My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0"

Transkript

1 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer fremgår af denne vejledning. Generelt Bruger menu i toppen Admin menu i bunden Forsiden Her vises de oprettede grupper der er online. Bruger menu o Visning af brugerens bookinger, se om Vis booking siden senere o Brugeren kan rette egne adresse oplysninger o Vise brugerens ratings (valgfri) o Valg mellem sprog (Valgfri) Admin Menu o Administration af grupper, skifte online status og redigere, se Gruppe indstillinger o Oprette nye grupper o System indstillinger o Layout o Visning af bookinger o Visning af adresser o Admin af ratings (valgfri) o Admin af bonus (valgfri)

2 Gruppe siden Øverst vises info om gruppen Her vises de objekter i gruppen der er online Bruger menu o Retur til forsiden o Detail visning o Måneds visning o Brugerens bookinger i den aktuelle gruppe Admin menu o Administrer objekter i gruppen skifte online status og redigere, se Objekt indstillinger o Oprette nye objekter i gruppen o Redigere gruppen o Vise bookinger i gruppen

3 Booking siden Brugermenu o Retur til forsiden o Retur til gruppen o Få vist bookinger af den aktuelle objekt Øverst vises oplysninger om objektet Booking info boksen o viser info om bookingen udfra de valgte datoer Booking fra til dato og evt. kl Visning af grafik, med valg af kl. ved klik på tiden. (valgfri om grafik skal vises) Fejl meddelelse hvis der er dage der er optaget i perioden Select bokse til start og slut tid Kalender til at vælge start og slut dato o På kalenderen vil optagede dage blive vist med en anden farve Adresse oplysninger o Navn, adresse og kontakt oplysninger o Ekstra felter (valgfri felter der kan vælges under settings) o Kommentar her kan der indtaste ekstra oplysninger Hvis logget ind valg af om adresse oplysninger skal opdateres Hvis indtastet noget i forretnings betingelser skal disse accepteres Opret bookingen knap

4 Flow når der bookes o Tjek af adresse oplysninger o Tjek om der er ledigt o Opret bookingen o Hvis ikke oprettet, oprettes adresse oplysningen o Hvis adresse opdatering valgt opdateres adresse oplysninger o Hvis gæst booker oprettes adressen med bruger ID = 0 o Der sendes til den der har booket og til kontaktperson for gruppen o Vis meddelelse om bookingen, med mulighed for print af kvittering o Vis dialog boks med valg af betaling o Gå til betalings siden Vis bookinger Vælges på forsiden eller på gruppe siden for den aktuelle gruppe Øverst kan der vælges hvad der skal filtreres efter Filter typer o Fra til dato o Gruppe o Objekt o Status Efter valg af filter vælges Vis valgte hvorefter booking listen opdateres Over listen står der oplysninger om hvad der vises o Alle eller brugerens bookinger o Info om filter o Antal bookinger med det valgte filter I højre side er der er række ikoner som giver admin muligheder for bookingen

5 o Ret bookingen Her kan bookingen rettes, adresse og datoer Hvem der må rette vælges under gruppe indstillinger o Slet bookingen Sletning af bookinger Hvem der må slette vælges under gruppe indstillinger o Print Bookingen Print af kvittering for bookingen o Info om bookingen Visning af info om bookingen o Der kan sendes til den der har oprettet bookingen Der anvendes den adresse der blev indtastes under bookingen o Sms Vises kun hvis der er indtastet mobil nummer og brug sms er valgt Bemærk der kan kun sendes til danske mobilnumre Der sendes sms til det mobil nummer der blev indtastet under bookingen Adresse siden (vis adresser) Adresse siden viser adresser på brugere eller gæster der har lavet en booking, eller på brugere som administrator har tilføjet på adresse listen Muligheder o Redigere adressen o Se bookinger for brugeren, hvis det er en gæst vises for alle gæster o Slette adressen

6 o Sende til adressen o Sende sms til brugeren, hvis sms er valgt og der er indtastst mobil nummer i adressen o Oprette en rating som brugere kan svare på (hvis ratings modul er valgt) o Se ratings fra brugeren (hvis ratings modul er valgt) o Se brugerens bonus Admin Ratings Her vises status på de ratings der er oprettet, vises kun hvis ratings modulet bruges Slette rating Rette rating Teste feedback, bemærk hvis admin svarer kan brugeren ikke efterfølgende svare Hvis bonus bruges kan udbetaling registreres

7 Admin bonus Her kan bonus administreres, vises kun hvis bonus modul er valgt. Bonus kan filtreres efter status og efter bruger navn. Under status kan status ændres fra oprettet til udbetalt Bonus kan rettes Bonus kan slettes, saldo nedskrives med bonus beløbet, dog aldrig til mindre en 0 Detaljer vedr. kilden til en bonus kan vises Settings Skal tilrettes Firma oplysninger Oplysninger om kontakt person o Oplysninger om kantakt pesron bruges hvis ikke andet er valgt i den enkelte gruppe Forside visning o Her kan layout for forsiden ændres System indstillinger o System tekst er overskriften

8 o Forretnings betingelse, hvis der er indtastet noget har, skal disse accepteres af brugeren før en booking kan gennemføres Sprog o Afkrydsning af om sprog valg skal anvendes o Valg af standard sprog som der startes i o Vælg af hvilke sprog der kan vælges o Se separat beskrivelse om anvendelse af sprog Ekstra felter Rating system o Her angives om rating system anvendes, se sperat beskrivelse og bilag med flow Bonus o Her angives om bonus system anvendes, se sperat beskrivelse og bilag med flow SMS modul o Her angives om SMS modulet skal anvendes, kræver en konto ved o Oplysninger Afsender sms Bruger navn hos Password hos Max størrelse på SMS Status modul o Her kan der vælges om der skal bruges og vises status på bookinger. o Hvilke status der skal kunne anvendes indtastes på en liste adskilt af komma. Når en booking oprettes vil det være med den status der står som det første på listen. o Der kan vælges hvornår der skal sendes og SMS ved status skift. Bemærk at der altid sendes ved oprettelsen af en booking. Indstillingerne bruges kun når der skiftes status. Send ved status skift o Her angives ved hvilke stadier der skal sendes o Skal staves magen til emner i status listen o Bemærk forskel på store og små bogstaver o Der sendes en til den der har booket med angivelse af den nye status. Send SMS ved status skift o Her angives ved hvilke stadier der skal sendes SMS o Skal staves magen til emner i status listen o Bemærk forskel på store og små bogstaver o Der sendes en SMS til den der har booket med angivelse af den nye status. Booking Online betaling o Der er muligheder for forskellig måder at betale på, se nærme beskrivelse under Betaling. Paypal, her indtastes adresen på den paypal konto der skal modtage betalingemn

9 Ewire, her indtastes oplysninger om den Ewire konto der skal modtage betalingen Bank, oplysninger om den bankkonto betalingen kan overføres til Kontant, brugeren får mulighed for at betale kontant ved afhentning Gruppe indstillinger Gruppe navne og tekster kan være på op til 4 sprog, indstillinger for hvilke sprog der anvendes er i filen sprog_filer.php, se særskilt beskrivelse af dette under Sprog Kontakt oplysninger kan komme fra settings, eller det kan vælges at bruge lokale oplysninger til den enkelte gruppe. Gruppen kan sættes offline, så kan den kun ses ad administrator via, admin grupper Lokal administrator, her kan der vælges en brugergruppe som kan administrere gruppen. Lokaladmin vil få adgang til at se, slette og redigere bookinger i gruppen, ændre på gruppe indstillinger, samt oprette, slette og redigere objekter i gruppen.

10 Hvem må se info om bookinger bruges til at styre hvem der må se hvilke bookinger der er på et objekt, bruges i månedsvisning af objekter og på booking siden. Hvem må oprette bookinger styrer hvem der kan se gruppen, bemærk lokal admin har adgang Hvem må slette bookinger styrer hvem der må slette bookinger, bemærk lokal admin har adgang Hvem må rette bookinger styrer hvem det må redigere en booking,, bemærk lokal admin har adgang Der kan vælges mellem 6 booking typer o Type 1, her kan der kun bookes på en dag, bruger kan vælge start og slut tidspunkt. o Type 2, her kan der bookes over flere dage, bruger kan vælge start og slut tidspunkt. o Type 3, her kan der kun bookes på en dag, start og slut tidspunkt er faste og indtastes i gruppe indstillinger o Type 4, her kan der bookes over flere dage, start og slut tidspunkt er faste og indtastes i gruppe indstillinger. o Type 5, her kan der kun bookes på en dag, varigheden af bookingen er fast, indtastes under gruppe indstillinger, bruger kan vælge start tidspunkt, hvorefter slut tidspunkt beregnes. o Type 6, kun booking i hele dage, start og slut tidspunkt bruges ikke. Standard start og slut tidspunkter bruges de steder hvor brugeren ikke selv kan vælge, dvs i type 3 og 4 Interval i minutter bruges til at styre med hvilken interval brugeren kan vælge start og slut tidspunkter, bruges i type 1 og 2 Tidligste og seneste booking tidspunkt bruges til at styre i hvilket interval brugeren kan vælge start og slut tidspunkt, bruges i type 1 og 2 Lukke dage, hvis der vælges lukke dage kan en booking ikke starte eller stoppe på denne uge dag. Antal kolonner og rækker styrer visningen af objekter i en gruppe, kun ved detail visning. Antal rækker pr. side i månedsvisning af objekter kan indstilles Felt højde styrer højden på de felt der bruges til visning af et objekt i detail visning. Sidehøjden på gruppe side bruges til at styre højden på siden hvor objekterne vises Sidehøjden på booking siden kan indstilles separat Skift billede bruges til at vælge en billede til gruppen, samt til at indstille bredden på billedet til gruppen. Hvis der ikke er uploadet et billede vises en standard gruppe billede, standard gruppe billedet ligger i mappen logo og hedder std_gruppe_logo.gif. Hvis der ønskes et andet standard gruppe logo kan dette billede udskiftes med at andet med samme navn og type.

11 Objekt indstillinger Objekt navne og tekster kan være på op til 4 sprog, indstillinger for hvilke sprog der anvendes er i filen sprog_filer.php, se særskilt beskrivelse af dette under Sprog Bonus beløb ved online booking er det beløb der gives, bonus beløbet aktiveres dog først når administrator godkender det via bookingen, se særskilt beskrivelse af bonus. Hvis betaling vælges kan prisen udregnes og brugeren får mulighed for at betale med de muligheder der er valgt under settings, se nærmere beskrivelse under Betaling. Hvis betaling er valgt skal der indtastes en enhed i kr. + en periode betalingen dækker. Sprog Der kan oprettes sprogfiler i mappen locale. o Under settings kan der vælges de sprog der er oprettet sprog filer til. o Sprogfilerne indeholder alle faste tekster. o Menu teksten til sproget vil være det samme som filnavnet. (uden extension) Sprog til gruppe og objekt tekster o Derudover kan der være op til 4 forskellige sprog på navne og tekster til grupper og objekter. o Navne på sprogfilerne og hvilke sprog der skal bruges til gruppe og objekt tekster skal indtastes i filen sprog_filer.php.

12 Status styring Rating system Bonus Betaling Under settings kan vælges de betalings muligheder brugeren får, men de bliver kun aktive hvis det er valgt under det objekt der bookes. Der skal både være valgt en betalings måde under settings og valgt bataling på objektet før betaling bliver aktiv. Når betaling er valgt under et objekt vil der på booking siden vises info om hvor meget bookingen koster, bemærk at denne info vil vises uafhængig af hvad der er valgt af betalings muligheder Eksempel med en pris på kr. 5 pr dag og en booking på 2 dage Når bookingen oprettes vil brugeren få en popup hvor det kan vælges betalings måde. Når der vælges en betalings måde, kommer der en ny popup med info om de aktuelle betaling

13 Ved paypal og Ewire sendes der herefter videre til batalings siderne, og hvis betalingen gennemføres vil status automatisk blive opdateret til betaling gennemført Popup med betaling lukkes automatisk når der gås til en af betalings siderne Ved bank og kontant skal popup lukkes og bookingen er gennemført Der er på alle betalings poupu s mulighed for at en administrator kan registrere betalingen. Når bookingen er gennemført kan brugeren se status på Dine bookinger og der vil indtil betalingen er registreret som modtaget også være mulighed for at ændre betalings måde. I nedenstående eksempel blev der valgt Paypal betaling, men betalingen blev ikke gennemført. Der vises at der er valgt Paypal betaling, men når der trykkes på paypal betaling, kommer poupu med link til Paypal, men som det kan ses har brugeren mulighed for at ændre på betalings måden. Når enten brugeren har genneført betalingen, eller admin har registreret betalingen, vises dette, og linket er ikke længere aktiv. Ved registrering af betaling sættes det betalte beløb til beløbet der er beregnet for bookingen. Hvis admin ændrer det beregnede beløb før betaling, vil det være dette beløb brugeren opkræves, og som der registrers som betalt når betalingen gennemføres

14 Det skal dog bemærkes at admin har mulighed for manuelt at ændre i data under edit booking, herunder også betalings status Status muligheder Oprettet Paypal Oprettet Ewire Oprettet Bank Oprettet kontant Afsluttet Paypal Afsluttet Ewire Afsluttet Bank Afsluttet Kontant Versioner Version 9.0 o Infusions opdatering der skal køres o Mulighed for at tilknytte en lokal administrator til en gruppe Version 8.9 o Infusions opdatering der skal køres. o Styring af hvem der må booke samt rette og slette bookinger er flyttet fra settings til de enkelte grupper. o Vigtigt, indstillinger skal tilrettes i alle grupper efter opgradering. Version 8.8 o Infusions opdatering der skal køres o Mulighed for at indtaste pris under det enkelte objekt er udvidet til at omfatte pris pr. minut, time eller dag. o Hvis pris er valgt vises dette under objektet. o På booking siden vises prisen for den aktuelle valg af booking tider. o Der vil være mulighed for betaling i henhold til valg af betalings muligheder i settings. Version 8.7 o Infusions opdatering der skal køres o Mulighed for ekstra sprog under gruppe og objekt tilføjet o Der kan vælges at bruge de sprog der er filer til i mappen locale o Teksten der vises i menuen er teksten på filen (uden extension) o Ikonerne skal have samme navne som sprogfilerne og være af typen gif o I filen sprog_filer.php skal der angives filnavne på de sprog der anvendes til objekter og gruppe tekster, standard er der kun Dansk der er aktiv. o Der er mulighed for op til 4 sprog i objekt og gruppe teksterne

15 o Bruges der flere sprog end 4 vil menu punkterne kunne skiftes, men objekt og gruppe teksten tages fra standard, dvs. Dansk

16 Bilag flow vedr. rating og bonus Flowet viser hvad der sker når der arbejdes med rating og bonus. Bruger opretter online booking til brugeren med oprettelse Faktura sendes Faktura nr. Opgave uden online booking Admin opretter rating udfra adresse til brugeren Post oprettes i booknig Admin opretter rating udfra booking Poster i rating Opgaven udføres Faktura sendes Svar fra brugeren med eller uden rating Rating markeres som besvaret Rating tilknytte en bonus Nej Faktura nr. Ja Admin opretter bonus til bruger med info om bonus til bruger med info om bonus Der oprettes automatisk en post i bonus Poster i bonus Bruger saldo opdateres Admin markerer bonus som udbetalt til bruger om udbetaling af bonus Bruger saldo opdaters Bonus saldo opdateres Post i adresse database opdateres Bruger input Admin input System genereret Udenfor systemet

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere