskameraet via DDNS Hvis netværkskameraet befinder sig bagved en router, skal adgangen via DynDNS konfigureres i routeren. Hertil finder du en beskrivelse af DynDNS-router-konfigurationen for gængse router-modeller på ABUS Security-Center Homepage Følgende billede anskueliggør adgangen til et netværkskamera bagved en router via DynDNS.org :1026 Internet :1026 LAN WAN DynDNS.org Name Server name.dyndns.org: :1026 For DynDNS-adgangen via en router skal der indstilles en portvideresendelse for alle relevante porte (mindst RTSP + HTTP) i routeren. ABUS DDNS 1. For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos Læs i den forbindelse FAQs på websiden. 2. Aktivér checkboksen Aktivér DDNS og vælg herefter DDNS-typen ABUS DDNS. 3. Gem dine data ved hjælp af Gem. IP-adressen på din internetforbindelse aktualiseres nu hvert minut på serveren. 294

29 FTP For at kunne uploade registrerede videoer eller billeder til en FTP-server skal følgende indstillinger foretages. Server-adresse Indtast FTP-serverens IP-adresse her. Port Indtast FTP-serverens portnummer her. Standard-porten til FTP-serveren er 21. Brugernavn Brugernavn for kontoen, som blev konfigureret i FTP-serveren Kodeord Kodeord for kontoen, som blev konfigureret i FTP-serveren Bekræft Indtast kodeordet her igen. Biblioteksstruktur Vælg lagringssted for de uploadede data her. Du kan vælge mellem Gem i stambibliotek ; Gem i overord. bibl. ; Gem i underord. bibl.. Overord. bibl. Dette menupunkt står kun til rådighed, hvis du har valgt Gem i overord. bibl. eller Gem i underord. bibl. i biblioteksstrukturen. Du kan vælge et navn til det overordnede bibliotek her. Filerne gemmes i en mappe på FTP-serveren. Vælg mellem Indt. apparatnavn, Indt. apparatnr., Indt. apparat-ip-adr. Underbibliotek Vælg lagringssted for de uploadede data her. Mappen oprettes i det overordnede bibliotek, og du kan vælge mellem Indt. kameranavn og Indt. kameranr.. Upload type Markér Send billede for at uploade billeder til FTP-serveren. Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 295

30 UPnP UPnP-funktionen (Universal Plug and Play) gør det let at aktivere netværksenheder i et IP-netværk. Derved kan netværkskameraet f.eks. ses som en netværksenhed i Windows-netværksomgivelserne. Aktivér UPnP Aktivér eller deaktivér UPnP-funktionen. Kælenavn Visning af kameraets MAC-adresse. Porttilordning Aktivér mapping-port Universal Plug and Play-overførsel af porten til netværksserviceydelser er hermed aktiveret. Hvis routeren understøtter UPnP, aktiveres portoverførslen for video-streams på routersiden automatisk til netværkskameraet med denne option. Mapping Port Type Vælg her, om portvideresendelse skal ske automatisk eller manuelt. Du kan vælge mellem Auto og Manuel. Protokolnavn: HTTP Standard-porten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der befinder sig flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang. RTSP Standard-port til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSPport, der kun forekommer en gang. SDK (styreport) Standard-porten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port,der kun forekommer én gang. Ekstern port Du kan kun ændre på ports, hvis Mapping Port Type ændres til manuelt. Status Viser, om de angivne eksterne ports er gyldige eller ugyldige. 296

31 Gem de gennemførte indstillinger med Gem Video/audio Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Video Indstillinger til visning af video Basiskonfiguration, yderligere konfiguration Audio Indstillinger til udsendelse af lyd Basiskonfiguration, yderligere konfiguration 297

32 Video Stream-type Vælg stream-type for speeddome-kameraet. Vælg Main Stream (Normal) til visning og live-visning med god båndbredde. Vælg Sub-Stream til live-visning med begrænset båndbredde. Videotype Vælg stream-typen Video eller Video & Audio. Lydsignalet udsendes kun, hvis stream-typen Video & Audio er blevet valgt. Opløsning Indstil videodataenes opløsning her. Alt afhængigt af kameramodellen kan du vælge mellem 1280*720P; 1280*960; 1920*1080P. Bitratetype Angiver bitrate for videostrøm. Alt afhængig af bevægelsesintensiteten kan videokvaliteten blive højere eller lavere.du kan vælge mellem en konstant og en variabel bitrate. Videokvalitet Dette menupunkt står til rådighed, hvis du har valgt en variabel bitrate. Indstil videokvaliteten for videodata her.alt afhængig af bevægelsesintensiteten kan videokvaliteten blive højere eller lavere. Du kan vælge mellem seks forskellige videokvaliteter: Minimum, Lavere, Lav, Mellem, Høj eller Maksimum. Billedrate Angiver billedraten i billeder pr. sekund. Maks. bitrate Videostrømmens bitrate indstilles til en bestemt værdi; indstil den maksimale bitrate til en værdi mellem 32 og Kbps. En højere værdi svarer til en højere videokvalitet, som dog kræver en større båndbredde. Videokodning Vælg en standard til videokodning; du kan vælge mellem H.264, MPEG-4 og MJPEG. Profil 298

33 Vælg en profil her. Du kan vælge mellem Basisprofil, Hovedprofil og Høj profil. I-billedinterval Her indstiller du I-billedintervallet, og værdien skal ligge mellem 1 og 400. Gem de gennemførte indstillinger med Gem Audio Audiokodning Vælg kodningen til audiooverførsel her. Du kan vælge mellem G.711ulaw; G.711alaw og G.726. Audioindgang MicIn: Indstillingerne af audio-indgangen på kameraets bagside er tilpasset til en mikrofon (uforstærket kilde). LineIn: Indstillingerne af audio-indgangen på kameraets bagside er tilpasset til et line-signal (aktivt forstærket kilde). Lydstyrke Indstilling af indgangssignalets lydstyrke. Noise Filter Aktivering eller deaktivering af støjfilteret til omgivelseslyde Gem de gennemførte indstillinger med Gem. 299

34 Billede Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Visningsindstillinger Indstilling af visningsparametre Basiskonfiguration, yderligere konfiguration OSD-indstillinger Indstilling af dato- og klokkeslætsformatet Yderligere konfiguration Tekst-overlay Tilføjelse af tekstfelter Yderligere konfiguration Privatzonemaskering Tilføjelse af privatzonemasker Yderligere konfigurering 300

35 Visningsindstillinger Under dette menupunkt kan du indstille billedkvaliteten for speeddome, herunder lysstyrke, skarphed, kontrast osv. Klik på Standard for at genoprette standardværdierne. Vær opmærksom på: Alt afhængig af modellen kan parametrene under visningsindstillinger variere. Lysstyrke Indstilling af billedets lysstyrke. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Kontrast Indstilling af billedkontrasten. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Mætning Indstilling af billedets mætning. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Skarphed Indstilling af billedets skarphed. En højere værdi af skarpheden kan øge billedstøjen. Indstil en værdi mellem 0 og 100. Belysningsmodus Automatisk eller manuel indstilling af belysningsparametrene. Automatisk Speeddome-kameraet fokuserer automatisk alt afhængig af objekterne i en scene. Manuel Speeddome-kameraet skal fokuseres manuelt ved hjælp af zoomknapperne. 301

TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus.

TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus. TVIP21560 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus.com Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning.

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj 7 3.2 Browser

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0 ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220 Betjeningsvejledning Version 1.0 235 Dansk Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige henvisninger til idriftsættelse

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation af hardware 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DeLaval gårdovervågningskamera

DeLaval gårdovervågningskamera DeLaval gårdovervågningskamera FMC-IP1 Instruktionsbog 87621532 2014-07-24, Version 1 Original instruktion Indholdsfortegnelse EF-overensstemmelseserklæring - DeLaval gårdovervågningskamera FMC-IP1...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere