Brugervejledning - DK. Brugervejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning - DK. Brugervejledning. www.atmos.cz"

Transkript

1 Brugervejledning

2

3 Indhold 1. Anvendelse 5 2. Teknisk beskrivelse 5 Kedlens konstruktion giver følgende fordele 5 Kedlens betjeningspanel skema og betjeningselementer 6 3. Tekniske data 7 Billedforklaring til kedeltegninger 8 Kedel med røgsuger 8 Kedel med røgsuger 9 Skema over røgsuger Placering af ildfast keramik i kedlens forbrændingskammer Medfølgende tilbehø Brændsel 11 Grundoplysninger om forbrænding af brænde Sokler til opstilling af kedler Omgivelser og placering af kedlen i kedelrummet Skorsten Røgrør Brandsikkerhed ved installation og anvendelse af varmeapparater Tilslutning af kedlen til strømforsyningen El-diagram for tilslutning af den mekaniske styreenhed med røgsuger (DC18GD DC40GD, DC50GSX), gælder fra 12/ Bindende standarder vedr. projektering og montering af kedler Valg og tilslutning af regulerings- og opvarmningselementer Beskyttelse mod korrosion Foreskrevet tilslutning af kedlen med akkumuleringstank og controller ACD Anbefalet tilslutning med Laddomat 21/22 eller varmeregulerende ventil og akkumuleringser Tilslutning af kedlen med akkumuleringstanke og controller ACD Laddomat 21/ Varmeregulerende ventil Kedeldrift med akkumuleringstanke 22 Akkumuleringstanke ATMOS - standard 22 Tankisolering 22 Fordele Montering af kølesløjfe mod overopvarmning med sikkerhedsventilen Honeywell TS 131-3/4 ZA eller WATTS STS20 (ventilen åbnes ved C) Driftsregler 23 Optænding og drift 23 Indstilling af røggastermostaten 24 Elektromekanisk driftsregulering 25 Trækregulator HONEYWELL Braukmann FR Monteringsvejledning Indstilling af kedeleffekt og forbrænding Vejledning til en optimal kedelopsætning Påfyldning af brændsel Rengøring af kedler Vedligeholdelse af opvarmningssystemet inkl. kedler Betjening og opsyn Mulige fejl og afhjælpning Reservedele 34 Udskiftning af ildfast keramik (dysen) 34 Udskiftning af tætningssnor på lågerne 35 Justering af hængsler og dørlås på lågerne Miljø 35 Bortskaffelse af kedlen efter endt levetid 35 GARANTIVILKÅR 36 PROTOKOL OM INSTALLATION AF KEDLEN 37 NOTER OM DE UDFØRTE REPARATIONER INDEN FOR OG UDEN FOR GARANTIPERIODEN 38 NOTER OM DE ÅRLIGE EFTERSYN 39-3

4 VI ØNSKER, AT DU BLIVER TILFREDS MED DETTE PRODUKT, OG DERFOR ANBEFALER VI DIG AT FØLGE HERVÆRENDE VEJLEDNING NØJE. OVERHOLDELSE AF ANVISNINGERNE ER AFGØRENDE FOR KEDLENS LEVETID OG FUNKTION 1. Montering, kontroloptænding og oplæring af operatøren udføres af et monteringsfirma, der er blevet instrueret af producenten. Monteringsfirmaet skal ligeledes udfylde installationsprotokollen (s. 37). 2. Ved forgasning dannes tjære og kondensater (syrer) i brændselsmagasinet. Derfor er det nødvendigt at installere en ventil til varmeregulering (Laddomat 21/22) bag ved kedlen for at holde returvandets temperatur til kedlen på min. 65 C. Vandets driftstemperatur i kedlen skal ligge mellem C. 3. Ved anvendelse af cirkulationspumper styres deres funktion via selvstændige termostater for at opretholde returvandets foreskrevne minimale temperatur. 4. Kedlen er miljøvenlig ved nominel ydelse. 5. Derfor anbefales det at installere kedlen med en akkumuleringstank og Laddomat 21/22, da det både giver 20 til 30 % lavere brændselsforbrug, en længere levetid for både kedlen og skorstenen og en behageligere betjening. 6. Benyt kun tørt brændsel med et vandindhold på mellem %, som er mindst 2 år gammelt. OBS - Installeres kedlen med en akkumuleringstank samt Laddomat 21/22 eller en fast indstillet termoventil (se de vedlagte tilslutningsdiagrammer), forlænges garantien på kedelkassen fra 24 til 36 måneder. Ved manglende overholdelse af disse anvisninger er der fare for, at levetiden for kedelkassen og de keramiske formstykker forkortes betydeligt grundet lavtemperaturkorrosion. Kedelkassen kan korrodere på kun 2 år. 4-

5 1. Anvendelse Den miljøvenlige varmtvandskedel ATMOS er beregnet til opvarmning af parcelhuse og lign. Afhængigt af type kan kedlerne anvendes til kedeleffekter fra hhv. 19, 25, 29.8, 40 og 49 kw. Kedlerne er konstruerede til fyring med brænde. Som brændsel anvendes alle slags tørt brænde, herunder specielt brændestykker og brændeknuder på max. 330 mm 530 mm i længde alt efter kedeltype. Det er også muligt at anvende brænde med større diameter i form af brændeknuder - det giver en lavere nominel effekt, men brændtiden forlænges. Kedlen er ikke beregnet til fyring med spåner og småt træaffald. Dette materiale kan kun anvendes i nødstilfælde i kombination med brændeknuder max. 10 %. Kedlerne har en stor indfyringsskuffe, så man slipper for at kløve brænde, hvilket er den mest krævende opgave i forbindelse med klargøring af brænde. På den måde undgås ikke blot den fysiske anstrengelse, men samtidig sparer man tid ved ikke at skulle hugge brænde. 2. Teknisk beskrivelse Kedlerne er konstruerede til fyring med brænde på basis af generatorforgasning ved anvendelse af en røgsuger, der suger forbrændingsluft ind i brændkammeret. Kedelkassen er fremstillet af svejsede stålplader med tykkelse på 3 til 6 mm. Den består af en indfyringsskuffe, der forneden er udstyret med et ildfast formstykke med en aflang åbning til gennemstrømning af gas og røggas. Færdigforbrændingsrummet nederst i kedlen er belagt med keramik. Bagerst i kedelkassen er der en vertikal brændselsskakt med et optændingsspjæld i toppen. Den bagerste del af opsamlingskanalen indeholder et aftræksrør, der skal tilsluttes skorstenen. Frontpanelet er udstyret med en indfyringslåge (øverst) og en rengøringslåge (nederst). I toppen forrest er der en trækstang til indfyringsspjældet. Kedelkassen er varmeisoleret udenpå med mineraluld placeret under kedelkappen. I den øverste del af kedlen er der et styrepanel til elektromekanisk regulering. I kedlens bagerste del er der et rør til tilførsel af primær- og sekundærluft med et spjæld. Den primære og sekundære luft forvarmes til en høj temperatur. Kedlens konstruktion giver følgende fordele I kedlerne finder højtemperaturforbrænding med generatorforgasning sted. I det keramiske forbrændingskammer med primærlufttilførsel fra siden i kedlerne med betegnelsen GD. RØGSUGER = SIKKER DRIFT Kedelgeneratoren benytter sig af primær- og sekundærluft, der forvarmes til en høj temperatur. Det giver en varm og stabil flamme med en konstant kvalitetsforbrænding. Det store brændselsmagasin (påfyldningstragt) gør det muligt at forbrænde store brændestykker på 330 til 530 mm alt efter kedeltype. Det er også muligt at forbrænde træaffald i store stykker. Kedlen er udstyret med en kølesløjfe = beskyttelse mod overophedning. -5

6 Kedlens betjeningspanel skema og betjeningselementer RAUCHGASTHERMOSTAT KESSLTHERMOSTAT Betjeningselementer: 1. Sikkerhedstermostat 5. Ventilatorens Kedeltermostat 2. Termometer (fremløbsvand) 6. Trækstang til optændingsspjældet 3. Hovedafbryder (strøm til ventilator) 7. Plads til montering af elektronisk 4. Ventilatorens røggastermostat styreenhed for opvarmningssystemet Betjeningselementernes funktion: 1. Sikkerhedstermostaten afbryder strøm til ventilatoren, hvis temperaturen stiger op over 100 C. Ventilatoren genstartes ved at skrue klappen af og trykke på knappen. 2. Termometeret viser fremløbsvandets temperatur. 3. Når kedlen ikke er i brug, slukkes for ventilatoren (hovedafbryderen) 4. Røggastermostaten aktiveres efter røggastemperatur i aftræksrøret. Den slukker for ventilatoren, når brændslet i kedlen er brændt helt ud. ADVARSEL - Ved optænding stilles røggastermostaten 1 på 0 C (optænding). Når træet brænder, stilles termostaten på driftstemperatur. Når røggastemperaturen falder under den indstillede værdi, slukker termostaten for røgsugeren. Ønsker man, at ventilatoren kører videre, indstilles en lavere temperatur på røggastermostaten (termostaten stilles på 0 C - optænding). Den optimale indstilling for de konkrete driftsforhold skal afprøves. Hvis røggastermostaten sætter røgsugeren og kedelpumpen i gang for tidligt, dvs. når brændslet endnu ikke er brændt helt ud, stilles røggastermostaten på en lavere temperatur. 5. Kedeltermostaten slukker for ventilatoren, når fremløbsvandet har den ønskede temperatur termostaten er stillet på C (mærkning på huset). 6. Trækstang til optændingsspjældet ved normal drift skal trækstangen være skubbet ind (spjældet er lukket). Trækstangen skal kun trækkes ud ved optænding, indfyring og askefjernelse. 7. Plads til montering af den elektroniske styreenhed for opvarmningssystemet kan benyttes til en styreenhed efter eget valg, der størrelsesmæssigt passer ind i hullet (92x138 mm) fjern blot dækslet. Det er forbudt at bruge styreenheden til at ændre kedeleffekten! 6-

7 3. Tekniske data Kedeltype ATMOS DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GSX Kedeleffekt kw , Opvarmningsflade m 2 2,5 3,1 3,1 3,8 3,5 Brændselsmagasin, volumen dm Påkrævet skorstenstræk mbar 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 Max. vandovertryk kpa Kedlens vægt kg Aftrækskanal, diameter mm 150/ / / / /152 Kedlens højde mm Kedlens bredde mm Kedlens dybde mm Kapsling, el-delen IP Tilført effekt W Kedlens virkningsgrad % 90,3 90,5 90,8 90,5 90,6 Max. lydtryksniveau db Foreskrevet brændsel tørt brænde med brændværdi på MJ.kg -1, vandindhold mellem %, diameter mm Brændselsforbrug, gennemsnit kg.h 3,9 6 7, Pr. fyringssæson 1 kw = 1 rummeter Max. brændelængde mm Vandindhold i kedlen l Returvandets temperatur returvandets minimale temperatur: 65 C Tilslutningsspænding V/Hz 230/50 Røggastemperatur ved nominel effekt C Røggasgennemstrømning ved nominel effekt kg/s 0,014 0,017 0,017 0,021 0,025 Kedlens hydrauliske tab mbar 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 Kedelklasse Brændtid for træ ved nominel effekt Temperaturinterval C fra 75 til 95 Indfyringslågens mål mm (Ø) 450 x 260 (Ø) 450 x 310 Koldtvandets temperaturtryk for sikkerhedsvarmeveksleren C/bar 20 > / 2-7

8 BEMÆRK - Brændestykker med større diameter skal kløves i to eller fire dele (alt efter driftsspecifikationer og kedlens nominelle effekt). Det er muligt både at forbrænde blødt og hårdt træ. Træet skal være tørt! Kedlens virkningsgrad afhænger af træets vandindhold. Kedlens virkningsgrad og funktion kan kun garanteres, hvis træets vandindhold er mellem 12 og 20 %. Billedforklaring til kedeltegninger 1. Kedelkasse 2. Indfyringslåge 3. Rengøringslåge 4. Røgsuger 5. Ildfast formstykke dyse 6. Betjeningspanel 7. Kedlens sikkerhedstermostat 8. Luftreguleringsspjæld 9. Ildfast formstykke på GS-modeller ved ildstedet (undtagen DC50GSX) 10. Ildfast formstykke på GS-modeller det kugleformede rum 11. Tætning dyse 12x12 (14x14) 12. Ildfast formstykke på GS-modeller halvmåne 13. Optændingsspjæld 14. Ildfast formstykke - på GS-modeller bagerste front på det kugleformede rum 15. Renselem 17. Trækstang til optændingsspjældet 18. Termometer 19. Sugekanal - luftkanal 20. Afbryder 22. Trækregulator Honeywell FR Varmeveksler til termisk afløbssikring 24. Ventilatorens reguleringstermostat 25. Dørfyld - Sibral 26. Dørtætning snor 18x Røggastermostat 30. Kondensator 33. Røggasbremser (Turbulator) K Røgrørets studs L Fremløbsvand M Returvand N Påfyldningshanens muffe P Muffe til ventilføleren til betjening af kølesløjfen (TS 131, STS 20) Kedel med røgsuger ATMOS-model DC 18 GD DC 25 GD DC 30 GD DC 40 GD DC 50 GSX A B C D E 150/ / / / /152 F G H CH I J 6/4 6/4 6/

9 Kedel med røgsuger -9

10 Skema over røgsuger OBS - Montering af røgsugeren (S) Monter røgsugeren med pakninger (først den store og så den lille) på blæseråbningen og spænd den fast ved hjælp af fløjmøtrikker. Til sidst sættes det 4-benede strømstik i stikkontakten på bagsiden af kedlen. 1 Motor 2 Plade 3 Blæserhjul 4 Møtrik med venstre gevind og spændeskive 5 Fløjmøtrik 6 Skrue 7 Stor pakning 8 Lille pakning 4. Placering af ildfast keramik i kedlens forbrændingskammer Til følgende typer: DC 18 GD DC 25 GD DC 30 GD DC 40 GD DC 50 GSX Keramikken til det kugleformede rum anbringes således, at afstanden mellem formstykkets forreste del og kedlens frontpanel er 3 cm. Sørg for, at bagsiden af det kugleformede rum vender korrekt. 10. Keramik det kugleformede rum (L + H) 14. Keramik - bagside ADVARSEL - Pas på ikke at vende bagsiden /14/ forkert (f.eks. i forbindelse med transport eller udskiftning). Hvis bagsiden monteres med kant mod lågen, blokeres røggasstudsen i røgrøret og kedlen kan ikke brænde! 10-

11 5. Medfølgende tilbehø Stålbørste med tilbehør Ildrager Påfyldningshane Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Trækregulator Askeskuffe Anordning til at trække bremsemekanismen ud af røgrøret 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 6. Brændsel Det foreskrevne brændsel er tørre brændestykker eller brændeknuder på mm i diameter af mindst 2 år gammelt træ. Vandindholdet skal ligge mellem 12 og 20 %. Brændet skal være mindst 330 og max. 530 mm langt med brændværdi på MJ.kg -1. Grundoplysninger om forbrænding af brænde Vi anbefaler, at man fyrer med meget tørt brænde. En maksimal effekt og lang levetid opnås kun ved forbrænding af brænde, der har ligget og tørret i mindst to år. Følgende graf viser sammenhængen mellem vandindholdet og brændværdien. Energivolumen i træet falder kraftigt med stigende vandindhold. Eksempel: Brænde med vandindhold på 20 % har brændværdi på 4 kwh / 1 kg brænde Brænde med vandindhold på 60 % har brændværdi på 1,5 kwh / 1 kg brænde f.eks. grantræ opbevaret 1 år under et tag se grafen Max. kedeleffekt med fugtigt brænde som vist i grafen kw DC 18 GD - 13 DC 25 GD - 19 DC 30 GD - 22 DC 40 GD - 31 DC 50 GSX - 39 Vandindhold i % -11

12 Træsorte Varmekapacitet pr. 1 kg kcal kjoule kwh gran ,5 fyr ,4 birke ,3 eg ,2 bøg ,0 Frisk brænde har en lav brændværdi, brænder dårligt, ryger kraftigt og forkorter betydeligt kedlens og skorstenens levetid. Kedeleffekten halveres og brændselsforbruget fordobles. 7. Sokler til opstilling af kedler Kedeltype (mm) A B DC 18 GD DC 25GD, DC 30GD, DC 40GD, DC 50GSX Det anbefales at placere kedlen oven på en sokkel af beton (metal). 8. Omgivelser og placering af kedlen i kedelrummet Kedlerne kan anvendes i normale omgivelser (EN). Kedlerne skal installeres i et kedelrum med tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det er forbudt at installere kedlerne i beboede rum (inkl. gang og entré). Hullet til tilførsel af forbrændingsluft til kedelrummet skal som minimum være på 250 cm 2 for kedler på kw. 1 - Skorsten 2 - Røgrør 3 - Kedel 12-

13 9. Skorsten Tilslutning af kedlen til en skorstensåbning skal godkendes af den lokale skorstensfejervirksomhed. Skakten skal have tilstrækkeligt træk, så røgen bliver ført væk til atmosfæren uanset driftsforholdene. En selvstændig skorsten skal være korrekt dimensioneret, fordi opdriften er afgørende for forbrændingen, samt kedlens virkningsgrad og levetid. Skorstenstrækket afhænger af skorstenens diameter, højde og indervæggens grovhed. En skorsten, der anvendes for en kedel, må ikke benyttes til andre formål (andre el-apparater). Skorstenens diameter må ikke være mindre end røgudgangen på kedlen (min. 150 mm). Skorstenstrækket skal kunne nå op på de foreskrevne værdier (se tekniske data på side 7). Det må imidlertid ikke være for stort for ikke at nedsætte kedlens virkningsgrad og påvirke negativt forbrændingen (få flammen til at blafre). I tilfælde af for stort træk installeres en drosselklap eller en trækregulator i røgrøret mellem kedlen og skorstenen. Skorstenens vejledende tværsnit/diameter i forhold til højden: 20 x 20 cm min. højde 6 m Ø 20 cm min. højde 7 m 15 x 15 cm min. højde 9 m Ø 16 cm min. højde 10 m De præcise mål fremgår af de EN. Det foreskrevne skorstenstræk oplyses i afsnit 3. Tekniske data. 10. Røgrør Røgrøret fra kedlen skal munde ud i en skorsten. Hvis kedlen ikke umiddelbart kan tilsluttes en skorstensskakt, skal røgrøret være kortest muligt (max. 1 m) uden en supplerende varmeflade, og den skal hælde opad mod skorstenen. Røgrøret skal være slagfast, røgtæt og skal kunne rengøres indvendigt. Røgrørene må ikke føres gennem fremmede boligenheder eller nytterum. Røgrørets lyse diameter må ikke være større end murbøsningens, og den må ikke blive smallere mod skorstenen. Knærør bør undgås. I bilag 2 og 3 til den tjekkiske standard EN foreligger diverse løsninger på, hvordan røgrøret skal føres gennem konstruktioner af brændbare materialer. Disse løsninger er velegnede til mobile faciliteter, træhytter osv. 1 - Røggastermometer 2 - Renselem 3 - Drosselklap (trækregulator) Hvis skorstenstrækket er for stort, anvendes en drosselklap /3/ eller en trækregulator i røgrøret. -13

14 11. Brandsikkerhed ved installation og anvendelse af varmeapparater Uddrag fra den tjekkiske standard ČSN og EN om brandsikkerhed vedr. lokale el-apparater og varmekilder. Sikkerhedsafstand Under installering af el-apparatet overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 200 mm mellem apparatet og byggematerialer. Denne afstand gælder også for kedler og røgrør, der befinder sig i nærheden af brandfarlige materialer i brandklasserne B, C1 og C2 (jf. beskrivelse af brandklasserne i tab.1). Sikkerhedsafstanden (200 mm) skal fordobles, hvis kedler og røgrør er placeret i nærheden af brandfarlige materialer i brandklassen C3 (se tab.1). Sikkerhedsafstanden skal også fordobles, hvis materialets brandklasse ikke er påvist. Sikkerhedsafstanden halveres (til 100 mm) ved anvendelse af en ikke brændbar, min. 5 mm tyk varmeisolerende plade (en asbestplade), der skal være placeret 25 mm fra det afskærmede brandfarlige materiale (brandfarlig isolering). Afskærmningen i form af en varmeisolerende plade eller et beskyttelsesskjold (på genstanden) skal være større end kedlens omrids inkl. røgrøret, dvs. mindst 150 mm større på siderne og mindst 300 mm større over kedlens topplade. Også indretningsgenstande af brandfarlige materialer forsynes med en sådan afskærmning, hvis det er umuligt at overholde sikkerhedsafstanden (EN). Sikkerhedsafstanden skal ligeledes overholdes ved anbringelse af indretningsgenstande i nærheden af kedlen. Hvis kedler står på gulve af brandfarlige materialer, skal gulvet forsynes med et ikke brændbart, varmeisolerende underlag, der skal være større end kedlens grundrids, dvs. mindst 300 mm større på askeskuffe- og fyringssiden og 100 mm større på de øvrige sider. Som ikke brændbare, varmeisolerende underlag anvendes materialer i brandklassen A. Tab. 1 Byggematerialernes og -varernes brandklasser A - ubrændbare B - meget dårligt brændbare C1- dårligt brændbare C2- mellembrændbare C3- let brændbare granit, sandsten, beton, mursten, keramiske fliser, cement, brandsikkert puds osv. plader af uorganisk materiale med organisk fyld (akumin, izomin), træcementplader (heraklit, lignos), plader af basaltuld, plader af glasfibre, polyvinylklorid (novodur) løvtræ (eg, bøg), plader af uorganisk materiale med organisk fyld (hobrex), krydsfiner, spånplader med savsmuld (sirkolit, werzalit), hærdet papir (umakart, ecrona) nåletræ (fyr, lærk, gran), spån- og korkplader, gummigulv (Industrial, Super) træfibreplader (Hobra, Sololak, Sololit), cellulose, polyuretan, opskummet polystyren, polyethylen, letvægts-pvc ADVARSEL - det tilfælde, at der opstår risiko for en kortvarig udvikling af brandfarlig gas eller damp, og ved udførelse af opgaver med en kortvarig brand- eller eksplosionsfare (f.eks. ved limning af linoleum, PVC-gulve osv.) sættes kedlen ud af drift, tids nok før faren opstår. Det er forbudt at lægge genstande af brændbare materialer på fyret eller kedlen eller inden for en afstand, der er mindre end sikkerhedsafstanden (jf. standarden EN ). 14-

15 12. Tilslutning af kedlen til strømforsyningen Kedlen tilsluttes strømforsyningen 230 V, 50 Hz ved anvendelse af et strømkabel uden stikben. Kabelskift udføres af en servicetekniker, der skal anvende samme type kabel. Tilslutning, vedligeholdelse og reparationer udføres af personer, der har den fornødne kvalifikation dertil i henhold til den lokale lovgivning. OBS - Strømledningen må ikke sættes ind i stikkontakten (via et stik). Den tilsluttes en eltavle eller en boks for at undgå ombytning af lederne. Strømledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum og vedligeholdes, så den til enhver tid er i overensstemmelse med reglerne. Det er forbudt at ændre sikkerhedskredsene og -elementerne, hvis kedlens drift skal være sikker og pålidelig. Opstår der skader på el-installationen, tages kedlen ud af drift, strøm afbrydes og kedlen repareres en kvalificeret servicetekniker efter de gældende normer og bestemmelser. Stik på kedelkassen: Stik i højre side Stik i venstre side 1 - stik til strømkablet - sort (L - brun, N - blå, PE - grøngul) 2 - stik til røgsugeren -15

16 13. El-diagram for tilslutning af den mekaniske styreenhed med røgsuger (DC18GD DC40GD, DC50GSX), gælder fra 12/2007 HOVEDAFBRYDER SWITCH SCHALTER HL.VYPÍNAÈ HLvyp HNvyp SNvyp GY 0,5 SLvyp BL 0,5 BL 0,5 BU 0,5 BL 0,5 REG-L (X6:4) BU 0,5 A REG-N (X6:3) REG-PE (X6:2) GY 0,5 L - FAN IN (X7:6) B L - FAN OUT (X7:7) BL 0,5 BU 0,5 C L- PUMP (X7:5) DRIFTSTERMOSTAT OPERATING THERMOSTAT BETRIEB TERMOSTAT PROVOZNÍ TERMOSTAT BL 0,5 PT-1 BL 0,5 BL 0,5 t C D BL 0,5 BL 0,5 PT-C PE BL 0,5 BL 0,5 BL 0,5 BL 0,5 BL 0,5 SIKKERHEDSTERMOSTAT SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEÈNOSTNÍ TERMOSTAT PE BT-2 BL 0,5 SIKKERHEDSTERMOSTAT TIL PUMPEN 95 C SAFETY PUMP THERMOSTAT 95 C SICHERHEITSPUMPETERMOSTAT 95 C BEZPEÈNOSTNÍ TERM. NA ÈERPADLO 95 C G BT-1 t C E TÈ95 TÈ95 BT-C REG t BT-C PE RØGGASTERMOSTAT WASTE GAS THERMOSTAT RAUCHGAS TERMOSTAT SPALINOVÝ TERMOSTAT ST-2 REG ST-2 ST-1 F t C ST-C BL-SORT-BLACK-SCHWARZ-ÈERNÁ BR-BRUN-BROWN-BRÄUNE-HNÌDÁ BU-BLÅ-BLUE-BLAU-MODRÁ R-RØD-RED-ROT-ÈERVENÁ GY-GRØNGUL-GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ W-HVID-WHITE-WEIS-BÍLÁ GR-GRÅ-GREY-GRAU-ŠEDÁ L N PE L N L 1 F BU GY GY BU BR R BU GY BL 3 x 0,5 3 x 0,5 4 x 0,5 BR L N N L 230V/50Hz STROMKLEMMEVARIANTER FOR TILBEHOR KEDEL VARIANT OF ACCES POINT FOR BOILER ACCESSORIES ANLAGERUNGVARIANTE FÜR KESSELZUBEHOR VARIANTY PØIPOJENÍ PØÍSLUŠENSTVÍ KOTLE L N VED TILSLUTNING AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED ACD01 UDFØRES FØLGENDE ÆNDRINGER: WHEN USE ELECTRONIC REGULATION MUST BE THESE CHANGE S OF WIRING: BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONI SCHE REGELUNG MÜSSEN DIESE ÄNDERUNGEN MACHEN SEIN: PØI ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉ REGULACE PROVEÏTE TYTO ZMÌN Y: A B C D E F G STRØMKLEMMEVARIANTER "REG L,N,PE" FOR DEN ELEKTRONISKE STYREENHED VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/ FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FA STON 6,3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG VARIANTY NAPÁJECÍCH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI KEDELVENTILATORENS TILSLUTNINGSKLEMME "L - FAN IN" OG L " FAN OUT" TIL DEN ELEKTRONISKE STYREENHED RESERVOIR POINT "L - FAN IN" AND L " FAN OUT" OF BOILER FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMME "L - FAN IN" UND "L " FAN OUT" DER KESSELGEBLÄSE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG PØIPOJOVACÍ SVORKA "L - FAN IN" A "L " FAN OUT" KOTLOVÉHO VENTILÁTORU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE KEDELPUMPENS TILSLUTNINGSKLEMME "L-PUMP" TIL DEN ELEKTRONISKE STYREENHED RESERVOIR POINT "L-PUMP" OF BOILERPUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMME "L-PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKT RONISCHE REGELUNG PØIPOJOVACÍ SVORKA "L-PUMP" KOTLOVÉHO ÈERPADLA DO ELEKTRONICKÉ REGULACE STIKKET "PT-C" OG "PT-1" KOBLES FRA, MENS KEDELVENTILATOREN STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN " CONNECTORS "PT-C" A "PT-1" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "PT-C" UND "PT-1" ABKLEMMEN BEI DER KESSELGÄBLESEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG KONEKTORY "PT-C" A "PT-1" ODPOJIT PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU ELEKTRONICKOU REGULACÍ BYT OM PÅ KLEMMERNE BT-C OG BT-C REG, MENS KEDELVENTILATOREN STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN - CHANGE CONNECTOR "BT-C" FOR CONNECTOR "BT-C REG" DEN AUSWECHSELN KONNEKT. "BT-C" FÜR KONNEKT."BT"C REG" BEI DER KESSELGÄBLASE BEDIENUNG DER ELEKTRON. R EG. PØEHODIT SVORKY "BT-C" ZA "BT-C REG" PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU ELEKTRONICKOU REGULACÍ BYT OM PÅ KLEMMERNE "ST-2" ZA "ST-2 REG", MENS KEDELVENTILATOREN/PUMPENS STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN/PUMP/ - CHANGE CONNECTOR "ST-2" TO CONNECTOR "ST-2 REG" DEN AUSWECHSELN KONNEKTOR "ST-2" FÜR KONNEKT."ST-2 REG" BEI DER GÄBLASE/PUMPE BEDIENUNG DER ELEKTRON. REGELUNG PØEHODIT SVORKY "ST-2" ZA "ST-2 REG" PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU/ÈERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ STIKKET "TÈ95" KOBLES FRA, MENS KEDELPUMPEN STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILERPUMP - CONNECTORS "TÈ95" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "TÈ95" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMP E BEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG KONEKTORY "TÈ95" ODPOJIT PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ÈERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ DCxxS_

17 14. Bindende standarder vedr. projektering og montering af kedler EN Fastbrændselskedler til centralvarme EN Skorstene generelle krav EN Gulvvarme Systemer og komponenter Definitioner og mærker EN Gulvvarme Systemer og komponenter Beregning af varmeeffekt EN Gulvvarme Systemer og komponenter - Projektering EN Opvarmningsenheder Prøver og deres evaluering Standarder til vurdering af overensstemmelse og andre tekniske normer: EN ISO 12100:2012, EN 953+A1:2009, EN ISO 11202:2011, EN ISO 3746:2011, EN ISO 1819:1993, EN ed.2:2003 OBS - Installation af kedlen skal ske på baggrund af et projekt. Monteringen skal udføres af personer, der er blevet oplært eller instrueret af producenten. 15. Valg og tilslutning af regulerings- og opvarmningselementer Kedlerne leveres til kunden med en basis effektregulering, der opfylder kravene til opvarmningskomforten og sikkerheden. Reguleringen sørger for korrekt vandtemperatur på vej ud af kedlen (80-90 C), men den tager sig ikke af betjening af blandingsventiler og pumper. Det fremgår af el-diagrammet, hvordan disse elementer skal tilsluttes. Hver pumpe i systemet skal betjenes fra en særskilt termostat for at undgå, at kedlen nedkøles på retur til under 65 C. Ved tilslutning af kedlen uden en akkumulations- eller buffertank aktiveres pumpen placeret i opvarmningskredsen med en selvstændig termostat eller en elektronisk styreenhed således, at den kun kører, mens pumpen i kedelkredsen er i gang. Hvis man anvender to termostater, én pr. hver pumpe, stilles termostaten der aktiverer pumpen i opvarmningskredsen på 80 C, og termostaten der aktiverer pumpen i kedelkredsen på 75 C. Begge pumper kan alternativt aktiveres fra en enkelt termostat. Hvis kedlen er tilsluttet med både akkumuleringstanke og Laddomat 21/22, og den trykløse vandcirkulation i kedelkredsen, der forlænger kedlens opvarmning til den ønskede temperatur, fungerer som den skal, anbefales det at aktivere pumpen i kedelkredsen fra røggastermostaten, der er indbygget i kedlen (ved optænding). Ved aktivering af pumpen i kedelkredsen fra røggastermostaten, der indbygget i kedlens betjeningspanel, anbefales det at forsyne kedlen med en sikkerhedstermostat 95 C monteres på pumpen (se el-diagrammet). Kedeltermostaten kan eventuelt erstattes med en ekstern termostat på udløbet fra kedlen, der aktiverer pumpen i kedelkredsen ved 95 C (tilsluttes parallelt med røggastermostaten såfremt kedlen ikke allerede er udstyret med en sådan fra fabrikken af). Indstilling af den ønskede vandtemperatur, der skal leveres til opvarmningssystemet, udføres altid ved hjælp af en 3-vejs blandingsventil. Blandingsventilen kan betjenes manuelt eller fra en elektronisk styreenhed, der giver en mere behagelig og økonomisk drift af opvarmningssystemet. Projektet skal vise, hvordan de enkelte elementer skal tilsluttes ud fra opvarmningssystemets konkrete specifikationer. El-installationen og montering af de nødvendige elementer som nævnt ovenfor udføres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med de gældende standarder (EN). -17

18 Det anbefales at anvende en åben buffertank ved installationen, det er imidlertid også muligt at bruge en lukket tank, hvis den lokale lovgivning giver mulighed for det. Under installationen skal man sørge for, at kedlen ikke kan overophedes og beskadiges som følge af strømsvigt. Kedlen har nemlig en vis inerti. Kedlen kan beskyttes mod overophedning på flere forskellige måder. Det er muligt at montere en kølesløjfe mod overopvarmning med ventilen TS 131 3/4 ZA (95 C) eller WATTS STS 20 (97 C) på vandledningerne. Har man egen brønd, kan man beskytte kedlen ved at anvende en backup-strømforsyning (et batteri med en transformer) for at sikre, at mindst en pumpe kører videre. En anden mulighed er at forsyne kedlen med en nedkølingstank og en zoneventil med inversion. Under installationen placeres kedlens bagerste del 10 mm højere for at sikre, at kedlen bliver skyllet og udluftet. Vi anbefaler at anvende regulatorer fra følgende producenter til regulering af opvarmningssystemet: a) ATMOS ACD01 - et sæt til varmeregulering af fastbrændselskedler b) KOMEXTHERM, Praha tel.: c) KTR, Uherský Brod tel.: d) Landis & Staefa tel.: Beskyttelse mod korrosion Den foreskrevne løsning er at installere kedlen med Laddomat 21/22 eller en varmeregulerende ventil, der gør det muligt at holde kedelkredsen og opvarmningskredsen (primær og sekundær) adskilt, således at returvandets minimale temperatur på 65 C opretholdes. Jo højere returvandtemperaturen er, desto mindre kondenseres tjære og syrer, der skader kedelkassen. Vandtemperaturen på vej ud af kedlen skal ligge konstant mellem C. Røggastemperaturen må ikke falde ned under 110 C ved almindelig drift. En lav røggastemperatur kan medføre kondensering af tjære og syrer, selvom vandtemperaturen på udløbet (80-90 C) og returvandets temperatur (65 C) overholdes. Disse situationer kan forekomme f.eks. ved opvarmning af varmt brugsvand i kedlen i sommerperioden eller ved opvarmning af kun én del af boligen. I dette tilfælde anbefales det at installere kedlen med akkumuleringstanke eller at tænde op dagligt. Ved kedeleffekt mellem 15 og 100 kw er det ligeledes muligt at bruge en 3-vejs blandingsventil med en servomotor og elektronisk styreenhed for at opretholde den minimale returvandtemperatur (65-75 C). 18-

19 17. Foreskrevet tilslutning af kedlen med akkumuleringstank og controller ACD Anbefalet tilslutning med Laddomat 21/22 eller varmeregulerende ventil og akkumuleringser -19

20 19. Tilslutning af kedlen med akkumuleringstanke og controller ACD01 Hvis kedlen er tilsluttet med både akkumuleringstanke og Laddomat 21/22, anbefales det at aktivere pumpen Laddomat 21/22 (i kedelkredsen) fra røggastermostaten, der er indbygget i kedlen (ved optænding), se. kapitel 15 på side 17. Min. rørdiameter ved installation med akkumuleringstanke Kedeleffekt Del A Del B i kobber i stål i kobber i stål kw 28x1 25 (1 ) 28x1 25 (1 ) kw 35x1,5 32 (5/4 ) 28x1 25 (1 ) kw 42x1,5 40 (6/4 ) 35x1,5 32 (5/4 ) kw 54x2 50 (2 ) 42x1,5 40 (6/4 ) 20-

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere