For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr. 2"

Transkript

1 For første gang nogensinde: 2 thyholmere på skamlen, oven i købet i A klassen Claus og Koda nr. 1, Helle og Kierli nr årgang Maj 2012

2 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bestyrelse Formand & delegeret: Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm altiboxmail.dk Næstformand: Lene Kjærgård Oddesundvej Ydby 7760 Hurup Sekretær: Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm privat.tele.dk Kasserer: Karin Dybdahl Nørregade 10 Hvidbjerg 7790 Thyholm Ordstyrer: Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer Øvrige bestyrelsesmedlemmer : Bianca Rothmann Østergade 28 Holstebro Betty Kristensen Astrid Noacks Vej Holstebro 7500 Holstebro Holstebro thyholm-radio.dk mvbmail.dk hotmail.com mail.dk 1. og 2. suppleant: Hanne Thiesen Tværdalvej 3 Hvidbjerg 7790 Thyholm hotmail.com Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm mvbmail.dk Træningslederformand og tillidsmand Leo Jepsen Mellemvej 5 Barslev 7790 Thyholm Suppleant: Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer mvbmail.dk Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus: Bent Erik Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 Lyngs 7790 Thyholm Kari Lousdal Skibdalvej 2 Serup 7790 Thyholm Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm privat.tele.dk Bar & Festudvalg: Hanne & Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm Inge & Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm altiboxmail.dk

3 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 3 Konkurrenceudvalg Agility: Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm Konkurrenceudvalg Lydighed: mvbmail.dk Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer Redaktion: Lillian Søegaard Grøndalvej 11 Hvidbjerg 7790 Thyholm Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm Villy Jensen Nørregade 10 Hvidbjerg 7790 Thyholm Bianca Rothmann Østergade 28 Holstebro 7500 Holstebro mvbmail.dk privat.tele.dk thyholm-radio.dk hotmail.com Leo Jepsen Mellemvej 5 Barslev 7790 Thyholm Agilityudvalg: Peter Kamstrup, Betty Kristensen, Bianca Rothmann På nedenstående link, kan de skrivelser, som bestyrelsen får tilsendt fra både kreds 1 og DcH landsforeningen, gennemlæses. Det drejer sig bl. a. om referater, love osv. Kreds 1: Landsforeningen: Indholdsfortegnelse 4 Bestyrelsesmøde 9/2 5 Bestyrelsesmøde 1/3 6 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 7 Invitation til Sct. Hans fest 9 Invitation til lokal konkurrence 11 Aggression avler aggression 13 Hugormesæson 16 Resultater fra konkurrencer 19 Helle & Kierli lægger hårdt ud 20 Claus og Helle skriver historie 22 Agility i Ålborg 23 Nyder din hund også kattebakken 24 Fastelavn 26 Konkurrencesæson Aktivitetsoversigt Træningstider

4 4 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/ hos Helle Til stede var: Per, Bianca, Hanne, Lene, Betty, Helle, Karin. 1. Opfølgning af referat fra sidste møde den 18. JAN 2012 Referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling godkendt og underskrevet. 2. Nyt fra kreds/lands m.m. På landsforeningens møde er det besluttet, at kørselstakster vedrørende konsulenter, figuranter og kredsinstruktører nedsættes til statens lave takst under disses uddannelse. Går i stedet for en kontingentstigning. Kredsformanden havde lovet DcH Thyholm at være behjælpelig med indsendelse af forslag ved kontingent til kreds og lands 2 gange, når man ønsker at træne i 2 klubber. Imidlertid har en anden lokalforening stillet samme forslag, derfor tager vi ikke vores forslag med til landsmøde. Kreds 1 s målsætning for 2012: Kredsen/kredsbestyrelsen skal være et serviceorgan for lokalforeningerne og deres medlemmer. Vi skal være klar med hjælpe og assistance, når der er behov eller det måtte ønskes. Kreds 1 skal have et ry i de andre kredse, som vi kan være stolte af. Kreds 1 s kredsbestyrelse skal være lydhør over for de forandringer og og ønsker, som kredsens lokalforeningsformænd og medlemmer i øvrigt måtte have. Kreds 1 skal være med, når og hvor tingene sker, og skal ikke være bange for at gå forrest. DcH Thyholm s bestyrelse er enige med kredsen i, at disse mål har kredsen indtil nu formået at opfylde til fulde. 3. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet godkendt 4. Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Per Pinnerup Kasserer: Karin Dybdahl Jensen Næstformand: Lene Kjærgaard Sekretær: Hanne Kristiansen Ordstyrer: Helle Sakariasen Bestyrelsesmedlemmer: Bianca Rothmann og Betty Kristensen Hjemmeside: Lene Kjærgaard, Per Pinnerup og Hanne Kristiansen Konkurrenceudvalg: Lydighed: Helle, Kristian og Hanne Agility: Peter, Betty og Bianca 5. Aktivitetsoversigt 2012 Aktivitetsoversigten blev gennemgået. Bestyrelsesmøderne i 2012 blev fastlagt: 1/3 hos Karin, 12/4 hos Per, 10/5 hos Hanne, 7/6 hos Bianca, 9/8 hos Lene, 6/9 hos Betty, 4/10 hos Helle, 29/10 hos Per, 22/1 hos Karin. 6. Annonce tegning til HP Annoncetegning snarest muligt, helst inden udgang af februar. 7. Nyt fra husudvalget. Oliekaminen repareret, så nu er der igen varme i klubhuset. 8. Næste måned + evt. PR, samt ændring til hjemmesiden Se punkt 5. (Fortsættes på side 5)

5 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 5 (Fortsat fra side 4) 9. Eventuelt. Betty vil gerne have et opslag i opslagsskabet ved hendes kvarter i Holstebro. Vi går helst ikke ind og reklamerer i andre lokalforeningers områder, men vi vil gerne sættes vores avisannonce op i A4 format, så det kan hænges der. Venskabsdyster 2012 Han Herred: 19/05 Thyholm: 15/09 Sydthy: 06/10 Thisted: 27/10 Per sender en sms til bestyrelsesmedlemmerne, hvis der er hastesager på mailen. Referat fra bestyrelsesmøde d. 1/ hos Karin Til stede var: Per, Bianca, Hanne, Lene, Betty, Helle, Karin. 1. Opfølgning af referat fra sidste møde den 9. feb Referatet godkendt og underskrevet. 2. Nyt fra kreds/lands m.m. Til konkurrencehundene: førers navn skal være enslydende på onlinetilmeldingerne og i resultatbogen. Kredsrådsmøde d. 14/3 og Landsmøde d. 17/3: Der var en del ændringsforslag vedrørende den praktiske side af kontingentbetalingen til Landsforeningen. De blev livligt diskuteret. Der blev taget stilling til alle ændringsforslag, som er fremsat til Landsmødet. 3. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet godkendt 4. Deltagelse i foreningsaktiviteter (Struer og Midtpunktet) Oplægget til åbent-hus aktivitet i Struer er simpelthen for dårligt, desuden vælger vi at prioritere lignende arrangement på Thyholm. Det er planlagt til at finde sted d. 2. sept. 5. Annonce tegning til HP Annoncetegningerne er ved at være færdige, der er desværre ikke så mange som tidligere, de forretningsdrivende sparer, hvor der kan spares. 6. Nyt fra husudvalget Intet nyt. 7. Næste måned + evt. PR, samt ændring til hjemmesiden Næste møde 12/4 hos Per. 8. Eventuelt. Der var kommet en forespørgsel fra Camma og Svend Aage ang. De pokaler, de har efter Knud og Mary. Mange af dem kan genbruges, da der er udskiftelige skilte. Klubben siger ja tak. Forslag til ændring af vores annonce i Ugeavisen. Villy og Karin tilretter. Kristian er udnævnt til at sørge for øl/ vand til bestyrelsesmøderne. /

6 6 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling I Thyholm DcH 23. juni 2012 kl i klubhuset på Vitasvej 2, Thyholm (Lige før Sct. Hans festen) 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen a) Kontingent foreslås opkrævet 1 gang årligt pr. 1/1 mod nu, hvor kontingent opkræves halvårligt pr. 1/5 og 1/11 b) Indmeldelse af medlemmer uden for den fastlagte kontingentperiode for alle medlemmer også hvalpeførere: I perioden 1/1 til sommerferien betales fuld helårligt kontingent kr. 910,- (et medlem med en hund). I perioden fra sommerferien til 31/12 betales kr. 710,- (et medlem med 1 hund) 3. Eventuelt Thyholm, den 24/ Per Pinnerup Formand

7 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 7 Indbydelse til Sct. Hans fest Lørdag d. 23 juni kl ved klubhuset. Efter spisningen tændes Sct. Hans bålet. Ved efterfølgende hygge i og ved klubhuset kan børn, og andre som har lyst, bage snobrød. Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 13. juni ved at du skriver dig og din familie på listen som hænger på opslagstavlen, eller tilmeld dig på telefon / Sct. Hans MENU Se opslag i klubhuset

8 8 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling DIN LOKALE REVISOR Jegindø Købmandshandel Kongevejen Thyholm Tlf VED FJORDEN STRUER TLF Tlf Fax Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm Husk vi bager flere gange om dagen Bredgade 4 Hvidbjerg Tlf Åbningstider Man - fre: Lør - søn:

9 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 9 DcH Thyholm Indbyder til lokalkonkurrence Lørdag den 16/ Klasser: Ny C, C, B, A samt agility Tidspunkt: Lørdag den 16/ Mødested: Klubhuset, Vitasvej Startgebyr: Tilmelding Afbud: Lydighed 100 kr, agility: 100 kr Betales på dagen Lydighed til Agility til Afbud på dagen på Lydighed: Agility: Start nr: Udleveres fra kl Orientering fra kl Konkurrencer starter kl Agility start kl Seneste tilmelding: Den 2/6 Forplejning: Boller m. ost, syltetøj osv Pølser, øl, vand, kaffe Middag: Grillede frankfurtere og kartoffelsalat.

10 10 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Sparekassen Thy Storegade 7 Hvidbjerg Tlf Uglev Mandag til Fredag Lørdag Søndag Salg af håndkøbs medicin Tlf eller mail Anette Pinderup byder velkommen.

11 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 11 I en nyere undersøgelse (2009), fra University of Pennsylvania har man undersøgt hundeejere der bruger konfronterende eller aversive metoder til at træne aggressive hunde, forskere har konstateret, at de fleste af disse dyr fortsat vil være aggressive, hvis ikke træningsteknikkerne bliver ændret. Undersøgelsen viste også, at anvendelse af ikke aversive eller neutrale træningsmetoder, såsom ekstra motion eller belønninger fremkaldte meget få aggressive reaktioner. Undersøgelsen viste at mange konfronterende træningsmetoder, uanset om det var at nedstirre hunden, slå, true eller skræmme ikke ændrer ikke på forkert adfærd, men kan i stedet fremkalde aggressive reaktioner hos hunden. I et 30 punkts spørgeskema, udformet til hundeejere der havde søgt hjælp til adfærdsbehandling, blev hundeejerne spurgt hvordan de tidligere havde behandlet aggressiv adfærd, og om det havde en positiv, negativ eller neutral indflydelse på hundens adfærd, og om aggressive reaktioner skyldtes den metode de brugte. Ejerne blev også spurgt om hvor de havde lært de teknikker de anvendte. Af de 140 afsluttede spørgeskemaer, var de hyppigst anførte anbefalingskilder til træningsmetoder "sig selv" og "trænere". Adskillige anbefalede konfronterende metoder såsom: - at slå eller sparke hunden for at fjerne uønsket opførsel" (43 procent) - knurre af hunden (41 procent) - fysisk at fravriste ting fra hundens mund (39 procent) - alfa rulning, fysisk at lægge hunden på ryggen og holde det fast (31 procent) - stirre på eller nedstirre hunden (30 procent) - tvangs dæk, fysisk at tvinge hunden ned på siden (29 procent) - tage fat i hunden og ruske den (26 procent) Disse metoder udløste en aggressiv reaktion fra mindst 25 procent af de hunde, som de blev anvendt på. Hertil kommer, at hunde bragt til dyrehospitalet for behandling af aggressiv adfærd over for kendte mennesker, var mere tilbøjelige til at reagere aggressivt på konfronterende teknikker, end hunde bragt ind for andre adfærdsmæssige årsager. Denne undersøgelse forsøger at sætte fokus på de åbenbare risici der er ved dominans baserede træningsmetoder, som bl.a. er blevet gjort populære gennem visse tv-programmer, herhjemme er hundehviskeren med Cesar Milan den mest kendte fortaler for disse metoder. Disse metoder fremkalder ofte frygt i hunden, og giver en meget reel risiko for aggression imod ejeren, eller andre i familien der forsøger sig. (Fortsættes på side 12)

12 12 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling (Fortsat fra side 11) Forud for at søge råd hos en dyrlæge eller adfærdsbehandler, forsøgte mange hundeejere sig med egne adfærdsmodifikations teknikker, teknikker foreslået af en lang række forskellige kilder. Anbefalingerne indeholdte ofte aversive teknikker, som alle kunne fremprovokere frygtsom eller defensiv aggressiv adfærd. Den fælles opfattelse for anvendelse af disse teknikker er at man mener hundens aggression er forankret i behovet for social dominans eller manglende dominans udvist af ejeren. Fortalerne for denne teori foreslår derfor, at ejerne etablerer en "alfa" eller flokleder rolle. Formålet med undersøgelsen var at vurdere de adfærdsmæssige effekter og sikkerhedsrisici ved teknikker der gennem tiden har været anvendt af ejere af hunde med adfærdsproblemer. Heldigvis ved vi bedre i dag, problemet er bare at få folk, der er fortalere for forældede dominansteorier, og anvender aversive metoder, til at forstå at der er en nemmere og bedre vej. Jeg kan anbefale at læse Kerstin Malms bøger, f.eks. fortæller hendes Hunden, mennesket og relationen meget godt om respektfuld og effektiv adfærds kontrol, grundlagt i ny, og ikke mindst mere hundevenlig viden.

13 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 13 Hugormesæsonen står for døren, men ved du, hvad du skal gøre, hvis din hund bliver bidt? Hugormesæsonen starter i marts/april og strækker sig frem til oktober. Risikoen for bid er størst i områder med mange hugorme, såsom lyngheder og sandede områder. Hugormen er den eneste giftige slange i Danmark. De fleste hugorme er gråbrune med et karakteristisk zig-zag mønster ned ad ryggen, men enkelte er helt sorte og kan kun kendes fra den danske snog, da denne har to karakteristiske gule pletter i nakken. Hugorme er normalt ikke særligt aggressive, men føler de sig truet, vil de bide. Det kan være svært at opdage, at ens hund er blevet bidt. Især fordi nogle hunde ikke reagerer mere, end hvis de blev stukket af en bi. Andre bliver meget syge, og nogle kan endda dø af at blive bidt. Især små og ældre hunde rammes hårdere. Symptomerne er 2 mærker ved siden af hinanden, svarende til de to gifttænder. Giften som ved biddet er anbragt dybt i vævet, giver en meget kraftig lokalreaktion med hævelse, væskeansamling og kredsløbsforstyrrelse. Der kan endda gå koldbrand i vævet omkring bidstedet. Giften kan få hundens røde blodlegemer til at sprænge, hvilket vil få de fleste hunde til at udvikle gulsot. Dette kan ses i hundens slimhinder i munden og øjnene, der får en gullig farve. Hunden kan i sjældnere tilfælde udvikle anafylaktisk chok, hvilket er en livstruende tilstand, hvor hunden får hurtig og svag puls, blålige slimhinder, kold hudtemp., især på poter og ører, kramper, uro og angst. Hvis hunden bliver bidt er det vigtigt at holde området i ro. Hvis hunden er blevet bidt i benet, kan det være en fordel at binde et stramt omslag over bidet, for at forhindre giften i at sprede sig. Man bør hurtigst muligt henvende sig til sin lokale dyrlæge, så hunden kan komme i medicinsk behandling. Der findes ikke et serum til behandling af dyr ligesom hos mennesker, og man må derfor symptombehandle i stedet. Hunden får antibiotika for at undgå infektion i biddet (slangebid er altid inficeret og bakterierne kan være meget genstridige at behandle), vandrivende medicin får at mindske hævelsen, og binyrebarkhormon for at formindske betændelsesreaktionen i forbindelse med biddet. Hvis der går koldbrand i såret kræver det særlig behandling. (Kilde: netdyredoktor.dk)

14 14 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Et godt udvalg i kvalitetsfoder til alle hunderacer Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: Åbent alle dage Spar dine penge lokalt - det er nærliggende Døgneren Nørregade Thyholm Tlf Åben hver dag fra Hvidbjerg Autoværksted v/martin Jensen Søndergade Hvidbjerg Telefon Bredgade 9B Ι Hvidbjerg Ι 7700 Thyholm Tlf

15 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 15 - Alt til dit kæledyr kan købes i Struer hos: Camillas Dyrecenter v/ Camilla Overgaard Bredgade Struer tlf. nr Åbningstider: Mandag - Torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl

16 16 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Resultater fra konkurrencer Klasse Sted Hjørring 31/03 Bjerringbro 1/4 Nibe 14/04 Sydthy 21/04 Vesthimmerland 28/04 Hadsund 05/05 NY C - klassen (max. 100p / oprykning 65p) C - klassen (max. 150p / oprykning 110p) Anne Olesen / Coco 92,9 Hanne Thiesen / Sille Maj-Brit Damsgaard / Bella Maj-Britt Mathiassen / Buller Robert Dumitru / Nero B - klassen (max. 200p / oprykning 160p) Christina Ejlersen / Teddy Hanne Christiansen / Frankenstein Lene Kjærgaard / Gaia Sine Pinnerup / Fjante A - klassen (max. 300p / oprykning 260p) Helle Sakariasen / Kierli 286,4 256,25 Claus Jepsen / Coda 243,5 270,80

17 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 17 Thyholm 19/11 Lokal Sydthy 8/10 Venskab NJM Frederikshavn 1/10 Frederikshavn 28/9 DM Grindsted / Billund 22/9 & 23/9 Dronninglund 10/9 Skagen 3/9 Thyholm/ Thisted 20/8 Thyholm 25/6 Lokal Thisted 18/6 Sydthy 21/05 Understreget skrift: Fed skrift: Oprykning 1. plads ved konkurrencen

18 18 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Thyholm Vognmandsforretning A/S Floulev Sandgrav / Visby Grusgrav Kørsel med 42tm kran. Jordarbejde udføres med gravemaskine og gummiged. Dyretransport, Container, Sand, Grus og Muld v/ Bjarne Kappel Vestergade 53, Hvidbjerg 7790 Thyholm Fax

19 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 19 Helle og Kierli startede konkurrencesæsonnen, hvor de slap: de erobrede en fornem 1. plads ved kreds/landskonkurrencen i Hjørring 31/3. Denne gang bare i en højere klasse, nemlig A. Det er samtidig deres 1. oprykning til E klassen. 286,4 point blev det til. Stort til lykke! Dagen efter var Claus og Koda i Bjerringbro. Her fik de en 5. plads med 243,5 point. Godt gået, Helle og Claus. God vind fremover!

20 20 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Sydthy holdt keds- / landskonkurrence d. 21/4, og fra Thyholm deltog Anne Olesen og Coco i C klassen. Det var deres allerførste optræden på højt plan. Coco er jo en unghund, og hun syntes, der var mange skønne dufte, så lineføringen blev aldrig rigtigt til noget. Og dommeren stod og så meget ked ud, så Coco fandt det mere nødvendigt at springe op ad ham og give ham lidt opmuntring end at springe over springbrættet. I de andre øvelser var der kun småting at snakke om, så alt i alt et hæderligt resultatet. I A klassen havde vi 2 deltagere, og de endte med at skrive historie. Sporene var meget svære, og mange af de andre deltagere blev stoppet. Begge klarede eftersøgningen perfekt. Da de over middag havde stuedressur, var begge hunde tydeligt trætte, men heldigvis er de begge glade for deres stuedressur, så de lavede det meget flot. Claus og Koda endte på 1. pladsen med 270,80 point, og Helle og Kierli på 2. pladsen med 256,25 point. Det er første gang nogensinde, at DcH Thyholm har 2 hunde på podiet, herligt. Fornem aflevering af apporten

21 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 21 Selv om både Kieli og Koda over middag var godt trætte efter deres anstrengelser i eftersøgning og både et svært felt og meget svære spor, viste de stuedressur på topplan. Kun os, der kender dem, kunne se, at de var lidt langsommere end de normalt er til træning. -så er det sjovt at være Thyholmer!

22 22 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Det er tidligt Lørdag morgen, vejret er fint, selvom det knapt er lyst endnu. Bilen er stort set færdigpakket aftenen i forvejen. Teltet afhentet i klubhuset, hundetæpper er pakket, legetøj og skåle, klapsammmenstol er på bagsædet sammen med teltet. Mangler bare hundefører, hunde, kaffe i koppen og slik i posen så er vi klar. Selvom vi efterhånden har prøvet en del konkurrencer, og har bevist vi løber stabilt, så har man stadig nogle af de små sommerfugle i maven, de skal åbenbart være der, men så længe de flyver lavt går det jo alligevel :) Skal mødes med Bianca og Nemo deroppe, hun kørte til Ålborg allerede i går aftes, og har, udover hundegrej, pakket bilen med gå i by tøj, de unge går åbenbart i byen ;) Hvis man nu var kommet hjemmefra i rigtig god tid ville man sikkert kunne få Skoda en over 25 km på literen, men vi måtte nøjes med væsentligt mindre, og var glade for der ikke var meget trafik så tidligt en lørdag morgen. Vi nåede dog alle tre frem i god tid alligevel. Vi fik ved fælles hjælp sat teltet op, jeg huskede fra sidst hvilken side af teltet der er ydersiden, Bianca mente forsiden var bagsiden, viste det sig, men heldigvis kan et telt godt roteres 180 grader. Efter indskrivning og første lufteture kan vi sætte os i stolen, tage en kop kaffe og vente på det første løb. Ved dagens første banegennemgang viste det sig at dommerne i springklassen havde placeret 6 spring i en cirkel med et 7. spring i midten af cirklen, den cirkel bestod hele dagen, kun rækkefølgen varierede fra løb til løb, lidt specielt og lidt af en udfordring når der skulle løbes forbi et eller to spring for at springe ud over et tredje, det kostede da også en del disk, men vi klarede frisag på den konto. Der var to baner ved siden af hinanden, en agility bane og en springbane, da vi var næsten 100 hunde var det nødvendigt med to baner. Dagen startede med alle åbne klasser. I vores første springbane var der 11 hunde der løb med DM point, så der var mange dygtige hunde, og ikke mindst hurtige hunde, hurtigere end Lassie og Freja kunne hamle op med, Freja løb fejlfrit, men på 45 sek. til en 16. plads, men vinderen løb på 27 sek. så det gik stærkt. Lassie fik en 21. plads de sidste 12 hunde efter Lassie blev disket, vi er stabile, men ikke så hurtige :) Bianca løb i seniorklasse og blev nr. 2 med 5 fejl og 41 sek. Agility åben gik næsten som spring, Freja med 5 fejl og 59 sek. Lassie med 0 fejl og 65 sek. 13. og 14. plads, en anden hund på 15. pladsen, og de resterende 18 hunde blev disket, Nemo kom igen ind på en flot 2. plads med 0 fejl og 46 sek. I springklasse fik Freja en 8. plads med 0 fejl og 50 sek. Lassie en 10. plads og 59 sek. Nemo fik en disk, eller var det Bianca ;) I Agilityklasse fik Freja en 6. plads med 0 fejl og 58 sek. Lassie 10. plads med 5 fejl og 75 sek. Nemo en 2. plads med 10 fejl og 51 sek. Ålborg havde valgt at give præmiebonner i stedet for pokaler, hundefører (Fortsættes på side 23)

23 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 23 (Fortsat fra side 22) kunne så vælge en gevinst fra forskellige borde, afhængig af placering. Bianca kunne da vælge hele tre ting (på en gang) qua hendes 2. pladser, jeg måtte tage en kop kaffe mere og tænke over hvad man måske kunne nå med konditionstræning :) og samtidigt glæde mig lidt over at vi blev 9. og 10. bedste hunde i åbne klasser og i bedst i 4 klasser tog vi 2. og 3. pladsen. En vel gennemført konkurrencedag i Ålborg, vi var færdig med sidste løb ca. kl Nye regler: Jeg har ofte oplevet at hundeførere har haft ualmindeligt svært ved at starte eller sætte hunden af før start på løbet, men der er kommet nye regler, dommerne har også set problemet, og taget tiltag for at rette op på det, og det virker, der var meget bedre styr på hunde og førere ved starterne, dejligt at se. Ordlyden på nye regler ved starter: Ekvipagen går ind i ringen. Handleren placerer hunden bag ved startlinien. Fra det øjeblik ekvipagen kommer ind til start og til starten er gået, er de under dommerens kommando. Hunden må ikke fastholdes ved start øjeblikket. Bæres, skubbes, kastes, trækkes i nakken eller halen osv. (disk men banen må gerne løbes færdig). OBS: Når hunden først er forladt i startområdet, må hunden ikke længere berøres (disk) Man kan læse mere på under agility nyt. Jeg er den lykkelige ejer af Nemo. En lille mops med en meget stor appetit på livet. Lidt for stor, hvis I spørger mig. Han er altid på jagt efter mere mad, og hans store madglæde er nu faldet på kattens efterladenskaber i kattebakken. Jeg har forsøgt næsten alt for at holde ham fra kattebakken, for grus kan umuligt være godt for fordøjelsessystemet. Men han er snu og hurtig, så det er en næsten umulig opgave. Så den første søndag i marts gik det altså galt. Nemo kastede op. Det har han før gjort, så jeg tog det meget roligt. Men da han kastede op tredje gang, blev jeg lidt bekymret. Der var ikke andre tegn på, at han skulle fejle noget, så jeg ville se tiden an. Mandag startede godt, så jeg tænkte at det nok var noget forbigående. Han var glad og spiste som han plejede. Mandag aften kastede han op igen to gange og var trist. Han lignede en der havde ondt i maven, så jeg blev meget opmærksom på om han drak, spiste, tissede, lavede stort eller havde feber. Alle tingene var i orden, men jeg havde ikke set ham lave stort siden lørdag eftermiddag. Tirsdag startede fint, men efter aftensmaden begyndte tingene at eskalere. Nemo kastede i alt op 7 gange, og kunne slet ikke holde noget i sig. Han havde tydeligvis ondt i maven, og havde stadig ikke lavet stort. Så onsdag morgen måtte jeg til dyrlægen. En undersøgelse og et røntgenbillede senere lød dommen på forstoppelse pga. kat- (Fortsættes på side 31)

24 24 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling

25 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 25

26 26 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling

27 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 27

28 28 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Bredgade 15 - Tlf

29 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 29 AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2012 FOR DCH THYHOLM Dato: Emne: Tid: 3/3: Fastelavn Se opslag 17/03: Sidste lørdagstræning 26/03: Første Mandagstræning Se opslag 27/03: Første tirsdagstræning /03: Første Onsdagstræning Se opslag 01/05: BETALING AF KONTINGENT 19/05: Venskabskonkurrence i Han Herred Se opslag 16/06: Lokalkonkurrence Se opslag 23/06: Sct. Hans fest i klubhuset Se opslag 09/07: Sidste Mandagstræning før ferien 11/07: Sidste Onsdagstræning før ferien Uge Sommer ferie 06/08: Første Mandagstræning efter ferien /08: Første Onsdagstræning efter ferien /09: Venskabskonkurrence på Thyholm Se opslag 17/09: Sidste Mandagstræning 19/09: Sidste Onsdagstræning /09: Opstart af lørdagstræning Se opslag 06/10: Venskabskonkurrence i Sydthy Se opslag 27/10: Venskabskonkurrence i Thisted Se opslag 01/11: BETALING AF KONTINGENT 10-12/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen) Se opslag 17/11: Lokalkonkurrence samt fest i klubhuset Se opslag 24/11: Juleskovtur, derefter juleferie Se opslag År /01: Opstart efter ferien /01 06/01 (?) Tranum kursus Se opslag 25/01: Generalforsamling /02: Fastelavn Flügger Farver

30 30 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Lån af hundebøger I klubben kan alle medlemmer låne de forskellige bøger, vi har, blot ved at skrive sig på listen, som er i mappen ved bøgerne. Har du yderligere spørgsmål så henvend dig til din træner. Hundeaktivering Klikkertræning Klikkerglæde, 110 Spørgsmål og svar om klikkertræning Rundering i teori og praksis Dominas og lederskab Dyrene betaler prisen Almen Lydighed Hunde, Den nye udførlige opslagsbog Hundeleksikon Til alle hunde-venner Gravhunde, støvere og andre drivende jagthunde Terrier - alle racer, opdragelse og pleje Spaniels 161 hunde i farver Danmarks racehunde Hundeglam Hunden bider ting i stykker Hundeslagsmål Forebyggelse af aggressivitet I Forebyggelse af aggressivitet II Lademanns Naturfører, Hunde Alt om Hunden Jeg vil lære min hund 100 ord Hund for begyndere Den internationale Agility hund Lydighedsprøver Husk at!!!!!!!!!!!! Give besked til din træner såfremt du ikke kommer til træning. Husk træneren arbejder ulønnet for dig!

31 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 31 (Fortsat fra side 23) tegrus. Efter et par indsprøjtninger, pencillin og en pose specialfoder var vi klar til at køre, da dyrlægen gjorde mig opmærksom på at kattegrus faktisk kan være giftigt, hvis hunden spiser det. Krystal-kattegrus er det værste. Chloriddampene der fremkommer, når det er fugtigt kan være kræftfremkaldende. Det samme gælder, hvis hunden spiser det. Derefter kommer klumpende og lugtabsorberende kattegrus. Det kan være giftigt pga. de stoffer, der er tilsat for at opnå den klumpende effekt. Derudover øger den klumpende effekt risikoen for forstoppelse. Kattegruset er nu skiftet ud med ganske almindelig ikke-klumpende kattegrus, der heller ikke er sundt, men bedre end alternativet. For jeg kan nok ikke holde Nemo helt væk fra kattebakken. / / Tarzan gider ikke, at far og mor ser fjernsyn! Lørdag aften. Vi sidder og ser fjernsyn, en hyggelig lille film om den dygtige politihund Rex. Frankenstein ligger i sofaen, Tarzan på gulvet foran fjernsynet. Vi er alle fire trætte efter dagen i DcH regi. Altså total hygge. Så er det, at Tarzan pludselig får øje på en lillebitte lysende grøn plet og dutter på den. Så er vi færdige med at se på Rex!!!! Sommertræning fra d. 26/ / HOLD TRÆNERE Tlf. Mandag Kl Ny C og C og B Kristian / Familiehunden Hanne K / Agility 1 Helle J Tirsdag kl Lydighed Hanne K. og Kristian / Tirsdag kl Klikkerhold Helle S / Onsdag Kl A Lene, Ina / Hvalpe Hanne T, Per og Bent Erik Agility 2 Leo /

En super dag i Han Herred

En super dag i Han Herred En super dag i Han Herred 39. årgang Maj. 2015 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ altiboxmail.dk

Læs mere

DcH Thyholms nye bestyrelse

DcH Thyholms nye bestyrelse DcH Thyholms nye bestyrelse 38. årgang Februar 2014 2 Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ altiboxmail.dk Næstformand: Helle Sakariasen

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring

Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring Anne og Coco med deres flotte pokal for 1. pladsen i Hjørring 38. årgang Maj 2014 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg

Læs mere

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven.

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven. Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ændring af hundeloven. 38. årgang Aug. 2014 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen.

3. Fisken på disken Forventninger blev sammenstillet og der blev ryddet op i faglige og klubmæssige udeståender. SR ledte derefter processen. Referat fra Bestyrelsesmøde i Kreds 47-Suså lørdag den 1. marts 2014 kl. 13.00 Deltagere: Tommy Jensen(TJ), Svend Erik Christensen(SC), Sofie Rasborg(SR), Benny Stoico(BS), Svend Jensen(SJ), Morten Christensen(MC)

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Punkt 1. Formalia. Punkt 2. Orientering

Punkt 1. Formalia. Punkt 2. Orientering Referat af bs-møde d. 15/3 2011 Sted: Kobbelvænget 62, Brønshøj Deltagere: Robert Voxen Michael Munch-Olsen Susanne Brown Thomsen Christa Islin Claus Ole Jørgensen Ebbe Hindahl Per Bührmann Stefan Garvig

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Anette Knudsen - Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.: 60 14 30 58 mail: anette.dch@gmail.com Kursusprogram for 2015 Her er kredsens

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere