NR ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven"

Transkript

1 NR ÅRGANG Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Søndervangen 48, 2.tv Viby J. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Annoncer Henvendelse til redaktionen Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2 Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Tirsdag den 3. maj 2011 Søndag den 15. maj Baksmønstring på Fyn Egeskov Slot Mødetid kl.11 ved Indgangen til slottet Juni-Juli-August Sommerferie Tirsdag den 6. september 2011 Tirsdag den 4. oktober 2011 Tirsdag den 1. november 2011 Lørdag den 12. november 2011 Julefrokost Søndag den 4. december 2011 Juletræesfest Deadline for indlæg til næste nummer 10. juli 2011 Husk sæt allerede nu x i din kalender.

3 Dødsfald Elo Berg Bjelkes Allé 16 Kbh.N Er desværre afgået ved døden d. 4. marts Skoleskibenes Grand Old Man er gået fra borde for rederier som: Ove Skou - APM - ØK - Nielsen - mmfl. Han vil altid blive husket som sejlskibskaptajnen, der i 70 erne gjorde det nødvendige og bragte uddannelsen på Georg Stage ind i en ny tidsalder. Han tog en personlig interesse i hver eneste elev han havde ombord og var med til at præge deres liv på en måde som man ikke tidligere havde set. Det var hans store passion at videreformidle al sin viden og sine kundskaber til elever og kollegaer. Han dannede dermed grundlag for en tradition som ikke mindst hans yngste datter, Helle Barner Jespersen, den nuværende overstyrmand på Georg Stage, holder i hævd med stor succes. Georg Stage elev i 1950 under kapt. Nørgaard overstyrmand på GS fra 63 til 74 fører af Georg Stage fra 75 til 82 blev selvstændig med firmaet ITSTAR - International Tall Ships Training and Rigging i 1982 stod for større rigoverhalinger på bl.a. skoleskibene Sørlandet og Danmark og leverede tallrige rig til sejlskibe i mange lande. Hans måske smukkeste værk er således skonnerten Halmø af København. Børge Barner Jespersen, f. 27/ søn af en savværksejer Holger Barner Jespersen fra Dianalund (som selv var tidligere Georg Stage elev) Kendt som tidligere kaptajn på Georg Stage Ridder af Dannebrogorden sejlede også på sejlskibene: Creole, Kaskelot, Lilla Dan, Sørlandet, Statsraad Lehmkuhl, plus mange flere Hans livssyn og -glæde har bogstaveligt talt været en kilde til inspiration for generationer. Han kæmpede med kræften i 10 år uden nogensinde at miste appetitten på livet. Han sov stille ind den 2/ hvad kunne han lide bedst? Capstan-pibetobak - Gammeldansk (gerne med citrus) - Mandalay i Mogens Wieth-versionen sejlede derudover på over 20 almindelige handelsskibe: stykgodsskibe, coastere, slæbebåde, tankskibe Ære være deres minde. 3

4 Padua fra forsiden nu som russisk skoleskib Kruzenstern 4

5 REFERAT AF GENERALFORSAMLING Afholdt i ny Georg Stage stue d Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Fondskassererens fremlæggelse af fondens regnskab. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: a. valg af medlemmer til bestyrelse. På valg: Peter Armfelt, Jørgen Amtrup Jørgensen, Jørgen Svensson. b. Suppleanter. c. Revisorer. d. Revisorer for fonden samt revisor suppleant. 8. Eventuelt. Der var 15 medlemmer af foreningen til stede ved den ordinære generalforsamling. Formanden bød velkommen og forsamlingen mindedes stående de afdøde medlemmer. Ad pkt.1: Formanden foreslog Jan Hamilton som dirigent. Jan blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad pkt.2: Formanden henviste til beretningen i G.S. blad no. 1, men gennemgik dog Beretningen i korte træk. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt.4: Fondskasserer Peter Armfelt fremlagde det reviderede fondsregnskab. (uddelt) Gennemgik posterne, hvorefter regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Ad pkt.5: Kontingent blev fastsat til uændret 200,00 kr. Ad pkt.6: Der var ingen indkomne forslag. Ad pkt.7: Valg: På valg til bestyrelse var Peter Armfelt, Jørgen A. Jørgensen og Jørgen A. Svensson, som alle blev genvalgt. Valg af suppleanter: På valg var Niels Peter Winther Petersen og Torben Dam, begge blev genvalgt. Valg af revisor: På valg var Hans Bach Jeppesen, som blev genvalgt. Ad pkt.8: Under dette punkt var et spørgsmål om B. Barner Jespersens Bisættelse. Det blev oplyst, at der ikke skulle være bisættelse, men der var oprettet en konto i en bank, hvor man kunne give et bidrag. Georg Stage Foreningen gav 1000,00 kr. Direktør for Aps. Viggo Billstrøm gav en kort orientering om GGSD Mindestue Aps. Der var ikke andre indlæg under dette pkt. Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Leif Larsen Referent. Ad pkt.3: Kasserer Viggo Billstrøm fremlagde det det reviderede regnskab. (uddelt) Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 5

6 Elev på Georg Stage 21. maj august Udstillingen er åbent dagligt kl i Hundested/Rørvig overfartens ventesal på Hundested Havn Gratis adgang Skoleskibet Georg Stage besøger Hundested 30. juli - 1. august www. hundestedhavn.dk Til optagelse i bladet FULDRIGGEREN. Fra nr. 76 på togtet Henrik Albæk Hundested. 6 Den 30. juli til 1. august forventer vi, at Georg Stage lægger ind til et besøg i Hundested Havn. Vi ser jo skibet passere forbi Hundested hvert eneste år på vej til Isefjorden for sikkerheds- og sejløvelser i dette beskyttede og velegnede farvand. Derfor er det også med speciel stor glæde, at vi nu kan se frem til, også at modtage Georg Stage indenfor i Havnen. Til den lejlighed er nedsat et, som vi selv kalder det, Maritimt Udvalg, bestående af 3 raske (pensionerede) søfolk samt ildsjælen Birgitte Hamilton velkendt i G.S. -kredse, som vil prøve at få en række aktiviteter op at stå på Hundested Havn under Skoleskibets besøg. Disse aktiviteter omfatter så forskellige ting som modtagelse med kanonsalut fra skansen ved havnen, når Georg Stage anduver, det er det lokale Marinehjemmeværn, som står for den korrekte salutering. Ved ankomsten fortøjer Georg Stage på Havnens mest celebre plads i tæt kontakt med den åbne del af havnen, og nær adgang til lystbådehavn og restauranter, cafeer og mangfoldige spændende kunstgallerier, som har overtaget en del af havnens gamle huse. En nybygget Glassmedie med stort udvalg af glasartikler og det lille bryggeri Halsnæs, hvor man også kan sætte sig, og få et godt måltid til den lokalt bryggede øl. En del af havnens arealer, der hvor rutebådene anløber, er jo ISPS område, og afspærret p.g.a. terroristbekæmpelse. Men vi holder os til den åbne del af havnen, hvor alle kan komme. Til at modtage Georg Stage på kajen har vi været så heldige at få Kvindelige Marineres

7 Musikkorps til, med fuld musik at marchere ned gennem byen, og stå klar på kajen og modtage skibet med musik ved ankomsten. Stiftelsen Georg Stages Minde Skoleskibet Georg Stage A. H. Vedels Plads Nyholm 1439 København K tlf fax kontor: skibet: Da vi ved, at anløbet af Hundested lørdag den 30. juli er første danske havn efter et længere togt ud i Atlanten, bl.a. til Madeira. Så regner vi også med, at der vil komme mange forældre og pårørende for at tage imod deres sømænd M/K. Derfor er lørdagen med hensyn til arrangementer lagt op til, at de ombordværendes primære ønsker, er samværet med de pårørende. Men da togtet herefter går ind i sin sidste måned, er det også ved at være relevant, at eleverne kan finde ud af deres fremtidige muligheder til søs. Det kan i så fald være en hjælp, at Det Maritime Danmark stiller op med en stand, der kan fortælle både de unge mennesker og evt. også deres pårørende om mulighederne i et karrierevalg til søs. Denne Maritime stand vil stå i et telt på kajen både lørdag og søndag fra kl. 10 til 16, lige ved siden af Skoleskibets liggeplads. Samme sted vil der også stå et telt med en info-stand fra Marinehjemmeværnet, som vil deltage aktivt ved flere af arrangementerne samt holde åbent skib på den lokale hjemmeværnskutter Askø, som også vil ligge fortøjet i nærheden. Søndag er programmet planlagt som følger: Fra kl. 11 vil Marinehjemmeværnet afholde en redningsøvelse i havnen, evt. også med deltagelse af en helikopter til opsamlingen. Og kl. 12 til 14 vil der blive afholdt en reception for indbudte om bord på Georg Stage. Kl. 14 til ca. 15 vil der blive forsøgt arrangeret en travalje-kaproning mellem et hold lokale fiskere og elever fra Skoleskibet. Det kan blive et meget spændende indslag i besøget. Desuden kl. 14 til 17 vil der være åbent skib på Georg Stage og Askø, hvor der vil være mulighed for byens borgere og tilrejsende at komme om bord og tage de to skibe nærmere i øjesyn. Vi forventer, at det i en søfartsby som Hundested vil være gode trækplastre til at få folk på havnen. Yderligere en vinkel på Georg Stage historien kan opleves i Rørvig-færgens ventesal på havnen, hvor en lille udstilling Elev på Georg Stage, før og nu, omfattende en kistebænk og et bord fra gamle Georg Stage, samt billeder og gamle dagbøger også vil være fremlagt eller ophængt. Denne udstilling kan ses i perioden 21. maj til 15. august. Så gamle Georg Stage kollegaer, der bliver noget at komme til Hundested og se i sommer. Med venlig hilsen / Henrik Albæk Elev nr. 76 / 1957 SALVAGE & SURVEY STS MARINE CONSULT makes it faster and easier for you Phone hours service Skoleskibet Georg Stage kommer for første gang til Hundested på officielt 3 dages besøg. Det er intensionen, at synliggøre og bekræfte Hundested ikke bare som en by med kvalitativ 7

8 turisme, men også i dens egenskab af Søfarts og Fiskeriby. Det et vort håb, at den yngre generation, med denne event, vil opdage og se en maritim uddannelse som en spændende mulighed. Vejen dertil kunne meget vel begynde med et besøg ombord på skoleskibet og et togt med Georg Stage. Georg Stage er verdens ældste flydende søfartsskole, som udover en maritim praktisk & teoretisk grundskole ud i det maritime, også er en oplevelse for livet. Vi håber at mange sejlinteresserede, kommende som gamle G.S. elever, skoler, turister fra fjern og nær, vil gæste by og havn til gensidig glæde og gavn. Programmet er udarbejdet af "Det maritime Udvalg "i samråd med Hundested Havn I/S, som er vært for arrangementet. Birgitte Hamilton, projektleder. Find mere info på: Georg Stage kommer til Hundested. Kommer du? 30. juli & 31. juli & 1. august & & & Det gamle Georg Stage: Skibet blev bygget 1882 ved Burmeister & Wain som fuldrigger. Det var en smule mindre end det nuværende skib. Skibet sank efter en påsejling i Drogden den 25. juni 1905 og 22 elever druknede. Skibet blev hævet samme år og sejlede som skoleskib frem til 1933.Det blev så solgt til forfatteren Allan Villiers, der omdøbte skibet til Joseph Conrad. Skibet ligger i dag i Mystic Seaport U.S.A, som et levende museum blandt andre veteranskibe. Det nuværende Georg Stage: Skibet er bygget 1934 på Frederikshavns Værft og Flydedok A / S og er et stålskib, rigget som 3-mastet fuldrigger. 8

9 Dens oprindelige besætning var på 80 elever og 10 officerer. I dag medtager skibet 63 elever og en 10 mands fast besætning. Det nye Georg Stage: Der har gennem flere år været tale om at udskifte det nuværende skoleskib med et mere tidssvarende skib, men dog stadig en fuldrigger. De første skitseringer til det ny skoleskib foreligger nu. Stiftelsen Georg Stages Minde søger nu midler til at fuldføre projektet. Program lørdag den 30.juli 10.30: Modtagelse med kanonsalut fra Skansen når Georg Stage anduver indsejlingen 10.30: Kvindelige Marineres Musikkorps trækker op rundt havnen, til Nordhavnen : Georg Stage ankommer og lægger til ved Kul kajen, Nordhavnen. Skib & besætning modtages af Hundested Havn I/S ved formand Børge Larsen & Kvindelige Marineres Musikkorps. Program søndag den 31. juli Redningsøvelser ved MHV I nordre bassin Reception om bord på Georg Stage for særlig indbudte Åbent skib Alle er velkomne Travaljeroning. Elever fra Georg Stage dyster mod fiskere & lokale M/K. Præmieoverrækkelser m.m Stand med Info om maritime uddannelser ved Det blå Danmark & Stand med info om Marinehjemmeværnets uddannelser m.m Udstillingen: Elev på Georg Stage. Kan ses i H/R overfartens ventesal hver dag fra 21.maj 15.august Stand med Info om maritime uddannelser ved Det blå Danmark & Stand med info om Marinehjemmeværnets uddannelser m.m. Elever modtages af familie og venner, og resten af dagen er forbeholdt gensynsglæde og besøg ombord. 9

10 Årgang Lørdag den 28. august mødtes 8 gamle elever og 1 understyrmand fra togtet 1960 til 50 års jubilæum hjemme hos nr. 58 Peder Pedersen i Otterup på Fyn. Yderligere 7 andre havde givet sig til kende, men havde lovet sig ud til andre arrangementer. Det blev en rigtig dejlig dag, så vi overnattede alle sammen og tog søndagen med. Dette indebar, at vi var enige om, der ikke skulle gå 10 år før vi sås igen, men fremover ville vi mødes en gang om året. Det blev vedtaget, at det bliver den sidste weekend i august måned. Jeg har fået en mail fra nr. 58 Peder Pedersen, som har bedt mig bringe følgende i bladet: Hej med jer. Ja så er vi jo kommet godt og vel ind i det nye år, så her er hvad der vil blive serveret dette år til mødet. Tunmousse som sidste år. Hovedret fasan og rådyr med alt tilbehør, som jeg mener det skal være. Måske i ikke vil være af samme mening, men det håber jeg. Dertil dessert. ostekage som sidste år. Rød og hvidvin. alt som folk selv ønsker det. Senere i baren er der øl og sodavand, samt forskellige former for spiritus, som I kunne ønske jer. Prisen for det hele prøver jeg at holde under 300 kr. pr. person. Det skulle vel være overkommeligt for gamle "SØULKE" at betale sig ud af. Kammeratlig Hilsen Peder Pedersen Nr. 58 "Georg Stage" Obs. Sidste weekend i august bliver lørdag den Baksmønstringen Der var ikke sat nogen tidsfrist for tilmelding til baksmønstringen i sidste blad. Det skulle have været den 20. april, men da dette blad ikke udkommer før begyndelsen af maj, skal de som endnu ikke har tilmeldt sig straks gøre dette ved modtagelsen af bladet. Kurt Kaysens telefonnummer og mail adresse står på side 2. Ligeledes kan formandens telefonnummer og mail adresse også ses på side 2 For god ordens skyld gentager vi endnu engang beskrivelse af selve arrangementet. I år skal vi opleve Egeskov Slot med park og museer. Vi mødes søndag den 15. maj 2011 kl udenfor indgangen til slottet. Normalt er entreen på 175 kr. pr. person. Georg Stageforeningen har forhandlet sig frem til en pakkeløsning som indeholder frokost kl med Stor Egeskov schnitzel med kryddersmør, ærter, gulerødder, stegte kartofler, surt og sødt. Dertil 1 øl eller vand. Desuden kl kaffe eller the og hjemmelavet lagkage. Pris ialt 325 kr. Foreningen vil give et tilskud til dette arrangement. Ligeledes vil afdelingen medbringe en pose øl/vand. I parken er der kiosker, hvor man kan købe snacks og drikkevare. Bilister fra Sjælland får 40% rabat på returrejsen. Mønstringen kan finde sted i parken, hvis vejret tillader. Ellers indenfor. Vi skal spise i den store sal i restauranten. Efter frokost er der fri manøvre. Man kan se på biler, motorcykler, flyvemaskiner m.m. Så er der selve slottet. Til orientering kan man læse alt om stedet på hjemmesiden (det er en af Fyns største turistattraktioner). Efter kaffen kan man fortsætte med at se sig omkring. Hvis nogen ankommer mede toget fra Odense til Kværndrup station, kan vi hente dem i privatbiler.

11 Kontaktpersoner indtil der oprettes en arbejdsgruppe: Oplæg til ny udstilling på Aarhus Søfarts Museum i samarbejde med Georg Stage. MANØVRERING AF SEJLSKIBE Fast udstilling med udgangspunkt i fuldskibet Georg Stage og elevernes undervisningsmateriale og øvelser. Udstillingens formål er at vise besøgende, hvordan man manøvrerer med et fuldskib samt skabe interesse for skoleskibet. Opbygningen af udstillingen sker i samarbejde med Georg Stage Foreningen, som skal have kontakten til Stiftelsen Georg Stages Minde. Udstillingen skal i korte træk indeholde en skibsmodel, elevernes undervisningsmateriale, video/film om Georg Stage, aktuel logbog, div. foldere herunder indbydelser til kommende elever og til Georg Stage Foreningen. Opsætning af udstillingsmaterialet sker på en skråtstillet plade med monitor til video/film. Skibsmodellen skal stå i en montre, så den kan ses fra alle sider. Materiale for særligt interesserede, bøger konstruktionstegninger mv., opbevares i læsekrogens reol og kan studeres her. Alle maritime effekter, som har den mindste tilknytning Georg Stage eller er mage til, hvad der er anvendt ombord, er velkomne på museet, som gave eller udlån. Oplægget er gennemgået i forbindelse med Georg Stage Foreningen Jyllands bestyrelsesmøde, som afholdtes på museet tirsdag den ,hvor det aftaltes, at arbejde videre for oprettelse af udstillingen, og at Georg Stage Foreningen Jylland kontakter Stiftelsen Georg Stages Minde og øvrige Georg Stage instanser. Georg Stage Foreningen Jylland, Viggo Lund Hansen, tlf , mail Aarhus Søfarts Museum, Jakob Rønnow, tlf , mob , mail. Aarhus Søfarts Museum februar 2011 Pressemeddelelse: Nyt Initiativ på AARHUS SØFARTS MUSEUM: Et længe næret ønske om at have en plakat i Aarhus Søfarts Museums BogShop er nu realiseret med støtte fra MILJØ- OG ENERGIFONDEN, for at understrege de indlysende fordele ved søtransport: For at transportere 1 ton 100 km bruger et DASH 8 Fly 50 l brændstof. En traktor og en lastbil henholdsvis 6,7 og 1,3 liter. Et containerskib bruger kun 0,1 l brændstof for lave det samme arbejde. Plakatens maritime tema er fundet i arkivet. Den viser en Themsen Barge, dens historiske udvikling og indeholder et væld af spændende detaljer. Virkelig en sag for Shiplovers og Feinschmeckere udi praktisk sømandskab. Plakaten sælges nu til fordel for Aarhus Søfarts Museum Flere Nyheder: Georg Stage Foreningen, København har nu udstillet en meget fornem model af skoleskibet Georg Stage (I) i Aarhus Søfarts Museum. Modellen stod i mange år i Georg Stage Foreningens stue i Rabes Have, Langebrogade 8, 1411 København K, hvor Gamle Georg Stage Drenge M/K, København, var ene om at nyde synet af denne vel udførte model. Nu kommer den frem i lyset i Aarhus Søfarts Museum. 11

12 Aarhus Søfarts Museum imponerer ved samlingernes størrelse og effekternes omfang. Med udstillingen af denne model af skoleskibet Georg Stage (I) får museet et klenodie af international karakter og dertil en historie om Dansk Søfart når den er bedst. Læs mere om Georg Stage (I) på og om Georg Stage (II) på Vil du vide mere om Miljø- og Energifonden Henvendelse Marie Kirstine Pilegaard, tlf Aarhus Søfarts Museums initativer Henvendelse Karl Nøhr Sørensen, tlf Aarhus Søfarts Museums bestyrelse: Bente Steffensen Erhverv Århus - Christian Hingelberg Mols-Linien - Henrik Kleis Delacour Advokatfirma, Aarhus Transport Group & Aarhus Cityforening - Karl Nøhr Sørensen Aarhus Søhistoriske Selskab - Peter Sørensen Østjyske Speditører - Peter Trolle Transport Klubben og Poul Erik Poulsen Aarhus Motorbådsklub. SEJLPLAN TOGT april Eleverne møder april Weekend på Sundet 11. maj St. Vinke Dag maj Frederikshavn, redningsøvelse maj Falmouth, England juni La Coruna, Spanien juni Cadiz, Spanien juni Funchal, Madeira juli Vigo, Spanien juli Cherbourg, Frankrig 30. juli 1. aug. Hundested 4. august Rønne august Mundtlige prøver august Skriftlige prøver, Christiansø 10. august Rønne 12. august Ankomst København 2. september Slut på søfartsskoletogtet Pensioneret kaptajn John Gade I de sidste par år har pensioneret kaptajn John Gade trofast mødt op til alle vores tirsdagsaftener og andre arrangementer. Han har haft et langt arbejdsliv i diverse skibe i Mærsk. John er en god fortæller og debattør, som deltager med læserbreve m.m. i den offentlige debat. Han går ikke af vejen for at fortælle om sine mange spændende oplevelser som har fundet sted i hans arbejdsliv. Her vil jeg blot nævne en af dem. I november måned 1998 var John Gade på forsiden af alle de danske aviser, samt mange udenlandske og søfartsrelaterede aviser p.g.a. den redningsaktion som fandt sted sydøst for Lerwick på Shetlandsøerne. Avisernes overskrifter var forskellige. Her blot et lille udpluk af dem; EN HELTEGERNING MELLEM OLIE, AKTIER OG PLATFORME - HAN REDDEDE TI MENNESKERS LIV 12

13 13

14 DET BRITISKE KONGEHUS HYLDER DANSK KAPTAJN - HÆDER TIL TI DANSKE SØFOLK EFTER FLOT REDNINGSOPERATION. Forhistorien er, at ankerhåndteringsskibet MÆRSK CHAMPION under en forrygende storm den 17. november 1997 lå i havn i Lerwick på Shetlandsøerne og afventede bedring i vejret. Fryseskibet GREEN LILY får samtidig maskinproblemer syd for Shetlandsøerne. To mindre slæbebåde forsøger unden held at tage havaristen på slæb, og skibet fortsætter med at drive mod den farefulde klippekyst. MÆRSK CHAMPIGNON anmodes om at gå til assistance. Inden MÆRSK CHAMPIGNON er fremme, har redningsbåden fra Lerwick under ekstremt vanskelige omstændigheder reddet fem af den 15 mands store besætning, men da GREEN LILY nu er tæt på kysten og ruller voldsomt i den stærke storm, er det ikke muligt for redningsbåden at redde flere. Den tilkaldte redningshelikopter kan heller ikke samle personer op under disse vanskelige forhold. Det vigtigste er derfor at få stabiliseret GREEN LILY, så helikopteren kan arbejde over havaristen. MÆRSK CHAMPIGNON nærmer sig nu, og kaptajn Gade opfordrer GREEN LILYS kaptajn til at lade et anker gå i vandet. Den eneste mulighed for at få fat i havaristen vil være at fange skibets ankerkæde med en grapnel (et dræg) på en wire fra ankerhåndteringsspillet på MÆRSK CHAMPIGNON, som derefter kan trække GREEN LILY op i søen. Da MÆRSK CHAMPIGNON er på skuepladsen og under de yderst vanskelige forhold med op til 12 meters høje bølger får fat i GREEN LILYs ankerkæde, er skibene kun omkring 200 meter fra klippekysten. MÆRSK CHAMPIGNON får i nogle minutter stabiliseret GREEN LILY op imod vinden, og redningshelikopteren samler de resterende ti besætningsmedlemmer op. Ankerkæden på GREEN LILY sprænges imidlertid under den hårde belastning, hvorved skibet igen falder af. Hejsemanden på helikopteren, som har været nede på GREEN LILY for at assistere, når ikke at blive hejst op, inden han bliver ramt af en sø og trukket i havet. 14 Ved en ceremoni i London den 4. november 1998 fik Kaptajn John Gade tildelt "The Lady Swaythling Trophy" fra foreningen "The Shipwrecked Fishermen & Mariners Royal Benevolent Society". Lady Swaythling trofæet tildeles en person, der under en redningsaktion har udvist enestående sømandskab Ved overrækkelsen af trofæet udtalte flådeadmiral Lord Lewin;" Kaptajn John Gade og hans besætning udviste heltemod og snarrådighed under meget vanskelige forhold. " Kaptajn Gade var meget bevæget og samtidig stolt på vegne af hele sit mandskab, hvilket tydeligt kom til udtryk i hans tale. "Jeg føler mig både bevæget og beæret over at modtage denne hædersbevisning. Jeg modtager den imidlertid som en anerkendelse af en indsats af os alle og vil derfor gerne udtrykke min taknemmelighed på vegne af min besætning og rederiet A.P.Møller. Jeg vil også gerne takke dem, der har indstillet mig til denne pris Ulykkeligvis indtraf en tragedie under redningsaktionen, hvor en af redningsfolkene mistede livet efter at have deltaget i redningen af ti søfolk. Denne ulykke påvirkede os voldsomt. Ligeledes vil jeg gerne fremhæve de mange mennesker, der i deres daglige arbejde på mange måder gør en stor indsats ved at holde det kystbaserede redningsudstyr ved lige, så det kan yde en optimal indsats under vanskelige forhold. Jeg vil gerne udtrykke min dybeste respekt for dem, der udgør sidste led i den lange kæde af mennesker, som udgør Royal National Life Boat Institute, og for besætningerne på helikopterne. Disse mennesker er rede til at ofre det mest værdifulde, vi mennesker har, for at redde andres liv- I den forbindelse vil jeg gerne citere en af de mest berømte sømænd i historien, om end lettere omskrevet; "Alle forventer, at enhver gør sin pligt". Bådføreren af redningsbåden samt helikopterens besætning modtog ligeledes en hædersbevisning.

15 Fødselsdage juni Ejner Meyer Amager Strandvej 124, DK-2300 København S Fylder 83 den Johannes Spenner Kastrupvej 233, st., DK-2770 Kastrup Fylder 65 den Per Meier Olsen Margretheparken 17, st. tv., DK-9850 Hirtshals Fylder 55 den Tom Dalsgaard Nielsen Hvidbjergvej 35C, Høll DK-7080 Børkop Fylder 55 den Mads Jansen Beck Frederikssundsvej 156 A, 5., DK-2700 Brønshøj Fylder 30 den Jørn Koldkjær Nielsen Skolebakken 136, DK-6705 Esbjerg Ø Fylder 50 den Sara Wranne Föreningsgatan 4 A, S Göteborg Fylder 40 den Ernst Chr. Sørensen Geddesøparken 94, DK-4220 Korsør Fylder 75 den Ole Olsen Rasmussen c/o Postboks 3566, Ujaqqervik 29, -102, DK-3911 Sisimiut Fylder 40 den H. Emil Guldberg Mikkelsen Damløkkevej 3, DK-3790 Hasle Fylder 80 den Hans Kromann-Andersen Møllevejen 17, DK-5960 Marstal Fylder 84 den Leif Kjær Ternevej 4, Havneby DK-6792 Rømø Fylder 70 den Fødselsdage juli Casper V. Bryce Lillesø Trekronervej 28, Strøby Egede DK-4600 Køge Fylder 30 den Gregers Vester Jakobsen Østergade 12 A, DK-8444 Balle Fylder 65 den Harald Rothe Sørup Kirkevej 3, DK-5700 Svendborg Fylder 65 den Flemming Taube Andersen Axel Heides Gade 4, 2. mf., DK-2300 København S Fylder 30 den Frank Schmidt Solbærvænget 12, Thurø, DK-5700 Svendborg Fylder 50 den Jens Tjørnelund Lupinvænget 1, DK-5856 Ryslinge Fylder 70 den Jógvan Jóhan Lorenzen FO-740 Hvannasund Fylder 30 den Børge Rosholm Birkholmvænge 4, DK-5700 Svendborg Fylder 75 den Hans Bach Jeppesen Fasanvænget 89, DK-2791 Dragør Fylder 85 den Eigil Orla Bendtsen Hjortsågaardsvej 3, DK-4771 Kalvehave Fylder 83 den Torben Emanuel Dam Galionsvej 7, , DK-1437 København K Fylder 80 den Sonny Steenberg Andersen Damhusdalen 104, DK-2610 Rødovre Fylder 40 den Fødselsdage august Egon Simonsen Overgade 1, Nustrup, DK-6500 Vojens Fylder 55 den Valdemar Stefan Michiewies Vesterbyvej 9, 1., DK-2820 Gentofte Fylder 83 den Sara Elvira Lundkvist Valhallavägen 13, S Saltsjöbaden Fylder 40 den Birger Olesen Gørdingvej 56, Jernvedlund DK-6771 Gredstedbro Fylder 65 den Niels Møller Nielsen Heimdalsgade 67, DK-9000 Aalborg Fylder 55 den Hans Jessen Frejaparken 41, DK-9000 Aalborg Fylder 85 den Niels Schultz Jensen Risbjergvej 1, DK-9260 Gistrup Fylder 70 den Jan Nielsen Strandvejen 278 A, 2. tv., DK-2920 Charlottenlund Fylder 65 den Hans Chr. Sørensen Rosengården, Tingvej 22, DK-8543 Hornslet Fylder 88 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. Fra bogen på togt med Georg Stage af Hakon Mielche Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere