indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri"

Transkript

1 indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

2 Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal altid fremstå velvedligeholdt... 7 Indvendig vedligeholdelse... 8 Den indvendige vedligeholdelseskonto... 8 Den indvendige vedligeholdelseskonto lukkes, hvis lejligheden er opsagt Vedligeholdelse af inventar og installationer Almindelig vedligeholdelsespligt Udvidet vedligeholdelsespligt Fordeling af vedligeholdelsespligten Laver du en skade Går noget i stykker Forsikring Ordforklaringer Vi gør opmærksom på, at pjecen alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt andet af, hvad der står i din lejekontrakt. Du skal endvidere være opmærksom på, at det altid er gældende lovgivning samt eventuelle nævns- eller domspraksis, der regulerer dit lejeforhold i nogle tilfælde selv om der står noget andet i din lejekontrakt. 2 DEAS indflytning og vedligeholdelse

3 Kære lejer Velkommen til din nye bolig Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet, ligesom det kan være vanskeligt at læse og forstå lejekontrakten. Det betyder, at det kan være svært at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter du har som lejer. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, som beskriver de forhold, der gør sig gældende, når du flytter ind i din lejlighed. Eller med andre ord: Hvad er dit ansvar, og hvad er vores. Endvidere beskriver pjecen nogle af de forpligtelser, du har, mens du bor i lejemålet. Hvordan forholder du dig til vedligeholdelse, skader i lejemålet osv. Hvis du efter at have læst din lejekontrakt eller pjecen har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også finde svar på deas.dk. Venlig hilsen DEAS DEAS indflytning og vedligeholdelse 3

4 Når du flytter ind Indflytningssyn Når du flytter ind, er der en række forhold, du bør være opmærksom på. Lejlighedens stand ved indflytning Lejlighedens stand ved indflytningen afhænger af, hvad der er aftalt i lejekontrakten. Lejligheden kan enten overtages nyistandsat eller som beset. Nyistandsat Hvis du overtager lejligheden nyistandsat, er vægge, træværk og lofter nymalede, gulve er nybehandlede (oftest lakerede), og lejlig heden er rengjort. Som beset Hvis du overtager lejligheden som beset, betyder det, at den ikke er sat i stand, og du skal derfor regne med, at vægge, lofter og træværk skal males, ligesom gulve måske skal afslibes og lakeres. Lejlighedens installationer fx vandhaner, stikkontakter, radiatorventiler og eventuelle hårde hvidevarer vil altid være i god stand, uanset hvordan lejligheden overtages. I din lejekontrakt kan det være bestemt, at der skal foretages et indflytningssyn. Ved et indflytningssyn gennemgår du sammen med viceværten lejligheden og udfylder en rapport om lejlighedens stand, eventuelle fejl og mangler mv. Hvis du flytter ind i en ejendom med beboerrepræsentation, vil en repræsentant herfra være indkaldt til indflytningssynet. Og du er velkommen til også at tage en anden person med dig. Det fremgår af din lejekontrakt, om der er etableret beboerrepræsentation på ejendommen. Hvis du har et kamera, er det en god ide at tage en række fotos af din lejlighed, inden du sætter dine møbler op. På den måde er det lettere at huske, hvordan lejligheden så ud, hvis du engang skal flytte. 4 DEAS indflytning og vedligeholdelse

5 Når du modtager lejligheden Inden din indflytning har ejendommens vicevært gennemgået lejligheden for fejl og mangler samt kontrolleret, at eventuelle istandsættelser er blevet afsluttet og udført i en god kvalitet. Kort sagt vi sikrer sammen med viceværten, at lejligheden er i den kvalitet, der er aftalt i lejekontrakten. Som en ekstra kvalitetskontrol opfordrer vi dig til selv at gennem gå lejligheden. Når du gennemgår lejligheden, er det en god ide at kontrollere installationer, se efter om vandhaner drypper, eller om cisternen løber, undersøge om låsene virker, om vinduerne og dørene binder eller gaber osv. Du modtager først nøglerne til lejligheden, når vi har modtaget underskrevet lejekontrakt, og depositum mv. er indbetalt. I forbindelse med at viceværten udleverer nøgler til lejligheden, får du samtidig en indflytningsrapport. Den kan du be- nytte som dit tjek skema for at sikre, at lejligheden er i orden. På indflytningsrapporten kan du notere eventuelle fejl og mangler. Indflytningsrapporten skal hurtigst muligt og inden 14 dage efter indflytningen afleveres til viceværten. Herefter gennemgår du og viceværten lejligheden for de fejl og mangler, som du har noteret i indflytningsrapporten. Når lejligheden er gennemgået, får du en kopi af indflytningsrapporten med viceværtens underskrift og bemærkninger til dine fejl og mangler. Er der væsentlige mangler i lejligheden, afhjælper vi disse inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om kosmetiske fejl gemmer vi sammen med lejekontrakten, så du ved fraflytning af lejligheden ikke kommer til at betale for udbedring af disse mangler. DEAS indflytning og vedligeholdelse 5

6 Mens du bor i lejligheden På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du bor i lejligheden. Det er vores erfaring, at det kan være vanskeligt at forstå, hvem der har ansvaret for vedligeholdelse i lejligheden. Du passer lejligheden Udgangspunktet er, at det altid er dit ansvar at passe lejligheden forsvarligt, så den til enhver tid fremstår velholdt. Det gør du blandt andet ved Jævnligt at lufte godt ud i lejligheden. Løbende at rense og rengøre gulvafløb, vandlåse, ventilationsventiler og filtre/perlatorer på blandingsbatterier. Løbende at rense og rengøre hårde hvidevarer. At sørge for at fliser, badekar og vandhaner bliver afkalket. At dørhåndtag, låse og nøgler vedligeholdes og udskiftes i nødvendigt omfang. At gulve og dørtrin lakeres, før lakken er slidt af. At sørge for opvarmning af alle rum i lejligheden i de kolde perioder. Du kan læse mere om god adfærd i boligen i vores pjece Sundt miljø i boligen. Kort sagt pas godt på tingene Er du i tvivl om, hvad du skal gøre fx hvilke rengøringsmidler du må anvende så spørg viceværten. 6 DEAS indflytning og vedligeholdelse

7 Lejligheden skal altid fremstå velvedligeholdt Vær opmærksom på, at lejligheden altid skal fremstå velvedlige holdt. Det gælder, uanset om det er dig eller udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Selv om det er udlejer, der har den indvendige vedligeholdelse, er du stadig ansvarlig for, at udlejer får besked, når vægge, lofter og træværk trænger til maling eller gulve til lakering. Hvis du undlader at give udlejer besked i rette tid, kan den manglende vedligeholdelse udvikle sig til en skade, der betragtes som misligholdelse. Misligholdelse af lejligheden skal du selv betale for. Som eksempel herpå kan nævnes, hvis lakken slides af gulvet, så gulvbrædderne fremstår med råt træ. Så er skaden sket, og gulvet kan kun genoprettes, hvis det afslibes, inden lakering igen foretages. Vi opfordrer dig derfor til at holde godt øje med tingene, idet det kan blive dyrt, hvis du undlader at vedligeholde lejligheden. Hvem, der skal betale for vedligeholdelsen af din lejlighed, afhænger altid af, hvad der står i din lejekontrakt. På de følgende sider beskriver vi de mest almindelige forhold, der kan være aftalt i lejekontrakten med hensyn til vedligeholdelse af lejligheden. DEAS indflytning og vedligeholdelse 7

8 Indvendig vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelseskonto Den indvendige vedligeholdelse påhviler enten dig eller udlejer. Det fremgår af din lejekontrakt. Hvis den indvendige vedligeholdelse påhviler dig, betyder det, at du skal sørge for for egen regning at lejlighedens vægge, lofter og træværk bliver malet, og gulve lakeret så ofte, at lejligheden altid fremtræder velvedligeholdt. Ejendommens vicevært kan ofte give gode råd om materiale- og farvevalg og kan hjælpe med at finde dygtige håndværkere, hvis du ønsker at lade arbejdet udføre med professionel bistand. Vi bruger altid professionelle, autoriserede håndværkere. Det giver den bedste kvalitet, og det opfordrer vi også dig til at gøre. Hvis den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejer, er der altid oprettet en indvendig vedligeholdelseskonto. Hvis der er knyttet en indvendig vedligeholdelseskonto til din lejlighed, står det i din lejekontrakt. Sammen med din leje indbetaler du hver måned til den indvendige vedligeholdelseskonto. Beløbet er fastsat i lejeloven og reguleres hvert år den 1. januar. Den aktuelle sats finder du på deas.dk. Pengene på kontoen skal som udgangspunkt bruges til maling, tapetsering og lakering af gulve. Hvis saldoen er større end tre års hensættelser, kan pengene når lejligheden ellers er velvedligeholdt også bruges til andre vedligeholdelsesarbejder. Det kan fx være opsætning af fliser, udskiftning af køkkenbordplade eller blandingsbatterier. På deas.dk kan du se, om der er tilknyttet en vedligeholdelseskonto til din lejlighed, ligesom du kan få oplyst saldoen på kontoen. Du skal bare være logget ind med dit personlige password. 8 DEAS indflytning og vedligeholdelse

9 den indvendige vedligeholdelseskonto er udlejers måde at sikre, at der altid er penge til vedligeholdelse af lejligheden. Det betyder, at kontoen tilhører lejlig heden og ikke den enkelte lejer. Ønsker du at udføre vedligeholdelsesarbejde for de penge, der står på den indvendige vedligeholdelseskonto, skal du altid først kontakte viceværten. Viceværten afgør, om arbejdet kan udføres og betales fra kontoen. Ved godkendelsen lægger viceværten vægt på, om arbejdet er påkrævet, at det udføres i en ordentlig og professionel kvalitet, og at der anvendes lyse og neutrale farver. Normalt indhenter du eller viceværten tilbud hos en professionel håndværker. Vælger du selv at udføre arbejdet, kan du få refunderet rimelige omkostninger til materialer. Du kan ikke få dækket egen arbejdsløn. Vær i øvrigt opmærksom på, at det nogle gange kan være aftalt i lejekontrakten, at arbejdet kun må udføres af momsregistrerede håndværkere. Når istandsættelsesarbejdet er afsluttet, skal regningen på dine udgifter afleveres til viceværten, som besigtiger lejligheden. Hvis arbejdet er udført som aftalt, med hensyn til omfang, kvalitet og farvevalg, refunderer vi udgifterne via den indvendige vedlige holdelseskonto. Det er vigtigt, at du får viceværten til at besigtige arbejderne og attestere regningerne hurtigst muligt, efter at arbejdet er udført. Hvis regningerne er mere end tre måneder gamle, kan udgifterne nemlig ikke refunderes. Du skal være opmærksom på, at udlejer kun er forpligtet til at afholde udgifterne til den indvendige vedligeholdelse i det omfang, der er penge på kontoen. Sørg derfor for, at du kender saldoen, inden du går i gang. Hvis udgifterne er højere end saldoen på kontoen, skal du selv betale differencen. DEAS indflytning og vedligeholdelse 9

10 Den indvendige vedligeholdelseskonto lukkes, hvis lejligheden er opsagt Du skal være opmærksom på, at når lejligheden opsiges enten af dig eller af udlejer, kan der ikke længere udbetales penge fra kontoen. Du kan læse mere om den indvendige vedligeholdelseskonto i forbindelse med fraflytning i vores pjece Fraflytning. Vedligeholdelse af inventar og installationer Generelt kan man sige, at der gælder to forskellige ordninger vedrørende din pligt til at vedligeholde lejlighedens inventar og installationer. Vedligeholdelsespligten kan enten være almindelig eller udvidet. Vær dog opmærksom på, at der kan være aftalt noget helt specifikt i din lejekontrakt. 10 DEAS indflytning og vedligeholdelse

11 Almindelig vedligeholdelsespligt Udvidet vedligeholdelsespligt Ved almindelig vedligeholdelsespligt har du kun pligt til at vedligeholde og forny låse og nøgler. Udlejer er ansvarlig for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens installationer som fx vand- og gashaner, håndvaske, wc-kummer, radiatorventiler, stikkontakter og forudsat, at ejendommen ejer dem lejlig hedens hårde hvidevarer. Ved en udvidet vedligeholdelsespligt har du ansvaret for vedligeholdelse og eventuel fornyelse af inventar og installationer. Det fremgår som regel af lejekontrakten, om din lejlighed er omfattet af den almindelige eller den udvidede vedligeholdelsespligt. Som udgangspunkt er det den almindelige vedligeholdelsespligt, der er gældende, og den udvidede ordning gælder således kun, hvis den er beskrevet i din lejekontrakt. Er du i tvivl om, hvilken ordning der gælder for din lejlighed, så kontakt os. DEAS indflytning og vedligeholdelse 11

12 Fordeling af vedligeholdelsespligten Her har vi skitseret de to ordninger via en række almindeligt forekommende vedligeholdelsesarbejder. Alt efter om lejligheden er omfattet af den almindelige eller den udvidede ordning, er det angivet, om det er lejeren eller udlejeren, der skal betale for reparationen. Hvem betaler? Situation Udvidet vedligeholdelsespligt Almindelig vedligeholdelsespligt Afløb i køkken og bad ud til faldstamme lejeren lejeren Termostatventiler lejeren udlejeren Reparation af haner og pakninger lejeren udlejeren Cisterner, der løber. Ny pakning lejeren udlejeren Defekt cisterne i øvrigt lejeren udlejeren Udskiftning af haner udlejeren udlejeren Punkterede termoruder lejeren udlejeren Ituslåede ruder lejeren udlejeren Alle låse i lejligheden lejeren lejeren Håndtag, lukke- og låsemekanismer til døre og vinduer udskiftning Lejeren lejeren Håndtag, lukke- og låsemekanismer til døre og vinduer reparation lejeren lejeren Kontakter og gashaner lejeren udlejeren Revnet håndvask lejeren udlejeren Revnet toiletskål lejeren udlejeren Køleskab, reparation* lejeren udlejeren Køleskab, udskiftning* udlejeren udlejeren Komfur, reparation* lejeren udlejeren Komfur, udskiftning* udlejeren udlejeren *Hvis lejer selv ejer de hårde hvidevarer, skal lejer altid selv betale både for udskiftning og reparation. 12 DEAS indflytning og vedligeholdelse

13 Laver du en skade Går noget i stykker Vær opmærksom på, at udlejer uanset hvilken vedligeholdelsesordning, der gælder naturligvis ikke betaler for reparation eller udskiftning, hvis skaden skyldes forkert brug, manglende rengøring eller anden forsømmelse fra din side. Det skal du selv betale. Eksempler på sådanne skader er vandhaner, badekar og toiletter, der ødelægges af kalk- og rustaflejringer, ruder, som du selv har slået itu eller lignende. I disse tilfælde skal du selv betale for reparation eller om nødvendigt for udskiftning. Hvis der opstår problemer med installationer eller inventar som fx en vandhane, der begynder at dryppe, toilettet, der løber, manglende strøm i stikkontakten eller lignende, skal du straks kontakte viceværten. Viceværten sørger for, at skaden udbedres for udlejers regning, hvis udlejer har pligten til vedligeholdelse af den ting, der er gået i stykker. Hvis du selv har vedligeholdelsespligten, skal du selv sørge for og betale for reparationen. Viceværten kan være behjælpelig med at anvise håndværkere. Viceværten må aldrig bestille arbejder, der ikke skal betales af udlejer. På deas.dk kan du finde flere oplysninger om, hvordan du skal forholde dig, hvis noget går i stykker i din lejlighed, ligesom du kan få svar på, hvem der betaler for udbedring af skaden. Uanset om det er dig eller udlejer, der skal betale, er det meget vigtigt, at skader udbedres hurtigst muligt, og at viceværten orienteres. DEAS indflytning og vedligeholdelse 13

14 Forsikring Ordforklaringer Ejendommens forsikring dækker som hovedregel alle skader på ejendommens bygningsdele det vil sige tag, vægge, lofter, gulve, vinduer, køkkener mv. der opstår som følge af brand-, storm- og vandskader samt andre udefrakommende faktorer. På nogle ejendomme er forsikringen udvidet med en glas- og kummeforsikring. Hvis det er tilfældet, dækker forsikringen også ituslåede ruder og revnede toiletter. Dit eget indbo er ikke dækket af ejendommens forsikring, og vi opfordrer dig derfor til selv at tegne en privat indboforsikring, der dækker både sædvanligt indbo (møbler, radio, tv, tøj og lignende), og hvis uheldet er ude også udgifter til midlertidig genhusning. Vær opmærksom på, at hvis du selv har installeret hårde hvidevarer i lejligheden, så er det dig og din forsikring, der skal dække, hvis installationen forårsager skade. Fx hvis en vaskemaskine lækker. Nyistandsat er en betegnelse, der benyttes, når lejligheden overtages med nymalede vægge, lofter og træværk og med nylakerede og ofte også afslebne gulve. En nyistandsat lejlighed er som regel lige til at flytte ind i. Lejeren skal kun opsætte gardiner, lamper mv. Ved lejemålets ophør skal lejeren aflevere lejligheden i samme stand, så den nye lejer også kan have den fornøjelse, det er at flytte ind i en lejlighed uden først at skulle i gang med pensel og malerrulle. Velvedligeholdt er en betegnelse, der benyttes om en lejlighed, der løbende og hver gang, der er behov for det vedligeholdes med maling af lofter, vægge og træværk samt lakering af gulve. En velved ligeholdt lejlighed fremstår således i god, jævn vedligeholdelsesstand. Lejligheden er ikke nødvendigvis nyistandsat, men omvendt i så god stand, at det endnu ikke er aktuelt at foretage malervedligeholdelse og gulvbehandlig for at forebygge slid og ælde på betryggende vis. 14 DEAS indflytning og vedligeholdelse

15 Som beset er en betegnelse, der lidt populært kan oversættes til: Man får, hvad man ser. Lejligheden overtages med lovlige og funktionelle installationer (el, vand og varme), men ofte kræver den en kærlig hånd, og man må derfor regne med, at der skal bruges tid, energi og penge på maler istandsættelse, inden man flytter ind. Misligholdelse er en betegnelse for skader og forringelse af lejligheden, som lejeren selv skal betale for. Misligholdelse kan opstå ved forkert brug, manglende rengøring, manglende eller forkert vedligeholdelse samt ved hårdhændet eller skødes løs behandling af lejligheden og dens installationer. vil du have flere oplysninger om indflytning og vedligeholdelse, så besøg DEAS.dk. Her har vi anført nogle nyttige links, hvor du kan søge yderligere information. retsinformation.dk Ejendomsforeningen Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter GI Grundejernes Investeringsfond borger.dk Forbrugerrådet Tænk Der findes et antal lokale og landsdækkende lejer organisationer, der rådgiver lejere og beboerrepræsentanter. Du kan finde flere kontaktoplysninger på internettet. Pjecen Fraflytning udgives af DEAS, tlf.: , eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse. August DEAS indflytning og vedligeholdelse 15

16 Lad os hjælpe dig Har du brug for viceværtens hjælp, eller er du i tvivl om noget vedrørende din lejlighed, kan du altid kontakte viceværten. Hvis du har spørgsmål til din lejekontrakt, din husleje eller andre administrative ting, kan du kontakte ejendommens administrator hos DEAS. Find vicevært og administrator på forsiden af deas.dk. Her kan du indtaste din adresse og hurtigt søge dine kontaktpersoner frem. DEAS København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Aalborg Skibbrogade 3 DK-9000 Aalborg Aarhus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: CVR-nr

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere