PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING 2011

2 ÅRSBERETNING 2011

3 INDHOLD PTU i 2012 Hvad er planerne? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i Sundhedsdag 06 Nyt måleudstyr i PTU Handicapbiler 06 Den Europæiske Poliokonference 07 Styrkede rådgivningstilbud 08 Om- og tilbygning af PTU Rødovre 09 Master i rehabilitering 10 Livet efter trafikulykken 10 Det vidste du ikke om PTU 11 Lancering af ny hjemmeside 12 PTU takker 14 Støtte fra virksomheder og fonde 14 De meldte sig ind i PTU i Regnskab 16 Hovedtal Resultatopgørelse 16 Udvalgte nøgletal 18

4 04 LEDELSESBERETNING PTU ÅRSBERETNING 2011 PTU i 2012 Hvad er planerne? 2012 bliver året, hvor vi intensiverer samarbejdet med flere sundhedsinstitutioner og andre offentlige og private aktører, der har betydning for os. Det bliver også året, hvor vi: indtager vores nye faciliteter i Rødovre samarbejder med Glostrup Hospital om projekter inden for whiplash og polio samt el-stimulation af rygmarvsskadede samarbejder med Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU), Rigspolitiet, Kommunernes Landsforening (KL), Forsikring og Pension, Rådet for Sikker Trafik m.fl. om at etablere en rådgivningsfunktion for ulykkesramte vil ud i primærsektoren og gøre vores tilbud synlige vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi kan gøre det endnu mere attraktivt at deltage i PTU s frivillige arbejde vil akkrediteres samarbejder med SDU om træning og teknologi arbejder for at finde bedre faciliteter til afdelingen i Risskov. Vi kan ikke vente med at komme i gang.

5 PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 05 LEDELSES BERETNING Et år med store forandringer Sidste halvår af 2011 vil blive husket for den omfattende til- og ombygning af PTU s faciliteter i Rødovre. Byggeriet begyndte i juni, og indtil videre går det efter planen. Det store projekt kan lade sig gøre, fordi PTU har modtaget 28 mio. kr. fra staten og selv har valgt at bruge yderligere 20 mio. kr., der hovedsageligt kommer fra fonde og arv. Vi forventer at slå dørene op til nye, indbydende faciliteter i sommeren Men byggeriet har ikke domineret alt blev også året, hvor PTU var i fremdrift på en række andre områder: Europæisk poliokonference. Vi gennemførte i samarbejde med Den Europæiske Polio Union (EPU) en international poliokonference med ca. 350 deltagere fra over 25 lande. De kunne deltage i 66 faglige indlæg over 3 dage. PTU i medierne. Poliokonferencen medførte selvfølgelig en del presseomtale, men også i andre henseender har PTU været omtalt i medierne og det i en grad, der langt overstiger, hvad vi tidligere har oplevet. Ny hjemmeside. PTU lancerede i november en ny hjemmeside i et flot design. Med lanceringen fulgte en række nye tiltag, så man nu f.eks. kan finde korte, informerende videoer og et medlemsforum på siden. Styrkede rådgivningstilbud. PTU har styrket rådgivningstilbuddene, så det nu også er muligt for medlemmer at få privatøkonomisk rådgivning, gøre brug af en bisidderordning og tale med ligesindede gennem medlem til medlem telefonen. Frivillige. Flere af tilbuddene kunne ikke være etableret uden hjælp fra PTU s frivillige, der yder en uvurderlig indsats. Til kredsbestyrelserne, interessegrupperne, bisidderne og mange, mange flere: TAK! Den økonomiske krise havde vi gerne været foruden. Igen i år har mange medlemmer og patienter oplevet besparelserne på egen krop. Eksempelvis er nogle regioner så ivrige for at spare, at de ikke vil yde befordringsgodtgørelse til patienter, der skal til behandling på PTU s RehabiliteringsCenter. PTU har hjulpet med at indbringe sagerne for Patientombuddet og det har virket! Indtil nu har alle berørte patienter fået medhold. Finanskrise eller ej. PTU vil fortsat varetage medlemmernes interesse. Philip Rendtorff Formand: H. Kallehauge Næstformand: Janus Tarp Næstformand: Ghita Tougaard Medlem: Inge Carlsen Medlem: Jørgen Maibom Medlem: Anne-Lise Rossau Medlem: Gurli B. Nielsen Medlem: Inga Bredgaard Medlem: Kaja Brolykke Eiding Medlem: Peer G.H. Laursen Medarb.valgt.repr.: Lars Roskam-Hemmingsen Medarb.valgt.repr.: Bente Elton Rasmussen Direktør: Philip Rendtorff

6 06 DET SKETE I 2011 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE i 2011 Sundhedsdag Nyt måleudstyr i PTU Handicapbiler For anden gang arrangerede RYK - Rygmarvsskadede i Danmark og PTU i fællesskab en Forsknings- og Sundhedsdag. Den fandt sted d. 13. oktober på Vingsted Hotel & Konferencecenter ved Vejle. Omkring 250 deltagere mødte op for at blive inspireret af specialister inden for læge- og motionsverdenen. Årets tema var den aktive og sunde livsstil for folk med rygmarvsskader, og dagen bød på spændende foredrag og workshops om blandt andet senskader og livsstilssygdomme, optimal motion til alle og håndtering af problemer med vandladning. Top-motivator og foredragsholder Chris McDonald afsluttede et vellykket arrangement med et forrygende show om at arbejde med sin attitude til sig selv og livet. PTU Handicapbiler hjælper mennesker med et handicap til at køre bil. En bilattrap er et vigtigt redskab i arbejdet med at vurdere behovet for bilindretning til den enkelte, og nu har PTU Handicapbiler, ved hjælp af fondsstøtte, fået udskiftet bilattrapper i både Rødovre og Risskov. De nye attrapper erstatter to modeller fra 1979, og selvom de endnu målte fint, nyder fysioterapeuterne i afdelingen, at de nu kan aflæse testresultaterne digitalt på en computerskærm. De nye attrapper er også lettere at flytte sig over i, da sæderne udover at kunne køre frem og tilbage, hæve og sænke også kan dreje. Som noget helt nyt kan sædesektionen kobles fra, så det er muligt at køre hen foran måledelen og blive målt, mens man sidder i sin elkørestol. Det nye måleudstyr letter på flere måder arbejdet med at udrede den enkeltes mulighed for at køre bil.

7 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE I Poliokonferencen Der blev lyttet koncentreret til et af de i alt 66 faglige indlæg på den 3 dage lange konference. Den Europæiske Poliokonference PTU og Den Europæiske Polio Union (EPU) var værter ved Den Europæiske Poliokonference, der blev afholdt i København d. 31. august til d. 2. september fagfolk og polioramte med 28 forskellige nationaliteter deltog i den 3 dage lange konference. Fokus var rettet mod de udfordringer, polioramte i hele verden møder, når de senere i livet oplever smerter og nedsat muskelfunktion. Den seneste forskning inden for området blev formidlet, kontakter knyttet, erfaringer delt og nye initiativer iværksat. Udover indlæg fra fagfolk bød dagene blandt andet på en fremvisning af den prisbelønnede film og personlige beretning Epidemien jeg husker ikke noget, men jeg glemmer det aldrig og en udstilling for bandagister. Konferencens emne blev derfor belyst fra adskillige sider. Alle sessioner for ikke-fagfolk blev videooptaget. Se dem og samtlige PowerPoint præsentationer fra oplægsholderne på:

8 08 DET SKETE I 2011 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE i 2011 Styrkede rådgivningstilbud Flere medlemsundersøgelser har vist, at rådgivning er en af de ting, PTU s medlemmer lægger meget vægt på. PTU har derfor udvidet foreningens rådgivningspakke med følgende tiltag i 2011: Medlem til medlem telefon D. 1. oktober åbnede PTU s nye medlem til medlem tele fon. Dette tilbud adskiller sig markant fra de øvrige rådgivningstilbud, da telefonen bliver betjent af frivillige medlemmer, der alle kender til det at leve med en skade eller livet som pårørende. Medlem til medlem telefonen har fire linjer for henholdsvis polioskadede, ulykkes- og rygmarvsskadede, whiplashskadede og pårørende. Privatøkonomisk vejledning Vejledning i privatøkonomiske forhold er et helt nyt tilbud til PTU s medlemmer. PTU har indgået et samarbejde med Finanshuset i Fredensborg, som har stor erfaring i at yde uvildig og uafhængig økonomisk rådgivning til private og virksomheder. Medlemmer af PTU har uden beregning adgang til en indledende økonomisk telefonsamtale, hvor vejledningsbehovet og mulighederne afdækkes. Juridisk vejledning PTU s advokatgruppe har gennem mange år givet juridisk vejledning og gode råd til PTU s medlemmer. Der er ofte travlt ved telefonerne, og derfor har PTU sammen med advokatgruppen vedtaget at udvide telefontiden. Den udvidede telefontid trådte i kraft d. 1. november.

9 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE I Om- og tilbygning af PTU Rødovre I juni måned 2011 begyndte en længe ventet om- og tilbygning af PTU s faciliteter i Rødovre. Når det står færdigt i sommeren 2012, kan PTU slå dørene op for et rehabiliteringscenter, der blandt andet omfatter: Udbygning på ca. 700 m2 Udvidet træningscenter med langt bedre plads til patienter, behandlere og træningsudstyr Nye omklædningsfaciliteter, der lever op til vores patienters særlige behov Nyistandsat varmtvandsbassin Ny ergoterapi Ny kantine og venteområder Konferencesal med plads til 150 personer Nyistandsat patienthotel Alt i alt vil rehabiliteringscentret blive mere indbydende, og vi vil kunne tilbyde optimale rammer for behandling af patienter og fremragende mødefaciliteter. Arbejdet med byggeriet går naturligvis ikke ubemærket hen. Både patienter og medarbejdere mærker til de store forandringer. Vi er dog sikre på, at resultatet vil være det hele værd og blive til stor glæde for alle, der har deres gang i PTU Rødovre.

10 10 DET SKETE I 2011 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE i 2011 Master i rehabilitering Ellen Madsen, fysioterapeut i PTU s Rehabiliterings- Center, har som den første medarbejder i PTU taget en master i rehabilitering. Sammen med fysioterapeut Dorte Hoffmann fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade afleverede hun i sommer en masterafhandling under titlen Tilbage til arbejde/uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade. I forbindelse med masterstudiet ved Syddansk Universitet undersøgte de to fysioterapeuter, i hvor høj grad rygmarvsskadede i Danmark bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet efter deres skade. Der er ikke tidligere lavet landsdækkende danske undersøgelser på området, og undersøgelsens resultater bør give anledning til, at spørgsmålet om arbejdstilknytning får en mere central plads i rehabiliteringen. Du kan læse en præsentation af undersøgelsens resultater i PTU s medlemsblad Livtag # Hele masterafhandlingen kan du få elektronisk ved henvendelse til eller Afhandlingen kan også hentes på Livet efter trafikulykken PTU og en lang række aktører på trafikskadeområdet har gennemført en større spørgeskemaundersøgelse, der afdækker behovet for mere og bedre hjælp til trafikulykkeskadede. Det sker på baggrund af en nyere undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU), der viser, at ulykkeskadede ofte bliver overladt til sig selv, når de bliver udskrevet fra sygehuset. Det sker til trods for, at ulykken ofte har alvorlige fysiske, økonomiske, psykiske og sociale følger. I løbet af foråret 2012 vil resultaterne af rapporten ligge klar, og det vil derefter blive besluttet, hvilke nye tiltag der skal iværksættes, og hvilken rolle PTU skal spille i det videre arbejde for at forbedre hjælpen til de flere tusinde danskere, der hvert år bliver skadet i trafikken.

11 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE I Det vidste du ikke om PTU: 359 personer meldte sig ind i PTU i personer arbejdede frivilligt for PTU i gange blev PTU omtalt i større danske medier mod 24 gange i 2010 og 6 gange i gange blev PTU s 6 velbeliggende, handicapvenlige feriehuse rundt om i Danmark udlejet til medlemmer af foreningen i 2011.

12 12 DET SKETE I 2011 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE i 2011 ptu.dk Lancering af ny hjemmeside I slutningen af 2011 fik PTU ny hjemmeside. Både form og indhold har fået et løft, og med den nye hjemmeside følger en række nye tiltag, der giver PTU s brugere flere muligheder. Det er eksempelvis blevet muligt at stille spørgsmål til PTU s faglige eksperter via en netrådgivningsfunktion. PTU s hjemmeside vil fortsat være i udvikling. Vi arbejder lige nu bl.a. på at kunne lancere en sektion for pårørende og en for nytilskadekomne, ligesom der også vil komme flere nye videoer. Se resultatet på

13 PTU ÅRSBERETNING 2011 DET SKETE I Videoer giver en hurtig præsentation af fx PTU eller medlemsfordele Et medlemsforum giver medlemmer mulighed for at møde ligesindede, dele gode erfaringer eller starte en debat Et danmarkskort giver et overblik over aktiviteter i medlemmernes nærområde Billeder af alle ansatte i PTU Netrådgivning, hvor medlemmer kan stille spørgsmål til PTU s faglige eksperter

14 14 PTU TAKKER PTU ÅRSBERETNING 2011 PTU TAKKER Støtte fra virksomheder og fonde Villum Fonden Augustinusfonden Frantz Hoffmanns Mindelegat Ernst og Vibeke Husmans Fond Jascha Fonden Knud Højgaards Fond Aase og Ejnar Danielsens Fond Lykfeldts Legat Møllerens Fond De Spannjerske Legater Direktør Kaptajn J.J. Bahnson og Hustrus Legat Fabrikant Mads Clausens Legat Fonden af 29/ Fabrikant Knud Johan Danielsen og Hustru Agnes Louise Danielsen, født Ferslev s Legat Harald og Ellen Plesner, født Tofft og børns Mindefond Foreningen Østifterne Jubilæumsfonden af 12. august 1973 Fabrikant Juul Christensen og hustru Mary Christensens Familielegat Skandinavisk Tobakskompagni s Gavefond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Den Bøhmske Fond Else & Erik Jørgensens Familiefond I.F. Lemvigh Müllers Fond Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat Konsul Osvald Christensens Mindefond Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuus, født Larsens Fond Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat Danske Banks Fond Familien Hede Nielsens Fond Gurli og Knud Pedersens Fond I.C.H. Ellehammers Fond Axel Muusfeldts Fond Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond Den Georg Bruunske Fond Bruger-Hjælper Formidlingen Astra Tech A/S Pia & Pernille Handicapservice ApS Bandagist Jan Nielsen Focus People A/S Medtronic Danmark A/S Vejle apotek Handy Wear Rosendahl Handicapservice Coloplast Lemco INVACARE Nielsen Rehab & hops. Danpleje/OneMed A/S MBH International ApS Medema Danmark Ortos A/S Grifols PHI Otto Bock Sahva Fior & Gentz Camp Scandinavia Pfizer Bus Company Harbirk Formuepleje Viking Autosport, Frederikssund PTU-partnere: Pia og Pernilles Handicapservice ApS Bruger-Hjælper Formidlingen Bandagist Jan Nielsen A/S Astra Tech Activ Handiservice

15 PTU ÅRSBERETNING 2011 NYE MEDLEMMER 15 De meldte sig ind i PTU i 2011 Tukan Latifi >> I 2010 var jeg ude for en trafikulykke. En af mine venner fortalte mig om foreningen og anbefalede mig at melde mig ind. Jeg går nu til genoptræning i PTU s RehabiliteringsCenter. Mit håb er, at jeg kan træne min krop til at blive mere funktionsdygtig. Jeg arbejder også som frivillig for foreningen som en del af projektet DACAPO (et projekt der sætter fokus på inklusion af mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i PTU-red.). Her fungerer jeg bl.a. som lektiehjælper. Jesper Gøth << For syv år siden fik jeg en arbejdsskade. Min diskos blev ødelagt, og jeg er nu diagnosticeret kronisk smertepatient. Min far, som selv er erklæret invalid, har været medlem af PTU i mange år, og han anbefalede mig at melde mig ind i foreningen. Min tilstand er blevet værre de seneste par år. I PTU har jeg fået socialfaglig bistand af en socialrådgiver, som har hjulpet mig i kontakten til kommunen. Lis Jakobsen >> Jeg træner to gange om ugen i PTU s motionscenter. Det gavner mig meget. Og så har jeg samtaler med en socialrådgiver og en fysioterapeut, som begge arbejder i PTU s RehabiliteringsCenter. Jeg har med stor interesse læst medlemsbladet Livtag ikke mindst om de kurser og arrangementer, der bliver arrangeret rundt om i de forskellige kredse. Nu har jeg jo ikke været medlem så længe, men jeg kunne godt forestille mig at deltage i sådan noget fremover.

16 16 hovedtal 2011 PTU ÅRSBERETNING 2011 HOVEDTAL Resultatopgørelse i kr Bidrag og tilskud m.v Medlemskontingenter m.v PTU s RehabiliteringCenter Handicapbiler Ejendomsindtægter Øvrige indtægter Ekstraordinære indtægter Omsætning Finansielle indtægter Indtægter i alt Medlemsaktiviteter PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler Ejendomsomkostninger Foreningsledelse og administration Finansielle indtægter Resultat og regulering af kapitalandele Ekstraordinære udgifter Regnskabsmæssige reguleringer Omkostninger i alt Årets resultat * * ekskl. modtaget arv

17 PTU ÅRSBERETNING 2011 hovedtal Balance i kr Ejendomme, inventar og driftsmidler Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser, egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Resultatopgørelse i procent Fordeling af indtægter i pct.: Bidrag og tilskud m.v Medlemskontingenter m.v PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler Ejendomsindtægter Øvrige indtægter Ekstraordinære indtægter Finansielle indtægter Medlemsaktiviteter PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler Ejendomsudgifter Foreningsledelse og administration Finansielle udgifter Ekstraordinære udgifter Regnskabsmæssige reguleringer

18 18 nøgletal 2011 PTU ÅRSBERETNING 2011 UDVALGTE NØGLETAL Udvalgte nøgletal Antal aktive medlemmer Antal støttemedlemmer Indtægter fra arv m.v.* (indgår ikke i resultatopgørelsen) Antal fuldtidsansatte Afkast af værdipapirbeholdning i pct. 2,9 3,9 4,0 3,6 5,2 * i kr

19 Patienter i PTU s Rehabiliteringscenter Diagnose Antal 2011 Antal nye 2011 Andre 60 6 Para- Tetraplegi Polio Trafik og Ulykke 94 7 Total

20 Design: ESSENSEN.COM // Foto: Lars Just/PTU // TRYK: Scanprint // 2012 PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Foreningen har specialiseret sig i at: Forbedre vilkårene for personer med alvorlige skader Støtte medlemmerne gennem rådgivning, kurser og arrangementer Synliggøre og oplyse om foreningens medlemmer I foreningens sekretariat arbejder 30 medarbejdere på at løfte denne opgave. Det sker sammen med de mange frivillige, der landet over hjælper foreningens medlemmer, som typisk har en skade efter: Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke Whiplash (piskesmæld) Rygmarvsskade Polio PTU driver derudover en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende, og et specialsygehus for personer med varigt bevægelseshandicap. Specialsygehuset er omfattet af sundhedsloven og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Det beskæftiger ca. 60 medarbejdere og har som hovedopgave at behandle og genoptræne personer, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKA DEDE Fjeldhammervej Rødovre T

INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05

INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 INDHOLD Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i 2013 06 Holger Kallehauge 40 år som formand for PTU 06 Igangsætning af to forskningsprojekter 07 Øget synlighed

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

LIVTAG. Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung

LIVTAG. Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2010 #3 2010 Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung men som mennesker rummer vi

Læs mere

LIVTAG #3 2015. En ny opskrift på livet. Aarhus fik vinger. Aktivitetskalender for efteråret 2015 MED DETTE NUMMER MODTAGER DU: s. 32. s.

LIVTAG #3 2015. En ny opskrift på livet. Aarhus fik vinger. Aktivitetskalender for efteråret 2015 MED DETTE NUMMER MODTAGER DU: s. 32. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #3 2015 En ny opskrift på livet Allan brækkede ryggen som 19-årig. I dag, 11 år senere, er han igen ved at have styr

Læs mere

LIVTAG KROP & PSYKE. Psykolog Ingrid Lund har stor erfaring med smertepatienter side 26. PTU har undersøgt effekten af gammaglobulin side 32

LIVTAG KROP & PSYKE. Psykolog Ingrid Lund har stor erfaring med smertepatienter side 26. PTU har undersøgt effekten af gammaglobulin side 32 Dit medlemsmagasin fra KROP & PSYKE Psykolog Ingrid Lund har stor erfaring med smertepatienter side 26 PTU har undersøgt effekten af gammaglobulin side 32 PTU søger piskesmældsskadede til et pilotprojekt

Læs mere

LIVTAG. Når hjælperen bliver en ven For Tom Sonntag er det vigtigt, at han og hans hjælpere deler interesser. Ortopædiske sko SKAL passe.

LIVTAG. Når hjælperen bliver en ven For Tom Sonntag er det vigtigt, at han og hans hjælpere deler interesser. Ortopædiske sko SKAL passe. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Når hjælperen bliver en ven For Tom Sonntag er det vigtigt, at han og hans hjælpere deler interesser side 34 Ortopædiske

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 2 APRIL 2009 De nye interessegrupper PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation Svæveflyklub for kørestolsbrugere og andre handicappede Rene

Læs mere

LIVTAG. Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 # 2 2014. Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6

LIVTAG. Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 # 2 2014. Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 2 2014 Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6 Det

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Dit medlemsmagasin fra PTU. Fra narkoman til verdenselite. side 34. Europæisk poliokonference. side 9. Martin valgte handicaphjælperen.

Dit medlemsmagasin fra PTU. Fra narkoman til verdenselite. side 34. Europæisk poliokonference. side 9. Martin valgte handicaphjælperen. Dit medlemsmagasin fra PTU Fra narkoman til verdenselite side 34 Europæisk poliokonference side 9 Martin valgte handicaphjælperen fra side 18 LIVTAG #4 2011 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN VI TILBYDER: Ring

Læs mere

LIVTAG. Når maskine og menneske smelter sammen # 1 2011. Kilimanjaro på et ben og krykker. Jeg føler, jeg kan flyve. side 22.

LIVTAG. Når maskine og menneske smelter sammen # 1 2011. Kilimanjaro på et ben og krykker. Jeg føler, jeg kan flyve. side 22. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE #2 2010 LIVTAG # 1 2011 Når maskine og menneske smelter sammen side 22 Kilimanjaro på et ben og krykker side 8 Jeg føler,

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 4 SEPT 2008 Lægen spørger lægen - Hvordan foregår den medicinske behandling af polio i Sverige? Aktive har det sjovere - Deltag i PTU s bestyrelsesarbejde

Læs mere

LIVTAG # 6 2013. Filmlærredets tilskadekomne helte. Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat. side 38. side 8

LIVTAG # 6 2013. Filmlærredets tilskadekomne helte. Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat. side 38. side 8 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 6 2013 Filmlærredets tilskadekomne helte side 38 Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat side 8 Husk

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

LIVTAG. JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10. Nye medlemsfordele side 22. Jeg skulle bare lige nå over. side 28

LIVTAG. JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10. Nye medlemsfordele side 22. Jeg skulle bare lige nå over. side 28 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE #2 2010 JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10 Nye medlemsfordele side 22 Jeg skulle bare lige nå over side 28 LIVTAG # 6 2010 Her

Læs mere

LIVTAG. SMERTE- BEHANDLING For Diana og Lene virker det varme. Nyt rådgivnings- og træningstilbud til whiplashskadede. side 8.

LIVTAG. SMERTE- BEHANDLING For Diana og Lene virker det varme. Nyt rådgivnings- og træningstilbud til whiplashskadede. side 8. Dit medlemsmagasin fra SMERTE- BEHANDLING For Diana og Lene virker det varme vand lindrende, men smertebehandling er meget individuelt side 8 Nyt rådgivnings- og træningstilbud til whiplashskadede side

Læs mere

LIVTAG #6 2011 DE BEDSTE DAGE ER, NÅR JEG ER PÅ ARBEJDE. Book et feriehus gennem PTU. Kom på rullende inspektion med folketingets ombudsmand.

LIVTAG #6 2011 DE BEDSTE DAGE ER, NÅR JEG ER PÅ ARBEJDE. Book et feriehus gennem PTU. Kom på rullende inspektion med folketingets ombudsmand. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #6 2011 DE BEDSTE DAGE ER, NÅR JEG ER PÅ ARBEJDE side 6 Book et feriehus gennem PTU side 22 Kom på rullende inspektion

Læs mere

LIVTAG. En kold arm Kim Kühnell Petersen har fået fjernet pulsåren i højre arm Side 32 # 3 2014. PTU har fået ny formand Side 6

LIVTAG. En kold arm Kim Kühnell Petersen har fået fjernet pulsåren i højre arm Side 32 # 3 2014. PTU har fået ny formand Side 6 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 3 2014 En kold arm Kim Kühnell Petersen har fået fjernet pulsåren i højre arm Side 32 MED DETTE NUMMER MODTAGER

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

LIVTAG. 80 år og polioskader er ingen hindring for Annette Holdensen s. 26 # 4 2014. Whiplash bør ligestilles med andre kroniske sygdomme s.

LIVTAG. 80 år og polioskader er ingen hindring for Annette Holdensen s. 26 # 4 2014. Whiplash bør ligestilles med andre kroniske sygdomme s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 4 2014 80 år og polioskader er ingen hindring for Annette Holdensen s. 26 Whiplash bør ligestilles med andre kroniske

Læs mere

NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013. Ny forskning sender flere i trombolyse

NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013. Ny forskning sender flere i trombolyse NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013 Ny forskning sender flere i trombolyse TEMA Efter blodproppen: Kan jeg køre bil igen? Repræsentantskabsmøde 2013 2 Hjernesagen nr. 3 2013 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN VI TILBYDER:

Læs mere

Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. Når din partner bliver ramt #2 2010 LIVTAG

Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. Når din partner bliver ramt #2 2010 LIVTAG Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE #2 2010 Når din partner bliver ramt LIVTAG # 4 2010 2075 Stjernenykker. Vælger du en Mercedes, er det dig, der fører an,

Læs mere

LIVTAG #6 2014. Marianne og Vibeke var teenagere, da de var indlagt i 1966. Hvordan er uddannelsesmulig hederne, når der er et handicap på CV'et? s.

LIVTAG #6 2014. Marianne og Vibeke var teenagere, da de var indlagt i 1966. Hvordan er uddannelsesmulig hederne, når der er et handicap på CV'et? s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #6 2014 Marianne og Vibeke var teenagere, da de var indlagt i 1966 Læs tre bevægende fortællinger fra dengang s. 22

Læs mere

33. årgang, juni 2013 nr. 2

33. årgang, juni 2013 nr. 2 33. årgang, juni 2013 nr. 2 Knap 200 medlemmer var med, da den Internationale Parkinsondag blev markeret i Aarhus. Mange med Parkinson oplever i perioder bekymringer og stress. Mindfulness gør det lettere

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2000

Å R S B E R E T N I N G 2000 NR 2 APRIL 2001 Å R S B E R E T N I N G 2000 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2001 Årgang 1 Redaktion: Hanne Simonsen (ansvh.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt

Læs mere