Fortiden i landskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortiden i landskabet"

Transkript

1 Fortiden i landskabet Nogle af istidens markante landskaber i Naturparken kan måske give en forståelse for vore forfædres brug og opfattelse af landskabet trods sådanne forestillingers hypotetiske karakter. Mennesket så sig selv som en del af naturen det såkaldte fragmentsyn hvor mennesket var underkastet elementernes overmagt det guddommelige. Vi kender de færreste af fortidens religioner, men nogle brokker kan stykkes sammen af beskrivelser fra Rom, Ægypten, Mellemøsten og Indien samt studiet af primitive folks adfærd og af arkæologien. Sporene fra rituelle handlinger på bopladsen og i naturen er meget få. Nogle hævder, at første stadie ofte var en shamanisme ofte med en urmoder, hvoraf alt liv oprandt måske som vist i statuetten Venus af Willendorf for år siden (Fig 1). Hurtigt har naturens andre elementer dog sammen med solen og månen optrådt som guder. Soldyrkelsen er bl.a. tydelig i Nordens bronzealder, hvor vi kender den fra solvognen, helleristningerne og især fra bronzerageknivene. Figur 1. Venus af Willendorf Med tiden fik man det såkaldte forvaltersyn, hvor man dyrkede jorden og tæmmede dyrene. Guderne fik menneskeskikkelse. De styrede elementerne som regel var de usynlige, men ofte blev de dyrket i form af figurer, der hos os kom ind i templer og haller i løbet af jernalderen. Navnestoffet fortæller, at dyrkelsen tidligere bl.a. fandt sted i lunde, mens andre ceremonier fandt sted i tilknytning til søer og moser, hvilket resulterede i vore utallige ofre i moserne - moselig. Figur 2. S-svinget i tunneldalen mod Hestetang set med morgentåge fra Farum. Forfædre-dyrkelsen var således udbredt ofte i kombination med andre guder. Monoteisme træffes normalt først for alvor i forbindelse med de store verdensreligioner. Markante bjerg- og bakkemassiver kaldte ofte på 1

2 en særlig ærefrygt i folk f.eks. det afrikanske Yoruba-folks og indianske religioner, der knyttede forfædrenes og gudernes bolig til utilgængelige bjerge men det kan også blot skyldes lysten til at følge solens gang i forbindelse med soldyrkelse på grund af overblikket over årstidernes gang. udsigten. Øjensynligt knyttede man bevidst eller ubevidst guderne og begravelsesceremonierne til disse markante landskabsformationer sakrale landskaber men vi har ingen sikker viden herom. Ofte har gravmælerne en markant placering. Naturparkens landskaber er markante på grund af dens tunnel- og smeltevandsdale, som er skåret ned i morænefladen. Vi ved fra de arkæologiske fund fra Furesø-egnen, at de første jægere og fiskere kom til området allerede år f. Kr, og ved Jørlunde er der i tunneldalssystemet konstateret en meget fundrig slagteplads fra samme tidspunkt. De første fund fra Naturparkens tunneldale er fra ca f. Kr., fig. 3, men det er meget sandsynligt, at jægere har været på strejftog før. Vi har ingen tegn på kulten i den periode. Figur 3. Lysterspids tabt af stenalderjæger ca f. Kr.. Fundet ved tørvegravning i Mølleåens tunneldal. Figur 4. Gedevasegårds næs ud i Mølleåens tunneldal i panorama-foto. Vore første tegn på kulturspor fra kultiske handlinger knytter sig til egnens dysser og til den markante bakke ved Gedevasegård (fig. 4), der stikker ud i tunneldalens sving som et næs. Prøvegravninger synes at indikere, at der her mod sydvest har ligget et såkaldt Sarup-anlæg med tilknytning til jættestuen Gretteshøj (fig. 5 og 6). Tiden er ca f. Kr., dvs. i begyndelsen af bondestenalderen, hvor folk bosatte sig fast og anlagde sådanne samlingsanlæg - også andre steder i Danmark og Europa samtidig med dysserne. Spidsen af næsset synes afskåret med en grøft og måske et palisadeanlæg. Vi kender ikke den præcise anvendelse af disse anlæg, men de menes at have forbindelse med kulten, herunder dødekulten, hvor ligene efter en midlertidig begravelse kunne ende som sorterede skeletdele i en dysse eller jættestue. I højen ved siden af Gretteshøj ud mod søen kan der ligge en yderligere jættestue. 2

3 Figur 5. Grøftekonstruktion i det formodede Sarup-anlæg. Figur 6. Jættestuen Gretteshøj. Hvorfor beliggenheden skulle være markant i landskabet, kan vi kun gisne om, men det indikeres måske af et senere fund på vestsiden af bakken (fig 7). Her fandt man ved byggeri i 1960 erne en sten med et hjulkors indristet Sjællands eneste helleristning ud over hænder og skåltegn (fig. 8). Det er kunstnerisk efterlignet i vandkunsten på Williams Plads. Hjulkorset var et symbol på solen, og netop fra findestedet på skrænten kunne man hele året se solnedgangen uhindret, så stedet var velegnet til en eller anden form for soldyrkelse. Fra bakkens top kunne man endda hele året følge solen fra opgang til nedgang, hvis bakken var et åbent overdrev. Helleristningerne er fra bronzealderen samtidig med solvognen fra Trundholm, der er fra omkring f.kr. Den skulle ifølge rageknivenes tegninger symbolisere solen på sin bane over himmelen. Figur 7. Sankt Hans-bål set fra skrænten 50 meter syd for hjulkorsets findested Figur 8. Stenen med hjulkorset indristet. Stenen er fjernet fra findestedet og er ikke tilgængelig. (NBT) Tilsammen tyder de to fund på, at stedet blev anvendt på grund af sin markante beliggenhed, som også er skildret i Frederik Algreen-Ussings rejsefører fra Landskabet kan ses fra Ganløsevej, og der er adgang om dagen til den private mark på nordsiden af vejen efter naturbeskyttelsesloven, som dog forbyder ophold. Stedet ligger lige op ad det oldtidsvejstrøg, som siden samlingsstedets tid har krydset tunneldalen ved vestenden af Farum Sø, Kong Volmers Vej. Senere spor af oldtidsvejstrøget, som indikeres af en gravhøjrække fra vadestedet ved Lejre til Tokkekøb Hegn, ses som 12 dybe hulveje i Præsteskoven på sydsiden af søen. Vadestedet forsvandt, da man hævede søens vandstand ved Roskildebispens bygning af Fiskebæk Vandmølle omkring Oldtidsstifonden har markeret en trampesti langs hulvejene. 3

4 Vejstrøget gik forbi bronzealderhøjen, Ryethøj, sydvest for Ryet Skov. Højen ligger markant for enden af Oremosens tunneldal på nordsiden af den store gletsjerport fra istiden med vid udsigt over landskabet (fig ). I bondestenalderen og bronzealderen lå gravhøjene i en række langs oldtidsvejen mellem vestenden af Farum Sø og østenden af Søndersø. Kun nogle få er nu tilbage - heraf er højen i Ryget Skovby en rekonstruktion. På den højeste bakketop nord for Ryethøj og Sækkedam lå de to Tinghøje, som resulterede i fortidens marknavn, Tinghøje Agre, og på sydsiden af gletsjerporten på den høje bakkeflade lå der fra stenalder til vikingetid en beboelse ved gravhøjene. Den havde i romersk jernalder karakter af et høvdingesæde med klar forbindelse til kongecentret ved Himlingøje. Et romersk glasbæger (fig. 14), en tidligere flere hundrede meter lang palisade langs vejen og en fibel på Flyvestationen med den meget tidlige runeindskrift, Alugod, vidner om høvdingesædets betydning. Antageligt var det første Witherløse en spredt bygd med høvdingesæde her. Fiblen indeholder et Figur 9. Kort over Gedevasegård og Ryethøj-området. swastika, hvor selve ordet betyder lykkebringende på sanskrit, men det antages oprindeligt at være et soltegn i nær familie med hjulkorset. Figur 10. Ryethøj ved vintersolhverv Placeringen af gravhøjene er typisk for bronzealderen, hvor de i det åbne landskab fik en imponerende virkning for forbipasserende folk på vejen. Det ser ud til, at tingstederne skulle lægges ved det højeste punkt her afsondret fra bosættelsen på den anden side af gletsjerporten. Om der også var knyttet en religiøs betydning til placeringen, ved vi ikke, men det er typisk, at også kultstederne, Lejre og Tissø, fra slutningen af jernalderen er placeret i markante landskaber. 4

5 Figur 11. Gletsjerporten med Ryethøj og tunneldalspasset, som fortsætter i mosen Sækken inde i Ryget Skov. Figur 12. Udsigten fra Ryethøj over Ulvekær og Oremosen mod Ganløse. Oltidsagrene ligger i Ganløse Orned til højre. Vejen gik sandsynligvis i hulningen forrest på marken. Figur 13. Forsiden af Viggo Nielsens bog prydes af terrasseanlægget i Ganløse Orneds ahornskov på vestsiden af Christianholmsvej. Figur 14. Det romerske glasbæger fra Ryget Skovby. NBT. 5

6 Hele kanten omkring Oremosens bassin har været beboet. Der er således dyrkningsspor i sydøsthjørnet af Ganløse Orned, som kan anes med det blotte øje i skovbunden (kortet fig. 13). Mod vest ligger Ganløses markante højdedrag, hvor der bl.a. er fundet bopladsrester og sydøsteuropæiske smykkerester fra folkevandringstiden. Der er også spor af oldtidsagre i Præsteskoven og Ryget Skov Der er fri adgang til Ryethøj og oldtidsagrene. Også omkring Naturparkens anden markante gletsjerport, Stenesknold, i Naturparkens vestlige ende er der gjort væsentlige fund. I smeltevandsdalen mod vest er der i Rappendam gjort et offerfund bl.a. en samling hjul fra tidlig romersk jernalder. Tankevækkende i betragtning af hjulkorset ved Gedevasen og Swastika ved Værløse. Dammen ligger mellem Stenesknold og Jørlunde, hvis navn også indikerer et helligsted. Jør betød vildsvin, som var et helligt dyr i jernalderen. Byen blev senere herredsby og knyttes af kilderne til Skjalm Hvide, hvis forfædre længe var hedninge. Ved gården Lærkefryd på nordsiden af den høje randmoræne med Stenesknold, er der gjort en række fund af ringe, brakteater, sværdfæster og et sværdbeslag med et hoved (fig. 17 og 18). Lignende hoveder kendes kun et par steder i Europa, hvor de antages at forestille Odin. Fundene indikerer et offersted i romersk og germansk jernalder og vikingetid, men alle spor af stolpehuller er pløjet væk, så sammenhængen kendes ikke. Der er ikke offentlig adgang til selve Lærkefryd og Rappendam Mose og ikke noget at se. Figur 15. Udsigten fra gletcherporten ved Stenesknold (fig 19) og Metalskolen. I baggrunden ses Jørlunde Kirke og foran ligge offermosen Rappendam i bunden af smeltevandsdalen. Neden for Stenesknold mod søen, har der ligget en jættestue, som er blevet sløjfet. Dvs. at Figur 16. Lærkefryd set på toppen af bakken fra Slangerup. Rappendam ligger ved skoven til højre. 6

7 Naturparkens jættestuer ligger ved to af de tre mest markante landskabsformationer. Til samfundene ved disse tre landskabsformationer knytter sig Naturparkens største oldtidsfund og de kultiske fund, herunder de tre soltegn. Vi kan kun gisne om den religiøse betydning, men disse sammenhænge er meget påfaldende. Boede eller samledes man her og dyrkede solen? Figur 18. Sværdbeslag fra Lærkefryd Figur 17. Brakteater mv. fra Lærkefryd. Efter vikingetiden mødes Hvideslægten som hhh ejere af Jørlunde, og de bredte sig efterhånden til hele Naturparken. Læs mere herom i artiklen om Hviderne i Naturparken. Figur 19. Fundstederne omkring Jørlunde Troels Brandt, Februar 2015 med assistance af Niels Bødker Thomsen (NBT), Furesø Arkæologigruppe. 7

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 gamle dage Om kulturarv, fortidsminder og historie Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A M L E D A G E Nørreport dukkede op fra dybet Da metroen skulle bygges, var

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Døden er en gåde. Vi ved ikke, hvad der sker efter livet. Gåden løses ikke i nærværende

Døden er en gåde. Vi ved ikke, hvad der sker efter livet. Gåden løses ikke i nærværende Indledning Døden er en gåde. Vi ved ikke, hvad der sker efter livet. Gåden løses ikke i nærværende bog. Det er derimod meningen, at bogen skal oplyse om de mange problemer, der dukker op i forbindelse

Læs mere

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Af NIKOLAJ WIUFF KRISTENSEN Abstract: Med udgangspunkt i seks spørgsmål diskuteres formålet med trelleborgene. Den samtidige gravskik og dennes relation

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag

Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Kalundborg og Omegns Museum Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø to sider af samme sag Vision af livet i Åmosen for 9000 år siden. Gennem årtusinder har mennesker udnyttet vandet i Åmose-Tissø-dalen

Læs mere

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet...

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet... Indholdsfortegnelse Om systemet Indblik og udsyn... 2 Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6 Historiekanon og Indblik og udsyn... 7 Metodeværkstedet... 8 Fortælleark...12 Om historie...16 Danmark før

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Miljø løsninger nul huller i vores viden

Miljø løsninger nul huller i vores viden Amtet regner med at være færdige med anlæg af Vardevej i 2005, så både messecentret og Herning Stadion kan få det fulde udbytte af den nye motortrafikvej syd for Herning, når den åbner i 2006. Lettere

Læs mere

Jesu møde med et levende lig

Jesu møde med et levende lig HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN RIGE FATTIGE Ny artikelserie Personer Jesus mødte [1] PRÆSTER UDSTØDTE ARBEJDERE LEDERE KLOGE HEDNINGER SPEDALSKE KVINDER Jesus mødte typer af enhver slags.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere