Poliocafé om nyorienteringen i PTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poliocafé om nyorienteringen i PTU"

Transkript

1 Rødovre Referent: Rikke Pinborg Poliocafé om nyorienteringen i PTU Velkomst ved Lise Kay. Dagens møde skal bruges til at få input til den videre proces omkring den fremtidige struktur. Philip orienterer om nyorienteringen Det har været en grundig proces, der blev intensiveret efter Niels Balle blev valgt som formand. Det er vigtigt med inputs fra mange forskellige grupper af mennesker både internt og eksternt. Alt er ikke klart og færdigt ved en lanceringsdato. Vi er ved at lave rammerne for den nye organisering. Der orienteres løbende om justeringer og ændringer og så hurtigt, det er muligt. PTU frem til i dag - Sund økonomi - Øgede fondsaktiviteter - Ombygning i 2012 og Etablering på MarselisborgCentret, Aarhus - Øgede forskningsaktiviteter med Syddansk Universitet, Glostrup Hospital og Rigshospitalet - Phd studerende i samarbejde med SDU starter i 2015 Udfordringerne i dag - Medlemstal falder - Udfordringer i flere kredse med bestyrelsestilslutning og arrangementer - Polarisering blandt organisationer - De store tager det hele - De små bliver mindre - Navn og ide umulig at kommunikere, når vi hedder PTU - Polio og ulykke i vejen for hinanden. Adskillelse i navn/kommunikation vil gøre det nemmere - Med navnet PTU er det vanskeligt at tiltrække nye frivillige og medlemmer - Det er vores vurdering, at enten laver vi en nyorientering eller også må vi imødese en afvikling af foreningen Polio og potentiale - Ca lever med polio i Danmark - Ca lever med daglige udfordringer pga. polio. Dem vil vi gerne have fat i. 1

2 Ulykke og potentiale - Ca. 2 % af den danske befolkning lever med daglige gener efter alvorlige ulykker Nyorientering af PTU - Samme hovedbestyrelse, kredsorganisering - Tilbud til brugere af huset forbliver uændret. Nyorienteringen medfører ingen forringelser for nogen, men et væsentligt bedre grundlag for at skabe nye tiltag og aktiviteter - Ny struktur i den eksterne kommunikation - Vi skal arbejde med to navne i en organisation Polioforeningen Behandling forskning - støtte - Egen hjemmeside og eget magasin - Egen markedsføring og relevant kommunikation over for sundhedsvæsnet, politikere, journalister Bliver forståelig kommunikation og tydeligt for poliosagen - Som hidtil fuldstændig integreret i PTU Foreningen for ulykkesramte Behandling forskning -støtte - Egen hjemmeside og eget magasin - Appellere til ulykkesramte i Danmark - Appellere til potentielle ulykkesramte. Det nye er, at vi skal appellere til personer, der potentielt kan blive ramt og ikke kun dem, der allerede har været ude for en alvorlig ulykke. Vi skal appellere til den brede befolkning for at opnå støttemedlemmer. - Fra diagnoseorganisation til folkesag Specialhospitalet for polio- og ulykkesramte Højt specialiseret rehabilitering - Mange kommuner har et rehabiliteringscenter. Det er vigtigt, at vi fortæller nøjagtigt, hvad vi laver og at, vi er specialister i det, vi laver. - Strukturen bevares - Foreningen har indflydelse på driften, da foreningen ejer specialsygehuset, men er samtidig under tilsyn af regionerne. Kommunikationen - Ved kredsarrangementer begge navne og logoer kommer på invitationen - To identiteter på sociale medier, to nyhedsbreve, to logoer, to hjemmesider, to medlemsblade 2

3 Aktiviteter og tiltag for polioområdet - interessegruppen - rehabiliteringscentret - internationalt samarbejde - konferencer - sundhedsdage - lokalt arbejde - handicapråd Interessegruppen polio - får en central rolle i det fremtidige arbejde for polioområdet - medlemmer af interessegruppen beskæftiger sig med specifikke arbejdsområder i forskellige arbejdsgrupper. Der etableres ad hoc arbejdsgrupper med frivillige med fuld opbakning fra sekretariatet. Sammenfatning af debat i salen og gruppearbejde Navn Spørgsmål: Hvad kommer PTU s navn til at være kan vi være to navne Svar: Der kommer til at være to navne og en forening. En kan sige jeg er i Polioforeningen og en anden siger jeg er i Foreningen for ulykkesramte, men de er i samme organisation. Gruppearbejde Positivt at polioforeningen ikke ryger ud, men bliver en del af navnet Poliologo må ikke være sort God ide med navneringene, men nye farver Godt oplæg fortsæt Hvorfor polio i sort er det fordi vi er døde om 30 år? PTU kan opretholdes som en fællesforening. Ulykkessagen kan profileres som ulykkesfonden (en fond dannet af PTU). Polio-sagen kan profileres som Post-polio-sagen. Ulykke vil måske styrkes og polio vil måske slankes Nyt navn: Centret for polio- og ulykkesramte. Ordet hospital er for stort et ord. God ide at adskille polio og ulykkesramte. Almene praktiserende læger må informeres om disse nye tiltag for at nå ud til flere, der har polio. Også nå familier, venner, naboer etc. 3

4 Alt hvad der er fortalt og skrevet, kan jeg kun se, bliver rigtig godt, al begyndelse er svært, men om et år vil vi alle se tilbage og sige, godt at vi valgte det rigtige. En ting er sikker, vi polio skal ikke glemmes! Husk det! Specialhospitalet for polio- og ulykkesramte. God ide, godt navn. Polioforeningen. Foreningen for ulykkesramte. Jeg synes, at det er en god ide med én organisation og navnene. Polioforeningen og Foreningen for ulykkesramte er gode navne. Polioforeningen og ulykkesforeningen 1. fælles navn; 2. fælles forening. 3. polio skal indgå i logoet. Forvirrende med 2 navne for samme enhed. Det bliver lige så svært at forstå som PTU. Godt at skille de to ud fra hinanden, da vi har to forskellige tilgange til handicap. Men ved træning m.m. er der fælles problematikker (næsten) Jeg er godt nok interesseret i et nyt navn og er tilfreds med Polioforeningen som navn, men vil gerne have sikkerhed for, at dette bliver lovet, at vores vilkår ikke bliver forringet. Kunne også godt tænke mig, at foreningen så blev meget mere udbredt, da polio ikke er kendt blandt mange mere. Derfor skal der også forskes mere i det og at alt omkring os bliver mere udbredt. Logo et eller to? Polioforeningen OK Polioforeningen Foreningen er for ukendt, så god ide med nyt tiltag. Ny opdeling og navngivning er flot-flot-flot. Navngivningen sammen med ordene under giver en let elevatortale Polio- og ulykkesforeningen Ikke hospital, men center for polio/postpolio (rehabilitering) Pas på med navneændringer det kan være aldeles ødelæggende. PTU er nemt at huske og nemt at forklare. Gamle logo skal tilbage (med kørestol) Struktur Spørgsmål: er der valg til interessegruppen Svar: interessegrupperne laver opslag. Folk laver ansøgninger og man udvælger medlemmer. Sådan foregår det også i dag og det fortsætter. Spørgsmål: Der kommer to navne, og samtidig bliver det sagt, at sammen er vi stærkere, og tilbud forbliver de samme. Hvor er det nye/hvad er indholdet? Svar: Der kommer med den nye struktur bedre mulighed for at lave aktiviteter og tiltag, der er målrettet poliogruppen. Spørgsmål: Man ønsker to navne, men der mangler en gennemgående strategi for, hvad man vil. Hvad er visionen for fremtidens PTU? 4

5 Svar: Vi arbejder stadig for ligeværdige vilkår og øget livskvalitet, drive specialsygehuset, sikre at vi bliver ved med at have gennemslagskraft. Vi har i mange, mange år været foreningen for polioramte og ulykkesramte. Spørgsmål: Hvem er formand for foreningen? Svar: Formanden vælges på repræsentantskabet Spørgsmål: Skal man være bekymret for, at polioramte bliver udfaset i foreningen, fordi der sidder ulykkesramte repræsenteret i hovedbestyrelsen? Svar: Niels Balle vil passe på poliogruppen, der sidder flere i hovedbestyrelsen, der selv er ramt af polio. Desuden er vi i foreningen aldrig gået op i, hvilken gruppe man kommer fra. Vi er lykkeligt fri for fløje i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet. Spørgsmål: Hvor bliver dem, der hverken er ulykkesramte og har polio, af? Svar: Ulykkesramte er en bred kategori. Det er ikke nødvendigt at lave vedtægtsændringer for at lave den nye struktur. Ændringerne ligger inden for målgruppebeskrivelse i vores nuværende vedtægter. Spørgsmål: Handler hele denne proces udelukkende om, at få flere medlemmer? Svar: Det handler om mere end at få flere medlemmer. Det handler også om tydelig kommunikation og øget gennemslagskraft. Spørgsmål: Hvorfor denne store proces, når der ikke skal ændres på foreningen, herunder vedtægter. Det er dyrt, hvis der ikke ligger andet end en navneændring. Foreningen kan hedde post-polio foreningen. Denne nyorientering hjælper ikke på at forklare, hvorfor man skal være medlem. Hvor ligger forandringen? Svar: Det havde ikke været en acceptabel proces, hvis der bare var blevet foreslået to navne og en ny struktur på repræsentantskabsmødet uden den foregående proces. Det er nødvendigt at have to tydelige navne for det vores fremtidige arbejde og hermed sikre de ting, vi er gode til og bygge videre på dem. Spørgsmål: Hvad er visionen for polioforeningen? Sig at visionen er bedre forhold for personer med postpolio. Vi må blive ved med at tro på, at det kan lade sig gøre, at vilkårene kan blive bedre. Politikerne skal overbevises om, at der er en sag her. Svar: Vi er sat i verden for at forbedre vilkårene for vores målgrupper. Det vil være meget svært for postpoliogruppen at få øgede bevillinger i disse besparelsestider, hvor der er kamp om ressourcerne mellem forskellige patientgrupper. Men vi forventer snart at få besøg af regionsrådsformand i Region Hovedstanden Sophie Hæstorp Andersen. Her vil vi selvfølgelig oplyse om vores situation, knappe ressourcer og de udfordringer, poliogruppen har. Spørgsmål: Hvad har man lært gennem nyorienteringsprocessen? Er der en ny kurs blandt medlemmerne? Svar: Via medlemsmøderne er vi blevet skarpere f.eks er vi gået væk fra navnet polionetværk til navnet polioforeningen. Vi er blevet bekræftet i, at opdelingen i markedsføringen og én forening er det rigtige. Ingen har meldt sig ud af PTU på grund af processen. Spørgsmål: Er de tilbud, der er i brochuren medlemstilbud kun for medlemmer. Det er svært at se, hvilke medlemsfordele jeg har i PTU. Svar: De tilbud, der er i den brochure, er kun for medlemmer. Hvis man ikke er visiteret til behandling, kan man som medlem bl.a. få adgang til en række rådgivningstilbud. 5

6 Gruppearbejde Udmærket med 2 navne og en fælles administration God ide med 2 foreninger God ide at dele internt polio/ulykke Kan man have et specialhospital og en interesseorganisation under samme tag? Foreningen varetager medlemmernes behov. Hospitalet er økonomisk afhængig af de bevilgende myndigheder Godt forslag bedre struktur. Kigger frem. God ide. At holde sammen i en organisation. God ide med to foreninger (skaber tydelighed) De to organisationer kommer til at gå samme vej. Kommer de ikke til at tage noget fra hinanden? Bliver Polioforeningen et vedhæng til Foreningen for ulykkesramte? Poliointeressegruppen hvad har den af indflydelse rådgivende? Resultater opnået? Det lyder godt med den nye struktur. Jeg omtaler altid PTU som Polioforeningen. Hvordan er magtfordelingen på de fælles områder (indflydelse)? Hvordan fordeler man arbejdet på landsplan? Valg til interessegruppe Hvordan organiseres medarbejderne? Dobbelt repræsentation i DH i kommunerne? Klar definering af tilhørsforhold (polio og ulykke) Ideen lyder rigtig. Vi kan ikke undvære nogen grupper af medlemmer Man kan vælge en repræsentant, der er næstformand for poliogruppen og en repræsentant/næstformand for poliogruppen. Grupperne bestemmer suverænt, hvad de skal kommunikere. Økonomi Spørgsmål: God ide at opdele PTU i to selvstændige foreninger. Der har man ramt rigtigt. Hvad med økonomien? At administrere to ting, at markedsføre to ting koster det dobbelte. Bør man ikke fokusere på økonomi? Svar: Nyorienteringen koster penge og hovedbestyrelsen ved, at det er en stor investering. Det indeværende år koster det omkring 2 mio. kr. Der kommer også store omkostninger næste år. Det koster at prioritere to grupper. Selvom det koster penge, vægter vi at prioritere to grupper i transformationen over de næste 20 år. Vi satser på, at nyorienteringen giver flere medlemmer især ulykkesdelen. Det er antagelsen, at investeringen i nyorienteringen vil give overskud på længere sigt. Spørgsmål: Hvad er fordelingsnøglen mellem de to grupper Svar: Der findes ikke en fordelingsnøgle mellem de to grupper i dag og det kommer der heller ikke i fremtiden. Hvis der er et godt projekt, vil vi støtte det, uanset hvilken af grupperne det omhandler. Hvis der er et godt projekt, søger vi fonde til det. Spørgsmål: Hvad hvis giveren ønsker at øremærke sit bidrag ved testamentering. Svar: Hvis giveren ønsker, at det skal gå til en bestemt gruppe, respekterer vi det. 6

7 Spørgsmål: Kan man øremærke sit årlige bidrag. Svar: Tror godt, at det kan lade sig gøre at lave øremærkede bidrag. Gruppearbejde Det kommer til at koste penge. Selvstændigt budget for polioforeningen Da polio-folk er uddøende hvordan med deling af pengene-økonomien? Fælles økonomi fordeling af indtægter? Der bør ikke være fælles økonomi ved testamentering Ansøgning til fonde. Skal hver forening søge og have egen økonomi eller er der fælles økonomi? Selvstændigt budget for polioforeningen Hvordan bliver pengene fra fonde fordelt? Bliver måske én organisation prioriteret? Hvordan er økonomien omkring specialhospitalet nu og efter en forandring? Fast økonomi. Polioforeningens økonomiske rammer skal fastlægges inkl. forskningsmidler Hvor stort et beløb får polio(ptu) hvert år fra finansloven? Budget for polioforeningen Selvstændigt budget for polioforeningen Har man tænkt på den økonomiske fordeling af fælles områder. Fordeling af ressourcer. Kan foreningen P og U bestemme hvorledes bevillinger fra det offentlige fordeles imellem polio og ulykke Polioforeningen skal have et selvstændigt budget. Det er bl.a. mine forældre, der har været med til at bygge foreningens formue op. Hvordan med økonomistyringen? Afhængig af om der eksempelvis kommer relativt flere ulykkesramte og færre polio. Hvor mange procent allokeres af foreningen til polio og ulykke? Afhænger det af medlemstallet? Udkast til vedtægter for polioforeningen taler om fordeling af formuen. Det duer ikke. Man kan ikke dele en formue, man skal være fælles om Donation til polio alene/ulykkeramte. Hvis man skal søge er det så en fælles pulje eller i fht. medlemstallet? Hvem afgør så stridigheder parterne imellem? Få to kontonumre: en til hver forening Kommunikation og information Spørgsmål: Hvorfor to blade og to hjemmesider? Jeg vil også gerne vide, hvad der sker for de ulykkesramte og bliver det ikke kedeligt, hvis det kun er for polio? Svar: Man kan få begge blade, måske bliver det et færre antal blade per år. Mange har efterlyst et blad kun for polioramte. 7

8 Gruppearbejde Hjemmeside cafe en gang om måneden som nu. Nyhedsbrev/blad. Er blad for dyrt? måske blad 2 gange årligt. Reklame hos FDM Hvordan vil man nå de andre ramte med tilbud og viden? Udbrede viden om PPS Ingen kender til polio - ikke engang læger! Skal gøres kendt også alle diverse symptomer for udenforstående. Man bliver tit misforstået. Bedre synlighed/forståelse i DK Oplysning om polio via TV? - muligvis via OBS Hvorfor vigtigt at have to blade og to hjemmesider? Hvad vil I sige, når I tager telefonen? Bladet Livtag er et dårligt navn. Får polio afdelings blad nyt navn og får ulykke afdelings blad nyt navn? Vi bør have et nyt navn til vores blad Behandling Spørgsmål: Aftale med regionen med visitation. Hvis der kommer nye medlemmer, vil de også have behandlinger. Kommer det så ikke til at gå ud over poliopatienter? Svar: Rehabiliteringscentret er et offentligt tilbud. Det at komme til behandling hænger ikke sammen med at være medlem af foreningen og medlemskab giver ret til behandling. Spørgsmål: Hvordan kan man kalde det behandling, når der ikke er en læge tilknyttet? Man kan træne alene og komme i bassin. Hvis man ikke kan træne ens problem væk, er det nødvendigt at hente hjælp ude i byen. Svar: Vi har professionelle behandlere ansat: læger, fysioterapeuter, psykologer. Vi er under pres, da det offentlige er meget fokuseret på, at vi laver en meget stram visitation. Hvis vi ikke gør det, begynder regionen at blande sig i vores prioriteringer. Vi vil rigtig gerne lave en bredere behandling, hvis vi måtte ift. visitation. Vi skal vise, at den behandling vi yder her ikke kan laves andre steder. Gruppearbejde Der må ikke gøres forskel. Der må ikke tages fra de ældre polioramte, fordi der kommer udlændinge, der er polioramte. Dvs. at skære ned for de ældre og lægge til for andre. Husk at der gives/tilbydes behandling til alle med henvisning. Ej blot til medlemmer. Det offentlige betaler. Hvad sker der med ventetiden til behandlingen, hvis vi bliver rigtig mange? Poliofolket ønsker ikke samme behandlingstilbud som nu, men et bredere og mere kvalificeret tilbud inkl. forskning. Bør der være fælles venteliste til hjælp i akutsituationer 8

9 Akut hjælp Bedre behandling af poliopatienter Har den ekspertise PTU må have oparbejdet ved 70 års poliobehandling relevans for ulykkesramte? Hjælp akut Bedre og målrettet forskning Behandling her på stedet Vi mangler en læge som fx Ellen Erreboe Larsen Hvorfor kan vi ikke få behandling her på stedet mere? Brugere af motionscentret skal være medlemmer af foreningen Fokus på postpolio og erkendelse af PPS problemer Opsøgende og sikre optimal og sammenhængende behandling af PPS både i PTU og resten af sundhedsvæsnet Akut beredskab, fysioterapi, bassin uden pauser, samlet viden, så vi kan få svar. Bedre udnyttelse af bassin for begge parter Specialhospitalet bør blive mere specialiseret Poliopatienter har brug for kvalificeret forskning Hjælp ved akut opstået smerte Kvalificeret akuthjælp Poliopatienter har brug for kvalificeret akuthjælp Polio kan ikke rehabiliteres. Patienten ønsker behandling. Vedligeholdelse, -lindring Centeret tager også andre grupper i rehabilitering. F.eks muskelsvind. Hvad med dem? Stærk funderet videnscenter forskning. Fokus på udvikling (polio) Der er allerede nu skåret ned på os polioramte, bl.a. i bassinet er vores instruktør sparet væk. Jeg troede det var det hele poliomenneske man tog hånd om, men det ser ikke sådan ud. For nu kan man ikke mere få akupunktur for sine gener. Man skal tage hele pakken og der er så et halvt års ventetid. Hvordan opretholdes samme tilbud som i dag til hhv. polio og ulykkesskade? Der er rigtig god behandling og dygtige fysioterapeuter. Der er god dialog, og de er meget opsøgende. Arrangementer og projekter Spørgsmål: Vælger man projekter, der kommer flest til gode, eller hvordan udvælger man projekter? Svar: I projektvalg tænker vi ikke på, om det kommer flest muligt til gode, men om det er et godt projekt. Vi laver ikke fordeling til fordel for en bestemt gruppe. Spørgsmål: Foreningen har støttet en fondsansøgning på 8 mio. kr til ombygning. Hvorfor vil PTU ikke hjælpe med kr. til et projekt til polioområdet? Svar: Ombygningen betyder, at vi kan udvide PTU Fri og flere fra foreningen kan bruge huset. Vi vurderer altid, hvordan en fondsansøgning kan give størst effekt. Hvis vi har mulighed for at opnå 2 mio. kr. til 9

10 ombygning hos en fond, så ansøger vi ikke den fond om kr. til et andet projekt også. Vi søger det store beløb, hvis det er muligt. Samtidig er det nødvendigt med løbende renovering af bygningerne. Gruppearbejde Diverse Postpolio bør markedsføres tilbuddene i foreningen skal målrettes PPS Rigtig nok at de fleste i Danmark, der er ramt af polio, er ældre. Dog må der skabes opmærksomhed på at en del udlændige, der er bosat sig i Danmark er ramt af polio, og de er ikke kun. Det kunne der også fokuseres på på den ene eller den anden måde. Hvordan ved jeg ikke. Gruppearbejde Noget skal der jo ske. Det er så nemt at brokke sig, men knap så nemt at komme med konstruktive, alternative gangbare forslag. PTU s gamle forsikring Synes at det er en god ide Fejlen = masser af nye medlemmer Hvad siger T- og U folkene til dette her? Input fra i dag bliver brugt i den videre proces omkring nyorienteringen i PTU. 10

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI

UlykkesPatientForeningen STRATEGI UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

1. I hvilken afdeling af PTU har du modtaget behandling indenfor. Aarhus (Hvis du har været. på rehabiliteringsophold i. Rødovre, skal du vælge om

1. I hvilken afdeling af PTU har du modtaget behandling indenfor. Aarhus (Hvis du har været. på rehabiliteringsophold i. Rødovre, skal du vælge om PTUs patienttilfredshedsundersøgelse maj 2015 med Justerede procenter versus Aarhus Undersøgelsen blev sendt ud til 692 patienter og blev besvaret af 266 hvilket svarer til 38. 2. For bedre at kunne bruge

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Når din nærmeste har post polio

Når din nærmeste har post polio Når din nærmeste har post polio 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR post polio Til DIG SOM PÅRØRENDE Post polio påvirker ikke alene den polioskadede, men også de pårørende. Denne brochure henvender sig til dig, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2010/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. oktober 2010 af Pia Christmas Møller (UFG) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Specialiseret

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere HJÆLP I HJEMMET til personer med polio Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere 2 HJÆLP I HJEMMET TIL PERSONER MED POLIO Hjælp i hjemmet til personer med polio Særlige

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Optimere postpolio indsatsen

Optimere postpolio indsatsen 1 Optimere postpolio indsatsen PTU startede som Polioforeningen, med at varetage interesser for alle dem, der blev ramt af polio under de store epidemier. Polioforeningen havde - da den var på sit højeste

Læs mere

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Agenda 10:00 Morgenmadsbuffet. 10:20 Velkomst v/ formand Rita O. Christensen 10:30 Oplæg ved Francesco d Amore, klinisk professor ved Hæmatologisk afdeling

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan vi tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM RCFM Etableret på initiativ af muskelsvindfonden i 1976 og er i dag et selvejende offentligt finansieret

Læs mere

PTU FYN BERETNING 2012. Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C

PTU FYN BERETNING 2012. Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C BERETNING 2012 Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C PTU FYN Formand: Birthe Bjerre Tlf: 6593 4288 Mobil: 2685 4288 e-mail: ptufyn@hotmail.com SENIORHUS ODENSE Det sidste år har

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Dato for møde: Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart, Helle Gerbild, Sune Frølund

Dato for møde: Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart, Helle Gerbild, Sune Frølund Referat Referat af møde i: Danske Fysioterapeuters etiske råd Dato for møde: 15.9.2016 For referat: Gurli Petersen Dato for udarbejdelse: 27.9.2016 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart,

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld Når mor eller far har piskesmæld når mor eller far har piskesmæld 2 når mor eller far har piskesmæld Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med piskesmæld. Kan

Læs mere

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi Strategi 2012 2012 Hvor skal vi hen? PTU har gennem de seneste år været gennem en rivende udvikling. Vi har afholdt en række større internationale konferencer, som har været med til at synliggøre os over

Læs mere

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen 09.00 Kaffe/te og morgenbrød. Præsentation 09.15 Nyt fra Hjerteforeningens rådgivning Hanne 10.00 Erfaringsudveksling 11.00 Pause og frugt 11.15 Motion efter Hjerte-kar sygdom. Oplæg og dialog Fysioterapeut

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. juni 2010 Etablering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

værd at vide om polio

værd at vide om polio PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Når din nærmeste har en ulykkesskade

Når din nærmeste har en ulykkesskade Når din nærmeste har en ulykkesskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE har en ulykkesskade Til DIG SOM PÅRØRENDE En ulykkesskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan vi tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning til mennesker med demens 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Lissie la Cour E-mail: llc@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere