Poliocafé om nyorienteringen i PTU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poliocafé om nyorienteringen i PTU"

Transkript

1 Rødovre Referent: Rikke Pinborg Poliocafé om nyorienteringen i PTU Velkomst ved Lise Kay. Dagens møde skal bruges til at få input til den videre proces omkring den fremtidige struktur. Philip orienterer om nyorienteringen Det har været en grundig proces, der blev intensiveret efter Niels Balle blev valgt som formand. Det er vigtigt med inputs fra mange forskellige grupper af mennesker både internt og eksternt. Alt er ikke klart og færdigt ved en lanceringsdato. Vi er ved at lave rammerne for den nye organisering. Der orienteres løbende om justeringer og ændringer og så hurtigt, det er muligt. PTU frem til i dag - Sund økonomi - Øgede fondsaktiviteter - Ombygning i 2012 og Etablering på MarselisborgCentret, Aarhus - Øgede forskningsaktiviteter med Syddansk Universitet, Glostrup Hospital og Rigshospitalet - Phd studerende i samarbejde med SDU starter i 2015 Udfordringerne i dag - Medlemstal falder - Udfordringer i flere kredse med bestyrelsestilslutning og arrangementer - Polarisering blandt organisationer - De store tager det hele - De små bliver mindre - Navn og ide umulig at kommunikere, når vi hedder PTU - Polio og ulykke i vejen for hinanden. Adskillelse i navn/kommunikation vil gøre det nemmere - Med navnet PTU er det vanskeligt at tiltrække nye frivillige og medlemmer - Det er vores vurdering, at enten laver vi en nyorientering eller også må vi imødese en afvikling af foreningen Polio og potentiale - Ca lever med polio i Danmark - Ca lever med daglige udfordringer pga. polio. Dem vil vi gerne have fat i. 1

2 Ulykke og potentiale - Ca. 2 % af den danske befolkning lever med daglige gener efter alvorlige ulykker Nyorientering af PTU - Samme hovedbestyrelse, kredsorganisering - Tilbud til brugere af huset forbliver uændret. Nyorienteringen medfører ingen forringelser for nogen, men et væsentligt bedre grundlag for at skabe nye tiltag og aktiviteter - Ny struktur i den eksterne kommunikation - Vi skal arbejde med to navne i en organisation Polioforeningen Behandling forskning - støtte - Egen hjemmeside og eget magasin - Egen markedsføring og relevant kommunikation over for sundhedsvæsnet, politikere, journalister Bliver forståelig kommunikation og tydeligt for poliosagen - Som hidtil fuldstændig integreret i PTU Foreningen for ulykkesramte Behandling forskning -støtte - Egen hjemmeside og eget magasin - Appellere til ulykkesramte i Danmark - Appellere til potentielle ulykkesramte. Det nye er, at vi skal appellere til personer, der potentielt kan blive ramt og ikke kun dem, der allerede har været ude for en alvorlig ulykke. Vi skal appellere til den brede befolkning for at opnå støttemedlemmer. - Fra diagnoseorganisation til folkesag Specialhospitalet for polio- og ulykkesramte Højt specialiseret rehabilitering - Mange kommuner har et rehabiliteringscenter. Det er vigtigt, at vi fortæller nøjagtigt, hvad vi laver og at, vi er specialister i det, vi laver. - Strukturen bevares - Foreningen har indflydelse på driften, da foreningen ejer specialsygehuset, men er samtidig under tilsyn af regionerne. Kommunikationen - Ved kredsarrangementer begge navne og logoer kommer på invitationen - To identiteter på sociale medier, to nyhedsbreve, to logoer, to hjemmesider, to medlemsblade 2

3 Aktiviteter og tiltag for polioområdet - interessegruppen - rehabiliteringscentret - internationalt samarbejde - konferencer - sundhedsdage - lokalt arbejde - handicapråd Interessegruppen polio - får en central rolle i det fremtidige arbejde for polioområdet - medlemmer af interessegruppen beskæftiger sig med specifikke arbejdsområder i forskellige arbejdsgrupper. Der etableres ad hoc arbejdsgrupper med frivillige med fuld opbakning fra sekretariatet. Sammenfatning af debat i salen og gruppearbejde Navn Spørgsmål: Hvad kommer PTU s navn til at være kan vi være to navne Svar: Der kommer til at være to navne og en forening. En kan sige jeg er i Polioforeningen og en anden siger jeg er i Foreningen for ulykkesramte, men de er i samme organisation. Gruppearbejde Positivt at polioforeningen ikke ryger ud, men bliver en del af navnet Poliologo må ikke være sort God ide med navneringene, men nye farver Godt oplæg fortsæt Hvorfor polio i sort er det fordi vi er døde om 30 år? PTU kan opretholdes som en fællesforening. Ulykkessagen kan profileres som ulykkesfonden (en fond dannet af PTU). Polio-sagen kan profileres som Post-polio-sagen. Ulykke vil måske styrkes og polio vil måske slankes Nyt navn: Centret for polio- og ulykkesramte. Ordet hospital er for stort et ord. God ide at adskille polio og ulykkesramte. Almene praktiserende læger må informeres om disse nye tiltag for at nå ud til flere, der har polio. Også nå familier, venner, naboer etc. 3

4 Alt hvad der er fortalt og skrevet, kan jeg kun se, bliver rigtig godt, al begyndelse er svært, men om et år vil vi alle se tilbage og sige, godt at vi valgte det rigtige. En ting er sikker, vi polio skal ikke glemmes! Husk det! Specialhospitalet for polio- og ulykkesramte. God ide, godt navn. Polioforeningen. Foreningen for ulykkesramte. Jeg synes, at det er en god ide med én organisation og navnene. Polioforeningen og Foreningen for ulykkesramte er gode navne. Polioforeningen og ulykkesforeningen 1. fælles navn; 2. fælles forening. 3. polio skal indgå i logoet. Forvirrende med 2 navne for samme enhed. Det bliver lige så svært at forstå som PTU. Godt at skille de to ud fra hinanden, da vi har to forskellige tilgange til handicap. Men ved træning m.m. er der fælles problematikker (næsten) Jeg er godt nok interesseret i et nyt navn og er tilfreds med Polioforeningen som navn, men vil gerne have sikkerhed for, at dette bliver lovet, at vores vilkår ikke bliver forringet. Kunne også godt tænke mig, at foreningen så blev meget mere udbredt, da polio ikke er kendt blandt mange mere. Derfor skal der også forskes mere i det og at alt omkring os bliver mere udbredt. Logo et eller to? Polioforeningen OK Polioforeningen Foreningen er for ukendt, så god ide med nyt tiltag. Ny opdeling og navngivning er flot-flot-flot. Navngivningen sammen med ordene under giver en let elevatortale Polio- og ulykkesforeningen Ikke hospital, men center for polio/postpolio (rehabilitering) Pas på med navneændringer det kan være aldeles ødelæggende. PTU er nemt at huske og nemt at forklare. Gamle logo skal tilbage (med kørestol) Struktur Spørgsmål: er der valg til interessegruppen Svar: interessegrupperne laver opslag. Folk laver ansøgninger og man udvælger medlemmer. Sådan foregår det også i dag og det fortsætter. Spørgsmål: Der kommer to navne, og samtidig bliver det sagt, at sammen er vi stærkere, og tilbud forbliver de samme. Hvor er det nye/hvad er indholdet? Svar: Der kommer med den nye struktur bedre mulighed for at lave aktiviteter og tiltag, der er målrettet poliogruppen. Spørgsmål: Man ønsker to navne, men der mangler en gennemgående strategi for, hvad man vil. Hvad er visionen for fremtidens PTU? 4

5 Svar: Vi arbejder stadig for ligeværdige vilkår og øget livskvalitet, drive specialsygehuset, sikre at vi bliver ved med at have gennemslagskraft. Vi har i mange, mange år været foreningen for polioramte og ulykkesramte. Spørgsmål: Hvem er formand for foreningen? Svar: Formanden vælges på repræsentantskabet Spørgsmål: Skal man være bekymret for, at polioramte bliver udfaset i foreningen, fordi der sidder ulykkesramte repræsenteret i hovedbestyrelsen? Svar: Niels Balle vil passe på poliogruppen, der sidder flere i hovedbestyrelsen, der selv er ramt af polio. Desuden er vi i foreningen aldrig gået op i, hvilken gruppe man kommer fra. Vi er lykkeligt fri for fløje i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet. Spørgsmål: Hvor bliver dem, der hverken er ulykkesramte og har polio, af? Svar: Ulykkesramte er en bred kategori. Det er ikke nødvendigt at lave vedtægtsændringer for at lave den nye struktur. Ændringerne ligger inden for målgruppebeskrivelse i vores nuværende vedtægter. Spørgsmål: Handler hele denne proces udelukkende om, at få flere medlemmer? Svar: Det handler om mere end at få flere medlemmer. Det handler også om tydelig kommunikation og øget gennemslagskraft. Spørgsmål: Hvorfor denne store proces, når der ikke skal ændres på foreningen, herunder vedtægter. Det er dyrt, hvis der ikke ligger andet end en navneændring. Foreningen kan hedde post-polio foreningen. Denne nyorientering hjælper ikke på at forklare, hvorfor man skal være medlem. Hvor ligger forandringen? Svar: Det havde ikke været en acceptabel proces, hvis der bare var blevet foreslået to navne og en ny struktur på repræsentantskabsmødet uden den foregående proces. Det er nødvendigt at have to tydelige navne for det vores fremtidige arbejde og hermed sikre de ting, vi er gode til og bygge videre på dem. Spørgsmål: Hvad er visionen for polioforeningen? Sig at visionen er bedre forhold for personer med postpolio. Vi må blive ved med at tro på, at det kan lade sig gøre, at vilkårene kan blive bedre. Politikerne skal overbevises om, at der er en sag her. Svar: Vi er sat i verden for at forbedre vilkårene for vores målgrupper. Det vil være meget svært for postpoliogruppen at få øgede bevillinger i disse besparelsestider, hvor der er kamp om ressourcerne mellem forskellige patientgrupper. Men vi forventer snart at få besøg af regionsrådsformand i Region Hovedstanden Sophie Hæstorp Andersen. Her vil vi selvfølgelig oplyse om vores situation, knappe ressourcer og de udfordringer, poliogruppen har. Spørgsmål: Hvad har man lært gennem nyorienteringsprocessen? Er der en ny kurs blandt medlemmerne? Svar: Via medlemsmøderne er vi blevet skarpere f.eks er vi gået væk fra navnet polionetværk til navnet polioforeningen. Vi er blevet bekræftet i, at opdelingen i markedsføringen og én forening er det rigtige. Ingen har meldt sig ud af PTU på grund af processen. Spørgsmål: Er de tilbud, der er i brochuren medlemstilbud kun for medlemmer. Det er svært at se, hvilke medlemsfordele jeg har i PTU. Svar: De tilbud, der er i den brochure, er kun for medlemmer. Hvis man ikke er visiteret til behandling, kan man som medlem bl.a. få adgang til en række rådgivningstilbud. 5

6 Gruppearbejde Udmærket med 2 navne og en fælles administration God ide med 2 foreninger God ide at dele internt polio/ulykke Kan man have et specialhospital og en interesseorganisation under samme tag? Foreningen varetager medlemmernes behov. Hospitalet er økonomisk afhængig af de bevilgende myndigheder Godt forslag bedre struktur. Kigger frem. God ide. At holde sammen i en organisation. God ide med to foreninger (skaber tydelighed) De to organisationer kommer til at gå samme vej. Kommer de ikke til at tage noget fra hinanden? Bliver Polioforeningen et vedhæng til Foreningen for ulykkesramte? Poliointeressegruppen hvad har den af indflydelse rådgivende? Resultater opnået? Det lyder godt med den nye struktur. Jeg omtaler altid PTU som Polioforeningen. Hvordan er magtfordelingen på de fælles områder (indflydelse)? Hvordan fordeler man arbejdet på landsplan? Valg til interessegruppe Hvordan organiseres medarbejderne? Dobbelt repræsentation i DH i kommunerne? Klar definering af tilhørsforhold (polio og ulykke) Ideen lyder rigtig. Vi kan ikke undvære nogen grupper af medlemmer Man kan vælge en repræsentant, der er næstformand for poliogruppen og en repræsentant/næstformand for poliogruppen. Grupperne bestemmer suverænt, hvad de skal kommunikere. Økonomi Spørgsmål: God ide at opdele PTU i to selvstændige foreninger. Der har man ramt rigtigt. Hvad med økonomien? At administrere to ting, at markedsføre to ting koster det dobbelte. Bør man ikke fokusere på økonomi? Svar: Nyorienteringen koster penge og hovedbestyrelsen ved, at det er en stor investering. Det indeværende år koster det omkring 2 mio. kr. Der kommer også store omkostninger næste år. Det koster at prioritere to grupper. Selvom det koster penge, vægter vi at prioritere to grupper i transformationen over de næste 20 år. Vi satser på, at nyorienteringen giver flere medlemmer især ulykkesdelen. Det er antagelsen, at investeringen i nyorienteringen vil give overskud på længere sigt. Spørgsmål: Hvad er fordelingsnøglen mellem de to grupper Svar: Der findes ikke en fordelingsnøgle mellem de to grupper i dag og det kommer der heller ikke i fremtiden. Hvis der er et godt projekt, vil vi støtte det, uanset hvilken af grupperne det omhandler. Hvis der er et godt projekt, søger vi fonde til det. Spørgsmål: Hvad hvis giveren ønsker at øremærke sit bidrag ved testamentering. Svar: Hvis giveren ønsker, at det skal gå til en bestemt gruppe, respekterer vi det. 6

7 Spørgsmål: Kan man øremærke sit årlige bidrag. Svar: Tror godt, at det kan lade sig gøre at lave øremærkede bidrag. Gruppearbejde Det kommer til at koste penge. Selvstændigt budget for polioforeningen Da polio-folk er uddøende hvordan med deling af pengene-økonomien? Fælles økonomi fordeling af indtægter? Der bør ikke være fælles økonomi ved testamentering Ansøgning til fonde. Skal hver forening søge og have egen økonomi eller er der fælles økonomi? Selvstændigt budget for polioforeningen Hvordan bliver pengene fra fonde fordelt? Bliver måske én organisation prioriteret? Hvordan er økonomien omkring specialhospitalet nu og efter en forandring? Fast økonomi. Polioforeningens økonomiske rammer skal fastlægges inkl. forskningsmidler Hvor stort et beløb får polio(ptu) hvert år fra finansloven? Budget for polioforeningen Selvstændigt budget for polioforeningen Har man tænkt på den økonomiske fordeling af fælles områder. Fordeling af ressourcer. Kan foreningen P og U bestemme hvorledes bevillinger fra det offentlige fordeles imellem polio og ulykke Polioforeningen skal have et selvstændigt budget. Det er bl.a. mine forældre, der har været med til at bygge foreningens formue op. Hvordan med økonomistyringen? Afhængig af om der eksempelvis kommer relativt flere ulykkesramte og færre polio. Hvor mange procent allokeres af foreningen til polio og ulykke? Afhænger det af medlemstallet? Udkast til vedtægter for polioforeningen taler om fordeling af formuen. Det duer ikke. Man kan ikke dele en formue, man skal være fælles om Donation til polio alene/ulykkeramte. Hvis man skal søge er det så en fælles pulje eller i fht. medlemstallet? Hvem afgør så stridigheder parterne imellem? Få to kontonumre: en til hver forening Kommunikation og information Spørgsmål: Hvorfor to blade og to hjemmesider? Jeg vil også gerne vide, hvad der sker for de ulykkesramte og bliver det ikke kedeligt, hvis det kun er for polio? Svar: Man kan få begge blade, måske bliver det et færre antal blade per år. Mange har efterlyst et blad kun for polioramte. 7

8 Gruppearbejde Hjemmeside cafe en gang om måneden som nu. Nyhedsbrev/blad. Er blad for dyrt? måske blad 2 gange årligt. Reklame hos FDM Hvordan vil man nå de andre ramte med tilbud og viden? Udbrede viden om PPS Ingen kender til polio - ikke engang læger! Skal gøres kendt også alle diverse symptomer for udenforstående. Man bliver tit misforstået. Bedre synlighed/forståelse i DK Oplysning om polio via TV? - muligvis via OBS Hvorfor vigtigt at have to blade og to hjemmesider? Hvad vil I sige, når I tager telefonen? Bladet Livtag er et dårligt navn. Får polio afdelings blad nyt navn og får ulykke afdelings blad nyt navn? Vi bør have et nyt navn til vores blad Behandling Spørgsmål: Aftale med regionen med visitation. Hvis der kommer nye medlemmer, vil de også have behandlinger. Kommer det så ikke til at gå ud over poliopatienter? Svar: Rehabiliteringscentret er et offentligt tilbud. Det at komme til behandling hænger ikke sammen med at være medlem af foreningen og medlemskab giver ret til behandling. Spørgsmål: Hvordan kan man kalde det behandling, når der ikke er en læge tilknyttet? Man kan træne alene og komme i bassin. Hvis man ikke kan træne ens problem væk, er det nødvendigt at hente hjælp ude i byen. Svar: Vi har professionelle behandlere ansat: læger, fysioterapeuter, psykologer. Vi er under pres, da det offentlige er meget fokuseret på, at vi laver en meget stram visitation. Hvis vi ikke gør det, begynder regionen at blande sig i vores prioriteringer. Vi vil rigtig gerne lave en bredere behandling, hvis vi måtte ift. visitation. Vi skal vise, at den behandling vi yder her ikke kan laves andre steder. Gruppearbejde Der må ikke gøres forskel. Der må ikke tages fra de ældre polioramte, fordi der kommer udlændinge, der er polioramte. Dvs. at skære ned for de ældre og lægge til for andre. Husk at der gives/tilbydes behandling til alle med henvisning. Ej blot til medlemmer. Det offentlige betaler. Hvad sker der med ventetiden til behandlingen, hvis vi bliver rigtig mange? Poliofolket ønsker ikke samme behandlingstilbud som nu, men et bredere og mere kvalificeret tilbud inkl. forskning. Bør der være fælles venteliste til hjælp i akutsituationer 8

9 Akut hjælp Bedre behandling af poliopatienter Har den ekspertise PTU må have oparbejdet ved 70 års poliobehandling relevans for ulykkesramte? Hjælp akut Bedre og målrettet forskning Behandling her på stedet Vi mangler en læge som fx Ellen Erreboe Larsen Hvorfor kan vi ikke få behandling her på stedet mere? Brugere af motionscentret skal være medlemmer af foreningen Fokus på postpolio og erkendelse af PPS problemer Opsøgende og sikre optimal og sammenhængende behandling af PPS både i PTU og resten af sundhedsvæsnet Akut beredskab, fysioterapi, bassin uden pauser, samlet viden, så vi kan få svar. Bedre udnyttelse af bassin for begge parter Specialhospitalet bør blive mere specialiseret Poliopatienter har brug for kvalificeret forskning Hjælp ved akut opstået smerte Kvalificeret akuthjælp Poliopatienter har brug for kvalificeret akuthjælp Polio kan ikke rehabiliteres. Patienten ønsker behandling. Vedligeholdelse, -lindring Centeret tager også andre grupper i rehabilitering. F.eks muskelsvind. Hvad med dem? Stærk funderet videnscenter forskning. Fokus på udvikling (polio) Der er allerede nu skåret ned på os polioramte, bl.a. i bassinet er vores instruktør sparet væk. Jeg troede det var det hele poliomenneske man tog hånd om, men det ser ikke sådan ud. For nu kan man ikke mere få akupunktur for sine gener. Man skal tage hele pakken og der er så et halvt års ventetid. Hvordan opretholdes samme tilbud som i dag til hhv. polio og ulykkesskade? Der er rigtig god behandling og dygtige fysioterapeuter. Der er god dialog, og de er meget opsøgende. Arrangementer og projekter Spørgsmål: Vælger man projekter, der kommer flest til gode, eller hvordan udvælger man projekter? Svar: I projektvalg tænker vi ikke på, om det kommer flest muligt til gode, men om det er et godt projekt. Vi laver ikke fordeling til fordel for en bestemt gruppe. Spørgsmål: Foreningen har støttet en fondsansøgning på 8 mio. kr til ombygning. Hvorfor vil PTU ikke hjælpe med kr. til et projekt til polioområdet? Svar: Ombygningen betyder, at vi kan udvide PTU Fri og flere fra foreningen kan bruge huset. Vi vurderer altid, hvordan en fondsansøgning kan give størst effekt. Hvis vi har mulighed for at opnå 2 mio. kr. til 9

10 ombygning hos en fond, så ansøger vi ikke den fond om kr. til et andet projekt også. Vi søger det store beløb, hvis det er muligt. Samtidig er det nødvendigt med løbende renovering af bygningerne. Gruppearbejde Diverse Postpolio bør markedsføres tilbuddene i foreningen skal målrettes PPS Rigtig nok at de fleste i Danmark, der er ramt af polio, er ældre. Dog må der skabes opmærksomhed på at en del udlændige, der er bosat sig i Danmark er ramt af polio, og de er ikke kun. Det kunne der også fokuseres på på den ene eller den anden måde. Hvordan ved jeg ikke. Gruppearbejde Noget skal der jo ske. Det er så nemt at brokke sig, men knap så nemt at komme med konstruktive, alternative gangbare forslag. PTU s gamle forsikring Synes at det er en god ide Fejlen = masser af nye medlemmer Hvad siger T- og U folkene til dette her? Input fra i dag bliver brugt i den videre proces omkring nyorienteringen i PTU. 10

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

værd at vide om Rygmarvsskader

værd at vide om Rygmarvsskader værd at vide om Rygmarvsskader 2 værd at vide om rygmarvsskader Hvad er en rygmarvsskade? Rygmarvsskader er en samlet betegnelse for en række forskellige skader på rygmarven, som er den samling af nerver,

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014.

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Der afholdtes generalforsamling i PTU s østjyllandskreds på MarselisborgCentret, P.P.Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C, d. 9. oktober 2014.

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere