Formulerings-/receptvejning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formulerings-/receptvejning"

Transkript

1 Forbedret produktionsafkast gennem computerbaseret formulerings-/receptvejning Produktionsvirksomheder er under stigende pres for at levere produkter og komponenter til tiden og samtidigt reducere produktionsomkostningerne. Procespålidelighed og ensartethed er afgørende for at sikre konstante højkvalitetsprodukter. Produktsikkerhed er ofte et uundgåeligt problem i producenters og leverandørers tankegang. Det er ikke blot et problem i bilbranchen, hvor leverandører skal overholde ISO/TS16949-standarderne, men også i andre brancher, hvor problemer med produktkvaliteten kan have store økonomiske konsekvenser. Korrekte formulerings- og vejningsprocedurer kombineret med en centraliseret database garanterer ikke kun ensartet produktkvalitet, men også processikkerhed og stabilitet. Denne rapport ser på fordelene ved at investere i et formuleringssystem samt overvejelserne, der medvirker til at sikre, at systemet forbedrer dine produktionsprocesser. Indhold 1 Forenklede og ensartede processer sikrer kvalitet 2 Ægte sporbar formulering/vejning er computerbaseret 3 Systemkomponenter/-konfiguration 4 Sporbarhed i den virkelige verden 5 Sammenfatning

2 1 Forenklede og ensartede processer sikrer kvalitet Producenter af reservedele eller komponenter, der er vigtige for et slutprodukts sikkerhed, skal sikre, at kvalitetsstandarder overholdes hver eneste dag. Dette kan opnås gennem veldefinerede og opretholdte kvalitetsretningslinjer samt forenklede processer for operatøren. Et computerstyret og netværksforbundet produktionssystem, og ikke et papirbaseret system, giver let adgang til produktionsdata. Det guider også operatøren gennem formuleringsprocessen ingrediens for ingrediens. Genkendelse af komponenter vha. stregkoder forenkler processen yderligere og sikrer, at den korrekte ingrediens vejes. Overfyldning af en komponent fører til en genberegning af alle ingredienserne og mindsker betydeligt spild af omkostningsfølsomme råmaterialer. I bund og grund sikrer det computerstyrede formuleringsvejesystem processikkerhed og ensartet produktkvalitet, hvilket resulterer i forbedret effektivitet og øget rentabilitet. 2 Ægte sporbar formulering/vejning er computerbaseret Sporbarhed helt uden huller kræver, at alle involverede parters receptdata, herunder ingredienser, strukturer, arbejdsinstitutioner samt batch- og produktionsordreoplysninger, gemmes i et centraliseret system. Fordelene ved et computerbaseret system sammenlignet med et papirbaseret system omfatter dataensartethed, hastigheden af dataanalyse og forbedret håndtering af tilbagekaldelser. Et elektronisk system kan også dokumentere processer, generere vejnings- og produktionsrapporter samt udskrive etiketter til identifikation af halvfabrikata. Et system af denne type er også vigtig for at sikre gennemsigtige produktionsprocesser og et godt beslutningsgrundlag for at strømline processer. at systemerne hurtigt leverer relevante data. Nogle regeringer anmoder om adgang inden for blot et par timer. F.eks. i en genkaldelse skal en producent identificere: Hvem, der leverede mellemproduktet, der blev brugt i batch XY af produktrecept Z? Mængden, der blev brugt? Hvem, der udgav recepten? Hvis slutproduktets mekaniske egenskaber afviger fra receptforventningerne: Hvilket procesområde skal justeres? Mest vigtigt: Hvor hurtigt kan en producents aktuelle dokumentationsproces svare på disse spørgsmål? Dokumentation fra slutpunkt-til-slutpunkt Sporing kræver dokumentation af alle produktionshandlinger fra varemodtagelse til forsendelse af slutproduktet. For at være effektive skal producenter sikre, 2 METTLER TOLEDO White Paper Formulerings-/receptvejning

3 I et effektivt system, der er fuldt netværksbaseret, fås disse oplysninger med det samme, når systemet har funktioner som f.eks.: Tydeligt identificerede materialer vha. etiketter/ stregkoder. Der påsættes en etiket på hvert trin, der indikerer materiale og status. Tilsvarende indtastninger foretages i databasen. Online-overvågning. Overvågning af funktioner giver oplysninger om unormale fabrikssituationer. Netværk, der overholder branchestandarder. Systemkomponenter kommunikerer med en centraliseret database via Ethernet LAN. Klienter, som f.eks. dispenseringsstationer, og kontrolenheder, som f.eks. vægtskåle, vægte og andre perifere enheder, udveksler produktionsdata med serveren. Windows - kompatible programmer bruger standardressourcer, som f.eks. netværksprintere, til rapportering. Udvidelse og forbindelse. Systemudvidelser er mulige uden at forstyrre andre komponenter, medmindre Database Brake pad Type A Ingredient #1 Ingredient #2 Ingredient #3 Brake Ingredient pad #1 Ingredient #4 Type BIngredient #2 Ingredient #5 Ingredient #3 Ingredient #1 Ingredient #4 Ingredient #2 Ingredient #5 Ingredient #3 Ingredient #4 Ingredient #5 Customer Order ORDER 400 pcs Brake padpouches Typ Swiss A Mountain Herbs Candies 100g Delivery date: xx.xx.xxxx Delivery date: xx.xx.xxxx 400 pcs Brake pad Type B Ingredient #1 Ingredient #2 Ingredient #3 Ingredient #4 Ingredient #5 Production Upscaled Raw Material Preparation softwaren opdateres. En dedikeret Enterprise Resource Planning (ERP) Gateway kan tilbyde en konfigurerbar grænseflade mellem løsningerne og et ERP-system, som f.eks. SAP. Fordel ved investeringsafkast Stort set alle virksomheder, der blander forskellige materialer i en tydeligt defineret recept, kan drage fordel af et computerbaseret formuleringssystem til at strømline procedurer. Materialer, som er dyrere eller involverer højere risiko, giver de hurtigste investeringsafkast. Næsten alle processer skal dog kunne bevise investeringsafkast for et passende skaleret system på 12 måneder eller mindre gennem: Reduceret kunderisiko Forbedret opfyldelse af myndighedskrav Mindre produktspild Lavere udgifter til afskaffelse/omarbejdning/genbrug fører alt sammen til væsentlig forbedring på resultatlinjen. Production Report Weighing & Mixing Traceability Report Traceability Report Final Product 3 Systemkomponenter/-konfiguration Et standardiseret system, der kan konfigureres, er blevet finjusteret til at håndtere vigtige vejningsprocesparametre og har mange fordele i forhold til kundespecifikke systemer med brugertilpasset programmering. Standardgrænseflader giver en høj brugertilpasningsgrad samtidigt med, at ekspertsystemvedligeholdelse og support tilbydes i hele udstyrets og softwarens levetid. Den oprindelige investering bevarer sin værdi bedre og kan sikre optimal produktionsydelse langt ud i fremtiden. Håndtering af masterdata I et netværksbaseret system muliggør en masterstation samlet datahåndtering og -vedligeholdelse. Dette kan omfatte sporing af: Materialer Vejledninger Recepter Ordrer Forberedelsesbatcher Lagerstatus Beholdere Operatører Forbrugsdata Undtagelser Produktionsaktiviteter Adgangskodeaktiviteter Brugerforbindelser Databaseaktivitetslog Vejning/kalibrering Revisionsspor Elektronisk og papirbaseret rapportering om ovenstående Pålidelighed og sikkerhed er vigtigt. Mens processer kan styres ved individuelle procesvejestationer, samles alle procesdata ved masterstationen. 3 METTLER TOLEDO White Paper Formulerings-/receptvejning

4 Brugervenlige skærme forenkler vejning og minimerer potentielle operatørfejl. Specialiserede vejestationer Følgende vejestationer fås til obligatoriske formuleringsaktiviteter: Dispensering batchkomponenter præ-vejes og er klar til udførelse. Produktion komponenter verificeres inden blanding i henhold til receptrækkefølgen. Dispensering og produktion kombinerer begge handlinger, bruges primært i mindre virksomheder, hvor præ-vejning foretages i produktionsområdet. Skærme skal være konstrueret til optimal læsbarhed for hurtig genkendelse af oplysninger og analyse. Tydelige vejledninger og farvekodede vejeprocesresultater kan medvirke til at sikre en ligetil og effektiv proces, der øger nøjagtigt gennemløb. Sikkerhed spiller også en rolle her. Kun uddannede og autoriserede brugere kan administrere materialer via brugerrettigheder, der er konfigureret til deres processorstatus. Hvis en ingrediensindtastning, der scannes og kontrolleres i henhold til recepten, derudover ikke matcher, kan systemet afvise den og vise en fejlmeddelelse, hvilket reducerer risikoen for menneskelige fejl. Trin bliver straks sporbare. Foranstaltninger for farlige materialer kan også tydeligt angives, når det er nødvendigt. Gnidningsfri dataudveksling med ERP/MES-systemer Som tidligere nævnt tillader ERP-grænseflader integration af et passende konfigureret og effektivt netværksbaseret vejesystem med mange ERPsystemer og Manufacturing Execution Systems (MES). Gnidningsfri dataudveksling begrænser overflødig datavedligeholdelse: ERP-systemdata bliver tilgængeligt i vejeprocessen. Produktionsdata sendes tilbage uden manuel indgriben. Alle forbrugsdata er tilgængelige i ERP-/MES-systemet uden manuel indgriben. Udvekslingslagerniveauer justeres automatisk på baggrund af disse data. Gnidningsfri udveksling understøtter batchfrigivelse i MES-/ERP-systemet, forenkler datahåndtering og eliminerer manuelle indtastningsfejl. Brugervenlige overvejelser mindsker oplæringstiden. Standardprocedurer til at logge ind og ud mindsker også uproduktiv nedetid mellem operatørskifte og forbedrer sikkerheden. Når operatøren er logget ind, vises planlagte produktionsordrer. 4 METTLER TOLEDO White Paper Formulerings-/receptvejning

5 4 Sporbarhed i den virkelige verden I hvert produktionstrin fra vareindtastning til forsendelse svarer databaseposter til procesintegrerede materialer. I et computerstyret system hjælper etiketter, der kan læses med en stregkodelæser, til identifikation af komponenter og samlet sporbarhed i processen. Stregkoder garanterer enkel, hurtig verificering med den tilsluttede læser. Vejeetiketter. Dispenserede materialer til en ordre markeres. Ordre-, batch- og lot-nummer hjælper med til at garantere, at producenter ikke tager fejl af komponenter. Palleetiketter. Disse etiketter identificerer en palle og dens indhold, især hvor materialer er placeret på en palle, inden de flyttes til produktion. Scanninger hjælper med til at undgå forvirring, når materialer bringes til produktion, og sikrer, at det rigtige materiale føjes til en blanding på det rigtige tidspunkt. Gemte resultater hjælper med til at administrere lager, FEFO (første udløbsdato, først ud), samlet lager, mens procesgennemsigtighed forbedres. En udskrevet vejeetiket hjælper med til at garantere komponentidentifikation. Printere, der er sluttet til vejearbejdsstationer, kan udskrive etiketter på identifikationstidspunktet, der muliggør hurtig materialegenkendelse. Etikettyper omfatter: Lageretiketter. Disse etiketter sikrer, at lageret er kendt ved ankomst og bliver sporbart. Beskrivelser, lot-numre, antal, leveringsdato, udløbsdato og status indtastes. Materialer indgår i databasen og bliver tilgængelige til behandling. Virksomhedslogo og sikkerheds/-faresymboler samt vigtige statusoplysninger 5 METTLER TOLEDO White Paper Formulerings-/receptvejning

6 5 Sammenfatning I den moderne tids øgede kvalitetsbevidsthed og dyre konsekvenser i tilfælde af ikke-overholdelse resulterer godt designet formulering og vejeproces i en ligetil, effektiv og fuldt sporbar produktion. Med let integrerbare, standardiserede vejestationer, etiketprintere og stregkodescannere bliver materialeforveksling og forkerte mængder en ting, der hører fortiden til. Den resulterende aktive lageradministration sørger for, at komponenter rettidigt strømmer ind i produktionsprocessen, og at tilgængelige materialer udnyttes til fulde. Resultaterne er mindre spild, mindre Du kan få flere oplysninger ved at gå til: omarbejdning, mindre genbrug og lavere produktionsomkostninger. Produktiviteten forbedres væsentligt, og samtidigt sikres overholdelse af internationale bestemmelser for materialesporbarhed. Forbedret output og højere afkast fra tilgængelige råmaterialer bør resultere i investeringsafkast på den første systeminvestering efter 12 måneder eller mindre. Her kan du finde yderligere oplysninger! Mettler-Toledo A/S Naverland 8, 2600 Glostrup Tlf Fax Med forbehold for tekniske ændringer 12/2012 Mettler-Toledo A/S MarCom Industrial

Mad og Drikke. Løsninger til forbedring Hygiejne, produktkvalitet og produktivitet

Mad og Drikke. Løsninger til forbedring Hygiejne, produktkvalitet og produktivitet Mad og Drikke Løsninger til forbedring Hygiejne, produktkvalitet og produktivitet Mad og Drikke Opfyld din virksomheds målsætninge med den mest avancerede vejeteknologi Kræver dine kunder større produktudvalg

Læs mere

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces.

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS 2 DEN KORTESTE VEJ TIL STØRRE EFFEKTIVITET Advokatfirmaer producerer

Læs mere

kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed

kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed FOOD KNOW HOW En guide til valg af ERP Sådan forbedrer du kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed 5 METODER TIL FORBEDRINGER i jeres organisation 25 KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv BEST in class

Læs mere

Virksomhedssystem til små og mellemstore virksomheder Løsningsoversigt

Virksomhedssystem til små og mellemstore virksomheder Løsningsoversigt Virksomhedssystem til små og mellemstore virksomheder Løsningsoversigt Indledning SAP er stærkt medvirkende til at gøre virksomheder af enhver størrelse og inden for alle brancher mere effektive end nogensinde

Læs mere

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint er en enkelt, integreret og overkommelig ERP-software løsning for virksomheder, hvis kerneværdi

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne,

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne, som følger med programmet,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER

T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER 2 T-DOC OPNÅ KONTROL LØFT JERES OPERATIONS- NIVEAU TIL NYE HØJDER Mange hospitaler har ikke det fulde overblik over deres beholdning

Læs mere

Checklister. Appendiks til bogen Softwaretest. Indhold

Checklister. Appendiks til bogen Softwaretest. Indhold Checklister Appendiks til bogen Softwaretest Indhold Checklister... 1 Appendiks til bogen Softwaretest... 1 1. Indledning... 2 2. Checkliste til review af foranalysen... 2 3. Checkliste til review af analysefasen...

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

slip potentialet løs

slip potentialet løs Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Produktvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012)

Produktvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012) Produktvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection (version fra oktober 2012) COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

UU Overfladebehandlingsindustri 2010

UU Overfladebehandlingsindustri 2010 UU Overfladebehandlingsindustri 2010 Jobprofiler overfladebehandling af konstruktioner Udarbejdet på baggrund af interviews foretaget hos virksohederne Gardit A/S og DS-SM A/S Sommeren 2010 1 Indhold Oversigt

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Jeg vil have med personlige services, der gør

Jeg vil have med personlige services, der gør Jeg vil have UDDANNELSE med personlige services, der gør tingene ENKLERE Bedre SERVICEBASERET UDDANNELSE Den korteste vej til servicebaseret uddannelse Uddannelse er et af de mest afgørende succeskriterier

Læs mere