NR ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven"

Transkript

1 NR ÅRGANG Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Søndervangen 48, 2.tv Viby J. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Annoncer Henvendelse til redaktionen Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2 Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Tirsdag den 3. maj 2011 Søndag den 15. maj Baksmønstring på Fyn Egeskov Slot Mødetid kl.11 ved Indgangen til slottet Juni-Juli-August Sommerferie Tirsdag den 6. september 2011 Tirsdag den 4. oktober 2011 Tirsdag den 1. november 2011 Lørdag den 12. november 2011 Julefrokost Søndag den 4. december 2011 Juletræesfest Deadline for indlæg til næste nummer 10. juli 2011 Husk sæt allerede nu x i din kalender.

3 Dødsfald Elo Berg Bjelkes Allé 16 Kbh.N Er desværre afgået ved døden d. 4. marts Skoleskibenes Grand Old Man er gået fra borde for rederier som: Ove Skou - APM - ØK - Nielsen - mmfl. Han vil altid blive husket som sejlskibskaptajnen, der i 70 erne gjorde det nødvendige og bragte uddannelsen på Georg Stage ind i en ny tidsalder. Han tog en personlig interesse i hver eneste elev han havde ombord og var med til at præge deres liv på en måde som man ikke tidligere havde set. Det var hans store passion at videreformidle al sin viden og sine kundskaber til elever og kollegaer. Han dannede dermed grundlag for en tradition som ikke mindst hans yngste datter, Helle Barner Jespersen, den nuværende overstyrmand på Georg Stage, holder i hævd med stor succes. Georg Stage elev i 1950 under kapt. Nørgaard overstyrmand på GS fra 63 til 74 fører af Georg Stage fra 75 til 82 blev selvstændig med firmaet ITSTAR - International Tall Ships Training and Rigging i 1982 stod for større rigoverhalinger på bl.a. skoleskibene Sørlandet og Danmark og leverede tallrige rig til sejlskibe i mange lande. Hans måske smukkeste værk er således skonnerten Halmø af København. Børge Barner Jespersen, f. 27/ søn af en savværksejer Holger Barner Jespersen fra Dianalund (som selv var tidligere Georg Stage elev) Kendt som tidligere kaptajn på Georg Stage Ridder af Dannebrogorden sejlede også på sejlskibene: Creole, Kaskelot, Lilla Dan, Sørlandet, Statsraad Lehmkuhl, plus mange flere Hans livssyn og -glæde har bogstaveligt talt været en kilde til inspiration for generationer. Han kæmpede med kræften i 10 år uden nogensinde at miste appetitten på livet. Han sov stille ind den 2/ hvad kunne han lide bedst? Capstan-pibetobak - Gammeldansk (gerne med citrus) - Mandalay i Mogens Wieth-versionen sejlede derudover på over 20 almindelige handelsskibe: stykgodsskibe, coastere, slæbebåde, tankskibe Ære være deres minde. 3

4 Padua fra forsiden nu som russisk skoleskib Kruzenstern 4

5 REFERAT AF GENERALFORSAMLING Afholdt i ny Georg Stage stue d Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Fondskassererens fremlæggelse af fondens regnskab. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: a. valg af medlemmer til bestyrelse. På valg: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Svensson. b. Suppleanter. c. Revisorer. d. Revisorer for fonden samt revisor suppleant. 8. Eventuelt. Der var 15 medlemmer af foreningen til stede ved den ordinære generalforsamling. Formanden bød velkommen og forsamlingen mindedes stående de afdøde medlemmer. Ad pkt.1: Formanden foreslog Jan Hamilton som dirigent. Jan blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad pkt.2: Formanden henviste til beretningen i G.S. blad no. 1, men gennemgik dog Beretningen i korte træk. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt.4: Fondskasserer Peter Armfelt fremlagde det reviderede fondsregnskab. (uddelt) Gennemgik posterne, hvorefter regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Ad pkt.5: Kontingent blev fastsat til uændret 200,00 kr. Ad pkt.6: Der var ingen indkomne forslag. Ad pkt.7: Valg: På valg til bestyrelse var Peter Armfelt, Jørgen A. Jørgensen og Jørgen A. Svensson, som alle blev genvalgt. Valg af suppleanter: På valg var Niels Peter Winther Petersen og Torben Dam, begge blev genvalgt. Valg af revisor: På valg var Hans Bach Jeppesen, som blev genvalgt. Ad pkt.8: Under dette punkt var et spørgsmål om B. Barner Jespersens Bisættelse. Det blev oplyst, at der ikke skulle være bisættelse, men der var oprettet en konto i en bank, hvor man kunne give et bidrag. Georg Stage Foreningen gav 1000,00 kr. Direktør for Aps. Viggo Billstrøm gav en kort orientering om GGSD Mindestue Aps. Der var ikke andre indlæg under dette pkt. Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Leif Larsen Referent. Ad pkt.3: Kasserer Viggo Billstrøm fremlagde det det reviderede regnskab. (uddelt) Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 5

6 Elev på Georg Stage 21. maj august Udstillingen er åbent dagligt kl i Hundested/Rørvig overfartens ventesal på Hundested Havn Gratis adgang Skoleskibet Georg Stage besøger Hundested 30. juli - 1. august www. hundestedhavn.dk Til optagelse i bladet FULDRIGGEREN. Fra nr. 76 på togtet Henrik Albæk Hundested. 6 Den 30. juli til 1. august forventer vi, at Georg Stage lægger ind til et besøg i Hundested Havn. Vi ser jo skibet passere forbi Hundested hvert eneste år på vej til Isefjorden for sikkerheds- og sejløvelser i dette beskyttede og velegnede farvand. Derfor er det også med speciel stor glæde, at vi nu kan se frem til, også at modtage Georg Stage indenfor i Havnen. Til den lejlighed er nedsat et, som vi selv kalder det, Maritimt Udvalg, bestående af 3 raske (pensionerede) søfolk samt ildsjælen Birgitte Hamilton velkendt i G.S. -kredse, som vil prøve at få en række aktiviteter op at stå på Hundested Havn under Skoleskibets besøg. Disse aktiviteter omfatter så forskellige ting som modtagelse med kanonsalut fra skansen ved havnen, når Georg Stage anduver, det er det lokale Marinehjemmeværn, som står for den korrekte salutering. Ved ankomsten fortøjer Georg Stage på Havnens mest celebre plads i tæt kontakt med den åbne del af havnen, og nær adgang til lystbådehavn og restauranter, cafeer og mangfoldige spændende kunstgallerier, som har overtaget en del af havnens gamle huse. En nybygget Glassmedie med stort udvalg af glasartikler og det lille bryggeri Halsnæs, hvor man også kan sætte sig, og få et godt måltid til den lokalt bryggede øl. En del af havnens arealer, der hvor rutebådene anløber, er jo ISPS område, og afspærret p.g.a. terroristbekæmpelse. Men vi holder os til den åbne del af havnen, hvor alle kan komme. Til at modtage Georg Stage på kajen har vi været så heldige at få Kvindelige Marineres

7 Musikkorps til, med fuld musik at marchere ned gennem byen, og stå klar på kajen og modtage skibet med musik ved ankomsten. Stiftelsen Georg Stages Minde Skoleskibet Georg Stage A. H. Vedels Plads Nyholm 1439 København K tlf fax kontor: skibet: Da vi ved, at anløbet af Hundested lørdag den 30. juli er første danske havn efter et længere togt ud i Atlanten, bl.a. til Madeira. Så regner vi også med, at der vil komme mange forældre og pårørende for at tage imod deres sømænd M/K. Derfor er lørdagen med hensyn til arrangementer lagt op til, at de ombordværendes primære ønsker, er samværet med de pårørende. Men da togtet herefter går ind i sin sidste måned, er det også ved at være relevant, at eleverne kan finde ud af deres fremtidige muligheder til søs. Det kan i så fald være en hjælp, at Det Maritime Danmark stiller op med en stand, der kan fortælle både de unge mennesker og evt. også deres pårørende om mulighederne i et karrierevalg til søs. Denne Maritime stand vil stå i et telt på kajen både lørdag og søndag fra kl. 10 til 16, lige ved siden af Skoleskibets liggeplads. Samme sted vil der også stå et telt med en info-stand fra Marinehjemmeværnet, som vil deltage aktivt ved flere af arrangementerne samt holde åbent skib på den lokale hjemmeværnskutter Askø, som også vil ligge fortøjet i nærheden. Søndag er programmet planlagt som følger: Fra kl. 11 vil Marinehjemmeværnet afholde en redningsøvelse i havnen, evt. også med deltagelse af en helikopter til opsamlingen. Og kl. 12 til 14 vil der blive afholdt en reception for indbudte om bord på Georg Stage. Kl. 14 til ca. 15 vil der blive forsøgt arrangeret en travalje-kaproning mellem et hold lokale fiskere og elever fra Skoleskibet. Det kan blive et meget spændende indslag i besøget. Desuden kl. 14 til 17 vil der være åbent skib på Georg Stage og Askø, hvor der vil være mulighed for byens borgere og tilrejsende at komme om bord og tage de to skibe nærmere i øjesyn. Vi forventer, at det i en søfartsby som Hundested vil være gode trækplastre til at få folk på havnen. Yderligere en vinkel på Georg Stage historien kan opleves i Rørvig-færgens ventesal på havnen, hvor en lille udstilling Elev på Georg Stage, før og nu, omfattende en kistebænk og et bord fra gamle Georg Stage, samt billeder og gamle dagbøger også vil være fremlagt eller ophængt. Denne udstilling kan ses i perioden 21. maj til 15. august. Så gamle Georg Stage kollegaer, der bliver noget at komme til Hundested og se i sommer. Med venlig hilsen / Henrik Albæk Elev nr. 76 / 1957 SALVAGE & SURVEY STS MARINE CONSULT makes it faster and easier for you Phone hours service Skoleskibet Georg Stage kommer for første gang til Hundested på officielt 3 dages besøg. Det er intensionen, at synliggøre og bekræfte Hundested ikke bare som en by med kvalitativ 7

8 turisme, men også i dens egenskab af Søfarts og Fiskeriby. Det et vort håb, at den yngre generation, med denne event, vil opdage og se en maritim uddannelse som en spændende mulighed. Vejen dertil kunne meget vel begynde med et besøg ombord på skoleskibet og et togt med Georg Stage. Georg Stage er verdens ældste flydende søfartsskole, som udover en maritim praktisk & teoretisk grundskole ud i det maritime, også er en oplevelse for livet. Vi håber at mange sejlinteresserede, kommende som gamle G.S. elever, skoler, turister fra fjern og nær, vil gæste by og havn til gensidig glæde og gavn. Programmet er udarbejdet af "Det maritime Udvalg "i samråd med Hundested Havn I/S, som er vært for arrangementet. Birgitte Hamilton, projektleder. Find mere info på: Georg Stage kommer til Hundested. Kommer du? 30. juli & 31. juli & 1. august & & & Det gamle Georg Stage: Skibet blev bygget 1882 ved Burmeister & Wain som fuldrigger. Det var en smule mindre end det nuværende skib. Skibet sank efter en påsejling i Drogden den 25. juni 1905 og 22 elever druknede. Skibet blev hævet samme år og sejlede som skoleskib frem til 1933.Det blev så solgt til forfatteren Allan Villiers, der omdøbte skibet til Joseph Conrad. Skibet ligger i dag i Mystic Seaport U.S.A, som et levende museum blandt andre veteranskibe. Det nuværende Georg Stage: Skibet er bygget 1934 på Frederikshavns Værft og Flydedok A / S og er et stålskib, rigget som 3-mastet fuldrigger. 8

9 Dens oprindelige besætning var på 80 elever og 10 officerer. I dag medtager skibet 63 elever og en 10 mands fast besætning. Det nye Georg Stage: Der har gennem flere år været tale om at udskifte det nuværende skoleskib med et mere tidssvarende skib, men dog stadig en fuldrigger. De første skitseringer til det ny skoleskib foreligger nu. Stiftelsen Georg Stages Minde søger nu midler til at fuldføre projektet. Program lørdag den 30.juli 10.30: Modtagelse med kanonsalut fra Skansen når Georg Stage anduver indsejlingen 10.30: Kvindelige Marineres Musikkorps trækker op rundt havnen, til Nordhavnen : Georg Stage ankommer og lægger til ved Kul kajen, Nordhavnen. Skib & besætning modtages af Hundested Havn I/S ved formand Børge Larsen & Kvindelige Marineres Musikkorps. Program søndag den 31. juli Redningsøvelser ved MHV I nordre bassin Reception om bord på Georg Stage for særlig indbudte Åbent skib Alle er velkomne Travaljeroning. Elever fra Georg Stage dyster mod fiskere & lokale M/K. Præmieoverrækkelser m.m Stand med Info om maritime uddannelser ved Det blå Danmark & Stand med info om Marinehjemmeværnets uddannelser m.m Udstillingen: Elev på Georg Stage. Kan ses i H/R overfartens ventesal hver dag fra 21.maj 15.august Stand med Info om maritime uddannelser ved Det blå Danmark & Stand med info om Marinehjemmeværnets uddannelser m.m. Elever modtages af familie og venner, og resten af dagen er forbeholdt gensynsglæde og besøg ombord. 9

10 Årgang Lørdag den 28. august mødtes 8 gamle elever og 1 understyrmand fra togtet 1960 til 50 års jubilæum hjemme hos nr. 58 Peder Pedersen i Otterup på Fyn. Yderligere 7 andre havde givet sig til kende, men havde lovet sig ud til andre arrangementer. Det blev en rigtig dejlig dag, så vi overnattede alle sammen og tog søndagen med. Dette indebar, at vi var enige om, der ikke skulle gå 10 år før vi sås igen, men fremover ville vi mødes en gang om året. Det blev vedtaget, at det bliver den sidste weekend i august måned. Jeg har fået en mail fra nr. 58 Peder Pedersen, som har bedt mig bringe følgende i bladet: Hej med jer. Ja så er vi jo kommet godt og vel ind i det nye år, så her er hvad der vil blive serveret dette år til mødet. Tunmousse som sidste år. Hovedret fasan og rådyr med alt tilbehør, som jeg mener det skal være. Måske i ikke vil være af samme mening, men det håber jeg. Dertil dessert. ostekage som sidste år. Rød og hvidvin. alt som folk selv ønsker det. Senere i baren er der øl og sodavand, samt forskellige former for spiritus, som I kunne ønske jer. Prisen for det hele prøver jeg at holde under 300 kr. pr. person. Det skulle vel være overkommeligt for gamle "SØULKE" at betale sig ud af. Kammeratlig Hilsen Peder Pedersen Nr. 58 "Georg Stage" Obs. Sidste weekend i august bliver lørdag den Baksmønstringen Der var ikke sat nogen tidsfrist for tilmelding til baksmønstringen i sidste blad. Det skulle have været den 20. april, men da dette blad ikke udkommer før begyndelsen af maj, skal de som endnu ikke har tilmeldt sig straks gøre dette ved modtagelsen af bladet. Kurt Kaysens telefonnummer og mail adresse står på side 2. Ligeledes kan formandens telefonnummer og mail adresse også ses på side 2 For god ordens skyld gentager vi endnu engang beskrivelse af selve arrangementet. I år skal vi opleve Egeskov Slot med park og museer. Vi mødes søndag den 15. maj 2011 kl udenfor indgangen til slottet. Normalt er entreen på 175 kr. pr. person. Georg Stageforeningen har forhandlet sig frem til en pakkeløsning som indeholder frokost kl med Stor Egeskov schnitzel med kryddersmør, ærter, gulerødder, stegte kartofler, surt og sødt. Dertil 1 øl eller vand. Desuden kl kaffe eller the og hjemmelavet lagkage. Pris ialt 325 kr. Foreningen vil give et tilskud til dette arrangement. Ligeledes vil afdelingen medbringe en pose øl/vand. I parken er der kiosker, hvor man kan købe snacks og drikkevare. Bilister fra Sjælland får 40% rabat på returrejsen. Mønstringen kan finde sted i parken, hvis vejret tillader. Ellers indenfor. Vi skal spise i den store sal i restauranten. Efter frokost er der fri manøvre. Man kan se på biler, motorcykler, flyvemaskiner m.m. Så er der selve slottet. Til orientering kan man læse alt om stedet på hjemmesiden (det er en af Fyns største turistattraktioner). Efter kaffen kan man fortsætte med at se sig omkring. Hvis nogen ankommer mede toget fra Odense til Kværndrup station, kan vi hente dem i privatbiler.

11 Kontaktpersoner indtil der oprettes en arbejdsgruppe: Oplæg til ny udstilling på Aarhus Søfarts Museum i samarbejde med Georg Stage. MANØVRERING AF SEJLSKIBE Fast udstilling med udgangspunkt i fuldskibet Georg Stage og elevernes undervisningsmateriale og øvelser. Udstillingens formål er at vise besøgende, hvordan man manøvrerer med et fuldskib samt skabe interesse for skoleskibet. Opbygningen af udstillingen sker i samarbejde med Georg Stage Foreningen, som skal have kontakten til Stiftelsen Georg Stages Minde. Udstillingen skal i korte træk indeholde en skibsmodel, elevernes undervisningsmateriale, video/film om Georg Stage, aktuel logbog, div. foldere herunder indbydelser til kommende elever og til Georg Stage Foreningen. Opsætning af udstillingsmaterialet sker på en skråtstillet plade med monitor til video/film. Skibsmodellen skal stå i en montre, så den kan ses fra alle sider. Materiale for særligt interesserede, bøger konstruktionstegninger mv., opbevares i læsekrogens reol og kan studeres her. Alle maritime effekter, som har den mindste tilknytning Georg Stage eller er mage til, hvad der er anvendt ombord, er velkomne på museet, som gave eller udlån. Oplægget er gennemgået i forbindelse med Georg Stage Foreningen Jyllands bestyrelsesmøde, som afholdtes på museet tirsdag den ,hvor det aftaltes, at arbejde videre for oprettelse af udstillingen, og at Georg Stage Foreningen Jylland kontakter Stiftelsen Georg Stages Minde og øvrige Georg Stage instanser. Georg Stage Foreningen Jylland, Viggo Lund Hansen, tlf , mail Aarhus Søfarts Museum, Jakob Rønnow, tlf , mob , mail. Aarhus Søfarts Museum februar 2011 Pressemeddelelse: Nyt Initiativ på AARHUS SØFARTS MUSEUM: Et længe næret ønske om at have en plakat i Aarhus Søfarts Museums BogShop er nu realiseret med støtte fra MILJØ- OG ENERGIFONDEN, for at understrege de indlysende fordele ved søtransport: For at transportere 1 ton 100 km bruger et DASH 8 Fly 50 l brændstof. En traktor og en lastbil henholdsvis 6,7 og 1,3 liter. Et containerskib bruger kun 0,1 l brændstof for lave det samme arbejde. Plakatens maritime tema er fundet i arkivet. Den viser en Themsen Barge, dens historiske udvikling og indeholder et væld af spændende detaljer. Virkelig en sag for Shiplovers og Feinschmeckere udi praktisk sømandskab. Plakaten sælges nu til fordel for Aarhus Søfarts Museum Flere Nyheder: Georg Stage Foreningen, København har nu udstillet en meget fornem model af skoleskibet Georg Stage (I) i Aarhus Søfarts Museum. Modellen stod i mange år i Georg Stage Foreningens stue i Rabes Have, Langebrogade 8, 1411 København K, hvor Gamle Georg Stage Drenge M/K, København, var ene om at nyde synet af denne vel udførte model. Nu kommer den frem i lyset i Aarhus Søfarts Museum. 11

12 Aarhus Søfarts Museum imponerer ved samlingernes størrelse og effekternes omfang. Med udstillingen af denne model af skoleskibet Georg Stage (I) får museet et klenodie af international karakter og dertil en historie om Dansk Søfart når den er bedst. Læs mere om Georg Stage (I) på og om Georg Stage (II) på Vil du vide mere om Miljø- og Energifonden Henvendelse Marie Kirstine Pilegaard, tlf Aarhus Søfarts Museums initativer Henvendelse Karl Nøhr Sørensen, tlf Aarhus Søfarts Museums bestyrelse: Bente Steffensen Erhverv Århus - Christian Hingelberg Mols-Linien - Henrik Kleis Delacour Advokatfirma, Aarhus Transport Group & Aarhus Cityforening - Karl Nøhr Sørensen Aarhus Søhistoriske Selskab - Peter Sørensen Østjyske Speditører - Peter Trolle Transport Klubben og Poul Erik Poulsen Aarhus Motorbådsklub. SEJLPLAN TOGT april Eleverne møder april Weekend på Sundet 11. maj St. Vinke Dag maj Frederikshavn, redningsøvelse maj Falmouth, England juni La Coruna, Spanien juni Cadiz, Spanien juni Funchal, Madeira juli Vigo, Spanien juli Cherbourg, Frankrig 30. juli 1. aug. Hundested 4. august Rønne august Mundtlige prøver august Skriftlige prøver, Christiansø 10. august Rønne 12. august Ankomst København 2. september Slut på søfartsskoletogtet Pensioneret kaptajn John Gade I de sidste par år har pensioneret kaptajn John Gade trofast mødt op til alle vores tirsdagsaftener og andre arrangementer. Han har haft et langt arbejdsliv i diverse skibe i Mærsk. John er en god fortæller og debattør, som deltager med læserbreve m.m. i den offentlige debat. Han går ikke af vejen for at fortælle om sine mange spændende oplevelser som har fundet sted i hans arbejdsliv. Her vil jeg blot nævne en af dem. I november måned 1998 var John Gade på forsiden af alle de danske aviser, samt mange udenlandske og søfartsrelaterede aviser p.g.a. den redningsaktion som fandt sted sydøst for Lerwick på Shetlandsøerne. Avisernes overskrifter var forskellige. Her blot et lille udpluk af dem; EN HELTEGERNING MELLEM OLIE, AKTIER OG PLATFORME - HAN REDDEDE TI MENNESKERS LIV 12

13 13

14 DET BRITISKE KONGEHUS HYLDER DANSK KAPTAJN - HÆDER TIL TI DANSKE SØFOLK EFTER FLOT REDNINGSOPERATION. Forhistorien er, at ankerhåndteringsskibet MÆRSK CHAMPION under en forrygende storm den 17. november 1997 lå i havn i Lerwick på Shetlandsøerne og afventede bedring i vejret. Fryseskibet GREEN LILY får samtidig maskinproblemer syd for Shetlandsøerne. To mindre slæbebåde forsøger unden held at tage havaristen på slæb, og skibet fortsætter med at drive mod den farefulde klippekyst. MÆRSK CHAMPIGNON anmodes om at gå til assistance. Inden MÆRSK CHAMPIGNON er fremme, har redningsbåden fra Lerwick under ekstremt vanskelige omstændigheder reddet fem af den 15 mands store besætning, men da GREEN LILY nu er tæt på kysten og ruller voldsomt i den stærke storm, er det ikke muligt for redningsbåden at redde flere. Den tilkaldte redningshelikopter kan heller ikke samle personer op under disse vanskelige forhold. Det vigtigste er derfor at få stabiliseret GREEN LILY, så helikopteren kan arbejde over havaristen. MÆRSK CHAMPIGNON nærmer sig nu, og kaptajn Gade opfordrer GREEN LILYS kaptajn til at lade et anker gå i vandet. Den eneste mulighed for at få fat i havaristen vil være at fange skibets ankerkæde med en grapnel (et dræg) på en wire fra ankerhåndteringsspillet på MÆRSK CHAMPIGNON, som derefter kan trække GREEN LILY op i søen. Da MÆRSK CHAMPIGNON er på skuepladsen og under de yderst vanskelige forhold med op til 12 meters høje bølger får fat i GREEN LILYs ankerkæde, er skibene kun omkring 200 meter fra klippekysten. MÆRSK CHAMPIGNON får i nogle minutter stabiliseret GREEN LILY op imod vinden, og redningshelikopteren samler de resterende ti besætningsmedlemmer op. Ankerkæden på GREEN LILY sprænges imidlertid under den hårde belastning, hvorved skibet igen falder af. Hejsemanden på helikopteren, som har været nede på GREEN LILY for at assistere, når ikke at blive hejst op, inden han bliver ramt af en sø og trukket i havet. 14 Ved en ceremoni i London den 4. november 1998 fik Kaptajn John Gade tildelt "The Lady Swaythling Trophy" fra foreningen "The Shipwrecked Fishermen & Mariners Royal Benevolent Society". Lady Swaythling trofæet tildeles en person, der under en redningsaktion har udvist enestående sømandskab Ved overrækkelsen af trofæet udtalte flådeadmiral Lord Lewin;" Kaptajn John Gade og hans besætning udviste heltemod og snarrådighed under meget vanskelige forhold. " Kaptajn Gade var meget bevæget og samtidig stolt på vegne af hele sit mandskab, hvilket tydeligt kom til udtryk i hans tale. "Jeg føler mig både bevæget og beæret over at modtage denne hædersbevisning. Jeg modtager den imidlertid som en anerkendelse af en indsats af os alle og vil derfor gerne udtrykke min taknemmelighed på vegne af min besætning og rederiet A.P.Møller. Jeg vil også gerne takke dem, der har indstillet mig til denne pris Ulykkeligvis indtraf en tragedie under redningsaktionen, hvor en af redningsfolkene mistede livet efter at have deltaget i redningen af ti søfolk. Denne ulykke påvirkede os voldsomt. Ligeledes vil jeg gerne fremhæve de mange mennesker, der i deres daglige arbejde på mange måder gør en stor indsats ved at holde det kystbaserede redningsudstyr ved lige, så det kan yde en optimal indsats under vanskelige forhold. Jeg vil gerne udtrykke min dybeste respekt for dem, der udgør sidste led i den lange kæde af mennesker, som udgør Royal National Life Boat Institute, og for besætningerne på helikopterne. Disse mennesker er rede til at ofre det mest værdifulde, vi mennesker har, for at redde andres liv- I den forbindelse vil jeg gerne citere en af de mest berømte sømænd i historien, om end lettere omskrevet; "Alle forventer, at enhver gør sin pligt". Bådføreren af redningsbåden samt helikopterens besætning modtog ligeledes en hædersbevisning.

15 Fødselsdage juni Ejner Meyer Amager Strandvej 124, DK-2300 København S Fylder 83 den Johannes Spenner Kastrupvej 233, st., DK-2770 Kastrup Fylder 65 den Per Meier Olsen Margretheparken 17, st. tv., DK-9850 Hirtshals Fylder 55 den Tom Dalsgaard Nielsen Hvidbjergvej 35C, Høll DK-7080 Børkop Fylder 55 den Mads Jansen Beck Frederikssundsvej 156 A, 5., DK-2700 Brønshøj Fylder 30 den Jørn Koldkjær Nielsen Skolebakken 136, DK-6705 Esbjerg Ø Fylder 50 den Sara Wranne Föreningsgatan 4 A, S Göteborg Fylder 40 den Ernst Chr. Sørensen Geddesøparken 94, DK-4220 Korsør Fylder 75 den Ole Olsen Rasmussen c/o Postboks 3566, Ujaqqervik 29, -102, DK-3911 Sisimiut Fylder 40 den H. Emil Guldberg Mikkelsen Damløkkevej 3, DK-3790 Hasle Fylder 80 den Hans Kromann-Andersen Møllevejen 17, DK-5960 Marstal Fylder 84 den Leif Kjær Ternevej 4, Havneby DK-6792 Rømø Fylder 70 den Fødselsdage juli Casper V. Bryce Lillesø Trekronervej 28, Strøby Egede DK-4600 Køge Fylder 30 den Gregers Vester Jakobsen Østergade 12 A, DK-8444 Balle Fylder 65 den Harald Rothe Sørup Kirkevej 3, DK-5700 Svendborg Fylder 65 den Flemming Taube Andersen Axel Heides Gade 4, 2. mf., DK-2300 København S Fylder 30 den Frank Schmidt Solbærvænget 12, Thurø, DK-5700 Svendborg Fylder 50 den Jens Tjørnelund Lupinvænget 1, DK-5856 Ryslinge Fylder 70 den Jógvan Jóhan Lorenzen FO-740 Hvannasund Fylder 30 den Børge Rosholm Birkholmvænge 4, DK-5700 Svendborg Fylder 75 den Hans Bach Jeppesen Fasanvænget 89, DK-2791 Dragør Fylder 85 den Eigil Orla Bendtsen Hjortsågaardsvej 3, DK-4771 Kalvehave Fylder 83 den Torben Emanuel Dam Galionsvej 7, , DK-1437 København K Fylder 80 den Sonny Steenberg Andersen Damhusdalen 104, DK-2610 Rødovre Fylder 40 den Fødselsdage august Egon Simonsen Overgade 1, Nustrup, DK-6500 Vojens Fylder 55 den Valdemar Stefan Michiewies Vesterbyvej 9, 1., DK-2820 Gentofte Fylder 83 den Sara Elvira Lundkvist Valhallavägen 13, S Saltsjöbaden Fylder 40 den Birger Olesen Gørdingvej 56, Jernvedlund DK-6771 Gredstedbro Fylder 65 den Niels Møller Nielsen Heimdalsgade 67, DK-9000 Aalborg Fylder 55 den Hans Jessen Frejaparken 41, DK-9000 Aalborg Fylder 85 den Niels Schultz Jensen Risbjergvej 1, DK-9260 Gistrup Fylder 70 den Jan Nielsen Strandvejen 278 A, 2. tv., DK-2920 Charlottenlund Fylder 65 den Hans Chr. Sørensen Rosengården, Tingvej 22, DK-8543 Hornslet Fylder 88 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. Fra bogen på togt med Georg Stage af Hakon Mielche Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14.

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14. Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: 49194295 E-mail:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 95. ÅRGANG - 2005 37283 KAF.indd 1 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST 06/06/05 12:34:52 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere