Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991."

Transkript

1 Frederikskirken Skåde sogn Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i Alle billeder er fotograferet af Thomas Pedersen og Poul Pedersen. Frederikskirken er sognekirke for Skåde sogn, omfattende Skåde, Højbjerg og Saralyst, et sogn på ca indbyggere. Kirken ligner til forveksling en gammel middelalderkirke ("en typisk dansk landsbykirke", skriver Trap: Danmark), hvidkalket, med kamtakkede gavle og rødt tegltag og beliggende på en bakketop med vid udsigt. Kirken er dog først opført i årene , indviet den 3. december 1944, første søndag i advent. Det var midt under den tyske besættelse under den anden verdenskrig, og sognets beboere var enige om at ønske - og flittigt bidrage til - opførelsen af en typisk dansk kirke. Frederikskirken 1991 Frederikskirken er den sidst opførte kirke herhjemme, der så direkte vedkender sig middelaldertraditionen; i årene efter 2. verdenskrig er arkitekturen ved de mange nyopførte kirker gået andre veje. Arkitekt var den kendte kirkearkitekt og kirkerestaurator Harald Lønborg- Jensen (Rinkenæs Korskirke, Lundtoft Kirke, restaurering af Brønshøj Kirke og Løgumklo-

2 ster Kirke er nogle af hans mange kirkebygningsopgaver). Før og mens kirken blev opført, var den nu nedlagte, men dengang nyopførte RIO-biograf i Højbjerg (hjørnet af Rosenvangsalle og Oddervej) blevet brugt som gudstjenestelokale - i sig selv et stykke moderne kirkehistorie: en kirke, der begynder i et biografteater! FREDERIKSKIRKEN var i de første fem år annekskirke til Holme, og Holmes sognepræst var dens første præst, men Skåde sogn blev udskilt som selvstændigt sogn i 1949 og fik egen sognepræst. Kirkens opførelseshistorie er kort beskrevet på en tavle over prædikestolen med disse ord: "SOLI DEO GLORIA (Gud alene æren). År 1941, i Kong Christian d. X s 30. Regeringsår, besluttede Borgere i Højbjerg, Saralyst og Skaade at rejse en kirke i Stil med vore gamle danske Landsbykirker, som til sene tider kan vidne om, at man i de ufredfyldte Aar 1941 til 1944, hvor næsten hele Verden var i Krig og vort gamle Land besat af den tyske Værnemagt, dog havde Fremtidshåb og Sammenhold til at bygge en hvid kirke til Guds Ære, som et Middel til at opelske Fredens Aand---." Man gav kirken navnet Frederikskirken efter daværende kronprins Frederik, den senere kong Frederik den Niende, efter forud indhentet tilladelse. På de 4 øverste stolestader ses initialerne for det daværende kongepar: Chr. X og dronning Alexandrine, og kronprinseparret Frederik og Ingrid. Kirkerummet Kirkerummet, hvori både tårnrummet og det store kor indgår, bærer fra arkitektens side præg af skiftende tiders byggestil. Den store korbue, triumfbuen, der hviler på svære søjler med terningekapitæler, leder tanken hen på vore ældste romanske kirker, inspireret af Veng klosterkirke ved Skanderborg. De små rundbuede vinduer i nordsiden, der modsvarer store gotiske, spidsbuede vinduer i syd, samt krydshvælvingerne i loftet, minder om senmiddelalderen. Rummet er hvidkalket og lyst uden kalkmalerier. Der er siddeplads til 175. Inventar Prædikestol og alter er som i mange gamle kirker i en anden stil end selve rummet. Altertavlen er i bruskbarak, prædikestolen i tillempet renæssancestil, med smukt udført billedskærerarbejde og malet i omhyggeligt afstemte farver. Det samme gælder den store fornemt udførte orgelfacade.

3 Alter Selve alterbordet er muret op af store teglsten i munkestensformat med et par pudsige "kaminer" i sidefladerne, inspireret fra Løgumkloster kirke, som Lønborg-Jensen tidligere havde restaureret. Alterbilledet er malet af den dengang 83-årige Axel Hou; det havde før kirkens indvielse været udstillet på Charlottenborg: "Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket", englene der viser sig for hyrderne på Betlehem mark - et ret usædvanligt alterbilledmotiv (hvor nadverbilleder eller korsfæstelsesmotiver er de almindeligste). Kirken har som gave erhvervet kunstnerens skitse til maleriet; den er ophængt i sognesalen.

4 På alteret står to tunge malmlysestager, skænket af daværende kronprins Frederik til kirkens indvielse. Foran alteret blev der i 1983 lagt et smukt vævet tæppe i gyldne farver. Det skal med sit lyse parti i midten symbolisere lyset, der vælder ud fra Kristi opstandelse. Altertæppet er vævet af Esther Bové Reintoft, Solbjerg, specielt til dette sted; hun har også vævet det tilsvarende pultklæde, der hænger ned fra prædikestolen. Kirkens oprindelige altertæppe, der efter 40 års brug ikke længere tålte slid, er nu ophængt som vægdekoration i sognet mødelokale. Det er et stjernetæppe, korsstingsbroderet af en kreds af sognets damer; også dronning Alexandrine har broderet et af felterne. Prædikestol Den smukt udskårne og malede prædikestol krones af en lydhimmel med en figur af Kristus med sejrsfanen plantet på jordkloden. På prædikestolen kan læses med gamle gotiske bogstaver: "Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det". Og "Den, som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys". alt murer-, tømrer-, snedker- og billedskærerarbejde er udført af lokale håndværkere. Birum Til det 34 m lange og 8.7 m brede kirkerum er knyttet nogel birum: våbenhuset, det tilsvarende dåbsventeværelse, praktisk udstyret med puslebord og ting til børnepasning og udsmykket med et vævet kunsthåndværk med kristne symboler, fremstillet af væverparret Kirsten og John Becker, Holte. I forbindelse med orgelpulpituret findes et koristværelse, ligesom der i kirkens øst-ende er tilbygget præsteværelse. Under koret findes en krypt, hvorfra der lejlighedsvis holdes begravelser. Orgel Kirkens orgel er på 20 stemmer og bygget af orgelfirmaet A.C. Zachariasen, Århus, men senere flere gange ombygget og nyintoneret. Døbefont og dåbsfad Til den tunge og enkle granitdøbefont bruges ved dåbshandlinger et gammelt tin-dåbsfad fra 1687, med et billede af Kristi dåb omgivet af et stiliseret tulipanrankemotiv af hollandsk oprindelse. Fadet er oprindeligt skænket til Holme kirke af baron Constantin Marselis og

5 hustru Sophia Carisius (hendes slægt stammede fra Karise på Sjælland, deraf det fine navn!) de var ejere af Marselisborg gods, under hvilket Holme kirke en tid hørte. Fadet havde været bortkommet i mere end 200 år, men dukkede op på en kunstauktion i København, mens Frederikskirken var under opførelse, og det blev med en del besvær, på foranledning af kirkekomiteen, af en privat køber hjemkøbt til sognet og skænket til Frederikskirken, som jo dengang endnu lå i Holme sogn. Det bærer blandt andet indskriften: "Et Døbefad af Tin foræres Holme Kjerke - Gud, lad dit Naade - Bad os alle døbte vircke". Fadet er signeret med initialerne H N [S] (i kronebånd med rose). Det er fremstillet af Hans Nielsen Gotlænder i Klokker I det 21 m høje tårn hænger 4 klokker, heraf en jernklokke fra krigsårene, fremstillet på de Smith ske Jernstøberier, Aalborg, at det skritjerne, som dengang var det eneste, man kunne får til klokkestøbning. Efter 25 års trofast tjeneste blev den i 1969 afløst af tre malmklokker stemt i tonerne g, b og c, det såkaldte Te-Deum-motiv. Malmklokkerne er støbt i London på The Whitechapel Bell Foundry, det samme gamle klokkestøberi, der har fremstillet den berømte Big Ben ved det engelske parlament. For øvrigt er Frederikskirkens klokker de første, det navnkundige støberi har leveret til en dansk kirke, det er senere blevet til flere. Kirkeministeriets daværende orgel- og klokkekonsulent Hans Nyholm skriver, at de tre klokkers afstemning er sket med overordentlig stor nøjagtighed, og at Frederikskirkens malmklokker er dem, han med størst glæde lytter til. for at værne om traditionerne bruges den gamle jernklokke stadig een gang om året: ved den anden ringning (kl. 9.45) på den første søndag i advent, kirkens fødselsdag. Kirkeskib Over midtergangen hænger kirkeskibet "Southern Cross" (Sydkorset), en model af en teclipper fra forrige århundrede, bygget og senere istandsat af en fingersnild sømand og skænket til kirken i 1953 af en anonym giver; også andre dele af kirkens inventar er gaver: de to alterduge, hvormed alterbordet skiftevis dækkes, krucifikset over døbefonten, billedskærerarbejder m.v.

6 Frederikskirkens kirkeskib "Sydkorset" Artiklen er skrevet af Børge Møller Madsen til kirkebladet "Kirke og Sogn" Det er en speciel dansk skik at hænge en skibsmodel op i en kirke, og det får mange udlændinge til at spærre øjnene op og stille forundrede spørgsmål. Hvorfor gør vi det? Skikken kendes ikke ret mange andre steder. Ikke mindst i vore søkøbstæder er der mange eksempler på kunstfærdigt og minutiøst udførte skibsmodeller - på steder med særligt rige søfartstraditioner som Marstal, Ærøskøbing og på Fanø lader man sig ikke nøje med et enkelt skib, man kan have 6-7 eller endnu flere skibe hængt op. Ikke alene kan et sådant skib være en smuk dekoration i sig selv, men det er jo også udtryk for en letfattelig symbolik om livet som en sejlads mellem de to havne, vugge og grav, om skæbnefællesskab, om at være i samme båd. Selve kirkerummet kaldes som bekendt fra gammel tid skibet. Også Frederikskirken har sit kirkeskib, i vores tilfælde det stolte skib Southern Cross (Sydkorset), en nøjagtig model af en hurtigsejlende te-clipper fra forrige århundrede. Modellen er i sin tid bygget af en jysk langfarts-sømand. Skibet var i privat eje og blev anonymt skænket til kirken i 1953, hvor der skete det mærkelige, at da man henvendte sig en en gammel sømand for at få ham til at gøre modellen sagkyndigt i stand, kiggede han forundret, næsten forelsket på den: det viste sig, at det var ham selv, der i sine unge dage havde bygget den! Selv i de mest moderne og utraditionelle kirkebygninger, hvor man fastholder skibstraditionen, holder man sig til de dekorative stolte gamle sejlskibe - endnu har ingen dristet sig til i en kirke at ophænge en model af en moderne supertanker, et passagerskib som Dana Regina eller en af vore storebæltsfærger. Hvorfor egentlig ikke? Symbolikken er jo stadig den samme, de moderne skibe er smukke på deres måde og i mange af vore nyere kirker har man jo ikke været bange for at følge med tiden rent udsmykningsmæssigt (Belysning med PH-koglelamper er f. eks. ikke noget særsyn i danske kirker). Nå - det var en strøtanke - i Frederikskirken ville et moderne skib nok ikke passe! Det kan tilføjes, at den "anonyme" giver af kirkeskibet var den dengang meget kendte slagtermester Harry Hansen, Højbjerg, som i mange år havde forretning på hjørnet af Rosenvangsalle og Oddervej (hjørnet ved Riobygningen). Han skænkede skibsmodellen til sin sognekirke, Frederikskirken i Skåde, i 1953, hvor skibet blev ophængt under festligt højtidelige former i forbindelse med en gudstjeneste. Sognegården Frederiksgården I tilknytning til kirken opførtes i 1971 en sognegård, FREDERIKSGÅRDEN, der primært rummer lokaler til konfirmandundervisning samt kordegne- og kirkegårdslederkontor og lokaler til kirkegårdspersonale, men som tillige danner en fortræffelig ramme om mange sogneaktiviteter, mødevirksomhed, ældresammenkomster, børne- og ungdomsarbejde og meget andet, et hus med mange muligheder. Bygningen er tegnet af arkitekt Aage Kristensen og var den første egentlige sognegård, der blev bygget i Århus-området. Opdateret Artiklerne er overført fra en ældre hjemmeside og let redigeret af Kaj Jensen februar 2011

7

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer SØLLERØD KIRKE1 Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer 2011 2 3 Søllerød Kirke Udgivet af Rudersdal Museer

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift Ketting kirke Sønderborg provsti Haderslev Stift 2 Velkommen i Ketting kirke Vi byder alle besøgende velkommen i Ketting kirke. Kirken er normalt åben på hverdage (mandag til lørdag) fra 8 til 16. Vi beder

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Tvis kirke 1886-2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Læs mere

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke www.sktlukaskirke.dk 23 7 1 2 3 4 5 9 6 Plan over kirken 23 11 14 15 18 10 12 17 20 21 13 16 19 Plan over kirken 1. Hovedindgang 2. Våbenhus 3. Kirkeskib 4. Korparti 5. Alterparti 6.

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN April Maj Juni 2005 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken 2 2.kvartal 2005 Det sker i Folkekirken Oplæsningsaften

Læs mere

828 NYERE KIRKER I KOLDING

828 NYERE KIRKER I KOLDING 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM 2008. The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D

L E M V I G K I R K E G Å R D L E M V I G K I R K E G Å R D 2 0 0 Å R S J U B I L Æ U M Lyde og linjer er faldet til ro i de dødes have. Planterne samler sig trygt om at gro på de kæres grave. Mennesker standser, fordybet i afsked

Læs mere

Sct. Michaels Kirke. Det startede med dårlige tænder

Sct. Michaels Kirke. Det startede med dårlige tænder Sct. Michaels Kirke Sct. Michaels Kirke var i 2011 i mediernes søgelys, idet den blev pakket ind i et gigantisk plastictelt. Mange har måske ikke tidligere lagt mærke til kirken, men efter at den blev

Læs mere

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 11. årgang Gug Kirke gennem 800 år ISSN: 1902-505X 1 Forord. Med udgivelsen af denne årbog 2009 vil Gug- Sønder Tranders Lokalhistoriske Forening

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 8. AUGUST 2012 7. årgang nr. 8 Løssalg 15,00 kr. Tøj, smykker & BrugskunsT. PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE 6471 1004 38 - ASSENS

HELNÆSPOSTEN 8. AUGUST 2012 7. årgang nr. 8 Løssalg 15,00 kr. Tøj, smykker & BrugskunsT. PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE 6471 1004 38 - ASSENS HELNÆSPOSTEN 8 AUGUST 2012 7. årgang nr. 8 Løssalg 15,00 kr. Helnæs kirkes indsamlingsbøsse. Revision af folder Se side 11-13 Regnen holdt op før koncert i Rosenhaven Se side 8 Foto: pd Sommer blev det

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Præstens ord Advent, at vente og forvente Med advent begynder det nye kirkeår. Og med 1. søndag i advent fejrer vi kirkens nytår, hvilket medfører,

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester. februar. marts. maj. april. Februar Marts. Maj

Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester. februar. marts. maj. april. Februar Marts. Maj Sognenyt Hvidbjerg Ørum Lodbjerg Gudstjenester februar Søndag den 9.: Ørum - 10.30 Søndag den 16.: Hvidbjerg V. Aa - 9.30 Jens F. Munksgaard Søndag den 23. februar: Lodbjerg - 14.00 Claus Nybo marts Søndag

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2015 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Københavns Stiftstidende

Københavns Stiftstidende Københavns Stiftstidende nr. 5 juni 2006 årgang 3 FREMTIDENS KIRKE ER OGSÅ KULTURKATEDRAL Den moderne kirkegænger søger sin Gud gennem bøn og stilhed eller gennem kunst, kultur og koncerter. Vi søger ikke

Læs mere