HJÆLP HUMLEBIERNE I HAVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJÆLP HUMLEBIERNE I HAVEN"

Transkript

1 HJÆLP HUMLEBIERNE I HAVEN

2 INDLEDNING Humlebierne er nogle af de mest karakteristiske insekter i Danmark, og deres hyggelige brummen er ensbetydende med sol og sommer. Humlebiers størrelse og klare farver gør dem lette at få øje på, og man kan studere de fredelige bier på nært hold, mens de søger føde i forskellige blomster (Figur 1). Humlebierne er nære slægtninge til honningbierne og bor ligeledes i kolonier med kasteinddeling, men deres samfund er etårigt og må grundlægges på ny hvert forår af en overvintret dronning. Humlebier producerer ikke honning, men de er meget vigtige bestøvere, særligt af tomater, bærbuske og kløver. Hvis en humlebi føler sig truet, vil den hellere stikke af end stikke med sin giftbrod, men humlebierne står nu overfor problemer, de hverken kan flygte fra eller forsvare sig imod. Humlebiernes levesteder indskrænkes eller opdeles og isoleres som følge af ændrede landbrugsmetoder, bebyggelse og vejprojekter. Dermed får humlebierne sværere ved at finde egnede redesteder, fødeplanter og overvintringssteder, og med tiden bliver de sjældne syn i landskabet. Da humlebierne har en nøglefunktion som bestøvere i økosystemet, kan det påvirke hele fødekæden, at humlebierne forsvinder. Heldigvis trives nogle af arterne nær mennesker, og denne artikel forklarer, hvordan man kan Figur 1. En humlebi dækket af pollen hviler mellem blomsterbesøg. indrette sin have for at hjælpe disse bier. De vigtigste elementer er gode redesteder, fx. redekasser, samt adgang til tilstrækkelige nektar- og pollenressourcer gennem hele flyvesæsonen, som strækker sig fra sidst i marts til ind i oktober. Ud over at sikre at fremtidige generationer også kan glæde sig over synet og lyden af humlebierne i havens blomster, opnår haveejere med humlebier en langt bedre bestøvning af nytteplanter som frugttræer, bærbuske og krydderurter. HUMLEBIER I BEKNEB Selv om humlebier er et velkendt syn, er de svære at artsbestemme, og bortset fra den økonomisk vigtige art, jordhumlen (Bombus terrestris), ved man forbavsende lidt om de enkelte arters biologi. Igennem tiden er der fanget 31 arter af humlebier i Danmark: 22 arter der bygger bo, og ni arter der snylter på de andres boer. Ingen af arterne er opført på rødlisten over udrydningstruede dyr, men det skyldes, at ingen har vurderet humlebiernes status. Nogle arter er ikke blevet set i over 50 år, og der er ingen tvivl om, at humlebierne ikke længere er så almindelige, som de har været. I vore nabolande er flere arter af humlebier på rødlisten, og i Storbritannien blev arten, Bombus subterraneus, erklæret uddød i Intensiveringen af landbruget anses som den væsentligste grund til nedgangen i antallet af humlebier. Med øget opdyrkning af randområder som markskel og læhegn forsvinder humlebiernes redesteder. Afgrødeskift til korn i stedet for græs med kløver påvirker i særlig grad de langtungede humlebiarter, og af denne årsag anses kløverhumlen (B. distinguendus) og skovhumlen (B. sylvarum) for stærkt truede på De britiske Øer. Humlebierne trives i det hele taget dårligt i det konventionelle landbrug med monokultur og sprøjtemidler. Humlebier kan ikke udnytte masseblomstring af afgrøder ligeså effektivt som honningbier, for de opmagasinerer ikke honning og pollen til dårlige tider. Mens rapsen blomstrer, besøges den af humlebierne i randområdet, 2

3 men efter blomstringen er rapsmarken gold som en ørken. Sprøjtemidler fjerner de ukrudtsplanter i marken og randområderne, som humlebierne lever af, og i værste fald virker insektgifte tiltænkt skadedyr også på nyttedyr som humlebier og andre bestøvere. KONSEKVENSER AF FÆRRE HUMLEBIER Biologisk mangfoldighed er vigtig for stabiliteten af økosystemer. Hver art er nøje tilpasset en funktion, og selv om nogle arter måske kan undværes, uden hele systemet bryder sammen, bliver verden nu en gang fattigere med tabet af selv en enkelt art. Man kan dårligt forestille sig verden uden den europæiske honningbi (Apis mellifera). Få årtiers tankeløshed kan udslette, hvad det har taget millioner af år at udvikle. Vi bør værne om hver enkelt art, så vi ikke mister noget uvurderligt. Det er også mere spændende at opleve naturen, når der er forskellige arter at kigge på og undres over. Færre humlebier uanset vi taler om antal individer eller antal arter betyder færre bestøvere, hvilket igen betyder dårligere frøsætning hos vilde planter og afgrøder. Fødekæder på landjorden er afhængige af, at planterne bestøves ordentligt. De økologiske konsekvenser af utilstrækkelig bestøvning er i første omgang dårligere formering hos planterne. I anden omgang påvirker nedsat frøsætning og frugtproduktion de dyr, som spiser og spreder planternes frø og frugter, hvilket igen påvirker planterne, som igen påvirker bestøverne osv. Uden ordentlig bestøvning indtræder en økologisk krise. I landbruget er afgrøder som bælgplanter, bærbuske og frugttræer afhængige af bi-bestøvning. Honningbier kan klare arbejdet et langt stykke af vejen; dog giver visse afgrøder bedre udbytte, hvis de bestøves af humlebier, og kun humlebier kan bestøve tomater, som kræver buzz-pollination dvs. at bien skal vibrere blomsten for at ryste pollen ud af støvknapperne. Grundet mangel på bier i Danmark suppleres der nu med udenlandske bier ved bestøvning af rødkløver til frø samt i drivhuse med tomater. Færre bier til bestøvning får økonomiske konsekvenser for producenter og forbrugere. I kraft af intensiveringen af landbruget og den følgende ødelæggelse af humlebiernes levesteder i hegn og randområder fremstår haver og parkanlæg som grønne oaser for humlebierne. Her bugner det med blomster det meste af sommerhalvåret lige hvad humlebierne behøver. Til gengæld kan det knibe lidt med redesteder, og visse haveblomster er så forædlede, at de faktisk ikke er særligt meget værd som fødeplante, fx. fordi støvknapperne er blevet utilgængelige pga. ekstra kranse af kronblade. Man kan dog forholdsvis let indrette sin have, så den bliver mere humlebivenlig. At have humlebier i haven vil være en kilde til begejstring og fascination hos naturelskeren såvel som hos den erfarne biavler. Der er ingen udpræget smittefare ved at have både honningbier og humlebier i samme have. Dog vil der opstå konkurrence om fødekilderne, men humlebier kan flyve ved lavere temperaturer end honningbier og derved udnytte tidlige morgentimer, sene aftentimer samt forårsmånederne. Nedenfor gives en gennemgang af de almindeligste arter, deres livscyklus, naturlige redesteder, humlebiredekasser og tips om trækplanter samt hvordan man bør sætte planterne i haven. LIVSCYKLUS De redebyggende humlebiers livscyklus begynder om foråret, når en befrugtet dronning forlader sit vinterhi og begynder at søge efter et egnet redested. Dronningen opfostrer selv det første kuld arbejderbier, som tit er ret små (dværge). Arbejderne hjælper dernæst dronningen med at opfostre de næste kuld, og dronningen antager en rolle som æglægger, mens arbejderne sørger for at hente pollen og nektar. I løbet af sommeren vokser samfundet, og en humlebikoloni kan bestå af en dronning og op til arbejdere i højsommeren, afhængigt af arten. Når kolonien er på sit højeste, produceres de nye forplantningsdygtige individer: dronninger og hanner. Hannerne forlader reden og opretter territorier, hvor de afmærker fremtrædende punkter i vegetationen med kirtelsekreter for at lokke jomfruelige dronninger til at parre sig. Efter parringstiden dør hanner, gamle arbejdere og gamle dronninger, mens de nye, befrugtede dronninger opsøger overvintringssteder i jorden, hvor de tilbringer måneder i hi, indtil forholdene bliver gunstige det følgende år. Herefter begynder livscyklus forfra. Enkelte arter kan nå to cykler på ét år. Snyltehumlerne dukker op lidt senere på sæsonen end værtsbierne, så disse har haft tid til at etablere livskraftige samfund. Snyltehumlehunnen har et tykt kropspanser, som beskytter mod stik og bid. I stedet for at bygge sit eget bo, opsøger den et bo af sin vært og truer eller dræber dronningen. Herefter overtager den kontrollen med værtsbiens bo og tvinger arbejderne til at opfostre sine egne unger. De nye snyltehumler parrer sig, hannerne dør, og hunnerne overvintrer ligesom deres værter. Snyltehumler er sjældnere end de bier, de snylter på, blandt andet fordi snyltehumler ikke har en arbejderkaste. 3

4 HAVENS HUMLEBIER Godt fem arter af redebyggende humlebier er almindeligt forekommende i danske haver og bynære områder. Humlebier er overraskende svære at artsbestemme i felten, for mange af arterne har næsten identiske farvetegninger og kan kun skilles ad via mikroskopiske karakterer. Imidlertid er nogle af arterne så sjældne, at det er højst usandsynligt, de forekommer i stort antal nær menneskelig bebyggelse. Følgende karakteristik gælder altså som tommelfingerregel i haver de fleste steder i Danmark. Hver art er desuden illustreret med et farvefoto taget i naturen. Jordhumle er en stor art med to gule striber på sort baggrund og en hvid halespids (Figur 2). Dronninger kan blive op til 2 cm lange. Det er den mest almindelige art i Danmark, men jordhumle dækker faktisk over flere lignende arter: større individer med orangegule striber og råhvid bagkropsspids tilhører normalt arten stor jordhumle (Bombus terrestris), mens mindre individer med citrongule striber og kridhvid halespids nok er lille jordhumle (Bombus lucorum). Begge arter har en kort tunge (ca. 6 mm, hvilket er på længde med honningbiens tunge). Figur 3. Stenhumle. Figur 2. Jordhumle. Stenhumle (Bombus lapidarius) er en af de flotteste arter, med kulsort velourpels og rød bagkropsspids (Figur 3). Stenhumlen er også en stor art, selvom de første arbejderbier ofte er rene dværge og endnu mindre end honningbier. Stenhumlen er også almindelig i Danmark. I det tidlige forår er sorte bier med rød bagkropsspids sandsynligvis den meget lignende art, Bombus pratorum. Denne art er dog grimmere og har en mat, brunsort pels med orangerød bagkropsspids. Begge arter har en kort tunge. Hushumle (Bombus hypnorum) er primært sort med brun pels på forkroppen og hvid bagkropsspids (Figur 4). Den er generelt lidt mindre end jordhumlen og stenhumlen. Gamle individer kan have en sort, skaldet plet mellem vingerne, hvor hårene er slidt af. Hushumle kan ikke forveksles med andre arter, og som navnet antyder, findes den ofte nær bygninger. Den har kort tunge. Figur 4. Hushumle. 4

5 Figur 5. Havehumle. Havehumle (Bombus hortorum) kan minde lidt om jordhumlen, da den også har gule striber på sort baggrund og hvid bagkropsspids (Figur 5). Mønsteret og kropsfaconen er dog anderledes: jordhumlen har kun ét gult bånd på forkroppen (i nakken), mens havehumlen har bånd både i nakken og på den bageste kant af forkroppen. På bagkroppen har jordhumlen først et sort bånd, dernæst et gult, mens havehumlen har først et gult bånd og dernæst et sort. Da havehumlen har en længere tunge end jordhumlen, er ansigtet også mere langstrakt. Endelig virker havehumlen slankere eller længere i forhold til den mere kompakte jordhumle. Havehumlen har den længste tunge af alle humlebierne i Danmark (op til 12 mm). Figur 6. Agerhumle. Agerhumle (Bombus pascuorum) er overvejende rødbrun og grålig (Figur 6). Dens pels er længere og mere pjusket end pelsen hos de andre almindelige arter. Agerhumlen er også lidt mindre, og dværgarbejdere forekommer ofte. Der er variation i udseendet mellem landsdelene: i Jylland har de fleste agerhumler rødbrun pels på forkroppen og tydelige grå striber på bagkroppen, som af og til har en rødbrun bagkropsspids. På Sjælland derimod er agerhumler overvejende grålige. Agerhumlen har en mellemlang tunge (knapt 8 mm) og derfor også et lidt langstrakt ansigt. Figur 7. Snyltehumle. Snyltehumler refererer til humlebier i underslægten Psithyrus (Figur 7). Der er 2 3 almindelige arter i Danmark. De ligner de værtsbier, de snylter på, så nogle har gule striber og hvid bagkropsspids som en jordhumle, og andre er sorte med rød bagkropsspids som en stenhumle. Dog har snyltehumler en tyndere pels ofte kan man se kropspanseret skinne igennem de farvede bånd er mere diffust afgrænsede, og vingerne er formørkede. Snyltehumler virker desuden tit klodsede på blomster, og fordi deres flugt er langsommere, er deres brummen dybere. 5

6 Figur 8. Et naturligt redested i en skov. En koloni af humlebien Bombus pratorum boede for foden af dette træ i foråret. NATURLIGE REDESTEDER De redebyggende humlebier kan deles op i to grupper: arter der fortrinsvis yngler under jorden, og arter der yngler over jorden. Jordhumle og stenhumle yngler primært i musehuller og andre naturlige hulrum i jorden, mens havehumle og agerhumle bygger bo i langt, tørt græs eller i tætte hække. I år har jeg været heldig at se fem forskellige humlebireder, men det kræver lidt øvelse. Én art, Bombus pratorum, boede for foden af et træ på en veldrænet skrænt langs en skovvej (Figur 8), og en anden art, stenhumlen, havde rede bag et hul i muren over havedøren til et forsamlingshus. Hushumlen tager til takke med hulrum, hvor den kan finde dem, og den lever virkeligt op til sit navn. Mine forældre i Vejle har to gange haft hushumler til at bygge bo. Første gang boede bierne i et sammenrullet rensdyrskind, som lå ovenpå en brændestabel i carporten; anden gang brugte bierne et hul over fordøren til at få adgang til isoleringsmaterialet under taget. I begge tilfælde var vi desværre nødt til at fjerne bierne, da biernes støt voksende aktivitet ved rederne ikke lod sig forlige med vores egen kommen og gåen. Jordhumlen lever også op til sit navn. Nogle gartnere kom til at forstyrre et jordhumlebo, da de udskiftede nogle lavendler i et bed. Da jeg første gang så boet, var det blot et hul i jorden, hvor mindst fem jordhumler myldrede rundt i åbningen. Nogle dage senere vendte jeg tilbage med kamera, men da var åbningen helt dækket med kviste for at beskytte mod regn. En enkelt bi ledte efter indgangshullet (Figur 9). En anden gartner viste mig en jordhumle, som havde valgt at bygge under et træskur. En sprække mellem brædderne ved jordoverfladen ledte sandsynligvis ind til en tidligere muserede. Ved at lade visse områder af haven lidt i fred kan man være heldig, at en humlebidronning slår sig ned enten i en gammel fuglekasse, i brændestablen, i en kvasbunke, eller i kampestensgærdet. Peter Esbjerg skrev om dette i Tidsskrift for Biavl, vol.2, side 50 51, Det er vigtigt, at området er tørt og hverken for koldt eller for varmt: humlebier skal kunne regulere temperaturen i reden fra det tidlige Figur 9. Kvistene dækker indgangen til et jordhumlebo i et lavendelbed. En enkelt bi leder efter åbningen. 6

7 Figur 10. Et egnet redekassested i en villahave er her markeret med gule mursten bag stauderne midt i billedet. forår med nattefrost til højsommer med 30 C i skyggen. En sydvendt plet i staudebedet, i halvskygge og trukket tilbage fra græsplænen, er et perfekt sted for en rede (Figur 10). MENNESKESKABTE REDESTEDER Da redesteder er en begrænsende faktor, kan man hjælpe humlebierne ved at lave nogle kunstige redesteder i haven. Jeg læste en gang, at man kan grave et lille hul og stille en lerurtepotte med dræningshul omvendt ned i hullet. Så har humlebierne et hulrum med et indgangshul, der er nemt at forsvare. Om det virker, ved jeg ikke, men princippet er godt nok. Den stigende interesse for insekters ve og vel har skabt en niche for mindre firmaer, der producerer redekasser til humlebier og andre hulboende bier. Man kan nu bestille en humlebiredekasse (på engelsk: bumble bee box) over internettet. En humlebiredekasse er typisk lavet af træ, af og til af plast, og består af 1 2 rum med indgangshul og ventilationshuller samt et plexiglas-låg under træ-låget. De ydre mål er ca. 17 x 33 x 25 cm. Indeni kassen findes redemateriale i det ene rum og en lille beholder med sukkervand i forrummet med indgangshullet. Kassen skal placeres et sted i haven, hvor den ikke forstyrrer eller forstyrres fx. 3 m fra græs der skal slåes. Den skal vende mod syd eller sydøst, men stå i hel- eller halvskygge, gerne under et træ eller opad en hæk. En stenflise eller noget træ under kassen forhindrer fugtskader. Planen er, at en humlebidronning flyver ind i kassen og grundlægger et bo. Man er nogle gange nødt til at overtale en dronning til at flytte ind. Dette gøres ved, at man fanger en dronning og lukker hende inde i kassen 2 3 dage. Her kan hun vænne sig til boet, mens hun drikker sukkervand. Når man fjerner proppen fra indgangshullet, skal man undlade at kigge i kassen, da det kan skræmme dronningen væk. Hold i stedet øje med aktivitet ved indgangshullet de følgende dage. Sker der ingenting, kan man kigge ind og evt. gentage eksperimentet med en ny dronning. Redekasserne forhandles af flere firmaer via internettet. Leveringstiden er mindst 2 3 uger fra England eller USA, og prisen varierer fra pund (eller kroner). Bagest i artiklen henviser jeg til forhandlere samt til hjemmesider med instruktioner til de fingernemme, som vil bygge kasserne selv. Redemateriale følger med de færdige kasser. Selvbyggerne kan lægge møbelpolster, træuld eller lignende i kassen. Det bedste er måske et par brugte musereder fra dyrehandleren, da humlebidronningerne naturligt vil forbinde lugten af muserede med et egnet redested. Selv om man har købt eller bygget en flot redekasse og stillet den et tilsyneladende ideelt sted i haven, er indflytningsraten kun ca. 30%. Det kan således godt betale sig at sætte flere kasser op. Beboede kasser skal kasseres, når sæsonen er slut. Selv om plexiglas-låget gør det muligt at observere udviklingen af boet i løbet af sæsonen, bør man ikke kigge til bierne alt for ofte (måske én gang om ugen). Husk også at specielt jordhumlen kan være aggressiv nær sit bo, og i modsætning til honningbierne mister humlebierne ikke deres brod og kan altså stikke flere gange. 7

8 FØDEPLANTER Humlebier er ligesom honningbier generalister, når det gælder valg af fødeplanter, og de besøger et væld af forskellige blomster. Generelt inkluderer velegnede trækplanter til humlebier: læbeblomster, ærteblomster, kurvblomster, maskeblomster, ranunkler, roser og rubladede. Det er bedre at have større grupper af nogle få arter end at have mange forskellige blomster: hver gang bien skifter fra én blomstertype til en anden, må den betale en slags lærepenge i form af tid og energi, indtil den finder ud af, hvordan den lettest høster pollen og nektar fra netop den blomst. Hvis man planter arter med lidt forskudt blomstringstid ved siden af hinanden, får man for det første en flottere have, og for det andet hjælper man humlebierne. Når den ene plante er ved at være afblomstret, vil bien typisk søge på naboplanterne derfor sparer den både tid og energi, hvis man planter fx. rød tvetand, døvnælde og salvie i samme bed. Bien har glimrende hukommelse og vil blive ved med at vende tilbage til sit gamle område for at søge føde, så længe der er friske blomster. På samme måde kan man bruge prydplanter til at lokke humlebierne ind mellem nytteplanterne. Bierne er afhængige af rigelige blomsterressourcer fra tidligt forår til sen sommer. I naturen er der kun få planter, der blomstrer tidligt om foråret. Da humlebierne er særligt sårbare på dette tidspunkt, fordi hele koloniens fremtid afhænger af dronningens ve og vel, kan man med fordel plante seljepil, krokus, juleroser og udenlandsk lyng i sin have for at afhjælpe fødeknapheden. Midt på sommeren kan særligt langtungede bier opleve fødeknaphed, da de foretrækker blomster med lange kronrør. Havehumlen kan lokkes med rhododendron, salvie, torskemund, digitalis og ridderspore. AFRUNDING Danske humlebier er primært i tilbagegang pga. mangel på egnede levesteder. Ved at indrette haven, så den tilgodeser humlebiernes krav til redesteder og fødeplanter, kan man give en håndsrækning til de arter, som trives nær mennesker. At have haven fuld af forskellige humlebier er umådeligt underholdende, og samtidigt sikrer man glimrende bestøvning af især hindbær, brombær, ærter, bønner og krydderurter. Med tiden kan man håbe, at også landbruget lægger om til en mere humlebivenlig driftsform. Indtil da må vi hjælpe bierne, så godt vi kan for deres skyld og for vor egen. God fornøjelse! LITTERATUR Der findes ingen nyere litteratur på dansk om humlebier. K. Hammer & S. Nørgaard Holm skrev et hæfte til serien Natur og Museum i 1970, men det fås ikke længere fra Naturhistorisk Museum i Århus. Hans Thomsen Schmidt har lavet en faunistisk undersøgelse af humlebier i Vestjylland (Entomologiske Meddelelser, vol. 71, nr. 2, side 77 83, 2003), men der er ingen illustrationer af arterne. Interesserede læsere henvises til udenlandske håndbøger om humlebier. Disse er typisk rigt illustrerede, men forudsætter kendskab til enten tysk eller engelsk. Eksempler: Hagen, E. von og Aichhorn, A Hummeln bestimmen, ansiedeln, vermehren, schützen. Fauna (5. oplag). 325 sider. Röseler, P.-F Der Hummelgarten Lebensraum und Biologie der Hummeln. Triga (3. oplag). 132 sider. Prys-Jones, O. E. og Corbet, S. A Bumblebees. Richmond Publishing (2. oplag). 92 sider. Goulson, D Bumblebees: Their Behaviour and Ecology. Oxford University Press. 225 sider. Edwards, M. og Jenner, M Field Guide to the Bumblebees of Great Britain and Ireland. Ocelli. 108 sider. På de følgende hjemmesider kan man bestille humlebiredekasser: wildlifeservices.co.uk/nestboxes.htm På disse hjemmesider findes instruktioner om, hvordan man bygger sin egen redekasse: tomclothier.hort.net/page38.html Spørgsmål og kommentarer kan rettes til følgende adresse: Hjælp humlebierne i haven er skrevet af biolog og Ph.D. Charlotte Skov. Alle fotos er taget af forfatteren ( Charlotte Skov 2007). Layout: Rolf Tulstrup Theuerkauf. Hæftet er udgivet som tillæg til Tidsskrift for Biavl nr. 8, Oplag: eksemplarer. Udgivet af Danmarks Biavlerforening, Møllevej 15, 4140 Borup Tlf ,

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier DJF rapport Vidensyntese om honningbier Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Birte Boelt, Niels Holst, Annie Enkegaard, Niels Henrik Spliid, Steen Lykke Nielsen, Enrico Graglia, Jørgen B. Jespersen og Kirsten

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter Fuglekassesti Halkær Mølle Naturcenter Indhold: Side: Velkommen til Fuglekassestien... 2 Hvorfor opsætte redekasser?... 3 Hvordan gør du?... 3 Gør din have mere fuglevenlig... 5 Fuglebeskrivelser... 7

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i byen. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i byen. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i byen Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Pindsvinet Oplev byens pattedyr...2 Pindsvinet...3 Egernet...7 Flagermusene...10 Ræven...14 Husmåren...17 En dyrevenlig

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Kan n. natur. Insekter

Kan n. natur. Insekter o Kan n natur Insekter KaN on Natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Rasmus EjRnæs. Natur

Rasmus EjRnæs. Natur Rasmus EjRnæs Natur æn e au e NATUR Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af Gert Tinggaard

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf. 31 14 42 66 e-mail: kasserer@aber.dk

Læs mere

Før du åbner havelågen

Før du åbner havelågen Åbn din havelåge Før du åbner havelågen Afstem dine forventninger Inden du åbner din havelåge for første gang er det vigtigt, at du tænker over hvad du gerne vil med din åbne havelåge. Er det for at møde

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder.

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder. 1 Forord Da jeg i sin tid informerede mine bekendte om, at jeg var ved at skrive en bog om sex blandt dyrene i haven, troede de i almindelighed, at jeg tog gas på dem. Nogle formodentlig blot, fordi de

Læs mere

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G D A N S K L A N D - 1991 O G S T R A N D J A G T JAGT& JÆGERE Januar / Februar 2015 www.dls-jagt.dk 24. årgang los... Så går det Andejagt Det gode Jagtkonsortium LEDER Betaling for at benytte naturen Af

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde 100 Naturoplevelser i Sydvestjylland Idé og Tekst: Marco Brodde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Læs mere

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.69 Forår 2005. Ny guidebog. Farvel til Baba. Natur i parken: Ræven TEMA - NÆSEHORN

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.69 Forår 2005. Ny guidebog. Farvel til Baba. Natur i parken: Ræven TEMA - NÆSEHORN SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo nr.69 Forår 2005 Ny guidebog Farvel til Baba Natur i parken: Ræven TEMA - NÆSEHORN SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo INDHOLD Udgives af Givskud Zoo Løveparkvej 3, 7323

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv Praktisk Økologi januar / februar 1 / 2007 tema Børn og haveliv landsforeningen praktisk økologi Sekretariatet Maglevænget 61, 4571 Grevinge Tlf.: 70 20 83 83 Fax: 59 65 90 15 Bankkonto: 0537-802 - 56-15639

Læs mere

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget.

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Skolemateriale Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Ved bookingen opnår du: Særlig skolepris:

Læs mere

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale Krible-Krable Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012 Skolemateriale Husk at booke besøget! Besøg med skoleklasser skal bookes på forhånd. Book online på www.experimentarium.dk/undervisning Har du spørgsmål

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Design dit eget HAVEGLÆDER. Forår, sommer og sommerblomster Side 6

Design dit eget HAVEGLÆDER. Forår, sommer og sommerblomster Side 6 Design dit eget staudebed side 19 Mynteamok side 24 Det grønne snit side 29 Forår, sommer og sommerblomster Side 6 FORÅR 2015 Til dig der gerne vil høste 4 Lav dine egne hængende jordbær Følg 5 trin og

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Om at spille Hoshi Indholdsfortegnelse: Hvis du læser dette dokument online, kan du klikke på et hvilket som helst af de nedenstående emner for at komme til pågældende sektion. Indledning...4 1. Indflydelse...

Læs mere

DIN COMPUTER 56. December2012 17. årgang

DIN COMPUTER 56. December2012 17. årgang DIN COMPUTER 56 December2012 17. årgang 2 En ny start Din Computer har gennem de sidste fire år udkommet med stadig længere mellemrum, dels fordi dette er et hobbyprojekt, men også fordi jeg har insisteret

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION Danmarksmesterskaberne i MORF Kære lærer Du sidder med lærervejledningen til skolekonkurrencen DM i MORF. Konkurrencen henvender sig til 5.- 6. klasse og er målrettet faget Natur/Teknik. DM i MORF er en

Læs mere