Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel Aktiviteter 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32"

Transkript

1 FORTID FOR BEGYNDERE AFRIKA

2 INDHOLD 3 Dette hæfte handler om børn i Afrika 3 3 Når i går i gang 3 4 Besøg på Nationalmuseet 4 7 Fortid for begyndere 7 8 Om det afrikanske kontinent 8 9 Kort over Afrika 9 17 Afrika 17 Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål Aktiviteter 23 Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel Aktiviteter 32 Sydafrika 37 Dixon elsker fodbold Aktiviteter 41 Masai 43 Saitoti masaikrigeren Aktiviteter 50 Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk støttet til projektet Fortid for Begyndere ISBN Tekst: Sofie Vedel Breidal og Ida Maria Ramskov Skielboe Redaktion: Mette Boritz Illustrationer: Sussi Bech Grafik: Izabela Geisler Tryk: Zeuner Grafisk as

3 DETTE HÆFTE HANDLER OM BØRN I AFRIKA I materialet kan man møde fire forskellige børn fra forskellige områder i Afrika. Børnenes historier er fiktive, det er nogle, vi har digtet, med henblik på at give danske børn et indblik i, hvor forskellige liv børn i Afrika lever. Alle fire børns historier kunne godt være virkelige, for i Afrika findes der også mange børn, der leger, lærer og drømmer ligesom de fire børn i historierne. I historierne møder vi Chuma, der bor i Kenya, Angel, der bor i Ghana, Dixon, der bor i Sydafrika, og Saitoti, der er masai. Historierne er skrevet, så de kan læses op, og til hver historie er der udvalgt forskellige aktiviteter, som kan bruges hjemme i institutionen. Både historier og aktiviteter kan let suppleres med andre materialer og aktiviteter. Den første del af materialet er dog henvendt til de voksne. Dette er en kort introduktion til livet og forholdene i de lande, hvor vores fire fiktive børn hører hjemme. NÅR I GÅR I GANG... er det oplagt at tale med børnene om, hvad Afrika egentlig er for et sted. På den måde kan man forsøge at skitsere for dem, at Afrika er et kontinent, som består af en masse forskellige lande. Det er en verdensdel præget af store forskelle. Alt afhængig af børnenes alder kan man tale om, hvad det vil sige at være fattig, om hvordan et liv i fattigdom adskiller sig fra det liv, de selv lever, og om hvordan børnene ville hjælpe, hvis de havde en ven, der var fattig. I kan også tale om det faktum, at det ikke er alle, der er fattige i Afrika. Et andet samtaleemne, der er oplagt at tale om, er de mange andre forskelle og ligheder mellem lande i Afrika og Danmark. Det kan være alt fra klima og mad til pligter og leg. 3 AFRIKA

4 BESØG PÅ NATIONALMUSEET På Nationalmuseet findes en masse genstande fra hele det afrikanske kontinent, i flere forskellige farver og størrelser. Et udpluk af disse genstande befinder sig i et aflukket rum, hvor der kun er adgang for børn og deres voksne. I dette rum må man gerne røre ved tingene. Her er tingene nemlig særligt udvalgt, med henblik på at børn gennem sanseoplevelser kan blive klogere på Afrika og dets mange fortællinger. Hver en ting i rummet fortæller sin helt egen historie, og når historierne flettes sammen, skabes der en spændende, farverig og til tider brun mosaik over Afrika. Fortællingerne tager udgangspunkt i forskellige personer, oftest børn, og deres liv. Der lyttes og danses til musik fra Østafrika og Vestafrika, og der spilles på nogle af de mange østafrikanske trommer. Børnene klædes ud i forskellige dragter fra forskellige steder i Afrika, hvorefter der spilles afrikanske spil, leges lege fra Afrika, og hvis man er heldig og modig nok, kan man få lov at smage lidt afrikansk mad, præcis som en dreng eller pige fra Kenya ville spise det. Vi leger også legen Kuacha-Kuacha, som bunder i den gamle afrikanske trommetradition. Her får børnene mulighed for at opleve og skabe trommerytmer og melodier. Legen er baseret på at bruge høresansen og være koncentreret om de lyde, trommerne skaber. Som det fremgår af dette materiale, er liv i Afrika lige så forskellige som de mennesker, der lever dem. At Afrika ofte betragtes som en helhed, skyldes ofte europæisk tradition, og det kan derfor være svært at komme ud over diskussioner om savannens dyr og fattigdom. I Nationalmuseets undervisning sætter vi derfor fokus på, at børnene får en oplevelse af de forskellige dele af Afrika, og vi præsenterer børnene for spændende og anderledes liv end dem, de selv lever. 4 AFRIKA

5

6

7 FORTID FOR BEGYNDERE Undervisningstilbuddet om Afrika er en del af Nationalmuseets nye projekt Fortid for begyndere. I de kommende år vil der på Nationalmuseet blive satset på en række særlige pædagogiske tilbud til børnehaver og børnehaveklasser. Dette gøres for at åbne op for museumsverdenen på en ny, sjov og tillokkende måde, særligt for de mindste. På denne måde kan vi bringe Nationalmuseets store samlinger og viden i spil og sætte det i relation til de pædagogiske læreplaner. Undervisningen på Nationalmuseet sigter derfor efter at styrke børnenes sociale kompetencer, deres sproglige udvikling, og i særdeleshed efter at give dem en sanselig og lærerig oplevelse i mødet med museets genstande, udstillinger og fortællinger. På den måde vil børnene få mulighed for, i øjenhøjde, at stifte bekendtskab med kultur og historie, både i Danmark og andre lande. I undervisningen er det tilladt at røre, høre og agere. På denne måde vil undervisningen bliver gjort både tilgængelig og vedkommende for begyndere. 7 AFRIKA

8 OM DET AFRIKANSKE KONTINENT Afrika er en verdensdel. Det er samtidig jordens næststørste kontinent, som på nuværende tidspunkt er delt op i 54 selvstændige lande. I 2005 boede der omkring 840 mio. mennesker på det afrikanske kontinent. I dag nærmer tallet sig 1 mia. Afrika er et kontinent præget af store forskelle, både geografiske, befolkningsmæssige og økonomiske. På det afrikanske kontinent finder man alt fra kæmpemæssige ørkener og vide savannelandskaber til frodig regnskov. Den store variation i landskab og klima skaber grundlag for et rigt dyreliv præget af lige så stor diversitet som resten af kontinentet. På de sydafrikanske kyster vandrer pingviner rundt blandt nysgerrige badegæster, og i Saharas varme sand bærer kameler alt fra turister til handelsvarer. Det store og anderledes dyreliv har længe været tiltrækningskraft for mange mennesker fra blandt andet Europa og USA. Især i de østafrikanske lande er det billeder fra de store savanneområder, mange i vid udtrækning forbinder med områderne. Flere steder i det østlige og sydlige Afrika er netop naturen en vigtig kilde til landenes overlevelse. Den turisme, der tiltrækkes, skaber arbejde til mange mennesker, og turisterne bliver derfor en vigtig indtjeningskilde. I Afrika er der omkring 3000 forskellige etniske grupper og folkeslag. Hver gruppe har sine egne kulturelle særtræk, men langtfra alle har deres eget land eller område, som de alene kan bestemme over. På det afrikanske kontinent bliver der talt mange forskellige sprog. Hvor mange vides ikke præcist, da det kan være svært at afgøre, hvornår noget kan betegnes som et egentligt sprog eller blot en dialekt. Man regner dog med, at der tales ca forskellige sprog på kontinentet. Det betyder, at man i nogle afrikanske lande kan have mange forskellige sprog. Det gælder bl.a. et land som Ghana, hvor der inden for landets grænser tales ca. 50 forskellige sprog. Befolkningens fælles sprog og landets officielle sprog er engelsk. Europæiske kolonimagters indflydelse har betydet, at store europæiske sprog som engelsk, fransk, portugisisk og tysk er sprog, der tales, og mange steder også bruges som landenes officielle sprog. 8 AFRIKA

9 9 AFRIKA

10 Sådan som det afrikanske kontinent ser ud i dag, er i høj grad præget af dets historie. Skiller man kontinentet ad ved Sahara i nord, har Nordafrika historisk set haft flere forbindelser til landene i Middelhavsområdet, end de har haft til det øvrige afrikanske kontinent. Derfor taler man nogle gange om Nordafrika og resten af Afrika. Den mest markante forskel på de to er, at størstedelen af landenes befolkning i Nordafrika er muslimer, der lever deres liv efter Koranens lære, mens landene syd for Sahara overordnet er kristne. Religion betyder rigtig meget i størstedelen af Afrika. Kristendommen er et af de meget tydelige beviser på, hvilken indflydelse den europæiske kolonisering har haft. Det var europæerne og deres intensive missionsarbejde, der var med til at udbrede kristendommen i Afrika. I mange lande går man i kirke op til tre gange om ugen, og ofte flere timer ad gangen. Før europæerne kom, levede størstedelen af befolkningen i mindre kongedømmer og stammesamfund, hvor religion var bundet op på blandt andet spirituel forbindelse til forfædrene, og det kom til udtryk gennem ceremonielle begivenheder, som tog udgangspunkt i livets cyklus. Nogle af disse træk er stadig til stede i de afrikanske samfund i dag, og selvom de fleste er kristne, er der sket en kulturel udveksling, som gør, at den afrikanske kristendom er helt sin egen. Koloniseringen har også gjort, at der selv inden for landegrænserne er stor forskel på folk. Da europæerne trak deres linjer på kortet, gjorde de det uden at tage hensyn til de mange forskellige kongedømmer, så flere samfund blev splittet op. På grund af de store forskelle mellem mennesker og kulturer, både internt og eksternt, i de afrikanske lande har kontinentet siden afkoloniseringen i 1950 erne og 60 erne været præget af borgerkrige, politiske stridigheder og fattigdom. Der er samtidig mange lande i Afrika, der efter afkoloniseringen virkelig kæmper med at finde fælles grundlag for at leve sammen, selvom de ofte taler flere forskellige sprog og nogle steder har forskellige religioner. I mange af disse lande er kampen for uafhængighed blevet en stærk sammenholdskraft. I vores del af verden har der gennem de seneste årtier været fokus på at hjælpe Afrika ud af kriserne og på at støtte afrikanerne på flere forskellige måder. Det anderledes klima har ofte skabt lange tørkeperioder, især i Østafrika, som har resulteret i store sultkriser. 10 AFRIKA

11

12

13 Et manglende fokus på uddannelse har gjort det svært for mange afrikanske lande at konkurrere på internationalt plan. Uddannelse er derfor for mange vejen ud af fattigdommen, og de fleste unge mennesker drømmer om at kunne gå i skole og uddanne sig. Fordi uddannelse er så vigtigt, er der også i mange lande et voksende fokus på det, og hver dag kommer flere og flere børn i skole. Folk uden uddannelse, især i fattigere områder, lever ofte af at lave manuelt arbejde eller har små butikker og forretninger, eller en bod på markedet, hvorfra de sælger fødevarer, tøj og andre sager. I dag regner man med, at 1/3 af afrikanerne bor i byer. Bybefolkningen er vokset stærkt siden 1960 erne og vokser stadig markant, i nogle områder mere end andre. Langvarige tørkeperioder, borgerkrige og fattigdom er blot nogle af de faktorer, som får mange til at søge fra landområderne mod byerne. I landområderne såvel som i byerne er tilværelsen for mange lige fra fødslen opdelt mellem mænd og kvinder. Drenge opdrages typisk til at overtage faderens arbejdsopgaver, som kan være at vogte kvæg eller arbejde med fiskeri. Pigerne hjælper mødrene med typiske kvindeopgaver. De henter vand, samler brænde, laver mad, hjælper til i marken og passer børn. Formålet med historierne i dette materiale er at vise, hvordan livet leves, og hvor forskelligt det leves, i dagens Afrika. I Afrika defineres middelklassen som folk, der lever for mellem 2 og 20 dollars om dagen, og undersøgelser viser, at en tredjedel af Afrikas befolkning gør det. Men denne definition af middelklassen må man forholde sig kritisk til. Selvom man lever over fattigdomsgrænsen på 2 dollars om dagen og dermed går under betegnelsen middelklassen, ville de fleste danskere alligevel nok betegne folk, der må leve for 12 kr. om dagen, som fattige. Undersøgelser viser, at denne middelklasse af folk, der lever over fattigdomsgrænsen på 2 dollars og op til 4 dollars om dagen, er voksende. I stedet for at fortælle om Afrika som et opgivet kontinent fortæller de positive tal, at det rent faktisk går den rigtige vej for rigtig mange mennesker, især i Sydafrika. Historien om Chuma finder sted i slumbyen Kibera, der ligger i Kenyas hovedstad Nairobi. Tilværelsen i Kibera er præget af stor fattigdom, mangel på fremtidsudsigter og en dyb elendighed. Det 13 AFRIKA

14 er her, nogle af ofrene for tørken og klimaforandringerne blandt Kenyas vandrende hyrdefolk oftest ender, og slumbyen vokser sig af den grund større og større. Chuma er en dreng på 6 år. Hans navn betyder stål på swahili. Selvom livet kan være hårdt for slumbyens beboere, er historien om Chuma et eksempel på, hvordan mennesker kan finde glæder i livet og tilpasse sig, når ingen andre muligheder gives. Chuma har masser af glæder i sit liv. For eksempel elsker Chuma at synge og danse, og han indspiller tit små sange på en gammel ghettoblaster, som han har stående under sin seng. Chuma drømmer om en dag at blive en kendt popstjerne i Østafrika. I Ghana i Vestafrika finder historien om Angel sted. Angel er en pige på 5 år, som bor sammen med sin familie i byen Cape Coast, der ligger ud til Atlanterhavet. Ghana er et af de sikreste og mest velfungerende lande i Afrika. Man siger ofte om Ghana, at det er et enestående land at besøge, første gang man skal til Afrika. Kriminaliteten er lav, og det ghanesiske folk er kendt for at være glade og imødekommende. Ikke alle børn er fattige i Afrika. Historien om Dixon er et eksempel på et barn, der lever i den afrikanske middelklasse. Dixon er 5 år og ud af en familie fra den gode ende af den afrikanske middelklasse. Selvom Dixon lever en mere beskyttet tilværelse end de to andre hovedpersoner, Chuma og Angel, har han, gennem sin daglige kontakt med fattigdommen, respekt for den og kender dens konsekvenser for folk. Drengen Saitoti kommer fra en stamme, der kaldes masaier. Masaier bor i Kenya og Tanzania. Saitoti bor på savannen sammen med sin far, faderens fem koner og alle sine søskende. Her er det normalt, at mændene har flere koner. I historien om Saitoti hører vi om livet på savannen og om Saitotis store drøm om at blive en stor kriger. Livet som masai er anderledes end det liv, for eksempel Angel, Dixon og Chuma lever. 14 AFRIKA

15 AFRIKA Når du hører ordet Afrika, hvad tænker du så på? Måske tænker du på varmt vejr eller farlige dyr. Afrika er et kontinent med mange forskellige lande og mange forskellige mennesker. I Afrika er der rigtig mange ting. Der er store, stærke dyr og lange, flotte strande, der er glade, gamle mennesker og smilende børn. Nogle steder i Afrika er der fyldt med friske farver, og andre steder er der gråt og brunt, og lidt støvet. Der er rigtig mange børn i de afrikanske lande, der ligesom børn i Danmark går i skole, leger og drømmer. Noget i deres liv er det samme som jeres, men andre dele af det er helt anderledes. Nogle afrikanske børn skal for eksempel arbejde, selvom de kun er børn. Det skal de for at hjælpe deres familier med at tjene penge. I mange familier er der ikke penge til at give børnene legetøj, så det må de lave selv. De går i skole, ligesom I skal, men skolen er anderledes end i Danmark, og lærerne er strengere. Der er også nogle børn, der ikke går i skole, fordi deres far og mor ikke har penge nok til at betale for skolegangen. De fire børn, som I her skal møde, har én ting til fælles: De har alle fire store drømme og bruger ivrigt deres fantasi for at finde ud af, om de en dag kan gå i opfyldelse. 15 AFRIKA

16

17 1 CHUMA MIT NAVN BETYDER STÅL KENYA I Afrika ligger der et land, der hedder Kenya. Kenya ligger på Afrikas østside. Prøv, om I kan finde Kenya på kortet på side 9. I Kenya bor en dreng, der bliver kaldt Chuma. Han er 6 år. Chuma betyder stål. Han fik sit navn, da han var mindre, fordi hans mor syntes, han var modig. Grunden til navnet opstod, en gang Chuma hjalp sin storesøster Stella, der blev drillet af nogle andre børn. Chuma bor i et særligt område i en stor by. Det kvarter, Chuma bor i, er det største område i Afrika. Området hedder Kibera og er det, man kalder et slumkvarter. Et slumkvarter er et område, hvor der bor mange fattige mennesker. Ofte bor de meget tæt i små og dårlige huse, hvor der hverken er vandhaner eller toiletter. Husene ligger helt tæt og er bygget af blik, pap, stof og træplader. Livet i slumkvarteret er helt anderledes end det, vi kender herhjemme i Danmark. For eksempel ligger der skrald overalt i gaderne. Ud over skraldet i gaderne ser man også mange beskidte geder, som går rundt og leder efter mad. Chuma bor i et lille hus med Stella og deres mor. Chuma har aldrig kendt sin far. Huset, de bor i, har kun ét rum. Det rum er både familiens stue, køkken og soveværelse. Der er to senge. Chumas mor sover i den ene, mens Stella og Chuma sover i den anden. Toilettet ligger et lille stykke væk fra deres hus. Så når man skal tisse, skal man skynde sig, for ikke at tisse i bukserne. Ved siden af toilettet står der en kæmpestor plastiktønde med en vandhane på. Nede i tønden er der regnvand. Det er fra, når det har regnet. Når Chumas mor og søster skal vaske tøj, bruger de regnvandet fra plastiktønden. Chuma vasker også tøj nogle gange. Han får lidt ondt i ryggen og i hænderne, når han står længe bøjet over vaskebaljerne, mens han skurer og skrubber tøjet med sæbe. 17 AFRIKA

18 Stella hjælper altid sin mor med at lave mad. Hver aften laver de en ret, som hedder ugali. Det er noget, man spiser i Kenya, ligesom vi spiser kartofler og ris i Danmark. Chuma kan godt lide ugali, men han kan bedst lide det, når der er kød til. Men det er sjældent, hans mor har råd til at købe kød. Derfor spiser de næsten altid bønnemos sammen med ugali. Det er meget billigere at købe bønner end kød. Ugali er lavet af majsmel. Når man har kogt det længe, bliver det så tykt og fast, at man kan spise det med hænderne. Nogle gange, når deres mor ikke ser det, former Chuma små figurer ud af ugali en. En gang lavede han en lille elefant ud af ugali. Han gemte den så længe, at den

19 til sidst blev helt muggen og begyndte at lugte dårligt. Derfor kastede han den over til en skralde-ged, der slugte den i én mundfuld. Chumas mor har et arbejde, hvor hun gør rent for nogle rige mennesker inde i byen. Hun tager med bussen tidligt hver morgen. Selvom hun arbejder i mange timer, tjener hun ikke særlig meget. Hun har dog råd til at give Chuma og Stella morgenmad og aftensmad hver dag. Chuma drikker te med mælk og sukker om morgenen sammen med et stykke hvidt brød med margarine. En gang da Chumas mor ikke arbejdede særlig meget, fik Chuma og Stella kun te med mælk om morgenen. Chuma kan huske, hvor svært det nogle gange var at koncentrere sig ovre i skolen, når han ikke havde fået morgenmad. Så tænkte han kun på, hvor sulten han var, og glemte helt at høre efter, hvad læreren sagde. Der er mange forældre i Kibera, som ikke har et arbejde. Derfor er der også mange børn i Kibera, som ikke får mad hver dag. Mange af Chumas skolekammerater kommer i skole med tomme maver, fordi deres forældre ikke har råd til morgenmad. I et slumkvarter som Kibera skal børnene som regel lære at klare sig selv, fra de er meget små. Mange børn skal selv købe ind og lave mad, og det er deres eget ansvar at komme i seng om aftenen og op til tiden om morgenen. Når Chumas mor kommer hjem sent på eftermiddagen, er hun tit træt, og derfor er det vigtigt, at Stella og Chuma hjælper til i huset. Chuma hjælper også med at tjene penge til mad. Siden han var fire år, har han løbet ærinder for kvarterets handlende. Chuma begyndte i skole, da han var 4 år gammel. Det er lidt ligesom en børnehave-skole, han gik i dengang. I dag går han i en rigtig skole og lærer at skrive, læse og regne. Han er rigtig glad for at gå i skole. I Kenya går de fleste børn i skole. Her er det ligesom i Danmark gratis at gå i skole. Børnene går i skole fra tidlig morgen til sen aften. Det lyder hårdt, men de børn, der går i skole, er faktisk meget heldige. Selvom det er gratis, er det nemlig ikke alle børn, der får lov til at gå i skole. Nogle børn er nødt til at hjælpe familien med at tjene penge eller at hjælpe til 19 AFRIKA

20 derhjemme. Men Chuma ved, at det er vigtigt at gå i skole og lære noget. Kan man ikke regne, læse og skrive, kan det nemlig være svært at finde et arbejde, når man bliver stor. Skolerne i Afrika er meget forskellige fra de skoler, vi kender i Danmark. I Afrika skal man lære alt udenad og kunne sige præcis det, læreren siger. Når lærerinden spørger Chuma om noget, skal han rejse sig op og svare, også selvom han ikke kender svaret. Chuma har lært at opføre sig pænt, når han har time. Han ved nemlig, at hvis han ikke gør det, så bliver lærerinden sur. En gang blev lærerinden så sur, at hun gav ham et slag over fingrene med en bambuspind. Siden da har Chuma altid husket at række hånden op, og han siger kun noget, hvis han får lov af lærerinden. Når lærerinden kommer ind i klasselokalet, ved alle børnene, at de skal stille sig pænt ved siden af deres plads. Når børnene har frikvarter, så leger de sjove lege. Der er en leg, der hedder Kulisha Tembo. Det betyder Fød en elefant. Det må være svært at føde en hel elefant, tænker Chuma. Børnene griner, når de leger legen, og derfor tør Chuma godt prøve at være med. De leger også en anden leg. Den hedder Bwana Simba; det betyder Hr. Løve. Det er Chumas yndlingsleg. I legen lærer man at sige, hvad klokken er. Chuma kan ikke klokken endnu, så han råber bare det samme som de ældre børn. I legen er der én, der får lov til at være løve til at starte med. Chuma fik lov til at være løven i går. Han spekulerer på, hvem der mon skal være løve i dag, når de skal lege Bwana Tembo i skolen. Chuma er meget glad for musik. Især den musik, der hedder bongo flavour. Det er en slags hiphop-musik, hvor sangerne rapper på swahili. Over sengen har han hængt en plakat op af sine store idoler. Det er et billede af to unge mænd, der kalder sig P-Square. Chuma synes, P-Square er rigtig gode! De synger og rapper mest om kærlighed, men Chuma synes alligevel, at de laver rigtig god musik. Chuma elsker at synge og danse. Han optager tit små sange og melodier på en gammel båndoptager, han en gang fik af sin fætter. Når Chuma bliver stor, vil han gerne være en berømt popstjerne. Ligesom dem, der optræder i Afrikas X-factor. 20 AFRIKA

21 AKTIVITETER AFRIKANSK MUSIK På YouTube kan I finde eksempler på populær afrikansk musik. Søg blandt andet på duoen P-Square, der er Afrikas svar på Nik og Jay. HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE FAN? Spørg børnene, om de kender nogle kendte mennesker. Hvem kan de godt lide? Er de fan af nogen? UGALI OPSKRIFT TIL 4 PERSONER Ingredienser 2 dl hvidt majsmel (kan fås i de fleste udenlandske grønthandlere eller i afrikanske butikker) 3-4 dl vand Varm vandet i en gryde. Når vandet koger, skrues ned til medium varme. Kom majsmel i lidt ad gangen. Rør hele tiden rundt med en solid træske, mens melet hældes i. Rør godt rundt, indtil melet er helt opløst, og form til en stiv majsbolle (det kræver knofedt!). Lad den stå på kogepladen i et minut, og rør derefter igen. Gentag dette tre til fire gange. Ugalien er færdig, når det lugter lidt af brændt popkorn. Form herefter en rund bolle, og læg den på en tallerken. Serveres med en sammenkogt ret med kidneybønner (og evt. kød eller fisk). Tip Det kan være svært at få fat i den hvide majsmel. Pas på med at bruge gult majsmel; det smager bittert, når det bliver tilberedt på denne måde. HVORDAN BOR VI EGENTLIG? Giv hvert barn to stykker papir. På det ene skal de tegne deres eget hjem, på det andet skal de tegne, hvordan de tror, Chumas hjem ser ud. Hæng tegningerne op, og tal sammen om dem. HVAD ER EN PLIGT? Tal med børnene om, hvad en pligt er. Hvilke pligter har Chuma, og hvilke pligter har børnene selv? 21 AFRIKA

22 DEN MAD, VI SPISER Tal om livretter. Hvad kan børnene godt lide at spise, hvad har børnene spist til morgenmad? AT TÆLLE TIL TI PÅ SWAHILI 1 = moja 2 = mbili 3 = tatu 4 = nne 5 = tanu 6 = sita 7 = saba 8 = nane 9 = tisa 10 = kumi Tæl først til 3, dernæst til 4, så til 5 osv. ROLLESPIL: Den afrikanske skole Lad børnene sidde sammen to og to (evt. ved borde). Når læreren kommer ind, rejser alle børnene sig helt stille. Alle børn skal stå på hver side af bordet med hænderne samlet foran sig. Lærer: Hvordan har I det? Elever: Godt, fru/hr. Lærer: Værsgo at sætte jer Elever: sætter sig stille ned Lærer: Hvad dag har vi i dag? Elever: rækker hånden op Lærer: spørger en elev, der ikke har rakt hånden op: Hvad dag har vi i dag? Den udvalgte elev rejser sig og siger Jeg ved det ikke, fru/hr. Lærer: spørger en elev, der har rakt hånden op Den udvalgte elev rejser sig og svarer Tal sammen om forskellen på at gå i skole i Danmark og i Afrika. 22 AFRIKA

23 LEG: Fød en elefant (Kulisha Tembo) 3 deltagere ad gangen (resten kigger på). Et barn lægger sig på ryggen. Den, der skal fødes, lægger sig på tværs af det første barns mave. Det sidste barn lægger sig oven på maven i samme regning som det nederste barn, men med hovedet i det nederste barns fodretning, så det nederste og øverste barn kan holde fast i hinandens ben. Barnet i midten skal nu forsøge at kæmpe sig ud af midterpositionen. (se tegning) LEG: Hr. Løve (Bwana Simba) Børneleg, der minder lidt om Alle mine kyllinger kom hjem. Mindst 6 deltagere. Én vælges til at være Bwana Simba (hr. Løve). Resten af børnene er antiloper og fordeler sig på hver side af Savannen (se tegning). Antiloperne er i skoven og vil gerne hjem. Derfor spørger de hele tiden løven, hvad klokken er. Løven svarer, hvad klokken er, men på et tidspunkt bliver han sulten og prøver derfor at fange en eller flere af antiloperne. Antiloperne kan redde sig selv ved at løbe tværs over savannen til den anden skov (i helle). De antiloper, der bliver fanget, inden de når over til skoven, bliver spist af løven og genopstår som løver. Antiloper: HVAD ER KLOKKEN, HR. LØVE? Løve: Klokken er SYV! Antiloper: HVAD ER KLOKKEN NU, HR. LØVE? Løve: Klokken er OTTE! (dette gentages med forskellige tal) Når løven er sulten, svarer han: Løve: Klokken er SPISETID! Hr. Løve løber nu over mod antiloperne og skal fange så mange, han kan, inden de når i helle i den anden skov. Legen fortsætter, indtil der kun er én antilope tilbage. Denne bliver nu hr. Løve, og legen starter forfra. 23 AFRIKA

24

25 2 ANGEL MIN MOR KALDER MIG ENGEL GHANA Angel er fem år. Angel er en glad pige. Hun bor i en by, som hedder Cape Coast i Ghana. Ghana er et land, som ligger i Vestafrika, og det er et meget stort land. Hvis man tog Danmark og lagde det ned oven på Ghana, kunne det næsten ligge der fem gange. Kan I finde Ghana på kortet over Afrika på side 9? Byen, som Angel bor i, ligger ud til et stort hav, som hedder Atlanterhavet. Angel kan godt lide at bo ved havet. Der er en lang strand, hvorfra man kan høre bølgerne. Og så er der altid en dejlig brise af kølig vind, som kommer fra havet. I Angels land Ghana er der meget varmt, og solen skinner næsten altid. Derfor er det rart, når vinden blæser. Så føles det ikke så varmt. Når solen skinner, bliver sandet brændende varmt. Har man bare fødder, skal man nærmest hoppe rundt for ikke at brænde tæerne i det varme sand. I Ghana er der ikke noget, der hedder vinter eller sommer. Det er altid varmt. I stedet er der noget, der hedder regntid. I regntiden regner det næsten hver eneste dag. Nogle gange regner det så meget, at man ikke kan komme i skole, fordi der er så meget vand på vejene, at de går i stykker, fordi de bliver oversvømmet. Når det sker, så skal man blive hjemme fra skole. Det synes Angel er rigtig ærgerligt, for Angel elsker at gå i skole. Selvom Angel kun er fem år, skal hun alligevel i skole. Den skole, Angel går i, er ikke lige så svær som de store børns skole. Børnene i Angels skole må også lege mere, end de store børn må. Men Angel skal stadig lære alfabetet og at regne. Det, Angel allerbedst kan lide ved at gå i skole, er, når der bliver fortalt historier. Det gør lærerne hver dag. Angels lærer er en kvinde, som Angel og de andre børn kalder Madam. Det er altid Madam, der starter historiefortællingen: Historie, historie!, siger Madam, og så svarer alle børnene: histoooorie, for så ved de, at nu skal de høre en spændende historie. Der var engang, 25 AFRIKA

26

27 begynder Madam, og så svarer børnene: engang, engang, en lille dreng, som ikke kunne finde ud af at stå op om morgenen, siger Madam så, og børnene svarer i kor: Ahaaa, en lille dreng. Nu ved børnene, hvad historien skal handle om, og så kan den gå rigtigt i gang. Når skoledagen er slut, har Angel ikke rigtig fri. Angel skal ligesom mange andre børn i Ghana ud og tjene penge. Hun skal hjælpe sin mor med at skaffe penge til mad, tøj, skolebøger og meget andet. Angel bliver hentet af sin storesøster, og så går de sammen ned i byen for at sælge slik og ting. Angels storesøster Blessing går med en stor balje på hovedet. Den er fyldt med lysegule og lyserøde kiks, som de kan sælge og få lidt penge for. Sådan bruger Blessing og Angel hele eftermiddagen. På gaden møder de en masse andre børn. Nogle sælger små poser med vand til at drikke, andre sælger skrællede appelsiner. Der er også mange, som hjælper til i de mange små butikker eller kiosker, som findes overalt i byen. Herfra sælges alt fra tyggegummi og vaskepulver til aviser. Angel løber hen og tager en gammel kvinde i hånden: Vær sød, Madam, køb lidt slik, siger hun til kvinden. Kvinden smiler og tager slikket i hånden, mens hun lader to små mønter dumpe ned i hånden på Angel. Angel kan godt lide at holde mønterne; de ligger koldt i hendes hånd. Hendes storesøster klapper hende på det flettede hår og smiler. Hun siger, at det er tid til at gå hjem og spise. Da de kommer hjem, har deres bedstemor lavet jollof-ris og stegt kylling. Jollof-ris er ris, som er kogt med tomatsauce og chili. Angel synes, det smager allerbedst med fisk, men det er også godt med stegt kylling. Når de har spist, går pigerne ind til deres mor med pengene fra dagens sliksalg. Blessing tømmer den lille pung, og Angel fisker de to sølvmønter op af lommen og smider dem stolt i bunken. Mor smiler og lægger sine hænder på Angels kinder: Tak, min lille Engel. Angel betyder nemlig engel på engelsk, som er det sprog, man taler i Ghana. Blessings navn betyder velsignelse. Pigerne er det bedste, hun har. 27 AFRIKA

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Marimbas Rejse En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Opført af: Cahit Ece (musiker) Jimmi Mhukayesango (fortæller) I hæftet finder du historien om Marimba og forslag

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Mathilde i Mellemamerika. Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen

Mathilde i Mellemamerika. Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen Mathilde i Mellemamerika Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen Indhold Mathildes dagbog fra Costa Rica Side 4 Costa Rica Side 18 Mathildes dagbog fra Nicaragua Side 38 Nicaragua Side 50 Stikord Side

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

DREJEBOG. En dag i Naromuro. Din rolle som lærer BØRN GØR EN FORSKEL. Afrikansk lærer EN DAG I NAROMURO

DREJEBOG. En dag i Naromuro. Din rolle som lærer BØRN GØR EN FORSKEL. Afrikansk lærer EN DAG I NAROMURO DREJEBOG BØRN GØR EN FORSKEL EN DAG I NAROMURO En dag i Naromuro Formålet med denne dag er, at eleverne oplever, hvordan dagen forløber i en afrikansk landsby, Naromuro, og hvordan køn påvirker ens dag.

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Madens historier Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Frugter og grønsager Ruth og Rasmus er på besøg hos Ruths mormor. De sidder i haven og spiser rugbrødsmadder. Ruths mormor serverer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Rikke. - på tur i skoven

Rikke. - på tur i skoven Rikke - på tur i skoven Med denne børnebog om Rensdyret Rikke ønsker Odense Renovation at præsentere begrebet affald for børnehavebørn. Bogen kan bruges som optakt til, at børnene skal på tur omkring børnehaven

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Stjernemanden Arthur. Storyline af Kate Vilstrup Petersen for 3-6 årig

Stjernemanden Arthur. Storyline af Kate Vilstrup Petersen for 3-6 årig Stjernemanden Arthur Storyline af Kate Vilstrup Petersen for 3-6 årig Indholdsfortegnelse Stjernemanden Arthur Historie Værksted Fokus spørgsmål Trylledej Dekoration Musik Fokus spørgsmål Arthur skal en

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen

Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen CDR FORLAG Kan man spise softice med pinde? 2011 by Malene Fenger-Grøndahl og Annemette Bramsen og CDR-Forlag Tekst: Malene Fenger-Grøndahl Illustrationer: Annemette

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Morgenmad ca. 1,5 kg Havregryn pr. morgen 1 pk. Rosiner 1 pk. Tørrede frugter (abrikoser og mandler)

Morgenmad ca. 1,5 kg Havregryn pr. morgen 1 pk. Rosiner 1 pk. Tørrede frugter (abrikoser og mandler) Morgenmad ca. 1,5 kg Havregryn pr. morgen 1 pk. Rosiner 1 pk. Tørrede frugter (abrikoser og mandler) Frokost 2-3 Rugbrød 8-9 dåser Makrel 7-8 dåser Leverpostej 3-4 dåser Tun Remolade og mayonaise evt.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Børn på Cuba Billedserie til undervisningsforløbet Cuba en ø i Caribien i Ideer på tværs Bog 41. Målgruppe 2.- 8. klasse. Foto: Lillemor Andersen 2010

Børn på Cuba Billedserie til undervisningsforløbet Cuba en ø i Caribien i Ideer på tværs Bog 41. Målgruppe 2.- 8. klasse. Foto: Lillemor Andersen 2010 Børn på Cuba Billedserie til undervisningsforløbet Cuba en ø i Caribien i Ideer på tværs Bog 41. Målgruppe 2.- 8. klasse. Foto: Lillemor Andersen 2010 Der er stor forskel på at bo i Danmark og i Cuba,

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen.

Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen. 4. kapitel Det store ø-møde Jeg VIL ikke have ufred på min ø, tænkte Appelsintrolden. Vi må holde et møde og snakke fornuftigt sammen. Højt sagde han: Jeg henter de andre. Så løb han af sted med lange

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere