Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1"

Transkript

1 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1 1. Indledning Referencer Versionshistorie Definitioner Dokumentationens opbygning Generel beskrivelse Oversigt Funktionseksempler Grænseflader Webserver Database server Fælles datastukturer Databaser Filer Moduler Fritekst søgefunktion Opdatering af søgefunktionen Drift Serverdrift Vedligehold Fonte, farver og grafiske elementer HTML...12

2 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 2 1. Indledning Denne dokumentation beskriver design og implementation af Historisk Tidskrift hjemmesiden, som er udarbejdet under projekt Digital formidling under Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Dokumentationen er udarbejdet til projektets styregruppe att. Per Henning Hansen, Historisk Institut, Syddansk Universitet Odense Universitet af Kristian Gren og Kjeld Jensen 1.1 Referencer Historisk Tidsskrift er udarbejdet efter specifikation af direktør Stefan B. Andersen Odense Universitets Forlag, Webdesign er foretaget af fuldmægtig Allan Bengtsson og studentermedhjælp Kristian Gren Historisk Tidsskrift er placeret på en webserver administreret af IT-Funktionen, det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet - Odense Universitet. Kontaktperson hos IT-Funktionen er afdelingsleder Jørn Erik Wennerstrøm 1.2 Versionshistorie Dokumentationen er udarbejdet for Historisk Tidsskrift som det så ud under overdragelsen til projektet den 26. august Definitioner I dokumentationen er følgende navne og definitioner anvendt: WebSTAR er et MacOS Internet webserver produkt fra StarNINE FileMaker Pro er en relationsdatabase fra FileMaker Inc Dokumentationens opbygning Først beskrives Historisk Tidsskrift hjemmesiden generelt. Så dokumenteres Historisk Tidsskrift grænseflader samt data strukturer, hvorefter relevante moduler er beskrevet nærmere. Til slut er beskrevet specielle forhold vedrørende driften af hjemmesiden.

3 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 3 2. Generel beskrivelse 2.1 Oversigt Sidernes overordnede struktur Historisk Tidsskrifts hjemmeside er opbygget vha. frames hvilket illustreres i nedenstående. Gennem brugen af frames er det tilsigtet at forenkle vedligeholdes og opdatering af Historisk Tidsskrift. De frames der er markeret med en cirkel går igen i alle de 8 overordnede sider, mens de øvrige 3 skifter i henhold til den pågældne side eks. hedder main-siden for seneste årgang mainseneste.htm, mens menusiden for denne hedder menuseneste.htm og bunden med fanebladet hedder mainbottomseneste.htm og så fremdeles. Størrelser på frames: top.htm: 155x50 pixels, topright.htm: 1 relative x 50, menu_top.htm: 150x50 pixels, topmain: 1 realtive x 50 pixels, menuleft.htm: 5 pixels x 91%, menuleft.htm: 150 pixelsx91%, mainforside.htm: 1 relative x 87%, mainbottomforside.htm: 1 relative x 25 pixels, bottom.htm: 100% x 15 pixels

4 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 4 Om strukturen på serveren Nedenstående er illustreret grupperingen af mapperne på serveren: Disse mapper stemmer overens med de mapper Chr.Thorup tidligere anvendte på Historisk Tidsskrifts gamle server. Søgefunktionen på hjemmesiden Historisk Tidsskrift er baseret på en FileMaker Pro Web Companion løsning. Valget af denne type løsning giver forskellige tekniske begrænsninger pga. databasens faste struktur men letter udviklingen af søgefunktionen. Websiderne til søgefunktionen er skrevet i en kombination af statisk HTML kode og FileMaker Pro s CMDL integration. Arbejdet med CMDL integrationen er sket med design værktøjet Claris Homepage, som understøtter CMDL. Information om CMDL integrationen findes i FileMaker Pro dokumentationen. 2.2 Funktionseksempler De to hovedanvendelser af Historisk Tidsskrift er systematisk søgning gennem oversigterne samt tekstbaseret søgning via fritekst søgefunktionen. Ved systematisk søgning kan brugeren ud fra hovedsiden klikke sig frem til den ønskede information. Via fritekst søgning på felterne i databasen er det muligt at få listet samtlige referencer, som matcher de aktuelle søgekriterier. Herudover ligger der på Historisk Tidsskrift hjemmesiden en del statiske HTML sider indeholdende relevant information.

5 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 5 3. Grænseflader 3.1 Webserver IT-Funktionens webserver er en Macintosh G3 server tilsluttet en 10 Mbit forbindelse på OU- Net, der gennem Forskernettet er forbundet til Internet. På serveren er installeret styresystemet MacOS Den primære webserver (port 80) er baseret på WebSTAR Denne håndterer URL en: Når Historisk Tidsskrifts web adresse kaldes, hentes altså html filen: som er hjemmesidens hovedside indeholdende en frame struktur. 3.2 Database server Fritekst søgefunktionens websider genereres af den sekundære webserver (port 8000) som er baseret på FileMaker Pro 4.02 s indbyggede Web Companion. Siderne sammensættes af både statisk HTML kode og dynamiske database referencer samt forskellige andre dynamiske HTML tags, som Web Companion modulet konverer til en enkelt statisk HTML side, der sendes til brugerens browser.

6 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 6 4. Fælles datastukturer 4.1 Databaser Søgefunktionen på Historisk Tidsskrift hjemmesiden er baseret på en enkelt FileMaker Pro database med navnet Histtid. Strukturen for databasen ser således ud: Navn Type Beskrivelse Info1 Tekst Fortatter Info2 Tekst Titel/afdøde Info3 Tekst Bibl. data Summary Tekst Link til det tilhørende summary Artikel Tekst Link til den tilhørende artikel Summary link Beregning Viser teksten Vis summary hvis Summary ikke er tomt Artikel link Beregning Viser teksten Vis artikel hvis Artikel ikke er tomt Type Tekst Artikler og oversigter/litteraturfortegnelser/nekrologer 4.2 Filer HTML filerne under Historisk Tidsskrift hjemmesiden er opdelt i en struktur som vist nedenfor: Navn /bibliotek Info Beskrivelse HTML filerne tilhørende fritekst søgning er placeret under Filemaker Pro webserveren. Ændringer i samtlige filer under Filemaker Pro webserveren bør kun foretages med en simpel tekst editor, som ikke automatisk indsætter eller retter html tags. 5. Moduler 5.1 Fritekst søgefunktion Fritekst søgning på Artikler og oversigter/litteraturfortegnelser og nekrologer er baseret på felterne Info1, Info2 og Info3. Under søgning er det muligt at benytte FileMaker Pro s søgekriterier. En oversigt over disse fremgår af FileMaker Pro s hjælp. Bemærk, at det er muligt at benytte de logiske operatorer og / eller under søgningen. FileMaker Pro er ikke i stand til at håndtere søgning på ord indeholdende de danske bogstaver korrekt. Denne fejl er rapporteret til FileMaker Inc.

7 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side Opdatering af søgefunktionen Der er ikke implementeret brugerflade til opdatering af søgefunktionen med nye data. Data importeres via Filemaker Pro s import funktion fra tre kommaseparerede filer (Artikler og oversigter/litteraturfortegnelser/nekrologer), som opdateres af Historisk Tidsskrift redaktionen. 6. Drift 6.1 Serverdrift Drift af webserveren påhviler IT-Funktionen, såfremt der opstår fejl på serveren, vil IT- Funktionen iværksætte foranstaltninger til at afhjælpe disse, men IT-Funktionen kan ikke give garantier for serverens drift. Af såvel webserver som database server foretager IT-Funktionen regelmæssig sikkerhedskopiering, men projektet bærer selv ansvaret for evt. tab af data i tilfælde af server nedbrud eller lignende. I tilfælde af opgradering af server software vil projektet blive informeret herom, såfremt det medfører ændringer vedrørende driften eller administrationen af Historisk Tidsskrift hjemmesiden. 6.2 Vedligehold Historisk Tidsskrift databasen kræver ingen særlige periodiske vedligehold.

8 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 8 7. Fonte, farver og grafiske elementer Fonte Brødtekst: Times New Roman str. 2 (webstr.) = 12 punkt Overskrift type 1 (artikel overskrift): Times New Roman str. 3 (webstr.) = 14 punkt Overskrift type 2 (afsnitsoverskrift): Times New Roman str. 2 fed (webstr.) = 12 punkt fed. Alle ovennævnte er sorte (RGB 0,0,0) HyperLinks er som standart formatteret som nedenstående: Farver Gul: RGB 255,255,230 Rød: RGB 152,3,5

9 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 9 Grafik De grafiske elementer der er inkluderet i websitet er alle oprettet i Corel Photopaint 8.0 og vejledningen hertil knytter sig derfor til nævnte software. Der er dog umiddelbart intet til hinder for at Photoshop mv. sagtens kan anvendes til oprettelse af nye/andre grafiske elementer efter denne vejledning: Oversigt over grafik med tilhørende beskrivelse: Element fra top menuen 1 Element fra den venstre menu 2 Afsnits opdeler 3 Top logo 4 Faneblad fra bundmenuen 5 Bullepoint til fodnoter 6 Menu baggrund 7 Knap til mouseover i top menuen 8 Baggrund til venstremenu (formindsket) 9 Baggrund fra top menu (formindsket) 10

10 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 10 Beskrivelse af de elementer der kan være relevante at ændre (øvrige betegnes statisk): Ad. 1: Top menu punkter Font TW Cen Mt Condensed - Fed Farve RGB: 0,0,0 Størrelse: 16 punkt Teksten er centreret vertikalt og placeret 4 pixels horisontalt. (jf. Corel Photopaint) knapbunden: Højde: 22 pixels Bredde: Variabel med tekstens størrelse) Bundfarven RGB: 255,255,230 Ad. 2: Elementer fra venstre menuen Font TW Cen Mt Condensed Fed Farve RGB: 0,0,0 Størrelse: 18 punkt Denne grafik er oprettet som en 8 bit s/h gif Med transparent baggrund. Teksten er centreret vertikalt og placeret 0,706 horisontalt Knapbunden: Højde: 17 pixels Bredde: Variabel med tekstens størrelse, men med hensyn til menu framens bredde der er 150 pixels Bundfarve RGB: 255,255,255 (Irrelevant idet grafikken er lavet som en transparent gif) Ad. 3: Afsnitsopdeler (statisk grafik) Denne grafik er lavet som en transparent gif Rød streg (RGB: 152,3,5) på gul baggrund (RGB: 255,255,230) Ad.4: Logo (statisk grafik) Denne grafik er lavet som en transparent gif Font: Times New Roman Fed Farve RGB: 255,255,230 Størrelse: 48 punkt Knapbunden Højde: 44 pixels Bredde 256 pixels Farve RGB: 152,3,5

11 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 11 Ad. 5: Faneblad Font TW Cen Mt Condensed Fed Farve RGB: 255,255,230 Størrelse: 20 punkt Placering vertikalt centreret og horisontalt 2,117 Skygge på teksten som nedenstående: Knapbunden (statisk) Størrelse: bredde 150 pixels, højde 25 pixels Farve: halvbue i RGB: 152,3,5 på baggrund i RGB:255,255,230 Ad. 6: Bullepoint Statisk grafik Ad. 7: Menu baggrund til venstre menu Statisk grafik Bredde 150 pixels, højde 12 pixels placeres som baggrundsfyld så grafikken gentages i hele framens længde. Farve RGB: 255,255,230 med 1 pixels streg i RGB: 0,0,0 Ad. 8: Knap til mouseover i topmenuen Font TW Cen Mt Condensed Fed Størrelse: 16 punkt Farve RGB: 152,3,5 Placering vertikalt centreret og horisontalt 2,117 Baggrund: statisk Bredde: 300 pixels, højde: 20 pixels Farve RGB: 255,255,230

12 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 12 Ad. 8: Logo baggrund til venstre menu (Statisk) Ad. 9: Baggrundsfyld til topmenuen (statisk) 8. HTML Som udgangspunkt er anvendt MS. Frontpage 2000 ifm. Oprettelse af websiderne. Disse er derefter valideret i HomeSite 4.0. I det daglige kan dog sagtens anvendes anden editor f.eks. Claris Homepage. Den anvendte kode er på nær nedenstående standard HTML I topmain.htm den overordnede menu anvendes et javascript til at skabe den dynamiske menu. Scriptet ser ud som følgende <script language="javascript"> <!-- Hide this script from old browsers -- g_bdoesimages = (document.images!= null); if (g_bdoesimages) { image1alt = new Image(); image1alt.src = "ny_grafik/script_tom.gif"; image1alton = new Image(); image1alton.src = "ny_grafik/script_omht.gif"; image1= new Image(); image1.src = "ny_grafik/knap_om_a.gif"; image1on = new Image(); image1on.src = "ny_grafik/knap_om_b.gif"; [[som ovenstående for hvert menu punkt]] } function on(name) { if (g_bdoesimages) { document[name].src = eval(name + "on.src"); document["altimg"].src = eval(name + "alton.src"); } } function off(name) { if (g_bdoesimages) { document[name].src = eval(name + ".src"); document["altimg"].src = eval(name + "alt.src"); } } // -- End Hiding Here --> </script>

13 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 13 Ovenstående er eneste special programmering der anvendes på sitet. Da strukturen er grundigt gennemtænkt forud for oprettelsen af denne site skulle det ikke umiddelbart være nødvendigt at ændre på ovennævnte menu.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Kom-i-gang Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Denne manual er en kom-i-gang vejledning til internetdelen af Aesiras. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish

Mamut Active Services. Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish Mamut Active Services Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish 1 Introduktion til Mamut ez Publish Indhold Om Mamut ez Publish... 2 Introduktion... 3 Webbrowser-understøttelse... 3 Brugere og login...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com)

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Lars Jørgen Hansen, Typovizion Indhold 1 Til kursisten...1 2 Dagsplan...2 3

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner,

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner, Indledning ProfilEdit er et brugervenligt system, som bruges til at redigere indholdet på din hjemmeside. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du arbejder med systemet. Der er gjort meget for at

Læs mere

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider.

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. I denne manual dækker betegnelsen 3BAR over de tre branchearbejdsmiljøråd BAR FOKA, BAR SoSu

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører Multitest - brugervejledning til Opgaveredaktører April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Organisering af spørgsmål 2 a. Fagområde 2 b. Spørgsmålskategorier 2 c. Status 3 i. Vis alle 3 ii.

Læs mere