NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN"

Transkript

1 HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG

2

3 HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE

4 NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN Helle Jensen, Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen og Anne Sælebakke 2014 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. Forlagsredaktion: Lene Kamuk Omslag og grafisk tilrettelægning: Lisbeth Damgaard Tryk: Livonia Print Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne artiklens forfatter. 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN:

5 INDHOLD FORORD INDLEDNING DEL 1: NÆRVÆR, RELATIONER OG NATURLIGE KOMPETENCER SKOLEHVERDAG FOR BØRN OG VOKSNE Essensen i det gode lærings- og udviklingsmiljø Empati Relationskompetence Inklusion Opmærksomhed Nærvær DE NATURLIGE KOMPETENCER: FEMKANTEN Samtidighed og pause Træning Adgang til de naturlige kompetencer DE FEM GRUNDØVELSER

6 DEL 2: ØVELSER I UDFORDRENDE SITUATIONER EN GOD START PÅ DAGEN Dagens begyndelse i SFO Dagens begyndelse i de yngste klasser Dagens begyndelse i de ældre klasser Øvelser til læreren DET GODE LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØ Samspillets procesdimension Begyndelse forløb afslutning Overgange og gearskifte Pausens betydning BØRN OG UNGE, DER UDFORDRER Indskoling fokus på den professionelle SFO Mellemtrin Udskoling I klubben Samtalens mulighed Forældresamarbejde Teamsamarbejde Øvelser: De fem grundøvelser (1, 2, 3, 4 og 5)

7 7. MOD NYE TIDER ØVELSESINDEKS OM FORFATTERNE LITTERATURLISTE

8 FORORD AF MARIANNE BENTZEN OG SUSAN HART I et samfund, hvor meget af børns liv leves uden for hjemmet og væk fra forældrene, sker en vigtig del af deres udvikling naturligt sammen med lærere, pædagoger og ikke mindst sammen med andre børn. Ifølge den omfattende forskning, der danner grundlag for den neuroaffektive udviklingspsykologi, kan man næppe overvurdere betydningen af, hvordan den professionelle interagerer sammen med de børn og unge, hvis udvikling de er ansvarlige for og dermed betydningen af kompetencer, der gør det muligt for læreren eller pædagogen at hvile i sig selv og regulere sine egne følelser. Netop i disse år, hvor begrebet self-agency, det vil sige den enkeltes personlige kontaktevne og måde at indgå i samspil med andre på, så småt begynder at vinde indpas i behandling og pædagogik, er det umådelig glædeligt at læse en bog, der i så høj grad vægter lærerens eller pædagogens personlige relationskompetence og det relationelle perspektiv i forhold til at lære børnene at kunne indgå i komplekse sociale fællesskaber, hvor man tager hensyn til hinanden. Som Helle Jensen påpeger, udfordrer inklusionsbegrebet ved at have fokus på fællesskabets betydning, idet inklusion ikke er en egenskab ved det enkelte barn, men en egenskab ved fællesskabet. Således får den professionelle en afgørende betydning og dermed ansvaret for en udviklingsproces, der kan styrke børnefællesskabet til også at inkludere de følelsesmæssige og socialt sårbare børn og unge. Det får afgørende betydning, at den professionelle er en ansvarlig, empatisk og selvsikker karavanefører, der med konkrete og præcise anvisninger kan støtte og styrke sin børnekaravane til at klare sig igennem ørkenens strabadser gennem sammenhold og samarbejde for til sidst at nå frem til den tiltrængte oase. I denne bog giver Helle Jensen, Katinka Gøtsche, Charlotte Weppenaar Pedersen og Anne Sælebakke os nogle gode anvisninger til håndtering af netop denne udviklingsproces. I denne bog introducerer Helle Jensen en femkantsmodel som redskab til selvregulering og udvikling. Den består af fem medfødte og sam- 8 NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

9 menhængende kompetencer, nemlig krop, åndedræt, kreativitet, hjerte og bevidsthed. Ligesom i den neuroaffektive udviklingspsykologi ses disse fem kompetencer som medfødte evner, børn kan lære at udfolde ved at blive mødt og reguleret af en voksen, der selv har fordybet sig i og forfinet disse evner. Det er altså den voksnes nærvær og kompetence, der kan hjælpe barnet til at udvikle de livgivende færdigheder i sansning, regulering af arousal (nervesystemets basale energi- eller stressniveau), emotionel rumning og opmærksomhedsstyring, samt i at udvikle empati og udvide sit nærvær. I forhold til den neuroaffektive udviklingspsykologi om modningen af den treenige hjerne er det på det mest grundlæggende niveau, krybdyrhjernens sansende mentaliseringsniveau, at vi finder femkantens kompetencer krop og åndedræt. Dette er de første to områder, som et spædbarn bruger til at indgå i kontakt med sin omverden. Det er også de basale kompetencer, en voksen eller et barn har brug for for at kunne fornemme og regulere sin arousal. Sansning og arousalregulering alene, i kontakt med andre, i ro, i bevægelse og ved berøring er fundamentet for både følelsesmæssigt og mentalt nærvær. På det næste niveau, nemlig det emotionelle mentaliseringsniveau, finder vi femkantens kompetencer hjerte og kreativitet. Det er kvaliteter, som spædbarnet udvikler i det første leveår gennem følelsesmæssig resonans og medleven i både positive og negative følelser og gennem ønsket om at dele glæde og morskab med andre, bl.a. gennem spontane, overraskende kontaktinitiativer. På det sidste niveau, nemlig det tænkende mentaliseringsniveau, finder vi træningen i bevidsthed-om-bevidsthed, for eksempel som indsigt i sin egen koncentrationsevne i et givet moment, eller evne til at reflektere over sin egen og en andens emotionelle tilstand, og derigennem afsøge den bedste måde at forholde sig på i en vanskelig situation. Ligesom de sansende og følende kompetencer i femkanten skaber grundlaget for liv og dybde i tankeprocesser, fordyber og forfiner tænkningens bevidste opmærksomhedsfunktion de empatiske, kreative, kropslige og åndedrætsmæssige kompetencer. Et vigtigt princip, der går igen i hele bogen, er vigtigheden af, hvordan pædagogen eller læreren skaber en symmetrisk relation i et asymmetrisk ansvar. Som hun påpeger, er den professionelle ikke ligestillet med sine elever. Det er naturligvis gammel og kendt viden, men hvad der måske ikke er så kendt, er, at det er nødvendigt for at kunne skabe et relationelt nærvær med FORORD 9

10 sine elever, at den professionelle holder hjertet åbent, for at blive i Helle Jensens sprog. Men evnen til at holde hjertet åbent kræver dét, som den kendte engelske psykolog Peter Fonagy kalder mentaliseringsevne, det vil sige evnen til samtidigt at både tænke og føle klart. Denne evne er ikke let købt, men forfatterne anviser her i bogen mange gode øvelser til træning af den. Øvelserne indebærer træning i evnen til at rette sit nærvær mod sit eget hjerte, samtidig med at det holdes åbent og nysgerrigt over for andres, hvilket er forudsætningen for empatisk evne. Det er her, pædagogen eller læreren må gå foran, hvis inklusion skal lykkes. Som Helle Jensen skriver, kræver det megen empati at møde børn og unge på en måde, hvor man møder dem med respekt og ligeværdighed, samtidig med at man tager ansvar for at udvikle deres evne til såvel faglig som følelsesmæssig og social læring. Det kræver megen personlig integritet af den professionelle samtidigt at kunne fastholde det respektfyldte nærvær i forhold til sig selv og over for andre, især i konfliktfyldte, udfordrende og stressede situationer. Ikke desto mindre er det, hvad de børn og unge, som pædagogerne og lærerne skal guide, har behov for, hvis de senere i livet skal kunne indgå i komplekse fællesskaber og indgå i et samfund, der vægter kvaliteter som medmenneskelighed, medfølelse og samarbejde. Alle disse egenskaber er yderst vigtige ingredienser for et sundt demokratis beståen, og de skal optimalt set udvikles i barndommen. Som den russiske psykolog Lev Vygotskij (1978) i sin tid påpegede, transformeres enhver funktion i barnets kulturelle udvikling først socialt og derefter individuelt. Først mellem mennesker, derefter inde i barnet. Alle højere funktioner har deres oprindelse som virkelige mellemmenneskelige relationer. Det, der implicit var delt mellem to som noget ydre interpersonelt, bliver til en indre intrapersonel psykisk færdighed. Det er ikke ny viden, at den professionelle skal være anerkendende og vise børnene og de unge respekt, for at de kan udvikle deres relationskompetencer. Det store spørgsmål er, hvordan dette gøres, især i spidsbelastningssituationer. Hvordan fastholder den professionelle kontakten til sig selv og dermed også sin naturlige empati og venlighed? Helle Jensen påpeger vigtigheden af, at det også er nødvendigt, at den professionelle af sine ledere og kolleger bliver mødt med empati og forståelse for sin situation, når det indimellem bliver svært at reagere empatisk og anerkendende over for for eksempel udadreagerende børn og unge. 10 NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

11 Der er indlysende fordele ved at træne både voksne og børn i metoder, der kan reducere stress samt øge nærvær, koncentrationsevne og empati i hverdagens utallige samspil. Ud over at tilbyde en række øvelser, som den professionelle kan træne sammen med barnet eller den unge, inviterer denne håndbog også til, at voksne lærere, pædagoger og forældre kan få et indre grundlag for at begive sig ud på en eksistentiel fordybelsesrejse. Folkeskolen står over for en meget vanskelig opgave omkring inklusion, som kræver, at alle hjælper hinanden politikere, topledere i kommunen, skoleleder og den enkelte lærer eller pædagog. Også som voksen, uanset profession, er det kun muligt at få adgang til sit eget nærvær og en sympatisk indstilling og udvikle andres sociale færdigheder ved at blive mødt af andres empatiske indstilling. Der er mange glimrende og gennemprøvede konkrete øvelser i denne håndbog. De kan bruges til at reducere stress og afbalancere både lærerens arbejdsliv og børnenes og de unges skoleliv samt til at etablere mere afstemte og prosociale samspil til gavn for læringsmiljøet. Øvelserne er opdelt til skolens forskellige aldersgrupper, og det er særlig glædeligt at se gennemarbejdede og spændende øvelser, også til teenageres niveau, da engagerende opgaver for netop denne aldersgruppe ofte er en mangelvare. Vi håber og tror på, at denne håndbog kan bidrage til et vigtigt paradigmeskift fra integration til inklusion. FORORD 11

12

13 INDLEDNING Igennem årene har jeg holdt utallige kurser for lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og andre professionelle, der beskæftiger sig med børns hverdag. Overskrifterne for kurserne har med et varieret indhold været at skabe kvalitet i læren og væren i hverdagen. I mange år arbejdede jeg primært med dialogen som arbejdsredskab. Jeg anvendte den viden om relationer og professionel relationskompetence, som jeg fik gennem efteruddannelse i familieterapi hos Jesper Juul (på det daværende Kempler Institute of Scandinavia). Erfaringerne fra dette arbejde er beskrevet i Pædagogisk relationskompetence. Fra lydighed til ansvarlighed (Juul & Jensen, 2002). Der vil også i denne bog være mange eksempler på, hvordan man gennem det personlige sprog, som er dialogens mulighed, kan etablere bæredygtige relationer, der kan danne baggrund for et godt lærings- og udviklingsmiljø. På et tidspunkt i mit eget liv, hvor jeg stod i en svær situation, havde jeg stor glæde af at lære at benytte nogle af de gamle meditative øvelser, som igennem århundreder har været anvendt til at træne nærvær, opmærksomhed og empati. Gennem kendskab til dr.phil. Jes Bertelsens arbejde med at gøre disse øvelser brugbare for mennesker i dag opstod ideen til at bringe denne viden ind i professionelles arbejde med børn med henblik på også at videregive øvelserne til børn. Gennem foreningen Børns Livskundskab (se er vi en gruppe personer med forskellig faglig baggrund, som har arbejdet på dette siden 2006, og i bogen Empati det der holder verden sammen har vi gjort rede for vores tanker bag arbejdet. Når mine kollegaer og jeg har holdt kurser om emnet, har der altid været stor efterspørgsel efter en bog med en samling af øvelser, hvor den enkelte kan hente inspiration til at komme i gang. Denne bog er en sådan øvelsesbog, og derfor er øvelserne udarbejdet i samarbejde med praktikere, der har alle har lavet øvelserne igennem flere år og også har undervist børn og voksne i dem: Anne Sælebakke, Charlotte Weppenaar Pedersen og Katinka Gøtzsche. Når jeg i det følgende skriver vi, er det et udtryk for, at bogen er blevet til med deres medvirken og input. Bogen handler om skolen. Det vil sige, at eksemplerne og øvel- INDLEDNING 13

14 serne er målrettet, så de bliver let omsættelige for dem, som gerne skulle have glæde af dem. Det kunne være lige så interessant at belyse eksempler fra vuggestue og børnehave, men da eksemplerne fra disse områder er lige så mangfoldige, vil det blive for omfattende i én og samme bog, så dette vigtige arbejde må vente til en anden gang. Bogen indledes med en beskrivelse af skolehverdagen, som den er i dag, og som jeg forestiller mig, at den kan blive i Danmark, når skolereformen er en realitet. Jeg ser mange muligheder for at sikre kvaliteten i skolen og vil bruge nogle afsnit på at arbejde med de begreber, som kan sikre det gode lærings- og udviklingsmiljø. Det teoretiske afsæt er udviklingspsykologi, herunder den nyere viden om relationernes betydning for udvikling og læringsparathed og procesorienteret pædagogik. Det er også neuroaffektiv psykologi, viden om nervesystemets opbygning og fysiologiens betydning for læring, og så er det den tusinde år gamle viden, som er akkumuleret i forskellige meditative traditioner, og som nu i destilleret form kan anvendes af alle til gavn for væren og udvikling. I korte afsnit vil jeg gennemgå de begreber, som eksemplerne i bogens handleanvisende del er bygget op omkring. Det drejer sig om empati, relationskompetence, inklusion, opmærksomhed og nærvær samt om de naturlige kompetencer, som danner udgangspunkt for de indre øvelser. Med de naturlige kompetencer menes de kompetencer, som vores hjerte, krop, åndedræt, bevidsthed og kreativitet naturligt besidder: Det vil sige evnen til at udvise empati, evnen til at mærke og naturligt afspænde kroppen, evnen til at mærke åndedrættet og fordybe det, evnen til at være vågent opmærksom uden at dømme samt evnen til at reagere kreativt på såvel indre som ydre impulser. Begrebet indre øvelser henviser til øvelser, hvor man bliver bevidst om disse naturlige kompetencer og forbinder dem med hinanden (Bertelsen, 2013). Bogen præsenterer en række velafprøvede øvelser, som man kan beslutte sig for først at udføre for sig selv og sidenhen med børnene og de unge. Men man kan også arbejde på at huske de naturlige kompetencer ved helt uformelt gennem dagen at være opmærksom på krop, åndedræt, hjerte, opmærksomhed og kreativitet i de daglige gøremål. Principperne for træningen er i helt kort og enkel form: 14 NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

15 1. Husk de naturlige kompetencer 2. Sæt flere af dem i spil på én gang 3. Husk at holde pauser og skifte gear i løbet af dagen. I de følgende kapitler vil jeg beskrive arbejdet med nærvær og empati i skolen mere detaljeret. Jeg vil tage udgangspunkt i forskellige situationer i skolehverdagen: på forskellige klassetrin, i SFO en, ved dagens begyndelse, ved overgange osv. Jeg vil også inddrage eksempler fra arbejdet i team og fra forældresamarbejdet. Eksemplerne munder ud i forslag til, hvad man kan gøre for at bedre lærings- og udviklingsmiljøet i de pågældende situationer ved hjælp af indre øvelser og dialogøvelser, der alle er med til at styrke den professionelles relationskompetence. De konkrete øvelser kan man udføre for sig selv, i begyndelsen for at lære dem, senere for at vedligeholde dem, og man kan udføre dem med børnene, når man har den nødvendige træning og sikkerhed i det. Men man kan også have øvelserne med sig på en mere uformel måde: huske på åndedrættet eller mærke hjertet eller tankerne og pauserne imellem dem, lige nu, for eksempel mens du læser dette. Alle øvelser er nummereret, og til slut i bogen findes en liste over dem, så der er mulighed for at skaffe sig et samlet overblik over dem alle. Bogen kan læses på forskellige måder: fra a til å, naturligvis. Hvis man er interesseret i at vide lidt mere om baggrunden for, at vi netop bringer disse øvelser, så er det en god ide at læse fra begyndelsen. Men bogen kan også bruges som opslagsbog, hvis man savner inspiration i en bestemt situation i hverdagen. Her kan det være nyttigt at tage afsæt i indholdsfortegnelsen. Man kan også primært interessere sig for de foreslåede øvelser og med udgangspunkt i øvelsesindekset arbejde sig igennem øvelserne, som en slags personlig træning, før man præsenterer dem for børnene. Og man kan på skift gøre det hele. Bogen er således tænkt som en håndbog, og vi håber, at rigtig mange professionelle praktikere kan få glæde af den. Vi vil gerne takke Marianne Walther og Jes Bertelsen for hjælp og inspiration til manuskriptet og præcisering af begreber og øvelser og Anders Laugesen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Peter Høeg for gode og frugtbare udvekslinger og inspiration ved møderne i Børns Livs- INDLEDNING 15

16 kundskab. Også tak til alle kursister, børn som voksne, som i tidens løb har givet vigtig feedback og dermed været med til at udvikle øvelserne. 16 NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

17 NÆRVÆR, RELATIONER OG NATURLIGE KOMPETENCER DEL 1 DEL 1 17

18

19 KAPITEL 1 SKOLEHVERDAG FOR BØRN OG VOKSNE Skolehverdagen giver i hurtigt tempo lærere og elever mange nye muligheder og udfordringer. Og det bliver ikke mindre, i og med at skoletiden bliver udvidet til flere timer og flere forskellige aktiviteter. Det kan være svært at holde kontakten til sig selv, retningen og koncentrationen, når der hele tiden er input, som man skal forholde sig til. Tendensen bliver let, at opmærksomheden primært er ude i omgivelserne og dermed ikke forankret i den enkeltes egen krop og eget sind. Man bliver let ude af sig selv, det vil sige uden kontakt med sin egen dømmekraft og sine egne behov, når man bliver rykket i fra flere sider på en gang. Det autonome nervesystem kommer i en form for beredskab, måske ikke højeste beredskab, men i hvert fald en vakthed (alertness), som på sigt kan give stress, fordi systemet glemmer sin naturlige evne til at geare ned. Man udvikler en parathed til at reagere på alle stimuli, og det tager koncentrationen fra den opgave, som man egentlig var i gang med at løse. Det er ikke blot uvedkommende stimuli udefra, der kan forstyrre fordybelsen og koncentrationen. Det er også flere af de vedkommende stimuli. For eksempel stilles der i en læringssituation stadig større krav til børnenes/ de unges evne til at vælge: Hvor skal jeg søge mine informationer? Hvilke informationer er vigtige, hvilke er ikke? Man kan få uhørt mange informationer og data ind på få sekunder, og det kræver en helt anderledes evne til at vælge og sortere, end tidligere generationer havde brug for. Ikke blot i skolehverdagen er der mange skift; også når skolens aktører får fri, er der meget at forholde sig til. Et aktivt fritidsliv med sport og hobbyer, der skal passes, legeaftaler, der skal overholdes, og aktivitet med de elektroniske medier, der for os alle optager en større eller mindre del af KAPITEL 1 SKOLEHVERDAG FOR BØRN OG VOKSNE 19

20 vores tid. I skolen forsøger man at skabe tid uden skift, men da man samtidig ønsker at styrke samarbejdet i team, mellem forskellige klasser, på tværs af årgange, så bliver det kun meget sjældent muligt at forfølge og fordybe sig i et emne, som lige netop nu har fanget både børns og voksnes interesse. Man kan sige, at man skal kunne fastholde dyb koncentration og flow omkring et emne, for derefter at gå ud af det, og så igen fordybe sig i og forsøge at skabe samme koncentration og flow omkring et nyt emne. Samtidig med dette stilles der generelt større krav til både lærere, forældre, børn og unge i skolen i dag. Der er mange krav om at opfylde undervisningsmål for de enkelte børn og unge og for klassen som helhed og mange krav om evalueringer for at sikre kvaliteten af det udførte arbejde. Der skrives og dokumenteres i langt højere grad end tidligere. Dette har sine positive kvaliteter, men er samtidig med til at øge kravene til den enkelte. Og det gælder ikke kun den professionelle, men også børn og unge, hvis liv præges af krav om at være blandt de bedste, om at præstere med høje karakterer med næsten maskinel præcision hver gang og om generelt at mestre deres tilværelse og opfylde tidens ideal om for eksempel et godt udseende om at være en succes. Alt dette kan kollidere med de kvaliteter, der skal til for at sikre et godt lærings- og udviklingsmiljø, hvor der er plads til den enkelte i fællesskabet, plads til at udvikle empati og medfølelse og tid til fordybelse. ESSENSEN I DET GODE LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØ Der er mange faktorer, som har betydning for lærings- og udviklingsmiljøet. Et par af de væsentlige er den faglige og den didaktiske kompetence: at læreren/pædagogen er godt hjemme i det stof, som han/hun skal formidle, og at han/hun kan tage højde for børns og unges forskellighed og forskellige behov i læringen. Dem er der stort fokus på i læreruddannelsen og i de respektive efteruddannelsestilbud for de forskellige faggrupper, så her beskæftiger vi os ikke yderligere med dem. Her vil vi i stedet beskæftige os med de lige så vigtige kompetencer, nemlig kompetencen til at danne gode og bæredygtige relationer, som forudsætter en god kontakt indadtil, samt kompetencen til at se og møde det hele menneske med alt, hvad det bærer med sig ind i undervisningsrummet. 20 NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

21 Nedenstående citat fra en forskningsoversigt over lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole fanger det ganske godt: Hvis vi vil øge indlæringen, så er en meget vigtig komponent at uddanne lærerne til at skabe gode relationer. Det er nogle ret præcise kvaliteter, der er afgørende. Det handler om at kunne vise tolerance, respekt, interesse og empati over for hver enkelt elev. De lærertyper, som får de bedste elevresultater, er dem, der appellerer til børnenes forståelse af en konflikt frem for at skælde dem ud.. At relationen har så stor betydning, stiller krav til nutidens professionelle om, at de må have kendskab til alle tre parter i relationen: sig selv selve relationen barnet/børnene, den/de unge. Dette krav er relativt nyt, idet det først er opstået som en teoretisk verificeret nødvendighed i forbindelse med paradigmeskiftet i udviklingspsykologien, hvor barnet for første gang blev set som socialt kompetent som et individ, der fra fødslen er udstyret med muligheder, der er rettet mod menneskelig kommunikation (Sommer, 1996). Først med dette skift har man set nødvendigheden af at arbejde mere målrettet med at afholde kurser og give supervision, der satser på fagpersonlig udvikling og udvikling af relationskompetence. Inklusionsbølgen har i øvrigt også gjort sit til, at netop disse kompetencer er blevet efterspurgt. Relationen mellem en professionel voksen og børnene eller de unge er asymmetrisk. Det betyder, at parterne i relationen ikke er ligestillede, da den professionelle qua sin position i skolen og sin alder og erfaring har mere magt end børnene og de unge. Med denne magt følger et ansvar for relationens kvalitet, og det indebærer blandt andet, at den professionelle må gå forrest og sørge for, at relationen indeholder de kvaliteter, der skal til for at befordre lærings- og udviklingsmiljøet. Og det er netop, som nævnt af Nordenbo, kvaliteter som respekt, interesse, empati og tolerance. Disse kvaliteter kan de fleste af os blive enige om i en rolig stund. De er straks sværere at efterleve, når dagen er i fuld gang, og der er bud efter lærerens eller pædagogens indsats i flere forskellige situationer på én gang. Men selv i disse situationer er det hjælpsomt, hvis den professionelle har en klar viden om, at han/hun er den, der er ansvarlig for relationens kvalitet og for atmosfæren i klasserum- KAPITEL 1 SKOLEHVERDAG FOR BØRN OG VOKSNE 21

22 met eller i gruppen uanset hvor vanskeligt det synes at være at få skabt en konstruktiv stemning (se Juul & Jensen, 2002). Det fordrer et ganske godt kendskab til sig selv at kunne påtage sig dette ansvar. Som professionel skal man være interesseret i at lære sine egne begrænsninger at kende, da de ellers kan stille sig hindrende i vejen for den gode kontakt til barnet eller den unge. Man må også være parat til at navngive og forholde sig til de sider i ens personlighed, der hindrer den gode kontakt. Der gælder det samme for forholdet til én selv som for forholdet til andre: Jo flere sider man kan anerkende hos sig selv og den anden, jo mere autentisk og nærværende bliver relationen, og dermed styrkes også muligheden for at skabe en konstruktiv relation, der kan virke udviklende for alle parter. Sansen for fællesskabet begynder med sansen for individet. Relationen til børn skal helst foregå på en måde, så børnene ikke mister kontakten til sig selv. Dette er ofte sket i relationen mellem barn og voksen, når børn i den gode opdragelses navn er blevet gjort forkerte og skammet og skældt ud. Smerten i dette vil over tid få barnet til at forlade sig selv for netop at undgå denne smerte (Juul & Jensen, 2002). Det modsatte kan ske, når den enkelte bliver set, hørt og taget alvorligt, for da installeres muligheden i den enkelte for, at han/hun også kan tage andre alvorligt og se og høre dem i deres individualitet. Det kræver meget empati også med en selv når man som professionel skal møde børn på denne ligeværdige og respektfulde måde, samt en udstrakt evne til at holde balancen og kontakten indadtil i konfliktfyldte og udfordrende situationer. Det er her, træningen af kvaliteter som empati, nærvær og opmærksomhed kommer ind i billedet som den professionelles eneste mulighed for at holde kontakten både til sig selv og til børnene/de unge i de udfordrende situationer. Og som børnenes mulighed for at udvikle de samme kvaliteter til gavn for sig selv og for de fællesskaber, som de hele livet igennem på forskellig vis vil være en del af. For den professionelle kan udviklingen af ovennævnte kvaliteter under ét kaldes udvikling af relationskompetence. EMPATI Den empatiske evne har vi med os fra fødslen. Det er en naturlig kompetence, men den udvikler sig bedst i kontakt og relation, og derfor er børn afhængige 22 NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

23 af, at de voksne, der er omkring dem, har forståelse og interesse for at udvikle netop denne kompetence hos børnene. Det er udfoldet andre steder, hvordan de tidlige relationer, og den neuroaffektive afstemning igennem dem, er afgørende for udviklingen af empati (se Brodén, 1991; Hart, 2009; Juul & Jensen, 2002; Stern, 1997 og 2004). I bogen Empati. Det der holder verden sammen 2012) er det udfoldet, hvordan empati er en helt nødvendig kompetence, når det drejer sig om at løse en række af de globale problemer, som verden står over for. Og også i en mindre målestok for eksempel i klasseværelset er empatien vigtig, når det drejer sig om, at professionelle og børn sammen skal skabe en god hverdag, der kan inkludere alle i fællesskabet. Det gælder livet igennem, at evnen til empati kan udvikles, og desværre også afvikles, igennem de relationer, vi indgår i. Derfor er det ganske vigtigt, at der også tages hånd om denne naturlige kompetence, så den ikke går tabt undervejs. Det kræver nemlig meget mere at generobre den, når den først er mistet. Empati forstået som evnen til indlevelse, evnen til at genkende og forstå andres følelser eller sætte sig i deres sted er som nævnt også vigtig, når det drejer sig om at etablere de relationer, der kan være med til at sikre et godt lærings- og udviklingsmiljø. For de faggrupper, der har valgt at arbejde med børn og unge, er der ofte som udgangspunkt en god evne for empati. I en presset hverdag kan det dog være svært for såvel børn som voksne at holde kontakten til den empatiske evne. Hvis vi her først ser på den professionelle, så er det tydeligt, at når der stilles store krav om at strække sig, for eksempel i forhold til et eller flere udfordrende børn, så sker der ofte det, at den professionelle mister kontakten til sig selv og dermed til den naturlige evne til empati og venlighed. Venligheden kan også kaldes den professionelles evne til at anerkende det barn eller den unge, som vedkommende står over for: til at anerkende de følelser, som barnet/den unge udtrykker, til at se intentionen bag handlingen og dermed hjælpe barnet/den unge til at bevare kontakten til sig selv og muligheden for at udvikle sin empatiske evne og sin evne til medfølelse med andre mennesker. Derfor bliver det ekstra vigtigt, at den professionelle også bliver mødt med empati og forståelse for sin situation, når det indimellem bliver svært at reagere empatisk og anerkendende i forhold til de børn og unge, som den professionelle møder i sit arbejde, idet heller ikke voksne hverken professionelle eller andre kan irettesættes til at reagere empatisk. KAPITEL 1 SKOLEHVERDAG FOR BØRN OG VOKSNE 23

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER AKADEMISK FORLAG Professionelle relationer Lis Møller Akademisk Forlag Professionelle relationer af Lis Møller 2014 Lis Møller og Akademisk Forlag, København et forlag

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk. Bachelorprojekt. Vejleder: Anne Birthe Due Bendixen Udarbejdet af: Christina Bjerre Haunstrup.

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere