Brugervejledning - DK. Brugervejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning - DK. Brugervejledning. www.atmos.cz"

Transkript

1 Brugervejledning

2

3 Indhold 1. Anvendelse 5 2. Teknisk beskrivelse 5 Kedlens konstruktion giver følgende fordele 5 Kedlens betjeningspanel skema og betjeningselementer 6 3. Tekniske data 7 Billedforklaring til kedeltegninger 8 Kedel med røgsuger 8 Kedel med røgsuger 9 Skema over røgsuger Placering af ildfast keramik i kedlens forbrændingskammer Medfølgende tilbehø Brændsel 11 Grundoplysninger om forbrænding af brænde Sokler til opstilling af kedler Omgivelser og placering af kedlen i kedelrummet Skorsten Røgrør Brandsikkerhed ved installation og anvendelse af varmeapparater Tilslutning af kedlen til strømforsyningen El-diagram for tilslutning af den mekaniske styreenhed med røgsuger (DC18GD DC40GD, DC50GSX), gælder fra 12/ Bindende standarder vedr. projektering og montering af kedler Valg og tilslutning af regulerings- og opvarmningselementer Beskyttelse mod korrosion Foreskrevet tilslutning af kedlen med akkumuleringstank og controller ACD Anbefalet tilslutning med Laddomat 21/22 eller varmeregulerende ventil og akkumuleringser Tilslutning af kedlen med akkumuleringstanke og controller ACD Laddomat 21/ Varmeregulerende ventil Kedeldrift med akkumuleringstanke 22 Akkumuleringstanke ATMOS - standard 22 Tankisolering 22 Fordele Montering af kølesløjfe mod overopvarmning med sikkerhedsventilen Honeywell TS 131-3/4 ZA eller WATTS STS20 (ventilen åbnes ved C) Driftsregler 23 Optænding og drift 23 Indstilling af røggastermostaten 24 Elektromekanisk driftsregulering 25 Trækregulator HONEYWELL Braukmann FR Monteringsvejledning Indstilling af kedeleffekt og forbrænding Vejledning til en optimal kedelopsætning Påfyldning af brændsel Rengøring af kedler Vedligeholdelse af opvarmningssystemet inkl. kedler Betjening og opsyn Mulige fejl og afhjælpning Reservedele 34 Udskiftning af ildfast keramik (dysen) 34 Udskiftning af tætningssnor på lågerne 35 Justering af hængsler og dørlås på lågerne Miljø 35 Bortskaffelse af kedlen efter endt levetid 35 GARANTIVILKÅR 36 PROTOKOL OM INSTALLATION AF KEDLEN 37 NOTER OM DE UDFØRTE REPARATIONER INDEN FOR OG UDEN FOR GARANTIPERIODEN 38 NOTER OM DE ÅRLIGE EFTERSYN 39-3

4 VI ØNSKER, AT DU BLIVER TILFREDS MED DETTE PRODUKT, OG DERFOR ANBEFALER VI DIG AT FØLGE HERVÆRENDE VEJLEDNING NØJE. OVERHOLDELSE AF ANVISNINGERNE ER AFGØRENDE FOR KEDLENS LEVETID OG FUNKTION 1. Montering, kontroloptænding og oplæring af operatøren udføres af et monteringsfirma, der er blevet instrueret af producenten. Monteringsfirmaet skal ligeledes udfylde installationsprotokollen (s. 37). 2. Ved forgasning dannes tjære og kondensater (syrer) i brændselsmagasinet. Derfor er det nødvendigt at installere en ventil til varmeregulering (Laddomat 21/22) bag ved kedlen for at holde returvandets temperatur til kedlen på min. 65 C. Vandets driftstemperatur i kedlen skal ligge mellem C. 3. Ved anvendelse af cirkulationspumper styres deres funktion via selvstændige termostater for at opretholde returvandets foreskrevne minimale temperatur. 4. Kedlen er miljøvenlig ved nominel ydelse. 5. Derfor anbefales det at installere kedlen med en akkumuleringstank og Laddomat 21/22, da det både giver 20 til 30 % lavere brændselsforbrug, en længere levetid for både kedlen og skorstenen og en behageligere betjening. 6. Benyt kun tørt brændsel med et vandindhold på mellem %, som er mindst 2 år gammelt. OBS - Installeres kedlen med en akkumuleringstank samt Laddomat 21/22 eller en fast indstillet termoventil (se de vedlagte tilslutningsdiagrammer), forlænges garantien på kedelkassen fra 24 til 36 måneder. Ved manglende overholdelse af disse anvisninger er der fare for, at levetiden for kedelkassen og de keramiske formstykker forkortes betydeligt grundet lavtemperaturkorrosion. Kedelkassen kan korrodere på kun 2 år. 4-

5 1. Anvendelse Den miljøvenlige varmtvandskedel ATMOS er beregnet til opvarmning af parcelhuse og lign. Afhængigt af type kan kedlerne anvendes til kedeleffekter fra hhv. 19, 25, 29.8, 40 og 49 kw. Kedlerne er konstruerede til fyring med brænde. Som brændsel anvendes alle slags tørt brænde, herunder specielt brændestykker og brændeknuder på max. 330 mm 530 mm i længde alt efter kedeltype. Det er også muligt at anvende brænde med større diameter i form af brændeknuder - det giver en lavere nominel effekt, men brændtiden forlænges. Kedlen er ikke beregnet til fyring med spåner og småt træaffald. Dette materiale kan kun anvendes i nødstilfælde i kombination med brændeknuder max. 10 %. Kedlerne har en stor indfyringsskuffe, så man slipper for at kløve brænde, hvilket er den mest krævende opgave i forbindelse med klargøring af brænde. På den måde undgås ikke blot den fysiske anstrengelse, men samtidig sparer man tid ved ikke at skulle hugge brænde. 2. Teknisk beskrivelse Kedlerne er konstruerede til fyring med brænde på basis af generatorforgasning ved anvendelse af en røgsuger, der suger forbrændingsluft ind i brændkammeret. Kedelkassen er fremstillet af svejsede stålplader med tykkelse på 3 til 6 mm. Den består af en indfyringsskuffe, der forneden er udstyret med et ildfast formstykke med en aflang åbning til gennemstrømning af gas og røggas. Færdigforbrændingsrummet nederst i kedlen er belagt med keramik. Bagerst i kedelkassen er der en vertikal brændselsskakt med et optændingsspjæld i toppen. Den bagerste del af opsamlingskanalen indeholder et aftræksrør, der skal tilsluttes skorstenen. Frontpanelet er udstyret med en indfyringslåge (øverst) og en rengøringslåge (nederst). I toppen forrest er der en trækstang til indfyringsspjældet. Kedelkassen er varmeisoleret udenpå med mineraluld placeret under kedelkappen. I den øverste del af kedlen er der et styrepanel til elektromekanisk regulering. I kedlens bagerste del er der et rør til tilførsel af primær- og sekundærluft med et spjæld. Den primære og sekundære luft forvarmes til en høj temperatur. Kedlens konstruktion giver følgende fordele I kedlerne finder højtemperaturforbrænding med generatorforgasning sted. I det keramiske forbrændingskammer med primærlufttilførsel fra siden i kedlerne med betegnelsen GD. RØGSUGER = SIKKER DRIFT Kedelgeneratoren benytter sig af primær- og sekundærluft, der forvarmes til en høj temperatur. Det giver en varm og stabil flamme med en konstant kvalitetsforbrænding. Det store brændselsmagasin (påfyldningstragt) gør det muligt at forbrænde store brændestykker på 330 til 530 mm alt efter kedeltype. Det er også muligt at forbrænde træaffald i store stykker. Kedlen er udstyret med en kølesløjfe = beskyttelse mod overophedning. -5

6 Kedlens betjeningspanel skema og betjeningselementer RAUCHGASTHERMOSTAT KESSLTHERMOSTAT Betjeningselementer: 1. Sikkerhedstermostat 5. Ventilatorens Kedeltermostat 2. Termometer (fremløbsvand) 6. Trækstang til optændingsspjældet 3. Hovedafbryder (strøm til ventilator) 7. Plads til montering af elektronisk 4. Ventilatorens røggastermostat styreenhed for opvarmningssystemet Betjeningselementernes funktion: 1. Sikkerhedstermostaten afbryder strøm til ventilatoren, hvis temperaturen stiger op over 100 C. Ventilatoren genstartes ved at skrue klappen af og trykke på knappen. 2. Termometeret viser fremløbsvandets temperatur. 3. Når kedlen ikke er i brug, slukkes for ventilatoren (hovedafbryderen) 4. Røggastermostaten aktiveres efter røggastemperatur i aftræksrøret. Den slukker for ventilatoren, når brændslet i kedlen er brændt helt ud. ADVARSEL - Ved optænding stilles røggastermostaten 1 på 0 C (optænding). Når træet brænder, stilles termostaten på driftstemperatur. Når røggastemperaturen falder under den indstillede værdi, slukker termostaten for røgsugeren. Ønsker man, at ventilatoren kører videre, indstilles en lavere temperatur på røggastermostaten (termostaten stilles på 0 C - optænding). Den optimale indstilling for de konkrete driftsforhold skal afprøves. Hvis røggastermostaten sætter røgsugeren og kedelpumpen i gang for tidligt, dvs. når brændslet endnu ikke er brændt helt ud, stilles røggastermostaten på en lavere temperatur. 5. Kedeltermostaten slukker for ventilatoren, når fremløbsvandet har den ønskede temperatur termostaten er stillet på C (mærkning på huset). 6. Trækstang til optændingsspjældet ved normal drift skal trækstangen være skubbet ind (spjældet er lukket). Trækstangen skal kun trækkes ud ved optænding, indfyring og askefjernelse. 7. Plads til montering af den elektroniske styreenhed for opvarmningssystemet kan benyttes til en styreenhed efter eget valg, der størrelsesmæssigt passer ind i hullet (92x138 mm) fjern blot dækslet. Det er forbudt at bruge styreenheden til at ændre kedeleffekten! 6-

7 3. Tekniske data Kedeltype ATMOS DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GSX Kedeleffekt kw , Opvarmningsflade m 2 2,5 3,1 3,1 3,8 3,5 Brændselsmagasin, volumen dm Påkrævet skorstenstræk mbar 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 Max. vandovertryk kpa Kedlens vægt kg Aftrækskanal, diameter mm 150/ / / / /152 Kedlens højde mm Kedlens bredde mm Kedlens dybde mm Kapsling, el-delen IP Tilført effekt W Kedlens virkningsgrad % 90,3 90,5 90,8 90,5 90,6 Max. lydtryksniveau db Foreskrevet brændsel tørt brænde med brændværdi på MJ.kg -1, vandindhold mellem %, diameter mm Brændselsforbrug, gennemsnit kg.h 3,9 6 7, Pr. fyringssæson 1 kw = 1 rummeter Max. brændelængde mm Vandindhold i kedlen l Returvandets temperatur returvandets minimale temperatur: 65 C Tilslutningsspænding V/Hz 230/50 Røggastemperatur ved nominel effekt C Røggasgennemstrømning ved nominel effekt kg/s 0,014 0,017 0,017 0,021 0,025 Kedlens hydrauliske tab mbar 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 Kedelklasse Brændtid for træ ved nominel effekt Temperaturinterval C fra 75 til 95 Indfyringslågens mål mm (Ø) 450 x 260 (Ø) 450 x 310 Koldtvandets temperaturtryk for sikkerhedsvarmeveksleren C/bar 20 > / 2-7

8 BEMÆRK - Brændestykker med større diameter skal kløves i to eller fire dele (alt efter driftsspecifikationer og kedlens nominelle effekt). Det er muligt både at forbrænde blødt og hårdt træ. Træet skal være tørt! Kedlens virkningsgrad afhænger af træets vandindhold. Kedlens virkningsgrad og funktion kan kun garanteres, hvis træets vandindhold er mellem 12 og 20 %. Billedforklaring til kedeltegninger 1. Kedelkasse 2. Indfyringslåge 3. Rengøringslåge 4. Røgsuger 5. Ildfast formstykke dyse 6. Betjeningspanel 7. Kedlens sikkerhedstermostat 8. Luftreguleringsspjæld 9. Ildfast formstykke på GS-modeller ved ildstedet (undtagen DC50GSX) 10. Ildfast formstykke på GS-modeller det kugleformede rum 11. Tætning dyse 12x12 (14x14) 12. Ildfast formstykke på GS-modeller halvmåne 13. Optændingsspjæld 14. Ildfast formstykke - på GS-modeller bagerste front på det kugleformede rum 15. Renselem 17. Trækstang til optændingsspjældet 18. Termometer 19. Sugekanal - luftkanal 20. Afbryder 22. Trækregulator Honeywell FR Varmeveksler til termisk afløbssikring 24. Ventilatorens reguleringstermostat 25. Dørfyld - Sibral 26. Dørtætning snor 18x Røggastermostat 30. Kondensator 33. Røggasbremser (Turbulator) K Røgrørets studs L Fremløbsvand M Returvand N Påfyldningshanens muffe P Muffe til ventilføleren til betjening af kølesløjfen (TS 131, STS 20) Kedel med røgsuger ATMOS-model DC 18 GD DC 25 GD DC 30 GD DC 40 GD DC 50 GSX A B C D E 150/ / / / /152 F G H CH I J 6/4 6/4 6/

9 Kedel med røgsuger -9

10 Skema over røgsuger OBS - Montering af røgsugeren (S) Monter røgsugeren med pakninger (først den store og så den lille) på blæseråbningen og spænd den fast ved hjælp af fløjmøtrikker. Til sidst sættes det 4-benede strømstik i stikkontakten på bagsiden af kedlen. 1 Motor 2 Plade 3 Blæserhjul 4 Møtrik med venstre gevind og spændeskive 5 Fløjmøtrik 6 Skrue 7 Stor pakning 8 Lille pakning 4. Placering af ildfast keramik i kedlens forbrændingskammer Til følgende typer: DC 18 GD DC 25 GD DC 30 GD DC 40 GD DC 50 GSX Keramikken til det kugleformede rum anbringes således, at afstanden mellem formstykkets forreste del og kedlens frontpanel er 3 cm. Sørg for, at bagsiden af det kugleformede rum vender korrekt. 10. Keramik det kugleformede rum (L + H) 14. Keramik - bagside ADVARSEL - Pas på ikke at vende bagsiden /14/ forkert (f.eks. i forbindelse med transport eller udskiftning). Hvis bagsiden monteres med kant mod lågen, blokeres røggasstudsen i røgrøret og kedlen kan ikke brænde! 10-

11 5. Medfølgende tilbehø Stålbørste med tilbehør Ildrager Påfyldningshane Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Trækregulator Askeskuffe Anordning til at trække bremsemekanismen ud af røgrøret 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 6. Brændsel Det foreskrevne brændsel er tørre brændestykker eller brændeknuder på mm i diameter af mindst 2 år gammelt træ. Vandindholdet skal ligge mellem 12 og 20 %. Brændet skal være mindst 330 og max. 530 mm langt med brændværdi på MJ.kg -1. Grundoplysninger om forbrænding af brænde Vi anbefaler, at man fyrer med meget tørt brænde. En maksimal effekt og lang levetid opnås kun ved forbrænding af brænde, der har ligget og tørret i mindst to år. Følgende graf viser sammenhængen mellem vandindholdet og brændværdien. Energivolumen i træet falder kraftigt med stigende vandindhold. Eksempel: Brænde med vandindhold på 20 % har brændværdi på 4 kwh / 1 kg brænde Brænde med vandindhold på 60 % har brændværdi på 1,5 kwh / 1 kg brænde f.eks. grantræ opbevaret 1 år under et tag se grafen Max. kedeleffekt med fugtigt brænde som vist i grafen kw DC 18 GD - 13 DC 25 GD - 19 DC 30 GD - 22 DC 40 GD - 31 DC 50 GSX - 39 Vandindhold i % -11

12 Træsorte Varmekapacitet pr. 1 kg kcal kjoule kwh gran ,5 fyr ,4 birke ,3 eg ,2 bøg ,0 Frisk brænde har en lav brændværdi, brænder dårligt, ryger kraftigt og forkorter betydeligt kedlens og skorstenens levetid. Kedeleffekten halveres og brændselsforbruget fordobles. 7. Sokler til opstilling af kedler Kedeltype (mm) A B DC 18 GD DC 25GD, DC 30GD, DC 40GD, DC 50GSX Det anbefales at placere kedlen oven på en sokkel af beton (metal). 8. Omgivelser og placering af kedlen i kedelrummet Kedlerne kan anvendes i normale omgivelser (EN). Kedlerne skal installeres i et kedelrum med tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det er forbudt at installere kedlerne i beboede rum (inkl. gang og entré). Hullet til tilførsel af forbrændingsluft til kedelrummet skal som minimum være på 250 cm 2 for kedler på kw. 1 - Skorsten 2 - Røgrør 3 - Kedel 12-

13 9. Skorsten Tilslutning af kedlen til en skorstensåbning skal godkendes af den lokale skorstensfejervirksomhed. Skakten skal have tilstrækkeligt træk, så røgen bliver ført væk til atmosfæren uanset driftsforholdene. En selvstændig skorsten skal være korrekt dimensioneret, fordi opdriften er afgørende for forbrændingen, samt kedlens virkningsgrad og levetid. Skorstenstrækket afhænger af skorstenens diameter, højde og indervæggens grovhed. En skorsten, der anvendes for en kedel, må ikke benyttes til andre formål (andre el-apparater). Skorstenens diameter må ikke være mindre end røgudgangen på kedlen (min. 150 mm). Skorstenstrækket skal kunne nå op på de foreskrevne værdier (se tekniske data på side 7). Det må imidlertid ikke være for stort for ikke at nedsætte kedlens virkningsgrad og påvirke negativt forbrændingen (få flammen til at blafre). I tilfælde af for stort træk installeres en drosselklap eller en trækregulator i røgrøret mellem kedlen og skorstenen. Skorstenens vejledende tværsnit/diameter i forhold til højden: 20 x 20 cm min. højde 6 m Ø 20 cm min. højde 7 m 15 x 15 cm min. højde 9 m Ø 16 cm min. højde 10 m De præcise mål fremgår af de EN. Det foreskrevne skorstenstræk oplyses i afsnit 3. Tekniske data. 10. Røgrør Røgrøret fra kedlen skal munde ud i en skorsten. Hvis kedlen ikke umiddelbart kan tilsluttes en skorstensskakt, skal røgrøret være kortest muligt (max. 1 m) uden en supplerende varmeflade, og den skal hælde opad mod skorstenen. Røgrøret skal være slagfast, røgtæt og skal kunne rengøres indvendigt. Røgrørene må ikke føres gennem fremmede boligenheder eller nytterum. Røgrørets lyse diameter må ikke være større end murbøsningens, og den må ikke blive smallere mod skorstenen. Knærør bør undgås. I bilag 2 og 3 til den tjekkiske standard EN foreligger diverse løsninger på, hvordan røgrøret skal føres gennem konstruktioner af brændbare materialer. Disse løsninger er velegnede til mobile faciliteter, træhytter osv. 1 - Røggastermometer 2 - Renselem 3 - Drosselklap (trækregulator) Hvis skorstenstrækket er for stort, anvendes en drosselklap /3/ eller en trækregulator i røgrøret. -13

14 11. Brandsikkerhed ved installation og anvendelse af varmeapparater Uddrag fra den tjekkiske standard ČSN og EN om brandsikkerhed vedr. lokale el-apparater og varmekilder. Sikkerhedsafstand Under installering af el-apparatet overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 200 mm mellem apparatet og byggematerialer. Denne afstand gælder også for kedler og røgrør, der befinder sig i nærheden af brandfarlige materialer i brandklasserne B, C1 og C2 (jf. beskrivelse af brandklasserne i tab.1). Sikkerhedsafstanden (200 mm) skal fordobles, hvis kedler og røgrør er placeret i nærheden af brandfarlige materialer i brandklassen C3 (se tab.1). Sikkerhedsafstanden skal også fordobles, hvis materialets brandklasse ikke er påvist. Sikkerhedsafstanden halveres (til 100 mm) ved anvendelse af en ikke brændbar, min. 5 mm tyk varmeisolerende plade (en asbestplade), der skal være placeret 25 mm fra det afskærmede brandfarlige materiale (brandfarlig isolering). Afskærmningen i form af en varmeisolerende plade eller et beskyttelsesskjold (på genstanden) skal være større end kedlens omrids inkl. røgrøret, dvs. mindst 150 mm større på siderne og mindst 300 mm større over kedlens topplade. Også indretningsgenstande af brandfarlige materialer forsynes med en sådan afskærmning, hvis det er umuligt at overholde sikkerhedsafstanden (EN). Sikkerhedsafstanden skal ligeledes overholdes ved anbringelse af indretningsgenstande i nærheden af kedlen. Hvis kedler står på gulve af brandfarlige materialer, skal gulvet forsynes med et ikke brændbart, varmeisolerende underlag, der skal være større end kedlens grundrids, dvs. mindst 300 mm større på askeskuffe- og fyringssiden og 100 mm større på de øvrige sider. Som ikke brændbare, varmeisolerende underlag anvendes materialer i brandklassen A. Tab. 1 Byggematerialernes og -varernes brandklasser A - ubrændbare B - meget dårligt brændbare C1- dårligt brændbare C2- mellembrændbare C3- let brændbare granit, sandsten, beton, mursten, keramiske fliser, cement, brandsikkert puds osv. plader af uorganisk materiale med organisk fyld (akumin, izomin), træcementplader (heraklit, lignos), plader af basaltuld, plader af glasfibre, polyvinylklorid (novodur) løvtræ (eg, bøg), plader af uorganisk materiale med organisk fyld (hobrex), krydsfiner, spånplader med savsmuld (sirkolit, werzalit), hærdet papir (umakart, ecrona) nåletræ (fyr, lærk, gran), spån- og korkplader, gummigulv (Industrial, Super) træfibreplader (Hobra, Sololak, Sololit), cellulose, polyuretan, opskummet polystyren, polyethylen, letvægts-pvc ADVARSEL - det tilfælde, at der opstår risiko for en kortvarig udvikling af brandfarlig gas eller damp, og ved udførelse af opgaver med en kortvarig brand- eller eksplosionsfare (f.eks. ved limning af linoleum, PVC-gulve osv.) sættes kedlen ud af drift, tids nok før faren opstår. Det er forbudt at lægge genstande af brændbare materialer på fyret eller kedlen eller inden for en afstand, der er mindre end sikkerhedsafstanden (jf. standarden EN ). 14-

15 12. Tilslutning af kedlen til strømforsyningen Kedlen tilsluttes strømforsyningen 230 V, 50 Hz ved anvendelse af et strømkabel uden stikben. Kabelskift udføres af en servicetekniker, der skal anvende samme type kabel. Tilslutning, vedligeholdelse og reparationer udføres af personer, der har den fornødne kvalifikation dertil i henhold til den lokale lovgivning. OBS - Strømledningen må ikke sættes ind i stikkontakten (via et stik). Den tilsluttes en eltavle eller en boks for at undgå ombytning af lederne. Strømledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum og vedligeholdes, så den til enhver tid er i overensstemmelse med reglerne. Det er forbudt at ændre sikkerhedskredsene og -elementerne, hvis kedlens drift skal være sikker og pålidelig. Opstår der skader på el-installationen, tages kedlen ud af drift, strøm afbrydes og kedlen repareres en kvalificeret servicetekniker efter de gældende normer og bestemmelser. Stik på kedelkassen: Stik i højre side Stik i venstre side 1 - stik til strømkablet - sort (L - brun, N - blå, PE - grøngul) 2 - stik til røgsugeren -15

16 13. El-diagram for tilslutning af den mekaniske styreenhed med røgsuger (DC18GD DC40GD, DC50GSX), gælder fra 12/2007 HOVEDAFBRYDER SWITCH SCHALTER HL.VYPÍNAÈ HLvyp HNvyp SNvyp GY 0,5 SLvyp BL 0,5 BL 0,5 BU 0,5 BL 0,5 REG-L (X6:4) BU 0,5 A REG-N (X6:3) REG-PE (X6:2) GY 0,5 L - FAN IN (X7:6) B L - FAN OUT (X7:7) BL 0,5 BU 0,5 C L- PUMP (X7:5) DRIFTSTERMOSTAT OPERATING THERMOSTAT BETRIEB TERMOSTAT PROVOZNÍ TERMOSTAT BL 0,5 PT-1 BL 0,5 BL 0,5 t C D BL 0,5 BL 0,5 PT-C PE BL 0,5 BL 0,5 BL 0,5 BL 0,5 BL 0,5 SIKKERHEDSTERMOSTAT SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEÈNOSTNÍ TERMOSTAT PE BT-2 BL 0,5 SIKKERHEDSTERMOSTAT TIL PUMPEN 95 C SAFETY PUMP THERMOSTAT 95 C SICHERHEITSPUMPETERMOSTAT 95 C BEZPEÈNOSTNÍ TERM. NA ÈERPADLO 95 C G BT-1 t C E TÈ95 TÈ95 BT-C REG t BT-C PE RØGGASTERMOSTAT WASTE GAS THERMOSTAT RAUCHGAS TERMOSTAT SPALINOVÝ TERMOSTAT ST-2 REG ST-2 ST-1 F t C ST-C BL-SORT-BLACK-SCHWARZ-ÈERNÁ BR-BRUN-BROWN-BRÄUNE-HNÌDÁ BU-BLÅ-BLUE-BLAU-MODRÁ R-RØD-RED-ROT-ÈERVENÁ GY-GRØNGUL-GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ W-HVID-WHITE-WEIS-BÍLÁ GR-GRÅ-GREY-GRAU-ŠEDÁ L N PE L N L 1 F BU GY GY BU BR R BU GY BL 3 x 0,5 3 x 0,5 4 x 0,5 BR L N N L 230V/50Hz STROMKLEMMEVARIANTER FOR TILBEHOR KEDEL VARIANT OF ACCES POINT FOR BOILER ACCESSORIES ANLAGERUNGVARIANTE FÜR KESSELZUBEHOR VARIANTY PØIPOJENÍ PØÍSLUŠENSTVÍ KOTLE L N VED TILSLUTNING AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED ACD01 UDFØRES FØLGENDE ÆNDRINGER: WHEN USE ELECTRONIC REGULATION MUST BE THESE CHANGE S OF WIRING: BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONI SCHE REGELUNG MÜSSEN DIESE ÄNDERUNGEN MACHEN SEIN: PØI ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉ REGULACE PROVEÏTE TYTO ZMÌN Y: A B C D E F G STRØMKLEMMEVARIANTER "REG L,N,PE" FOR DEN ELEKTRONISKE STYREENHED VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/ FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FA STON 6,3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG VARIANTY NAPÁJECÍCH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI KEDELVENTILATORENS TILSLUTNINGSKLEMME "L - FAN IN" OG L " FAN OUT" TIL DEN ELEKTRONISKE STYREENHED RESERVOIR POINT "L - FAN IN" AND L " FAN OUT" OF BOILER FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMME "L - FAN IN" UND "L " FAN OUT" DER KESSELGEBLÄSE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG PØIPOJOVACÍ SVORKA "L - FAN IN" A "L " FAN OUT" KOTLOVÉHO VENTILÁTORU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE KEDELPUMPENS TILSLUTNINGSKLEMME "L-PUMP" TIL DEN ELEKTRONISKE STYREENHED RESERVOIR POINT "L-PUMP" OF BOILERPUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMME "L-PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKT RONISCHE REGELUNG PØIPOJOVACÍ SVORKA "L-PUMP" KOTLOVÉHO ÈERPADLA DO ELEKTRONICKÉ REGULACE STIKKET "PT-C" OG "PT-1" KOBLES FRA, MENS KEDELVENTILATOREN STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN " CONNECTORS "PT-C" A "PT-1" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "PT-C" UND "PT-1" ABKLEMMEN BEI DER KESSELGÄBLESEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG KONEKTORY "PT-C" A "PT-1" ODPOJIT PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU ELEKTRONICKOU REGULACÍ BYT OM PÅ KLEMMERNE BT-C OG BT-C REG, MENS KEDELVENTILATOREN STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN - CHANGE CONNECTOR "BT-C" FOR CONNECTOR "BT-C REG" DEN AUSWECHSELN KONNEKT. "BT-C" FÜR KONNEKT."BT"C REG" BEI DER KESSELGÄBLASE BEDIENUNG DER ELEKTRON. R EG. PØEHODIT SVORKY "BT-C" ZA "BT-C REG" PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU ELEKTRONICKOU REGULACÍ BYT OM PÅ KLEMMERNE "ST-2" ZA "ST-2 REG", MENS KEDELVENTILATOREN/PUMPENS STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN/PUMP/ - CHANGE CONNECTOR "ST-2" TO CONNECTOR "ST-2 REG" DEN AUSWECHSELN KONNEKTOR "ST-2" FÜR KONNEKT."ST-2 REG" BEI DER GÄBLASE/PUMPE BEDIENUNG DER ELEKTRON. REGELUNG PØEHODIT SVORKY "ST-2" ZA "ST-2 REG" PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU/ÈERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ STIKKET "TÈ95" KOBLES FRA, MENS KEDELPUMPEN STYRES AF DEN ELEKTRONISKE STYREENHED WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILERPUMP - CONNECTORS "TÈ95" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "TÈ95" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMP E BEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG KONEKTORY "TÈ95" ODPOJIT PØI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ÈERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ DCxxS_

17 14. Bindende standarder vedr. projektering og montering af kedler EN Fastbrændselskedler til centralvarme EN Skorstene generelle krav EN Gulvvarme Systemer og komponenter Definitioner og mærker EN Gulvvarme Systemer og komponenter Beregning af varmeeffekt EN Gulvvarme Systemer og komponenter - Projektering EN Opvarmningsenheder Prøver og deres evaluering Standarder til vurdering af overensstemmelse og andre tekniske normer: EN ISO 12100:2012, EN 953+A1:2009, EN ISO 11202:2011, EN ISO 3746:2011, EN ISO 1819:1993, EN ed.2:2003 OBS - Installation af kedlen skal ske på baggrund af et projekt. Monteringen skal udføres af personer, der er blevet oplært eller instrueret af producenten. 15. Valg og tilslutning af regulerings- og opvarmningselementer Kedlerne leveres til kunden med en basis effektregulering, der opfylder kravene til opvarmningskomforten og sikkerheden. Reguleringen sørger for korrekt vandtemperatur på vej ud af kedlen (80-90 C), men den tager sig ikke af betjening af blandingsventiler og pumper. Det fremgår af el-diagrammet, hvordan disse elementer skal tilsluttes. Hver pumpe i systemet skal betjenes fra en særskilt termostat for at undgå, at kedlen nedkøles på retur til under 65 C. Ved tilslutning af kedlen uden en akkumulations- eller buffertank aktiveres pumpen placeret i opvarmningskredsen med en selvstændig termostat eller en elektronisk styreenhed således, at den kun kører, mens pumpen i kedelkredsen er i gang. Hvis man anvender to termostater, én pr. hver pumpe, stilles termostaten der aktiverer pumpen i opvarmningskredsen på 80 C, og termostaten der aktiverer pumpen i kedelkredsen på 75 C. Begge pumper kan alternativt aktiveres fra en enkelt termostat. Hvis kedlen er tilsluttet med både akkumuleringstanke og Laddomat 21/22, og den trykløse vandcirkulation i kedelkredsen, der forlænger kedlens opvarmning til den ønskede temperatur, fungerer som den skal, anbefales det at aktivere pumpen i kedelkredsen fra røggastermostaten, der er indbygget i kedlen (ved optænding). Ved aktivering af pumpen i kedelkredsen fra røggastermostaten, der indbygget i kedlens betjeningspanel, anbefales det at forsyne kedlen med en sikkerhedstermostat 95 C monteres på pumpen (se el-diagrammet). Kedeltermostaten kan eventuelt erstattes med en ekstern termostat på udløbet fra kedlen, der aktiverer pumpen i kedelkredsen ved 95 C (tilsluttes parallelt med røggastermostaten såfremt kedlen ikke allerede er udstyret med en sådan fra fabrikken af). Indstilling af den ønskede vandtemperatur, der skal leveres til opvarmningssystemet, udføres altid ved hjælp af en 3-vejs blandingsventil. Blandingsventilen kan betjenes manuelt eller fra en elektronisk styreenhed, der giver en mere behagelig og økonomisk drift af opvarmningssystemet. Projektet skal vise, hvordan de enkelte elementer skal tilsluttes ud fra opvarmningssystemets konkrete specifikationer. El-installationen og montering af de nødvendige elementer som nævnt ovenfor udføres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med de gældende standarder (EN). -17

18 Det anbefales at anvende en åben buffertank ved installationen, det er imidlertid også muligt at bruge en lukket tank, hvis den lokale lovgivning giver mulighed for det. Under installationen skal man sørge for, at kedlen ikke kan overophedes og beskadiges som følge af strømsvigt. Kedlen har nemlig en vis inerti. Kedlen kan beskyttes mod overophedning på flere forskellige måder. Det er muligt at montere en kølesløjfe mod overopvarmning med ventilen TS 131 3/4 ZA (95 C) eller WATTS STS 20 (97 C) på vandledningerne. Har man egen brønd, kan man beskytte kedlen ved at anvende en backup-strømforsyning (et batteri med en transformer) for at sikre, at mindst en pumpe kører videre. En anden mulighed er at forsyne kedlen med en nedkølingstank og en zoneventil med inversion. Under installationen placeres kedlens bagerste del 10 mm højere for at sikre, at kedlen bliver skyllet og udluftet. Vi anbefaler at anvende regulatorer fra følgende producenter til regulering af opvarmningssystemet: a) ATMOS ACD01 - et sæt til varmeregulering af fastbrændselskedler b) KOMEXTHERM, Praha tel.: c) KTR, Uherský Brod tel.: d) Landis & Staefa tel.: Beskyttelse mod korrosion Den foreskrevne løsning er at installere kedlen med Laddomat 21/22 eller en varmeregulerende ventil, der gør det muligt at holde kedelkredsen og opvarmningskredsen (primær og sekundær) adskilt, således at returvandets minimale temperatur på 65 C opretholdes. Jo højere returvandtemperaturen er, desto mindre kondenseres tjære og syrer, der skader kedelkassen. Vandtemperaturen på vej ud af kedlen skal ligge konstant mellem C. Røggastemperaturen må ikke falde ned under 110 C ved almindelig drift. En lav røggastemperatur kan medføre kondensering af tjære og syrer, selvom vandtemperaturen på udløbet (80-90 C) og returvandets temperatur (65 C) overholdes. Disse situationer kan forekomme f.eks. ved opvarmning af varmt brugsvand i kedlen i sommerperioden eller ved opvarmning af kun én del af boligen. I dette tilfælde anbefales det at installere kedlen med akkumuleringstanke eller at tænde op dagligt. Ved kedeleffekt mellem 15 og 100 kw er det ligeledes muligt at bruge en 3-vejs blandingsventil med en servomotor og elektronisk styreenhed for at opretholde den minimale returvandtemperatur (65-75 C). 18-

19 17. Foreskrevet tilslutning af kedlen med akkumuleringstank og controller ACD Anbefalet tilslutning med Laddomat 21/22 eller varmeregulerende ventil og akkumuleringser -19

20 19. Tilslutning af kedlen med akkumuleringstanke og controller ACD01 Hvis kedlen er tilsluttet med både akkumuleringstanke og Laddomat 21/22, anbefales det at aktivere pumpen Laddomat 21/22 (i kedelkredsen) fra røggastermostaten, der er indbygget i kedlen (ved optænding), se. kapitel 15 på side 17. Min. rørdiameter ved installation med akkumuleringstanke Kedeleffekt Del A Del B i kobber i stål i kobber i stål kw 28x1 25 (1 ) 28x1 25 (1 ) kw 35x1,5 32 (5/4 ) 28x1 25 (1 ) kw 42x1,5 40 (6/4 ) 35x1,5 32 (5/4 ) kw 54x2 50 (2 ) 42x1,5 40 (6/4 ) 20-

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn. Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V Dato 29.10.2003 BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.dk Instruktionsbog UV1 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere