INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 ÅRSBERETNING 2013

3 INDHOLD Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i Holger Kallehauge 40 år som formand for PTU 06 Igangsætning af to forskningsprojekter 07 Øget synlighed i medierne 08 Lancering af ny brugervenlig hjemmeside 08 Godt nyt inden for gammaglobulinbehandling 08 Ergoterapien i udvikling 09 Medlemstilfredshedsundersøgelse 10 PTU s kampagner i De frivilliges initiativer 12 Test af kørefærdigheder i Handicapbiler og Køreskole 13 PTU takker 14 Støtte fra fonde og virksomheder 14 Medlemmerne udtaler sig 15 Regnskab 16 Hovedtal Resultatopgørelse 16 Udvalgte nøgletal 18

4 04 LEDELSESBERETNING PTU ÅRSBERETNING 2013 Hvad sker i 2014 Året 2014 er ekstraordinært, fordi der skal vælges ny formand. Vi skal sige farvel til vores fremragende formand gennem over 40 år, Holger Kallehauge, der har ydet et fantastisk arbejde for PTU og for hele handicapsagen. Og vi skal have valgt en ny formand i maj. Det ser vi frem til med positiv forventning. I vores rehabiliteringscenter specialsygehus, som det hedder i sundhedsloven skal vi påbegynde en indsats for at dokumentere effekten af vores arbejde. Ikke fordi vi er i tvivl om, at det nytter, men fordi vi også skal kunne vise det. Det kommer i naturlig forlængelse af den akkreditering, vi opnåede for et års tid siden. I foreningssammenhæng er vi opsat på at definere vores position for fremtiden. Vi skal bevare vores kultur og egenart for alle vores medlemmer men også placere os rigtigt i forhold til den brede befolkning og dermed kommende medlemmer. Det arbejde forventer vi at skrue kraftigt op for med en ny formand. Det er her, vi skal turde miste fodfæstet et øjeblik!

5 PTU ÅRSBERETNING 2013 LEDELSESBERETNING 05 LEDELSES BERETNING Det går godt i PTU. Vores nye behandlingsfaciliteter i både Rødovre og Aarhus bliver flittigt brugt, og der er stor tilfredshed. PTU Fri, hvor medlemmer kan træne og være sammen uden for hospitalets åbningstid, bliver brugt af flere og flere. Vi har plads til debatmøder, seminarer og hjælpemidler, kredsarrangementer og meget mere. Det betyder mere og mere aktivitet. Liv efter ulykken! Det første hele år i drift er også vellykket ud fra en økonomisk betragtning. Så vi er meget glade på egne, medlemmer og andre brugeres vegne. PTU har altid gennem sit forsknings- og sundhedsudvalg støttet forskningsprojekter inden for vores målgrupper. Forskningssamarbejder har vi prioriteret højere de senere år. I 2013 har vi igangsat projekter på op mod 2 mio. kr. til forskning inden for både polio og whiplash. Det er vi stolte af. Vi er også stolte af, at vi uopfordret bliver kontaktet af flere forskningsinstitutioner, der gerne vil samarbejde med os. Eksempelvis blev vi i efteråret 2013 kontaktet af Syddansk Universitet, der er interesserede i et forsk ningssamarbejde for rygmarvsskadede. Hvor kommer så pengene til det fra? Jo, dels har vi haft en kampagne blandt vores medlemmer. Det har resulteret i, at vi hvert år modtager kr. i bidrag fra medlemmerne. Det er der grund til at takke for og samtidig forpligter det til, at pengene bliver anvendt til noget væsentligt til gavn for vores medlemmer. Derudover oplever vi, at forskellige fonde vil støtte PTU i de forskningsprojekter, vi er en del af. Også det er vi dybt taknemmelige for. Forskningssamarbejder har vi prioriteret højere de senere år. I 2013 har vi igangsat projekter på op mod 2 mio. kr. til forskning inden for både polio og whiplash. Det er vi stolte af. Vi er også stolte af, at vi uopfordret bliver kontaktet af flere forskningsinstitutioner, der gerne vil samarbejde med os. Inden for alt, hvad vi arbejder med Handicapbiler og køreskole, træning og behandling, medlemsaktiviteter, forskning osv. er vi fortsat fokuserede på at agere professionelt, sagligt og troværdigt. Enhver skal kunne stole på, at det, vi siger, og det, vi arbejder på, sker på et solidt fundament af professionalisme. Det giver resultater for vores medlemmer og patienter. Det er også medvirkende til, at medlemmer og fonde bliver ved med at støtte PTU. Tingene hænger sammen! Philip Rendtorff HOVEDBESTYRELSEN Formand: H. Kallehauge Næstformand: Janus Tarp Næstformand: Ghita Tougaard Medlem: Inge Carlsen Medlem: Jørgen Maibom Medlem: Anne-Lise Rossau Medlem: Gurli B. Nielsen Medlem: Inga Bredgaard (mangler) Medlem: Kaja Brolykke Eiding Medlem: Peer G.H. Laursen Medarb.valgt.repr.: Lars Roskam-Hemmingsen Medarb.valgt.repr.: Bente Elton Rasmussen Direktør: Philip Rendtorff

6 06 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i ÅR SOM FORMAND FOR PTU I november kunne tidligere landsdommer, Holger Kallehauge, fejre 40 års jubilæum som formand for PTU. Formanden blev mødt af flere hundrede mennesker ved receptionen i Rødovre, der alle var kommet for at lykønske ham. Holger Kallehauge er kendt for at være en karismatisk fortaler for handicapsagen og har sammen med hovedbestyrelsen været med til at udstede de politiske pejlemærker for PTU. På grund af den store indsats for det danske samfund og 40 års tro tjeneste som formand for PTU fik Holger Kallehauge tildelt Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. Til repræsentantskabsmødet i maj 2014 træder han tilbage som formand, hvilket betyder, at 2013 blev sidste år, PTU havde æren af at have Holger Kallehauge siddende på formandsposten. Dog forlader han os ikke helt, da han fortsat vil arbejde med det politiske lobbyarbejde samt stå til rådighed ved juridiske tvivlsspørgsmål.

7 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I Igangsætning af to forskningsprojekter PTU har i 2013 opstartet to forskningsprojekter med forskellige samarbejdspartnere. Projekt erne beskæftiger sig med henholdsvis polio og whiplash. Ny forskning skal gøre os klogere på polio Glostrup hospital, Statens Seruminstitut og PTU opstartede i august et forskningsprojekt om polio. Det forgangne år er derfor gået med at få klargjort det konkrete projekt med samarbejdsparterne og få finansieringen på plads. Sidstnævnte har PTU sørget for gennem fonde. Formålet med projektet er at kunne: Beskrive hvilke økonomiske og sociale konsekvenser polio har haft for de polioramte og deres familie. Beskrive polioramtes symptomer og livskvalitet. Søge efter årsager til de polioramtes symptomer. Projektet bliver gennemført via en registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og kliniske undersøgelser og forventes at være færdigt inden for to år. Whiplashforskning skal øge patienters funktionsevne og livskvalitet PTU indgik også et samarbejde med Syddansk Universitet om at afprøve en tidlig, forebyggende behandling til patienter, der har været ude for et whiplashtraume. Målet med projektbehandlingen er at øge nyskadede patienters funktionsevne samt livskvalitet. Den behandling, der forskes i, er inspireret af et canadisk behandlingsprogram PGAP (Programmet for Progressiv Målsætning). I 2013 arbejdede PTU og forskningslederen fra Syddansk Universitet på at justere projektet til danske forhold samt på, at projektet blev godkendt i Den Videnskabsetiske Kommité. Derfor kan programmet i starten af 2014 begynde at inddrage patienter. Det er et program, som er inspireret af et canadisk behandlingsprogram og er udviklet til at forebygge de kroniske følger, der er efter whiplash traumer.

8 08 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i 2013 Lancering af ny brugervenlig hjemmeside Øget synlighed i medierne PTU har i 2013 styrket sin presseindsats med ansættelse af en presseansvarlig. Det kunne blandt andet ses ved regions- og kommunalvalget, hvor PTU fik sat fokus på behandlingen af handicappede i medierne. I forbindelse med valget lavede PTU i samarbejde med Scleroseforeningen en befolkningsanalyse. Denne viste blandt andet, at befolkningen mener, at kommunerne ikke gør nok for de handicappede. Med undersøgelsen fik PTU og Scleroseforeningen kastet lys over, hvordan mennesker med et handicap bliver behandlet i Danmark og blev i denne sammenhæng omtalt knap 80 gange i diverse medier. PTU og Scleroseforeningen blev tilmed inviteret på Christiansborg for at fortælle mere om analysens resultater. Derudover lavede PTU en opgørelse over antallet af valgsteder i Danmark, som viste, at der stadig bliver længere mellem valgstederne, og at der siden 2005 har været et fald på 413 valgsteder. Opgørelsen blev omtalt i i alt 46 medier, bl.a. Politiken og Danmarks Radio, og PTU fik derved sat fokus på, at det er blevet vanskeligere for gangbesværede borgere at komme frem til stemmeurnerne. PTU var dermed med til at sætte handicapområdet på den politiske dagsorden i 2013 og vil fortsætte med dette arbejde i Efter måneders hårdt arbejde blev PTU s nye hjemmeside lanceret i november Den nye hjemmeside er præget af klare linjer i design, farver og typografi, der samtidig skaber fokus på substans og indhold. Dertil er det sat simpelt op, så alle uanset hvem man er, og hvorfor man besøger siden, let kan navigere rundt. Målsætningen er, at det skal være en hjemmeside, hvor brugervenlighed forenes med et moderne og professionelt udtryk. Input fra medlemmer, patienter, pårørende og samarbejdspartnere via tests og interviews har været til stor hjælp i udformningen af den nye hjemmeside. Godt nyt inden for gammaglobulinbehandling Det blev i 2013 muligt for de 70 personer med post polio, der i 2011 blev bevilliget behandling med gammaglobulin i Danmark, at fortsætte med behandlingen. PTU har arbejdet længe for, at behandlingen skulle fortsætte og har derfor løbende været i dialog med centerchef for Neurocenteret på Rigshospitalet, Johannes Jakobsen. Dette har resulteret i, at Rigshospitalet valgte at fortsætte behandlingen for dem, som havde glæde af den. Personer med post polio, der inden for de seneste 3 år ikke har modtaget behandling med gammaglobulin, har nu mulighed for at deltage i et internationalt forskningsprojekt, som Rigshospitalet valgte at starte op i Forskningsprojektet har til formål at afdække, hvorvidt der er en statistisk effekt af behandling af post polio med gammaglobulin.

9 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I Ergoterapien i udvikling I 2013 har rehabiliteringscentres ergoterapeuter haft fokus på at få etableret et godt fundament for den nye afdeling for trænede ergoterapeuter. Hertil har to centrale områder særligt været i spil. For det første har de fået etableret sig som en helt ny faggruppe i PTU i løbet af For det andet er de blevet AMPS certificeret. AMPS er et standardiseret observeringsredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige og personlige dagligdagsaktiviteter. Det er et redskab, der giver mulighed for tværfagligt at vurdere, hvilken form for træning og rådgivning en person har brug for. I 2013 har de rådgivende terapeuter ligeledes haft fokus på at øge salget af specialrådgivning til de omkringliggende kommuner på opgaver uden for PTU s målgruppe. AMPS er et standardiseret observeringsredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige og personlige dagligdagsaktiviteter.

10 10 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i 2013 Medlemstilfredshedsundersøgelse Også i 2013 gennemførte PTU en større medlems til freds hedsunder søgelse. Her blev der spurgt ind til medlemmernes tilfredshed med foreningen og dens tilbud. Undersøgelsen viste blandt andet, at: 56% af medlemmerne bruger PTU s professionelle rådgivning. 46% har i 2013 benyttet sig af PTU s tilbud om kurser og arrangementer. 72% af dem, der benytter PTU s trænings tilbud, er tilfredse med tilbuddene. 81% benytter sig af medlemsmagasinet Livtag 2% af medlemmerne overvejer at melde sig ud af PTU. 90% er tilfredse med Livtag.

11 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I PTU s kampagner i 2013 Det blev til to større kampagner i året, der gik. Kampagnerne gav både indsigt i livet som handicappet og viden om forebyggelse af piskesmæld. Skoleelever prøvede kræfter med handicap idræt I august løb oplysningseventen, Rebound, af stablen i StreetMekka på Vesterbro. Her kunne folkeskoleelever fra klasse på egen krop opleve, hvordan det er at være handicappet. Formålet med eventen var at nedbryde barrierer og fordomme samt give børn indsigt i livet som handicappet gennem aktiv deltagelse. Omkring 300 glade elever deltog i det vellykkede arrangement, hvor de blandt andet kunne høre Jason Watt fortælle om, hvordan det er at leve med et handicap og deltage i forskellige sjove og udfordrende aktiviteter. Børnene kunne bl.a. prøve kræfter med handicap-tennis, goal ball, kørestolsræs og zumba. Kombinationen mellem leg og læring viste sig at være en stor succes. Både eleverne og PTU s medarbejdere gik derfra med et smil på læben efter en sjov og oplysende dag. Navnet på kampagnen, Rebound, er et udtryk fra basketball, som betyder, at en spiller får chancen for et nyt skudforsøg. Navnet henviser til, at der er et liv efter ulykken, at bolden gribes og livet føres videre. Unge bilister lærer at indstille hovedstøtten rigtigt Efter succesen i 2012 videreførte PTU i 2013 den landsdækkende kampagne Red nakken støt hovedet!. Kampagnen havde til formål at lære unge danskere at indstille hovedstøtten rigtigt i deres bil, da unge er en særligt udsat gruppe, når det kommer til piskesmældsskader. For at skabe opmærksomhed om kampagnen gennemførte PTU blandt andet flash mobs på forskellige tekniske skoler rundt om i landet. Frivillige gymnasiepiger stod her klar på skolernes parkeringsplads omgivet af høj musik og god stemning parat til at fortælle de unge bilister, hvordan hovedstøtten skal indstilles, hvis man vil undgå piskesmæld ved sammenstød. Kampagnen blev godt modtaget af de unge, og især de landsdækkende flash mobs fik meget medieomtale. Adskillige aviser, radiokanaler og tv-kanaler dækkede begivenheden, og kampagnens budskab blev formidlet videre ud.

12 12 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i 2013 De frivilliges initiativer Der er sket meget på frivilligfronten i Mange arrangementer er blevet afholdt med stor succes. At leve et polioliv Interessegruppen PTU Polio afholdt i løbet af 2013 to temadage, hvor dét at leve et liv med polio var på dagsordenen. De polioramtes indlæggelser som børn var et af hovedtemaerne for dagen. Dengang polio endnu spredte sig, var det ikke en selvfølge, at mor og far blev indlagt sammen med deres barn. PTU s psykolog, Linette Hartvig, holdt oplæg om netop dette og konsekvenserne heraf til stor genkendelighed blandt de over 100 medlemmer, der deltog. Til arrangementet blev der debatteret emner såsom uvisheden om fremtiden, adskillelsen fra familien og ikke mindst de psykiske konsekvenser af den lange indlæggelsestid. På de to temadage blev der åbnet op for mange svære og komplekse problemstillinger, som de polioramte endnu kæmper med. Dagen resulterede i flere tårer hist og her. PTU Ulykke inviterede til hjælpemiddeldag Den 1. oktober 2013 inviterede interessegruppen PTU Ulykke til hjælpemiddeldag i Rødovre. Her var der mulighed for at blive inspireret af de mange boder, der var stillet op i kantinen samt at få indblik i, hvordan andre klarer sig gennem hverdagens udfordringer. I løbet af dagen kunne de besøgende afprøve diverse hjælpemidler og dimser, der alle har til formål at få hverdagen til at glide lidt lettere. Det var ikke kun firmaer, der fremviste deres innovative opfindelser, også folks egne hjælpemiddelopfindelser blev vist frem, og på den måde kunne deltagerne lære af hinandens erfaringer.

13 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I Fokus på bevægelseshandicap til Forsknings- og Sundhedsdag En oktober morgen lød startskuddet for årets Forskningsog Sundhedsdag, der blev afholdt af PTU s interessegruppe Rygmarv i samarbejde med RYK rygmarvsskadede i Danmark. Mere end 200 deltagere var mødt op for at høre om den nyeste forskning i bevægelseshandicap og behandlinger heraf. Deltagerne blev mødt med en opsigtsvækkende fremvisning nemlig Ekso-bionics robot-skelet. Ekso skelettet er et ydre skelet, der anvendes i forbindelse med genoptræning af folk med bevægelseshandicap. På dagens program var der også en række workshops, hvor deltagerne havde mulighed for at få indblik i blandt andet den nyeste stamcelleforskning, smerte- og spasticitetsbehandling samt udfordringerne ved eksoskelettet. Dagen sluttede af med oplæg fra racerkøreren, Jason Watt, der på indlevende og humoristisk vis fortale om sit liv og sine erfaringer med at acceptere sin situation og få livsglæden tilbage. Test af kørefærdigheder i Handicapbiler og Køreskole I 2013 har PTU Handicapbiler og Køreskole fået en person bil med almindeligt gear til test af dømmekraft og køreegnethed i trafikken hos personer, som fx har haft en blodprop eller blødning i hjernen. Bilen har også medført, at vi nu tilbyder kørekort til unge med bl.a. ADHD og forstyrrelser inden for autismespektret. Handicapbiler har ligeledes været med til at udforme en artikel til juli-udgaven af Hjernesagens blad. Den omhandlede vores test af kørefærdigheder og fortalte bl.a. om et af Hjernesagens medlemmer, som har haft stor gavn af vores test og vejledning og er kommet til at køre bil igen 6 år efter sin hjerneskade. I december deltog afdelingen i et nordisk møde i Göteborg hos Mobilitetscenter sammen med kollegaer fra Norge og det øvrige Sverige. Det primære formål var at høre, hvordan vi, i de nordiske lande, vurderer kørefærdigheder hos personer med skader eller sygdom i hjernen, og hvor langt man er med at teste i de respektive lande. Mødet var meget udbytterigt og efterlod os med en god følelse af, at den test, PTU Handicapbiler og Køreskole har udviklet, på mange måder er meget fyldestgørende.

14 14 PTU TAKKER PTU ÅRSBERETNING 2013 PTU TAKKER Støtte fra fonde og virksomheder Fonde, der har støttet PTU i 2013 Snedkermester Axel Wichmann og Fru Else Wichmann s Fond Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuus, født Larsen s Fond Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond Asta og Jul. P. Justesens Fond Ole Kirk s Fond Simon Spies Fonden Aase og Ejnar Danielsens Fond Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Vilhelm Kiers Fond Familien Hede Nielsens Fond Danske Banks Fond LB Foreningen Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond Nikolai og Felix Fonden Frimodt-Heineke Fonden Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond I.F. Lemvigh-Müllers Fond Foreningen Østifterne Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Fabrikant Juul Christensen og Hustru Mary Christensens Familielegat Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Heinrich og Laurine Jessens Fond Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond Jørgen Esmers Mindelegat Solar Fonden af 1978 Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat Jubilæumsfonden af 12/ Knud Højgaards Fond Harald og Ellen Plesner, født Tofft og børns Mindefond Axel Muusfeldts Fond Fabrikant K.J. Danielsen og hustru Agnes Louise Danielsen, født Ferslev s Legat Jascha Fonden Fondation Juchum Ernst og Vibeke Husmanns Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Else og Erik Jørgensens Familiefond Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Augustinus Fonden Oda og Hans Svenningsens Fond Virksomheder, der har støttet PTU i 2013 Bruger-Hjælper Formidlingen P.P. Handicapservice Bandagist Jan Nielsen Europhoner ApS Bandagist-Centret A/S Langhøj Hjælpemidler Invacare A/S Permobil Wellspect Healtcare Natur-Drogeriet OneMed Denmark A/S Coloplast Danmark A/S Bensmith Vela Aller Holding A/S

15 PTU ÅRSBERETNING 2013 NYE MEDLEMMER 15 MEDLEMMERNE UDTALER SIG: Hvad er det bedste ved at være medlem af PTU? Hanne Frederiksen >> Jeg har fået nogle utroligt gode venner. Er du langt nede, så får du en trøstende hånd. Der er et virkelig godt fællesskab. Man bliver modtaget med et smil, og det er det, der er det gode ved at komme her i PTU. Man har på en måde en helt større familie her, der kan hjælpe én med sin træning. Peter Højberg << Efter min ulykke er der ting, jeg ikke kan længere, og derfor har jeg gjort brug af PTU s faglige ekspertise og kompetencer. Jeg har f.eks. benyttet mig af tilbuddet om socialrådgivning, hvor man kom til bunds i min sag, og der blev taget hånd om mig. Derudover har jeg enkelte gange været til nogle foredrag, som jeg også har fået meget ud af. Jytte Jacobsen >> Jeg har benyttet mig af de forskellige rådgivningstilbud og har været rigtig glad for det. Jeg har især været glad for den økonomiske rådgivning. De er virkelig dygtige, og hjalp mig med det jeg havde brug for, og så står de altid klar til at hjælpe én. Jeg har også haft stor gavn af Livtag det er et fantastisk blad med nogle interessante artikler. Michael Hansen << Jeg er kommet her i 4-5 år efterhånden, og jeg kan godt lide, at man træner med ligesindede, og at folk ikke kigger på én, som de gør i et normalt træningscenter. Jeg har ikke noget imod at betale for at være medlem af PTU, for så ved jeg, at der er andre end mig, der kan få hjælp.

16 16 HOVEDTAL 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 HOVEDTAL Resultatopgørelse i kr Bidrag og tilskud m.v Medlemskontingenter m.v PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsindtægter Øvrige indtægter Ekstraordinære indtægter Omsætning Finansielle indtægter Indtægter i alt Medlems- og kredsaktiviteter PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsomkostninger Foreningsledelse og administration Finansielle udgifter Resultat og regulering af kapitalandele Ekstraordinære udgifter Omkostninger i alt Årets resultat * * ekskl. modtaget arv

17 PTU ÅRSBERETNING 2013 HOVEDTAL Balance i kr Ejendomme, inventar og driftsmidler Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser, egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Resultatopgørelse i procent Fordeling af indtægter i pct.: Bidrag og tilskud m.v Medlemskontingenter m.v PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsindtægter Øvrige indtægter Ekstraordinære indtægter Finansielle indtægter Fordeling af omkostninger i pct.: Medlemsaktiviteter PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsomkostninger Foreningsledelse og administration Finansielle udgifter Ekstraordinære udgifter

18 18 NØGLETAL 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 UDVALGTE NØGLETAL Udvalgte nøgletal Antal aktive medlemmer Antal støttemedlemmer Indtægter fra arv m.v. (i kr.)* Antal behandlinger i RehabiliteringsCentret Antal fuldtidsansatte Afkast af værdipapirbeholdning i pct. 4,4 4,2 2,9 3,9 4 * indgår ikke i resultatopgørelsen

19 PTU ÅRSBERETNING 2013 NØGLETAL Patienter i PTU s RehabiliteringsCenter Diagnose Antal 2013 Antal nye 2013 Andre 56 6 Para-Tetraplegi Polio Trafik og Ulykke 84 8 Total

20 Design: ESSENSEN // Foto: Lars Just/PTU // TRYK: Scanprint // 2014 PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Foreningen har specialiseret sig i at: Forbedre vilkårene for personer med alvorlige skader Støtte medlemmerne gennem rådgivning, kurser og arrangementer Synliggøre og oplyse om foreningens medlemmer I foreningens sekretariat arbejder 30 medarbejdere på at løfte denne opgave. Det sker sammen med de mange frivillige, der landet over hjælper foreningens medlemmer, som typisk har en skade efter: Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke Whiplash (piskesmæld) Rygmarvsskade Polio PTU driver derudover en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende, og et specialsygehus for personer med varigt bevægelseshandicap. Specialsygehuset er omfattet af sundhedsloven og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Det beskæftiger ca. 60 medarbejdere og har som hovedopgave at behandle og genoptræne personer, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKA DEDE Fjeldhammervej Rødovre T

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

LIVTAG # 6 2013. Filmlærredets tilskadekomne helte. Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat. side 38. side 8

LIVTAG # 6 2013. Filmlærredets tilskadekomne helte. Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat. side 38. side 8 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 6 2013 Filmlærredets tilskadekomne helte side 38 Han vil markedsføre PTU portræt af en formandskandidat side 8 Husk

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

LIVTAG. En kold arm Kim Kühnell Petersen har fået fjernet pulsåren i højre arm Side 32 # 3 2014. PTU har fået ny formand Side 6

LIVTAG. En kold arm Kim Kühnell Petersen har fået fjernet pulsåren i højre arm Side 32 # 3 2014. PTU har fået ny formand Side 6 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 3 2014 En kold arm Kim Kühnell Petersen har fået fjernet pulsåren i højre arm Side 32 MED DETTE NUMMER MODTAGER

Læs mere

LIVTAG. 80 år og polioskader er ingen hindring for Annette Holdensen s. 26 # 4 2014. Whiplash bør ligestilles med andre kroniske sygdomme s.

LIVTAG. 80 år og polioskader er ingen hindring for Annette Holdensen s. 26 # 4 2014. Whiplash bør ligestilles med andre kroniske sygdomme s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 4 2014 80 år og polioskader er ingen hindring for Annette Holdensen s. 26 Whiplash bør ligestilles med andre kroniske

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 2 APRIL 2009 De nye interessegrupper PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation Svæveflyklub for kørestolsbrugere og andre handicappede Rene

Læs mere

LIVTAG. Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung

LIVTAG. Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2010 #3 2010 Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung men som mennesker rummer vi

Læs mere

Musik kan lindre smerte læs sidste del af temaet om smertebehandling

Musik kan lindre smerte læs sidste del af temaet om smertebehandling Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE REBOUND Victoria og Anna var blandt de 300 børn, der prøvede kræfter med livet som handicappet side 13 Musik kan lindre smerte

Læs mere

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND 2013-14 ÅRSSKRIFT 1 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes!.... 4 Et 2013 med hektisk aktivitet.... 6 Hvad er nu det for én?... 10 Tips til dig... 16 Driftspiloter, der bidrager.... 18 Selvstændighed

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen JUNI-Juli 2010 Monas rejse mod frigørelse Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI Ny behandling på alles læber Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

LIVTAG. Når maskine og menneske smelter sammen # 1 2011. Kilimanjaro på et ben og krykker. Jeg føler, jeg kan flyve. side 22.

LIVTAG. Når maskine og menneske smelter sammen # 1 2011. Kilimanjaro på et ben og krykker. Jeg føler, jeg kan flyve. side 22. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE #2 2010 LIVTAG # 1 2011 Når maskine og menneske smelter sammen side 22 Kilimanjaro på et ben og krykker side 8 Jeg føler,

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

LIVTAG #6 2014. Marianne og Vibeke var teenagere, da de var indlagt i 1966. Hvordan er uddannelsesmulig hederne, når der er et handicap på CV'et? s.

LIVTAG #6 2014. Marianne og Vibeke var teenagere, da de var indlagt i 1966. Hvordan er uddannelsesmulig hederne, når der er et handicap på CV'et? s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #6 2014 Marianne og Vibeke var teenagere, da de var indlagt i 1966 Læs tre bevægende fortællinger fra dengang s. 22

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren REPORTAGE FRA LANDSMØDET HUMAN AFVIKLING FANTASTISKE TEAM TVILLING NY STOR LEGATUDDELING www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 5/2014 Nu sættes slutspurten ind

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere