Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows."

Transkript

1 Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer fx regneark. Det er ligeledes muligt at gemme tabeller dannet i PC-AXIS i flere forskellige output formater, bl.a formatet HTML til Internet og Intranet. Danmarks Statistik kan levere statistisk materiale til brug sammen med programmet på diskette(r), cd-rom eller som on-line opslag i Danmarks Statistiks omfattende databanker. PC-AXIS er oprindelig skabt af det svenske statistikkontor og bliver løbende udviklet i samarbejde med en række statistikkontorer verden over. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Denne vejledning gælder for 32-bit versionen PC-AXIS 98, men ønsker man at få tilsendt en vejledning til 16-bit versionen PC-AXIS 1.9 kan man henvendes sig til Danmarks Statistik på tlf Vejledningerne kan også findes i pdf-format på Danmarks Statistiks internet hjemmeside (www.dst.dk). Danmarks Statistik, januar g:\k16\lak\pcaxis98\vejledning\pcaxisma.doc

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lidt om PC-AXIS og hjælpefunktioner... 3 Åbn en databank i PC-AXIS... 4 Lav en tabel i PC-AXIS... 6 Brug tabellen i eget program... 9 Gem tabellen i andet filformat Rediger en tabel i PC-AXIS Lav simple beregninger i PC-AXIS Lav grafer i PC-AXIS Lidt mere avancerede funktioner i PC-AXIS Åbn en tabel fra Danmarks Statistikbank Åbn en tabel fra KIDS i PC-AXIS Importer en tabel fra KSDB/ESDB/ABBA i PC-AXIS PC-AXIS for Windows - 2

3 Lidt om PC-AXIS og hjælpefunktioner Når musen rammer en trykknap vises en gul hjælpetekst. Tast F1 for hjælp Tast F1 for hjælp når som helst i PC-AXIS. Søg hjælp om menuer og kommandoer, samt hvordan man arbejder i PC-AXIS. PC-AXIS for Windows - 3

4 Åbn en databank i PC-AXIS Tryk på knappen Åbn en databank. Databanken indeholder flere emneområder Vælg et emneområde, fx Befolkning. Skift aktiv databank I bunden af menuvinduet ses den aktive databank. Har du adgang til andre databanker fx fra cd-rom eller server kan man skifte aktiv databank. Klik på dialogboksen skift databank og vælg en ny aktiv databank fx fra en cdrom-skive. Databanken kan ligeledes være placeret på et bibliotek på harddisken. Brug evt. "Gennemse..." til at søge efter en bestemt fil. PC-AXIS for Windows - 4

5 Vælg én tabel Vælg én af de mange tabeller under Befolkning, fx Befolkningen pr. 1. januar efter civilstand, alder, køn og tid. PC-AXIS for Windows - 5

6 Lav en tabel i PC-AXIS Vælg variabler til den ønskede tabel. Om udvælgelse af værdier til tabellen Sådan vælges alt Om gruppering af værdier Ønskes alle værdier i en variabel medtaget klikkes på listevinduet med variablens navn. Eksempelvis medtages alle værdier af variablen civilstand ved at klikke på civilstand. Udvælgelse af vilkårlige værdier af variabler foretages med CTRL-tasten + venstre museknap. Herefter vil kun de valgte værdier indgå i tabellen. Ønsker man at vælge alle variable og alle værdier på én gang, klikker man på knappen Alle. Nogle variable kan grupperes hvis man ønsker det. Dette skal gøres før man eventuelt vælger alle variable med knappen Alle. PC-AXIS for Windows - 6

7 Grupper eventuelt værdierne Grupper værdierne på større aldersklasser, fx 5-års aldersklasser. Tryk på knappen grupper. Vælg grupperingsregister, fx 5-års aldersgrupper. Vælg grupperingsregister Grupperingsmuligheder afhænger af tabellen Muligheden for at gruppere sine værdier varierer fra tabel til tabel. For kommunefordelte tabeller er det ligeledes muligt af gruppere sine værdier efter område, så man enkelt kan få amter istedet. PC-AXIS for Windows - 7

8 Vælg værdier til tabellen Vælg værdier til tabellen. Fx befolkningen i alt fordelt på 5-års aldersgrupper og køn, for årene 1992 og klik OK... En tabel i PC-AXIS Den færdige tabel! Klik på fanebladet "Fodnote" for at læse fodnoterne til tallene. Her står datakilder og opgørelsestidspunkt mv. Hvis der er yderligere informationer til tallene, som fx ordforklaringer mv. vil ikonet være markeret. Et tryk vil åbne disse bilag i et relevant tekstbehandlingsprogram. PC-AXIS for Windows - 8

9 Brug tabellen i eget program Kopier tabellen til eget program... Marker det ønskede og klik på Rediger, Kopier eller anvend tasterne Ctrl+C... fx regnearket Excel Sæt tabellen ind i fx Excel ved Rediger, Sæt ind eller brug tasterne Ctrl+V. PC-AXIS for Windows - 9

10 Gem tabellen i andet filformat Gem tabellen i Filer, Gem som. Vælg konvertering og gem i nyt filformat... Gem fx filen i Excels filformat, eller vælg et af de mange andre filformater. PC-AXIS for Windows - 10

11 ...eller tilføj tabellen til databanken Vælg fanebladet Til databank og angiv et filnavn. Ved denne procedure gemmes den ønskede tabel i databanken under emneområdet "Befolkning". PC-AXIS for Windows - 11

12 Rediger en tabel i PC-AXIS Rediger tabellens hoved og forspalte Bestem selv hvilke variabler der skal stå i tabellens hoved og forspalte. Gå ind i Rediger, Ændre variablernes rækkefølge. Flyt variabler med musen Træk den markerede variabel med musen fra forspalte til hoved. PC-AXIS for Windows - 12

13 Lav ændringer i tabellens layout Bestem selv den nye tabels layout under Vis. Fjern fx tabellens ramme og linienummer ved at klikke på med musen. Kopier, flyt eller slet tabeller og emneområder Kopier, flyt eller slet tabeller og emneområder i PC-AXIS. Vælg Filer, Utilities.. Kopier, flyt eller slet en tabel inden for et emneområde. Vælg Kopier/Flyt/slet tabeller i dialogboksen Utilities. Vælg fx emneområdet Befolkning og slet, flyt eller kopier en af tabellerne. Lav egen rækkefølge på tabellerne indenfor et emneområde. Vælg Ændre rækkefølge på tabeller. Flyt fx den mest anvendte tabel i emneområdet Befolkning op i toppen. Kopier, flyt eller slet emneområder i PC-AXIS. Vælg Kopier/Flyt/slet emneområder. Kopier fx emneområdet Befolkning til en ny databank. Lav egen rækkefølge på emneområder. Vælg Ændre rækkefølge på emneområde. Lad fx Befolkning være det første emneområde. PC-AXIS for Windows - 13

14 Lav simple beregninger i PC-AXIS Under Beregn vises mulighederne for beregninger i PC-AXIS. Lav en procentberegning Beregn fx andelen af mænd og kvinder. Vælg Beregn, Procent og vælg I alt under køn som basis. PC-AXIS for Windows - 14

15 Vælg et navn til den nye værdi, fx Procent, som er standard. Ønskes kun de beregnede procenttal medtaget skal udelades markeres under Oprindelige værdier. I tabellen bliver procentberegningen automatisk tilføjet. Procentberegningen viser andelen af mænd og kvinder fordelt på alder for årene 1992 og Ændre tekst i tabellen Lav selv andre tekster til tabelhoved og forspalte. Gå ind i Rediger, Ændre tekster... Marker den eller de variabler hvis tekst ønskes ændret. Skriv herefter den ny tekst og tryk på ENTER. PC-AXIS for Windows - 15

16 Lav grafer i PC-AXIS I PC-AXIS er der mulighed for at præsentere sine tabeller vha. en række forskellige graf- og diagramtyper. Tryk på graf-iconet... Når man har lavet den ønskede tabel, trykker man på graf-iconet......og vælg en diagramtype...og vælg blandt de tilgængelige diagramtyper. Ved at klikke på højre museknap kan man vælge at redigere graferne. Man kan ændre tekster og skrifttyper, farver, akseinddelinger osv. PC-AXIS for Windows - 16

17 Kopiering af grafer Bemærk Man kan vælge at kopiere den færdige graf til et andet Windowsprogram, fx Word eller Excel. Klik blot på knappen og vælg Rediger, Indsæt speciel... i det pågældende program. Vælg herefter "Billede". Vælger man istedet at bruge bruge funktionen Rediger, Sæt ind (Ctrl+V) bliver tallene bag grafen sat ind som en tabel. Det skal bemærkes at nogle graf- eller diagramtyper kræver et bestemt antal søjler eller variable for at kunne vises. Fx skal der være to tal-søjler til en befolkningspyramide som den på billedet ovenfor. PC-AXIS for Windows - 17

18 Lidt mere avancerede funktioner i PC-AXIS PC-AXIS og andre programmer PC-AXIS giver mulighed for at etablere en direkte forbindelse til andre programmer. Programmer der startes fra PC-AXIS, fx Excel, får automatisk overført den færdige tabel dannet i PC-AXIS. Lav forbindelse til andet program For at oprette en direkte forbindelse til et andet program går man først ind i Vis, Avanceret. PC-AXIS for Windows - 18

19 Vælg Tilføj... I vinduet Valg for trænet bruger vælges fanebladet Andet og herefter Tilføj. I vinduet Tilføj vælges Andre programmer og Rediger genveje... Som det ses på billedet er der også mulighed for at ændre en række forskellige indstillinger. I Vinduet "Valg for trænet bruger" kan man fx ændre hvor filer skal placeres som standard, samt ændre programmets layout. PC-AXIS for Windows - 19

20 Lav så genvej til andet program Udfyld felterne i dialogboksen. I eksemplet er det en genvej til regnearket Excel der dannes. Lidt uddybende forklaring I dialogboksen åbnes der mulighed for at danne genvej til fire andre programmer. For at danne en genvej skal PC-AXIS have følgende informationer. programmets navn skrives i Menutekst. Skrives et & foran et af bogstaverne i navnet dannes automatisk en genvejstast. Programmets navn står derefter under Filer i PC-AXIS. programmets filtype skrives i boksen Filtype. Kendes filtypen ikke kan man evt. i PC-AXIS gå ind i Filer, Gem som, Konvertering og se programmets filtype under filformat. i Program skal stå stien til programmets startfil. I eksemplet er startfilen Excel.exe. Man skal således have kendskab til programmets startfil samt hvor startfilen er placeret. Søg eventuelt efter programmets beliggenhed og startfil ved hjælp af Filhåndtering i Windows 3.10 eller Windows 3.11 samt Stifinderen i Windows 95. PC-AXIS for Windows - 20

21 Excel ligger nu i PC-AXIS Excel kan nu startes direkte fra PC-AXIS. Tabellen i PC-AXIS overføres direkte til Excel Ved start af Excel fra PC-AXIS overføres den aktuelle tabel direkte og får filnavnet TEMP1.xls. PC-AXIS for Windows - 21

22 Åbn en tabel fra Danmarks Statistikbank Fra Internettet Når man har logget sig på Danmarks Statistikbank på Danmarks Statistiks hjemmeside, og valgt en tabel blandt de mange emner, vises et skærmbillede som det følgende (eksempel fra emneområdet "Arbejdsmarked"). Vælg variable og værdier Vælg variable og værdier til den ønskede tabel, og vælg en præsentationsform. Mere dokumentation i varedeklarationer Se eller åbn/gem tabellen Databanken er koblet sammen med de omfattende varedeklarationer, som beskriver hele Danmarks Statistiks produktion. Klik på varedeklaration og du får mulighed for at se oplysninger om kilde, baggrund, statistikansvarlig person, tal for statistikkens usikkerhed etc. De tre knapper nederst i skærmbilledet repræsenterer hver sin måde at se eller åbne/gemme den udvalgte tabel på. Disse måder beskrives i det følgende... PC-AXIS for Windows - 22

23 Med denne knap vises den udvalgte tabel i Internet browseren. Herefter kan man dog stadig vælge at åbne/gemme filen som enten tekst fil eller PC-AXIS fil (se nedenfor). Vælger man at gemme tabellen som en tekst fil, til videre brug i fx SAS, får man følgende information, og man har mulighed for at vælge den ønskede type decimaltegn. PC-AXIS for Windows - 23

24 Klikker man på får man enten mulighed for at åbne den i et relevant program, eller mulighed for at gemme filen på sin computer. Vælger man istedet at gemme den udvalgte tabel som en PC-AXIS fil, vises et skærmbillede som det følgende... Når man klikker på kan man vælge at gemme filen på sin computer, eller åbne den med PC-AXIS. Det sidste sker automatisk, hvis man har en korrekt opsætning af PC-AXIS, som associerer filtypen PX til programmet PC-AXIS (se evt. i Windows hjælpen angående associering af filtyper). Såfremt filen åbnes i PC-AXIS, kan man følge vejledningen ovenfor: "Lav en tabel i PC-AXIS". Betaling Uanset om man vælger at åbne/gemme den udvalgte tabel som en tekst fil eller som en PC-AXIS fil, registreres en eventuel betaling først når man klikker på knappen. Vælger man "Vis tabel" registreres en eventuel betaling først efter man har klikket på knappen "Vis tabel". PC-AXIS for Windows - 24

25 Åbn en tabel fra KIDS i PC-AXIS Fra Internettet Fra Internet databanken KIDS kan man hente færdige tabeller som kan åbnes i PC-AXIS. Når man har logget sig på KIDS og valgt et emneområde, fx nationalregnskab, får man følgende skærmbillede... Vælg et emneområde og klik på den ønskede tabel PC-AXIS åbnes... Jubii - det her kender jeg jo fra afsnittet lav en tabel i PC-AXIS. PC-AXIS åbnes automatisk hvis man har en korrekt opsætning, som associerer filtypen PX til programmet PC-AXIS (se evt. i Windows hjælpen angående associering af filtyper). PC-AXIS for Windows - 25

26 Importer en tabel fra KSDB/ESDB/ABBA i PC-AXIS Dan først en tabel i KSDB, ESDB eller ABBA dan først den ønskede tabel i en af Danmarks Statistiks on-line databanker KSDB, ESDB eller ABBA. vælg dernæst Datafil /PC-AXIS fil som præsentationsform. som filtype vælges herefter PC-AXIS fil. overfør endelig tabellen til Egen PC (uden kontrol, INDÅFILE). åbn PC-AXIS. Vælg Import i PC-AXIS Vælg Filer, Import... Hvorfor importere? Slet ikke filer i andre programmer end PC- AXIS Når det er nødvendigt at importere en ekstern PC-AXIS fil, og ikke åbne denne, er det fordi indholdslisten i PC-AXIS automatisk opdateres ved valg af Filer, Import...Herefter er filen inkluderet i databanken. Af samme grund skal databankfiler slettes i PC-AXIS under Filer, Utilities..., så filen dermed også fjernes fra indholdslisten. Slettes en fil i stedet i fx Filhåndtering i Windows 3.10, 3.11 eller Stifinderen i Windows 95 forsvinder filen ikke fra indholdsfortegnelsen. PC-AXIS for Windows - 26

27 Åbn så tabellen.. I dialogboksen Åbn markeres den tabel der skal ind i PC-AXIS. Biblioteket som tabellen ligger i, har man specificeret ved overførslen af tabellen fra én af databankerne KSDB, ESDB eller ABBA til egen PC... og gem tabellen som en PC-AXIS fil Gem herefter tabellen - som her har navnet RAS2.PX - i et selvvalgt bibliotek på harddisken. Ønsker man ikke at arbejde videre med filen i PC-AXIS, kan man vælge "Konvertering" og derved gemme filen i et andet format, fx Excel. PC-AXIS for Windows - 27

28 Lav herefter en tabel i PC-AXIS Arbejd herefter videre med tabellen i PC-AXIS. PC-AXIS for Windows - 28

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere