INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 ÅRSBERETNING 2013

3 INDHOLD Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i Holger Kallehauge 40 år som formand for PTU 06 Igangsætning af to forskningsprojekter 07 Øget synlighed i medierne 08 Lancering af ny brugervenlig hjemmeside 08 Godt nyt inden for gammaglobulinbehandling 08 Ergoterapien i udvikling 09 Medlemstilfredshedsundersøgelse 10 PTU s kampagner i De frivilliges initiativer 12 Test af kørefærdigheder i Handicapbiler og Køreskole 13 PTU takker 14 Støtte fra fonde og virksomheder 14 Medlemmerne udtaler sig 15 Regnskab 16 Hovedtal Resultatopgørelse 16 Udvalgte nøgletal 18

4 04 LEDELSESBERETNING PTU ÅRSBERETNING 2013 Hvad sker i 2014 Året 2014 er ekstraordinært, fordi der skal vælges ny formand. Vi skal sige farvel til vores fremragende formand gennem over 40 år, Holger Kallehauge, der har ydet et fantastisk arbejde for PTU og for hele handicapsagen. Og vi skal have valgt en ny formand i maj. Det ser vi frem til med positiv forventning. I vores rehabiliteringscenter specialsygehus, som det hedder i sundhedsloven skal vi påbegynde en indsats for at dokumentere effekten af vores arbejde. Ikke fordi vi er i tvivl om, at det nytter, men fordi vi også skal kunne vise det. Det kommer i naturlig forlængelse af den akkreditering, vi opnåede for et års tid siden. I foreningssammenhæng er vi opsat på at definere vores position for fremtiden. Vi skal bevare vores kultur og egenart for alle vores medlemmer men også placere os rigtigt i forhold til den brede befolkning og dermed kommende medlemmer. Det arbejde forventer vi at skrue kraftigt op for med en ny formand. Det er her, vi skal turde miste fodfæstet et øjeblik!

5 PTU ÅRSBERETNING 2013 LEDELSESBERETNING 05 LEDELSES BERETNING Det går godt i PTU. Vores nye behandlingsfaciliteter i både Rødovre og Aarhus bliver flittigt brugt, og der er stor tilfredshed. PTU Fri, hvor medlemmer kan træne og være sammen uden for hospitalets åbningstid, bliver brugt af flere og flere. Vi har plads til debatmøder, seminarer og hjælpemidler, kredsarrangementer og meget mere. Det betyder mere og mere aktivitet. Liv efter ulykken! Det første hele år i drift er også vellykket ud fra en økonomisk betragtning. Så vi er meget glade på egne, medlemmer og andre brugeres vegne. PTU har altid gennem sit forsknings- og sundhedsudvalg støttet forskningsprojekter inden for vores målgrupper. Forskningssamarbejder har vi prioriteret højere de senere år. I 2013 har vi igangsat projekter på op mod 2 mio. kr. til forskning inden for både polio og whiplash. Det er vi stolte af. Vi er også stolte af, at vi uopfordret bliver kontaktet af flere forskningsinstitutioner, der gerne vil samarbejde med os. Eksempelvis blev vi i efteråret 2013 kontaktet af Syddansk Universitet, der er interesserede i et forsk ningssamarbejde for rygmarvsskadede. Hvor kommer så pengene til det fra? Jo, dels har vi haft en kampagne blandt vores medlemmer. Det har resulteret i, at vi hvert år modtager kr. i bidrag fra medlemmerne. Det er der grund til at takke for og samtidig forpligter det til, at pengene bliver anvendt til noget væsentligt til gavn for vores medlemmer. Derudover oplever vi, at forskellige fonde vil støtte PTU i de forskningsprojekter, vi er en del af. Også det er vi dybt taknemmelige for. Forskningssamarbejder har vi prioriteret højere de senere år. I 2013 har vi igangsat projekter på op mod 2 mio. kr. til forskning inden for både polio og whiplash. Det er vi stolte af. Vi er også stolte af, at vi uopfordret bliver kontaktet af flere forskningsinstitutioner, der gerne vil samarbejde med os. Inden for alt, hvad vi arbejder med Handicapbiler og køreskole, træning og behandling, medlemsaktiviteter, forskning osv. er vi fortsat fokuserede på at agere professionelt, sagligt og troværdigt. Enhver skal kunne stole på, at det, vi siger, og det, vi arbejder på, sker på et solidt fundament af professionalisme. Det giver resultater for vores medlemmer og patienter. Det er også medvirkende til, at medlemmer og fonde bliver ved med at støtte PTU. Tingene hænger sammen! Philip Rendtorff HOVEDBESTYRELSEN Formand: H. Kallehauge Næstformand: Janus Tarp Næstformand: Ghita Tougaard Medlem: Inge Carlsen Medlem: Jørgen Maibom Medlem: Anne-Lise Rossau Medlem: Gurli B. Nielsen Medlem: Inga Bredgaard (mangler) Medlem: Kaja Brolykke Eiding Medlem: Peer G.H. Laursen Medarb.valgt.repr.: Lars Roskam-Hemmingsen Medarb.valgt.repr.: Bente Elton Rasmussen Direktør: Philip Rendtorff

6 06 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i ÅR SOM FORMAND FOR PTU I november kunne tidligere landsdommer, Holger Kallehauge, fejre 40 års jubilæum som formand for PTU. Formanden blev mødt af flere hundrede mennesker ved receptionen i Rødovre, der alle var kommet for at lykønske ham. Holger Kallehauge er kendt for at være en karismatisk fortaler for handicapsagen og har sammen med hovedbestyrelsen været med til at udstede de politiske pejlemærker for PTU. På grund af den store indsats for det danske samfund og 40 års tro tjeneste som formand for PTU fik Holger Kallehauge tildelt Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. Til repræsentantskabsmødet i maj 2014 træder han tilbage som formand, hvilket betyder, at 2013 blev sidste år, PTU havde æren af at have Holger Kallehauge siddende på formandsposten. Dog forlader han os ikke helt, da han fortsat vil arbejde med det politiske lobbyarbejde samt stå til rådighed ved juridiske tvivlsspørgsmål.

7 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I Igangsætning af to forskningsprojekter PTU har i 2013 opstartet to forskningsprojekter med forskellige samarbejdspartnere. Projekt erne beskæftiger sig med henholdsvis polio og whiplash. Ny forskning skal gøre os klogere på polio Glostrup hospital, Statens Seruminstitut og PTU opstartede i august et forskningsprojekt om polio. Det forgangne år er derfor gået med at få klargjort det konkrete projekt med samarbejdsparterne og få finansieringen på plads. Sidstnævnte har PTU sørget for gennem fonde. Formålet med projektet er at kunne: Beskrive hvilke økonomiske og sociale konsekvenser polio har haft for de polioramte og deres familie. Beskrive polioramtes symptomer og livskvalitet. Søge efter årsager til de polioramtes symptomer. Projektet bliver gennemført via en registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og kliniske undersøgelser og forventes at være færdigt inden for to år. Whiplashforskning skal øge patienters funktionsevne og livskvalitet PTU indgik også et samarbejde med Syddansk Universitet om at afprøve en tidlig, forebyggende behandling til patienter, der har været ude for et whiplashtraume. Målet med projektbehandlingen er at øge nyskadede patienters funktionsevne samt livskvalitet. Den behandling, der forskes i, er inspireret af et canadisk behandlingsprogram PGAP (Programmet for Progressiv Målsætning). I 2013 arbejdede PTU og forskningslederen fra Syddansk Universitet på at justere projektet til danske forhold samt på, at projektet blev godkendt i Den Videnskabsetiske Kommité. Derfor kan programmet i starten af 2014 begynde at inddrage patienter. Det er et program, som er inspireret af et canadisk behandlingsprogram og er udviklet til at forebygge de kroniske følger, der er efter whiplash traumer.

8 08 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i 2013 Lancering af ny brugervenlig hjemmeside Øget synlighed i medierne PTU har i 2013 styrket sin presseindsats med ansættelse af en presseansvarlig. Det kunne blandt andet ses ved regions- og kommunalvalget, hvor PTU fik sat fokus på behandlingen af handicappede i medierne. I forbindelse med valget lavede PTU i samarbejde med Scleroseforeningen en befolkningsanalyse. Denne viste blandt andet, at befolkningen mener, at kommunerne ikke gør nok for de handicappede. Med undersøgelsen fik PTU og Scleroseforeningen kastet lys over, hvordan mennesker med et handicap bliver behandlet i Danmark og blev i denne sammenhæng omtalt knap 80 gange i diverse medier. PTU og Scleroseforeningen blev tilmed inviteret på Christiansborg for at fortælle mere om analysens resultater. Derudover lavede PTU en opgørelse over antallet af valgsteder i Danmark, som viste, at der stadig bliver længere mellem valgstederne, og at der siden 2005 har været et fald på 413 valgsteder. Opgørelsen blev omtalt i i alt 46 medier, bl.a. Politiken og Danmarks Radio, og PTU fik derved sat fokus på, at det er blevet vanskeligere for gangbesværede borgere at komme frem til stemmeurnerne. PTU var dermed med til at sætte handicapområdet på den politiske dagsorden i 2013 og vil fortsætte med dette arbejde i Efter måneders hårdt arbejde blev PTU s nye hjemmeside lanceret i november Den nye hjemmeside er præget af klare linjer i design, farver og typografi, der samtidig skaber fokus på substans og indhold. Dertil er det sat simpelt op, så alle uanset hvem man er, og hvorfor man besøger siden, let kan navigere rundt. Målsætningen er, at det skal være en hjemmeside, hvor brugervenlighed forenes med et moderne og professionelt udtryk. Input fra medlemmer, patienter, pårørende og samarbejdspartnere via tests og interviews har været til stor hjælp i udformningen af den nye hjemmeside. Godt nyt inden for gammaglobulinbehandling Det blev i 2013 muligt for de 70 personer med post polio, der i 2011 blev bevilliget behandling med gammaglobulin i Danmark, at fortsætte med behandlingen. PTU har arbejdet længe for, at behandlingen skulle fortsætte og har derfor løbende været i dialog med centerchef for Neurocenteret på Rigshospitalet, Johannes Jakobsen. Dette har resulteret i, at Rigshospitalet valgte at fortsætte behandlingen for dem, som havde glæde af den. Personer med post polio, der inden for de seneste 3 år ikke har modtaget behandling med gammaglobulin, har nu mulighed for at deltage i et internationalt forskningsprojekt, som Rigshospitalet valgte at starte op i Forskningsprojektet har til formål at afdække, hvorvidt der er en statistisk effekt af behandling af post polio med gammaglobulin.

9 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I Ergoterapien i udvikling I 2013 har rehabiliteringscentres ergoterapeuter haft fokus på at få etableret et godt fundament for den nye afdeling for trænede ergoterapeuter. Hertil har to centrale områder særligt været i spil. For det første har de fået etableret sig som en helt ny faggruppe i PTU i løbet af For det andet er de blevet AMPS certificeret. AMPS er et standardiseret observeringsredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige og personlige dagligdagsaktiviteter. Det er et redskab, der giver mulighed for tværfagligt at vurdere, hvilken form for træning og rådgivning en person har brug for. I 2013 har de rådgivende terapeuter ligeledes haft fokus på at øge salget af specialrådgivning til de omkringliggende kommuner på opgaver uden for PTU s målgruppe. AMPS er et standardiseret observeringsredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige og personlige dagligdagsaktiviteter.

10 10 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i 2013 Medlemstilfredshedsundersøgelse Også i 2013 gennemførte PTU en større medlems til freds hedsunder søgelse. Her blev der spurgt ind til medlemmernes tilfredshed med foreningen og dens tilbud. Undersøgelsen viste blandt andet, at: 56% af medlemmerne bruger PTU s professionelle rådgivning. 46% har i 2013 benyttet sig af PTU s tilbud om kurser og arrangementer. 72% af dem, der benytter PTU s trænings tilbud, er tilfredse med tilbuddene. 81% benytter sig af medlemsmagasinet Livtag 2% af medlemmerne overvejer at melde sig ud af PTU. 90% er tilfredse med Livtag.

11 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I PTU s kampagner i 2013 Det blev til to større kampagner i året, der gik. Kampagnerne gav både indsigt i livet som handicappet og viden om forebyggelse af piskesmæld. Skoleelever prøvede kræfter med handicap idræt I august løb oplysningseventen, Rebound, af stablen i StreetMekka på Vesterbro. Her kunne folkeskoleelever fra klasse på egen krop opleve, hvordan det er at være handicappet. Formålet med eventen var at nedbryde barrierer og fordomme samt give børn indsigt i livet som handicappet gennem aktiv deltagelse. Omkring 300 glade elever deltog i det vellykkede arrangement, hvor de blandt andet kunne høre Jason Watt fortælle om, hvordan det er at leve med et handicap og deltage i forskellige sjove og udfordrende aktiviteter. Børnene kunne bl.a. prøve kræfter med handicap-tennis, goal ball, kørestolsræs og zumba. Kombinationen mellem leg og læring viste sig at være en stor succes. Både eleverne og PTU s medarbejdere gik derfra med et smil på læben efter en sjov og oplysende dag. Navnet på kampagnen, Rebound, er et udtryk fra basketball, som betyder, at en spiller får chancen for et nyt skudforsøg. Navnet henviser til, at der er et liv efter ulykken, at bolden gribes og livet føres videre. Unge bilister lærer at indstille hovedstøtten rigtigt Efter succesen i 2012 videreførte PTU i 2013 den landsdækkende kampagne Red nakken støt hovedet!. Kampagnen havde til formål at lære unge danskere at indstille hovedstøtten rigtigt i deres bil, da unge er en særligt udsat gruppe, når det kommer til piskesmældsskader. For at skabe opmærksomhed om kampagnen gennemførte PTU blandt andet flash mobs på forskellige tekniske skoler rundt om i landet. Frivillige gymnasiepiger stod her klar på skolernes parkeringsplads omgivet af høj musik og god stemning parat til at fortælle de unge bilister, hvordan hovedstøtten skal indstilles, hvis man vil undgå piskesmæld ved sammenstød. Kampagnen blev godt modtaget af de unge, og især de landsdækkende flash mobs fik meget medieomtale. Adskillige aviser, radiokanaler og tv-kanaler dækkede begivenheden, og kampagnens budskab blev formidlet videre ud.

12 12 DET SKETE I 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE i 2013 De frivilliges initiativer Der er sket meget på frivilligfronten i Mange arrangementer er blevet afholdt med stor succes. At leve et polioliv Interessegruppen PTU Polio afholdt i løbet af 2013 to temadage, hvor dét at leve et liv med polio var på dagsordenen. De polioramtes indlæggelser som børn var et af hovedtemaerne for dagen. Dengang polio endnu spredte sig, var det ikke en selvfølge, at mor og far blev indlagt sammen med deres barn. PTU s psykolog, Linette Hartvig, holdt oplæg om netop dette og konsekvenserne heraf til stor genkendelighed blandt de over 100 medlemmer, der deltog. Til arrangementet blev der debatteret emner såsom uvisheden om fremtiden, adskillelsen fra familien og ikke mindst de psykiske konsekvenser af den lange indlæggelsestid. På de to temadage blev der åbnet op for mange svære og komplekse problemstillinger, som de polioramte endnu kæmper med. Dagen resulterede i flere tårer hist og her. PTU Ulykke inviterede til hjælpemiddeldag Den 1. oktober 2013 inviterede interessegruppen PTU Ulykke til hjælpemiddeldag i Rødovre. Her var der mulighed for at blive inspireret af de mange boder, der var stillet op i kantinen samt at få indblik i, hvordan andre klarer sig gennem hverdagens udfordringer. I løbet af dagen kunne de besøgende afprøve diverse hjælpemidler og dimser, der alle har til formål at få hverdagen til at glide lidt lettere. Det var ikke kun firmaer, der fremviste deres innovative opfindelser, også folks egne hjælpemiddelopfindelser blev vist frem, og på den måde kunne deltagerne lære af hinandens erfaringer.

13 PTU ÅRSBERETNING 2013 DET SKETE I Fokus på bevægelseshandicap til Forsknings- og Sundhedsdag En oktober morgen lød startskuddet for årets Forskningsog Sundhedsdag, der blev afholdt af PTU s interessegruppe Rygmarv i samarbejde med RYK rygmarvsskadede i Danmark. Mere end 200 deltagere var mødt op for at høre om den nyeste forskning i bevægelseshandicap og behandlinger heraf. Deltagerne blev mødt med en opsigtsvækkende fremvisning nemlig Ekso-bionics robot-skelet. Ekso skelettet er et ydre skelet, der anvendes i forbindelse med genoptræning af folk med bevægelseshandicap. På dagens program var der også en række workshops, hvor deltagerne havde mulighed for at få indblik i blandt andet den nyeste stamcelleforskning, smerte- og spasticitetsbehandling samt udfordringerne ved eksoskelettet. Dagen sluttede af med oplæg fra racerkøreren, Jason Watt, der på indlevende og humoristisk vis fortale om sit liv og sine erfaringer med at acceptere sin situation og få livsglæden tilbage. Test af kørefærdigheder i Handicapbiler og Køreskole I 2013 har PTU Handicapbiler og Køreskole fået en person bil med almindeligt gear til test af dømmekraft og køreegnethed i trafikken hos personer, som fx har haft en blodprop eller blødning i hjernen. Bilen har også medført, at vi nu tilbyder kørekort til unge med bl.a. ADHD og forstyrrelser inden for autismespektret. Handicapbiler har ligeledes været med til at udforme en artikel til juli-udgaven af Hjernesagens blad. Den omhandlede vores test af kørefærdigheder og fortalte bl.a. om et af Hjernesagens medlemmer, som har haft stor gavn af vores test og vejledning og er kommet til at køre bil igen 6 år efter sin hjerneskade. I december deltog afdelingen i et nordisk møde i Göteborg hos Mobilitetscenter sammen med kollegaer fra Norge og det øvrige Sverige. Det primære formål var at høre, hvordan vi, i de nordiske lande, vurderer kørefærdigheder hos personer med skader eller sygdom i hjernen, og hvor langt man er med at teste i de respektive lande. Mødet var meget udbytterigt og efterlod os med en god følelse af, at den test, PTU Handicapbiler og Køreskole har udviklet, på mange måder er meget fyldestgørende.

14 14 PTU TAKKER PTU ÅRSBERETNING 2013 PTU TAKKER Støtte fra fonde og virksomheder Fonde, der har støttet PTU i 2013 Snedkermester Axel Wichmann og Fru Else Wichmann s Fond Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuus, født Larsen s Fond Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond Asta og Jul. P. Justesens Fond Ole Kirk s Fond Simon Spies Fonden Aase og Ejnar Danielsens Fond Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Vilhelm Kiers Fond Familien Hede Nielsens Fond Danske Banks Fond LB Foreningen Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond Nikolai og Felix Fonden Frimodt-Heineke Fonden Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond I.F. Lemvigh-Müllers Fond Foreningen Østifterne Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Fabrikant Juul Christensen og Hustru Mary Christensens Familielegat Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Heinrich og Laurine Jessens Fond Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond Jørgen Esmers Mindelegat Solar Fonden af 1978 Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat Jubilæumsfonden af 12/ Knud Højgaards Fond Harald og Ellen Plesner, født Tofft og børns Mindefond Axel Muusfeldts Fond Fabrikant K.J. Danielsen og hustru Agnes Louise Danielsen, født Ferslev s Legat Jascha Fonden Fondation Juchum Ernst og Vibeke Husmanns Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Else og Erik Jørgensens Familiefond Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Augustinus Fonden Oda og Hans Svenningsens Fond Virksomheder, der har støttet PTU i 2013 Bruger-Hjælper Formidlingen P.P. Handicapservice Bandagist Jan Nielsen Europhoner ApS Bandagist-Centret A/S Langhøj Hjælpemidler Invacare A/S Permobil Wellspect Healtcare Natur-Drogeriet OneMed Denmark A/S Coloplast Danmark A/S Bensmith Vela Aller Holding A/S

15 PTU ÅRSBERETNING 2013 NYE MEDLEMMER 15 MEDLEMMERNE UDTALER SIG: Hvad er det bedste ved at være medlem af PTU? Hanne Frederiksen >> Jeg har fået nogle utroligt gode venner. Er du langt nede, så får du en trøstende hånd. Der er et virkelig godt fællesskab. Man bliver modtaget med et smil, og det er det, der er det gode ved at komme her i PTU. Man har på en måde en helt større familie her, der kan hjælpe én med sin træning. Peter Højberg << Efter min ulykke er der ting, jeg ikke kan længere, og derfor har jeg gjort brug af PTU s faglige ekspertise og kompetencer. Jeg har f.eks. benyttet mig af tilbuddet om socialrådgivning, hvor man kom til bunds i min sag, og der blev taget hånd om mig. Derudover har jeg enkelte gange været til nogle foredrag, som jeg også har fået meget ud af. Jytte Jacobsen >> Jeg har benyttet mig af de forskellige rådgivningstilbud og har været rigtig glad for det. Jeg har især været glad for den økonomiske rådgivning. De er virkelig dygtige, og hjalp mig med det jeg havde brug for, og så står de altid klar til at hjælpe én. Jeg har også haft stor gavn af Livtag det er et fantastisk blad med nogle interessante artikler. Michael Hansen << Jeg er kommet her i 4-5 år efterhånden, og jeg kan godt lide, at man træner med ligesindede, og at folk ikke kigger på én, som de gør i et normalt træningscenter. Jeg har ikke noget imod at betale for at være medlem af PTU, for så ved jeg, at der er andre end mig, der kan få hjælp.

16 16 HOVEDTAL 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 HOVEDTAL Resultatopgørelse i kr Bidrag og tilskud m.v Medlemskontingenter m.v PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsindtægter Øvrige indtægter Ekstraordinære indtægter Omsætning Finansielle indtægter Indtægter i alt Medlems- og kredsaktiviteter PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsomkostninger Foreningsledelse og administration Finansielle udgifter Resultat og regulering af kapitalandele Ekstraordinære udgifter Omkostninger i alt Årets resultat * * ekskl. modtaget arv

17 PTU ÅRSBERETNING 2013 HOVEDTAL Balance i kr Ejendomme, inventar og driftsmidler Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser, egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Resultatopgørelse i procent Fordeling af indtægter i pct.: Bidrag og tilskud m.v Medlemskontingenter m.v PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsindtægter Øvrige indtægter Ekstraordinære indtægter Finansielle indtægter Fordeling af omkostninger i pct.: Medlemsaktiviteter PTU s RehabiliteringsCenter Handicapbiler og Køreskole Ejendomsomkostninger Foreningsledelse og administration Finansielle udgifter Ekstraordinære udgifter

18 18 NØGLETAL 2013 PTU ÅRSBERETNING 2013 UDVALGTE NØGLETAL Udvalgte nøgletal Antal aktive medlemmer Antal støttemedlemmer Indtægter fra arv m.v. (i kr.)* Antal behandlinger i RehabiliteringsCentret Antal fuldtidsansatte Afkast af værdipapirbeholdning i pct. 4,4 4,2 2,9 3,9 4 * indgår ikke i resultatopgørelsen

19 PTU ÅRSBERETNING 2013 NØGLETAL Patienter i PTU s RehabiliteringsCenter Diagnose Antal 2013 Antal nye 2013 Andre 56 6 Para-Tetraplegi Polio Trafik og Ulykke 84 8 Total

20 Design: ESSENSEN // Foto: Lars Just/PTU // TRYK: Scanprint // 2014 PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Foreningen har specialiseret sig i at: Forbedre vilkårene for personer med alvorlige skader Støtte medlemmerne gennem rådgivning, kurser og arrangementer Synliggøre og oplyse om foreningens medlemmer I foreningens sekretariat arbejder 30 medarbejdere på at løfte denne opgave. Det sker sammen med de mange frivillige, der landet over hjælper foreningens medlemmer, som typisk har en skade efter: Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke Whiplash (piskesmæld) Rygmarvsskade Polio PTU driver derudover en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende, og et specialsygehus for personer med varigt bevægelseshandicap. Specialsygehuset er omfattet af sundhedsloven og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Det beskæftiger ca. 60 medarbejdere og har som hovedopgave at behandle og genoptræne personer, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKA DEDE Fjeldhammervej Rødovre T

ÅRSBERETNING. Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke Whiplash (piskesmæld) Rygmarvsskade Polio

ÅRSBERETNING. Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke Whiplash (piskesmæld) Rygmarvsskade Polio Design: ESSENSEN.COM // Foto: Lars Just/PTU // TRYK: Scanprint // 2013 ÅRSBERETNING 2012 PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING

PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLD PTU i 2012 Hvad er planerne? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i 2011 06 Sundhedsdag 06 Nyt måleudstyr i PTU Handicapbiler

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 1 08-05-2015 09:51:23

ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 1 08-05-2015 09:51:23 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 1 08-05-2015 09:51:23 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 2 08-05-2015 09:51:23 INDHOLD 2015 - Et skelsættende år 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i 2014

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

ÅRSBERETNING. for PTU 2015

ÅRSBERETNING. for PTU 2015 ÅRSBERETNING for PTU 2015 2016 Mod nye tider 2016 er en direkte fortsættelse af arbejdet i 2015 med at blive klar med vores totale nyorientering af foreningen. Lancering I marts 2016 havde vi intern lancering

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI

UlykkesPatientForeningen STRATEGI UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Når din nærmeste har post polio

Når din nærmeste har post polio Når din nærmeste har post polio 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR post polio Til DIG SOM PÅRØRENDE Post polio påvirker ikke alene den polioskadede, men også de pårørende. Denne brochure henvender sig til dig, som

Læs mere

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld Når mor eller far har piskesmæld når mor eller far har piskesmæld 2 når mor eller far har piskesmæld Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med piskesmæld. Kan

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Social- og Integrationsministeriets departement

Social- og Integrationsministeriets departement NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole Socialstyrelsen Social- og Integrationsministeriets departement Notatet indeholder en vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole

Læs mere

ÅRSBERETNING. for 2016

ÅRSBERETNING. for 2016 ÅRSBERETNING for 2016 LEDELSESBERETNING Vi vil være en del af løsningen I disse år oplever vi tydeligt, at vi er rundet af en forening PolioForeningen. Navnlig inden poliovaccinen fremkom i midten af 50

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere HJÆLP I HJEMMET til personer med polio Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere 2 HJÆLP I HJEMMET TIL PERSONER MED POLIO Hjælp i hjemmet til personer med polio Særlige

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan vi tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan vi tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi Strategi 2012 2012 Hvor skal vi hen? PTU har gennem de seneste år været gennem en rivende udvikling. Vi har afholdt en række større internationale konferencer, som har været med til at synliggøre os over

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker Sammen er vi stærkere -Meld dig ind i PTU i dag I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

værd at vide om Rygmarvsskader

værd at vide om Rygmarvsskader værd at vide om Rygmarvsskader 2 værd at vide om rygmarvsskader Hvad er en rygmarvsskade? Rygmarvsskader er en samlet betegnelse for en række forskellige skader på rygmarven, som er den samling af nerver,

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

1. I hvilken afdeling af PTU har du modtaget behandling indenfor. Aarhus (Hvis du har været. på rehabiliteringsophold i. Rødovre, skal du vælge om

1. I hvilken afdeling af PTU har du modtaget behandling indenfor. Aarhus (Hvis du har været. på rehabiliteringsophold i. Rødovre, skal du vælge om PTUs patienttilfredshedsundersøgelse maj 2015 med Justerede procenter versus Aarhus Undersøgelsen blev sendt ud til 692 patienter og blev besvaret af 266 hvilket svarer til 38. 2. For bedre at kunne bruge

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TRIVSEL OG OVERSKUD MED ET HANDICAPPET BARN OPLÆG, WORKSHOPS OG KURSUSDAGE

INSPIRATIONSKATALOG TRIVSEL OG OVERSKUD MED ET HANDICAPPET BARN OPLÆG, WORKSHOPS OG KURSUSDAGE INSPIRATIONSKATALOG TRIVSEL OG OVERSKUD MED ET HANDICAPPET BARN OPLÆG, WORKSHOPS OG KURSUSDAGE Indholdsfortegnelse Trivsel og overskud med et barn med handicap eller kronisk sygdom...4 Familielivet, forældreressourcer

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

PTU FYN BERETNING 2012. Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C

PTU FYN BERETNING 2012. Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C BERETNING 2012 Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C PTU FYN Formand: Birthe Bjerre Tlf: 6593 4288 Mobil: 2685 4288 e-mail: ptufyn@hotmail.com SENIORHUS ODENSE Det sidste år har

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash Sammen er vi stærkere -Meld dig ind i PTU i dag I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Poliocafé om nyorienteringen i PTU

Poliocafé om nyorienteringen i PTU Rødovre 20.4. 2015 Referent: Rikke Pinborg Poliocafé om nyorienteringen i PTU Velkomst ved Lise Kay. Dagens møde skal bruges til at få input til den videre proces omkring den fremtidige struktur. Philip

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

Bring virkeligheden ind i undervisningen Få besøg af en. en personlig fortælling om konsekvenserne af et forkert valg

Bring virkeligheden ind i undervisningen Få besøg af en. en personlig fortælling om konsekvenserne af et forkert valg Bring virkeligheden ind i undervisningen Få besøg af en Trafikinformatør en personlig fortælling om konsekvenserne af et forkert valg Man sidder lige og vrikker lidt med sine ben og føler efter om de nu

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere