Fagprøve kontor med speciale IT-administration og web-design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprøve kontor med speciale IT-administration og web-design"

Transkript

1 Fagprøve kontor med speciale IT-administration og web-design Projekt: -skal din musik i radioen? Emnet indeholder del-elementer fra: Online kommunikation og markedsføring Udarbejdelse af hjemmeside til internettet Markedsføringstiltag Navn: Christian Sten Olsen Firma: Cyberhus Kontaktperson: Erroll Marshall Skole: Århus Købmandsskole, AABC, Sønderhøj 28, 8260 Viby Uddannelse: Kontor med speciale, Hold 43 Vejleder: Elsebeth Petersen

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 3 Det sociale netværk og Online community 3 Det sociale netværk. 3 Online Comunnity 4 Cyberhus 5 Web-udvikling 5 Web-design 6 Web-platform 6 Open Source 6 Copyright 7 KODA 7 Creative Commons 7 Drupal 9 CMS 9 Målgruppe 10 Behov 11 Maslows behovs pyramide 11 s design-fase 12 Adobe Flash 14 CSS 15 Konklusion 16 Kildefortegnelse 17 Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 2

3 Indledning Ingen ved med 100 % sikkerhed, hvorfor man får en psykisk sygdom. Nogle forhold øger risikoen for psykisk sygdom. 1 En række patienthistorier viser eksempler på musikkens helbredende virkning, både hvad angår psykiske og fysiske lidelser. 2 Kort sagt: Man har fundet ud af, at musik indeholder en helbredende virkning hos patienter. er en online-radio, der skal give mulighed for at lytte til -og komme ud med musik. s grundlæggende struktur minder om Youtube, Myspace og Grooveshark, som alle er online communities. På Grooveshark.com har brugeren mulighed for at uploade sin musik og gøre det frit tilgængeligt for alle. Denne idé er blevet meget populær blandt internetsurfere. Grooveshark blev lanceret i 2007 og har pr. 9. Nov tilegnet sig et alexatal på Dette betyder at, på 3 år er Grooveshark blevet det 774. mest besøgte site på hele internettet, som ifølge Netcraft 4 indeholder omkring 7 milliarder sider og stiger med sider hvert minut. 5 Det sociale netværk og Online community Det sociale netværk. Et socialt netværk er en social struktur, der består af personer (eller organisationer) kaldet "knuder"(knudepunkter), som er forbundet af en eller flere bestemte typer af afhængighed, såsom venskab, slægtskab, fælles interesser, finansielle udveksling, seksuelle relationer, eller ansættelsesforhold, tro, viden eller prestige. Social netværksanalyse sammenligner sociale relationer i form af netværks-teori, der består af knudepunkter og forbindelser. Knudepunkterne er de enkelte aktører inden for netværk, og forbindelserne er forholdet mellem aktørerne. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 3

4 Fig. 1: Et eksempel på et socialt netværksdiagram. Knuden med de største relationer er markeret med gult. De resulterende graf-baserede strukturer er ofte meget komplekse. Der kan være mange slags bånd mellem knudepunkter. Forskning i en række akademiske felter har vist, at sociale netværk fungerer på mange niveauer, fra familier op til niveau af nationer, og spiller en afgørende rolle i fastsættelsen af vejen problemerne er løst, organisationer drives, og i hvilken grad enkeltpersoner lykkes i at nå deres mål. I sin enkleste form er et socialt netværk et kort over udvalgte relevante bånd mellem knuderne, uden at skelne mellem forskellige typer af bånd. Knuderne, som en enkeltperson er således forbundne relationer til, hvilken person personen er forbundet til. 6 Diagrammet kan også bruges til at måle socialkapital - den værdi, den enkelte får fra det sociale netværk. Disse begreber er ofte vist i et socialt netværksdiagram(fig. 1), hvor personer på samme måde vises som punkter og linjerne er det knyttede bånd mellem disse og danner et fællesskab eller en slags samfund. Online Comunnity Der findes ikke et rigtigt godt ord for "community" på dansk - "fællesskab" er det tætteste, men det har i Danmark en politisk konnation i retning af venstrefløjsretorik, Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 4

5 som "community" ikke har på engelsk. Uanset politisk observans skal ordet fællesskab, derfor anvendes varsomt. 7 Jeg vil derfor gøre rede for hvad, der i Danmark, forstås ved ordet Online community. Med det sociale netværk omdannet til digital adfærd på nettet er vi godt hjulpet. Et online community er et virtuelt fællesskab, der eksisterer online, hvis medlemmer bestemmer deres eksistens ved at tage del i medlemskabets ritualer. Et online community kan tage form af et informationssystem, hvor alle kan sende indhold, som en slags opslags-tavle, hvor kun et begrænset antal mennesker kan indlede stillinger, i form af f.eks. weblogs. Online communities er også blevet en supplerende form for kommunikation mellem mennesker, som kender hinanden fra det virkelige liv. Der tages mange midler i brug i social software, hver for sig, eller i kombination, herunder tekst-baseret chatrooms og forummer, der bruges talevideoer, musik, tekst eller avatarer(grafisk repræsentation af en person eller figur på nettet). Betydelige tekniske forandringer i form af udbredelsen af internettet kan være resultatet af udbredelse af online communities. Man kan derfor kalde en Online community for et socialt netværk på internettet. Verdens største Online community, er fra d.d. site et, Facebook. 8 Cyberhus Cyberhus er et online community og Danmarks største anonyme rådgivning for børn og unge på nettet. Cyberhus afholder workshops om god web-etik på de danske folkeskoler, og er blandt Europas førende udviklere indenfor netbaseret pædagogik, samt udviklere af netbaseret undervisningsmateriale. 9 Cyberhus styres af teams i kategorierne: merkantilt-team, rådgivende-team, cyberskole-team og kreativt-team, som hver har en koordinator. På kreativt-team vedligeholdes og web-udvikles. Web-udvikling Webudvikling er en bred betegnelse for det arbejde, der er involveret i at udvikle en hjemmeside for internettet (World Wide Web) eller et intranet (et privat netværk). Dette kan omfatte webdesign, web udvikling af indhold, klient kontakt, clientside/server-sidescripting, web server og netsikkerhedskonfiguration og e-handel udvikling. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 5

6 Blandt web fagfolk henviser, "web udvikling" normalt til de vigtigste ikke-design aspekter af at bygge hjemmesider, skrivning, opmærkning (f.eks. HTML 10 ) og kodning. Web udvikling kan strække sig fra at udvikle den simpleste statiske enkeltside af almindelig tekst til de mest komplekse web-baserede internetapplikationer, elektroniske virksomheder, eller sociale netværkstjenester. 11 Web-design Webdesign er ligeledes et bredt begreb og anvendes til at omfatte den måde indholdet, som regel HTML, leveres til slutbrugeren gennem World Wide Web. Dette sker ved hjælp af en webbrowser eller anden web-baseret software. Hensigten med webdesign er at skabe en hjemmeside med online indhold, herunder dokumenter og programmer, der er placeret på en webserver. Hjemmesiden kan indeholde tekst, billeder, lyd og andet interaktivt indhold. Web-platform Netscape 12 indrammede "nettet som platform" i form af en brugergrænseflade, som kendes fra operativsystemer som Ubuntu(Linux), Windows(Microsoft) og OSX(Apple). Netscapes flagskib var en webbrowser, en desktop applikation, og deres strategi var at bruge deres dominans på browser-markedet til at etablere et marked for dyre server produkter. Netscape måtte opgive deres browser-dominans, da konkurrenten Microsoft begyndte at skrive specielt tilrettede softwaretilføjelser(extensions) til IE, som løbende ændrede den overordnede struktur i programmeringssproget HTML. Netscape skønnede at internettet, for brugeren, langsomt blev forværret pga. uenigheden omkring HTMLstandarden og lagde deres softwareprogrammel ud på nette som Open sorce og er i dag bedre kendt som Mozilla med browseren Firefox 13 Open source software er den primære kilde i Cyberhus programmel. Open Source Open source beskriver praksis i produktion og udvikling, og giver adgang til det færdige produkts kildematerialer. Nogle mener, Open source er en filosofi, andre betragter det som en pragmatisk metode. Før begrebet Open source s udbredelse blev vedtaget, har udviklere og producenter Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 6

7 anvendt en række sætninger til at beskrive begrebet; Open source har vundet hold med fremkomsten af internettet, og det dermed forbundne behov for en massiv rekvalificering af software kildekoden. Åbning af kildekoden har aktiveret en selvforstærkende produktion af forskellige modeller, kommunikationsveje, og interaktive fællesskaber. Senere blev en ny tre-ords sætning "Open source software", født til at beskrive miljøet, at den nye ophavsret, licenser, domæne og forbrugerspørgsmål skabt. Copyright KODA KODA er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for komponister, sangskrivere og musikforlag. KODA er en dansk forening, men varetager rettigheder for både danske og udenlandske rettighedshavere gennem et samarbejde med udenlandske organisationer. De rettigheder, som forvaltes af KODA er den såkaldte fremførelsesret, altså retten til at spille musikværker offentligt, fx ved koncerter, store arrangementer, i radioen og i butikker. KODA forvalter dog også de rettighederne til indspilning af musikken på CD, bånd, video osv., hvilket sker gennem den fællesnordiske forening Nordisk Copyright Bureau. Foreningens navn er en forkortelse for Komponistrettigheder i Danmark, men er samtidig et ordspil, der referer til musikudtrykket coda. 14 s retningslinjer går uden om KODA s regi, da registreret musik hos KODA giver komponisten ret til et beløb udbetalt af arrangøren, og eftersom idéen med ikke er, at skabe profit på de kreative værker, men i stedet, at kunne udtrykke det der er svært at sætte ord på, benytter i stedet Creative Commons. Creative Commons Creative Commons ("kreativ fælled") er en organisation hvis mål er at udvide spektret af fri kultur ved at gøre flere kreative værker legalt tilgængelige til deling og modifikation. Creative Commons har blandt andet stillet en række copyleft-licenser til rådighed, der forsøger at definere spektret mellem traditionel ophavsret og public domain (fri benyttelse). 15 Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 7

8 Når brugeren uploader musik hos skal der derfor accepteres og tilkendegives rettigheder, så der ikke hersker tvivl ved andres benyttelse af det eller de kreative værker. Fig. 2: Udsnit af retningslinjerne på upload-formen i. Når brugeren har accepteret ovenstående retningslinjer og gjort brug ar Creative Commons retningslinjer bliver musikken sendt til et valideringspanel, som har til opgave at sortere stødende, krænkende, skjult reklame eller lydmæssigt dårlige optagelser fra, for ikke at få validativt ringe materiale på. Den validerende del af opgaven kan endnu ikke automatiseres, da menneskelige præferencer stadig indeholder komplekser, som intet computerprogram endnu, kan administrere. Valideringspanelet består af; Christian Sten Olsen, Erroll Marshall, Niels Gade, Julie Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 8

9 og Jonathan som alle har tilknytning til Cyberhus og som alle har indblik i det musiske miljø. Drupal Drupal er et gratis og Open source CMS web-platform skrevet i PHP(Personal Home Page) 16 og distribueret under GNU General Public License. 17 Det bruges som en back-end system til mindst 1 % af alle hjemmesider. (Back-end er ofte web-administratorens arbejdsprocessor, hvor Front-end oftest er brugerens tilgang til web-site'et.) Drupal er verdensomspændende fra personlige blogs til større erhvervs -og politiske områder, herunder; Det Hvide Hus, gov og data.gov.uk. Det bruges også til videnstyring og erhvervssamarbejde 18 Cyberhus styres administrativt på Drupals platform og benytter Open source som primær softwarekilde. Under Drupals regi er CMS hoveddelen af den web-administrative tilgang af procedure. CMS CMS (Content Management System) er en samling af procedurer, der anvendes til at styre arbejdets flow i et samarbejdet miljø. Disse procedurer kan være manuel eller edb-baseret. Procedurerne er designet til at gøre følgende: Lade et stort antal a mennesker, bidrage til og dele lagret data. Kontrollere adgang til data, baseret på brugerroller (definere hvilke oplysninger brugere eller brugergrupper kan se, redigere, offentliggøre, m.m.) Støtte nem opbevaring og genfinding af data Reducere gentagne kopier af input Forbedre kommunikation mellem brugere. I CMS, kan data defineres som næsten alt: Musik, film, billeder, dokumenter, telefonnumre, videnskabelige data, osv. CMS bliver ofte anvendt til opbevaring, kontrol, revision og udgivelse dokumentation. Tjener som et centralt opbevaringssted, CMS øger version niveauet for nye opdateringer til en allerede eksisterende fil. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 9

10 Målgruppe Cyberhus primære målgruppe er unge fra Primært lægges der vægt på særlige behov. Denne betragtning indgår i, som en væsentlig faktor i udformningen. Mht. analyse omkring brugeren, kan der ikke tilsnudskes adfærd i form af fingeraftryk på papirreklamer eller spionshoppere. Cyberhus lægger meget vægt på, at brugeren har sin fulde ret til at være anonym. Derfor er det eneste forholdsmæssige konkrete bygget på tillid og statistik. Tillid forstået på den måde, at alle har ret at ytre sig hos Cyberhus, men der kan ikke garderes i mod, at den besøgende bruger indgår i målgruppen. Statistisk forstået på den måde, at tallene ikke er endegyldige for segmentet, da alle har adgang til site et. Indholdsmæssigt er Cyberhus tilegnet målgruppen fra år, og med mindre du finder glæde af unges adfærd, i den ene eller anden forstand, har du ingen glæde af informationerne på site et. Som forældre har Cyberhus udviklet et voksensite, som med fordel kan benyttes, da Cyberhus for voksne site et indeholder informative områder, til gavn for forældre, med formålet, at fortælle hvorfor den unge har glæde af Cyberhus. Antagelsen er derfor, at Google s analytiske værktøj, Google Analytics lægger hovedvægt på et segment, som i Gallups Kompasmodel, går under betegnelsen: Det moderne individorienterede segment, eller Det moderne fælleskabsorienterede segment Min personlige indskydelse bygger på, at segmentering er et abstrakt fænomen, da individualiteten i det moderne samfund er ligeså kompleks, som før nævnte menneskelige præferencer, der ikke kan omsættes til tal på papir. Ikke desto mindre kan der stadig findes statistik omkring adfærd og jeg vil derfor vise mennesker sat i adfærdsbås ifølge Gallups Kompasmodel: Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 10

11 Segment Tager vi udgangspunkt i Gallups kompasmodel hedder målgruppen Det moderne individorienteret, og Moderne fællesskabsorienteret Dette er, tilsyneladende, en endegyldig betegnelse. Personligt og ved Cyberhus regi kan en sådan segmentering ikke bruges til meget, da ingen ved hvornår psyken påpeger et behov jf. indledningen af opgaven. En onlineradio til børn og unge i Cyberhus øjemed skal tilgodese behov, som pludselig opstår og det er ikke afhængigt af hverken kultur, arv eller miljø. Støttefacetten bygges derfor op omkring statistik og den målgruppe Cyberhus har rettet sit indhold imod. Ifølge Google Analytics ligger Cyberhus besøgsantal således.: Fig. 3: Absolut entydige besøg fra 12/10/ /11/2010 Omkring absolut entydige besøg på månedsbasis i aldersgruppen år, giver sandsynligheden for, at emotionelle aspekter, såsom musikudøvelse og musikudformning spiller en væsentlig rolle hos unge mennesker. Der findes desværre ingen procentmæssig statistik på hvor mange mennesker der, finder musik relevant, hverken hos Danmarks statistik, Gallup, eller Google Analytics Skønsmæssigt må jeg derfor placere behovet ift. Marslov s behovs pyramide således: Behov Maslows behovs pyramide Ifølge Abraham Harold Maslow er mennesket indrette efter, at få opfyldt behov. Disse behøv spænder fra basale til selv-realiserende behov. Basalt set skal vi spise, og selvrealiserende set skal vi finde os selv. I den moderne verden har de basale behov ikke længere samme grad af relevans, som Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 11

12 dengang Maslow levede i tiden 1. april juni I den vestlige verden er vi blevet kompetente nok til at brødføde selv den svageste sjæl i samfundet, og folk ligger ikke længere i rendestenene og dør af sult. I et socialt samfund hvor skatteindkomsten fra fungerende borgere sørger for, at minoriteter med vanskeligheder ikke længere ligger og dør i rendestenen, skal der gøres plads til realisering, dannelse og innovation, som skal have til formål at støtte op om eventuelle forbedringer og/ eller mangler. Jeg tillader mig derfor at skildrer Maslow s behovs pyramide således: Fig. 4: Maslow s behovspyramide, som det moderne samfund bør tænke, da dannelsen af individet er hovedfaktoren i et bæredygtigt samfunds fremtid. s design-fase Fra figur 4, er den teoretiske baggrund af den bredeste del af pyramiden, at kunne selvrealisere. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 12

13 Selvrealisering bunder i dannelse og hvordan vi finder os selv godt tilrette i et evt. socialt netværk. I Markedsføringsøjemed har firmaer med en god egenkapital god grobund for stabil markedsføring. Som udgangspunkt kan alt sælges, hvis du har penge nok til markedsføring. Dette udgangspunkt har jeg taget fra firmaet Aqua D or, som sælger postevand på flaske. Aqua D or har brugt 20 millioner danske kroner til markedsføring af et produkt, som den almene borger kunne få for 3,88 øre pr. liter fra vandhanen hjemme i køkkenet. 19. Om Aqua D or er dygtige eller ej vil jeg ikke uddybe her, men sagens kerne bunder i, at adskillige bannerreklamer på busser, aviser mv. har overbevist befolkningen om, at vand fra Aqua D or på flaske er værd at købe. Hvis dit firma ikke har 20 millioner til at vende folk et genkendeligt gensyn, må du tage et gensyn med noget som allerede er kendt. I den sidste tid har nyskabningen drejet sig om smartphones 20 Fig. 5: Udsnit af gængse smartphones tilgængelige på markedet. Smartphones har alle det til fælles, at de er interaktive, firkantede, sorte og har en størrelse svarende til en håndflade. Disse termer har haft en afgørende rolle i valget af designet af, som har til formål at minde brugeren om den velkendte smartphone. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 13

14 Fig. 6: s design Ovenstående figur et udsnit af afspiller som mødes af brugeren ved et museklik fra Cyberhus hovedsite. Playeren er primært programmeret i Adobe Flash. Adobe Flash Adobe Flash (tidligere Macromedia Flash) er en multimedie platform, benyttes til at tilføje animationer, videoer og interaktivitet til websider. Flash er ofte brugt til reklamer og spil. På det seneste er det blevet positioneret som et redskab til "Rich Internet Applications" ("RIAs") 21. Flash manipulerer vektor og raster grafik til at give animation af tekst, tegninger og stillbilleder. Det understøtter tovejskommunikation, streaming af lyd og video, og det kan fange brugernes input via mus, keyboard, mikrofon og kamera. Flash indeholder et objekt-orienteret sprog kaldes ActionScript. Flash-indhold kan vises på forskellige edb-systemer og enheder, ved hjælp af Adobe Flash Player, som er gratis for almindelige webbrowsere, nogle mobiltelefoner og et par andre elektroniske enheder (ved hjælp af Flash Lite). Den programmelle del i flash kan implementeres i gængse web-platforme og er til forskel fra CSS et separat tiltag i browsere. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 14

15 CSS CSS (Cascading Style Sheets) er et typografisk sprog, der bruges til at beskrive præsentationer, ved udseende og formatering af et dokument skrevet i et kodesprog. Websider skrevet i HTML kan benytte CSS til sammenfletning af skabeloner, men enestående kan CSS også virke som interaktion af sider. Interaktionerne af s hovedside er udelukkende programmeret i CSS. Dette skyldes, at Drupal har en CMS-egenskab, som administrativt samler stylesheets i én fil, hvilket letter den administrative arbejdsproces. Fig. 7: s hovedside med 2 aktive elementer skrevet i CSS. Upload din musik og. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 15

16 Konklusion Jeg har i denne opgave beskæftiget mig med udformningen af en online radio på nettet tilegnet børn og unge i aldersgruppen 12-18år. Den største udfordring, for mig, har været, at se verden fra en den unges vinkel og leve mig ind i de behov, man som ung, har i dag. Hvis jeg ser tilbage på dengang jeg selv var mellem 12-18år fandtes der ikke web-tiltag i samme omfang som vi møder nettet i dag. Det har derfor ikke været nok bare, at tænke tilbage til min egen ungdom, men jeg har været nødsaget til også at skulle tænke på, at inddrage nutidens midler, og tage i betragtning, om de samme behov stadig spiller ind, og hvis de gør, hvordan omsætter man dem så til nutidens ressourcer. Jeg har fået massiv opbakning fra mine kollegaer i Cyberhus, og jeg er blevet beriget med ny viden omkring web-tiltag, som har haft til formål at sætte brugeren i fokus. Min rutine på det webmæssige plan er blevet forstærket og jeg føler mig godt rustet til opgaver af samme karakter, hvis muligheden skulle melde sig. Personligt har jeg udviklet min formåen på det web-administrative område og har lært vigtigheden i, at inddrage andre mennesker i en proces, da aktuelle huller kan fyldes ud med andres kundskaber, hvor man selv halter eller til tider går helt i stå. Mit største faglige udbytte har, helt konkret, været den programmelle del af udformningen i Actionscript 3.0 og CSS. Jeg er blevet bevist om optimering af grafiske elementer, som yder bedre effekt og mindre ressourcer, hvis strukturen er fastlagt på forhånd. Mht. Open source og retningslinjer var jeg, til at starte med, skeptisk omkring det, at udvikle på en platform, som mange andre havde haft fingrene i. Jeg fandt derimod hurtigt ud af, at samarbejdet omkring Open source software er meget struktureret og til forskel for etableret købesoftware programmer som, af og til, har det med at spænde ben for andet tredje-parts software pga. af konkurrence, er Open source fænomenet skabt for at hjælpe andre, hvilket man tydeligt kan mærke, når man spørger til råds på de åbne fora. Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 16

17 Kildefortegnelse Illustreret Videnskab Nr. 1/2010 s Kristian Lund, filosof og web-etik ansvarlig hos Cyberhus Navngivelse, Ingen Bearbejdelse 3.0 Unported License. Side 17

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8 Projekt 2, Banner Project 02 - Banners Gruppenummer: 8 Navne/mail: Kasper Nick Thomasen(k.n.thomasen@gmail.com), Christian Lund (christianlund_667@hotmail.com), Alexander Kofoed (laemse@hotmail.dk) Hold:

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Kontorlokaler Helsingforsgade 27 Incuba Science Park 8200 Aarhus N Indledning Vi gør altid vores bedste for at dække dine behov og

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

CV for Klaus Gejl. Personlige data Navn/Adresse: Klaus Gejl Grundtvigsvej 37, 2. tv. 7400 Herning Telefon/mobil: 97226808 / 60866808

CV for Klaus Gejl. Personlige data Navn/Adresse: Klaus Gejl Grundtvigsvej 37, 2. tv. 7400 Herning Telefon/mobil: 97226808 / 60866808 CV for Klaus Gejl Personlige data Navn/Adresse: Klaus Gejl Grundtvigsvej 37, 2. tv. 7400 Herning Telefon/mobil: 97226808 / 60866808 E-Mail: klaus@gejl.dk Fødselsdato: 01-06-1978 Sprog: Dansk, Engelsk (Begge

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 CV Navn: Adresse: Zeljko Klen Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 Resume Jeg er en ung fyr på 31 med rødder fra Kroatien.

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Personlige oplysninger: Erhverserfaring:

Personlige oplysninger: Erhverserfaring: CV Personlige oplysninger: Navn: Michael Brinch Adresse: Parkstykket 9 st. th. 2700 Brønshøj Mobil: 27 62 61 91 E-mail: michael@cybercraft.dk Fødselsdato: 10. november 1976 Civilstatus: Gift, 3 børn på

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77 Web 2.0 Dig, mig og nettet Erland Riis Lavsen Direktør i Tankevirksomheden A/S Kommunikationsuddannet (semiotiker) Fokus på strategi og markedsføring Entrepreneur 1 Agenda Web 2.0 (og 1.0 ) Send et link

Læs mere

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig selv, var at designe og kode et koncept til en webshop

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012 Linux Det frie styresystem Bo Tranberg & Jonas Termansen Mat/Fys StudenterRåd MFSR mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk 22. februar 2012 1 / 21 Oversigt 1 Introduktion 2 Hvad er et OS? 3 Hvordan virker Linux?

Læs mere

Forside: Derfor har jeg valgt MMD

Forside: Derfor har jeg valgt MMD Forside: Derfor har jeg valgt MMD Mit valg er primært truffet ud fra mine kreative interesser, som bl.a. er farvesammensætning, tegne, male og hvad jeg ellers finder spændende og udfordrende inden for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Det er cool med kondom i Hørsholm

Det er cool med kondom i Hørsholm Det er cool med kondom i Hørsholm Kampagne for seksuel sundhed efterår 2010 de unge i Hørsholm Kommune (15-18 årige) Theis fra Filmskolen og Hørsholms unge 13. september til 13. oktober 2010 Klamydia giver

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Løsningen er baseret på et såkaldt CMS et Content Management System som også kan anvendes som intranet i din virksomhed eller din institution.

Løsningen er baseret på et såkaldt CMS et Content Management System som også kan anvendes som intranet i din virksomhed eller din institution. Introduktion til CID CID eller Customer Information Display er et enkelt system, der kan anvendes til at vise informationsskærmbilleder i en forhal ved en receptionsskranke eller andre steder, hvor du

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere