Foto: Annelise Skovgård Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Annelise Skovgård Olsen"

Transkript

1 Foto: Annelise Skovgård Olsen Ebberup Rideklub står som formidler af 10 ponyer, der er på sommergræs på Thorø. Hestene bruges i forbindelse med aktiviteter for Københavnerbørn, der er på koloni i sommer, oplyser Conny Twisttmann, som er formand for rideklubben. August 2015

2 2 Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf , mobil: Mail: Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: Mobil: Mail: Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades Vej 1. Tlf: Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej 26. Mobil: Mail: Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades Vej 23. Mobil: Mail: Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: Mobil: Mail:

3 Redaktøren har ordet Lokalhistorie interesserer mange, og i dette nummer af Thorøhuse Posten er der hele tre historier fra vores fortid, altså noget der er lokalt forankret. Esben Brage er flittig leverandør af lokalhistorisk stof, og også i dette nummer har han givet et bidrag til forståelsen af en gammel lodsbog fra Forfatter Søren Ellemose har bidraget med en foromtale af sin nye bog om Harald Plum (udkommer 1. oktober). Thorøhuse Bylaug inviterer i øvrigt til foredrag med forfatteren den 16. september. Marianne Hildebrandt fra Lokalhistorisk Arkiv i Kærum/Sønderby sender en omtale af Thorøhuses kapel, fortalt af lærer Pedersens datter Gerda Rosts. Hele artiklen kan læses i lokalarkivets årsskrift - det får man tilsendt, hvis man melder sig ind i foreningen. Og de vil gerne have flere medlemmer, skulle jeg hilse og sige. Redaktionen takker for bidragene med følgende citat: Når du kender din fortid, kan du forstå din nutid og forme din fremtid. God fornøjelse med læsningen! 3 Thorøhuse Postens redaktør Bjarne Toft Olsen Ålevejen 11, telefon: eller Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle husstande i byen. Indlæg sendes til: Deadline for næste nummer: Mandag den 26. oktober 2015 Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig

4 Bogen Den danske Lods 1916 har jeg lånt af en god ven. Den historiske tid var under 1. verdenskrig, mens den dansk/tyske grænse gik lige syd for Kolding, og Årø var tysk. Den nuværende grænse blev fastlagt ved genforeningen i Jeg har scannet den side i bogen, der handler om besejlingen af Assens og Thorø (se side 6) og bedt lokalhistoriker Esben Brage om en kommentar (side 7). Bjarne Toft Olsen 4

5 5 VVS Ventilation Blikarbejde Fra ide til virkelighed. Tlf

6 6

7 Esben Brage sender følgende kommentar. Ganske kort tid efter Den danske Lods 1916 blev udgivet, blev Lillebælt mineret af tyskerne på højde med Wedellsborg, strækkende sig øst / vest, og der lå også et tysk bevogtningsfartøj i området resten af 1. Verdenskrig. Kay Plum kendte tilsyneladende den tyske kaptajn ret godt, når Harald Plum kom sejlende i Depechebåden fra København, så sørgede Kay for, at Harald sikkert kunne bevæge sig gennem minefelterne, når han besøgte Thorø. En ting, der undrede Kay, var, hvor Harald skaffede brændstof til båden, som var ret forslugen med en efter datidens forhold uhørt stor motor på 150 HK. Overkommandoen havde jo styr på alt brændstof, havre til hestene samt alle konsumvarer, men for Harald var intet umuligt. Jeg har kopier af brevvekslingen på ca sider fra Kay til Harald og ca breve fra Harald til Kay (De sidstnævnte er ikke officielt eksisterende, og derfor klausuleret TYS TYS breve), jeg vil gå dem igennem for evt. at finde noget relevant materiale om de omkringliggende farvande. Jeg er også indehaver af et meget stort kort med mange ajourførte opmålinger af Thorø fra 1760 til 1970 erne. På dette kort er samtlige anløbsbroer på Thorø indtegnet med årstal for etableringen. Med venlig hilsen Esben Brage 7 Thor Fisk Keld Mogensen

8 8 Farvandene omkring Thorø under 1. Verdenskrig. I krigsårene herskede der specielle forhold i farvandene omkring Thorø, især ved tilstedeværelsen af og bevogtning med tyske krigsskibe samt spærring for sejladser ved udlagte søminer. Danmark var under 1. Verdenskrig et neutralt land, men vi blev presset af tyskerne til at minere de indre danske farvande for at blokere sejlads fra de øvrige krigsmagter. Englænderne blev dog tophemmeligt orienteret om, at Danmark ikke havde armeret minerne ved udlægningen, derved kunne Danmark opretholde sin status som et neutralt land i briternes øjne. Minespærringen i Lillebælt forløb fra Wedellsborg Hoved på den fynske side til Hejlsminde på den jyske side af Lillebælt. Ved gennemsejlingsstedet, der var beliggende tæt ved Wedellsborg Hoved, var der placeret et tysk vagtskib til at kontrollere forbisejlende. Selv om Danmark var neutralt, krænkede tyskerne mange gange denne neutralitet, bl. a. med deres ubåde, et eksempel på dette er, at de passerede Thorøsund i delvis neddykket tilstand. Thorøsund var på det tidspunkt 7 11 m. dybt, og ubådene var af væsentlig mindre beskaffenhed. Harald Plum havde i 1917 købt Thorø ubeset, og nu brændte han for at besigtige investeringen. På det tidspunkt ejede han blandt andet Depechebaaden. Den havde efter datidens målestok en uhørt motorstørrelse på 150 Hk. og kunne derved skyde en fart på 35 knob, distancen fra Assens til Thorø kunne tilbagelægges på 3 4 min. Når Harald Plum lagde til i Assens, blev det via aviserne offentligt bekendtgjort, at publikummer var velkomne om bord til at besigtige vidunderet.

9 9 Som beskrevet agtede Harald Plum at tage turen fra København til Thorø medio juli måned Dette var dog ikke uden betænkeligheder fra storebroderen Kay Plums side (Han havde prokura over Thorø, for lillebroderen Harald Plum, det være sig både praktisk og økonomisk). Betænkeligheder bestod både i, hvordan minefelterne kunne passeres, samt hvordan der kunne skaffes brændstof til den forslugne motorbåd. Brevkopi 69 af 24. juni 1917 indeholder Kays anvisninger og formaninger (ordret afskrevet): Din Plan med Motorbaaden lyder rigtignok som et Eventyr, navnlig i disse Tider, hvor en Rejse mellem Assens og København jo ellers tager en Evindelighed. Jeg har anmodet Kaptain Rydinger paa Vagtskibet, der ligger Norden for Wedellsborg, om at lose dig igennem Minefeldtet, selvom du kommer efter Solnedgang, hvad der ellers ikke er tilladt, ligesom jeg har anmodet ham om at lose Ejgin II igennem, saa snart den kommer, samt straks give mig telefonisk Meddelelse saa snart i ere i Farvandet. Formaningerne fortsætter i brevkopi 70 af 24. juni 1917: Du maa absolut helst passere Minefeltet ved dag, og inden det bliver mørkt, men i hvert Tilfælde anløbe Vagtskibet, hvis Chef er en meget god Ven af os, og en hyppig Gæst paa Wedellsborg og en god ven af den Gamle Lehnsgreve.

10 10 At skaffe brændstof var også et stort problem, både Overkommandoen og Benzinnævnet var hurdler, der registrerede alt - også alle daglige konsumvarer, bl.a. havre til foder af heste etc. for at nævne et eksempel. I brevkopi 74 af 12. juli 1917 står der følgende: Fra Benzinnævnet har jeg idag faaet saalydende Brev: I Anledning af Deres Andragende af 26. juni skal man meddele, at Nævnet savner hjemmel til at anvise Sprit til Forhandling (I brev fra Kay til Harald) Som du vil erindre rekvirerede jeg 24. Juni 1000 l Sprit ved De danske Spritfabrikker til dig, fik fra disse Svar, at de kun kunde udlevere mod Rekvisition fra Benzinnævnet, nu 16 Dage efter Modtagelsen af min Ansøgning, hvoraf jeg sendte dig. Man blandede benzinen med sprit til brændstof, derfor en bestilling af så store kvanta sprit. Der var mangel på alt, selv stearinlys, som der skulle anvendes ved Thorøgaards indvielse den 1. juli Men for Harald Plum var intet umuligt, han kunne fremskaffe ALT, hvad der var behov for, fremgår det af den meget intense brevveksling mellem Kay og Harald vedr. Thorø. Esben Brage

11 11 Fredag den 12. juni var onsdagsklubben på sin årlige udflugt. Alle klubbens nuværende medlemmer deltog. Turen gik i år, i fuld solskin, til den dejlige Japanske Have i Broby, som er helt utrolig smuk og bestemt et besøg værd. Også dens dejlige spisested med skønne lækkerier fra den japanske kogekunst blev afprøvet, og alle var meget tilfredse med det hele. Deltagerne var. Bente-Eva-Edith-Karen-Gudrun-Gerda-Ulla og Vivian Hilsen Vivian Foto: Vivian

12 12 Foto: Vivian

13 13 Nekrolog Da flagene gik på halv i Thørø Huse d. 15. juni, var det til ære for Viggo Arnecke, der stille havde fået fred. Viggo efterlader sig et minde om et socialt og realistisk menneske, der kunne omgås alle med respekt. Han blev født i Kastrup med et handicap, som han hele livet mestrede at leve med uden at klage. Viggo var udlært gartner og har arbejdet i dette fag og på ostefabrik i Glamsbjerg, indtil han af kollegerne blev valgt som tillidsmand og senere endte på SID s hovedkontor, hvor han i mange år var en af lederne i A- kassen. Hans måde at tackle den senere Parkinsondiagnose på er beundringsværdig, og hvor han også tog kampen op for at forbedre andre parkinsonpatienter og pårørendes livskvalitet. De sidste år boede han på Plejehjemmet Skelvej efter egen vilje. Efterhånden blev det ikke muligt mere at komme hjem til Drejet, men alt tog han uden at kny og var til det sidste et fint og venligt menneske, der skabte tillid om sig. Viggo efterlader sig et ærefuldt minde om menneskelig respekt. Dette har han givet videre til børn, børnebørn og oldebørn - og os alle til efterlevelse. Lise

14 14

15 Nedenstående information om fibernet i Thorøhuse er sendt til Bolette Eggers: 15 Sidste nyt om Fibernet: Som aftalt sender jeg lidt info. Tidsplanen holder som tidligere fortalt. Vi forventer at begynde gravning i uge 39 og afslutter i uge 47. De første kunder bliver tilsluttet i uge 45, og alle i området er tilsluttet i uge 3. Vi tager forbehold mht. vejret. Nye kanaler og kanalændringer 1. juli 2015: Med Lille TV-pakke, Favorit TV-pakke og Stor TV-pakke kan vi fortælle, at den 1. juli 2015 er der tilføjet TV3 og TV3 PULS i TVpakkerne. Nye muligheder med TV boks 48 timers Start Forfra Waoo! TV-arkiv Hvis du gerne vil se eller gense et program, der er blevet vist inden for de seneste 48 timer, kan du nemt gøre det i vores TVarkiv. Det er muligt på de fleste kanaler og programmer. Waoo! Out-of-Home TV Nu kan vores fiberbredbånd og tv-kunder tage deres tv kanaler med, når de forlader hjemmets fire vægge. Med den nye Out-of- Home service kan kunder med Waoo! TV-pakke se tv, hvor de vil, fra en ipad eller bærbar, det kræver blot en internetforbindelse og servicen koster ikke ekstra. Det var lige lidt om, hvad der er nyt siden sidst. Med venlig hilsen Lilja Brandstrup Andersen Key Account Manager Energi Fyn Sanderumvej Odense SV

16 Lokalhistorie 16 En rusten dåse en skattekiste For kort tid siden fik vi af Assens Kommune bevilget en professionel scanner til arkivet. Det ledte tanken hen på en rusten dåse fra Korsør Løve Margarine, der stod på gulvet under en hylde. Den var fuld af kuverter med glasplader og negativer, stk. i alt. Kurt Christensen, som er med i foreningens bestyrelse, husker, at han købte dåsen med indhold på et loppemarked i Thorøhuse omkring Hans Victor Blomme, Saltoftevej 9 i Torø Huse, var død i januar 1988, og familien skulle rydde op i hans propfyldte værksted. Der var for mange sager til familien selv, derfor loppemarkedet i haven. Kurt holdt nogle få af glaspladerne op mod lyset og kunne genkende motiver og se, at der var mange personer på billederne. Han blev nysgerrig og købte dåsen, som han stillede på gulvet i arkivet; hvorfra den så nu er kommet frem i dagens lys, og scanningen er påbegyndt. Hans Victor Blommes datter, Anne Blomme, oplyser, at hendes far som helt ung arbejdede en tid hos fotograf Sølvhjelm i Assens. Der fik han sans for motiver og lærte at fremkalde til både negativer og glasplader OG at håndkolorere sort-hvide fotos. Sølvhjelm boede en periode i Thorøhuse, så fotoarbejdet og den gensidige inspiration fortsatte også under private former. På arkivet går vi et spændende efterår i møde Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Arkiv Marianne Hildebrandt ASSENS SKIBSVÆRFT A/S Havnen 5610 ASSENS Denmark Telephone Telefax Telex

17 17 Lokalhistorie Bliv medlem! Årligt kontingent kun 75 kr. Tilmeld dig på: Besøg os på arkivet, Spinderhuset, Prinsevej 51, Ebberup. Åbent den første tirsdag i måneden kl eller efter aftale med Marianne Hildebrandt, tlf Som medlem får du hvert forår et årsskrift på 64 sider. I 2015-skriftet har Gerda Rost, datter af lærer Pedersen, Thorøhuse Skole bidraget med erindringsglimt. Se uddrag andetsteds i Thorøhuseposten. I 2016-skriftet planlægger vi et tema vedr. Victor Blommes fotografier. Se artikel fra Folkebladet, juni For at få navne på og historier om de mange billeder, vil I blive inviteret engang i efteråret.

18 18 Foto og tekst indsendt af Marianne Hildebrandt.

19 Uddrag af Gerda Rosts erindringsglimt, bragt i Årsskrift for Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Forening, Kapellet Kapellet lå lige over for legepladsen og var i mange år nærmeste nabobygning til skolen. Når der blev tændt lys derinde, og gardinerne blev trukket for, vidste vi, at nogen var død, og at familien gjorde kapellet klar til at modtage kisten med den afdøde. Det betød samtidig, at min far skulle i aktion. Dels skulle der tales et par ord over den afdøde, og dels skulle der synges salmer ved ceremonien, når kisten blev sat ind i kapellet. Der skulle igen synges og tales, når dagen for begravelsen kom. Far medvirkede også i kirken, når det var afdøde fra skoledistriktet, som skulle begraves, eller der var andre kirkelige handlinger inden for skolens distrikt. Så jeg har ofte set min far øve sig på de salmer som skulle synges. Så blev nodestativet sat ind i stuen, og violinen blev taget frem. Far havde fået sin stemme ødelagt under den spanske syge, så sang hørte ikke til hans spidskompetence, og det kunne nok være nødvendigt at øve de salmer, som familien ønskede sunget. Jeg husker især en bestemt begravelse. Det var også, fordi den foregik på min fars 50 års fødselsdag d. 20. marts Den afdøde var en yngre mand i sin bedste alder, familiefar, og han havde nylig nedsat sig som tømrermester. Han havde været syg af tarmslyng nogle ganske få dage. Det var en tragedie, som rystede hele byen, og jeg husker begravelsestoget, som uendelig langt. Mange kendte jo den afdøde og ville vise ham den sidste ære. Begravelsestoget strakte sig fra Thorøhuse og op ad Hesle Banke mod Saltofte. Dengang brugte man også at strø blomster og grønt ud på vejen foran husene, som rustvognen og følget skulle passere. Så det blev der også ud for skolen ved den lejlighed, ligesom det skete ved andre begravelser. Kapellet blev bygget til Thorøhuse, fordi det tidligere var almindeligt at folk døde i hjemmet, og de små huse havde svært ved at rumme kisten med den afdøde til begravelsen kunne ske. Derfor var der brug for et ligkapel. Grunden til kapellet blev skænket af 19

20 20 Niels Peder Nielsen, som ejede den eneste gård i byen og jorden, hvor kapellet blev bygget. Bygningen blev bekostet af Harald Plum, som ejede Thorø på det tidspunkt, og det blev indviet i Som barn syntes jeg, at det var uhyggeligt, når kapellet var i brug, og jeg skulle forbi for at komme hjem. Men far trøstede mig med, at jeg ikke skulle være bange for de døde, det var de levende, man skulle være bange for. Men jeg brød mig nu alligevel ikke om, at der var afdøde derinde. Kapellet havde også levende beboere. De havde nu vinger, og det var de små kirkeugler, som var flyttet ind. De gav sig til kende med tuden, men det skete også flere gange, at en ugleunge faldt ned i skolens skorsten. Det var som regel den skorsten, som gik ned til skolestuen. Heldigvis skete det om sommeren, og vi kunne ikke undgå at blive opmærksom på uheldet, for der blev en farlig spektakel inde fra skorstenen. Så måtte far åbne spjældet og hente ugleungen ud, så den kunne blive genforenet med familien.

21 21 Der var ingen udsmykning i kapellet, så mine forældre skænkede på et tidspunkt, det må have været i halvtredserne, et krucifiks til ophængning derinde. Det var et træskærerarbejde udført af kunstneren Thorvald Petersen. Thorvald Petersen er mest kendt som maler, men han var også en dygtig billedskærer. Da der ikke mere var brug for et ligkapel, blev det solgt til nedrivning (1976), og krucifikset fulgte med. Men min mor syntes, at krucifikset burde gå tilbage til giveren. Det endte så også med, at mor fik krucifikset tilbage, og det blev givet til en lille dansk skole i nærheden af Humptrup i Sydslesvig ikke langt fra Tønder. De danske menigheder måtte bruge skolestuen som kirke, og alteret blev placeret i et skab. Så de var meget glade for at få et krucifiks. Min søster og svoger havde forbindelse til Sydslesvig og den danske skole der, og derfor kom det dertil. Foto og tekst indsendt af Marianne Hildebrandt.

22 22 Thorøhuse Posten har modtaget denne artikel. Foto: Bjarne Toft Forsamlingshus I dag kan man google næsten alt, også ordet forsamlingshus, som har følgende definition: Et forsamlingshus er en bys kulturhus og mødested. Forsamlingshusene i landsbyerne bliver brugt som samlingssted for de lokale. I husene afholdes fester, konfirmationsfest, bryllupsfest, mindesammenkomst, evt. gravøl. Derudover er det også stedet for dilettant, bankospil, gymnastik og lignende. Alt det er jo godt at vide, når sådan en som jeg flytter på landet efter at havde boet i Odense i næsten 65 år og er vokset op blandt de barske drenge i Bolbro. Det eneste, jeg kendte til et forsamlingshus i mine unge dage, var forsamlingshuset i Ubberud, hvor Peter Belli eller Keld og the Donkeys spillede til bal om lørdagen, så tog vi vores Puch knallert og kørte til bondebal og var nogle farlige drenge, der bød de lokale piger op til dans med det resultat, at vi fik nogle øretæver og sjældent nåede til festens afslutning. At jeg en dag skulle blive formand for et forsamlingshus langt ude på landet nede omkring Assens, havde jeg nok aldrig troet men det er jeg altså blevet. Jeg husker tydeligt den første aften, Birthe spurgte, om jeg ville med til fællesspisning uha tænkte jeg, mon der er nogen, der vil uddele øretæver, og hvordan tager de lige imod sådan en gadedreng fra storbyen. Men det gik selvfølgelig rigtig godt, blev rigtig godt modtaget af en masse dejlige og hyggelige mennesker. Så for mig var ( og er stadigvæk) forsamlingshuset i Thorøhuse et meget positivt og glædeligt

23 bekendtskab. Der bliver afholdt fællesspisning, sy og strik, It cafe, koncerter, vinsmagning, Sankt Hans fest, Thorøhuse Cabaret og m.m. Der er mange frivillige mennesker involveret, for at alle disse arrangementer skal fungere, der skal planlægges, bookes, købes ind, dækkes borde, laves mad, opvask og rengøring og m.m. Torsdagsholdet skal have pudset vinduer, fyldt salt- og peberbøsserne og ordnet de udendørs arealer. Tak til alle jer, der gør et utroligt flot stykke arbejde for at tingene skal lykkes - også med en stor succes. Vi er nu tæt på at have aktivitetskalenderen for anden halvår af 2015 klar så hold øje med vores hjemmeside og opslagene i byen. Vi arbejder henover sommeren på en opdatering af vores hjemmeside - afventer lige vores nye webmaster. Vi har nu fået en bevilling fra Assens kommune til renovering af facaden mod øst. Dette arbejde udføres i september måned. Vores 2 udendørs skure er ved at mørne op og trænger til udskiftning indenfor nærmeste fremtid vi arbejder på flere forskellige muligheder, men skal også sørge for at få økonomien på plads til en så stor investering. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant men det var kun for en meget meget kort periode så blev jeg pludselig formand ja, der var vist nogen, der tog fusen på mig. Som ny formand og ny Thorøhuser (hedder det det?) vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt for at medvirke til et fortsat aktivt og økonomisk velfungerende forsamlingshus. Tak for jeres opbakning bliv ved med det det gør det endnu sjovere at lave et stykke frivilligt arbejde. Fortsat god sommer John Pedersen Formand 23 OG DET ER GANSKE VIST. Vedr. Søren Ellemose bog Gullaschbaronen har Gyldendals Forlag igen skabt usikkerhed om udgivelsen af bogen efter foreløbig at have trukket udgivelsen i 5½ år. Søren Ellemose har naturligvis tabt tålmodigheden ved denne uhørte sendrægtighed, han udgiver nu bogen på sit eget forlag, udgivelsesdagen er planlagt til torsdag den 1. oktober. Ved at udgive bogen på eget forlag gør det, at Søren kan disponere mere frit, så hver sten er vendt i Harald Plums liv, bogen bliver på 450 sider og er meget læseværdig for historisk / lokalhistorisk interesserede. Jeg har leveret væsentlige dele af det historiske materiale samt læst historisk korrektur på bogen og kan kun anbefale den. Esben Brage

24 24 beløb svarende til milliarder kroner mere end både IT Factory, PFA-skandalen, Nordisk Fjer eller OW Bunker, ja større end selv bankskandalerne fra erhvervslivets rædselskabinet som Amagerbanken og Roskilde Bank, beretter Søren Ellemose. Ikke desto mindre fulgte en bemærkelsesværdig genrejsning for Harald Plum med nye finansielle luftkasteller inden de sidste dramatiske dage på Thorø i oktober 1929, og det var den kombination, der fascinerede. I min research er jeg stødt på konspirationsteorier, royale forbindelser, komplotter, storpolitiske forhandlinger og gigantiske svindelnumre. Det hele samlede sig til et brændende spørgsmål: hvem var egentlig denne mand, der er beskrevet som excentrisk på grænsen mellem gal og genial, som en fantast med storhedsvanvid, som gullaschbaron og handelsmand ud over alle grænser? Hvem var Harald Skovby Plum og hvordan lykkedes det ham at blive en stor mand i samtiden, blive ringeagtet af eftertiden og nærmest glemt af nutiden? Det var besvarelsen af dette spørgsmål, der dannede udgangspunkt for min bog, der forener det erhvervshistoriske med det personbiografiske, slutter Søren Ellemose. Uddrag af kapitel fra Gullaschbaronen At græsse i træerne I Brasilien var selskabet Johnson & Co. etableret den 15. september 1916 af blandt andre Det Transatlantiske Kompagni, DFDS og Land-

25 25 Fascinationen af Harald Plum Hvorfor overhovedet skrive om Harald Plum mere end 80 år efter hans dramatiske liv og død? Erhvervsforfatteren Søren Ellemose var ikke i tvivl om, at historien var så fascinerende, at den måtte berettes. Jeg havde tidligere skrevet om Østasiatisk Kompagni og H.N. Andersens indflydelse på såvel Påskekrisen og hans medvirken i bestræbelserne på at redde Landmandsbanken fra ruin i I den forbindelse dukkede navnet Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni op igen og igen, siger Søren Ellemose, der har skrevet Gullaschbaronen Dramaet om Harald Plum, der udkommer 1. oktober i år. Bogen har været flere år undervejs, og det skyldes ikke mindst materialets kolossale omfang. Sammenlagt har forfatteren brugt næsten to år på at researche og skrive bogen. Jeg er ikke just kendt for at fatte mig i korthed, men bogprojektet om Harald Plum er mit mest ambitiøse nogensinde, både i kvalitet og kvantitet. Målet blev at skrive årets ubetinget bedste erhvervsbog. Fortællingen om købmandssønnen fra Assens, der tog juridisk embedseksamen, men fulgte familietraditionerne og kastede sig ud i forretningslivet var ganske enkelt for fascinerende, fortæller Søren Ellemose. Inden Harald Plums liv kom til den bratte brat afslutning på Thorø i 1929, var han på papiret blevet en af Danmarks største handelsmænd i tiden omkring Første Verdenskrig. Men han blev også omdrejningspunktet i en gigantisk erhvervsskandale, der i 1922 udløste et milliardkollaps hos Nordens største bank, Landmandsbanken. Harald Plums selskaber tabte et

26 mandsbanken. Den tidligere ejer modtog såvel en pæn aktiepost som en direktørstilling i firmaet, og den kombination gik galt fra starten. Efter lange forhandlinger gennemførte den driftige direktør Johnson den 14. december 1916 en større handel vedrørende en skovkoncession på over hektar samt tre såkaldt facendaer, der var storgodser til kvægavl. Den samlede købesum beløb sig til knap 2 millioner kroner ud fra den daværende kurs. Opkøbet af skovkoncessionen vakte vrede i hovedsædet. Den 9. februar 1917 skrev Harald Plum til K.F. Knudsen, der sad i bestyrelsen for en række Plum-selskaber: Det glæder mig, at De syntes udmærket om Johnsen fra Rio de Janeiro. Her var min Modtagelse af ham ikke saa venlig, da han har begaaet en ganske utrolig Competenceoverskridelse ved at erhverve den store Skovkoncession. Det er meget muligt, at den er udmærket, men han kan i hvert Fald ikke bedømme den, og dens Erhvervelse ligger ganske udenfor hans Firmas Område rent bortset fra, at det ikke raader over de Millioner, der skal til en saadan Exploitering. Den 20. februar 1917 sendte Harald Plum to eksperter til Brasilien for at vurdere koncessionen, og deres konklusion var klar. Man kunne ikke skabe en rentabel forretning på det eksisterende, da Koncessionen viste sig umulig eller i hvert fald umulig at anbefale Folk at sætte Penge i, eftersom bedre og sikrere Objekter med Lethed kunde findes. Harald Plum skikkede derpå sin højre hånd, Eskil Yding, til Brasilien for at komme til bunds i sagen. Skovkoncessionen omfattede et areal på størrelse med Lolland, men i et brev hjem den 8. december 1917 advarede 26

27 27 Eskil Yding om, at man ud fra rapporter og breve måtte erkende, at hele sagen beroede på svindel: Saavidt jeg kan skønne, var hele Koncessionen værdiløs og hver eneste Øre, som var udgivet paa den, tabt. Johnson & Co s Optræden i denne Sag er ganske uforsvarlig og deres Dispositioner af en saadan Art, at det er udelukket fremtidig at lade Dem disponere. Ifølge Eskil Yding ville det være uhyre vanskeligt at omdanne regnskov til plantage, og der skulle i givet fald oprenses floder, etableres veje og anskaffes rullende materiel i et Omfang, der ikke stod i noget som helst Forhold til den Værdi, som man i bedste Fald kunde faa ud deraf. Med Hensyn til Kvægdrift, da kunde der kun være Tale om en saadan, for saa vidt at man kunde faa Køerne til at leve oppe i Træerne. Det er et uomstrideligt Faktum, at Skov først kan blive til Græsgang efter 6 Aars Forløb. Køer, der skulle græsse i træerne, var ikke opskriften på succes. Da engagementerne ansås for håbløse, anbefalede Yding at sælge både skoven og storgodserne. Harald Plum gav vanen tro ikke op med det samme. Udfordringer var til for at overkommes, og det umuliges kunst blot et spørgsmål om ihærdighed. Han stiftede derfor Det sydamerikanske Plantageselskab A/S for at redde investeringen.

28 28 Hvem er Søren Ellemose? Søren Ellemose (f. 1972) er civiløkonom, foredragsholder og forfatter. Han er en af landets førende erhvervshistoriske skribenter og er kendt for en sober og nuanceret fremstilling af erhvervsøkonomiske forhold. Søren Ellemose har tidligere skrevet de anmelderroste bøger Århundredets Stjerne (2004) om A.P. Møller Mærsk Gruppen, Kejserens Nye Klæder (2005) om erhvervshistoriske skandaler, Et eventyr i cement (2005) om FLSmidth, Giganten (2006) om Dansk Supermarked og købmand Herman Salling, Kompagniet (2007) om H.N. Andersen og Det Østasiatiske Kompagni, Finanskrisen (2009) om den danske bankkrise samt Luftens Helte (2009) om Maersk Air og dansk luftfart. Sammen med tvillingebroderen, Morten Ellemose, har Søren Ellemose endvidere et omfangsrigt skønlitterært forfatterskab. Om bogen Gullaschbaronen er dramaet om Harald Plum, Det Transatlantiske Kompagni og Landmandsbanken. Bogen beretter den fantastiske historie om Harald Plum, der blev centrum for Danmarkshistoriens største erhvervsskandale med Landmandsbankens kollaps i Det er en erhvervshistorisk fortælling om købmandsslægten Plum i Assens, opbygningen af Det Transatlantiske Kompagni, stridighederne med ØK og H.N. Andersen, og et finansielt luftkastel, der førte til Landmandsbankens sammenbrud og truede hele landets økonomi. Efter nedturen genopbyggede Harald Plum stik imod alle odds en helt ny koncern med over 40 selskaber, der blev holdt sammen med økonomisk ekvilibrisme. Målet var nu at købe nødlidende selskaber, bringe dem på ret køl og derpå sælge dem videre, men en ekstraordinær revision vælter Harald Plums finansielle korthus, der er bygget med falske

29 29 garantier og decideret svindel. På sin private ø, Thorø, betaler Harald Plum i oktober 1929 den ultimative pris. Gennem omfattende arkivmateriale og politirapporter beskrives Harald Plums sidste hektiske dage på Thorø før det dobbelte selvmordsforsøg. Gullaschbaronen er et stykke dramatisk danmarkshistorie om alle tiders største erhvervsskandale, der stadig er aktuel i lyset af nutidens finanskrise. Faktaboks Forfatter Søren Ellemose Titel Gullaschbaronen. Dramaet om Harald Plum ( ) Omfang 425 sider Type: Trykt bog Pris kr. 349,- Foto og tekst indsendt af Søren Ellemose

30 30 Thorøhuse Bylaug indbyder alle interesserede til et spændende foredrag i anledning af bogudgivelsen om Harald Plum Thorøhuse Forsamlingshus Onsdag den 16. september kl til ca Entré 20 kr. incl. kaffe og kage Tilmelding til Bolette Eggers på mobil , mail: senest mandag d. 14. sept. Erhvervsforfatter Søren Ellemose (billedet) udgiver sin bog Gullaschbaronen 1. oktober Der bliver tale om en aften med en unik mulighed for at opleve forfatteren fortælle om sin dugfriske udgivelse. Der er mulighed for at købe bogen og få den signeret endnu inden den officielt er udkommet. Husk tilmelding

31 31 Rejseberetning fra Shetland. I det tidlige forår bestemte vi os for at holde en uges ferie på Shetland. Det var samtidig med den årlige internationale Shetland Folk Festival for øje. Festival en havde i år 35 års jubilæum og i den anledning et meget interessant koncertprogram med kunstnere fra hele verden. Nu er der ikke nogen charter-ferier til Shetland. Det er helt igennem en bygselv ferie. Vi havde ikke nogen erfaring med Shetland, og det hele endte med at blive lidt last-minute". Jeg skaffede først flybilletterne med en enkelt overnatning i Edinburgh. Efterfølgende fandt jeg logi og koncertbilletter. Undervejs skulle jeg også med forholdsvis kort varsel have fri fra arbejde. Flere af koncerterne var for længst udsolgte, så jeg måtte have gang i netværket, inden vi havde billetter til 4 koncertarrangementer over 3 dage. Vi rejste fra København søndag d. 27. marts. En enkelt overnatning i Edinburgh og en halv dag med lidt sight-seeing, bl.a. en tur på Edinburgh Castle. Herefter med et lille 2-motores fly til Sumburgh Airport på sydspidsen af hovedøen. Vores fly til Shetland var forsinket, så da vi ankom, var den sidste rutebil til Lerwick afgået. Der er 40 km til Lerwick og altså ikke nogen shuttle-bus, som der findes i større lufthavne. En kvindelig ansat fra lufthavnspersonalet opdagede vi havde et problem og tilbød os at køre med hende til Lerwick, hvor hun boede. Hun havde samtidig fyraften. Vi blev kørt lige til døren på vores Bed & Breakfast, hvor logi-værten tog i mod os. Da vi var kommet af med bagagen og godt indlogeret, syntes han lige, han ville vise os byen og de vigtigste steder. Det gik der lige en ½ times tid med. Vi endte på en dejlig kinesisk restaurant ved havnen, hvor vi blev tilbudt mad, selvom det faktisk var lige over lukketid. Herefter hjem på vores dejlige logi, som bestod af hele øverste etage på en villa. Vi havde stor opholdsstue, soveværelse og badeværelse. Morgenmaden blev hver morgen serveret i stueplanet. Stedet, en villa i 3 plan midt i byen, hed Knyshna-House opkaldt efter et sted i Sydafrika, hvor husets tidligere ejer, en læge tidligere havde opholdt sig. Lerwick har ca indb. Vores logi-vært Jim Williamson var en mand i begyndelsen af halvtredserne, der efter en karriere i erhvervslivet var slået op

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

From: L. Renè Korsgaard Sent: 15 Dec 2015 11:04:58 +0100 To: landdistrikter Subject: Høringsvar fra Helnæs Importance: Normal Assens Kommune Rådhus Allé 5 5010 Assens Høringsvar fra Helnæs vedr. etablering

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Julebasar. Vi ønsker alle en rigtig dejlig julebasar! ------------------------

Julebasar. Vi ønsker alle en rigtig dejlig julebasar! ------------------------ [deadline mandag kl. 8.30] Julebasar Det summer af Julebasar-aktivitet alle steder, vi beder vejr-guderne om dejligt vintervejr på lørdag, håber at der er kager nok i Konditoriet, og så er der vist bare

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere